huur opzeggen wonen met karakter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "huur opzeggen wonen met karakter"

Transcriptie

1 huur opzeggen wonen met karakter

2 wonen met karakter Als u de huur van uw woning wilt opzeggen moet u met veel zaken rekening houden. De huur moet schriftelijk worden opgezegd, de woning moet goed verzorgd worden achtergelaten voor de volgende huurder en u moet tal van zaken regelen voor uw nieuwe woning. Wij zetten voor u op een rij waaraan u moet denken als u een huurwoning verlaat.

3 opzegtermijn Dehuur van uw huis moet altijd schriftelijk worden opgezegd. Dat hoeft niet per se per aangetekende brief. U kunt ook bij ons langskomen en bij de afdeling Wonen en Welzijn een opzeggingsformulier invullen. Telefonisch kunt ukunt de huur u de niet huur opzeggen. niet opzeggen. U heeft U heeft een opzegtermijn een van tenminste van tenminste één één maand. Diemaand gaat in op dedag dag dat wij uw opzegging hebben ontvangen. Zegt u bijvoorbeeld op 10 januari de huur op, dan moet u in elk geval nog tot 10 februari huur betalen. Een langere opzegtermijn kan desgewenst natuurlijk ook. inspectie Als u uw woning heeft opgezegd ontvangt u van ons per brief een bevestiging. Daarin staat ook op welke datum en welke tijd wij langskomen om uw uw wo- woning te inspecteren. Het Het is belangrijk is belangrijk dat udat daarbij u daarbij aanwezig aanwezig bent. bent. Bent Bent u verhin- u verhinderd, neem dan neem contact dan contact op voorop het voor maken het maken van een van nieuwe een nieuwe afspraak. afspraak. Stelre- Stelregel is dat de is dat woning de woning bij het verlaten bij het verlaten schoon en vrij envan vrijbeschadigingen van met schoon zijn. moet Onze zijn. medewerker Onze medewerker loopt met loopt u de met woning u de woning door en door noteert en noteert op hetop mutatie- het mutatieformulier de eventuele de eventuele zaken waaraan zaken u nog waaraan aandacht u nogmoet aandacht besteden. moet Dit besteden. Dit wordt formulier door uwordt en door door onze u en me- door formuliedewerker onze medewerker getekend. getekend. Tijdens detijdens inspectie kunt de inspectie u ook vragen kunt u stellen ook vragen over zaken stellen die uover nietzaken duidelijk die zijn. u niet Naduidelijk afloop van zijn. de inspectie maken wij een afspraak met u voor gasdeeindcontrolevan en licht opzeggen dewoning. zegden moet licht u direct opzeggen contact opnemen gas Nadat met uwu de energieleverancier. woning heeft opgezegd U zegt het moet ucontract direct contact voor de opnemen woning op meten uwsluit energieleverancier. een contract af voor U zegt uw nieuwe het contract adres. voor Energiebedrijven de woning opeisen en sluit dateen u dit contract uiterlijk af een voor maand uw nieuwe van tevoren adres. doet. Energiebedrijven laatste huurdag eisen dat noteert u dit uiterlijk u de meter- een Op de maand standen van van tevoren het gas, doet. water Op en de elektriciteit. Deze noteert geeft u de door meterstanden aan uw energie- van laatste huurdag het leverancier gas, water en en hetelektriciteit. Waterbedrijf. Deze geeft ude door meterstanden aan uw energieleverancier van uw nieuwe en woning geeft u De ook meterstanden door. van uw het Waterbedrijf. nieuwe woning geeft u ook door. zelf aangebrachte zelf voorzieningen aangebrachte voorzieningen Het kan zijn dat u zelf veranderingen in Het uw kan woning zijn dat heeft u zelf aangebracht. veranderingen Als ze in uw vanwoning onvoldoende heeft aangebracht. kwaliteit zijnals zultzeu van ze onvoldoende moeten verwijderen. kwaliteit Is zijnde zult voorziening u ze moeten destijds verwijderen. door ons Is de goedgekeurd voorzieningen destijds dezedoor onbeschadigd ons goedgekeurd en goed enonder- is deze is onbeschadigd houden, dan hoeft en goed u dit onderhouden, niet te verwijderen. hoeft Tenzij u ditbij niet die tegoedkeuring verwijderen. stond Tenzij dan bij aangegeven die goedkeuring dat de stond voorziening, aangegeven bij het dat verlaten de voorziening, van de woning, bij hetzal verlaten moeten van worden woning, verwijderd. zal moeten Hoe worden we omgaan verwijderd. met veranderingen Hoe we omgaan in de met huurwoning veranderingen kunt inu de lezen huurwoning de folder kunt Uw u lezen huurwoning veranderen. Uw huurwoning veranderen. in de folder leeg en heel Ons uitgangspunt is isdat de de woning leeg moet leeg moet worden worden opgeleverd. opgeleverd. Dat geldt Dat ook voor geldt bergingen ook voor en bergingen kelders. en Allekelders. losse materialen moeten uit de woning

4 worden Alle losse verwijderd. materialen Dus moeten ook lampen, uit de woning worden verwijderd. losse leidingen. Dus ook Zie ook lam- gordijnrails het pen, hoofdstuk gordijnrails Overname. en losse leidingen. Spullen die Zie u -ook zonder het hoofdstuk onze toestemming Overname. - in de Spullen woning die uachterlaat - zonder onze worden toestemming door ons op- uw in kosten de woning verwijderd. achterlaat We worden verwachten door dat ons u de opmuren uw kosten zoveel verwijderd. mogelijk van We pluggen verwachten dat uende demuren gatenzoveel in de muren mogelijk weer van ontdoet opvult. pluggenlijmresten ontdoet en op de gaten vloereninen detrap- pen moeten worden verwijderd. Be- muschadigde en trappen deuren moeten zult worden u moeten verwijderd. vervangen, Beschadigde bijwerken deuren iszult niet u voldoende. moeten Als vervangen, wij kapotteschakelaars, bijwerken is nietstopcontac- ten Als en wij sanitair kapotte moeten schakelaars, vervangen stopcon- krijgt u voldoende. daarvoor tacten eneen sanitair rekening. moeten Zorgt vervangen u dus dat alles krijgtheel u daarvoor is en functioneert een rekening. als uzorgt vertrekt. dus dat Dezelfde alles heel regels is en gelden functioneert voor de als u tuin. u vertrekt. Bouwsels Dezelfde en vijvers regels moetenworden gelden voor verwijderd, tuin. Bouwsels tenzij deen nieuwe vijvershuurder moetenze wil worden overnemen. verwijderd, De grond tenzij moet de nieuwe vlak worden huurder opgeleverd. ze wil overnemen. Planten ende tegels grond mag umoet wel in vlak deworden tuin achterlaten. opgeleverd. Planten en tegels mag u wel in de tuin achterlaten. overname Het overname kan zijn dat u zaken in uw woning ter Het overname kan zijn dat wiltu aanbieden zaken in uw aanwoning de nieuwe ter overname huurder. wilt Meldt aanbieden u dit bijaan voorkeur de bij nieuwe de eerste huurder. inspectie Meldt aan u dit onzemedewerker. Afspraken over overname moet bij voor- u zelf maken, wij zijn daarin geen partij. We kunnen u wel in contact brengen met keurde bijnieuwe de eerste huurder inspectie zodraaan deze onze bekend medewerker. is. De afspraken Afspraken kunt over u vastleggen overname op moet hetuovernameformulier zelf maken, wij zijn dat daarin wij ugeen na de partij. opzegging We kunnen toesturen. u wel in Ditcontact formulier wordt brengen door met beide nieuwe partijenhuurder getekend. zodra Soms deze bekend is de nieuwe is. Dehuurder afspraken nietkunt tijdigu bekend. vastleggen Bijvoorbeeld op het overnameformulier omdat de woning eerst dat wij moet u naworden opzegging verbetertoesturen. of omdat er voor Dit formulier de woning wordt nietdoor veel woningzoekenden getekend. ingeschreven Soms istaan. de nieuwe In dat geval huurder beide partijen mag niet tijdig u waardevolle bekend. Bijvoorbeeld zaken die u wilt omdat overdragen de woning voorlopig eerst in moet de woning worden achterlatenterd Isof de omdat nieuwe er huurder voor uiteindelijk woning niet niet verbe- tot veel overname woningzoekenden bereid daningeschreven moet u ze binnen staan. 5 dagen In datverwijderen. geval mag ugebeurt waardevolle dit niet, zaken dan diedoen u wilt wij overdragen het, maar wel voorlopig op uw kosten. in de woning achterlaten. Is de nieuwe huurder uiteindelijk niet tot overname schoon. bereid dan moet u ze binnen 5 dagen U moet de woning niet alleen leeg, maar ook wij het, schoon maar achterlaten. wel op uw Met kosten. schone tegels en sanitair, zonder kalkresten. Met lege schoon en schone keukenkastjes. En zonder U moet stickers de woning op muren, niet deuren alleen en leeg, ramen. maar ook Veeg schoon voordat achterlaten. u de sleutels Met inlevert schone alle vloeren tegels en ook sanitair, even aan. zonder En laat ook kalkresten. de afvalcontainers Met lege en leeg schone achter. Dat is keukenkastjes. wel zo leuk voor En zonder nieuwe stickers bewoner. op Die kan dan met frisse moed beginnen met het opknappen en inrichten. Het kan zijn dat u zaken in uw woning ter overname wilt aanbieden aan de nieuwe huurder. Meldt u dit bij voorkeur bij de eerste inspectie aan onze medewerker.

5 eindcontrole muren, Tijdens deuren inspectie en ramen. hebben Veeg wij voordat een uafspraak de sleutels metinlevert u gemaakt alle vloeren voor deook even eindcontrolevan aan. En laatdewoning. ook afvalcontainers onzeleeg medewerkers achter. Dat controleert is wel zo leuk de wo- voor Eén van de ning. nieuwe Hij gaat bewoner. na of u Die de woning kan danheeft met frisse achtermoed gelaten beginnen zoals was metafgesproken het opknappen zoals en inrichten. is vastgelegd op het door u ondertekende mutatieformulier. Zijn niet eindcontrole alle gebreken hersteld, dan moeten wij Tijdens dat doen. deuinspectie krijgt daarvoor hebbeneen wij rekening. Ookmet als u gemaakt de woningvoor nietde leeg, een afspraak eindcontrole schoon en vrij van vandestickers woning. eneén dergelijke van onze heeft medewerkers achtergelaten, controleert doen wij dat deop uw woning. kosten. Hij gaat na of u de woning heeft achter gelaten zoals was afgesproken sleutelseninleveren zoals is vastgelegd op het door Tijdens u ondertekende eindcontrole mutatieformulier. levert u de Zijn sleutels niet van alle gebreken de woninghersteld, bij de dan medewerker die wijde dateindcontrole doen. U krijgt uitvoert. daarvoor moeten een Tenzij rekening. u met onze Ookmedewerker als u woning daarover andere schoonafspraken vrij vanhebt stickers gemaakt. en niet leeg, dergelijke heeft achtergelaten, doen wij dat op uw kosten. sleutels inleveren Op de dag dat de huurtermijn eindigt moet u de sleutels bij ons inleveren. Tenzij u met onze medewerker daarover andere afspraken hebt gemaakt. De sleutels kunt u inleveren bij de receptioniste. U krijgt dan een bewijs van inlevering. Buiten kantoortijden kunt u de sleutels in de brievenbus deponeren. Vermeld hierbij wel om welke woning het gaat, zodat misverstanden worden voorkomen. We willen u er wel op wijzen verhuizen dat Verhuizen dit voor is eeneigen heel gedoe, risico de is. meeste Tijdens de eindcontrole mensen doen het levert maar u een de paar sleutels keer invan hun de woning leven. Daarom in bij volgt de medewerker hier een lijstje vandie zaken de die u eindcontrole niet moet vergeten. uitvoert. Tenzij u met onze medewerker Geef uw nieuwe daarover adres door andere aan Post.nl. afspraken Dan hebt wordt gemaakt. depost dienog aan uw oudeadres ge- verhuizen richt is enkele maanden doorgestuurd naar uw Verhuizen nieuwe adres. is een Bij heel het gedoe, postkantoor de meeste kunt u daarvoor een doen formulier het maar ophalen. een paar keer in hun mensen leven. Stuur Daarom tijdig verhuisberichten volgt hier een lijstje naarvan familie, zaken vrien- u niet en kennissen. moet vergeten. Op het postkantoor kunt u dieden Geef daarvoor uw nieuwe specialeadres kaarten door aanschaffen. TNT-post. Dan Geefwordt op tijdde door post aan die uw nog telecomleverancier aan uw oude dat adres u gaatgericht verhuizen, is enkele zodatmaanden u ook in uw doorgestuurd direct bereikbaar naar uw bent. nieuwe adres. Bij het nieuwe huis postkantoor Neem in uw kunt oudeuen daarvoor in uw nieuwe een formulier woning de ophalen. meterstanden op en geef die door aan de nutsbedrijven. tijdig verhuisberichten naar familie, Stuur vrienden Laat uw inboedelverzekeraar en kennissen. Op het tijdig postkantoor weten dat u kunt gaatuverhuizen. daarvoor speciale Controleer kaarten ook even aanschaffen. of u hoog Geef genoeg op verzekerd tijd door aan bent. uw Uw telecomleverancier verzekeraar heeft dat eenulijst gaat waarmee verhuizen, u dezodat waarde u ook vanin uw uw inboedel nieuwe kunt schatten. huis direct bereikbaar bent. Neem Ga tijdig in uw naar oude het gemeentehuis en in uw nieuwe omwoning uw adres in hetmeterstanden bevolkingsregister op en tegeef latendie wijzigen. door aan Dat is de ooknutsbedrijven. belangrijk als u recht heeft op huurtoeslag. Laat Neemuween inboedelverzekeraar geldig legitimatiebewijs tijdig mee. weten dat u gaat verhuizen. Controleer ook even of u hoog genoeg verzekerd bent. Uw verzekeraar heeft een lijst waarmee u de waarde van uw inboedel kunt schatten. Ga tijdig naar het gemeentehuis om uw adres in het bevolkingsregister te laten wijzigen. Dat is ook belangrijk als u recht heeft op huurtoeslag. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

6 wonen met karakter lefier Hoogezand/Stadskanaal Beukenlaan 3 Hoogezand open: uur maandag uur Servicedienst open uur t f Postbus AB Hoogezand

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Verhuizen? Zo laat u uw huidige woning achter Verhuist

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

De huurovereenkomst opzeggen

De huurovereenkomst opzeggen De huurovereenkomst opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u tijdig uw huurovereenkomst bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, nooit telefonisch. Hoe u dat kunt

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Woning aangeboden en nu?

Woning aangeboden en nu? Woning aangeboden en nu? Als wij u een woning hebben aangeboden, valt er veel te regelen. U moet beslissen of u de woning wilt accepteren en na acceptatie hebben wij een aantal gegevens van u nodig. In

Nadere informatie

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN Met inachtneming van een huuropzeggingstermijn van minimaal 1 maand wil ik als gemachtigde de huurovereenkomst inzake de woning: (adres) te (plaats) op (datum laatste

Nadere informatie

Meer informatie: 7.4/0308. l telefoon: (026) 3 712 712 l fax: (026) 3 712 345. l Kadestraat 1 6811 CA Arnhem l Postbus 5229 6802 EE Arnhem

Meer informatie: 7.4/0308. l telefoon: (026) 3 712 712 l fax: (026) 3 712 345. l Kadestraat 1 6811 CA Arnhem l Postbus 5229 6802 EE Arnhem Meer informatie: l Kadestraat 1 6811 CA Arnhem l Postbus 5229 6802 EE Arnhem l telefoon: (026) 3 712 712 l fax: (026) 3 712 345 l e-mail: info@volkshuisvesting.nl l internet: www.volkshuisvesting.nl 7.4/0308

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Verkoophandboek Verkoop

Verkoophandboek Verkoop Verkoophandboek Verkoop Uw huis verkopen U wilt uw huis verkopen. Dat is een ingrijpende beslissing. Eentje met gevolgen. En dan is het inderdaad slim om mensen in te schakelen met verstand van zaken.

Nadere informatie

Meer woonplezier, minder energie. Informatie over de renovatie van uw flat en woning

Meer woonplezier, minder energie. Informatie over de renovatie van uw flat en woning Meer woonplezier, minder energie Informatie over de renovatie van uw flat en woning Inhoudsopgave Inleiding 4 1 2 3 4 5 6 Wat gaan we doen? 6 Voor we beginnen 10 Tijdens de uitvoering 12 Gevolgen voor

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

nieuwbouw BAKKERSLAAN IJHORST

nieuwbouw BAKKERSLAAN IJHORST nieuwbouw BAKKERSLAAN IJHORST Pagina 1 van 16 Informatiebrochure Aan de Bakkerslaan in IJhorst, waar voorheen vier verouderde huurwoningen van VechtHorst stonden, bouwen we 8 appartementen en 3 woningen,

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Als u uw huurwoning naar eigen persoonlijke smaak kan veranderen,

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER Na de bouwvakantie is de aannemer weer verder gegaan met het renoveren van de woningen in uw wijk. Er wordt hard gewerkt aan blok 4 en 5. De laatste woningen van

Nadere informatie