Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een Gelukkig Nieuwjaar! Tweemaandelijkse infokrant januari-februari ste jaargang - nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een Gelukkig Nieuwjaar! Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2015. 33ste jaargang - nr."

Transcriptie

1 Tweemaandelijkse infokrant januari-februari ste jaargang - nr. 1 Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een Gelukkig Nieuwjaar!

2 NUTTIGE NUMMERS 2 INHOUD 2 Gemeentelijke info 4 De raad besliste 5-6 Goed om weten Leefmilieu 9 Landbouw 9 Ondernemen 10 Leven en Welzijn 10 Sport 11 OCMW Toerisme en Cultuur 14 Bibliotheek 15 Jeugd 16 Politie 16 Levensloop Blikvangers Kalender COLOFON Infokrant Alveringem is het tweemaandelijks informatieblad, uitgegeven door het gemeente bestuur van Alveringem. 33ste jaargang - nummer 1 januari-februari 2015 Verenigingen kunnen hun activiteiten of teksten ter publicatie in deze infokrant indienen bij de dienst informatie, Sint-Rijkersstraat 19 in 8690 Alveringem en dit ten laatste op de 10de van de maand die vooraf gaat aan het verschijnen ervan. De redactie beslist over het al dan niet, geheel of gedeeltelijk opnemen van de bijdrage. Samenstelling en eindredactie: Gerard Liefooghe, burgemeester, Dirk Vermeulen, Schepen van Informatie, Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, Krista Provoost, administratief medewerker Foto s: Anne Bovyn, Comsa, dienst Toerisme en Cultuur Lay-out en drukwerk: Comsa! Alveringem Redactieadres: Gemeentehuis, Dienst Informatie, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem. T (882) - F Gemeentehuis elke werkdag: 08.15u-12.00u en 12.45u-16.30u T , Dienst Grondgebiedszaken Elke werkdag van 08.15u-12.00u Dienst Burgerzaken Elke woensdag tot 18.30u Gewestelijk Ontvanger Katrien Debaecke ma en vr: 09.00u u en 12.45u u T Politie elke werkdag: 08.00u-12.00u - zaterdag: 09.00u-12.00u T Buiten de kantooruren van Alveringem: - Tot 18.00u: Politiezone Veurne SPOORKIN: Na 18.00u en tijdens de weekends en feestdagen: steeds 101 bellen. PWA-kantoor Anneke Becuwe St.-Rijkersstraat 22 - kapelanij Cyriel Verschaeve ma en do: 09.00u-12.00u - di en wo: 13.30u-16.30u T Woonwinkel West Raadzaal van het gemeentehuis te Alveringem Elke woensdag: 08u45 tot 11u45 - Na afspraak T of Hoofdbibliotheek, Dorp 1 A (gelijkvloers), Alveringem Bibliothecaris: Bruno Devlies - T ma: 14.00u-16.00u - wo: 14.00u-20.00u za: 09.00u-12.00u en 13.30u-18.00u Uitleenpunt Stavele (IJzerstraat - gemeenteschool): do: 16.30u u Containerpark Oost-Vleteren Elzendamme 5B, 8640 Oost-Vleteren - T di, wo, do en vr: 13.30u-16.45u - za: 08.30u-12.45u - ma: gesloten OCMW-secretariaat Dorp 1B (verdieping), 8690 Alveringem ma en do: 09.00u u en van 13.30u u di, wo en vr: 09.00u u - Na afspraak - T OCMW-Voorzitter: Karolien Avonture Klarewal 2, 8690 Alveringem - gsm OCMW-secretaris: Steve Lansens - Nestorfoon: of Woonzorgcentrum t Hoge Directeur: Luc Gryson Schooldreef 15A, 8690 Alveringem - T Te bereiken: 09.00u-12.30u en 13.30u-17.00u Wekelijks dienstbetoon v/d burgemeester Alveringem, Gemeentehuis elke zaterdag, 11.15u-12.00u Leisele, Gemeentezaal Izenbergestraat elke 2de en 4de zaterdag, 10.30u-11.00u Beveren, Gemeentelijk Jeugdlokaal, Roesbruggestraat, achter nr. 25A, B, C elke 1ste en 3de zaterdag, 09.30u-10.00u Stavele, voormalig gemeentehuis, IJzerstraat 6 elke 1ste en 3de zaterdag, 10.30u-11.00u Na afspraak: Gerard Liefooghe Oerenstraat 8, 8690 Alveringem - gsm of Dienstbetoon v/d schepenen Schepen Dirk Vermeulen Hoogstadestraat 69, 8690 Hoogstade T gsm Schepen Jacques Blanckaert Izenbergestraat 64, 8691 Alveringem - gsm Schepen Johan Albrecht Oude Fortemstraat 11, 8690 Alveringem T gsm OCMW-voorzitter / Schepen Karolien Avonture Klarewal 2, 8690 Alveringem - gsm Vlaams parlementslid Danielle Godderis - T Jonck - T

3 Beste inwoner, Namens het gemeentebestuur en in eigen naam wil ik je onze beste wensen overmaken voor Dat 2015 een jaar moge zijn van voorspoed voor iedereen, met aangename verrassingen en goede wendingen. Helaas was 2014 niet voor iedereen een positief jaar en werden sommige families hard getroffen. We wensen hen alle sterkte toe. Op gebied van de lokale politiek zit deze bestuursploeg op kruissnelheid inzake de geplande werken: zowel in Alveringem als in Leisele worden rioolstelsels ontdubbeld. In 2015 komt ook Gijverinkhove aan de beurt. Ondertussen voelen we de druk van de hogere overheid om ook het aantal individuele zuiveringsinstallaties (IBA) op te voeren, om zo de gewenste waterkwaliteit te halen. Wellicht nog in 2015 worden de werken aangevat voor vrij liggende fietspaden van Alveringem naar de N8. Het OCMW bestuur startte ondertussen de procedure voor de verdere uitbouw van de rusthuissite t Hoge met andere vormen van ouderenzorg (bejaardenwoningen, assistentiewoningen, seniorie). Nu het nieuwe woon en zorgcentrum t HOGE ruim een jaar in gebruik is, kunnen we stellen dat het op alle gebied een goede investering is, die beantwoordt aan de verwachtingen van bewoners en personeel. De hoge achterstallen voor de brandweer kwamen in 2014 ruimschoots in het nieuws. Ondertussen zijn we met enkele andere gemeenten een procedure gestart bij de Raad van State voor een aanpassing van de bedragen naar beneden toe. Vanaf 1 januari 2015 maakt Alveringem deel uit van één grote brandweerzone voor alle Westhoekgemeenten en zijn de bijdragen vooraf afgesproken. In de concrete werking zal Alveringem verder een beroep kunnen doen op de omliggende korpsen. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan nadert de afwerking en opent de mogelijkheid om op korte termijn nieuwe bouwgronden op de gemeente te realiseren. Dit moet ons toelaten om jonge gezinnen in de gemeente te houden en te krijgen, met alle positieve effecten voor onze gemeenschap. Vanaf half 2015 zal het nieuw regime openbare verlichting in werking treden. Behalve op vrijdag, zaterdag en zondag, waarop alles blijft zoals het nu is, zullen de lichten gedoofd worden van 23u tot 5u. Het positief eindresultaat is een flinke besparing op de elektriciteitsfactuur. Ondertussen wordt dit regime reeds in een aantal andere gemeenten met goed resultaat toegepast. Het jaar 2014 bracht zijn problemen en uitdagingen mee en we konden daarbij rekenen op begrip en medewerking vanwege onze inwoners. Graag zeg ik één ieder hiervoor gemeend dankjewel. Jullie mee beleven en mee begaan zijn, doet deugd en helpt ons dagelijks te beseffen dat we besturen om onze gemeenschap vooruit te helpen. Die gemeenschap bestaat uit zeven goed draaiende gemeenschappen, die elk in eigen gemeente en dorp het dagelijks leven en het verenigingsleven vorm geven. Dat is de echte sterkte van onze gemeente. Het is mijn persoonlijke betrachting maar evenzeer die van de hele bestuursploeg om dat kostbare te koesteren en te ondersteunen. Graag dank ik hier ook alle medewerkers van gemeente en OCMW voor hun dagelijkse inzet en hun betrokkenheid: zij doen wat wij beloven en met klasse! Dank ook aan onze medewerkers van de politie die via de wijkwerking nauw met onze mensen betrokken zijn. Op een goed 2015! Gerard Liefooghe, burgemeester 3

4 4 DE RAAD BESLISTE GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 OKTOBER 2014 Wijziging van het aanvullend gemeentelijk reglement inzake de Politie over het Wegverkeer op de gemeentewegen: In de deelgemeente Gijverinkhove is het verboden stil te staan en te parkeren in de Bellestraat en dit vanaf het kruispunt met Bellestraat thv huisnr. 28/A in de richting N8 tot aan de wegversmalling ter hoogte van huisnr. 27. Inzake de Brandweerhervorming, hecht de raad zijn goedkeuring aan de instap in de hulpverleningszone Westhoek (West-Vlaanderen 4) met ingang van 1 januari 2015 en aan de financiële verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten, vastgesteld voor 2015 op 1%. Het tarief voor een grafconcessie voor een niet-overleden persoon die niet in de gemeente gedomicilieerd is, wordt vastgesteld op 1.488,00. Alle overige bestaande tarieven blijven ongewijzigd en bedragen: - voor een overleden inwoner der gemeente: 496,00 - voor een niet-overleden inwoner der gemeente: 744,00 - voor een overleden persoon die niet in de gemeente gedomicilieerd is: 992,00 Vaststelling van de verkoopprijs, van de in eigen regie geplaatste urne- en grafkelders met meegeleverde gedenkplaat op de begraafplaatsen te Alveringem, als volgt: - voor een urnekelder: voor een éénpersoonsgrafkelder: voor een tweepersoonsgrafkelder: 900 Aktename budget 2015 van de kerkfabrieken St.-Audomarus Alveringem; St.-Audomarus Beveren aan de IJzer; St.-Petrus Gijverinkhove; St.-Lambertus Hoogstade; St.-Mildreda Izenberge; St.-Martinus Leisele; St.-Jan Onthoofding Stavele en St.-Martinus Roesbrugge. Inzake het O.C.M.W.-bestuur van Alveringem keurt de raad de wijziging aan het meerjarenplan goed, het behoud door het OCMW van het creditsaldo van ,99 als voorschot op een investeringstoelage en nam tevens kennis van de budgetwijziging 2014/1. De Raad beslist om een vestiging van erfdienstbaarheid van doorgang te verlenen over het perceel grond gelegen Stationsplein te Alveringem (9e Afd.-Voorheen Beveren), gekadastreerd of het geweest zijnde Sectie C nummer 168 F aan de gebruikers en de eigenaars van het aanpalende perceel 167 A. Betreffende wegeniswerken verleent de raad goedkeuring aan de ereloonkosten Grontmij voor opmaak start- en projectnota aanleg vrij liggende fietspaden langs de N319 Sint-Rijkersstraat te Alveringem. (12.204,00 excl. BTW) en aan het ontwerpdossier voor aanleg van een Inzamelleiding te Gijverinkhove ( ,08, waarvan ten laste van IWVA ,50-100% subsidieerbaar en ,00 - niet subsidieerbaar; ten laste van Aquafin - regulier budget ,20 en lokaal pact ,50 (alle sommen vrij van BTW) en ten laste van de gemeente Alveringem ,88 (som incl. 21% BTW). De lastvoorwaarden en gunningswijze voor het plaatsen van nieuwe verlichting in de kerk van Oeren worden goedgekeurd voor een investering van ,13 incl. BTW. De secretaris brengt zijn jaarlijks verslag uit over de klachtenbehandeling, toepassing van het GAS reglement en organisatie en de werking van het interne controlesysteem. De gemeente sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de Provincie West-Vlaanderen over Erfgoedinzicht. Goedkeuring van de mandaten en aanduiden van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers in de Buitengewone Algemene vergaderingen van GASELWEST op , FIGGA op en de IWVA op Voor Gaselwest is er tevens goedkeuring voor de overname van de aandelen van de aangesloten maatschappij Electrabel door de openbare vennoten. De raad keurde een onder alle Vlaamse gemeenten en de Europese parlementsleden te verspreiden motie goed voor bijkomende steunmaatregelen aan de landbouwsector. GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 De raad gaat over tot de voorlopige aanvaarding van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Dit is nu gedurende 90 dagen onderworpen aan een openbaar onderzoek. Op 8 januari gaat in de Kwelle een informatievergadering door. Goedkeuring aan de wijziging van het gemeentelijk meerjarenplan en van de budgetwijziging 2 - dienstjaar Enkele tarieven in het gemeentelijk reglement voor het gebruik van gemeentelijke zalen worden aangepast. Het betreft van 38 naar 50 Euro voor niet winstgevende activiteiten van verenigingen van buiten Groot- Alveringem, van 76 naar 100 Euro voor winstgevende activiteiten van verenigingen van buiten Groot- Alveringem, van 76 naar 125 Euro voor particulieren van Groot -Alveringem en van 150 naar 225 Euro voor particulieren van buiten Groot- Alveringem. Voor de zalen van Hoogstade en Izenberge evenals de kleine (keuken) zaal te Alveringem zijn deze bedragen teruggebracht tot 63 en 113 i.p.v. 38 en 75. Goedkeuring wijziging meerjarenplan van de kerkfabriek St. Petrus te Gijverinkhove. Vaststelling van een fuifreglement. In samenspraak met de andere gemeenten van de politiezone Spoorkin wordt één gelijkvormig reglement ingevoerd. Het bestaat uit drie delen : verantwoordelijkheid van de organisator binnen en buiten het fuifterrein, voorwaarden om een fuif te organiseren en sancties, maar het gaat om minimale vereisten waardoor het voor geen enkele organisator moeilijk wordt, een fuif te organiseren. Er worden meerwerken goedgekeurd voor het uitvoeren van herstellingswerken aan diverse landbouwwegen en buurtwegen dj 2013 ( ,25, excl BTW) en voor aanplanten van nieuwe bomen langs de Oudekapellesteenweg - Afkoppelingsproject Alveringem en aanleg drukriolering ( 6.498,65, Excl. BTW) De raad keurt eveneens de samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente Alveringem, IWVA en Aquafin goed inzake combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken voor de toevoerleiding landelijke zuivering Leisele en de inzamelleidingen te Gijverinkhove en Izenberge. Goedkeuring van de mandaten en aanduiden van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers in de Buitengewone Algemene vergaderingen van de I.V.V.O op en de WVI op

5 goed om weten GEMEENTEHUIS GESLOTEN Donderdag 1 januari 2015: Nieuwjaar Vrijdag 2 januari 2015: Tweede nieuwjaarsdag Zie voor alle sluitingsdagen van het jaar. Alle recente informatie kunt u steeds vinden op de website van de gemeente: Voor elke vraag mag u mailen naar De verslagen van de verschillende adviesraden kunnen geraadpleegd worden op JOHAN ALBRECHT VERVANGT GERMAIN DHONDT ALS SCHEPEN Vanaf 1 januari 2015 vervangt Johan Albrecht Germain Dhondt als schepen. Germain Dhondt is 26 jaar gemeenteraadslid, waarvan 8 jaar schepen. We wensen Germain alle geluk toe in zijn verdere leven. Johan Albrecht neemt volgende bevoegdheden voor zich: sport en recreatie, feestelijkheden, patrimonium, sociale woningbouw en tewerkstelling. De bevoegdheden openbare werken, mobiliteit, energie en nutsvoorzieningen worden waargenomen door schepen Jacques Blanckaert. Vanaf heden kan het kerkhof van Beveren-IJzer digitaal geconsulteerd worden via OPLEIDING SKYPE In samenwerking met Seniorennet Vlaanderen. Deze opleiding gaat door op maandag 19 januari 2015 om 14 u en 18u op de jeugdsite, St. Rijkersstraat 8 te Alveringem. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. OPLEIDING CREATIEF MET FOTO S In samenwerking met Open school Brugge-Oostende- Westhoek. Deze opleiding gaat door vanaf donderdag 23 april 2015, dit voor 10 lessen van 3u. Telkens de voormiddag van 8u45 tot 11u45 op de jeugdsite, St. Rijkersstraat 8 te Alveringem. Kostprijs inschrijving 10. Contactpersoon: Carine Denuwelaere, , SLUITING KANTOOR DER DOUANE EN ACCIJNZEN TE NIEUWPOORT Het kantoor der Douane en Accijnzen te Nieuwpoort heeft zijn deuren definitief gesloten op zondag 30 november Vanaf 1 december 2014 kunt u terecht op het kantoor der Douane en Accijnzen te Oostende, Slijkensesteenweg 3, Meer info: of

6 GOED OM WETEN PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP ALVERINGEM Heeft u als privé-persoon nood aan hulp voor klein tuinonderhoud en/of kleine herstellings- en onderhoudswerkjes vraag vrijblijvende info op het PWA-kantoor. Ook onderwijsinstellingen, lokale overheden, vzw s en de land- en tuinbouwsector kunnen een navraag doen naar de voor hen toegelaten activiteiten. Contact: Anneke Becuwe, Kapelanij C. Verschaeve, St. Rijkersstraat 22 te 8690 Alveringem, , Openingsuren: op maandag en donderdag van 9.00u tot 12.00u en op dinsdag en woensdag van tot 16.30u. Rekening houdend met ons aanbod van PWA-tewerk-gestelden probeert de PWA-dienst uw aanvraag zo spoedig mogelijk in te vullen. KUNST K(L)INKT IN DE WESTHOEK Academie voor Muziek Woord en Dans staat een hele week op de planken. Van 3 tot en met 7 februari 2015 is het opnieuw feest bij het Deeltijds Kunst Onderwijs (DKO). Tijdens deze week kan u genieten van allerhande optredens in C.C. Casino Koksijde en Furnevent te Veurne. Honderden kinderen en jongeren zetten hun beste beentje voor op het podium. Muziek, Woord, Dans, het komt allemaal aan bod. Iedereen is welkom. Een weekpasje kost slechts 5 en geeft toegang tot alle activiteiten. Alle leerlingen van de academie krijgen gratis toegang. Details over de gebrachte programma s en het verkrijgen van een weekpasje kan je terugvinden op Wie het hierna voelt kriebelen om zelf het podium te beklimmen, kan nader kennis maken met de lessen Muziek, Woord en Dans tijdens de Open-Academieweek van 9 tot en met 14 maart

7 LEEFMILIEU LEER ZELF JE HOOGSTAMFRUITBOMEN SNOEIEN! Kan jouw fruitboom ook dringend een snoeibeurt gebruiken? Krijgen jouw appelen of pruimen onvoldoende lucht of licht? Blijf niet langer met de gebakken peren zitten. Het Regionaal Landschap IJzer & Polder organiseert opnieuw een snoeicursus voor iedereen die zelf wil leren snoeien of toe is aan een heropfrissing. Leer tijdens de kortlopende cursus je hoogstamfruitbomen efficiënt te onderhouden. Zo geef je de boom niet alleen een mooie vorm, maar voorkom je ook ziektes en geniet je van een rijke oogst. De cursus bestaat uit één theorieles en twee praktijklessen: één in de winter en één in de zomer. De praktijklessen vinden plaats in de regio. De exacte locatie delen we mee tijdens de theorieles. Theorieles: Wanneer: donderdag 12 februari 2015 van 19u tot 22u Waar: Bezoekerscentrum De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide Wat: Basisprincipes in en rond de boomgaard en vorm- en onderhoudssnoei bij (hoogstam)fruitbomen Lesgever: Wouter Demey Praktijklessen: - zaterdag 21 februari 2015 van 9u tot 12u OF 13u tot 16u: vormsnoei in kleine groepen - zaterdag 29 augustus 2015 van 9u tot 12u OF 13u tot 16u: onderhoudsnoei in kleine groepen Een drankje wordt voorzien. Inschrijvingen: - via of t.e.m. 6 februari Het aantal deelnemers is beperkt! - Geef bij de inschrijving aan of u bij de praktijklessen in de voor- of namiddag wenst aan te sluiten - Deelname bedraagt 15 voor de volledige cursus (1 theorie + 2 praktijklessen) - De inschrijving is definitief na overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE van het Regionaal Landschap IJzer & Polder, met vermelding van uw naam + snoeicursus

8 LEEFMILIEU OPHALING HUISVUIL DAG VAN DE NATUUR 2015 januari FEBRUARI groot huisvuil geen ophaling wo 4 - do 5 Gelieve de ophaling van groot huisvuil tijdig aan te vragen met het formulier dat in deze infokrant staat. papier en karton do 8 - do 29 do 26 PMD zakken ma 12 - ma 26 ma 9 - ma 23 GFT container do 15 - do 29 do 12 - do 26 gewoon huisvuil container ZONE 1: elke 2 weken op maandag ZONE 2: elke 2 weken op dinsdag Afvalkalender op de website! Rubriek Huisvuil en Milieu Ook in 2014 nam Alveringem opnieuw deel aan de dag van de natuur. En voor deze 9de keer zelfs met drie activiteiten gespreid over 2 dagen. Op vrijdag 14 november werd in de school van Stavele een derde insectenhotel gebouwd. Het werd een leerrijke doe-dag voor de leerlingen en leerkrachten onder leiding van natuurgids Anja Goudeseune. Op zaterdag 15 november gingen 2 ploegen aan de slag. Eén ploeg herstelde de hagenrijen rond het voetbalplein, terwijl een andere ploeg, eveneens onder de deskundige leiding van de Alveringemse Groendienst, de wilgentunnels op de jeugdsite onder handen nam. Ook 7 kinderen hielpen mee. Traditiegetrouw werd de Dag van de Natuur afgesloten met chocomelk en een koffiekoek. De organisatie was ook dit jaar in handen van de Milieuraad van Alveringem, de natuurwerkgroep de Kerkuil, de groendienst van Alveringem en met de steun van het gemeentebestuur van Alveringem. MELDINGSKAART Ik wens de gemeentelijke overheid in te lichten omtrent: schade aan het wegdek verlichtingspaal nr... is defect wateroverlast gracht of beek nodig gekuist schade aan het voetpad schade door muskusratten straatnaambord verdwenen andere melding, hieronder beschreven: Naam: Adres: Tel.: Plaats waar het probleem zich voordoet, straat en nr: GROOT HUISVUIL WOENSDAG 4 EN DONDERDAG 5 FEBRUARI 2015 Naam: Adres: Tel.: Verzoekt de ophaaldienst om een hoeveelheid GROOT HUISVUIL op te halen op bovenvermeld adres en datum. Het tarief van 18,60 per begonnen m 3 is mij bekend. Handtekening van de aanvrager: 8 Terug te bezorgen vóór maandag 1 februari College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Rijkersstraat 19 te Alveringem.

9 GRATIS OPHAALBEURT VAN KERSTBOMEN landbouw TER HERINNERING: BEPLANTINGSACTIE MET SUBSIDIE De GRATIS ophaalbeurt van afgedankte kerstbomen over heel de gemeente gaat door op vrijdag 9 januari Alle versieringen moeten uit de kerstboom verwijderd worden. Gelieve er ook voor te zorgen dat de boompjes geen hinder vormen voor het verkeer en voor de voetgangers. De kerstbomen mogen niet op de openbare weg terecht komen. De kerstboomverbranding gaat door op zaterdag 10 januari 2015 te Izenberge. Zoals reeds vermeld in onze vorige editie van het infoblad, kunnen nog steeds alle inwoners die landelijk wonen tijdens de maand januari hun keuze maken uit een uitgebreid en gevarieerd aanbod van probleemloos streekeigen plantgoed. De prijzen zijn eenvormig: 8 per pakket (25 kleine struiken of haagplanten, eenvormig van soort). Ook 8 per boom naar keuze met een stamhoogte van ca. 2 meter. De actie wordt voor 25% gesubsidieerd door de landbouwraad. Het plantengoed wordt in maart 2015 gratis thuis geleverd door de gemeentelijke groendienst. De bestelperiode loopt nog tot 31 januari Op de dienst burgerzaken van het gemeentehuis kunt u een gratis CD-ROM afhalen met foto s van de meeste planten die in de pakketten te koop aangeboden worden. Meer info: Kristien Delancker, dienst burgerzaken, of GROEPSAANKOOP VOOR GROENE STROOM Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West-Vlaanderen. Voor de vierde keer wordt deze groepsaankoop georganiseerd. Inschrijven is gratis en vrijblijvend en is mogelijk vanaf 1 december 2014 tot en met 9 februari Op 10 februari 2015 is er een veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven. Dit gebeurt niet automatisch. Info of inschrijven: WoonWinkel West, Gemeentehuis, St. Rijkersstraat 19, Alveringem woensdag van 8u45 tot 11u45, tel , of via ondernemen IN DE KIJKER: NIEUWE OF GERENOVEERDE HANDELSZAKEN MEDISCHE PEDICURE ELLA DEBRUYNE Medische pedicure Ella gaat aan huis bij de mensen. Enkel op afspraak, kan zowel tijdens de week als in het weekend, s morgens, s middags of s avonds. Meer info: Ella Debruyne, , VERPLEGING AAN HUIS KAREN AMELOOT Klarewal 26 te 8690 Alveringem, of LEEFMILIEU 9

10 LEVEN & WELZIJN MEDISCHE WACHTDIENSTEN EN PERMANENTIES HUISARTSEN CENTRAAL WACHTNUMMER: Alveringem, Hoogstade, Oeren, St. Rijkers, Gijverinkhove, Leisele en Izenberge: Beveren-IJzer en Stavele: APOTHEKERS CENTRAAL WACHTNUMMER: of ANDERE PERMANENTIES Wit-Gele Kruis West Vlaanderen (24.00u/24.00u): Veurne: Poperinge: Bond Moyson: Vlaams Kruis Westhoek: Zelfstandige verpleging in de regio Alveringem: Brigitte Reynaert (Lo-Reninge - Alveringem): Sabine Pauwelyn (Alveringem - Vleteren): Martien Hooghe (Alveringem - Hoogstade): Marijke Deschuttere (Stavele - Beveren): / Veerle Breemersch (Leisele): Mieke Delanote (Alveringem - Vleteren): Nicole Dhaenens: / Veerle Leuridan: / Greet Vandeputte: / Hilde Vitse: / Alien Coopman (Beveren-Alveringem): Karen Ameloot (Alveringem): / SPORTLAUREATEN 2014 CAMPAGNEWEEKEND DAMIAANACTIE Elk jaar zorgt tbc wereldwijd voor 8 à 10 miljoen nieuwe zieken en voor bijna 1,5 miljoen doden (één om de 20 seconden). Elk jaar maakt lepra meer dan nieuwe slachtoffers, die her risico lopen verminkt te geraken of in een sociaal isolement dreigen terecht te komen, als ze niet tijdig opgespoord en behandeld worden. Maar Damiaanactie slaat elk jaar haar vleugels uit. In 2013 hebben de medische teams die Damiaanactie ondersteunt, 329,592 lepra-, tbc- en leishmaniaisispatiënten opgespoord en behandeld, mensen werden weer gezond en kregen een nieuwe toekomst dankzij iedereen die in België Damiaanactie steunt door 40 in te zamelen of te storten. Ook in januari 2015 organiseert Damiaanactie zoals elk jaar sinds 1964 een solidariteitscampagne. Op 23, 24 en 25 januari zal ze opnieuw een beroep doen op de Belgische bevolking en haar vragen om pakjes stiften te kopen of te helpen verkopen ( 6 voor een pakje van 4 stiften) of om een gift te doen (een gift vanaf 40 is fiscaal aftrekbaar) op het rekeningnummer BE Meer info: Damiaanactie, Leopold II-laan 263 te 1081 Brussel, sport Op vrijdag 28 november ging de jaarlijkse sportlaureatenavond door. Deze avond is een organisatie van de sportraad van Alveringem in samenwerking met de sportdienst. Beloftevolle jongere van 2014 is Steve Cornette. Steve doet aan wielrennen en cyclocross en behaalde in beide sporten mooie resultaten! Sportvrouw van 2014 is Annick Mostrey. Lopen en triatlon zijn de sportdisciplines die ze beoefent. Ze deed in 2014 mee aan verschillende loopwedstrijden en legde de 1/4de triatlon Flanders Field af in precies 3 uur. Sportman van 2014 is Gerdy Staelens. Gerdy fietst en doet mee aan triatlons. De Flanders Field 1/4de triatlon deed hij in 2u De Bijzondere prijs van de sportraad ging naar Isabelle Sissau. Tijdens de 16 jaar op de sportdienst richtte ze de sportraad op werd het verenigingensportbeleidsplan opgesteld en diverse sportinitiatieven ontwikkeld. Isabelle kreeg de prijs uit dank voor de jarenlange inzet voor de sportraad.

11 OCMW OCMW-RAADSZITTING VAN 28 OKTOBER 2014 De opdracht inzake het aangaan van een lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van buitengewone uitgaven wordt gegund aan het samenwerkingsverband KBC Bank NV, Havenlaan 2 te 1080 Brussel en GRONTMIJ Belgium NV, Arenbergstraat 13, bus 1 te 1000 Brussel onder de voorwaarden vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en deze opgesomd in de offerte. De opdracht inzake het afsluiten van een onderhoudscontract voor de verwarmingsinstallaties van WZC t Hoge, OCMW Alveringem en het oude rusthuis Clep zal worden toegewezen na raadpleging volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig artikel 26 1 en 66 2 van de wet van 15 juni De opdracht inzake de aankoop van beroepskledij zal worden toegewezen na raadpleging volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig artikel 26 1 en 66 2 wet van 15 juni Het protocol van het Regionaal Crisisnetwerk Veurne- Diksmuide wordt goedgekeurd. Er wordt een crisiskamer ingericht in het voormalige rusthuis Clep ten behoeve van het Regionaal Crisisnetwerk Veurne-Diksmuide. Ons centrum dient een kandidatuur in voor het hervestigingsprogramma van Fedasil voor de huisvesting en integratie van vluchtelingen in de woning gelegen Putstraat 35 te Alveringem. Er wordt een selectieprocedure georganiseerd voor de aanleg van een wervingsreserve voor de duur van drie jaar voor de betrekking zorgkundige (C1-C2). OCMW-RAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 OCMW Poperinge wordt aangeduid als opdrachtencentrale om in naam van ons centrum een overheidsopdracht te plaatsen voor de levering van incontinentiemateriaal voor de periode en verlengbaar voor het daarop volgende jaar. Het inhoudelijke Regionaal Sociaal Actieprogramma van de Regionale Welzijnsinzet op niveau van de Westhoek wordt goedgekeurd. Ons centrum treedt toe als partner van het Welzijnsplatform binnen de Regionale Welzijnsinzet op niveau van de Westhoek en betaalt hiervoor een jaarlijks bedrag van 575 euro. De algemene bepalingen van de overeenkomst voor de poetsdienst aan huis worden vervangen. De prijsberekening van de overeenkomst voor de poetsdienst aan huis wordt vervangen met ingang van 1 januari 2015 De toelage aan de erkende diensten voor gezinszorg van 0,50 euro per gepresteerd uur gezinszorg aan een inwoner van Alveringem wordt per 1 januari 2015 opgeheven. Het reglement op de toekenning van bepaalde sociale voordelen aan het personeel wordt goedgekeurd. Een onderhoudscontract af te sluiten met de firma A&S Solutions BVBA, Kokerstraat 2A te 9750 Zingem, voor bijstand met betrekking tot de besluiten van de Vlaamse Regering inzake de rechtspositieregeling d.d. 07/12/2007 en 12/11/2010 en daarbij horende uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen. Een serviceovereenkomst af te sluiten met de firma A&S Solutions BVBA, Kokerstraat 2A te 9750 Zingem, voor de softwaretool Icarus 4.0 om de loopbaan van het personeel in kaart te brengen en op te volgen. WARME MAALTIJDEN IN WOON-ZORGCENTRUM T HOGE VOOR SENIOREN 65-plussers uit de gemeente kunnen nog steeds iedere middag in de cafetaria van woonzorgcentrum t Hoge terecht voor een warme maaltijd. Wat? Een middagmaal omvat soep, een hoofdgerecht, een dessert en plat of bruisend water. Voor wie? Inwoner van Groot-Alveringem vanaf 65 jaar. Wanneer? Elke middag (van maandag tot en met zondag) tussen uur en uur. Kostprijs? Van maandag tot en met vrijdag 9, op zaterdag, zondag en feestdagen 11 per middagmaal. Uiterlijk de voorafgaande werkdag te betalen aan het onthaal van het woonzorgcentrum. Meer info? Woonzorgcentrum t Hoge, Schooldreef 15A te Alveringem, of WINTER IS VOOR VELE MENSEN MET EEN AARDGAS- BUDGETMETER KOU LIJDEN Verwarmingskosten kunnen immers zo hoog oplopen dat mensen met een bescheiden inkomen hun aardgasbudgetmeter onvoldoende kunnen opladen en zonder verwarming dreigen te vallen. De toekenning van de minimale levering aardgas biedt een beetje soelaas. Het OCMW kan van 1 december tot en met 28 februari 2015 elke twee weken een beperkt bedrag opladen op de aardgasbudgetmeter van mensen die onvoldoende geld hebben om hun woning te verwarmen. Beschikt u over een aardgasbudgetmeter, doe dan zeker navraag bij het OCMW of u kan genieten van deze regeling. Contactpersoon: Narcise Fierens, maatschappelijk werker OCWM Alveringem. Maandag: 13.30u-16.00u Dinsdag, woensdag en donderdag: 09.00u-12.00u Best vooraf telefoneren op het nummer , zodat u geen onnodige verplaatsing maakt. 11

12 toerisme & cultuur HERDENKING MET VERWANTEN TE OEREN OP 11 NOVEMBER 2014 Met familieleden en verwanten van slachtoffers werd een uniek herinneringsmoment gehouden in Oeren. In de kerk van Alveringem had de nationale première plaats van de muziekproductie Hoorlog!! Hoorlog!!. En de grote Albert I-bus hield halt aan het Hof van Wyckhuize. Een ingetogen en artistieke afspraak met het verleden. LANCERING FOTOPROJECT DORPEN IN OORLOG Het gemeentebestuur heeft op vrijdag 7 november 2014 het fotoproject Dorpen in Oorlog voorgesteld. In de tuin van het Hof van Wyckhuize worden sinds dit voorjaar foto s tentoongesteld met oorlogstaferelen uit de negen dorpen van Alveringem. Nu volgt het tweede luik van het project namelijk op 10 historisch locaties, verspreid over de verschillende deelgemeenten, verschijnen grote fotoborden in het landschap. De beelden tonen wat er zich daar 100 jaar geleden tijdens WOI afspeelde. Zo staan er onder meer foto s in de Vaartstraat ter hoogte van de site Pannendorp in Alveringem, de hoeve van voormalig burgemeester Mahieu aan de Burgmolenstraat 28, de zijkant St. Lambertuskerk te Hoogstade, de Izenbergestraat in Leisele waar ooit het station gevestigd was, de Eversamhoeve in Stavele en de site Clep in Hoogstade. Clep was in die tijd militair hospitaal, ter hoogte van de Eversamhoeve was er een militaire wasserij gevestigd. TOETREDEN TOT HET GEMEENTELIJK ADVIESORGAAN VOOR CULTUUR Ieder jaar worden alle verenigingen in de maand januari eraan herinnerd dat ze kunnen toetreden tot de raad door een kandidaat voor te dragen die wenst te zetelen in de Algemene Vergadering van het Gemeentelijke Adviesorgaan voor Cultuur. Deze nieuwe kandidaat-leden worden in de eerstkomende Algemene Vergadering opgenomen. De verenigingen moeten voldoen aan de voorwaarden, vervat in het huishoudelijk reglement (www.alveringem.be). Wil je toetreden tot het adviesorgaan voor cultuur of wens je meer informatie? Stuur dan een mail naar cultuurbeleidscoördinator ROMMELMARKTEN 2015 De lijst met rommelmarkten in de Westhoek en aan de Westkust is gratis beschikbaar bij de dienst Toerisme en Cultuur en bij de Openbare bibliotheek. 12

13 toerisme & cultuur NAMIDDAGCONCERT MET LISA DEL BO EN EDDY VROMAN Op woensdag 19 november vond het namiddagconcert in Alveringem plaats. Heel wat mensen vergezelden ons om gezellig samen te zijn met een drankje en een dansje! Ja, er werd heel wat afgedanst tijdens het optreden van Eddy Vroman en Lisa Del Bo! Met dank aan iedereen die meewerkte om deze aangename namiddag tot een goed einde te brengen! BEN JIJ DE ARTIEST DIE ONZE FEESTNEUZEN ZOEKEN? Artiest zoekt Feestneus zoekt kandidaat-artiesten Ben je muzikant of performer? Heb je een fantastisch aanbod aan kinderanimatie of heb je een act die een breed publiek aanspreekt? Tot uiterlijk 1 maart 2015 kan je inschrijven als kandidaat voor Artiest zoekt Feestneus. Artiest zoekt feestneus wil informele straatinitiatieven en -feestjes in de regio Diksmuide-Veurne een culturele impuls te geven en tegelijk lokaal en regionaal artistiek talent speelplekken en speelkansen te geven. Artiest zoekt feestneus biedt artiesten een pak extra podia aan in de regio, op feesten georganiseerd door de inwoners. Een jury selecteert die artiesten die ze geschikt acht voor dit soort feesten. Ben je geselecteerd, dan kunnen organisatoren je boeken voor een optreden. Artiest zoekt Feestneus vergoedt je optreden. Artiest zoekt feestneus staat open voor alle talent en genres: folk, wereldmuziek, country, levenslied, fanfare, pop, rock, jazz, blues, singersong, hiphop, klassiek, presentatie, publieksopwarmers of presentatoren die het feest aan elkaar praten, entertainment, cabaret, kinderanimatie, circus, straattheater, dans, crooner, chanson, schlager. Van de kandidaatartiest(en) wordt wel verwacht dat ze een duidelijke link hebben met de regio (Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne) en er wonen, werken, studeren en/of repeteren. Ben jij dus een lokaal/regionaal talent, op zoek naar nieuwe speelplekken in de regio, bezorg Artiest zoekt Feestneus dan je inschrijvingsformulier en demo voor begin maart. Inschrijvingsformulieren en praktische details kan je vinden op Artiest zoekt Feestneus is een project van Achthoek, de intergemeentelijke samenwerking van Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. Meer info: Leopold II-laan 2, 8670 Koksijde, , UIT IN ALVERINGEM: UW ACTIVITEIT OP Sinds kort werken we samen met CultuurNet Vlaanderen, wat er voor zorgt dat alle activiteiten van Alveringemse verenigingen (sport, jeugd, vrije tijd, toerisme, cultuur ) die ingevoerd zijn via de UiTdatabank, ook verschijnen op Organiseert jouw vereniging een evenement, fuif of een optreden? Geeft jouw vereniging een lezing, vorming, cursus, tentoonstelling of sportwedstrijd? Vanaf nu kan elke vereniging zijn activiteiten zelf invoeren via de UiTdatabank: Hoe ga je te werk? Registreer je op de UiT-databank via Ben je nog niet geregistreerd, dan vraag je via eerst een login en een paswoord aan. Met jouw login en paswoord kan je zelf je activiteit invullen (datum, uur, locatie, foto, extra info ). De dag erna verschijnen de activiteiten die je ingevoerd hebt op de UiTdatabank automatisch op onze gemeentelijke website onder UiT in Alveringem en op de kalender van Uit in Vlaanderen. Op onze website onder VRIJE TIJD > CULTUUR > UIT IN ALVERINGEM kun je een beknopte handleiding vinden om je door het proces te helpen. 13

14 toerisme & cultuur BESTE INWONER VAN ALVERINGEM EN LEISELE: WORD GREETER Alveringem en Leisele zijn één van de vijftien charmante dorpen in de Westhoek. Deze dorpen vormen een toeristisch uithangbord voor de Westhoek. Zij beschikken namelijk over tal van troeven die bezoekers kunnen aanspreken: een rijk erfgoedverleden, een adembenemend landschap, gezellige cafeetjes Voor deze Charmante Dorpen is de provincie West-Vlaanderen op zoek naar greeters. Een greeter is een inwoner die van zijn dorp houdt en bezoekers op een persoonlijke manier wil rondleiden in zijn dorp. Hij laat van een dorp die plekjes zien die voor hem betekenisvol zijn en die een meerwaarde kunnen vormen voor de bezoeker. Hij verlaat aldus de platgetreden paden van het toerisme. Greeter ben je vrijwillige en op eigen tempo. Enkele keren per jaar een groepje van maximaal zes bezoekers willen rondleiden is voldoende om greeter te kunnen zijn. Wil je op deze manier bijdragen tot de charme van je dorp, of heb je gewoon vragen, contacteer dan Torben Wolfs via BIBLIOTHEEK Volg ons op Facebook: Nieuwjaarswensen vanuit de bibliotheek Het oud jaar is verdwenen, En t nieuw is verschenen. Het oud jaar, met zijn leed en pijn En t nieuw jaar, met uw beter zijn (Guido Gezelle) Wij wensen jullie voor 2015 een goede gezondheid, niet te veel tegenslagen en boven alles ook veel leesplezier! AANWINSTEN Fictie jeugd Granaatschot / Gerard Van Hemert Magnus is ziek / Kim Crabeels Het wonderbaarlijke Snergenland / E.A. Wyke-Smith Non-fictie jeugd Erboven eronder: de natuur / Anne Sophie Baumann & Clothilde Perrin Het grote boek van de verkeersregels / Anne Sophie Baumann Fictie volwassenen De aardbeibeet / Barbara Voors Doodgezwegen: wat u (nog) niet zag op televisie / Ria Maes En toen schiep God Kevin / Bart Debbaut Het hout / Jeroen Brouwers Kom hier dat ik u kus / Griet Op de Beeck Overspel / Paulo Coelho Papegaai vloog over de IJssel / Kader Abdollah Zeik / Herman Brusselmans Sluitingsdagen De bibliotheek zal de volgende dagen gesloten zijn: Donderdag 1 januari 2015: Nieuwjaar Vrijdag 2 januari 2015: Tweede nieuwjaarsdag ACTIVITEITEN: Donderdag 29 januari: activiteit in de bibliotheek n.a.v. Gedichtendag. Auteurslezingen voor de plaatselijke scholen: Maandag 23 februari: Luc Embrechts voor 3de en 4de leerjaar Woensdag 25 februari: Frank Pollet voor 5de en 6de leerjaar Non-fictie volwassenen vragen uit 20 jaar Blokken / Kris Soret & Rene Bijnens Koken: het handboek Ter Duinen / Pol Debaenst e.a. De limieten van de macht: de slinger tussen overheid en kapitalisme / Paul De Grauwe Schoeaerts / Stan laureyssens (het omstreden en ondertussen uit de handel gehaalde boek over het leven van Julien Schoenaerts) Tot u spreekt Jan Mulder: opkomst, verval en redding van het voetbal en van mezelf / Jan Mulder & Frank Buysse De vier seizoenen van het Belgisch bier / Sven Gatz Grootletterboeken De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween / Jonas Jonasson Achterstallig geluk / Lieneke Dijkzeul De Da Vinci-code / Dan Brown Eiland / Pieter Aspe Gestameld liedboek / Erwin Mortier Hotel aan zee / Maeve Binchy In de schaduw van de palazzo / Santa Montefiore Het laatste bevel / Pieter Aspe Postscriptum / Pieter Aspe Post voor mevrouw Bromley / Stefan Brijs De vuurtoren van Connemara / Santa Montefiore 14

15 jeugd DE TECHNIEKACADEMIE De Techniekacademie is een initiatief dat al in verschillende steden en gemeenten een groot succes kent. Het is bedoeld voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar en betrekt hen op unieke wijze bij techniek en technologie. Alveringem en Lo-Reninge en de Hogeschool VIVES willen ook hier een techniekacademie opstarten. De volledige reeks bestaat uit 12 workshops tussen 7 januari en 1 april 2015 op woensdagnamiddag van 13u30 tot 15u30. Vanaf dan gaan we met 20 kinderen uit de gemeente Lo-Reninge en Alveringem aan de slag rond technische topics. In 12 sessies van 2 uur brengen we jongeren op een creatieve manier in contact met chemie, hout, metaal, elektriciteit, kunststof/elektronica, informatica, bouw, biotechnologie Deze workshops gaan door in De Concorde te Pollinkhove. Er is begeleiding door professionele techniekmentoren. Ook een actief bedrijfsbezoek is voorzien en op het einde nodigen we alle ouders uit op een diploma-uitreiking. Meld je nu reeds aan want het aantal plaatsen is beperkt tot 20 deelnemers. Interesse laten blijken kan via of De deelnameprijs van deze workshops bedraagt 50, materiaal en verzekering inbegrepen. Zit je dus in het vijfde of zesde leerjaar in Lo-Reninge en Alveringem? Ben je graag creatief bezig? Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie van Lo-Reninge en Alveringem ideaal voor jou! In een gezellige sfeer en in een echt technologielabo, zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen maken. Het concept van de Techniekacademie werd vorig jaar voor de eerste maal succesvol uitgevoerd in 12 gemeenten/ steden. Ondertussen zijn ze gegroeid tot 56 gemeenten/ steden in West-Vlaanderen, waaronder nu ook in onze gemeente. Voor meer informatie en foto s kan u terecht op de website van het pilootproject of op de nationale website en nu ook ondertussen op onze eigen website in of Bij deze Techniekacademie Lo-Reninge en Alveringem zullen we een aantal bedrijven als partner toevoegen. Geïnteresseerde technisch gerelateerde bedrijven zijn steeds welkom. Hierbij vermelden we in het speciaal de provincie West- Vlaanderen die via het project flankerend onderwijs een serieuze financiële steun verleent aan onze West-Vlaamse Techniekacademie. Alsook een woord van dank voor de Hogeschool VIVES die de organisatie van de Techniekacademie op zich neemt. NIEUW GEZICHT OP DE DIENST JEUGD EN SPORT Vanaf 1 januari 2015 komt er 1 voltijds personeelslid op de dienst Jeugd en Sport. Fran Louwie vervangt Isabelle Sissau en Heidi Delcloo. Fran zal elke werkdag te bereiken zijn op de dienst Jeugd en Sport. 15

16 POLITIE Er werden in de Politiezone Spoorkin verschillende voorwerpen teruggevonden. Momenteel gaat het om: herenfiets klassiek model van donkerrode kleur met sticker van radiocontact. Op het kader de naam van de verkoper J. Bertels metalen ring met drie sleutels aan sleutelbos met Opelsleutel en vijf gewone sleutels sleutel aan metalen ring met sleutelhanger van Ariës sleutel merk Litto met nummer rode ijsemmer Eristoff inklapbare autosleutel merk Mercedes briefomslag met één Audi sleutel met reclame van de garage Lagrou sleutel aan sleutelhanger met een olifant van geel en rode kleur sleutelbos met sleutel van een Landrover bronskleurige ring met bloemetjes en steentjes met inscriptie in sleutel met sleutelhanger Italiaanse vlag klassieke damesfiets van donkergroene kleur van het merk Sparta, naam verkoper is Vanclooster sport uit Torhout U kunt zich tijdens de kantooruren informeren, dit kan zowel in de Zuidburgweg 109 te Veurne, of in het gemeentehuis Hof van Wyckhuize te Alveringem, U moet wel aanneembaar kunnen maken dat het goed tot u toebehoort. MAAK DE STOEP SNEEUW-IJS- EN BLADERVRIJ!! De winterperiode zal mogelijk opnieuw gepaard gaan met hevige sneeuwval. Sneeuw en ijs kunnen de uitreiking van briefwisseling bemoeilijken en soms zelf onmogelijk maken. B-Post zal alles in het werk stellen om de dagelijkse bedeling van brieven te verzekeren. Maar soms wordt het ook te gevaarlijk om de postbedelers op pad te sturen. Om hun werk en inspanning mogelijk te maken, maar ook voor de veiligheid van alle voetgangers vragen wij de burgers om de stoep voor hun huis volledig sneeuw- en ijsvrij te maken. Het voetpad en de goot voor uw woning dient ook proper gehouden te worden. Dit wil zeggen dat alle bladeren, slijk en onkruid voor uw woning dient verwijderd te worden. Volgens het politiereglement van de gemeente moet iedereen het voetpad voor zijn eigendom zelf onderhouden. Indien dit niet gebeurd is er bij sanctionering een boete verbonden (reglement van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)). Het volledige reglement is terug te vinden op LEVENSLOOP GEBOREN Lacante Lyam, zoon van Lowie en van De Deken Nele, Beveren-IJzer Cuvelier Emiel, zoon van Davy en van Raes Kimberly, Beveren-IJzer Rijssenbeek Devon, zoon van Thomas en van Lemahieu Sandy, Stavele Vanneuville Tijl, zoon van Pieter-Jan en van Ommey Els, Alveringem Vanhove Beau, zoon van Ludwig en van Cailliau Emelie, Alveringem Lucidarme Mathieu, zoon van Nicolas en van Peperstraete Lieselotte, Hoogstade Nowé Ida, dochter van Wesley en van Sarrazyn Nathalie, Leisele Vanacker Fenna, dochter van Frank en van Casteleyn Nathalie, Beveren-IJzer GEHUWD Neyens Joris, Zedelgem en Devloo Adeline, Stavele OVERLEDEN Vanderlynden Yves, , echtgenoot Toussaint Magda, Leisele Geldhof Georgette, , weduwe Vanparys Georges, Alveringem Delancker Eric, , partner De Greef Marie Louise, Alveringem Vannieuwkerke Simonne, , weduwe Degrave Gery, Alveringem FEEST OP KOMST! Gouden bruiloft Cabooter Robert en Beun Georgette, Beveren-IJzer Pysson Gilbert en Cornette Diana, Alveringem 16

17 BLIKVANGERS 60- JARIG BESTAAN EIKVINK HOOGSTADE Op vrijdag 3 oktober werd de Koninklijke maatschappij De Eikvink uit Hoogstade gehuldigd op het gemeentehuis dit naar aanleiding van hun 60-jarig bestaan. Het waren Robert Coevoet en zijn echtgenote Jeannine Dennequin, Luc Vannieuwkerke en Sam Demolder die de vereniging vertegenwoordigden. DRIE NIEUWE AMBASSADEURS VAN HET WEST-VLAAMSE DIALECT In de kerk van Hoogstade vond op zondag 26 oktober de plechtige intronisatie door de Confrerie Eversam plaats van drie nieuwe ambassadeurs van het West-Vlaamse dialect. Uitverkorenen waren dit jaar Alveringemnaar Joris Missiaen van de Veurn Ambachtse, actrice Anne Denolf en zangeres en televisiepersoonlijkheid Wendy van Wanten. 17

18 BLIKVANGERS ONTVANGST EINDWINNAARS CHAMPIONS LEAGUE EN VVGA Tevens werden op vrijdag 3 oktober de eindwinnaars van de Champions League en de jeugdploeg VVGA gehuldigd op het gemeentehuis. 18

19 kalender a Alle activiteiten die door een vereniging ingericht worden en die voor een breed publiek toegankelijk zijn, hebben recht op een duidelijke vermelding in de gemeentelijke infokrant en op de website van de gemeente! Aarzel dus niet om ze door te mailen naar MA EN PETANQUE Bij goed weer buiten op het plein achter het gemeentehuis. Van 16u tot 18u in de zomertijd en van 14u tot 16u in de wintertijd OKRA - Maria Anthierens DI u30 EN FIETSEN Iedere dinsdagnamiddag bij gunstig weer. Verzamelen aan bakkerij Decreton. OKRA - Roger Sissau of Roger Vandenberghe WOE u SAMEN REIZEN 55+ Kennismaking met OKRA reisaanbod 2015, op maat gemaakt en aangepast aan de leeftijdsgroep. Filmvoorstelling door Urbain en Nelly Regheere-Dekien. Deelnameprijs 3 (1 tas koffie/thee inbegrepen) Iedereen is van harte welkom! De Brikerij Groenestraat 35 te Izenberge OKRA - Urbain Regheere , DO EN u WANDELEN IN DE GEZONDE BUITENLUCHT Wandelen op een rustig tempo. Verzamelen aan de Rethorica. OKRA - Agnes Capoen of Christiane Pauwels DO EN u KAARTING Rethorica Nieuwstraat 42 te Alveringem OKRA - Willy Vanparys VRIJ EN van 9u tot 11u30 DANSCLUB ALVERINGEM-IZENBERGE Blijf fit met individueel lijndansen op mooie muziek. Deelname 1,5 (consumptie inbegrepen) De Kwelle St. Rijkersstraat 20 te Alveringem OKRA - Magda Muylaert DI u tot 16u45 NIEUWJAARSFEEST Bezinningsmoment en jaaroverzicht. Daarna gezellig samenzijn en tombola. De Brikerij Groenestraat 35 te Izenberge - Hugo Vlaemynck ZA u SPAGHETTI-AVOND SPELENDERWIJS ALVERINGEM Prijs 10 per persoon en kinderen tot 12 jaar 6. Er is ook mogelijkheid tot afhalen tussen 18u en 19u30. Kaarten zijn te verkrijgen via de leerlingen van 5 en 6 en via de scholen Spelenderwijs Alveringem en Stavele en de oudervereniging. Deuren open vanaf 18u en hopend op een talrijke opkomst. De opbrengst wordt gebruikt ten voordele van onze schooluitstappen. Zaal De Moote A. Decarneplein 4 te Stavele VRIJ u ALVERINGEMNAREN OP DE SOFA Boeiende kennismaking met bijzondere Alveringemnaren. Inkom gratis. We drinken samen een gratis glas op het nieuwe jaar. Estaminet Oud Fortem Fortem 38 te Alveringem Davidsfonds: MA EN van 13u30 tot 16u CREA-HOBBY CLUB Geniet gezellig in groep van eigen handwerk naar keuze. De Kwelle St. Rijkersstraat 20 te Alveringem OKRA - Rita Verhoest DI u VOORDRACHT: POLITIEK EN POLITICI Door Fernand Vandamme uit Brugge De Brikerij Groenestraat 35 te Izenberge - Hugo Vlaemynck WOE u VOORDRACHT: WAARDIG OUDER WORDEN, TOT HET EINDE TOE Nu al denken aan later, nu al zorgen voor later. Tijdige planning van medische zorg en regelingen bij het levenseinde kan later veel meer levenscomfort geven aan elkeen die betrokken is. Een voordracht door Miguel Dehondt, Jan Yperman ziekenhuis. Toegang gratis. De Kwelle St. Rijkersstraat 20 te Alveringem OKRA - Rita Verhoest ,

20 a kalender VRIJ VOORDRACHT: HOUD JE DARMEN GEZOND! In deze infosessie wordt er aandacht besteed aan o.a. volgende onderwerpen: - hoe zien onze darmen eruit en hoe werken ze? - welke klachten kunnen er optreden ter hoogte van de darmen, welke zijn de oorzaken en de gevolgen daarvan? Iedereen welkom! Regelen vervoer De Brikerij Groenestraat 35 te Izenberge S-plus Alveringem ZO u LEZING DOOR JAN VAN ACKER: FEODALITEIT IN VEURNE-AMBACHT Jan Van Acker is wetenschappelijk medewerker aan het Abdijmuseum Ten Duinen. In deze voordracht wordt een boeiende wereld geschetst die generaties lang een streekgebonden dagelijkse realiteit was. Inkom 5, drankje inbegrepen. Bibliotheek, Dorp 1 te Alveringem Davidsfonds: VRIJ u SENIORENKAARTING In samenwerking met de seniorenadviesraad. Voor alle senioren van Alveringem. Gratis inleg. Clep Gapaard 9 te Hoogstade ZA EN ZO DAAGSE BOTERKAARTING T.v.v. Okra Gijverinkhove-Hoogstade. Zaterdag vanaf 14.00u en zondag vanaf 10.00u Inleg 1,25 4 kaarten voor 5. Iedereen welkom t Ateljeetje Kerkstraat te Hoogstade Jacqueline Lazeure TONEELKRING VOOR OUTER EN HEERD PRESENTEERT: DE LEGE CEL De toneelkring van Alveringem brengt in 2015 De lege cel, van auteur René Swartenbroekx. Het stuk is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal: De zeventienjarige Johan Depoorter wordt verliefd op een meisje in zijn klas. Ze is knap, intelligent, bewogen én lief. Alleen ze heet Immihan en ze is Turks En al is ze van haar vierde in België en ook al voelt ze zich Vlaams en is het jonge stel tot over de oren verliefd, hun pad gaat niet over rozen. Ze moeten voortdurend vechten om hun liefde een plaats te geven in de ZA vanaf 18u SPAGHETTI-AVOND KLJ ALVERINGEM Iedereen is welkom voor een heerlijk aperitiefje en voor een lekkere spaghetti. Volwassene 12, kind 7. Rethorica Nieuwstraat 42 te Alveringem Reservatie bij Willem Godderis, of Gilles Vankemmelbeke, , per sms of bellen na 18u. TONEEL ALVERINGEM 2015 Voor Outer en Heerd DE LEGE CEL auteur: René Swartenbroekx regie: Luc Brouckaert De Kwelle (Centrum-Alveringem Sint-Rijkersstraat 20) Toegang 8 INFO & KAARTEN: / of / VOORSTELLINGEN za 14 februari om 20 u / zo 15 februari om 17 u / vr 20 februari om 20 u za 21 februari om 20 u / za 28 februari om 20 u / zo 1 maart om 15 u verschillende werelden waarin ze zijn opgevoed. En als Yusuf Kelman, Immihan s vader, tijdens een vakantie in Turkije zijn dochter uiteindelijk belooft aan de zoon van een goede vriend, lijkt het sprookje voorgoed voorbij Spelen mee: Tonia Vandenberghe, Mieke Geerardyn, Kurt De Ruyter, Kristof Houthoofdt, Herman Pannecoucke en nieuwkomers Fleur Fagoo, Charlien Roets, Conny Gesquière en David Vandenberghe. De voorstellingen gaan door in de Kwelle St. Rijkersstraat 20 te Alveringem op: Zaterdag 14 februari om 20u Zondag 15 februari om 17u Vrijdag 20 februari om 20u Zaterdag 21 februari om 20u Zaterdag 28 februari om 20u Zondag 1 maart om 15u Kaarten kun je verkrijgen voor 8. Er zal een voorverkoopdag ingericht worden in de Kwelle op zaterdag 10 januari tussen 10u en 12u. Nadien kunnen kaarten besteld worden via (bij voorkeur) of telefonisch op en vu Voor Outer en Heerd vzw, Westover 12, Alveringem 20

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 ALVERINGEM Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. INHOUD

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Maandelijks: januari en februari 2013 / 41e jaargang nr. 1 UW STAD

Maandelijks: januari en februari 2013 / 41e jaargang nr. 1 UW STAD Maandelijks: januari en februari 2013 / 41e jaargang nr. 1 UW STAD DEBRUYNE ARGENTA S33069025 affiche POS New Daily 650x950 NL 4.indd 1 23/01/12 09:46 Zakenkantoor DEBRUYNE BVBA CBFA 26698 - ON 0458 041

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2011 Sporten voor jong en oud. Sporten in Laarne natuurlijk, gaarne! Jasmine Debels Informatiebeurs voor mensen met een beperking

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

Lo-Reninge. Gemeentelijke infokrant. Editie juli - augustus - september 2010. N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r

Lo-Reninge. Gemeentelijke infokrant. Editie juli - augustus - september 2010. N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r Editie juli - augustus - september 2010 Gemeentelijke infokrant Lo-Reninge N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r Het stadsbestuur van Lo-Reninge wenst iedereen een prettige vakantie! Beelden- en poëzieroute

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Lendelééft! In dit nummer:

Lendelééft! In dit nummer: L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2010 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! In dit nummer: Lendelede spetterend sportief! Zaal Lindelei geopend! De woonwinkel:

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nieuwigheden op het containerpark vanaf 2 mei 2011 SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE ZOMEREN IN ZULTE : ONTDEK HET VAKANTIEAANBOD IN ZULTE Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nuttige informatie

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding blad stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding Feest voor de burgemeester Coco Jr. & The All Stars Een optreden van Coco Jr. & The All Stars

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 Groene oasen van rust Begraafplaats Sint-Denijs Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie