gemeentenieuws 2014 Genegen groeten, Claude Croes Burgemeester CULTUUR gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeentenieuws 2014 Genegen groeten, Claude Croes Burgemeester CULTUUR gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr."

Transcriptie

1 CULTUUR gemeentenieuws 2014 maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr p Beste Deerlijkenaren Traditiegetrouw richt ik mij in de eindejaarsperiode tot jullie, om eens terug te blikken op het voorbije jaar en vooruit te blikken naar Op gemeentelijk vlak werd er veel gerealiseerd, met onder meer het pilootproject van het mobiel dienstencentrum in bepaalde wijken, de voorbereidingen van een aantal openbare werken waaronder de Stationsstraat, de realisatie van een buurthuis in Sint-Lodewijk, de aanleg van een speelpleintje in het gemeentepark, de realisatie van de ambachtelijke zone op de site Brandemolen, de vernieuwing van de speelplaats in onze school, de voorbereidingen van de brandweerhervorming en de vernieuwing van de cafetaria in de sporthal. We mochten ook een nieuwe pastoor in onze gemeente verwelkomen was ook een jaar van afscheid nemen. Ik werd getroffen door het overlijden van een aantal mensen die behoorden tot onze Deerlijkse gemeenschap. Verkeersslachtoffers dompelden Deerlijk in diepe rouw. Dit deed mij stilstaan bij de relativiteit van het dagdagelijkse leven. Voor 2015 zijn er heel wat uitdagingen: de start van de brandweerzone Fluvia, de aanzet voor een nieuwe brandweerkazerne, de aanpak van (kinder)armoede, de start van de werken in de Stationsstraat, de uitwerking van het Huis van het kind, de blijvende subsidiëring van onze vele verenigingen, de zorg voor ons onderwijs, onze gemeente financieel gezond houden, de vernieuwing van de begraafplaatsen en nog veel meer. Ik wil in deze nieuwjaarsgroet de vele Deerlijkenaren danken die mij en mijn gezin in de loop van 2014 het beste toewensten en steunden. Mama Justine, grote zus Stiene en ikzelf genieten ten volle van de mooie familiemomenten met onze kleine Raphaëlle. Tot slot wil ik ook vermelden dat onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in een nieuw kleedje zit. Acht Deerlijkse verenigingen zorgen voor verschillende standen met drank en hapjes. We starten op de eerste zaterdag van het jaar om uur zodat ook jonge gezinnen met kinderen aanwezig kunnen zijn. Ik nodig jullie allen uit om te genieten van onze nieuwe formule en wil via deze weg de meewerkende verenigingen van harte danken. Ik wens jullie allen graag een fijne Kerstperiode, een gezellig eindejaar en een gezond en vreugdevol Hopelijk kunnen we elkaar op zaterdag 3 januari, mijn 41ste verjaardag, het beste toewensen. Genegen groeten, Claude Croes Burgemeester gemeentenieuws 1 maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr

2 Inhoud 3 Nieuws 6 Cultuur 9 Sport 10 UiT in Deerlijk 12 Sociaal 14 Milieu en Groen 16 Jeugd 17 Infohoek Zitdagen Zitdagen burgemeester De burgemeester is vrij te consulteren op de 1e en 3e zaterdag van de maand van 8.15 tot 9.45 uur. Op andere mo me nten kan je langs komen op af spraak. Een afspraak maken met de burgemeester kan via het nummer of via deerlijk.be. Tijdens de kerstvakantie zijn er geen zitdagen. Gemeenteraadscommissie financiën De vergaderingen van de gemeenteraadscommissie financiën zijn openbaar. De data van de zittingen en de dagorde worden aangekondigd op Mededelingen van Sociaal Huis De eerstkomende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vindt plaats op maandag maandag 12 januari om uur in het Sociaal Huis. De zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn openbaar. Eerstkomende gemeenteraadszitting 18 december om uur in het gemeentehuis, Harelbekestraat 27. De gemeenteraadszitting is openbaar. Agenda gemeenteraad Wil je op de hoogte blijven van de dossiers die de gemeenteraad behandelt? Je kan de agenda met toelichting van de gemeenteraadszittingen gratis krijgen via . Wil je hem per post, dan betaal je jaarlijks 10 euro. Meer info via de informatiedienst, , De agenda kan je ook raadplegen aan de infokast buiten vooraan het gemeentehuis, in de bibliotheek en op Een uitgebreider verslag van de gemeenteraadszitting kan je nalezen op (Over Deerlijk > Politiek > Gemeenteraad). Je vindt dit uitgebreide, goedgekeurde verslag ook terug in de bibliotheek. 08 Kerstboomverbranding 09 Kerstcorrida BEWONERSVERGADERING Wegenis- en rioleringswerken in de Stationsstraat, Rodenbachstraat en Hoogstraat In de Hoogstraat (van het Neunkirchenplein tot de Rodenbachstraat), Rodenbachstraat en Stationsstraat (tot aan de N36) zijn er ingrijpende wegenisen rioleringswerken gepland. We zullen de bestaande riolering vervangen door een gescheiden rioolstelsel. We leggen ook een bufferbekken aan in een weiland ten noordwesten van de kruising Stationsstraat - N36 om een efficiëntere zuivering van het afvalwater te bekomen. De weg leggen we volledig nieuw aan en we voorzien parkeerstroken, voetpaden, fietssuggestiestroken en een fietspad in de Stationsstraat. De werken starten na het bouwverlof van Bewonersvergadering Op woensdag 14 januari organiseren we een bewonersvergadering waarop de ontwerper, het studiebureau Snoeck & Partners, de plannen toelicht. Daarnaast staan we ook stil bij de verplichte afkoppeling van regenwater op privaat terrein en de ondersteuning die de gemeente hierbij biedt. 12 Sneeuwtelefoon Waar en wanneer? Theaterzaal Oc d Iefte, 14 januari om uur 2 gemeentenieuws

3 NIEUWS Gladheidsbestrijding in Deerlijk Waarom en wanneer we waar strooien De gemeente beschikt sinds enkele jaren over een winterplan voor het ijs- en sneeuwvrij houden van de wegen en fietspaden. Dat plan regelt welke straten we eerst aanpakken. Strooizout Op het gemeentelijk depot is er een beperkte voorraad strooizout aanwezig en via een gemeenschappelijke aankoop werd er een veiligheidsvoorraad van 150 ton gereserveerd die snel kan geleverd worden. Onze vrachtwagen rusten we bij vrieskou of sneeuw uit met een zoutstrooier en daarnaast beschikken we ook over een pendelstrooier die we op een tractor plaatsen en ook kunnen inzetten om wegen te strooien. Waar strooien we eerst? Het is niet de bedoeling om alle wegen te strooien. We zorgen er wel voor dat bijna alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning op een bestrooide weg komen. Eerst strooien we de hoofdwegen, de wegen voor het openbaar vervoer, de wegen naar de scholen en de openbare parkings. Pas daarna pakken we wegen met een secundaire prioriteit aan. Dit zijn de bedieningswegen van een wijk en de minder drukke wegen die een extra risico opleveren omwille van bijvoorbeeld een helling of overweg. Waarom niet in mijn wijk? Verkeer in woonwijken is voornamelijk bestemmingsverkeer. Omdat er weinig doorgaand verkeer passeert, is de impact op de verkeersmobiliteit beperkter. Bovendien gaat het dooieffect van strooizout verloren bij weinig verkeer in de straat. Strooizout heeft maar maximaal effect als een continue verkeersstroom het inrijdt. Bij een kleine verkeersstroom kan strooien zelfs voor gevaarlijke situaties zorgen doordat het smeltwater terug aanvriest en er zich zo ijsplekken vormen. Daarom heeft het geen zin om in woonwijken en straten met weinig verkeer te strooien. Fietspaden Voor het ijs- en sneeuwvrijhouden van de belangrijkste fietspaden sloten we een overeenkomst af met een aannemer die de fietspaden zal behandelen. Hiervoor gebruiken we een tractor met een sneeuwschuif. Zelf verantwoordelijk voor het voetpad Bij politieverordening is elke burger verplicht om het voetpad voor zijn eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden. Zorg er wel voor dat je de sneeuw niet opstapelt op de fietspaden en dat de rooilputjes vrij blijven. Ben je zelf niet in staat om het voetpad sneeuwvrij te houden. Bel dan naar de sneeuwtelefoon (zie p. 12) gemeentenieuws 3

4 NIEUWS Wat met water bij energieschaarste? Omwille van de mogelijke energieschaarste in de komende winterperiode, bestaat de kans dat de elektriciteit tijdelijk wordt afgeschakeld. Hierdoor kan ook de drinkwatervoorziening problemen ondervinden. De Watergroep doet er alles aan om de hinder tot het absolute minimum te beperken. Je kan zelf een steentje bijdragen door zuinig om te springen met elektriciteit en water. In normale omstandigheden bevatten de watertorens en reservoirs van De Watergroep voldoende watervoorraad om enkele uren te overbruggen bij een tijdelijke stroomuitval. We zullen er dan ook voor zorgen dat alle watertorens en reservoirs op voorhand goed gevuld zijn. Waar pompinstallaties nodig zijn om het water tot bij de klanten te brengen, zullen wel bevoorradingsproblemen optreden. Dit geldt vooral op hoger gelegen plaatsen, maar ook als je in een hoog appartementsgebouw woont waar een private drukverhogingsinstallatie is geplaatst. Troebel water Hou er ook rekening mee dat een lagere druk op het waterleidingnet tijdelijk kan zorgen voor een verstoring van de drinkwaterkwaliteit. Door opwoeling van bezinksel in het leidingnet kan het water troebel worden en verkleuren. Dit houdt geen risico in voor de gezondheid. Na verloop van enige tijd zal het leidingwater opnieuw helder worden. Ook indien je zelf niet in een afgeschakelde zone woont, kan je problemen ondervinden met de drinkwatervoorziening, bijvoorbeeld als jouw drinkwater afkomstig is uit een regio die wel wordt afgeschakeld. De Watergroep heeft voor al haar installaties een risicoanalyse en bijhorend actieplan uitgewerkt om mogelijke problemen zo beperkt mogelijk te houden. Ook jij kan daarbij helpen, in eerste instantie door zuinig om te springen met elektriciteit. Als je bij een stroomuitval zo weinig mogelijk water verbruikt, zorgt je er bovendien voor dat we langer verder kunnen met de beschikbare voorraden. Is de drinkwatertoevoer ondanks alle voorzorgen toch onderbroken, draai dan alle kranen dicht, zodat je niet nutteloos water verbruikt zodra de watervoorziening opnieuw opstart. Een mogelijke afschakeling wordt op voorhand aangekondigd. Is dat bij jou het geval? Raadpleeg dan zeker voor de aangekondigde afschakeling van het elektriciteitsnet de website Je kan met jouw vragen ook terecht op ons klantennummer, Wintertips: bescherm jouw waterleiding en watermeter Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep enkele tips: Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen boven het vriespunt blijft. Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de watermeter: deze kunnen smelten door de warmte. Wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding, maar leg het parallel. Knutsel niet zelf iets in elkaar en doe beroep op een vakman. Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind. Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid. Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig de stand van jouw watermeter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. Je kan bijvoorbeeld s avonds voor het slapengaan de stand van de watermeter noteren. Indien je s nachts geen water verbruikt hebt en je stelt s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek. Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan. Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn? Indien er nergens in de woning water is, dan is de aansluiting waarschijnlijk bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof omwille van smeltgevaar. Beweeg de haardroger voortdurend heen en weer. Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er kunnen buizen gesprongen zijn en dan zit je met waterschade na ontdooiing. Na controle kan je de hoofdkraan volledig openzetten. Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, moet je de hulp inroepen van jouw drinkwaterbedrijf. Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan je enkel wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien de leidingen vanzelf. In dat geval hou je de hoofdkraan best dicht als je niet thuis bent of gaat slapen. Zo vermijd je eventuele lekken bij plotse dooi. In geval van waterschade neem je best contact op met jouw verzekeraar. Maak ook de nodige foto s. Meer tips? Surf naar 4 gemeentenieuws

