JAARVERSLAG 2012 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN 29 mei 2013

2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Profiel Cadac Group 1.2 Personalia 2. Kerncijfers Bericht van de Raad van Commissarissen 4. Verslag van de Directie 4.1 Gang van zaken in Overige ontwikkelingen 4.3 Resultaten Bespreking van de financiële positie 4.5 Verwachtingen Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting algemeen 5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 5.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 6. Vennootschappelijke jaarrekening Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting 7. Groepsmaatschappijen 8. Overige gegevens 8.1 Resultaatbestemming 8.2 Accountantsverklaring -1-

3 1. ALGEMEEN 1.1 Profiel Cadac Group Cadac Group is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in automatiseringsoplossingen voor het creëren, beheren en delen van digitale ontwerpinformatie. Daarnaast ontwikkelt Cadac Group zelfstandig en onafhankelijk software voor het verbeteren en optimaliseren van ontwerpprocessen, documentbeheer en projectcommunicatie. Met ca. 200 medewerkers en meer dan 14 vestigingen wereldwijd is Cadac Group voor haar klanten een betrouwbare en pragmatische partner. Cadac Group is Autodesk en Microsoft Partner. Cadac Group werd als CAD Advies Centrum in 1986 opgericht door de toen 20-jarige Jan Baggen tijdens zijn studie bouwkunde aan Zuyd Hogeschool in Heerlen. Onder zijn leiding, in 1998 bekroond met een Manager van het Jaar award, groeide het bedrijf uit tot de huidige internationaal georiënteerde organisatie met vestigingen in Europa, de Verenigde Staten en Australië en een jaaromzet van circa 30 miljoen euro. -2-

4 1.2 Personalia CADAC GROUP HOLDING B.V. Nieuw Eyckholt DJ HEERLEN telefoon RAAD VAN COMMISSARISSEN DIRECTIE F.J.A.M. Pistorius RA voorzitter Ing. J.J.M. Baggen Drs. Th.M.A.J. Verhagen VESTIGINGEN Cadac Group Benelux HEERLEN MEPPEL Nieuw Eyckholt 282 Blankenstein DJ Heerlen 7943 PE Meppel GOUDA HASSELT Westbaan 260 Luikersteenweg 167 Bus MC Moordrecht 3500 Hasselt (B) AMSTERDAM GENT Teleport Towers Gaston Crommenlaan 4 Bus 501 Kingsfordweg e etage, Gebouw A 1043 GR Amsterdam 9050 Gent (B) VIANEN KORTRIJK Laanakkerweg 8 Doorniksestraat 63/o 4131 PA Vianen 8500 Kortrijk (B) -3-

5 NedGraphics VIANEN Laanakkerweg PA Vianen Cadac Group Americas HOUSTON 4801 Woodway drive, ste 300E Houston, TX United States Cadac Group EMEA HEERLEN STOCKHOLM Nieuw Eyckholt 282 Solna Strandväg DJ Heerlen Solna [Stockhom] Nederland Sweden FRANKFURT COPENHAGEN Platz der Einheit 1 Lautruphøj Frankfurt 2750 Ballerup [Copenhagen] Germany Denmark LONDON Portland House, 16 th Floor Bressenden Place SW1E 5RS London United Kingdom Cadac Group APAC SYDNEY NSW 2000 Level 39 2 Park ST Australia -4-

6 2. KERNCIJFERS 2012 Hieronder worden de belangrijkste kerncijfers (in 1.000,-) weergegeven voor de laatste 2 jaren Resultaten Bedrijfsresultaat Resultaat voor belastingen Resultaat na belastingen Cash flow Medewerkers Gemiddeld aantal fte s Per 31 december Balansgegevens Eigen vermogen Balanstotaal (totaal vermogen) Vlottende activa Kortlopende schulden Ratio s Rentabiliteit eigen vermogen: Resultaat na belastingen / gemiddeld eigen vermogen 44,9% 43,7% Solvabiliteit: Eigen vermogen / totaal vermogen 41,7% 47,8% Current ratio: Vlottende activa / kortlopende schulden 1,1 1,5-5-

7 3. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad heeft de begroting 2012 goedgekeurd en heeft toezicht uitgeoefend op het beleid in De Raad heeft in deze verslagperiode regelmatig vergaderd met de directie. Vaste punten op de agenda waren de ontwikkeling van de resultaten ten opzichte van de begroting, de algemene gang van zaken, organisatorische aanpassingen en omgevingsfactoren zoals marktontwikkelingen en de arbeidsmarkt. Daarnaast is aandacht besteed aan mogelijke besparingen. Wij bieden u hierbij het opgemaakte jaarverslag over het jaar 2012 van de Cadac Group Holding B.V. aan. Aan de jaarrekening is toegevoegd de verklaring van HLB Kallen Raeven Accountants. HLB Kallen Raeven Accountants heeft de jaarrekening gecontroleerd en heeft deze van een goedkeurende verklaring voorzien. De Raad heeft de jaarrekening in zijn vergadering van 29 mei 2013 besproken en goedgekeurd en legt deze aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor ter vaststelling. De vaststelling zal tevens strekken tot decharge van de Directie voor het door haar in 2012 gevoerde beleid en tot decharge van de Raad van Commissarissen voor het door haar uitgeoefende toezicht. De Raad van Commissarissen kan zich vinden in het door de directie gedane voorstel tot resultaatbestemming. Gaarne spreken wij onze waardering uit jegens de directie en medewerkers voor de over 2012 geleverde prestaties. Heerlen, 29 mei 2013 De Raad van Commissarissen F.J.A.M. Pistorius RA (voorzitter) Drs. Th.M.A.J. Verhagen -6-

8 4. VERSLAG VAN DE DIRECTIE 4.1 Gang van zaken in 2012 ALGEMEEN Cadac Group Holding BV heeft haar bedrijfsresultaat na belasting in 2012 ietwat verbeterd ten opzichte van Het resultaat na belasting bedraagt in 2012 circa 1,77 miljoen euro. De EBITDA is in 2012 vrijwel onveranderd ten opzichte van 2011 en bedraagt circa 4 miljoen euro. De omzet is met 7 procent gestegen tot bijna 31 miljoen euro. De grootste winstgroei is door Cadac Group Holding BV gerealiseerd in de Benelux. Cadac Group is gespecialiseerd in het bieden van automatiseringsoplossingen voor het creëren, beheren en delen van digitale ontwerpinformatie op basis van Autodesk en Microsoft software. De stijging van de omzet en winst is vooral te danken aan de toename van omzet en marge op het gebied van Autodesk software. De trend van toenemende software- en service omzet lijkt zich in 2013 te continueren. Cadac Organice software heeft opnieuw een aanzienlijke winstbijdrage geleverd. Cadac Organice is een software suite voor Engineering Documentbeheer en Document Control, en is volledig gebaseerd op Microsoft SharePoint. De commerciële activiteiten met betrekking tot Cadac Organice software zijn in 2012 sterk geïntensiveerd. Voor 2013 wordt weer een verdere omzet en winstgroei verwacht. Zowel het aantal bedrijven dat Cadac Organice software gebruikt alsook het aantal gebruikers is in 2012 sterk toegenomen. NedGraphics heeft in 2012 een slechter resultaat dan in 2011 gerealiseerd. NedGraphics is gespecialiseerd in de verkoop van, in eigen huis ontwikkelde, software gerelateerd aan wetgeving bij de lokale overheid. Door bezuinigingen bij de lokale overheid heeft NedGraphics het resultaat van 2011 niet kunnen evenaren en is de winst meer dan gehalveerd. Door direct te anticiperen op deze en andere relevante ontwikkelingen wordt ernaar gestreefd de positieve trend in 2013 weer op te pakken. In 2012 heeft de Cadac Group Holding BV veel bereikt. De CAD-activiteiten van NPQ CAD Solutions zijn volledig en succesvol geïntegreerd in onze bouwkundige business unit. Daarnaast hebben wij de Cadac Campus te Vianen geopend en twee nieuwe business units opgericht die gespecialiseerd zijn in Product- en Asset Lifecycle Management Solutions. In de Verenigde staten is Cadac Group tot Industry Focused Autodesk Partner benoemd. De schaalgrootte en kennis van de bedrijfsprocessen waarover Cadac Group Holding BV binnen haar marktsegmenten beschikt, zijn een uitstekende waarborg voor de continuïteit en de verdere winst en omzetgroei van de Cadac Group Holding BV. -7-

9 4.2 Overige ontwikkelingen CADAC GROUP AEC Op twee januari 2012 heeft Cadac Group AEC de activiteiten van NPQ Cad Solutions overgenomen. Hierdoor heeft Cadac Group Holding op het gebied van bouwkundige, civiele en installatietechnische activiteiten alle randvoorwaarden ingevuld om als turnkey of one stop bouwkundige (BIM) software/consultancy partner de markt te benaderen. Om de samenwerking tussen de diverse activiteiten te optimaliseren zijn alle verschillende bouwkundige activiteiten ondergebracht bij Cadac Group AEC BV, vanaf 1 juli 2012 gevestigd te Vianen, onder leiding van Richard Goossens. In dit overgangsjaar, in een toch al moeilijk jaar voor het bouwkundige marktsegment, hebben wij het integreren van schillende bedrijfsonderdelen met een positief financieel resultaat weten af te sluiten. NEDGRAPHICS In de periode 2007 tot en met 2009 heeft NedGraphics geprofiteerd van de groei in de e-overheid. Zo heeft zij veel werk gegenereerd uit de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening, de Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen en de Wet Informatievoorziening Ondergrondse Infrastructuur. De werkzaamheden verband houdend met voornoemde wet- en regelgeving zijn in belangrijke mate afgerond. Zoals door de directie in 2011 was geprognosticeerd, heeft de overheid ook in 2012 nog niet massaal geïnvesteerd in de BGT. Hierdoor had NedGraphics voor het derde jaar in rij te maken met een substantieel lagere orderintake. Hierdoor was er in 2012 sprake van een structurele werkvermindering voor het jaar 2012 en heeft NedGraphics een aantal functies laten vervallen. De luchtvaartactiviteit van NedGraphics betreft de marketing en verkoop van smartglobe, een door NedGraphics ontwikkeld product voor kartering van vliegroutes. In 2010 zijn een aantal grote verbeteringen doorgevoerd in het product en is met succes de relatie met strategische klanten uitgebouwd. De Aviation activiteit heeft in 2012 een belangrijke bijdrage geleverd aan het totale operationele resultaat van NedGraphics. Daarnaast versterkt de luchtvaartactiviteit met haar grote internationale klanten het imago van NedGraphics als GIS-deskundige. De directie verwacht, dat ondanks de grote bezuinigingen in overheidsland de orderintake in 2013 door ontwikkelingen rondom de BGT en de BRK niet verder zullen dalen en eind 2013 mogelijk al licht herstel zichtbaar wordt. -8-

10 CADAC ORGANICE De Cadac Organice activiteiten waren op holding niveau in 2011 voor het eerst winstgevend. In 2012 hebben wij het winstniveau verder weten te verhogen. Tevens zijn wij in 2012 gestart met de ontwikkeling van de derde generatie Cadac Organice software. De Cadac Organice Document Control Solution is gebaseerd op onze ervaringen met eerdere generaties van Cadac Organice software en intensieve gesprekken met bestaande klanten en strategische prospects. Cadac Organice DCS is gereleased medio april Gelijktijdig met het uitbrengen van onze nieuwste Cadac Organice software hebben wij de organisatie geprofessionaliseerd. Hierdoor zijn wij in staat om een volgende stap te maken en nog efficiënter onze software te leveren waardoor wij onze omzet kunnen verhogen en tegelijkertijd de implementatiekosten van onze software bij onze klanten reduceren. ORGANISATIE STRUCTUUR Vanaf 2 januari 2012 heeft Cadac Group Holding een gewijzigde organisatie structuur. De naam van Cadac Group MSD is verandert in Cadac Group MFG (ManuFacturinG). De naam van Cadac Group BSD is verandert in Cadac Group AEC (Architecture Engineering Construction). Daarnaast heeft Cadac Group Beheer 70% van de aandelen van Cadac Group BSD BV verkocht aan NedGraphics. Met ingang van 2012 heeft Cadac de scheiding tussen een centrale verkooporganisatie Cadac Group BV en de zogenaamde personeelsvennootschappen beëindigd. Elke Cadac vennootschap heeft nu eigen producten, diensten en werknemers. Er wordt, op een enkele uitzondering na, niet meer via Cadac vennootschappen intern werknemers gedetacheerd. Met ingang van 2013 hebben wij een verandering doorgevoerd in organisatie structuur om beter te kunnen anticiperen op de behoefde die bij onze klanten ontstaat op het gebied van Product- en Asset Lifecycle Management. Deze trajecten vergen een compleet andere benadering dan de min of meer gestandaardiseerde verkoop van ontwerpsystemen. Dit soort trajecten kent vaak een langere doorlooptijd, zijn klant specifiek en er dient meestal een maatoplossing gebouwd te worden. Daarom hebben wij twee extra businessunits opgericht die gelieerd zijn aan de Cadac Group AEC en MFG, zij leveren maatwerk en projectmanagent leveren op het gebied Asset en Product Lifecycle Management. -9-

11 -10-

12 KLANTTEVREDENHEID Bij Cadac Group hechten we veel waarde aan een hoge klanttevredenheid. Om ons op alle gebieden te blijven verbeteren en structureel feedback van klanten te ontvangen over onze diensten en service, is onderzoek naar klanttevredenheid sinds 2011 gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd. De feedback geeft ons de gelegenheid om beter te weten wat onze relaties belangrijk vinden, om hen vervolgens nog beter van dienst te kunnen zijn. Deze focus op het bereiken van een hoger niveau van klanttevredenheid werpt zijn vruchten af, want als resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek van Autodesk eind 2012, bleek dat meer dan 95% van de ondervraagde klanten tevreden zijn met onze service! 27% beoordeelt Cadac Group op diverse gebieden met achten of zevens en bijna 68% uitsluitend met negens en tienen. De Net Promoter Score (NPS) is een krachtige indicator om aan te geven hoe klanten onze diensten waarderen. Deze score geeft weer in welke mate klanten onze producten en diensten aanbevelen aan anderen. Cadac Group had zich als doel gesteld een score van minimaal 56 te behalen en behaalde in december 2012 een score van 63. Dat ligt ruim boven het gemiddelde in de Benelux en ook boven het gemiddelde in EMEA. Daarnaast is ook de response rate van 35% uitzonderlijk hoog in vergelijking met deze gebieden. -11-

13 CADAC GROUP, AUTODESK PLATINUM PARTNER Cadac Group is bevorderd tot de eerste en voorlopig enige Platinum Partner van het Amerikaanse softwarebedrijf Autodesk in de Benelux. Daarmee treden wij vanaf één februari 2013 toe tot het selecte gezelschap van de circa twintig beste partners van Autodesk wereldwijd, van wie een tiental in Europa. Autodesk met haar hoofdkantoor in California levert wereldwijd via circa duizend partners. De beste partners kunnen de Platinum status verwerven. Daarvoor is behalve een bepaalde minimumomzet en certificeringen de klanttevredenheid bepalend. Middels de Platinum status erkent Autodesk de cruciale rol van Cadac Group bij het leveren van toonaangevende ontwerpoplossingen, producten en diensten. MARKTSITUATIE Cadac ervaart dat de marktsituatie sterk verschilt bij haar verschillende doelgroepen. In het AEC marktsegment en in het bijzonder in de installatiebranche is de markt moeilijk. Toch heeft de acquisitie van NPQ CAD Solutions en het bundelen van bouwkundige activiteiten en kennis een positieve impact op het resultaat gehad. Na het overgangsjaar 2012 zien wij dat de omzet en winst in 2013 een duidelijk stijgende tendens vertoond. In het Manufacturing marktsegment is de markt evenals in 2011 nog steeds goed. Het boekjaar 2012 was voor de Cadac Group Manufacturing afdeling zeer succesvol en deze trend continueert zich in de eerste helft van Ned- Graphics heeft in 2012 een achteruitgang van omzet en resultaat gerealiseerd. Door direct te anticiperen op deze en andere relevante ontwikkelingen wordt ernaar gestreefd de positieve trend in 2013 weer op te pakken. De vooruitzichten van Cadac Organice zijn goed. Bij Cadac Organice Internationaal groeit het omzetniveau maar ook het aantal prospects. -12-

14 RESULTAAT EN OMZET ANALYSE Het resultaat na belastingen bedraagt De omzet is in 2012 toegenomen ten opzichte van Splitsen wij de omzet in product- en diensten verkoop dan valt duidelijk de omzetstijging bij de softwareverkoop op. De omzet onderhoudscontracten eigen software is gestegen als gevolg van de per 1 januari 2012 overgenomen activiteiten. De omzet bij de dienstenverkoop laat met name bij NedGraphics een daling zien. De omzet trainingen is in 2009 als gevolg van de economische crisis gedaald, in 2011 en 2012 is hierin nog weinig herstel zichtbaar geweest. De oplossingen die de Cadac Group verkoopt worden steeds veelzijdiger. Daarnaast worden de oplossingen voor onze klanten steeds bedrijfskritischer (bijv. Cadac Organice). Klanten verlangen daarom van ons een aanzienlijke pre sales inspanning die direct ten koste gaat van het rendement van onze consultants. Ten opzichte van voorgaande jaren is in 2012 evenals in 2011 de balans tussen pre sales en sales beter in verhouding. Een duidelijke groei van het aantal geleverde diensten is daardoor vanaf 2007 waarneembaar. Het niveau van de afschrijvingen is in 2012 gestegen met circa tot De investeringen in 2012 betreffen investeringen in in eigen beheer ontwikkelde software, de IT infrastructuur alsmede het wagenpark. Daarnaast zijn per 1 januari 2012 de softwarerechten van NPQ Cad Solutions overgenomen. Hiermee is ook de stijging in de afschrijvingen verklaard. De personeelskosten zijn in 2012 gestegen ten opzichte van 2011 als gevolg van overname medewerkers NPQ Cad Solutions per 1 januari Onder de overige personeelskosten is een voorziening voor de kosten van de reorganisatie bij NedGraphics opgenomen. -13-

15 4.3 Resultaten 2012 Een vergelijking tussen de boekjaren 2012 en 2011 geeft het volgende beeld (in duizenden euro s) Bruto marge Kosten Salarissen Sociale lasten Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa en R&D Overige bedrijfskosten Som der kosten Bedrijfsresultaat Rentelasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Vennootschapsbelasting (428) (751) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting Resultaat deelnemingen (134) (576) Resultaat na belasting

16 4.4 Bespreking van de financiële positie De financiële positie volgens de balans per 31 december 2012 kan in vergelijking met 31 december 2011 als volgt worden weergegeven. (in duizenden euro s) Beschikbaar: Groepsvermogen Derdenbelang Voorzieningen Langlopende schulden Totaal lang vermogen Waarvan vastgelegd op lange termijn Werkkapitaal Samenstelling werkkapitaal: Voorraden 4 3 Vorderingen Liquide middelen Kortlopende schulden Uit het voorgaande blijkt dat het werkkapitaal is afgenomen met tot positief. -15-

17 4.5 Verwachtingen 2013 In het eerste kwartaal heeft Cadac Group een beter resultaat behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Wij hebben veel nieuwe medewerkers aangenomen die zich momenteel inwerken, hierdoor kan het resultaat in de zomerperiode lager uitvallen dan in dezelfde periode als vorig jaar. Daartegenover staat echter een zeer solide omzet forecast die eigenlijk een tegenovergesteld beeld aangeeft. Ondanks het feit dat onze technische- en verkoop consultants momenteel een goede bezettingsgraad en omzetniveau hebben dienen wij onze interne organisatie verder te professionaliseren. Uit onze klanttevredenheidsonderzoeken zijn een aantal aspecten blootgelegd waarop wij nog beter en klantvriendelijker kunnen handelen. De in 2012 opgeleverde ICT infrastructuur vormt een belangrijke schakel hierin. De Cadac Group producten (Cadac Organice, TheModus, NXTdim en NedInfra) en de daarmee samenhangende proceskennis voor het optimaliseren van bouwkundige, werktuigbouwkundige en civiel technisch georiënteerde bedrijven hebben Cadac Group, breder dan andere Autodesk partners, binnen deze doelgroep gepositioneerd. Door het internationale netwerk dat Cadac Group momenteel aan het opbouwen is verwacht zij naast Cadac Organice software in de toekomst ook andere Cadac software aangevuld met proceskennis internationaal te vermarkten. De schaalgrootte waarover de Cadac Group beschikt, de kennis van de bedrijfsprocessen in de verschillende vakgebieden en het vermogen om hierop te anticiperen met onze Cadac consultants zijn een uitstekende waarborg voor de continuïteit en verdere groei van de Cadac Group. Heerlen, 29 mei 2013 Chief Executive Officer Ing. J.J.M. Baggen -16-

18 5. GECONSOLIDEERDE Jaarrekening Geconsolideerde balans 5.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 5.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 5.4 Toelichting algemeen 5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 5.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening -17-

19 5.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (voor resultaatbestemming) A c t i v a Vaste activa Immateriële vaste activa Research & Development Concessies, vergunningen en rechten van Intellectuele eigendom Goodwill Materiële vaste activa IT-infrastructuur Inventaris en kantooraanpassingen Vervoermiddelen Financiële vaste activa (1) Leningen u/g personeel Belastinglatentie Vlottende activa Voorraden Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa

20 P a s s i v a Groepsvermogen Derdenbelang Voorzieningen (2) Overige voorzieningen Langlopende schulden (3) Overige leningen Kortlopende schulden (4) Aflossingsverplichting langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva

21 5.2 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER Bruto marge Kosten Salarissen (5) Sociale lasten (6) Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa en R&D (7) Overige bedrijfskosten Som der kosten Bedrijfsresultaat Financiële baten minus lasten (8) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Vennootschapsbelasting ( ) ( ) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting Derdenbelang deelnemingen (9) ( ) ( ) Resultaat na belasting

22 5.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2012 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na belastingen Aanpassingen: Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa en R&D Afname/afname belastinglatentie Mutatie reserve koersverschil (20.375) Toename/toename debiteuren ( ) ( ) Toename/afname overige vorderingen ( ) Toename/afname voorraden (1.134) 678 Toename/afname voorzieningen (1.518) Toename/afname crediteuren ( ) Toename/afname overige schulden ( ) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie deelnemingen ( ) Investeringen in immateriële vaste activa ( ) ( ) Investeringen in materiële vaste activa ( ) ( ) Desinvesteringen in materiële vaste activa Mutatie materiële vaste activa agv koersresultaat - (609) Kasstroom uit investeringsactiviteiten ( ) ( ) ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteit Toegekende dividenduitkering ( ) - Verstrekte leningen Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( ) - Afname/toename geldmiddelen (inclusief schulden aan kredietinstellingen) in boekjaar ( )

23 5.4 Toelichting algemeen Structuur Met ingang van 1 januari 1998 participeert N.V. Industriebank LIOF voor 25% in de Cadac Group Holding B.V. Als gevolg van de participatie heeft de oude groepsholding een naamswijziging ondergaan en participeert sedert 1 januari 1998 als Twinport Geleendal Beheer B.V. nog voor 75% in de Cadac Group Holding B.V. (voorheen Cadac Group B.V., voorheen Hard en Software B.V.). Deze vennootschap fungeert met ingang van 1 januari 1998 als hoofd van de groep. In 1998 heeft Twinport Geleendal Beheer B.V. circa 5% van haar belang in de Cadac Group Holding B.V. beschikbaar gesteld om om niet over te dragen aan een aantal keymedewerkers. In 2001 heeft Twinport Geleendal Beheer B.V aandelen om niet aan NV Industriebank LIOF overgedragen en aandelen om niet overgedragen aan Cadac Group Holding B.V. Deze laatste aandelen zijn met name bedoeld ten behoeve van de toekomstige uitgifte om niet aan sleutelfunctionarissen. De huidige aandelenverhouding is als volgt: Twinport Geleendal Beheer BV stuks NV Industriebank LIOF stuks Cadac Personeel stuks Eigen gehouden aandelen stuks Groepsverwevenheid Het onroerend goed wordt gehuurd van de participant Twinport Geleendal Beheer B.V. Sedert 1998 betreft dit het kantoorpand TwinPort, Nieuw Eyckholt. In maart 2000 is de tweede fase van het kantoorpand Twinport gerealiseerd dat gedeeltelijk door de Cadac Group wordt gehuurd. Alle roerende vaste activa zijn in het bezit van Cadac Group Holding B.V. Vanuit deze vennootschap worden de betreffende kosten doorberekend aan de andere vennootschappen overeenkomstig het gebruik van de betreffende goederen/diensten. De overige intercompany doorbelastingen zijn gebaseerd op de mate waarin over en weer diensten zijn verleend c.q. werkzaamheden zijn verricht. -22-

24 Grondslagen Grondslagen van de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens opgenomen van Cadac Group Holding B.V. en van de groepsmaatschappijen waarin Cadac Group Holding B.V. direct of indirect meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal houdt anders dan op tijdelijke basis. De activa, passiva en de resultaten van deze ondernemingen worden vanaf het moment van verwerving voor 100% in de consolidatie opgenomen. In voorkomend geval wordt het belang van derden in het groepsvermogen en -resultaat afzonderlijk vermeld. Ten behoeve van de consolidatie worden door de groepsondernemingen dezelfde grondslagen van waardering en resultaatbepaling toegepast. Intercompany-verhoudingen worden geëlimineerd; resultaten op intercompany-transacties worden geëlimineerd. De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van: Cadac Group Holding B.V. te Heerlen Cadac Group Beheer B.V. te Heerlen Cadac Group MFG B.V. te Heerlen Cadac Group MFG Flexpool B.V. te Heerlen Cadac Group AEC B.V. * te Heerlen Cadac Group PLM Solutions B.V. te Heerlen Cadac Group Services B.V. te Heerlen Cadac Group N.V. te Hasselt, België Cadac Professional Resources B.V. te Heerlen Cadac Group ISV B.V. (vh Cadac Organice B.V.) te Heerlen Cadac Group ALM Solutions B.V. (vh Cadac Organice BNL B.V.) te Heerlen Cadac Group EMEA B.V. (vh Cadac Organice EMEA B.V.) te Heerlen Cadac Group Americas Inc. te Houston, USA NedGraphics B.V. * te Vianen Het belang van Cadac Group Holding B.V. in de genoemde vennootschappen bedraagt 100%. Uitzondering hierop vormen de met een * aangegeven vennootschappen. Het belang in Cadac Group AEC B.V. bedraagt 30%, het belang in NedGraphics B.V. bedraagt 60%. NedGraphics heeft een belang van 70% in Cadac Group AEC BV, hierdoor is het indirecte belang van Cadac Group Holding B.V. in Cadac Group AEC B.V. 72%. -23-

25 Grondslagen van valuta-omrekening Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum met uitzondering van Intercompany bedragen, deze zijn omgerekend tegen de koers van dat moment. Koersverschillen worden in de reserve omrekeningsverschillen als onderdeel van het eigen vermogen verwerkt. Financiële instrumenten De financieringen zijn gemiddeld genomen aangetrokken tegen marktconforme condities. Deze in de balans opgenomen financiële instrumenten worden derhalve gewaardeerd tegen de nominaal verschuldigde bedragen. Grondslagen van waardering Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats na ingebruikname van het betreffende vast actief. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt tijdsgelang afgeschreven. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur per categorie eventueel rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt tijdsgelang afgeschreven. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen De deelnemingen worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode met als grondslag de nettovermogenswaarde. De waardering is nooit lager dan nihil. Actieve belastinglatentie Onder de financiële vaste activa is een actieve belastinglatentie begrepen. De actieve belastinglatentie zal naar verwachting binnen enkele jaren worden gerealiseerd. De latentie is gevormd tegen het vigerende tarief. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs dan wel lagere marktwaarde. Met een voorziening voor incourantheid wordt rekening gehouden. -24-

26 Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig wordt rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. De voorziening jubileumuitkeringen is bij NedGraphics B.V. gevormd inzake toekomstige uit te keren bedragen bij het behalen van een diensttijd jubileum. De voorziening huurkorting is bij NedGraphics B.V. en Cadac Group AEC B.V. gevormd inzake de verkregen huurkorting en valt vrij over de gehele periode van het huurcontract. De voorziening reorganisatie is bij NedGraphics B.V. gevormd en heeft betrekking op de kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover niet anders vermeld. -25-

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses Jaarverslag 212 De Harmonie Barneveld Inhoud 5 Voorwoord 6 Algemeen 1 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 Personeel en organisatie 12 Resultaten en analyses 14 Werkmaatschappijen

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie