Import van financiële stam gegevens in Newbase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Import van financiële stam gegevens in Newbase"

Transcriptie

1 Import van financiële stam gegevens in Newbase Voor meer informatie, kijk op Newbase BV, Hardwareweg MX AMSTERDAM Tel.:

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 Het importeren of bijwerken van financiële stamgegevens...3 Uitgangspunt Uitleg inleesproces...4 Schematische weergave van het inleesproces Bestandstypen...5 Inleiding...5 Newbase gebruikt tab-gescheiden bestanden...5 Tab-gescheiden bestand vanuit Open Office Calc Bestandstructuur voor grootboeknummers Bestandstructuur btw Bestandstructuur voor valutakoersen Importeren van gegevens...10 Inleiding...10 Voorbereiding...10 Het uitvoeren van de import Overige functies...15 Standaard zoekopdrachten...15 Verwijderen van regels of alle regels...15

3 1 Inleiding Het importeren of bijwerken van financiële stamgegevens In de Newbase applicatie wordt gebruik gemaakt van diverse stamgegevens, waaronder financiële stamgegevens. In deze handleiding gaan we in op het importeren of bijwerken van: Grootboeknummers Grootboeknummers worden gebruikt in de boekhoudkundige afhandeling van in- en verkoop transacties en de daarmee in verband staande doorboeking naar een boekhoudpakket, bijvoorbeeld Twinfield. BTW tabel De btw-tabel wordt gebruikt om te bepalen wat het btw-percentage zal worden bij een bepaalde transactie, rekening houdend met de handelsregio. Valutakoersen De valuta koersen bepalen zowel voor in- als voor verkoop de omrekening naar andere valuta. Het betreffen stamgegevens die, eenmaal ingesteld, in meeste gevallen niet meer zullen veranderen, en bij voorkeur voorafgaand aan het daadwerkelijk in gebruik nemen van de Newbase applicatie ingevoerd dienen te zijn. De valutakoersen vormen hierop een uitzondering in die zin dat die periodiek aan de dan geldende valutakoersen kunnen worden aangepast. De frequentie van de aanpassing is afhankelijk van de omvang van de transacties in die vreemde valuta, en bepaalt u daarom zelf. De Newbase applicatie kent geen functie waarbij valutakoersen geautomatiseerd aan de huidige koersen kunnen worden aangepast. Voor wat betreft het grootboekschema zal gelden dat er in veel gevallen al sprake is van een bestaand grootboekschema. In deze handleiding wordt beschreven hoe de bestaande grootboeknummers, btw-tabel en valutakoersen in de Newbase applicatie kunnen worden geimporteerd of bijgewerkt De mogelijkheden die de functie biedt: inlezen van een tab-gescheiden gegevensbestand importeren van nieuwe stamgegevens vanuit de ingelezen gegevens bijwerken van gegevens van bestaande stamgegevens vanuit de ingelezen gegevens Uitgangspunt De programma's 'grootboek', 'btw' en 'valuta' bevinden zich in de Newbase applicatie in de programmagroep 'Instellingen'. In de meeste situaties zullen deze programmagroep en de genoemde programma onderdelen alleen beschikbaar zijn voor applicatiebeheerders. Er wordt dan ook uitgegaan dat deze functie wordt uitgevoerd door een gebruiker die een behoorlijke basiskennis heeft van de Newbase applicatie en bekend is met het gebruik van spreadsheets, en het opslaan van een werkblad binnen de spreadsheet als tab-gescheiden bestand.

4 Indien u bestaande grootboeknummers heeft die u wilt inlezen in Newbase, dan dient u zelf vanuit uw boekhoudpakket een export te maken, zodat u die kunt bewerken en opslaan in het formaat dat geschikt is om in te lezen. Vanwege de grote verscheidenheid aan boekhoudpakketten kan Newbase u hierover geen advies geven; raadpleeg de handleiding van uw boekhoudpakket. Let op: Indien er in de Newbase applicatie al stamgegevens bestaan, en het is gewenst dat die verwijderd worden, dan dient u dat zelf te doen. De importfunctie werkt bestaande stamgegevens bij, of voegt nieuwe toe, maar verwijdert geen bestaande stamgegevens. U bent er zelf voor verantwoordelijk geen grootboeknummers te verwijderen die mogelijk al gebruikt zijn in bestaand financiële documenten, productgroepen of producten; de applicatie controleert hier niet op. Ook voor btw en valuta geldt datzelfde al heeft aanpassing in die tabellen geen gevolg voor bestaande documenten; daar is de informatie steeds in vastgelegd. Indien u dit voor aanvang van het daadwerkelijk in gebruik nemen van de applicatie doet zal dit in het algemeen geen probleem zijn. Mocht u twijfelen neemt u dan contact op met de supportafdeling van Newbase. 2 Uitleg inleesproces De mogelijkheden die de functie biedt: inlezen van een tab-gescheiden gegevensbestand importeren van nieuwe stamgegevens vanuit de ingelezen gegevens bijwerken van gegevens van bestaande stamgegevens vanuit de ingelezen gegevens Wijzigingen doorgevoerd via de importfunctionaliteit worden niet gelogd en zijn derhalve niet in de tab 'record-info' terug te vinden. Schematische weergave van het inleesproces Ledger / Vat/ currency 2 3 Matching table 1 Spread- Sheet (tab gescheiden) 1. De spreadsheet (opgeslagen als.tab bestand) wordt ingelezen: de gegevens komen indien goedgekeurd, in de matching tabel 2. Op basis van de koppeling tussen de matching tabel en grootboek, btw-tabel of valutakoersen op basis van identificerende gegevens, kan het verband tussen de matching tabel en de tabel van de financiële stamgegevens worden gelegd om te kijken of een grootboeknummer wellicht al bestaat in het grootboek en niet opnieuw moet worden aangemaakt, maar moet worden bijgewerkt. 3. Het daadwerkelijke importeren van de stamgegevens vanuit de matching tabel naar de grootboek-, btw- of valuta-tabel vindt plaats op basis van het gelegde verband (2). Indien het verband bestaat worden gegevens bijgewerkt. Indien het verband niet bestaat wordt een nieuw grootboeknummer, valutakoers of btw-regel aangemaakt.

5 3 Bestandstypen Inleiding Er wordt vanuit gegaan dat de meeste gebruikers een spreadsheet gebruiken voor het vastleggen en eventueel bewerken van de in te lezen grootboeknummers. Op onze website staan templates die u kunt gebruiken. In het hoofdstuk 4 staan de verschillende specificaties omschreven per bestand beschreven. Newbase gebruikt tab-gescheiden bestanden Vooralsnog gebruikt Newbase voor het inlezen of bijwerken van grootboeknummers een tab gescheiden bestanden. In de meeste spreadsheet en databasepaketten is de uitvoer van een tab-gescheiden bestand standaard functionaliteit, veelal aankiesbaar via de optie 'opslaan als'. Tab-gescheiden bestand vanuit Open Office Calc Open Office kent een standaard optie om een bestand op te slaan als tab-gescheiden bestand, alleen is die enigszins verstopt: Kies in het menu 'bestand' voor de optie 'Opslaan als' Kies voor de optie 'csv' Klik vervolgens op de button 'Opslaan'

6 Kies in het volgende dialoog voor 'Huidig formaat behouden' Kies bij 'Veldscheidingsteken' voor '{Tab} ' Kies als 'tekenset' West-Europa (ISO /EURO) Nu kan het bestand opgeslagen worden. 4 Bestandstructuur voor grootboeknummers Uitgangspunt is dat het in te lezen bestand een tab-gescheiden bestand is. Op onze website kunt een template vinden. De regels dienen gescheiden te zijn door een enter-teken (vanuit een spreadsheet gaat dit meestal automatisch). In de eerste regel kunnen kolomkoppen worden geplaatst; deze eerste regel wordt niet ingelezen. In onderstaande tabel kunt u lezen hoe het bestand moet worden opgebouwd. Bijvoorbeeld welke kolommen verplicht zijn (mandatory), welke codes u dient te gebruiken voor bijvoorbeeld Balans rekening = BAS en Winst/Verlies rekening = PNL, maar ook of een kolom een text of numeriek moet zijn. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de kolom 'ledger_nr' text velden zijn omdat anders een grootboeknummer met voorloop nullen niet goed zal worden ingelezen: voorbeeld grootboeknummer 0001 wordt indien deze niet als text veld staat ingesteld ingelezen als 1. (technische info is engelstalig beschreven) col title type lengt e Mandato ry remark 1 Not in use - For any use in your spreadsheet 2 ledger_nr text 50 Y 3 ledger_name text 50 N

7 4 ledger_description text 250 N 5 ledger_type text 50 Y See 1) 6 journal number 1 Y See 2) 7 vat_code number 1 N See 3), only if journal = 1 8 performance_type text N See 4) 9 ind_subanalysed number 1 N 1 if subanalyzed, 0 if not 10 type_project text N See 5) Specification of 1): ledger_type set with BAS for 'Balance' set with PNL for 'Profit & Loss' Specification of 2): journal set with 1 for purchase set with 2 for sales set with 3 for purchase / sales (applicable for both) Specification of 3): vat_code Only applicable when journal = 3, otherwise ignored set with 1 for high set with 2 for low set with 3 for 0 set with 4 for shifted Specification of 4): performance_type should be entered for financial transactions with your own trade region but outside of your own country set with goods for Goods set with services for Services Specification of 5): type project set with CustomerProject for customer project set with ServiceAgreement for service agreement set with InternalProject for internal project set with MrkProject for marketing project set with Event for event set with Training for training set with BanquetProject for banquet project Regels worden ingelezen en gecontroleerd. Regels worden NIET ingelezen indien: er geen ledger_nr is ingevuld ledger_type niet een correcte waarde bevat journal niet een correcte waarde bevat indien vat_code gevuld is, maar geen correcte waarde bevat indien performance_type gevuld is, maar geen correcte waarde bevat indien ind_subanalysed gevuld is, maar geen correcte waarde bevat indien type project gevuld is, maar geen correcte waarde bevat

8 Indien het ledger_nr bestaat, dan worden de gegevens bijgewerkt, indien het ledger_nr niet bestaat, dan wordt een nieuwe regel aangemaakt. Op het dubbel aanbieden van een ledger_nr wordt niet gecontroleerd. Indien dit het geval is worden de gegevens mogelijk één keer aangemaakt indien het nummer nog niet bestond, en vervolgens bij mogelijk volgende regels met het zelfde nummer steeds overschreven met de laatst gelezen gegevens. Grootboeknummers zijn voor alle companies die in gebruik zijn hetzelfde. De grootboeknummers dienen echter wel te zijn voorzien van een company om ze zichtbaar te maken. Tijdens de import zal daarom de company van de ingelogde gebruiker als company voor de grootboeknummers worden ingevoerd. 5 Bestandstructuur btw Uitgangspunt is dat het in te lezen bestand een tab-gescheiden bestand is. Op onze website kunt een template vinden. De regels dienen gescheiden te zijn door een enter-teken (vanuit een spreadsheet gaat dit meestal automatisch). In de eerste regel kunnen kolomkoppen worden geplaatst; deze eerste regel wordt niet ingelezen. In onderstaande tabel kunt u lezen hoe het bestand moet worden opgebouwd. Bijvoorbeeld welke kolommen verplicht zijn (mandatory), welke codes u dient te gebruiken voor bijvoorbeeld Verkoop = 1 en BTW laag = 2., maar ook of een een kolom een text of numeriek moet zijn. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de kolom 'ledger_nr' text velden zijn omdat anders een grootboeknummer met voorloop nullen niet goed zal worden ingelezen: voorbeeld grootboeknummer 0001 wordt indien deze niet als text veld staat ingesteld ingelezen als 1. (technische info is engelstalig beschreven) col title type lengt e Mandato ry opmerkingen 1 Not in use - For any use in your spreadsheet 2 company_name_short text 50 Y Should be an existing company code. 3 ind_sales_purchase integer 50 Y See 1) 4 ledger_nr text 50 N Should be an existing ledger nr 5 vat_code integer 50 Y See 2) 6 trade_region integer Y See 3) 7 vat_percentage number Specification of 1): ind_sales_purchase set with 1 for 'Sales' set with 2 for 'Purchase' Specification of 2): vat_code

9 set with 1 for 'Vat High' set with 2 for 'Vat Low' set with 3 for 'Vat 0' set with 4 for 'Vat shifted' Specification of 3): trade_region set with 1 for 'Own Country' set with 2 for 'Own trade region' set with 3 for 'Out of trade region' Regels worden ingelezen en gecontroleerd. Regels worden NIET ingelezen indien: company, ind_sales_purchase, trade_region of vat_code leeg is vat_code niet correct is company_name_short niet bestaat of niet toegankelijk is voor de gebruiker ind_sales_purchase geen correcte waarde heeft ledger_nr gevuld is maar niet voorkomt in Newbase vat_percentage niet een numerieke waarde heeft trade_region geen geldige waarde heeft Op het dubbel aanbieden van een btw-regel wordt niet gecontroleerd. Indien dit het geval is worden de gegevens mogelijk één keer aangemaakt indien de regel nog niet bestond, en vervolgens bij mogelijk volgende regels met dezelfde combinatie van company, ind_sales_purchase, trade_region en vat_code de zelfde regel steeds overschreven met de laatst gelezen gegevens. BTW regels kunnen per company verschillen, bijvoorbeeld omdat vestigingen zich in meerdere landen bevinden. Ze dienen dan ook per company te worden aangemaakt. zijn voor alle companies die in gebruik zijn hetzelfde. 6 Bestandstructuur voor valutakoersen Uitgangspunt is dat het in te lezen bestand een tab-gescheiden bestand is. Op onze website kunt een template vinden. De regels dienen gescheiden te zijn door een enter-teken (vanuit een spreadsheet gaat dit meestal automatisch). In de eerste regel kunnen kolomkoppen worden geplaatst; de eerste regel wordt niet ingelezen. In onderstaande tabel kunt u lezen welke kolommen verplicht zijn (mandatory). (technische info is engelstalig beschreven) col title type lengt e Mandato ry opmerkingen 1 Not in use - For any use in your spreadsheet

10 2 value_1 number Y 3 currency_1 text 50 Y This should be a currency as specified in the Country-table in Newbase 4 value_2 number Y 5 currency_2 text 50 Y This should be a currency as specified in the Country-table in Newbase Specification of 1): currency_1 and currency_2 This should be a currency as specified in the Country-table in Newbase Regels worden ingelezen en gecontroleerd. Regels worden NIET ingelezen indien: één van de velden leeg is value_1 of value_2 niet numeriek zijn de valuta niet voorkomt als valuta in een land in de country-tabel in Newbase Indien de valutakoers bestaat, dan worden de gegevens bijgewerkt, indien de valutakoers niet bestaat, dan wordt die aangemaakt Op het dubbel aanbieden van een valutakoers wordt niet gecontroleerd. Indien dit het geval is worden de gegevens mogelijk één keer aangemaakt indien de combinatie van currency_1 en currency_2 nog niet bestond, en vervolgens bij mogelijk volgende regels met dezelfde combinatie steeds overschreven met de laatst gelezen gegevens. Valutakoersen zijn voor alle companies die in gebruik zijn hetzelfde. De valutakoersen dienen echter wel te zijn voorzien van een company om ze zichtbaar te maken. Tijdens de import zal daarom de company van de ingelogde gebruiker als company voor de valutakoersen worden ingevoerd. 7 Importeren van gegevens Inleiding De korte handleiding beschrijft de import voor grootboeknummers. Voor het importeren of bijwerken van btw-tabel en valutakoersen geldt dezelfde werkwijze, alleen zullen de schermafbeeldingen afwijken. Voorbereiding Om import van grootboeknummers te kunnen gebruiken dient in de Newbase applicatie de volgende optie te zijn toegekend:

11 Indien deze optie niet is toegekend raadpleeg uw applicatiebeheerder Vervolgens dient u over een tab-gescheiden bestand te beschikken met de informatie opgebouwd volgens de specificatie zoals hiervoor beschreven. Een voorbeeld template kunt u vinden op onze website. Het uitvoeren van de import Klik op het programma Instellingen Klik op het programma onderdeel 'Grootboek' Klik met je rechtermuisknop op het woord Grootboek Kies voor de optie 'importeer grootboek' Indien onderstaande melding verschijnt volg onderstaande stappen: Indien u de melding krijgt dat er eerst een record geselecteerd dient te zijn, klik dan eerst op 'toon alle' en kies vervolgens nog een keer de optie 'importeer grootboek' Mochten er nog geen grootboeknummers bestaan, dan kunt u één leeg grootboeknummer aanmaken, en vervolgens in het menu nog een keer de optie 'importeer grootboek' kiezen (dat nummer kunt u na de import weer verwijderen) Het volgende scherm opent: LET OP: Aan de onderzijde is een schuifbalk, dus er zijn meer kolommen dan in eerste instantie getoond worden Klik in 'zoek hier...' op het zwarte pijltje en kies voor 'toon alle', om zeker te zijn dat er geen records meer zijn; indien die er wel zijn dan is helemaal rechts een verwijdericoon in de groene balk beschikbaar om alle regels in één keer te verwijderen. Het is niet verplicht om alle regels te verwijderen maar nieuwe regels die worden geimporteerd krijgen een nieuw kernmerk. Overigens krijgt iedere import een eigen kenmerk, dus het is mogelijk meerdere imports naast elkaar te laten bestaan indien dat gewenst zou zijn; dan wel zorgen dat voorafgaand aan import even een zoekactie op het juist import serienummer wordt gedaan.

12 Klik op 'importeer' en kies het betreffende tab gescheiden bestand. In ons voorbeeld ziet dat bestand er als volgt uit: Kies het bestand aan (welke naam het bestand heeft maakt niet uit; daar wordt niet op gecontroleerd) en klik op 'selecteer'. Vervolgens gaat er een voortgangsbalk lopen.aan het einde van het proces wordt er een inleesverslag getoond. In ons geval:

13 Indien gewenst kan dit verslag worden opgeslagen Een voorbeeld van een verslag indien er fouten in het bestand zouden hebben gezeten: In ons voorbeeld (zonder de fouten) is het resultaat:

14 De gegevens zijn nu in de matching-tabel ingelezen. Er zijn op dit moment dus nog geen daadwerkelijke grootboeknummers aangemaakt of bijgewerkt in de Newbase grootboeknummer tabel. Er is nu de mogelijkheid in de matching-table nog de gegevens te controleren alvorens tot de daadwerkelijke verwerking naar de Newbase grootboeknummers over te gaan. Wijzigen van de ingelezen gegevens is niet mogelijk in dit scherm. Indien dat noodzakelijk is pas dan het oorspronkelijke.tab-bestand aan, en lees opnieuw in (eventueel de zojuist ingelezen gegevens eerst verwijderen). Het kenmerk dat aan de import is toegekend is in dit geval WBO Op basis van dit kenmerk kunnen altijd bij elkaar behorende importregels worden terug gezocht. De plus-tekens geven aan dat er geen bestaand grootboeknummer is gevonden, en dat die regel als nieuwe regel zal worden aangemaakt: houd de muis er boven en er verschijnt beknopte uitleg. De gele kolommen zijn gegevens die in Newbase gevonden zijn: zijn die leeg dan kon er geen match worden gevonden, of is het gegevens in Newbase niet gevuld. Klik op de button 'grootboeknummers bijwerken': klik op 'ok', er wordt een voortgangsbalk getoond De gevarendriehoekjes zijn na het inlezen verdwenen, ten teken dat de grootboeknummers zijn aangemaakt. De grootboeknummers in de Newbase applicatie (gele kolommen) zijn nu gelijk geworden aan de gegevens zoals aangeboden in de import. Nu kunnen er steekproefsgewijs controles in de grootboeknummers worden uitgevoerd.

15 8 Overige functies Standaard zoekopdrachten Standaard zoekopdracht zijn te vinden door te klikken op het vergrootglas: Verwijderen van regels of alle regels Aan het einde van de regels staat per regel een verwijder-icoon. Het verwijder-icoon dat in de groene balk staat biedt de mogelijkheid alle op dat moment gevonden gegevens te verwijderen. LET OP: Ongedaan maken van verwijderacties is niet mogelijk; er zal dan opnieuw geimporteerd moeten worden Met deze actie worden NOOIT de daadwerkelijke producten, prijslijsten of prijsstaffels verwijderd, alleen maar de geimporteerde gegevens.

Inrichten van een nieuw company in Newbase

Inrichten van een nieuw company in Newbase Inrichten van een nieuw company in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 November 2013 versie 2.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Algemene introductie van Newbase

Algemene introductie van Newbase Algemene introductie van Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Aan de

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda

Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Wellicht moet u regelmatig grote aantallen stamgegevens toevoegen of aanpassen, zoals zakenpartner stamgegevens of artikel

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase? Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

Aanmaken van een relatie in Newbase

Aanmaken van een relatie in Newbase Aanmaken van een relatie in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online

Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online Datum: 22-6-2012 Versie: 1.03 Inhoudsopgave 1. WERKWIJZE AANMAKEN IMPORTBESTANDEN... 4 2. BESTANDSSTRUCTUREN... 4 3. STAPPENPLAN... 4 3.1. AANMAKEN BESTANDEN...

Nadere informatie

PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software

PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software Het inlezen van het PAB bestand dient uitgevoerd te worden op de Server / Computer waarop ENK Software is geïnstalleerd. (Nb. In de verschillende schermafbeeldingen

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

Import Audit File Kluwer Belastingpraktijk

Import Audit File Kluwer Belastingpraktijk Import Audit File Kluwer Belastingpraktijk Kluwer Belastingpraktijk Staverenstraat 32015 Postbus 23 7400 GA Deventer +31 (0570) 673460 software@kluwer.nl Versie: 3.2 Kluwer Belastingpraktijk Datum: 17

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

Handleiding IDEP: Inlezen gegevens; meerdere stromen/periodes/aangevers

Handleiding IDEP: Inlezen gegevens; meerdere stromen/periodes/aangevers Handleiding IDEP Inlezen gegevens; meerdere stromen/periodes/aangevers In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je meerdere stromen en/of periodes en/of aangevers in één keer kunt inlezen. Dat betekent

Nadere informatie

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

Inlezen bankafschriften

Inlezen bankafschriften Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: v004026-a02 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 5 2.2 HET INLEZEN VAN EEN GLF

Nadere informatie

Inlezen gegevens; één stroom en één periode

Inlezen gegevens; één stroom en één periode Handleiding IDEP Inlezen gegevens; één stroom en één periode In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je gegevens kunt inlezen voor één stroom en één periode. We bespreken waar je in te lezen bestand

Nadere informatie

Aanmaken van een debiteur in Newbase

Aanmaken van een debiteur in Newbase Aanmaken van een debiteur in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Aanmaken

Nadere informatie

Wijzigen BTW-codes in stambestanden

Wijzigen BTW-codes in stambestanden V 3.1-Pag 1 Wijzigen BTW-codes in stambestanden 1. BTW-codes Crediteuren en Debiteuren aanpassen Exporteer het stambestand Crediteuren of Debiteuren Menu : Inkoop > Crediteuren/ Leveranciers of Menu: Verkoop

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Handleiding voor het importeren van gegevens vanuit KBO in het contactenbeheer van de stad Ieper

Handleiding voor het importeren van gegevens vanuit KBO in het contactenbeheer van de stad Ieper Handleiding voor het importeren van gegevens vanuit KBO in het contactenbeheer van de stad Ieper Versie: 1.0 : werk Datum 2011-12-06 1/8 0.4 Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 1 IMPORTEREN... 3 1.1 Navigatiestructuur...

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

Koppeling met Google. eel. Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl. Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM. Tel.

Koppeling met Google. eel. Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl. Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM. Tel. Koppeling met Google Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3 2

Nadere informatie

Leerlinggegevens importeren

Leerlinggegevens importeren Leerlinggegevens importeren De leerlingen (en docenten) zijn als klant opgenomen in het Wise-systeem. De Bibliotheek importeert hiertoe jaarlijks een bestand uit de leerlingenadministratie van de school.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

Visitekaart Snelinvoer

Visitekaart Snelinvoer Visitekaart Snelinvoer Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Waar in Newbase

Nadere informatie

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase)

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 In deze werkinstructies kan alles vinden wat te maken heeft met het onderhoud van het kdadmin programma. Je kunt deze onderdelen vinden in

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen Het converteren van adres- en andere relatiegegevens in PSU Relatiebeheer, en wat dat betreft elke koppeling tussen verschillende

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Data import Module

Handleiding ChainWise Data import Module Handleiding ChainWise Data import Module Versie: 1.1 Datum: Januari 2013 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 3 Uploaden naar tijdelijk tabel... 4 3.1 Uploaden... 4 3.2 Koppelingen... 4 3.3 Opslaan en Errors...

Nadere informatie

Periodiek factureren van service contract regels

Periodiek factureren van service contract regels Periodiek factureren van service contract regels Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 2.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

U moet natuurlijk wel als zodanig op de NBF-site in de verenigingsgegevens zijn opgenomen.

U moet natuurlijk wel als zodanig op de NBF-site in de verenigingsgegevens zijn opgenomen. 2.5. Download leden door bestuur. 2.5.0. Algemeen. Bij de werkzaamheden van diverse bestuursleden is vaak het hebben van een overzicht van de leden van de vereniging gewenst. Op verzoek van vele verenigingen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Conversie met PCM converter versie 1.3

HANDLEIDING. Conversie met PCM converter versie 1.3 HANDLEIDING Conversie met PCM converter versie 1.3 Na het downloaden van de Pharmacom/Medicom bestanden kunt u de geëxporteerde bestanden gaan converteren middels de PCM-converter. U start via de inlogmogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Beaphar Retail Portal

Handleiding Beaphar Retail Portal Handleiding Beaphar Retail Portal Versie 1 2013 - BVB Inhoud 1. Inloggen bij de Beaphar Retail Portal pagina 3 2. Producten pagina 3-2.1 Producten zoeken pagina 3-2.2 Productgegevens downloaden pagina

Nadere informatie

Hoe maak ik een bericht in Newbase?

Hoe maak ik een bericht in Newbase? Hoe maak ik een bericht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4.

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Als een door u gebruikt loonpakket niet genoemd wordt, gelieve dan contact op te nemen met de HelpDesk. Handleiding Import van Loonjournaalposten

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 2 / 13 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Schrijfwijze... 5 1.2 Veel gebruikte termen... 5 1.3 Afkortingen... 5 1.4 Meer informatie... 5 1.5 Doel van de handleiding... 6

Nadere informatie

Verkorte handleiding uitstelregeling

Verkorte handleiding uitstelregeling Verkorte handleiding uitstelregeling Log in op Accept SBR en kies voor SBR Dossier Het SBR dossier programma wordt nu gestart. Het dossier dient als opslag voor uw SBR documenten. Druk hiervoor op de knop

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Getting Started Guide Startersgids versie 2.0 augustus 2012 Welkom bij Basecone! Wij zijn blij dat u heeft gekozen voor Basecone als uw document hub Met deze Getting Started

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Versturen van aanmaningen vanuit Newbase

Versturen van aanmaningen vanuit Newbase Versturen van aanmaningen vanuit Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Augustus 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

Aanmaken van een organisatie in Newbase

Aanmaken van een organisatie in Newbase Aanmaken van een organisatie in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be. RAIL lijsten automatisch verwerken

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be. RAIL lijsten automatisch verwerken RAIL lijsten automatisch verwerken Ticketsettings...2 Rapporten...3 File klaarmaken voor import...4 Importeren van de file...8 Controleren van de import...9 Doel Het vergelijken van de tickets die gebruikt

Nadere informatie

Export-handleiding Burgerschap Meten

Export-handleiding Burgerschap Meten Export-handleiding Burgerschap Meten Rovict auteur: datum: versie: Rovict Oktober 2013 4 Rovict B.V. Postbus 388 3760 AJ Soest T 035 6036080 F 035 6036081 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Magister exportbestand

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen

Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen Inhoudsopgave Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen... 1 Inhoudsopgave... 1 1 Inloggen in Cito Portal... 2 2 Kandidaat Beheer... 4 2.1

Nadere informatie

Toelichting LBZ foutenrapporten

Toelichting LBZ foutenrapporten Toelichting LBZ foutenrapporten 1 Inleiding Als u een LBZ inzending heeft gedaan, ontvangt u een verwerkingsrapportage in PDF-format en een in CSV-format. Het PDF rapport bevat de algemene gegevens van

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SCT BESTAND CREËREN IN TELELINK 6 OP BASIS

Nadere informatie

Handleiding Gravity Forms

Handleiding Gravity Forms Handleiding Gravity Forms Deze handleiding gaat in op het maken van formulieren via Gravity Forms binnen WordPress. Ter voorbeeld wordt een formulier gemaakt voor het inzenden van hulp vragen voor Gravity

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina.

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina. Gegevens exporteren en bewerken vanuit GRIEL Stap 1. Selecteer de juiste gegevens en download deze 1. Stel het datumfilter in op de gewenste periode. Druk op ververs. 2. Maak met behulp van het filter

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Export/Import van Straten

Export/Import van Straten Technische nota AbiFire v5.4/v6.1 Export/Import van Straten Laatste revisie: 4 juli 2012 Inhoudopgave 1 Inleiding... 1 2 Overzicht van de gegevens in de import/export... 2 3 Export gegevens van de straten...

Nadere informatie

Handleiding IVN Ledenadministratie

Handleiding IVN Ledenadministratie Handleiding IVN Ledenadministratie Versie 2.0, d.d. 28-02-2013 Inhoudsopgave 1. Accountrechten aanvragen p. 3 2. Inloggen p. 4 3. Ledenadministratie afdeling p. 6 4. Lid gegevens bewerken p. 8 5. Nieuw

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Verkoopfacturen Verkoopfacturen Dit document beschrijft het maken en printen van verkoopfacturen. 1. Introductie Facturen

Nadere informatie

HANDLEIDING MY DHL PARCEL

HANDLEIDING MY DHL PARCEL DHL PARCEL BENELUX HANDLEIDING MY DHL PARCEL Inhoud In deze handleiding vindt u meer informatie over het gebruik van my.dhlparcel.nl. De volgende onderwerpen worden voor u toegelicht: 1. Standaard verzendadres

Nadere informatie

Koppeling met SnelStart

Koppeling met SnelStart Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. STEL UW STANDAARD BOEKHOUDPAKKET IN 3 3. ACTIVEER DE RECHTSTREEKSE COM-KOPPELING 3 4. GEEF DE ADMINISTRATIENAMEN EN DAGBOEKNUMMERS OP 3 5. IMPORTEER HET REKENINGSCHEMA 4

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986.

Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986. Aan Metis Groep (MG) Van MCC Datum 22 09 2009 Betreft Release notes patch 38 - versie 2.1.38 VERSIE 2.1.38 Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986.

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie