Wij zijn het podium van de stad, maar ook het kloppende culturele hart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij zijn het podium van de stad, maar ook het kloppende culturele hart"

Transcriptie

1 jaarverslag Wij zijn het podium van de stad, maar ook het kloppende culturele hart 7 januari: Nieuwjaarsconcert Gemeente Tilburg Traditioneel biedt de provincie de inwoners van Brabant nieuwjaarsconcerten aan. In samenwerking met de gemeente vindt een van deze concerten om de start van te vieren plaats in de concertzaal. 5 januari: Frisse Oren De vierde -en inmiddels laatste- editie van het gratis toegankelijke nieuwjaarsfeest van de Tilburgse podia, festivals en gezelschappen verwelkomt vele enthousiaste bezoekers in poppodium 013.

2 We staan niet stil. Er is sprake van een doorgaande ontwikkeling. Van vertonen naar betrekken, van bekijken naar begrijpen In bezochten vrijwel evenveel mensen Theaters Tilburg als in het jaar daarvoor, wat een aanwijzing zou zijn voor een rotsvaste positie in deze onstuimige tijden. Het beeld van een rimpelloos oppervlak is maar schijn, daaronder borrelt en bruist het. De samenstelling van het programma in was heel anders dan het jaar daarvoor, de reacties van het publiek ook. Overall gezien moesten we meer aanbieden en harder werken om het publiek aan ons te binden. Andersom gezegd, de schaalgrootte van voorstellingen en publiek wordt stap voor stap kleiner. We staan niet stil. Er is sprake van een doorgaande ontwikkeling. Van vertonen naar betrekken, van bekijken naar begrijpen. Wij zijn het podium van de stad, maar ook het kloppende culturele hart van de stad. We willen prikkelend zijn, impulsen geven en een open houding tentoonspreiden. Die houding is nodig, omdat we met steeds meer partijen samenwerken. Samenwerking binnen en met de stad ontwikkelt zich van facilitair naar inhoudelijk en initiërend. In werkten we intensief samen met allerlei partijen in de stad en regio. Zo brachten we 9 Zeer Korte Toneelstukken van Het Zuidelijk Toneel, naast bijvoorbeeld Tilburg in Koor, dat een Foto: Camiel Donders voorwoord welkom podium bood aan meer dan dertig lokale en regionale koren. Beeldbepalende evenementen in ons huis waren bijvoorbeeld de Kruikenconcerten, het Fontys Denk Groter Debat, het Koningsconcert met het Euregio Jeugdorkest, de musicalvoorstelling een Kwart eeuw Tikiko en de voorstellingen op verschillende locaties in de schouwburg tijdens de TilburgvoorCultuurNACHT. Financieel gezien wordt de situatie steeds nijpender. Met programmeren valt minder geld te verdienen en de marges op horeca en commerciële activiteiten trekken vooralsnog niet aan. Het operationele exploitatieresultaat over was negatief, alleen dankzij eenmalige belastingmeevallers zijn we erin geslaagd in de zwarte cijfers te blijven. De financiële opdracht voor 2015 is straffer geworden en er wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden om inkomsten te verhogen, naast structurele besparingen op kostenposten. Binnen Theaters Tilburg hebben we er alle vertrouwen in dat de ingezette inhoudelijke ontwikkeling onze culturele en maatschappelijke positie in Tilburg en de regio versterkt. Want samen zijn we het podium, het podium van de stad. Rob van Steen, directeur-bestuurder 11 januari: Breder dan Klassiek met De Dijk De populaire, landelijke nieuwjaarstournee van Amsterdam Sinfonietta Breder dan klassiek leidde al vele malen tot unieke en sensationele optredens. De strijkers en popgroep De Dijk krijgen een uitverkochte zaal plat. 13 februari: Gevelbelettering van blauw naar wit Zuiniger en meer in de lijn van de oorspronkelijke letters op de schouwburg uit 1961: de gevelbelettering op de gebouwen wordt vernieuwd en bij de concertzaal uitgebreid. 2 jan feb 3 26 februari t/m 4 maart: Carnaval De Kruikenconcerten, het traditioneel succesvolle Seniorenfist, het Tulpefist, het Kouwvoetenfist en voor de jongste carnavalsvierders het Kènderfist: het feestgedruis barst weer los tijdens carnaval.

3 halverwege Het podium van de stad is meer dan een slogan De druk op de exploitatie en organisatie is hoog, het sluitend houden van de begroting een balanceeract. Toch blijven we lef tonen, risico s aangaan en durven we groot te denken 10 maart: première Julius Caesar HZT Een politiek drama vol dreiging en populisme. Julius Caesar van Het Zuidelijk Toneel beleeft op 10 maart de première in de schouwburg. 11 maart: Denk Groter Debat met Mark Rutte Een debat vol politiek, ambities, persoonlijke ontboezemingen én stylingtips van Roy Donders. Premier Rutte gaat een week voor de gemeenteraadsverkiezingen in de concertzaal in gesprek met Fontys-studenten. Eind 2012 presenteerden we de toekomstvisie We willen het podium van de stad zijn, maar in hoeverre is dat nu eigenlijk al gelukt? Gelukkig wordt onze positie als podium van de stad steeds bevestigd: we brengen belangwekkende grote en kleine voorstellingen en zijn een vanzelfsprekende plek voor gebeurtenissen van stedelijk belang. Denk aan Prinses Beatrix bij het Requiem voor Auschwitz, de ontvangst van gelauwerden bij het Koningsconcert, de Denk Groter debatten van Fontys, het project rond Peerke Donders, de groei van Incubate in ons huis of indrukwekkende bijeenkomsten zoals de herdenking van de ramp met de MH17. Inhoudelijk blijven we in beweging We zijn in ontwikkeling, net als de stad zelf. De concertzaal is technisch aangepast, de gevelbelettering van het gebouw verbeterd en de uitstraling van het restaurant is meer uitnodigend. Er zijn nieuwe formules geïntroduceerd in de concertzaal en in de studio. Na het sluiten van de Filmfoyer en het geboden onderdak aan Cinecitta, is de Vrije Ruimte nu een uitvalsplek voor de Fontys Academy of Creative Industries. Er waren echter ook minder fijne momenten, zoals het laatste concert van Magogo in oktober. Een zakelijk risicovolle balanceeract die vraagt om lef Hoe gaat het financieel gezien? We doen meer, met minder geld en een gemiddeld lager resultaat. Conform de landelijke ontwikkeling lijkt de daling van de zaalbezetting nog niet gestopt en is het programmaresultaat sterk afgenomen. Het horecaresultaat lijkt vooralsnog, mede dankzij investeringen in het restaurant, op peil te blijven. Stille reserves zijn in de afgelopen jaren uitgeput. Meer projectmatige activiteiten vragen om meer begeleiding. De druk op de exploitatie en organisatie is hoog, het sluitend houden van de begroting een balanceeract. Toch blijven we lef tonen, risico s aangaan en durven we groot te denken. In de podiumkunsten is bescheidenheid de dood in de pot. Met programmeren valt steeds minder geld te verdienen Het programmaresultaat staat onder druk. Normaliter financiert de schouwburg het programma in de concertzaal en de studio. Door de afname van het grootschalige amusementsaanbod wordt die marge echter minder, terwijl er geïnvesteerd moet worden in het concertzaalprogramma om de positie van de zaal te versterken. Er is op dit punt lokale samenwerking met extra ondersteuning vereist. De programmatische samenwerking in de stad krijgt langzaam vorm. Die samenwerking is gegroeid van facilitair, naar inhoudelijk en initiërend. De programmatische samenwerking met Het Zuidelijk Toneel is gegroeid (denk aan Blikopener, 9 Zeer Korte Toneelstukken) en festivals zoals Incubate volgen. Programmatische afstemming tussen theater- en muziekpodia is complexer dan gedacht, al worden er vervolgstappen in gezet. We blijven bouwen aan onze positie in stad en regio Wat betekent dat voor Theaters Tilburg? De ontwikkeling gaat door, van een traditioneel vertoningsbedrijf tot culturele spil, tot kloppend cultureel hart van de stad. Dat is een proactieve richting, geen eindstation. De komende jaren zullen we stap voor stap verder uitvinden hoe we de publieke culturele functie van het gebouwcomplex kunnen versterken en vergroten. In relatie tot de omgeving, tot de culturele partners in de stad, in de regio en in het land. Wij leggen steeds meer verbindingen met de partijen om ons heen (onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen, culturele partners) en nemen onze verantwoordelijkheid als grote instelling. Noblesse oblige. Dat brengt echter ook kosten met zich mee. De noodzaak voor projectfinanciering en de daarvoor vereiste competenties binnen de organisatie neemt toe. 10 t/m 13 april: BOeMS - Ciske de Rat Musicalvereniging BOeMS durft het aan om een van de grootste musicalhits op de planken te zetten, met een topcast volledig uit eigen vereniging, aangevuld met een tiental jonge talenten van TiKiKo uit Tilburg. 4 mrt apr 5 8 t/m 12 maart: International Choreographers Week Tilburg Dansstad brengt jaarlijks lokaal, nationaal en internationaal danstalent. Een select gezelschap van talentvolle choreografen uit alle windstreken strijkt ook in Theaters Tilburg neer tijdens dit vijfdaagse Engelstalige programma. 10 april: Guido Weijers te gast Om de blik op het theatervak te verruimen, is de directeur van Loens Producties te gast bij de medewerkers van Theaters Tilburg, en bespreekt op kritische wijze zijn ervaringen met gesloten artiesteningangen, slapende portiers, hitsige foyerdames en schimmelend fruit in kleedkamers.

4 Activiteiten en bezoek totaal We moeten veel meer prestaties verrichten om het totale bezoekersaantal op peil te houden tov 13 activiteiten bezoek activiteiten bezoek activiteiten bezoek activiteiten bezoek Concertzaal % 10% Schouwburg % -3% Studio % 7% Overig Eigen programmering % 0% Overige activiteiten % 0% Totaal Theaters Tilburg % 0% Verdeling activiteiten en bezoek over zalen tov 13 activiteiten bezoek activiteiten bezoek activiteiten bezoek activiteiten bezoek Concertzaal % 10% Schouwburg % -2% Studio % 14% Overig % -36% Totaal % 0% Veel aantrekkelijke activiteiten houden bezoekersaantal op peil Het aantal bezoekers aan Theaters Tilburg is in vrijwel gelijk aan dat in De mix, aard en omvang van activiteiten in was anders dan voorheen. Zo hadden we bijvoorbeeld relatief veel grote cabaretnamen, maar juist weer minder musicals en shows. Verloren we enkele grootschalige commerciële activiteiten, maar realiseerden we aan de andere kant veel meer kleinschalige activiteiten. Veel turbulentie dus, onder dat schijnbaar roerloze oppervlak. In 2013 is het filmaanbod in de voormalige Filmfoyer verzorgd door Cinecitta BV, in afwachting van de heropening van het filmcomplex aan de Willem II straat. Dankzij het tijdelijk lagere aantal filmdoeken in Tilburg en het meer toegankelijke aanbod van Cinecitta is zowel het aanbod als het bezoek aan films in deze filmzaal gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De groei van het aantal bezoekers aan Theaters Tilburg is met name gerealiseerd in de schouwburg en concertzaal. Opvallend is dat de terugval van het aantal bezoekers aan de eigen programmering in de concertzaal meer dan gecompenseerd is door concerten en activiteiten van amateurs, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Daar staat tegenover dat we veel meer prestaties moesten verrichten om het totale bezoekersaantal op peil te houden. Zowel onze eigen programmering als de overige activiteiten stegen in aantal. Overall gezien waren er 8% meer activiteiten nodig om hetzelfde aantal bezoekers te realiseren. Opvallend daarbij is dat het aantal bezoekers in de concertzaal en de studio blijft stijgen, terwijl dat in de schouwburg iets is teruggelopen. 1 mei: Vlekkeloze start kaartverkoop Na anderhalf jaar voorbereiding start op 1 mei de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen. Per die datum is de nieuwe website in de lucht, een nieuw ticketingsysteem in gebruik en is een nieuw CRM-pakket geïmplementeerd. opmerkelijk stabiel in turbulente tijden Cabaret en nieuw klassiek vangen daling in andere genres op Een theaterseizoen is niet gelijk aan een kalenderjaar. Vandaar dat er soms schommelingen optreden die binnen een theaterseizoen niet zo snel te zien zijn. Dit is met name het geval bij musicals en shows. Waar de seizoenen 12/ 13 en 13/ 14 heel vergelijkbaar waren, was dat met de kalenderjaren minder het geval. Gelukkig werd het lagere aantal bezoekers aan dit genre ruimschoots gecompenseerd door een groot aantal bezoekers aan populaire cabaretiers in. Opvallend is de stijging van het bezoek aan klassieke muziek, vooral dankzij concerten als De Nieuwe Wildernis door het Metropole Orkest, Amsterdam Sinfonietta met De Dijk en het slotconcert van Magogo. De terugloop van het bezoek aan toneel en dans verdient aandacht. Theaters Tilburg biedt een breed palet aan gezelschappen. Vanwege de positie binnen de landelijke basisinfrastructuur (BIS) versterkten we ons aanbod van rijksgesubsidieerde gezelschappen. Dit leidde echter niet direct tot betere bezoekersaantallen. apr 6 7 mei 26 april: Koningsconcert met EJO Met de Tilburgse dragers van een Koninklijke Onderscheiding als speciale gasten, verzorgt het Euregio Jeugdorkest het Koningsconcert. Het orkest behoort tot de absolute top van jeugdorkesten in de Benelux. 29 april: Presentatie nieuw seizoen met Roeland Kooijmans In een goed gevulde schouwburg presenteert Theaters Tilburg de nieuwe seizoensbrochure aan de vaste theaterbezoekers en andere geïnteresseerden. Presentator Roeland Kooijmans interviewt naast directeur Rob van Steen en programmeur Simone Mager ook het nieuwe gezicht binnen Theaters Tilburg, Gert Gering. 3 mei: Hamlet vs Hamlet Toneelgroep Amsterdam brengt het stuk der stukken: Shakespeares Hamlet. De ingrijpende en gedurfde toneeltekst van Tom Lanoye prijkt op de muur van de in maart gerestylede artiestenfoyer.

5 Eigen programmering tov 13 voorstelling bezoek voorstelling bezoek voorstelling bezoek voorstelling bezoek Musical en show % -30% Cabaret en kleinkunst % 47% Klassiek % 31% Dans % -19% Toneel % -10% Populaire muziek en wereldmuziek % -24% Opera en operette % -13% Totaal eigen programmering % 0% Waarvan jeugd (als % van totaal) % 4% internationaal (als % van totaal) % -23% Met name groei van het aantal kleinere commerciële activiteiten Theaters Tilburg biedt ruimhartig zaalruimte, personeel en faciliteiten aan maatschappelijke instellingen, het onderwijs, amateurgezelschappen en bedrijfsleven. Opvallend is dat met name het aantal kleinschalige commerciële bijeenkomsten is toegenomen. Beeldbepalende evenementen in in ons huis waren bijvoorbeeld de Kruikenconcerten, het Fontys Denk Groter Debat, het Koningsconcert met het Euregio Jeugdorkest, het UvT Science Café met André Kuipers, de herdenkingen rond MH17, een Kwart eeuw Tikiko en het Tilburgs Sportgala. Het publiek vergrijst, maar vergroent in veel mindere mate Overige activiteiten tov 13 activiteiten bezoek activiteiten bezoek activiteiten bezoek activiteiten bezoek Maatschappelijke activiteiten % -16% Amateurs % 35% Commerciële activiteiten % 21% Inleidingen % -3% Rondleidingen % -2% Totaal % 0% Het publiek van Theaters Tilburg blijft in beweging Theaters Tilburg kent veel trouwe bezoekers, een groot deel van onze gasten bestelt al jarenlang trouw hun voorstellingen en concerten bij de publicatie van het seizoensmagazine. Met name de gasten die we maar enkele keren per seizoen ontvangen bestellen minder kaarten in de voorverkoop. Er is een toenemend aantal gasten dat gedurende het seizoen een of meerdere kaarten koopt. Dat gebeurt steeds dichter op de voorstellingsdatum en verloopt steeds vaker via het internet. We constateren dat het aantal bestellers van Theaters Tilburg toeneemt, het bestand met actuele klanten neemt elk jaar een beetje toe. Andersom geredeneerd, het aantal verkochte kaarten per adres neemt dus af en we moeten steeds grotere inspanningen doen om onze gasten te verleiden nog eens terug te komen. Het aantal bezoekers aan voorstellingen en concerten fluctueert heftiger dan voorheen. Publiek reageert op campagnes in de media en op hypes in de social media, waardoor de ene voorstelling veel meer bezoekers krijgt dan verwacht, terwijl het bezoek aan de andere sterk achterblijft. Het publiek vergrijst, maar vergroent in veel mindere mate. Enerzijds is er een groep trouwe gasten die steeds weer een jaartje ouder wordt, anderzijds bereiken we een grote groep scholieren en studenten dankzij de samenwerking met het onderwijs. Het aantal bezoeken met de cultuurkaart/ckv neemt desondanks niet toe. Ten slotte bereiken we dankzij de Meedoenregeling een grote groep Tilburgers die anders niet in staat zou zijn onze podia te bezoeken: meer dan tickets (ten opzichte van ruim in 2013) werden via deze regeling verkocht. 8 mei jun 9 17 mei: Tilburg in Koor Meer dan 35 koren en vocaal ensembles in alle genres, groottes en leeftijden verspreid over zeven podiumlocaties in en rond de concertzaal. De derde editie van het korenfestival opent de Week van de Amateurkunst. 18 mei: Peuterfestival Theater niet voor de allerkleinsten? Het Peuterfestival bewijst het tegendeel, met een avontuurlijke ochtend voor tweeplussers met voorstellingen, workshops en een onderwaterwereld in de foyer. 7 juni: rijen dik voor Najib Amhali Omdat de shows van Najib Amhali in oktober razendsnel uitverkocht waren, is er een show bijgeboekt. Honderden mensen verzamelen zich bij de kassa om nog kaarten te bemachtigen.

6 aantal bezoekers aantal bezoekers eigen programmering waardering overall > > > bezoekers concertzaal bezoekers schouwburg bezoekers studio aantal bezoekers culturele voorstellingen aantal bezoekers overige activiteiten 2012 > > > > > > omzet horeca > > > omzet verhuur 2011 > > > waardering programmering aantal amateur voorstellingen 2011 > > > > > > 25 Gemiddeld bezoekersaantal per voorstelling/concert aantal bezoekers maatschappelijke activiteiten aantal rondleidingen en inleidingen aantal activiteiten per jaar concertzaal schouwburg studio aantal bezoekers maatschappelijke activiteiten inleidingen rondleidingen concertzaal schouwburg studio waardering omgeving > > > 7.7 aantal culturele voorstellingen > > > 335

7 podium van de stad zijn we samen We bieden lokale partners een podium Juni: ACaPa in concertzaal In een surrealistische omgeving dromen 25 circusartiesten waar fantasie geen grenzen heeft: de tweede- en vierdejaarsstudenten van de Fontys Academy for Circus and Performance Art staan met hun groepsvoorstellingen in de concertzaal. Volop inspiratie bij Het Zuidelijk Toneel Ons stadsgezelschap staat midden in de samenleving en weet altijd te reflecteren op de samenleving. Omdat Tilburg de vestigingsplaats is van het gezelschap, tonen we (samen met De NWE Vorst) vrijwel alle voorstellingen en brengen we de premières voor de grote zaal. Zoals dit jaar de voorstelling Julius Caesar, een grootse voorstelling met een indrukwekkende acteursgroep, slagwerkers en in Tilburg met Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning Goirle. Het meest opmerkelijke project in was 9 Zeer Korte Toneelstukken. Hiervoor trokken de schrijvers, waaronder Gijs Scholten van Aschat, Anton Dautzenberg, Marcel Osterop en Koos Terpstra, Tilburg in om de stad te verkennen. Twee dagen lang verschansten ze zich onder andere in het politiebureau, de jongerendisco, het Ronde Tafelhuis, het ziekenhuis en museum de Pont. Dat leidde op 6 en 7 november tot een reeks van voorstellingen die de hele schouwburg in beslag nam. Het einde van het Magogo Kamerorkest Theaters Tilburg is steeds erg trots geweest op het feit dat de kleurrijke zaal van Jo Coenen en Peter Struyken werd bespeeld door ons eigen orkest. Met prachtige solisten, roemruchte dirigenten en een heel eigen gebruik van videoprojecties. Maar naast de schoonheid in de zaal was daar steeds de economische realiteit, de strijd om het publieksbereik, en de afwezigheid van de noodzakelijke speelbeurten in het land voor de unieke producties die Magogo steeds maar weer van de grond wist te tillen. Dit feit, gecombineerd met het besluit van de gemeente om het orkest niet langer financieel te steunen luidde het einde in van dit fraaie initiatief. Op 31 oktober zette Magogo met een uitverkocht feestelijk slotconcert een punt achter haar bestaan. Vaste grond voor de philharmonie zuidnederland Philharmonie zuidnederland heeft zich dit jaar bewezen als een waardevol en flexibel gezelschap dat een bijdrage levert aan het muzikale en culturele leven. Het orkest kreeg direct lovende recensies en mocht zich verheugen in berichten over de snel groeiende kwaliteit en het hechte samenspel. Het betekent dat het orkest van meet af aan als een eenheid opereert en dat het enthousiasme van de musici om de mooiste muziek te maken onverdeeld groot is. In Concertzaal Tilburg kan het orkest rekenen op een vaste schare bezoekers voor haar twee series van concerten. Daarnaast werden experimenten gedaan met nieuwe orkestpraktijk, zoals een verfrissend concert gericht op studenten. Thuishaven voor Kamermuziekserie Souvenir de Montagnards Dankzij de flexibele opstellingsmogelijkheden van de concertzaal kan de juiste intimiteit worden geboden voor kamermuziek van wereldniveau. Theaters Tilburg is blij met deze serie van internationale toppers, al blijkt het voor de stichting nog knap lastig om haar bezoekersaantal op peil en financieel het hoofd boven water te houden. Hoogtepunten in waren concerten met een van s werelds meest vooraanstaande strijkkwartetten, het Julliard String Quartet, en ons Nederlandse muzikale vlaggenschip het Concertgebouw Kamerorkest. Theaters Tilburg biedt steeds vaker een podium aan de amateurkunsten In is met name de concertzaal vaker dan voorheen gebruikt voor concerten van lokale en regionale orkesten, ensembles en koren. Zo vormt de serie Verrassende ontmoetingen een vaste partner voor zes fraaie combinaties van harmonie-orkesten en fanfares. In de schouwburg boden we ruimte aan grote producties zoals aan Muzemento (met de voorstelling Blauwbaard), TiKiKo (die twee dagen hun jubileumproductie presenteerden) en Musicalvereniging BOeMS, die vijf avonden de voorstelling Ciske de Rat op de planken bracht. jun jun 13 juni: Cultuurmarathon De Rooij Pannen De jaarlijkse vierdaagse cultuurmarathon van De Rooij Pannen wordt in stijl afgesloten met optredens van onder meer het improvisatiecabaret van de Tilburg Tigers in de schouwburg.

8 We werken aan festivals en events in huis en in de stad In is met name de concertzaal vaker dan voorheen gebruikt juni: De ruimte in met André Kuipers André Kuipers neemt in een speciale Junior Science Café kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs mee op zijn ontdekkingstocht in de ruimte; in de daaropvolgende lezing gaat hij in op het belang van wetenschappelijk onderzoek in de ruimte. jun 26 t/m 29 juni: Surround-Sondheim door Muth 3 In de voorstelling Company van de Academie voor Muziek- en Musicaltheater maken we kennis met de musicalsterren van de toekomst. De bijzondere enscenering - het publiek zit toneel-op-toneel, tweedejaarsstudenten Muziektheater zitten achter het publiek en zorgen voor vocale ondersteuning - maakt dit de allereerste Surround-Sondheim. Frisse oren Op de eerste zondag van januari was in 013 de derde gratis toegankelijke editie van Frisse Oren. Veertien cultuurorganisaties, waaronder Theaters Tilburg, 013, De NWE Vorst, Incubate, Paradox en Het Zuidelijk Toneel bundelden hun krachten. Samen presenteerden we een spetterend nieuwjaarsfeest vol pop en jazz, wereldmuziek, klassiek en hedendaags gecomponeerde muziek, dans, toneel, circus, poëzie en cabaret. Het nieuwjaarsfeest van de Tilburgse culturele instellingen, keert in 2015 echter niet meer terug. Financieel is het voor de podia en de deelnemende partners niet meer haalbaar om dit gratis feest te blijven organiseren. Tilburg in koor Na drie succesvolle edities begint Tilburg in Koor inmiddels een begrip te worden. Op zaterdag 17 mei vond dit groots opgezette korenfestival opnieuw plaats in Concertzaal Tilburg en de Muzentuin. Meer dan dertig Tilburgse koren en vocale ensembles hadden zich aangemeld: van kinderkoren, barbershop-groepen, shantykoren, gospelchoirs tot klassieke koren en badkamerzangers. Tilburg in Koor is voor de bezoekers een muzikale wandeling van jazz naar pop en van Slavische liederen naar opera en klassieke muziek. Het evenement eindigde met een grootschalige samenzang in de Muzentuin. Met zo n 700 bezoekers vormde het een enthousiaste start van de Week van de Amateurkunst. Het festival wordt georganiseerd door de Federatie Tilburgse Zangverenigingen en Theaters Tilburg. Ervaar Daar Hier Theater Get Out Het project Ervaar daar hier Theater presenteert bijzondere theater- en dansvoorstellingen uit regio s met theatertradities waarmee het Nederlandse publiek niet of nauwelijks bekend is. Voorstellingen waarin persoonlijke verhalen worden verbeeld die sterk geworteld zijn in het land van herkomst, maar met voor ons herkenbare en realistische emoties. De programmering van Ervaar daar hier Theater is in handen van Frie Leysen, zij zoekt naar hedendaags theater met een sterke artistieke taal, een voelbare urgentie en een maatschappelijke visie. Theaters Tilburg toonde in deze vier voorstellingen in samenwerking met Theater De NWE Vorst. Hoe indrukwekkend ook, het publieksbereik van het project blijft jammer genoeg achter bij de verwachtingen. Incubate Incubate is het jaarlijks terugkerend kunstfestival in Tilburg dat zich richt op onafhankelijke cultuur. Het festival kent een breed programma met elektronische muziek, metal, rock, jazz en alles daartussenin. Ook is er beeldende kunst, hedendaagse dans en cinema te vinden. Incubate vond plaats van 15 t/m 21 september op meer dan twintig locaties in Tilburg. In Theaters Tilburg waren vonden onder andere de succesvolle en sfeervolle concerten van Current 93 en Marissa Nadler plaats. Met ingang van seizoen 14/ 15 is samen met Incubate de nieuwe concertreeks Incubated: Fluisterzacht geprogrammeerd. Een reeks met ambient, nieuwe muziek en minimal music, maar ook klassieke klanken, soms in een bijzondere theatrale setting. De serie beoogt een nieuwe doelgroep te bereiken voor de concertzaal. Tilburg Dansstad, Dansnacht Alle faciliterende dansinstellingen van de stad werken samen aan de dansmagneet voor publiek uit Tilburg en Zuid-Nederland, voor professionele danskunstenaars en amateurdansers, voor buitenlandse choreografen en bezoekers. Tilburg Dansstad brengt jaarlijks lokaal, nationaal en internationaal danstalent samen om buiten het welbekende te werken en te denken en zo hun creatieve proces te stimuleren. Dit wordt gedaan tijdens de International Choreographers Week (ICW) van 8 t/m 12 maart in De NWE Vorst, Theaters Tilburg en de Fontys Dansacademie. Cultuurnacht De TilburgvoorCultuurNACHT stond dit jaar meer in het teken van kleinschaligheid dan voorheen, tegelijkertijd is het een omvangrijke editie geweest. Er zijn op 32 locaties zestig programma-onderdelen gepresenteerd in het spreidingsgebied tussen het Goirke via de Spoorzone, het stadscentrum tot in het gebied Piushaven. Diverse ondernemers en bewoners in de binnenstad hebben locaties beschikbaar gesteld. In Theaters Tilburg vormden onder de slogan Verboden toegang studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten twee theatrale en muzikale routes door het pand. TiLT Dit meerdaags literaire festival speelt zich af op verschillende podia in de stad. De tweede editie van TiLT Light in de concertzaal op donderdag 13 maart was een succes. TiLT Light was de avond van het lichte gedicht. Een voorstelling vol wervelende woordkunst, virtuoze taalacrobatiek en literaire humor. Er waren onder andere optredens van Ivo de Wijs, Dorine Wiersma, Ilja Leonard Pfeijffer en Frank van Pamelen. 15

9 We zijn ervan overtuigd dat we ons met de hulp van nieuwe generaties kunnen blijven ontwikkelen als podium van de stad We werken hand in hand met onderwijs en bedrijfsleven Fontys Hogescholen De relatie met Fontys is cruciaal voor de doorontwikkeling van Theaters Tilburg. Dankzij de aanwezigheid van studenten in diverse projecten binnen de organisatie kunnen nieuwe leisureen horecaconcepten en nieuwe vormen van marketing worden getest. Maar die mogelijkheden gaan verder. In het kader van de opleiding organiseren studenten activiteiten in de stad en hier in huis. Denk aan het Purple Festival en het Denk Groter Debat, de Nacht voor de Kunsten en het Get Out! festival. De koppeling met de organisatiecapaciteiten van de studenten van de Fontys Academy for Creative Industries ligt voor de hand. In augustus is de sleutel van de voormalige Filmfoyer dan ook aan hen overgedragen. De Vrije Ruimte vormt nu als Favourite Meeting Place een ideale uitvalsbasis voor de studenten van Fontys ACI. Uiteraard voor reguliere lessen en onderwijsactiviteiten, maar vooral ook voor de projecten die de aanloop vormen naar een carrière in de leisuresector. We dagen de opleiding in 2015 uit om te komen met nieuwe initiatieven, zowel 24/7 binnen de Favourite Meeting Place, als binnen de andere delen van ons gebouw. We staan uitnodigend ten opzichte de plannen die worden ontplooid omdat we ervan zijn overtuigd dat we ons met de hulp van nieuwe generaties kunnen blijven ontwikkelen als podium van de stad. Studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten zijn hier als bezoekers kind aan huis, mede door de speciale Fontys-toegangsprijs, maar Theaters Tilburg biedt ook een podium aan de diverse opleidingen. In onze schouwburg vonden bijvoorbeeld de eindvoorstellingen van de muziek-en musicaltheateropleiding plaats, in de concertzaal was de gehele maand juni voor de circusopleiding en in september was de bühne voor een multidisciplinaire rockopera. Het Academic Forum van de Universiteit van Tilburg organiseert symposia, debatten en uitwisselingen rondom wetenschappelijke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke kwesties. In juni werd ruimtevaarder André Kuipers in een bijzondere extra editie van het Science Café in de schouwburg uitgenodigd om te spreken over het belang van wetenschappelijk onderzoek in de ruimte. Hieraan voorafgaand vond er een Junior Science Café plaats, gericht op kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. De basis voor podiumbezoek wordt gelegd op jonge leeftijd Naast de eerder genoemde activiteiten met Fontys, zijn er vele relaties met het onderwijs en educatieve instellingen. Zo waren er in meer dan twintig rondleidingen voor basis- en middelbare scholen, liepen er veertien stagiaires van diverse opleidingen (van techniek tot marketing) in ons huis rond. In is de jeugdprogrammering flink verstevigd. Waar er eerst gaten zaten in de leeftijdslijnen voor zowel onze artistieke programmering als de voorstellingen die meer op vermaak gericht zijn, zijn er nu doorlopende theaterervaar-leerlijnen ingesteld. Ook de cultuureducatie heeft een flinke boost gehad door een verstevigde samenwerking met CiST (Cultuur in School Tilburg) en de inzet van private bijdragen (gegenereerd door de Partners van Theaters Tilburg). In zagen we hier de eerste resultaten van. Fraaie voorbeelden hiervan waren de schoolvoorstellingen van Theater Artemis en het concert Peer Gynt door philharmonie zuidnederland. Ruim scholieren en jongeren bezochten voorstellingen en concerten, een deel hiervan maakte daarbij dankbaar gebruik van de Cultuurkaart. 2 juli: Jacques de Leeuwprijs: talenten Fontys maken indruk Een grote aanwinst voor de popmuziek: Rockacademie-studente Nienke Lohuis ontvangt in de schouwburg de Jacques de Leeuw Prijs. In de categorie docerend gaat de prijs naar Jorg van den Kieboom, student aan de Academie voor Theater. ROC en Universiteit van Tilburg Vanaf schoolseizoen /2015 bestaat er een bijzonder samenwerkingsverband tussen Theaters Tilburg en het ROC. Vierdejaarsstudenten van de opleiding Sound & Vision kregen praktijkles in de schouwburg over het bedienen van de mechanische trekkenwand (BMT). De module is ontwikkeld door medewerkers van Theaters Tilburg en werd afgesloten met een officieel examen. 16 juli: Afscheid Cinecitta, welkom Fontys ACI Op 16 juli neemt Cinecitta in een marathonsessie afscheid van de voormalige Filmfoyer, om groots te heropenen op de Willem-II straat. Per augustus wordt de omgedoopte Vrije ruimte door Fontys ACI als leslocatie in gebruik genomen. 16 jul jul 17 3 juli: Nieuwe gezichten in de raad van toezicht Gert-Jan van den Nieuwenhoff, directeur van Ahoy in Rotterdam, treedt toe tot de raad van toezicht. Eerder in het jaar werd de raad al uitgebreid met Esmeralda Huizen, werkzaam bij de Provincie Noord-Brabant. 12 juli: Nieuw gezicht Schouwburgpromenade De Schouwburgpromenade wordt rigoureus gerestyled, met een tiendelige beeldenreeks als blikvanger. Voor de foto s, taferelen uit het leven van koning Willem II, werd samengewerkt door Theaters Tilburg, Het Zuidelijk Toneel, winkeliers en de historicus Henk van Dooremalen.

10 Bedrijven en particulieren steunen onze inspanningen Partners zijn particulieren, cultuurliefhebbers die ons een warm hart toedragen Stichting Kunst en Ondernemen Brabant (KoBra) De businessclub van Theaters Tilburg bestaat uit 65 berdrijven die een jaarlijkse bijdrage leveren aan de programmering. In ruil daarvoor verzorgt Theaters Tilburg de organisatie van evenementen voor de deelnemers van deze stichting. Deze belangrijke link met het bedrijfsleven zorgt voor wederzijdse betrokkenheid, met een win-winsituatie als gevolg. KoBra levert een financiële bijdrage aan de internationale programmering van Theaters Tilburg. In zijn twee gala s georganiseerd (rond de voorstellingen van het wereldberoemde Amerikaanse dansgezelschap Pilobolus en De Verleiders) en heeft het gezelschap een reis ondernomen naar Luik. Business Partners Zonder steun van het bedrijfsleven zou het voor Theaters Tilburg niet mogelijk zijn om een aantal bijzondere, grootschalige buitenlandse voorstellingen en concerten te presenteren. Naast KoBra is er een aantal betrouwbare businesspartners die onze activiteiten ondersteunt en waarmee een nauwe samenwerking bestaat. In waren dat Rabobank Tilburg en omstreken, AB-InBev Nederland, CZ Verzekeringen, Aarts & CO kantoor- en projectinrichters BV en het Brabants Dagblad. Partners Partners zijn onmisbaar, in deze tijd meer dan ooit. Partners van Theaters Tilburg zijn particulieren, cultuurliefhebbers die ons een warm hart toedragen en onze doelstellingen ondersteunen. Toegewijde mensen die inzien dat de wetten van vraag en aanbod in de kunsten niet altijd opgaan. De voorstellingen die samen met Cultuur in School Tilburg worden geprogrammeerd tijdens schooltijd, zijn onder andere mogelijk dankzij de genereuze bijdragen van onze partners. In hadden we 208 Partners die samen een jaarlijkse bijdrage van bijna doneerden. 27 en 28 augustus: Purple Festival Bijna duizend studenten maken tijdens het tweedaagse Purple Festival kennis met de stad én Theaters Tilburg. In de concertzaal worden ze getrakteerd op een show van cabaretier Peter Pannenkoek. Vereniging Vrienden van Theaters Tilburg Deze groep verenigt ruim zeshonderd enthousiaste theater- en concertbezoekers en organiseert het hele seizoen extra activiteiten. Zo werd bijvoorbeeld in zes keer de Zondagochtendsalon georganiseerd, waar leden elkaar informeel kunnen ontmoeten. Een jaarlijks hoogtepunt is de Vriendencultuurprijs. Er speelden in september drie jonge talentvolle pianisten, Misaël Rondo werd zowel door de vakjury als de publieksjury als winnaar aangewezen. Vrienden van Theaters Tilburg kunnen voor een selectie van acht Vriendenvoorstellingen gratis een introducé meebrengen. Het animo voor de vereniging is in de loop der jaren afgenomen. Samen met de directie bezint het bestuur zich op nieuwe impulsen om haar toekomst en betekenis voor haar leden en Theaters Tilburg veilig te stellen. We zetten ons in voor cultuur in stad en land Kunst & Cultuur Instellingen Tilburg (K&CIT) De directie van Theaters Tilburg trad ook in op als voorzitter van dit overleg. De directies zijn in eens in de zes weken bijeengekomen met als vaste agendapunten programmering en marketing, instellingsoverschrijdende projecten, gezamenlijke inkoop en de afstemming met de gemeente, subsidiënten, sponsoring en samenwerkingspartners. In bleek het overleg een welkome sparringpartner voor de gemeente op stedelijke onderwerpen zoals citymarketing, festivals en de vorming van het culturele beleid. Samen met lokale bestuurders, ambtenaren en verschillende toezichthouders werd een bezoek gebracht aan C-mine in Genk, een stedelijk herontwikkelingsproject dat sterke overeenkomsten en parallellen vertoont met de Tilburgse Spoorzone. Brabantse 4 De vier grote Brabantse theaterpodia werken al jaren samen op het gebied van marketing en kennisuitwisseling. Het vertrouwen dat hierdoor gegroeid is heeft geleid tot een aantal gezamenlijke marketingprojecten, zoals de gezamenlijke Facebook-app Ikbenerbij.nu en Gluren bij de Buren, het meenemen van elkaars exclusieve programmering in ieders theatermagazine. Samenwerken zorgt voor een groter bereik in onze provincie én een betere onderhandelingspositie naar (media)partners. Overtuigd van het nut van samenwerken, is met steun van BKKC een traject ingezet om gezamenlijk publiek te gaan werven. Elk groot podium afzonderlijk weet de trouwe bezoekers met eigen middelen, goed te bereiken. Voor minder frequente bezoekers en nieuwe bezoekers ( passanten ) is dit vaak een kostbare aangelegenheid, aangezien je externe middelen en partijen moet inzetten. De analyses voor dit collectieve project zijn in opgestart; we beogen uiteindelijk gezamenlijk de passanten in de tussenliggende gebieden te bedienen. Branche-organisaties Theaters Tilburg is lid van de brancheorganisaties ZeBraLim (Vereniging van theaters in Zuid-Nederland), VSCD (vereniging van schouwburg- en concertgebouwdirecties) en de WNP (Werkgeversvereniging Nederlandse Podia). Theaters Tilburg heeft een actieve bijdrage geleverd aan het functioneren van deze verenigingen. Daarnaast trad de directie op als bestuurslid en vereffenaar voor de Stichting Bureau Promotie Podiumkunsten, een taak die in is afgerond. Cultuurfonds Tilburg (Tilburgvoorcultuur.nl) Theaters Tilburg treedt op als adviseur van deze stichting en verzorgt de verslaglegging van het bestuur. Op basis van bijdragen van ondernemers, de gemeente Tilburg en het publiek (crowdfunding) worden kleinschalige culturele projecten gerealiseerd die een bijdrage leveren aan een bruisende, creatieve stad. In het derde jaar van het Cultuurfonds Tilburg zijn minder projecten tot stand gekomen dan verwacht. Crowdfunding blijkt lastig voor kleinschalige culturele initiatieven. Stichting Kwaliteitsfilm Tilburg De Filmfoyer heeft per 1 januari 2013 de deuren gesloten. Om het aanbod van kwaliteitsfilms in Tilburg te borgen is Stichting Kwaliteitsfilm Tilburg opgericht, Theaters Tilburg heeft zitting in het bestuur van deze stichting. In 2013 werden projecten ondersteund van filmtheater Cinecitta en een aantal filmprojecten in de Spoorzone en Piushaven. 18 aug sep augustus: Herdenking slachtoffers MH17 Een indrukwekkend afscheid van Kirsty van den Schoor en Sjors Pijnenburg, slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. De herdenking wordt in Theaters Tilburg georganiseerd door de familie en de gemeente Tilburg. 14 september: Restaurant Lucebert gerestyled Na maanden brainstormen, plannen en hard werken opent op 14 september het doek voor het compleet gerestylede restaurant Lucebert. In het bijzijn van designer Osiris Hertman en 150 genodigden wordt het op theatrale wijze heropend.

11 Theaters Tilburg de organisatie Stichting Theaters Tilburg is onder de naam Stichting Schouwburg Tilburg op 7 januari 1959 opgericht. Theaters Tilburg is een operationeel bedrijf met een functionele organisatiestructuur. Per 31 december had Theaters Tilburg een vaste formatie van 52 medewerkers (43,7 formatieplaatsen). Daarnaast is een beroep gedaan op oproepkrachten die tezamen 26,9 fte werkzaam waren. Binnen de organisatie zijn er in totaal veertien stage- en werkervaringsplaatsen geboden. Regelmatig vindt overleg plaats tussen individuele leden van de raad en de directie. De leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd. De raad van toezicht heeft in haar vergadering van 9 april 2015 de jaarrekening over het boekjaar goedgekeurd. De goedkeuring is in overeenstemming met de door het bestuur vastgestelde jaarrekening. 17 september: FHK rockopera De rockopera Het hijgend hert - een multidisciplinaire productie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten - overrompelt bezoekers met ijzersterk spel, een twintigkoppige band, dans en doordringende visuals. 28 september: DansDropping Tilburg Dansstad neemt Shop till you drop dit jaar letterlijk. Op de meest verrassende plekken droppen dansmakers hun gekste creaties. Of het nu in een etalage, een fontein of een portiek is; dans is overal. Stichting Theaters Tilburg voldoet aan de principes en best practice-bepalingen van de Governance Code Cultuur. Bestuur Stichting Theaters Tilburg kent een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting en is aan de raad van toezicht verantwoording verschuldigd over het gevoerde beleid en beheer. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beide organen zijn vastgelegd in de statuten. De bezoldiging van de directie geschiedt op basis van richtlijnen van de Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouw-directies. Raad van toezicht De raad van toezicht bestond eind uit zeven leden. Voorzitter is de heer J. Gevers, vice-voorzitter is de heer J. Buckens, leden zijn mevrouw M. van Eijndhoven, de heer H. van Gestel, mevrouw E. Huizen, de heer G.-J. van den Nieuwenhoff (toegetreden in juli ) en de heer P. de Roij. De raad van toezicht kwam in vijf keer bijeen in aanwezigheid van de directie. Strategisch beleid en financiën waren hierbij de belangrijkste gespreksonderwerpen. Tevens heeft de raad, in een vergadering waarbij de directie niet aanwezig was, het functioneren van de directie en het eigen functioneren tegen het licht gehouden. Eens per jaar is er overleg tussen (een afvaardiging van) de raad van toezicht en de ondernemingsraad. Ondernemingsraad De ondernemingsraad van Theaters Tilburg bestond in uit vijf leden, afkomstig van vijf verschillende afdelingen. De OR vergaderde in elf maal. Daarnaast waren er twee overlegvergaderingen met de directie. De OR was gesprekspartner voor zaken als het arbobeleid en het personeelsplan, en heeft (gevraagd en ongevraagd) diverse adviezen afgegeven. Naast de vergaderingen heeft de OR tweemaal contact gehad met de raad van toezicht, eenmaal informeel en eenmaal is de voorzitter van de raad van toezicht aanwezig geweest bij een OR-vergadering. In oktober/november zijn er verkiezingen geweest omdat de termijn van de zittende ondernemingsraad verstreken was. Twee leden stelden zich opnieuw verkiesbaar en drie leden hebben ervoor gekozen om de OR te verlaten. In de nieuwe samenstelling bestaat de ondernemingsraad uit zes leden, afkomstig van zes afdelingen binnen Theaters Tilburg. Het dagelijks bestuur is gewijzigd: de OR heeft een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen. De huidige ondernemingsraad heeft zitting tot 1 december oktober: De Nieuwe Wildernis Vanwege overweldigende belangstelling is De Nieuwe Wildernis van het Metropole Orkest in de concertzaal bijgeboekt. De visuele kracht van de indrukwekkende natuurbeelden van de meest succesvolle Nederlandse natuurfilm ooit wordt versterkt door de live-uitvoering van de prachtige soundtrack. 20 sep okt t/m 21 september: Incubate Het Tilburgse stadsfestival, dat dit jaar haar tiende editie viert, brengt hoogtepunten als Marissa Nadler en Current 93 naar Theaters Tilburg. De zeven concerten trekken bijna drieduizend bezoekers. 1 oktober: Oktober Dansmaand Voelsprieten uit, zintuigen op scherp: de hele maand oktober is Tilburg de speeltuin van de dans, zowel op straat als in de theaters. De maand opent met de voorstelling Homebody van de solisten van het Nationale Ballet. 11 oktober: Casual Classics Klassiek in spijkerbroek, ofwel Casual Classics. De eerste in de reeks van een van de nieuwe initiatieven in Concertzaal Tilburg: een gratis klassiek concert in een ongedwongen sfeer.

12 Exploitatie Programmaopbrengsten Opbrengsten activiteiten Horeca-opbrengsten Subsidie-opbrengsten Overige opbrengsten Sponsoropbrengsten Totaal opbrengsten Programmakosten Activiteitenkosten Sponsorkosten Horecakosten Marketingkosten Personeelskosten Huurkosten Exploitatiekosten Algemene kosten Kapitaallasten Totaal kosten Totaal resultaat excl. vrijval Bijzondere opbrengsten/kosten vrijval Totaal resultaat incl. vrijval (x 1.000) Een belangrijke spanning wordt veroorzaakt door het feit dat de huurkosten in de afgelopen jaren harder zijn gestegen dan de subsidie De exploitatie staat onder druk De spanning over de financiële situatie van Theaters Tilburg nam in aanmerkelijk toe. Vanuit de doelstellingen en ambities zoals verwoord in de toekomstvisie Podium van de stad is ruimte geboden aan een toenemend aantal activiteiten en zijn meer voorstellingen en concerten geprogrammeerd. Dit resulteerde in een behoud van het aantal bezoekers, zowel voor de eigen programmering als voor de maatschappelijke en commerciële activiteiten. In bleek het steeds lastiger een positieve marge te realiseren op de culturele kernfunctie. Anders gezegd, de marge tussen de kosten en baten van programma s is fors afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Enerzijds eisen aanbieders overall gezien een relatief groter deel op van de inkomsten aan de kassa, anderzijds maakt de economische situatie een stijging van de gemiddelde entreeprijs nog niet mogelijk. Al is er nog geen sprake van een stijging van de bezoekersbestedingen, toch slaagden we erin het resultaat op activiteiten licht te verbeteren. Het overall horecaresultaat nam over iets af, reden om hier extra aandacht aan te besteden. Er zijn hogere kosten gemaakt voor de horecafunctie, mede gekoppeld aan de investeringen in restaurant Lucebert. Dit resulteerde vanaf september in een hogere bezettingsgraad van deze ondersteunende commerciële functie. Een belangrijke spanning wordt veroorzaakt door het feit dat de huurkosten in de afgelopen jaren harder zijn gestegen dan de subsidie voor Theaters Tilburg. Zo is ten opzichte van 2012 de gemeentelijke subsidie met afgenomen, terwijl in diezelfde jaren de huur met toenam. Een gat in de financiën exploitatie, dat onder andere wordt getracht te dichten door steeds zuiniger om te gaan met exploitatiekosten en algemene kosten. Zo wordt er slimmer omgesprongen met energie, is er doorgaande aandacht voor inkoopcontracten en wordt kritisch gekeken naar noodzakelijke onderhoudsmaatregelen. De doorgaande stijging van activiteiten noodzaakt Theaters Tilburg om steeds efficiënter om te gaan met haar personeelsinzet, zonder de gastvrijheid en nagestreefde kwaliteitseisen aan te tasten. Terwijl er meer werk werd verzet, zijn we erin geslaagd de personeelslasten vrijwel gelijk te houden. Met de toenemende druk op de exploitatie is naarstig gezocht naar niet langer noodzakelijke reserveringen en eenmalige externe voordelen. De belangrijkste daarvan wordt gevormd door de terugvordering bij de Belastingdienst van aan te veel betaalde vennootschapsbelasting over de periode 2007 t/m Dit is mede gebaseerd op de verworven ANBI-status van de stichting. Theaters Tilburg is er drie jaar op een rij niet in geslaagd een positief operationeel resultaat te realiseren, het tekort voor eenmalige middelen bedroeg in ruim Voor 2015 is een reeks van maatregelen getroffen om de exploitatie in balans te brengen. De focus ligt daarbij op het verbeteren van de verhouding tussen kosten en baten van zowel het eigen programma, als de commerciële inspanningen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het verder terugdringen van algemene en exploitatiekosten. Het zal wederom een forse opgave worden om de begroting voor 2015 te realiseren. 25 oktober: TilburgvoorCultuurNACHT VERBODEN TOEGANG! Behalve vanavond. Allerlei plekken waar je anders nooit mag komen vormen het decor voor dans, muziek, theater en beeldende kunst, van studenten en afgestudeerde makers van de FHK. 31 oktober: Slotconcert Magogo Na acht jaar valt het doek voor het Magogo Kamerorkest. Na acht seizoenen vol memorabele concerten kan en wil het orkest niet geruisloos verdwijnen en biedt het trouwe publiek een afscheidsconcert zoals alleen Magogo dat kan: feestelijk en vol bijzondere gastoptredens. 8 en 9 november: TiKiKo jubileert In een spetterend programma maakt kinderkoor TiKiKo een muzikale reis door de afgelopen 25 jaar. Alle mooie herinneringen komen langs in dit feestelijke jubileumconcert in de concertzaal. 22 okt nov oktober: Incubated: Fluisterzacht Samen met Incubate presenteert Theaters Tilburg zondagmiddagen met fluisterzachte muziek. In deze eerste editie brengt Wouter Snoei een ode aan het revolutionaire muziekstuk Canto Ostinato van Simeon ten Holt in een audiovisuele performance. 6 en 7 november: Het Zuidelijk Toneel - 9 Zeer Korte Toneelstukken Op uitnodiging van HZT trokken prominente Nederlanders de stad in om inspiratie op te doen. Hun bevindingen zijn te zien in negen korte stukken met o.a. Marc-Marie Huijbregts, Chris Nietvelt en Margôt Ros. De hele stad past voor de gelegenheid in de schouwburg. 24 november: Rabobank Ondernemerscafé Samen bereik je meer dan alleen. Karen Romme, bedenker van Calimeromarketing, vertelt over haar onlinemarketingfilosofie tijdens een druk bezocht Ondernemerscafé in de foyer van Theaters Tilburg.

13 Tekst en redactie: Rob van Steen, Joosje Klaasse Vormgeving: toelgroep, concept + creatie Foto s: Jostijn Ligtvoet 12 december: Sportgala Wie zijn de beste sporters van Tilburg? Op 12 december wordt dat bekendgemaakt tijdens het Tilburgs Sportgala in Theaters Tilburg. In totaal worden zeven eervolle prijzen uitgereikt. dec 19 december: Nacht van de Kunsten Op de vrijdag voor Kerst staan de deuren van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten wagenwijd open. Ook in onze concertzaal vinden spetterende performances en intieme concerten plaats.

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. Inhoudsopgave Verslag van de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING THEATER DE VEST EN GROTE SINT LAURENSKERK ALKMAAR

JAARVERSLAG STICHTING THEATER DE VEST EN GROTE SINT LAURENSKERK ALKMAAR JAARVERSLAG STICHTING THEATER DE VEST EN GROTE SINT LAURENSKERK ALKMAAR REDACTIE PETER BLAAUBOER, MARIJKE VAN DEN MUIJSENBERG, SANDRA JONGENELEN VORMGEVING RAADHUIS.COM FOTOGRAFIE MIKE BINK, PETER VAN

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT In 2014 kwam de Raad van Toezicht zes keer in vergadering bijeen. Naast het reguliere toezicht besteedde de Raad bijzondere aandacht aan: Strategische verkenning

Nadere informatie

Rotterdam, Festival and Event City of the World. including English summary

Rotterdam, Festival and Event City of the World. including English summary Rotterdam, Festival and Event City of the World including English summary Duizel in het Park Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Profiel Rotterdam Festivals... 9 1. Festivals & Evenementen... 1 1 2. Cultuurparticipatie...

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 JA ARVERSLAG 2011 INhOuDSOpGAVE 1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 2 CuLTuuREDuCATIE BINNENSChOOLS 7 2.1 CultuureduCatie voor kinderen en jongeren in het onderwijs 7 2.2 skvr producten binnenschools

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA

BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Filmhuis Gouda anno 2013 4 3. Trends en ontwikkelingen 2013 2016 7 4. Beleidsaccenten 2013 2016 9 BELEIDSPLAN FILMHUIS GOUDA

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 9 IV. Uitgeverij 16 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 21 VI.

Nadere informatie

INHOUD INHOUD Samenvatting Stichting Cultuurpromotie Utrecht Culturele Zondagen Utrechts Uitburo Personeel, bestuur en directie Financiën Bijlagen

INHOUD INHOUD Samenvatting Stichting Cultuurpromotie Utrecht Culturele Zondagen Utrechts Uitburo Personeel, bestuur en directie Financiën Bijlagen JAARVERSLAG 2011 INHOUD INHOUD Samenvatting p 4 1. Stichting Cultuurpromotie Utrecht p 6 2. Culturele Zondagen p 12 3. Utrechts Uitburo p 26 4. Personeel, bestuur en directie p 30 5. Financiën p 32 Bijlagen

Nadere informatie

xynix opera Jaarverslag 2009 xynix opera jaarverslag 2009 1 maart 2010 Xynix Opera Groenekanseweg 104 A 3737 AJ Groenekan

xynix opera Jaarverslag 2009 xynix opera jaarverslag 2009 1 maart 2010 Xynix Opera Groenekanseweg 104 A 3737 AJ Groenekan xynix opera Jaarverslag 2009 Xynix Opera Groenekanseweg 104 A 3737 AJ Groenekan 1 maart 2010 T 0346 212231 F 0346 213973 info@xynixopera.nl www.xynixopera.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Wat bracht 2009?

Nadere informatie

ORKESTEN VAN NU, VAN WAARDE VOOR DE TOEKOMST

ORKESTEN VAN NU, VAN WAARDE VOOR DE TOEKOMST van waarde voor de toekomst 1 ORKESTEN VAN NU, VAN WAARDE VOOR DE TOEKOMST De gezamenlijke Nederlandse Symfonieorkesten over het huidige orkestenlandschap en de toekomst. Muziek is de enige VOORWOORD waardevolle,

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2013

Begroting/jaarplan 2013 Begroting/jaarplan 2013 Colofon Augustus 2012 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht 2013 Inhoud 2013 Inleiding 5 2013 Taak, positie, ambities en omgeving 6 2013 Cultuurpromotie Utrecht 8 2013 Culturele Zondagen

Nadere informatie

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2016. Subsidieaanvraag culturele basisinfrastructuur

Activiteitenplan 2013-2016. Subsidieaanvraag culturele basisinfrastructuur Activiteitenplan 2013-2016 Subsidieaanvraag culturele basisinfrastructuur januari 2012 Vooraf Het snel veranderende economische klimaat en de subsidieaanvraag in het kader van het Cultuurplan 2013 2016

Nadere informatie

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 jaarverslag 2011 KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 inhoud Jaarverslag 2011 1 De Kunsthal Rotterdam: een uniek instituut in Nederland p 2 2 Bericht van het Bestuur p 6 3 Kunsthal Zaken Kring

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort. T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.

JAARVERSLAG 2014. 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort. T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera. JAARVERSLAG 2014 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.nl INHOUDSOPGAVE DANKWOORD DANKWOORD 4 PRODUCTIES De Toverpiano 19 PUBLIEKSBEREIK

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE 2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE Een dag uit het leven van Stut. Het is 10.00 uur, de zon schijnt door de ramen van Cultuurhuis Stefanus. Tijd voor een productieoverleg: in maart 2012 viert Stut

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic.

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Jaarverslag 2012 Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Inhoud Voorwoord 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie 10 Verslag van

Nadere informatie