JAARVERSLAG 2012 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN 29 mei 2013

2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Profiel Cadac Group 1.2 Personalia 2. Kerncijfers Bericht van de Raad van Commissarissen 4. Verslag van de Directie 4.1 Gang van zaken in Overige ontwikkelingen 4.3 Resultaten Bespreking van de financiële positie 4.5 Verwachtingen Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting algemeen 5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 5.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 6. Vennootschappelijke jaarrekening Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting 7. Groepsmaatschappijen 8. Overige gegevens 8.1 Resultaatbestemming 8.2 Accountantsverklaring -1-

3 1. ALGEMEEN 1.1 Profiel Cadac Group Cadac Group is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in automatiseringsoplossingen voor het creëren, beheren en delen van digitale ontwerpinformatie. Daarnaast ontwikkelt Cadac Group zelfstandig en onafhankelijk software voor het verbeteren en optimaliseren van ontwerpprocessen, documentbeheer en projectcommunicatie. Met ca. 200 medewerkers en meer dan 14 vestigingen wereldwijd is Cadac Group voor haar klanten een betrouwbare en pragmatische partner. Cadac Group is Autodesk en Microsoft Partner. Cadac Group werd als CAD Advies Centrum in 1986 opgericht door de toen 20-jarige Jan Baggen tijdens zijn studie bouwkunde aan Zuyd Hogeschool in Heerlen. Onder zijn leiding, in 1998 bekroond met een Manager van het Jaar award, groeide het bedrijf uit tot de huidige internationaal georiënteerde organisatie met vestigingen in Europa, de Verenigde Staten en Australië en een jaaromzet van circa 30 miljoen euro. -2-

4 1.2 Personalia CADAC GROUP HOLDING B.V. Nieuw Eyckholt DJ HEERLEN telefoon RAAD VAN COMMISSARISSEN DIRECTIE F.J.A.M. Pistorius RA voorzitter Ing. J.J.M. Baggen Drs. Th.M.A.J. Verhagen VESTIGINGEN Cadac Group Benelux HEERLEN MEPPEL Nieuw Eyckholt 282 Blankenstein DJ Heerlen 7943 PE Meppel GOUDA HASSELT Westbaan 260 Luikersteenweg 167 Bus MC Moordrecht 3500 Hasselt (B) AMSTERDAM GENT Teleport Towers Gaston Crommenlaan 4 Bus 501 Kingsfordweg e etage, Gebouw A 1043 GR Amsterdam 9050 Gent (B) VIANEN KORTRIJK Laanakkerweg 8 Doorniksestraat 63/o 4131 PA Vianen 8500 Kortrijk (B) -3-

5 NedGraphics VIANEN Laanakkerweg PA Vianen Cadac Group Americas HOUSTON 4801 Woodway drive, ste 300E Houston, TX United States Cadac Group EMEA HEERLEN STOCKHOLM Nieuw Eyckholt 282 Solna Strandväg DJ Heerlen Solna [Stockhom] Nederland Sweden FRANKFURT COPENHAGEN Platz der Einheit 1 Lautruphøj Frankfurt 2750 Ballerup [Copenhagen] Germany Denmark LONDON Portland House, 16 th Floor Bressenden Place SW1E 5RS London United Kingdom Cadac Group APAC SYDNEY NSW 2000 Level 39 2 Park ST Australia -4-

6 2. KERNCIJFERS 2012 Hieronder worden de belangrijkste kerncijfers (in 1.000,-) weergegeven voor de laatste 2 jaren Resultaten Bedrijfsresultaat Resultaat voor belastingen Resultaat na belastingen Cash flow Medewerkers Gemiddeld aantal fte s Per 31 december Balansgegevens Eigen vermogen Balanstotaal (totaal vermogen) Vlottende activa Kortlopende schulden Ratio s Rentabiliteit eigen vermogen: Resultaat na belastingen / gemiddeld eigen vermogen 44,9% 43,7% Solvabiliteit: Eigen vermogen / totaal vermogen 41,7% 47,8% Current ratio: Vlottende activa / kortlopende schulden 1,1 1,5-5-

7 3. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad heeft de begroting 2012 goedgekeurd en heeft toezicht uitgeoefend op het beleid in De Raad heeft in deze verslagperiode regelmatig vergaderd met de directie. Vaste punten op de agenda waren de ontwikkeling van de resultaten ten opzichte van de begroting, de algemene gang van zaken, organisatorische aanpassingen en omgevingsfactoren zoals marktontwikkelingen en de arbeidsmarkt. Daarnaast is aandacht besteed aan mogelijke besparingen. Wij bieden u hierbij het opgemaakte jaarverslag over het jaar 2012 van de Cadac Group Holding B.V. aan. Aan de jaarrekening is toegevoegd de verklaring van HLB Kallen Raeven Accountants. HLB Kallen Raeven Accountants heeft de jaarrekening gecontroleerd en heeft deze van een goedkeurende verklaring voorzien. De Raad heeft de jaarrekening in zijn vergadering van 29 mei 2013 besproken en goedgekeurd en legt deze aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor ter vaststelling. De vaststelling zal tevens strekken tot decharge van de Directie voor het door haar in 2012 gevoerde beleid en tot decharge van de Raad van Commissarissen voor het door haar uitgeoefende toezicht. De Raad van Commissarissen kan zich vinden in het door de directie gedane voorstel tot resultaatbestemming. Gaarne spreken wij onze waardering uit jegens de directie en medewerkers voor de over 2012 geleverde prestaties. Heerlen, 29 mei 2013 De Raad van Commissarissen F.J.A.M. Pistorius RA (voorzitter) Drs. Th.M.A.J. Verhagen -6-

8 4. VERSLAG VAN DE DIRECTIE 4.1 Gang van zaken in 2012 ALGEMEEN Cadac Group Holding BV heeft haar bedrijfsresultaat na belasting in 2012 ietwat verbeterd ten opzichte van Het resultaat na belasting bedraagt in 2012 circa 1,77 miljoen euro. De EBITDA is in 2012 vrijwel onveranderd ten opzichte van 2011 en bedraagt circa 4 miljoen euro. De omzet is met 7 procent gestegen tot bijna 31 miljoen euro. De grootste winstgroei is door Cadac Group Holding BV gerealiseerd in de Benelux. Cadac Group is gespecialiseerd in het bieden van automatiseringsoplossingen voor het creëren, beheren en delen van digitale ontwerpinformatie op basis van Autodesk en Microsoft software. De stijging van de omzet en winst is vooral te danken aan de toename van omzet en marge op het gebied van Autodesk software. De trend van toenemende software- en service omzet lijkt zich in 2013 te continueren. Cadac Organice software heeft opnieuw een aanzienlijke winstbijdrage geleverd. Cadac Organice is een software suite voor Engineering Documentbeheer en Document Control, en is volledig gebaseerd op Microsoft SharePoint. De commerciële activiteiten met betrekking tot Cadac Organice software zijn in 2012 sterk geïntensiveerd. Voor 2013 wordt weer een verdere omzet en winstgroei verwacht. Zowel het aantal bedrijven dat Cadac Organice software gebruikt alsook het aantal gebruikers is in 2012 sterk toegenomen. NedGraphics heeft in 2012 een slechter resultaat dan in 2011 gerealiseerd. NedGraphics is gespecialiseerd in de verkoop van, in eigen huis ontwikkelde, software gerelateerd aan wetgeving bij de lokale overheid. Door bezuinigingen bij de lokale overheid heeft NedGraphics het resultaat van 2011 niet kunnen evenaren en is de winst meer dan gehalveerd. Door direct te anticiperen op deze en andere relevante ontwikkelingen wordt ernaar gestreefd de positieve trend in 2013 weer op te pakken. In 2012 heeft de Cadac Group Holding BV veel bereikt. De CAD-activiteiten van NPQ CAD Solutions zijn volledig en succesvol geïntegreerd in onze bouwkundige business unit. Daarnaast hebben wij de Cadac Campus te Vianen geopend en twee nieuwe business units opgericht die gespecialiseerd zijn in Product- en Asset Lifecycle Management Solutions. In de Verenigde staten is Cadac Group tot Industry Focused Autodesk Partner benoemd. De schaalgrootte en kennis van de bedrijfsprocessen waarover Cadac Group Holding BV binnen haar marktsegmenten beschikt, zijn een uitstekende waarborg voor de continuïteit en de verdere winst en omzetgroei van de Cadac Group Holding BV. -7-

9 4.2 Overige ontwikkelingen CADAC GROUP AEC Op twee januari 2012 heeft Cadac Group AEC de activiteiten van NPQ Cad Solutions overgenomen. Hierdoor heeft Cadac Group Holding op het gebied van bouwkundige, civiele en installatietechnische activiteiten alle randvoorwaarden ingevuld om als turnkey of one stop bouwkundige (BIM) software/consultancy partner de markt te benaderen. Om de samenwerking tussen de diverse activiteiten te optimaliseren zijn alle verschillende bouwkundige activiteiten ondergebracht bij Cadac Group AEC BV, vanaf 1 juli 2012 gevestigd te Vianen, onder leiding van Richard Goossens. In dit overgangsjaar, in een toch al moeilijk jaar voor het bouwkundige marktsegment, hebben wij het integreren van schillende bedrijfsonderdelen met een positief financieel resultaat weten af te sluiten. NEDGRAPHICS In de periode 2007 tot en met 2009 heeft NedGraphics geprofiteerd van de groei in de e-overheid. Zo heeft zij veel werk gegenereerd uit de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening, de Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen en de Wet Informatievoorziening Ondergrondse Infrastructuur. De werkzaamheden verband houdend met voornoemde wet- en regelgeving zijn in belangrijke mate afgerond. Zoals door de directie in 2011 was geprognosticeerd, heeft de overheid ook in 2012 nog niet massaal geïnvesteerd in de BGT. Hierdoor had NedGraphics voor het derde jaar in rij te maken met een substantieel lagere orderintake. Hierdoor was er in 2012 sprake van een structurele werkvermindering voor het jaar 2012 en heeft NedGraphics een aantal functies laten vervallen. De luchtvaartactiviteit van NedGraphics betreft de marketing en verkoop van smartglobe, een door NedGraphics ontwikkeld product voor kartering van vliegroutes. In 2010 zijn een aantal grote verbeteringen doorgevoerd in het product en is met succes de relatie met strategische klanten uitgebouwd. De Aviation activiteit heeft in 2012 een belangrijke bijdrage geleverd aan het totale operationele resultaat van NedGraphics. Daarnaast versterkt de luchtvaartactiviteit met haar grote internationale klanten het imago van NedGraphics als GIS-deskundige. De directie verwacht, dat ondanks de grote bezuinigingen in overheidsland de orderintake in 2013 door ontwikkelingen rondom de BGT en de BRK niet verder zullen dalen en eind 2013 mogelijk al licht herstel zichtbaar wordt. -8-

10 CADAC ORGANICE De Cadac Organice activiteiten waren op holding niveau in 2011 voor het eerst winstgevend. In 2012 hebben wij het winstniveau verder weten te verhogen. Tevens zijn wij in 2012 gestart met de ontwikkeling van de derde generatie Cadac Organice software. De Cadac Organice Document Control Solution is gebaseerd op onze ervaringen met eerdere generaties van Cadac Organice software en intensieve gesprekken met bestaande klanten en strategische prospects. Cadac Organice DCS is gereleased medio april Gelijktijdig met het uitbrengen van onze nieuwste Cadac Organice software hebben wij de organisatie geprofessionaliseerd. Hierdoor zijn wij in staat om een volgende stap te maken en nog efficiënter onze software te leveren waardoor wij onze omzet kunnen verhogen en tegelijkertijd de implementatiekosten van onze software bij onze klanten reduceren. ORGANISATIE STRUCTUUR Vanaf 2 januari 2012 heeft Cadac Group Holding een gewijzigde organisatie structuur. De naam van Cadac Group MSD is verandert in Cadac Group MFG (ManuFacturinG). De naam van Cadac Group BSD is verandert in Cadac Group AEC (Architecture Engineering Construction). Daarnaast heeft Cadac Group Beheer 70% van de aandelen van Cadac Group BSD BV verkocht aan NedGraphics. Met ingang van 2012 heeft Cadac de scheiding tussen een centrale verkooporganisatie Cadac Group BV en de zogenaamde personeelsvennootschappen beëindigd. Elke Cadac vennootschap heeft nu eigen producten, diensten en werknemers. Er wordt, op een enkele uitzondering na, niet meer via Cadac vennootschappen intern werknemers gedetacheerd. Met ingang van 2013 hebben wij een verandering doorgevoerd in organisatie structuur om beter te kunnen anticiperen op de behoefde die bij onze klanten ontstaat op het gebied van Product- en Asset Lifecycle Management. Deze trajecten vergen een compleet andere benadering dan de min of meer gestandaardiseerde verkoop van ontwerpsystemen. Dit soort trajecten kent vaak een langere doorlooptijd, zijn klant specifiek en er dient meestal een maatoplossing gebouwd te worden. Daarom hebben wij twee extra businessunits opgericht die gelieerd zijn aan de Cadac Group AEC en MFG, zij leveren maatwerk en projectmanagent leveren op het gebied Asset en Product Lifecycle Management. -9-

11 -10-

12 KLANTTEVREDENHEID Bij Cadac Group hechten we veel waarde aan een hoge klanttevredenheid. Om ons op alle gebieden te blijven verbeteren en structureel feedback van klanten te ontvangen over onze diensten en service, is onderzoek naar klanttevredenheid sinds 2011 gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd. De feedback geeft ons de gelegenheid om beter te weten wat onze relaties belangrijk vinden, om hen vervolgens nog beter van dienst te kunnen zijn. Deze focus op het bereiken van een hoger niveau van klanttevredenheid werpt zijn vruchten af, want als resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek van Autodesk eind 2012, bleek dat meer dan 95% van de ondervraagde klanten tevreden zijn met onze service! 27% beoordeelt Cadac Group op diverse gebieden met achten of zevens en bijna 68% uitsluitend met negens en tienen. De Net Promoter Score (NPS) is een krachtige indicator om aan te geven hoe klanten onze diensten waarderen. Deze score geeft weer in welke mate klanten onze producten en diensten aanbevelen aan anderen. Cadac Group had zich als doel gesteld een score van minimaal 56 te behalen en behaalde in december 2012 een score van 63. Dat ligt ruim boven het gemiddelde in de Benelux en ook boven het gemiddelde in EMEA. Daarnaast is ook de response rate van 35% uitzonderlijk hoog in vergelijking met deze gebieden. -11-

13 CADAC GROUP, AUTODESK PLATINUM PARTNER Cadac Group is bevorderd tot de eerste en voorlopig enige Platinum Partner van het Amerikaanse softwarebedrijf Autodesk in de Benelux. Daarmee treden wij vanaf één februari 2013 toe tot het selecte gezelschap van de circa twintig beste partners van Autodesk wereldwijd, van wie een tiental in Europa. Autodesk met haar hoofdkantoor in California levert wereldwijd via circa duizend partners. De beste partners kunnen de Platinum status verwerven. Daarvoor is behalve een bepaalde minimumomzet en certificeringen de klanttevredenheid bepalend. Middels de Platinum status erkent Autodesk de cruciale rol van Cadac Group bij het leveren van toonaangevende ontwerpoplossingen, producten en diensten. MARKTSITUATIE Cadac ervaart dat de marktsituatie sterk verschilt bij haar verschillende doelgroepen. In het AEC marktsegment en in het bijzonder in de installatiebranche is de markt moeilijk. Toch heeft de acquisitie van NPQ CAD Solutions en het bundelen van bouwkundige activiteiten en kennis een positieve impact op het resultaat gehad. Na het overgangsjaar 2012 zien wij dat de omzet en winst in 2013 een duidelijk stijgende tendens vertoond. In het Manufacturing marktsegment is de markt evenals in 2011 nog steeds goed. Het boekjaar 2012 was voor de Cadac Group Manufacturing afdeling zeer succesvol en deze trend continueert zich in de eerste helft van Ned- Graphics heeft in 2012 een achteruitgang van omzet en resultaat gerealiseerd. Door direct te anticiperen op deze en andere relevante ontwikkelingen wordt ernaar gestreefd de positieve trend in 2013 weer op te pakken. De vooruitzichten van Cadac Organice zijn goed. Bij Cadac Organice Internationaal groeit het omzetniveau maar ook het aantal prospects. -12-

14 RESULTAAT EN OMZET ANALYSE Het resultaat na belastingen bedraagt De omzet is in 2012 toegenomen ten opzichte van Splitsen wij de omzet in product- en diensten verkoop dan valt duidelijk de omzetstijging bij de softwareverkoop op. De omzet onderhoudscontracten eigen software is gestegen als gevolg van de per 1 januari 2012 overgenomen activiteiten. De omzet bij de dienstenverkoop laat met name bij NedGraphics een daling zien. De omzet trainingen is in 2009 als gevolg van de economische crisis gedaald, in 2011 en 2012 is hierin nog weinig herstel zichtbaar geweest. De oplossingen die de Cadac Group verkoopt worden steeds veelzijdiger. Daarnaast worden de oplossingen voor onze klanten steeds bedrijfskritischer (bijv. Cadac Organice). Klanten verlangen daarom van ons een aanzienlijke pre sales inspanning die direct ten koste gaat van het rendement van onze consultants. Ten opzichte van voorgaande jaren is in 2012 evenals in 2011 de balans tussen pre sales en sales beter in verhouding. Een duidelijke groei van het aantal geleverde diensten is daardoor vanaf 2007 waarneembaar. Het niveau van de afschrijvingen is in 2012 gestegen met circa tot De investeringen in 2012 betreffen investeringen in in eigen beheer ontwikkelde software, de IT infrastructuur alsmede het wagenpark. Daarnaast zijn per 1 januari 2012 de softwarerechten van NPQ Cad Solutions overgenomen. Hiermee is ook de stijging in de afschrijvingen verklaard. De personeelskosten zijn in 2012 gestegen ten opzichte van 2011 als gevolg van overname medewerkers NPQ Cad Solutions per 1 januari Onder de overige personeelskosten is een voorziening voor de kosten van de reorganisatie bij NedGraphics opgenomen. -13-

15 4.3 Resultaten 2012 Een vergelijking tussen de boekjaren 2012 en 2011 geeft het volgende beeld (in duizenden euro s) Bruto marge Kosten Salarissen Sociale lasten Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa en R&D Overige bedrijfskosten Som der kosten Bedrijfsresultaat Rentelasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Vennootschapsbelasting (428) (751) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting Resultaat deelnemingen (134) (576) Resultaat na belasting

16 4.4 Bespreking van de financiële positie De financiële positie volgens de balans per 31 december 2012 kan in vergelijking met 31 december 2011 als volgt worden weergegeven. (in duizenden euro s) Beschikbaar: Groepsvermogen Derdenbelang Voorzieningen Langlopende schulden Totaal lang vermogen Waarvan vastgelegd op lange termijn Werkkapitaal Samenstelling werkkapitaal: Voorraden 4 3 Vorderingen Liquide middelen Kortlopende schulden Uit het voorgaande blijkt dat het werkkapitaal is afgenomen met tot positief. -15-

17 4.5 Verwachtingen 2013 In het eerste kwartaal heeft Cadac Group een beter resultaat behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Wij hebben veel nieuwe medewerkers aangenomen die zich momenteel inwerken, hierdoor kan het resultaat in de zomerperiode lager uitvallen dan in dezelfde periode als vorig jaar. Daartegenover staat echter een zeer solide omzet forecast die eigenlijk een tegenovergesteld beeld aangeeft. Ondanks het feit dat onze technische- en verkoop consultants momenteel een goede bezettingsgraad en omzetniveau hebben dienen wij onze interne organisatie verder te professionaliseren. Uit onze klanttevredenheidsonderzoeken zijn een aantal aspecten blootgelegd waarop wij nog beter en klantvriendelijker kunnen handelen. De in 2012 opgeleverde ICT infrastructuur vormt een belangrijke schakel hierin. De Cadac Group producten (Cadac Organice, TheModus, NXTdim en NedInfra) en de daarmee samenhangende proceskennis voor het optimaliseren van bouwkundige, werktuigbouwkundige en civiel technisch georiënteerde bedrijven hebben Cadac Group, breder dan andere Autodesk partners, binnen deze doelgroep gepositioneerd. Door het internationale netwerk dat Cadac Group momenteel aan het opbouwen is verwacht zij naast Cadac Organice software in de toekomst ook andere Cadac software aangevuld met proceskennis internationaal te vermarkten. De schaalgrootte waarover de Cadac Group beschikt, de kennis van de bedrijfsprocessen in de verschillende vakgebieden en het vermogen om hierop te anticiperen met onze Cadac consultants zijn een uitstekende waarborg voor de continuïteit en verdere groei van de Cadac Group. Heerlen, 29 mei 2013 Chief Executive Officer Ing. J.J.M. Baggen -16-

18 5. GECONSOLIDEERDE Jaarrekening Geconsolideerde balans 5.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 5.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 5.4 Toelichting algemeen 5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 5.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening -17-

19 5.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (voor resultaatbestemming) A c t i v a Vaste activa Immateriële vaste activa Research & Development Concessies, vergunningen en rechten van Intellectuele eigendom Goodwill Materiële vaste activa IT-infrastructuur Inventaris en kantooraanpassingen Vervoermiddelen Financiële vaste activa (1) Leningen u/g personeel Belastinglatentie Vlottende activa Voorraden Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa

20 P a s s i v a Groepsvermogen Derdenbelang Voorzieningen (2) Overige voorzieningen Langlopende schulden (3) Overige leningen Kortlopende schulden (4) Aflossingsverplichting langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva

21 5.2 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER Bruto marge Kosten Salarissen (5) Sociale lasten (6) Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa en R&D (7) Overige bedrijfskosten Som der kosten Bedrijfsresultaat Financiële baten minus lasten (8) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Vennootschapsbelasting ( ) ( ) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting Derdenbelang deelnemingen (9) ( ) ( ) Resultaat na belasting

22 5.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2012 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na belastingen Aanpassingen: Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa en R&D Afname/afname belastinglatentie Mutatie reserve koersverschil (20.375) Toename/toename debiteuren ( ) ( ) Toename/afname overige vorderingen ( ) Toename/afname voorraden (1.134) 678 Toename/afname voorzieningen (1.518) Toename/afname crediteuren ( ) Toename/afname overige schulden ( ) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie deelnemingen ( ) Investeringen in immateriële vaste activa ( ) ( ) Investeringen in materiële vaste activa ( ) ( ) Desinvesteringen in materiële vaste activa Mutatie materiële vaste activa agv koersresultaat - (609) Kasstroom uit investeringsactiviteiten ( ) ( ) ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteit Toegekende dividenduitkering ( ) - Verstrekte leningen Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( ) - Afname/toename geldmiddelen (inclusief schulden aan kredietinstellingen) in boekjaar ( )

23 5.4 Toelichting algemeen Structuur Met ingang van 1 januari 1998 participeert N.V. Industriebank LIOF voor 25% in de Cadac Group Holding B.V. Als gevolg van de participatie heeft de oude groepsholding een naamswijziging ondergaan en participeert sedert 1 januari 1998 als Twinport Geleendal Beheer B.V. nog voor 75% in de Cadac Group Holding B.V. (voorheen Cadac Group B.V., voorheen Hard en Software B.V.). Deze vennootschap fungeert met ingang van 1 januari 1998 als hoofd van de groep. In 1998 heeft Twinport Geleendal Beheer B.V. circa 5% van haar belang in de Cadac Group Holding B.V. beschikbaar gesteld om om niet over te dragen aan een aantal keymedewerkers. In 2001 heeft Twinport Geleendal Beheer B.V aandelen om niet aan NV Industriebank LIOF overgedragen en aandelen om niet overgedragen aan Cadac Group Holding B.V. Deze laatste aandelen zijn met name bedoeld ten behoeve van de toekomstige uitgifte om niet aan sleutelfunctionarissen. De huidige aandelenverhouding is als volgt: Twinport Geleendal Beheer BV stuks NV Industriebank LIOF stuks Cadac Personeel stuks Eigen gehouden aandelen stuks Groepsverwevenheid Het onroerend goed wordt gehuurd van de participant Twinport Geleendal Beheer B.V. Sedert 1998 betreft dit het kantoorpand TwinPort, Nieuw Eyckholt. In maart 2000 is de tweede fase van het kantoorpand Twinport gerealiseerd dat gedeeltelijk door de Cadac Group wordt gehuurd. Alle roerende vaste activa zijn in het bezit van Cadac Group Holding B.V. Vanuit deze vennootschap worden de betreffende kosten doorberekend aan de andere vennootschappen overeenkomstig het gebruik van de betreffende goederen/diensten. De overige intercompany doorbelastingen zijn gebaseerd op de mate waarin over en weer diensten zijn verleend c.q. werkzaamheden zijn verricht. -22-

24 Grondslagen Grondslagen van de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens opgenomen van Cadac Group Holding B.V. en van de groepsmaatschappijen waarin Cadac Group Holding B.V. direct of indirect meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal houdt anders dan op tijdelijke basis. De activa, passiva en de resultaten van deze ondernemingen worden vanaf het moment van verwerving voor 100% in de consolidatie opgenomen. In voorkomend geval wordt het belang van derden in het groepsvermogen en -resultaat afzonderlijk vermeld. Ten behoeve van de consolidatie worden door de groepsondernemingen dezelfde grondslagen van waardering en resultaatbepaling toegepast. Intercompany-verhoudingen worden geëlimineerd; resultaten op intercompany-transacties worden geëlimineerd. De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van: Cadac Group Holding B.V. te Heerlen Cadac Group Beheer B.V. te Heerlen Cadac Group MFG B.V. te Heerlen Cadac Group MFG Flexpool B.V. te Heerlen Cadac Group AEC B.V. * te Heerlen Cadac Group PLM Solutions B.V. te Heerlen Cadac Group Services B.V. te Heerlen Cadac Group N.V. te Hasselt, België Cadac Professional Resources B.V. te Heerlen Cadac Group ISV B.V. (vh Cadac Organice B.V.) te Heerlen Cadac Group ALM Solutions B.V. (vh Cadac Organice BNL B.V.) te Heerlen Cadac Group EMEA B.V. (vh Cadac Organice EMEA B.V.) te Heerlen Cadac Group Americas Inc. te Houston, USA NedGraphics B.V. * te Vianen Het belang van Cadac Group Holding B.V. in de genoemde vennootschappen bedraagt 100%. Uitzondering hierop vormen de met een * aangegeven vennootschappen. Het belang in Cadac Group AEC B.V. bedraagt 30%, het belang in NedGraphics B.V. bedraagt 60%. NedGraphics heeft een belang van 70% in Cadac Group AEC BV, hierdoor is het indirecte belang van Cadac Group Holding B.V. in Cadac Group AEC B.V. 72%. -23-

25 Grondslagen van valuta-omrekening Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum met uitzondering van Intercompany bedragen, deze zijn omgerekend tegen de koers van dat moment. Koersverschillen worden in de reserve omrekeningsverschillen als onderdeel van het eigen vermogen verwerkt. Financiële instrumenten De financieringen zijn gemiddeld genomen aangetrokken tegen marktconforme condities. Deze in de balans opgenomen financiële instrumenten worden derhalve gewaardeerd tegen de nominaal verschuldigde bedragen. Grondslagen van waardering Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats na ingebruikname van het betreffende vast actief. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt tijdsgelang afgeschreven. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur per categorie eventueel rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt tijdsgelang afgeschreven. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen De deelnemingen worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode met als grondslag de nettovermogenswaarde. De waardering is nooit lager dan nihil. Actieve belastinglatentie Onder de financiële vaste activa is een actieve belastinglatentie begrepen. De actieve belastinglatentie zal naar verwachting binnen enkele jaren worden gerealiseerd. De latentie is gevormd tegen het vigerende tarief. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs dan wel lagere marktwaarde. Met een voorziening voor incourantheid wordt rekening gehouden. -24-

26 Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig wordt rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. De voorziening jubileumuitkeringen is bij NedGraphics B.V. gevormd inzake toekomstige uit te keren bedragen bij het behalen van een diensttijd jubileum. De voorziening huurkorting is bij NedGraphics B.V. en Cadac Group AEC B.V. gevormd inzake de verkregen huurkorting en valt vrij over de gehele periode van het huurcontract. De voorziening reorganisatie is bij NedGraphics B.V. gevormd en heeft betrekking op de kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover niet anders vermeld. -25-

JAARVERSLAG 2011 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN

JAARVERSLAG 2011 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN JAARVERSLAG 2011 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN 21 mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Profiel Cadac Group 1.2 Personalia 2. Kerncijfers 2011 3. Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN

JAARVERSLAG 2013 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN Jaarverslag 2013 www.cadac.com JAARVERSLAG 2013 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN 3 juni 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Profiel Cadac Group 1.2 Personalia 2. Kerncijfers 2013

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap:

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap: Kamer van Koophandel en Fabrieken Afdeling Handelsregister Postbus 6004 4330 LA MIDDELBURG Middelburg, 24 april 2008 Betreft: jaarstukken 2007 ter deponering Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u toekomen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2008 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2008 6 en 7 2.

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 VAN ALRECREA B V DR. NOLENSLAAN 117 6136 GM SITTARD Dossiernummer Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg INHOUDSOPGAVE I. JAARREKENING 2013 pag. 4 Algemene toelichting

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Publicatierapport. aan de directie van Imeko Holding N.V. te Amsterdam. inzake de Jaarrekening 2010

Publicatierapport. aan de directie van Imeko Holding N.V. te Amsterdam. inzake de Jaarrekening 2010 Publicatierapport aan de directie van Imeko Holding N.V. te Amsterdam inzake de Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave Directieverslag 2010 2 Jaarrekening 2010 1. Geconsolideerde balans per 31 december 2010 4

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. JAARBERICHT 2011 TE AMSTERDAM. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. JAARBERICHT 2011 TE AMSTERDAM. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2011 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561 INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 3 1.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 17 mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1. Algemeen 4 2. Resultaat 4 3. Fiscale positie 4 Jaarstukken 4. Balans per 31-12-2013 6 5. Winst-

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie