Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties 1"

Transcriptie

1 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties 1 Bloedglucosewaarden bepalen 1 Inleiding Het bepalen van de bloedglucosewaarde (=bloedsuikerwaarde) is voor de cliënt met diabetes een belangrijk onderdeel van de behandeling. Mensen met diabetes mellitus leren over het algemeen zelf de bloedglucose te meten (=zelfcontrole). Zelfcontrole is een essentieel onderdeel van diabeteseducatie. Bij voldoende inzicht en kennis van de cliënt over de diabetes biedt zelfcontrole bovendien de mogelijkheid om de bloedglucose zelf bij te sturen (=zelfregulatie). Zelfregulatie geeft cliënten de mogelijkheid minder afhankelijk van de zorgverlening te zijn. Het meten van de bloedglucosewaarde wordt ook gedaan bij het stellen van de diagnose diabetes mellitus. Om de bloedglucosewaarde te bepalen, wordt een druppel bloed uit de vinger (capillair) of uit de ader (veneus) op een teststrook opgevangen of opgezogen. Met behulp van een bloedglucosemeter wordt de bloedglucosewaarde bepaald. Afhankelijk van de meter en de gebruikte teststrook wordt de bloedglucosewaarde gemeten in volbloed of in het bloedplasma. Volbloed versus plasma 2 Bloedglucosewaarden kunnen bepaald worden in volbloed of in plasma. Bij het meten in plasma verkrijgt men hogere referentiewaarden dan bij het meten in volbloed (zie afbeelding 1). Hiermee dient rekening te worden gehouden als men de waarden onderling vergelijkt. De verklaring hiervoor is als volgt: In volbloed zitten bloedcellen. Glucose wordt opgelost in het waterige deel van het bloed. Een meting in volbloed wordt gemeten in het waterige deel, maar uitgedrukt in de concentratie volbloed (dit is inclusief het volume bloedcellen). In plasma zitten geen bloedcellen. Het volume wordt kleiner waardoor een hogere concentratie glucose gemeten wordt. Plasma bestaat voor 95% uit water en volbloed uit 84% water. Hierdoor wordt het verschil van 12-15% (afhankelijk van de hematocrietwaarde van de cliënt) verklaard tussen beide type metingen van de bloedglucosewaarde. Houweling geeft in zijn artikel aan dat capillaire metingen geschikt zijn om een behandeling te evalueren, maar niet om de diagnose diabetes mellitus te stellen. Hij geeft aan dat draagbare bloedglucosemeters 10 tot 15% afwijkend meten. Mede daarom kan men daarmee niet vaststellen of iemand diabetes mellitus heeft. Laboratoria bepalen de bloedglucosewaarde vrijwel altijd in veneus plasma. Draagbare bloedglucosemeters, waarbij bloed verkregen wordt door middel van capillair bloed (bijvoorbeeld door een vingerprik), zijn gekalibreerd op bepaling van de glucosewaarde in capillair volbloed (volbloed gekalibreerd) of de waarde wordt omgerekend in plasma (plasmagekalibreerd). Hoe de kalibratie is afgesteld staat vermeld in de bijsluiter die door de fabrikant wordt meegeleverd. Op plasmagekalibreerde teststroken staat een internationaal symbool dat staat voor plasmakalibratie. Zie hieronder. 1 Uit: Diabetes Informatiemap. december ST Houweling; artikel DiabetesSpecialist, maart 2006, jaargang 5, nummer 18; Draagbare glucosemeter niet geschikt voor stellen diagnose diabetes. Bloedglucosewaarden bepalen: 1 (van 6)

2 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties 2 Bloedglucosewaarden In de NHG-standaard 3 staan de volgende bloedglucosewaarden genoemd (zie afbeelding 1) die gehanteerd worden bij het vaststellen of iemand diabetes mellitus heeft. Als een bloedglucosewaarde gevonden wordt die daarop wijst, wordt een aantal dagen erna opnieuw gecontroleerd. Afbeelding 1 Bloedglucose waarden: Evaluatie Capillair volbloed Veneus plasma Normaal glucose nuchter glucose niet nuchter < 5,6 mmol/l < 7,8 mmol/l < 6,1 mmol/l < 7,8 mmol/l Gestoord glucose nuchter 5,6 en 6,0 mmol/l 6,1 en 6,9 mmol/l Diabetes mellitus glucose nuchter glucose niet nuchter > 6,0 mmol/l > 11,0 mmol/l > 6,9 mmol/l > 11,0 mmol/l Bij de behandeling van mensen die al diabetes mellitus hebben wordt gestreefd naar normale bloedglucosewaarden. Dit houdt voor diabetespatiënten in dat de bloedglucosewaarde: nuchter: tussen 4 en 7 mmol/l is; twee uur na het eten: onder 11 mmol/l. Bloedglucosecurve Een curve bestaat uit een reeks van bloedglucosewaarden die op verschillende vaste momenten op de dag worden bepaald. De tijdstippen waarop dit gebeurt worden in overleg met de cliënt vastgesteld. Hieronder staan voorbeelden van een 4 en een 8 puntcurve. Vierpuntscurve Een vierpuntscurve is opgebouwd uit een nuchtere waarde direct na het opstaan, vervolgens de waarde vóór het middagmaal, de waarde vóór de avondmaaltijd en de waarde vóór het naar bed gaan. Achtpuntscurve Een achtpuntscurve is de hiervoor beschreven vierpuntscurve, aangevuld met drie waarden steeds 1,5 tot 2 uur ná iedere maaltijd en een nachtwaarde omstreeks drie uur s nachts. Als van de nachtelijke bepaling wordt afgezien spreken we van een zevenpuntscurve. 3 Uit: NHG-standaard Diabetes Mellitus type II; Nederlands Huisartsen Genootschap; laatste rectificatie Bloedglucosewaarden bepalen: 2 (van 6)

3 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties 3 Afnemen van bloed In laboratoria wordt de bloedglucosewaarde vrijwel altijd bepaald in plasma door middel van een venapunctie verkregen (veneus plasma). Capillair bloed wordt afgenomen uit de vinger, hiel of oorlel (niet bij volwassenen). De geschikte vingers om in te prikken zijn voor volwassenen de ring- en middelvingers en pinken. De wijsvinger en de duim worden meestal ontzien omdat deze het meest gebruikt worden en gevoeliger zijn. De zijkant van de vingertop is het minst pijnlijk, aangezien daar minder (tast)zenuwen zitten. Bij baby s wordt bij voorkeur in de zijkanten van de hiel geprikt. Bij hoge uitzondering in de oorlel (is lastiger). Het ligt aan de grootte van het kind, maar pas vanaf een leeftijd van 6 12 maanden wordt de vinger als prikplaats gebruikt 4. In een brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 5 worden belangrijke aandachtspunten genoemd bij het meten van de bloedglucosewaarden via capillair bloed: De inspectie benadrukt dat om te voorkomen dat uitslagen onjuist zijn de hulpverlener vóór het prikken de handen goed moet wassen of desinfecteren met handalcohol. De cliënt dient de prikplaats goed te reinigen met (bij voorkeur warm) water. Desinfectie van de vinger is niet noodzakelijk als de handen goed gewassen worden met water. Als de vinger goed droog is dient na het prikken de eerste bloeddruppel te worden weggeveegd 6. Op deze manier wordt beïnvloeding van het testresultaat door vuil of achtergebleven desinfectans voorkomen. De Inspectie geeft ook aan dat een bloedglucosemeting alleen mag worden verricht uit een bloeddruppel die eenvoudig en zonder stuwen is verkregen (het melken van de vinger). Dit omdat dan naast bloed ook ander vocht in de druppel terechtkomt en het testresultaat beïnvloedt. Ook wordt in de brief vermeld dat het testveld direct goed gevuld dient te zijn met bloed. Als er onvoldoende bloed op het testveld is gekomen, mag er niet bijgevuld worden. De test moet in dat geval worden herhaald met een nieuwe teststrook. Bloedprikapparaten Voor het aanprikken van capillair bloed zijn verschillende apparaatjes beschikbaar. Deze bieden de mogelijkheid om dieper of ondieper te prikken, afhankelijk van de huiddikte van de cliënt. Voor iedere bloedglucoseprik dient een nieuw lancetje gebruikt te worden. De lancetjes moeten na gebruik altijd zorgvuldig in een naaldenbeker gedeponeerd worden. De gebruikte teststroken worden eveneens in de naaldenbeker gedaan omdat er bloed op zit. Sommige bloedprikapparaten hebben een lancettenhouder met meerdere lancetten. Dit houdt in dat niet voor iedere bloedsuikercontrole een nieuwe lancet in de pen geplaatst wordt, maar dat de gehele lancettenhouder na een aantal keren prikken vervangen wordt. Een gebruikte lancet wordt direct na de prik in de naaldenbeker geworpen. Dit gaat met behulp van een uitwerpmechanisme. Men houdt de pen boven de naaldenbeker en werpt de gebruikte lancet 4 A. Geluk; kinder diabetesverpleegkundige UMCG Groningen (2009). 5 Brief Inspectie voor de Volksgezondheid; Point-of-Care bloedglucosemeters d.d. 3 april en 23 juli De inspectie wijkt hier af van het advies van de EADV (2004). EADV en inspectie zijn hierover nog in overleg. EADV zal in november 2011 met een nieuwe richtlijn komen. Bloedglucosewaarden bepalen: 3 (van 6)

4 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties 4 met behulp van het uitwerpmechanisme in de naaldenbeker (bijvoorbeeld bij de Accu-Chek Softclix). Uitzondering hierop is de Accu-Chek Multiclix. Bij dit bloedprikapparaat is er geen direct contact met de lancetten. Een gebruikte lancet verdwijnt in de lancethouder. De lancetten worden weergegeven met cijfers. Men kan goed zien hoeveel ongebruikte lancetten er nog over zijn. Als de lancettenhouder leeg is verschijnt er een rode streep. De gehele lancettenhouder wordt dan vervangen door een nieuwe. De gebruikte lancettenhouder hoeft niet via een naaldenbeker te worden afgevoerd, maar kan in z n geheel (dus met de gebruikte lancetten) in de afvalbak weggegooid worden en met het huisvuil worden afgevoerd. De houder biedt voldoende bescherming om prikaccidenten te voorkomen 7. Keuze bloedglucosemeter Bij Zorggroep Almere (ZGA) is een gebruikersraadpleging georganiseerd onder cliënten om voorkeursmeters aan te kunnen wijzen 8. De ervaringen van cliënten vindt men té belangrijk ongebruikt te laten. Keuze voor een klein assortiment bloedglucosemeters biedt de professional tevens de mogelijkheid de meters beter te kennen en daarmee ook de instructie aan de cliënten te verbeteren. Aspecten in de gebruikersraadpleging waren onder andere: Vormgeving bloedglucosemeter Gebruiksgemak bloedglucosemeter Kwaliteit van de bijbehorende prikpen Door 23 cliënten van Zorggroep Almere zijn de volgende bloedglucosemeters als best getest: Accu-Chek Compact Plus GT Breeze 2 One Touch Vita Techniek van het bepalen van bloedglucosewaarden Voor de meting van de bloedglucosewaarde bestaan twee verschillende technieken: methode via elektrische geleiding; deze methode wordt het meest gehanteerd; methode via fotoreflectie (fotometrische kleurbepaling). Beide technieken worden uitgevoerd met behulp van een bloedglucosemeter. Teststroken zijn geschikt voor éénmalig gebruik. Bloedglucosemeters werken op batterijen. Vroeger werd ook gebruik gemaakt van een chemische methode. Hierbij werd de controle uitgevoerd met een teststrook die afgelezen werd op kleur; al dan niet met behulp van een bloedglucosemeter. Deze methode is foutgevoelig en verouderd en wordt hier niet meer beschreven. 7 Accu-Chek-Multiclix; Roch Diagnostics; Inge Beers, Henk Kole Zorggroep Alemere. De meter gemeten. Artikel EADV Magazine. mei Bloedglucosewaarden bepalen: 4 (van 6)

5 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties 5 Werkwijze Er wordt gebruik gemaakt van bloedglucosemeters waarbij slechts een klein beetje bloed voldoende is om de meting te starten. Het bloed wordt op de teststrook gedeponeerd of het bloed wordt opgezogen door de teststrook die in het bloed gehouden waarna de bloedglucosewaarde vanzelf op het afleesvenster verschijnt. Is de cliënt niet in staat de gecontroleerde waarde te noteren bestaat bij veel bloedglucosemeters de mogelijkheid om de waarden in het geheugen op te slaan. Bij een aantal meters is het mogelijk om met de geschikte software de meter aan te sluiten op een computer en de glucosewaarden te printen. Iedere merk bloedglucosemeter heeft specifieke bijbehorende teststroken en gebruiksaanwijzing. Bloedglucosemeters worden steeds gevoeliger. Dit betekent dat er steeds minder bloed nodig is om de bloedglucose te meten. Het is echter wel van belang dat er voldoende bloed wordt opgebracht of opgezogen. Sommige meters starten niet als er onvoldoende bloed is aangebracht. Als er voldoende bloed is opgezogen wordt dit zichtbaar op het afleesvenster door middel van een piepje of doordat de meting automatisch start. Controle van de meter Bij de meeste meters behoort een controlestrip of controlevloeistof, waarmee de betrouwbaarheid van de meter en/of teststroken gecontroleerd kan worden. Algemene aandachtspunten gebruik bloedglucosemeters Het meten van glucosewaarden in het bloed is een risicovolle handeling. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wijst er in een brief op 9 dat bloedglucosemeters die bestemd zijn voor gebruik in de thuissituatie ten zeerste afgeraden worden voor gebruik bij meerdere mensen. Meters voor thuisgebruik zijn specifiek bestemd voor gebruik door één persoon en niet bedoeld voor een groep cliënten. De Inspectie geeft in de genoemde brief aan dat bij twijfel over de verkregen uitslag de volgende stappen moeten worden ondernomen: De test herhalen in een vinger van de andere hand. Bij blijvende twijfel de test herhalen met behulp van een laboratoriumtest die gebaseerd is op een andere techniek (met veneus plasma dat via venapunctie is verkregen). Bij cliënten die niet voldoende aanspreekbaar zijn verdient regelmatige controle met een laboratoriumbepaling in door venapunctie afgenomen bloed de voorkeur. In geval van aanhoudende afwijkingen van apparatuur beveelt de inspectie aan om de oorzaak te onderzoeken en de fabrikant te informeren. Neem kennis van de gebruiksaanwijzing van het bloedprikapparaat en de bloedglucosemeter. Voor een goede meting met behulp van een bloedglucosemeter is een goede techniek vereist. Dit geldt zowel voor het uitvoeren van de vingerprik; het gebruik van de meter; het juist noteren van de gevonden waarden. Het buisje met teststroken moet direct na gebruik weer goed gesloten worden. Bewaar de teststroken op kamertemperatuur (10º -30 ºC). 9 Brief Inspectie voor de Volksgezondheid; Point-of-Care bloedsuikermeters d.d. 3 april Bloedglucosewaarden bepalen: 5 (van 6)

6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties 6 Zorg ervoor dat de meter gecodeerd is. Bij sommige meters moet de meter bij iedere nieuwe verpakking teststroken gecodeerd worden. De maateenheid die gehanteerd wordt bij het meten van de bloedglucosewaarde is in Nederland mmol/liter. Let er op dat de meter hierop is ingesteld. Controleer de houdbaarheid van de teststroken. Teststroken zijn houdbaar tot 6 maanden na openen van de koker. Noteer zo nodig de datum van openen van de koker. De omgevingstemperatuur bij het gebruik van een bloedglucosemeter heeft invloed op het testresultaat. Over het algemeen wordt een temperatuur tussen 8º en 35 ºC aangeraden. Het verdient de voorkeur als de meter én de teststroken voor gebruik ongeveer gelijk van temperatuur zijn. Er kan sprake zijn van defecten in zowel de meter als de teststrook. Tussen de meters van hetzelfde type blijken grote verschillen in de metingen voor te kunnen komen (Houweling ST; %). De nauwkeurigheid van de bloedglucosemeter neemt nog verder af als er sprake is van te lage of juist te hoge bloedglucosewaarden. De levensduur van bloedglucosemeters is verschillend, het varieert van tests. Gebruikte literatuur Papendrecht-Poelman ACM. Diabetes informatiemap Pronounce, Zaltbommel. Houweling ST et al, Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie. Isala Series, Bloedglucosewaarden bepalen: 6 (van 6)

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties Inhoudsopgave Bloedglucosewaarden meten... Bloedglucosemeters...5

Nadere informatie

Diabetes mellitus en zelfcontrole. Diabetespoli

Diabetes mellitus en zelfcontrole. Diabetespoli 00 Diabetes mellitus en zelfcontrole Diabetespoli 1 Inleiding Diabetes mellitus is een chronische aandoening. Daarom is het voor u als mens met diabetes van belang een aantal zaken in de gaten te houden.

Nadere informatie

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Compact- en Accu-Chek Compact Plus-systeem. Inleiding. Methode

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Compact- en Accu-Chek Compact Plus-systeem. Inleiding. Methode Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Compact- en Accu-Chek Compact Plus-systeem I. NAUWKEURIGHEID De nauwkeurigheid van het systeem is beoordeeld conform ISO 15197. Inleiding Het doel van deze

Nadere informatie

VOOR ZELFCONTROLE EN INJECTEREN. Richtlijnen

VOOR ZELFCONTROLE EN INJECTEREN. Richtlijnen VOOR ZELFCONTROLE EN INJECTEREN Richtlijnen Het belangrijkste is handen wassen! 2 Belang van handen wassen HET BELANGRIJKSTE VAN BLOEDGLUCOSEWAARDEN BEPALEN IS: HANDEN WASSEN! NIET OM HYGIËNISCHE REDENEN

Nadere informatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties Inhoudsopgave Bloedglucosewaarden meten... Venapunctie

Nadere informatie

Diabetes Mellitus Zelfcontrole

Diabetes Mellitus Zelfcontrole INTERNE GENEESKUNDE Diabetes Mellitus Zelfcontrole Inleiding Diabetes mellitus (D.M.) is een chronische ziekte. Het is voor u als mens met diabetes van belang een aantal zaken in de gaten te houden. U

Nadere informatie

Protocol Diagnosticeren van diabetes mellitus

Protocol Diagnosticeren van diabetes mellitus Protocol Diagnosticeren van diabetes mellitus Naam van de praktijk Titel van protocol: Diagnosticeren van diabetes mellitus Logo van de praktijk Protocolnummer: Versie: Auteur: Vaststellingsdatum: Beheerder

Nadere informatie

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Aviva-systeem. Inleiding. I. NAUWKEURIGHEID Methode

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Aviva-systeem. Inleiding. I. NAUWKEURIGHEID Methode Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Aviva-systeem Inleiding De nauwkeurigheid van het systeem is beoordeeld conform de norm ISO 15197:2003. Van een externe diabeteskliniek werd capillair bloed

Nadere informatie

STANDAARD WERKVOORSCHRIFT. Versie : 2.1 BLOEDGLUCOSEWAARDE BEPALEN DOOR ZORGVERLENER Pagina 1 van 7

STANDAARD WERKVOORSCHRIFT. Versie : 2.1 BLOEDGLUCOSEWAARDE BEPALEN DOOR ZORGVERLENER Pagina 1 van 7 Versie : 2.1 BLOEDGLUCOSEWAARDE BEPALEN DOOR ZORGVERLENER Pagina 1 van 7 Samenvatting Dit standaard werkvoorschrift beschrijft hoe de bloedglucosewaarde wordt bepaald door een zorgverlener bij een cliënt

Nadere informatie

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Avivasysteem. Inleiding. I. NAUWKEURIGHEID Methode

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Avivasysteem. Inleiding. I. NAUWKEURIGHEID Methode Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Avivasysteem Inleiding De nauwkeurigheid van het systeem is beoordeeld conform de norm ISO 15197:2003. Van een externe diabeteskliniek werd capillair bloed

Nadere informatie

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Advantageen het Accu-Chek Comfort Curve-systeem. Inleiding I. NAUWKEURIGHEID. Methode

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Advantageen het Accu-Chek Comfort Curve-systeem. Inleiding I. NAUWKEURIGHEID. Methode Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Advantageen het Accu-Chek Comfort Curve-systeem Inleiding De nauwkeurigheid van het systeem is beoordeeld conform de norm ISO 15197:2003. Van een externe diabeteskliniek

Nadere informatie

CAPILLAIRE BLOEDAFNAME

CAPILLAIRE BLOEDAFNAME VHO READER CAPILLAIRE BLOEDAFNAME Propedeuse 1 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

3. Diagnostiek en risico-inventarisatie

3. Diagnostiek en risico-inventarisatie LEIDRAAD DIABETES_BINNENWERK-BSL_100 x 150 4-4 01-09-11 15:01 Pagina 1 3. Diagnostiek en risico-inventarisatie 3.1 Diagnostiek Indien een patiënt de klassieke symptomen van diabetes heeft, is de diagnose

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Geachte bezitter van een BM Diamond mini bloedglucosemeter Gefeliciteerd met uw BM Diamond Mini bloedglucosemeter. In deze handleiding staat belangrijke informatie die u helpt om

Nadere informatie

Diagnose- en streefwaarden en behandelschema s diabetes mellitus

Diagnose- en streefwaarden en behandelschema s diabetes mellitus Diagnose- en streefwaarden en behandelschema s diabetes mellitus Diagnose- en streefwaarden diabetes mellitus De diagnosen gestoorde glucose en diabetes mellitus worden gesteld aan de hand van afwijkende

Nadere informatie

Diabeteshulpmiddelen Standpunt EADV

Diabeteshulpmiddelen Standpunt EADV Diabeteshulpmiddelen Standpunt EADV Achtergrond Diverse zorgverzekeraars hebben veranderingen van het inkoopbeleid van diabeteshulpmiddelen aangekondigd. In 2014 zullen alle grote zorgverzekeraars opnieuw

Nadere informatie

CALLA premium GEBRUIKS- AANWIJZING

CALLA premium GEBRUIKS- AANWIJZING CALLA premium GEBRUIKS- AANWIJZING Beste Wellion CALLA Premium gebruiker, Dank u voor het kiezen voor de Wellion CALLA Premium Bloedglucosemeter waarmee u zelf uw bloedglucosespiegel in de gaten kunt houden.

Nadere informatie

Richtlijn screening op diabetes type 2 goedgekeurd door ALV op 17 september 2015

Richtlijn screening op diabetes type 2 goedgekeurd door ALV op 17 september 2015 Richtlijn screening op diabetes type 2 goedgekeurd door ALV op 17 september 2015 VSG2267-1 - Goedgekeurd door ALV op 17-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemeen 3 Meting en nauwkeurigheid 3 Interpretatie

Nadere informatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties 1 Inhoudsopgave Hielprik...1 Bloedglucosewaarden

Nadere informatie

Zacht en zorgvuldig prikken

Zacht en zorgvuldig prikken Zacht en zorgvuldig prikken Inhoudsopgave Inleiding 3 De invloed van de huid op de bloedafname 5 Hoe is onze huid opgebouwd? 6 Alles begint met de huid 8 De beste plaats om te prikken 10 Gemakkelijk en

Nadere informatie

Richtlijn Zelfcontrole van het bloedglucosegehalte bij diabetes mellitus

Richtlijn Zelfcontrole van het bloedglucosegehalte bij diabetes mellitus Richtlijn Zelfcontrole van het bloedglucosegehalte bij diabetes mellitus Opgesteld door de daartoe ingestelde werkgroep ZELFCONTROLE VAN HET BLOEDGLUCOSEGEHALTE van de Nederlandse Diabetes Federatie November

Nadere informatie

Instructie voor de uitvoering van de CRP sneltest met de Orion QuikRead Go

Instructie voor de uitvoering van de CRP sneltest met de Orion QuikRead Go Instructie voor de uitvoering van de CRP sneltest met de Orion QuikRead Go QuikRead go CRP sneltest Kwantitatieve CRP sneltest in volbloed Binnen enkele minuten uitslag Hulpmiddel bij de diagnostiek van

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Kind met diabetes

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Kind met diabetes Kind met diabetes KIND MET DIABETES INLEIDING Bij uw kind is diabetes mellitus geconstateerd door de kinderarts. Uw kind zal in de meeste gevallen een paar dagen worden opgenomen op de kinderafdeling.

Nadere informatie

Annakeur Uw glucosemeter, onze zorg

Annakeur Uw glucosemeter, onze zorg Annakeur Uw glucosemeter, onze zorg Meten is weten Controle van de bloedglucosespiegel is een belangrijk onderdeel in het dagelijks leven van een diabeet. U wilt eigenlijk maar één ding: zo normaal mogelijke

Nadere informatie

ACCU-CHEK Aviva. Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Manuale per l'uso Gebrauchsanweisung

ACCU-CHEK Aviva. Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Manuale per l'uso Gebrauchsanweisung ACCU-CHEK Aviva LECTEUR DE GLYCÉMIE / BLOEDGLUCOSEMETER / STRUMENTO PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA / BLUTZUCKERMESSGERÄT 2007 Roche Diagnostics. All rights reserved. 04885929001(01)-0407 Roche Diagnostics

Nadere informatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties 1 Inhoudsopgave Bloedglucosewaarden meten...1

Nadere informatie

Zelfregulatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Zelfregulatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Zelfregulatie U heft suikerziekte (diabetes mellitus) en gebruikt daarvoor twee of vier maal per dag insuline. In overleg met uw arts heeft u besloten dat u zelf uw diabetes mellitus gaat regelen (zelfregulatie).

Nadere informatie

Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding

Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding EN Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding WELKOM Welkom bij uw ihealth Draadloos Smart Glucosemeetsysteem (het ihealth-systeem). Met dit systeem, dat is ontworpen voor gebruik in combinatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 E Controleren van de bloedglucose: hoe?

Hoofdstuk 5 E Controleren van de bloedglucose: hoe? Hoofdstuk 5 E Controleren van de bloedglucose: hoe? Duur 20 minuten Leerdoelen deelnemers Deelnemers leren hoe zij hun bloedglucosewaarden in de gaten kunnen houden; op de korte termijn door middel van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN VERIO 9-2009 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3211413

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN VERIO 9-2009 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3211413 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Diabetes testmaterialen en injectiematerialen voor het toedienen van insuline Onderdeel van de overeenkomst hulpmiddelenzorg 2016

Diabetes testmaterialen en injectiematerialen voor het toedienen van insuline Onderdeel van de overeenkomst hulpmiddelenzorg 2016 Bijlage I Diabetes testmaterialen en injectiematerialen voor het toedienen van insuline Onderdeel van de overeenkomst hulpmiddelenzorg 2016 Dit document bestaat uit drie onderdelen: 1. Zorgverlening 2.

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERS- HANDLEIDING

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERS- HANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERS- HANDLEIDING AW 06637401A Rev. date: 05/2009 Contents: Uw bloedglucosesysteem leren kennen 1 Datum en tijd instellen, en uw meter coderen 4 Uw bloedglucose testen 8 Eerdere

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksaanwijzing.

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksaanwijzing. Bloedglucosesysteem Handleiding. Gebruiksaanwijzing. Bloedglucosesysteem Handleiding 1 Handleiding Wij stellen het op prijs dat u OneTouch gekozen hebt! Het OneTouch Verio Pro bloedglucosesysteem is een

Nadere informatie

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 1 Diabetes mellitus 2 Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 2 Inhoud Epidemiologie Diagnostiek en behandeling in de diabetesketenzorg in Nederland Wat doet de praktijkondersteuner binnen

Nadere informatie

Annakeur Uw glucosemeter, onze zorg

Annakeur Uw glucosemeter, onze zorg Annakeur Uw glucosemeter, onze zorg Meten is weten Controle van de bloedglucosespiegel is een belangrijk onderdeel in het dagelijks leven van een diabeet. U wilt eigenlijk maar één ding: zo normaal mogelijke

Nadere informatie

GEBRUIKS- AANWIJZINGNG

GEBRUIKS- AANWIJZINGNG GEBRUIKS- AANWIJZINGNG Beste Wellion CALLA Mini gebruiker, Dank u voor het kiezen voor de Wellion CALLA Mini Bloedglucosemeter waarmee u zelf uw bloedglucosespiegel in de gaten kunt houden. Wij hebben

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes U bent zwanger en halverwege de zwangerschap krijgt u te horen dat u diabetes heeft. Er komt dan veel op u af. U wilt weten wat zwangerschapsdiabetes precies

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Kind met diabetes en intensieve therapie. Algemene informatie voor kind en ouders

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Kind met diabetes en intensieve therapie. Algemene informatie voor kind en ouders Kind met diabetes en intensieve therapie Algemene informatie voor kind en ouders KIND MET DIABETES EN INTENSIEVE THERAPIE ALGEMENE INFORMATIE VOOR KIND EN OUDERS INLEIDING Je bent voor de behandeling van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Bloedglucosemeter Bluetooth. Voor thuisgebruik

Gebruiksaanwijzing. Bloedglucosemeter Bluetooth. Voor thuisgebruik Gebruiksaanwijzing Bloedglucosemeter Bluetooth Voor thuisgebruik 0459 GEACHTE BEZITTER VAN EEN VITILITY BLOEDGLUCOSEMETER BLUETOOTH Gefeliciteerd met uw Vitility bloedglucosemeter bluetooth. In deze handleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Vervangt de vorige gebruikershandleiding AW 06647602A Datum herziening: 11/2010 Inhoud: Uw systeem leren kennen 1 Uw meter instellen 4 Uw bloedglucose testen 8

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Wat te doen bij ontregeling van een kind met diabetes mellitus en een insulinepomp

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Wat te doen bij ontregeling van een kind met diabetes mellitus en een insulinepomp Wat te doen bij ontregeling van een kind met diabetes mellitus en een insulinepomp WAT TE DOEN BIJ ONTREGELING VAN EEN KIND MET DIABETES MELLITUS EN EEN INSULINEPOMP INLEIDING Het toedienen van de juiste

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Instructies voor gebruik

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Instructies voor gebruik Bloedglucosesysteem Handleiding Instructies voor gebruik VerioIQ Bloedglucosesysteem Handleiding 1 Handleiding We stellen het op prijs dat u OneTouch gekozen hebt! Het OneTouch Verio IQ bloedglucosesysteem

Nadere informatie

Dit is een korte beschrijving van de insulinetherapie. Voor uitwerking en verdere informatie zie de bijlage met het volledige protocol.

Dit is een korte beschrijving van de insulinetherapie. Voor uitwerking en verdere informatie zie de bijlage met het volledige protocol. Insuline protocol Auteur: Kaderhuisarts diabetes Daniel Tavenier Datum: September 2014 Dit is een korte beschrijving van de insulinetherapie. Voor uitwerking en verdere informatie zie de bijlage met het

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH VERIO http://nl.yourpdfguides.com/dref/3624667

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH VERIO http://nl.yourpdfguides.com/dref/3624667 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De diabeteszorg in het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De diabeteszorg in het Refaja ziekenhuis De diabeteszorg in het Refaja ziekenhuis DE DIABETESZORG IN HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING Diabetes mellitus is een veel voorkomende chronische ziekte die gekenmerkt wordt door een te hoge bloedglucosewaarde.

Nadere informatie

C ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK 360 en FASTCLIX zijn merken van Roche.

C ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK 360 en FASTCLIX zijn merken van Roche. M C ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK 360 en FASTCLIX zijn merken van Roche. Continua, de Continua-logo's en Continua Certified zijn handelsmerken, dienstmerken of certificeringsmerken

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zwangerschapsdiabetes. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zwangerschapsdiabetes. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis Zwangerschapsdiabetes Begeleiding in het Refaja ziekenhuis ZWANGERSCHAPSDIABETES BEGELEIDING IN HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING waar het ziekenhuis, omdat tijdens heeft ontwikkeld. Zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

E-LEARNING. E-learning voor succesvol meten met de qlabs INR meter

E-LEARNING. E-learning voor succesvol meten met de qlabs INR meter E-LEARNING E-learning voor succesvol meten met de qlabs INR meter De qlabs INR meter De qlabs INR meter wordt standaard geleverd in een luxe stevige verpakking. De qlabs INR meter compact, compleet en

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING AW 06657502A Revisiedatum: 11/2010 Inhoud: Uw bloedglucosesysteem te leren kennen 1 Tijd en datum instellen en de meter coderen 4 Uw bloedglucose testen 8 Eerdere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Geachte bezitter van een BM Diamond PRIMA-meetsysteem Dank u voor het aanschaffen van het BM Diamond Prima bloedglucosemeetsysteem. In deze handleiding staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING AW 06498203A Revisiedatum: 10/2011 Inhoud: Het systeem instellen 1 Uw bloedglucose testen 5 Maaltijdmarkeringen of opmerkingen aan uw resultaten toevoegen 12 Eerdere

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes U BENT ZWANGER EN HALVERWEGE DE ZWANGERSCHAP KRIJGT U TE HOREN DAT U DIABETES HEEFT. ER KOMT DAN VEEL OP U AF. U WILT WETEN WAT ZWANGERSCHAPSDIABETES PRECIES

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2 2 Thuis bloedspot afnemen 3 3 Uitvoering 4 4 Tot slot 7

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2 2 Thuis bloedspot afnemen 3 3 Uitvoering 4 4 Tot slot 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Thuis bloedspot afnemen 3 3 Uitvoering 4 4 Tot slot 7 1 1 Inleiding U bent enige tijd geleden getransplanteerd. Om problemen (zoals afstoting) te voorkomen is het belangrijk

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Vervangt eerdere gebruikershandleiding AW 06640802A Datum herziening: 09/2010 Inhoud: Het systeem instellen 1 Uw bloedglucose testen 5 Maaltijd- en nuchtermarkeringen

Nadere informatie

Een hielprik toepassen bij neonaten

Een hielprik toepassen bij neonaten 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Een hielprik toepassen bij neonaten Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met

Nadere informatie

CALLA light GEBRUIKS- AANWIJZING

CALLA light GEBRUIKS- AANWIJZING CALLA light GEBRUIKS- AANWIJZING Beste Wellion CALLA Light gebruiker, Dank u voor het kiezen voor de Wellion CALLA Light Bloedglucosemeter waarmee u zelf uw bloedglucosespiegel in de gaten kunt houden.

Nadere informatie

Diabetes mellitus. Diabetesverpleegkundigen IJsselland Ziekenhuis

Diabetes mellitus. Diabetesverpleegkundigen IJsselland Ziekenhuis Diabetes mellitus Diabetesverpleegkundigen IJsselland Ziekenhuis U hebt te horen gekregen dat u diabetes heeft. Uw internist en diabetesverpleegkundige zullen u veel informatie geven over deze aandoening

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING GEACHTE BEZITTER VAN EEN BM DIAMOND MINI BLOEDGLUCOSEMETER Gefeliciteerd met uw BM Diamond Mini bloedglucosemeter. In deze handleiding staat belangrijke informatie die u helpt om

Nadere informatie

CRP in de praktijk. Het C-reactief proteïne (Engels: C-reactive protein), meestal afgekort tot CRP, is een zogenaamd acutefase-eiwit.

CRP in de praktijk. Het C-reactief proteïne (Engels: C-reactive protein), meestal afgekort tot CRP, is een zogenaamd acutefase-eiwit. CRP in de praktijk Het C-reactief proteïne (Engels: C-reactive protein), meestal afgekort tot CRP, is een zogenaamd acutefase-eiwit. CRP wordt geproduceerd door de lever en afgegeven in de bloedbaan. Na

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zwangerschapsdiabetes. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zwangerschapsdiabetes. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis Zwangerschapsdiabetes Begeleiding in het Refaja ziekenhuis ZWANGERSCHAPSDIABETES BEGELEIDING IN HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U bent verwezen naar het ziekenhuis, omdat u tijdens uw zwangerschap diabetes

Nadere informatie

introductie Nederlands

introductie Nederlands Introductie De Betachek G5 meter is ontwikkeld om jarenlang betrouwbare resultaten te geven zonder problemen. De snelheid en de unieke geheugenkaart besparen u tijd en moeite. Lees deze handleiding volledig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Geachte bezitter van het BM Diamond VOICE-meetsysteem Dank u voor het aanschaffen van het BM Diamond Voice bloedglucosemeetsysteem. In deze handleiding staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Zelfzorg voor OVERZICHT ASSORTIMENT ZELFZORGPRODUCTEN VOOR DIABETICI

Zelfzorg voor OVERZICHT ASSORTIMENT ZELFZORGPRODUCTEN VOOR DIABETICI Zelfzorg voor OVERZICHT ASSORTIMENT ZELFZORGPRODUCTEN VOOR DIABETICI Introductie Diabetes is geen ziekte die te genezen is. Vanaf het moment dat voor u de diagnose diabetes is gesteld, zult u een leven

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes In deze folder krijgt u informatie over zwangerschapsdiabetes. Deze vorm van diabetes kan bij vrouwen ontstaan tijdens de zwangerschap, meestal rondom de 20e week. Als je zwanger

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksinstructies

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksinstructies Bloedglucosesysteem Handleiding Gebruiksinstructies Bloedglucosesysteem Handleiding 1 Wij stellen het op prijs dat u OneTouch hebt gekozen! Het OneTouch Verio bloedglucosesysteem is een van de nieuwste

Nadere informatie

GEBRUIKS- AANWIJZING

GEBRUIKS- AANWIJZING CALLA dialog GEBRUIKS- AANWIJZING Beste Wellion CALLA Dialog gebruiker, Dank u voor het kiezen voor de Wellion CALLA Dialog Bloedglucosemeter waarmee u zelf uw bloedglucosespiegel in de gaten kunt houden.

Nadere informatie

korte handleiding Codefree GL50 mg/dl Beurer GmbH Söflinger Straße Ulm, Germany

korte handleiding Codefree GL50 mg/dl Beurer GmbH Söflinger Straße Ulm, Germany EENVOUDIGE BEDIENING korte handleiding Codefree GL50 mg/dl NL Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, Germany www.beurer-medical.com 0483 Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen 2 Voor het eerste

Nadere informatie

Voorbereiding op een operatie bij diabetes

Voorbereiding op een operatie bij diabetes Voorbereiding op een operatie bij diabetes Binnenkort wordt u opgenomen in het Radboudumc vanwege een operatie. Tijdens de opname kunnen uw bloedsuikers gaan schommelen. Dit komt omdat u nuchter moet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2. 2 Thuis bloedspot afnemen 4. 3 Uitvoering 6. 4 Tot slot 9

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2. 2 Thuis bloedspot afnemen 4. 3 Uitvoering 6. 4 Tot slot 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Thuis bloedspot afnemen 4 3 Uitvoering 6 4 Tot slot 9 1 Inleiding U bent enige tijd geleden getransplanteerd. Om problemen (zoals afstoting) te voorkomen is het belangrijk

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH ULTRASMART http://nl.yourpdfguides.com/dref/2702769

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH ULTRASMART http://nl.yourpdfguides.com/dref/2702769 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LIFESCAN ONETOUCH ULTRASMART. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Trombosedienst Leiden. Zelfmeten

Trombosedienst Leiden. Zelfmeten Trombosedienst Leiden Zelfmeten PARKEREN Eerste ½ uur gratis ½ uur t/m 1 uur 2,00 1 uur t/m 2 uur 3,50 Automaat in gang zuidvleugel beg.grond. CoaguChek Roche Diagnostics Zelfmeten mogelijk sinds 1999

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding aandachtig voordat u gaat beginnen met testen

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding aandachtig voordat u gaat beginnen met testen Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u gaat beginnen met testen MENARINI HELPLINE Menarini Helpline: 0800 022 54 22 Dit nummer is niet voor noodgevallen of medische informatie.

Nadere informatie

Insulinepomp- therapie bij kinderen

Insulinepomp- therapie bij kinderen Insulinepomp- therapie bij kinderen Algemene informatie voor ouders en kind Insulinepomptherapie Insulinepomptherapie is één van de behandelmethodes van diabetes mellitus. Het moet gezien worden als een

Nadere informatie

Glucose regulatie bij volwassen IC en MC-patiënten bij continue toediening van voeding

Glucose regulatie bij volwassen IC en MC-patiënten bij continue toediening van voeding regulatie bij volwassen IC en MC-patiënten bij continue toediening van voeding Doel: Bereiken en handhaven van een glucose waarde tussen 4,4 6,1 mmol/l Indicaties: - Patiënten met Diabetes Mellitus - Patiënten

Nadere informatie

www.diabetesopschool.nl

www.diabetesopschool.nl Informatie begeleiding schoolkamp Deze informatie is bestemd voor mensen die een schoolkamp begeleiden waaraan een kind met diabetes deelneemt. Als begeleiders weten hoe zij moeten handelen in bepaalde

Nadere informatie

Diabetes Mellitus Zelfcontrole

Diabetes Mellitus Zelfcontrole Diabetes Mellitus Zelfcontrole 2 Inleiding U overweegt of heeft besloten zelf uw bloedglucosewaarden te gaan controleren. Bij deze controle meet u met behulp van een glucosemeter het glucosegehalte in

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes In deze folder krijgt u informatie over zwangerschapsdiabetes. Deze vorm van diabetes kan bij vrouwen ontstaan tijdens de zwangerschap, meestal rondom de 20e week. Hoe ontstaat zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

Bloedcontroles. Bloed afnemen

Bloedcontroles. Bloed afnemen Bloedcontroles Bloed afnemen Hoe vaak is bloedafname nodig? Hoe wordt bloed afgenomen? Problemen voorkomen Succestips Kinderen betrekken bij hun bloedtest Waar worden de bloedspotkaarten naartoe gestuurd?

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker-

Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van JijWij

Nadere informatie

Opportunistic targeted screening for for type type 2 2 diabetes in in primary care care

Opportunistic targeted screening for for type type 2 2 diabetes in in primary care care Opportunistic targeted screening for for type type 2 2 diabetes in in primary care care The The Diabscreen study study Erwin Erwin P. Klein P. Klein Woolthuis 142 Samenvatting Dit proefschrift richt zich

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker-

Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van JijWij

Nadere informatie

ORALE GLUCOSE TOLERANTIE TEST FRANCISCUS GASTHUIS

ORALE GLUCOSE TOLERANTIE TEST FRANCISCUS GASTHUIS ORALE GLUCOSE TOLERANTIE TEST FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding Binnenkort krijgt u een suikerbelastingtest, oftewel orale glucose tolerantie test (OGTT). U krijgt deze test omdat gedacht wordt aan een afwijking

Nadere informatie

Accu-Chek Aviva Combo

Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Combo 2008 Roche Diagnostics. Alle rechten voorbehouden. Roche Diagnostics GmbH, 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK SPIRIT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NEDERLANDS 2. Onderdelen van het systeem 2.1 Meter VOORKANT TESTSTRIPOPENING Bloedglucose Controlesysteem ENTER ( ) TOETS OMHOOG/OMLAAG ( / ) TOETSEN TESTSTRIPOPENING Teststrip gaat hierin. ENTER ( ) TOETS

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Zwangerschapsdiabetes

PATIËNTEN INFORMATIE. Zwangerschapsdiabetes PATIËNTEN INFORMATIE Zwangerschapsdiabetes 2 PATIËNTENINFORMATIE Bij u is zwangerschapsdiabetes geconstateerd Door middel van de Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) is de diagnose zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE BEOOGD GEBRUIK

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE BEOOGD GEBRUIK Bloedglucosemeter BEOOGD GEBRUIK De Contour Next ONE-bloedglucosemeter is bedoeld om te worden gebruikt voor het meten van de bloedglucose bij zowel met insuline als niet met insuline behandelde patiënten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH VERIO

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH VERIO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

W BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR BLOEDGLUCOSEMETINGEN

W BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR BLOEDGLUCOSEMETINGEN ONR 6956 4all 469 (205) Frau Ritzerfeld Prüfmittelnummer n/a Approved according to SOP 04.07.04 elwo! V4/ man_07493400_0_nl_54x27mm Black V4/2 man_07493400_0_nl_54x27mm Cyan V4/3 man_07493400_0_nl_54x27mm

Nadere informatie

Zelfzorg voor OVERZICHT ASSORTIMENT ZELFZORGPRODUCTEN VOOR DIABETICI

Zelfzorg voor OVERZICHT ASSORTIMENT ZELFZORGPRODUCTEN VOOR DIABETICI Zelfzorg voor OVERZICHT ASSORTIMENT ZELFZORGPRODUCTEN VOOR DIABETICI Introductie Diabetes is geen ziekte die te genezen is. Vanaf het moment dat voor u de diagnose diabetes is gesteld, zult u een leven

Nadere informatie

Ik ben voel ziek me niet lekker

Ik ben voel ziek me niet lekker Diabetesstrip Ik ben voel ziek me niet lekker Ik voel Ik me ben niet ziek lekker. Ik voel me moe, moet vaak plassen en veel drinken, zie wazig en val af. 2 Gluky heeft diabetes Naar het ziekenhuis Naar

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap

Diabetes en zwangerschap Diabetes en zwangerschap DIABETES EN ZWANGERSCHAP Bij diabetes mellitus is er te veel glucose in uw bloed: de bloedglucosewaarde is te hoog. Diabetes kan al bestaan voordat u zwanger bent, er is dan sprake

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zelfregulatie bij pomptherapie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zelfregulatie bij pomptherapie Zelfregulatie bij pomptherapie ZELFREGULATIE BIJ POMPTHERAPIE INLEIDING Deze folder geeft u algemene richtlijnen over zelfregulatie. Zelfregulatie is het zelfstandig aanpassen van de bolusinsuline aan

Nadere informatie

Diabetespoli. Zelfregulatie bij Diabetes Mellitus

Diabetespoli. Zelfregulatie bij Diabetes Mellitus Diabetespoli Zelfregulatie bij Diabetes Mellitus 1 Zelfregulatie is voor mensen met diabetes die: drie keer per dag (ultra)kortwerkende insuline spuiten voor de maaltijd en één keer langwerkende insuline

Nadere informatie

TD-GLUCO. Handleiding. Bloedglucose-controlesysteem. TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G

TD-GLUCO. Handleiding. Bloedglucose-controlesysteem. TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G TD-GLUCO Bloedglucose-controlesysteem Handleiding TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G HT One TD-GLUCO (TD-4277) Bedankt voor het aanschaffen van het TD-GLUCO bloedglucose-controlesysteem. Deze handleiding

Nadere informatie

TD-GLUCO. Handleiding. Bloedglucose-controlesysteem. TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G

TD-GLUCO. Handleiding. Bloedglucose-controlesysteem. TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G TD-GLUCO Bloedglucose-controlesysteem Handleiding TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G HT One TD-GLUCO (TD-4277) Bedankt voor het aanschaffen van het TD-GLUCO bloedglucose-controlesysteem. Deze handleiding

Nadere informatie

Insulinepomp- therapie bij kinderen

Insulinepomp- therapie bij kinderen Insulinepomp- therapie bij kinderen Algemene informatie voor ouders en kind Insulinepomptherapie Insulinepomptherapie is één van de behandelmethodes van diabetes mellitus. Het moet gezien worden als een

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zelfregulatie bij intensieve therapie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zelfregulatie bij intensieve therapie Zelfregulatie bij intensieve therapie ZELFREGULATIE BIJ INTENSIEVE THERAPIE INLEIDING Deze folder geeft u algemene richtlijnen over zelfregulatie bij intensieve insulinetherapie. Zelfregulatie is het zelfstandig

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Omdat u mogelijk zwangerschapsdiabetes heeft, bent u door uw gynaecoloog verwezen naar het spreekuur voor zwangeren Vasculair Centrum. In deze folder leest u meer over zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

gebruikershandleiding

gebruikershandleiding Codefree gebruikershandleiding mg/dl GL44 NL BLOEDSUIKERMEET- APPARAAT Stap voor stap EENVOUDIGE BEDIENING germanlengineering Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud

Nadere informatie