5 NIEUWS Openbaar onderzoek RUP historische hoeve Wittenberghof Het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Historische Hoeve Wittenberghof werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 23 oktober Voor dit RUP loopt er een openbaar onderzoek tot en met 23 januari Het doel van dit RUP is een bestemmingswijziging doorvoeren. Het streeft naar het behoud van de historische kenmerken en erfopstelling van de hoeve. De hoeve Wittenberghof ligt in de industriezone Ter Donkt I, ten zuiden van de Ringlaan N36 en ten noorden van het bestaande bedrijf Cras langs de E17. Dossier inkijken Het volledige dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst ruimtelijke ordening. Je vindt het verordenende plan en de voorschriften ook op Bezwaren en opmerkingen Bezwaren en opmerkingen indienen kan: aangetekend naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk; tegen ontvangstbewijs bij de dienst ruimtelijke ordening. Bezwaren en opmerkingen indienen kan tot en met 23 januari Schrijfmarathon Amnesty International Jouw brief kan levens veranderen Van 6 tot 10 december organiseert Amnesty International de Schrijfmarathon. Honderdduizenden Amnesty-activisten over de hele wereld schrijven dan voor 12 mensen in nood. Eén van hen is Raif Badawi die in Saoedi-Arabië veroordeeld werd tot 10 jaar cel en 1000 zweepslagen omdat hij kritische artikels op zijn blog schreef. Amnesty voert tijdens de marathon ook actie voor Moses Akatugba, een jongeman uit Nigeria die gefolterd werd en de doodstraf kreeg voor het stelen van drie gsm s, en Chelsea Manning uit de VS die een straf van 35 jaar kreeg omdat ze overheidsinformatie lekte via WikiLeaks. Een handgeschreven brief met een persoonlijke boodschap blijkt nog altijd een ijzersterk actiemiddel te zijn. 1 op 4 van Amnesty s schrijfacties hebben resultaat: iemand komt vrij, een doodstraf wordt omgezet naar een gevangenisstraf, de leefomstandigheden in de gevangenis verbeteren. Maar zelfs als er niet meteen resultaat wordt geboekt, dan nog betekenen die brieven en solidariteitsboodschappen heel veel. Ze steken een hart onder de riem van de slachtoffers, maar ook van hun familie en vrienden. Door die brieven weten ze dat ze niet vergeten worden, dat mensen aan hen denken en voor hen opkomen. Tijdens de Schrijfmarathon van 2013 werden maar liefst 2,3 miljoen brieven geschreven. Er kwamen toen vier mensen vrij die ten onrechte vastzaten en verschillende anderen zagen een verbetering in hun situatie. Amnesty International wil dit jaar in Vlaanderen brieven schrijven en Deerlijk draagt met plezier haar steentje bij. We roepen iedereen op om van 6 tot 10 december in de pen te kruipen en een brief te schrijven voor Raif, Moses, Chelsea en de 9 andere mensen die centraal staan tijdens deze actie. Meer info over de marathon en de individuele dossiers vind je op Verschillende gemeentelijke diensten gesloten op nationale stakingsdag Het gemeentehuis en containerpark, de bibliotheek, cultuurdienst, sportdienst en jeugddienst zijn niet open op maandag 15 december omwille van de nationale staking. Het Sociaal Huis blijft wel open. Cultuur- en sportactiviteiten in OC d Iefte, de buurthuizen en de sporthal gaan dus gewoon door. gemeentenieuws 5

6 CULTUUR Marc Vanneste Kunstenaar van de maand december Van 15 december tot 15 januari toont Marc Vanneste zijn werk aan de Kunstmuur in d Iefte. We laten hem zelf aan het woord. Sedert 1979 woon ik in Sint-Lodewijk. Decennialang leefde ik als dorpsbewoner een beetje ondergedoken, benomen als ik was door een drukke beroepsactiviteit, die ik elders uitoefende. In die periode was er van enige artistieke uiting geen sprake. Tot mijn pensioen in zicht kwam. Mijn broer Pol, bezorgd dat ik mogelijk in het spreekwoordelijke zwarte gat zou kunnen vallen, herinnerde zich dat ik als kind graag tekende en hij kocht me enkele initiatieboeken over kunstbeoefening. Als kind maakte ik inderdaad graag potlood- en pentekeningen over gebouwen, kastelen, landschappen en die werkjes (ont)sierden de muur van de huiskamer. Me verdiepend in de boekjes over tekenen en schilderen, had de ingedommelde jeugdmicrobe me snel weer te pakken. Ik raakte vooral geboeid door de aquarelleertechniek omdat de doorschijnendheid en de vluchtigheid van waterverf me fascineerde. Dus ging ik aan de slag. Mensen met artistieke ervaring waarschuwden me dat ik verdomd veel zou moeten weggooien, want aquarel staat bekend als een medium dat onvoorspelbaar en veeleisend is. Het moet dan maar zo zijn, dacht ik, en ik zette door. Inderdaad, de werken uit die beginperiode leken er niet op. Maar toch, af en toe was er een toevalstreffer die volgens mijn normen door de beugel kon. Ik schepte er de moed uit om voort te doen. Dat betekent niet dat alle werkjes die ik nu maak perfect zijn. Er zit nog ballast tussen. Maar de uitval is aanzienlijk kleiner geworden. En ik waagde het om me in te schrijven voor de kunsttentoonstelling van het Davidsfonds tijdens de jaarlijkse kermis in Deerlijk. Ik schilder van alles en nog wat: een foto in de krant, een reisimpressie (waarvan ik een foto heb), een beeld dat ik opzuig tijdens de dagelijkse wandeling met de hond Het kan allemaal een inspiratiebron zijn. Af en toe waagde ik me ook al eens aan een ander medium zoals olieverf, acryl, gouache, pastel. Maar het lag me niet zo, ik keerde onvermijdelijk naar aquarelverf terug. Aan stromingen, tendensen en de mode van de dag heb ik lak. Ik schilder waar ik zin in heb. Wat niet betekent dat ik niet graag naar kunst kijk, zoals de meesters van het impressionisme, Monet, Turner, Emiel Claus. Ook de fratsen van surrealist René Magritte kunnen me bekoren. Af en toe probeer ik een grappige noot in mijn schilderijtjes te stoppen door de dingen op hun kop te zetten. Al vind ik zelf dat aquarel zich daar niet zo goed toe leent. Op een gegeven moment kreeg ook mijn dochter Aubélia de smaak van het tekenen en schilderen te pakken. Maar nu is ze overgeschakeld op fotografie, macrofotografie eigenlijk, waar ze op een heel speciale, bijna magische manier de natuur en vooral bloemen in beeld brengt. Je zou het ook schilderen kunnen noemen, maar dan met de lens. Mijn werk is haast uitsluitend figuratief. Maar aquarel is vooral een spel van kleur en onverwachte effecten. Ik wil proberen om net deze eigenschappen beter in de verf te zetten, zodat mijn werk straks een beetje abstracter zal lijken. Maar dat is toekomstmuziek. Workshop Tapas door Nadine Fiems, LBV West-Vlaanderen We zetten het nieuwe jaar feestelijk in. We genieten van een glaasje cava en bereiden samen enkele hapjes. Eenvoudig in bereiding, betaalbaar en gezond. Wie er vorige keer bij was, zal het ook nu niet willen missen. Waar en wanneer? Maandag 19 januari om uur in OC d Iefte Kostprijs 6 euro (degustatie inbegrepen) Inschrijven Vooraf inschrijven (vóór 15 januari) is noodzakelijk door betaling op rekeningnummer BE van 50 Actief Deerlijk met mededeling naam aantal personen Meer info gemeentenieuws

7 CULTUUR Theater Tableau Nr. 1 / April in Paris Albert en Betty hebben een haat-liefdeverhouding. Ze houden ervan mekaar te haten. Maar dan wint Betty een romantisch weekendje Parijs voor twee: een korte cruise en 1 overnachting in de lichtstad. Het is een sprong in het diepe voor een koppel dat nooit verder gereisd heeft dan de kerktoren. Naar een land waar je als vrouw rechtstaand moet plassen, àlle brood Frans is en je aantrekkelijke jonge vrouwen op straat ziet met hoge hakken en push-up beha s. Zullen ze zwemmen of verzuipen? April in Paris is een hilarische, bitterzoete komedie van John Godber, in Engeland de derde meest opgevoerde auteur na Shakespeare en Ayckbourn. Waar en wanneer? Vrijdag 16 en zaterdag 17 januari om uur in OC d Iefte Tickets volwassenen: 12 euro 60+: 10 euro jongeren: 6 euro Meer info Die Ghesellen, , Cultuurdienst, , Gezocht: lokale helden We zoeken muziekgroepjes, singer-songwriters, klassieke ensembles, jazzbands, en DJ s om het centrum van Deerlijk op donderdag 30 april om te toveren tot een groot muziekfestival! Wij bieden unieke locaties aan, jullie zorgen voor de muziek. Jij bent een lokale held? Maak je meest verrassende, ludieke, vernieuwende filmpje en stuur dit door naar of vóór 5 januari! Stel jezelf kort voor, film een nummer in je repetitiekot of onder de kerstboom en maak ons benieuwd naar jullie muziek! Toen het kerkhof nog een hof rond de kerk was... Afgeperkte begraafplaats aan de zuidzijde van de Sint-Columbakerk: links Caroline Augustine Bury (Roubaix 1821-Deerlijk 1887), weduwe van André Ovelacq ( Roubaix 1879), en rechts hun dochter Marie Caroline Ovelacq (Roubaix 1850-Deerlijk 1890). De foto is waarschijnlijk genomen omstreeks 1905 en bevindt zich in het familiealbum van de familie Ovelacq. In 1925, bij de aanleg van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats in de Hoogstraat, verdween het oude kerkhof rond de kerk geleidelijk. Op de vooravond van WO II was het volledig verdwenen. Voor 10 euro kan ook jij Derlike, het driemaandelijks tijdschrift van de heemkring, lezen. Overschrijven kan op het rekeningnummer BE Of telefoneer naar Erelid ben je vanaf 15 euro, beschermend lid vanaf minstens 25 euro. gemeentenieuws 7

8 CULTUUR Kerstboomverbranding Op zaterdag 10 januari kan je op kinderboerderij t Bokkeslot terecht voor de kerstboomverbranding van de Gezinsbond. Kom met het hele gezin gratis genieten van de warmte van je kerstboom, een gezellige kerstsfeer, een drankje en een hapje. Aanvang om uur, einde voorzien rond uur. Verzamelpunten kerstbomen In de voormiddag kan je jouw kerstboom binnenbrengen tussen 9.00 en uur op de parking van OC d Iefte en de parking aan de kerk van Sint-Lodewijk. Bij het binnenbrengen van de kerstboom krijg je een bon voor een drankje op de kerstboomverbranding. Vanaf uur kan je de kerstbomen rechtstreeks bij de kinderboerderij afleveren. Kerstmarkt Sint-Lodewijk steunt goed doel Rond de kerktoren van Sint- Lodewijk zorgen talrijke verenigingen voor een gezellige kerstmarkt. We brengen een combinatie van lekker eten en drinken en zorgen vanzelfsprekend voor een leuke sfeer. De man uit Lapland ontvangt je met open armen. Je hebt dus geen excuus om er niet bij te zijn. Bovendien gaat de opbrengst van de kerstmarkt naar een uitstap voor kanker -en mucoviscidosepatiëntjes van het UZ Gent naar Pairi Daiza. Een perfect eindejaar met de bib De kerstman versiert zijn kerstboom met zilveren slingers en sterretjes van goud, met balletjes gehakt, omdat hij daar zo van houdt! Dit gedicht en andere levenswijsheden passeren de revue in de bib tijdens de eindejaarsperiode. We helpen je zelfs een eindje verder met een stapel boeken, liedjes en gedichten die je helemaal in de sfeer brengen. Je leert zelfs hoe je tafels moet dekken om jouw gasten als echte koningen en koninginnen te ontvangen. Zoek je inspiratie voor zelfgemaakte cadeaus? We kunnen suikertantes of nonkels die hun neefjes en nichtjes willen verrassen en ook wel een beetje in verlegenheid brengen met een gebreide trui zeker helpen. Loop dit eindejaar dus zeker even de bib binnen, want aan onze themastand vind je alles over Kerst en Nieuw. Gedicht door Lieve Brouns, uit Mijn beste wensen, inspiratie voor Kerst en Nieuwjaar van Majke Jongen. Waar? Parking vrije basisschool Sint-Lodewijk. Bij slecht weer in het Heem van de Chiro. Wanneer? 19 december vanaf uur tot middernacht 8 gemeentenieuws

9 SPORT 31e Kerstcorrida De Kim & De Sam zondag 21 december De Kerstcorrida brengt Deerlijk op zondag 21 december voor de 31 e maal aan het lopen. Iedereen kan meedoen, van getrainde hardlopers tot kale veertigers met een midlifecrisis. Zijn de veters van jouw nieuwe loopschoenen al gestrikt? Heb je het parcours al verkend? Heb je al een schare supporters gemobiliseerd? Waag dan je kans in de Kerstcorrida en rep je naar de startlijn. Inschrijven Vooraf inschrijven kan via tot en met dinsdag 16 december. In het Sportcentrum (Hoogstraat 136): - zaterdag 20 december van tot uur - zondag 21 december vanaf uur tot 1 uur voor de start van de wedstrijd Inschrijvingsprijs vooraf (tot en met 16 december) < 12 jaar: 2 euro vanaf 12 jaar: 8 euro groepen (min. 15 deelnemers): 7 euro Inschrijvingsprijs op zaterdag en zondag < 12 jaar: 3 euro vanaf 12 jaar: 12 euro Borstnummers afhalen + kleedkamers in het sportcentrum zaterdag 20 december van tot uur zondag 21 december vanaf uur Trofeeën en aandenken jongerenlopen: medaille voor de eerste 3 plaatsen per reeks + aandenken voor elke deelnemer. 5 en 15 km: T-shirt voor iedereen (zolang de voorraad strekt) Prijs voor de eerste 10 plaatsen 5 km en 15 km (dames en heren) + extra prijs per reeks en per afstand Grote prijs veteranen: 15 km: speciale prijs voor elke veteraan (+40j) Prijsuitreiking Jongeren: ter plaatse onmiddellijk na de aankomst in School De Kim, Sint-Amandusstraat 20 (dicht bij de aankomst) 5 km: omstreeks uur 15 km: omstreeks uur Medische verzorging Het Rode Kruis Deerlijk zorgt voor medische verzorging. We zorgen ook voor verfrissing op de omloop en een warme drank na aankomst van de 5 en 15 km in OC d Iefte. Meer info Voor antwoorden op je vragen kan je terecht op de website: of of het Corridanummer Verkeerssituatie Tijdens de kerstcorrida is er geen verkeer toegelaten op de hele omloop. In die straten geldt ook een volledig parkeerverbod. In enkele straten in de buurt van het parcours is er geen verkeer mogelijk maar kan parkeren wel. Parcours, tijdsopname en uitslagen We zorgen voor een duidelijke kilometeraanduiding en elektronische tijdsopname. De uitslagen vind je de dag na de wedstrijd op gemeentenieuws 9

10 UIT IN DEERLIJK Woensdag 7 januari uur: kaarting, hoger-lager spel en kletshoek in buurthuis de Wieke Organisatie: Seniorenclub Molenhoek Maandag 15 december uur: diavoordracht La douce France door Herman Vandenameele in OC d Iefte Organisatie: 50 Actief Deerlijk tot uur: petanque op het Gaverdomein Organisatie: sportdienst uur: kerstfeest in buurthuis de Statie Organisatie: okra Sint-Lodewijk uur: kampioenenkaarting in OC d Iefte Organisatie: okra Deerlijk Dinsdag 16 december uur: kerstfeest in OC d Iefte Organisatie: okra Deerlijk uur: kaarting en koffietafel, gezellig samenzijn, teerlingbak en kerstfeest in buurthuis de Statie Organisatie: Vriendenkring derde leeftijd tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst Woensdag 17 december uur: kaarting in bar rusthuis Organisatie: Seniorenclub Braamakker uur: kaarting in het zaaltje, Vlasstraat Organisatie: Senioren kaartersclub Gaverwijk uur: algemene ledenvergadering, kerstviering in OC d Iefte Organisatie: Neos Donderdag 18 december tot uur: yoga voor senioren in OC d Iefte Organisatie: sportdienst uur: kaart- en spelnamiddag in buurthuis Sint-Lodewijk Organisatie: okra Sint-Lodewijk uur: viking kubb in buurthuis de Wieke Organisatie: okra Deerlijk uur: kaarting en koffietafel in OC d Iefte Organisatie: S-Plus tot uur: volwassenen omnisport: speedminton Organisatie: sportdienst Zaterdag 20 december uur: voetbal: Deerlijk Dosco Beveren uur: basket: Dames 2PL Brugge C uur: basket: Heren 3PL Wervik C uur: badminton: DZ99 4G Brugse uur: basket: Heren 1PL Wielsbeke Zondag 21 december 9.15 uur: voetbal: Real Knok Ast Heule uur: basket: Dames 1PL St Katelijne Waver Maandag 22 december uur: kerstfeest in OC d Iefte Organisatie: Femma d Annekes Deerlijk Vrijdag 26 december uur: Silvesterconcert in buurthuis de Wieke Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Zaterdag 27 december 9.00 uur: basket: X-Mas tornooi Zondag 28 december 9.00 uur: basket: X-Mas tornooi Maandag 29 december 9.00 uur: basket: X-Mas tornooi Zaterdag 3 januari uur: volleybal: Dames 2PL Marke B uur: badminton: DZ99 2H/3H Beker Maandag 5 januari tot uur: petanque op het Gaverdomein Organisatie: sportdienst Dinsdag 6 januari tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: bijeenkomst fotoclub in OC d Iefte Organisatie: Fotoclub Donderdag 8 januari uur: kaartnamiddag in OC d Iefte Organisatie: Neos tot uur: volwassenen omnisport Organisatie: sportdienst Vrijdag 9 januari uur: nieuwjaarsreceptie in OC d Iefte Organisatie: Davidsfonds en Die Ghesellen uur: basket: Dames 1PL Monceau Zaterdag 10 januari 8.00 uur: badminton: jeugdtornooi KW-CUP tot uur: vissen: Wintercriterium Visclub De Gaverkasteelvissers uur: computerclub in buurthuis de Wieke Organisatie: CGC vzw uur: voetbal: Sparta Belgiek SV Ingooigem uur: voetbal: Deerlijk Otegem uur: badminton: DZ99 1D Dijlevallei Zondag 11 januari 9.15 uur: voetbal: Gavervrienden Wortegem uur: basket: Dames 2PL Blue Stars Brugge C uur: basket: Heren 3PL Moorsele B uur: basket: Heren 1PL Oostende A Maandag 12 januari tot uur: petanque op het Gaverdomein Organisatie: sportdienst Dinsdag 13 januari uur: kookreeks in OC d Iefte Organisatie: KVLV Vrouwen met Vaart uur: onder-ons-namiddag in OC d Iefte Organisatie: Ziekenzorg uur: okra academie: de prijs van uw gezondheid door prof. Lieven Annemans in OC d Iefte Organisatie: okra regio Kortrijk 10 gemeentenieuws

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

ZONDER ELEKTRICITEIT GEEN THUISZORG?

ZONDER ELEKTRICITEIT GEEN THUISZORG? ZONDER ELEKTRICITEIT GEEN THUISZORG? Stroomtekort, afschakelplan, stroomonderbrekingen, bevoorradingszekerheid... Iedereen spreekt erover. Je hebt het gehoord op de radio, gelezen in de krant, gezien op

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017 Nieuwsbrief december 2017 Appwijs - ontdek tientallen onmisbare apps voor je tablet en smartphone Heb je een smartphone of een tablet? Dan heb je ongetwijfeld al enkele apps uitgeprobeerd! Maar zo zijn

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie September 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

VOORJAARSBLOK 2014-2015

VOORJAARSBLOK 2014-2015 VOORJAARSBLOK 04-05 WAT DOEN WE IN HET VOORJAAR? Dit is het boekje van het voorjaarsblok. Voorjaar? Maar het is toch winter? Het is inderdaad winter maar in de tijd dat dit blok loopt, beginnen ook de

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Energievreters. Samen pakken we ze aan!

Energievreters. Samen pakken we ze aan! Energievreters Samen pakken we ze aan! Agenda Kortingsbon Eandis voor beschermde afnemers Beschermde afnemers Samenaankoop groene energie Energiefacturen Energievreters Waardoor? Voorbeeld Recupel Samenaankoop

Nadere informatie

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Welkom Welkom bij BIbelOtje Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Algemene info Bij Bibelotje is uw kindje alle werkdagen van 7u30 tot 18u welkom! Een dagje spelen bij Bibelotje kost 25. Er wordt

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Kringgesprek. op 20 december rond 18.30 uur. Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen.

Kringgesprek. op 20 december rond 18.30 uur. Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen. Kringgesprek Vanavond afscheid van Juf Nielza Wijks! op 20 december rond 18.30 uur Nummer 8 2012-2013 2013 Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen. ruim

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

en Genieten Kerst in Hof van Egmont... maar! elk jaar een beetje anders.

en Genieten Kerst in Hof van Egmont... maar! elk jaar een beetje anders. KERSTSPECIAL Kerst in Hof van Egmont... elk jaar een beetje anders. Hier is hij weer! De kerstfolder met vertrouwde maar ook een gans palet aan gloednieuwe activiteiten die voor elk van jullie een warm

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij?

nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij? nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij? ACTIES Evenementen Friends time schoon madammen avonden Bachelorette day Are you ready to get married Hoge hakken avond Thema weekends Wie zijn wij Het Corbie team,

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN Art. 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de culturele en socio-culturele verenigingen en bepaalt

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013

PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013 PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013 Wapenen tegen borstkanker... Gezond zijn is belangrijk voor iedereen. Ook voor jou! Draag zorg voor jezelf en geniet van het leven. Maak tijd voor jezelf en let op je gezondheid.

Nadere informatie

60 jaar. Januari 2011 27/05

60 jaar. Januari 2011 27/05 60 jaar Januari 2011 27/05 27 ste jaargang. nr 05 korte inhoud Wat voorbij is... KWB mini-voetbal... Opbouw kerststal... Samenaankoop stookolie... KWB kattenbos viert kerst Wat komt... KWB Nieuwjaarsduik...

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Maandlijst December Januari

Maandlijst December Januari Maandlijst December Januari Jaarthema 2013-2014 Algemene informatie - Zoals in de infobundel staat, zal de maandlijst enkel nog via onze site verkrijgbaar zijn (www.kljstrijtem.be). Moest dit een probleem

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste ouders, In de eerste nieuwsbrief van 2015 bezorgen wij jullie de nodige informatie i.v.m. de geplande activiteiten van de komende weken. Het schoolteam Agenda Vrijdag 30

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter april-mei-juni 2017 Parkstraat 34/12, 1800 Vilvoorde Het is weer lente! De koude dagen zijn (hopelijk) voorbij. Er staat weer heel wat te gebeuren! Nieuwe uitstappen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2010

Nieuwsbrief December 2010 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief December 2010 KERSTVAKANTIE Vanaf vrijdagmiddag 24 december 12u00 tot en met zondag

Nadere informatie

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Welkom Lied: Dank je voor dit warme licht (kaarsen worden aangestoken door Youri) 1. Eerste kaars, wat wil jij zeggen als je branden gaat? Zie jij in je mooiste

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen De Zorgmakelaar aan huis Zonder zorgen thuis blijven wonen Mijn vrouw en ik kunnen onszelf nog goed uit de slag trekken. Wel organiseert Debbie al wat praktische hulp bij ons thuis waardoor we nu opnieuw

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Aan iedereen prettige eindejaarsfeesten en een heel erg gelukkig 2014! Geniet van een welverdiende vakantie!

Aan iedereen prettige eindejaarsfeesten en een heel erg gelukkig 2014! Geniet van een welverdiende vakantie! Van 16 december tot 20 december 2013 Aan iedereen prettige eindejaarsfeesten en een heel erg gelukkig 2014! Geniet van een welverdiende vakantie! Wat doen onze kleuters deze week? Instapklas + eerste kleuterklas:

Nadere informatie

Open Bedrijven Dag. Uitblinkers gespot. GreenVille. 5 oktober 10 17u. Met medewerking van:

Open Bedrijven Dag. Uitblinkers gespot. GreenVille. 5 oktober 10 17u. Met medewerking van: Open Bedrijven Dag 5 oktober 10 17u Uitblinkers gespot GreenVille NAC Met medewerking van: Beste bezoeker, Na het succes van vorig jaar met maar liefst 3000 bezoekers, slaan GreenVille en de gemeente Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

Altijd iemand dichtbij

Altijd iemand dichtbij Altijd iemand dichtbij UES030_brochureA5_06.indd 1 27/10/15 17:41 UES030_brochureA5_06.indd 2 27/10/15 17:41 Het mooiste cadeau: altijd iemand dichtbij. Het is voor veel mensen erg herkenbaar: uw ouders,

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

40 dagen sparen voor ons goede doel

40 dagen sparen voor ons goede doel Scheurkalender Vastentijd 40 dagen sparen voor ons goede doel. Hoe goed heb JIJ het? Misschien kun je een ander helpen, die het niet zo goed heeft als jij. Scheur elke dag een blaadje af En lees wat je

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu.

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu. www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

Leren (kan je ) leren!

Leren (kan je ) leren! Leren (kan je ) leren! Leertips op maat van de middenschool Beste leerlingen en ouders, Het begrip leren leren klinkt jullie waarschijnlijk niet onbekend in de oren. We hopen dat er in de basisschool al

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

Cursus en activiteiten programma voor mensen met een beperking 2015-2016

Cursus en activiteiten programma voor mensen met een beperking 2015-2016 Cursus en activiteiten programma voor mensen met een beperking 2015-2016 yoga Yoga Je leert de basis van Yoga. Het is meer dan alleen maar een uurtje ontspannen. Met yoga leer je de balans vinden tussen

Nadere informatie

6. wat is de boodschap van de plaatsers aan de eigenaars? Aan de voorbijgangers? Proficiat, reden tot feesten. (Er is geen plakkaat)

6. wat is de boodschap van de plaatsers aan de eigenaars? Aan de voorbijgangers? Proficiat, reden tot feesten. (Er is geen plakkaat) 18 dec Interview door Luk Indesteege met Armand Nijs (71), 50 jaar gehuwd met Marie-Julienne Thuys (72) Hengelhoefstraat 85, 3600 Genk gepensioneerd bakker in Hoevenzavel, Marie-Julienne hielp in bakkerij.

Nadere informatie

Ruggeveldje december 2015

Ruggeveldje december 2015 Ruggeveldje december 2015 Beste schaatsleden en vrienden, Een witte kerst, met deze temperaturen lijkt die nog ver weg! En toch, dé feestmaand van het jaar staat weer voor de deur. Dit wil ook zeggen dat

Nadere informatie

OK ZOMERBL -2014 2013

OK ZOMERBL -2014 2013 ZOMERBLOK 0-0 WAT DOEN WE IN DE ZOMER? Nu de zon wat meer gaat schijnen, kunnen we met de Brede School ook weer vaker naar buiten. Wie heeft daar nu geen zin in? Grijp je kans want dit is alweer het laatste

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Afschakelplan elektriciteit Sector Kinderopvang

Afschakelplan elektriciteit Sector Kinderopvang Afschakelplan elektriciteit Sector Kinderopvang VVSG-Studiedag - 17 december 2014 Inhoud 1. Mijn kinderopvang afgeschakeld? 2. Open, sluiten, alternatief 3. Informeer nu! 4. Financiële gevolgen 5. Tips

Nadere informatie

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellips 6e verdieping Koning Albert II laan 35, bus 40 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Maart 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie november 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Repair Café 6 Sinterklaasfeest 7 Winterfeest 8 Nieuwjaarsetentje 9 Fotopagina 10 Fiets-Mo-Biel

Nadere informatie

NIEUWS UIT DE NOORD ZUIDADVIESRAAD

NIEUWS UIT DE NOORD ZUIDADVIESRAAD NIEUWS UIT DE NOORD ZUIDADVIESRAAD Intro Met deze nieuwsbrief willen we de leden van de Noord - Zuidadviesraad en geïnteresseerden informeren over de werking van de Noord Zuidadviesraad van Zwevegem en

Nadere informatie

Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte!

Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! 1 begint meer en meer op een echte te lijken! Lange grijze haren worden eraan toegevoegd doordat we de eerder gescheurde

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie