M~KB UNETO-VNI. Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus EK Den Haag. Excellentie,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M~KB UNETO-VNI. Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Excellentie,"

Transcriptie

1 UNETO-VNI M~KB Nederland Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus EK Den Haag Briefnummer 15/10.625/WG/Abr Onderwerp Marktverstorende werking van de Warmtewet Den Haag 23 apri12015 Telefoonnummer o~ ede(c~vnoncw-mkb.nl f.teeling a,uneto-vni.n] Excellentie, MKB-Nederland en LTNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, maken zich ernstige zorgen over de marktverstorende werking van de Warmtewet. Het betreft de bepaling in de Wanntewet die stelt dat levering van "warmtewisselaars" aan kleinverbruiker op een warmtenet is voorbehouden aan de energieleverancier. Voor de consument wordt bij aanschaf van een warmtewisselaar hierdoor de keuze tot één aanbieder beperkt. Dat kan niet de bedoeling zijn van een wet die juist tot doel heeft deze kleingebruiker te beschermen tegen het monopolie van de warmteleverancier. De installatiebedrijven die actief zijnop deze markt lopen als gevolg van deze bepaling in de Warmtewet omzet mis. Er is er geen gegronde redenen om af te wijken van het vrijemarktprincipe. Voor het essentieel functioneren van het gehele warmtenet is het niet noodzakelijk om de levering van warmtedistributie-units na het overdrachtspunt exclusief voor te behouden aan de warmteleverancier. De functie van de warmtedistributie-unit na het afleverpunt is immers vergelijkbaar met die van een cv-ketel in een gasnet. En ook daar is sprake van een vrije markt. Bovendien heeft de warmteleverancier geen prikkel om de consument de meest energiezuinige warmtewisselaars aan te bieden; de warmteleverancier verdient immers meer bij een hoger warmteverbruik. MKB-Nederland en LJNETO-VNI hebben kennisgenomen van de Warmtevisie van het kabinet (Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 305) waarin wordt aangekondigd dat de Warmtewet integraal geëvalueerd en herzien zal worden. Wij Malietoren / Bezuidenhoutseweg 12 /Postbus / 2509 AA Den Haag / / /

2

3 UNETO-VNI M~~KB Nederland Blad 2 vragen u met klem hierbij de problematiek rondom het monopolie op de levering van warmtewisselaars te adresseren. Warmtewet: monopolie warmteleveranciers bij levering warmtewisselaar Gebruikers van externe warmte zijn gebonden aan één warmteleverancier. De Warmtewet is per 1 januari 2014 inwerking getreden en beschermt kleingebruikers (tot 100 kw) van externe warmte tegen (te) hoge kosten. Hierbij geldt het NMDA-principe, niet-meer-dan-anders met als kostenreferentie een gasinstallatie en een cv-ketel. Artikel 8 van de Warmtewetstelt dat de levering van warmtewisselaars is voorbehouden aan de warmteleverancier. Deze bepaling is opgenomen in de Warmtewet naar aanleiding van een amendement van het lid Leegte (Tweede kamer, vergaderjaar , , nr. 12). Het betreffende amendement spreekt van (niet nader omgeschreven) veiligheidsoverwegingen als reden om de warmteleveranciers het alleenrecht te geven op levering van warmtewisselaars. De eventuele effecten van dit amendement zijn ten tijde van besluitvorming niet onderzocht. Situatieschets: wat is een warmtewisselaar? Een "warmtewisselaar" bestaat in vrijwel alle gevallen uit: Aansluiting met meetinrichting: een aansluiting op het warmtenet van de warmteleverancier, direct nabinnenkomst in de woning, bestaande uit aansluitleidingen van de leverancier met inbegrip van twee hoofdafsluiters, een meetinrichting en alle andere door de leverancier in de leiding aangebrachte apparatuur (voelers in de aanvoer-, en retourleiding); 2. Overdrachtspunt: het overdrachtspunt tussen de aansluiting en de wanntedistributie-unit. 3. Warmtedistributie-unit: verbonden met de binneninstallatie en het samenstel van leidingen en toebehoren, verwarmingstoestellen bestemd voor het afgeven van warmte voor ruimteverwarming en/of verwarming van warmtapwater. "Warmtewisselaar" ~ ~1 ~ 2 t Geen gegronde reden voor monopolie warmtedistributie-unit: veiligheid niet in het geding MKB-Nederland en LTNETO-VNI zien geen gegronde redenen om de installatiebedrijven uit te sluiten van levering van warmtedistributie-units.

4

5 UNETO-VNI MKB Blad 3 Het amendement van het lid Leegte stelt dat naar analogie van de Gas- en Elektriciteitswet 1998 dat er vanuit veiligheidsoverwegingen voor is gekozen om van de levering van warmtewisselaars een monopolietaak voor de leverancier te maken. Deze vergelijking gaat echter grotendeels mank; artikel 8 van de Warmtewet heeft juist een situatie gecreëerd die sterk afwijkt van de Gas- en Elektriciteitswet Niet alleen de levering van de aansluiting met meetinrichting, maar ook de levering van de warmtedistributie-unit wordt namelijk tot de monopolietaak van de warmteleverancier gerekend (zie situatieschets hierboven). Dat de aansluiting met meetinrichting in een warmtenet tot de monopolietaak van de warmteleverancier behoren is juist. Voor de veiligheid en leveringszekerheid van het warmtenet is het belangrijk om over de juiste informatie te beschikken. Tot zover klopt de analogie met de Gas- en Elektriciteitswet 1998, want ook bij gas en elektriciteit vallen behoren de meters tot de monopolietaak van (in dat geval) de netbeheerders. Vanuit veiligheidsoverwegingen is er geen reden om de warmtedistributie-unit tot de monopolietaak van de energieleverancier te rekenen. Het functioneren van een individuele warmtedistributie-unit als heeft geen impact op het functioneren van het warmtenet als geheel. Een slecht functionerende warmtedistributie-unit brengt geen risico's met zich mee voor andere gebruikers op het warmtenet of voor de stabiliteit van dit warmtenet. De nadelige gevolgen zijn voor de individuele gebruiker: een hogere rekening door warmteverlies of wateroverlast. Deze situatie kan het beste vergeleken worden met een gasinstallatie met een gasmeter en een verwarmingsketel. Hierbij valt de levering en het beheer van de gasmeter onder de verantwoordelijkheid van de netbeheerder en heeft de klant (eigenaar van de gasinstallatie vanaf de meter) voor de cv-ketel de keuzevrijheid om voor plaatsing, onderhoud en beheer te kiezen uit meerdere installatiebedrijven. Net zoals bij een Cvketel en gasmeter zijn bij een warmtewisselaar de functies (en levering) van warmtemeter en warmtewisselaar van elkaar te scheiden. Geen marktwerking: negatieve gevolgen voor consumenten en installatiebranche Het monopolie van warmteleveranciers op levering van warmtedistributie-units heeft negatieve gevolgen voor zowel de kleinverbruiker op het warmtenet (de consument) als op de installatiebedrijven die actief zijn op deze markt. Consument: geen keuze voor leverancier en mogelijk hogere energierekening De consument wil goede verwarming voor lage kosten, zowel voor de levering van warmte als voor installatie en onderhoud van de warmtedistributie-unit. De beste bescherming voor de consument is de werking van de markt. Door de levering van de warmtewisselaar bij de monopolietaak van de warmteleverancier te betrekken wordt de keuzevrijheid van de consument drastisch ingeperkt.

6

7 UNETO-VNI ~~ ~~~~CB Nederland a~aa 4 Een ander probleem voor de consument is dat de warmteleverancier geen prikkel heeft om de consument de meest energiezuinige warmtewisselaars aan te bieden; de warmteleverancier verdient immers meer bij een hoger warmteverbruik door de consument. De consument loopt zo het risico opgezadeld te worden met het een minderefficiënte warmtedistributie-unit, wat een hogere energierekening tot gevolg kan hebben. Installatiebedriiven: verlies marktaandeel en banen Voor installatiebedrijvenbetekent dit dat zij geen rol meer kunnen spelen in die markt, of alleen nog maar indirect via de warmteleverancier. Deze grote monopolisten hebben veel macht en beheersen daarmee niet alleen de markt van het aansluiten van stadsverwarming, maar uiteindelijk ook die van service en onderhoud. Dat kost deze bedrijven flinke omzet (zie situatieschets hieronder). Situatieschets: markt en werk~ele~enheid warmtedistributie-units Nederland telt ca stadsverwarmingsaansluitingen. Een aansluiting bestaat uit een energiemeter en een warmtedistributie-unit voor ruimteverwarming en/of warmtapwater, inclusief de regeling. Technische levensduur van de warmtedistributieunit is ca. 15 tot 20 jaar. Prijs voor vervanging van deze unit (combitoestel, incl. montage) bedraagt ca. 1600,- Incl. btw. Vervangingsmarkt bij ca. 5 %; ,05 * 1600,- > 44 miljoen euro. Geschat aantal arbeidsplaatsen: ca Warmteleveranciers hebben vaak al langlopende contracten met vaste partners, soms gaat het hierbij om dochterbedrijven. Hierdoor staan met name de kleinere mkbbedrijven in de installatiebranche straks mogelijk buitenspel. Installateurs stellen nu het vervangingsmoment nu zo lang mogelijk uit, omdat zij dan naar verwachting definitief hun klanten kwijt zijn aan de energieleveranciers. Immers, de partij die de warmtedistributie-unit niet meer plaatst, verliest naar alle waarschijnlijkheid ook het werk bij service en onderhoud. Misschien worden ze via de leverancier alsnog ingehuurd tegen een lager tarief, maar misschien ook niet. In ieder geval is hun marktpositie is zwaar beschadigd door de huidige wetgeving. Om dit kracht bij te zetten hebben wij één van onze leden gevraagd zijn realiteit voor u te beschrijven in een brief die u als bijlage aantreft. Het bedrijf is bereid om meer toelichting te geven in een persoonlijk gesprek. Toch is de naam van het bedrijf niet weergegeven in de brief in verband met hun marktpositie die onder druk staat. Oplossing: maak onderscheid tussen meetinrichting en warmtedistributie-unit MKB-Nederland en LTNETO-VNI stellen de volgende oplossing voor: Laat het alleenrecht voor de levering van de meetinrichting voorbehouden zijn aan de warmteleverancier. Biedt daarnaast de consument keuzevrijheid voor wat betreft de te kiezen partij voor aanschaf, huur en onderhoud van de warmtedistributie-unit. Hiermee

8

9 UNETO-VNI MKB Blad 5 ontstaat een situatie die vergelijkbaar is aan die voor consumenten met een cv-ketel. Net als bij de gas- en elektriciteitsmeter kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van verzegeling. Deze oplossing kan eenvoudig worden gerealiseerd bij de aanstaande herziening van de Warmtewet. Echter, aangezien deze herziening van de Warmtewet nog even op zich laat wachten, vragen wij u ook om zo spoedig mogelijk een passende oplossing te vinden voor de situatie die in de tussentijd bestaat. Deze bedrijven en hun klanten kunnen niet wachten tot Vanzelfsprekénd zijn wij bereid om op bovenstaande nadere toelichting te geven op bovenstaandé en mee te werken aan het vinden van een oplossing. r ; Met vriende~ijlce gro t, j ~ ~v ~ ~ t ~ ~~ ~~~_~ D s ' T' Sie a MBA S n vo4rzt~er LTNETO-VNI v orzi er -Nederland

10

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Energievoorziening op recreatieparken

Beleidsnotitie. Energievoorziening op recreatieparken Beleidsnotitie Energievoorziening op recreatieparken Driebergen 22 augustus 2011 1 Inhoudopgave Inleiding 3 1. Achtergrond 3 2. Torenhoge kosten en extreme stijging regeldruk 4 2.1 Administratieve lastenverzwaring

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA `s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 17-02-2000 E/EM/00011807 1 Onderwerp versnelling van het liberaliseringtempo

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Levering Warmte en Koude, 100-Hoog Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 2 2 Eteck Energie Bedrijven... 2 3 Technische omschrijving... 2 4 Levering... 7 5 De tarieven, afrekening en warmtewet...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) E NOTA NAAR AANLEIDING

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

Bewonersplatform Ypenburg (BPY) Den Haag, 26 januari 2010 P/A Boswinde 26 2496WB Den Haag

Bewonersplatform Ypenburg (BPY) Den Haag, 26 januari 2010 P/A Boswinde 26 2496WB Den Haag Bewonersplatform Ypenburg (BPY) Den Haag, 26 januari 2010 P/A Boswinde 26 2496WB Den Haag Aan de Minister van Economische Zaken Mw. M.J.A. van der Hoeven Door tussenkomst van projectleider Drs. Lineke

Nadere informatie

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders 28 december 2004 Notitie Anders dan niet meer dan anders Niet-meer-dan-anders (NMDA) Begin jaren tachtig is voor warmtelevering via stadsverwarming het NMDA-principe ingevoerd. Het principe is indertijd

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 150 Stadsverwarming Nr. 2 RAPPORT Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding 8 1.2 Stadsverwarming 8 1.2.1 De stadsverwarmingsketen

Nadere informatie

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Met belangstelling heb ik kennis genomen van

Nadere informatie

Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn

Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Informatiebrochure Uitgave van Essent Warmte BV, mei 2007 Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie