Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg"

Transcriptie

1 Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoor wijst u de weg

2 Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor u als u een CIZ-indicatie hebt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en hebt gekozen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Doe de webcheck op om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hebt u blijvend, veel en vaak zorg nodig? En daarnaast 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig? Dan is een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) noodzakelijk om dit te ontvangen. Hebt u nog geen indicatie? Dan kunt u deze aanvragen bij het CIZ. CZ zorgkantoor regelt langdurige zorg in zes regio s Hebt u een indicatie van het CIZ ontvangen? Dan stuurt het CIZ een kopie naar het zorgkantoor van de regio waar u woont. Het zorgkantoor regelt namelijk de Wlz-zorg voor u. Het zorgkantoor van CZ regelt de Wlz-zorg in de regio s Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg. U hoeft hiervoor niet bij CZ verzekerd te zijn. CZ zorgkantoor doet dit ook voor klanten van andere zorgverzekeraars. Woont u niet in de genoemde regio s? Dan regelt een ander zorgkantoor uw langdurige zorg. Kijk op wat het zorgkantoor van uw regio is. 2

3 Inhoudsopgave 1 Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)? 4 2 Een pgb aanvragen 5 3 U als pgb-houder 8 4 Maximumtarieven 10 5 Uw zorg betalen 12 6 Logeren met uw pgb 13 7 Welke plichten horen bij het pgb? 14 8 Controles van het zorgkantoor 16 9 Andere mogelijkheden om zorg te ontvangen Advies en begeleiding van CZ zorgkantoor Klachten 20 Wie kan u nog meer helpen? 21 Uitleg afkortingen 22 3

4 1 Wat is een persoons gebonden budget (pgb)? Met een persoonsgebonden budget krijgt u een hoeveelheid geld (een budget) waarmee u zelf de zorg regelt die u nodig hebt. Zelf uw zorg regelen met een pgb betekent onder andere: Een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen; Zelf bepalen wie de zorg verleent; Zelf afspraken maken met zorgverleners en deze vastleggen; Uw eigen pgb-administratie bijhouden; Declaraties indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB); de SVB betaalt met uw pgb uw zorgverleners uit; Wilt u weten of een pgb wel bij u past? Doe de test op 4

5 2 Een pgb aanvragen U wilt uw langdurige zorg zelf regelen met een pgb. Daar komt veel bij kijken. Daarom doorloopt u een uitgebreid aanvraagtraject voordat u een pgb kunt ontvangen. Het aanvraagtraject bestaat uit 2 delen 1. Wij kijken of u in aanmerking komt voor een pgb. Hiervoor dient u een aanvraagformulier en budgetplan in. Daarna plannen we een bewuste keuze gesprek met u. Kunt u aan alle eisen voldoen? Dan krijgt u een pgb toegekend. 2. Wij kijken samen met de SVB of u uw pgb aan de juiste zorg gaat besteden. Hiervoor stelt u een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op. Als alles klopt en akkoord is, kunt u uw zorg inkopen met uw pgb. Wees ervan bewust dat bovenstaand aanvraagtraject minimaal 2 maanden maar gemiddeld 3 maanden duurt. Hebt u vragen over het aanvraagtraject? Bel CZ zorgkantoor op (013) Aanvraagformulier en budgetplan Als u voor een pgb in aanmerking komt, ontvangt u van ons een door u in te vullen aanvraagformulier en budgetplan. Met het aanvraagformulier vraagt u een pgb aan. Met het ingevulde budgetplan laat u zien waar u uw pgb aan wilt besteden. Beide documenten stuurt u ingevuld terug naar CZ zorgkantoor. Stuur deze documenten mee met uw aanvraag: een kopie van uw geldig identiteitsbewijs of paspoort; een kopie van de gerechtelijke beschikking als u een wettelijke vertegenwoordiger hebt, bijvoorbeeld een curator of bewindvoerder; een kopie van een uittreksel uit het Gezagregister als de budgethouder minderjarig is en de ouders zijn gescheiden. Verklaring gewaarborgde hulp (als dit verplicht of gewenst is) 5

6 Bewuste keuze gesprek Hebt u het aanvraagformulier en de andere documenten naar ons gestuurd? Dan nodigen wij u of uw wettelijk vertegenwoordiger en/of uw gewaarborgde hulp uit voor een gesprek met één van onze adviserend verpleegkundigen. Na dit gesprek kunnen wij bepalen of u aan alle eisen voldoet om een pgb te ontvangen. Het bewuste keuze gesprek is verplicht. Wat bespreken we? Waarom kiest u voor een pgb? Is de geplande zorg in uw budgetplan passend? Kunt u zelf uw zorg organiseren? Gaat u kwalitatief goede zorg inkopen? Is er sprake van een bewuste keuze voor pgb? Bent u voldoende op de hoogte van de rechten en plichten die horen bij het pgb? Zijn de door u ingestuurde documenten compleet? Stelt u een gewaarborgde hulp aan? Dan bespreken we alles met deze persoon. 6

7 Iemand anders uw pgb laten regelen? U kunt ervoor kiezen om iemand anders uw pgb te laten regelen. De persoon die dit doet noemen we een gewaarborgde hulp. Hij of zij is verantwoordelijk voor alles dat met uw pgb te maken heeft en neemt de regie volledig over. Heeft u één van de volgende zorgzwaartepakketten? Verzorging & Verpleging 4 tot en met 7 Verstandelijk Gehandicaptenzorg 4 tot en met 8 Dan is een gewaarborgde hulp verplicht. U kunt dan zonder een gewaarborgde hulp geen pgb aanvragen. Lees meer op Wanneer kunt u geen pgb aanvragen? U woont niet in Nederland; U hebt geen vast woonadres; U zit in detentie; Uw aanvraag is niet compleet; U wilt uw aanvraag niet bespreken met het zorgkantoor tijdens het bewuste keuze gesprek; U wilt uw pgb gebruiken voor Behandeling, Langdurig Verblijf of Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) bij verblijf in een ADL-clusterwoning; U hebt surseance van betaling aangevraagd, bent failliet verklaard of zit in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen); Als u een CIZ-indicatie hebt die niet geldt voor een pgb, dit zijn o.a.; 9B VV, 3 LVG, 4 LVG, 5 LVG, 1 SGLVG, 1B GGZ t/m 7B GGZ en 1C GGZ t/m 6C GGZ. Als u geen gewaarborgde hulp aanstelt en dit voor u wel verplicht is. 7

8 3 U als pgb-houder Voldoet u aan alle eisen voor het pgb? Dan kent het zorgkantoor u een pgb toe. U ontvangt dan een toekenningsbeschikking van het zorgkantoor. Toekenningsbeschikking In de toekenningsbeschikking staat hoe hoog uw pgb is en in welke periode u het pgb kunt gebruiken. Als u de toekenningsbeschikking ontvangt, kunt u als pgb-houder zorg gaan inkopen. Om uw pgb te kunnen besteden, moet u eerst goede afspraken maken met uw zorgverleners. Uw zorgverleners Als pgb-houder sluit u met elke zorgverlener een zorgovereenkomst af. Hierin legt u vast welke zorg u krijgt van de zorgverlener. Ook maakt u afspraken over de betaling. Hierbij moet u wel rekening houden met de maximum tarieven. De maximumtarieven vindt u op pagina 11. Als u een zorgovereenkomst afsluit met uw zorgverlener, moet u ook samen een zorgbeschrijving opstellen. Hierin geeft u een inhoudelijke beschrijving van de zorg die wordt geleverd. Ook vertelt u waarom u deze zorg nodig hebt. U en uw zorgverlener moeten de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving allebei ondertekenen. Wilt u advies bij het opstellen van de zorgovereenkomst of zorgbeschrijving? Bel dan CZ zorgkantoor op (076) of neem contact op met een van de organisaties die u hierbij kunnen ondersteunen. Lees meer over cliëntondersteuning op pagina 21. Documenten insturen Voordat u zorg kunt betalen met uw pgb, stuurt u uw zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen naar het zorgkantoor. Wij controleren of alles klopt 8

9 en of u uw pgb mag besteden aan de beschreven zorg. Wij sturen uw zorgovereenkomst door naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB controleert uw zorgovereenkomst arbeidsrechtelijk. Wordt alles goedgekeurd? Pas dan kunnen uw zorgverlener(s) betaald worden. Dat zal de SVB namens u doen op basis van uw declaraties. Hebt u een maandbedrag in de overeenkomst staan? Dan hoeft u niet maandelijks een declaratie in te dienen. Lees hier meer over op pagina 12. Kijk op wat zij voor u kunnen betekenen De Sociale Verzekeringsbank (SVB) Wilt u weten welke zorgovereenkomst bij uw situatie past? De SVB biedt gratis standaardovereenkomsten aan. Ook kan de SVB u helpen bij uw pgb-administratie en zorgt de SVB uiteindelijk voor de uitbetaling aan uw zorgverleners. Wilt u weten wat de SVB nog meer voor u kan betekenen? Ga naar svb.nl of bel (030)

10 4 Maximumtarieven Hiernaast vindt u de maximumtarieven voor de betaling van uw zorgverlener. Wil uw zorgverlener een hoger tarief ontvangen dan de vastgestelde maximumtarieven? Dan mag u dat niet betalen met uw pgb. Wilt u toch uw zorg ontvangen van deze zorgverlener? Dan moet u zelf uw budget aanvullen door een betaling te doen aan de SVB. De SVB betaalt uw zorgverlener dan het maximumtarief aangevuld met uw betaling. Wilt u niet zelf uw budget aanvullen? Dan kunt u op zoek gaan naar een andere zorgverlener. 10

11 Maximumtarief professionele zorgverlener Maximumtarief niet-professionele zorgverlener 63,- per uur (geldt voor zorg die in uren wordt geïndiceerd) 58,- per dagdeel (geldt voor zorg die in dagdelen wordt geïndiceerd) 20,- per uur (geldt voor zorg die in uren wordt geïndiceerd) 20,- per dagdeel (geldt voor zorg die in dagdelen wordt geïndiceerd) Wilt u gebruik maken van het tarief voor professionele zorg? Dan moet u kunnen aantonen dat de zorgverlener: Ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel. De activiteiten moeten (deels) bestaan uit het verlenen van zorg; of Een ZZP er is die een VAR-verklaring kan overleggen en wiens activiteiten (deels) bestaan uit het verlenen van zorg; of Een zorgverlener wordt als niet-professioneel gezien als: De zorgverlener niet voldoet aan een van de eisen zoals hiernaast omschreven; of De zorgverlener een bloed-of aanverwante in de 1e graad (ouders of kinderen) is of 2e graad (grootouders, kleinkinderen, broers/zussen) van de pgb-houder is. BIG-geregistreerd is. 11

12 5 Uw zorg betalen Hebt u zorg ontvangen? Dan moet uw zorgverlener uitbetaald worden. Dit doet de SVB voor u. Rekeningen declareren U geeft zelf via een declaratie door aan de SVB welk bedrag aan uw zorgverlener moet worden uitbetaald. De SVB betaalt vervolgens uw zorgverlener. De SVB betaalt niet uit als de declaraties niet overeenkomen met de afspraken die zijn vastgelegd in de zorgovereenkomst. LET OP Als pgb-houder, diens wettelijk vertegen woordiger of gewaarborgde hulp blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw pgb. Het is daarom belangrijk dat u alles zelf goed begrijpt en regelt. Belangrijk Kosten voor het zoeken van een zorgverlener (bemiddelingskosten) mag u niet met uw pgb betalen. Bewaar originele documenten goed in uw eigen administratie. Maak daarom kopieën van bijvoorbeeld uw zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen. Bewaar al uw declaraties goed. Onderteken nooit blanco formulieren. Geef nooit uw bankgegevens, SVB-inloggegevens of DigiD aan een ander. Eigen bijdrage Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u als pgb-houder een eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). U ontvangt hiervoor rekeningen van het CAK. 12

13 6 Logeren met uw pgb Het is mogelijk om te logeren ten koste van uw pgb. Dit heet logeeropvang. Hiervoor geldt een aantal regels: Alle zorg die u met uw pgb inkoopt, moet u vastleggen in een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving. Dit geldt ook voor uw logeeropvang. U mag maximaal twee etmalen per week logeren. Deze etmalen mag u opsparen voor een langere logeerperiode. Per kalenderjaar mag u maximaal 156 etmalen logeren met uw pgb. U mag alleen logeeropvang inkopen binnen de Europese Unie. De zorgverlener moet zorgen voor een beschermende woonomgeving. Dit is een veilige woon- en leefomgeving. U kunt tijdens het logeren geen extra zorg (zoals dagbesteding of persoonlijke verzorging) van een andere zorgverlener of instantie inkopen. Op uw logeeradres moet alle zorg aanwezig zijn die u nodig hebt. 13

14 7 Welke plichten horen bij het pgb? Bij een pgb horen verplichtingen. Voldoet u, uw wettelijk vertegenwoordiger of uw gewaarborgde hulp niet (op tijd) aan de pgb-verplichtingen? Dan heeft dat gevolgen voor uw pgb. Zo kan het zorgkantoor uw pgb stopzetten of intrekken en moet u (een deel van) het door u gedeclareerde pgb terugbetalen. Inkoop U mag het pgb alleen gebruiken voor de inkoop van Wlz-zorg. U moet kwalitatief verantwoorde zorg inkopen. Bij de functie verpleging geven wij het zwaarwegende advies om verpleegkundige deskundigheid in te kopen. U mag een zorgverlener op wie het Arbeids tijdenbesluit niet van toepassing is, niet meer dan veertig uur per week voor u laten werken. Administratie U moet een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving afsluiten met uw zorgverlener. U moet uw overeenkomsten en declaraties gedurende vijf jaar bewaren. Als het zorgkantoor naar deze stukken vraagt, moet u deze naar het zorgkantoor op kunnen sturen. U moet de declaratie uiterlijk vier weken na ontvangst ter betaling doorzenden aan de SVB. Declaraties voor verleende zorg moeten binnen zes weken na de maand waarin de zorg is verleend bij u zijn ingediend. U moet de declaratie uiterlijk twee maanden na ontvangst ter betaling doorzenden aan de SVB. Een declaratie van een zorgverlener is volledig en ondertekend door de budgethouder. Financiën U laat de betalingen aan de zorgverlener of zorginstelling uitsluitend verrichten door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 14

15 Opname in zorginstelling melden Als u opgenomen wordt in een zorginstelling, kunt u nog twee maanden uw pgb gebruiken. Hierna wordt u pgb stopgezet. U bent verplicht om opname voor langer dan twee maanden schriftelijk te melden aan CZ zorgkantoor. Buitenland Verblijft u (tijdelijk) in het buitenland en huurt u daar zorgverleners in? Dan moet u dit schriftelijk aan het zorgkantoor melden. U mag uw pgb maximaal 13 weken per kalenderjaar gebruiken voor het inkopen van zorg bij verblijf in het buitenland. U kunt alleen een pgb ontvangen als u in Nederland woont. Als u emigreert, moet u dat schriftelijk melden aan het zorgkantoor. Uw persoonlijke situatie U moet wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een adreswijziging) op tijd schriftelijk doorgeven aan het zorgkantoor. Dit geldt ook voor een aanvraag/uitspraak WSNP, surseance van betaling of faillissement. Ook detentie moet u schriftelijk melden aan het zorgkantoor. Gedurende detentie hebt u geen recht op een pgb. Bovenstaande verplichtingen kunnen zijn veranderd op het moment dat u deze brochure ontvangt. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. Kijk voor een actueel overzicht van de verplichtingen op 15

16 8 Controles van het zorgkantoor Het zorgkantoor kan controleren of u uw pgb gebruikt waarvoor het is bedoeld. Dit kan op verschillende manieren. Selectie U ontvangt van ons een brief als u geselecteerd wordt voor een controle. In deze brief leest u wat u moet doen en waar u terecht kunt met uw vragen. Administratief onderzoek Bij een administratief onderzoek controleren en beoordelen wij uw pgb-administratie bij de SVB. Ook vragen wij eventueel aanvullende stukken bij u op. Meewerken aan een administratief onderzoek is verplicht als wij u daarom vragen. 16

17 Huisbezoek Het is ook mogelijk dat wij bij u thuis langskomen voor een zogenaamd huisbezoek. Dan spreken we met u over uw pgb en over hoe u het pgb gebruikt. Wij willen bijvoorbeeld weten welke zorg u precies krijgt en of deze zorg kwalitatief goed is. Ook kunt u aangeven of u tevreden bent over uw zorg en uw zorgverleners. En als het nodig is kunnen wij u ondersteunen bij het oplossen van eventuele problemen. Tijdens het huisbezoek vragen wij u ook om inzage in uw pgb-administratie. Meewerken aan een huisbezoek is verplicht als wij daarom vragen. Afspraak op locatie Soms vinden wij het belangrijk een persoonlijk gesprek met u te voeren. Bijvoorbeeld als uw administratie vragen oproept. Wij vragen u dan om naar een CZ locatie te komen. Komt u na ons verzoek niet naar deze afspraak? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw pgb. Bij onjuist of oneigenlijk gebruik van uw pgb, moet u het door u gedeclareerde pgb terugbetalen. 17

18 9 Andere mogelijkheden om zorg te ontvangen Deze brochure gaat over zorg die u thuis ontvangt met uw eigen pgb. Wilt u bij nader inzien liever gebruikmaken van een volledig zorgarrangement in een zorginstelling? Of wilt u thuis zorg ontvangen van gecontracteerde zorgverleners zodat u niet alles zelf hoeft te regelen? Dan kunt u uw pgb helemaal of gedeeltelijk omzetten. En weet ook: als u eenmaal een keuze heeft gemaakt dan zit u daar niet voor altijd aan vast. U kunt wisselen. Kijk op voor de mogelijkheden. U kunt ook contact opnemen met onze medewerkers op (013) of met een van de organisaties die u hierbij kunnen ondersteunen. Lees meer over cliëntondersteuning op pagina

19 10 Advies en begeleiding van CZ zorgkantoor Hebt u vragen over het pgb of deze brochure? Of wilt u persoonlijk advies? Onze medewerkers van de Zorgadministratie Wlz helpen u graag verder. Persoonlijk advies Neem gerust contact met ons op. U kunt uw vraag per stellen via Hebt u liever telefonisch contact? Onze medewerkers zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en uur op telefoonnummer (013) Begeleiding door het zorgkantoor Een pgb kan best ingewikkeld zijn. Daarom benaderen wij u in het eerste half jaar dat u een pgb ontvangt minimaal één keer telefonisch voor een begeleidingsgesprek. Als u een tweede begeleidingsgesprek prettig vindt, kunt u dat aangeven. Dan maken wij daarvoor een afspraak met u. Kunnen wij u niet telefonisch bereiken? Dan ontvangt u van ons een brief waarin wij u vragen contact met ons op te nemen. Hebt u al eerder vragen over uw pgb? Neem dan gerust contact met ons op. Hebt u vragen over pgb? Bel dan (013)

20 Laat het ons weten wanneer u niet tevreden bent 11 Klachten Vindt u dat een medewerker van CZ zorg kantoor u niet goed heeft geholpen? Of bent niet tevreden over de manier waarop hij of zij u te woord heeft gestaan? Laat het ons weten! Dit kan op drie manieren: telefonisch, per brief of digitaal. Neem contact op met een medewerker van de Zorgadministratie Wlz (013) Klacht over uw zorgverlener Met een pgb regelt u in principe alles zelf. Zorg er daarom altijd voor dat u zelf de regie houdt over uw zorg en pgb. Bent u ontevreden over uw zorgverlener? Dan kan CZ zorgkantoor of een van de organisaties op de volgende bladzijde u advies geven. Ook biedt de Sociale Verzekeringsbank enkele (rechtsbijstands-) verzekeringen aan voor als u er met uw zorgverlener niet uit komt. CZ zorgkantoor t.a.v. klachten Pgb postbus LD TILBURG 20

21 Wie kan u nog meer helpen? Per Saldo Per Saldo geeft informatie en advies en ondersteunt leden via een telefonische helpdesk. (0900) Sociale Verzekeringsbank (SVB) De SVB zorgt voor de betaling aan uw zorgverleners. Ook kunnen zij u helpen bij het regelen van uw zorg en administratie. (030) Uw gemeente De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Als u hulp nodig hebt in het dagelijks leven, kunt u hiervoor ondersteuning vragen van de gemeente. Cliëntondersteuning U hebt recht op een cliëntondersteuner. Hij of zij denkt met u mee en ondersteunt u met al uw vragen rondom het regelen van langdurige zorg. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen. Cliëntondersteuning is gratis.voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij CZ zorgkantoor. Wilt u liever advies van een andere organisatie? Neem dan contact op met de cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang of MEE. Kijk voor de contactgegevens op 21

22 Uitleg afkortingen CAK Centraal Administratiekantoor. Legt de eigen bijdrage op. CIZ Centrum indicatiestelling zorg. Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz-zorg, geeft een indicatie af en stelt de zorgbehoefte vast. CZ zorgkantoor Voert de Wlz uit voor de regio s: Haaglanden, Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg. Indicatie In een indicatie stelt het CIZ vast of een cliënt aan de toegangscriteria voor de Wlz voldoet. Ook stelt het CIZ de zorgbehoefte vast. De zorgbehoefte wordt uitgedrukt in een indicatie. Een indicatie is nodig om in aanmerking te komen voor zorg uit de Wlz. 22

23 Persoonsgebonden budget (pgb) Met een pgb krijgt u een hoeveelheid geld (een budget) waarmee u zelf de zorg regelt en betaalt die u nodig hebt. De SVB beheert dit budget. SVB Sociale Verzekeringsbank. Als u een pgb hebt, dan kunt u zelf zorg inkopen met een budget. Het Servicecentrum PGB van de SVB beheert vanaf 1 januari 2015 uw pgb. Het budget staat dan op de rekening van de SVB, maar u houdt de regie. Dit heet trekkingsrecht. Wlz Wet langdurige zorg. Zorgverlener De persoon die de zorg uitvoert. 23

24 Deze brochure kwam tot stand in januari Er kunnen veranderingen zijn geweest op het moment dat u deze brochure ontvangt. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De functie van CZ zorgkantoor wordt uitgevoerd door CZ

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor u als u zorg nodig hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en u meer informatie wilt over een

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? U hebt een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en u hebt gekozen

Nadere informatie

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoor wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Deze brochure is

Nadere informatie

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Deze brochure is

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Hebt u langdurige zorg

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Wanneer krijgt u langdurige zorg? Hebt

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 2. Persoonlijke gegevens budgethouder ruimte voor wijzigingen a. achternaam : Test

Nadere informatie

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Deze brochure

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen?

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Voorwoord In deze folder wordt in het kort uitgelegd hoe u uw Wlz-zorg kunt regelen. Als u recht heeft op Wlz-zorg, kunt u kiezen hoe u die zorg wilt regelen.

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) In dit informatiebulletin wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 1. Tarieven 2011 10. ZZP VG 5 en ZZP VG

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg Wet langdurige zorg 2016 Deze brochure bevat algemene informatie over Wlz-zorg. Het geeft u een beeld hoe het werkt in de Wlz-zorg. U kunt de brochure doorlezen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Inleiding Als uw kind

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2017 Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? -2 - Een Persoonsgebonden Budget

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET-

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Servicecentrum PGB Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Met het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling legt u de afspraken met uw zorgverlener vast.

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2016 Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Doelgroep pgb Soorten zorgverlene rs AGB code 2015 Doelgroep pgb (artikel 2): Heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging?

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer PGB Special 2017 Zorgovereenkomstenwijzer U hebt een Persoonsgebonden budget omdat u bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Met het Persoons gebonden

Nadere informatie

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is.

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is. Pgb verpleging en verzorging 2016 Hebt u in 2015 een persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging (vv)? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Ten opzichte van 2015 zijn er wijzigingen rondom

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo 2015 Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, onder welke voorwaarden u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

PGB Special Zorgovereenkomstenwijzer

PGB Special Zorgovereenkomstenwijzer PGB Special 2016 Zorgovereenkomstenwijzer U hebt een Persoonsgebonden budget omdat u bijvoor beeld door ziekte, een handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Met het Persoons gebonden

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, wanneer u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl Persoonsgebonden budget Hoe werkt dit? Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we vooral naar wat

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Stap-voor-stap aanvragen 2 Stap-voor-stap declareren 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Rechten

Nadere informatie

Zorg- en budgetplan plan Wmo

Zorg- en budgetplan plan Wmo Zorg- en budgetplan plan Wmo Wilt u zelf uw zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u een zorg- en budgetplan opsturen. In dit plan geeft u een beschrijving van de zorg die u wilt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Budgetplan Beschermd Wonen Lees eerst de toelichting in bijlage 1, voordat u het budgetplan invult!

Budgetplan Beschermd Wonen Lees eerst de toelichting in bijlage 1, voordat u het budgetplan invult! Budgetplan Beschermd Wonen Lees eerst de toelichting in bijlage 1, voordat u het budgetplan invult! Budgetplan behorend bij formulier zwaarwegend advies beschermd wonen 18+ aangeleverd op:.. (datum invullen)

Nadere informatie

Persoongebonden budget

Persoongebonden budget Persoongebonden budget Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 2 2. Wanneer een pgb? 2 3. Een pgb aanvragen 3 4. Inkopen met een pgb 4 5. Overige regels bij een pgb 5 6. Lijst met begrippen

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo)

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo) Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo) U wilt voor uzelf of voor een ander ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Inhoud Het persoonsgebonden budget 3 Over het Pgb 4 Een Pgb aanvragen 5 Inkopen met een Pgb 9 Overige regels bij een Pgb 11 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen

Nadere informatie

Achmea Zorgkantoor. De weg naar zorg Wlz 2015

Achmea Zorgkantoor. De weg naar zorg Wlz 2015 Achmea Zorgkantoor De weg naar zorg Wlz 2015 2 Inhoud 1. Ik heb zorg nodig. Waar moet ik zijn? 4 2. Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)? 6 3. Hoe vraag ik Wlz-zorg aan? 7 4. Welke organisaties kunnen mij

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB) Persoonsgebonden budget (PGB) U denkt na over een PGB of u heeft al een PGB. Als u door ziekte, handicap of ouderdom ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

U krijgt een pgb, wat nu?

U krijgt een pgb, wat nu? U krijgt een pgb, wat nu? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig

Nadere informatie

Klachtenfolder. Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Klachtenfolder. Zorgkantoren Coöperatie VGZ Klachtenfolder Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wat is een klacht en wat is niet een klacht? 5 3 Bij wie meldt u de klacht? 6 4 Klachten over zorg en/of zorgaanbieders 9 5 Indienen van

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (pgb)

Persoonsgebonden Budget (pgb) Persoonsgebonden Budget (pgb) Voor hulp bij het huishouden Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Voorletters Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Voorletters Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2018 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijk) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Persoonlijk budgetplan PGB

Persoonlijk budgetplan PGB Persoonlijk budgetplan PGB Korte toelichting: U heeft een aanvraag gedaan bij het Startpunt of de WMO van de Gemeente Wageningen voor een maatwerkvoorziening. U wilt deze in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016 PGB Informatiefolder Goed voorbereid op weg naar 2016 Het overgangsjaar 2015 is bijna voorbij. Afgelopen jaar gingen de nieuwe zorgwetten in, maar hadden veel budgethouders nog een PGB op basis van het

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar Persoonsgebonden budget Kinderen en jongeren tot 18 jaar Begrippen Beschikking Pgb Pgb-plan Specialistische hulp Zorg Zorg in natura Zorgovereenkomst Brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag voor

Nadere informatie

U krijgt een pgb, wat nu?

U krijgt een pgb, wat nu? U krijgt een pgb, wat nu? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren. Brochure PGB voor kinderen.indd 1

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren.  Brochure PGB voor kinderen.indd 1 Het Persoonsgebonden budget voor kinderen/jongeren www.jeugdteamzaanstad.nl Brochure PGB voor kinderen.indd 1 10-03-15 16:35 Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 3 2. Wanneer een pgb? 4

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2017 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo 2 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. met een zorginstelling. Servicecentrum PGB. 1 De budgethouder. 2 De vertegenwoordiger. voorletters en achternaam.

Zorgovereenkomst. met een zorginstelling. Servicecentrum PGB. 1 De budgethouder. 2 De vertegenwoordiger. voorletters en achternaam. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een zorginstelling Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: de budgethouder is de opdrachtgever. de zorgverlener is de opdrachtnemer, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg Wet langdurige zorg 2017 Deze brochure bevat algemene informatie over Wlz-zorg. Het geeft u een beeld over hoe het werkt in de Wlz-zorg. U kunt de brochure doorlezen

Nadere informatie