VASTSTELLING VERSLAG A. BESTUURLIJK VERSLAG 3 B. BEDRIJFSRESULTATEN 12 C. FINANCIEEL VERSLAG 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VASTSTELLING VERSLAG 2014 2 A. BESTUURLIJK VERSLAG 3 B. BEDRIJFSRESULTATEN 12 C. FINANCIEEL VERSLAG 27"

Transcriptie

1 VERSLAG 2014

2 INHOUDSOPGAVE VASTSTELLING VERSLAG A. BESTUURLIJK VERSLAG 3 B. BEDRIJFSRESULTATEN 12 C. FINANCIEEL VERSLAG 27 1

3 VASTSTELLING EN GOEKEURING VAN HET VERSLAG 2014 Het Verslag 2013 van de Stichting Bibliotheek Zwolle te Zwolle Is vastgesteld d.d. 28 mei Drs. Astrid Vrolijk-de Mooij MCM, Directeur-bestuurder. Het Verslag 2010 van de Stichting Bibliotheek Zwolle is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering d.d. 28 mei Raad van Toezicht: De heer G. van Hofwegen Mevrouw F. J. Bloem-Timmernans De heer T.F. de Boer Mevrouw M. Twisterling De heer K. van der Kamp De heer A. Arslan Mevrouw J.M.J. Mens 2

4 Bestuurlijk Verslag 2014 Bibliotheek Zwolle 1. Resultaten 2014 in het Kort Werven en behouden Programmering Educatie en laaggeletterdheid 2. Innovatie en kwaliteit E-books Bijblijven met de bieb Ontmoeting/third place Fonds Cultuureducatie Biebpanel 3. Personeel en Organisatie Training Digitale vaardigheden Excursie medewerkers Afdeling educatie groeit Merkmanifest Stadkamer Nieuwbouw 4. Governance Good Governance Samenstelling Raad van Toezicht 5. Financiën Algemene resultaten 2014 Verdienmodel Nieuwe Begrotingsopzet 6. Perspectief 2014 Bouw & inrichting nieuwe huisvesting Wijzer Werven Bezuinigingen 3

5 1. Resultaten 2014 in het kort De missie van de organisatie luidt Bibliotheek Zwolle informeert en inspireert. Beleidsplan Het beleid was in 2014 gericht op drie speerpunten: - De bibliotheek ter bevordering van lezen en taal. - De bibliotheek als navigator/coach in digitale media. - De bibliotheek als The third Place. Het Verslag 2014 is het laatste verslag van Stichting Bibliotheek Zwolle. Per 1 januari 2015 is Bibliotheek Zwolle samen met de Muzerie en Kunst&Zo gefuseerd tot de Stadkamer stond in het teken van de voorbereiding van de fusie. Daarbij ging het niet alleen om het juridisch, organisatorisch en financieel in elkaar schuiven van de onderliggende organisaties maar ook om een totaal andere inhoudelijke invulling van cultuureducatie in de gemeente Zwolle. Het in nauw overleg met alle betrokkenen uitwerken van de beleidsmatige gemeentelijke uitgangspunten tot een werkbaar en voor Nederland uniek concept was een forse opgave. Tegelijkertijd is wat er thans tot stand is gebracht niet meer dan een tussenresultaat. In 2015 monitoren we hoe de nieuwe opzet functioneert en passen we deze waar nodig aan. Werven en behouden 80 jaar lidmaatschap Mevrouw Hemmink-van Heerde kreeg op 6 jarige leeftijd haar eerste bibliotheekabonnement en is vervolgens in Zwolle 80 jaar onafgebroken lid gebleven. Ze is nog steeds een enthousiast lezer en lener in Zwolle Zuid. Als dank kreeg ze van ons een taart, bloemen, een cadeau en een eervolle vermelding en de nieuwsbrief. Nieuwe leden De proefpas, drie maanden voor 10 euro, werd ook in 2014 weer goed afgenomen. De aftersales voeren we uit in eigen huis. In 2013 werden 476 proefpassen verkocht, 130 van hen besloot om na afloop gewoon lid te worden. In de Boekstartkoffertjes zitten bonnen voor de allerjongste nieuwe leden en voor hun ouders. Daarnaast krijgen kinderen tijdens de klassebezoeken een uitnodiging om lid te worden. In 2014 waren kinderen in de leeftijd tot 12 jaar lid. Eind 2014 hebben we in totaal leden, een daling ten opzichte van 2013 die veroorzaakt wordt door de afname van Biebsearchpassen. Het aantal betalende leden bleef nagenoeg gelijk. Nederland Leest Tijdens de actie Nederland Leest werden ca exemplaren van Een vlucht regenwulpen gratis verstrekt aan onze leden. Dat is inclusief de speciale uitgave voor het onderwijs en een grootlettereditie. De boeken vinden gretig aftrek en zijn voor veel leden een (hernieuwde) kennismaking met deze klassieker van van Maarten t Hart MiniGlossy Bieb De door Gelderland ontwikkelde mini-glossy Bieb voor ouders is in Zwolle onder 1600 ouders verspreid. De glossy stond boordevol (voorlees-) tips voor ouders en werd enthousiast ontvangen. Tegelijkertijd riepen we ouders op om het goed voorbeeld te geven en ook lid te worden met korting. Deze actie heeft enkele tientallen nieuwe leden opgeleverd. Terughaalactie We willen graag onze leden behouden en daarom kijken we beter naar leden die ons onopgemerkt verlaten door niet te betalen. In december zijn deze leden gebeld om te vragen of ze lid willen blijven en hun abonnement alsnog willen betalen. Van de 160 adressen in Zwolle reageerden 32 afhakers positief, een deel daarvan heeft ondertussen ook daadwerkelijk betaald. Daarmee leverde de actie een minder goed resultaat dan verwacht. Klachten 4

6 Dit jaar zijn slechts 14 schriftelijke klachten ingediend, een laagte record. Indieners van klachten krijgen een schriftelijke of mondelinge reactie waarin het beleid van Bibliotheek Zwolle ten aanzien van de klacht wordt uitgelegd. Vaak is een klacht een suggestie waar we meteen aan de slag gaan door onze werkwijze aan te passen. Waar het een klacht betreft over onze dienstverlening wordt deze altijd doorgesproken met de medewerkers zodat de klacht uiteindelijk weer leidt tot een tevreden klant. Dat lukt niet altijd. De meeste klachten (4) gingen over de achtergrondmuziek in het Biebcafe. Programmering Activiteitenprogramma De Bibliotheek Zwolle heeft in 2014 haar functies verder uitgebouwd met een programma bestaande uit culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten. Een belangrijk onderdeel van het activiteitenprogramma is een doorlopend en structureel aanbod van digitale diensten, social media (LinkedIn, Twitter) en nieuwe technologie (3D printer). Met ruim 200 activiteiten is de Bibliotheek Zwolle daarmee een belangrijke ontmoetingsplek, inspiratiebron en werkplaats voor onze bezoekers geworden. Stadkamerfestival Het jaar werd tussen Kerst en Oud en Nieuw feestelijk afgesloten met het Stadkamer-opent-haardeurenfestival. Wethouder Jan Brink en directeur Astrid Vrolijk openden gezamenlijk de nieuwe organisatie Stadkamer. Bezoekers konden zich twee dagen lang laten onderdompelen in gevarieerd activiteitenprogramma in alle vestigingen, maar ook op locaties als Waanders in de Broeren en het IJsbeeldenfestival. En heel nadrukkelijk is tijdens het evenement ook gelegenheid gecreëerd voor de wensen en verwachtingen van onze bezoekers t.a.v. de nieuwe organisatie. Stadkamer inspireert, vernieuwt en verbindt! Educatie en laaggeletterdheid Taal- en leesontwikkeling kun je niet vroeg genoeg stimuleren! In het project Boekstart krijgen ouders van baby s op het consultatiebureau een brief die hen uitnodigt hun baby lid te maken van de bibliotheek. Bij inschrijving in de bibliotheek krijgen ze een koffertje met een boekje, een liedjescd en voorleestips. De ouders zelf kunnen tegen een gereduceerd tarief lid worden van de bibliotheek of deelnemen aan een activiteit. In 2014 zijn er 652 kinderen tussen 0 en 3 jaar lid van de bibliotheek, in totaal zijn daarvan 492 ingeschreven met een boekstartcode. In Zwolle waren per 1 januari 2014 ruim 6500 kinderen tussen 0 en 3 jaar dus 10% is nu ingeschreven als lid. Dit is minder dan gewenst. In 2015 wordt daarom opnieuw een impuls gegeven aan deze doelgroep. In Zwolle zijn alle basisscholen geïnformeerd over de aanpak van het project De Bibliotheek op School. Het project voorziet in een planmatige ontwikkeling van leesplezier, ondersteund door geschoolde leescoördinatoren en een goede schoolbibliotheek en gemonitord door de Leesmonitor. Helaas schrikken veel scholen terug voor de kosten die gemoeid zijn met de aanpak de Bibliotheek op School en kiezen er dan voor geen of slechts van enkele delen gebruik te maken van deze aanpak. in 2014 is met verschillende scholen en het biebsearchteam van de Rijnbrinkgroep overlegd over het voortzetten van de Biebsearch overeenkomsten. Het resultaat van deze besprekingen is dat het biebsearchaanbod opgedeeld is in modules waardoor scholen naar hun optiek gerichter en goedkoper kunnen werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Met het Deltion College is het contract (voor één jaar) verlengd. Met Landstede is het contract voor het MBO beëindigd en voor het voortgezet onderwijs is de basis ingezet en voor enkele scholen zijn aanvullende modules afgenomen. De Thorbecke Scholengemeenschap heeft een basiscontract afgenomen en de transportmodule. 5

7 Bibliotheek Zwolle heeft een Taalpunt in de Centrale Bibliotheek waar steeds meer mensen hun taalvraag komen stellen. Ook mensen die op vrijwillige basis iemand willen helpen kunnen hier informatie krijgen, geschoold worden en gekoppeld worden aan een kandidaat. Vooralsnog wordt het Taalpunt aangestuurd vanuit Taal voor het Leven, een project van de Stichting Lezen & Schrijven. Bibliotheek Zwolle faciliteert dit project en steunt de inzet. In de week van de Laaggeletterdheid hebben tot de kerst reusachtige billboards op het Rode Torenplein gestaan met portretten van laaggeletterden. De verhalendag was een groot succes. Zwollenaren van verschillende herkomst lazen of vertelden een verhaal omlijst met muziek van internationale studenten van ArtEZ. Elke vrijdag biedt Bibliotheek Zwolle ruimte aan het Taalcafé dat Gilde Samenspraak organiseert. Deelnemers kunnen hier hun Nederlandse taal oefenen en verbeteren. Het aantal deelnemers is groeiende. Daarnaast biedt Bibliotheek Zwolle onderdak aan taalkoppels die in de bibliotheek hun taal (in tweetallen) oefenen en aan een aantal groepen die hun spreken en lezen willen ontwikkelen. Ook zijn er in de bibliotheek een aantal rondleidingen geweest voor deze doelgroep, onder andere van het Leger des Heils. 2. Innovatie en kwaliteit E-books Begin 2014 is het landelijk e-booksplatform gelanceerd. Bibliotheekleden kunnen via het platform e-books downloaden of online lezen via een app. Na de start met 5000 titels kwamen er eind titels beschikbaar. In totaal leenden 951 Zwollenaren 5861 E-books. Bijblijven met de Bieb Ook in 2014 bieden we een uitgebreid programma digitale vaardigheden onder de titel Bijblijven met de Bieb. Er zijn cursussen en workshops op het gebied van social media, smartphone, e- booksspreekuren en iedere maand is er een ipadcafé. Belangrijk onderdeel van het Bijblijven aanbod is het onderdeel 3D printen. In 2014 schaften we, met een legaat, drie 3Dpinters aan. Met deze printers bieden we een goed bezocht programma van workshops, demonstraties en werkplaatsuren. Ontmoeting/third place Naast lezen en lenen is de bibliotheek vooral een plaats waar mensen verblijven en elkaar ontmoeten. We zagen een toename van het aantal studenten dat de bibliotheek als studieplek heeft gevonden. Veel aandacht was er voor het hostmanship. Ook was in Centrum verbetering van het verblijfsklimaat een speerpunt en is er een groot aantal proeftuinen gestart en verder uitgebouwd zoals I-Workspace, een spreekuur voor burgerinitiatieven, een open podium en het Architectenspreekuur. Samen met de Creatieve Coöperatie is het Zwollelab ontwikkeld. Een samenwerking waarbij kennis en apparatuur op het gebied van 3D printen wordt gedeeld. Fonds Cultuureducatie De Gemeenteraad heeft Bibliotheek Zwolle en Muzerie de opdracht gegeven een fonds voor Cultuureducatie-activiteiten te beheren. In het najaar van 2014 hebben we de inrichting van dit Fonds CultuurEducatie Zwolle uitgewerkt, vooralsnog voor het basisonderwijs. Dit is in nauwe afstemming gedaan met zowel de scholen als de cultuuraanbieders. Per 1 januari 2015 gaat het fonds van start en kunnen scholen op basis van kwaliteitscriteria trekkingsrechten doen gelden. In het voorjaar van 2015 wordt het fonds voor het Voortgezet Onderwijs, de wijken en Amateurkunst ingericht. 6

8 Biebpanel onderzoek In 2014 werd vier keer een Biebpanel gehouden. De eerste drie onderzoeken gingen over tarieven & leenvoorwaarden, vindbaarheid & presentatie en over de digitale diensten. Het vierde onderzoek over de bibliotheek in het algemeen is onder niet-leden gehouden. Bibliotheek Zwolle scoort vaak op of boven de benchmark, maar er blijven altijd verbeterpunten. Uitkomst en verbeterpunten worden teruggekoppeld naar medewerkers en biebpanelleden. 3. Personeel en Organisatie Training Digitale vaardigheden In 2014 volgden de medewerkers 2 bijeenkomsten Digitale vaardigheden. De scholing betreft de (bibliotheek) relevante apps en programma s. De scholing zal ieder jaar herhaald worden met nieuwe ontwikkelingen op digitaal terrein. Excursie medewerkers Deze jaarlijkse excursie voor alle medewerkers stond in het teken van fusie en teambuilding. De tocht ging naar het Werelderfgoed Zeche Zollverein bij Essen. Na een korte voorbereiding zongen de medewerkers een lipdub lied in op deze prachtige locatie. Daarna werd een van de musea bezocht. Het hergebruik van de oude kolenmijn als cultuurbolwerk was een inspirerend voorbeeld. Afdeling educatie Vanaf de zomer van 2014 zijn de medewerkers van de Muzerie ingetrokken bij de bibliotheek en is de afdeling educatie van start gegaan. In het gebouw werd ruimte gemaakt om 11 medewerkers te laten instromen bij de bestaande afdeling educatie van de bibliotheek. Op andere plekken in de organisatie zijn andere medewerkers van de Muzerie ondergebracht. Bij de afdeling educatie worden sinds de zomer drie groepen onderscheiden: een groep adviseurs cultuureducatie, een groep adviseurs/consulenten voor media- en taaleducatie en een zogenoemd bedrijfsbureau waar organisatiemedewerkers op aanvraag (en tegen betaling) de organisatie van activiteiten kunnen verzorgen. De gemeenteraad heeft besloten dat dit laatste team in drie jaar kostenneutraal moet werken. Stadkamer Merkmanifest Bij het bepalen van de identiteit van de nieuw te vormen organisatie, toen nog onder de werktitel Hart van Zwolle, is hulp ingevlogen van merkenbureau Dizain. Vanaf maart 2014, hebben de drie fusiepartners Bibliotheek Zwolle, kunstencentrum Muzerie en Kunst&Zo stilgestaan bij de drijfveren, het levensverhaal, de merkpersoonlijkheid en merkwaarden van nieuwe organisatie. Vervolgens is met behulp van de Zwollenaren een nieuwe naam bedacht voor de organisatie. Het hele traject is verwoord in het Merkmanifest Stadkamer waarmee een stevige is basis gelegd voor de toekomst. Per 1 januari 2015 gaat Stadkamer van start. Nieuwbouw Begin 2014 besloot de gemeenteraad akkoord te gaan met het voorstel tot verkoop van het pand Diezerstraat 80 en de verhuizing van Stadkamer Centrum naar de Zeven Alleetjes. Een strakke projectplanning moet ertoe leiden dat Stadkamer begin mei 2016 haar deuren voor het publiek opent aan de Zeven Alleetjes. Stadkamer participeert in de gemeentelijke projectorganisatie. Daarnaast is Stadkamer zelf aan zet ten aanzien van de inrichting van het nieuwe pand. Een interne projectorganisatie houdt zich bezig met alle aspecten en mobiliseert waar nodig in- of externe ondersteuning bij de planontwikkeling. 7

9 4. Governance Good Governance De Raad van Toezicht (RvT) onderschrijft de uitgangspunten van good governance en houdt zich aan Governance Code Cultuur. Hierbij zijn transparantie en verantwoording belangrijke begrippen. Informatie over zaken als honorering en nevenfuncties zijn dan ook in het jaarverslag opgenomen. De RvT houdt toezicht op het bestuur, adviseert de directeur-bestuurder en vervult de werkgeversfunctie voor de directeur-bestuurder. Er is goedkeuring nodig van de RvT voor het vaststellen van de strategie en de financiering daarvan, het jaarplan en de daarbij horende begroting, het jaarverslag en de jaarrekening en het aangaan van belangrijke samenwerkingsverbanden. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat Er voldoende affiniteit met de doelstelling van de Stichting aanwezig is. Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt. Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is. De leden ten opzichte van elkaar en de directeur onafhankelijk en kritisch opereren. Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur-bestuurder. De uitgangspunten van het profiel van een lid van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de statuten en het Reglement van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit zes (onbezoldigde) leden. In december heeft een van de leden afscheid genomen omdat zijn zittingstermijn verlopen was. Via een werving- en selectiebureau is een nieuw lid geworven dat officieel per deze functie vervult. Door de fusie met Muzerie is de Raad van Toezicht per uitgebreid met een voormalig lid van de Raad van Toezicht van Muzerie. Hieronder volgt een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht: Gerrit van Hofwegen (1953), voorzitter Beroep en nevenfuncties: Zelfstandig interimmanager, mediator, adviseur en coach D66 Burgercommissielid bij de Staten van Overijssel Mede oprichter afdeling Vechtdal van D66 en lid van de schaduwfractie in Dalfsen Nationaliteit: Nederlandse Eerste benoemingsdatum: 1 januari 2014 Lopende benoemingstermijn: eerste termijn, aflopend op (hernoembaar tot ) Floor Bloem (1969) Beroep en nevenfuncties: Advocaat bij Nysingh advocaten Nationaliteit: Nederlandse Eerste benoemingsdatum: 25 januari 2010 Lopende benoemingstermijn: eerste termijn, aflopend op (hernoembaar tot ) Theo de Boer (1960), vice-voorzitter Beroep en nevenfuncties: Business controller bij Rabobank Noord Veluwe in Nunspeet 8

10 Lid Medezeggenschapsraad bij de basisschool voor rk.-onderwijs Dr. Schaepmanschool in Kampen. Nationaliteit: Nederlandse Eerste benoemingsdatum: 25 januari 2010 Lopende benoemingstermijn: eerste termijn, aflopend op (hernoembaar tot ) Anne Groen (1957) Beroep en nevenfuncties: Adviseur Personeel & Organisatie bij HRM perspectief Nationaliteit: Nederlandse Eerste benoemingsdatum: 20 februari 2006 Lopende benoemingstermijn: tweede termijn, aflopend op Klaas van der Kamp (1959) Klaas van der Kamp (1959) Beroep en nevenfuncties: Directeur / secretaris-generaal Raad van Kerken in Nederland Uitgever / adviseur uitgeversgroep Jongbloed Heerenveen Columnist voor Koninklijke Wegener NV Lid van de Revision Working Group van de CEC (Europese Kerkenconferentie) Lid van de WCC (Wereldraad van Kerken)Nationaliteit: Nederlandse Eerste benoemingsdatum: 16 april 2012 Lopende benoemingstermijn: eerste termijn, aflopend op (hernoembaar tot ) Margriet Twisterling (1964) Beroep en nevenfuncties: Eigenaar Twist Ontwerp en Advies Bestuurslid Zwols Goud Organisator Social Media Experience Zwolle Voorzitter UVON IJssel-Vecht Algemeen bestuurslid ZP Netwerken Regio Zwolle Nationaliteit: Nederlandse Eerste benoemingsdatum: Lopende benoemingstermijn: tweede termijn, herbenoemd tot Verslag In het verslagjaar vergaderde de Raad van Toezicht vijf maal met de directeur-bestuurder. In de vergaderingen kwamen de volgende thema s aan de orde: de samenvoeging met Muzerie, de nieuwe statuten, het merkmanifest van Stadkamer, de (her)huisvesting van de centrale vestiging, bibliotheekontwikkelingen, de bedrijfsresultaten, de ontwikkelingen rondom een nieuw verdienmodel en de werving van een nieuw lid. In 2014 zijn het jaarplan 2014, de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 vastgesteld en is de accountant benoemd. Naast de vergaderingen heeft er samen met het MT een excursie naar nieuwe bibliotheekgebouwen in Arnhem en Amersfoort plaatsgevonden. In 2014 heeft er een zelfevaluatie plaatsgevonden o.l.v. een externe begeleidster. Tijdens de zelfevaluatie is o.a. gesproken over de eigen werkwijze en taakverdeling, het eigen functioneren en de relatie met de directie. De voorzitter en de vice-voorzitter hebben een jaargesprek met de directeur-bestuurder gehad. 9

11 5. Financiën Algemene resultaten 2014 Financieel werd een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van tegenover een begroot negatief resultaat van Niet begrote versnelde afschrijvingen in verband met de verhuizing in 2016 van Stadkamer vestiging Centrum naar de Zeven Alleetjes en de evenmin begrote met de fusie van de bibliotheek en de Muzerie tot de Stadkamer samenhangende kosten konden binnen het exploitatieresultaat worden opgevangen. Tegenover deze meerkosten stonden lagere investeringskosten ten behoeve van de inrichtingen en inventarissen en ICT. De lagere kosten waren het gevolg van uitstel van investeringen in afwachting van de verhuizing. Zonder deze per saldo positieve effecten zou het exploitatieresultaat in vergelijking met de begroting negatief zijn geweest. Het incidentele positieve resultaat wordt gebruikt om iets meer lucht te brengen in de budgetten voor de nieuwe huisvesting en de nog komende fusiekosten. Verdienmodel Na een jarenlange explosieve groei van het aantal uitleningen en het aantal leden, bleek in 2013 dat het aantal individueel betalende leden licht afnam. Omdat dit op termijn voor financiële problemen zou kunnen zorgen, zijn we op zoek gegaan naar andere /aanvullende financieringsvormen. We vroegen Prof. Mr. Giep Hagoort om ons hierbij te begeleiden. In 2013 vond er een studiedag met de Raad van Toezicht en het MT plaats, heeft het MT een aantal themasessies gehouden, hebben we literatuuronderzoek gedaan en hebben we collegabibliotheekdirecteuren over nieuwe verdienmodellen geïnterviewd. Aanvankelijk waren we vooral gefocust op het krijgen van extra inkomsten om zo de terugval van lidmaatschapsgelden op te kunnen vangen. In de loop van het traject kwamen we echter tot de conclusie dat het lastig is om andere inkomstenbronnen profijtelijk aan te boren. We kwamen tot het inzicht dat het niet zozeer gaat om meer geldstromen, maar om het vergroten van je publieke waarde. Vervolgens hebben we twee paden uitgezet: een andere begrotingsopzet en de vorming van proeftuinen. Andere Begrotingsopzet Een bibliotheek is geen commercieel bedrijf, maar ontvangt publiek geld omdat het een belangrijke basisvoorziening met een maatschappelijke waarde is. Daarom is de begroting opgedeeld in een basis met daarop verschillende productgroepen. Deze nieuwe opzet geeft de organisatie inzicht in de financiële resultaten per productgroep. Aansluitend zijn er proeftuinen ontwikkeld voor de functies ontmoeting en verblijf. De opgedane kennis en ervaring is met andere bibliotheken gedeeld tijdens een studiedag in juni De gemeente benaderde ons om pilot te worden voor nieuwe prestatieafspraken waar maatschappelijke effecten, doelstellingen, output, concrete activiteiten en randvoorwaarden deel van uit gaan maken. Hier zijn we in 2014 mee gestart. 6. Perspectief 2015 Bouw & inrichting nieuwe huisvesting centrum In 2015 gaan de voorbereidingen voor de verhuizing van de vestiging Stadkamer Centrum naar de Zeven Alleetjes verder. 1 april moet het Definitief Ontwerp zijn vastgesteld, kort daarop gevolgd door het Technisch Ontwerp. April/mei wordt een begin gemaakt met de uitvoering van het bouwtraject. Voor Stadkamer komt de nadruk in 2015 te liggen op de inrichtingsaspecten van het project. Het hele traject moet april 2016 zijn voltooid waarna Stadkamer begin mei 2016 haar deuren aan de Zeven Alleetjes kan openen. Financieel is er nog geen dekking voor alle met de inrichting samenhangende kosten. Wel zijn in nauw overleg tussen de gemeente en Stadkamer kansrijke oplossingsrichtingen benoemd en in onderzoek. 10

12 Wijzer Werven Ter ondersteuning van de culturele sector op weg naar meer zelfredzaamheid initieerde de Rijksoverheid Wijzer Werven, een trainingstraject voor fondsenwerving en het vergroten van inkomsten. In 2015 neemt Stadkamer deel aan de trainingen met als doel het ondernemerschap en de eigen financiering te versterken. Bezuinigingen Eind 2014 heeft de gemeente een forse bezuinigingsoperatie van euro 11,3 miljoen in het socialeen culturele domein aangekondigd. De gemeenteraad stelt juni 2015 de gemeentelijke Perspectiefnota vast. Daarin wordt globaal aangegeven op welke wijze de gemeente de bezuinigingstaakstelling wil realiseren. Begin 2015 bracht de gemeente sluiting van de wijkvestigingen van Stadkamer als bezuinigingsmogelijkheid voor Stadkamer naar buiten. Onder druk van de massale maatschappelijke protesten is deze optie van de baan. De bezuinigingstaakstelling is dat echter nog niet: in 2015 doen we onderzoek naar toekomstscenario s en hun financiële consequenties. 11

13 12

14 B. Bedrijfsresultaten 13

15 1. Collectie collectie boeken digitale media

16 bezoekers centrum wijkbibliotheken virtuele bibliotheek 15

17 bezoekers per vestiging De primaire functie van wijkvestigingen is het uitlenen van materalen. Daarnaast vervullen wijkvestigingen een sociale ontmoetingsfunctie. De studiefunctie en de maatschappelijke- en culturele activiteiten vinden vooral plaats in de centrale vestiging. Deze functieverdeling weerspiegelt zich in de bezoekerscijfers. Het aantal bezoekers van Centrum neemt trendmatig toe terwijl het aantal uitgeleende materialen juist licht daalt. De conclusie is dat bezoekers van Centrum in mindere mate komen voor het traditionele lenen van materialen maar juist meer voor de studiefunctie en de activiteiten. De daling van de aantallen uitleningen is ook terug te vinden in de wijkvestigingen. In Zuid en Stadshagen is dezelfde dalende trend terug te vinden in de bezoekerscijfers. Het aantal bezoekers van de vestiging Aalanden neemt ondanks dalende uitleencijfers juist toe. Hier lijkt de bevolkingssamenstelling met een gemiddeld hogere leeftijd dan Zuid en Stadshagen van invloed te zijn op de sociale functie van de bibliotheek in de wijk. 16

18 leden niet betalend betalend (incl. Biebsearch)

19 aantal leden leden per categorie t/m 17 jaar volwassenen biebsearch leden per categorie t/m 17 jaar biebsearch volwassenen

20 percentage leden exclusief biebsearch 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Het aantal leden is in 2014 gedaald met bijna 8%. Voor de daling vallen twee concrete oorzaken aan te wijzen: Landstede MBO beëindigde de Biebsearch-overeenkomst. Deze mutatie was verantwoordelijk voor een afname van het totaal aantal leden met bijna 4%, 50% van het totale ledenverlies. Een opschoning van het bestand inactieve niet-betalende leden leidde tot een teruggang van het totale aantal leden met ruim 2%, 25% van het totale ledenverlies. De resterende 2% ledenverlies komt op het conto van de individuele volwassen betalende leden. Dit verlies is trendmatig en sluit aan bij de provinciale- en landelijke trend. In tegenstelling tot het aantal leden vertoont het aantal bezoekers juist een stijgende lijn. Nog steeds is het lidmaatschap gekoppeld aan het lenen. In de praktijk zien we een veranderend bibliotheekgebruik, meer gericht op verblijven, studeren en het bezoeken van activiteiten en minder op het lenen. 19

21 uitleningen centrum wijkvestigingen 0 overige 20

22 uitleningen per vestiging Evenals het aantal leden neemt ook het aantal uitleningen af, zij het in mindere mate: 8% minder leden tegenover 1,3% minder uitleningen. In vergelijking met 2013 neemt het aantal uitleningen in Centrum zelfs toe, mede doordat Centrum in 2013 drie weken gesloten was in verband met renovatiewerkzaamheden. Omdat lenen en het lidmaatschap aan elkaar gekoppeld zijn is het verschil in ontwikkeling opvallend. Waarschijnlijk spelen in het hoge dalingspercentage van het aantal leden de onder 2. Bezoekers genoemde incidentele oorzaken van het ledenverlies (opschoning ledenbestand jeugd en afhaken Landstede MBO Biebsearch) een belangrijke rol. 21

23 22

24 7. Educatie dienstverlening aan het onderwijs School Brede school open boek monitor actuele bieb contract Ambelt CBS De Aquarel CBS De Ark CBS De Boog Chr. Praktijkonderwijs CBS De Duyvencamp CBS De Ichtus CBS De Klokbeker CBS De Morgenster ja ja CBS De Wendakker CBS De Zevensprong Ja Offerte CBS De Zuidster Ja Ja ja Ja ja, BS uren CBS Het Carillon Ja Ja ja klassenbieb CBS Het Mozaiek Offerte CBS Het Stroomdal Ja Ja CBS Koningin Emma School CBSO Brug Ja Ja GBS Aquamarijn ja GBS De Schatgraver GBS Smaragd GBS Sprankel GSBO Eliëzerschool GSBO Obadjaschool KBS De Phoenix KBS De Vlieger Ja KBS De Wilgenburg Ja Ja ja Ja Ja KBS De Wingerd Ja Ja ja ja ja, BS uren KBS Het Atelier ja Jenapleinschool Ja Ja Ligplaatsschool 't Zwanenest OBS Campherbeek ja OBS De IJsselhof Ja OBS De Krullevaar OBS De Markesteen OBS De Marshof Ja ja OBS De Octopus ja OBS De Oosterenk Ja Offerte OBS De Parkschool Ja OBS De Ridderspoor OBS De Schatkamer Ja Ja ja komt Offerte OBS De Springplank (Wonderwoud) ja OBS De Toonladder ja OBS De Werkschuit OBS De Wieden ja OBS Enkschool ja ja OBS Floris Radewijn Windesheim Ja ja OBS Geert Grote School OBS Het Festival Ja OBS Het Veldboeket Ja Ja ja Ja ja, BS uren OBS Montessorischool Oec. Basisschool De Kubus Wijthmen ja ja ja ja Onderwijscentrum de Twijn Ja Ja Offerte Paperclip (was Veerezon) Nog niet Ja SBO De Sluis SBO Facet Ja Ja ja Ja Ja SBO Het Speelwerk Ja 2014/15 komt Offerte Vrije School Michaël 23

25 C. FINANCIEEL VERSLAG

26 Inhoudsopgave C. FINANCIEEL VERSLAG Inleiding Balans per 31 december Exploitatierekening Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Specificatie van de exploitatierekening Overige gegevens Controlebevindingen 63 Bijlage: Staat van materiële vaste activa 64 25

27 1. INLEIDING FINANCIEEL VERSLAG 1.1. Kader Financieel Verslag 2014 Bibliotheek Zwolle stuurt financieel op basis van de Begroting Tegenover het beschikbaar stellen van subsidie door de gemeente staan prestatieverplichtingen van de kant van de bibliotheek. Deze zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst De gemeente stelt voorafgaand aan het begrotingsjaar de begroting en de uitvoeringsovereenkomst vast. De Begroting 2014 en de Uitvoeringsovereenkomst 2014 vormen de uitwerking van de beleidsvoornemens die zijn vastgelegd in de Strategische Agenda : Schatkamer voor leren en ontmoeten. De geleverde prestaties afgezet tegen de prestatieafspraken zijn verantwoord onder B. Bedrijfsresultaten. De financiële resultaten komen onder C. Financieel Verslag aan de orde : cruciaal voorbereidingsjaar Algemeen 2014 heeft financieel in het teken gestaan van de voorbereidingen: op de fusie van Bibliotheek, Muzerie en Kunst&Zo tot Stadkamer en op de verhuizing van vestiging Centrum naar de Zeven Alleetjes. Er is een belangrijke basis gelegd voor de echte veranderingen die in 2015 (Stadkamer) en 2016 (verhuizing) plaats zullen vinden. Op weg naar Stadkamer Eind 2013 werden de met de fusie samenhangende transactiekosten begroot op Daarvan zou de gemeente voor haar rekening nemen in de vorm van een doelsubsidie, de bibliotheek ten laste van de bestemmingsreserve Fusiekosten/Nieuwe huisvesting Centrum en de Muzerie in de vorm van inbreng van eigen vermogen in Stadkamer. Eind 2014 is ten laste van de exploitatie van Bibliotheek Zwolle daadwerkelijk besteed. Daarnaast heeft de Muzerie aan fusiekosten uitgegeven. Daarmee is in totaliteit van het transitiekostenbudget van daadwerkelijk uitgegeven. Het is de verwachting dat het resterende budget ( ) niet toereikend zal zijn om de nog komende direct aan de fusie-gerelateerde kosten te dekken. In de bestemmingsreserve Fusiekosten is daarom rekening gehouden met aan hogere fusie-uitgaven. De meerkosten liggen vooral op de terreinen Marketing/PR, ICT en financieel beheer. Cultuureducatie nieuwe stijl De opzet van het onderdeel Cultuureducatie is niet alleen nieuw voor Zwolle maar ook landelijk een primeur. In 2014 is een werkbare opzet ontwikkeld voor de cultuur-educatieve fondsen voor het Primair Onderwijs, Het Voortgezet Onderwijs, Amateurkunst en de Wijken. In nauwe samenwerking met alle stakeholders waaronder de gemeente als initiator van het nieuw beleid, is een effectieve en efficiënte financiële structuur uitgewerkt. De complexiteit van het geheel is echter zodanig dat we voor 2015 een doorontwikkeling voorzien op basis van de praktijkervaringen. Ontwikkeling van de businessunits Materialenbank en Bedrijfsbureau Binnen de Stadkamer-organisatie nemen de Materialenbank en het Bedrijfsbureau een aparte plaats in. Beide onderdelen zijn ingericht als businessunits. De gemeente heeft voor beide onderdelen samen tot en met 2017 een jaarlijks aflopend bedrag aan garantiesubsidie in het vooruitzicht gesteld. Vanaf 2018 moeten de Materialenbank en het Bedrijfsbureau financieel op eigen benen staan. De ontwikkeling van gesubsidieerde- naar kostendekkende exploitatie vergt zowel een omslag in denken en handelen van de medewerkers als voor de afnemers (vooral scholen) die tot dusverre gewend waren om zonder doorberekening van kosten diensten af te nemen zal duidelijkheid verschaffen over het toekomstperspectief van beide units in de nieuwe setting. 26

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

DUURZAAMHEID IN FINANCIERING VAN DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST. 12 november 2015

DUURZAAMHEID IN FINANCIERING VAN DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST. 12 november 2015 DUURZAAMHEID IN FINANCIERING VAN DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST 12 november 2015 PERSOONLIJK REISVERHAAL Prof. Mr. Dr. Giep Hagoort, dean van de Amsterdam School of Management Drs. Astrid Vrolijk-de Mooij

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financiële rapportage 2014

Financiële rapportage 2014 Financiële rapportage 214 Stichting De Brug Datum: 14-4-215 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Staat van herkomst en

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar BESTUURSVERSLAG Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar 2015-2016 De Stichting Rechtswinkel Rotterdam, verder te noemen "SRR", heeft turbulente jaren gekend op het gebied van financiën. Ook dit jaar

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2015 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2015 ACTIEF Balans per 31 december 2015 ACTIEF Toelichting 31 december 2015 31 december 2014 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 671.149 656.749 671.149 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Balans per

Balans per Balans per 31-12-212 Algemeen In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Mentorschap Midden Nederland Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting Mentorschap Midden Nederland Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Mentorschap Midden Nederland Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Toelichting

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen RAPPORT inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Bijbel, Media & Samenleving te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n Inhoud Jaarrekening: 1 Balans per 31 december 2014 2 2 Rekening van baten en lasten over 2014 3 3 Algemene toelichting 4 4 Toelichting op de balans 6 5 Overigens gegevens 12 bladzijde 1 1. Balans per 31

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2015 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 6 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Publicatiejaarrekening 2014

Publicatiejaarrekening 2014 Publicatiejaarrekening 2014 KvK-nummer: 41046120 RSIN: 004155324 Stichting Figulus Welzijn Aalten -Dinxperlo Postbus 83 7090 AB DINXPERLO INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie