Financieel Verslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Verslag 2012"

Transcriptie

1 Jaarlijks Financieel Verslag 2012

2 Voorwoord Guido Van der Schueren, voorzitter van de raad van bestuur Inhoud Voorwoord Management Think Media nv Productportfolio Deel A Financieel verslag van de raad van bestuur Jaarverslag van de raad van bestuur Deel B geconsolideerde Jaarrekening Balans en resultatenrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Verslag commissaris Contact Beste aandeelhouder Beste investeerder Beste lezer Waar het de vorige jaren duidelijk was dat adverteerders hun budgetten in print conservatief invulden, lijkt de verankering van social media en het onafwendbare succes van de tablet daar nog een schep bovenop te doen. Think Media is volop bezig met een digitale vertaalslag van zijn traditionele businessmodel. Daar ligt dan ook meteen de grootste uitdaging: de steeds kleiner wordende groep lezers aan zich binden, ongeacht het platform. Dankzij zijn sterke merken stelt Think Media alles in het werk om de mediaconsument maximaal te omarmen. De nieuwe lanceringen van zijn titels op mobiele dragers, complementaire tabs op de online titels en een permanente redactionele kwaliteitsbewaking vormen daarbij belangrijke pijlers. De groep streeft er naar om zijn efficiëntie nog op te drijven en investeringen te reserveren voor de verdere digitalisering van zijn aanbod. Think Media wil zich als een vernieuwend mediabedrijf profileren waar jong talent alle kansen krijgt en waar creatieve geesten zich kunnen uitleven. Korte communicatielijnen zorgen ervoor dat Think Media zich wendbaar kan afstemmen op het almaar sneller veranderende medialandschap. De raad van bestuur dankt de medewerkers van Think Media voor hun dagelijkse inzet en kijkt met veel enthousiasme uit naar de nieuwe realisaties die op korte en lange termijn op stapel staan. Guido Van der Schueren Voorzitter van de raad van bestuur 2 THINK MEDIA NV 3

3 Voorwoord Maurice De Velder, voorzitter van het managementcomité en CEO In 2012 lag de nadruk op de verfijning en de ontwikkeling van de mobiele dragers van onze titels. Nu social media en permanente connectiviteit haast onmisbaar zijn geworden in ieders dagelijkse communicatie komt het er nog meer op aan om onze sterke merken over alle dragers heen te promoten. De mediaconsument kiest immers zelf wanneer en op welk platform hij zijn informatie ter beschikking wil hebben. Aan ons de uitdaging om op ieder van die platformen voldoende slagkracht op te bouwen en met sterke redactionele stukken en informatie op maat de lezer te verwelkomen en aan ons te binden. Verder blijft de Vlaamse man in ons DNA ingebakken, ongeacht de drager. Wat outdoor betreft, herschikten we het bordenpark. Het mag duidelijk zijn dat ons aanbod sterk complementair is met andere bestaande netwerken in de markt. Waar andere spelers op de markt eerder de nadruk leggen op het zuiden van het land, focussen de Think Media netwerken Premium 24 Noord (170 borden) en Premium 48 Noord (220 borden) op het koopkrachtigere noorden van het land. De synergie van twee aanvullende netwerken garandeert een nog performantere affichagecampagne. Het commercieel akkoord dat Think Media in 2011 sloot met JCDecaux over het aanbod groot formaat 8m² liep ten einde in Life!tv groeit gestaag dankzij de verdere uitbouw van het tv-licentiesysteem. Het systeem is uniek voor de Europese tv-markt en heeft ervoor gezorgd dat steeds meer lokale communities de weg naar televisie hebben gevonden en dat binnen een patchwork van duidelijk gedefinieerde en mannelijk getinte programma s. Daardoor mag Life!tv zich ondertussen marktleider in bijvoorbeeld autoprogramma s noemen. Uit de samenwerking met de cluster Games ontstond het tv-gamesprogramma GameNuts. Het aantal verkochte magazines daalt. Dat betekent echter niet dat het medium an sich zijn troeven kwijt is gespeeld. Ik breek er graag een lans voor. Laten we niet vergeten dat er jaarlijks nog steeds zo n magazines worden verkocht. Recent onderzoek toont aan dat nog steeds 89% van de Belgische lezers kiest voor een papieren tijdschrift. Er bestaat geen medium dat een grotere betrokkenheid vraagt dan een magazine. Bijgevolg ligt het engagement erg hoog. Studies tonen aan dat het lezen van een tijdschrift een absoluut solo-moment is en dat het gebeurt zonder dat er een andere activiteit plaatsvindt. Radio, televisie en internet kunnen niet van dat voordeel genieten. M.a.w. er sluit geen beter medium aan bij de levensstijl van nu, een tijd waarin iedereen het heeft over onthaasting, mindfulness en me-time-momenten. Een magazine kies je bewust. Dus de adverteerder kan rekenen op één van de meest gecibleerde media. De inhoud en de redactionele aanpak bepaalt vanzelfsprekend de doelgroep. De intensiteit waarmee tijdschriften gelezen worden, zorgen voor een waardevol contact. Dat leidt er toe dat de kwaliteit van het bereik bij tijdschriften zeer hoog is. Bovendien worden advertenties in magazines niet als storend ervaren. De redactionele omgeving komt zelfs de geloofwaardigheid ten goede en veel lezers zijn er ook van overtuigd dat advertenties in magazines een betrouwbare gids zijn bij toekomstige aankopen. Het grote aantal mobiele platformen zorgt ervoor dat bijna iedereen overal en op ieder moment online kan zijn. Het spreekt dan ook voor zich dat we onze magazines maximaal beschikbaar stellen op die digitale dragers. De abonnees van Ambiance Culinaire, Menzo, Motoren & Toerisme en P-magazine hebben dan ook gratis toegang tot de ipad-versie van hun magazine. De roll-out op android is voor de komende maanden voorzien en zal ervoor zorgen dat de digitale versies van onze magazines voor iedereen beschikbaar worden. In maart nam Think Media het maandblad Culinaire Ambiance over van Linkeroever Uitgevers en voegde beide taalversies in de loop van het jaar toe aan zijn regieportefeuille. Daarmee verrijkten we onze bestaande clusters Infotainment, Games en Motoren met een cluster Culinair was ook het jaar van de nieuwe hoofdredacteurs: Wout Bru kruidt Culinaire Ambiance, Koen Wauters stapte bij Menzo aan boord, Steven Saunders werd het nieuwe gezicht van Officieel PlayStation Magazine, Reinout Vangeel zet zijn schouders onder Chief en Dirk Gossye geeft de route aan bij Motoren & Toerisme. Zoveel mooi nieuws, zoveel droevig nieuws ook. Mediarebel, maar vooral humorist, Patrick De Witte engageerde zich in mei om P-magazine een nieuwe koers te laten varen. Met verstomming was iedereen geslagen toen op 19 februari het nieuws van zijn plotse overlijden ons bereikte. Niet lang daarvoor hadden we ook al afscheid moeten nemen van Dirk Melkebeek, grondlegger en hoofdredacteur van Motoren& Toerisme. Think Media verloor daarmee niet alleen twee gedreven hoofdredacteurs maar tegelijkertijd warme en passionele mensen. Want passie daar draait het om. Think Media wil dan ook via zijn sterke titels zoveel mogelijk lezers iedere week of iedere maand blijven verrassen met sterke redactionele stukken en dat op het mediaplatform van hun wensen. De keuze die de mediaconsument bij ons heeft, bevestigt dat ook de adverteerder op een gevarieerd en crossmediaal aanbod kan rekenen. De mogelijkheid om bij één mediagroep een volledig geïntegreerd mediaplan samen te stellen op basis van affichage, print, online, televisie, social media of mobiele applicaties maakt Think Media nog steeds tot een krachtige speler op de markt. We zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers met veel ambitie alles op alles zullen zetten om ook het komende jaar onze sterke merken verder uit te bouwen. Maurice De Velder Voorzitter van het managementcomité 4 THINK MEDIA NV 5

4 Management Think Media nv Maurice De Velder Voorzitter managementcomité en de dagelijkse leiding van het operationeel management Contact: Ann Nisot Gedelegeerd bestuurder Contact: Frank Vanhove General & legal affairs manager Contact: Sam Van Campenhout Sales director Jorn Van Besauw publishing director THINK MEDIA NV 7

5 productportfolio Magazines Online Buitenreclame Televisie Mobiel 2m 2 POS Delhaize 8m 2 Flex m 2 Premium 300 Outsize Nr be Bovenstaande productportfolio is uitgebreid beschreven in een apart document. U kan het opvragen bij Sven Verresen, THINK MEDIA NV 9

6 DEEL A: FINANCIEEL VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR I. Geconsolideerde resultaten THINK MEDIA naamloze vennootschap Keetberglaan 1B 9120 Melsele btw BE Ondernemingsnummer Verslag van de raad van bestuur van Think Media nv aan de jaarvergadering te houden op 12 juni 2013 Geachte aandeelhouders, De raad van bestuur heeft in zijn vergadering van 29 april 2013 de rekeningen van het boekjaar 2012 definitief vastgelegd is voor Think Media nv, de op Euronext Brussels genoteerde mediagroep, net als 2011, een transitiejaar geweest. Ook in 2012 bleven de advertentie- en lezersmarkten waarin de groep actief is, onder spanning staan. De groep heeft daarom een aantal bijkomende strategische stappen gezet om beter in te spelen op de evoluerende markt. Alle acties worden ondernomen om de interne efficiëntie nog te verhogen. De verdere en doorgedreven implementatie van het CRM systeem is hiervan het voorbeeld. De verbeterde communicatie zorgt bovendien voor meer synergiën binnen de groep, en creëert meer mogelijkheden tot groepering van krachten binnen diverse domeinen. De groep is er van overtuigd dat dit essentieel is voor de toekomst. De implementatie van het CRM systeem zorgt er op zijn beurt voor dat de werking en procedures van de diverse diensten en activiteiten beter op elkaar afgestemd worden en elkaar kunnen versterken. Dit resulteert in een hogere efficiëntie, betere rapportering en dus meer mogelijkheden om kort op de bal te spelen. Ook juridisch wordt deze integratie verder doorgetrokken. Voor wat de activiteit Magazines betreft werden de twee juridische entiteiten die voor deze activiteit bestaan, zijnde nv De Vrije Pers en nv Meta Media in 2012 gefuseerd tot één juridische entiteit met de naam Think Media Magazines nv. Deze fusie staat symbool voor de verdere transformatie van de groep van ondernemingen naar een echte bedrijfseenheid. 10 THINK MEDIA NV 11

7 Kerncijfers geconsolideerde resultaten in 000 EUR Bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat (4.487) (10.365) Financieel resultaat (221) (165) Resultaat voor belastingen (4.708) (10.530) Naast het optimaliseren van de interne efficiëntie, heeft de groep ook al heel wat inspanningen gedaan om in te spelen op nieuwe markttendensen. Er werd in de portfolio van de groep verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van extensies voor onze producten naar nieuwe dragers toe. Concreet werden voor diverse magazines de ondersteunende websites professioneler uitgewerkt, en/of mobiele applicaties gebouwd. Deze mobiele applicaties zijn zowel beschikbaar voor tablet computers als voor smartphones. Op deze manier worden nieuwe afzetgebieden gecreëerd. Ook op het gebied van Outdoor werd met het 2m² netwerk een nieuwe drager gecreëerd binnen onze portfolio. De voltooiing van de uitrol van dit netwerk zorgt voor een nieuw verkoopspotentieel, waarvoor we de marktvraag positief inschatten. Think Media nv realiseerde in 2012 een geconsolideerde bedrijfsopbrengst van K EUR (een daling met 2 % tegenover 2011), een geconsolideerd bedrijfsresultaat van K EUR (tegenover K EUR per 31 december 2011) en het geconsolideerde nettoresultaat (aandeel van de groep) bedraagt K EUR (tegenover K EUR per 31 december 2011). Belastingen (2) (12) Belastinglatenties 58 (976) Geconsolideerd nettoresultaat (4.652) (11.518) Aandeel van derden (61) (405) Aandeel van de groep (4.591) (11.112) Cashflow (2.733) (4.324) Aantal aandelen Per aandeel in EUR Nettoresultaat per aandeel (0,85) (3,21) Cashflow per aandeel (0,50) (1,21) Cashflow: resultaat verhoogd met afschrijvingen, waardeverminderingen op handelsvorderingen en onroerende goederen aangehouden voor verkoop evenals mutatievoorziening 12 THINK MEDIA NV 13

8 De daling van de vlottende activa situeert zich voornamelijk op de handelsvorderingen en de geldmiddelen. De bedrijfsopbrengsten daalden met ongeveer 500k EUR, waarbij de afname gespreid zit over de diverse activiteiten. De groep sluit 2012 af met een geconsolideerd nettoverlies van K EUR. II. Geconsolideerde balansgegevens in 000 EUR Activa Vaste activa Vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Schulden en voorzieningen Totaal passiva De daling van de vaste activa vindt haar oorzaak voornamelijk in de geboekte afschrijvingen en het ontvangen van de vordering jegens de Deposito- en Consignatiekas van 802k EUR. Het totaal aan schulden en voorzieningen is quasi onveranderd in vergelijking met het vorig boekjaar. De langlopende verplichtingen dalen van 2.6 Mio EUR naar 1.0 Mio EUR. De kortlopende verplichtingen stijgen van 13.6 Mio EUR naar 15.1 Mio EUR voornamelijk door een stijging van het leverancierskrediet (+1.0 Mio EUR). De financiële schulden, behoudens de overige leningen, zijn beperkt. Die overige leningen bestaan per 31/12/2012 hoofdzakelijk uit een lening die door de heer Gram (in hoofdsom 1.7 Mio EUR) werd toegekend aan de vennootschap (zie later). III. Voornaamste risico s en onzekerheden Deze risico s werden opgelijst na een grondige analyse, doch er kunnen nog andere risico s zijn waarvan het bestuursorgaan zich niet bewust is of waarvan het bestuursorgaan momenteel aanneemt dat ze beperkt zijn, maar die uiteindelijk een aanzienlijk negatief effect kunnen hebben. In toepassing van artikel 119 Wetboek van Vennootschappen meldt de raad van bestuur de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee de vennootschappen, opgenomen in de consolidatie en bijgevolg ook onze vennootschap op geconsolideerd niveau geconfronteerd worden: 1. algemene risico s en onzekerheden betreft rente en leningen: de meeste leningen werden afgesloten met vaste rentevoeten. Enkel een investeringskrediet ten belope van 675K EUR per 31/12/2012 draagt een variabele rentevoet, zijnde Euribor %. betreft wisselkoersrisico s : dit is heel beperkt daar het merendeel van de activiteit plaatsvindt in België en Nederland (Euro-zone). betreft goodwill en immaterieel vast actief met onbeperkte gebruiksduur wordt verwezen naar toelichting 4 en 5 bij de geconsolideerde jaarrekening. 14 THINK MEDIA NV 15

9 betreft de activiteit wordt vastgesteld dat er zich een aanzienlijke daling van de omzet heeft voorgedaan in vergelijking met Om dit omzetverlies op te vangen werden reeds een aantal maatregelen genomen, zoals elders in dit rapport gedetailleerd vermeld wordt. Deze maatregelen moeten enerzijds zorgen voor het terugwinnen van de omzet, en anderzijds een aanpassing van de kostenstructuur. Onze vennootschap is zich bewust van de belangrijkheid van het verder integreren van het CRMbeheerspakket in onze structuur. Ook in 2013 wordt er verder geïnvesteerd in de ontwikkelingen en de integratie van het CRM-pakket. 2. risico s m.b.t. buitenreclame Sinds geruime tijd gebruikt onze vennootschap het beheerspakket BIBOM voor het beheren van haar publiciteitspanelen. Daar de limieten van dit pakket werden bereikt, werd in de loop van 2012 gestart met het herprogrammeren van dit beheerspakket. De definitieve versie van dit beheerspakket zal in de loop van 2013 worden opgeleverd en in gebruikgenomen. De selectie van de liggingen voor de plaatsing van de publiciteitspanelen gebeurt op een zorgvuldige manier om het hoogst mogelijk rendement te bekomen. Op heel wat liggingen wordt het publiciteitspaneel uitgerust met een verlichtingselement wat de zichtbaarheid sterk verbetert. betreft de kwaliteit van de klanten : onze vennootschap heeft alle belangrijke adverteerders, repartitiebureaus en mediacentrales als klant; de mediacentrales verzorgen de affichagecampagnes voor de klanten van de reclameagentschappen. Deze repartitiebureaus en mediacentrales zorgen voor een continuïteit in de omzet van de vennootschap Think Media Outdoor. Wat betreft de beheersing van de directe kosten bij buitenreclame: betreffende de aanplakkingen: voor de aanplakkingen wordt gewerkt met verschillende aanplakkers in onderaanneming, verspreid over het ganse land. De aanplakkingen gebeuren op de meest efficiënte manier en er wordt getracht de afhankelijkheid van de onderaannemers te beperken. De plaatsingen van de nieuwe reclamedragers en publiciteitspanelen worden door eigen personeel uitgevoerd. betreffende de te betalen huren: hier wordt voornamelijk met lange termijncontracten gewerkt en zijn de te betalen huurprijzen voor langere tijd gekend (zie toelichting 13). betreffende de te betalen taksen: een nationale spreiding van het panelenbestand voorkomt dat de groep afhankelijk is van de mogelijke verhogingen door de gemeenten en steden van de geheven taksen op publiciteitspanelen. 3. risico s m.b.t. magazines op het niveau van de omzet, met name de lezersmarkt en de publiciteitswerving: Door de regie van de publiciteit in eigen regie te doen en niet meer van derden af te hangen, nemen wij een berekend risico. De ondernemingen zijn ervan overtuigd dat zij een beter rendement kunnen behalen dan voorheen. op het niveau van de klanten : het risico blijft beperkt vermits de ondernemingen nog steeds zullen factureren aan mediacentrales met strikte betalingstermijnen. De invorderingsprocedures werden verder uitgebouwd en geoptimaliseerd ten einde het risico van wanbetaling te beperken. op het niveau van de aankoop, met name de drukprijs van de magazines: een stijging in de drukprijs is reeds opgevangen door nieuw onderhandelde tarieven, alsook een herziening van de verkoopprijs van een aantal magazines. op het niveau van de personeelskosten en de redactionele kosten : onze vennootschap(pen) blijven de nodige maatregelen nemen. Er werden een aantal loonkost gerelateerde afspraken terug aangepakt. De verdere uitbouw van het sales departement moet de publiciteitswerving verder optimaliseren. 4. risico s m.b.t online het welslagen van de Clint site hangt grotendeels af van de blijvende samenwerking met derden en het tijdig verwerven van de nodige publiciteitsinkomsten. Het verkoopsteam werd versterkt om specifieker in het deelgebied digital te kunnen werken en aldus bijkomstige inkomsten uit advertenties te genereren. 16 THINK MEDIA NV 17

10 5. risico s m.b.t. digitale tv het welslagen van Life!tv hangt af van de blijvende positionering van onze digitale tv-zender als de uitgesproken mannelijke televisiezender voor Vlaanderen, in lijn met de DNA van de on- en offline titels binnen de groep. 6.lopende geschillen De raad maakt melding van de volgende belangrijke geschillen : A.De vorderingen tegen Think Media : FALCON FUND / FORTIS BANK / GRAM De heer Gram heeft hoger beroep aangetekend tegen het voor Think Media gunstig vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel dd. 6 april De zaak hangende voor het Hof van Beroep te Brussel is geschorst naar aanleiding van een strafklacht die de heer Gram had neergelegd. De raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft bij beschikking dd. 21 oktober 2011 geoordeeld dat er geen bezwaar bestaat wat betreft een aantal tenlasteleggingen enerzijds, en dat de strafvordering is verjaard voor een andere tenlastelegging anderzijds. Partijen wisselen besluiten uit in de procedure voor het Hof van Beroep te Brussel. Er is nog geen nieuwe pleitdatum bekend. De raad van bestuur is van mening dat er geen provisie moet worden aangelegd, nu de procedure voor de eerste rechter een gunstig resultaat voor Think Media opleverde naar aanleiding van een zeer goed gemotiveerde uitspraak. -voormalige salesverantwoordelijke In 2010 werd overgegaan tot het ontslag om dwingende redenen, waarbij omwille van de dwingende reden geen ontslagvergoeding werd betaald. De voormalige werknemer heeft hiertegen protest aangetekend, waardoor de zaak voor de arbeidsrechtbank werd gebracht. Think Media werd in graad van beroep veroordeeld tot de uitbetaling van een ontslagvergoeding, en heeft een bedrag van 121k EUR aan nettoloon uitbetaald in Er werd cassatieberoep aangetekend tegen het arrest van Arbeidshof Antwerpen. De procedure voor het Hof van Cassatie is hangende. Er werd een provisie aangelegd voor een bedrag van 180k EUR aan sociale lasten. De raad van bestuur is van mening dat deze provisie adequaat is voor een mogelijke veroordeling. B.De vorderingen van Think Media : Dit is niet van toepassing. IV. Vooruitzichten en herstelplannen De respectieve raden van bestuur van de dochtervennootschappen van Think Media nv hebben, naar aanleiding van de cijfers per 31 december 2012, geoordeeld dat een aantal herstelmaatregelen zich opdringen teneinde het eigen vermogen en/of de rendabiliteit van de vennootschappen te herstellen. In opdracht van voormelde raden van bestuur hebben de managementcomités de budgetten van 2013 en de nodige herstelmaatregelen per onderneming opgesteld. Elke onderneming is er in 2012 in geslaagd haar omzet grotendeels te behouden en dit ondanks het uiterst moeilijke economische klimaat. Door een nog verdere doorgevoerde kostenbeheersing moeten onze ondernemingen slagen in het behalen van een verhoogde rendabiliteit. Onze onderneming hoopt op een kentering van de economische toestand, wat moet lijden tot een omzetverhoging. Binnen elke onderneming werden alle directe en indirecte kosten grondig geëvalueerd, wat gaat leiden tot een verhoging van het rendement. Elke onderneming en elke medewerker maken meer en beter gebruik van de interne rapporteringssysteem, met als gevolg : verbetering van onze commerciële diensten, optimalisatie van de commerciële aanvragen. 18 THINK MEDIA NV 19

11 Al deze maatregelen moeten leiden tot een positief resultaat voor onze ondernemingen. V. Belangrijke feiten na balansdatum Think Media nv werd op 13 maart 2013, dus na balansdatum, gedagvaard door de Heer Antonius Gram voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde in opeisbaarstelling van een lening voor een bedrag van ,57 Euro in hoofdsom. De zaak is vastgesteld voor pleidooien op 25 oktober De contracten mbt tot 287 LC borden werden overgedragen voor de prijs van Euro per LC bord. Voor Think Media Outdoor, die haar meer gaat toeleggen op haar kernactiviteit van affichage, zijn de overgedragen lange termijnverhuringen niet meer strategisch waardoor zij beslist heeft deze aktiviteit van de hand te doen. VI. Financiële instrumenten Hiervoor wordt verwezen naar toelichting 26 bij de geconsolideerde jaarrekening. VII. Verantwoording van de onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van ten minste één lid van het auditcomité De deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van de vaste vertegenwoordiger van Brevimmo nv, Rudy Van Thuyne, blijkt uit: - zijn opleiding : graduaat fiscaliteit - zijn beroepsloopbaan : externe accountant bij IAB en voorheen vennoot bij een internationaal accountantskantoor Rudy Van Thuyne is momenteel bestuurder van vennootschappen en zelfstandig consultant. Brevimmo nv is onafhankelijk bestuurder van Think Media nv. VIII. Kwijting bestuurders en commissaris; ontslag en benoemingen Kwijting aan de bestuurders De raad van bestuur vraagt aan de Algemene Vergadering bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen : aan Stion bvba, gedelegeerd bestuurder, en haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ann Nisot, voor het door hen uitgeoefende mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december aan Stion bvba en haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Nisot, voor wat betreft de uitoefening van haar mandaat als vaste vertegenwoordiger van Think Media nv tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december aan Intellisoft nv, bestuurder, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maurice De Velder, voor het door hen uitgeoefende mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december aan Belcla Invest nv, bestuurder, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Isidoor Claes, voor het door hen uitgeoefende mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december aan Parana Management Corporation bvba, bestuurder, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guido Van der Schueren, voor het door hen uitgeoefende mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december aan Brevimmo nv, bestuurder, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rudy Van Thuyne, voor het door hen uitgeoefende mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december aan B-Groove bvba, bestuurder, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Laurent Warlop, voor het door hen uitgeoefende mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Kwijting aan de commissaris De raad van bestuur vraagt aan de Algemene Vergadering bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de commissaris van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december THINK MEDIA NV 21

12 Herbenoeming commisaris Het huidige mandaat van de commissaris neemt een einde na de Algemene Vergadering van 12 juni Op voorstel van het auditcomité stellen wij voor de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VGD Bedrijfsrevisoren, te herbenoemen voor een periode van drie jaar ( tot aan de jaarvergadering te houden in 2016). De jaarlijkse mandaatvergoeding voor de statutaire jaarrekening en voor de geconsolideerde jaarrekening samen wordt vastgesteld op EUR, indexgebonden en exclusief btw en onkosten. Ontslag en benoeming bestuurder Dit punt is niet van toepassing. IX. Toepassing van de belangenconflictregeling IX.A. Toepassing belangenconflictregeling in het kader van de herstructurering van de dochtervennootschappen Artikel 523, 1 W.Venn. - toepassingen van de belangenconflictregelingen werd toegepast bij de herstructurering van het kapitaal en het eigen vermogen van Think Media Outdoor nv, Think Media Digital bvba en Life!tv Broadcasting Company nv. De toepassing van de procedures is weergegeven in de Notulen van de Raden van Bestuur van 21 september A. Uittreksel notulen RvB 21 september Bespreking memorandum opgesteld door de raadslieden van de Vennootschap dd. 14 september 2012 betreffende de herstructurering van het kapitaal en het eigen vermogen van Think Media Outdoor nv, Think Media Digital bvba en Life!tv Broadcasting Company nv: Het memorandum opgesteld door de raadslieden van de Vennootschap dd. 14 september 2012 betreffende de herstructurering van het kapitaal en het eigen vermogen van Think Media Outdoor nv (hierna: TMO ), Think Media Digital bvba (hierna: TMD ) en Life!tv Broadcasting Company nv (hierna: LTV ) wordt bezorgd aan de Raad en uitvoerig toegelicht en besproken. De Raad keurt de voorgestelde herstructureringen goed en geeft opdracht aan de raadslieden van de Vennootschappen om de nodige stappen te ondernemen teneinde deze herstructureringen voor te bereiden. 2. Bespreking advies van de onafhankelijke bestuurder overeenkomstig artikel 524, 2 W. Venn. en goedkeuring beslissing: Het advies van de onafhankelijke bestuurder overeenkomstig artikel 524, 2 W. Venn. wordt bezorgd aan de Raad en uitvoerig toegelicht door de onafhankelijke bestuurder. De Raad neemt kennis van dit advies. a) Met betrekking tot de overname door de Vennootschap van de schuldvordering die TMO ten aanzien van LTV heeft: De Raad is van oordeel dat de procedure bepaald in artikel 524 W. Venn. is nageleefd en volgt het advies van de onafhankelijke bestuurder. De Raad geeft opdracht aan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap om een overeenkomst van overdracht van schuldvordering te sluiten met TMO. b) Met betrekking tot de overname door de Vennootschap van de schuldvordering die TMO ten aanzien van TMD heeft: De Raad is van oordeel dat de procedure bepaald in artikel 524 W. Venn. is nageleefd en volgt het advies van de onafhankelijke bestuurder. De Raad geeft opdracht aan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap om een overeenkomst van overdracht van schuldvordering te sluiten met TMO. 22 THINK MEDIA NV 23

13 c) Met betrekking tot de overname door de Vennootschap van de schuldvordering die TMO ten aanzien van Think Media Magazines nv (hierna: TMM ) heeft: De Raad is van oordeel dat de procedure bepaald in artikel 524 W. Venn. is nageleefd en volgt het advies van de onafhankelijke bestuurder. De Raad geeft opdracht aan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap om een overeenkomst van overdracht van schuldvordering te sluiten met TMO. d) Met betrekking tot de overname door de Vennootschap van de schuldvordering die Think Media Immo nv (hierna: TMI ) ten aanzien van TMO heeft: De Raad is van oordeel dat de procedure bepaald in artikel 524 W. Venn. is nageleefd en volgt het advies van de onafhankelijke bestuurder. De Raad geeft opdracht aan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap om een overeenkomst van overdracht van schuldvordering te sluiten met TMI. e) Met betrekking tot de overname door de Vennootschap van de schuldvordering die TMM ten aanzien van TMD heeft: De Raad is van oordeel dat de procedure bepaald in artikel 524 W. Venn. is nageleefd en volgt het advies van de onafhankelijke bestuurder. De Raad geeft opdracht aan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap om een overeenkomst van overdracht van schuldvordering te sluiten met TMM. f) Met betrekking tot de overname door de Vennootschap van de schuldvordering die Mediatrader nv (hierna: MT ) ten aanzien van TMO heeft: De bestuurders Parana Management Corporation bvba, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Guido Van der Schueren, Intellisoft nv, vertegenwoordigd door haar vaste ver tegen woordiger de Heer Maurice De Velder en Stion bvba, vertegenwoordigd door haar vaste ver tegen woor diger Mevrouw Ann Nisot, delen mee dat zij een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heb ben in de zin van artikel 523, 1 W. Venn. bij de behandeling van dit agendapunt. Immers, Parana Management Corporation bvba en Intellisoft nv zijn aandeelhouders van de Vennootschap en dus onrechtstreeks van haar dochtervennootschap Mediatrader nv. Mevrouw Ann Nisot is de partner van de Heer Maurice De Velder. Artikel 523, 3 W. Venn. bepaalt dat artikel 523, 1 W. Venn. niet van toepassing is wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de Raad van Bestuur, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap. Aangezien de Vennootschap geen 95% houdt van de stemrechten verbonden aan de aandelen van Mediatrader nv, is de uitzonderingsregeling van artikel 523, 3 W. Venn. niet van toepassing. De procedure voorzien in artikel 523, 1 W. Venn. dient dan ook te worden toegepast. Voormelde bestuurders verlaten daarop de vergadering. Aard van de verrichting: MT heeft een openstaande schuldvordering ten aanzien van TMO ten belope van ,74 EUR ten titel van klantenvordering. De Vennootschap wenst deze schuldvordering over te nemen van MT, met als doel de schuldvordering in te brengen in het kapitaal van TMO. De overnameprijs is gelijk aan de nominale waarde van de schuldvordering en zal ingeschreven 24 THINK MEDIA NV 25

Financieel Verslag 2011

Financieel Verslag 2011 Jaarlijks Financieel Verslag 2011 Voorwoord Guido Van der Schueren, voorzitter van de raad van bestuur Beste aandeelhouder Beste investeerder Beste lezer Inhoud Voorwoord Management Think Media nv Productportfolio

Nadere informatie

Verslag 2010. Inhoud. Voorwoord. Management Think Media Think Media Think Media Magazines Think Media Digital Think Media Outdoor Live!

Verslag 2010. Inhoud. Voorwoord. Management Think Media Think Media Think Media Magazines Think Media Digital Think Media Outdoor Live! Inhoud Jaarlijks Financieel Verslag 2010 Voorwoord Deel I Beschrijving bedrijfsactiviteiten Management Think Media Think Media Think Media Magazines Think Media Digital Think Media Outdoor Live!tv Deel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

jaarverslag vgp annual report 2010

jaarverslag vgp annual report 2010 vgp annual report 2010 jaarverslag 2010 INHOUD kerncijfers / 3 brief aan de aandeelhouders / 4 vgp in 2010 / 6 Markten / VGP CZ I transactie profiel / 13 strategie / 14 verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Manufacturing & Maintenance

Manufacturing & Maintenance Manufacturing & Maintenance De divisie in een notendop Real Software s Manufacturing & Maintenance (M&M) divisie biedt haar klanten - grote productieen service bedrijven - een unieke combinatie van business

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013)

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013) ZONNEBERG CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Coupure Rechts 712, 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0537.462.647 PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 Jaarverslag 2013 INHOUD 1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 35 4. FINANCIEEL VERSLAG -

Nadere informatie

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen jaarverslag 2013 Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms 5000 4869 4500 4282 4362 4000 3890 3500 3483 3168 3000 2860 2643 2500 2067 2000 1952 1670 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132. OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.994 Inschrijvingsperiode van 24 november 2014 tot en met 28 november

Nadere informatie

The 2009 annual report is also available in English on www.zenitel.com (investor relations > financial reports) as from 14 April 2010.

The 2009 annual report is also available in English on www.zenitel.com (investor relations > financial reports) as from 14 April 2010. Feiten en cijfers 2009 Voor meer informatie over Zenitel: Eric Goeyvaerts Tel: (32) 2 370 53 11 Fax: (32) 2 370 51 27 of Glenn Wiig, CFO Tel: (47) 400 02 585 Fax: (47) 33 03 16 61 of Kenneth Dåstøl, CEO

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2014 www.compagniezoute.eu 05-12-14 1 CHZ Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Newsletter. Editie december 2013

Newsletter. Editie december 2013 Newsletter Editie december 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton 03 Nieuwe EU-jaarrekeningrichtlijn De meeste lezers van deze nieuwsbrief 04 Strenge

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter Inleiding Proximus is in België het voornaamste telecommunicatiebedrijf en marktleider voor onder meer de vaste telefoonlijnen (retail en wholesale),

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie