Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest!"

Transcriptie

1 L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2015 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest! Een geslaagde bibliotheekweek met veel boeken en mensen!

2 Voorwoord Beste inwoner, V Binnenkort wensen wij elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe. Het jaareinde is het moment om stil te staan bij de gebeurtenissen van het voorbije jaar. Hopelijk was 2014 voor u een jaar met mooie familiemomenten, veel werkvreugde, zalige vakantieherinneringen en welgemeende vriendschappen. Misschien vond u een luisterend oor, kreeg u een bemoedigende schouderklop in mindere momenten. Op 11 oktober 2014 namen we afscheid van ere-burgemeester Roger Vandewalle. Van 1965 tot begin 1995 bepaalde hij het politieke leven in onze gemeente. Hij was 12 jaar schepen en 18 jaar burgemeester en hij deed dit met veel inzet en vastberadenheid. In de jaaroverzichten zullen we terug de gruwel zien van oorlog en geweld. Ook het menselijk leed bij vliegtuigrampen, de Ebolaepidemie en natuurgeweld maakt ons stil. Op sportief vlak was het WK in Brazilië een hoogvlieger. De goede prestaties van onze Rode Duivels deden ons dromen en zorgden voor een groot samenhorigheidsgevoel. Tijdens het voorbije jaar konden we genieten van enkele prachtige evenementen. In het ommegangweekend organiseerde de Gezinsbond voor de 13de keer de Lendeleedse rommelmarkt. Dankzij de grote inzet van de vele medewerkers was deze editie nog groter dan de vorige keren. Een welgemeende dank aan de Gezinsbond! Tijdens de Sing-a-long-party op 11 juli zong jong en oud mee op de tonen van gekende melodieën uitmuntend gebracht door onze Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht. Het programma van het kermisweekend werd aangepast en kindvriendelijker gemaakt. De cultuurdienst en de dienst feestelijkheden werkten hiervoor samen met de kermisuitbaters zodat ouders en kinderen de weg terugvonden naar de kermis. We hebben dan ook beslist om het kermisprogramma 2015 nog aantrekkelijker te maken. In 2015 wordt de Inzet niet georganiseerd maar leggen we de focus op Lendelede kermist. Verder nieuws volgt Dit jaar huldigden we 3 honderdjarigen: André Gheysens, Albert Hanssens en Marie-Louise Meersseman. Toch wel een unicum! Er is reeds heel veel geschreven over de mogelijke energieschaarste en het afschakelplan. Zoals je wellicht reeds weet, is Lendelede als gemeente niet opgenomen in dit plan. Wel gaan we in op de oproep van de gouverneur om solidair te zijn met de gemeenten die wel het risico lopen op afschakeling. Meer hierover in deze Lendeleeft. Op 1 januari 2015 gaat de hulpverleningszone Fluvia definitief van start. Deze hulpverleningszone omvat 14 gemeenten, 12 gemeentelijke brandweerkorpsen en 17 brandweerposten waarin 800 vrijwilligers en 60 beroepskrachten actief zijn ter bescherming van inwoners en ondernemingen. Fluvia is één van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België. Meer info op Het gemeentebestuur werkt verder aan een gemeente, waar het goed wonen is voor iedereen. Wij zeggen welgemeend dank je wel aan de vele vrijwilligers die actief zijn in de verenigingen, de wijken, het Sociaal Thuis, het woon-en zorgcentrum, de adviesraden, enz. Ze zorgen voor een samenleving waar iedereen mee is en mensen niet aan de kant blijven staan. Tot slot wens ik u allen in naam van het gemeentebestuur, de OCMW-raad en alle medewerkers een gelukkig, gezond en hartverwarmend 2015 toe! Carine Dewaele, uw burgemeester L 02

3 I Inhoud Het nieuwste nieuws Geboren-gehuwd-overleden-jubilea p. 4-5 Jubilea p. 5-6 Belangrijke berichten p. 7 Gesprokkeld uit de gemeenteraad p. 8 Meldingskaart p. 8 Ontvangsten op het gemeentehuis p Noord Zuid Solfa international NV p. 11 Bezige kanten Sport p. 12 Speciaal Alles over premies p Bezige kanten Cultuur p. 17 Bibliotheek p Jeugd p Sociaal Thuiskomen Belangrijke berichten p. 22 Wat kunnen vrijwilligers betekenen? p. 23 Natuurlijk Berichten p OFF en we blijven ON!: energieschaarste p. 26 Uit in Lendelede p. 27 Mededelingen en nuttige telefoonnummers p. 28 colofon Redactievoorzitter: Ann Malysse tel: Secretariaat: p/a Hilde Verhamme, Natasja Mahau, A. Dassonvillelaan 3, 8860 Lendelede, tel: Verantwoordelijke Uitgever: Carine Dewaele, p/a gemeentehuis Lendelede Redactieleden: Willy Albrecht, Francis Bonte, Erwin Danis, Nele Declerck, Bjorn Huysentruyt, Cecile Mestdagh, Raoul Rigole, Bruno Vanoverbeke, Elvire Vanysacker, Marc Vermeulen, Magda Witdouck Zin in meer nieuws over Lendelede? Surf naar en schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Eindredactie en Concept: WoordWerk Vansevenant Revisie lay-out: Wim Dierick Lay-out en Concept - Druk: Bultheel bvba, Lendelede L 03

4

5 Verstraete André, echtgenoot van Samyn Rosette Dewitte Cecile, echtgenote van Vansteenkiste Eric Vanlerberghe Robert, wed. van Vandenberghe Elisabeth Buiten de gemeente Deleu Lydie, echtgenote van Depuydt Paul Callens Julia, weduwe van Van der Ougstraete Maurice De Clercq Carlos, echtgenoot van Vankeirsbilck Rita Raes Georges, weduwnaar van Sadones Maria Rondelaere Eugéne, echtgenoot van Victor Georgette Vanneste André, echtgenoot van Casier Jacqueline Vanbesien Rosa, weduwe van Velghe Robert Goemaere René, weduwnaar van Decoopman Yvette Lobelle Andrea, echtgenote van Verfaillie Gaston Voorbije jubilea Ballekens Pol - Warnez Monique, 50 jaar gehuwd Castelein Antoine - Verheye Simonne, 50 jaar gehuwd Claeys Erik - Delaere Yvette, 50 jaar gehuwd Kindt Gabriël - Beernaert Andrea, 60 jaar gehuwd L 05

6 Dhondt Norbert - Laridon Yvonne, 60 jaar gehuwd Maertens André - Kesteloot Leontine, 60 jaar gehuwd Komende jubilea Lannoo Noël - Deneir Cecile, 50 jaar gehuwd Deprez Maurice - Vandenbrande Margareta, 65 jaar gehuwd Belangrijke berichten Voorstelling adviesraad: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) Zittend v.l.n.r. : Xavier Nolf, Cecile Mestdagh, Pedro Ketels (schepen), Jiri Klokoçka (voorzitter), Marc Vermeulen (secretaris) Rechtstaand v.l.n.r. : Rony Villez, Eric Vandorpe, Bruno Vanoverbeke, Jan Gheysens, Eric Baert, Krist Vanoverberghe, Marleen Messely, Christine Callens - Afwezig: Francis Bonte, Chris Cornelissen, Virginie Decoene, Dominique Descheemaeker, Marie-Jeanne Hanssens, Marjan Quartier, Mia Vanderhaeghen, Koen Vinckier L 06

7 In memoriam ere-burgemeester Roger Vandewalle Onder zijn burgemeesterschap werd het gemeentelijk patrimonium fors uitgebreid. Wegen werden vernieuwd, het containerpark werd aangelegd en diverse gebouwen zoals het gemeentehuis, het DOC, de bibliotheek, de sporthal Steuren Ambacht, de brandweerkazerne en de gemeenteloods werden opgericht. Roger Vandewalle werd geboren op 6 juni Geïnspireerd door de bezielende leiding van wijlen kardinaal Cardijn werd hij lid van de Kajotters. Hij was achtereenvolgens groepsleider, schatbewaarder, hoofdleider en gewestleider. Tijdens de oorlogsjaren werkte hij samen met zijn vader als vlasbewerker. Na de oorlog werkte hij 6 jaar in de schoennijverheid te Izegem. Van 1950 tot 1986 was hij syndicaal vrijgestelde in dienst van het ACV. Hij was voorzitter van ACW Lendelede van 1952 tot Gedurende 30 jaar bepaalde Roger Vandewalle het politieke leven in onze gemeente. Begin 1965 werd hij 1 ste schepen bevoegd voor openbare werken. Bij het overlijden van burgemeester René Vandemaele werd hij vanaf 10 mei 1976 waarnemend burgemeester. Hij bleef burgemeester tot begin Dat Lendelede vandaag een dynamische, moderne gemeente is, is mede de verdienste van ere-burgemeester Vandewalle. Roger Vandewalle was een man met veel talenten en hij heeft ze ten volle benut. Hij was een geboren leider en een wijs man. Hij viel op door zijn rijzige gestalte, zijn ravenzwarte haar en priemende blik. Door zijn groot dienstbetoon, inzet en dossierkennis dwong hij respect af. Hij had het moeilijk met niet-uitgeklaarde discussies. Met zijn sierlijk handschrift schreef hij veel toespraken en beschouwingen. Hij was graag onder de mensen: iedere uitnodiging nam hij aan en zo kwam hij bij veel inwoners en verenigingen. Na zijn politieke loopbaan schonk hij zijn persoonlijk archief aan de gemeente. Zo beschikt Lendelede over een waardevol archief ondergebracht in de Stichting ere-burgemeester Roger Vandewalle. Hij bleef begaan met het reilen en zeilen in de gemeente. Hij genoot van de bedrijvigheid in het gemeentehuis en zolang hij kon, kwam hij naar de gemeentelijke ontvangsten. De Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht was een passie voor Roger. Hij was spelend lid, werd bestuurslid, ondervoorzitter en voorzitter. Vanaf 2003 was hij ere-voorzitter. Hij was één van de bezielers van de verbroedering met Steckenborn. In 2002, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Harmonie, bracht hij een lijvig naslagwerk uit. Bovenal wilde Roger Vandewalle een burgemeester zijn voor alle mensen van Lendelede. Enkele zinnen uit zijn afscheidsrede van 6 januari 1995: Ik heb mij steeds voorgehouden een burgemeester te zijn voor alle Lendeledenaren. Ik heb gepoogd met al de talenten die mij door mijn Schepper werden gegeven mij in dienst te stellen van de bevolking van deze gemeente. Ik was bij de mensen bij vreugdevolle gebeurtenissen, maar ook bij tegenslag of droefheid voelde ik met hen mee. Ik heb gepoogd mens te blijven tussen de mensen. " Op de ommezijde staat een uit te knippen MELDINGSKAART. Je kan problemen, klachten of meldingen ook mailen naar : of online doorgeven via L 07

8 Gesprokkeld uit de gemeenteraad Gemeenteraadszitting van 18 sept Bij de technische keuring werd een bestelwagen van de groendienst afgekeurd wegens diverse gebreken. Daar deze wagen al 20 jaar oud was en de herstellingen te duur waren, werd beslist een tweedehands bestelwagen aan te kopen. Voor dergelijke aankopen wordt normaal vooraf het bestek goedgekeurd door de gemeenteraad doch omwille van de hoogdringendheid (de goede werking van de groendienst kwam in het gedrang) werd deze aankoop begin augustus door het College goedgekeurd. De raad werd in kennis gesteld van deze beslissing. 6. Het FRGE-project (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) is een samenwerking tussen 11 lokale besturen (en dit zou nu uitgebreid worden met 2 gemeenten) waarbij leningen aan gunsttarieven worden toegekend voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Hierbij wordt voorrang gegeven aan bepaalde doelgroepen. Door de staatshervorming wordt dit fonds overgedragen naar het Vlaams Gewest op 1 januari Daar op heden nog steeds geen duidelijkheid is over hoe de Vlaamse overheid dit zal regelen, wordt beslist om voorlopig verder te werken volgens de huidige regels. Van zodra de nieuwe wetgeving van de Vlaamse Regering over het FRGE bekend is, zal dan een formule gezocht worden die voldoet aan deze nieuwe reglementering. Gemeenteraadszitting van 16 okt Vanaf 1 januari 2015 gaat de Hulpverleningszone Fluvia volledig van start. Dit betekent dat de brandweer wordt overgenomen door de Hulpverleningszone, alsook dat de dringende medische hulpverlening vanaf die datum door de Hulpverleningszone wordt gefinancierd. De gemeente draagt ook alle brandweermateriaal,. over aan Fluvia zoals destijds bij de oprichting van de politiezone. Vanaf 2015 dient de gemeente enkel nog een jaarlijkse toelage te storten aan de Hulpverleningszone. Deze toelage is voor 2015 lager dan de geraamde kosten voor de brandweer in Het kruispunt Heulsestraat-Kuurnsestraat zal in de nabije toekomst aangepast worden. Ter voorbereiding van deze werken werden alle nutsmaatschappijen verwittigd en gevraagd indien zij leidingen wensen te verplaatsen voor deze werken. Het waterbedelingsnet zal aangepast worden en dit wordt gefinancierd met investeringskredieten die de gemeente heeft bij De Watergroep. 10. Ingevolge een wetswijziging van 2013 kunnen brandweerlieden die de wettelijke leeftijdsgrens bereikt hebben, toch jaarlijks nog een verlenging krijgen om in dienst te blijven mits zij voldoen aan diverse voorwaarden. Deze procedure voorziet ook dat, in tegenstelling tot de gewone aanstellingen van personeel, deze verlengingen jaarlijks door de gemeenteraad moeten gebeuren. Korporaal Bernard Demets wordt opnieuw verlenging verleend voor 1 jaar. " MELDINGSKAART (ingevulde kaart afgeven op het gemeentehuis) LENDELEDE Elke inwoner van Lendelede kan via deze kaart een probleem, klacht of voorstel melden bij het gemeentebestuur. Deze meldingen worden doorgestuurd naar de betrokken diensten die instaan voor het oplossen van de klacht of het probleem of naar het politiecommissariaat. L Naam:...Voornaam:... Adres:...Tel./GSM : Omschrijf het probleem : Heb je een voorstel met betrekking tot de melding : L 08

9 Ontvangsten op het gemeentehuis Ontbijt nieuwe bewoners, zaterdag 13 september Open Monumentendag Vlasroots in de oude vlashoeve van Edgar Holvoet, zondag 14 september Opening lokalen Chiro Kiekeboe op Sente, eind september 40 jaar Statiewijkkermis, zondag 28 september Ontvangst 70-jarigen, zaterdag 4 oktober L 09

10 Ontvangst 50-jarigen, zaterdag 18 oktober Ontvangst 75-jarigen, zondag 19 oktober Drie 100-jarigen : André Gheysens, Albert Hanssens, Marie-Louise Meersseman, zondag 23 november Ontvangst 100-jarige Albert Hanssens, zondag 23 november L 10

11 N Noord - Zuid SOLFA International vzw De Noord-Zuidraad neemt ons vaak mee naar onverwachte, verre bestemmingen. Niet omwille van toeristische doeleinden, wel om aandacht te vragen voor de ongelijkheid in deze wereld. En om het woord bij de daad te voegen, koppelt de Noord-Zuidraad graag acties aan een doel. Het solidariteitsfonds voor Afrikaanse vrouwen dankt de gemeente Lendelede en haar inwoners voor hun blijvende betrokkenheid. SOLFA International wordt door de Lendeledenaar Pierre Combes vertegenwoordigd in de Noord-Zuidraad. Veilig bevallen SOLFA stuurt sinds 2007 meerdere malen per jaar een chirurgisch team naar Congo. Specialisten behandelen er genitale fistels bij vrouwen. Zoveel mogelijk patiënten opereren? Neen, dat is niet het eigenlijke doel. Want deze aandoening kan voorkomen worden, simpelweg door vrouwen in hygiënischere en veiligere omstandigheden te laten bevallen. Preventie is daarom de prioriteit. Dat gebeurt in samenwerking met de aanwezige medische structuren van de provincie Bas-Congo. Samen met hen organiseert de SOLFA seminaries, worden affiches en folders verspreid, wordt prenatale consultatie gepromoot,... Pas als een keizersnede noodzakelijk blijkt, wordt financieel bijgesprongen. Toekomstvisie Ook de autofinanciering zit in een stroomversnelling. Al enige jaren nu wordt soja verwerkt in een ateliertje nabij het ziekenhuis. Dit jaar is men gestart met een uitbreiding door de bouw van een hangar. Het moet een sociale onderneming worden waarbij de opbrengst integraal naar het preventieprogramma voor fistels gaat. En de extra werkgelegenheid is natuurlijk mooi meegenomen. Samengevat SOLFA helpt dus niet alleen fistels te genezen, maar helpt deze vooral ook te voorkomen. Omdat veilig bevallen geen voorrecht maar recht is! Eén pannenkoek maakt een verschil! Een warm dankjewel aan iedereen die langskwam op het Pannenkoekenfestijn op zondag 17 november. Samen smulden jullie maar liefst e bij elkaar. Deze opbrengst maakt echt een verschil voor de gesteunde projecten van de Noord-Zuidraad. L 11

12 B Bezige kanten Met de lente in het vooruitzicht wordt het weer de spieren spannen: op sportief vlak, op cultureel vlak, en jeugdbewegingen tja, die zijn altijd in beweging. We beginnen bij sport en zetten ons verhaal van Bezige kanten verder na de speciale katern over premies. Veel nieuws, veel foto s de zon in het vizier! Sport Omnisport voor volwassenen Vanaf donderdag 8 januari 2015 gaat de sportdienst verder met de lessen omnisport voor volwassenen. De lessen omni-sport gaan door iedere donderdagavond van 19.15u tot 20.15u in de gemeentelijke sporthal. Wekelijks wordt een gevarieerd aanbod aan sporten aangeboden voor iedere recreatieve sporter. Een greep uit het aanbod: badminton, frisbee, baseball, conditiecircuit, volleybal, tjoekbal, bouncebal, De lessenreeks loopt tot 2 april Na de paasvakantie kan er terug ingeschreven worden voor de reeks die loopt tot eind juni. De prijs voor deze lessenreeks bedraagt 25. Sportkampen krokusvakantie In de krokusvakantie gaan er terug sportkampen door voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De sportkampen vinden plaats in de week van 16 t.em. 20 februari Voor het lager onderwijs van 9u tot 12u en voor de kleuters van 13.30u tot 16.30u. De gemeentelijke sporthal is de plaats van het gebeuren. Inschrijven voor de sportkampen kan vanaf woensdag 21 januari 2015 om 9u. De kinderen krijgen ook allemaal een folder mee via school. 4 e Lendeleedse marching T VOALS PLAT Op zondag 1 maart 2015 wordt voor de 4e maal de Lendeleedse marching t voals plat georganiseerd. Dit is een uitgepijlde wandeltocht over de rustige landelijke wegen van Lendelede en omliggende gemeenten. De route is toegankelijk voor jong en oud, voor gezinnen met kinderen en fervente wandelaars want er zijn verschillende afstanden voorzien. Startuur: Starten kan tussen 8u en 15u Afstanden: km Start en aankomst: Cafetaria sporthal, Steuren Ambacht 2, 8860 Lendelede Deelnameprijs: e 1,50 Organisatie: Sportraad Lendelede i.s.m. de sportdienst en Activia De marching is ook terug te vinden op Inschrijven en inlichtingen vind je bij de sportdienst of via L 12

13 Op stapel Speciaal! per Samen... kwartaal S Voor alle inwoners van Lendelede! Premies, subsidies en andere steunmaatregelen Voor heel wat zaken biedt de gemeente Lendelede extra financiële steun. In deze katern vind je een overzicht van gemeentelijke premies, subsidies en toelagen. Daarnaast geven we een opsomming van premies en tegemoetkomingen van de Vlaamse Overheid, Federale Overheid, mutualiteit, die kunnen aangevraagd worden via de Woonwinkel of het Sociaal Thuis. Deze lijst is niet limitatief en kan wijzigen. Zoals blijkt uit onderstaande lijst heb je als inwoner eventueel recht op een aantal voordelen. Om deze te kunnen ontvangen, moet je een aanvraag indienen bij de gemeente of Sociaal Thuis en voldoen aan de voorwaarden en/of reglementen. Belangrijk om te weten: voor elk voordeel zijn specifieke voorwaarden gesteld. Denk je aanspraak te kunnen maken op een bepaalde premie, subsidie of toelage neem dan zeker contact op met de verantwoordelijke dienst. Daar krijg je gegarandeerd een uitgebreide uitleg over de voorwaarden, hoe het voordeel kan aangevraagd worden, welke documenten nodig zijn en hoeveel het voordeel eventueel bedraagt. Het vragen van uitleg kost je uiteraard niets en misschien heb je meer recht op premies dan je denkt. Alle gemeentelijke steunmaatregelen staan vermeld op Voor een volledig overzicht van subsidies, tegemoetkomingen en premies van andere overheden verwijzen we naar L 13

14 Gemeentelijke premies of toelagen aan te vragen via de Financiële dienst Lendelede gemeentelijke geboortepremie wordt automatisch uitbetaald bij de geboorte van een kind via de Lendeleedse cadeaubon; sociaalpedagogische toelage voor mindervalide kinderen jonger dan 21 die een invaliditeitspercentage hebben van minstens 66% en die thuis verblijven of naar school gaan; premie jongerensparen (voorhuwelijkssparen) voor elke jongere die de uitbetaling kreeg van het gespaarde bedrag bij een dienst voor prenuptiaal sparen; premie voor inbraakpreventie als de aankoop en installatie gebeurde voor een woning op grondgebied Lendelede; premie voor verhardingswerken aan private toegangswegen naar afgelegen woningen en landbouwbedrijven indien de toegangsweg minimum 30 meter lang is en de werken worden uitgevoerd door een private aannemer; premie beginnende zelfstandige voor personen die zich vestigen als handelaar, ambachtsman, land- of tuinbouwer met exploitatie- en maatschappelijke zetel in Lendelede. Meer info: Financiële dienst Dorpsplein Lendelede aan te vragen via de Milieudienst Lendelede premie voor gezinnen die investeren in de aankoop van herbruikbare luiers voor kinderen tot drie jaar; premie voor het saneren of renoveren van een woning op grondgebied Lendelede indien er een huisvestingspremie of andere tegemoetkoming door de Vlaamse Gemeenschap werd uitbetaald of een verbeterings- of aanpassingspremie van Wonen-Vlaanderen; premie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen. Nieuwbouw komt niet in aanmerking omdat bij de bouw van een nieuwe woning een gescheiden riolering verplicht is; premie voor inwoners die een rook- en/of CO-melder aankopen om brandgevaar en CO-vergiftiging te voorkomen; premie voor inwoners met woning gelegen in agrarisch gebied (gewestplan) die kleine landschapselementen aanleggen, aanplanten of onderhouden. Met kleine landschapselementen wordt bedoeld: hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, knotbomen, hoogstambomen, hoogstamfruitbomen, poel; éénmalige premie voor inwoners die een tuincompostvak of -bak kopen om aan thuiscomposteren te doen; subsidie voor inwoners die een rol hondenpoepzakjes aankopen, aangeboden door het gemeentebestuur. Iedereen mag per jaar 2 rollen aankopen aan de gesubsidieerde prijs. Meer info: Milieudienst - Dorpsplein Lendelede L 14

15 Premies of toelagen aan te vragen via het Sociaal Thuis Aan te vragen via de Sociale dienst stookolietoelage voor inwoners die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Verschillende brandstoffen komen hiervoor in aanmerking: zowel stookolie (al dan niet aan de pomp), als verwarmingspetroleum (aan de pomp) en bulkpropaangas, met een maximum van liter per jaar; vakantietoelage voor langdurig zieken en mindervaliden; mantelzorgpremie / premie voor opname en verzorging van bejaarden in gezinsverband; tegemoetkoming huisvuilzakken voor inwoners die aan bepaalde voorwaarden voldoen; school- en studietoelagen voor kleuters, leerlingen lager onderwijs, voltijds secundair onderwijs, deeltijds leerplichtenonderwijs en studenten hoger onderwijs (Vlaamse Overheid); integratietegemoetkoming voor mensen met een handicap (Federale Overheid); tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden met een handicap (Federale Overheid); inkomensvervangende tegemoetkoming voor mensen met een handicap (Federale Overheid); inkomensgarantie voor Ouderen (Federale Overheid); parkeerkaart voor personen met een handicap of hun chauffeur; sociaal telefoontarief toegekend door telecomoperatoren omwille van sociale of humanitaire redenen. Aan te vragen via de telecomoperator of Sociaal Thuis; sociaal tarief voor gas en/of elektriciteit voor personen die een tegemoetkoming krijgen van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, personen met een gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie en personen die het leefloon ontvangen; een tegemoetkoming in de huurprijs door middel van een maandelijkse huursubsidie en een eenmalige installatiepremie. Deze tegemoetkoming is gekoppeld aan een verhuizing en wordt uitbetaald door Wonen- Vlaanderen; divers (info ook via de mutualiteit): gratis rolstoel, blinde stok of witte stok, toiletpasje voor mensen met de ziekte van Crohn, kankerfonds Vlaamse Liga tegen kanker. Meer info: Sociaal Thuis Dorpsplein Lendelede Tussenkomsten aan te vragen via de mutualiteit Vlaamse zorgverzekering (mutualiteit); divers: tegemoetkoming palliatieve patiënten, verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorg (OMNIO/WIGW), sociale maximumfactuur, tegemoetkoming voor chronisch zieken, bijzonder solidariteitsfonds, tussenkomst in begrafeniskosten, pijnstillers voor chronisch zieken, incontinentieforfait, tegemoetkoming chronische wondzorg, diabetespas. Meer info: bij de dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit. L 15

16 Premies of toelagen aan te vragen via de Woonwinkel Premies rationeel energieverbruik van Infrax: - bij nieuwbouwwoningen: het halen van E-peil 80/60 of lager; - bij bestaande woningen: * vervanging van enkel of dubbel glas en/of na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren; * dakisolatie of zoldervloerisolatie; * individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie voor beschermde klanten; * vloerisolatie of kelderisolatie; * warmtepomp; * zonneboiler voor sanitair warm water of ruimteverwarming; * verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid. Vlaamse aanpassingspremie voor bejaarden (Wonen-Vlaanderen) wanneer de woning wordt aangepast aan de fysieke noden van de inwonende 65-plusser door het aanbrengen van technische hulpmiddelen of bij het verbouwen om de toegankelijkheid te bevorderen; Vlaamse renovatiepremie of verbeteringspremie (Wonen-Vlaanderen) voor het renoveren van een woning indien je aan de voorwaarden voldoet. Meer info: Woonwinkel - Dorpsplein Lendelede Indien je enkel de formulieren en een toelichting wil om ze nadien zelf in te vullen, kan je ook terecht bij de milieudienst. Belangrijke informatie over de Vlaamse renovatiepremie De renovatiepremie van Wonen Vlaanderen verandert van een premie naar een belastingvermindering in 3 schijven. Er werd een overgangsperiode ingelast sinds 1 november: aanvragen t.e.m. 30 november 2014 werden volgens het oud systeem behandeld; voor wie van plan is om de renovatiepremie aan te vragen, tussen 1 december 2014 en de zomer van 2015, wordt een overgangsregeling uitgewerkt. De facturen mogen gespreid worden over een periode van maximaal 3 jaar. De nieuwe procedure start in de zomer van De aanvraag verloopt nog steeds via Wonen Vlaanderen, maar in plaats van een premie krijg je een attest voor de belastingaangifte, toe te voegen bij de aangifte De eerste schijven van de nieuwe renovatiepremie zullen dus pas in 2017 uitbetaald worden. Wie geen belasting betaalt (bv. mensen met een laag pensioen), krijgt terug via de belastingen. Meer informatie: of ga langs in de woonwinkel in het Sociaal Thuis. L 16

17 CultuurB Bezige kanten Heemkundige kring Lethae Onze heemkundige kring heeft een eigen website! Heemkunde handelt over alles wat met het verleden en het heden te maken heeft: geschiedenis, economie, demografie, familiekunde, aardrijkskunde, taalkunde, cultuur, Om de 3 maanden verschijnt een digitale nieuwsbrief. Wie actief wil meewerken met onze vereniging is steeds welkom! Surf alvast even naar Oprichting van Fotovrienden-Lendelede Ben jij ook liefhebber van mooie fotografie en wil je graag je foto s delen en bespreken met andere fotografen? Wil je graag je fotografie een boost geven? Aarzel dan niet en kom erbij! Jong of minder jong, iedereen met het nodige enthousiasme is welkom. Voor meer inlichtingen: of Dansnamiddag voor senioren - Maandag 2 februari 2015 Senioren slaan ook nog eens graag de benen uit. Na het grote succes van de vorige edities organiseert de cultuurdienst op maandag 2 februari 2015 vanaf 14.30u in GC Den Tap opnieuw een dansnamiddag voor senioren. De muzikale animatie wordt verzorgd door Frapant. De inkom is gratis! De gewone drankjes aan 1. Seniorennamiddag: terugblik! Op dinsdag 18 november hebben meer dan 200 Lendeleedse senioren kunnen genieten van Paul Bruna s Seniorenshow L 17

18 Bib De jeugdboekenweek 2015 trekt de kaart van de humor Tien jaar leesgroep Op 6 mei 2004 werd onder impuls van Chris Baert, Hedwig Werbrouck (leden van de toenmalige beheerraad) en bibliothecaris Myriam Verfaillie gestart met een leesgroep in de bibliotheek van Lendelede. 10 jaar later en 40 boeken verder werd op donderdag 25 september 2014 deze verjaardag gevierd met een gezellig etentje. In de loop van de jaren hebben sommige leden afgehaakt, anderen hebben de groep vervoegd maar tot op vandaag zijn de leden van de leesgroep nog altijd even enthousiast en leesgierig. Zin om mee te lezen? Neem contact op met Myriam Verfaillie op Voorlezen in de bib op 25 november Lezen is lachen. Glimlachen en grimlachen. Giechelen en grinniken. Gieren en brullen. Schuddebuiken en schateren. Want lezen is lol hebben. Om grappen, grollen, dwaze moppen. Om een geestige plot, een gevatte gedachte, verrassende verzen. Om een hilarische tekening of een gekke cartoon. Om stiekeme windjes, ondeugende kindjes. Om meisjes die kattenkwaad uithalen en jongens die zich niet aan de regels houden. Om zotte woorden, vreemde situaties, personages met een hoekje af. Om uitglijden, struikelen, vallen, molenwieken, rechtstaan en opnieuw je evenwicht verliezen. Ja, lezen, da s lachen! Maar nu even serieus. Van 14 tot 29 maart 2015 brengen we je met de leukste boeken aan het lachen. Want een dag niet gelachen (of gelezen!), is een dag niet geleefd. Zoals ieder jaar ontmoeten de kinderen de grappigste schrijvers en beleven ze spannende avonturen met een verrassende zoektocht in de bib. Op 25 november om 18.30u werd er voorgelezen voor kinderen tussen 5 en 8 jaar. In pyjama en met de knuffel in de hand genoten de kinderen van een spannend verhaaltje vóór het slapen gaan. Deze activiteit kaderde in de voorleesweek Op de zaterdag 22 en 29 november werden de kindjes en hun mama of papa verrast met een verhaaltje in de bib. L 18

19 Bibliotheekweek 2014 In oktober bezochten heel wat mensen de bibliotheek. Ze namen deel aan de verwendag op 18 oktober, de voordracht van Rudi Vranckx rond buitenlandse verslaggeving en de voordracht 100 jaar radio van Ward Bogaert. De foto s spreken voor zich Nieuw in de bib: hoorspelen! Sedert kort beschikt de bib over hoorspelen: daverende, doodleuke verhalen in een boekje om te lezen en een schijfje om te luisteren. Het verhaal wordt ingesproken door echte acteurs met eigen leuke tongval of typisch dialect; daarnaast hoor je grappige bijhorende achtergrondgeluiden als een vallende trap, een krakende deur, een giechelende buurvrouw. Ideaal om de kinderen op een leuke manier bezig te houden in de auto of thuis tijdens de donkere winteravonden. L 19

20 Jeugd Feest: 50 & 60 jaar Chiromeisjes & -jongens Oud en Jong, het Chirovuur is niet gedoofd! Vrijwillige inzet voor en door onze jongeren! Engageren, programmeren, stimuleren en animeren zijn onze kernwoorden. Stichter Renaat Vandenbussche Stichter Francine Manhaeve Chiro is samenkomen op zondag en veel plezier maken! L 20

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

Lendelééft! In dit nummer:

Lendelééft! In dit nummer: L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2010 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! In dit nummer: Lendelede spetterend sportief! Zaal Lindelei geopend! De woonwinkel:

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Lancering Kruishoutembon 11 novemberviering Gemeentelijke solidariteitsactie Sint-Hubertusviering. Ei-vol vitaliteit! Gemeente.

Lancering Kruishoutembon 11 novemberviering Gemeentelijke solidariteitsactie Sint-Hubertusviering. Ei-vol vitaliteit! Gemeente. Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

S E N I O R E N B R O C H U R E

S E N I O R E N B R O C H U R E SENIORENBROCHURE 2 Voorwoord 7 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Inkomen 8 Pensioenen 8 Verschillende stelsels 8 Gemengde loopbaan 8 Toegelaten arbeid 8 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 8 Leefloon 9 Werkeloosheid

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Bezoek IMOG - Open Milieuraad maart - april 2012.02 Foto: Carlos Pauwels Blijf-Fit verblijf 2012 Kinderopvang Ooigem

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13 Lede 10 8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N W O N E R S V A N L E D E VACATURES - 08 STERDAGEN - 11 UITPAS - 13 Foto: Dimitri Verbelen

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM. Bedankt aan alle vrijwilligers die meehielpen. jaargang 36 januari 2015. V.U. Schepencollege Dentergem

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM. Bedankt aan alle vrijwilligers die meehielpen. jaargang 36 januari 2015. V.U. Schepencollege Dentergem NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM jaargang 36 januari 2015 V.U. Schepencollege Dentergem Foto Baliekouter Wakken Bedankt aan alle vrijwilligers die meehielpen. Actie Kom op tegen Kanker 2014 INLEIDING Beste

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieblad

Gemeentelijk informatieblad 3-maandelijks tijdschrift oktober 2012 nr.3 www.dehaan.be Gemeentelijk informatieblad De Haan-Centrum Wenduine Harendijke Vosseslag Klemskerke Vlissegem scotch & soda b. shirt charlie bobux 717 gaastra

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie