GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen"

Transcriptie

1 GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen september 2011 Startvergadering openluchtspektakel op 14 september In deze Westel Info: kortingbon voor boek 100 jaar kasteel Tentoonstelling 100 jaar kasteel van 2 tot 16 september gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo

2 WETENSWAARD Jubilarissen van de maand Gouden bruiloft - 50 jaar getrouwd 2/9 August Van Roy en Julia Lemmens Overwijs Westerlo 9/9 Jos Van Gorp en Martha Daems Heidestraat Oevel 9/9 Josephus Van Asten en Mathilda Van den Vonder August Cannaertsstraat Heultje 9/9 Juul Daems en Gusta Van De Sande Hoge Akkers Heultje 30/9 Jef De Vos en Frida De Ridder Geelse straat Tongerlo 30/9 Fons Roofthooft en Maria Daneels Oosterwijk Diamanten bruiloft - 60 jaar getrouwd 4/9 Albert Smedts en Anna Van Bylen Haart Voortkapel 1/9 Frans Wuyts en Maria Van Meeuwen Ter Voort Voortkapel 14/9 Frans Hendrickx en Marie Vranckx Van Hemelstraat Zoerle-Parwijs 22/9 Renaat Berghmans en Louisa Swerts Guldensporenlaan Westerlo Briljanten bruiloft - 65 jaar getrouwd 21/9 Frans Willems en Maria Van Calster Boerenkrijglaan Westerlo 30/9 Jef De Groot en Maria Sterckx Het Locht Heultje Van harte proficiat aan alle jubilarissen. Subsidies voor culturele of socio-culturele verenigingen met jeugdwerking Een Westelse culturele of socio-culturele vereniging krijgt subsidies van de gemeente voor hun jeugdwerking. Meer info, het subsidiereglement en het aanvraagformulier vind je bij de cultuurdienst op het gemeentehuis en op Het aanvraagformulier moet voor donderdag 15 september binnengebracht zijn. cultuurdienst gemeentehuis Betaal met bancontact in het gemeentehuis Op het gemeentehuis kan je snel en veilig betalen met je bankkaart. We geven er zelfs de voorkeur aan dat je met de bankkaart betaalt. Er staan betaalautomaten op de dienst burgerzaken waar je onder andere terecht kan voor reispassen, identiteitskaarten en rijbewijzen. Aan het onthaal kan je met de bankkaart vuilniszakken en rattenvergif kopen en het krediet op je containerparkkaart opladen. Extra ruimte voor kleuterschool in Heultje en kinderopvang in Oevel De gemeente plaatste een extra klascontainer aan de kleuterschool van Heultje omdat het aantal kleuters daar gestegen is. Ook in Oevel werd een extra container geplaatst aan de Kinderclub zodat de kinderen beter opgevangen kunnen worden. Deze container staat naast de andere containers waarin de kinderopvang al enkele jaren actief is en is ook gebruiksklaar vanaf 1 september. De gemeente kocht deze twee containers voor euro. Het is de bedoeling dat ze blijven staan tot de nieuwe gebouwen klaar zijn. In Oevel plant men de bouw van een gloednieuwe vleugel met plaats voor kinderopvang naast het bestaande schoolgebouw in de Gemeentestraat. En de kleuterschool in de Gravin de Merodestraat in Heultje zal een grondige renovatiebeurt krijgen met uitbreiding na de aankoop ervan. Woonbeleidsplan goedgekeurd Het Kempisch Woonplatform is gestart met het opmaken van een woonbeleidsplan voor de gemeente Westerlo. In het woonbeleidsplan staan de krachtlijnen van het lokale woonbeleid. De nadruk ligt op betaalbaar wonen en initiatieven voor zorgbehoevenden en senioren. Het Kempens Woonplatform is een project van IOK met de steun van de Vlaamse Overheid. Westerlo maakt er samen met 24 andere Kempense gemeenten deel van uit. Het platform concentreert zich onder meer op het ontwikkelen van een gemeentelijke woonbeleidsvisie. 2 september 2011

3 wetenswaard WOORD VOORAF Schobbroekcomité op herdenking oorlogsslachtoffers 550e Squadron Royal Airforce Op 2 juli vond in Nord Killingholme (UK) een herdenking plaats van de oorlogsslachtoffers van het 550e Squadron van de Royal Airforce. Het Schobbroekcomité, burgemeester Guy Van Hirtum en schepen Roger Vrindts waren er samen met heel wat oudstrijders, nabestaanden en sympathisanten. Gewezen Bombcommander Jack Harris leidde de plechtigheid. Tijdens de herdenking vloog de laatste Lancaster enkele keren over. s Avonds loofde Jack Harris de delegatie uit Westerlo voor de jaarlijkes herdenking in Schobbroek. Daar lieten op 21 mei 1944 zeven vliegeniers het leven toen hun Lancaster er neerstortte. Het Schobbroekcomité Voortkapel was aanwezig op de herdenking van de oorlogsslachtoffers van het 550e Squadron Royal Airforce. Laat je riolering keuren voor je ze aansluit Sinds juli moet je voor de eerste ingebruikname, je privéwaterafvoer bij aansluiting op de riolering laten keuren. De verplichte keuring geldt bij aansluiting op de riolering van een nieuwbouw, bij de eerste aansluiting van een bestaande woning, bij grote werken aan je leidingen voor de afvoer van afvalwater en regenwater en op vraag van de gemeente na vaststelling van een inbreuk. Ook bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein is een keuring verplicht. Voor een aansluiting, afsluiting of afkoppeling van je riolering kan je terecht bij de technische dienst. Bij de aflevering van je bouwvergunning krijg je altijd een stappenplan met info en richtlijnen voor de keuring. In het Algemeen Waterverkoopreglement (www.vmm.be) staan de rechten en plichten van de watermaatschappijen, rioolbeheerders en klanten. Je vindt er ook info over de regeling bij lekken, de waarborg tegen afsluiting van leidingwater en de verplichte watermeter per wooneenheid voor elke nieuwbouw. technische dienst gemeentehuis beste inwoners Deze kwakkelzomer loopt weer op zijn laatste dagen en we hopen allemaal op een mooie nazomer. Tal van Westelse verenigingen plannen dan ook nog belangrijke activiteiten. Onze kinderen staan klaar om een nieuw schooljaar te beginnen. De gemeente heeft extra inspanningen gedaan om bijkomende klascontainers, kinderopvangcontainers en digitale schoolborden tijdig geïnstalleerd te krijgen. De gemeente besliste ook om verdere inspanningen te doen voor de nieuwbouw en renovatie van onze gemeentescholen. De komende maanden staat ook ons gemeentehuis centraal. Zo starten de voorbereidingen voor het openluchtspektakel De Merodes met een startvergadering voor alle deelnemers op 14 september en is er een boek en een tentoonstelling over 100 jaar Kasteel. Het interieur van het gemeentehuis wordt ook aangepakt. Er komt een betere bewegwijzering, een nieuwe ontvangstbalie en ook de loketten van de dienst bevolking en burgerlijke stand worden aangepast. Het belangrijkste doel is het verbeteren van de dienstverlening voor de mensen die naar het gemeentehuis komen. Als schepen van ruimtelijke ordening wil ik nog enkele belangrijke punten aanhalen. De ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de sportinfrastructuur in Heultje en enkele militaire hallen in kamp A in Oosterwijk zijn goedgekeurd. Het ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt voor de Asberghoeve is in een vergaande fase. Deze drie projecten zullen nieuwe mogelijkheden bieden aan onze verenigingen. En er is ook goed nieuws voor de toekomstige bouwers en verbouwers want vanaf begin volgend jaar kan de gemeente sneller de nodige bouwvergunningen afleveren, vanaf 75 dagen in plaats van 105 dagen.in overleg met de sociale bouwmaatschappijen en IOK werd ook een woonbeleidsplan voor de volgende jaren opgesteld. Hierdoor worden nieuw projecten in de toekomst beter afgestemd op de locale huisvestingnoden. Beste inwoners, de inhoud van deze Westel-Info bewijst zeer duidelijk het bruisende leven in Westerlo. Zo zullen wij op 17 september met velen naar Oostende gaan met Westerlo op stap. Groeten en tot in Oostende Roger Vrindts schepen van ruimtelijke ordening, landbouw, vrede, gebouwen en monumenten. september

4 nieuws uit college en gemeenteraad De gemeenteraad vond plaats op 27 juni. Er stonden tweeëntwintig punten op de agenda. Het college van burgemeester en schepenen vergaderde vier keer in juni en drie keer in juli en behandelde 312 agendapunten. Rekening 2010 en aanpassing budget 2011 De gemeenteraad stelde unaniem de rekeningen voor 2010 vast. In de begrotingsrekening staan de uitgaven en ontvangsten van het voorbije jaar. De jaarrekening bestaat uit de resultatenrekening en de balans. Op de gewone dienst (de dagelijkse inkomsten en uitgaven) waren er vorig jaar voor 36,2 miljoen euro inkomsten en voor 26 miljoen euro uitgaven (34,3 en 27,3 miljoen in 2009 en 37,5 en 26,2 miljoen in 2008). Op de buitengewone dienst (de investeringen) waren er vorig jaar voor 13,8 miljoen euro uitgaven (16,8 miljoen in 2009 en 12,2 miljoen in 2008). De resultatenrekening heeft een positief resultaat van 2,7 miljoen euro (0,4 miljoen euro in 2009 en 2,8 miljoen euro in 2008). De balans geeft een overzicht van de activa en de passiva van de gemeente. In 2010 bedroegen die 125,7 miljoen euro (124,1 miljoen in 2009 en 115,3 miljoen in 2008). De gemeenteraad stelde ook unaniem de aanpassingen aan het budget 2011 vast. Na goedkeuring van de begrotingsrekening moeten de resultaten daarvan in het budget 2011 verwerkt worden. Ook waren er op een aantal begrotingsposten aanpassingen nodig. Aankoop verkeersborden De gemeente kocht voor euro verkeersborden, houten paaltjes, plooibakens, palen en beugels bij de Groep Janssens uit Lokeren en bij Verjans nv uit Hasselt. Ruimingswerken aan gemeentelijke waterlopen Het college van burgemeester en schepenen wees de opdracht voor het ruimen van de gemeentelijke waterlopen voor een bedrag van euro toe aan de firma Kennes uit Hoogstraten. Verkaveling t Zand in Voortkapel Zoals afgesproken bij de goedkeuring van de overeenkomst draagt de verkavelaar de openbare infrastructuur in t Zand kosteloos over aan de gemeente. In de straat is er plaats voor eenendertig woningen, waarvan de meeste gerealiseerd zijn. Gemeentehuis maakt zich klaar voor de volgende jaren De gemeenteraad ging akkoord met een plan voor een grondige en moderne opsmuk van de inkomhal, de tentoonstellingsruimten, de trappenhal, de dienst burgerzaken en de achteringang van het gemeentehuis. Centraal in de herinrichting staat de nieuwe infobalie in de inkomhal. Die moet de spil van het klantvriendelijke gemeentehuis worden. Om van die hal een werkbare werkplek te maken komt er een glazen wand in de inkomhal. Op de dienst burgerzaken komt er meer ruimte voor bezoekers en personeel. Bezoekers krijgen aangenamere wachtplaatsen in de inkomhal. De tentoonstellingspanelen, waarop al heel wat Westelse kunst gehangen heeft, verdwijnen. Schilderijen hangen voortaan aan de muren zodat kunst en historisch kader mooi samengaan. En ook de trappenhal waarop al heel wat communicanten en pasgetrouwden hebben geposeerd krijgt nieuwe verlichting. Aan de afbakening van het project gingen heel wat besprekingen vooraf. Via een voortraject service design werden de bezoekersstromen en de verwachtingen van de klanten van het gemeentehuis in kaart gebracht. Uit de bedrijven die interesse hebben om het project in de wacht te slepen, worden er drie geselecteerd die een offerte mogen indienen. De kostprijs van de werkzaamheden wordt geraamd op euro. De werkzaamheden starten begin volgend jaar. Slotmoment Met belgerinkel naar de winkel Op woensdag 7 september vindt in het gemeentehuis de prijsuitreiking van de jaarlijkse actie Met belgerinkel naar de winkel plaats. Belgerinkel wil mensen aanmoedigen om met de fiets naar de winkel te gaan. Er deden vijfennegentig winkels mee. De deelnemers kunnen twee fietsen, heel wat fietsproducten en waardebons bij de deelnemende winkels winnen. Nieuwe vloer voor bureauruimte bib De bib maakte van de zomermaanden gebruik om de vloerbekleding in de bureauruimte te vernieuwen. De vernieuwing kostte euro. Het is de bedoeling dat ook de bib zelf volgend jaar een nieuwe vloerbekleding krijgt. 4 september 2011

5 nieuws uit college en gemeenteraad Zoektocht 100 jaar kasteel Jef Willems heeft voor het project 100 jaar kasteel een zoektocht met spreekwoorden, gezegden en weetjes over de Merode en Westerlo gemaakt. De zoektocht is vijf kilometer lang en vertrekt aan het Boswachtershuis. Het traject loopt langs de bib, het park, het kasteel, Toerisme Westerlo, de kerk, het kerkhof, de Verlorenkost, de Nete, t Riet, t Trammeke, de Marlybrug, Spikdorenveld en de Beeltjensdreef. Je kan de formulieren van de zoektocht tot 2 november afhalen in het Boswachtershuis en bij Toerisme Westerlo. Ontwerper voor bouw nieuwe vleugel met kinderopvang aan lagere school Oevel De gemeente diende vorig jaar bij de Vlaamse overheid een subsidieaanvraag in voor de bouw van een nieuwe vleugel aan de basisschool met buitenschoolse kinderopvang in de Gemeentestraat in Oevel. De aanvraag staat op een wachtlijst. Omdat de wachttijd tot acht jaar kan oplopen zoekt de gemeente een bouwpromotor die het gebouw nu al wil bouwen en aan de gemeente verhuren. Zodra de subsidie van de Vlaamse overheid er is, neemt de gemeente het gebouw over. De gemeenteraad keurde het bestek goed voor het aanstellen van een ontwerper. De prijs van het bouwproject wordt op 4,6 miljoen euro geraamd. Gas en elektriciteit De gemeente, het OCMW en de politie Zuiderkempen hebben nieuwe leveranciers voor de levering van gas en elektriciteit voor een periode van drie jaar. De levering van gas wordt toegewezen aan SPE, de levering van elektriciteit aan Nuon. De FSC-bossen van Tongerlo De gemeente treedt toe tot het FSC-groepscertificaat van het Agentschap voor Natuur en Bos. FSC staat voor Forest Stewardship Council en is een keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een product afkomstig is uit een verantwoord beheerd bos. De gemeente heeft 26 hectare bos. De grootste bospercelen liggen aan de Oevelse dreef, de abdij en in het voormalig militair domein in Tongerlo. Samenaankoopactie dakisolatie De gemeente doet samen met Laakdal, Herselt en Olen mee aan een initiatief van IOK om gezinnen de kans te bieden om samen dakisolatie aan te kopen. Zo n groepsaankoop leidt vaak tot gunstigere prijzen. Over de samenaankoop volgen nog infomomenten in Laakdal en Olen. Via Westel Info houden we je op de hoogte over de start van de actie. Eerder waren de gezamenlijke aankoop van zonnepanelen en de tankslag een groot succes. Wie zorgt er voor de drank? De gemeente gaat een nieuw raamcontract afsluiten voor de levering van dranken aan de gemeentelijke feestzalen en cafetaria. De kosten worden geraamd op euro per jaar. Concreet gaat het over de levering van drank aan De Zoerla, de polyvalente zaal van Voortkapel, de Merodezaal van Heultje, de sporthal De Beeltjens, de cafetaria achter het gemeentehuis, het gemeentehuis zelf en het zwembad. Flitspaal in August Cannaertsstraat in Heultje Er komt een flitspaal in de August Cannaertsstraat in Heultje. Uit snelheidsmetingen blijkt immers dat er in deze straat ook vaak te snel gereden wordt. Over de gemeenteraad en het college Het college van burgemeester en schepenen is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bestaat uit de burgemeester, zes schepenen en de OCMW-voorzitterschepen. De vergaderingen van het college gebeuren achter gesloten deuren. De gemeenteraad bestaat uit zevenentwintig leden: vier van Groep Eenheid, drie van Vlaams Belang, een van Open VLD, een van Groen! en achttien van CD&V. De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 5 september om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Je bent van harte welkom. De verslagen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen vind je op GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen september

6 AANLEG Noord-zuidverbinding Kempen De Vlaamse overheid is begin augustus gestart met de aanleg van de Noord-Zuidverbinding Kempen. De werkzaamheden duren tweeënhalf jaar en bestaan uit drie grote delen: de herinrichting van elf kruispunten rond Geel - tot mei 2012 de bouw van een nieuw op- en afrittencomplex met fly-over en rotonden aan Geel-West - start 15 september 2011 de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen Geel en Kasterlee - start najaar 2011 Waar wordt er in september en oktober gewerkt? Tot mei 2012 worden in drie deelfasen elf kruispunten in en rond Geel heringericht. De werkzaamheden zijn een voorbereiding op de eigenlijke werken aan het op- en afrittencomplex in Geel-West aan de watertoren in Oevel, die in september starten. Op de meeste kruispunten blijft de doorstroming gewaarborgd. omleiding doorgaand verkeer omleiding lokaal verkeer verbinding onderbroken doorgang voor alle verkeer De rotonde om af te slagen naar Winkelomheide op de Ring van Geel wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. De werkzaamheden duren nog tot 18 oktober. Het kruispunt van de Herentalseweg en de Antwerpseweg in Geel Punt wordt heraangelegd. De werkzaamheden duren nog tot 14 september. De Herentalseweg is in september niet meer afgesloten. Afslagen vanuit Westerlo naar Herentals blijft tijdens de werken onmogelijk. Het kruispunt van de Bell Telephonelaan, de Janssen Pharmaceuticalaan en Liessel krijgt verkeerslichten en er komen tijdelijke fietsoversteken. De werkzaamheden duren nog tot 4 oktober. Vanaf 15 september starten ook de werken aan het op- en afrittencomplex in Geel-West. Er komen een fly-over en twee rotonden. Het eerste deel van de werkzaamheden vindt buiten de bestaande rijweg plaats en zal dus weinig verkeershinder veroorzaken. Van januari tot april 2012 staan de laatste zes kruispunten op het progamma waaronder het kruispunt Nijverheidsstraat- Moleneinde en het kruispunt Nijverheidsstraat-Heieinde in Oevel. De kruispunten krijgen verkeerslichten. 6 september 2011

7 rookmelders redden levens Rookmelders redden levens Bij een woningbrand is vooral de rook dodelijk. Je wordt niet wakker, ademt de rook in, en verliest het bewustzijn. Twee op de drie slachtoffers sterven door verstikking in hun slaap. Een rookmelder maakt je wakker! Daarom doet de gemeente mee aan de rookmeldercampagne van het Provinciaal Veiligheidsinstituut, PVI. Vanaf 5 september te koop op het gemeentehuis Vanaf 5 september kunnen inwoners van Westerlo rookmelders kopen aan het onthaal op het gemeentehuis tijdens de openingsuren van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur, op maandag van tot uur en op woensdag van 14 tot 16 uur. Je betaalt de goedkopere prijs van 19,95 euro per rookmelder. Wedstrijd Bij aankoop van een rookmelder kan je deelnemen aan de provinciale rookmelderwedstrijd. Bij het onthaal op het gemeentehuis krijg je een deelnemingsformulier. Wie voor eind december een rookmelder koopt, maakt kans op een reischeque van 1000 euro of een van de twee plooifietsen. Hoe betalen? Een rookmelder kost 19,95 euro. Cash betalen is mogelijk maar het is nog veel makkelijker om per bancontact te betalen. Bij het onthaal op het gemeentehuis kan je snel en veilig betalen met je bankkaart. communicatiedienst gemeentehuis > e-loket > rookmelder reserveren De optische rookmelders zijn van het merk First Alert, hebben een lithiumbatterij die tien jaar meegaat en kunnen makkelijk met plakstrips, dus zonder boren, opgehangen worden. Je krijgt ook een folder met informatie over de installatie en plaats van een rookmelder. Er zijn in totaal vijfhonderd rookmelders te koop. Als de voorraad uitgeput is, kan je je inschrijven op een wachtlijst aan het onthaal op het gemeentehuis of op het E-loket. Want vanaf 2012 organiseert het Provinciaal Veiligheidsinstituut een tweede bestelronde. september

8 100 jaar kasteel gemeentehuis Op vrijdag 2 september wordt het startschot gegeven van een reeks activiteiten die georganiseerd worden naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het kasteel van Jeanne de Merode, nu het gemeentehuis. Er staan een tentoonstelling, een nieuw boek, een zoektocht en een openluchtspektakel op het programma. Boekvoorstelling 100 jaar Nieuw Kasteel vrijdag 2 september 100 jaar Kasteel Gravin Jeanne de Merode Gemeentehuis WESTERLO Tentoonstelling 100 jaar Nieuw Kasteel 2 tot 16 september 2011 Heemkring Ansfried organiseert een tentoonstelling die een overzicht toont van het kasteel en zijn geschiedenis. Vier thema s komen aan bod: gravin Jeanne de Merode, architect Langerock en aannemer Hesbain, de plannen en info over de bouw en oude voorwerpen uit het vroegere kasteel. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het gemeentehuis, is van harte welkom voor de opening van de tentoonstelling en de voorstelling van het boek op vrijdag 2 september om 20 uur in het gemeentehuis. Verder kan je de tentoonstelling bezoeken tijdens de kantooruren en in het weekend op 3, 4 en 10 september tussen 14 en 17 uur. Op 3,4 en 10 september om 14, 15 en 16 uur zijn er gratis gidsbeurten met een rondleiding in het kasteel en een toelichting bij de tentoonstelling. Ook op Open Monumentendag, op zondag 11 september van 10 tot 18 uur, kan je een bezoek brengen aan de tentoonstelling met gratis rondleidingen. cultuurdienst gemeentehuis Op vrijdag 2 september wordt het boek 100 jaar Kasteel Gravin Jeanne de Merode voorgesteld. Je kan vanaf dan dit boek kopen. Uitnodiging Op vrijdag 2 september om 20 uur, tijdens de opening van de tentoonstelling 100 jaar Kasteel, vindt ook de boekvoorstelling plaats van 100 jaar Nieuw Kasteel Westerlo in de raadzaal van het gemeentehuis. Het boek kost 12 euro. Hier vind je een kortingbon waarmee je het boek kan aankopen voor 7 euro. Je kan het boek kopen na de boekvoorstelling op 2 september en vanaf 5 september aan het onthaal van het gemeentehuis. Kortingbon 5 euro geldig voor 1 boek per gezin 8 september 2011

9 openluchtspektakel 100 jaar kasteel Doe mee aan het openluchtspektakel! Startvergadering op woensdag 14 september 2011 Volgend jaar van 16 tot 28 mei 2012 vinden openluchtspektakels plaats aan het kasteel van de Merode in de Polderstraat, in het centrum van Westerlo en in het Nieuw Kasteel in de Boerenkrijglaan. Wil je meer informatie over het openluchtspektakel? Op woensdag 14 september om 19 uur vindt een startvergadering plaats in De Zoerla, Gevaertlaan 1 in Zoerle-Parwijs. Je krijgt er meer info over het project, de werkwijze en je kan je ook inschrijven om mee te doen De Merodes openluchtspektakel van 16 tot 28 mei 2012 naar aanleiding van 100 jaar Nieuw Kasteel Westerlo STARTVERGADERING & VOORSTELLING OP WOENSDAG 14 SEPTEMBER OM 19 UUR IN DE ZOERLA - JE KOMT TOCH OOK? WIJ ZOEKEN TALENTVOLLE EN/OF ENTHOUSIASTE acteurs, zangers, dansers, muzikanten, figuranten, soldaten, ruiters, decorbouwers, naaisters, toneelmeesters, rekwisietenverantwoordelijken, ticketcontroleurs,... MEER INFO en GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen open monumentendag zondag 11 september Op zondag 11 september vindt de 23ste editie van Open Monumentendag plaats. Deze keer staat de dag helemaal in het teken van het jaarthema Conflict. Monument de Ligne Zandberg Oorlogsmonument de Ligne staat aan de Zandberg op de grens met Zammel. Het oorlogsgedenkteken herinnert aan een treffen tijdens de Eerste Wereldoorlog waarbij vijf Belgen stierven, onder wie prins Baudouin Henri Lamoral de Ligne. Op zondag 11 september van 10 tot 18 uur staat er een bemande infokiosk. Medewerkers van het heemmuseum geven meer uitleg. Je kan die dag ook naar de tentoonstelling 100 jaar kasteel in de inkomhal van het gemeentehuis. De tentoonstelling met vele foto s belicht de geschiedenis van deze eeuweling en toont de vele functies die het kasteel gedurende die 100 jaar vervulde zoals een residentie voor de gravin, militaire functies tijdens de Tweede Wereldoorlog en tot op vandaag het gemeentehuis. Tentoonstelling 100 jaar kasteel - gemeentehuis Op Open Monumentendag van 10 tot 18 uur zijn er ook doorlopend en gratis rondleidingen in het gemeentehuis. Het gemeentehuis was vroeger het kasteel van gravin Jeanne de Merode en bestaat 100 jaar. september

10 cultuur en vrije tijd Haringbak met feestprogramma 9 en 10 september 48 uren van Oevel van vrijdag 2 tot zondag 4 septemb Op 9 september is er een dansavond en op 10 september worden haringen gebakken en zijn er muzikale optredens. Op zaterdag 10 september vanaf 13 uur bakt de Landelijke Gilde en KVLV van Voortkapel naar jaarlijkse gewoonte massaal haringen aan de feesttent in de Kloosterstraat in Voortkapel. Behalve gebakken haringen, witte moezelwijn uit Trittenheim en pannenkoeken zijn er ook andere streekgerechten. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes is er een goed gevuld muzikaal programma met optredens van De zingende Boer, de Heidemuzikanten, DJ Laurens en Corry Konings. Voor de kinderen is er animatie zoals een paardenmolen en een springkasteel. De jaarlijkse haringbak wordt vooraf gegaan door een dansavond. Op vrijdag 9 september vanaf 21 uur kan je dansen op muziek uit de jaren 70 en 80. Haring: meer dan 100 verrassende en smakelijke recepten (boek 2009) Rietfeesten op zondag 4 september Op zondag 4 september van 14 tot 19 uur kan je aan het Riet, tussen de kerk en de Grote Nete, in Westerlo naar de Rietfeesten van de Sint-Sebastiaansgilde. In de wei rond het hoeveke van de gilde brengen de Koninklijke Fanfare Hoop en Vlijt, Marijke Vyncke met haar ensemble, volkskunstgroepen Jan en Alleman, Zonnedauw en Reuzegom Leuven je een programma met muziek, volksdans en vendelzwaaien. Voor kinderen is er een springkasteel, je kan er boogschieten op de liggende wip en er zijn drank, pannenkoeken en hotdogs. De toegang is gratis. De opbrengst gaat naar gildeleden die onlangs met een woningbrand geconfronteerd werden vrijdag 2 september uur mosseldrive-in of tentmosselen uur Azerbeidzjan-België op groot scherm zaterdag 3 september 14 uur koers voor wielertoeristen +40 jaar uur koers voor wielertoeristen -40 jaar 17 uur dorpskoers voor Oevelaars 20 uur Rock Flakes 22 uur The Mighty Moose Band met Gunther Neefs 0.30 uur Cirque Atomique zondag 4 september uur dorpsontbijt met Dany Fabry en Davy Gilles uur misviering uur frühschoppen met fanfare De Verenigde Vrienden en jeugdfanfare In Tutto uur barbecue en kindernamiddag met sky watch, springkastelen, vrij podium, uur De Planken en verrassingsoptreden 10 september 2011

11 cultuur en vrije tijd er Welkom op de Westelse FolkSolder Westelfolk heeft eindelijk zijn eigen stek. Er is een akkoord met de nieuwe uitbaters van de Westelse parochiezaal t Centrum. Westelfolk krijgt er de hele eerste verdieping en zo is FolkSolder geboren, een belangrijke stap richting hun doel namelijk het Kempisch Folklorecentrum. De samenspelgroep speelt er op maandagavond en op andere dagen vinden de cursussen trekzak, hommel, doedelzak, draailier, instrumentenbouw en andere plaats. Elke maandagavond van tot 24 uur is iedere folkliefhebber welkom op het folkcafé want dan speelt de samenspelgroep. Westelse FolkSolder in café t Centrum Boerenkrijglaan 24 Westerlo Garageverkoop op 1 en 2 oktober Inschrijven tot 10 september Zaterdag 1 en zondag 2 oktober van 9.30 tot 17 uur organiseert de Gezinsbond een garageverkoop in de zeven dorpen van de gemeente. Van op je oprit, voortuin of in je garage verkoop je spullen die al lang op zolder of in de garage staan. Wil jij ook spullen verkopen tijdens de garageverkoop? Inschrijven kost 6 euro voor leden van de Gezinsbond en kan nog tot 10 september op en op Er vindt ook een tombola plaats tussen de deelnemende verkopers. Westerlo op stap naar Oostende zaterdag 17 september Op 17 september maken 1400 Westerlonaren een uitstap naar Oostende. Met de trein gaat het vanuit Herentals richting Oostende. Iedereen heeft kunnen kiezen uit een uitgebreid aanbod van zestien verschillende programma s om de koningin der badsteden te bezoeken. September is poëziemaand: hang een gedicht voor je raam vanaf 1 september In september zie je overal in het straatbeeld van Westerlo gedichten hangen. In de bib, scholen, winkels, cafés openbare gebouwen en ook gewoon bij mensen thuis hangen er maar liefst vijfhonderd gedichten op. Vanaf donderdag 1 september kan je een gedicht op A3-affiche krijgen in de bibliotheek Kasteelpark 5 in Westerlo om thuis voor je raam te hangen. Hang een gedicht voor je raam is een initiatief van de cultuurraad, WesterZinnen, de bib, de Sint- Lambertusscholen en Westelse culturele verenigingen. Workshop poëzieschrijven voor beginners vanaf 22 september Op donderdag 22 september van 20 tot uur vindt wekelijks een workshop poëzieschrijven plaats in het Heemmuseum, Sint-Michielsstraat 2 in Oevel. Zowel beginners als gevorderden vanaf achttien jaar kunnen les komen volgen van de dichters van WesterZinnen. Aan de hand van schrijfopdrachten en gastdichters kom je na tien lessen te weten welke poëziestijl je op het lijf is geschreven. Je betaalt 50 euro voor 10 lessen. Inschrijven is noodzakelijk bij de cultuurdienst op het gemeentehuis. cultuurdienst gemeentehuis Hoe schrijf ik een gedicht: een schriftelijke cursus dichten en gedichten lezen september

12 START TICKETVERKOOP de zoerla OP 1 OKTOBER vr 9/9 Katarina Bassez & ensemble - klassiek concert 20 uur - kerk Zoerle-Parwijs - vvk 14 euro - kassa 16 euro do 20/10 De bonte namiddag - seniorenspecial met Sam Gooris, Davy Gilles, Lindsay en Mieke 14 uur - De Zoerla - vvk 12 euro - kassa 14 euro vr 28/10 Philippe Geubels - UITVERKOCHT stand-up komedie - 20 uur in De Zoerla vr 20/1 Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus - humoristische theatervoorstelling met Kurt Defrancq & Securent Productions 20 uur - De Zoerla - vvk 20 euro - kassa 22 euro vr 10/2 Will Tura 20 uur - De Zoerla - vvk 30 euro - kassa 35 euro (GEEN KORTING) wo 7/3 Het Echt Antwaarps Teater - Mon komt uit het prison 14 en 20 uur - De Zoerla - vvk 16 euro en kassa 18 euro vr 6/4 Helicon Vocaal Ensemble klassiek concert met Johannes-Passion van J.S. Bach 20 uur - kerk Tongerlo - vvk en kassa 25 euro (GEEN KORTING) vr 27/4 Voice Male Ladies First - concert 20 uur - De Zoerla - vvk 18 euro en kassa 20 euro vr 15/6 Jean Blaute & Eric Melaerts gedeelde adoraties 3 - concert 20 uur - De Zoerla - vvk 18 euro en kassa 20 euro vr 21/9 Marijn Devalck & groep - Art Bécaud, een hommage - concert 20 uur - De Zoerla - vvk 16 euro en kassa 18 euro do 8/11 Lia Linda & Albert s Lachspirine Show - sketches, typetjes en meezingers met een zeer hoog humorgehalte 14 uur - De Zoerla - vvk 14 euro en kassa 16 euro vr 23/11 Sandrine - concert 20 uur - De Zoerla - vvk 18 euro en kassa 20 euro De ticketverkoop start op zaterdag 1 oktober 2011 van 9 tot 13 uur bij de cultuurdienst op het gemeentehuis Boerenkrijglaan 61 in Westerlo. En vanaf 3 oktober kan je kaarten ook telefonisch of online reserveren via het e-loket op Inwoners van Westerlo krijgen vijftig procent korting tenzij anders vermeld en moeten hun tickets ophalen bij de cultuurdienst op vertoon van hun identiteitskaart. Je krijgt een ticket per meegebrachte identiteitskaart. cultuurdienst gemeentehuis > e-loket 12 september 2011

13 VREDESWEEK Vredesweek van 21 september tot 2 oktober De Vlaamse Vredesweek vindt plaats van 21 september tot 2 oktober. Vredesorganisaties, sociale organisaties en ngo s benadrukken de noodzaak om een Internationaal Verdrag rond Wapenhandel te realiseren ter bevordering van de millenniumdoelstellingen. Wapens komen vaak terecht op plaatsen waar al geweld heerst. Hierdoor vermeerdert het geweld in de vaak kwetsbare gebieden omdat er zoveel wapens binnen handbereik zijn. Een internationaal verdrag dat de controle op de wapenhandel versterkt, is meer dan nodig. Op dit moment onderhandelen de staten binnen de Verenigde Naties over zo n verdrag. De Vredesweekpartners willen dat het verdrag alle wapenleveringen verbiedt als het risico bestaat dat ze gebruikt worden voor mensenrechtschendingen, voor misdaden of terrorisme, en als ze een gewapend conflict of negatieve ontwikkeling veroorzaken of versterken in een land of regio. Tijdens de vredesweek is er heel wat te doen. In Vlaanderen zijn er tentoonstellingen, straatacties, vredeswaken en lezingen. Meer info vind je in de agenda van de vredesweek op en - Vredesvlag hangt aan het gemeentehuis op woensdag 21 september Op 21 september is het de Internationale Dag van de Vrede. De Verenigde Naties roepen lidstaten, organisaties en individuen op om die dag geweldloos te maken met een wereldwijde wapenstilstand. Die dag hijst de gemeente de vredesvlag om aan te tonen dat wij ook in vrede geloven. Tentoonstelling grote tekenwedstrijd Vredesposter van 26 tot 29 september De tekeningen voor de tekenwedstrijd kan je in het gemeentehuis bewonderen van 26 tot 29 september. Van 26 tot 29 september is er een tentoonstelling van tekeningen van de leerlingen van de scholen in Westerlo en Heist-op-den-Berg in het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 in Westerlo. Samen met andere scholen uit de hele wereld namen de leerlingen uit de Westelse scholen deel aan de internationale tekenwedstrijd Vredesposter van de Lionsclub Juweel der Netevallei. Dit jaar tekenden de kinderen rond het thema Kinderen kennen vrede. Oxfam-Wereldwinkel focust op rijst uit Thailand De wereldwinkel in Westerlo zet tot eind oktober de rijst uit Thailand in de kijker. Dat sluit aan bij de wereldwijde Oxfam-campagne Groei. Voedsel. Leven. Aarde. Die ijvert voor een toekomst waarin iedereen genoeg te eten heeft. Want bijna een miljard mensen, 1 op 7 dus, gaat elke avond slapen met een lege maag. De rijstboeren moeten zich ook steeds aanpassen aan de nieuwe weersomstandigheden om hun inkomen veilig te stellen. Want de voorbije vijf jaar is het weer warmer, droger en valt er minder regelmatig regen dan vroeger. Met de fairtradepremie van Oxfam-Wereldwinkels, zet de organisatie Green Net een programma op dat de boeren helpt zich te wapenen tegen de impact van de klimaatverandering. Green Net roept de Westerse consumenten op om Oxfam te steunen. Als consument speelt iedereen een belangrijke rol door duurzamer te leven en te consumeren. september

14 toerisme De Merodehappening zondag 25 september Op zondag 25 september om 13 uur vindt de jaarlijkse familiehappening van het plattelandsproject de Merode plaats rond het nieuwe vrijetijdscentrum de Mixx in de Asbroek in Herselt. De familiehappening start met een streekmarkt en je kan er kennismaken met tal van producten en activiteiten van de Merode. Er zijn ook optredens, workshops en kinderanimatie. Bij Toerisme Westerlo kan je terecht voor meer info over de happening, een fietsroute doorheen heel de Merode en een flyer over de Merodehappening die toont hoe je van de Meroderoute tot aan de Merodehappening in de Mixx fietst. Kom je op 25 september met de fiets en deze flyer naar de happening, dan krijg je een leuk cadeautje. Als je liever wandelt, kan je op de happening terecht voor de Stabbelwandeling, een geanimeerde wandeling van een klein uurtje door het natuurgebied Goor-Asbroek, op maat van kinderen. Toerisme Westerlo - Boerenkrijglaan Wandelbrug tussen Beeltjens en Kwarekken Sinds 8 augustus is men gestart met de funderingswerken voor de aanleg van een wandelbrug tussen de Beeltjens en Kwarekken. De brug verbindt beide bosgebieden en creëert een veilige oversteekplaats binnen het wandelnetwerk de Merode. De werken gebeuren zonder veel verkeershinder. Maar begin september zal de straat Asberg 1 à 2 dagen afgesloten zijn. De straat is dan volledig afgesloten voor alle autoverkeer. Doorgang voor voetgangers en fietsers te voet met hun fiets aan de hand blijft steeds mogelijk. De werken kaderen binnen het landinrichtingsproject De Merode: prinsheerlijk platteland en gebeuren in opdracht van Kempens Landschap vzw en wordt grotendeels betaald door de Vlaamse overheid en Europa Wandelnetwerkkaart de Merode te koop De kaart van het wandelnetwerk de Merode is te koop bij Toerisme Westerlo. Het wandelnetwerk is bewegwijzerd met knooppunten waarmee je oneindig veel korte en lange wandelingen kan uitstippelen. De kaart met inspiratieboekje met leuke tips kost 8 euro. Fotowedstrijd Waar in Westerlo is deze foto genomen? Als je weet waar de linkse foto in Westerlo genomen is, kan je een Merodebox winnen. Bezorg de oplossing voor 15 september aan Toerisme Westerlo, Boerenkrijglaan 25, 2260 Westerlo. Meespelen kan ook via Winnaar vorige editie Lisette Caems uit de Kloosterstraat in Voortkapel. Antwoordkaart fotowedstrijd september 2011 (1 antwoord per persoon) naam... straat... nr... gemeente... telefoonnummer Waar werd deze foto genomen?... Zij herkende de schuur van de Abdij van Tongerlo. 14 september 2011

15 bibliotheek Low Impact Man: meer geluk met minder voetafdruk op dinsdag 4 oktober Op dinsdag 4 oktober om uur kan je komen kijken en luisteren naar Steven Vromman, de man die probeert zijn ecologische voetafdruk zo sterk mogelijk te reduceren. Onze ecologische voetafdruk is veel te groot want voor onze levensstijl, afvalproductie en consumptie verbruiken we veel meer dan de aarde ons kan geven.via sprekende voorbeelden, straffe cijfers, boeiende verhalen en met de nodige humor krijg je een flinke stimulans om zelf ecologisch aan de slag te gaan. Reserveren is noodzakelijk en kost 4 euro of 3 euro voor -18 en +55. Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen Gezocht: juryleden KJV Westerlo Ben je tussen 4 en 16 jaar en lees je graag? Vind je het belangrijk om je stem te laten horen? Word dan KJVjurylid en ga mee op zoek naar het allerbeste kinder- en jeugdboek van het voorbije jaar. Voor kinderen van het 3de en 4de leerjaar organiseert de bib een leesgroep. Zij lezen tien boeken en komen een 5-tal keer in groep samen om aan de hand van een leuke activiteit of spel over de boeken te praten. Uiteindelijk maakt ieder zijn eigen top 10. Maar ook de andere leeftijdsgroepen kunnen meelezen. Je haalt je lidkaart en boeken bij de bibliotheek. Als jurylid lees je de boeken op eigen houtje en beoordeel je ze. Bij Kinder- en Jeugdjury is leesplezier het allerbelangrijkste! Bij afsluiting van het leesjaar krijgt iedere deelnemer een verrassing. Meer info krijgen de kinderen op school. bibliotheek Kasteelpark Reserveren is noodzakelijk en kost 4 euro of 3 euro voor -18 en +55. bibliotheek Kasteelpark De bibtips in Westel Info verwijzen naar boeken, cd s en dvd s die je kan vinden in de bib. Win een ipod van de bib De gemeente organiseert een onderzoek naar het gebruik van de bib van Westerlo, met steun van het Provinciaal Bibliotheekcentrum. De bedoeling is beter zicht te krijgen op wat er leeft aan belangstellingsonderwerpen in Westerlo, en hoe de bib haar toekomstige dienstverlening daar beter op kan afstemmen. Het marktonderzoek start op 19 september. Een duizendtal inwoners die geen lid zijn van de bib, zullen een vragenlijst ontvangen per post. Je kan de ingevulde vragenlijst gratis terugsturen of binnenbrengen in de bib. De vragenlijst staat ook op de website en kan online ingevuld worden. En onder enkele honderden bibliotheekgebruikers wordt er per ook een steekproef genomen om te zien of de bib met haar huidig aanbod beantwoordt aan de vragen van haar gebruikers. Onder alle deelnemers aan dit onderzoek worden een aantal boeiende prijzen verloot. Zo maak je kans op een ipod touch 64 GB, twv. 365 euro, of 10 boekenbons van 20 euro. bibliotheek Kasteelpark september

16 milieu Compostmeesters op containerpark zaterdag 3 september Op zaterdag 3 september van 10 tot 12 uur vertellen de Westelse compostmeesters jullie graag alles over de geheimen van het composteren. Ivo Pauwels: composteren en kringlooptuinieren (boek 2009) Bespaar op je energiekosten dankzij de groepsaankoop - inschrijven tot 2 oktober Tot 2 oktober kan je gratis en vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop van groene stroom en gas. Je bespaart op je energiefactuur en draagt je steentje bij aan het milieu. Na een veiling waar energieleveranciers hun beste bod kunnen doen, krijg je een voorstel met eventuele besparingen. En pas daarna beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Er is begeleiding en ondersteuning bij een eventuele overstap van energieleverancier. Wie online inschrijft, maakt kans op een E-move elektrische fiets ter waarde van 1700 euro. Westerlo neemt net als vorig jaar deel aan de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. Hoe meer mensen er deelnemen, hoe groter de korting op de energiefactuur. Vorig jaar was de actie een succes. Gemiddeld bespaarde een gezin 225 euro op jaarbasis. Infoavond groepsaankoop groene stroom en gas op dinsdag 27 september Op dinsdag 27 september om 20 uur vindt er een infoavond plaats in de OCMW-zaal t Rietje, Verlorenkost 22/1 in Westerlo. Hier kan je terecht voor meer info en ook om je in te schrijven. milieudienst gemeentehuis gratis infolijn (tussen 9.30 en uur) > provincie Antwerpen Haagplantactie Behaag onze Kempen! bestellen tot 31 oktober In september en oktober kan je plantgoed aankopen aan voordelige prijzen via de actie Behaag onze Kempen. De actie is een organisatie van IOK, Natuurpunt vzw, Velt vzw, JNM en 23 Kempense gemeentebesturen, waaronder Westerlo. De actie wil inheemse en streekeigen soorten promoten. Soorten geschikt voor jouw tuin? Meer info over het soort plantgoed dat geschikt is voor je tuin, vind je op en in de gratis infobrochure op het gemeentehuis. In oktober vinden er ook drie gratis infoavonden plaats waar je terecht kan voor meer info. Heb je al eens gedacht aan een gemengde haag? De hagen bestaan uit meer dan één soort, zijn beter bestand tegen ziekten en plagen en creëren een mooi blad-, bloesem- en besseneffect. Ook kan je een gemengde haag (plaatselijk) laten uitgroeien tot een heg of ze net als een klassieke beukenhaag strak scheren. Aanbod plantgoed Je kan kiezen uit inheemse en streekeigen hagen, bomen, klimplanten en heesters. Je kan ook steunpalen voor je fruitbomen bestellen. Het voordeel van inheemse en streekeigen haagplanten is dat ze van nature goed op onze arme Kempense zandgronden gedijen. Ze trekken meer diersoorten aan en vergroten de natuurwaarde van je tuin. Hoe bestellen en wanneer afhalen? Bestellen doe je bij voorkeur via het online bestelformulier op de website Maar je kan ook bestellen via een folder of bestelformulier bij de milieudienst op het gemeentehuis. Bestellen kan tot 31 oktober. Het bestelde plantgoed moet je zelf afhalen op zaterdag 19 november tussen 9.30 en uur in de Hallen van domein Teunenberg, Boerenkrijglaan 51C in 2250 Olen. Betalen doe je ter plaatse. Geen witte gids meer nodig! Als je geen papieren telefoongids meer wil ontvangen, kan je je uitschrijven voor 28 oktober op of milieudienst gemeentehuis september 2011

17 milieu Tips tegen ongewenste gast: de bruine rat Berg al je voedsel veilig op in afgesloten tonnen en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen. Voeder huisdieren niet te veel zodat het meeste voedsel s avonds op is. Je kan ook een voederschoteltje gebruiken dat je s avonds kan wegnemen. Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of containers, niet op hopen of in zakken en zorg dat het huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd. Vermijd langdurige voedselopslag en gebruik altijd eerst de oudste voorraad. Stapel verpakte veevoeders in losstaande stapels. Ruim volledig op in en rond gebouwen. Zo voorkom je schuil- en nestplaatsen en kan je eventuele sporen snel opmerken. Een horizontaal plaatje rond palen en balken zorgt ervoor dat de ratten nog wel naar beneden kunnen, maar niet meer naar boven. milieudienst gemeentehuist Infoavonden De eetbare tuin in oktober In oktober vinden er drie gratis infoavonden plaats. Je krijgt er meer info over het aangeboden plantgoed tijdens de actie Behaag onze Kempen en je komt er de voordelen te weten van inheemse bomen en struiken. Zwerfkatten in de buurt? Westerlo pakt het probleem van de zwerfkatten aan en heeft een overeenkomst met enkele Westelse dierenartsen. Ze steriliseren en castreren gezonde zwerfkatten en maken een inkeping in het rechteroor om ze te herkennen. Als je een zwerfkat wil laten steriliseren of castreren, moet je vooraf een toelating vragen bij de milieudienst op het gemeentehuis. Je kan ook een kattenkooi komen lenen op de milieudienst om de zwerfkat te vangen en daarmee naar een deelnemende dierenarts gaan. Na de ingreep moet je de zwerfkat terug vrij laten op de plaats van de vangst. Een voorwaarde is wel dat je zwerfkatten na de behandeling eten blijft geven. Wist je dat veel zwerfkatten ook jongen kunnen zijn van jouw huiskat? Laat dus ook jouw kater of kattin castreren of steriliseren. Het biedt ook voordelen voor het dier zelf. Een gesteriliseerde kattin heeft minder kans op de ontwikkeling van kwaadaardige melkkliertumoren en etterige baarmoederontstekingen. Katers vertonen minder zwerfgedrag, vechten minder en hebben niet meer de behoefte hun territorium te markeren door overal te sproeien. Ze worden ook rustiger, zwerven minder rond en lopen dus ook minder kans op verkeersongevallen of besmettelijke ziekten zoals kattenaids. En ook voor de woonbuurt is het aangenamer want gecastreerde katers geven geen nachtconcerten, veroorzaken minder stankoverlast en vallen de kat van de buren niet meer lastig! milieudienst gemeentehuis Ze hebben een belangrijke ecologische meerwaarde want vogels en vlinders zijn dol op de bessen, vruchten en bloesems. En ook voor ons zijn ze lekker en voedzaam. Vooraf inschrijven voor de infoavond is niet nodig. 6/10 Oud-Turnhout - Zweepes Ven (bovenzaal) Oude Arendonkse Baan 73 13/10 Rijkevorsel - Raadzaal gemeentehuis Molenstraat 5 20/10 Geel - Stadhuis (zaal 1.14) Werft 20 Westerlo heeft een overeenkomst met enkele Westelse dierenartsen ivm het steriliseren van zwerfkatten. Meer info vind je bij de milieudienst op het gemeentehuis. september

18 kamp c sport Infosessie dakisolatie voor doe-het-zelvers op donderdag 1 september Op donderdag 1 september van tot 21 uur vindt de infosessie dakisolatie voor doe-het-zelvers plaats. Je krijgt er info over een winddicht onderdak, de dikten en soorten isolatie, het plaatsen van een dampscherm, de mogelijke knelpunten en risico s en ook de wetgeving. Je mag ook plannen en foto s van je eigen dak meebrengen. Inschrijven is noodzakelijk. Bouwteams op 17 en 24 september Op zaterdag 17 en 24 september van 9 tot 17 uur vinden Bouwteam deel 1 en 2 plaats. Een bouwdeskundige geeft je technische en praktische info over duurzaam en energiezuinig bouwen. Je komt meer te weten over isolatie en ventilatie, de voor- en nadelen van de verschillende bouwmaterialen en -installaties en de energieprestatieregelgeving EPB. Voorkennis is helemaal niet nodig. Inschrijven is noodzakelijk en kan op Infosessie Wat is passief bouwen? zaterdag 17 september Op zaterdag 17 september om uur is er een infosessie over passief bouwen. Inschrijven is noodzakelijk. Infosessie Programma van de Bouwheer op zaterdag 24 september Op zaterdag 24 september van 9 tot 17 uur vindt de cursus Programma van de Bouwheer plaats. Je leert je bouw- en woonwensen formuleren binnen een duurzaam kader, er komen verschillende bouwstijlen en -methoden aan bod en ook de mogelijke bouwverzekeringen en samenwerking met de verschillende bouwpartners. Inschrijven is noodzakelijk. De prijs bedraagt 25 euro. Kamp C extra openingsmomenten donderdag 1 september tot 21 uur zaterdag 17 september van 9 tot 17 uur Tijdens deze extra openingsmomenten zijn ook de gratis tentoonstelling Expo C en het infoloket open. Aan het infoloket kan je terecht met al je vragen over bijvoorbeeld isoleren, regenwaterrecuperatie en zonnepanelen. Experts geven je gratis en neutraal advies. Op voorhand inschrijven is niet nodig. Kamp C - Britselaan 20 Oosterwijk Westels Jogging- en Handbikecriterium Net als vorig jaar vindt ook dit jaar het Westels Joggingen Handbikecriterium plaats in de zeven dorpen van Westerlo. Er zijn ook kinderreeksen en op twee van de acht omlopen vindt er ook een recreatieve handbikerun voor mindervaliden plaats. Het Westels Jogging- en Handbikecriterium is een organisatie van de gemeente tezamen met acht Westelse sportverenigingen en socioculturele verenigingen. Oevelse Jogging met handbikerun zondag 18 september In september vindt de Oevelse Jogging plaats met start en aankomst aan de terreinen van voetbalclub Blauwvoet in de Ilsestraat in Oevel. Om 13 uur start het programma voor andersvaliden met een competitieve handbike en tri bike wedstrijd en een recreatieve run voor alle G-wielrenners. Om starten de kinderreeksen en vanaf 15 uur vinden de wedstrijden voor recreatieve joggers en hardlopers plaats. Je betaalt 4 euro inschrijvingskost op voorhand of ter plaatse 5 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen. Meer info en inschrijven doe je op op en op za 29/10 vrij 11/11 Cross der Jongeren in Westerlo 11 novemberjogging in Heultje sportdienst gemeentehuis Initiatielessen aquagym - zwemmen - BBB Zwemmen voor volwassenen - maandagavond Zwemmen voor kleuters - woensdag of zaterdag Aquagym voor + 18 jarigen - donderdagavond BBB voor + 18 jarigen - woensdagavond sportdienst gemeentehuis september 2011

19 sport FITbus komt naar Westerlo eerste test op zaterdag 10 september Op zaterdag 10 september kan je jouw conditie laten testen op de FITbus. De FITbus staat op de parking van De Zoerla in de Gevaertlaan 1 in Zoerle-Parwijs. Aan de hand van een fietstest en vetmeting kom je te weten hoe het met je conditie gesteld is. Je krijgt ook beweegtips, trainingsadvies en een trainingsschema. De hertest vindt plaats op zaterdag 26 november. Vooraf inschrijven is verplicht en kan op en bij de sportdienst op het gemeentehuis en kost 10 euro. sportdienst gemeentehuis Minipitchtornooi op woensdag 21 september Op woensdag 21 september van 13 tot 20 uur vindt de vierde editie van het minipitchtornooi plaats achter sporthal De Beeltjens in het Kasteelpark in Westerlo. Kinderen vanaf het eerste leerjaar tot het tweede middelbaar kunnen zich inschrijven in groepen van vier personen bij de sportdienst op het gemeentehuis voor woensdag 14 september. sportdienst gemeentehuis Regionale vormingsactiviteiten za 24/9 di 4/10 ma 10/10 do 20/10 ma 14/11 9 tot 12 uur - Kleuterdans, dans je prentenboek Vrijetijdscentrum De Mixx Asbroek 1 Herselt tot uur - Sport en voeding Gemeentehuis Boerenkrijglaan 61 Westerlo 9 tot 12 uur - Eerste Hulp Bij Sportongevallen: verzorging van bloedingen, huidwonden en hoofd- en nekletsels Vrijetijdscentrum De Mixx Asbroek 1 Herselt 19 tot 22 uur - Wegwijs in fiscaliteit en de sportclub Administratief Centrum, Augustijnenlaan 30 Herentals 19 tot uur - Spelen en Sporten met ADHD Gemeentehuis, Markt 14 Vorselaar Westelse scholencross woensdag 28 september De Westelse scholencross is een jaarlijks loopfeest voor leerlingen en leerkrachten van de lagere en de secundaire scholen. De 46ste editie vindt plaats op woensdag 28 september in De Beeltjens achter het gemeentehuis. De leerlingen krijgen meer info op school. Bowlinginitiatie vanaf 29 september voor 50-plussers Vanaf 29 september kunnen 50-plussers deelnemen aan de bowlinginitatie in Heracles, Boskant 14 in Westerlo. De lessen zijn op donderdag 29 september, 6, 13, 20 en 27 oktober van 13 tot 15 uur met telkens een uur les en een uur vrij bowlen. Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 19 september bij de sportdienst op het gemeentehuis. Je betaalt 4 euro ter plaatse. sportdienst op het gemeentehuis initiatie bowlen vanaf 29 september elke donderdag vanaf 29/09 tot 27/10 13 tot 15 uur - 1 uur les en 1 uur vrij bowlen voor +50-jarigen Heracles - Boskant 14 in Westerlo inschrijven noodzakelijk 4 euro per les, ter plaatse te betalen info en inschrijven sportdienst gemeentehuis GEMEENTE WESTERLO Info en inschrijven kan bij de sportdienst op het gemeentehuis. september

20 sociaal Zorgeloos verhuren via Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen Een woning verhuren loopt niet altijd van een leien dakje. Het beheer van je huurwoning slorpt vaak meer tijd en energie op dan je lief is. Als je dat liever niet meer zelf doet, kan je je pand ook verhuren via Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen. Het sociaal verhuurkantoor vraagt geen commissieloon, wel een billijke huurprijs. Het sociaal verhuurkantoor, SVK, neemt je werk dan over en staat in voor volgende zaken: de keuze van de huurder en het huurcontract de opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve taken de inning van de huur de brandverzekering de organisatie van herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder de begeleiding van de huurder indien nodig. Het SVK huurt je woning om deze onder te verhuren en is dus zelf hoofdhuurder. Bijgevolg is het SVK verantwoordelijk voor alle huurverplichtingen. Als eigenaar loop je dus niet het risico geen (of laattijdig) huurgeld te ontvangen of verzeild te raken in lastige en dure gerechtelijke procedures. Het SVK staat garant voor de maandelijkse stipte betaling van de huur. Het sociaal verhuurkantoor zorgt indien nodig ook voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uithuiszetting of opvolging van wanbetalingen. Verhuren via een SVK biedt nog tal van andere voordelen. Zo word je belast op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten en ziet het SVK toe op het onderhoud van je woning. En wat als je woning nog moet worden opgeknapt? Ook dan kan samenwerken met een SVK interessant zijn. De Vlaamse overheid voorziet verschillende premies zoals de verbeteringspremie en de renovatiepremie. Er is ook een belastingvermindering voor verhuurders die werken uitvoeren in woningen die ze verhuren aan een SVK. Informeer bij SVK Zuiderkempen voor welke premies je als eigenaar in aanmerking komt. Verhuren via een SVK kan ook een oplossing zijn om langdurige woningleegstand en eventuele opname in het leegstandsregister te vermijden. Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen Dr. Van de Perrestraat 218 a in Geel Bespaar op je energiefactuur dankzij de energiesnoeiers Energie kost veel geld. Je kan je energieverbruik doen dalen door een aantal eenvoudige aanpassingen aan te brengen aan je huis. De energiesnoeiers komen gratis bij je thuis bekijken hoe je je energieverbruik kan doen dalen. Voor de gemeente Westerlo zijn dat medewerkers van de Kringwinkel Zuiderkempen. De energiesnoeier gaat na hoe je je huis verwarmt, waar er nutteloze energie wordt verbruikt en voeren gratis vier energiebesparende aanpassingen uit zoals bijvoorbeeld: enkele gloeilampen vervangen door de juiste spaarlampen buizen isoleren waar warm water doorstroomt folie bevestigen achter radiatoren om zo de warmte beter te weerkaatsen een gewone douchekop vervangen door een spaardouchekop. In totaal neemt zo n bezoek ongeveer twee uur in beslag. Na de energiescan krijg je een rapport toegestuurd waarin nog extra energietips worden gegeven op maat van jouw woning. Je kan een energiescan aanvragen bij de milieudienst van de gemeente of bij de sociale dienst van het OCMW. Je kan ook een goedkope lening aanvragen bij het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) voor energiebesparende maatregelen. milieudienst gemeentehuis sociale dienst OCMW Tegemoetkoming bij een klein pensioen Heb je tijdens je loopbaan te weinig pensioenrechten opgebouwd, dan heb je vanaf 65 jaar mogelijk recht op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Het recht op de tegemoetkoming hangt ook af van je nationaliteit, je verblijf, je inkomsten, onroerende en roerende goederen. Voor samenwonenden is het basisbedrag 623,07 euro per persoon. Voor een alleenstaande is het basisbedrag 934,61 euro. sociale dienst OCMW september 2011

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen oktober 2013 Doe mee met de Slimste gemeente van Vlaanderen Oktober is Fair Trade maand. Kom proeven! Proefopstellingen in de Verlorenkost gemeente Westerlo Boerenkrijglaan

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen juli - augustus 2013 Tekenschool en Academie Muziek, Woord en Dans. Schrijf nu in! Westels Volkfeest 29 juni en Kasteelfeesten 6 en 7 juli Internationaal Folklorefestival

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen december 2010 Bal van de burgemeester op zaterdag 4 december in De Zoerla Kerstmarkt op zondag 19 december Gemeentehuis gesloten op 24 en 31 december gemeente Westerlo

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen maart 2014 Breng deze maand gratis Investeer je snoeihout mee naar in het het Storm-windpark containerpark De Slimste Gemeente: Westerlo neemt het op tegen Mol en

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen Op vrijdagnamiddag 27 mei organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegingsen gezondheidsdag voor zijn personeel. Loket Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

EDITIE SEPTEMBER 2014 HERDENKING EERSTE WERELDOORLOG

EDITIE SEPTEMBER 2014 HERDENKING EERSTE WERELDOORLOG INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 8 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad!

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad! BUDGET 2013 pagina 6-7 Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals stadskrant Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFOBLAD JUNI 2015 NR. 323

aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFOBLAD JUNI 2015 NR. 323 aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFOBLAD JUNI 2015 NR. 323 WK wielrennen p 10 Culturele agenda 2015-2016 p 16 Kinderen vervelen zich deze zomer niet p 19 inhoud voorwoord 2 in t kort 4 info 7 dossier 1 15

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival!

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival! nze EMEENTE NOVEMBER-DECEMBER 2014 JAARGANG 48 NR 06 IN DE KIJKER Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele MENSEN Anna Piers: de vrouw achter de school UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy,

Nadere informatie