Welkom bij Woonkracht10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Woonkracht10"

Transcriptie

1 Welkom bij Woonkracht10 woonwijzer

2 Welkom bij Woonkracht10 Inhoud Welkom bij Woonkracht10 4 Huurprijzen 5 Hoe betaalt u de huur? 5 Huurverhoging 5 Hoe wordt de huurprijs van uw woning bepaald? 6 Overige kosten 6 Huurtoeslag 6 Uw stem is van groot belang 7 Bewonerscommissies 7 CombiRaad 7 Ontevreden, en dan? 7 Zelf veranderingen aanbrengen 8 Hoofd of medehuurder? 9 Medehuurderschap aanvragen 10 Prettig wonen 11 (Buren)overlast 11 Suggesties om overlast te voorkomen 12 Houd rekening met de buren 12 Suggesties voor flatbewoners 12 Tips voor in en rond het huis 13 Als het vriest 13 Dagelijks ventileren 13 Huisvuil 14 Wat geen grofvuil is en niet wordt meegenomen 14 Huur opzeggen 15 Hoe zegt u de huur op? 15 Hoe laat u de woning achter? 15 Gas, elektra en water 15 Een andere woning kiezen 16 Diversen 17 Garage of bedrijfsruimte huren 17 Verzeker uw inboedel 17 Woonzorg 17 Alarmering 17 Wet voorzieningen gehandicapten (WMO) 18 Heeft u een klacht? 18

3 Welkom bij Woonkracht10 Huurprijzen Hartelijk welkom in uw nieuwe woning! Wij vinden het belangrijk dat u plezierig kunt wonen. In dit boekje is een aantal zaken op een rijtje gezet die van belang zijn bij het huren van een woning. Heeft u ergens nog vragen over, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We zijn u graag van dienst. Hoe betaalt u de huur? De betaling van de huur moet bij vooruitbetaling plaatsvinden. U kunt de huur betalen door een maandelijkse acceptgirokaart of door middel van automatische incasso. Het betalen van de huur via een automatische incasso is voor zowel u als voor Woonkracht10 het gemakkelijkst. Het enige dat u hoeft te doen, is Woonkracht10 toestemming geven om eens per maand de huur van uw rekening af te schrijven. Verder hoeft u nergens meer naar om te kijken. U hoeft de datum van betaling niet meer in de gaten te houden en ook geen acceptgirokaart meer in te vullen en op te sturen. Ook als de huur gewijzigd wordt hoeft u die niet meer zelf aan de bank door te geven; dit doet Woonkracht10 voor u. Uiteraard pas nadat u persoonlijk op de hoogte bent gebracht! Natuurlijk houdt u altijd volledig zeggenschap over uw bankrekening. Als u het niet eens bent met een bepaalde afschrijving, dan maakt de bank deze op uw verzoek onmiddellijk ongedaan. Huurverhoging De huur wordt jaarlijks per 1 juli herzien. Als de huurprijs van uw woning wijzigt, krijgt u uiterlijk twee maanden van tevoren persoonlijk bericht over de nieuwe huurprijs. Als u eventueel bezwaren heeft tegen de verhoging kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Woonkracht10. Woonkracht10 stuurt uw bezwaarschrift door naar de huurcommissie. Als dat nodig is doet de commissie onderzoek en eventueel worden de huurder en de verhuurder uitgenodigd om hun standpunt te komen toelichten. Daarna beslist de huurcommissie of de aangezegde huurverhoging wel of niet redelijk is. 4 5

4 Hoe wordt de huurprijs van uw woning bepaald? In de Huurprijzenwet Woonruimte is geregeld wat de huurprijs van een woning maximaal mag zijn. Deze is gebaseerd op toegekende woningwaarderingspunten voor onderdelen van de woning. Het puntentotaal van de woning wordt vermenigvuldigd met puntprijzen die jaarlijks door de overheid worden vastgesteld. Hoe meer punten uw woning heeft, des te hoger de huurprijs mag zijn. De verhuurder bepaalt de gewenste huurprijs. Onder andere op basis van de kwaliteit van de woning en de marktpositie (hoe gewild is de woning), stelt Woonkracht10 de gewenste huurprijs vast. Deze huurprijs mag nooit boven de wettelijke maximale huurprijs van de woning liggen. Overige kosten In sommige complexen worden extra diensten geleverd, zoals schoonmaken, alarmering of een huismeester. Deze extra service wordt (gedeeltelijk) bij de bewoners in rekening gebracht. De bijdrage in de kosten kan worden herzien. Hierover informeert Woonkracht10 u tijdig. Wijzigingen en/of aanvullingen in de dienstverlening worden vooraf besproken met de bewonerscommissie en/of huurdersvereniging. Huurtoeslag Misschien is uw inkomen te laag in verhouding tot de huur. Dan kunt u huurtoeslag aanvragen. Alle informatie over het aanvragen van huurtoeslag vindt u op Ook formulieren voor het aanvragen van huurtoeslag kunt u hier vinden. Voor vragen kunt u terecht bij de BelastingTelefoon: Natuurlijk helpen wij u graag bij het invullen van het formulier. Uw stem is van groot belang Woonkracht10 vindt het belangrijk dat huurders meedenken en meepraten over hun woning en woonomgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bewonerscommissies De bewonerscommissies bestaan uit vertegenwoordigers van huurders van een bepaald woongebouw of bepaalde wijk. Bewonerscommissies behartigen de belangen van de bewoners. Woonkracht10 informeert elke commissie tijdig over voorgenomen ingrepen op technisch, financieel en verhuurmatig gebied. Woonkracht10 neemt pas een definitieve beslissing na overleg met de bewonerscommissie en/of huurdersvereniging. CombiRaad Ook op beleidsmatig gebied klinkt uw stem door, en wel via de CombiRaad. De CombiRaad vertegenwoordigt de huurders van Woonkracht10. De CombiRaad adviseert Woonkracht10 (gevraagd of op eigen initiatief) over zaken die alle bewoners aangaan, zoals onderhoudsbeleid, huurprijzenbeleid, toewijzingsbeleid en het beleid over Zelf Aangebrachte Veranderingen. Ontevreden, en dan? Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening van één van de medewerkers van Woonkracht10, dan kunt u eerst met hem of haar uw probleem bespreken. Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw bezwaren kenbaar maken aan de leidinggevende van de betreffende medewerker. Als ook deze stap in uw ogen onvoldoende resultaat oplevert, kunt u schriftelijk de directie van Woonkracht10 om een oordeel vragen. Indien u van mening bent dat ook dan het probleem nog niet naar wens is opgelost, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Zuid- Holland Zuid. Dit is een onafhankelijke beroepsinstantie die uw klacht objectief beoordeelt en naar een oplossing zal zoeken. Meer informatie kunt u vinden op www. geschillencommissie-wonen-zhz.nl of op onze website. 6 7

5 Zelf veranderingen aanbrengen U heeft als huurder de vrijheid om uw woning aan te passen aan uw eigen smaak en inzichten. Omdat Woonkracht10 ook rekening moet houden met de huurder die na u de woning huurt, zijn er bepaalde grenzen aan wat u wel of niet aan uw woning mag veranderen. Om te kunnen bepalen of de eventuele veranderingen die u wilt aanbrengen binnen de vastgestelde grenzen blijven, raden wij u aan om hierover altijd contact met ons op te nemen. Voor ingrijpende wijzigingen heeft u namelijk een vergunning van ons nodig. De aangevraagde verandering wordt beoordeeld op een aantal verhuurmatige, bouwkundige en onderhoudstechnische aspecten. Als u een aanvraag voor een verandering indient, worden deze aspecten met u besproken. Aangebrachte veranderingen die niet aan de voorwaarden voldoen, moeten altijd ongedaan worden gemaakt. Het is dan ook verstandig om toestemming te vragen voordat u een wijziging aanbrengt. U krijgt van ons alle benodigde informatie en adviezen. Bij de aanvraag wordt onder meer met u besproken of er een kans is dat Woonkracht10 de wijziging accepteert bij het verlaten van de woning zodat u de wijziging niet ongedaan hoeft te maken. Het is aan te raden de werkzaamheden te laten uitvoeren door een erkende firma of installateur. Bij bouwkundige wijzigingen is dit verplicht. U moet zelf uw verzekeringsmaatschappij inlichten over de aangebrachte verandering. Mogelijk moeten de polisvoorwaarden en de premie van de inboedelverzekering worden aangepast. Om misverstanden te voorkomen, krijgt u van Woonkracht10 altijd een schriftelijke reactie op uw aanvraag. Alleen schriftelijke toestemming mag voor u het startsein zijn om veranderingen aan te brengen. Mondelinge toezeggingen van medewerkers van Woonkracht10 of van andere instanties zijn niet geldig. Hoofdhuurder of medehuurder? Omdat er vaak vragen zijn over wie er nu precies hoofdhuurder of medehuurder van een woning is of kan zijn, geven we hierover nadere uitleg. Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op zodat we uw vragen kunnen beantwoorden. De hoofdhuurder van de woning is degene op wiens naam de huurovereenkomst staat. Bij gehuwden is de partner medehuurder. De partner hoeft de huurovereenkomst niet te ondertekenen, maar is juridisch en financieel mede aansprakelijk. Behalve het huwelijk kent Nederland het geregistreerd partnerschap. De rechten en plichten van geregistreerd partnerschap zijn vrijwel gelijk aan die van het huwelijk. Beide partners hebben volledige huurbescherming en beiden zijn juridisch en financieel aansprakelijk voor de verplichtingen volgens de huurovereenkomst. Als een van de partners overlijdt, vragen wij u ons schriftelijk hierover in te lichten. De achtergebleven partner wordt bij huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch hoofdhuurder. Als bij een (echt)scheiding de hoofdhuurder vertrekt, kan de rechter de achtergebleven partner tot hoofdhuurder benoemen. Het is van belang dat de rechter zo snel mogelijk een officieel echtscheidingsvonnis uitspreekt. Tot het moment van de uitspraak kan de hoofdhuurder een afstandsverklaring ondertekenen, waarin hij of zij het huurrecht overdraagt op de (ex-)partner. Overigens blijven beide partners verantwoordelijk voor het voldoen van een eventuele huurschuld die vóór die tijd is ontstaan. Iemand die met één of meer mensen samenwoont, heeft bij vertrek van de hoofdhuurder niet automatisch recht op voortzetting van de huurovereenkomst. Ook bij overlijden van de hoofdhuurder blijft de rechtspositie van degene die achterblijft zwak. Daarom is het verstandig om vooraf een medehuurderschap aan te vragen. 8 9

6 Medehuurderschap aanvragen U kunt schriftelijk een verzoek voor medehuurderschap aanvragen bij Woonkracht10: als u hoofdhuurder bent en een gemeenschappelijke huishouding met iemand voert die niet uw echtgenoot of geregistreerde partner is; als u met die persoon hoofdverblijf in de woning heeft; als u twee jaar in de woning heeft samengewoond en u dit kunt aantonen met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Dit uittreksel is het bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven. Onderhuur aan of inwoning door derden is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Woonkracht10. Prettig wonen (Buren)overlast Nederland is een dichtbevolkt land. Waar (veel) mensen bij elkaar wonen, kan het voorkomen dat men elkaar ongewild overlast bezorgt door bijvoorbeeld te harde muziek, blaffende honden of boor- en timmerwerkzaamheden. Woonkracht10 neemt klachten over (buren)- overlast serieus. Daarbij raden we echter wel aan dat bewoners die last hebben van elkaar of van mening verschillen over bepaalde zaken in eerste instantie met elkaar praten over de problemen. Als dit geen resultaat oplevert of als een gesprek niet mogelijk is, zal Woonkracht10 meestal proberen te bemiddelen. De overlast moet wel schriftelijk bij Woonkracht10 gemeld worden. Afhankelijk van de situatie gaat een medewerker van Woonkracht10 praten met de veroorzaker(s) van de overlast of een gesprek regelen tussen de betrokken partijen. Degene die heeft geklaagd over de overlast, krijgt doorgaans bericht wat er met die klacht is gedaan. Woonkracht10 heeft in eerste instantie een bemiddelende rol. Zolang dat maar enigszins mogelijk is, wordt geprobeerd om mensen er met elkaar uit te laten komen. Bij de oplossing van het probleem kunnen ook andere instanties of functionarissen worden ingeschakeld zoals een buurtbemiddelaar, wijkagent, maatschappelijk werk of het RIAGG. Als uiteindelijk blijkt dat er geen goede oplossing mogelijk is, wordt de veroorzaker van de overlast officieel gevraagd om zich aan de afspraken te houden. Daarbij wordt gewezen op de eventuele mogelijke consequenties, zoals opzegging van de huur, als de overlast voortduurt. Woonkracht10 wil alle huurders ongestoord woongenot bieden en kan daarom genoodzaakt zijn de huurovereenkomst op te zeggen om een einde aan de overlast te maken

7 Suggesties om overlast te voorkomen Vaak wordt overlast ongewild veroorzaakt. Daarom geven we een aantal suggesties die kunnen helpen om overlast in wat voor vorm dan ook te voorkomen. Houd rekening met de buren: Verricht geen boor- en timmerwerkzaamheden na uur. Speel muziek niet hard af. Ook overdag kan het hard afspelen van muziek al hinderlijk zijn voor de buren of voor omwonenden. Suggesties voor flatbewoners: Leeg de brievenbus op tijd. Drukwerk waarvoor u geen belangstelling heeft, kan in de daarvoor bestemde bak worden gedeponeerd. Door de brievenbus op tijd te legen, wordt brandstichting voorkomen en blijft de entree opgeruimd. Fietsen, vuilniszakken of andere obstakels op de galerij of in gangen of trappenhuizen zijn bijzonder hinderlijk voor bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn. Waar verrijdbare vuilcontainers binnen staan: huisvuil waar een luchtje aan kan (gaan) zitten in gesloten vuilniszak in de container deponeren. Vet, olie en kattenbakvulling niet door toilet of gootsteen spoelen. Dit leidt tot verstoppingen die op kosten van de huurders verholpen moeten worden. Waar een stortkoker aanwezig is: nat of kleverig huisvuil liever even verpakken. Ook grote stukken en dozen zorgen voor verstoppingen in deze koker. Enkele flats hebben overlast van wilde duiven. Daarom geen voer uitstrooien en duiven niet op uw balkon laten nestelen. Laat kinderen niet op eigen houtje in de hallen, lift of bergingsgangen spelen. Vaak leidt dit tot geluidsoverlast voor buren. Blokkeer, bijvoorbeeld tijdens een verhuizing, de lift niet. Bewoners die slecht ter been zijn ondervinden daarvan grote overlast. Houdt buitenshuis uw hond aan de lijn, dus vanaf uw eigen voordeur. Bewaar grofvuil in uw eigen berging totdat het door HVC wordt opgehaald. Zet het pas op de ochtend van ophalen op straat. U moet zelf een afspraak met HVC maken. Tips voor in en rond het huis Als het vriest Als de temperatuur tot onder het vriespunt daalt, is het verstandig om matig of niet-verwarmde vertrekken op temperatuur te houden door de radiatoren iets open te zetten. Vooral s nachts is dit belangrijk. Als u s winters voor een nacht of langer buitenshuis verblijft, zet dan de centrale verwarming niet uit. Het doven van de waakvlam levert nauwelijks gasbesparing op. Het beste is om ervoor te zorgen dat het in huis overal redelijk warm blijft. De kosten van het handhaven van verwarming wegen niet op tegen de schade én de kosten die het gevolg kunnen zijn van bevriezing. De kosten zijn vrijwel altijd voor rekening van de huurder. Dagelijks ventileren Als het in uw huis drukkend warm is, is er vrijwel altijd teveel vocht aanwezig in uw woning. U merkt dit ook doordat uw ramen beslaan. Enkelglas beslaat veel sneller dan dubbelglas. Bij dubbelglas is een beslagen uitzetraampje (dat van enkelglas is) een teken dat er teveel vocht aanwezig is. Dagelijks goed ventileren voorkomt vochtproblemen. Ventileren is vooral belangrijk als u kookt of binnenshuis de was droogt. Dit brengt namelijk veel vocht met zich mee. Het beste ventileert u door twee roosters of raampjes tegen elkaar open te zetten. Eenmaal per dag gedurende 20 minuten is voldoende. Zelfs als het buiten mistig is, zal het vocht naar buiten worden afgevoerd. Als u een afzuiger heeft, werkt de ventilatie het beste als u die een kwartier voor het koken inschakelt. Tegelijkertijd moet er wel weer frisse lucht in huis komen. Plaats nooit zomaar ergens een ventilator want dan heeft u misschien meer afvoer van lucht dan toevoer van frisse lucht. Bij ernstige vochtproblemen kunt u last krijgen van schimmel op de muren en heeft u voortdurend last van beslagen ruiten, ook bij dubbelglas. Dan is het nodig om de hele dag roosters of raampjes tegen elkaar open te zetten

8 14 Ventileren kost geen extra energie. Het is voordeliger elke dag wat frisse lucht op te warmen dan een vochtig huis warm te stoken. Ook duurt het opwarmen van een vochtig huis veel langer als u onvoldoende ventileert. Vergeet niet om tijdens het ventileren de thermostaat laag te zetten. Ventilatieroosters op zolder, in de badkamer, toilet en keuken moet u beslist open laten. Zo kan er steeds voldoende frisse lucht in uw huis komen. Huisvuil Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld. Wij verzoeken u hiervan gebruik te maken. Huisvuil en groenafval kan in de daarvoor bestemde containers. Oud papier, plastic en glas kan naar de bakken op diverse centrale plaatsen. HVC is de reinigingsdienst van de Drechtsteden. Deze dienst verzorgt het ophalen van het huisvuil maar voert ook, op afspraak, grofvuil gratis af. Voor het ophalen van grofvuil gelden de volgende regels: Maak altijd vooraf een afspraak met HVC over de datum waarop uw grofvuil wordt opgehaald; Biedt het grofvuil in bundels aan, per bundel maximaal 25 kilogram en 1,50 meter lang; Biedt tuinafval (gebundeld) aan zonder kluiten met grond; Houtafval mag geen uitstekende spijkers bevatten. Wat geen grofvuil is en niet wordt meegenomen: grond/zand; zelf afvoeren; puinafval; zelf afvoeren; klein chemisch afval; in de rode milieubox; dakbedekking; zelf afvoeren; auto- of fietsbanden; inleveren bij de handelaar waar u nieuwe kocht; asbest; door een speciaal bedrijf laten afvoeren of ingepakt aanbieden bij de milieustraat in Hendrik-Ido-Ambacht of in Papendrecht. Inwoners van Papendrecht kunnen met grofvuil terecht bij de gemeentewerf aan de Willem Dreeslaan 4 in Papendrecht. Inwoners van Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht kunnen terecht bij de milieustraat Noordpolder, Crezeepolder 9 in Hendrik-Ido-Ambacht. Huur opzeggen Hoe zegt u de huur op? Als u naar een andere woning verhuist, moet u de huur schriftelijk opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van één maand. De einddatum van uw huurovereenkomst kan elke werkdag van de maand zijn. De einddatum hoeft dus niet per se de 1 e dag van de maand te zijn. De ontvangst van de huuropzegging wordt schriftelijk bevestigd. U ontvangt daarbij ook informatie die u kunt gebruiken om de woning aan het einde van de huurperiode op de afgesproken wijze achter te laten. Woonkracht10 bespreekt met u wat er bij het verlaten van de woning eventueel aan de woning moet gebeuren en of er zaken zijn die door u verwijderd moeten worden. Als u uw woning verlaat, wordt de woning tijdens de eindopname definitief gecontroleerd. U moet zowel bij de voorals bij de eindopname aanwezig zijn. De opnamerapporten worden door beide partijen ondertekend. Hoe laat u de woning achter? U moet de woning in goede staat achterlaten. Wat hieronder wordt verstaan is beschreven in het huurreglement. We vragen uw speciale aandacht voor een aantal zaken waar vragen over kunnen zijn. De huurder die de woning na u huurt, treft graag in de woning aan: onbeschadigde plafonds; onbeschadigde en goed functionerende deuren; aanwezige planken en roeden in vaste hang- en legkasten; onbeschadigd sanitair en planchets; aanwezige en onbeschadigde schakelaars en stopcontacten; de juiste aantallen sleutels van zowel binnen- als buitendeuren, eventuele postkasten en bergingen; tegelpaden bij eengezinswoningen; een verzorgde tuin. Gas, elektra en water Sinds 1 juli 2004 is de energiemarkt vrij. U kunt zelf uw leverancier kiezen, tenzij u gebruik maakt van blokverwarming. De netbeheerder (die zorgt voor het transport van de energie) wordt per regio door de overheid aangewezen. In de Drechtsteden is dat Eneco Netbeheer B.V. 15

9 Ongeacht de energieleverancier die u kiest, moet u dus uw verhuizing nog steeds bij Eneco melden: Ook ontvangt u dus aparte nota s van de energieleverancier en de netbeheerder. Meldt uw verhuizing minimaal twee weken van tevoren bij uw energieleverancier. Daarna ontvangt u van uw energieleverancier een verhuisformulier waarop u uw meterstanden moet invullen. Binnen een week na de sleuteloverdracht moet het formulier met de meterstanden in het bezit zijn van de energieleverancier. Vaak is het ook mogelijk om de meterstand via de website van de energieleverancier door te geven. Bij de watermaatschappij moet u een verhuisformulier opvragen waarop u de waterstanden kunt invullen. Een medewerker van Woonkracht10 kan u helpen met het invullen van dit formulier. Een andere woning kiezen De vrijkomende woningen van de woningcorporaties in Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido- Ambacht worden aangeboden via Woonkeus Drechtsteden. Als u interesse heeft in een woning, kunt u zich bij Woonkeus inschrijven als woningzoekende. Een formulier en informatie kunt u krijgen via Na ontvangst van uw ingevulde inschrijfformulier en betaling van inschrijfkosten ontvangt u een registratienummer. Hiermee kunt u reageren op de woningen die worden gepubliceerd op U kunt op twee manieren reageren op het aanbod, direct via of via woonbonnen als u niet over internet beschikt. Voor meer informatie kunt u bij Woonkracht10 terecht. Als u klachten heeft over de woonruimteverdeling kunt u voor de regio Drechtsteden terecht bij de regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling, Postbus 365, 3300 AJ Dordrecht. Diversen Garage of bedrijfsruimte huren Woonkracht10 verhuurt ook garages. Als u hierin geïnteresseerd bent, adviseren wij u tijdig een aanvraag in te dienen omdat er een wachtlijst bestaat. Zonder toestemming van Woonkracht10 mag u geen bedrijfsmatige activiteiten in de garage uitoefenen. Voor bedrijfsmatige activiteiten verhuurt Woonkracht10 diverse bedrijfsruimten, kantoorpanden en winkelruimten. U kunt contact met ons opnemen voor nadere informatie. Verzeker uw inboedel Het is verstandig om de inboedel van uw woning te verzekeren tegen brand, inbraak, water- en stormschade. De woning zelf is door Woonkracht10 verzekerd. Woonkracht10 is niet aansprakelijk voor schade aan uw spullen, ook al is die veroorzaakt door gebreken aan de woning. Is bijvoorbeeld uw vloerbedekking vernield door een gesprongen waterleiding, dan zijn de kosten voor uw rekening. Als u schade heeft, moet u altijd een claim indienen bij uw eigen inboedelverzekering. Bij schade door inbraak dient u altijd aangifte te doen bij de politie en een kopie van de aangifte naar Woonkracht10 te sturen. Dit voorkomt dat u zelf voor de kosten opdraait. Via onze collectieve glasverzekering bent u verzekerd tegen glasbreuk. Woonzorg Vooral in de seniorenflats is het aanbieden van extra service een ondersteuning om ook op hoge leeftijd nog zelfstandig in een huurwoning te kunnen wonen. Aan deze woonzorgpakketten werkt Woonkracht10 samen met diverse instellingen en lokale zorgcentra. Alarmering In een aantal complexen is aansluiting op een alarmeringssysteem mogelijk. Een alarmeringstoestel in de woning kan hulp bieden in geval van onraad of ongelukken. Een draadloos halsmedaillon biedt extra mogelijkheden. Met dit medaillon, waarin een zender zit, kan het alarmeringssysteem ook worden ingeschakeld. Informeer bij Woonkracht10 over de mogelijkheden in uw woning

10 Wet voorzieningen gehandicapten (WMO) Om zelfstandig te kunnen blijven wonen met een handicap, kunnen aanpassingen of voorzieningen in de woning nodig zijn. Het kan gaan om kleine aanpassingen aan vloeren, deuren, ramen en trappen. Ook ingrijpende verbouwingen kunnen nodig zijn, zoals het aanpassen van het toilet, badkamer of het aanbrengen van een traplift. De kosten worden in de meeste gevallen volledig vergoed door de gemeente. U kunt een aanvraag indienen bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Heeft u een klacht? Als u niet tevreden bent over de dienstverlening door Woonkracht10 dan is het mogelijk hier een klacht over in te dienen. U bent bijvoorbeeld niet tevreden over de manier waarop onze medewerkers u hebben behandeld of u voelt zich tekort gedaan door Woonkracht10. Het indienen van een klacht gaat als volgt: U maakt eerst uw klacht kenbaar bij de persoon waar u ontevreden over bent. Dit kan persoonlijk, schriftelijk of per bij Woonkracht10. U ontvangt een reactie op uw klacht met informatie wie de klacht in behandeling heeft en wat de volgende stap is. Wilt u meer informatie kijk dan op onze website. U kunt ons natuurlijk ook schrijven, bellen, mailen of langs komen. Wij helpen u graag om uw woonplezier te vergroten! 18

11 Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht Telefoon (078) Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bij geschillen is het Huurreglement bepalend. Drukdatum mei Alle eerdere uitgaven komen hiermee te vervallen.

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie

Medehuurder meer rechten

Medehuurder meer rechten Medehuurder meer rechten 100% wonen Medehuurder: meer rechten, meer plichten Naast de hoofdhuurder van een woning kan er ook een medehuurder zijn. In deze brochure kunt u lezen wat medehuur inhoudt en

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Dagelijks ventileren. woonwijzer

Dagelijks ventileren. woonwijzer Dagelijks ventileren woonwijzer 2 Dagelijks ventileren Dagelijks ventileren Veel mensen hebben last van vocht in huis. Ze denken meestal dat die vochtoverlast van buiten komt: optrekkend vocht of doorslaande

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

verhuizen informatie & tips

verhuizen informatie & tips verhuizen informatie & tips VERHUIZEN - informatie en tips U gaat een andere woning betrekken. Veel te doen en veel te regelen, ook tussen u en Woningbouwvereniging Reeuwijk. Om dit goed te laten verlopen

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt

Nadere informatie

Betrekken of verlaten

Betrekken of verlaten Nieuw 2014 Betrekken of verlaten I N F O R M A T I E F O L D E R V O O R D E V E R T R E K K E N D E E N K O M E N D E H U U R D E R van uw WSN woning Betrekken of verlaten van uw WSN woning Bij het opzeggen

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten.

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. Inhoud Verhuizen? We maken het u graag gemakkelijk pagina 3 De huur opzeggen pagina 4 De vooropname pagina 5 De

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten veel zaken geregeld worden. Niet alleen voor

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Huur. alle informatie op een rij

Huur. alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Hoe is de huurprijs samengesteld? Wanneer kunt u een huurverhoging verwachten? Hoe betaalt u de huur? En wanneer komt u in aanmerking voor

Nadere informatie

Beëindiging huurovereenkomst

Beëindiging huurovereenkomst Beëindiging huurovereenkomst Als u nog geld van ons tegoed heeft, wordt de overschrijving tegelijk met de eindafrekening verzonden. Dat betekent dat het geld binnen enkele dagen op uw bankrekening staat.

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

als je de huur van je kamer wilt opzeggen

als je de huur van je kamer wilt opzeggen als je de huur van je kamer wilt opzeggen wonen met karakter Elke werkdag van de maand kun je de huur van je kamer opzeggen. Dit kan schriftelijk (per brief), via een bezoek aan onze woonwinkel aan het

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken Ik ga verhuizen Daar komt van alles bij kijken Bij een verhuizing komt heel wat kijken. Naast allerlei praktische zaken moet u ook nog van alles regelen. De huur opzeggen bijvoorbeeld. Afspraken maken

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Wanneer u gaat verhuizen, moet er veel geregeld worden. Wat u precies

Ik ga verhuizen. Wanneer u gaat verhuizen, moet er veel geregeld worden. Wat u precies Ik ga verhuizen Ik ga verhuizen Wanneer u gaat verhuizen, moet er veel geregeld worden. Wat u precies moet doen voordat u de sleutels inlevert, leest u in deze folder. Voordat u de sleutels inlevert Opzegtermijn

Nadere informatie

als je de huur van je kamer wilt opzeggen

als je de huur van je kamer wilt opzeggen als je de huur van je kamer wilt opzeggen Elke werkdag van de maand kun je de huur van je kamer opzeggen. Dit kan schriftelijk (per brief), via een bezoek aan onze woonwinkel aan het Gedempte Zuiderdiep

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

MEDEHUURDERSCHAP 2011-V2

MEDEHUURDERSCHAP 2011-V2 MEDEHUURDERSCHAP Wat is medehuurderschap? Bij het betrekken van een nieuwe woning ondertekenen huurder en verhuurder altijd gezamenlijk de huurovereenkomst. Wanneer u alleen in uw woning bent gaan wonen

Nadere informatie

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis.

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis. Nieuwe huurder Welkom in uw nieuwe huis. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het betrekken van een huurwoning of tijdens het bewonen ervan. In deze folder vindt u informatie die van

Nadere informatie

Wijziging woonsituatie

Wijziging woonsituatie Wijziging woonsituatie Bij het betrekken van een nieuwe woning tekenen de huurder en Tablis Wonen altijd een huurovereenkomst. Het kan voorkomen dat uw woonsituatie wijzigt. Misschien wilt u samenwonen

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei wilt

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt kijken. Heeft u na

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Verhuizen uit een woning van Maasvallei

Verhuizen uit een woning van Maasvallei Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat. Verhuizen is een hele klus. Veel mensen

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen.

U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Thuis in mijn huis Thuis in mijn huis U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Wonen naar Wens noemen wij dat; thuis in uw huis. In deze folder vindt u de spelregels die

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning

Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning Zelf uw woning aanpassen? Wat leest u in deze folder? Met wie neemt u contact op als u iets wilt veranderen in uw woning? Welke eisen stelt Woonzorg Nederland

Nadere informatie

Hoe betaal ik mijn huur?

Hoe betaal ik mijn huur? Hoe betaal ik mijn huur? Automatische incasso, geen omkijken naar U huurt een woning van Woonstichting Leystromen. Dat betekent dat u maandelijks een vast bedrag aan huur betaalt. Daarnaast betaalt u soms

Nadere informatie

Een woning opzeggen vraagt erom enkele zaken goed te regelen. In deze brochure leest u in vijf stappen hoe u de huur kunt opzeggen.

Een woning opzeggen vraagt erom enkele zaken goed te regelen. In deze brochure leest u in vijf stappen hoe u de huur kunt opzeggen. Huur opzeggen in vijf stappen Stap 1 Stap 2 Een woning opzeggen vraagt erom enkele zaken goed te regelen. In deze brochure leest u in vijf stappen hoe u de huur kunt opzeggen. Het is verstandig om de

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen. Hoe eerder u opzegt, hoe beter. Zo

Nadere informatie

Huur opzeggen. het begin van verhuizen

Huur opzeggen. het begin van verhuizen Huur opzeggen het begin van verhuizen Huur opzeggen het begin van verhuizen Als u gaat verhuizen, moet u eerst de huur opzeggen. Om de huuropzegging soepel te laten verlopen, hebben u en Wonen West Brabant

Nadere informatie

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Formulier Huur opzeggen Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Bezoekadres Lamborghinilaan 4 3261 ND Oud-Beijerland informatie Huur opzeggen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 8 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u Een goede buur is goud waard! Overlast of prettig samenleven? Enkele tips Liever een goede buur Als bewoner heeft u te maken met buren naast, boven of onder u. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig

Nadere informatie

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. wij willen u graag goed van dienst zijn, daarom hebben wij voor u de belangrijkste informatie op een rij gezet. Gratis serviceonderhoud

Nadere informatie

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening?

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening? Welkom Welkom in uw nieuwe woning van Patrimonium Barendrecht. We zijn blij dat u voor een van onze woningen hebt gekozen. Maar wat betekent wonen in een woning van Patrimonium? In deze folder vindt u

Nadere informatie

Inwoning, samenwonen en medehuur

Inwoning, samenwonen en medehuur Inwoning, samenwonen en medehuur Alles goed geregeld Wanneer u voor korte of langere tijd iemand bij u in wilt laten wonen, noemen we dat inwoning of samenwonen. Soms kan het ook verstandig zijn om iemand

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT augustus 2016

Huren bij WOONopMAAT augustus 2016 Huren bij WOONopMAAT augustus 2016 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Tips. Handige tips voor u als nieuwe bewoner

Tips. Handige tips voor u als nieuwe bewoner Tips Handige tips voor u als nieuwe bewoner Inhoudsopgave 5 6 8 9 11 Inschrijven als woningzoekende Huurbetaling Huurtoeslag Inschrijving Burgerzaken Energieleverancier Inboedelverzekering Gebreken Ventileren

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

WEGWIJZER Verhuizen. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.nl

WEGWIJZER Verhuizen. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.nl WEGWIJZER Verhuizen Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Verhuizen Hoe kan ik de huurovereenkomst opzeggen? Wat gebeurt er

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering. Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Huuropzegging en oplevering. Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden voor uw nieuwe woning.

Nadere informatie

WEGWIJZER Nieuwe huurder. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.

WEGWIJZER Nieuwe huurder. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed. WEGWIJZER Nieuwe huurder Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Nieuwe huurder Welke rechten en plichten heb ik als huurder

Nadere informatie

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze situaties

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst

Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze

Nadere informatie

Welkom in uw woning, welkom bij Stek

Welkom in uw woning, welkom bij Stek Wonen bij Stek Welkom in uw woning, welkom bij Stek Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Wonen bij Stek Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman. En een goede

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Wijziging tenaamstelling

Huurdersinformatie. Wijziging tenaamstelling 1 Huurdersinformatie Wijziging tenaamstelling Wijziging tenaamstelling Stel, u woont samen met een huurder van Rochdale, en deze huurder vertrekt of komt te overlijden. Dan is het niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen.

U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Thuis in mijn huis Thuis in mijn huis U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Wonen naar Wens noemen wij dat; thuis in uw huis. In deze folder vindt u de spelregels die

Nadere informatie

regionaal & betrokken Klacht indienen

regionaal & betrokken Klacht indienen regionaal & betrokken Klacht indienen Bent u niet tevreden over het functioneren van R&B Wonen? Laat het ons weten! Een tevreden klant is het belangrijkste doel van R&B Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening

Nadere informatie

Uw huur opzeggen Voorinspectie Overname Bevestiging huuropzegging Beëindiging huurbetaling Nog geen nieuwe huurders Huurtoeslag Eindinspectie

Uw huur opzeggen Voorinspectie Overname Bevestiging huuropzegging Beëindiging huurbetaling Nog geen nieuwe huurders Huurtoeslag Eindinspectie Als u gaat verhuizen U gaat verhuizen. Daar komt nogal wat bij kijken. Uw huurovereenkomst moet worden opgezegd. In uw nieuwe woning wilt u van alles opknappen. En de woning die u verlaat, moet natuurlijk

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Beëindiging samenwonen

Beëindiging samenwonen Beëindiging samenwonen 100% wonen Beëindigen samenwonen Het is nooit de bedoeling, maar toch blijken relaties soms geen stand te houden. Er komt een einde aan de samenwoning. In de meeste gevallen zal

Nadere informatie

Klacht indienen. Klacht indienen. medewerkers. Vaak is de oplossing eenvoudig of is er sprake van een misverstand.

Klacht indienen. Klacht indienen. medewerkers. Vaak is de oplossing eenvoudig of is er sprake van een misverstand. Klacht indienen Bent u niet tevreden over het functioneren van R&B Wonen? Laat het ons weten! Een tevreden klant is het belangrijkste doel van R&B Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert

Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert Opzeggen van de huur Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert Wat u moet regelen voordat u d Huur opzeggen U kunt de huur van uw woning op elke dag van de maand opzeggen. Er geldt een opzegtermijn

Nadere informatie

Als u de huur opzegt De huuropzegging Opzegtermijn Bevestiging opzegging/definitieve datum huurbeëindiging Huuropzegging bij overlijden

Als u de huur opzegt De huuropzegging Opzegtermijn Bevestiging opzegging/definitieve datum huurbeëindiging Huuropzegging bij overlijden Als u de huur opzegt Voor de exacte voorwaarden van de huuropzegging verwijzen wij u naar de huurovereenkomst en de Algemene en bijzondere huurvoorwaarden. Ook kunt u de informatie vinden op onze website:

Nadere informatie

> Inwoning, samenwoning, medehuur & woningruil

> Inwoning, samenwoning, medehuur & woningruil > Inwoning, samenwoning, medehuur & woningruil Wat is inwoning? Wanneer u als huurder voor korte tijd iemand bij u in de woning wilt laten wonen, noemen we dit inwoning. Bij inwoning voert u geen gezamenlijke

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning thuis in Deventer Inhoud Mijn Rentree p. 4 Huur betalen p. 5 Onderhoud aan de woning p. 6 Samen prettig wonen p. 7 Meepraten p. 8 Zelf regelen bij verhuizing p. 9 thuis... in

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 9 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

Huur en huurbetaling

Huur en huurbetaling Huur en huurbetaling U heeft met Intermaris een huurovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u als huurder het recht gebruik te maken van de woonruimte en de plicht

Nadere informatie

Van bezichtigen tot verhuizen

Van bezichtigen tot verhuizen Een nieuw thuis Van bezichtigen tot verhuizen Van bezichtigen tot verhuizen Stappenplan Stap 1: woning bezichtigen Het is belangrijk de aangeboden woning eerst te bezichtigen. Dat kunt u doen door een

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze situaties

Nadere informatie

Tussen huur opzeggen. en sleutels inleveren

Tussen huur opzeggen. en sleutels inleveren Tussen huur opzeggen en sleutels inleveren Tussen huur opzeggen en sleutels inleveren! Verhuizen naar een andere woning betekent dat u een drukke tijd tegemoet gaat waarin allerlei zaken moeten worden

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie