npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder"

Transcriptie

1

2 npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder OPDRACHT De NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ streeft op lange termijn naar de verhoging van de waarde van het vermogen van haar aandeelhouders. Zij kunnen de verwezenlijking van dit streefdoel volgen in de evolutie van de geschatte waarde en het dividend van het aandeel. Als professionele aandeelhouder streeft NPM naar een homogeniteit tussen het rendement van haar investeringen en het rendement dat door haar eigen aandeelhouders wordt verwacht, in verhouding tot het genomen risico. STRATEGIE De investeringen van NPM worden op twee manieren gerealiseerd : rechtstreeks met de bedoeling controleparticipaties in handen te hebben in middelgrote ondernemingen binnen een beperkt aantal sectoren (onder andere: agrovoeding, energie, uitgeverij en media, selectieve distributie en luxeproducten). Deze vennootschappen moeten een bepaalde maturiteit hebben bereikt en voldoende groot zijn zodat ze volledig autonoom voor hun dagelijks bestuur kunnen instaan. In de komende jaren zullen deze participaties een belangrijker aandeel van de waarde van NPM vertegenwoordigen. Deze doelstelling kan, in de loop der jaren en afhankelijk van de geboden mogelijkheden, worden gerealiseerd door een interne groei (ontwikkeling van bestaande markten, geografische groei of ontluiking rond de basisactiviteiten) of een externe groei door verwerving van vennootschappen of via de samenwerking met partners, via de Groep PARGESA/GBL/ELECTRAFINA, waarover NPM de gezamenlijke controle heeft samen met de Groep POWER (Canada), welke wordt gecontroleerd door de familie van de heer Paul DESMARAIS Sr. en waarin hoofdzakelijk belangrijke participaties of controleparticipaties zijn verenigd in op wereldschaal actieve vennootschappen (TOTAL FINA, SUEZ LYONNAISE DES EAUX, CLT-UFA en IMÉTAL). VAKGEBIEDEN NPM is van plan om de inspanningen van haar beperkt team toe te spitsen op de uitoefening van de basisactiviteiten waaruit haar activiteit van professionele aandeelhouder bestaat: het maken van strategische keuzes, inclusief de beslissingen inzake investeringen en desinvesteringen, de financiële engineering, het selecteren en motiveren van de beheerders. De uitoefening van deze activiteiten kan alleen maar vruchten afwerpen als ze gepaard gaat met een efficiënte samenwerking tussen het team van NPM en de beheerders van haar participaties. De rol van de aandeelhouder is uiteraard niet die van de beheerders; de beheerders zijn belast met het bedrijfsbeheer en beschikken over een ruime autonomie waardoor ze soepel en snel kunnen reageren. Het vertrouwen in de beheerder betekent echter niet dat er geen controle nodig is. In het kader van een goed vervuld Corporate Governance verlenen de vertegenwoordigers van NPM steun aan het management terwijl ze terzelfder tijd ook voor het nodige tegenwicht zorgen. In het kader van titel II van het Koninklijk Besluit nr. 185 van 9 juli 1935 heeft de COMMISSIE VOOR HET BANK-EN FINANCIEWEZEN, op 13 april 1999 en tot het verschijnen van het eerstvolgende jaarverslag, machtiging verleend voor het gebruik van dit jaarverslag als referentiedocument voor ieder openbaar beroep op het spaarwezen door de N.V. NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ via een procedure van gescheiden informatieverstrekking. In het kader van die procedure moet dit jaarverslag vergezeld worden van een noot over de verrichting. Die zal dan een prospectus in de zin van artikel 29 van het Koninklijk Besluit nr. 185 van 9 juli 1935 vormen. Dat prospectus moet overeenkomstig artikel 29ter. 1, al. 1, van het Koninklijk Besluit nr. 185 van 9 juli 1935 en de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 13 februari 1996 ter goedkeuring aan de COMMISSIE VOOR HET BANK-EN FINANCIEWEZEN worden voorgelegd.

3 Kerncijfers waarde Globale gegevens (in miljoenen EUR) eigen vermogen (eng geconsolideerd) (1) eigen vermogen (geconsolideerd) (1) n.a geschatte waarde van het eigen vermogen (niet-verwaterd) GRA jaarlijks-samengesteld sinds ,5% -0,6% 3,4% 1,2% 7,3% 5,3% 5,3% 7,0% 9,2% 10,8% Per 31 maart 1999 bedroeg de geschatte waarde van het eigen vermogen EUR miljoen, i.e. EUR 123,00 per aandeel. Het GRA sedert 1 januari 1999 bedraagt 12,5% voor de eerste kwartaal. Op dezelfde datum bedroeg de beurskoers EUR 77,80, d.w.z. een disagio van 36,7%. Aantal aandelen (in duizenden) aandelen (niet-verwaterd) warrants totale aandelen (verwaterd) (2) (2) Niet-aangepaste gegevens per aandeel (in EUR) geschatte waarde (niet-verwaterd) 61,33 51,17 54,36 49,43 64,38 58,68 59,52 68,69 85,70 109,30 geschatte waarde (verwaterd) 61,33 51,07 54,24 49,36 64,18 58,55 59,32 67,92 83,86 109,30 GRA jaarlijks (verwaterd) 7,3% -13,3% 10,6% -4,7% 34,8% -5,1% 5,5% 18,7% 27,2% 33,4% beurskoers (hoogste) 58,87 57,02 51,07 50,32 54,29 54,78 50,07 50,20 71,15 92,96 (gewoon aandeel) (laagste) 49,83 45,12 46,23 41,89 43,13 46,11 43,88 43,38 48,09 58,25 (afsluiten boekjaar) 51,56 49,33 48,96 44,25 52,55 49,70 47,10 49,58 60,49 74,37 disagio (afsluiten boekjaar) 15,9% 3,4% 9,7% 10,3% 18,1% 15,1% 20,6% 27,0% 27,9% 32,0% Aangepaste gegevens per aandeel (3) (in EUR) geschatte waarde (verwaterd) 58,23 48,59 52,02 47,34 61,55 57,43 58,24 67,22 83,86 109,30 beurskoers 51,56 49,33 48,96 44,25 52,55 49,70 47,10 49,58 60,49 74,37 (1) Ex-dividend. (2) De uitoefening van de warrants die nog in omloop zijn, zal geen enkele invloed hebben op de waarde van het NPM-aandeel. NPM heeft inderdaad eigen aandelen verworven en, voor het saldo, een voorziening aangelegd voor het verschil tussen de beurskoers van het NPM-aandeel en de uitoefeningsprijs van de warrants. (3) De gegevens per aandeel werden aangepast rekening houdend met de coëfficiënten die werden bepaald op basis van de geschatte waarde, met uitzondering van de beurskoersen die werden aangepast rekening houdend met de coëfficiënten bepaald op basis van de beurskoersen. Deze coëfficiënten vindt u op pagina 119.

4 resultaten Globale gegevens (in miljoenen EUR) eng geconsolideerd resultaat courant resultaat 39,59 50,92 59,42 58,45 59,52 59,64 64,18 64,86 70,65 83,58 kapitaalresultaat 24,89 7,51 14,15 0,69 10,01 (12,12) 29,99 20,00 424,59 waarvan transitieve goodwill afschrijvingen (0,87) 0,47 (0,02) totaal resultaat 64,48 58,43 73,57 58,45 60,21 69,66 52,06 94,85 90,65 508,17 geconsolideerd resultaat courant resultaat n.v.t. 81,11 75,63 63,51 78,46 80,29 89,34 97,56 119,50 105,13 kapitaalresultaat n.v.t. 24,29 16,41 (7,41) (9,97) 3,69 (30,74) 28,44 71,35 498,00 waarvan transitieve goodwill afschrijvingen n.v.t. (12,39) (14,72) (8,90) (12,35) (11,43) (9,99) (19,07) (16,50) (17,50) totaal resultaat n.v.t. 105,40 92,04 56,10 68,49 83,99 58,60 126,00 190,85 603,13 dividend totale dividenden 32,25 41,40 51,56 51,56 52,65 61,63 63,26 64,08 65,32 62,56 aandelen (duizenden) noemer voor resultaat per aandeel dividendgrechtigde aandelen Aangepaste gegevens per aandeel (3) (in EUR) eng geconsolideerd resultaat courant resultaat 2,51 2,68 2,63 2,58 2,63 2,35 2,53 2,56 2,79 3,49 kapitaalresultaat 1,58 0,39 0,63 0,03 0,40 (0,48) 1,18 0,79 17,73 waarvan transitieve goodwill afschrijvingen (0,05) 0,02 (0,00) totaal resultaat 4,08 3,08 3,25 2,58 2,66 2,75 2,05 3,74 3,58 21,22 geconsolideerd resultaat courant resultaat n.v.t. 4,27 3,34 2,81 3,47 3,17 3,53 3,85 4,72 4,39 kapitaalresultaat n.v.t. 1,28 0,72 (0,33) (0,44) 0,15 (1,21) 1,12 2,81 20,79 waarvan transitieve goodwill afschrijvingen n.v.t. (0,65) (0,65) (0,39) (0,55) (0,45) (0,39) (0,75) (0,65) (0,73) totaal resultaat n.v.t. 5,55 4,07 2,48 3,03 3,31 2,31 4,97 7,53 25,18 dividend gewoon bruto dividend 1,98 2,15 2,28 2,28 2,33 2,43 2,48 2,53 2,58 2,72 (3) De gegevens per aandeel werden aangepast rekening houdend met de coëfficiënten die werden bepaald op basis van de geschatte waarde, met uitzondering van de beurskoersen die werden aangepast rekening houdend met de coëfficiënten bepaald op basis van de beurskoersen. Deze coëfficiënten vindt u op pagina 119.

5 activa en structuur 31 december ,4% PETROFINA EUR 586 milj. 76,0% DISTRIPAR EUR 64 milj. ANDERE EUR 18 milj. 0,4% ELF AQUITAINE EUR 98 milj. 100,0% IJSBOERKE/SUZY EUR 59 milj. THESAURIE EUR 757 milj. 95,2% TRANSCOR EUR 36 milj. 100,0% UITGEVERIJ DUPUIS EUR 32 milj. 28,3% ACP EUR 14 milj. 50,0% HÉLIO CHARLEROI EUR 11 milj. EUR milj. NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ (1) EUR MILJOEN EUR 839 milj. Gezamenlijke controle GROEP PARGESA (GBL, ELECTRAFINA, AUDIOFINA) 10,7% 22,6% 52,4% 50,0% 84,5% SUEZ LYONNAISE DES EAUX EUR 249 milj. PETROFINA EUR 186 milj. IMÉTAL EUR 128 milj. CLT-UFA EUR 81 milj. ORIOR EUR 20 milj. ANDERE EUR 29 milj. THESAURIE EUR 146 milj. controlepercentage (1) NPM en haar geïntegreerde financiële vennootschappenn (enge consolidatiekring). EUR... milj. (deel in de geschatte waarde van NPM) 1

6 de beurs en de aandeelhouders genoteerde financiële instrumenten (beurs van brussel) Gewone aandelen (1) VVPR-aandelen (1)/(2) Warrants die tussen 1 en 15 juni 1999 kunnen worden uitgeoefend; 1 warrant + BEF (EUR 58,63) = 1 VVPR-aandeel Obligaties schijf A BEF (EUR 1.239,47) - 6,70 % (vervaldag op 18 maart 1999) Obligaties schijf B BEF (EUR 58,63) - 5,0625 % (vervaldag op 15 juni 1999) (1) Eveneens genoteerd op de Beurs van Luxemburg (2) De Vennootschap is van plan om de VVPR-aandelen te splitsen in een aandeel en een blad VVPR-strips, waarbij dit blad afzonderlijk zal zijn genoteerd. beurskoers, geschatte waarde en disagio (niet-aangepaste gegevens per gewoon aandeel) Geschatte waarde (in EUR/aandeel) Beurskoers (in EUR/aandeel) Disagio % 10% 20% 30% 40% gemiddelde transacties per dag (beurs van brussel) (aantal aandelen) Gewone aandelen VVPR-aandelen Warrants Totaal 1 ste kwartaal aandeelhouderskalender Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders, om 10 uur, in de maatschappelijke zetel, 12 rue de la Blanche Borne te 6280 Loverval (België). Eng geconsolideerde en geconsolideerde resultaten voor het kwartaal per 31 maart Het betaalbaar stellen van het dividend tegen afgifte van coupon nr. 46 (onder voorbehoud van de goedkeuring door de Algemene Vergadering der Aandeelhouders) Halfjaarlijkse eng geconsolideerde rekeningen per 30 juni Halfjaarlijkse geconsolideerde rekeningen per 30 juni Eng geconsolideerde en geconsolideerde resultaten voor het kwartaal per 30 september

7 verslag voorgesteld aan de algemene jaarvergadering van 12 mei 1999 inhoud Bestuurs-, controleen directieorganen 4 Personeel en organisatie 5 Corporate governance 6 Bericht aan de aandeelhouders 8 Beheersverslag 15 Belangrijkste gebeurtenissen van het boekjaar 15 Geschatte waarde en globaal rendement voor de aandeelhouder 19 Resultaten 26 Vooruitzichten 28 Wettelijke mededelingen 29 Winstbestemming 30 Aandeelhouderschap en structuur van de groep 31 Belangrijkste deelnemingen 33 Geconsolideerde jaarrekening 61 Jaarrekening 101 Wettelijke mededelingen (toevoegingen) 109 Referentiedocument 111 Glossarium onder de overslag NPM H.R. Charleroi nr Rue de la Blanche Borne, Loverval - België Telefoon : Telefax : Internet website: Contacten met de investeerders : Gilles SAMYN 3

8 bestuurs-, controleen directieorganen Jaar van het Vorige eerste mandaat verlenging Vervaldag RAAD VAN BESTUUR (1)/(2) Gérald FRÈRE, Voorzitter Gilles SAMYN, Vice-Voorzitter Gedelegeerd Bestuurder Victor DELLOYE, Secretaris-Generaal Jean CLAMON Laurent DASSAULT Pierre-Alain DE SMEDT Thierry DORMEUIL Jacques FOREST Ségolène FRÈRE Philippe HUSTACHE Henry MESTDAGH Thierry de RUDDER Pierre VAN OMMESLAGHE Philippe WILMES AUDITCOMITÉ (1) Philippe HUSTACHE, Voorzitter Jacques FOREST Henry MESTDAGH COMITÉ VOOR BENOEMINGEN EN VERGOEDINGEN Gérald FRÈRE, Voorzitter Pierre-Alain DE SMEDT Philippe WILMES ALGEMENE DIRECTIE Gilles SAMYN, Gedelegeerd Bestuurder COLLEGE VAN COMMISSARISSEN- REVISOREN (1)/(3) KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER Bedrijfsrevisoren B.C.V., Vertegenwoordigd door Karel M. VAN OOSTVELDT DELOITTE & TOUCHE Bedrijfsrevisoren B.C.V., Vertegenwoordigd door Claude POURBAIX STATUTAIRE BENOEMINGEN Na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 12 mei 1999 vervallen het bestuurdersmandaat uitgeoefend door Gilles SAMYN, en het mandaat van Bedrijfsrevisor van KPMG; deze Algemene Vergadering dient zich uit te spreken over de verlenging van deze mandaten. De heren Jean-Pierre GÉRARD, Marcel NICOLAÏ, Baron SANTENS, Jo SANTINO en Gustaaf VAN den BEMPT hebben hun mandaat opgegeven; de heer John DILS wenste zijn mandaat niet verlengd te zien. De benoeming van de heren Laurent DASSAULT, Henry MESTDAGH en Pierre VAN OMMESLAGHE tot Bestuurder wordt aan de Vergadering voorgelegd. (1) Na de Gewone Algemene Vergadering van 12 mei 1999 en onder voorbehoud van de goedkeuring van de voorgestelde benoemingen. (2) De belangrijke functies of mandaten die door de Bestuurders worden uitgeoefend, worden gedetailleerd toegelicht op paginas 116 en 117 van onderhavig verslag. (3) De mandaten van Commissaris-Revisor bestrijken een termijn van drie jaar en kunnen worden verlengd. 4

9 personeel en organisatie ALGEMENE DIRECTIE Gilles SAMYN SECRETARIAAT GENERAAL Victor DELLOYE PARTICIPATIES EN FINANCIËLE INFORMATIE Roland BORRES Jean-Pierre IACOPETTA Maximilien de LIMBURG STIRUM MARKTEN Michel LOIR Étienne COUGNON Jean-Pierre IACOPETTA COÖRDINATIECENTRUM Fernand MIGEOT Jean-Charles d ASPREMONT LYNDEN Jean-Pierre CAPRON Pascal CLAUSE Jean-Luc FISCHER Jean-Marie LABRASSINE Jacques LAMBEAUX LUXEMBURG Geneviève PISCAGLIA Valérie BARTHOL NEDERLAND Aart COOIMAN Pieter SCHWENCKE ZWITSERLAND Georges BETTERMANN Cyril DUMITRU Fabienne RUDAZ Gaël BALLERY van links naar rechts Jean-Pierre CAPRON, Étienne COUGNON, Pascal CLAUSE, Jean-Marie LABRASSINE, Jean-Luc FISCHER, Fernand MIGEOT, Michel LOIR, Jacques LAMBEAUX, Roland BORRES, Jean-Pierre IACOPETTA, Victor DELLOYE, Gilles SAMYN, Jean-Charles d ASPREMONT LYNDEN, Maximilien de LIMBURG STIRUM 5

10 corporate governance RAAD VAN BESTUUR De Raad van Bestuur bepaalt de strategische keuzes en beslist over de investeringen, de desinvesteringen en de financieringen op lange termijn van de Vennootschap. De Raad van Bestuur delegeert het dagelijks bestuur naar een Gedelegeerd-Bestuurder, die bij de Raad van Bestuur regelmatig verslag uitbrengt over zijn beheer en in het bijzonder over de evolutie van de deelnemingen en het toezicht over de dochterondernemingen. De Raad van Bestuur sluit de rekeningen af en benoemt de leden van de verschillende Comités van de Raad (Auditcomité en Comité voor Benoemingen en Vergoedingen), waaraan hij specifieke taken toewijst. Na de Algemene Vergadering van 12 mei 1999 en onder voorbehoud van de goedkeuring van de voorgestelde benoemingen zal de Raad samengesteld zijn uit 14 Bestuurders. Volgens de door het Comité voor Benoemingen en Vergoedingen vastgestelde nomenclatuur kunnen bedoelde bestuurders in de volgende categorieën worden onderverdeeld: 2 uitvoerende Bestuurders : Gilles SAMYN en Victor DELLOYE. 7 niet-uitvoerende Bestuurders die belangrijke aandeelhouders vertegenwoordigen (1) : Jean CLAMON, Laurent DASSAULT, Thierry DORMEUIL, Gérard FRÈRE, Ségolène FRÈRE, Philippe HUSTACHE en Pierre VAN OMMESLAGHE. 2 niet-uitvoerende Bestuurders : Jacques FOREST en Thierry de RUDDER. 3 onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurders : Pierre-Alain DE SMEDT, Henry MESTDAGH en Philippe WILMES. De Bestuurdersmandaten bestrijken een termijn van 6 jaar en kunnen worden verlengd. Er bestaan geen specifieke statutaire voorschriften inzake de benoeming en de verlenging van het mandaat van de Bestuurders. Door het Comité voor Benoemingen en Vergoedingen werd een leeftijdgrens van 72 jaar ingesteld. In de loop van het jaar 1998 heeft de Raad van Bestuur 7 maal vergaderd ; het aanwezigheidspercentage van de Bestuurders bedroeg 55,5%. Het bedrag van de emolumenten en vergoedingen die in hoofde van het boekjaar 1998 aan de bestuurders werden uitgekeerd, wordt toegelicht op pagina 118. ALGEMENE DIRECTIE De Algemene Directie wordt waargenomen door Gilles SAMYN, Gedelegeerd Bestuurder, die wordt omringd door een beperkte en hechte groep, gekwalificeerde en gemotiveerde professionals. De Gedelegeerd Bestuurder analyseert de strategische keuzes, de investeringen, de desinvesteringen en de beslissingen inzake financiering op lange termijn van de Vennootschap, bereidt ze voor en legt ze aan de Raad van Bestuur voor. (1) die meer dan 5 % van het kapitaal van NPM bezitten 6

11 AUDITCOMITÉ Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij op het vlak van de interne controle, de opstelling van de financiële documenten, de financiële informatie, de aanstelling van de Commissarissen-Revisoren en de relaties ermee, evenals inzake interne verrichtingen; dit Comité vergadert vóór elke vergadering van de Raad van Bestuur waarop beslissingen over één van deze onderwerpen moeten worden genomen. In het kader van zijn opdracht vergadert het comité periodiek met de Commissarissen-Revisoren. Na de Algemene Vergadering van 12 mei 1999 zal het Auditcomité uit 3 personen samengesteld worden: 1 niet-uitvoerende Bestuurder die een belangrijke Aandeelhouder vertegenwoordigt: Philippe HUSTACHE. 1 onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurder: Henry MESTDAGH. 1 niet-uitvoerende Bestuurder: Jacques FOREST In de loop van het jaar 1998 is dit Comité driemaal in vergadering bijeengekomen. COMITÉ VOOR BENOEMINGEN EN VERGOEDINGEN Het Comité voor Benoemingen en Vergoedingen dient kandidaturen voor te stellen voor de Bestuurdersfuncties en advies te verstrekken over de kandidaturen die aan het Comité zouden worden voorgelegd. Dit comité kan ook door de Raad van Bestuur worden aangezocht om hem duidelijkheid te verstrekken in verband met de vergoeding van de hooggeplaatste directeurs van de Vennootschap. Dit comité telt momenteel 3 leden : 1 niet-uitvoerende Bestuurder die een belangrijke Aandeelhouder vertegenwoordigt: Gérald FRÈRE. 2 onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurders: Pierre-Alain DE SMEDT en Philippe WILMES. In de loop van het jaar 1998 heeft dit Comité eenmaal vergaderd om het deelnemingsplan voor het personeel vast te stellen. Begin 1999 is dit Comité in vergadering bijeengekomen om de samenstelling van de Raad van Bestuur te analyseren en ter zake voorstellen te doen. 7

12 bericht aan de aandeelhouders een druk jaar DE ACTIVITEITENPORTEFEUILLE Net als de vorige boekjaren, doch meer uitgesproken, wordt het boekjaar 1998 door verschillende operaties gekenmerkt. Het is van belang deze operaties in een strategisch perspectief te plaatsen. EEN TOEGEVOEGDE WAARDE OP LANGE TERMIJN DE TIMING PERFORMANTE TEAMS DE TRANSPARANTIE Om de evolutie van onze investeringen te illustreren moet eraan worden herinnerd dat NPM haar doelstelling de waardeverwezenlijking in drie fases realiseert: tijdens de investering, door een juiste valorisering van de verworven participatie gedurende de periode dat de Vennootschap de participatie in handen heeft, door de uitoefening van haar basisactiviteiten (1) op het ogenblik van de afstand van haar participatie, vaak na een lange aanhouding, door een optimale valorisering ervan. De toepassing van onze activiteiten impliceert de uitoefening van een strategische invloed. Deze invloed vloeit veeleer voort uit onze inbrengen - die door de beheerders worden erkend - en het eruit voortspruitende wederzijdse vertrouwen dan uit een controlerende positie. In die optiek hebben we ervoor gekozen om de nadruk te leggen op de exclusieve of gezamenlijke controle van onze niet genoteerde deelnemingen en aanvaarden we, op het vlak van de genoteerde ondernemingen, om ons, in voorkomend geval, tot een belangrijke participatie te beperken. We denken op lange termijn. De keuze van het moment om in het kapitaal van een vennootschap in te stappen of uit het betreffend kapitaal te treden is cruciaal. Hetzelfde geldt voor de beslissingen inzake interne of externe groei die door onze participaties worden genomen. Deze beslissingen op het vlak van de timing worden beïnvloed door bedrijfsinterne en bedrijfsexterne factoren, zoals de evolutie van de rentevoeten of de concretisering van het Europa van de industrie en de diensten, waarvan de rol de jongste jaren bepalend is geweest bij de valorisering van ons patrimonium. De individuele kwaliteiten van de bestuurders die waken over de uitoefening van onze activiteiten binnen de schoot van de Raden van Bestuur van onze participaties, zijn de drijvende kracht voor de waardeschepping. Onze vertegenwoordigers, die ervaring hebben in het zakenleven, over risico s beslissen en risico s nemen, koppelen bekwaamheid, professionalisme en beschikbaarheid aan reactievermogen in een soepel, kleinschalig team. De wederzijdse transparantie die de contacten met onze aandeelhouders kenmerkt, zorgt ervoor dat, in voorkomend geval, een eventuele beslissing tot overdracht, fusie of toenadering op onderlinge consensus berust. Deze beslissing mag niet door politieke elementen worden beïnvloed. Derhalve zijn onze activa vaak uniek (op zijn minst zeer zichtbaar); hun werkelijke waarde uit zich alleen in de naleving van de verplichtingen en kenmerken die door hun omgeving worden gesteld. De soepelheid van een economie is ook de soepelheid van de structuren voor het in handen hebben van het kapitaal van haar ondernemingen. (1) deze basisactiviteiten zijn : - bepaling van de strategie, inclusief de investeringen en de desinvesteringen - financiële engineering - het selecteren en motiveren van de beheerders 8

13 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Laten we deze inleidende beschouwingen even illustreren aan de hand van de recente evoluties: BINNEN DE SCHOOT VAN DE GROEP PARGESA De arbitrage van ELECTRAFINA van haar participatie in TRACTEBEL tegen aandelen SUEZ LYONNAISE DES EAUX, en de voortdurende steunverlening door de Groep bij de oprichting van deze internationale onderneming is een eerste voorbeeld. Dit heeft een belangrijke waarde voor onze aandeelhouders en deze van de betrokken vennootschappen opgeleverd. Bij SUEZ LYON- NAISE DES EAUX, ondersteund door een stabiele aandeelhouder, gaat het eveneens om de concretisering van haar ambities op wereldvlak in de collectieve dienstverleningsector, alsook in de energiesector via TRACTEBEL, enig beslissingscentrum van de Groep SUEZ LYONNAISE DES EAUX in deze bedrijfstak. De GROEP BRUSSEL LAMBERT, die tot in ,5% van het kapitaal van de BANK BRUSSEL LAMBERT bezat, is altijd één van de drijvende krachten voor haar evolutie geweest. Daarom dacht zij als één van de eersten aan de oprichting van een grote Belgische bank. Ze werd met heel wat verplichtingen en druk geconfronteerd en uiteindelijk werd een analoog project tussen de ASLK en de GENERALE BANK geconcretiseerd. In every danger an opportunity! : dankzij de uitzonderlijke kwaliteiten van haar management en haar maatschappelijke groep en dankzij de herstructurering die sedert 1993 met de hulp van onze teams actief werd doorgevoerd, heeft de BBL zich kunnen herpakken en kunnen participeren in de concretisering van de ambities op wereldvlak van de Groep ING. Voor onze aandeelhouders levert dit het strategisch succes dat de BBL in het Europa in wording wordt gepositioneerd, gepaard gaand met de verwezenlijking van een uitzonderlijke waarde zonder dat ook maar enigszins afbreuk wordt gedaan aan haar autonomie en haar identiteit. De Groep PARGESA/GBL/ELECTRAFINA heeft het effectief ontstaan in 1997 aangemoedigd van de belangrijkste commerciële privé-radio- en televisieoperator in Europa, het resultaat van de groepering, binnen de schoot van CLT-UFA, van zijn eigen audiovisuele activiteiten (CLT) met deze van UFA, audiovisueel filiaal van de Groep BERTELSMANN. De ROYALE BELGE is een sui generis voorbeeld van hetgeen het voorstellingsvermogen op het vlak van de financiële structuren teweeg kan brengen voor een regionale dienstverlenende onderneming die wordt geconfronteerd met de snelle en door de mondialisering gekenmerkte evolutie van haar sector. Ook hier was onze Groep eerst de bewerker en daarna de efficiënte drijvende kracht bij de ontwikkeling van deze Belgische onderneming die zich vandaag één van de belangrijkste verzekeraars wereldwijd mag noemen. Behoud van een beslissingscentrum in België en de verwezenlijking van een waarde voor de aandeelhouders van ROYALE BELGE: het door de Groep gewenste strategische evenwicht wordt ook hier gerespecteerd. Meer recent hebben NPM en ELECTRAFINA bijgedragen tot de oprichting van TOTAL FINA, de vijfde petroleumgroep wereldwijd. Als er aan de vooravond van het derde millennium één sector is waarin een uitgebalanceerde verdeling van de activiteitenportefeuille en een internationale aanwezigheid in de verschillende segmenten één van de essentiële voorwaarden is, dan is dat zeker de petroleumsector. Ook hier ging de valorisering van onze activa hand in hand met het behoud, ja zelfs de verdere uitbouw van het Belgisch beslissingscentrum. Bovendien is een osmose tussen de verschillende teams tot stand gebracht; er is een globale maatschappelijke groep ontstaan waarin het Belgisch personeel geen onbelangrijke rol vertolkt. Ten slotte heeft IMÉTAL in januari 1999 een Openbaar Bod tot Aankoop aangekondigd op ENGLISH CHINA CLAYS, waarvan we van harte hopen dat het een succes wordt. Zodoende bevestigt de Groep IMÉTAL zijn internationale status op het vlak van de omzetting van mineralen. 9

14 In alle gevallen is het succes dat bij de waardeschepping werd geboekt, de vrucht van het perfect samengaan van een doelgerichte strategische analyse, een aangepaste ambitie en een voorbeeldige samenwerking met een bekwaam management. Bovendien heeft dit succes betekenisvolle beslissingscentra, meestal Belgische, de mogelijkheid geboden om hun ontwikkeling verder te zetten in sterkere en beter gepositioneerde entiteiten. Deze operaties hebben extra impulsen gegeven aan de beursmarkten waarvan onze Groep in de loop van de jongste twee decennia één van de belangrijkste drijvende krachten is geweest. Ze zijn de vrucht van een sterk en creatief partnership tussen onze Groep en POWER CORPORATION DU CANADA, gecontroleerd door de familie van de heer Paul DESMARAIS Sr., via de gezamenlijke controle die de families DESMARAIS en FRÈRE op PARGESA uitoefenen. BINNEN DE SCHOOT VAN NPM In combinatie met de structurele operaties die later aan bod komen, hebben we in 1998 verschillende participaties afgestaan, waarbij we telkens een voor onze aandeelhouders aanvaardbaar globaal rendement hebben weten te realiseren. Het betreft met name de omruiling van onze aandelen GENE- RALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGIË tegen aandelen SUEZ LYONNAISE DES EAUX, gevolgd door de verkoop van deze aandelen (22,8% per jaar over 7 jaar), de verkoop van onze aandelen ROYALE BELGE (14,4% per jaar over 10 jaar) gepaard gaand met de terugkoop van een belangrijk aantal eigen aandelen, en de verkoop van onze participatie in VIVENDI (24,4% per jaar over 4 jaar). NPM is eveneens actief op het vlak van de private equity. Niettemin vertegenwoordigt deze activiteit momenteel slechts EUR 215 miljoen, d.w.z. slechts 8% van ons patrimonium, verdeeld onder 6 vennootschappen of groepen. Deze activiteit, die voorbestemd is om zich verder te ontwikkelen, heeft de jongste jaren een gunstige evolutie gekend ingevolge strategieën die werden toegepast in perfecte harmonie met de beheerders, zowel van ACIDE CARBONIQUE PUR, DISTRIPAR, UITGEVERIJ DUPUIS, HÉLIO CHAR- LEROI, IJSBOERKE/SUZY als van TRANSCOR. De Groep DISTRIPAR (die voor 76% in handen is van NPM) heeft haar strategisch partnership verstevigd met BIAC, de vennootschap die de Luchthaven van Brussel Nationaal exploiteert, zodat de commerciële activiteit kan worden verder gezet, hoe de wetgeving inzake taksvrije handel ook moge evolueren. De Groep DISTRIPAR heeft haar activiteit van gespecialiseerde distributie versterkt door de aankoop van PALAIS DU VIN en heeft zich verder geprofileerd in de luxeproductensector door de verwerving van participaties in CHÂTEAU L ÉVANGILE, CHÂTEAU RIEUSSEC en CHÂTEAU CHEVAL BLANC (deze laatste in pariteit met de Groep ARNAULT). Voor UITGEVERIJ DUPUIS was 1998 een bevredigend jaar op het vlak van rentabiliteit, zelfs indien lijkt deze rentabiliteit de jongste twee jaar haar plafond te hebben bereikt; de groei verloopt hier via een nieuwe etappe met betrekking tot de grootte van het bedrijf; het bedrijf bestudeert momenteel de verschillende strategische kansen die haar worden geboden in of rondom haar basisactiviteit. 10

15 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS De Groep HÉLIO CHARLEROI heeft een derde rotatiepers besteld, waardoor haar werkvolume aanzienlijk zal worden verhoogd in een zeer competitieve sector waarin de vermindering van de productiekosten en de differentiëring van de aan de klanten aangeboden diensten een essentiële rol spelen. Gedurende het eerste jaar dat NPM IJSBOERKE (dat nog slechts één beheerseenheid met de Groep SUZY vormt) in handen had, werden de eerste krachtlijnen van het strategisch plan uitgevoerd. De niet productieve algemene kosten werden geëlimineerd terwijl het management op het hoogste niveau werd versterkt; heel wat nieuwe producten werden op de markt gebracht en er werden nieuwe productieketens geïnstalleerd waardoor ook de producten die tot dusver in onderaanneming werden gegeven, konden worden geïntegreerd. IJSBOERKE maakt ook een fundamentele evolutie mee inzake logistiek, dienstverlening aan het cliënteel en de werving van nieuwe klanten. Het strategisch voornemen van TRANSCOR is de mogelijkheden benutten ( niche trading) die de wereldmarkt van petroleumproducten, steenkool en cokes biedt. De bedrijfsefficiëntie veronderstelt een onafgebroken aanpassing van de structuren aan de betrokken zakenstroom. Dankzij de kwaliteit van de teams en onze relaties met de klanten hebben we de performanties op een hoog niveau kunnen houden ten opzichte van de concurrentie gelet op de moeilijke ja zelfs uitzonderlijke - context. ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN OPLEIDING NPM is in de loop der jaren gegroeid; dat geldt ook voor de kleine ondernemingen waarvoor wij ons interesseren. Het aantal van onze investeringen blijft dus beperkt. Dit beleid gaat samen met onze eenvoudige structuren. Daaruit volgt dat één van de belangrijkste kenmerken van NPM is dat zij haar algemene kosten heeft kunnen beperken, zelf als heeft de verwerving van FIBELPAR in 1998, op mechanische wijze, voor een stijging van deze algemene kosten gezorgd. Deze stijging stelt echter weinig voor in vergelijking met de antiverwatering van de geschatte waarde waarvan NPM bij deze gelegenheid heeft genoten. Onze algemene kosten blijven lager dan 0,16% van onze geschatte waarde. Deze vrijwillige beperking kan echter niet alleen deugdzaam zijn. Ze zou ons permanent opleidingsniveau en dus, in voorkomend geval, ons openstaan voor nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld op het vlak van de spitstechnologie, kunnen aantasten. Om het contact te behouden hebben we het opportuun geacht om doelgericht te investeren in bedrijven of zaken die in de spitstechnologie gespecialiseerd zijn, terwijl we toch een uitzonderlijk karakter aan dergelijke investeringen blijven toedichten. Als gevolg van dit afwijkend beleid ten opzichte van het beleid waarvoor we tot dusver hebben geopteerd, hebben we ons ertoe verbonden om tot EUR 8 miljoen te investeren in VIVEN- TURES en hebben we 40% van INNO.COM en 13% van WIN verworven. Binnen haar bestaande participaties lokaliseert NPM ook startupactiviteiten die een belangrijke technologische inhoud hebben en aansluiten bij hun basisactiviteiten, zodat deze zich via ontluiking kunnen ontwikkelen. 11

16 DE STRUCTURELE EVOLUTIE Het jaar 1998 was bepalend voor de structurele evolutie van de Groep van Charleroi. In het verleden hebben we de idee verdedigd om een gekatalyseerd Europees contactennetwerk op te richten door soms wederzijdse partnerschappen. Dit beleid heeft ons geen windeieren gelegd zodat we een fundamenteel vermogen voor de toekomst hebben kunnen uitbouwen. Deze allianties hebben immateriële rijkdommen opgeleverd (onder de vorm van contacten en ervaring die door de leden van onze teams werd opgedaan) en hebben, zoals net uitgelegd, belangrijke meerwaarden voor onze aandeelhouders tot gevolg gehad. De wereld verandert; wat kort geleden nog als een rijkdom gold, werd in de loop der jaren alsmaar minder wenselijk. Zonder met het verleden te willen breken en de partners van onze Groep dankend die door hun trouw de ontwikkeling van onze Groep hebben ondersteund, hebben we toch willen reageren op de evolutie van onze omgeving. In een tijdspanne van twee jaar hebben we alle onderlinge participaties geëlimineerd. In 1998 hebben we bovendien FIBELPAR opgeslorpt, waarvan het vertragend effect ongedaan was gemaakt. Daaruit volgt de annulering van NPM-aandelen en de economische dekking van de warrants die in juni 1999 vervallen, met belangrijke antiverwateringseffecten voor de geschatte waarde en het resultaat per aandeel. Met heel veel voldoening stellen we ook vast dat de Groep FRÈRE-BOURGEOIS, ultieme controleaandeelhouder van NPM, haar transitieve economische deelneming in uw Vennootschap heeft opgedreven van 16% begin 1998 tot meer dan 34% begin Terzelfder tijd hebben we onze investeringspolen opgehelderd. De Groep PARGESA-GBL-ELECTRAFINA, het demultiplicatief instrument waarvan alle aandeelhouders van NPM genieten, spitst, in overleg met de Groep POWER gecontroleerd door de heer Paul DESMARAIS Sr., haar investeringen hoofdzakelijk toe op belangrijke participaties in vooraanstaande bedrijven op Europees of wereldvlak. NPM ontwikkelt haar private equity -activiteiten en participeert, eerst op regionaal vlak en daarna op Europese schaal, in de verwezenlijking of de concretisering van industriële en commerciële ambities van middelgrote bedrijven. De risicoprofielen van deze twee activiteiten zijn verschillend; hetzelfde geldt voor het verwachte rendement en de beheersprocedures. In het kader van dit beleid heeft NPM, eind 1998, het tot dan toe in handen van GBL zijnde aandeel verworven in UITGEVERIJ DUPUIS, HÉLIO CHARLEROI, DISTRIPAR en TRANSCOR. Op langere termijn willen we industriële en dienstverlenende bedrijven identificeren, ze tegen een redelijke prijs verwerven en ze verder ontwikkelen door de inbreng van onze toegevoegde waarde. Zodoende blijven we de doelstellingen inzake globale performantie voor onze aandeelhouders concretiseren. We zullen worden geconfronteerd met een hevige concurrentie, in het bijzonder op het vlak van de private equity. We beschikken echter over een fundamentele troef: onze vermogenspecifieke en familiale aanpak op lange termijn, hoofdzakelijk toegespitst op de middelgrote bedrijven, die vaak ook een familiaal karakter hebben. NPM heeft nog altijd, voor haar belangrijke, participaties in internationale bedrijven zoals ELF AQUITAINE en TOTAL FINA. Uw vennootschap zal inderdaad, op opportunistische wijze, tijdelijk aanzienlijke reeksen aandelen kunnen bezitten die een aantrekkelijk valoriseringsperspectief bieden. 12

17 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS NPM : EEN BAANBREKER NPM was de eerste Belgische holding die eng geconsolideerde rekeningen publiceerde. We zijn trots te mogen vaststellen dat, vandaag de dag, talrijke groepen dit referentiesysteem hebben overgenomen dat een perfect beeld geeft van de courante beheersmodaliteiten van groepen zoals de onze: de investeerders in participaties. Uw Groep wou ook helemaal up-to-date zijn op het vlak van de informatie, het bedrijfsbeheer en de transparantie. Daarom publiceert uw bedrijf, sedert twee jaar, wekelijks de evolutie van zijn geschatte waarde (zie pagina 19) in de gespecialiseerde financiële pers en op zijn internet-site (www.npm.be). Na de aanpassingen die u tijdens de jongste Algemene Vergaderingen hebt willen aanvaarden, heeft onze Raad van Bestuur zijn bestuurs- en beheersorganen opnieuw laten evolueren op een manier waarmee u, naar we hopen, zult instemmen. De Raad van Bestuur zal voortaan 14 Bestuurders tellen: 12 niet-uitvoerende en 2 uitvoerende Bestuurders. Het Directiecomité samengesteld uit vertegenwoordigers van bepaalde aandeelhouders, had een adviserende en geen beslissende taak. Omdat dit comité niet langer beantwoordt aan de huidige realiteit en niet langer voldoet aan de noden van de Maatschappij, werd het opgeheven. Het beheer zal worden toevertrouwd aan één Gedelegeerd Bestuurder. De Raad van Bestuur heeft een Auditcomité (bestaande uit 3 leden: één onafhankelijk lid, één niet-uitvoerend lid en één vertegenwoordiger van een belangrijke aandeelhouder) en een Comité voor Benoemingen en Vergoedingen (eveneens samengesteld uit 3 leden: twee onafhankelijke leden en één vertegenwoordiger van onze controleaandeelhouder) aangesteld. Volgens ons zou deze structuur onze aandeelhouders moeten garanderen dat de Vennootschap efficiënt en evenwichtig functioneert. HET WAARDEBEHEER EN HET VERGOEDINGSBELEID NPM wil er ook voor zorgen dat de motivering van haar personeel in overeenstemming wordt gebracht met haar eigen doelstellingen op het vlak van de waardeschepping. In dit opzicht werd 1998 gekenmerkt door de realisatie van een essentiële fase. Onze personeelsleden hebben inderdaad een akte van vertrouwen met NPM afgesloten. Het betreft een engagement op lange termijn tegenover hun werkgever dus hun aandeelhouders - die wordt geconcretiseerd door de risico-investering van het equivalent van het nettoloon voor een half tot een volledig jaar in aandelen van een vennootschap (LOVERFIN) die momenteel, met de toevoeging van een bankschuld, een participatie van ongeveer 3% in het kapitaal van NPM bezit. Uw vennootschap heeft lang gewacht op wettelijke bepalingen ter bevordering van een georganiseerd stock options systeem, dat een adequate motivering op het vlak van goal congruence van het personeel mogelijk maakt (naast een basisloon dat in functie van de arbeidsmarkt is vastgesteld). Omdat dit nieuwe systeem door de wetgever nog niet in betreffende wetteksten is gegoten, heeft NPM het opportuun geacht haar personeel aan te moedigen om een echte investeringsoperatie met hefboomeffect onder de geldende marktvoorwaarden te verwezenlijken. Deze operatie werd mogelijk gemaakt dat geven we graag toe door de lage interestvoeten en het hoge rendement van het NPM-aandeel. Het personeel van uw Vennootschap heeft zo dus geprofiteerd van het voordeel 13

18 waarvan alle bezitters van NPM-aandelen genieten : lage, zelfs, volgens de omstandigheden, negatieve kosten van het inbezitnemen. Deze marktomstandigheden kunnen veranderen, daarvan is uw personeel zich perfect bewust. Dit systeem biedt ook het voordeel dat het kan worden gereproduceerd voor de participaties die NPM in handen heeft. Het samengaan van de doelstellingen en de belangen op alle niveaus is inderdaad een fundamenteel strategisch aspect van ons beheersproces. Hoe meer de waarde van onze participaties stijgt, hoe meer beheerders van deze participaties voor hun inspanningen worden beloond, hoe beter wij en onze aandeelhouders ervan zullen worden. Het samen bestaan van een familiaal aandeelhouder, die zijn participatie in NPM onlangs in niet geringe mate heeft verstevigd, en een stevig en objectief motiverend systeem zorgen ervoor dat iedereen wordt gewonnen voor het credo van NPM : het op de waarde toegespitst beheer. Ten slotte willen we de bestuurders die de Raad na afloop van de Algemene Vergadering van 12 mei 1999 zullen verlaten, oprecht bedanken voor de geleverde bijdrage en willen we ons voltallige team danken voor alle inspanningen die het zich heeft getroost om onze doelstellingen te realiseren. Ook onze aandeelhouders willen we danken voor het vertrouwen dat ze ons het afgelopen jaar hebben geschonken. Ze kunnen ervan overtuigd zijn dat we alles in het werk zullen stellen om dit vertrouwen niet te beschamen. Gilles SAMYN Gérald FRÈRE 14

19 beheersverslag Beste Aandeelhouders, Mevrouwen, Heren, We hebben de eer u het beheersverslag betreffende de activiteiten van uw Vennootschap en haar Groep gedurende het afgelopen boekjaar voor te stellen en u de jaarrekening afgesloten per 31 december 1998 ter goedkeuring voor te leggen. BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN IN HET BOEKJAAR 1998 EN BEGIN 1999 HERSTRUCTURERING VAN DE GROEP VAN CHARLEROI In de loop van de maanden mei en juni 1998 heeft NPM het volledige kapitaal van haar moedervennootschap FIBELPAR verworven, welke vooraf de NPM-aandelen die zij bezat had afgestaan aan ERBE en aan FRÈRE-BOURGEOIS, haar controleaandeelhouders. Naar aanleiding hiervan heeft de Groep NPM eigen aandelen bij FIBELPAR verworven, bovenop de aandelen die de Groep reeds in bezit had. De Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 1998 heeft besloten tot de annulering van deze aandelen waardoor het aantal uitgegeven NPM-aandelen van tot wordt herleid. In bijkomende orde heeft de Groep NPM eigen aandelen verworven bij de Groep AXA en ze gebruikt voor de economische dekking van de bestaande warrants. Wegens de belangenconflicten in verband met deze operaties werden de wettelijke procedures gerespecteerd. De betreffende toepassing wordt beschreven op paginas 29 en 109 van dit jaarverslag ( wettelijke mededelingen ). Ingevolge de toepassing van het hierna beschreven deelnemingsplan voor het personeel bezat de Groep NPM nog slechts eigen aandelen. In de loop van de maanden januari en februari 1999 heeft de Groep meer dan NPM-aandelen op de beurs verworven waardoor de Groep economisch het hoofd kan bieden aan de volledige verwatering van haar geschatte waarde verbonden met de uitoefening van de warrants die op 15 juni 1999 vervallen. Bijgevolg zal het aantal in omloop zijnde aandelen, in geval van de uitoefening van de warrants, blijven. DIRECTE INVESTERINGEN In de loop van het boekjaar 1998 is de portefeuille van de deelnemingen waarin NPM een direct belang heeft, als volgt gewijzigd: Overdracht van de participatie in COBEPA, met een meerwaarde inzake kapitaal van meer dan EUR 27,0 miljoen tot gevolg. Overdracht van de volledige participatie in VIVENDI (vroeger COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX), hetgeen de realisatie mogelijk maakt van een meerwaarde van meer dan EUR 81,9 miljoen in de loop van het eerste semester Overdracht naar de Amerikaanse groep SECURITY CAPITAL van de volledige participatie in BERNHEIM-COMOFI voor een bedrag van bijna EUR 49,6 miljoen, waardoor eng geconsolideerd een meerwaarde van ongeveer EUR 26,4 miljoen wordt gerealiseerd (EUR 30,8 miljoen geconsolideerd 1 ). (1) Inclusief het aandeel van NPM in de door PARGESA Groep gerealiseerde meerwaarde 15

20 Omruiling met de Groep AXA van de participatie van aandelen ROYALE BELGE, in een verhouding van 5 aandelen AXA met een certificaat van gewaarborgde waarde AXA en een compensatie van BEF (EUR 533,3) voor 3 aandelen ROYALE BELGE; de aldus verworven AXA-aandelen werden in de loop van het tweede halfjaar afgestaan. Bij deze gelegenheid heeft de Groep NPM eng geconsolideerd een globale meerwaarde van EUR 76,6 miljoen gerealiseerd (EUR 117,9 miljoen geconsolideerd 1 ). Inbreng in het OBO gelanceerd door SUEZ LYONNAISE DES EAUX, van de aandelen in GENE- RALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGIË. De totale positie van de groep NPM in SUEZ LYONNAISE DES EAUX werd in de loop van de maand juli op de beurs verkocht. Bij al deze operaties werd een meerwaarde van ongeveer EUR 194,8 miljoen gerealiseerd. Ingevolge de verwerving van het volledige kapitaal van haar moedervennootschap FIBELPAR, intrede van NPM voor 38% in het aandeelhouderschap van DISTRIPAR, een vennootschap die zich toen toespitst op de selectieve distributie, in hoofdzaak via BELGIAN SKY SHOPS (taksvrije winkels van de Luchthaven van Brussel Nationaal) en via 50% van de Groep CLOQUET (parfumerienet onder de benamingen CLOQUET en PLANET PARFUMS). Overname door NPM van het aandeel van de GBL in GROUPE JEAN DUPUIS (UITGEVERIJ DUPUIS en HÉLIO CHARLEROI), DISTRIPAR en TRANSCOR voor een bedrag van EUR 86 miljoen, onderworpen aan een prijsaanvulling met een maximumbedrag van EUR 8,9 miljoen. Na deze transacties bezit NPM 100% van UITGEVERIJ DUPUIS, 50% van HÉLIO CHARLEROI, 76% van DISTRIPAR (naast ALVA, een vennootschap die wordt gecontroleerd door de familie VASTAPANE) en 95,2% van TRANSCOR (naast de Groep PITTSTON). Op 1 december 1998: verbintenis aangegaan door NPM om haar aandelen PETROFINA in te brengen in de Franse vennootschap TOTAL, samen en in overleg met andere belangrijke aandeelhouders van PETROFINA. Volgens de opheffing van de opschortende voorwaarden in maart 1999 zullen deze inbrengen vergoed worden door de uitgifte van 9 aandelen TOTAL courant rentegenot voor 2 aandelen PETROFINA ex-dividend. Het nemen van een participatie van 40% in INNO.COM, een vennootschap gespecialiseerd in geavanceerde informaticadiensten; deze investering voor een bedrag van EUR 0,6 miljoen wordt in hoofdzaak gerechtvaardigd door de verwerving van know-how. Het nemen van een participatie door NPM voor 13% in WIN (Waals intranet- en internetnetwerk), naast BELGACOM en verschillende privé- en openbare instellingen, voor een bedrag van EUR 2,9 miljoen, momenteel voor 50% volgestort. Investering in VIVENTURES, kapitaal-venturefonds beheerd door VIVENDI, gespecialiseerd in de internetwaarden, de nieuwe technologieën, de telecommunicatie en de interactie tussen deze sectoren, voor een bedrag van EUR 0,8 miljoen; op termijn zal deze investering EUR 7,6 miljoen vertegenwoordigen. (1) Inclusief het aandeel van NPM in de door PARGESA Groep gerezaliseerde meerwaarde 16

21 BEHEERSVERSLAG PARGESA/GBL/ ELECTRAFINA PARGESA/GBL/ELECTRAFINA is voor 54,7% van het kapitaal (waarvan 54,2% geconsolideerd) hetgeen 61,9% van de stemrechten vertegenwoordigt in handen van PARJOINTCO N.V., gezamenlijke controlemodule tussen de Groepen FRÈRE-BOURGEOIS/NPM en POWER CORPORATION DU CANADA. Dit geheel heeft in de loop van het boekjaar 1998 de volgende operaties verricht: Overdracht door GBL van haar deelnemingen in DEWAAY (meerwaarde van EUR 23,4 miljoen, waarvan EUR 2,8 miljoen voor het aandeel dat aan NPM toebehoort) en PARIBAS België (meerwaarde van EUR 19,7 miljoen, waarvan EUR 2,4 miljoen voor het aandeel van NPM). Overdracht door AUDIOFINA van haar deelneming in HAVAS (meerwaarde van EUR 9,8 miljoen, waarvan EUR 0,3 miljoen voor het aandeel van NPM). Verwerving door GBL van ELECTRAFINA-aandelen, in hoofdzaak bij VIVENDI, waardoor haar participatie op ongeveer 77% wordt gebracht. Omruiling door GBL van haar deelneming in ROYALE BELGE tegen AXA-aandelen en liquide middelen, gevolgd door de verkoop van de positie in AXA. Bij deze gelegenheid heeft GBL een nettomeerwaarde gerealiseerd voor een bedrag van EUR 409 miljoen (waarvan bijna EUR 49,6 miljoen voor het aandeel van NPM). Verkoop door GBL aan de Amerikaanse groep SECURITY CAPITAL van haar deelneming van 40% in BERNHEIM-COMOFI, tegen de prijs van EUR 76,8 per aandeel cum dividend, waardoor een meerwaarde werd gerealiseerd van ongeveer EUR 57 miljoen (waarvan EUR 6,8 miljoen aan NPM toebehoort). Verwerving door GBL van GBL-aandelen bij AXA om deel van de bestaande warrants te dekken; het saldo van bijna één miljoen aandelen dekte de converteerbare obligaties uitgegeven door GBL voor een globaal bedrag van ongeveer EUR 257 miljoen, die een rente opleveren van 2,50%. Overdracht door PARFINANCE van al haar participaties in PARIBAS en in AXA vóór de opslorping op 30 juni 1998 van PARFINANCE door IMÉTAL. Voortaan hebben PARGESA en GBL samen rechtstreeks meer dan 50% van het kapitaal van IMÉTAL in handen. Het deel van de meerwaarde dat in deze operaties aan NPM toekomt, bedraagt EUR 24,8 miljoen. Overdracht door GBL van haar volledige participatie in ING die ze in 1997 had verkregen, in ruil voor haar participatie in BBL (aanvullende meerwaarde in kapitaal van EUR 218,1 miljoen, waarvan EUR 24,8 miljoen aan NPM toebehoort). Overdracht door GBL naar NPM van haar participaties in UITGEVERIJ DUPUIS, HÉLIO CHAR- LEROI, DISTRIPAR/BELGIAN SKY SHOPS en TRANSCOR, waardoor een meerwaarde van EUR 21,3 miljoen wordt gerealiseerd. In overleg met andere aandeelhouders van PETROFINA: verbintenis tot de inbreng door ELECTRAFINA van haar participatie van 22,6% in PETROFINA, in TOTAL. 17

22 THESAURIEBEHEER De nettothesaurie die de Groep NPM (d.w.z. NPM, haar financieel filiaal te Genève en haar eng geconsolideerde dochterondernemingen) rechtstreeks bezit, bedroeg, per 31 december 1998, ongeveer EUR 757 miljoen in geschatte waarde (EUR 743 miljoen in boekwaarde) vóór winstverdeling (tegenover EUR 328 miljoen in 1997 en een gemiddeld bedrag van EUR 580 miljoen voor het hele boekjaar 1998). In de loop van deze periode werd een klein gedeelte van dit bedrag op korte termijn geïnvesteerd in aandelen. In 1998 heeft de Groep NPM meerwaarden op thesauriebeleggingen gerealiseerd vrij van waardeverminderingen en minderwaarden voor een bedrag van EUR 20,4 miljoen (tegenover EUR 13,8 miljoen in 1997). Boekhoudkundig vertegenwoordigen de totale thesaurie-inkomsten, die naast de hierboven beschreven elementen ook de nettointeresten en andere financiële inkomsten en lasten omvatten, in 1998 EUR 36,9 miljoen in de eng geconsolideerde rekeningen. Economisch gezien heeft de Vennootschap, rekening houdend met de evolutie van de latente meerwaarden (EUR 14,2 miljoen per 31 december 1998 tegenover EUR 13,8 miljoen in 1997, na eliminatie van de latente meerwaarden op eigen aandelen die nadien werden geannuleerd), tijdens het boekjaar een gemiddeld nettorendement van 6,4% op haar thesauriesituatie gerealiseerd. DEELNEMINGSPLAN VOOR HET PERSONEEL De op 25 september 1998 in vergadering bijeengekomen Raad van Bestuur van NPM heeft beslist om een deelnemingsplan voor het personeel in te voeren. De betreffende modaliteiten en uitvoering werden gedefinieerd door het Comité voor Benoemingen en Vergoedingen. Op 23 oktober 1998 heeft de Groep NPM haar personeelsleden en haar twee uitvoerende bestuurders voorgesteld om NPM-aandelen te verwerven tegen de prijs van BEF (EUR 64,5) per aandeel. Deze verwerving werd gerealiseerd via de vennootschap LOVERFIN, waarvan het kapitaal ten bedrage van BEF 35 miljoen (EUR 0,9 miljoen) integraal in handen is van het personeel. LOVERFIN heeft deze verwerving via een bankschuld gefinancierd en heeft zich, tegen de marktvoorwaarden, bij de Groep NPM gedekt tegen een verlaging van de koers van het NPM-aandeel. 18

23 BEHEERSVERSLAG GESCHATTE WAARDE EN GLOBAAL RENDEMENT VOOR DE AANDEELHOUDER De geschatte waarde van uw Vennootschap bedroeg, eind 1998, EUR miljoen (overeenstemmend met een bedrag van EUR 109,30 per aandeel), na de uitkering in mei 1998 van brutodividenden voor een totaal bedrag van EUR 65,3 miljoen (EUR 2,58 per gewoon aandeel), tegenover EUR miljoen (EUR 83,86 per aandeel fully diluted) in Op 31 maart 1999 bedroeg de geschatte waarde ongeveer EUR miljoen (EUR 123,00 per aandeel). De uitoefening van de bestaande warrants zal geen impact hebben op de geschatte waarde per aandeel (zie hieronder). METHODE VOOR DE BEREKENING VAN DE GESCHATTE WAARDE Bij de berekening van de geschatte waarde hanteert NPM voorzichtige en objectieve criteria. Afhankelijk van de verschillende soorten activa worden de volgende criteria in acht genomen: Soorten activa Financiële vaste activa PARGESA, GBL en ELECTRAFINA (gezamenlijk gecontroleerde holdings) Andere genoteerde ondernemingen Niet-genoteerde ondernemingen (1) Materiële vaste activa Monetaire activa en passiva Eigen aandelen Genoteerde activa Deposito s, liquide middelen en schulden Waarderingscriteria Eigen geschatte waarde berekend op basis van de criteria die ook door NPM worden toegepast. Beurskoers Boekhoudkundige waarde (2) of aandeel in het eigen vermogen, als dit hoger is Boekhoudkundige waarde (2) Beurskoers of prijs van de uitoefening van de warrants (3) Beurskoers. Boekhoudkundige waarde (2) (1) De waarde van CLT-UFA wordt afgeleid uit de beurskoers van AUDIOFINA. (2) Aanschaffingswaarde verminderd met eventuele afschrijvingen of waardeverminderingen. (3) Op 31 december 1998, bezit NPM eigen aandelen die op BEF (EUR 58,52) per aandeel worden gevaloriseerd. Ze zullen worden afgestaan aan de personen die hun warrants wensen uit te oefenen, zonder enig verwaterend effect voor de overige aandeelhouders. Voor het verwaterend effect verbonden met het gedeelte van de warrants dat per 31 december 1998 niet is gedekt, werd een voorziening aangelegd die het bestaande verschil dekt tussen de beurskoers van het NPM-aandeel en de prijs van de uitoefening van de warrants. WEKELIJKSE BEKENDMAKING VAN DE GESCHATTE WAARDE Om nog meer klaarheid te scheppen publiceert NPM haar geschatte waarde wekelijks in de zaterdageditie van twee Belgische financiële dagbladen (L ECHO en DE FINANCIEEL ECONOMISCHE TIJD); deze waarde kan ook vanaf vrijdagavond worden geraadpleegd op de internet-site van de Vennootschap (www.npm.be). Deze wekelijkse geschatte waarde wordt eveneens berekend op basis van de criteria die hierboven worden beschreven, maar wel met enkele vereenvoudigde hypothesen: er wordt inderdaad geen rekening gehouden met de wijzigingen die sedert de laatste gepubliceerde boekhoudkundige afsluiting in de portefeuille en de geaccumuleerde resultaten zijn opgetreden, wanneer de invloed op de geschatte waarde van al deze factoren samen lager is dan 1%. 19

24 VOORTGEBRACHTE WAARDE EN GLOBAAL RENDEMENT VOOR DE AANDEELHOUDER IN 1998 geschatte waarde (in mio eur) 31-dec-97 variatie 31-dec-98 Activa criteria samenstelling % aandeelhouders waarde belang criteria samenstelling % (1) (2) (3) (4) (5) (1) (6) PARGESA gw 693,0 31,9% 145,7 gw 838,8 33,4% PETROFINA bk 508,9 23,4% 77,2 bk 586,1 23,3% ELF AQUITAINE bk 107,0 4,9% (9,6) 1,1 bk 98,5 3,9% DISTRIPAR (13) 16,8 47,6 ev/bw 64,4 2,6% IJSBOERKE / SUZY bw 42,8 2,0% 15,8 bw 58,6 2,3% TRANSCOR ev 19,3 0,9% (1,2) 17,4 ev 35,5 1,4% UITGEVERIJ DUPUIS (13) ev 9,7 0,4% 0,2 22,6 ev/bw 32,5 1,3% ACP bw 14,4 0,7% bw 14,4 0,6% HÉLIO CHARLEROI ev 4,6 0,2% 1,1 5,0 ev 10,7 0,4% INNO.COM/VIVENTURES/WIN (1,1) 2,8 bw 1,7 0,1% GENERALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGIË bk 141,2 6,5% (57,9) (83,3) ROYALE BELGE bk 86,0 4,0% (48,2) (37,7) VIVENDI bk 143,7 6,6% (52,6) (91,1) BERNHEIM-COMOFI bk 26,2 1,2% (3,4) (22,8) COBEPA bk 36,6 1,7% (15,4) (21,2) ANDERE DEELNEMINGEN bw 1,9 0,1% 0,3 4,1 bw 6,3 0,2% MATERIËLE VASTE ACTIVA bw 8,6 0,4% 1,0 bw 9,6 0,4% Vaste activa 1.843,9 84,9% 51,8 (138,8) 1.757,0 69,9% DEPOSITO S, LIQUIDE MIDDELEN EN SCHULDEN bw 234,3 10,8% (191,0) 487,5 35,6 bw 566,3 22,5% EIGEN AANDELEN bk 24,9 1,1% (6,4) 22,3 bw 40,8 1,6% AANDELEN EN OBLIGATIES bk 68,6 3,2% 0,4 80,9 bk 149,9 6,0% Thesaurie (netto) 327,7 15,1% (197,4) 487,9 138,8 757,0 30,1% Geschatte waarde (niet-verwaterd) 2.171,6 (197,4) 539, ,9 Uitoefening van warrants 96,3 (96,3) Geschatte waarde (verwaterd) 2.268,0 (293,7) 539, ,9 Anti-verwateringseffect (in resultaat) (20,7) 20,7 Anti-verwateringseffect (buiten resultaat) (192,5) 192,5 Effect van de herstructurering (213,2) 213,2 Geschatte waarde (verwaterd) 2.268,0 (506,9) 752, ,9 Geschatte waarde (EUR/aandeel) 83,87 109,30 (1) valorisatiemethode voor de waardebepaling a) gw: geschatte waarde b) bk: beurskoers c) ev: eigen vermogen d) bw: boekhoudkundige waarde (2) geschatte waarde per (3) stromen met de aandeelhouders : dividenden en kapitaalvermindering (vergelijkbaar met gegevens per aandeel) (4) voortgebrachte waarde zonder effect op de resultatenrekening (5) interne reallocatie der middellen: investeringen en desinvesteringen in boekhoudkundige waarde (6) geschatte waarde per = (2) + (3) + (4) + (5) 20

25 BEHEERSVERSLAG effect op de waarde eng geconsolideerd resultaat (groep) in mio eur zonder effect courant kapitaal kapitaal totaal activa totale voortgebrachte waarde (7) (8) (9) (10) (11) (12) GRA 17,7 17,7 PARGESA 163,4 23,6% 17,1 17,1 PETROFINA 94,3 18,5% 2,9 2,9 ELF AQUITAINE (6,7) -6,3% DISTRIPAR 16,8 n.v.t. 0,2 0,2 IJSBOERKE / SUZY 0,2 0,4% 2,4 2,4 TRANSCOR 1,2 6,0% 1,1 1,1 UITGEVERIJ DUPUIS 1,2 12,6% 0,7 0,7 ACP 0,7 4,9% 0,1 0,1 HÉLIO CHARLEROI 1,2 26,7% (1,1) (1,1) INNO.COM/VIVENTURES/WIN (1,1) n.v.t. 5,0 194,8 199,8 GENERALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGIË 141,9 100,5% 3,7 76,6 80,3 ROYALE BELGE 32,0 37,3% 81,9 1,2 83,1 VIVENDI 29,3 20,4% 26,4 26,4 BERNHEIM-COMOFI 23,0 87,9% 0,9 27,0 27,9 COBEPA 12,5 34,1% 0,0 0,1 0,1 ANDERE DEELNEMINGEN 0,4 n.v.t. MATERIËLE VASTE ACTIVA n.v.t. 51,8 406,8 0,1 458,6 Vaste activa 510,4 27,7% 16,5 16,5 DEPOSITO S, LIQUIDE MIDDELEN EN SCHULDEN 16,5 EIGEN AANDELEN 20,4 20,4 AANDELEN EN OBLIGATIES 20,8 36,9 36,9 Thesaurie (netto) 37,3 6,4% (5,1) (2,9) (8,0) Andere opbrengsten/(kosten) (8,0) 83,6 403,9 0,1 487,5 Vóór effect van de herstructurering 539,7 24,9% 487,5 0,1 487,5 Vóór effect van de herstructurering 539,7 23,8% 20,7 20,7 Effect van de herstructurering (in resultaat) 20,7 508,1 0,1 508,2 Eng geconsolideerd resultaat 560,3 Effect van de herstructurering (buiten resultaat) 192,5 Na effect van de herstructurering 752,9 33,2% (14) (7) voortgebrachte waarde met effect op de resultatenrekening: dividenden, interesten en courante meer- en minderwaarden (8) voortgebrachte waarde met effect op de resultatenrekening: meer- en minderwaarden in kapitaal (9) resultaat zonder invloed op de geschatte waarde: waardeverminderingen en terugnemingen op waardeverminderingen (10) totaal eng geconsolideerd resultaat (Groep) = (7) + (8) + (9) (11) totale voortgebrachte waarde: (4) + (7) + (8) (12) Globaal Rendement voor de Aandeelhouder over de periode: (11)/(2) (13) valorisatiemethode verschillend per pakket aandelen (14) 33,4% per aandeel als geen dividend aan de warrants wordt betaald 21

26 VOORTGEBRACHTE WAARDE EN GLOBAAL RENDEMENT VOOR DE AANDEELHOUDER TUSSEN 1988 EN 1998 geschatte waarde (in mio eur) 1-apr-88 variatie 31-dec-98 Activa criteria samenstelling % aandeelhouders waarde belang criteria samenstelling % (1) (2) (3) (4) (5) (1) (6) PARGESA 492,7 346,1 gw 838,8 33,4% PETROFINA bk 13,2 32,0% 127,1 445,8 bk 586,1 23,3% ELF AQUITAINE 36,1 62,4 bk 98,5 3,9% DISTRIPAR (13) 16,8 47,6 ev/bw 64,4 2,6% IJSBOERKE / SUZY 58,6 bw 58,6 2,3% TRANSCOR 10,0 25,5 ev 35,5 1,4% UITGEVERIJ DUPUIS (13) 4,3 28,2 ev/bw 32,5 1,3% ACP 14,4 bw 14,4 0,6% UITGEVERIJ CHARLEROI 3,8 6,9 ev 10,7 0,4% INNO.COM/VIVENTURES/WIN (1,1) 2,8 bw 1,7 0,1% GENERALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGIË ROYALE BELGE VIVENDI COBEPA BERNHEIM-COMOFI NIET-GENOTEERDE VERKOCHTE DEELNEMINGEN gw 14,0 33,8% (13,1) (0,9) GENOTEERDE VERKOCHTE DEELNEMINGEN bw 9,6 23,3% (45,8) 36,2 ANDERE DEELNEMINGEN (0,3) 6,5 bw 6,3 0,2% MATERIËLE VASTE ACTIVA 9,6 bw 9,6 0,4% Vaste activa 36,8 89,1% 630, , ,0 69,9% DEPOSITO S, LIQUIDE MIDDELEN EN SCHULDEN bw 4,5 10,9% 672, ,7 (1.266,3) bw 566,3 22,5% EIGEN AANDELEN 40,8 bw 40,8 1,6% AANDELEN EN OBLIGATIES 13,9 135,9 bk 149,9 6,0% Thesaurie (netto) 4,5 10,9% 672, ,6 (1.089,5) 757,0 30,1% Geschatte waarde 41,3 672, , ,9 Geschatte waarde (EUR/aandeel) 53,83 109,30 (1) valorisatiemethode voor de waardebepaling a) gw: geschatte waarde b) bk: beurskoers c) ev: eigen vermogen d) bw: boekhoudkundige waarde (2) geschatte waarde per (3) stromen met de aandeelhouders : netto kapitaalverhogingen (EUR 1.164,5 miljoen) verminderd met dividenden (EUR 492,1 miljoen) (4) voortgebrachte waarde zonder effect op de resultatenrekening (5) interne reallocatie der middellen: investeringen en desinvesteringen in boekhoudkundige waarde (6) geschatte waarde per = (2) + (3) + (4) + (5) (7) voortgebrachte waarde met effect op de resultatenrekening: dividenden, interesten en courante meer- en minderwaarden (8) voortgebrachte waarde met effect op de resultatenrekening: meer- en minderwaarden in kapitaal (9) resultaat zonder invloed op de geschatte waarde: waardeverminderingen en terugnemingen op waardeverminderingen (10) totaal eng geconsolideerd resultaat (Groep) = (7) + (8) + (9) (11) totale voortgebrachte waarde: (4) + (7) + (8) (12) Globaal Rendement voor de Aandeelhouder over de periode (13) valorisatiemethode verschillend per pakket aandelen 22

27 BEHEERSVERSLAG effect op de waarde eng geconsolideerd resultaat (groep) (in mio eur) zonder effect courant kapitaal kapitaal totaal activa totale voortgebrachte waarde (7) (8) (9) (10) (11) (12) GRA 134,7 1,0 135,7 PARGESA 628,3 13,9% 149,7 11,1 160,8 PETROFINA 287,9 5,9% 15,3 9,9 25,2 ELF AQUITAINE 61,3 15,9% DISTRIPAR 16,8 n.v.t. 0,3 0,3 IJSBOERKE / SUZY 0,3 0,5% 15,3 15,3 TRANSCOR 25,3 22,1% 3,1 3,1 UITGEVERIJ DUPUIS 7,5 16,4% 2,6 10,3 12,9 ACP 12,9 10,2% 0,6 0,6 HÉLIO CHARLEROI 4,5 24,4% (1,1) (1,1) INNO.COM/VIVENTURES/WIN (1,1) n.v.t. 38,1 197,1 235,2 GENERALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGIË 235,2 22,8% 23,0 82,2 105,2 ROYALE BELGE 105,2 14,4% 7,1 81,9 89,0 VIVENDI 89,0 24,4% 13,0 30,7 43,7 COBEPA 43,7 11,4% 10,6 26,4 37,0 BERNHEIM-COMOFI 37,0 12,9% 12,5 47,7 60,1 NIET-GENOTEERDE VERKOCHTE DEELNEMINGEN 47,0 16,1% 36,8 47,9 (15,3) 69,4 GENOTEERDE VERKOCHTE DEELNEMINGEN 38,9 4,5% 0,2 0,1 (0,2) 0,1 ANDERE DEELNEMINGEN 0,1 n.v.t. (0,0) (0,0) MATERIËLE VASTE ACTIVA (0,0) n.v.t. 463,0 546,2 (16,6) 992,5 Vaste activa 1.639,7 11,0% 95,2 95,2 DEPOSITO S, LIQUIDE MIDDELEN EN SCHULDEN 95,2 2,8 20,7 23,5 EIGEN AANDELEN 23,5 96,4 96,4 AANDELEN EN OBLIGATIES 110,3 194,4 20,7 215,1 Thesaurie (netto) 229,0 (37,0) (31,5) (68,5) Andere opbrengsten/(kosten) (68,5) 1.155,7 (16,6) 1.139,0 Eng geconsolideerd resultaat 1.800,2 10,8% VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN-REVISOREN BETREFFENDE DE GESCHATTE WAARDE Aan de Aandeelhouders van de NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ, Wij hebben de berekening van de geschatte waarde per aandeel van NPM per 31 december 1998 onderzocht. Deze waarde werd door NPM berekend op basis van haar eigen vermogen, het vermogen van haar holding-maatschappijen die gezamenlijk of alleen gecontroleerd worden, en op basis van de waarden die zij in portefeuille hebben. Deze waarden worden gevaloriseerd volgens de criteria beschreven op pagina 19. Ter conclusie bevestigen wij dat de toepassing van deze criteria bij de gebruikte berekeningsmethode leidt tot een waarde van EUR 109,30 per NPM-aandeel cum dividend per 31 december maart 1999 Het College der Commissarissen-Revisoren KPMG DELOITTE & TOUCHE Bedrijfsrevisoren B.C.V. Bedrijfsrevisoren B.C.V. Vertegenwoordigd door Karel M. VAN OOSTVELDT Vertegenwoordigd door Claude POURBAIX 23

28 GESCHATTE WAARDE VAN HET EIGEN VERMOGEN (in miljoenen EUR) Geschatte waarde Dividenden Veranderingen in het kapitaal Voortgebrachte waarde

29 BEHEERSVERSLAG TRANSITIEVE SAMENSTELLING (in EUR/aandeel niet-aangepaste gegevens) ,3 51,1 54,2 49,4 64,2 58,6 59,3 67,9 83,9 109,3 38,8 1,5 2,8 3,4 5,1 6,7 Thesaurie Andere sectoren Gespecialiseerde distributie en Luxeproducten Agrovoeding Media en Uitgeverij Industrie Energie en collectieve diensten 51,0 Banken, verzekeringen en vastgoed Portefeuillemaatschappijen TRANSITIEVE SAMENSTELLING 19,6% 28,0% 30,7% 35,6% 0,5% 2,0% 1,1% 2,0% 0,2% 0,7% 6,7% ,6% ,9% 1,1% 1,5% 1,8% 6,8% 1,7% 6,5% 3,7% 1,0% 4,9% 1,3% 3,2% 2,6% 0,8% 2,3% 0,6% 0,4% 5,1% 1,4% 9,9% PETROFINA VIVENDI ELF AQUITAINE SUEZ LYONNAISE DES EAUX TRANSCOR GMB COBEPA ROYALE BELGE PARIBAS BERNHEIM-COMOFI AXA IMÉTAL ACP HÉLIO CHARLEROI IJSBOERKE/SUZY ORIOR HOLDING DISTRIPAR CLT-UFA UITGEVERIJ DUPUIS ANDERE THESAURIE 25

30 RESULTATEN Eng geconsolideerd, bedraagt het resultaat EUR 508,2 miljoen (EUR 21,22 per aandeel) in 1998 tegenover EUR 90,6 miljoen (EUR 3,58 per aandeel) in het vorige boekjaar; geconsolideerd bedraagt het totaal resultaat EUR 603,1 miljoen (EUR 25,18 per aandeel) in 1998 tegenover EUR 190,8 miljoen (EUR 7,53 per aandeel) in eng geconsolideerd (in EUR/aandeel) geconsolideerd Bruto dividend Kapitaalresultaat Totaal resultaat Courant resultaat Het eng geconsolideerd courant resultaat is gestegen tot een bedrag van EUR 83,6 miljoen tegenover EUR 70,7 miljoen in 1997, d.w.z. een stijging van 25% in gegevens per aandeel (EUR 3,49 tegenover EUR 2,79), onder de gezamenlijke invloed van de goede inkomstenstroom afkomstig uit de financiële vaste activa (+ 7,7% bij een constant gebleven portefeuille) en het bedrag van de vrijgemaakte resultaten op de portefeuille van aandelen die als geldbeleggingen in bezit zijn (EUR 36,9 miljoen tegenover EUR 21,7 miljoen in de loop van het vorige boekjaar). Een gedetailleerde analyse van het rendement van de volledige thesaurie vindt u op pagina 18 van dit jaarverslag. 26

31 BEHEERSVERSLAG Op geconsolideerd niveau bedraagt het courant resultaat EUR 105,1 miljoen tegenover EUR 119,5 miljoen in 1997 (EUR 4,39 per aandeel tegenover EUR 4,72 in 1997) door de niet-verrekening van talrijke afgestane participaties. De bijdrage van de verschillende bestanddelen van het courant resultaat kan als volgt worden geanalyseerd (in miljoenen EUR): Eng geconsolideerd Transitieve bijdrage (1) ,6 30,0 40,7 EIGEN HOLDINGS 24,6 30,0 40,0 17,5 17,5 17,7 PARGESA en gecontroleerde holdings 2,0 5,9 6,6 0,7 0,7 ACP 1,3 1,8 1,5 BBL 3,7 4,3 1,6 1,6 BERNHEIM-COMOFI (1,1) 2,1 CLT-UFA 2,1 (0,9) (0,9) DISTRIPAR 0,4 0,4 4,2 0,3 0,9 1,0 UITGEVERIJ DUPUIS 1,0 1,4 1,2 0,2 0,1 0,1 HÉLIO CHARLEROI 0,8 1,3 1,0 IMÉTAL 7,7 8,0 9,6 13,1 14,9 17,1 PETROFINA 30,3 42,0 37,7 2,4 2,9 3,7 ROYALE BELGE 11,2 18,3 4,6 SCI & ASSOCIÉS 4,6 0,2 0,2 IJSBOERKE/SUZY 1,1 1,4 TRACTEBEL 2,2 0,6 1,7 2,4 TRANSCOR 2,3 2,9 2,0 0,2 Overige 4,5 0,9 0,8 22,8 23,2 25,2 Operationele vennootschappen 71,0 83,6 58,5 64,9 70,7 83,6 COURANT RESULTAAT 97,6 119,5 105,1 (1) Na de hertoewijzing van de bijdrage van de exploitatieondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast door PARGESA en de holdings die door laatstgenoemde worden gecontroleerd. Ook wordt eraan herinnerd dat NPM, zoals werd overeengekomen, alle resultaten van de exploitatieondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast, in het courant geconsolideerd resultaat opneemt; bij uitsluiting van de niet-recurrente elementen van de bedrijven waarop de vermogensmutatie wordt toegepast, gaat het courant resultaat per aandeel in 1998 vooruit met 2% tegenover 1997 (EUR 4,30). 27

32 De resultaten voor 1998 werden beïnvloed door de kapitaalresultaten voor een bedrag van EUR 424,6 miljoen of EUR 17,73 per aandeel eng geconsolideerd, en EUR 498,0 miljoen of EUR 20,79 per aandeel geconsolideerd, ingevolge de volgende elementen: eng geconsolideerd geconsolideerd (transitief) Milj. EUR Milj. EUR Meer- en minderwaarden 406,8 513,0 Generale Maatschappij van België / Suez Lyonnaise des Eaux 194,8 194,8 Vivendi 81,9 81,9 Royale Belge / Axa 76,6 117,9 Cobepa 27,0 27,0 Bernheim-Comofi 26,4 30,8 ING 25,9 Andere 0,1 34,7 Afschrijvingen van goodwill (17,5) Andere kapitaalresultaten 17,8 2,5 Totaal 424,6 498,0 VOORUITZICHTEN Eng geconsolideerd zou het courant resultaat voor 1999 een niveau dienen te bereiken, teneinde de groei van het dividend van het NPM-aandeel te kunnen verderzetten. Ondanks het feit dat de waarden van de dividenden, welke voortvloien uit de participaties, op dit ogenblik bepaalbaar zijn, is het nog te vroeg om zich uit te spreken over het resultaat dat op de thesaurie zal worden geboekt, gelet op de impact van de evolutie van de rentevoeten, de situatie van de beursmarkten en de investeringsmogelijkheden die zouden kunnen worden geconcretiseerd. Het courant geconsolideerd resultaat zal worden beïnvloed door het kleinste deel van de portefeuille van NPM waarop vermogensmutatie is toegepast, met name wegens de omruiling van de aandelen PETROFINA waarop vermogensmutatie is toegepast, tegen aandelen TOTAL FINA. Dit betekent dat het resultaat zich beneden dat van 1998 zou moeten situeren. De kapitaalresultaten zullen profiteren van de meerwaarde die naar aanleiding van deze omruiling zal worden gerealiseerd. Tenzij de conjunctuur of het beursklimaat grondig zou wijzigen, wil NPM haar momenteel gevoerd dividendenbeleid in 1999 blijven toepassen. Dit beleid omvat de doorbetaling naar haar Aandeelhouders van de dividenden afkomstig uit haar deelnemingen, en dus de uitkering, gemiddeld op lange termijn, van haar eng geconsolideerd courant resultaat. Bovendien verwacht NPM geen enkel specifiek probleem of geen aanzienlijke extrakosten op het vlak van de informatica en de organisatie in het kader van de problematiek van het jaar 2000 omdat de noodzakelijke maatregelen reeds getroffen zijn. Hetzelfde geldt voor de overstap naar de Euro aangezien NPM en haar geconsolideerde financiële dochterondernemingen hun respectieve boekhouding reeds sedert 1 januari 1999 in deze munt voeren. 28

33 BEHEERSVERSLAG WETTELIJKE MEDEDELINGEN 1. Toepassing van artikel 64 ter van de GWHV (1) betreffende de speciale bezoldigingen voor de Commissarissen-Revisoren. De Raad van Bestuur deelt u mee dat DELOITTE & TOUCHE, Commissaris-Revisor van de Vennootschap, in 1998 een bijzondere vergoeding van EUR heeft ontvangen voor speciale opdrachten die in het kader van de uitbreiding van de consolidatiekring en de bekrachtiging van de geschatte waarde werden verricht, alsook voor diverse adviserende taken. 2. Reglementering inzake belangenconflicten (artikel 60 en 60 bis van de GWHV). Bij de herstructurering van de Groep van Charleroi in mei 1998 werden artikel 60 en 60 bis van de GWHV toegepast. We herinneren eraan dat het ging om de verwerving bij de Groepen FRÈRE- BOURGEOIS, ERBE en AXA van het volledige kapitaal van FIBELPAR, alsook om de verwerving van een bepaald aantal eigen aandelen. Deze verrichtingen werden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 28 mei 1998 en werden gedetailleerd toegelicht in een verslag van de Raad van Bestuur aan deze Vergadering. De wettelijke informatie ter zake, alsook de conclusies van de fairness opinion die naar aanleiding hiervan door de BANK DEGROOF werden opgesteld, vindt u op pagina 109 van dit jaarverslag. 3. Toepassing van artikel 77 al.5 van de GWHV betreffende de eigen aandelen van de Vennootschap. Op 28 mei 1998 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van NPM ingestemd met de verwerving, bij een onrechtstreekse dochteronderneming van NPM, van eigen aandelen 9,2% van het kapitaal tegen de prijs van BEF (EUR 66,73) ex-dividend per aandeel. Deze aandelen werden nadien geannuleerd. Deze Algemene Vergadering heeft NPM ook de toestemming verleend om maximum eigen aandelen te verwerven die in handen zijn van één of meer onrechtstreekse dochterondernemingen gedurende een periode van 18 maanden. Om de kostprijs van een kapitaalverhoging te vermijden werden eigen aandelen tegen de prijs van BEF (EUR 58,63) per aandeel afgestaan aan personen die in de loop van de maand juni 1998 hun warrants wensten uit te oefenen. De Raad van Bestuur (1) Gecoördineerde Wetten op de HandelsVennootschappen 29

34 winstbestemming Op het einde van het maatschappelijk boekjaar 1998 bedraagt het te bestemmen saldo BEF , wat overeenstemt met de te bestemmen winst van het boekjaar voor een bedrag van BEF vermeerderd met de overgedragen winst van BEF (BEF aan het einde van het vorige boekjaar, verminderd met BEF toegewezen aan de onbeschikbare reserve voor eigen aandelen in mei 1998). De Raad van Bestuur stelt de volgende winstbestemming voor: in BEF in EUR dividenden voor aandelen ,00 over te dragen winst , ,73 dividend per aandeel 109, ,72 Deze verdeling vertegenwoordigt een toename van het dividend per aandeel met 5,5%. Onder voorbehoud van de goedkeuring door de Algemene Vergadering der Aandeelhouders zal het dividend vanaf 27 mei 1999 betaalbaar worden gesteld tegen afgifte van coupon nr. 46 op de maatschappelijke zetel of aan de loketten van de hierna vermelde banken : BANK ARTESIA BANK BRUSSEL LAMBERT BANK DEGROOF BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG GENERALE BANK 30

35 aandeelhouderschap en structuur van de groep NPM is de genoteerde entiteit van de Groep die doorgaans Groep van Charleroi wordt genoemd. Deze Groep, die wordt gecontroleerd door Baron FRÈRE, bestaat uit drie subgroepen - FRÈRE-BOUR- GEOIS, ERBE en NPM - die elk hun eigen financiële dochterondernemingen hebben. PARIBAS FRÈRE-BOURGEOIS 54,5% FRÈRE-BOURGEOIS is de overkoepelende maatschappij, waarvan het kapitaal integraal in handen is van de familie FRÈRE. 45,5% ERBE Groep DASSAULT ERBE is de ontmoetingsplaats tussen de familie en de Franse groep PARIBAS, die al vele decennia haar partner is. 43,3% 11,3% 6,1% NPM NPM zorgt voor het partnership met belangrijke institutionele beleggers en de markt. percentages van kracht op 31 maart Enkel de aandeelhouders die meer dan 5% van het kapitaal van de NPM in handen hebben, worden vermeld. FRÈRE-BOURGEOIS NPM 10,5% Patrimonium Gezamenlijke 89,5% Patrimonium 51% Stemmen controle 49% Stemmen GROEP POWER AGESCA NEDERLAND/N.F.A. Gezamenlijke controle 50% 50% PARJOINTCO 54,2% Patrimonium 61,9 % Stemmen PARGESA/GBL/ELECTRAFINA en hun dochtersmaatschappijen Naast haar directe investeringsactiviteit oefent de Groep NPM ook een indirecte investeringsactiviteit uit via PARJOINTCO/PARGESA/ GBL/ELECTRAFINA en de vennootschappen van hun Groep. Binnen de schoot van PARJOINTCO heeft de Groep in 1990 inderdaad zijn participatie in PARGESA verenigd met de participatie van POWER CORPORATION DU CANADA, gecontroleerd door de Heer PAUL DESMARAIS Sr. en zijn familie. Deze alliantie werd vastgesteld in een overeenkomst die de partners tot eind 2014 bindt. Ze betreft PARGESA, haar dochterondernemingen en haar strategische belangen. PARTICIPATIES 31

36 NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ en geïntegreerde financiële dochterondernemingen Gezamenlijke controle 50% PARJOINTCO 54,2% PARGESA en controleholdingmaatschappijen (Groepen GBL- ELECTRAFINA- AUDIOFINA) Energie en collectieve diensten PETROFINA ELF AQUITAINE TRANSCOR 6,4% 0,4% 95,2% 10,7% 22,6% SUEZ LYONNAISE DES EAUX PETROFINA Industrie ACP HÉLIO CHARLEROI 28,3% 50,0% 52,4% IMÉTAL Gespecialiseerde distributie en Luxeproducten DISTRIPAR 76,0% Agrovoeding IJSBOERKE/ SUZY 100,0% 84,5% ORIOR Media en Uitgeverij UITGEVERIJ DUPUIS 100,0% 50,0% CLT-UFA 32

37 belangrijkste deelnemingen DEELNEMINGEN VAN: NPM PARJOINTCO (1) PARGESA GBL ELECTRAFINA AUDIOFINA TRANSITIEF BELANG (3) PAGINA IN: Controleholdingmaatschappijen PARGESA 54,2% 24,3% 35 GBL 48,8% 11,8% 36 ELECTRAFINA 76,8% 9,1% 37 AUDIOFINA 0,3% 51,2% 4,7% 37 Energie en collectieve diensten PETROFINA 6,4% 22,6% 8,5% 39 SUEZ LYONNAISE DES EAUX 10,7% 1,0% 40 ELF AQUITAINE 0,4% 0,4% 41 TRANSCOR 95,2% 95,2% 42 Industrie IMÉTAL 26,3% 26,1% 9,5% 44 ACP 28,3% 28,3% 45 HÉLIO CHARLEROI 50,0% 50,0% 46 Gespecialiseerde distributie en luxeproducten DISTRIPAR 76,0% 76,0% Agrovoeding ORIOR HOLDING 84,5% 20,5% 51 IJSBOERKE 100,0% 100,0% 52 SUZY 100,0% 100,0% 53 Medias en uitgeverij CLT-UFA (2) 50,0% 2,3% 55 UITGEVERIJ DUPUIS 100,0% 100,0% 56 Venture capital VIVENTURES 9,7% 9,7% 10,2% 58 WIN 13,0% 13,0% 58 INNO.COM 40,0% 40,0% 58 (1) PARJOINTCO is voor 50 % in handen van de Groep AGESCA NEDERLAND, een 89,5 % dochtermaatschappij van NPM (2) AUDIOFINA bezit 50 % van CLT-UFA HOLDING, die 98 % van CLT-UFA in handen heeft (3) Transitief belang inclusief het deel van NPM in de geconsolideerde controleholdingmaatschappijen van de Groep PARGESA/GBL/ELECTRAFINA/AUDIOFINA 33

38 Controleholdingmaatschappijen 34

39 GROEP PARGESA PARGESA PARGESA HOLDING, vennootschap naar Zwitsers recht, overkoepelt de Groep PARGESA en bezit een portefeuille industriële participaties in Europa, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via GBL in België. 48,8% GROEP BRUSSEL LAMBERT GBL bezit participaties in heel wat toonaangevende ondernemingen, waaronder ELECTRA- FINA en IMÉTAL. 76,8% ELECTRAFINA ELECTRAFINA is met belangrijke belangen aanwezig in de petroleumsector via PETROFINA en MONUMENT OIL AND GAS, in de sector van de collectieve dienstverlening via SUEZ LYONNAISE DES EAUX en ten slotte in de audiovisuele sector via AUDIOFINA. 0,3% AUDIOFINA AUDIOFINA bezit 50% van CLT-UFA HOLDING die controleert de belangrijkste audiovisuele Groep in Europa in een partnerschap met BERTELSMANN/WAZ, 25% van de Groep DARMON, marktleider op het vlak van de sportcommunicatie in Frankrijk, en een thesaurie van EUR 855 miljoen. 51,2% PARFINANCE, de Franse holding van de Groep, is met ingang van 30 juni 1998 gefusioneerd met IMÉTAL. Deze operatie werd voorafgegaan door de afstand van de belangen van PARFINANCE in AXA-UAP en PARIBAS, alsook door een uitzonderlijke uitkering van FRF 2,4 miljard, waarvan het aan PARGESA toekomend aandeel CHF 271 miljoen bedroeg. PARGESA, dat eind ,6% van PARFINANCE bezat, was op 31 december 1998 voor 26,3% rechtstreekse aandeelhouder van IMÉTAL. Dankzij de deelneming van GBL die 26,1% in handen heeft; bezit het geheel PARGESA/GBL 52,4% van IMÉTAL. De geconsolideerde nettowinst van het afgelopen boekjaar bedraagt CHF 845,8 miljoen tegenover CHF 730,7 miljoen vorig jaar. Net als in 1997 omvat de nettowinst een belangrijk aandeel van de kapitaalresultaten die in de loop van het boekjaar werden gerealiseerd. Het betreft met name de verkoop door GBL van ROYALE VENDÔME, alsook de verkoop door PARFINANCE van haar deelnemingen in AXA-UAP en PARIBAS. De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering de uitkering voorstellen van een dividend van CHF 73 per aandeel aan toonder, tegenover CHF 72 in het boekjaar Aandeel van de deelneming in : Eng geconsolideerd Geconsolideerd (transitief) Mio EUR EUR/ Mio EUR EUR/ aandeel aandeel Courant resultaat ,7 0,74 Geschatte waarde op ,8 36,47 Geconsolideerde kerncijfers (in miljoenen CHF) Pargesa Eigen vermogen Nettowinst (Groep) Nettowinst / aandeel (CHF) 103,3 165,7 442,0 508,9 Brutodividend / aandeel (CHF) 70,0 71,0 72,0 73,0 Geschatte waarde / aandeel (CHF)

40 GROEP PARGESA Groep Brussel Lambert Voor het boekjaar 1998 bedraagt de geconsolideerde winst van GBL EUR 882 miljoen, tegenover EUR 786 miljoen in 1997, hetgeen een stijging met 12,2% impliceert; het courant resultaat bedraagt EUR 171 miljoen. In mei 1998 heeft GBL 25,1% van ROYALE VENDÔME verkocht. Deze operatie werd voor de helft vergoed met aandelen en een certificaat van gewaarborgde waarde AXA-UAP en voor de helft met contant geld, d.w.z. EUR 392 miljoen. Op 10 juni 1998 heeft GBL, naast NPM en ROYALE BELGE, voor EUR 84 miljoen 40,5% van het kapitaal van BERNHEIM- COMOFI verkocht aan de Amerikaanse groep SECURITY CAPITAL GLOBAL REALTY. Vervolgens werd onder dezelfde voorwaarden een OBA gelanceerd voor het saldo van het kapitaal van BERNHEIM-COMOFI. Op 12 juni 1998 heeft GBL 9,8% van haar eigen aandelen verworven bij AXA-UAP, wat een investering van EUR 374 miljoen vertegenwoordigt. Deze aandelen werden enerzijds gebruikt voor de dekking van de in juli 1998 uitgeschreven obligatielening voor een bedrag van DEM 502,8 miljoen (EUR 257 miljoen) bestemd voor institutionele investeerders, en anderzijds toegekend aan de houders van warrants die hun recht in juni of in december 1998 hebben uitgeoefend. In juni 1998 heeft GBL haar participatie in ELECTRAFINA opgedreven, hoofdzakelijk dankzij de verwerving van 24,4% van de aandelen van ELECTRAFINA die in handen van VIVENDI waren. Op 31 december 1998 bedroeg de participatie van GBL in ELECTRAFINA 76,8%. Deze verwervingen vertegenwoordigen een totale investering van EUR miljoen. Op 30 juni 1998 zijn PARFINANCE, de Franse holding van de Groep PARGESA/GBL, en IMÉTAL gefusioneerd. Als gevolg van deze operatie bezat GBL 23,4% van het kapitaal van IMÉTAL. Op 31 december 1998 was dit percentage opgelopen tot 26,1%. In november 1998 heeft GBL verschillende niet-genoteerde participaties afgestaan aan NPM, met name: TRANSCOR, GROEP JEAN DUPUIS en DISTRIPAR, waardoor een thesaurie van EUR 86 miljoen werd gerealiseerd. De aandelen ING afkomstig uit het OBO op de BBL in 1997, alsook de aandelen AXA-UAP afkomstig uit de afstand van ROYALE VENDÔME in mei 1998, werden afgestaan. In 1998 werd de uitoefening van warrants vergoed door de toekenning van maatschappelijke aandelen afkomstig uit de terugkoop van eigen aandelen bij AXA-UAP, en de uitoefening van warrants vergoed door nieuw uitgegeven maatschappelijke aandelen. Op 31 december 1998 bedroeg de geschatte waarde van het GBL-aandeel EUR 239,64. Op deze datum was de beurskoers EUR 173,53, hetgeen een disagio van 27,6% impliceert. Geconsolideerde kerncijfers (in miljoenen eur) GBL Eigen vermogen Nettowinst (Groep) Nettowinst / aandeel (EUR) 6,97 17,80 32,90 36,30 Brutodividend / aandeel (EUR) 4,84 4,96 5,21 5,35 Geschatte waarde / aandeel (EUR) 122,9 144,7 182,6 239,6 36

41 GROEP PARGESA Electrafina Het boekjaar 1998 van ELECTRAFINA werd afgesloten met een geconsolideerd resultaat, aandeel van de Groep, van EUR 135 miljoen, tegenover EUR 261 miljoen in Het courant resultaat bedraagt EUR 153 miljoen, wat in vergelijking met het jaar voordien een stijging met 4% betekent. In maart 1998 heeft ELECTRAFINA haar participatie van 12,7% in FIBELPAR afgestaan aan de Groep FRÈRE-BOURGEOIS voor een bedrag van EUR 114 miljoen, wat een meerwaarde van EUR 22 miljoen heeft opgeleverd. In mei 1998 heeft ELECTRAFINA voor 28,6% geparticipeerd in de kapitaalverhoging van MONUMENT OIL & GAS, waardoor haar participatie in dit bedrijf op 26,2% werd gebracht. Deze operatie vertegenwoordigt een investering van EUR 42 miljoen. In de loop van het jaar 1998 heeft ELECTRAFINA ongeveer EUR 248 miljoen geïnvesteerd in SUEZ LYONNAISE DES EAUX, enerzijds door verwervingen op de beurs en anderzijds door de aandelen SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE die zij bezat in te brengen bij het OBO dat door SUEZ LYONNAISE DES EAUX op haar dochteronderneming werd uitgeschreven. Op 31 december 1998 bezat ELECTRAFINA 10,7% van het kapitaal van SUEZ LYONNAISE DES EAUX en 12,4% van het stemrecht. Op het einde van het jaar heeft ELECTRAFINA het principe van een toenadering tussen PETROFINA en TOTAL goedgekeurd waardoor TOTAL FINA - de vijfde petroleumgroep wereldwijd en de derde Europese petroleumgroep - kon worden opgericht. Te dien einde heeft ELECTRAFINA, gelieerd met de belangrijkste aandeelhouders van PETROFINA, haar participatie ingebracht in TOTAL in ruil voor nieuwe aandelen van deze vennootschap. Na deze operatie en na het OBO dat TOTAL zal uitschrijven voor het saldo van het kapitaal, zou ELECTRAFINA 6,8% van het kapitaal van de nieuwe Groep TOTAL FINA in handen moeten hebben. Op 31 december 1998 vertegenwoordigden de drie belangrijkste participaties van ELECTRAFINA, met name SUEZ LYONNAISE DES EAUX, PETROFINA en AUDIOFINA, respectievelijk ongeveer 45,5%, 34,0% en 20,3% van de geschatte waarde. De beurskoers van ELECTRAFINA, die op 31 december 1998 EUR 111,55 bedroeg, vertoonde een disagio van 27,2% in vergelijking met de geschatte waarde van het aandeel, met name EUR 153,23 op dezelfde datum. Audiofina Het courant resultaat van AUDIOFINA (exclusief CLT-UFA) wordt geschat op EUR 35 miljoen, wat een stijging met 32% in vergelijking met 1997 betekent. In de loop van het jaar 1998 daalde het uitzonderlijk resultaat van AUDIOFINA opmerkelijk in vergelijking met 1997, gedurende welk boekjaar de toenadering tussen CLT en UFA aanleiding had gegeven tot een meerwaarde van ongeveer EUR 530 miljoen. In 1998 vloeit het uitzonderlijk resultaat van EUR 37 milljoen voort uit de meerwaarde die werd gerealiseerd op de afstand van de participatie in HAVAS. Het nettoresultaat van AUDIOFINA (exclusief CLT-UFA) bedroeg aldus EUR 72 miljoen, tegenover EUR 502 miljoen in Het (niet geauditeerde) geconsolideerde resultaat bedraagt EUR 62 miljoen, rekening houdend met een verliesaandeel van CLT-UFA voor een bedrag van EUR 10 miljoen. Op 31 december 1998 bedroeg de geconsolideerde thesaurie van AUDIOFINA EUR 855 miljoen. Op deze datum had AUDIOFINA ook 25% van het kapitaal van de Groep Jean-Claude DARMON en 1,2% van het kapitaal van CANAL+ in handen. Geconsolideerde kerncijfers (in miljoenen eur) Electrafina Eigen vermogen Nettowinst (Groep) Nettowinst / aandeel (EUR) 4,41 17,95 7,01 3,59 Brutodividend / aandeel (EUR) 3,47 3,52 3,59 3,59 Geschatte waarde / aandeel (EUR) 95,3 100,2 123,4 153,2 Geconsolideerde kerncijfers (in miljoenen eur) Audiofina (1) Eigen vermogen (vóór winstverdeling) Nettowinst (Groep) 80,1 82,0 501,6 62,1 Nettowinst / aandeel (EUR) 1,31 1,34 8,15 0,99 Brutodividend / aandeel (EUR) 0,52 0,55 0,55 n.b. 37 (1) voorlopige gegevens

42 Energie en collectieve diensten 38

43 Petrofina PETROFINA is een geïntegreerde internationale chemische en petroleumgroep die actief is in alle sectoren van de petroleumindustrie : de exploratie, de productie, het transport, de raffinage, de petrochemie, de verkoop van petroleumproducten en chemicaliën, en het onderzoek. De Groep is ook actief in de verfindustrie en de oleochemie. Het recurrent resultaat (aandeel van de Groep) van PETRO- FINA bedraagt in 1998 EUR 573 miljoen tegenover EUR 568 miljoen in Voor dezelfde periode bedraagt de netto resultaat van de Groep EUR 466 miljoen, tegenover EUR 547 miljoen in Deze resultaat werd negatief beïnvloed door de waardeverminderingen op voorraden voor een bedrag na belastingen van EUR 208 miljoen en door de versnelde afschrijvingen voor een bedrag van EUR 60 miljoen, gedeeltelijk gecompenseerd door de meerwaarden op verkopen van activa voor een bedrag van EUR 78 miljoen, alsook door andere niet-recurrente producten. Het aandeel van PETROFINA in de cash flow bedraagt EUR miljoen, tegenover EUR miljoen in De investeringen bedragen EUR miljoen. In de exploratie-productie werden de meeste inspanningen geleverd voor de herontwikkeling van EKOFISK en voor andere ontwikkelingen in de Britse Noordzee en in de Verenigde Staten. Downstream werd bijzondere aandacht besteed aan de uitbreiding en de modernisering van het FINA-net in Europa. Op het vlak van de chemie werd de activiteit toegespitst op de uitbreidingsplannen voor polymeren, in het bijzonder in de Verenigde Staten. In 1998 is de productie van raffinaderijen, in Europa, met 6,6% gestegen, wat meteen een nieuw record is, en zijn de verkopen van het FINA-net met 6,4% toegenomen. Deze bedrijfsprestaties werden gerealiseerd in een macro-economische context gekenmerkt door de instorting van de ruwe petroleumprijs met 33%, door de vermindering met bijna 20% van de Amerikaanse aardgasprijzen, door een stabilisering van de dollarkoers en door een contrastrijke evolutie van de raffinagewinstmarges, die in Europa lichtjes stegen en in de Verenigde Staten fors daalden. De resultaten van de upstreamsector zijn gedaald als gevolg van de teruggang van de ruwe petroleum- en aardgasprijzen, en omwille van de opgelopen productieproblemen tijdens het opstarten van EKOFISK II in de Noorse Noordzee. De resultaten van de downstreamsector zijn in vergelijking met 1997 stabiel gebleven, waarbij de in Europa genoteerde stijging met 27% werd gecompenseerd door de gevolgen van de regressie van de raffinagemarges in de Verenigde Staten. De resultaten van de chemische sector zijn lichtjes gedaald. Toch heeft deze sector goed weerstand geboden aan de algemene vermindering van de marges, dankzij een vermeerdering met 7% van de hoeveelheid geproduceerde monomeren en de kwaliteit van het aanbod inzake polymeerproducten en diensten. Op 5 augustus 1998 werd de fusie tussen PETROFINA en FINA, Inc, haar Amerikaans filiaal, een feit waardoor de structuren van de Groep worden vereenvoudigd en de betreffende groei in een transatlantische context kan worden gesitueerd. Op 1 december 1998 hebben vijf aandeelhouders van PETRO- FINA hun voornemen bekend gemaakt om al hun PETROFINAaandelen, d.w.z. 41% van het kapitaal, in de vennootschap TOTAL in te brengen om zo de Groep TOTAL FINA te creëren, die het derde grootste petroleumbedrijf in Europa en wereldwijd het vijfde grootste petroleumconcern zou worden. Op 14 januari 1999 heeft de Gemengde Algemene Vergadering der Aandeelhouders van TOTAL deze inbrengen goedgekeurd, net als het principe van een Openbaar Bod tot Omruiling voor alle PETROFINA-aandelen, volgens de verhouding van negen TOTALaandelen voor twee PETROFINAaandelen. Dit project werd goedgekeurd door de Europese en Amerikaanse autoriteiten bevoegd inzake Concurrentie, en zou in het tweede kwartaal van 1999 moeten worden voltooid. Aandeel van de deelneming in : Eng geconsolideerd Geconsolideerd (transitief) Mio EUR EUR/ Mio EUR EUR/ aandeel aandeel Courant resultaat ,1 0,71 37,7 1,57 Geschatte waarde op ,1 25,48 772,3 33,58 Geconsolideerde kerncijfers (in miljoenen EUR) Eigen vermogen (vóór winstverdeling) Omzet Nettowinst (Groep) Nettowinst / aandeel (EUR) 12,6 17,0 23,4 19,9 Brutodividend / aandeel (EUR) 8,7 9,9 11,4 11,4 39

44 Suez lyonnaise des eaux SUEZ LYONNAISE DES EAUX is een Frans-Belgische industriële groep die in 120 landen actief is. Deze groep spitst zich toe op vier domeinen: energie, water, reiniging en communicatie. In de loop van het jaar 1998 heeft SUEZ LYONNAISE DES EAUX de toepassing van haar strategie verder gezet: internationalisering van de centrale activiteiten, vereenvoudiging van de structuren en verbetering van de rendabiliteit. Door zich opnieuw te concentreren op de groeiende activiteiten is SUEZ LYONNAISE DES EAUX wereldwijd één van de belangrijkste Groepen op het vlak van de collectieve dienstverlening geworden. De energie is de belangrijkste activiteit van de Groep. Op dit vlak beschikt de Groep over de vereiste know-how voor alle activiteiten uit de energiesector: de productie, het transport en de distributie van elektriciteit, het transport en de distributie van gas, het beheer en het onderhoud van installaties, de warmtenetwerken, de energetische valorisatie en cogenerering van afval. Het jaar werd gekenmerkt door de verwerving van cogenereringscentrales in Massachusetts, New Jersey en Californië (640 MW), de inhuldiging van een tri-genereringscentrale op de site van de Wereldtentoonstelling van Lissabon en de verwerving van 68% van de Braziliaanse elektriciteitsmaatschappij GÉRASUL (4800 MW). Met, wereldwijd, meer dan 77 miljoen klanten voor drinkwater en 52 miljoen personen aan wie zuiveringsdiensten worden verleend, is SUEZ LYONNAISE DES EAUX de nummer één in de wereld op het vlak van de wateractiviteit. De in geboekte successen illustreren het leadership van de Groep. Enkele van de meest recente successen: de overeenkomst inzake de verwerking van afvalwater voor Cairo (Egypte), de overeenkomst inzake de productie en distributie van drinkwater (20 jaar) voor Atlanta (Verenigde Staten), de overeenkomsten inzake waterbedeling en zuivering (25 jaar) voor Arrezo (Italië) en Amman (Jordanië). Inzake afvalbeheer is SUEZ LYONNAISE DES EAUX de Europese nummer 1 en de nummer 3 wereldwijd geworden na de verwerving van de activa exclusief Noord-Amerika van BROWNING FERRIS INDUSTRIES. De groep is actief in alle domeinen van de reinigingssector inzameling, sortering, recyclage, biologische en energetische waardevermeerdering en opslag van huishoudelijk en industrieel afval en is bereid nieuwe uitdagingen aan te gaan: de zeer snelle urbanisering, de toename van de megalopolissen en het beheer en de verwerking van huishoudelijk en industrieel afval. De Groep heeft haar internationale ontwikkeling kunnen verder zetten. Ze was reeds marktleider in Zuid-Amerika en heeft nu ook haar inplantingen in de regio Azië/Stille Zuidzee versterkt en uitgebreid (Hong Kong, Australië, Nieuw-Zeeland). Vanuit haar Frans-Belgische basis is SUEZ LYONNAISE DES EAUX sterk aanwezig in de communicatiesector. Haar doelstelling bestaat erin wereldmarktleider te worden inzake het multimediaaanbod via de toepassing van digitale technieken en de liberalisering van de telecommunicatiesector. LYONNAISE CÂBLE, de belangrijkste kabeloperator in Frankrijk, neemt net als CODITEL en ELECTRABEL in België een toonaangevende positie in met meer dan 2,8 miljoen kabelabonnees. De Groep vertolkt ook een actieve rol in de televisiesector, zowel via hertzgolven, met M6, als per satelliet met TPS. Het jaar werd gekenmerkt door de lancering van de vaste telefonie op de kabel in Frankrijk (LYON- NAISE CÂBLE), de performantie van M6, de keten die de grootste rendabiliteit in de Franse audiovisuele sector heeft geboekt, en het succes van TPS, hetgeen wordt bevestigd door het feit dat in januari 1999 de ste abonnee werd geregistreerd. Aandeel van de deelneming in : Eng geconsolideerd Geconsolideerd (transitief) Mio EUR EUR/ Mio EUR EUR/ aandeel aandeel Courant resultaat ,8 0,08 Geschatte waarde op ,9 10,82 Geconsolideerde kerncijfers (in miljoenen EUR) 1996 (1) 1996 (2) Eigen vermogen (vóór winstverdeling) Omzet Nettoresultaat aandeel van de Groep Nettoresultaat / aandeel (EUR) 3,76 2,42 4,92 7,41 Dividend / aandeel (EUR) 1,83 1,83 2,29 2,70 40 (1) LYONNAISE DES EAUX (2) Gefusioneerde pro forma-entiteit

45 Elf aquitaine De Groep ELF, actief in 80 landen, is werelwijd één van de 10 grootste petroleumgroepen. Sedert haar privatisering in 1994 spitst ELF zich opnieuw toe op haar basisactiviteiten : de Koolwaterstoffen, de Chemie (ELF ATOCHEM) en de Gezondheidszorg (SANOFI). Bovendien voert de Groep een kostenbesparend beleid met de bedoeling haar rendabiliteit te verhogen, en zet zij haar ontwikkeling in opkomende markten verder. In 1998 bedroeg de omzet EUR 32,3 miljard, hetgeen een daling met 16,8% betekent. Het courant operationeel nettoresultaat van de Groep vertegenwoordigt een bedrag van EUR miljoen, hetgeen een daling met 12% impliceert in vergelijking met Deze daling kan worden verklaard door de vermindering van de bijdrage van de Upstream, verbonden met de gebundelde invloeden van de vermindering van de koolwaterstofproductie en de instorting met meer dan 33% van de prijs van de brentolie, die eind 1998 ongeveer US$ 10 per barrel bedroeg. Dankzij de goede resultaten van de overige activiteiten en de productiviteitswinst kon de impact van deze ongunstige elementen gedeeltelijk worden gecompenseerd. De brutoautofinancieringsmarge bedraagt EUR miljoen, wat een daling met 9% in vergelijking met 1997 betekent. De investeringen bedragen EUR miljoen, inclusief EUR 491 miljoen onderzoekskosten. De afstand van activa bedraagt EUR 391 miljoen, in vergelijking met EUR 864 miljoen in In 1998 heeft de Groep haar terugkoop van aandelen verder gezet voor een bedrag van EUR 305 miljoen tegenover EUR 507 miljoen in Eind 1998 bedroeg de nettoschuldenlast EUR miljoen, een schuldenlastpercentage van 34% tegenover 32% eind In deze moeilijke context werd de daling van het courant nettoresultaat tot 21% beperkt, tot een bedrag van EUR miljoen, d.w.z. EUR 4,79 per aandeel. In de rekeningen werd een uitzonderlijk nettoverlies van EUR 683 miljoen ingeschreven. Dit verlies bestaat enerzijds uit uitzonderlijke waardeverminderingen verbonden met de daling van de prijs per petroleumbarrel en anderzijds uit een uitzonderlijke winst ingevolge de overdracht van een participatie in een Upstream-filiaal met belangen in de Noordzee. Na verrekening van deze uitzonderlijke elementen bedraagt het nettoresultaat van de Groep EUR 540 miljoen. In december 1998 hebben de Raden van Bestuur van ELF en SANOFI het ontwerp betreffende de toenadering van SANOFI tot SYNTHÉLABO, een farmaceutisch filiaal van L ORÉAL, goedgekeurd. Het ontwerp van fusie-opslorping van SANOFI en SYNTHÉLABO door een nieuwe vennootschap met als benaming SANOFI-SYNTHÉLABO zal op 18 mei 1999 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergaderingen van de betrokken vennootschappen. Na deze operaties zullen ELF en L ORÉAL respectievelijk 35,1% en 19,4% van het kapitaal van SANOFI-SYNTHÉLABO in handen hebben. SANOFI heeft haar activiteit Schoonheidsproducten begin 1999 verkocht. De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering voorstellen om ook dit jaar een nettodividend van EUR 2,29 per aandeel uit te keren. Aandeel van de deelneming in : Eng geconsolideerd Geconsolideerd (transitief) Mio EUR EUR/ Mio EUR EUR/ aandeel aandeel Courant resultaat ,9 0,12 2,9 0,12 Geschatte waarde op ,5 4,28 98,5 4,28 Geconsolideerde kerncijfers (in miljoenen EUR) Eigen Vermogen Omzet Nettowinst (Groep) Nettowinst / aandeel (EUR) 2,88 3,96 3,33 2,12 Dividend / aandeel (EUR) 1,98 2,13 2,29 2,29 41

46 Transcor De Groep TRANSCOR is actief in de distributie en de trading van energieproducten (steenkool, aardolie en, meer recent, gas en elektriciteit) en van cokes. De Groep ASTRA, die traditioneel actief is op het vlak van de trading van petroleumproducten, heeft in het boekjaar 1998 een positieve bijdrage geleverd tot de resultaten van de Groep. Deze bijdrage is evenwel geringer dan in het boekjaar 1997 wegens de toegenomen concurrentie op de Europese markt en aan de Oostkust van de Verenigde Staten. De ontwikkeling van de tradingactiviteit voor gas en elektriciteit op de Noord- Amerikaanse markt zet zich door, doch op voorzichtige wijze wegens de extreme vluchtigheid van de markten. TRANSCOR AG, die haar tradingactiviteit voor steenkool op de Europese en Noord-Amerikaanse markten uitoefent, heeft haar gunstig resultaat kunnen aanhouden in een marktniche die niettemin wordt gekenmerkt door een felle daling van de grondstrofprijzen. Haar Noord-Amerikaans filiaal (TRANSCOR CORPO- RATION) heeft zijn commercieel potentieel bevestigd door de aanzienlijke uitbreiding van de behandelde volumes. TRANSCOR ENERGY, het Belgisch filiaal dat energieproducten verdeelt, heeft een duidelijke stijging van haar omzet en de exploitatiemarge van haar trading- en marketingactiviteit voor stookolie mogen registreren. Om nog dichter bij de eindgebruiker te staan werd een nieuw filiaal (TRANSCOR MINERALÖL GmbH) opgericht dat de ex-tank verkoop van stookolie en diesel op de Duitse markt moet verzekeren. TRANSCOR ENERGIEHANDEL, het filiaal dat instaat voor de trading van solide brandstoffen op de Duitse markt, werd in 1998 geconfronteerd met bevoorradingsmoeilijkheden wat een vermindering van de handelsmarges en een deficitair resultaat tot gevolg heeft gehad. De noodzakelijke wijzigingen die aan de handelsstructuur werden aangebracht, zouden in de toekomst een verbetering van de rendabiliteit tot gevolg moeten hebben. Rekening houdend met het feit dat de markt inzake energieproducten, globaal beschouwd, momenteel moeilijke tijden beleeft en bijzonder vluchtig is, gaat de nettowinst van de Groep inderdaad naar omlaag, maar blijft deze winst toch vrij hoog vergeleken met de concurrentie Aandeel van de deelneming in : Eng geconsolideerd Geconsolideerd (transitief) Mio EUR EUR/ Mio EUR EUR/ aandeel aandeel Courant resultaat ,4 0,10 2,0 0,08 Geschatte waarde op ,5 1,54 35,5 1,54 Geconsolideerde kerncijfers (in miljoenen EUR) Eigen vermogen 29,8 31,9 35,5 37,3 Omzet Nettowinst (Groep) 1,1 4,3 5,4 3,7 Dividenden 1,2 3,6 5,0 42

47 Industrie 43

48 Imétal De Groep IMÉTAL neemt een toonaangevende positie in rond twee polen : de omzetting van delfstoffen (bouwmaterialen, witte pigmenten, vuurvaste delfstoffen, ceramische producten en specialiteiten) vertegenwoordigt bijna 64% van haar activiteit; de omzetting van metalen groepeert twee zeer specifieke vakgebieden : de mechanische buizen en de bimetaalgeleiders. In 1998 heeft IMÉTAL haar dynamische externe groei verder gezet. De omzet bedroeg EUR miljoen, hetgeen een stijging met 11% betekent (1% bij constante consolidatiekring en constant gebleven wisselkoersen). Per activiteit stelden we de volgende evolutie vast: - op het vlak van de omzetting van delfstoffen: de omzet in de sector Bouwmaterialen bedroeg EUR 443 miljoen - d.w.z. een stijging met 4,7%, wat een weerspiegeling is van de volgehouden inspanningen inzake interne groei, met name in de activiteiten dakpannen en de groothandelssector, en van de goede conjunctuur van de bouwsector in Frankrijk; de omzet in de sector Industriële Delfstoffen stijgt met 16,9% tot een bedrag van EUR 785 miljoen. De impact van de schommelingen van de consolidatiekring is hoofdzakelijk het gevolg van de integratie van de door KPCL gerealiseerde verwervingen in Duitsland (keramische klei), van de verwerving van AMERICAN MINERALS door C-E MINERALS, INC. (basische vuurvaste delfstoffen) en de ontwikkelingen van de Groep PLIBRICO, met name in Zuid-Afrika (monolithische vuurvaste klei). Bij constant gebleven consolidatiekring en wisselkoersen is de omzet gestegen met 3,6% ondanks de vertraging van de verkopen bestemd voor de papiersector en de sector van de vuurvaste klei; - op het vlak van de omzetting van metalen bedroeg de omzet EUR 641 miljoen, hetgeen een stijging met 8,7% in courante termen vertegenwoordigt. De groei van de consolidatiekring is het gevolg van de consolidatie van de activiteit Buizen die in 1997 in Canada werd verworven. Bij constant gebleven consolidatiekring en wisselkoersen is de omzet met 5,5% gedaald als gevolg van een tijdelijke daling van het volume bime- Aandeel van de deelneming in : Eng geconsolideerd Geconsolideerd (transitief) Mio EUR EUR/ Mio EUR EUR/ aandeel aandeel Courant resultaat ,6 0,40 Geschatte waarde op ,3 5,58 taalgeleiders, de voorraadvermindering bij de verdelers van leidingen in Noord-Amerika en de reorganisatie van de structuurleidingen als gevolg van de verwerving van COPPERWELD Canada. Het bedrijfsresultaat is met 12% gestegen tot EUR 205 miljoen. Het courant nettoresultaat aandeel van de Groep voor een bedrag van EUR 113 miljoen stijgt met 12% ten opzichte van Rekening houdend met een uitzonderlijk resultaat voor een bedrag van EUR (6,9) miljoen, dat voor een bedrag van EUR 7,3 miljoen de afschrijving van de verwervingsverschillen omvat, bedraagt het nettoresultaat aandeel van de Groep EUR 106 miljoen tegenover EUR 95 miljoen in In juni 1998 hebben de aandeelhouders van PARFINANCE en IMÉTAL de fusie door opslorping van PARFINANCE door IMÉTAL goedgekeurd. Dankzij deze operatie kon het eigen vermogen van IMÉTAL met EUR 152 miljoen worden vermeerderd. De Groep PARGESA/GBL blijft meerderheidsaandeelhouder terwijl, gelet op een vermeerdering met 7% van het aantal IMÉTAL-aandelen, het zwevend aandeel stijgt. Op de volgende Algemene Vergadering zal de storting van een nettodividend van EUR 2,82 per aandeel worden voorgesteld tegenover EUR 2,67 in Dit impliceert een totale uitkering van EUR 45 miljoen. Conform haar externe groeistrategie inzake de omzetting van delfstoffen heeft IMÉTAL in januari 1999 een OBA aangekondigd op ENGLISH CHINA CLAYS PLC (ECC), een op de Beurs van Londen genoteerde vennootschap. De aandelen van ECC zullen tegen 250 pence worden verworven, waardoor het kapitaal van de Vennootschap tot een bedrag van EUR miljoen wordt gevaloriseerd. Dit bod, dat door de Raad van Bestuur van ECC werd aanbevolen, is onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde Noord- Amerikaanse en Europese autoriteiten. Geconsolideerde kerncijfers (in miljoenen EUR) Eigen vermogen Omzet Nettowinst (Groep) 90,9 93,6 94,5 106,1 Nettowinst / aandeel (EUR) 6,14 6,30 6,34 6,86 Dividend / aandeel (EUR) 2,21 2,44 2,67 2,82 44

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ INFORMATIE PER 31 MAART 2011 Miljoen EUR EUR/aandeel % verschil vs 2010 RESULTATEN Eng geconsolideerd courant resultaat 9,2 0,087 n.s. per 31 maart 2011 Geconsolideerd totaal resultaat (aandeel van de

Nadere informatie

BELANGRIJKE FEITEN in HET BOEKJAAR 2000

BELANGRIJKE FEITEN in HET BOEKJAAR 2000 Projet - 02/05/02 Stijging van het courante nettoresultaat met 205 miljoen EUR (8,37 EUR per aandeel) Totaal geconsolideerd nettoresultaat, deel van de groep, van 515 miljoen EUR (21,07 EUR per aandeel)

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 4 september 2003

Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Sterke stijging van het nettoresultaat, maar daling van het courante resultaat. Behoud van sterke cash earnings. De Raad van Bestuur van 4 september 2003 heeft het

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

NPM Nationale PortefeuilleMaatschappij. Jaarverslag 2001 PARGESA GBL BERTELSMANN SUEZ IMERYS TOTALFINAELF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

NPM Nationale PortefeuilleMaatschappij. Jaarverslag 2001 PARGESA GBL BERTELSMANN SUEZ IMERYS TOTALFINAELF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS PARGESA GBL BERTELSMANN SUEZ IMERYS TOTALFINAELF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS TAITTINGER LE LOUVRE Jaarverslag 2001 JOSEPH ENTREMONT TRANSCOR CHEVAL BLANC RIEUSSEC DUPUIS IJSBOERKE DISTRIPAR ACP

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Voor meer informatie. Inhoud

Voor meer informatie. Inhoud Inhoud Voor meer informatie Verslag van de Raad van Bestuur Kerncijfers 2 Boodschap aan de Aandeelhouders 4 Informatie voor de Aandeelhouder 6 Markante feiten 8 Organigram van GBL 12 Financieel verslag

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 3 september 2002

Groep Brussel Lambert 3 september 2002 Groep Brussel Lambert 3 september 2002 Stijging van het courante resultaat met 27 % tot EUR 202 miljoen Als gevolg van de impact van een voorziening bij Bertelsmann wegens waardevermindering van activa,

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica 16 mei 2007 na sluiting van de beurs Trading update Q3 2006/2007 Aedifica Waarde van de portefeuille (in reële waarde) 205,4 miljoen Omzet van 8,8 miljoen voor de eerste 9 maanden Acquisities voor 7,5

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN SERVICEFLATS INVEST Naamloze vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ INFORMATIE PER 30 SEPTEMBER 2009 Miljoen EUR EUR/aandeel % verschil RESULTATEN Eng geconsolideerd courant resultaat 159,2 1,45 + 1% (1) per 30 september 2009 Geconsolideerd courant resultaat (aandeel van

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering

Gewone Algemene Vergadering Groep Brussel Lambert Gewone Algemene Vergadering 2012 Financiële presentatie 1) Resultaten 2) Cash earnings 3) Dividend 4) Investeringen 5) Financiële structuur 6) Beursevolutie 7) Aangepast netto-actief

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

Persbericht - Brussel, 12/02/2002

Persbericht - Brussel, 12/02/2002 Persbericht - Brussel, 12/02/2002 GROEP DEGROOF ZET MET VERTROUWEN HAAR GROEISTRATEGIE VOORT ONDANKS EEN RESULTAAT DAT TE KAMPEN HAD MET EEN TEGENVALLENDE CONJUNCTUUR In het boekjaar 2000-2001 wist groep

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

De vergadering wordt om u. geopend onder het voorzitterschap van de heer Aloïs Michielsen, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De vergadering wordt om u. geopend onder het voorzitterschap van de heer Aloïs Michielsen, Voorzitter van de Raad van Bestuur. 12 mei 2009 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2009 om 14 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

PERSBERICHT TOTALE PASSIVA , , , , , , , ,73 741, ,90 75.

PERSBERICHT TOTALE PASSIVA , , , , , , , ,73 741, ,90 75. PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2009 van DEFICOM GROUP NV ("DEFICOM") Gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk besluit van 14 november 2007 JAARREKENINGEN DOORGELICHT OP 31 DECEMBER 2009 BALANS

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 25 april 2012, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer)

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) VOLMACHT De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) houder van (aantal) aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Kerncijfers 2009 1. Aangepast netto-actief 2. Investeringen 3. Thesaurie 4. Geconsolideerd resultaat 5. Cash earnings 6. Beurskoers 7. Voorgesteld dividend 15.232

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== Het

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES ARTHUR nv Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES R.C.S. NANTERRE B 389 065 152 JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

THROMBOGENICS Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet Gaston Geenslaan Heverlee RPR Leuven OPROEPING

THROMBOGENICS Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet Gaston Geenslaan Heverlee RPR Leuven OPROEPING THROMBOGENICS Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet Gaston Geenslaan 1 3001 Heverlee 0881.620.924 RPR Leuven OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat Brussel RPR Brussel

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat Brussel RPR Brussel ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 29 april 2009, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau :

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 ==========================================================

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 27 april 2011 (15:00 uur) Ten laatste op 22 april 2011 per aangetekende brief met ontvangstmelding te verzenden aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP De wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen beoogt de hervorming van de huidige drieledige structuur van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities. Discussienota van 5 december 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities. Discussienota van 5 december 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities Discussienota van 5 december 2012 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

FINGEN Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht

FINGEN Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht FINGEN Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht OPENBAAR OVERNAMEBOD OP ALLE AANDELEN, UITGEGEVEN DOOR DE NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ N.V., DIE NOG NIET IN HET BEZIT ZIJN VAN DE BIEDER EN MET DE

Nadere informatie

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc G R E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel ndernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie