Overzicht bewijzen vakbekwaamheid REI. (9 april 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht bewijzen vakbekwaamheid REI. (9 april 2015)"

Transcriptie

1 Overzicht bewijzen vakbekwaamheid REI (9 april 2015) 1

2 Voorwoord De huidige eisen voor vakbekwaamheid hebben een lange voorgeschiedenis. Dit betekend dat er op de lijst veel opleidingen waren die niet meer langer aansloten op de vakbekwaamheidseisen die vandaag de dag gelden. De lijst van vakbekwaamheid voor de gas- en elektrotechnische installateurs is daarom opgedeeld in twee delen. Het eerste deel betreft opleidingen die aansluiten op de huidige vereiste vakbekwaamheid. Het andere deel heeft betrekking op opleidingen die niet geheel aansluiten aan de huidige vereiste vakbekwaamheid. Voor deze laatste groep opleidingen is een aanvullende opleiding vereist om op het huidige kennisniveau te komen. 2

3 OVERZICHT BEWIJZEN VAKBEKWAAMHEID REI 2008 A. Opleidingen Elektrotechnisch installateur. 1. Diploma Elektrotechnisch Installateur, uitgereikt door de Vereniging tot bevordering van Elektrotechnisch Vakonderwijs in Nederland (VEVKenteq), indien na 1 januari 1985 afgegeven, mits deze is ondertekend door een gecommitteerde van de Minister van Economische Zaken. 2. Diploma Elektrotechnisch Ingenieur van een Nederlandse technische hogeschool, met een afstudeeronderwerp in de energierichting, afgegeven na 1 januari Het getuigschrift van het doctoraal examen in de studierichting elektrotechniek afgegeven ingevolge de Wet op het Wetenschappelijk onderwijs door een Nederlandse Technische Universiteit indien afgegeven na 1 januari Diploma hoger technisch onderwijs ingevolge artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs van de afdeling elektrotechniek, studierichting elektronica, energietechniek, dan wel energievoorziening, of elektrotechnische bedrijfstechniek van een openbare of ingevolge die wet uit de openbare kas bekostigde hogere technische school, afgegeven ná 1 januari Bewijsstuk, afgegeven vóór 1 januari 1996, door een door de Minister van Economische Zaken ingestelde, dan wel aangewezen commissie van deskundigen en door een vertegenwoordiger van die Minister mede ondertekend waaruit blijkt, dat de houder na het bereiken van de 40-jarige leeftijd met gunstig gevolg een vakbekwaamheidproef heeft afgelegd voor een bedrijf, waarvoor een vestigingsbesluit krachtens de Vestigingswet Bedrijven 1954 geldt of heeft gegolden - met uitzondering van het aannemersbedrijf op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw of van het aannemersbedrijf op het gebied van de grond-, water- en wegenbouw -, dan wel voor een, met een zodanig bedrijf het meest overeenkomende tak van detailhandel, ambacht of kleine nijverheid, waarvoor een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 1 van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 heeft gegolden, wordt aangewezen als bewijsstuk, waaruit het voldoen aan de voor het betrokken bedrijf gestelde eisen van vakbekwaamheid moet blijken afgegeven na 1 januari Diploma Elektrotechnisch Ingenieur van een Nederlandse technische hogeschool, afgegeven na 1 januari Diploma hoger technisch onderwijs ingevolge artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs van de afdeling elektrotechniek van een openbare of ingevolge die wet uit de openbare kas bekostigde hogere technische school, afgegeven na 1 januari Het diploma middelbaar technisch onderwijs, afdeling elektrotechniek, studierichting Elektrische Installatietechniek, afgegeven ingevolge artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs, mits uit een op het diploma gestelde verklaring, die mede is ondertekend door een gecommitteerde van de Minister van Economische Zaken blijkt, dat is voldaan aan de eisen van vakbekwaamheid, als omschreven in artikel 4, onder c, artikel 8 onder c en artikel 16, van het Vestigingsbesluit elektrotechnische bedrijven 1966, en mits de houder van het diploma ten genoegen van het secretariaat kan aantonen dat hij na het behalen van het diploma minimaal 2 jaar praktijkervaring heeft opgedaan. Dit laatste kan onder meer aangetoond worden door een werkgeversverklaring. Afgegeven na 1 januari

4 9. Diploma Middelbaar Installatietechnicus (in de sterkstroomtechniek) (MIT(-s)), afgegeven door de onder 1 genoemde vereniging, mits mede ondertekend door de gecommitteerde van de Minister van Economische Zaken, of een andere door EnergieNed aanvaarde gecommitteerde en afgegeven na 1 januari Diploma Technicus Sterkstroominstallaties (TSI), afgegeven ingevolge de Wet op het Leerlingwezen door de onder 1 genoemde vereniging, of ingevolge de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs door de Stichting Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs(LOB) Elektrotechniek afgegeven na 1 januari Diploma Technicus Sterkstroominstallaties (TSI), afgegeven door een ROC vanaf 2003 ingevolge de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs door de Stichting KBB. 12. Het diploma met cijferlijst Lange Opleiding Elektrotechniek afdeling techniek, afgegeven door een Mbo-college afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel 29 van de Wet op het voorgezet onderwijs. 13. Het diploma met cijferlijst Lange Opleiding Installatietechniek afdeling techniek, afgegeven door een Mbo-college afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel 29 van de Wet op het voorgezet onderwijs en met cijferlijst afdeling Elektrotechniek. 14. Het diploma met cijferlijst Middenkaderfunctionaris Elektrotechnische Installatietechniek (MK-EIT), afgegeven door een ROC, beroepsopleidend niveau 4, afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. 15. Het diploma met cijferlijst Middelbaar Technisch Onderwijs, afdeling Elektrotechniek, studierichting Energietechniek, afgegeven ingevolge artikel 29 van de Wet op het voorgezet onderwijs, mits het examenonderdeel Installatietechniek met goed gevolg is afgelegd. 16. Technicus middenkader werktuigbouwkunde, elektrotechniek en installatietechniek (WEI) met de uitstroomdifferentiatie elektrotechnische installaties niveau 4, afgegeven door een ROC en afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. 17. Het diploma Werkvoorbereider met uitstroomdifferentiatie Werkvoorbereider Installatie niveau 4, afgegeven door een ROC en afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. 18. Het diploma Technicus middenkader elektrotechniek en Installatietechniek (WEI) met de uitstroomdifferentiatie elektrotechnische installaties niveau 4, afgegeven door een ROC en afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. 19. Het diploma Werkvoorbereider met uitstroomdifferentiatie Werkvoorbereider Installatie niveau 4, afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. 4

5 B. Opleidingen Elektrotechnisch installateur met bijscholing NEN Diploma Elektrotechnisch Installateur, uitgereikt door de Vereniging tot bevordering van Elektrotechnisch Vakonderwijs in Nederland (VEVKenteq), indien afgegeven na 1 januari 1962 tot en met 1 januari 1985 mits deze is ondertekend door een gecommitteerde van de Minister van Economische Zaken. 2. Het getuigschrift van het doctoraal examen in de studierichting elektrotechniek afgegeven ingevolge de Wet op het Wetenschappelijk onderwijs door een Nederlandse Technische Universiteit afgegeven na 1 januari 1962 tot en met 1 januari Diploma Elektrotechnisch Ingenieur van een Nederlandse technische hogeschool, afgegeven tussen 1 januari 1962 en 1 januari Diploma hoger technisch onderwijs ingevolge artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs van de afdeling elektrotechniek van een openbare of ingevolge die wet uit de openbare kas bekostigde hogere technische school, afgegeven tussen 1 januari 1962 en vóór 1 januari Eindgetuigschrift, uitgereikt krachtens artikel 29, eerste lid, eerste volzin, van de Nijverheidsonderwijswet, van een van Rijkswege gesubsidieerde middelbare (hogere) technische dag- of avondschool, afdeling elektrotechniek of elektrische bedrijfstechniek, alsmede het getuigschrift voor extraneï, van een dergelijke school, uitgereikt krachtens artikel 29, eerste lid, tweede volzin, van genoemde wet. afgegeven tussen 1 januari 1962 en vóór 1 januari Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs van de studierichting elektrotechniek afgegeven ingevolge artikel E23 van de Invoeringswet W.H.B.O. afgegeven tussen 1 januari 1962 en vóór 1 januari Diploma van de lerarenopleiding hoger beroepsonderwijs van de afdeling elektrotechniek, tezamen met het diploma van de lerarenopleiding hoger beroepsonderwijs van de afdeling elektromontage, beide afgegeven tussen 1 januari 1962 en vóór 1 januari 1978 afgegeven door het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs. 8. Diploma van de lerarenopleiding hoger beroepsonderwijs van de afdeling elektrotechniek, tussen 1 januari 1962 en vóór 1 januari 1978 afgegeven door het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs, tezamen met het diploma, dan wel praktijkgetuigschrift van het gesubsidieerde leerlingwezen, uitgereikt door de onder 1 genoemde vereniging, krachtens artikel 19, vierde lid van de Wet op het leerlingwezen voor (2e) Monteur sterkstroominstallaties dan wel (2e) Monteur elektrische bedrijfsinstallaties. 9. Diploma van de lerarenopleiding hoger beroepsonderwijs van de afdeling elektrotechniek tussen 1 januari 1962 en vóór 1 januari 1978 afgegeven door het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs, tezamen met het diploma van het gesubsidieerde leerlingstelsel, uitgereikt door de onder 1 genoemde vereniging, krachtens artikel 56 der Nijverheidsonderwijswet, inzake bekwaamheid in de praktijk van hetzij het elektrotechnisch installeren, hetzij het installeren en het onderhouden van elektrische installaties in de industrie, hetzij het installeren en het onderhouden van elektrische installaties aan boord van vliegtuigen, hetzij het elektrotechnisch wikkelen, hetzij het elektrotechnisch bankwerken. 5

6 10. Diploma van de lerarenopleiding hoger beroepsonderwijs van de afdeling elektrotechniek, tussen 1 januari 1962 en vóór 1 januari 1978 afgegeven door het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs, tezamen met het diploma van het gesubsidieerde leerlingwezen, uitgereikt door de onder 1 genoemde vereniging, krachtens artikel 19, vierde lid van de Wet op het leerlingwezen voor Vakman sterkstroominstallaties. 11. Diploma van de lerarenopleiding hoger beroepsonderwijs van de afdeling elektrotechniek, tussen 1 januari 1962 en vóór 1 januari 1978 afgegeven door het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs, tezamen met het diploma Sterkstroom-hulpmonteur uitgereikt door de onder 1 genoemde vereniging. 12. Eindgetuigschrift van de avondcursus voor elektrotechnisch opzichter van de Vereniging voor Middelbaar Nijverheidsonderwijs te Amsterdam afgegeven in de periode 1 januari 1962 tot en met 1 februari Eindgetuigschrift van de vervolgcursus voor de elektrotechniek van de bijzondere avondnijverheidsschool "Mathesis Scientiarum Genitrix" te Leiden, afgegeven in de periode 1 januari 1962 en vóór 1 januari 1974, tezamen met het diploma Sterkstroomhulpmonteur, uitgereikt door de onder 1 genoemde vereniging. 14. Eindgetuigschrift van de vervolgcursus voor de elektrotechniek van de bijzondere avondnijverheidsschool "Mathesis Scientiarum Genitrix" te Leiden, afgegeven in der periode 1 januari 1962 en vóór 1 januari 1974, tezamen met het diploma van het gesubsidieerde leerlingstelsel, uitgereikt door de onder 1 genoemde vereniging krachtens artikel 56 van de Nijverheidsonderwijswet inzake bekwaamheid in de praktijk van hetzij het elektrotechnisch installeren, hetzij het installeren en het onderhouden van elektrische installaties in de industrie, hetzij het installeren en het onderhouden van de elektrische installaties aan boord van vliegtuigen, hetzij het elektrotechnisch wikkelen, hetzij het elektrotechnische bankwerken. en mits met gunstig resultaat is deelgenomen aan een bijscholing NEN1010 na 1 januari Eindgetuigschrift van de vervolgcursus voor de elektrotechniek van de bijzondere avondnijverheidsschool "Mathesis Scientiarum Genitrix" te Leiden, afgegeven na 1 januari 1962 en vóór 1 januari 1974, tezamen met het diploma dan wel het praktijkgetuigschrift van het gesubsidieerde leerlingwezen, uitgereikt door de onder 1 genoemde vereniging krachtens artikel 19, vierde lid van de Wet op het leerlingwezen voor (2e) Monteur sterkstroominstallaties dan wel (2e) Monteur elektrische bedrijfsinstallaties. 16. Eindgetuigschrift van de vervolgcursus voor de elektrotechniek van de bijzondere avondnijverheidsschool "Mathesis Scientiarum Genitrix" te Leiden, afgegeven tussen 1 januari 1962 en vóór 1 januari 1974, tezamen met het diploma van het gesubsidieerde leerlingwezen, uitgereikt door de onder 1 genoemde vereniging krachtens artikel 19, vierde lid van de Wet op het leerlingwezen voor Vakman sterkstroominstallaties. 17. Eindgetuigschrift, uitgereikt na 1 januari 1962 tot en met 1 januari 1985 krachtens artikel 29, eerste lid, eerste volzin, van de Nijverheidsonderwijswet, van de dagschool van de Elektrotechnische School te Amsterdam, tezamen met een door de onder 1 genoemde vereniging uitgereikt getuigschrift van tenminste drie jaar praktijk. 6

7 18. Diploma middelbaar technisch onderwijs ingevolge artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs van de Elektrotechnische School te Amsterdam, uitgereikt tussen 1 januari 1962 en 1 januari 1978, tezamen met een door de onder 1 genoemde vereniging uitgereikt getuigschrift van tenminste drie jaar praktijk. 19. Eindgetuigschrift van de avondcursus voor elektrotechnisch opzichtertekenaar, uitgaande van de Vereniging voor technisch onderwijs vanouds "De Ambachtsschool" te 's- Gravenhage, tezamen met een door de onder 1 genoemde vereniging uitgereikt getuigschrift van tenminste drie jaar praktijk in de periode tussen 1 januari 1962 en 1 januari Diploma Middelbaar Installatietechnicus (in de sterkstroomtechniek) (MIT(-s)), afgegeven door de onder 1 genoemde vereniging, mits mede ondertekend door de gecommitteerde van de Minister van Economische Zaken, of een andere door EnergieNed aanvaarde gecommitteerde in der periode 1 januari 1962 en 1 januari Diploma Technicus Sterkstroominstallaties (TSI), afgegeven ingevolge de Wet op het Leerlingwezen door de onder 1 genoemde vereniging, of ingevolge de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs door de Stichting Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs(LOB) Elektrotechniek in der periode 1 januari 1962 en 1 januari C. Opleidingen Elektrotechnisch vergunninghouder voor het aansluiten van toestellen. 1. Alle in de bovenstaande hoofdstukken 1A en 1B genoemde diploma s 2. Diploma Elektrotechnisch Reparateur, uitgereikt door de Vereniging tot bevordering van Elektrotechnisch Vakonderwijs in Nederland (V.E.V.), mits mede ondertekend door een gecommitteerde van de Minister van Economische Zaken, of een andere door EnergieNed geaccepteerde gecommitteerde. 3. Bewijsstuk, afgegeven vóór 1 januari 1996 door een door de Minister van Economische Zaken ingestelde dan wel aangewezen commissie van deskundigen door een vertegenwoordiger van die minister mede ondertekend waaruit blijkt dat de houder na het bereiken van de 40-jarige leeftijd met gunstig gevolg een vakbekwaamheidsproef heeft afgelegd voor een bedrijf waarvoor een vestigingsbesluit krachtens de Vestigingswet Bedrijven 1954 geldt of heeft gegolden met uitzondering van het aannemersbedrijf op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw of van het aannemersbedrijf op het gebied van de grond-, water- en wegenbouw -, dan wel voor een, met een zodanig bedrijf meest overeenkomende tak van detailhandel, ambacht of kleine nijverheid, waarvoor een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 1 van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 heeft gegolden, wordt aangewezen als bewijsstuk, waaruit het voldoen aan de voor het betrokken bedrijf gestelde eisen van vakbekwaamheid moet blijken. 4. Diploma Elektrotechnisch Wikkelaar, uitgereikt door de onder 2.2 genoemde vereniging, mits deze ondertekend door een gecommitteerde van Onze Minister, ten blijke, dat het is afgegeven op grond van het met gunstig gevolg afleggen van een examen, afgenomen overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurd examenreglement 5. Diploma Sterkstroommonteur, uitgereikt door de onder 2.2 genoemde vereniging, afgegeven tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1974, mede ondertekend door een gecommitteerde van Onze Minister, ten blijke, dat het is afgegeven op grond van het met gunstig gevolg afleggen van een examen, afgenomen overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurd examenreglement. 7

8 6. Diploma van de voortgezette opleiding van het gesubsidieerde leerlingstelsel inzake bekwaamheid in de praktijk van de sterkstroomtechniek sterkstroommonteur), uitgereikt tussen 1 januari 1970 en 1 januari 1974 door de onder 2.2 genoemde vereniging, krachtens artikel 56 van de Nijverheidsonderwijswet. 7. Diploma van het gesubsidieerde leerlingwezen Eerste Monteur in de praktijk van de sterkstroomtechniek (Sterkstroommonteur), uitgereikt ingevolge artikel 19, zesde lid van de Wet op het Leerlingwezen, tezamen met het diploma Bedrijfsvoering Elektrotechniek, afgegeven door de onder 2.2 genoemde vereniging, behaald tussen 1 januari 1974 en 1 januari Diploma van het gesubsidieerde leerlingwezen Eerste Monteur in de praktijk van de sterkstroomtechniek (Sterkstroommonteur), uitgereikt ingevolge artikel 19, zesde lid van de Wet op het Leerlingwezen, afgegeven door de onder 2.2 genoemde vereniging, behaald vóór 1 januari N.O.-akte Nu of, voor zover uitgereikt vóór 1 januari 1936, de N.O.-akte Nk. 10. Diploma van de lerarenopleiding hoger beroepsonderwijs van de afdeling elektromontage, vóór 1 januari 1978 afgegeven door het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs. 11. Eindgetuigschrift, uitgereikt krachtens artikel 29, eerste lid, eerste volzin van de Nijverheidsonderwijswet, van de dagschool van de Elektrotechnische School te Amsterdam, tezamen met een door de onder 2.2 genoemde vereniging uitgereikt getuigschrift van tenminste drie jaar praktijk. 12. Eindgetuigschrift, uitgereikt krachtens artikel 29, eerste lid, eerste volzin van de Nijverheidsonderwijswet, van een van Rijkswege gesubsidieerde uitgebreid technische dag- of avondschool, afdeling elektrotechniek, tezamen met een door de onder 2.2 genoemde vereniging uitgereikt getuigschrift van tenminste drie jaar praktijk. 13. Certificaat waaruit blijkt dat de aanvrager het examen voor de rang van korporaalvliegtuigmaker-elektromonteur bij de Koninklijke Marine, voor wat betreft de vakbekwaamheid, met gunstig gevolg heeft afgelegd, indien behaald 14. vóór 1 juni Certificaat waaruit blijkt dat de aanvrager het examen voor de rang van sergeantelektromonteur of korporaal-elektromonteur bij de Koninklijke Marine, voor wat betreft de vakbekwaamheid, met gunstig gevolg heeft afgelegd, indien behaalt vóór 1 januari Verklaring van vakbekwaamheid "Specialist Gronduitrusting Elektrisch", na 1 november 1966 uitgereikt door de Koninklijke Luchtmacht, indien behaalt vóór 1 januari Diploma eerste monteur laagspanningsinstallaties (EML), afgegeven ingevolge de Wet op het Leerlingwezen door de onder 2.2 genoemde vereniging. 18. Diploma eerste monteur elektrische besturingsinstallaties (EMB), afgegeven ingevolge de Wet op het Leerlingwezen door de onder 2.2 genoemde vereniging. 19. Diploma assistent technicus sterkstroominstallaties (ATSI), afgegeven ingevolge de Wet op het Leerlingwezen door de onder 2.2 genoemde vereniging. 20. Diploma assistent technicus bedrijfsinstallaties (ATBI), afgegeven ingevolge de Wet op het Leerlingwezen door de onder 2.2 genoemde vereniging. 8

9 21. Diploma technicus elektrische bedrijfsinstallaties (TBI), afgegeven ingevolge de Wet op het Leerlingwezen door de onder 2.2 genoemde vereniging of, ingevolge de Wet op het cursorisch onderwijs door de Stichting Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Elektrotechniek. 22. Diploma Eerste monteur sterkstroominstallaties (EMSI), afgegeven ingevolge de Wet op het Leerlingwezen door de onder 2.2 genoemde vereniging of, ingevolge de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs door de Stichting Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs- Elektrotechniek. 23. Het diploma Eerste monteur elektrische bedrijfsinstallaties (EMBI), afgegeven ingevolge de Wet op het Leerlingwezen door de onder 2.2 genoemde vereniging of, ingevolge de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs door de Stichting Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs-Elektrotechniek. 24. Het diploma Eerste monteur in de praktijk van de sterkstroomtechniek (LSM), afgegeven ingevolge de Wet op het Leerlingwezen door de onder 2.2 genoemde vereniging. 25. Het diploma Eerste monteur elektrische panelen (EMEP), afgegeven ingevolge de Wet op het Leerlingwezen door de onder 2.2 genoemde vereniging of, ingevolge de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs door de Stichting Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs- Elektrotechniek. D. Opleidingen Elektrotechnisch vergunninghouder voor eigen installaties. 1. Voor het verrichten van alle installatiewerkzaamheden (subcode 4-1) dient de aanvrager tenminste aan het onderstaande te voldoen: - de vakbekwaamheidseisen waaraan de onder 1A en 1B genoemde erkende elektrotechnische installateur moet voldoen; - het diploma technicus bedrijfsinstallaties (TBI) tezamen met het tentamen Voorschriften (TSI theorie III) van het diploma Technicus Sterkstroominstallaties, beide afgegeven door de V.E.V. 2. Voor het verrichten van eenvoudige (onderhouds) werkzaamheden (subcode 4-2), waaronder worden verstaan het aanleggen en het verrichten van werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties, waarin geen hoofdverdelingen en bijzondere meet-, regel- of besturingsinstallaties zijn opgenomen en het verwisselen van schakelaars, wandcontactdozen e.d. moet voldaan worden aan: - de vakbekwaamheidseisen waaraan de onder 2 genoemde vergunninghouder voor het aansluiten van toestellen moet voldoen. 9

STERKIN. Overzicht bewijzen vakbekwaamheid. (9 april 2015)

STERKIN. Overzicht bewijzen vakbekwaamheid. (9 april 2015) STERKIN Overzicht bewijzen vakbekwaamheid (9 april 2015) 1 Voorwoord De huidige eisen voor vakbekwaamheid hebben een lange voorgeschiedenis. Dit betekend dat er op de lijst veel opleidingen waren die niet

Nadere informatie

Overzicht bewijzen van vakbekwaamheid vakdiscipline watertechnische installaties, behorende bij EVI 2004

Overzicht bewijzen van vakbekwaamheid vakdiscipline watertechnische installaties, behorende bij EVI 2004 Overzicht bewijzen van vakbekwaamheid vakdiscipline watertechnische installaties, behorende bij EVI 2004 1. het diploma vakbekwaamheid waterleidingtechniek, afgegeven door Intechnium/Kenteq (vanaf 1997);

Nadere informatie

Formulier voor aanvraag/wijziging voor de inschrijving Erkenningsregeling voor Installateurs (EVI 2004)

Formulier voor aanvraag/wijziging voor de inschrijving Erkenningsregeling voor Installateurs (EVI 2004) Formulier voor aanvraag/wijziging voor de inschrijving Erkenningsregeling voor Installateurs (EVI 2004) Algemene gegevens: Naam van de onderneming volgens het Handelsregister in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Regeling aanwijzing bewijsstukken van algemene ondernemersvaardigheden

Regeling aanwijzing bewijsstukken van algemene ondernemersvaardigheden Regeling aanwijzing bewijsstukk van algeme ondernemersvaardighed Vestigingsbesluit bedrijv EZ «Vestigingsbesluit bedrijv» 14 december 1995/nr. 95087590 WJA/W Gelet op artikel 19 van het Vestigingsbesluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 105 11 juni 2009 Regeling voorwaarden deelname intredetoets en examen keurmeester lichte en zware (bedrijfs)voertuigen

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van bewijsstukken

Voorlopig overzicht van bewijsstukken Voorlopig overzicht van bewijsstukken Overgangsregeling: Diploma s die tot 1 mei 2018 recht geven op een SVH Diploma Sociale Hygiëne SVH LEERLINGSTELSEL Primair Restaurantkelner/-serveerster t/m 1989 Leerlingstelsel

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie. Schooljaar 2008-2009

Jaarverslag Examencommissie. Schooljaar 2008-2009 Jaarverslag Examencommissie Schooljaar 2008-2009 Vastgesteld op: mei 2010 Gegeven opleidingen in 2007-2008 Crebo-code Naam Niveau Leerweg ICT-Elektro, afd. Elektrotechniek 10236 (TBI) Technicus Elektrische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14 501 Wijziging van de Overgangswet WVO. (herziening regeling t.a.v. de bewijzen van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Zie postmerk Diversen. Contactpersoon Doorkiesnummer R. Pieper

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Zie postmerk Diversen. Contactpersoon Doorkiesnummer  R. Pieper Divisie Voertuigtechniek Aan geadresseerde Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Zie postmerk Diversen Contactpersoon Doorkiesnummer Email R. Pieper 0900 07 9 Onderwerp Aanvraag verklaring intredetoets

Nadere informatie

Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op

Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008 In werking getreden op 1 januari 2009

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 390 Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop

Nadere informatie

Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december

Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december 2010. Tekst geldend op 1 september 2011 1 Verordening examen

Nadere informatie

Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels

Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) kent een aantal bepalingen waarbij limitatief is vastgelegd wanneer het onderwijs - gedurende een beperkte tijd en onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 088 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11168 25 april 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 april 2013, nummer WBV 2013/6, houdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 61 Besluit van 16 januari 1996, houdende wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992 in verband met het vervallen van de bodem voor vakonderwijs

Nadere informatie

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 6 DECEMBER 1968.- Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van elektrotechnisch installateur in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o.-v.m.b.o. Bestemd voor scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 50631 10 oktober 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 september 2016, nr. WJZ/16088283, tot

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

De secretaris van het eindexamen: De directeur: Handtekening van de kandidaat: ...

De secretaris van het eindexamen: De directeur: Handtekening van de kandidaat: ... Bijlage 1 Bijlage 1 DIPLOMA De ondergetekenden verklaren dat.., geboren.. te...., met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs., aan... te.. welk examen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 587 Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal- en Elektrotechnische Industrie Financiering van Basisopleidingen (WEB; niveau II), voortgezette (beroeps)opleidingen, de her-, om- en bijscholing, alsmede werkgelegenheid van werknemers in de Metaal-

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant Examenreglement Inservice Opleiding Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene bepalingen 5 Artikel 3 Het examen 6 Artikel 4

Nadere informatie

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk!

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! Hoogspanning NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! 1 Hoogspanning NEN 3840 Een veilige werkomgeving levert veel op voor mens en organisatie; geen of minder ongelukken, lagere kosten en continuiteit

Nadere informatie

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-BLS-examens ( overeenkomstig bijlage 2 van de BEI BLS 15 oktober 2013)

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-BLS-examens ( overeenkomstig bijlage 2 van de BEI BLS 15 oktober 2013) Pagina 1 van 9 Uitvoeringsregels screening t.b.v. toelating tot BEI-examens 1 Aan de vaktechnische opleidingseisen is voldaan indien zowel voldaan is aan de basisopleiding als aan de aanvullende opleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1985-1986 19051 Vaststelling van het overgangsrecht voor de Wet op het hoger beroepsonderwijs, van het tijdstip van inwerkingtreding van die wet alsmede wijziging

Nadere informatie

Degenen die dierproeven verrichten. Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren

Degenen die dierproeven verrichten. Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren Degenen die dierproeven verrichten Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren 4. Verplichtingen voor fokker, leverancier en gebruiker Artikel 13f

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake erkende vakdiploma's

Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake erkende vakdiploma's MINISTERIELE BESCHIKKFNGEN j4de aanv. Basisteksten 609 Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake erkende vakdiploma's M (66) 26 i Het Comité van Ministers van de Benelux

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Degenen die dieren verzorgen en doden. Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren

Degenen die dieren verzorgen en doden. Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren Degenen die dieren verzorgen en doden Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren 4. Verplichtingen voor fokker, leverancier en gebruiker Artikel 13f

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: (voorstel van wet tot) wijziging van diverse onderwijswetten vanwege de invoering van een lager examenniveau voor rekenen, een diploma entreeopleiding zonder Nederlandse taal en rekenen en het kunnen beperken

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 587 Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 194 Wet van 29 april 2010 tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van

Nadere informatie

Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt.

Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt. ( jan 2015) Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt. Wijziging: Het onderdeel KNS van het inburgeringsexamen is uitgebreid Informatie over naturalisatie en inburgering Wil de klant door

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 352 Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 93 Wet van 29 januari 2009 tot instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 43 Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot

Nadere informatie

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 20 Besluit van 20 december 2005 tot wijziging van het Bevoegdhedenbesluit WPO tot vaststelling van de bewijzen van bekwaamheid die bevoegdheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 466 Besluit van 7 september 1995, houdende wijziging van het Besluit goederenvervoer over de weg en het Besluit personenvervoer in verband met

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 396 28 067 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit»

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 292 Wet van 26 juni 2003 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met leer-werktrajecten

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-examens

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-examens Pagina 1 van 7 Uitvoeringsregels screening t.b.v. toelating tot BEI-examens 1 Aan de vaktechnische opleidingseisen is voldaan indien zowel voldaan is aan de basisopleiding als aan de aanvullende opleiding

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Dit is een initiatief tot het doen van een wetsvoorstel ter toevoeging van de volgende wetsregels:

Dit is een initiatief tot het doen van een wetsvoorstel ter toevoeging van de volgende wetsregels: Initiatief Wetsvoorstel inzake examinering in groepsverband Dit is een initiatief tot het doen van een wetsvoorstel ter toevoeging van de volgende wetsregels: Wet tot regeling van het voortgezet onderwijs:

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o. profiel OCenW-Regelingen Bestemd voor: vwo, havo, vavo verbindend voorschrift Datum: 9 maart 2001 Kenmerk: VO/BOB/2001/10037 Datum inwerkingtreding: zie artikel 8 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht VW Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer door de lucht Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake de erkenning van opleidingsinstellingen en examinering

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTROTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties Brandmeldinstallaties 1 Welkom bij Bedankt voor het downloaden van de brochure Opleidingen Brandmeldinstallaties. (BVO) biedt verschillende technische opleidingen aan voor medewerkers van installatiebedrijven/branddetectiebedrijven

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 10 Wet van 3 december 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 543 Besluit van 23 oktober 2002, houdende wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 vanwege invoering van leerwegen in het voortgezet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2452 24 december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 december 2008, nr. 5579196/08, houdende nadere

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 306 Wet van 18 mei 1995 houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering

Nadere informatie

motorrijtuigcategorie: categorie van motorrijtuigen vastgesteld op grond van artikel 118 van de Wegenverkeerswet 1994.

motorrijtuigcategorie: categorie van motorrijtuigen vastgesteld op grond van artikel 118 van de Wegenverkeerswet 1994. Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs en enkele verbeteringen) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Uw elektrotechnische installatie zorgeloos in orde.

Uw elektrotechnische installatie zorgeloos in orde. Uw elektrotechnische installatie zorgeloos in orde. Inhoudsopgave blz Inleiding 2 De geschiedenis 3 Doelstellingen 3 Veiligheid 4 Specialismen 5 Doelgroepen 6 Het dienstenaanbod 7 Milieubewust en techniek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2460 24 december 2008 Regeling van de Minister van Justitie van 8 december 2008, nr. 5576875, houdende nadere regels ten

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 18-12-2013) Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met

Nadere informatie

66.A.25 - Vrijstelling module examens

66.A.25 - Vrijstelling module examens 66.A.25 - Vrijstelling module examens 1 Inleiding Om in aanmerking te komen voor een Part 66 AML of een uitbreiding van een AML met een (sub)categorie, moet u aantonen over de vereiste basiskennis te beschikken.

Nadere informatie

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur) Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2459 24 december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 december 2008, nr. 5579165/08, houdende nadere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/ xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/ xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van houdende deskundigheideisen aan gastouders in de kinderopvang (Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Page 1 of 6 (Tekst geldend op: 04-07-2004) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4)

Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4) Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4) Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 285 Wet van 23 juni 2017 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

66.A.25 - Vrijstelling module examens

66.A.25 - Vrijstelling module examens 66.A.25 - Vrijstelling module examens 1 Inleiding Om in aanmerking te komen voor een Part 66 AML of een uitbreiding van een AML met een (sub)categorie, moet u aantonen over de vereiste basiskennis te beschikken.

Nadere informatie

LOOPBAANPLANNER INSTALLATIETECHNIEK

LOOPBAANPLANNER INSTALLATIETECHNIEK LOOPBAANPLANNER VAN MONTAGE TOT Installatietechniek is een vak waarmee je enorm veel kanten uit kunt. In dit schema vind je alle functies, verdeeld over 7 categorieën. Iedere functie kent weer 5 lagen

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Ministeriële regeling. 20 april 2007 FM 2007-00687 M. Regeling vaststelling inhaalprogramma s beleggen

Directie Financiële Markten. Ministeriële regeling. 20 april 2007 FM 2007-00687 M. Regeling vaststelling inhaalprogramma s beleggen Directie Financiële Markten Ministeriële regeling Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 20 april FM -00687 M Onderwerp Regeling vaststelling inhaalprogramma s beleggen Gelet op artikel 171, derde lid, van

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34759 8 december 2014 Wijziging regeling van de Minister van Financiën van 28 november 2014, FM 2014/1838 M, directie

Nadere informatie

B 14 Buitenlandse studenten 3

B 14 Buitenlandse studenten 3 B 14 Buitenlandse studenten 3 1 Inleidinq 1.1 Alqemeen Het beleid is erop gericht vreemdelingen in de gelegenheid te stellen in Nederland een studie of opleiding te volgen. Dit houdt in dat de voor studiedoeleinden

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Onderwijsraad. Aan de minister van onderwijs. 2700 LZ Zoetermeer. Tel. 070-6379 55. vy/eb d.d. 2k november 1988

Onderwijsraad. Aan de minister van onderwijs. 2700 LZ Zoetermeer. Tel. 070-6379 55. vy/eb d.d. 2k november 1988 Onderwijsraad Aan de minister van onderwijs en vetenschappen, Nassaulaanß Postbus 25000, 2514 JS 's-gravenhage 2700 LZ Zoetermeer. Tel. 070-6379 55 Ons kenmerk Uw kenmerk, _ 's-gravenhage,2 H JAN, laöa

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 176 Besluit van 16 maart 1995, houdende wijziging van het Besluit zeevaartdiploma s en van het Bemanningseisenbesluit Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 251 Wet van 27 april 2006 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo

Nadere informatie

Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML

Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML VW Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML 25 oktober 2001/Nr. DGL/01.421093 De Minister van Verkeer en Waterstaat, Gelet op de artikelen 13, eerste lid, 14, derde lid, 15, derde

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving.

Installatievoorschriften. Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving. Installatievoorschriften Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving. 1 Installatievoorschriften Klinkt erg saai: regeltjes uit het hoofd leren van de NEN 1010. Maar het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 432 Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 2 0 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie