Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een Gelukkig Nieuwjaar! Tweemaandelijkse infokrant januari-februari ste jaargang - nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een Gelukkig Nieuwjaar! Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2015. 33ste jaargang - nr."

Transcriptie

1 Tweemaandelijkse infokrant januari-februari ste jaargang - nr. 1 Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een Gelukkig Nieuwjaar!

2 NUTTIGE NUMMERS 2 INHOUD 2 Gemeentelijke info 4 De raad besliste 5-6 Goed om weten Leefmilieu 9 Landbouw 9 Ondernemen 10 Leven en Welzijn 10 Sport 11 OCMW Toerisme en Cultuur 14 Bibliotheek 15 Jeugd 16 Politie 16 Levensloop Blikvangers Kalender COLOFON Infokrant Alveringem is het tweemaandelijks informatieblad, uitgegeven door het gemeente bestuur van Alveringem. 33ste jaargang - nummer 1 januari-februari 2015 Verenigingen kunnen hun activiteiten of teksten ter publicatie in deze infokrant indienen bij de dienst informatie, Sint-Rijkersstraat 19 in 8690 Alveringem en dit ten laatste op de 10de van de maand die vooraf gaat aan het verschijnen ervan. De redactie beslist over het al dan niet, geheel of gedeeltelijk opnemen van de bijdrage. Samenstelling en eindredactie: Gerard Liefooghe, burgemeester, Dirk Vermeulen, Schepen van Informatie, Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, Krista Provoost, administratief medewerker Foto s: Anne Bovyn, Comsa, dienst Toerisme en Cultuur Lay-out en drukwerk: Comsa! Alveringem Redactieadres: Gemeentehuis, Dienst Informatie, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem. T (882) - F Gemeentehuis elke werkdag: 08.15u-12.00u en 12.45u-16.30u T , Dienst Grondgebiedszaken Elke werkdag van 08.15u-12.00u Dienst Burgerzaken Elke woensdag tot 18.30u Gewestelijk Ontvanger Katrien Debaecke ma en vr: 09.00u u en 12.45u u T Politie elke werkdag: 08.00u-12.00u - zaterdag: 09.00u-12.00u T Buiten de kantooruren van Alveringem: - Tot 18.00u: Politiezone Veurne SPOORKIN: Na 18.00u en tijdens de weekends en feestdagen: steeds 101 bellen. PWA-kantoor Anneke Becuwe St.-Rijkersstraat 22 - kapelanij Cyriel Verschaeve ma en do: 09.00u-12.00u - di en wo: 13.30u-16.30u T Woonwinkel West Raadzaal van het gemeentehuis te Alveringem Elke woensdag: 08u45 tot 11u45 - Na afspraak T of Hoofdbibliotheek, Dorp 1 A (gelijkvloers), Alveringem Bibliothecaris: Bruno Devlies - T ma: 14.00u-16.00u - wo: 14.00u-20.00u za: 09.00u-12.00u en 13.30u-18.00u Uitleenpunt Stavele (IJzerstraat - gemeenteschool): do: 16.30u u Containerpark Oost-Vleteren Elzendamme 5B, 8640 Oost-Vleteren - T di, wo, do en vr: 13.30u-16.45u - za: 08.30u-12.45u - ma: gesloten OCMW-secretariaat Dorp 1B (verdieping), 8690 Alveringem ma en do: 09.00u u en van 13.30u u di, wo en vr: 09.00u u - Na afspraak - T OCMW-Voorzitter: Karolien Avonture Klarewal 2, 8690 Alveringem - gsm OCMW-secretaris: Steve Lansens - Nestorfoon: of Woonzorgcentrum t Hoge Directeur: Luc Gryson Schooldreef 15A, 8690 Alveringem - T Te bereiken: 09.00u-12.30u en 13.30u-17.00u Wekelijks dienstbetoon v/d burgemeester Alveringem, Gemeentehuis elke zaterdag, 11.15u-12.00u Leisele, Gemeentezaal Izenbergestraat elke 2de en 4de zaterdag, 10.30u-11.00u Beveren, Gemeentelijk Jeugdlokaal, Roesbruggestraat, achter nr. 25A, B, C elke 1ste en 3de zaterdag, 09.30u-10.00u Stavele, voormalig gemeentehuis, IJzerstraat 6 elke 1ste en 3de zaterdag, 10.30u-11.00u Na afspraak: Gerard Liefooghe Oerenstraat 8, 8690 Alveringem - gsm of Dienstbetoon v/d schepenen Schepen Dirk Vermeulen Hoogstadestraat 69, 8690 Hoogstade T gsm Schepen Jacques Blanckaert Izenbergestraat 64, 8691 Alveringem - gsm Schepen Johan Albrecht Oude Fortemstraat 11, 8690 Alveringem T gsm OCMW-voorzitter / Schepen Karolien Avonture Klarewal 2, 8690 Alveringem - gsm Vlaams parlementslid Danielle Godderis - T Jonck - T

3 Beste inwoner, Namens het gemeentebestuur en in eigen naam wil ik je onze beste wensen overmaken voor Dat 2015 een jaar moge zijn van voorspoed voor iedereen, met aangename verrassingen en goede wendingen. Helaas was 2014 niet voor iedereen een positief jaar en werden sommige families hard getroffen. We wensen hen alle sterkte toe. Op gebied van de lokale politiek zit deze bestuursploeg op kruissnelheid inzake de geplande werken: zowel in Alveringem als in Leisele worden rioolstelsels ontdubbeld. In 2015 komt ook Gijverinkhove aan de beurt. Ondertussen voelen we de druk van de hogere overheid om ook het aantal individuele zuiveringsinstallaties (IBA) op te voeren, om zo de gewenste waterkwaliteit te halen. Wellicht nog in 2015 worden de werken aangevat voor vrij liggende fietspaden van Alveringem naar de N8. Het OCMW bestuur startte ondertussen de procedure voor de verdere uitbouw van de rusthuissite t Hoge met andere vormen van ouderenzorg (bejaardenwoningen, assistentiewoningen, seniorie). Nu het nieuwe woon en zorgcentrum t HOGE ruim een jaar in gebruik is, kunnen we stellen dat het op alle gebied een goede investering is, die beantwoordt aan de verwachtingen van bewoners en personeel. De hoge achterstallen voor de brandweer kwamen in 2014 ruimschoots in het nieuws. Ondertussen zijn we met enkele andere gemeenten een procedure gestart bij de Raad van State voor een aanpassing van de bedragen naar beneden toe. Vanaf 1 januari 2015 maakt Alveringem deel uit van één grote brandweerzone voor alle Westhoekgemeenten en zijn de bijdragen vooraf afgesproken. In de concrete werking zal Alveringem verder een beroep kunnen doen op de omliggende korpsen. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan nadert de afwerking en opent de mogelijkheid om op korte termijn nieuwe bouwgronden op de gemeente te realiseren. Dit moet ons toelaten om jonge gezinnen in de gemeente te houden en te krijgen, met alle positieve effecten voor onze gemeenschap. Vanaf half 2015 zal het nieuw regime openbare verlichting in werking treden. Behalve op vrijdag, zaterdag en zondag, waarop alles blijft zoals het nu is, zullen de lichten gedoofd worden van 23u tot 5u. Het positief eindresultaat is een flinke besparing op de elektriciteitsfactuur. Ondertussen wordt dit regime reeds in een aantal andere gemeenten met goed resultaat toegepast. Het jaar 2014 bracht zijn problemen en uitdagingen mee en we konden daarbij rekenen op begrip en medewerking vanwege onze inwoners. Graag zeg ik één ieder hiervoor gemeend dankjewel. Jullie mee beleven en mee begaan zijn, doet deugd en helpt ons dagelijks te beseffen dat we besturen om onze gemeenschap vooruit te helpen. Die gemeenschap bestaat uit zeven goed draaiende gemeenschappen, die elk in eigen gemeente en dorp het dagelijks leven en het verenigingsleven vorm geven. Dat is de echte sterkte van onze gemeente. Het is mijn persoonlijke betrachting maar evenzeer die van de hele bestuursploeg om dat kostbare te koesteren en te ondersteunen. Graag dank ik hier ook alle medewerkers van gemeente en OCMW voor hun dagelijkse inzet en hun betrokkenheid: zij doen wat wij beloven en met klasse! Dank ook aan onze medewerkers van de politie die via de wijkwerking nauw met onze mensen betrokken zijn. Op een goed 2015! Gerard Liefooghe, burgemeester 3

4 4 DE RAAD BESLISTE GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 OKTOBER 2014 Wijziging van het aanvullend gemeentelijk reglement inzake de Politie over het Wegverkeer op de gemeentewegen: In de deelgemeente Gijverinkhove is het verboden stil te staan en te parkeren in de Bellestraat en dit vanaf het kruispunt met Bellestraat thv huisnr. 28/A in de richting N8 tot aan de wegversmalling ter hoogte van huisnr. 27. Inzake de Brandweerhervorming, hecht de raad zijn goedkeuring aan de instap in de hulpverleningszone Westhoek (West-Vlaanderen 4) met ingang van 1 januari 2015 en aan de financiële verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten, vastgesteld voor 2015 op 1%. Het tarief voor een grafconcessie voor een niet-overleden persoon die niet in de gemeente gedomicilieerd is, wordt vastgesteld op 1.488,00. Alle overige bestaande tarieven blijven ongewijzigd en bedragen: - voor een overleden inwoner der gemeente: 496,00 - voor een niet-overleden inwoner der gemeente: 744,00 - voor een overleden persoon die niet in de gemeente gedomicilieerd is: 992,00 Vaststelling van de verkoopprijs, van de in eigen regie geplaatste urne- en grafkelders met meegeleverde gedenkplaat op de begraafplaatsen te Alveringem, als volgt: - voor een urnekelder: voor een éénpersoonsgrafkelder: voor een tweepersoonsgrafkelder: 900 Aktename budget 2015 van de kerkfabrieken St.-Audomarus Alveringem; St.-Audomarus Beveren aan de IJzer; St.-Petrus Gijverinkhove; St.-Lambertus Hoogstade; St.-Mildreda Izenberge; St.-Martinus Leisele; St.-Jan Onthoofding Stavele en St.-Martinus Roesbrugge. Inzake het O.C.M.W.-bestuur van Alveringem keurt de raad de wijziging aan het meerjarenplan goed, het behoud door het OCMW van het creditsaldo van ,99 als voorschot op een investeringstoelage en nam tevens kennis van de budgetwijziging 2014/1. De Raad beslist om een vestiging van erfdienstbaarheid van doorgang te verlenen over het perceel grond gelegen Stationsplein te Alveringem (9e Afd.-Voorheen Beveren), gekadastreerd of het geweest zijnde Sectie C nummer 168 F aan de gebruikers en de eigenaars van het aanpalende perceel 167 A. Betreffende wegeniswerken verleent de raad goedkeuring aan de ereloonkosten Grontmij voor opmaak start- en projectnota aanleg vrij liggende fietspaden langs de N319 Sint-Rijkersstraat te Alveringem. (12.204,00 excl. BTW) en aan het ontwerpdossier voor aanleg van een Inzamelleiding te Gijverinkhove ( ,08, waarvan ten laste van IWVA ,50-100% subsidieerbaar en ,00 - niet subsidieerbaar; ten laste van Aquafin - regulier budget ,20 en lokaal pact ,50 (alle sommen vrij van BTW) en ten laste van de gemeente Alveringem ,88 (som incl. 21% BTW). De lastvoorwaarden en gunningswijze voor het plaatsen van nieuwe verlichting in de kerk van Oeren worden goedgekeurd voor een investering van ,13 incl. BTW. De secretaris brengt zijn jaarlijks verslag uit over de klachtenbehandeling, toepassing van het GAS reglement en organisatie en de werking van het interne controlesysteem. De gemeente sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de Provincie West-Vlaanderen over Erfgoedinzicht. Goedkeuring van de mandaten en aanduiden van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers in de Buitengewone Algemene vergaderingen van GASELWEST op , FIGGA op en de IWVA op Voor Gaselwest is er tevens goedkeuring voor de overname van de aandelen van de aangesloten maatschappij Electrabel door de openbare vennoten. De raad keurde een onder alle Vlaamse gemeenten en de Europese parlementsleden te verspreiden motie goed voor bijkomende steunmaatregelen aan de landbouwsector. GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 De raad gaat over tot de voorlopige aanvaarding van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Dit is nu gedurende 90 dagen onderworpen aan een openbaar onderzoek. Op 8 januari gaat in de Kwelle een informatievergadering door. Goedkeuring aan de wijziging van het gemeentelijk meerjarenplan en van de budgetwijziging 2 - dienstjaar Enkele tarieven in het gemeentelijk reglement voor het gebruik van gemeentelijke zalen worden aangepast. Het betreft van 38 naar 50 Euro voor niet winstgevende activiteiten van verenigingen van buiten Groot- Alveringem, van 76 naar 100 Euro voor winstgevende activiteiten van verenigingen van buiten Groot- Alveringem, van 76 naar 125 Euro voor particulieren van Groot -Alveringem en van 150 naar 225 Euro voor particulieren van buiten Groot- Alveringem. Voor de zalen van Hoogstade en Izenberge evenals de kleine (keuken) zaal te Alveringem zijn deze bedragen teruggebracht tot 63 en 113 i.p.v. 38 en 75. Goedkeuring wijziging meerjarenplan van de kerkfabriek St. Petrus te Gijverinkhove. Vaststelling van een fuifreglement. In samenspraak met de andere gemeenten van de politiezone Spoorkin wordt één gelijkvormig reglement ingevoerd. Het bestaat uit drie delen : verantwoordelijkheid van de organisator binnen en buiten het fuifterrein, voorwaarden om een fuif te organiseren en sancties, maar het gaat om minimale vereisten waardoor het voor geen enkele organisator moeilijk wordt, een fuif te organiseren. Er worden meerwerken goedgekeurd voor het uitvoeren van herstellingswerken aan diverse landbouwwegen en buurtwegen dj 2013 ( ,25, excl BTW) en voor aanplanten van nieuwe bomen langs de Oudekapellesteenweg - Afkoppelingsproject Alveringem en aanleg drukriolering ( 6.498,65, Excl. BTW) De raad keurt eveneens de samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente Alveringem, IWVA en Aquafin goed inzake combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken voor de toevoerleiding landelijke zuivering Leisele en de inzamelleidingen te Gijverinkhove en Izenberge. Goedkeuring van de mandaten en aanduiden van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers in de Buitengewone Algemene vergaderingen van de I.V.V.O op en de WVI op

5 goed om weten GEMEENTEHUIS GESLOTEN Donderdag 1 januari 2015: Nieuwjaar Vrijdag 2 januari 2015: Tweede nieuwjaarsdag Zie voor alle sluitingsdagen van het jaar. Alle recente informatie kunt u steeds vinden op de website van de gemeente: Voor elke vraag mag u mailen naar De verslagen van de verschillende adviesraden kunnen geraadpleegd worden op JOHAN ALBRECHT VERVANGT GERMAIN DHONDT ALS SCHEPEN Vanaf 1 januari 2015 vervangt Johan Albrecht Germain Dhondt als schepen. Germain Dhondt is 26 jaar gemeenteraadslid, waarvan 8 jaar schepen. We wensen Germain alle geluk toe in zijn verdere leven. Johan Albrecht neemt volgende bevoegdheden voor zich: sport en recreatie, feestelijkheden, patrimonium, sociale woningbouw en tewerkstelling. De bevoegdheden openbare werken, mobiliteit, energie en nutsvoorzieningen worden waargenomen door schepen Jacques Blanckaert. Vanaf heden kan het kerkhof van Beveren-IJzer digitaal geconsulteerd worden via OPLEIDING SKYPE In samenwerking met Seniorennet Vlaanderen. Deze opleiding gaat door op maandag 19 januari 2015 om 14 u en 18u op de jeugdsite, St. Rijkersstraat 8 te Alveringem. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. OPLEIDING CREATIEF MET FOTO S In samenwerking met Open school Brugge-Oostende- Westhoek. Deze opleiding gaat door vanaf donderdag 23 april 2015, dit voor 10 lessen van 3u. Telkens de voormiddag van 8u45 tot 11u45 op de jeugdsite, St. Rijkersstraat 8 te Alveringem. Kostprijs inschrijving 10. Contactpersoon: Carine Denuwelaere, , SLUITING KANTOOR DER DOUANE EN ACCIJNZEN TE NIEUWPOORT Het kantoor der Douane en Accijnzen te Nieuwpoort heeft zijn deuren definitief gesloten op zondag 30 november Vanaf 1 december 2014 kunt u terecht op het kantoor der Douane en Accijnzen te Oostende, Slijkensesteenweg 3, Meer info: of

6 GOED OM WETEN PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP ALVERINGEM Heeft u als privé-persoon nood aan hulp voor klein tuinonderhoud en/of kleine herstellings- en onderhoudswerkjes vraag vrijblijvende info op het PWA-kantoor. Ook onderwijsinstellingen, lokale overheden, vzw s en de land- en tuinbouwsector kunnen een navraag doen naar de voor hen toegelaten activiteiten. Contact: Anneke Becuwe, Kapelanij C. Verschaeve, St. Rijkersstraat 22 te 8690 Alveringem, , Openingsuren: op maandag en donderdag van 9.00u tot 12.00u en op dinsdag en woensdag van tot 16.30u. Rekening houdend met ons aanbod van PWA-tewerk-gestelden probeert de PWA-dienst uw aanvraag zo spoedig mogelijk in te vullen. KUNST K(L)INKT IN DE WESTHOEK Academie voor Muziek Woord en Dans staat een hele week op de planken. Van 3 tot en met 7 februari 2015 is het opnieuw feest bij het Deeltijds Kunst Onderwijs (DKO). Tijdens deze week kan u genieten van allerhande optredens in C.C. Casino Koksijde en Furnevent te Veurne. Honderden kinderen en jongeren zetten hun beste beentje voor op het podium. Muziek, Woord, Dans, het komt allemaal aan bod. Iedereen is welkom. Een weekpasje kost slechts 5 en geeft toegang tot alle activiteiten. Alle leerlingen van de academie krijgen gratis toegang. Details over de gebrachte programma s en het verkrijgen van een weekpasje kan je terugvinden op Wie het hierna voelt kriebelen om zelf het podium te beklimmen, kan nader kennis maken met de lessen Muziek, Woord en Dans tijdens de Open-Academieweek van 9 tot en met 14 maart

7 LEEFMILIEU LEER ZELF JE HOOGSTAMFRUITBOMEN SNOEIEN! Kan jouw fruitboom ook dringend een snoeibeurt gebruiken? Krijgen jouw appelen of pruimen onvoldoende lucht of licht? Blijf niet langer met de gebakken peren zitten. Het Regionaal Landschap IJzer & Polder organiseert opnieuw een snoeicursus voor iedereen die zelf wil leren snoeien of toe is aan een heropfrissing. Leer tijdens de kortlopende cursus je hoogstamfruitbomen efficiënt te onderhouden. Zo geef je de boom niet alleen een mooie vorm, maar voorkom je ook ziektes en geniet je van een rijke oogst. De cursus bestaat uit één theorieles en twee praktijklessen: één in de winter en één in de zomer. De praktijklessen vinden plaats in de regio. De exacte locatie delen we mee tijdens de theorieles. Theorieles: Wanneer: donderdag 12 februari 2015 van 19u tot 22u Waar: Bezoekerscentrum De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide Wat: Basisprincipes in en rond de boomgaard en vorm- en onderhoudssnoei bij (hoogstam)fruitbomen Lesgever: Wouter Demey Praktijklessen: - zaterdag 21 februari 2015 van 9u tot 12u OF 13u tot 16u: vormsnoei in kleine groepen - zaterdag 29 augustus 2015 van 9u tot 12u OF 13u tot 16u: onderhoudsnoei in kleine groepen Een drankje wordt voorzien. Inschrijvingen: - via of t.e.m. 6 februari Het aantal deelnemers is beperkt! - Geef bij de inschrijving aan of u bij de praktijklessen in de voor- of namiddag wenst aan te sluiten - Deelname bedraagt 15 voor de volledige cursus (1 theorie + 2 praktijklessen) - De inschrijving is definitief na overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE van het Regionaal Landschap IJzer & Polder, met vermelding van uw naam + snoeicursus

8 LEEFMILIEU OPHALING HUISVUIL DAG VAN DE NATUUR 2015 januari FEBRUARI groot huisvuil geen ophaling wo 4 - do 5 Gelieve de ophaling van groot huisvuil tijdig aan te vragen met het formulier dat in deze infokrant staat. papier en karton do 8 - do 29 do 26 PMD zakken ma 12 - ma 26 ma 9 - ma 23 GFT container do 15 - do 29 do 12 - do 26 gewoon huisvuil container ZONE 1: elke 2 weken op maandag ZONE 2: elke 2 weken op dinsdag Afvalkalender op de website! Rubriek Huisvuil en Milieu Ook in 2014 nam Alveringem opnieuw deel aan de dag van de natuur. En voor deze 9de keer zelfs met drie activiteiten gespreid over 2 dagen. Op vrijdag 14 november werd in de school van Stavele een derde insectenhotel gebouwd. Het werd een leerrijke doe-dag voor de leerlingen en leerkrachten onder leiding van natuurgids Anja Goudeseune. Op zaterdag 15 november gingen 2 ploegen aan de slag. Eén ploeg herstelde de hagenrijen rond het voetbalplein, terwijl een andere ploeg, eveneens onder de deskundige leiding van de Alveringemse Groendienst, de wilgentunnels op de jeugdsite onder handen nam. Ook 7 kinderen hielpen mee. Traditiegetrouw werd de Dag van de Natuur afgesloten met chocomelk en een koffiekoek. De organisatie was ook dit jaar in handen van de Milieuraad van Alveringem, de natuurwerkgroep de Kerkuil, de groendienst van Alveringem en met de steun van het gemeentebestuur van Alveringem. MELDINGSKAART Ik wens de gemeentelijke overheid in te lichten omtrent: schade aan het wegdek verlichtingspaal nr... is defect wateroverlast gracht of beek nodig gekuist schade aan het voetpad schade door muskusratten straatnaambord verdwenen andere melding, hieronder beschreven: Naam: Adres: Tel.: Plaats waar het probleem zich voordoet, straat en nr: GROOT HUISVUIL WOENSDAG 4 EN DONDERDAG 5 FEBRUARI 2015 Naam: Adres: Tel.: Verzoekt de ophaaldienst om een hoeveelheid GROOT HUISVUIL op te halen op bovenvermeld adres en datum. Het tarief van 18,60 per begonnen m 3 is mij bekend. Handtekening van de aanvrager: 8 Terug te bezorgen vóór maandag 1 februari College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Rijkersstraat 19 te Alveringem.

9 GRATIS OPHAALBEURT VAN KERSTBOMEN landbouw TER HERINNERING: BEPLANTINGSACTIE MET SUBSIDIE De GRATIS ophaalbeurt van afgedankte kerstbomen over heel de gemeente gaat door op vrijdag 9 januari Alle versieringen moeten uit de kerstboom verwijderd worden. Gelieve er ook voor te zorgen dat de boompjes geen hinder vormen voor het verkeer en voor de voetgangers. De kerstbomen mogen niet op de openbare weg terecht komen. De kerstboomverbranding gaat door op zaterdag 10 januari 2015 te Izenberge. Zoals reeds vermeld in onze vorige editie van het infoblad, kunnen nog steeds alle inwoners die landelijk wonen tijdens de maand januari hun keuze maken uit een uitgebreid en gevarieerd aanbod van probleemloos streekeigen plantgoed. De prijzen zijn eenvormig: 8 per pakket (25 kleine struiken of haagplanten, eenvormig van soort). Ook 8 per boom naar keuze met een stamhoogte van ca. 2 meter. De actie wordt voor 25% gesubsidieerd door de landbouwraad. Het plantengoed wordt in maart 2015 gratis thuis geleverd door de gemeentelijke groendienst. De bestelperiode loopt nog tot 31 januari Op de dienst burgerzaken van het gemeentehuis kunt u een gratis CD-ROM afhalen met foto s van de meeste planten die in de pakketten te koop aangeboden worden. Meer info: Kristien Delancker, dienst burgerzaken, of GROEPSAANKOOP VOOR GROENE STROOM Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West-Vlaanderen. Voor de vierde keer wordt deze groepsaankoop georganiseerd. Inschrijven is gratis en vrijblijvend en is mogelijk vanaf 1 december 2014 tot en met 9 februari Op 10 februari 2015 is er een veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven. Dit gebeurt niet automatisch. Info of inschrijven: WoonWinkel West, Gemeentehuis, St. Rijkersstraat 19, Alveringem woensdag van 8u45 tot 11u45, tel , of via ondernemen IN DE KIJKER: NIEUWE OF GERENOVEERDE HANDELSZAKEN MEDISCHE PEDICURE ELLA DEBRUYNE Medische pedicure Ella gaat aan huis bij de mensen. Enkel op afspraak, kan zowel tijdens de week als in het weekend, s morgens, s middags of s avonds. Meer info: Ella Debruyne, , VERPLEGING AAN HUIS KAREN AMELOOT Klarewal 26 te 8690 Alveringem, of LEEFMILIEU 9

10 LEVEN & WELZIJN MEDISCHE WACHTDIENSTEN EN PERMANENTIES HUISARTSEN CENTRAAL WACHTNUMMER: Alveringem, Hoogstade, Oeren, St. Rijkers, Gijverinkhove, Leisele en Izenberge: Beveren-IJzer en Stavele: APOTHEKERS CENTRAAL WACHTNUMMER: of ANDERE PERMANENTIES Wit-Gele Kruis West Vlaanderen (24.00u/24.00u): Veurne: Poperinge: Bond Moyson: Vlaams Kruis Westhoek: Zelfstandige verpleging in de regio Alveringem: Brigitte Reynaert (Lo-Reninge - Alveringem): Sabine Pauwelyn (Alveringem - Vleteren): Martien Hooghe (Alveringem - Hoogstade): Marijke Deschuttere (Stavele - Beveren): / Veerle Breemersch (Leisele): Mieke Delanote (Alveringem - Vleteren): Nicole Dhaenens: / Veerle Leuridan: / Greet Vandeputte: / Hilde Vitse: / Alien Coopman (Beveren-Alveringem): Karen Ameloot (Alveringem): / SPORTLAUREATEN 2014 CAMPAGNEWEEKEND DAMIAANACTIE Elk jaar zorgt tbc wereldwijd voor 8 à 10 miljoen nieuwe zieken en voor bijna 1,5 miljoen doden (één om de 20 seconden). Elk jaar maakt lepra meer dan nieuwe slachtoffers, die her risico lopen verminkt te geraken of in een sociaal isolement dreigen terecht te komen, als ze niet tijdig opgespoord en behandeld worden. Maar Damiaanactie slaat elk jaar haar vleugels uit. In 2013 hebben de medische teams die Damiaanactie ondersteunt, 329,592 lepra-, tbc- en leishmaniaisispatiënten opgespoord en behandeld, mensen werden weer gezond en kregen een nieuwe toekomst dankzij iedereen die in België Damiaanactie steunt door 40 in te zamelen of te storten. Ook in januari 2015 organiseert Damiaanactie zoals elk jaar sinds 1964 een solidariteitscampagne. Op 23, 24 en 25 januari zal ze opnieuw een beroep doen op de Belgische bevolking en haar vragen om pakjes stiften te kopen of te helpen verkopen ( 6 voor een pakje van 4 stiften) of om een gift te doen (een gift vanaf 40 is fiscaal aftrekbaar) op het rekeningnummer BE Meer info: Damiaanactie, Leopold II-laan 263 te 1081 Brussel, sport Op vrijdag 28 november ging de jaarlijkse sportlaureatenavond door. Deze avond is een organisatie van de sportraad van Alveringem in samenwerking met de sportdienst. Beloftevolle jongere van 2014 is Steve Cornette. Steve doet aan wielrennen en cyclocross en behaalde in beide sporten mooie resultaten! Sportvrouw van 2014 is Annick Mostrey. Lopen en triatlon zijn de sportdisciplines die ze beoefent. Ze deed in 2014 mee aan verschillende loopwedstrijden en legde de 1/4de triatlon Flanders Field af in precies 3 uur. Sportman van 2014 is Gerdy Staelens. Gerdy fietst en doet mee aan triatlons. De Flanders Field 1/4de triatlon deed hij in 2u De Bijzondere prijs van de sportraad ging naar Isabelle Sissau. Tijdens de 16 jaar op de sportdienst richtte ze de sportraad op werd het verenigingensportbeleidsplan opgesteld en diverse sportinitiatieven ontwikkeld. Isabelle kreeg de prijs uit dank voor de jarenlange inzet voor de sportraad.

11 OCMW OCMW-RAADSZITTING VAN 28 OKTOBER 2014 De opdracht inzake het aangaan van een lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van buitengewone uitgaven wordt gegund aan het samenwerkingsverband KBC Bank NV, Havenlaan 2 te 1080 Brussel en GRONTMIJ Belgium NV, Arenbergstraat 13, bus 1 te 1000 Brussel onder de voorwaarden vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en deze opgesomd in de offerte. De opdracht inzake het afsluiten van een onderhoudscontract voor de verwarmingsinstallaties van WZC t Hoge, OCMW Alveringem en het oude rusthuis Clep zal worden toegewezen na raadpleging volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig artikel 26 1 en 66 2 van de wet van 15 juni De opdracht inzake de aankoop van beroepskledij zal worden toegewezen na raadpleging volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig artikel 26 1 en 66 2 wet van 15 juni Het protocol van het Regionaal Crisisnetwerk Veurne- Diksmuide wordt goedgekeurd. Er wordt een crisiskamer ingericht in het voormalige rusthuis Clep ten behoeve van het Regionaal Crisisnetwerk Veurne-Diksmuide. Ons centrum dient een kandidatuur in voor het hervestigingsprogramma van Fedasil voor de huisvesting en integratie van vluchtelingen in de woning gelegen Putstraat 35 te Alveringem. Er wordt een selectieprocedure georganiseerd voor de aanleg van een wervingsreserve voor de duur van drie jaar voor de betrekking zorgkundige (C1-C2). OCMW-RAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 OCMW Poperinge wordt aangeduid als opdrachtencentrale om in naam van ons centrum een overheidsopdracht te plaatsen voor de levering van incontinentiemateriaal voor de periode en verlengbaar voor het daarop volgende jaar. Het inhoudelijke Regionaal Sociaal Actieprogramma van de Regionale Welzijnsinzet op niveau van de Westhoek wordt goedgekeurd. Ons centrum treedt toe als partner van het Welzijnsplatform binnen de Regionale Welzijnsinzet op niveau van de Westhoek en betaalt hiervoor een jaarlijks bedrag van 575 euro. De algemene bepalingen van de overeenkomst voor de poetsdienst aan huis worden vervangen. De prijsberekening van de overeenkomst voor de poetsdienst aan huis wordt vervangen met ingang van 1 januari 2015 De toelage aan de erkende diensten voor gezinszorg van 0,50 euro per gepresteerd uur gezinszorg aan een inwoner van Alveringem wordt per 1 januari 2015 opgeheven. Het reglement op de toekenning van bepaalde sociale voordelen aan het personeel wordt goedgekeurd. Een onderhoudscontract af te sluiten met de firma A&S Solutions BVBA, Kokerstraat 2A te 9750 Zingem, voor bijstand met betrekking tot de besluiten van de Vlaamse Regering inzake de rechtspositieregeling d.d. 07/12/2007 en 12/11/2010 en daarbij horende uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen. Een serviceovereenkomst af te sluiten met de firma A&S Solutions BVBA, Kokerstraat 2A te 9750 Zingem, voor de softwaretool Icarus 4.0 om de loopbaan van het personeel in kaart te brengen en op te volgen. WARME MAALTIJDEN IN WOON-ZORGCENTRUM T HOGE VOOR SENIOREN 65-plussers uit de gemeente kunnen nog steeds iedere middag in de cafetaria van woonzorgcentrum t Hoge terecht voor een warme maaltijd. Wat? Een middagmaal omvat soep, een hoofdgerecht, een dessert en plat of bruisend water. Voor wie? Inwoner van Groot-Alveringem vanaf 65 jaar. Wanneer? Elke middag (van maandag tot en met zondag) tussen uur en uur. Kostprijs? Van maandag tot en met vrijdag 9, op zaterdag, zondag en feestdagen 11 per middagmaal. Uiterlijk de voorafgaande werkdag te betalen aan het onthaal van het woonzorgcentrum. Meer info? Woonzorgcentrum t Hoge, Schooldreef 15A te Alveringem, of WINTER IS VOOR VELE MENSEN MET EEN AARDGAS- BUDGETMETER KOU LIJDEN Verwarmingskosten kunnen immers zo hoog oplopen dat mensen met een bescheiden inkomen hun aardgasbudgetmeter onvoldoende kunnen opladen en zonder verwarming dreigen te vallen. De toekenning van de minimale levering aardgas biedt een beetje soelaas. Het OCMW kan van 1 december tot en met 28 februari 2015 elke twee weken een beperkt bedrag opladen op de aardgasbudgetmeter van mensen die onvoldoende geld hebben om hun woning te verwarmen. Beschikt u over een aardgasbudgetmeter, doe dan zeker navraag bij het OCMW of u kan genieten van deze regeling. Contactpersoon: Narcise Fierens, maatschappelijk werker OCWM Alveringem. Maandag: 13.30u-16.00u Dinsdag, woensdag en donderdag: 09.00u-12.00u Best vooraf telefoneren op het nummer , zodat u geen onnodige verplaatsing maakt. 11

12 toerisme & cultuur HERDENKING MET VERWANTEN TE OEREN OP 11 NOVEMBER 2014 Met familieleden en verwanten van slachtoffers werd een uniek herinneringsmoment gehouden in Oeren. In de kerk van Alveringem had de nationale première plaats van de muziekproductie Hoorlog!! Hoorlog!!. En de grote Albert I-bus hield halt aan het Hof van Wyckhuize. Een ingetogen en artistieke afspraak met het verleden. LANCERING FOTOPROJECT DORPEN IN OORLOG Het gemeentebestuur heeft op vrijdag 7 november 2014 het fotoproject Dorpen in Oorlog voorgesteld. In de tuin van het Hof van Wyckhuize worden sinds dit voorjaar foto s tentoongesteld met oorlogstaferelen uit de negen dorpen van Alveringem. Nu volgt het tweede luik van het project namelijk op 10 historisch locaties, verspreid over de verschillende deelgemeenten, verschijnen grote fotoborden in het landschap. De beelden tonen wat er zich daar 100 jaar geleden tijdens WOI afspeelde. Zo staan er onder meer foto s in de Vaartstraat ter hoogte van de site Pannendorp in Alveringem, de hoeve van voormalig burgemeester Mahieu aan de Burgmolenstraat 28, de zijkant St. Lambertuskerk te Hoogstade, de Izenbergestraat in Leisele waar ooit het station gevestigd was, de Eversamhoeve in Stavele en de site Clep in Hoogstade. Clep was in die tijd militair hospitaal, ter hoogte van de Eversamhoeve was er een militaire wasserij gevestigd. TOETREDEN TOT HET GEMEENTELIJK ADVIESORGAAN VOOR CULTUUR Ieder jaar worden alle verenigingen in de maand januari eraan herinnerd dat ze kunnen toetreden tot de raad door een kandidaat voor te dragen die wenst te zetelen in de Algemene Vergadering van het Gemeentelijke Adviesorgaan voor Cultuur. Deze nieuwe kandidaat-leden worden in de eerstkomende Algemene Vergadering opgenomen. De verenigingen moeten voldoen aan de voorwaarden, vervat in het huishoudelijk reglement ( Wil je toetreden tot het adviesorgaan voor cultuur of wens je meer informatie? Stuur dan een mail naar cultuurbeleidscoördinator ROMMELMARKTEN 2015 De lijst met rommelmarkten in de Westhoek en aan de Westkust is gratis beschikbaar bij de dienst Toerisme en Cultuur en bij de Openbare bibliotheek. 12

13 toerisme & cultuur NAMIDDAGCONCERT MET LISA DEL BO EN EDDY VROMAN Op woensdag 19 november vond het namiddagconcert in Alveringem plaats. Heel wat mensen vergezelden ons om gezellig samen te zijn met een drankje en een dansje! Ja, er werd heel wat afgedanst tijdens het optreden van Eddy Vroman en Lisa Del Bo! Met dank aan iedereen die meewerkte om deze aangename namiddag tot een goed einde te brengen! BEN JIJ DE ARTIEST DIE ONZE FEESTNEUZEN ZOEKEN? Artiest zoekt Feestneus zoekt kandidaat-artiesten Ben je muzikant of performer? Heb je een fantastisch aanbod aan kinderanimatie of heb je een act die een breed publiek aanspreekt? Tot uiterlijk 1 maart 2015 kan je inschrijven als kandidaat voor Artiest zoekt Feestneus. Artiest zoekt feestneus wil informele straatinitiatieven en -feestjes in de regio Diksmuide-Veurne een culturele impuls te geven en tegelijk lokaal en regionaal artistiek talent speelplekken en speelkansen te geven. Artiest zoekt feestneus biedt artiesten een pak extra podia aan in de regio, op feesten georganiseerd door de inwoners. Een jury selecteert die artiesten die ze geschikt acht voor dit soort feesten. Ben je geselecteerd, dan kunnen organisatoren je boeken voor een optreden. Artiest zoekt Feestneus vergoedt je optreden. Artiest zoekt feestneus staat open voor alle talent en genres: folk, wereldmuziek, country, levenslied, fanfare, pop, rock, jazz, blues, singersong, hiphop, klassiek, presentatie, publieksopwarmers of presentatoren die het feest aan elkaar praten, entertainment, cabaret, kinderanimatie, circus, straattheater, dans, crooner, chanson, schlager. Van de kandidaatartiest(en) wordt wel verwacht dat ze een duidelijke link hebben met de regio (Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne) en er wonen, werken, studeren en/of repeteren. Ben jij dus een lokaal/regionaal talent, op zoek naar nieuwe speelplekken in de regio, bezorg Artiest zoekt Feestneus dan je inschrijvingsformulier en demo voor begin maart. Inschrijvingsformulieren en praktische details kan je vinden op Artiest zoekt Feestneus is een project van Achthoek, de intergemeentelijke samenwerking van Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. Meer info: Leopold II-laan 2, 8670 Koksijde, , UIT IN ALVERINGEM: UW ACTIVITEIT OP Sinds kort werken we samen met CultuurNet Vlaanderen, wat er voor zorgt dat alle activiteiten van Alveringemse verenigingen (sport, jeugd, vrije tijd, toerisme, cultuur ) die ingevoerd zijn via de UiTdatabank, ook verschijnen op Organiseert jouw vereniging een evenement, fuif of een optreden? Geeft jouw vereniging een lezing, vorming, cursus, tentoonstelling of sportwedstrijd? Vanaf nu kan elke vereniging zijn activiteiten zelf invoeren via de UiTdatabank: Hoe ga je te werk? Registreer je op de UiT-databank via Ben je nog niet geregistreerd, dan vraag je via eerst een login en een paswoord aan. Met jouw login en paswoord kan je zelf je activiteit invullen (datum, uur, locatie, foto, extra info ). De dag erna verschijnen de activiteiten die je ingevoerd hebt op de UiTdatabank automatisch op onze gemeentelijke website onder UiT in Alveringem en op de kalender van Uit in Vlaanderen. Op onze website onder VRIJE TIJD > CULTUUR > UIT IN ALVERINGEM kun je een beknopte handleiding vinden om je door het proces te helpen. 13

14 toerisme & cultuur BESTE INWONER VAN ALVERINGEM EN LEISELE: WORD GREETER Alveringem en Leisele zijn één van de vijftien charmante dorpen in de Westhoek. Deze dorpen vormen een toeristisch uithangbord voor de Westhoek. Zij beschikken namelijk over tal van troeven die bezoekers kunnen aanspreken: een rijk erfgoedverleden, een adembenemend landschap, gezellige cafeetjes Voor deze Charmante Dorpen is de provincie West-Vlaanderen op zoek naar greeters. Een greeter is een inwoner die van zijn dorp houdt en bezoekers op een persoonlijke manier wil rondleiden in zijn dorp. Hij laat van een dorp die plekjes zien die voor hem betekenisvol zijn en die een meerwaarde kunnen vormen voor de bezoeker. Hij verlaat aldus de platgetreden paden van het toerisme. Greeter ben je vrijwillige en op eigen tempo. Enkele keren per jaar een groepje van maximaal zes bezoekers willen rondleiden is voldoende om greeter te kunnen zijn. Wil je op deze manier bijdragen tot de charme van je dorp, of heb je gewoon vragen, contacteer dan Torben Wolfs via BIBLIOTHEEK Volg ons op Facebook: Nieuwjaarswensen vanuit de bibliotheek Het oud jaar is verdwenen, En t nieuw is verschenen. Het oud jaar, met zijn leed en pijn En t nieuw jaar, met uw beter zijn (Guido Gezelle) Wij wensen jullie voor 2015 een goede gezondheid, niet te veel tegenslagen en boven alles ook veel leesplezier! AANWINSTEN Fictie jeugd Granaatschot / Gerard Van Hemert Magnus is ziek / Kim Crabeels Het wonderbaarlijke Snergenland / E.A. Wyke-Smith Non-fictie jeugd Erboven eronder: de natuur / Anne Sophie Baumann & Clothilde Perrin Het grote boek van de verkeersregels / Anne Sophie Baumann Fictie volwassenen De aardbeibeet / Barbara Voors Doodgezwegen: wat u (nog) niet zag op televisie / Ria Maes En toen schiep God Kevin / Bart Debbaut Het hout / Jeroen Brouwers Kom hier dat ik u kus / Griet Op de Beeck Overspel / Paulo Coelho Papegaai vloog over de IJssel / Kader Abdollah Zeik / Herman Brusselmans Sluitingsdagen De bibliotheek zal de volgende dagen gesloten zijn: Donderdag 1 januari 2015: Nieuwjaar Vrijdag 2 januari 2015: Tweede nieuwjaarsdag ACTIVITEITEN: Donderdag 29 januari: activiteit in de bibliotheek n.a.v. Gedichtendag. Auteurslezingen voor de plaatselijke scholen: Maandag 23 februari: Luc Embrechts voor 3de en 4de leerjaar Woensdag 25 februari: Frank Pollet voor 5de en 6de leerjaar Non-fictie volwassenen vragen uit 20 jaar Blokken / Kris Soret & Rene Bijnens Koken: het handboek Ter Duinen / Pol Debaenst e.a. De limieten van de macht: de slinger tussen overheid en kapitalisme / Paul De Grauwe Schoeaerts / Stan laureyssens (het omstreden en ondertussen uit de handel gehaalde boek over het leven van Julien Schoenaerts) Tot u spreekt Jan Mulder: opkomst, verval en redding van het voetbal en van mezelf / Jan Mulder & Frank Buysse De vier seizoenen van het Belgisch bier / Sven Gatz Grootletterboeken De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween / Jonas Jonasson Achterstallig geluk / Lieneke Dijkzeul De Da Vinci-code / Dan Brown Eiland / Pieter Aspe Gestameld liedboek / Erwin Mortier Hotel aan zee / Maeve Binchy In de schaduw van de palazzo / Santa Montefiore Het laatste bevel / Pieter Aspe Postscriptum / Pieter Aspe Post voor mevrouw Bromley / Stefan Brijs De vuurtoren van Connemara / Santa Montefiore 14

15 jeugd DE TECHNIEKACADEMIE De Techniekacademie is een initiatief dat al in verschillende steden en gemeenten een groot succes kent. Het is bedoeld voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar en betrekt hen op unieke wijze bij techniek en technologie. Alveringem en Lo-Reninge en de Hogeschool VIVES willen ook hier een techniekacademie opstarten. De volledige reeks bestaat uit 12 workshops tussen 7 januari en 1 april 2015 op woensdagnamiddag van 13u30 tot 15u30. Vanaf dan gaan we met 20 kinderen uit de gemeente Lo-Reninge en Alveringem aan de slag rond technische topics. In 12 sessies van 2 uur brengen we jongeren op een creatieve manier in contact met chemie, hout, metaal, elektriciteit, kunststof/elektronica, informatica, bouw, biotechnologie Deze workshops gaan door in De Concorde te Pollinkhove. Er is begeleiding door professionele techniekmentoren. Ook een actief bedrijfsbezoek is voorzien en op het einde nodigen we alle ouders uit op een diploma-uitreiking. Meld je nu reeds aan want het aantal plaatsen is beperkt tot 20 deelnemers. Interesse laten blijken kan via of De deelnameprijs van deze workshops bedraagt 50, materiaal en verzekering inbegrepen. Zit je dus in het vijfde of zesde leerjaar in Lo-Reninge en Alveringem? Ben je graag creatief bezig? Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie van Lo-Reninge en Alveringem ideaal voor jou! In een gezellige sfeer en in een echt technologielabo, zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen maken. Het concept van de Techniekacademie werd vorig jaar voor de eerste maal succesvol uitgevoerd in 12 gemeenten/ steden. Ondertussen zijn ze gegroeid tot 56 gemeenten/ steden in West-Vlaanderen, waaronder nu ook in onze gemeente. Voor meer informatie en foto s kan u terecht op de website van het pilootproject of op de nationale website en nu ook ondertussen op onze eigen website in of Bij deze Techniekacademie Lo-Reninge en Alveringem zullen we een aantal bedrijven als partner toevoegen. Geïnteresseerde technisch gerelateerde bedrijven zijn steeds welkom. Hierbij vermelden we in het speciaal de provincie West- Vlaanderen die via het project flankerend onderwijs een serieuze financiële steun verleent aan onze West-Vlaamse Techniekacademie. Alsook een woord van dank voor de Hogeschool VIVES die de organisatie van de Techniekacademie op zich neemt. NIEUW GEZICHT OP DE DIENST JEUGD EN SPORT Vanaf 1 januari 2015 komt er 1 voltijds personeelslid op de dienst Jeugd en Sport. Fran Louwie vervangt Isabelle Sissau en Heidi Delcloo. Fran zal elke werkdag te bereiken zijn op de dienst Jeugd en Sport. 15

16 POLITIE Er werden in de Politiezone Spoorkin verschillende voorwerpen teruggevonden. Momenteel gaat het om: herenfiets klassiek model van donkerrode kleur met sticker van radiocontact. Op het kader de naam van de verkoper J. Bertels metalen ring met drie sleutels aan sleutelbos met Opelsleutel en vijf gewone sleutels sleutel aan metalen ring met sleutelhanger van Ariës sleutel merk Litto met nummer rode ijsemmer Eristoff inklapbare autosleutel merk Mercedes briefomslag met één Audi sleutel met reclame van de garage Lagrou sleutel aan sleutelhanger met een olifant van geel en rode kleur sleutelbos met sleutel van een Landrover bronskleurige ring met bloemetjes en steentjes met inscriptie in sleutel met sleutelhanger Italiaanse vlag klassieke damesfiets van donkergroene kleur van het merk Sparta, naam verkoper is Vanclooster sport uit Torhout U kunt zich tijdens de kantooruren informeren, dit kan zowel in de Zuidburgweg 109 te Veurne, of in het gemeentehuis Hof van Wyckhuize te Alveringem, U moet wel aanneembaar kunnen maken dat het goed tot u toebehoort. MAAK DE STOEP SNEEUW-IJS- EN BLADERVRIJ!! De winterperiode zal mogelijk opnieuw gepaard gaan met hevige sneeuwval. Sneeuw en ijs kunnen de uitreiking van briefwisseling bemoeilijken en soms zelf onmogelijk maken. B-Post zal alles in het werk stellen om de dagelijkse bedeling van brieven te verzekeren. Maar soms wordt het ook te gevaarlijk om de postbedelers op pad te sturen. Om hun werk en inspanning mogelijk te maken, maar ook voor de veiligheid van alle voetgangers vragen wij de burgers om de stoep voor hun huis volledig sneeuw- en ijsvrij te maken. Het voetpad en de goot voor uw woning dient ook proper gehouden te worden. Dit wil zeggen dat alle bladeren, slijk en onkruid voor uw woning dient verwijderd te worden. Volgens het politiereglement van de gemeente moet iedereen het voetpad voor zijn eigendom zelf onderhouden. Indien dit niet gebeurd is er bij sanctionering een boete verbonden (reglement van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)). Het volledige reglement is terug te vinden op LEVENSLOOP GEBOREN Lacante Lyam, zoon van Lowie en van De Deken Nele, Beveren-IJzer Cuvelier Emiel, zoon van Davy en van Raes Kimberly, Beveren-IJzer Rijssenbeek Devon, zoon van Thomas en van Lemahieu Sandy, Stavele Vanneuville Tijl, zoon van Pieter-Jan en van Ommey Els, Alveringem Vanhove Beau, zoon van Ludwig en van Cailliau Emelie, Alveringem Lucidarme Mathieu, zoon van Nicolas en van Peperstraete Lieselotte, Hoogstade Nowé Ida, dochter van Wesley en van Sarrazyn Nathalie, Leisele Vanacker Fenna, dochter van Frank en van Casteleyn Nathalie, Beveren-IJzer GEHUWD Neyens Joris, Zedelgem en Devloo Adeline, Stavele OVERLEDEN Vanderlynden Yves, , echtgenoot Toussaint Magda, Leisele Geldhof Georgette, , weduwe Vanparys Georges, Alveringem Delancker Eric, , partner De Greef Marie Louise, Alveringem Vannieuwkerke Simonne, , weduwe Degrave Gery, Alveringem FEEST OP KOMST! Gouden bruiloft Cabooter Robert en Beun Georgette, Beveren-IJzer Pysson Gilbert en Cornette Diana, Alveringem 16

17 BLIKVANGERS 60- JARIG BESTAAN EIKVINK HOOGSTADE Op vrijdag 3 oktober werd de Koninklijke maatschappij De Eikvink uit Hoogstade gehuldigd op het gemeentehuis dit naar aanleiding van hun 60-jarig bestaan. Het waren Robert Coevoet en zijn echtgenote Jeannine Dennequin, Luc Vannieuwkerke en Sam Demolder die de vereniging vertegenwoordigden. DRIE NIEUWE AMBASSADEURS VAN HET WEST-VLAAMSE DIALECT In de kerk van Hoogstade vond op zondag 26 oktober de plechtige intronisatie door de Confrerie Eversam plaats van drie nieuwe ambassadeurs van het West-Vlaamse dialect. Uitverkorenen waren dit jaar Alveringemnaar Joris Missiaen van de Veurn Ambachtse, actrice Anne Denolf en zangeres en televisiepersoonlijkheid Wendy van Wanten. 17

18 BLIKVANGERS ONTVANGST EINDWINNAARS CHAMPIONS LEAGUE EN VVGA Tevens werden op vrijdag 3 oktober de eindwinnaars van de Champions League en de jeugdploeg VVGA gehuldigd op het gemeentehuis. 18

19 kalender a Alle activiteiten die door een vereniging ingericht worden en die voor een breed publiek toegankelijk zijn, hebben recht op een duidelijke vermelding in de gemeentelijke infokrant en op de website van de gemeente! Aarzel dus niet om ze door te mailen naar MA EN PETANQUE Bij goed weer buiten op het plein achter het gemeentehuis. Van 16u tot 18u in de zomertijd en van 14u tot 16u in de wintertijd OKRA - Maria Anthierens DI u30 EN FIETSEN Iedere dinsdagnamiddag bij gunstig weer. Verzamelen aan bakkerij Decreton. OKRA - Roger Sissau of Roger Vandenberghe WOE u SAMEN REIZEN 55+ Kennismaking met OKRA reisaanbod 2015, op maat gemaakt en aangepast aan de leeftijdsgroep. Filmvoorstelling door Urbain en Nelly Regheere-Dekien. Deelnameprijs 3 (1 tas koffie/thee inbegrepen) Iedereen is van harte welkom! De Brikerij Groenestraat 35 te Izenberge OKRA - Urbain Regheere , DO EN u WANDELEN IN DE GEZONDE BUITENLUCHT Wandelen op een rustig tempo. Verzamelen aan de Rethorica. OKRA - Agnes Capoen of Christiane Pauwels DO EN u KAARTING Rethorica Nieuwstraat 42 te Alveringem OKRA - Willy Vanparys VRIJ EN van 9u tot 11u30 DANSCLUB ALVERINGEM-IZENBERGE Blijf fit met individueel lijndansen op mooie muziek. Deelname 1,5 (consumptie inbegrepen) De Kwelle St. Rijkersstraat 20 te Alveringem OKRA - Magda Muylaert DI u tot 16u45 NIEUWJAARSFEEST Bezinningsmoment en jaaroverzicht. Daarna gezellig samenzijn en tombola. De Brikerij Groenestraat 35 te Izenberge - Hugo Vlaemynck ZA u SPAGHETTI-AVOND SPELENDERWIJS ALVERINGEM Prijs 10 per persoon en kinderen tot 12 jaar 6. Er is ook mogelijkheid tot afhalen tussen 18u en 19u30. Kaarten zijn te verkrijgen via de leerlingen van 5 en 6 en via de scholen Spelenderwijs Alveringem en Stavele en de oudervereniging. Deuren open vanaf 18u en hopend op een talrijke opkomst. De opbrengst wordt gebruikt ten voordele van onze schooluitstappen. Zaal De Moote A. Decarneplein 4 te Stavele VRIJ u ALVERINGEMNAREN OP DE SOFA Boeiende kennismaking met bijzondere Alveringemnaren. Inkom gratis. We drinken samen een gratis glas op het nieuwe jaar. Estaminet Oud Fortem Fortem 38 te Alveringem Davidsfonds: MA EN van 13u30 tot 16u CREA-HOBBY CLUB Geniet gezellig in groep van eigen handwerk naar keuze. De Kwelle St. Rijkersstraat 20 te Alveringem OKRA - Rita Verhoest DI u VOORDRACHT: POLITIEK EN POLITICI Door Fernand Vandamme uit Brugge De Brikerij Groenestraat 35 te Izenberge - Hugo Vlaemynck WOE u VOORDRACHT: WAARDIG OUDER WORDEN, TOT HET EINDE TOE Nu al denken aan later, nu al zorgen voor later. Tijdige planning van medische zorg en regelingen bij het levenseinde kan later veel meer levenscomfort geven aan elkeen die betrokken is. Een voordracht door Miguel Dehondt, Jan Yperman ziekenhuis. Toegang gratis. De Kwelle St. Rijkersstraat 20 te Alveringem OKRA - Rita Verhoest ,

20 a kalender VRIJ VOORDRACHT: HOUD JE DARMEN GEZOND! In deze infosessie wordt er aandacht besteed aan o.a. volgende onderwerpen: - hoe zien onze darmen eruit en hoe werken ze? - welke klachten kunnen er optreden ter hoogte van de darmen, welke zijn de oorzaken en de gevolgen daarvan? Iedereen welkom! Regelen vervoer De Brikerij Groenestraat 35 te Izenberge S-plus Alveringem ZO u LEZING DOOR JAN VAN ACKER: FEODALITEIT IN VEURNE-AMBACHT Jan Van Acker is wetenschappelijk medewerker aan het Abdijmuseum Ten Duinen. In deze voordracht wordt een boeiende wereld geschetst die generaties lang een streekgebonden dagelijkse realiteit was. Inkom 5, drankje inbegrepen. Bibliotheek, Dorp 1 te Alveringem Davidsfonds: VRIJ u SENIORENKAARTING In samenwerking met de seniorenadviesraad. Voor alle senioren van Alveringem. Gratis inleg. Clep Gapaard 9 te Hoogstade ZA EN ZO DAAGSE BOTERKAARTING T.v.v. Okra Gijverinkhove-Hoogstade. Zaterdag vanaf 14.00u en zondag vanaf 10.00u Inleg 1,25 4 kaarten voor 5. Iedereen welkom t Ateljeetje Kerkstraat te Hoogstade Jacqueline Lazeure TONEELKRING VOOR OUTER EN HEERD PRESENTEERT: DE LEGE CEL De toneelkring van Alveringem brengt in 2015 De lege cel, van auteur René Swartenbroekx. Het stuk is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal: De zeventienjarige Johan Depoorter wordt verliefd op een meisje in zijn klas. Ze is knap, intelligent, bewogen én lief. Alleen ze heet Immihan en ze is Turks En al is ze van haar vierde in België en ook al voelt ze zich Vlaams en is het jonge stel tot over de oren verliefd, hun pad gaat niet over rozen. Ze moeten voortdurend vechten om hun liefde een plaats te geven in de ZA vanaf 18u SPAGHETTI-AVOND KLJ ALVERINGEM Iedereen is welkom voor een heerlijk aperitiefje en voor een lekkere spaghetti. Volwassene 12, kind 7. Rethorica Nieuwstraat 42 te Alveringem Reservatie bij Willem Godderis, of Gilles Vankemmelbeke, , per sms of bellen na 18u. TONEEL ALVERINGEM 2015 Voor Outer en Heerd DE LEGE CEL auteur: René Swartenbroekx regie: Luc Brouckaert De Kwelle (Centrum-Alveringem Sint-Rijkersstraat 20) Toegang 8 INFO & KAARTEN: / of / VOORSTELLINGEN za 14 februari om 20 u / zo 15 februari om 17 u / vr 20 februari om 20 u za 21 februari om 20 u / za 28 februari om 20 u / zo 1 maart om 15 u verschillende werelden waarin ze zijn opgevoed. En als Yusuf Kelman, Immihan s vader, tijdens een vakantie in Turkije zijn dochter uiteindelijk belooft aan de zoon van een goede vriend, lijkt het sprookje voorgoed voorbij Spelen mee: Tonia Vandenberghe, Mieke Geerardyn, Kurt De Ruyter, Kristof Houthoofdt, Herman Pannecoucke en nieuwkomers Fleur Fagoo, Charlien Roets, Conny Gesquière en David Vandenberghe. De voorstellingen gaan door in de Kwelle St. Rijkersstraat 20 te Alveringem op: Zaterdag 14 februari om 20u Zondag 15 februari om 17u Vrijdag 20 februari om 20u Zaterdag 21 februari om 20u Zaterdag 28 februari om 20u Zondag 1 maart om 15u Kaarten kun je verkrijgen voor 8. Er zal een voorverkoopdag ingericht worden in de Kwelle op zaterdag 10 januari tussen 10u en 12u. Nadien kunnen kaarten besteld worden via (bij voorkeur) of telefonisch op en vu Voor Outer en Heerd vzw, Westover 12, Alveringem 20

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS

ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS Stad Gent Dienst Cultuurdienst Veldstraat 82A 9000 Gent tel: 09/269 84 80 cultuurdienst@gent.be www.gent.be/feestneus Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Gewijzigd

Nadere informatie

Deze open oproep voor artiesten kadert binnen het project Artiest zoekt feestneus.

Deze open oproep voor artiesten kadert binnen het project Artiest zoekt feestneus. ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS Stad Gent Dienst Cultuurdienst Veldstraat 82A 9000 Gent tel: 09/269 84 80 cultuurdienst@gent.be www.gent.be/feestneus Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2015 Bekendgemaakt

Nadere informatie

GEMEENTERAAD notulen. Zitting van 22 juni 2017

GEMEENTERAAD notulen. Zitting van 22 juni 2017 GEMEENTERAAD notulen Zitting van 22 juni 2017 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gerard Liefooghe, burgemeester-voorzitter Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan Albrecht, schepenen Karolien Avonture,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTELIJKE MILIEURAAD dd. 1 december 2015 (verslag 2015/4)

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTELIJKE MILIEURAAD dd. 1 december 2015 (verslag 2015/4) VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTELIJKE MILIEURAAD dd. 1 december 2015 (verslag 2015/4) De vergadering wordt geopend om 20u00 Aanwezig : Waarnemers : Verontschuldigd : Dhr. Herreman Johan, Dhr.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Gelukkig Nieuwjaar! Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een. Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2016. 34ste jaargang - nr.

Gelukkig Nieuwjaar! Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een. Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2016. 34ste jaargang - nr. Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2016 34ste jaargang - nr. 1 Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een Gelukkig Nieuwjaar! Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Wouter

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFO. Wat is de bedoeling van Artiest zoekt Feestneus? Enkele handige tips

PRAKTISCHE INFO. Wat is de bedoeling van Artiest zoekt Feestneus? Enkele handige tips PRAKTISCHE INFO Wat is de bedoeling van Artiest zoekt Feestneus? Artiest zoekt Feestneus is een project van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 5-art, een samenwerking van de gemeentebesturen van

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

uitnodiging Laat ons de gesneuvelden nimmer vergeten

uitnodiging Laat ons de gesneuvelden nimmer vergeten als ge van ze leven in de westhoek passeert deur regen en noorderwinden keert omme den tijd als g' alhier passeert den oorlog ga j' hier were vinden (uit het liedje 'Duizend soldaten' van Willem Vermandere)

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Bezoek ook onze website http://www.vtidiksmuide.be/ voor meer informatie

Bezoek ook onze website http://www.vtidiksmuide.be/ voor meer informatie NIEUWSBRIEF vrijdag 16 januari 2015 Bezoek ook onze website http://www.vtidiksmuide.be/ voor meer informatie Weekagenda zaterdag 17 januari zondag 18 januari maandag 19 januari dinsdag 20 januari woensdag

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 13 december 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 19 april 2012 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. ERKENNING ALS DIENST VOOR LOGISTIEKE HULP INDIENEN AANVRAAG

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

PUNT 1 : WIJZIGING VAN HET AANVULLEND REGLEMENT INZAKE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER OP DE GEMEENTEWEGEN NIEUW PARKEERBELEID KAATSSPELSTRAAT.

PUNT 1 : WIJZIGING VAN HET AANVULLEND REGLEMENT INZAKE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER OP DE GEMEENTEWEGEN NIEUW PARKEERBELEID KAATSSPELSTRAAT. VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD ---------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van 25 februari 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS.

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS. BASISSCHOOL MAATJES Beste lezer, Vanaf maandag 9 november: Veilig met helm en in fluo de winter door! Helm Op, Fluo Top is een project voor basisscholen in de provincie Antwerpen. De campagne loopt tussen

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

November - December 2014

November - December 2014 November - December 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds

Nadere informatie

Infokrant Dienstencentrum De Varens

Infokrant Dienstencentrum De Varens 01/11/ 10 MA 01/12/ 10 WO schaken 02/11/ 10 DI 02/12/ 10 DO zoetedag 03/11/ 10 WO schaken 03/12/ 10 VR Trage vorming 04/11/ 10 DO pedicure 04/12/ 10 ZA 05/11/ 10 VR pannenkoeken 05/12/ 10 ZO 06/11/ 10

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

Beste kandidaat-lesgever

Beste kandidaat-lesgever Beste kandidaat-lesgever Bedankt voor je interesse in de opleiding tot rijschoollesgever aan het Vlaams VerkeersOpleidingsCentrum (VVOC), onderdeel van de Rijschool Sanderus NV. Om als lesgever in een

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2014-09-15 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) 25 10 06 Bijgevoegde agenda gemeenteraad

Nadere informatie

Februari 2017 Jg 5, nr2. Komende evenementen. Komende evenementen

Februari 2017 Jg 5, nr2. Komende evenementen. Komende evenementen Komende evenementen WEEK 6 MAART week van de vrijwilligers VRIJDAG 17 MAART repetitie schoolfeest gemeenteschool Alveringem WEEK 20 MAART week van de soep DINSDAG 4 APRIL optreden Willy Deroo WOENSDAG

Nadere informatie

Derde kleuter en eerste graad la ger onderwijs

Derde kleuter en eerste graad la ger onderwijs Floepje en het Water De kleuters en kinderen van de eerste graad maken kennis met het wezentje Floepje dat zowel kan zwemmen als vliegen. Floepje komt op een dag in vervuild water terecht en wordt ziek.

Nadere informatie

Gelukkig Nieuwjaar INFO. Tweemaandelijks - Editie januari - februari 2014 32ste jaargang - nr. 1-2014

Gelukkig Nieuwjaar INFO. Tweemaandelijks - Editie januari - februari 2014 32ste jaargang - nr. 1-2014 Tweemaandelijks - Editie januari - februari 2014 32ste jaargang - nr. 1-2014 ALVERINGEM INFO Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis.

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten In te vullen door Artiest zoekt Feestneus Volgnummer dossier Ingediend op Ontvankelijk verklaard? Ja Neen + reden: Dossier goedgekeurd?

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 15 oktober 2009 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

NOTULEN OPENBARE VERGADERING NOTULEN OPENBARE VERGADERING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 12 februari 2014 Plaats Raadzaal Uur 18.30 uur Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Depoorter

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De beide jeugdraden van Erpe-Mere en Lede hebben het ontwerp gunstig geadviseerd.

OPENBARE VERGADERING. De beide jeugdraden van Erpe-Mere en Lede hebben het ontwerp gunstig geadviseerd. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 26 april 2016 om 20u00 in de raadzaal van

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

Juni 2015 Tweede graad

Juni 2015 Tweede graad Juni 2015 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Maart 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Zottegem UW AFVAL UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan. Rode zone. AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip

Zottegem UW AFVAL UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan. Rode zone. AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip Zottegem UW AFVAL UW AFVAL wij trekken het ons persoonlijk aan AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip Rode zone Januari 2009 06/01: uiterste datum voor aanvragen ophaling grofvuil 08/01: 053-85

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014 6 keer per jaar in febr-april-juni-aug-okt-dec juni 2014 Afgiftekantoor: 2140 Borgerhout 1 P 408905 België-Belgique P.B.-P.P. 2140 Borgerhout 1 BC 9861 Vrijetijdskriebels! KVG vrijetijdswerking Stenenbrug

Nadere informatie

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAATSENTITEIT VLAANDEREN 24 NOVEMBER 2014

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAATSENTITEIT VLAANDEREN 24 NOVEMBER 2014 KAATSENTITEIT VLAANDEREN v.z.w. Maatschappelijke zetel: Houtmarkt 1, 9300 Aalst Secretaris-Schatbewaarder Thierry Dufour Zeuningenstraat 12 1570 Tollembeek Tel.: 0475/61.00.77 E-mail: Thierry.Dufour@telenet.be

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie