Welkom bij Woonkracht10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Woonkracht10"

Transcriptie

1 Welkom bij Woonkracht10 woonwijzer

2 Welkom bij Woonkracht10 Inhoud Welkom bij Woonkracht10 4 Huurprijzen 5 Hoe betaalt u de huur? 5 Huurverhoging 5 Hoe wordt de huurprijs van uw woning bepaald? 6 Overige kosten 6 Huurtoeslag 6 Uw stem is van groot belang 7 Bewonerscommissies 7 CombiRaad 7 Ontevreden, en dan? 7 Zelf veranderingen aanbrengen 8 Hoofd of medehuurder? 9 Medehuurderschap aanvragen 10 Prettig wonen 11 (Buren)overlast 11 Suggesties om overlast te voorkomen 12 Houd rekening met de buren 12 Suggesties voor flatbewoners 12 Tips voor in en rond het huis 13 Als het vriest 13 Dagelijks ventileren 13 Huisvuil 14 Wat geen grofvuil is en niet wordt meegenomen 14 Huur opzeggen 15 Hoe zegt u de huur op? 15 Hoe laat u de woning achter? 15 Gas, elektra en water 15 Een andere woning kiezen 16 Diversen 17 Garage of bedrijfsruimte huren 17 Verzeker uw inboedel 17 Woonzorg 17 Alarmering 17 Wet voorzieningen gehandicapten (WMO) 18 Heeft u een klacht? 18

3 Welkom bij Woonkracht10 Huurprijzen Hartelijk welkom in uw nieuwe woning! Wij vinden het belangrijk dat u plezierig kunt wonen. In dit boekje is een aantal zaken op een rijtje gezet die van belang zijn bij het huren van een woning. Heeft u ergens nog vragen over, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We zijn u graag van dienst. Hoe betaalt u de huur? De betaling van de huur moet bij vooruitbetaling plaatsvinden. U kunt de huur betalen door een maandelijkse acceptgirokaart of door middel van automatische incasso. Het betalen van de huur via een automatische incasso is voor zowel u als voor Woonkracht10 het gemakkelijkst. Het enige dat u hoeft te doen, is Woonkracht10 toestemming geven om eens per maand de huur van uw rekening af te schrijven. Verder hoeft u nergens meer naar om te kijken. U hoeft de datum van betaling niet meer in de gaten te houden en ook geen acceptgirokaart meer in te vullen en op te sturen. Ook als de huur gewijzigd wordt hoeft u die niet meer zelf aan de bank door te geven; dit doet Woonkracht10 voor u. Uiteraard pas nadat u persoonlijk op de hoogte bent gebracht! Natuurlijk houdt u altijd volledig zeggenschap over uw bankrekening. Als u het niet eens bent met een bepaalde afschrijving, dan maakt de bank deze op uw verzoek onmiddellijk ongedaan. Huurverhoging De huur wordt jaarlijks per 1 juli herzien. Als de huurprijs van uw woning wijzigt, krijgt u uiterlijk twee maanden van tevoren persoonlijk bericht over de nieuwe huurprijs. Als u eventueel bezwaren heeft tegen de verhoging kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Woonkracht10. Woonkracht10 stuurt uw bezwaarschrift door naar de huurcommissie. Als dat nodig is doet de commissie onderzoek en eventueel worden de huurder en de verhuurder uitgenodigd om hun standpunt te komen toelichten. Daarna beslist de huurcommissie of de aangezegde huurverhoging wel of niet redelijk is. 4 5

4 Hoe wordt de huurprijs van uw woning bepaald? In de Huurprijzenwet Woonruimte is geregeld wat de huurprijs van een woning maximaal mag zijn. Deze is gebaseerd op toegekende woningwaarderingspunten voor onderdelen van de woning. Het puntentotaal van de woning wordt vermenigvuldigd met puntprijzen die jaarlijks door de overheid worden vastgesteld. Hoe meer punten uw woning heeft, des te hoger de huurprijs mag zijn. De verhuurder bepaalt de gewenste huurprijs. Onder andere op basis van de kwaliteit van de woning en de marktpositie (hoe gewild is de woning), stelt Woonkracht10 de gewenste huurprijs vast. Deze huurprijs mag nooit boven de wettelijke maximale huurprijs van de woning liggen. Overige kosten In sommige complexen worden extra diensten geleverd, zoals schoonmaken, alarmering of een huismeester. Deze extra service wordt (gedeeltelijk) bij de bewoners in rekening gebracht. De bijdrage in de kosten kan worden herzien. Hierover informeert Woonkracht10 u tijdig. Wijzigingen en/of aanvullingen in de dienstverlening worden vooraf besproken met de bewonerscommissie en/of huurdersvereniging. Huurtoeslag Misschien is uw inkomen te laag in verhouding tot de huur. Dan kunt u huurtoeslag aanvragen. Alle informatie over het aanvragen van huurtoeslag vindt u op Ook formulieren voor het aanvragen van huurtoeslag kunt u hier vinden. Voor vragen kunt u terecht bij de BelastingTelefoon: Natuurlijk helpen wij u graag bij het invullen van het formulier. Uw stem is van groot belang Woonkracht10 vindt het belangrijk dat huurders meedenken en meepraten over hun woning en woonomgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bewonerscommissies De bewonerscommissies bestaan uit vertegenwoordigers van huurders van een bepaald woongebouw of bepaalde wijk. Bewonerscommissies behartigen de belangen van de bewoners. Woonkracht10 informeert elke commissie tijdig over voorgenomen ingrepen op technisch, financieel en verhuurmatig gebied. Woonkracht10 neemt pas een definitieve beslissing na overleg met de bewonerscommissie en/of huurdersvereniging. CombiRaad Ook op beleidsmatig gebied klinkt uw stem door, en wel via de CombiRaad. De CombiRaad vertegenwoordigt de huurders van Woonkracht10. De CombiRaad adviseert Woonkracht10 (gevraagd of op eigen initiatief) over zaken die alle bewoners aangaan, zoals onderhoudsbeleid, huurprijzenbeleid, toewijzingsbeleid en het beleid over Zelf Aangebrachte Veranderingen. Ontevreden, en dan? Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening van één van de medewerkers van Woonkracht10, dan kunt u eerst met hem of haar uw probleem bespreken. Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw bezwaren kenbaar maken aan de leidinggevende van de betreffende medewerker. Als ook deze stap in uw ogen onvoldoende resultaat oplevert, kunt u schriftelijk de directie van Woonkracht10 om een oordeel vragen. Indien u van mening bent dat ook dan het probleem nog niet naar wens is opgelost, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Zuid- Holland Zuid. Dit is een onafhankelijke beroepsinstantie die uw klacht objectief beoordeelt en naar een oplossing zal zoeken. Meer informatie kunt u vinden op www. geschillencommissie-wonen-zhz.nl of op onze website. 6 7

5 Zelf veranderingen aanbrengen U heeft als huurder de vrijheid om uw woning aan te passen aan uw eigen smaak en inzichten. Omdat Woonkracht10 ook rekening moet houden met de huurder die na u de woning huurt, zijn er bepaalde grenzen aan wat u wel of niet aan uw woning mag veranderen. Om te kunnen bepalen of de eventuele veranderingen die u wilt aanbrengen binnen de vastgestelde grenzen blijven, raden wij u aan om hierover altijd contact met ons op te nemen. Voor ingrijpende wijzigingen heeft u namelijk een vergunning van ons nodig. De aangevraagde verandering wordt beoordeeld op een aantal verhuurmatige, bouwkundige en onderhoudstechnische aspecten. Als u een aanvraag voor een verandering indient, worden deze aspecten met u besproken. Aangebrachte veranderingen die niet aan de voorwaarden voldoen, moeten altijd ongedaan worden gemaakt. Het is dan ook verstandig om toestemming te vragen voordat u een wijziging aanbrengt. U krijgt van ons alle benodigde informatie en adviezen. Bij de aanvraag wordt onder meer met u besproken of er een kans is dat Woonkracht10 de wijziging accepteert bij het verlaten van de woning zodat u de wijziging niet ongedaan hoeft te maken. Het is aan te raden de werkzaamheden te laten uitvoeren door een erkende firma of installateur. Bij bouwkundige wijzigingen is dit verplicht. U moet zelf uw verzekeringsmaatschappij inlichten over de aangebrachte verandering. Mogelijk moeten de polisvoorwaarden en de premie van de inboedelverzekering worden aangepast. Om misverstanden te voorkomen, krijgt u van Woonkracht10 altijd een schriftelijke reactie op uw aanvraag. Alleen schriftelijke toestemming mag voor u het startsein zijn om veranderingen aan te brengen. Mondelinge toezeggingen van medewerkers van Woonkracht10 of van andere instanties zijn niet geldig. Hoofdhuurder of medehuurder? Omdat er vaak vragen zijn over wie er nu precies hoofdhuurder of medehuurder van een woning is of kan zijn, geven we hierover nadere uitleg. Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op zodat we uw vragen kunnen beantwoorden. De hoofdhuurder van de woning is degene op wiens naam de huurovereenkomst staat. Bij gehuwden is de partner medehuurder. De partner hoeft de huurovereenkomst niet te ondertekenen, maar is juridisch en financieel mede aansprakelijk. Behalve het huwelijk kent Nederland het geregistreerd partnerschap. De rechten en plichten van geregistreerd partnerschap zijn vrijwel gelijk aan die van het huwelijk. Beide partners hebben volledige huurbescherming en beiden zijn juridisch en financieel aansprakelijk voor de verplichtingen volgens de huurovereenkomst. Als een van de partners overlijdt, vragen wij u ons schriftelijk hierover in te lichten. De achtergebleven partner wordt bij huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch hoofdhuurder. Als bij een (echt)scheiding de hoofdhuurder vertrekt, kan de rechter de achtergebleven partner tot hoofdhuurder benoemen. Het is van belang dat de rechter zo snel mogelijk een officieel echtscheidingsvonnis uitspreekt. Tot het moment van de uitspraak kan de hoofdhuurder een afstandsverklaring ondertekenen, waarin hij of zij het huurrecht overdraagt op de (ex-)partner. Overigens blijven beide partners verantwoordelijk voor het voldoen van een eventuele huurschuld die vóór die tijd is ontstaan. Iemand die met één of meer mensen samenwoont, heeft bij vertrek van de hoofdhuurder niet automatisch recht op voortzetting van de huurovereenkomst. Ook bij overlijden van de hoofdhuurder blijft de rechtspositie van degene die achterblijft zwak. Daarom is het verstandig om vooraf een medehuurderschap aan te vragen. 8 9

6 Medehuurderschap aanvragen U kunt schriftelijk een verzoek voor medehuurderschap aanvragen bij Woonkracht10: als u hoofdhuurder bent en een gemeenschappelijke huishouding met iemand voert die niet uw echtgenoot of geregistreerde partner is; als u met die persoon hoofdverblijf in de woning heeft; als u twee jaar in de woning heeft samengewoond en u dit kunt aantonen met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Dit uittreksel is het bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven. Onderhuur aan of inwoning door derden is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Woonkracht10. Prettig wonen (Buren)overlast Nederland is een dichtbevolkt land. Waar (veel) mensen bij elkaar wonen, kan het voorkomen dat men elkaar ongewild overlast bezorgt door bijvoorbeeld te harde muziek, blaffende honden of boor- en timmerwerkzaamheden. Woonkracht10 neemt klachten over (buren)- overlast serieus. Daarbij raden we echter wel aan dat bewoners die last hebben van elkaar of van mening verschillen over bepaalde zaken in eerste instantie met elkaar praten over de problemen. Als dit geen resultaat oplevert of als een gesprek niet mogelijk is, zal Woonkracht10 meestal proberen te bemiddelen. De overlast moet wel schriftelijk bij Woonkracht10 gemeld worden. Afhankelijk van de situatie gaat een medewerker van Woonkracht10 praten met de veroorzaker(s) van de overlast of een gesprek regelen tussen de betrokken partijen. Degene die heeft geklaagd over de overlast, krijgt doorgaans bericht wat er met die klacht is gedaan. Woonkracht10 heeft in eerste instantie een bemiddelende rol. Zolang dat maar enigszins mogelijk is, wordt geprobeerd om mensen er met elkaar uit te laten komen. Bij de oplossing van het probleem kunnen ook andere instanties of functionarissen worden ingeschakeld zoals een buurtbemiddelaar, wijkagent, maatschappelijk werk of het RIAGG. Als uiteindelijk blijkt dat er geen goede oplossing mogelijk is, wordt de veroorzaker van de overlast officieel gevraagd om zich aan de afspraken te houden. Daarbij wordt gewezen op de eventuele mogelijke consequenties, zoals opzegging van de huur, als de overlast voortduurt. Woonkracht10 wil alle huurders ongestoord woongenot bieden en kan daarom genoodzaakt zijn de huurovereenkomst op te zeggen om een einde aan de overlast te maken

7 Suggesties om overlast te voorkomen Vaak wordt overlast ongewild veroorzaakt. Daarom geven we een aantal suggesties die kunnen helpen om overlast in wat voor vorm dan ook te voorkomen. Houd rekening met de buren: Verricht geen boor- en timmerwerkzaamheden na uur. Speel muziek niet hard af. Ook overdag kan het hard afspelen van muziek al hinderlijk zijn voor de buren of voor omwonenden. Suggesties voor flatbewoners: Leeg de brievenbus op tijd. Drukwerk waarvoor u geen belangstelling heeft, kan in de daarvoor bestemde bak worden gedeponeerd. Door de brievenbus op tijd te legen, wordt brandstichting voorkomen en blijft de entree opgeruimd. Fietsen, vuilniszakken of andere obstakels op de galerij of in gangen of trappenhuizen zijn bijzonder hinderlijk voor bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn. Waar verrijdbare vuilcontainers binnen staan: huisvuil waar een luchtje aan kan (gaan) zitten in gesloten vuilniszak in de container deponeren. Vet, olie en kattenbakvulling niet door toilet of gootsteen spoelen. Dit leidt tot verstoppingen die op kosten van de huurders verholpen moeten worden. Waar een stortkoker aanwezig is: nat of kleverig huisvuil liever even verpakken. Ook grote stukken en dozen zorgen voor verstoppingen in deze koker. Enkele flats hebben overlast van wilde duiven. Daarom geen voer uitstrooien en duiven niet op uw balkon laten nestelen. Laat kinderen niet op eigen houtje in de hallen, lift of bergingsgangen spelen. Vaak leidt dit tot geluidsoverlast voor buren. Blokkeer, bijvoorbeeld tijdens een verhuizing, de lift niet. Bewoners die slecht ter been zijn ondervinden daarvan grote overlast. Houdt buitenshuis uw hond aan de lijn, dus vanaf uw eigen voordeur. Bewaar grofvuil in uw eigen berging totdat het door HVC wordt opgehaald. Zet het pas op de ochtend van ophalen op straat. U moet zelf een afspraak met HVC maken. Tips voor in en rond het huis Als het vriest Als de temperatuur tot onder het vriespunt daalt, is het verstandig om matig of niet-verwarmde vertrekken op temperatuur te houden door de radiatoren iets open te zetten. Vooral s nachts is dit belangrijk. Als u s winters voor een nacht of langer buitenshuis verblijft, zet dan de centrale verwarming niet uit. Het doven van de waakvlam levert nauwelijks gasbesparing op. Het beste is om ervoor te zorgen dat het in huis overal redelijk warm blijft. De kosten van het handhaven van verwarming wegen niet op tegen de schade én de kosten die het gevolg kunnen zijn van bevriezing. De kosten zijn vrijwel altijd voor rekening van de huurder. Dagelijks ventileren Als het in uw huis drukkend warm is, is er vrijwel altijd teveel vocht aanwezig in uw woning. U merkt dit ook doordat uw ramen beslaan. Enkelglas beslaat veel sneller dan dubbelglas. Bij dubbelglas is een beslagen uitzetraampje (dat van enkelglas is) een teken dat er teveel vocht aanwezig is. Dagelijks goed ventileren voorkomt vochtproblemen. Ventileren is vooral belangrijk als u kookt of binnenshuis de was droogt. Dit brengt namelijk veel vocht met zich mee. Het beste ventileert u door twee roosters of raampjes tegen elkaar open te zetten. Eenmaal per dag gedurende 20 minuten is voldoende. Zelfs als het buiten mistig is, zal het vocht naar buiten worden afgevoerd. Als u een afzuiger heeft, werkt de ventilatie het beste als u die een kwartier voor het koken inschakelt. Tegelijkertijd moet er wel weer frisse lucht in huis komen. Plaats nooit zomaar ergens een ventilator want dan heeft u misschien meer afvoer van lucht dan toevoer van frisse lucht. Bij ernstige vochtproblemen kunt u last krijgen van schimmel op de muren en heeft u voortdurend last van beslagen ruiten, ook bij dubbelglas. Dan is het nodig om de hele dag roosters of raampjes tegen elkaar open te zetten

8 14 Ventileren kost geen extra energie. Het is voordeliger elke dag wat frisse lucht op te warmen dan een vochtig huis warm te stoken. Ook duurt het opwarmen van een vochtig huis veel langer als u onvoldoende ventileert. Vergeet niet om tijdens het ventileren de thermostaat laag te zetten. Ventilatieroosters op zolder, in de badkamer, toilet en keuken moet u beslist open laten. Zo kan er steeds voldoende frisse lucht in uw huis komen. Huisvuil Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld. Wij verzoeken u hiervan gebruik te maken. Huisvuil en groenafval kan in de daarvoor bestemde containers. Oud papier, plastic en glas kan naar de bakken op diverse centrale plaatsen. HVC is de reinigingsdienst van de Drechtsteden. Deze dienst verzorgt het ophalen van het huisvuil maar voert ook, op afspraak, grofvuil gratis af. Voor het ophalen van grofvuil gelden de volgende regels: Maak altijd vooraf een afspraak met HVC over de datum waarop uw grofvuil wordt opgehaald; Biedt het grofvuil in bundels aan, per bundel maximaal 25 kilogram en 1,50 meter lang; Biedt tuinafval (gebundeld) aan zonder kluiten met grond; Houtafval mag geen uitstekende spijkers bevatten. Wat geen grofvuil is en niet wordt meegenomen: grond/zand; zelf afvoeren; puinafval; zelf afvoeren; klein chemisch afval; in de rode milieubox; dakbedekking; zelf afvoeren; auto- of fietsbanden; inleveren bij de handelaar waar u nieuwe kocht; asbest; door een speciaal bedrijf laten afvoeren of ingepakt aanbieden bij de milieustraat in Hendrik-Ido-Ambacht of in Papendrecht. Inwoners van Papendrecht kunnen met grofvuil terecht bij de gemeentewerf aan de Willem Dreeslaan 4 in Papendrecht. Inwoners van Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht kunnen terecht bij de milieustraat Noordpolder, Crezeepolder 9 in Hendrik-Ido-Ambacht. Huur opzeggen Hoe zegt u de huur op? Als u naar een andere woning verhuist, moet u de huur schriftelijk opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van één maand. De einddatum van uw huurovereenkomst kan elke werkdag van de maand zijn. De einddatum hoeft dus niet per se de 1 e dag van de maand te zijn. De ontvangst van de huuropzegging wordt schriftelijk bevestigd. U ontvangt daarbij ook informatie die u kunt gebruiken om de woning aan het einde van de huurperiode op de afgesproken wijze achter te laten. Woonkracht10 bespreekt met u wat er bij het verlaten van de woning eventueel aan de woning moet gebeuren en of er zaken zijn die door u verwijderd moeten worden. Als u uw woning verlaat, wordt de woning tijdens de eindopname definitief gecontroleerd. U moet zowel bij de voorals bij de eindopname aanwezig zijn. De opnamerapporten worden door beide partijen ondertekend. Hoe laat u de woning achter? U moet de woning in goede staat achterlaten. Wat hieronder wordt verstaan is beschreven in het huurreglement. We vragen uw speciale aandacht voor een aantal zaken waar vragen over kunnen zijn. De huurder die de woning na u huurt, treft graag in de woning aan: onbeschadigde plafonds; onbeschadigde en goed functionerende deuren; aanwezige planken en roeden in vaste hang- en legkasten; onbeschadigd sanitair en planchets; aanwezige en onbeschadigde schakelaars en stopcontacten; de juiste aantallen sleutels van zowel binnen- als buitendeuren, eventuele postkasten en bergingen; tegelpaden bij eengezinswoningen; een verzorgde tuin. Gas, elektra en water Sinds 1 juli 2004 is de energiemarkt vrij. U kunt zelf uw leverancier kiezen, tenzij u gebruik maakt van blokverwarming. De netbeheerder (die zorgt voor het transport van de energie) wordt per regio door de overheid aangewezen. In de Drechtsteden is dat Eneco Netbeheer B.V. 15

9 Ongeacht de energieleverancier die u kiest, moet u dus uw verhuizing nog steeds bij Eneco melden: Ook ontvangt u dus aparte nota s van de energieleverancier en de netbeheerder. Meldt uw verhuizing minimaal twee weken van tevoren bij uw energieleverancier. Daarna ontvangt u van uw energieleverancier een verhuisformulier waarop u uw meterstanden moet invullen. Binnen een week na de sleuteloverdracht moet het formulier met de meterstanden in het bezit zijn van de energieleverancier. Vaak is het ook mogelijk om de meterstand via de website van de energieleverancier door te geven. Bij de watermaatschappij moet u een verhuisformulier opvragen waarop u de waterstanden kunt invullen. Een medewerker van Woonkracht10 kan u helpen met het invullen van dit formulier. Een andere woning kiezen De vrijkomende woningen van de woningcorporaties in Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido- Ambacht worden aangeboden via Woonkeus Drechtsteden. Als u interesse heeft in een woning, kunt u zich bij Woonkeus inschrijven als woningzoekende. Een formulier en informatie kunt u krijgen via Na ontvangst van uw ingevulde inschrijfformulier en betaling van inschrijfkosten ontvangt u een registratienummer. Hiermee kunt u reageren op de woningen die worden gepubliceerd op U kunt op twee manieren reageren op het aanbod, direct via of via woonbonnen als u niet over internet beschikt. Voor meer informatie kunt u bij Woonkracht10 terecht. Als u klachten heeft over de woonruimteverdeling kunt u voor de regio Drechtsteden terecht bij de regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling, Postbus 365, 3300 AJ Dordrecht. Diversen Garage of bedrijfsruimte huren Woonkracht10 verhuurt ook garages. Als u hierin geïnteresseerd bent, adviseren wij u tijdig een aanvraag in te dienen omdat er een wachtlijst bestaat. Zonder toestemming van Woonkracht10 mag u geen bedrijfsmatige activiteiten in de garage uitoefenen. Voor bedrijfsmatige activiteiten verhuurt Woonkracht10 diverse bedrijfsruimten, kantoorpanden en winkelruimten. U kunt contact met ons opnemen voor nadere informatie. Verzeker uw inboedel Het is verstandig om de inboedel van uw woning te verzekeren tegen brand, inbraak, water- en stormschade. De woning zelf is door Woonkracht10 verzekerd. Woonkracht10 is niet aansprakelijk voor schade aan uw spullen, ook al is die veroorzaakt door gebreken aan de woning. Is bijvoorbeeld uw vloerbedekking vernield door een gesprongen waterleiding, dan zijn de kosten voor uw rekening. Als u schade heeft, moet u altijd een claim indienen bij uw eigen inboedelverzekering. Bij schade door inbraak dient u altijd aangifte te doen bij de politie en een kopie van de aangifte naar Woonkracht10 te sturen. Dit voorkomt dat u zelf voor de kosten opdraait. Via onze collectieve glasverzekering bent u verzekerd tegen glasbreuk. Woonzorg Vooral in de seniorenflats is het aanbieden van extra service een ondersteuning om ook op hoge leeftijd nog zelfstandig in een huurwoning te kunnen wonen. Aan deze woonzorgpakketten werkt Woonkracht10 samen met diverse instellingen en lokale zorgcentra. Alarmering In een aantal complexen is aansluiting op een alarmeringssysteem mogelijk. Een alarmeringstoestel in de woning kan hulp bieden in geval van onraad of ongelukken. Een draadloos halsmedaillon biedt extra mogelijkheden. Met dit medaillon, waarin een zender zit, kan het alarmeringssysteem ook worden ingeschakeld. Informeer bij Woonkracht10 over de mogelijkheden in uw woning

10 Wet voorzieningen gehandicapten (WMO) Om zelfstandig te kunnen blijven wonen met een handicap, kunnen aanpassingen of voorzieningen in de woning nodig zijn. Het kan gaan om kleine aanpassingen aan vloeren, deuren, ramen en trappen. Ook ingrijpende verbouwingen kunnen nodig zijn, zoals het aanpassen van het toilet, badkamer of het aanbrengen van een traplift. De kosten worden in de meeste gevallen volledig vergoed door de gemeente. U kunt een aanvraag indienen bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Heeft u een klacht? Als u niet tevreden bent over de dienstverlening door Woonkracht10 dan is het mogelijk hier een klacht over in te dienen. U bent bijvoorbeeld niet tevreden over de manier waarop onze medewerkers u hebben behandeld of u voelt zich tekort gedaan door Woonkracht10. Het indienen van een klacht gaat als volgt: U maakt eerst uw klacht kenbaar bij de persoon waar u ontevreden over bent. Dit kan persoonlijk, schriftelijk of per bij Woonkracht10. U ontvangt een reactie op uw klacht met informatie wie de klacht in behandeling heeft en wat de volgende stap is. Wilt u meer informatie kijk dan op onze website. U kunt ons natuurlijk ook schrijven, bellen, mailen of langs komen. Wij helpen u graag om uw woonplezier te vergroten! 18

11 Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht Telefoon (078) Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bij geschillen is het Huurreglement bepalend. Drukdatum mei Alle eerdere uitgaven komen hiermee te vervallen.

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Algemene INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK WONING informatie Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van 't Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres:

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

Huren, wat komt er bij kijken. Wegwijs in huren

Huren, wat komt er bij kijken. Wegwijs in huren Huren, wat komt er bij kijken Wegwijs in huren Huren, wat komt er Lorem ipsum dolor sit amet bij kijken Bij het huren van een woning komt het één en ander kijken. In deze brochure maken wij u wegwijs.

Nadere informatie

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam COLOFON Uitgave Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam Deze gids is totstandgekomen mede dankzij bijdragen van: Shirley van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte In deze algemene voorwaarden huurovereenkomst staan de verplichtingen van u en

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen 1 2 uw huis een comfortabel thuis! het project in vogelvlucht Lefier doet mee aan het landelijke initiatief Stroomversnelling. In dit

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 erhuurders brochure: Rots-ast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Rots-ast Groep Den aag: winnaars in woonbemiddeling p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 De Rots-ast Groep op internet

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Acuut huren: een veilig gevoel p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren op Internet p. 5 Acuut huren : de procedure in het kort p. 6 Q

Nadere informatie

Huur wijzer met Direct Wonen. wonen

Huur wijzer met Direct Wonen. wonen Huur wijzer met Direct Wonen wonen 2 3 Huur wijzer met Direct Wonen Huren in Nederland is niet altijd even eenvoudig. Er zijn tal van aspecten waar u als huurder rekening mee moet houden. In de Huur wijzer

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden Bewonersgids Kantooradres Woningbouwvereniging Arnemuiden Langstraat 16b 4341 EE Arnemuiden tel. 0118-601720 fax.0118-602906 e-mail : wbv@wbvarnemuiden.nl www.wbvarnemuiden.nl Bankrelaties Rabobank: IBAN:

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Auteursrechten Stadswonen behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, voor.

Auteursrechten Stadswonen behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, voor. Stadswonen Aangename Kennismaking Uitgave: mei 2008 Disclaimer Stadswonen heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van dit document (de "Informatie"). Desondanks

Nadere informatie

Veel plezier in uw woning!

Veel plezier in uw woning! Veel plezier in uw woning! Veel plezier in uw woning! U huurt een woning van ProWonen. In deze folder staat veel van wat mag en kan. Wilt u precies weten wie waar verantwoordelijk voor is? En wat wel en

Nadere informatie