Revalidatieprotocol na arthroscopische voorste kruisbandreconstructie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Revalidatieprotocol na arthroscopische voorste kruisbandreconstructie"

Transcriptie

1 Revalidatieprotocol na arthroscopische voorste kruisbandreconstructie 1

2 Inhoudstafel Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de brochure terug. De onderwerpen aangeduid in het vet zijn belangrijk en moet u zeker lezen. Inleiding 3 Revalidatieprotocol 4 Fase 0: preoperatieve revalidatie 4 Fase I: vanaf dag 1 tot 4 à 8 weken 4 Fase II: 4 à 6 weken tot 3 à 4 maanden 5 Fase III: 3 à 4 maand tot 9 à 10 maanden 5 Achtergrondinformatie 7 Fase 0: preoperatief 7 Fase I: vanaf dag 1 tot 4 à 8 weken 7 Fase II: 4 à 6 weken tot 3 à 4 maanden 9 Fase III: 3 à 4 maanden tot 9 à 10 maanden 10 Referenties 11 Het orthopedisch centrum az groeninge Kortrijk 12 2

3 Inleiding Dit boekje is bedoeld als leidraad bij de revalidatie na een voorste kruisbandreconstructie. Het is een informatiebrochure bedoeld om kinesisten te helpen de patiënt een optimale revalidatie te bieden. In het boekje staat een korte versie van het revalidatieprotocol, daarna volgt wat achtergrondinformatie. De inhoud is gebaseerd op recente literatuur en internationaal gebruikte revalidatieschema s. In de mate van het mogelijke zijn ze zoveel mogelijk gebaseerd op evidencebased medicine. De aanbevelingen in dit boekje zijn richtlijnen. Zoals iedere patiënt ook anders is, moeten deze richtlijnen aangepast worden aan de noden van iedere individuele patiënt. Eventueel kan de chirurg hier nog specifieke aanbevelingen aan toevoegen voor een bepaalde patiënt. Zeker bij revisies en geassocieerde letsels zal dit het geval zijn. Bij eventuele vragen kan u de betreffende chirurg steeds contacteren voor verdere informatie. 3

4 Revalidatieprotocol Fase 0: preoperatieve revalidatie Doelstellingen 1. Controle van pijn en zwelling 2. Herstel van volledige beweeglijkheid Concreet Cryotherapie Mobilisatieoefeningen Quadricepstonificaties Ergo: stappen met krukken Fase I: vanaf dag 1 tot 4 à 8 weken Doelstellingen 1. Controle van pijn en zwelling 2. Herstel van volledige beweeglijkheid 3. Herstel van quadricepsfunctie Concreet Mobilisatieoefeningen Mobilisatie van patella Herstel van extensie (met vermijden van hyperextensie) Stretching van hamstrings Steunen: partieel steunen gedurende 2 weken (tenzij anders vermeld) Indien een brace: Eerste 4 weken: 0-90 Vanaf 4 weken: 0-120, progressief afbouwen van brace Oefentherapie: quadriceps, kuitspier, hamstrings en tensor fasciae latae Electrostimulatie ter hoogte van quadriceps Ergo: stappen met krukken Cryotherapie na oefeningen 4

5 Fase II: 4 à 6 weken tot 3 à 4 maanden Doelstellingen 1. Herstel van normale gangtolerantie 2. Versterking van quadriceps 3. Goede spiercontrole voor normale dagelijkse activiteiten Concreet Mobilisatieoefeningen Mobilisatie van patella Herstel van extensie (met vermijden van hyperextensie) Stretching van hamstrings Proprioceptieve oefeningen en evenwichtsoefeningen: Wobble board (roller board, tilt board), trampoline Uitvalspassen in voor-achterwaartse en zijwaartse richting (let op goede alignatie tussen knie en enkel) Bekkenstabiliserende oefeningen Normaliseren van de gang Progressief opdrijven van oefentherapie: quadriceps, kuitspier, hamstrings en tensor fasciae latae. Vooral gesloten keten-oefeningen Bij sporters kan overgegaan worden tot sporten met lage impact: zwemmen (geen schoolslag), fietsen, step, aquajogging Fase III: 3 à 4 maanden tot 9 à 10 maanden Doelstellingen 1. Doorgedreven krachttraining 2. Functionele training 3. Sporthervatting Concreet Progressief opdrijven van oefentherapie over de volledige beweeglijkheid: quadriceps, kuitspier, hamstrings en tensor fasciae latae. Progressief opdrijven van proprioceptieve oefeningen en evenwichtsoefeningen Opbouwen van een joggingprogramma voor sporters Opstarten van sportspecifieke oefeningen als de patiënt een welbepaald niveau bereikt heeft. Vb. springen, zijwaartse passen, cross-over passen, achteruit vooruit 5

6 Isokinetisch onderzoek In deze fase is een isokinetisch onderzoek (Cybex/Biodex) interessant om op een gestandaardiseerde manier het niveau van de patiënt te evalueren. Dit onderzoek wordt best standaard uitgevoerd bij sporters tussen 3 en 4 maanden postoperatief. Uiteraard kan het ook bij de andere patiënten bijkomende informatie bieden. Dit onderzoek evalueert de spierkracht: absolute kracht, relatieve kracht, evenwicht en bilaterale krachtverschillen. Deze waarden kunnen worden vergeleken met normale waarden en de evolutie kan worden nagegaan. Deze informatie leert ons welke functionele oefeningen er al gestart mogen worden. Het documenteren van deze evolutie werkt ook heel motiverend voor de sporter/patiënt. Deze test kan opnieuw gedaan worden 6 maanden postoperatief alvorens de sport te hervatten. Eventueel kan dit onderzoek ook onmiddellijk worden gepland op de dienst kinesitherapie van az groeninge. Verantwoordelijke is Jan Notredame afspraak: t

7 Achtergrondinformatie Rehabilitation is an art and science that can make a good result better. Fase 0: preoperatief Onmiddellijk na een letsel van de voorste kruisband ontstaat meestal een bloeding in het gewricht. Deze hemarthrosis en de daarmee gepaard gaande inflammatoire reactie veroorzaken een verlies aan mobiliteit en een verlies aan quadricepskracht. Hier is het belangrijk de zwelling en pijn onder controle te krijgen. IJsapplicaties spelen hierin een belangrijke rol. Een tweede belangrijke doelstelling is het herstellen van de volledige mobiliteit van de knie. Volledige steunname is toegelaten indien mogelijk. De patiënt moet aangeleerd worden hoe hij met krukken moet stappen. Op dit moment kunnen ook reeds oefeningen voor de quadriceps worden opgestart. Het is in meerdere studies aangetoond dat het bekomen van een volledige mobiliteit preoperatief veel postoperatieve problemen kan voorkomen zoals arthrofibrose en daarbij mobiliteitsproblemen. Er werd aangetoond dat het tijdelijk uitstellen van chirurgie geen uitstel betekent van de uiteindelijke genezing, maar wel een belangrijke daling van complicaties. Het is ook belangrijk dat de patiënt dit beseft. Fase I: vanaf dag 1 tot 4 à 8 weken Fase I begint onmiddellijk na de voorste kruisbandreconstructie. Deze fase kan 4 tot 8 weken duren. De belangrijkste doelstellingen in deze fase van de revalidatie zijn: controle van pijn en oedeem, bescherming van de genezende greffe, beperken van de effecten van immobilisatie, bekomen van volledige actieve en passieve knieextensie en behoud van de quadricepsspierfunctie. Bijkomend zou volledige steunname zonder krukken moeten mogelijk zijn aan het einde van deze fase. Controle van pijn en oedeem Dit wordt bereikt met behulp van enkele klassieke principes: cryotherapie, compressie en hoogstand. Ontstekingsremmers kunnen eventueel worden voorgeschreven. Beschermen van de greffe Voor het beschermen van de greffe worden krukken en soms een brace gebruikt in de vroege periode na chirurgie. Het gebruik van de brace kan afgebouwd worden na 4 tot 6 weken. Na voorste kruisbandreconstructie mogen de patiënten steunen binnen de pijngrenzen. Alvorens over te gaan tot stappen zonder hulp van krukken moet aan volgende criteria worden voldaan: volledige passieve extensie, 7

8 minimum 90 flexie, geen belangrijke extensietekort en minimale zwelling en inflammatie. Herstel van de volledige beweeglijkheid in de initiële revalidatieperiode is cruciaal. Volledige extensie moet bereikt worden in de eerste weken na operatie. Een passief extensiedeficit kan worden veroorzaakt door stijfheid of spasme van de hamstrings, spierspanning secundair aan pijn, arthrofibrose, inklemming in de intercondylaire notch en suboptimale tunnelplaatsing. Passief extensiedeficit kan best aangepakt worden in de vroege revalidatiefase. Een doorgangoefening, waarbij het onderbeen over de rand van de behandelingstafel hangt, is zinvol. Stretching van hamstrings en kuitspieren is nodig. Een actief extensiedeficit kan worden veroorzaakt door zwakte van de quadriceps en verminderde mobiliteit van de patella. Herstel van flexie Flexie moet in deze eerste fase hersteld worden tot minimum 100. Flexietekort kan veroorzaakt worden door verlengde zwelling en inflammatie, verminderde inferieure translatie van de patella, verminderde quadricepsflexibiliteit, spierspanning ten gevolge van pijn of inhibitie en arthrofibrose. Specifieke oefeningen voor het herstel van knieflexie zijn hier zinvol. Ook mobilisatietechnieken van de patella zijn hier zinvol. CPM is toegelaten maar niet strikt nodig. Behoud van de quadricepsfunctie Dit is in de initiële revalidatieperiode cruciaal. Quadriceps setting oefeningen en isometrische contracties tussen 60 en 90 flexie worden best gestart vroeg in de revalidatie. Ook straight leg raise -oefeningen worden best gestart in de vroege postoperatieve periode. Aandacht is nodig voor het vermijden van een extensietekort bij het uitoefenen van straight leg raise -oefeningen in het sagittaal vlak. Bij patiënten die de neiging hebben tot co-contractie van quadriceps en hamstrings en patiënten met aanhoudende moeilijkheden bij initiatie van quadricepsfunctie kan neuromusculaire electrostimulatie zinvol zijn. Oefeningen van hamstrings en heupspieren Deze oefeningen maken ook deel uit van het volledige oefenprogramma. Hiervoor kunnen straight leg raise -oefeningen in alle vlakken worden uitgevoerd. Bij MCL-letsel dient adductie straight raise vermeden te worden de eerste 6 weken. Aan het einde van de eerste fase moeten activiteiten gegeven worden die het stappen zonder krukken voorbereiden. Verder mogen dan ook gesloten ketenoefeningen gestart worden onder de 30 flexie. Aan het einde van fase I moeten de patiënten een volledige extensie van de knie hebben, een straight leg raise zonder lag kunnen doen, minimum 100 flexie hebben, minimale pijn en zwelling hebben, 8

9 kunnen stappen zonder hulpstukken en minimale gangafwijkingen. Coaching van de patiënt De patiënt moet uitgelegd worden dat de revalidatie zich niet beperkt tot het oefenen bij de kinesist maar dat hij zeker thuis ook oefeningen mag uitvoeren in samenspraak met de kinesist (bijvoorbeeld hometrainer, steppen, fitness ). Praktische tips zijn ook belangrijk. Krukken: bij gebruik van 1 kruk moet de patiënt de kruk vasthouden aan de nietgeopereerde zijde. Trap opgaan: eerst moet het niet-geopereerde been verplaatst worden. Trap afgaan: eerst moet het geopereerde been verplaatst worden. Fase II: 4 à 6 weken tot 3 à 4 maanden Fase II begint na 4 à 8 weken en kan duren tot 3 à 4 maanden na chirurgie. Het doel van deze fase is verdere bescherming van de greffe, herstel van volledige beweeglijkheid, herstel van normale gangtolerantie en progressieve opbouw van kracht- en evenwichtsoefeningen. Normale gang Aan het begin van deze fase kan de patiënt stappen zonder hulpstukken en met minimale gangafwijkingen. Het bekomen van een normale gang en het verhogen van de tolerantie voor gewichtsdragende activiteiten is een prioriteit gedurende deze fase. Speciale aandacht is nodig voor een volledige extensie van de knie gedurende de heel strike en opnieuw aan het einde van de midstance fase van de gang. Als de patiënt een volledige passieve en actieve extensie heeft, zijn specifieke gangoefeningen nodig. Versterkende oefeningen voor de quadriceps Deze oefeningen moeten verder uitgebreid worden. Dit kan gebeuren door een combinatie van gesloten en open keten-oefeningen. Een gecombineerd gebruik van open keten-oefeningen en gesloten keten-oefeningen levert geen extra anterieure laxiteit op en zorgt voor een grotere krachtwinst van de quadriceps in vergelijking met oefenprogramma s met enkel gesloten keten-oefeningen. Gesloten keten-oefeningen Door de co-contractie en de gewrichtscompressie kan ook onder hoge weerstand veilig worden geoefend, zelfs vroeg in de revalidatie. De gesloten ketenoefeningen worden uitgevoerd tussen 0 en 45 flexie. Open keten-oefeningen Bij open keten-oefeningen is er door translatiekrachten een aanzienlijke stress bij de knie onder 60. De open keten-oefeningen worden best uitgevoerd tussen de 60 en 90 flexie. Verdere oefening van hamstrings, gastrocnemius en soleus Uithoudingsoefeningen kunnen progressief in het programma ingebracht worden zoals step, aquajogging en zwemmen. Schoolslag is niet toegelaten wegens de rotaties in het kniegewricht. Bij het opbouwen van deze oefeningen dient de patiënt 9

10 gecontroleerd te worden op zwelling, pijn en andere tekens van ontsteking. Bekkenstabiliserende oefeningen Deze worden ook gestart tijdens deze periode. Deze oefeningen worden ook benadrukt in programma s ter preventie van sportletsels. Evenwichtsoefeningen Evenwichtsoefeningen zijn belangrijk voor het functioneel herstel en beïnvloeden de dynamische kniestabiliteit. Er dient gestart te worden met gemakkelijke oefeningen op een stabiel plat oppervlak met nadien opbouw van de moeilijkheidsgraad. (roller board, tilt board) Fase III: 3 à 4 maanden tot 9 à 10 maanden Hoe verder in de revalidatie, hoe meer variatie tussen de verschillende patiënten. Daarom moet de verdere progressie door het revalidatieprotocol meer individueel bepaald worden. De laatste fase van de revalidatie begint ongeveer 3 à 4 maanden na chirurgie en eindigt met een sporthervatting ongeveer 6 maanden tot één jaar na chirurgie. Gedurende deze periode wordt de nadruk gelegd op spierversterking over de volledige beweeglijkheid, verbeteren van de neuromusculaire controle en een graduele toename in sportspecifieke oefeningen. Resterend kracht- en flexibiliteitstekort oplossen Gedurende deze fase moet het resterende kracht- en flexibiliteitstekort worden opgelost. Hiervoor moeten specifieke versterkende oefeningen worden uitgevoerd over de volledige beweeglijkheid. De intensiteit van de oefeningen kan geleidelijk verhoogd worden door het opvoeren van de weerstand. Functionele oefeningen Alvorens over te gaan naar specifieke functionele activiteiten moet de patiënt een bepaald niveau behalen. De quadricepsindex is hier een interessant hulpmiddel. In deze fase is een isokinetisch onderzoek ook aangewezen. De minimale quadriceps index om over te gaan tot specifieke functionele activiteiten zijn de volgende: lopen 70%, behendigheidstraining 80%, sportspecifieke oefeningen 85%. Joggingprogamma Het joggingprogramma wordt progressief opgebouwd. Het begint met traag lopen op de loopband gedurende 10 minuten 2 à 3 keer per week. Dit programma kan verhoogd worden met 10 à 15 % per week indien er geen tekens van inflammatie optreden. Wanneer de patiënt 15 tot 20 minuten kan lopen op een plat oppervlak, kan bewegen in verschillende richtingen worden gestart. Cutting -bewegingen Wanneer de patiënt een quadriceps index van 90% heeft bereikt, kan hij starten met cutting-bewegingen aan volledige kracht, springen en plyometrische oefeningen. 10

11 Referenties Fu F. and Cohen S., Current concepts in ACL reconstruction. Slack Incorporated, 2008 Irrgang J et al., Loss of motion following ACL reconstruction: A second look. J Sport Rehab. 1997; 6: Saunders Elsevier, The anterior cruciate ligament. Reconstruction and basic science. Prodromos 2008 Shelbourne K. and Nitz P., Accelerated rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med. 1990; 18: Revalidatieprotocol University of Pittsburgh Medical Center 11

12 Het orthopedisch centrum az groeninge Kortrijk Orthopedie, campus vercruysselaan Burg. Vercruysselaan Kortrijk t dr. Frederick Michels: knie - voet - enkel en sportletsels dr. Dirk Oosterlinck: heup - knie - wervelkolom dr. Guy Putzeys: trauma - schouder - bekken dr. Jan Van Cauwelaert de Wyels: schouder - knie dr. Jan Van Der Bauwhede: knie - voet - enkel en sportletsels dr. Luc Vercruysse: heup - knie dr. Luk Verhelst: heup - schouder dr. Emmanuel Audenaert - UZ Gent: heup dr. Pierre Moens - UZ Leuven: kinderorthopedie dr. Anja Van Campenhout - UZ Leuven: kinderorthopedie dr. Joeri Barth: trauma onderste lidmaat - heup Nathalie De Donder, protheseverpleegkundige t Handgroep, campus loofstraat Loofstraat Kortrijk t dr. Marleen Dezillie: hand - pols en elleboog dr. Jeroen Vanhaecke: hand - pols prof. dr. Filip Stockmans: hand - pols en congenitale handchirurgie vzw az groeninge zetel: Pres. Kennedylaan Kortrijk t f vu: Jan Deleu, Pres. Kennedylaan Kortrijk doc mei 2015 ziekenhuis internationaal erkend door JCI voor veilige zorg en kwaliteit: 12

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie voor patiënten 1 Inhoudstafel Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de brochure terug. De onderwerpen aangeduid in het vet zijn belangrijk en moet u zeker lezen. Inleiding...

Nadere informatie

Revalidatie na voorste kruisband reconstructie

Revalidatie na voorste kruisband reconstructie Orthopedie Revalidatie na voorste kruisband reconstructie Voorwoord Deze brochure is bedoeld om u een overzicht te geven van wat u mag verwachten tijdens de revalidatie na een operatief herstel van de

Nadere informatie

UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN

UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING VAN DE REVALIDATIESCHEMA S VAN DE KNIE...2 KINESITHERAPEUTISCHE BEHANDELING NA EEN ARTHROSCOPISCHE VOORSTE KRUISBAND RECONSTRUCTIE...7

Nadere informatie

REHABILITATIE PROTOCOL

REHABILITATIE PROTOCOL 00181 Rehab Dutch Indesign.indd 1 28-06-2011 14:01:28 REHABILITATIE PROTOCOL NA IMPLANTATIE VAN 00181 Rehab Dutch Indesign.indd 2 28-06-2011 14:01:28 Om een juiste uitvoering en een correcte rehabilidatie

Nadere informatie

orthopedisch centrum heupfractuur heupfractuur 20111201.indd 1 22/02/12 15:27

orthopedisch centrum heupfractuur heupfractuur 20111201.indd 1 22/02/12 15:27 orthopedisch centrum heupfractuur 1 heupfractuur 20111201.indd 1 22/02/12 15:27 Inhoudsopgave Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de brochure. De onderwerpen aangeduid in het vet zijn belangrijk en

Nadere informatie

Inleiding Wat is een heupfractuur?... 4

Inleiding Wat is een heupfractuur?... 4 heupfractuur Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is een heupfractuur?... 4 Oorzaak van een heupfractuur... 5 Symptomen van een heupfractuur... 5 Niet-chirurgische behandeling van een heupfractuur... 6 Operatieve

Nadere informatie

Revalidatie schema na microfracturing van het patellofemorale gewricht

Revalidatie schema na microfracturing van het patellofemorale gewricht Revalidatie schema na microfracturing van het patellofemorale gewricht Locatie: Grootte: Belaste hoek*: *het traject waarin het geopereerde gebied belast wordt. Let op: dit schema is een richtlijn die

Nadere informatie

hielspoor en fasciitis plantaris

hielspoor en fasciitis plantaris orthopedisch centrum hielspoor en fasciitis plantaris 1 hielspoor 20111014.indd 1 22/02/12 15:30 Inhoudsopgave Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de brochure. De onderwerpen aangeduid in het vet zijn

Nadere informatie

Fysiotherapie na een voorste kruisband plastiek

Fysiotherapie na een voorste kruisband plastiek Afdeling fysiotherapie/orthopedie Molengracht 076-5953027 Pasteurlaan 0162-327705 Fysiotherapie na een voorste kruisband plastiek Publicatiedatum: februari 2009 Omschrijving operatie Medische definitie:

Nadere informatie

Achterste Kruisband Reconstructie Revalidatie Protocol. FASE 1 (0-6 weken na het letsel)

Achterste Kruisband Reconstructie Revalidatie Protocol. FASE 1 (0-6 weken na het letsel) Achterste Kruisband Reconstructie Revalidatie Protocol RPA Janssen, orthopedisch chirurg-traumatoloog (www.rpajanssen.nl) FAM Brooymans, PT, MSc, fysio-manueeltherapeut Inleiding Geïsoleerde achterste

Nadere informatie

Achterste Kruisband Revalidatie Protocol (conservatief) FASE 1 (0-6 weken na het letsel)

Achterste Kruisband Revalidatie Protocol (conservatief) FASE 1 (0-6 weken na het letsel) Achterste Kruisband Revalidatie Protocol (conservatief) RPA Janssen, orthopedisch chirurg-traumatoloog (www.rpajanssen.nl) FAM Brooymans, PT, MSc, fysio-manueeltherapeut Inleiding Geïsoleerde achterste

Nadere informatie

Revalidatie schema na kraakbeenbehandeling van zowel het femur als het patellofemorale gewricht

Revalidatie schema na kraakbeenbehandeling van zowel het femur als het patellofemorale gewricht Revalidatie schema na kraakbeenbehandeling van zowel het femur als het patellofemorale gewricht Locatie: Grootte: Belaste hoek*: *het traject waarin het geopereerde gebied belast wordt. Let op: dit schema

Nadere informatie

totale knieprothese. orthopedie knieprothese 20111003.indd 1 22/02/12 16:52

totale knieprothese. orthopedie knieprothese 20111003.indd 1 22/02/12 16:52 totale knieprothese. 1 orthopedie knieprothese 20111003.indd 1 22/02/12 16:52 Inhoudstafel Hieronder.vindt.u.de.inhoudsopgave.van.de.brochure.terug.. De.onderwerpen.aangeduid.in.het.vet.zijn.belangrijk.en.moet.u.zeker.lezen.

Nadere informatie

patiëntenwijzer Orthopedie Gescheurde voorste kruisband regionaal ziekenhuis heilig hart tienen vzw

patiëntenwijzer Orthopedie Gescheurde voorste kruisband regionaal ziekenhuis heilig hart tienen vzw patiëntenwijzer Orthopedie Gescheurde voorste kruisband regionaal ziekenhuis heilig hart tienen vzw Inleiding U hebt aan de knie een gescheurde voorste kruisband opgelopen. In deze brochure vindt u meer

Nadere informatie

Arthroscopische Stabilisatie (Bankart herstel)

Arthroscopische Stabilisatie (Bankart herstel) Labrum scheuren Het schoudergewricht wordt gezien als een kop en kom gericht. De kom (cavitas glenoidalis) hiervan is zeer oppervlakkig en smal en bedekt slechts een derde van de kop (humeruskop). De kom

Nadere informatie

Oefen- en Revalidatie schemata

Oefen- en Revalidatie schemata Ed Hendriks Oefen- en Revalidatie schemata Sportgeneeskunde 2014 Agenda oefentherapie! indeling in herstelfasen! indeling in motorische basiseigenschappen! opbouw van belasting, belang van herstel! voorbeelden:

Nadere informatie

orthopedisch centrum hielspoor en fasciitis plantaris

orthopedisch centrum hielspoor en fasciitis plantaris orthopedisch centrum hielspoor en fasciitis plantaris 1 Inhoudsopgave Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de brochure. De onderwerpen aangeduid in het vet zijn belangrijk en moet u zeker lezen. Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

reversed schouderprothese

reversed schouderprothese reversed schouderprothese 1 Inhoudstafel Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de brochure terug. De onderwerpen aangeduid in het vet zijn belangrijk en moet u zeker lezen. Inleiding...3 Wat.is.het.probleem.met.de.schouder?...4

Nadere informatie

VKB - revalidatie OLIVIER BEUCKELAERS A Z S I N T - J O Z E F, M A L L E

VKB - revalidatie OLIVIER BEUCKELAERS A Z S I N T - J O Z E F, M A L L E VKB - revalidatie OLIVIER BEUCKELAERS A Z S I N T - J O Z E F, M A L L E 1 5-01- 2 0 1 1 VKB revalidatie Verschillende visies Verschillende technieken Gecombineerd letsel / VKB solo Paradox??? Operatief

Nadere informatie

Fysiotherapie na een voorste kruisband hechting

Fysiotherapie na een voorste kruisband hechting Afdeling fysiotherapie/orthopedie Molengracht / Pasteurlaan 076-5953075 / 0162-327701 Fysiotherapie na een voorste kruisband hechting Publicatiedatum: mei 2015 Omschrijving operatie Medische definitie:

Nadere informatie

Fase 1: 0-4 weken (na operatie) Revalidatie schema Knie Anatomic Medial Reconstruction. Auteurs: F.A.M. Brooymans, Msc. R.P.A. Janssen M.D.

Fase 1: 0-4 weken (na operatie) Revalidatie schema Knie Anatomic Medial Reconstruction. Auteurs: F.A.M. Brooymans, Msc. R.P.A. Janssen M.D. Revalidatie schema Knie Anatomic Medial Reconstruction Auteurs: F.A.M. Brooymans, Msc. R.P.A. Janssen M.D. Voorafgaand aan iedere behandelsessie vindt een korte tussentijdse evaluatie plaats van de afgelopen

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie,

Voorste kruisbandreconstructie, Paramedische afdeling Voorste kruisbandreconstructie, oefeningen en richtlijnen Inleiding Bij een voorste kruisband reconstructie brengt de arts op de plaats van de oude voorste kruisband een vervangende

Nadere informatie

REHABILITATIE PROTOCOL

REHABILITATIE PROTOCOL REHABILITATIE PROTOCOL NA IMPLANTATIE VAN Om een juiste uitvoering en een correcte rehabilidatie van de geopereerdeereerde knie te garanderen, is het belangrijk het programma uit deze folder onder begeleiding

Nadere informatie

REHABILITATIE P R OTOCOL

REHABILITATIE P R OTOCOL Orteq_rehab_booklet_NL 31/10/08 15:10 Page 1 Rehabilitation protocol in other languages can be downloaded from the website www.orteq.com or can be ordered at Orteq via your physician. Het rehabilitatieprotocol

Nadere informatie

Tips na een arthroscopie van de knie bij meniscusletsel

Tips na een arthroscopie van de knie bij meniscusletsel Tips na een arthroscopie van de knie bij meniscusletsel - 1 - Inleiding De menisci zijn eigenlijk de schokdempers van de knie. Ze beschermen het kraakbeen tegen slijtage. Op jonge leeftijd is er meestal

Nadere informatie

MENISCUS LETSEL revalidatie na operatie. www.groningensportrevalidatie.nl

MENISCUS LETSEL revalidatie na operatie. www.groningensportrevalidatie.nl MENISCUS LETSEL revalidatie na operatie Groningen Sport Revalidatie (sport) fysiotherapie praktijk locatie Alfa - Kardingerweg 48 9735 AH Groningen locatie Hanze - Eyssoniusplein 18 9714 CE Groningen Tel:

Nadere informatie

Op vrijdag werd er ook een symposium voor apothekers en logistieke medewerkers georganiseerd door dr. Guy Putzeys.

Op vrijdag werd er ook een symposium voor apothekers en logistieke medewerkers georganiseerd door dr. Guy Putzeys. ortho-nieuwsbrief groeninge flash special - juni 2015 Beste lezer Met de zomervakantie voor de deur krijgt u naar goede gewoonte de ortho-nieuwsbrief, ondertussen nummer 13. In maart van dit jaar organiseerden

Nadere informatie

Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR. www.groningensportrevalidatie.nl

Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR. www.groningensportrevalidatie.nl Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR Groningen Sport Revalidatie (sport) fysiotherapie praktijk locatie Alfa - Kardingerweg 48 9735 AH Groningen locatie Hanze - Eyssoniusplein 18 9714 CE Groningen

Nadere informatie

REVALIDATIEBROCHURE TOTALE KNIEPROTHESE SINT-ELISABETH GODVEERDEGEMSTRAAT 69 9620 ZOTTEGEM ALGEMEEN ZIEKENHUIS

REVALIDATIEBROCHURE TOTALE KNIEPROTHESE SINT-ELISABETH GODVEERDEGEMSTRAAT 69 9620 ZOTTEGEM ALGEMEEN ZIEKENHUIS REVALIDATIEBROCHURE TOTALE KNIEPROTHESE ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH GODVEERDEGEMSTRAAT 69 9620 ZOTTEGEM Beste, De operatie is achter de rug, de revalidatie kan gestart worden. Het doel van de revalidatie

Nadere informatie

Fysiotherapie Oefeningen na reconstructie voorste kruisband

Fysiotherapie Oefeningen na reconstructie voorste kruisband Fysiotherapie Oefeningen na reconstructie voorste kruisband Inleiding Deze folder is een aanvulling op de al door u verkregen in-formatie over de voorste kruisbandreconstructie en bevat een aantal adviezen

Nadere informatie

Revalidatie na een voorste kruisbandoperatie

Revalidatie na een voorste kruisbandoperatie Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Revalidatie na een voorste kruisbandoperatie via de hamstringmethode 1 Revalidatie na een voorste kruisbandoperatie U heeft een

Nadere informatie

rotator cuff hechting

rotator cuff hechting rotator cuff hechting 1 Inhoudstafel Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de brochure terug. De onderwerpen aangeduid in het vet zijn belangrijk en moet u zeker lezen. Inleiding... 3 Anatomie van de

Nadere informatie

Revalidatie schema na microfracturing van de laterale of mediale femurcondyl

Revalidatie schema na microfracturing van de laterale of mediale femurcondyl Revalidatie schema na microfracturing van de laterale of mediale femurcondyl Locatie: Grootte: Belaste hoek*: *het traject waarin het geopereerde gebied belast wordt. Let op: dit schema is een richtlijn

Nadere informatie

Fysiotherapie Oefeningen na reconstructie voorste kruisband

Fysiotherapie Oefeningen na reconstructie voorste kruisband Fysiotherapie Oefeningen na reconstructie voorste kruisband Inleiding Deze folder is een aanvulling op de al door u verkregen in-formatie over de voorste kruisbandreconstructie en bevat een aantal adviezen

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie De voorste kruisband Tijdens sporten of een ongelukkige beweging kan de voorste kruisband scheuren. Uw orthopedisch chirurg zal in veel gevallen adviseren de voorste kruisband

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EVOLUTIEFICHE

PERSOONLIJKE EVOLUTIEFICHE ALGEMENE TIPS Draag steeds stevige gesloten schoenen Let op met huisdieren en kleine kinderen Laat geen voorwerpen achter op de trap Plaats geen matjes in de living Ga niet buiten bij vriesweer of sneeuw

Nadere informatie

Sport Specifieke Blessure Begeleiding

Sport Specifieke Blessure Begeleiding Sport Specifieke Blessure Begeleiding Week 8. Knierevalidatie Acute knie 300.000 knie letsels per jaar Aandoeningen contusie / distorsie hydrops heamartros meniscus kruisbanden / collaterale banden Acute

Nadere informatie

Revalidatie: Biodex-meting. Dr. Sam Hendrix Fysische Geneeskunde & Revalidatie 15 november 2014

Revalidatie: Biodex-meting. Dr. Sam Hendrix Fysische Geneeskunde & Revalidatie 15 november 2014 Revalidatie: Biodex-meting Dr. Sam Hendrix Fysische Geneeskunde & Revalidatie 15 november 2014 Wat is Biodex? Objectief, gestandaardiseerd meet- en trainingsinstrument voor de perifere gewrichten Isokinetische

Nadere informatie

De voorste kruisbandreconstructie

De voorste kruisbandreconstructie Afdeling: Onderwerp: Fysiotherapie De voorste kruisbandreconstructie 1 De voorste kruisbandreconstructie 2 De Voorste Kruisbandreconstructie De knie: De meeste mensen zien een knie als een simpel scharniergewricht

Nadere informatie

Click to add title. Hasselt Cuff /11/2010

Click to add title. Hasselt Cuff /11/2010 Click to add title Hasselt Cuff 2010 Revalidatie na een rotator cuff hechting 1 Ons Voorstel: Dr Guido Claes, Dr Bonneux en Dr Dierickx, Dr Vaninbroukx Algemeen uitgangspunt blijft de patient. Uitgaande

Nadere informatie

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Paramedisch Extensorpeesletsel zone 3 & 4 Boutonnière v.1-01/2013 Een boutonnière deformiteit (knoopsgatdeformiteit) beschrijft een 'zigzag'-collaps van een vinger of duim waarbij het PIP gewricht in flexie

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Orthopedie / Fysiotherapie Beter voor elkaar 2 Orthopedisch netwerk Ikazia Als u in het Ikazia Ziekenhuis geopereerd wordt aan de voorste kruisband, bent u verzekerd van

Nadere informatie

H.218126.0715. Voorste kruisband reconstructie (VKB)

H.218126.0715. Voorste kruisband reconstructie (VKB) H.218126.0715 Voorste kruisband reconstructie (VKB) Inleiding U heeft samen met uw arts besloten tot een voorste kruisband reconstructie. Een goede voorbereiding is belangrijk en kost tijd. Het ondergaan

Nadere informatie

Schouderoperatie. oefeningen en richtlijnen. Paramedische Ziekenhuiszorg. Het schoudergewricht

Schouderoperatie. oefeningen en richtlijnen. Paramedische Ziekenhuiszorg. Het schoudergewricht Paramedische Ziekenhuiszorg Schouderoperatie oefeningen en richtlijnen U heeft met uw behandelend arts besproken dat u een operatie krijgt aan uw schouder. Het doel van de operatie is het wegnemen of het

Nadere informatie

VOORSTE KRUISBAND RECONSTRUCTIE

VOORSTE KRUISBAND RECONSTRUCTIE F Y S I O T H E R A P I E VOORSTE KRUISBAND RECONSTRUCTIE De Orthopedisch Chirurg heeft bij u een voorste kruisband geplaatst door middel van uw eigen hamstring- of patella- pees. Hierdoor verbetert de

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie Voorste kruisband reconstructie Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan de knie. Hierbij zal de afgescheurde/beschadigde voorste kruisband worden vervangen. Hiervoor wordt een pees gebruikt die op

Nadere informatie

Frozen Shoulder. Ook wel adhesieve capsulitis genoemd. Wat is het?

Frozen Shoulder. Ook wel adhesieve capsulitis genoemd. Wat is het? Frozen Shoulder Ook wel adhesieve capsulitis genoemd Wat is het? Frozen Shoulder is een extreem pijnlijke aandoening waarin de schouder volledig of gedeeltelijk verstfijd is. Het is een van de meest pijnlijke

Nadere informatie

Reconstructie van de voorste kruisband

Reconstructie van de voorste kruisband Reconstructie van de voorste kruisband RECONSTRUCTIE VAN DE VOORSTE KRUISBAND INLEIDING Uw knie is niet stabiel. De orthopedisch chirurg heeft geadviseerd om de voorste kruisband van de knie te vervangen

Nadere informatie

Diagnose gescheurde voorste kruisband. Wat staat u te wachten?

Diagnose gescheurde voorste kruisband. Wat staat u te wachten? Diagnose gescheurde voorste kruisband Wat staat u te wachten? Gescheurde kruisband Het letsel Oorzaken Een gescheurde kruisband is het meest voorkomende letsel aan banden van het kniegewricht. Bijna driekwart

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Instabiliteit van de schouder

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Instabiliteit van de schouder Instabiliteit van de schouder INSTABILITEIT VAN DE SCHOUDER Inleiding De schouder is een zeer beweeglijk gewricht. De kom is klein en vlak en de kop relatief groot, zodat grote bewegingsuitslagen mogelijk

Nadere informatie

Orthopedie. Voorste kruisband

Orthopedie. Voorste kruisband Orthopedie Voorste kruisband 1 Tijdens sporten of een ongelukkige beweging kan de voorste kruisband scheuren. Uw orthopedisch chirurg zal in veel gevallen adviseren de voorste kruisband te vervangen. In

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees)

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) ORTHOPEDIE Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee de stabiliteit

Nadere informatie

TEKENEN OORZAAK. Weinig soepele dijspieren die de knie ondersteunen. Valgus van de knieen (X-benen) of abnormale heuprotatie

TEKENEN OORZAAK. Weinig soepele dijspieren die de knie ondersteunen. Valgus van de knieen (X-benen) of abnormale heuprotatie Chronische pijn vooraan en in het centrum van de knie komt veel voor bij aktieve, gezonde jonge sporters en vooral dan bij meisjes. Met behandeling verbetert dit meestal voldoende, zodat chirurgie niet

Nadere informatie

Behandeling van osteoporotische polsfracturen

Behandeling van osteoporotische polsfracturen Behandeling van osteoporotische polsfracturen Fragility Fracture Care Gerald Kraan Orthopedisch Chirurg Lindenhof 2014 Definitie Osteoporose systemische aandoening skelet lage botmassa toegenomen risico

Nadere informatie

Voorste Kruisband Reconstructie. Afdeling Orthopedie sportgeneeskunde

Voorste Kruisband Reconstructie. Afdeling Orthopedie sportgeneeskunde Voorste Kruisband Reconstructie Afdeling Orthopedie sportgeneeskunde Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd de voorste kruisband van uw knie te laten vervangen om zo de stabiliteit van de knie te

Nadere informatie

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Anatomie Anatomie Anatomie Anatomie Algemeen Goede anamnese! ontstaansmechanisme van het letsel begrijpen

Nadere informatie

I Informatiebrochure I

I Informatiebrochure I HHZH/INF/058.01(1209) I Informatiebrochure I Totale heupprothese Uw revalidatie Raadgevingen voor thuis h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 Totale heupprothese

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie Voorste kruisband reconstructie De voorste kruisband Tijdens sporten of een ongelukkige beweging kan de voorste kruisband scheuren. Uw orthopedisch chirurg zal in veel gevallen adviseren de voorste kruisband

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Arthroscopie. of kijkoperatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Arthroscopie. of kijkoperatie PATIËNTEN INFORMATIE Arthroscopie of kijkoperatie Inhoudsopgave De arthroscopie 4 De verdoving 4 Voordelen van een arthroscopie 5 Beperkingen van arthroscopie 5 Praktisch 6 Voor de ingreep 6 Na de ingreep

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Belangrijk Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u nuchter te blijven; dit betekent dat u vanaf 6 uur voor de opname: Niets meer mag eten Niet meer mag roken

Nadere informatie

Instabiliteit van de schouder

Instabiliteit van de schouder Instabiliteit van de schouder Instabiliteit van de schouder De schouder is een zeer beweeglijk gewricht. De kom is klein en vlak en de bol relatief groot, zodat grote bewegingsuitslagen mogelijk worden.

Nadere informatie

Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie. Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie

Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie. Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie Inhoud Inleiding 3 Mediale/laterale band 3 De operatie 3 Na de

Nadere informatie

Posterolaterale hoek letsels

Posterolaterale hoek letsels Posterolaterale hoek letsels Dr. Peter Van Eygen 04-11-2014 CAMPUS HENRI SERRUYS Inleiding Vaak niet herkend J. Hughston: You may not have seen posterolateral corner injuries, I can assure you that they

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Afdeling: Onderwerp: Orthopedie Quality Care Als u in het Ikazia Ziekenhuis geopereerd wordt aan de voorste kruisband, bent u verzekerd van een kwalitatief zeer goed behandel- en nazorgtraject. In dit

Nadere informatie

Schouderoperatie. oefeningen en richtlijnen. Paramedische afdeling

Schouderoperatie. oefeningen en richtlijnen. Paramedische afdeling Paramedische afdeling Schouderoperatie oefeningen en richtlijnen Inleiding U heeft van uw behandelend arts te horen gekregen dat u een operatie krijgt aan uw schouder. Het doel van de operatie is het wegnemen

Nadere informatie

Revalidatie na een totale of hemiknieprothese LUUK HENDRIKS, FYSIOTHERAPEUT

Revalidatie na een totale of hemiknieprothese LUUK HENDRIKS, FYSIOTHERAPEUT Revalidatie na een totale of hemiknieprothese LUUK HENDRIKS, FYSIOTHERAPEUT Samenwerking in de orthopedische ketenzorg Voordelen netwerken Brengt nader tot elkaar Delen van ervaringen Evalueren behandelingen,

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie 00 Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband poli Orthopedie 1 Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee

Nadere informatie

Voorste kruisband hechten

Voorste kruisband hechten Voorste kruisband hechten Orthopedie Inleiding De orthopedisch chirurg heeft bij u een "voorste kruisband letsel" vastgesteld. Dit letsel heeft u korter dan 3 weken geleden opgelopen. De orthopeed heeft

Nadere informatie

Revalidatie na totale heupprothese via direct anterieure approach (DAA) Dr. Alexander Mulliez Heupchirurgie

Revalidatie na totale heupprothese via direct anterieure approach (DAA) Dr. Alexander Mulliez Heupchirurgie Revalidatie na totale heupprothese via direct anterieure approach (DAA) Dr. Alexander Mulliez Heupchirurgie Alexander Mulliez Opleiding: UZ Gent Fellowship: Genk, London, München Speciale interesse in

Nadere informatie

Onstabiel gevoel Last bij stappen

Onstabiel gevoel Last bij stappen Naam: Datum: Leeftijd: 37 jaar Geslacht: M/V Beroep: bediende Adres: Telefoonnummer: / Hobby: joggen, zwemmen (totaal: 3u/week) Hoofdprobleem: Onstabiel gevoel en last ter hoogte van de rechter enkel Lichaamsdiagram

Nadere informatie

Informatiebrochure. Revalidatie na Totale Heupprothese. H.-Hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46

Informatiebrochure. Revalidatie na Totale Heupprothese. H.-Hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 Informatiebrochure Revalidatie na Totale Heupprothese H.-Hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 2 Revalidatie na totale heupprothese INHOUDSTAFEL VOORWOORD..

Nadere informatie

ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE. Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy

ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE. Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE Dr. Ameloot Ivan - Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves - Dr. Veldeman Guy Arthroscopie U krijgt binnenkort een kijkoperatie van de knie, een zogenaamde arthroscopie. Deze folder

Nadere informatie

ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE

ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE Inleiding Deze folder geeft u informatie over de diagnose en behandeling van gewrichtsproblemen in de knie. Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd

Nadere informatie

Vervangen buiten- of binnenband van de knie. Laterale of mediale bandreconstructie

Vervangen buiten- of binnenband van de knie. Laterale of mediale bandreconstructie Vervangen buiten- of binnenband van de knie Laterale of mediale bandreconstructie Inhoud Inleiding 3 Mediale/laterale band 3 De operatie 3 Na de operatie 4 Brace 4 Pijn 4 Fysiotherapie 4 De wond 5 Ontslag

Nadere informatie

REVALIDATIESCHEMA 1: na acromioplastie, artroscopische AC-resectie, calciumdepotuitruiming of cuffdebridement zonder hechting.

REVALIDATIESCHEMA 1: na acromioplastie, artroscopische AC-resectie, calciumdepotuitruiming of cuffdebridement zonder hechting. REVALIDATIESCHEMA 1: na acromioplastie, artroscopische AC-resectie, calciumdepotuitruiming of cuffdebridement zonder hechting. Naam : Operatienummer : 300381 N200, 287103 N 200, of 287022 N300 Operatiedatum

Nadere informatie

REVALIDATIEBROCHURE TOTALE HEUPPROTHESE SINT-ELISABETH GODVEERDEGEMSTRAAT ZOTTEGEM ALGEMEEN ZIEKENHUIS

REVALIDATIEBROCHURE TOTALE HEUPPROTHESE SINT-ELISABETH GODVEERDEGEMSTRAAT ZOTTEGEM ALGEMEEN ZIEKENHUIS REVALIDATIEBROCHURE TOTALE HEUPPROTHESE ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH GODVEERDEGEMSTRAAT 69 9620 ZOTTEGEM Beste, De operatie is achter de rug, de revalidatie kan gestart worden. Het doel van de revalidatie

Nadere informatie

Oefeningen. voor de lage rug

Oefeningen. voor de lage rug Oefeningen voor de lage rug Stretching Alle stretchingsoefeningen worden aan elke zijde 2x herhaald. De oefeningen worden 30 seconden aangehouden. 1. Stretching M. Gastrocnemius (kuitspier) Neem een voor-

Nadere informatie

Wij wensen u een spoedig herstel en een vlotte revalidatie.

Wij wensen u een spoedig herstel en een vlotte revalidatie. Voorste kruisband VOORWOORD Beste Mevrouw, Beste Mijnheer, Door middel van deze folder willen wij u graag meer informatie geven over de voorste kruisband, alsook over de diagnose en behandeling van een

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie Voorste kruisband reconstructie Orthopedie Inleiding De orthopedisch chirurg heeft bij u een "voorste kruisband letsel" vastgesteld. Hij heeft geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen

Nadere informatie

Arthroscopie: diagnose en behandeling van gewrichtsproblemen

Arthroscopie: diagnose en behandeling van gewrichtsproblemen Arthroscopie Arthroscopie: diagnose en behandeling van gewrichtsproblemen Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om een arthroscopie van de knie te ondergaan. In deze folder wordt u informatie gegeven

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie m.b.v. de Semitendinosis Gracilis plastiek

Voorste kruisband reconstructie m.b.v. de Semitendinosis Gracilis plastiek Voorste kruisband reconstructie m.b.v. de Semitendinosis Gracilis plastiek 2 Deze informatiebrochure is geschreven voor patiënten die een voorste kruisband operatie moeten ondergaan, waarbij gebruik wordt

Nadere informatie

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak Dr Mike Tengrootenhuysen Inleiding Heup Knie FAI Coxartrose Meniscusscheur Voorste kruisband Bursitis ruptuur Patellofemorale klachten Gonartose trochanterica

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een voorste kruisbandreconstructie op de afdeling Orthopedie van het Radboudumc. In deze folder kunt u

Nadere informatie

Maatschap Orthopedie. Voorste kruisband reconstructie

Maatschap Orthopedie. Voorste kruisband reconstructie Maatschap Orthopedie Voorste kruisband reconstructie Algemeen Uw orthopedisch chirurg heeft geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen om daarmee de stabiliteit van de knie te verbeteren.

Nadere informatie

postnatale oefeningen bij u thuis

postnatale oefeningen bij u thuis postnatale oefeningen bij u thuis Beste mama Tijdens de sessies kinesitherapie op de materniteit leerde u samen met de kinesitherapeut een aantal oefeningen om de spieren van de buik- en bekkengordel te

Nadere informatie

> Langer actief bewegen en oefenen is langer gezond en zelfstandig leven. www.azstlucas.be

> Langer actief bewegen en oefenen is langer gezond en zelfstandig leven. www.azstlucas.be > www.azstlucas.be Inleiding 2 Stoornissen van het evenwicht, de mobiliteit en een verminderde spierkracht zijn dikwijls de oorzaak van een valincident. Daarom is het belangrijk om te blijven oefenen en

Nadere informatie

Revalidatie nieuwe knie operatie

Revalidatie nieuwe knie operatie Afdeling: Fysiotherapie Datum: Januari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Revalidatie 4 3 Thuissituatie 5 4 Anatomie 6 5 Operatietechniek 7 6 Leefregels 8 7 Oefeningen 9 3 1 Inleiding Jaarlijks krijgen zo n

Nadere informatie

MODULE STABILO. Oefenprogramma knieartrose. Amsterdam, november 2012. Module STABILO, Oefenprogramma knieartrose (Reade ) 1

MODULE STABILO. Oefenprogramma knieartrose. Amsterdam, november 2012. Module STABILO, Oefenprogramma knieartrose (Reade ) 1 MODULE STABILO Oefenprogramma knieartrose Amsterdam, november 2012 Module STABILO, Oefenprogramma knieartrose (Reade ) 1 Disclaimer Algemeen Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie, verleent u

Nadere informatie

SF Z. Arthroscopie van de knie. Dr. Ameloot Ivan Dr. Van Asch Yves Dr. Veldeman Guy SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS

SF Z. Arthroscopie van de knie. Dr. Ameloot Ivan Dr. Van Asch Yves Dr. Veldeman Guy SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Arthroscopie van de knie Dr. Ameloot Ivan Dr. Van Asch Yves Dr. Veldeman Guy Arthroscopie U krijgt binnenkort een kijkoperatie van de knie, een zogenaamde arthroscopie. Deze

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting Orthopedie

Patiëntenvoorlichting Orthopedie Patiëntenvoorlichting Orthopedie Voorste kruisband reconstructie Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan de knie. Hierbij zal de afgescheurde/beschadigde voorste kruisband worden vervangen. Hiervoor

Nadere informatie

Schouderoperatie wegens inklemming

Schouderoperatie wegens inklemming Paramedische Ziekenhuiszorg Schouderoperatie wegens inklemming oefeningen en richtlijnen Inleiding Werking van de schouder De bovenarm eindigt bovenaan met een bol, dit is de schouderkop. Deze schouderkop

Nadere informatie

Richtlijnen nabehandeling ganglion extirpatie Versie 1.2 juli 2013

Richtlijnen nabehandeling ganglion extirpatie Versie 1.2 juli 2013 Richtlijnen nabehandeling ganglion extirpatie Versie 1.2 juli 2013 1. Beleid behandeling Deze richtlijnen zijn geschreven voor de nabehandeling van patiënten waarbij een dorsaal polsganglion operatief

Nadere informatie

bewegingsstelsel info voor de patiënt Stretching UZ Gent, Dienst Orthopedie & Traumatologie en Fysische Geneeskunde & Revalidatie

bewegingsstelsel info voor de patiënt Stretching UZ Gent, Dienst Orthopedie & Traumatologie en Fysische Geneeskunde & Revalidatie bewegingsstelsel info voor de patiënt Stretching UZ Gent, Dienst Orthopedie & Traumatologie en Fysische Geneeskunde & Revalidatie Stretching Je hebt last van kniepijn. Het klinisch onderzoek en de medische

Nadere informatie

DR J DE VOS ACHILLESPEESRUPTUUR. Praktische informatiegids

DR J DE VOS ACHILLESPEESRUPTUUR. Praktische informatiegids DR J DE VOS ACHILLESPEESRUPTUUR Praktische informatiegids 2 Deze informatiefolder is een leidraad bij de operatie en nabehandeling voor een scheur van de achillespees en bevat alle informatie over het

Nadere informatie

kruisbandoperatie Wat is een voorste kruisbandreconstructie?

kruisbandoperatie Wat is een voorste kruisbandreconstructie? kruisbandoperatie U heeft in overleg met uw orthopedisch chirurg besloten om uw voorste kruisband te laten opereren. Deze operatie wordt een voorste kruisbandreconstructie genoemd. Hoe gaat deze operatie?

Nadere informatie

KIJKOPERATIE VAN DE KNIE

KIJKOPERATIE VAN DE KNIE KIJKOPERATIE VAN DE KNIE (arthroscopie bij gewrichtsproblemen) In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over een kijkoperatie van de knie. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

SF Z. Polscyste. Dr. Ameloot Ivan Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves Dr. Veldeman Guy SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS

SF Z. Polscyste. Dr. Ameloot Ivan Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves Dr. Veldeman Guy SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Polscyste Dr. Ameloot Ivan Dr. Kegels Lore Dr. Van Asch Yves Dr. Veldeman Guy Polscyste U werd geopereerd wegens een cyste t.h.v. de pols. Deze folder geeft u nadere informatie

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Verstijving van de schouder (Frozen Shoulder)

Patiënteninformatie. Verstijving van de schouder (Frozen Shoulder) Patiënteninformatie Verstijving van de schouder (Frozen Shoulder) Dr. T. De Baets Heup-, enkel- en voetchirurgie Dr. K. Pittoors Heupchirurgie Dr. J. De Wachter Enkel- en voetchirurgie Dr. J. Roos Bekken-,

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie Voorste kruisband reconstructie Orthopedie alle aandacht Voorste kruisband reconstructie Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan de knie. Hierbij zal de afgescheurde/beschadigde voorste kruisband worden

Nadere informatie

Fysiotherapeutische interventie bij MS en spasme

Fysiotherapeutische interventie bij MS en spasme Voorstellen Fysiotherapeutische interventie bij MS en spasme Sandra Rutjens Fysiotherapeut Sophia Revalidatie Sandra Rutjens 6 jaar werkzaam binnen Sophia Revalidatie Den Haag PRV Behandelteam; NMA, MS,

Nadere informatie