gemeentenieuws 2014 Genegen groeten, Claude Croes Burgemeester CULTUUR gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeentenieuws 2014 Genegen groeten, Claude Croes Burgemeester CULTUUR gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr."

Transcriptie

1 CULTUUR gemeentenieuws 2014 maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr p Beste Deerlijkenaren Traditiegetrouw richt ik mij in de eindejaarsperiode tot jullie, om eens terug te blikken op het voorbije jaar en vooruit te blikken naar Op gemeentelijk vlak werd er veel gerealiseerd, met onder meer het pilootproject van het mobiel dienstencentrum in bepaalde wijken, de voorbereidingen van een aantal openbare werken waaronder de Stationsstraat, de realisatie van een buurthuis in Sint-Lodewijk, de aanleg van een speelpleintje in het gemeentepark, de realisatie van de ambachtelijke zone op de site Brandemolen, de vernieuwing van de speelplaats in onze school, de voorbereidingen van de brandweerhervorming en de vernieuwing van de cafetaria in de sporthal. We mochten ook een nieuwe pastoor in onze gemeente verwelkomen was ook een jaar van afscheid nemen. Ik werd getroffen door het overlijden van een aantal mensen die behoorden tot onze Deerlijkse gemeenschap. Verkeersslachtoffers dompelden Deerlijk in diepe rouw. Dit deed mij stilstaan bij de relativiteit van het dagdagelijkse leven. Voor 2015 zijn er heel wat uitdagingen: de start van de brandweerzone Fluvia, de aanzet voor een nieuwe brandweerkazerne, de aanpak van (kinder)armoede, de start van de werken in de Stationsstraat, de uitwerking van het Huis van het kind, de blijvende subsidiëring van onze vele verenigingen, de zorg voor ons onderwijs, onze gemeente financieel gezond houden, de vernieuwing van de begraafplaatsen en nog veel meer. Ik wil in deze nieuwjaarsgroet de vele Deerlijkenaren danken die mij en mijn gezin in de loop van 2014 het beste toewensten en steunden. Mama Justine, grote zus Stiene en ikzelf genieten ten volle van de mooie familiemomenten met onze kleine Raphaëlle. Tot slot wil ik ook vermelden dat onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in een nieuw kleedje zit. Acht Deerlijkse verenigingen zorgen voor verschillende standen met drank en hapjes. We starten op de eerste zaterdag van het jaar om uur zodat ook jonge gezinnen met kinderen aanwezig kunnen zijn. Ik nodig jullie allen uit om te genieten van onze nieuwe formule en wil via deze weg de meewerkende verenigingen van harte danken. Ik wens jullie allen graag een fijne Kerstperiode, een gezellig eindejaar en een gezond en vreugdevol Hopelijk kunnen we elkaar op zaterdag 3 januari, mijn 41ste verjaardag, het beste toewensen. Genegen groeten, Claude Croes Burgemeester gemeentenieuws 1 maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr

2 Inhoud 3 Nieuws 6 Cultuur 9 Sport 10 UiT in Deerlijk 12 Sociaal 14 Milieu en Groen 16 Jeugd 17 Infohoek Zitdagen Zitdagen burgemeester De burgemeester is vrij te consulteren op de 1e en 3e zaterdag van de maand van 8.15 tot 9.45 uur. Op andere mo me nten kan je langs komen op af spraak. Een afspraak maken met de burgemeester kan via het nummer of via deerlijk.be. Tijdens de kerstvakantie zijn er geen zitdagen. Gemeenteraadscommissie financiën De vergaderingen van de gemeenteraadscommissie financiën zijn openbaar. De data van de zittingen en de dagorde worden aangekondigd op Mededelingen van Sociaal Huis De eerstkomende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vindt plaats op maandag maandag 12 januari om uur in het Sociaal Huis. De zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn openbaar. Eerstkomende gemeenteraadszitting 18 december om uur in het gemeentehuis, Harelbekestraat 27. De gemeenteraadszitting is openbaar. Agenda gemeenteraad Wil je op de hoogte blijven van de dossiers die de gemeenteraad behandelt? Je kan de agenda met toelichting van de gemeenteraadszittingen gratis krijgen via . Wil je hem per post, dan betaal je jaarlijks 10 euro. Meer info via de informatiedienst, , De agenda kan je ook raadplegen aan de infokast buiten vooraan het gemeentehuis, in de bibliotheek en op Een uitgebreider verslag van de gemeenteraadszitting kan je nalezen op (Over Deerlijk > Politiek > Gemeenteraad). Je vindt dit uitgebreide, goedgekeurde verslag ook terug in de bibliotheek. 08 Kerstboomverbranding 09 Kerstcorrida BEWONERSVERGADERING Wegenis- en rioleringswerken in de Stationsstraat, Rodenbachstraat en Hoogstraat In de Hoogstraat (van het Neunkirchenplein tot de Rodenbachstraat), Rodenbachstraat en Stationsstraat (tot aan de N36) zijn er ingrijpende wegenisen rioleringswerken gepland. We zullen de bestaande riolering vervangen door een gescheiden rioolstelsel. We leggen ook een bufferbekken aan in een weiland ten noordwesten van de kruising Stationsstraat - N36 om een efficiëntere zuivering van het afvalwater te bekomen. De weg leggen we volledig nieuw aan en we voorzien parkeerstroken, voetpaden, fietssuggestiestroken en een fietspad in de Stationsstraat. De werken starten na het bouwverlof van Bewonersvergadering Op woensdag 14 januari organiseren we een bewonersvergadering waarop de ontwerper, het studiebureau Snoeck & Partners, de plannen toelicht. Daarnaast staan we ook stil bij de verplichte afkoppeling van regenwater op privaat terrein en de ondersteuning die de gemeente hierbij biedt. 12 Sneeuwtelefoon Waar en wanneer? Theaterzaal Oc d Iefte, 14 januari om uur 2 gemeentenieuws

3 NIEUWS Gladheidsbestrijding in Deerlijk Waarom en wanneer we waar strooien De gemeente beschikt sinds enkele jaren over een winterplan voor het ijs- en sneeuwvrij houden van de wegen en fietspaden. Dat plan regelt welke straten we eerst aanpakken. Strooizout Op het gemeentelijk depot is er een beperkte voorraad strooizout aanwezig en via een gemeenschappelijke aankoop werd er een veiligheidsvoorraad van 150 ton gereserveerd die snel kan geleverd worden. Onze vrachtwagen rusten we bij vrieskou of sneeuw uit met een zoutstrooier en daarnaast beschikken we ook over een pendelstrooier die we op een tractor plaatsen en ook kunnen inzetten om wegen te strooien. Waar strooien we eerst? Het is niet de bedoeling om alle wegen te strooien. We zorgen er wel voor dat bijna alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning op een bestrooide weg komen. Eerst strooien we de hoofdwegen, de wegen voor het openbaar vervoer, de wegen naar de scholen en de openbare parkings. Pas daarna pakken we wegen met een secundaire prioriteit aan. Dit zijn de bedieningswegen van een wijk en de minder drukke wegen die een extra risico opleveren omwille van bijvoorbeeld een helling of overweg. Waarom niet in mijn wijk? Verkeer in woonwijken is voornamelijk bestemmingsverkeer. Omdat er weinig doorgaand verkeer passeert, is de impact op de verkeersmobiliteit beperkter. Bovendien gaat het dooieffect van strooizout verloren bij weinig verkeer in de straat. Strooizout heeft maar maximaal effect als een continue verkeersstroom het inrijdt. Bij een kleine verkeersstroom kan strooien zelfs voor gevaarlijke situaties zorgen doordat het smeltwater terug aanvriest en er zich zo ijsplekken vormen. Daarom heeft het geen zin om in woonwijken en straten met weinig verkeer te strooien. Fietspaden Voor het ijs- en sneeuwvrijhouden van de belangrijkste fietspaden sloten we een overeenkomst af met een aannemer die de fietspaden zal behandelen. Hiervoor gebruiken we een tractor met een sneeuwschuif. Zelf verantwoordelijk voor het voetpad Bij politieverordening is elke burger verplicht om het voetpad voor zijn eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden. Zorg er wel voor dat je de sneeuw niet opstapelt op de fietspaden en dat de rooilputjes vrij blijven. Ben je zelf niet in staat om het voetpad sneeuwvrij te houden. Bel dan naar de sneeuwtelefoon (zie p. 12) gemeentenieuws 3

4 NIEUWS Wat met water bij energieschaarste? Omwille van de mogelijke energieschaarste in de komende winterperiode, bestaat de kans dat de elektriciteit tijdelijk wordt afgeschakeld. Hierdoor kan ook de drinkwatervoorziening problemen ondervinden. De Watergroep doet er alles aan om de hinder tot het absolute minimum te beperken. Je kan zelf een steentje bijdragen door zuinig om te springen met elektriciteit en water. In normale omstandigheden bevatten de watertorens en reservoirs van De Watergroep voldoende watervoorraad om enkele uren te overbruggen bij een tijdelijke stroomuitval. We zullen er dan ook voor zorgen dat alle watertorens en reservoirs op voorhand goed gevuld zijn. Waar pompinstallaties nodig zijn om het water tot bij de klanten te brengen, zullen wel bevoorradingsproblemen optreden. Dit geldt vooral op hoger gelegen plaatsen, maar ook als je in een hoog appartementsgebouw woont waar een private drukverhogingsinstallatie is geplaatst. Troebel water Hou er ook rekening mee dat een lagere druk op het waterleidingnet tijdelijk kan zorgen voor een verstoring van de drinkwaterkwaliteit. Door opwoeling van bezinksel in het leidingnet kan het water troebel worden en verkleuren. Dit houdt geen risico in voor de gezondheid. Na verloop van enige tijd zal het leidingwater opnieuw helder worden. Ook indien je zelf niet in een afgeschakelde zone woont, kan je problemen ondervinden met de drinkwatervoorziening, bijvoorbeeld als jouw drinkwater afkomstig is uit een regio die wel wordt afgeschakeld. De Watergroep heeft voor al haar installaties een risicoanalyse en bijhorend actieplan uitgewerkt om mogelijke problemen zo beperkt mogelijk te houden. Ook jij kan daarbij helpen, in eerste instantie door zuinig om te springen met elektriciteit. Als je bij een stroomuitval zo weinig mogelijk water verbruikt, zorgt je er bovendien voor dat we langer verder kunnen met de beschikbare voorraden. Is de drinkwatertoevoer ondanks alle voorzorgen toch onderbroken, draai dan alle kranen dicht, zodat je niet nutteloos water verbruikt zodra de watervoorziening opnieuw opstart. Een mogelijke afschakeling wordt op voorhand aangekondigd. Is dat bij jou het geval? Raadpleeg dan zeker voor de aangekondigde afschakeling van het elektriciteitsnet de website Je kan met jouw vragen ook terecht op ons klantennummer, Wintertips: bescherm jouw waterleiding en watermeter Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep enkele tips: Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen boven het vriespunt blijft. Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de watermeter: deze kunnen smelten door de warmte. Wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding, maar leg het parallel. Knutsel niet zelf iets in elkaar en doe beroep op een vakman. Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind. Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid. Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig de stand van jouw watermeter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. Je kan bijvoorbeeld s avonds voor het slapengaan de stand van de watermeter noteren. Indien je s nachts geen water verbruikt hebt en je stelt s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek. Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan. Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn? Indien er nergens in de woning water is, dan is de aansluiting waarschijnlijk bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof omwille van smeltgevaar. Beweeg de haardroger voortdurend heen en weer. Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er kunnen buizen gesprongen zijn en dan zit je met waterschade na ontdooiing. Na controle kan je de hoofdkraan volledig openzetten. Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, moet je de hulp inroepen van jouw drinkwaterbedrijf. Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan je enkel wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien de leidingen vanzelf. In dat geval hou je de hoofdkraan best dicht als je niet thuis bent of gaat slapen. Zo vermijd je eventuele lekken bij plotse dooi. In geval van waterschade neem je best contact op met jouw verzekeraar. Maak ook de nodige foto s. Meer tips? Surf naar 4 gemeentenieuws

5 NIEUWS Openbaar onderzoek RUP historische hoeve Wittenberghof Het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Historische Hoeve Wittenberghof werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 23 oktober Voor dit RUP loopt er een openbaar onderzoek tot en met 23 januari Het doel van dit RUP is een bestemmingswijziging doorvoeren. Het streeft naar het behoud van de historische kenmerken en erfopstelling van de hoeve. De hoeve Wittenberghof ligt in de industriezone Ter Donkt I, ten zuiden van de Ringlaan N36 en ten noorden van het bestaande bedrijf Cras langs de E17. Dossier inkijken Het volledige dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst ruimtelijke ordening. Je vindt het verordenende plan en de voorschriften ook op Bezwaren en opmerkingen Bezwaren en opmerkingen indienen kan: aangetekend naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk; tegen ontvangstbewijs bij de dienst ruimtelijke ordening. Bezwaren en opmerkingen indienen kan tot en met 23 januari Schrijfmarathon Amnesty International Jouw brief kan levens veranderen Van 6 tot 10 december organiseert Amnesty International de Schrijfmarathon. Honderdduizenden Amnesty-activisten over de hele wereld schrijven dan voor 12 mensen in nood. Eén van hen is Raif Badawi die in Saoedi-Arabië veroordeeld werd tot 10 jaar cel en 1000 zweepslagen omdat hij kritische artikels op zijn blog schreef. Amnesty voert tijdens de marathon ook actie voor Moses Akatugba, een jongeman uit Nigeria die gefolterd werd en de doodstraf kreeg voor het stelen van drie gsm s, en Chelsea Manning uit de VS die een straf van 35 jaar kreeg omdat ze overheidsinformatie lekte via WikiLeaks. Een handgeschreven brief met een persoonlijke boodschap blijkt nog altijd een ijzersterk actiemiddel te zijn. 1 op 4 van Amnesty s schrijfacties hebben resultaat: iemand komt vrij, een doodstraf wordt omgezet naar een gevangenisstraf, de leefomstandigheden in de gevangenis verbeteren. Maar zelfs als er niet meteen resultaat wordt geboekt, dan nog betekenen die brieven en solidariteitsboodschappen heel veel. Ze steken een hart onder de riem van de slachtoffers, maar ook van hun familie en vrienden. Door die brieven weten ze dat ze niet vergeten worden, dat mensen aan hen denken en voor hen opkomen. Tijdens de Schrijfmarathon van 2013 werden maar liefst 2,3 miljoen brieven geschreven. Er kwamen toen vier mensen vrij die ten onrechte vastzaten en verschillende anderen zagen een verbetering in hun situatie. Amnesty International wil dit jaar in Vlaanderen brieven schrijven en Deerlijk draagt met plezier haar steentje bij. We roepen iedereen op om van 6 tot 10 december in de pen te kruipen en een brief te schrijven voor Raif, Moses, Chelsea en de 9 andere mensen die centraal staan tijdens deze actie. Meer info over de marathon en de individuele dossiers vind je op Verschillende gemeentelijke diensten gesloten op nationale stakingsdag Het gemeentehuis en containerpark, de bibliotheek, cultuurdienst, sportdienst en jeugddienst zijn niet open op maandag 15 december omwille van de nationale staking. Het Sociaal Huis blijft wel open. Cultuur- en sportactiviteiten in OC d Iefte, de buurthuizen en de sporthal gaan dus gewoon door. gemeentenieuws 5

6 CULTUUR Marc Vanneste Kunstenaar van de maand december Van 15 december tot 15 januari toont Marc Vanneste zijn werk aan de Kunstmuur in d Iefte. We laten hem zelf aan het woord. Sedert 1979 woon ik in Sint-Lodewijk. Decennialang leefde ik als dorpsbewoner een beetje ondergedoken, benomen als ik was door een drukke beroepsactiviteit, die ik elders uitoefende. In die periode was er van enige artistieke uiting geen sprake. Tot mijn pensioen in zicht kwam. Mijn broer Pol, bezorgd dat ik mogelijk in het spreekwoordelijke zwarte gat zou kunnen vallen, herinnerde zich dat ik als kind graag tekende en hij kocht me enkele initiatieboeken over kunstbeoefening. Als kind maakte ik inderdaad graag potlood- en pentekeningen over gebouwen, kastelen, landschappen en die werkjes (ont)sierden de muur van de huiskamer. Me verdiepend in de boekjes over tekenen en schilderen, had de ingedommelde jeugdmicrobe me snel weer te pakken. Ik raakte vooral geboeid door de aquarelleertechniek omdat de doorschijnendheid en de vluchtigheid van waterverf me fascineerde. Dus ging ik aan de slag. Mensen met artistieke ervaring waarschuwden me dat ik verdomd veel zou moeten weggooien, want aquarel staat bekend als een medium dat onvoorspelbaar en veeleisend is. Het moet dan maar zo zijn, dacht ik, en ik zette door. Inderdaad, de werken uit die beginperiode leken er niet op. Maar toch, af en toe was er een toevalstreffer die volgens mijn normen door de beugel kon. Ik schepte er de moed uit om voort te doen. Dat betekent niet dat alle werkjes die ik nu maak perfect zijn. Er zit nog ballast tussen. Maar de uitval is aanzienlijk kleiner geworden. En ik waagde het om me in te schrijven voor de kunsttentoonstelling van het Davidsfonds tijdens de jaarlijkse kermis in Deerlijk. Ik schilder van alles en nog wat: een foto in de krant, een reisimpressie (waarvan ik een foto heb), een beeld dat ik opzuig tijdens de dagelijkse wandeling met de hond Het kan allemaal een inspiratiebron zijn. Af en toe waagde ik me ook al eens aan een ander medium zoals olieverf, acryl, gouache, pastel. Maar het lag me niet zo, ik keerde onvermijdelijk naar aquarelverf terug. Aan stromingen, tendensen en de mode van de dag heb ik lak. Ik schilder waar ik zin in heb. Wat niet betekent dat ik niet graag naar kunst kijk, zoals de meesters van het impressionisme, Monet, Turner, Emiel Claus. Ook de fratsen van surrealist René Magritte kunnen me bekoren. Af en toe probeer ik een grappige noot in mijn schilderijtjes te stoppen door de dingen op hun kop te zetten. Al vind ik zelf dat aquarel zich daar niet zo goed toe leent. Op een gegeven moment kreeg ook mijn dochter Aubélia de smaak van het tekenen en schilderen te pakken. Maar nu is ze overgeschakeld op fotografie, macrofotografie eigenlijk, waar ze op een heel speciale, bijna magische manier de natuur en vooral bloemen in beeld brengt. Je zou het ook schilderen kunnen noemen, maar dan met de lens. Mijn werk is haast uitsluitend figuratief. Maar aquarel is vooral een spel van kleur en onverwachte effecten. Ik wil proberen om net deze eigenschappen beter in de verf te zetten, zodat mijn werk straks een beetje abstracter zal lijken. Maar dat is toekomstmuziek. Workshop Tapas door Nadine Fiems, LBV West-Vlaanderen We zetten het nieuwe jaar feestelijk in. We genieten van een glaasje cava en bereiden samen enkele hapjes. Eenvoudig in bereiding, betaalbaar en gezond. Wie er vorige keer bij was, zal het ook nu niet willen missen. Waar en wanneer? Maandag 19 januari om uur in OC d Iefte Kostprijs 6 euro (degustatie inbegrepen) Inschrijven Vooraf inschrijven (vóór 15 januari) is noodzakelijk door betaling op rekeningnummer BE van 50 Actief Deerlijk met mededeling naam aantal personen Meer info gemeentenieuws

7 CULTUUR Theater Tableau Nr. 1 / April in Paris Albert en Betty hebben een haat-liefdeverhouding. Ze houden ervan mekaar te haten. Maar dan wint Betty een romantisch weekendje Parijs voor twee: een korte cruise en 1 overnachting in de lichtstad. Het is een sprong in het diepe voor een koppel dat nooit verder gereisd heeft dan de kerktoren. Naar een land waar je als vrouw rechtstaand moet plassen, àlle brood Frans is en je aantrekkelijke jonge vrouwen op straat ziet met hoge hakken en push-up beha s. Zullen ze zwemmen of verzuipen? April in Paris is een hilarische, bitterzoete komedie van John Godber, in Engeland de derde meest opgevoerde auteur na Shakespeare en Ayckbourn. Waar en wanneer? Vrijdag 16 en zaterdag 17 januari om uur in OC d Iefte Tickets volwassenen: 12 euro 60+: 10 euro jongeren: 6 euro Meer info Die Ghesellen, , Cultuurdienst, , Gezocht: lokale helden We zoeken muziekgroepjes, singer-songwriters, klassieke ensembles, jazzbands, en DJ s om het centrum van Deerlijk op donderdag 30 april om te toveren tot een groot muziekfestival! Wij bieden unieke locaties aan, jullie zorgen voor de muziek. Jij bent een lokale held? Maak je meest verrassende, ludieke, vernieuwende filmpje en stuur dit door naar of vóór 5 januari! Stel jezelf kort voor, film een nummer in je repetitiekot of onder de kerstboom en maak ons benieuwd naar jullie muziek! Toen het kerkhof nog een hof rond de kerk was... Afgeperkte begraafplaats aan de zuidzijde van de Sint-Columbakerk: links Caroline Augustine Bury (Roubaix 1821-Deerlijk 1887), weduwe van André Ovelacq ( Roubaix 1879), en rechts hun dochter Marie Caroline Ovelacq (Roubaix 1850-Deerlijk 1890). De foto is waarschijnlijk genomen omstreeks 1905 en bevindt zich in het familiealbum van de familie Ovelacq. In 1925, bij de aanleg van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats in de Hoogstraat, verdween het oude kerkhof rond de kerk geleidelijk. Op de vooravond van WO II was het volledig verdwenen. Voor 10 euro kan ook jij Derlike, het driemaandelijks tijdschrift van de heemkring, lezen. Overschrijven kan op het rekeningnummer BE Of telefoneer naar Erelid ben je vanaf 15 euro, beschermend lid vanaf minstens 25 euro. gemeentenieuws 7

8 CULTUUR Kerstboomverbranding Op zaterdag 10 januari kan je op kinderboerderij t Bokkeslot terecht voor de kerstboomverbranding van de Gezinsbond. Kom met het hele gezin gratis genieten van de warmte van je kerstboom, een gezellige kerstsfeer, een drankje en een hapje. Aanvang om uur, einde voorzien rond uur. Verzamelpunten kerstbomen In de voormiddag kan je jouw kerstboom binnenbrengen tussen 9.00 en uur op de parking van OC d Iefte en de parking aan de kerk van Sint-Lodewijk. Bij het binnenbrengen van de kerstboom krijg je een bon voor een drankje op de kerstboomverbranding. Vanaf uur kan je de kerstbomen rechtstreeks bij de kinderboerderij afleveren. Kerstmarkt Sint-Lodewijk steunt goed doel Rond de kerktoren van Sint- Lodewijk zorgen talrijke verenigingen voor een gezellige kerstmarkt. We brengen een combinatie van lekker eten en drinken en zorgen vanzelfsprekend voor een leuke sfeer. De man uit Lapland ontvangt je met open armen. Je hebt dus geen excuus om er niet bij te zijn. Bovendien gaat de opbrengst van de kerstmarkt naar een uitstap voor kanker -en mucoviscidosepatiëntjes van het UZ Gent naar Pairi Daiza. Een perfect eindejaar met de bib De kerstman versiert zijn kerstboom met zilveren slingers en sterretjes van goud, met balletjes gehakt, omdat hij daar zo van houdt! Dit gedicht en andere levenswijsheden passeren de revue in de bib tijdens de eindejaarsperiode. We helpen je zelfs een eindje verder met een stapel boeken, liedjes en gedichten die je helemaal in de sfeer brengen. Je leert zelfs hoe je tafels moet dekken om jouw gasten als echte koningen en koninginnen te ontvangen. Zoek je inspiratie voor zelfgemaakte cadeaus? We kunnen suikertantes of nonkels die hun neefjes en nichtjes willen verrassen en ook wel een beetje in verlegenheid brengen met een gebreide trui zeker helpen. Loop dit eindejaar dus zeker even de bib binnen, want aan onze themastand vind je alles over Kerst en Nieuw. Gedicht door Lieve Brouns, uit Mijn beste wensen, inspiratie voor Kerst en Nieuwjaar van Majke Jongen. Waar? Parking vrije basisschool Sint-Lodewijk. Bij slecht weer in het Heem van de Chiro. Wanneer? 19 december vanaf uur tot middernacht 8 gemeentenieuws

9 SPORT 31e Kerstcorrida De Kim & De Sam zondag 21 december De Kerstcorrida brengt Deerlijk op zondag 21 december voor de 31 e maal aan het lopen. Iedereen kan meedoen, van getrainde hardlopers tot kale veertigers met een midlifecrisis. Zijn de veters van jouw nieuwe loopschoenen al gestrikt? Heb je het parcours al verkend? Heb je al een schare supporters gemobiliseerd? Waag dan je kans in de Kerstcorrida en rep je naar de startlijn. Inschrijven Vooraf inschrijven kan via tot en met dinsdag 16 december. In het Sportcentrum (Hoogstraat 136): - zaterdag 20 december van tot uur - zondag 21 december vanaf uur tot 1 uur voor de start van de wedstrijd Inschrijvingsprijs vooraf (tot en met 16 december) < 12 jaar: 2 euro vanaf 12 jaar: 8 euro groepen (min. 15 deelnemers): 7 euro Inschrijvingsprijs op zaterdag en zondag < 12 jaar: 3 euro vanaf 12 jaar: 12 euro Borstnummers afhalen + kleedkamers in het sportcentrum zaterdag 20 december van tot uur zondag 21 december vanaf uur Trofeeën en aandenken jongerenlopen: medaille voor de eerste 3 plaatsen per reeks + aandenken voor elke deelnemer. 5 en 15 km: T-shirt voor iedereen (zolang de voorraad strekt) Prijs voor de eerste 10 plaatsen 5 km en 15 km (dames en heren) + extra prijs per reeks en per afstand Grote prijs veteranen: 15 km: speciale prijs voor elke veteraan (+40j) Prijsuitreiking Jongeren: ter plaatse onmiddellijk na de aankomst in School De Kim, Sint-Amandusstraat 20 (dicht bij de aankomst) 5 km: omstreeks uur 15 km: omstreeks uur Medische verzorging Het Rode Kruis Deerlijk zorgt voor medische verzorging. We zorgen ook voor verfrissing op de omloop en een warme drank na aankomst van de 5 en 15 km in OC d Iefte. Meer info Voor antwoorden op je vragen kan je terecht op de website: of of het Corridanummer Verkeerssituatie Tijdens de kerstcorrida is er geen verkeer toegelaten op de hele omloop. In die straten geldt ook een volledig parkeerverbod. In enkele straten in de buurt van het parcours is er geen verkeer mogelijk maar kan parkeren wel. Parcours, tijdsopname en uitslagen We zorgen voor een duidelijke kilometeraanduiding en elektronische tijdsopname. De uitslagen vind je de dag na de wedstrijd op gemeentenieuws 9

10 UIT IN DEERLIJK Woensdag 7 januari uur: kaarting, hoger-lager spel en kletshoek in buurthuis de Wieke Organisatie: Seniorenclub Molenhoek Maandag 15 december uur: diavoordracht La douce France door Herman Vandenameele in OC d Iefte Organisatie: 50 Actief Deerlijk tot uur: petanque op het Gaverdomein Organisatie: sportdienst uur: kerstfeest in buurthuis de Statie Organisatie: okra Sint-Lodewijk uur: kampioenenkaarting in OC d Iefte Organisatie: okra Deerlijk Dinsdag 16 december uur: kerstfeest in OC d Iefte Organisatie: okra Deerlijk uur: kaarting en koffietafel, gezellig samenzijn, teerlingbak en kerstfeest in buurthuis de Statie Organisatie: Vriendenkring derde leeftijd tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst Woensdag 17 december uur: kaarting in bar rusthuis Organisatie: Seniorenclub Braamakker uur: kaarting in het zaaltje, Vlasstraat Organisatie: Senioren kaartersclub Gaverwijk uur: algemene ledenvergadering, kerstviering in OC d Iefte Organisatie: Neos Donderdag 18 december tot uur: yoga voor senioren in OC d Iefte Organisatie: sportdienst uur: kaart- en spelnamiddag in buurthuis Sint-Lodewijk Organisatie: okra Sint-Lodewijk uur: viking kubb in buurthuis de Wieke Organisatie: okra Deerlijk uur: kaarting en koffietafel in OC d Iefte Organisatie: S-Plus tot uur: volwassenen omnisport: speedminton Organisatie: sportdienst Zaterdag 20 december uur: voetbal: Deerlijk Dosco Beveren uur: basket: Dames 2PL Brugge C uur: basket: Heren 3PL Wervik C uur: badminton: DZ99 4G Brugse uur: basket: Heren 1PL Wielsbeke Zondag 21 december 9.15 uur: voetbal: Real Knok Ast Heule uur: basket: Dames 1PL St Katelijne Waver Maandag 22 december uur: kerstfeest in OC d Iefte Organisatie: Femma d Annekes Deerlijk Vrijdag 26 december uur: Silvesterconcert in buurthuis de Wieke Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Zaterdag 27 december 9.00 uur: basket: X-Mas tornooi Zondag 28 december 9.00 uur: basket: X-Mas tornooi Maandag 29 december 9.00 uur: basket: X-Mas tornooi Zaterdag 3 januari uur: volleybal: Dames 2PL Marke B uur: badminton: DZ99 2H/3H Beker Maandag 5 januari tot uur: petanque op het Gaverdomein Organisatie: sportdienst Dinsdag 6 januari tot uur: turnen voor senioren in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: bijeenkomst fotoclub in OC d Iefte Organisatie: Fotoclub Donderdag 8 januari uur: kaartnamiddag in OC d Iefte Organisatie: Neos tot uur: volwassenen omnisport Organisatie: sportdienst Vrijdag 9 januari uur: nieuwjaarsreceptie in OC d Iefte Organisatie: Davidsfonds en Die Ghesellen uur: basket: Dames 1PL Monceau Zaterdag 10 januari 8.00 uur: badminton: jeugdtornooi KW-CUP tot uur: vissen: Wintercriterium Visclub De Gaverkasteelvissers uur: computerclub in buurthuis de Wieke Organisatie: CGC vzw uur: voetbal: Sparta Belgiek SV Ingooigem uur: voetbal: Deerlijk Otegem uur: badminton: DZ99 1D Dijlevallei Zondag 11 januari 9.15 uur: voetbal: Gavervrienden Wortegem uur: basket: Dames 2PL Blue Stars Brugge C uur: basket: Heren 3PL Moorsele B uur: basket: Heren 1PL Oostende A Maandag 12 januari tot uur: petanque op het Gaverdomein Organisatie: sportdienst Dinsdag 13 januari uur: kookreeks in OC d Iefte Organisatie: KVLV Vrouwen met Vaart uur: onder-ons-namiddag in OC d Iefte Organisatie: Ziekenzorg uur: okra academie: de prijs van uw gezondheid door prof. Lieven Annemans in OC d Iefte Organisatie: okra regio Kortrijk 10 gemeentenieuws

stadsmagazine Harelbeke editie december 2014 Wijn- en bierbeurs Groepsaankoop groene stroom Voorjaarsprogrammatie CC het SPOOR

stadsmagazine Harelbeke editie december 2014 Wijn- en bierbeurs Groepsaankoop groene stroom Voorjaarsprogrammatie CC het SPOOR blad stadsmagazine Harelbeke editie december 2014 Wijn- en bierbeurs Groepsaankoop groene stroom Voorjaarsprogrammatie CC het SPOOR Musical Belle En Het Beest Na het succes van onder andere De Leeuwenkoning

Nadere informatie

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 Groene oasen van rust Begraafplaats Sint-Denijs Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM. Bedankt aan alle vrijwilligers die meehielpen. jaargang 36 januari 2015. V.U. Schepencollege Dentergem

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM. Bedankt aan alle vrijwilligers die meehielpen. jaargang 36 januari 2015. V.U. Schepencollege Dentergem NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM jaargang 36 januari 2015 V.U. Schepencollege Dentergem Foto Baliekouter Wakken Bedankt aan alle vrijwilligers die meehielpen. Actie Kom op tegen Kanker 2014 INLEIDING Beste

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding blad stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding Feest voor de burgemeester Coco Jr. & The All Stars Een optreden van Coco Jr. & The All Stars

Nadere informatie

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Bezoek IMOG - Open Milieuraad maart - april 2012.02 Foto: Carlos Pauwels Blijf-Fit verblijf 2012 Kinderopvang Ooigem

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

DE WOMMELGEMNAAR brengt informatie vanuit uw gemeente

DE WOMMELGEMNAAR brengt informatie vanuit uw gemeente Tweemaandelijks tijdschrift Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Wommelgem www.wommelgem.be 36ste jaargang 200 juli - augustus 2012 Informatieblad DE WOMMELGEMNAAR brengt informatie vanuit uw gemeente

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13 Lede 10 8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N W O N E R S V A N L E D E VACATURES - 08 STERDAGEN - 11 UITPAS - 13 Foto: Dimitri Verbelen

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie