Oplaadpuntenbeleid gemeente Tilburg en bijbehorende beleidsregels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplaadpuntenbeleid gemeente Tilburg en bijbehorende beleidsregels"

Transcriptie

1 Oplaadpuntenbeleid gemeente Tilburg en bijbehorende beleidsregels Opladen van elektrische voertuigen in Tilburg Opdrachtgever: Gemeente Tilburg Opgesteld door: APPM management consultants Bart van de Velde 11 juli 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 ELEKTRISCH VERVOER EN OPLAADPUNTEN De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig EV kent in Nederland een snelle groei Behoefte aan oplaadpunten in de openbare ruimte van de gemeente Oplossingen voor realisatie van openbare oplaadpunten7 3 UITGANGSPUNTEN OPLAADPUNTENBELEID Behoefte aan oplaadpunten in de openbare ruimte in Tilburg EV bevorderen door oplaadpunten te faciliteren, stimuleren en realiseren Het opladen van elektrische voertuigen voor inwoners van Tilburg Het opladen van elektrische voertuigen voor bezoekers van Tilburg 13 4 UITVOEREN VAN HET OPLAADPUNTENBELEID Samenwerken met publieke en private initiatieven voor oplaadpunten in de openbare ruimte Actief communiceren over het oplaadpuntenbeleid Handhaving Evalueren en ontwikkelen van het oplaadpuntenbeleid Locatiekeuze 16 Bijlage 1 beleidsregels voor oplaadpunten in de openbare ruimte in de gemeente Tilburg 17 Bijlage 2. Toelichting bij de beleidsregels 25 Bijlage 3 huidige en geplande laadpunten in de openbare ruimte in de gemeente Tilburg Bijlage 4 Stimuleringsregeling oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen op eigen terrein Gemeente Tilburg JULI van 34

3 1 INLEIDING Elektrisch vervoer (hierna EV) kent in Nederland een sterke groei. De gemeente Tilburg ervaart deze groei onder andere doordat zij steeds meer verzoeken ontvangt voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte. De gemeente Tilburg wil deze verzoeken adequaat kunnen beantwoorden. Daarvoor heeft zij voorliggend oplaadpuntenbeleid opgesteld. Het doel van het oplaadpuntenbeleid is het bieden van duidelijkheid voor e-rijders 1 over de mogelijkheden om elektrische voertuigen in de openbare ruimte op te laden. Hiervoor legt de gemeente Tilburg in het oplaadpuntenbeleid haar beleidsregels en activiteiten voor oplaadpunten in de openbare ruimte vast. Doel van de beleidsregels is om particulieren, bedrijven, netwerkbeheerders en aanbieders van oplaadinfrastructuur duidelijkheid te geven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het plaatsen van oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen; particulieren, bedrijven, netwerkbeheerders en aanbieders van oplaadinfrastructuur te informeren over de te volgen procedure; aanvragen voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op een zelfde en gelijkwaardige manier te kunnen beoordelen en af te handelen. Het oplaadpuntenbeleid is tot stand gekomen na een inhoudelijke verkenning naar de ontwikkeling van EV en de gemeentelijke rol daarin. Deze verkenning is uitgevoerd in samenwerking met zeven andere gemeenten in de regio. Het resultaat van deze verkenning is vertaald in dit oplaadpuntenbeleid. De opbouw van het beleidsdocument is als volgt: De context van EV en de ontwikkeling van oplaadpunten in de openbare ruimte in het bijzonder is toegelicht in hoofdstuk 2. 1 Onder e-rijders worden de gebruikers van elektrische voertuigen verstaan. 11 JULI van 34

4 De wijze waarop de gemeente Tilburg invulling geeft aan haar wens om EV te stimuleren door oplaadpunten te faciliteren volgt in hoofdstuk 3. Het uitvoeren van het beleid en de daarbij behorende activiteiten staan in hoofdstuk 4. In bijlage 1 zijn de beleidsregels weergegeven. 11 JULI van 34

5 2 ELEKTRISCH VERVOER EN OPLAADPUNTEN 2.1 De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig EV heeft als kenmerk dat de aandrijving van het voertuig plaatsvindt via een elektromotor. In dit beleidsdocument worden onder elektrische voertuigen alle voertuigen verstaan die kunnen opladen via het elektriciteitsnet en de energie in een accu opslaan 2. Daartoe behoren drie typen voertuigen: Volledig elektrisch aangedreven voertuigen, zoals de Nissan Leaf, Tesla Model S en Renault Zoë. Voertuigen met een elektrische aandrijving en een kleine verbrandingsmotor (range extender) die de accu tijdens het rijden bij laadt, zoals de Opel Ampèra en BWM i3. Plug-in hybrides met zowel een elektro- als verbrandingsmotor, zoals de Toyota Prius plug-in en Volvo V60 plug-in hybride. De elektrische aandrijving zorgt voor een aantal specifieke kenmerken van een elektrisch voertuig, zoals: Volledig elektrisch aangedreven voertuigen stoten bij het rijden geen vervuilende stoffen zoals CO 2, NO X en fijnstof uit. De totale uitstoot is afhankelijk van de energiebron voor het opladen van de accu. Bij het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (zoals zon, wind en water) is de totale uitstoot nihil. Voor voertuigen met een range extender en een plug-in hybride geldt dit ook, tenzij zij rijden op de met een fossiele brandstof aangedreven hulpmotor. De aanschafkosten voor een elektrisch voertuig zijn hoog door de hoge kosten van de accu s. Elektrische voertuigen hebben lage gebruikskosten door beperkte onderhoud- en brandstofkosten. Daarnaast zijn er op dit moment diverse belastingvoordelen voor elektrische voertuigen. De actieradius voor het volledig elektrisch rijden is, afhankelijk van het model, (nu nog) beperkt tot gemiddeld 200 km. Voertuigen met een range extender en plug-in hybrides hebben een actieradius tussen 500 en 900 km. De gemiddelde laadtijd voor het volledig laden van de accu van een elektrisch voertuig is 6 tot 8 uur. 2.2 EV kent in Nederland een snelle groei Het aantal elektrische voertuigen kent in Nederland een autonome groei. Begin 2013 reden er in Nederland Conform de Rijksdefinitie in het Plan van Aanpak elektrisch vervoer, Ministerie van Economische Zaken (2011). 11 JULI van 34

6 elektrische voertuigen. Dat aantal is gegroeid naar eind december Een deel van deze groei volgt uit de fiscale voordelen die tot eind 2013 van toepassing zijn. Zo is sinds januari 2014 de bijtelling gewijzigd voor zakelijke rijders van een niet volledig elektrisch voertuig van 0% naar 7% en voor volledig elektrische voertuigen van 0% naar 4%. Ondanks de stijging van dit bijtellingspercentage, is het aantal elektrische voertuigen inmiddels verder gestegen tot eind april De verwachting is dat de komende jaren deze groei doorzet. Vrijwel alle autofabrikanten zijn of komen met elektrische modellen op de markt. Ook neemt de actieradius van elektrische voertuigen steeds meer toe. Dat maakt ze (nog) aantrekkelijker voor gebruik. Gezien deze EV ontwikkelingen lijkt de Rijksambitie voor elektrische voertuigen in 2020 reëel 2. In de gemeente Tilburg is te zien dat, in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling, de groei minder snel gaat. Mogelijk ligt de oorzaak in de bevolkingsopbouw en het bestedingspatroon in Tilburg. 2.3 Behoefte aan oplaadpunten in de openbare ruimte van de gemeente Elektrische voertuigen laden op via het elektriciteitsnet. Voor een volledig elektrisch voertuig is dat noodzakelijk: zij moeten laden om te kunnen rijden. Voor elektrische voertuigen met een range extender of een plug-in hybride is het opladen wenselijk. Daarmee hoeft de in het voertuig aanwezige (hulp)motor minder gebruikt te worden en worden de voordelen van het elektrisch rijden benut. Voor e-rijders geldt doorgaans dat zij willen laden als ze stil staan. Ofwel, elk moment dat een elektrisch voertuig stilstaat wordt benut om de accu op te laden. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van normaal opladen 4, zoals thuislaadpunten en de oplaadpunten in de openbare ruimte van Stichting e-laad. Daarnaast groeit het aantal snellaadpunten 5 in Nederland. De snelladers worden vooral gebruikt voor opladen op locaties met een korte verblijfsduur. Snelladers zijn (op dit moment) geen alternatief voor normale laadpunten in de openbare ruimte, vooral omdat het aantal elektrische auto dat kan snelladen beperkt is. 3 Cijfers elektrisch rijden, Agentschap NL (mei 2014). 4 Normaal opladen: het opladen van de accu met een regulier vermogen in 6 tot 8 uur voor een volledig elektrische auto. 5 Snelladen: het in korte tijd (30 tot 60 minuten) met hoog vermogen volladen van de accu. 11 JULI van 34

7 Voor e-rijders die op eigen terrein 6 kunnen parkeren en opladen is het mogelijk om tegen relatief beperkte kosten een oplaadpunt te realiseren. Zij kunnen zelfstandig en zonder betrokkenheid van de gemeente in hun behoefte voor opladen voorzien. E-rijders die niet op eigen terrein kunnen parkeren zijn voor het opladen aangewezen op een oplossing in de openbare ruimte. De gemeente is als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte direct betrokken als een e-rijder gaat opladen in de openbare ruimte. De oplaadmogelijkheden in de openbare ruimte zijn beperkt. De e-rijder kan kiezen tussen een eigen oplossing en een door de gemeente gefaciliteerde oplossing zoals de oplaadpunten van een particuliere organisatie als Stichting e-laad en die van de provincie Noord-Brabant. Op het moment dat er oplaadpunten in de openbare ruimte zijn wil dat niet zeggen dat een e-rijder daar gebruik van maakt. Factoren zoals de beschikbaarheid, locatie en kosten voor het opladen zijn daarin bepalend. Het oplaadpuntenbeleid van de gemeente is sterk bepalend voor de oplossingen die een e-rijder heeft. 2.4 Oplossingen voor realisatie van openbare oplaadpunten Voor oplaadpunten in de openbare ruimte geldt anno juni 2014 dat de kosten om de oplaadpunten te realiseren en te exploiteren hoger zijn dan de inkomsten die ontstaan uit het gebruik. Hierdoor vindt er op dit moment alleen realisatie van oplaadpunten in de openbare ruimte plaats als daarvoor publieke middelen beschikbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Stichting e-laad, een samenwerking van de Nederlandse netbeheerders, heeft om niet oplaadpunten in de openbare ruimte geplaatst. Zij realiseerde zowel oplaadpunten op strategische locaties (bijvoorbeeld bij winkelcentra) en op aanvraag van e-rijders. Zo zijn er ook in Tilburg vier oplaadpunten in de openbare ruimte geplaatst. Stichting e-laad neemt echter vanaf het najaar 2012 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Stichting e-laad verzorgt in elk geval tot eind 2016 de exploitatie van de door haar geplaatste oplaadpunten 7. 6 terrein in eigendom of terrein waar men door middel van pacht of huur de beschikking over heeft en mede tot doel heeft het pakeren of stallen van voertuigen en daarvoor als zodanig bereikbaar en ingericht is. 7 Contract is tot eind 2016 verlengd 11 JULI van 34

8 De gemeente Tilburg heeft in 2012 vijf oplaadpunten aangeschaft. Deze oplaadpunten worden door de stichting e-laad beheert en onderhouden. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag willen EV stimuleren en e-rijders voorzien van oplaadpunten in de openbare ruimte. Zij hebben via een aanbesteding een infraprovider geselecteerd die de oplaadpunten in de openbare ruimte plaatst en exploiteert. De partijen ontvangen hiervoor een vergoeding van de gemeente. De provincie Noord-Brabant wil EV stimuleren en investeert hiervoor in oplaadpunten in de openbare ruimte. In 2013 is zij gestart met de realisatie van oplaadpunten in de B5-gemeenten 8. Vanaf 2014 gaat zij ook met de overige gemeenten in Noord-Brabant samenwerken om oplaadpunten te realiseren Uniform systeem Een belangrijk onderdeel van oplaadpunten in de openbare ruimte is de bruikbaarheid van deze oplaadpunten voor alle e-rijders. Hiervoor is in Nederland een marktmodel vastgelegd. Het marktmodel zorgt er voor dat alle oplaadpunten interoperabel zijn waardoor alle laadpunten beschikken over dezelfde stekkers en een uniform betaalsysteem. Hierdoor kunnen e-rijders met alle typen elektrische auto s bij de oplaadpunten voor normaal opladen in de openbare ruimte in Nederland terecht. 8 B5-gemeenten: Eindhoven, Tilburg, Breda, s-hertogenbosch en Helmond 9 Zie voor meer informatie de Memo Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur van de Provincie Noord-Brabant, 26 mei JULI van 34

9 3 UITGANGSPUNTEN OPLAADPUNTENBELEID 3.1 Behoefte aan oplaadpunten in de openbare ruimte in Tilburg De gemeente Tilburg wil inspelen op de toenemende behoefte aan oplaadpunten in de openbare ruimte. Deze behoefte is op basis van de volgende uitgangspunten gekwantificeerd: Het aantal elektrische voertuigen dat rijdt in Nederland en Tilburg 10. De verwachting dat in Nederland circa 30 tot 40 procent van de e-rijders is aangewezen op een oplaadpunt in de openbare ruimte. In Noord-Brabant ligt dit percentage lager, doordat er in Noord-Brabant ten opzichte van het landelijke gemiddelde meer huishoudens beschikken over een eigen parkeergelegenheid 11. Onderstaande tabel geeft een indicatie van de behoefte aan oplaadpunten in de openbare ruimte tot en met 2020 in Tilburg. Jaar Aantal elektrische voertuigen in Tilburg Behoefte aan oplaadpunten in de openbare ruimte* ** * De indicatie komt tot stand op basis van het Brabantse gemiddelde van het aantal huishoudens dat op eigen terrein kan parkeren. Naar verwachting beschikken in de gemeente Tilburg meer huishoudens over een eigen parkeergelegenheid dan het Brabantse gemiddelde. De behoefte aan oplaadpunten in de openbare ruimte is daardoor waarschijnlijk (in beperkt mate) lager dan deze indicatie aangeeft. ** De gemeente Tilburg heeft op dit moment 6 openstaande verzoeken van e-rijders voor een oplaadpunt in de openbare ruimte die voldoen aan de uitgangspunten en in aanmerking komen om gehonoreerd te worden. De praktijkervaring leert dat niet alle e-rijders die niet op eigen terrein kunnen opladen 10 Berekend op basis extrapolatie van het aantal inwoners in Tilburg ten opzichte van het aantal elektrische voertuigen op dit moment en de Rijksambities voor het aantal elektrische voertuigen. 11 Landelijk kan circa 60% van de huishoudens niet op eigen terrein parkeren. In Noord- Brabant geldt dat voor 55% van de huishoudens. 11 JULI van 34

10 zich bij de gemeente melden. Het is daarmee lastig in te schatten wat de latente vraag is naar laadpunten. In Tilburg staan op dit moment in totaal 27 laadpunten in de openbare ruimte. Hiervan zijn er 4 geplaatst door de stichting e-laad, 5 door de gemeente en 18 ter beschikking gesteld door de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast staan er 7 laadpunten vanuit de provincie op de planning om gerealiseerd te worden. Het volledige overzicht is opgenomen in Bijlage EV bevorderen door oplaadpunten te faciliteren, stimuleren en realiseren De gemeente Tilburg is zich ervan bewust dat er een toenemende behoefte is aan oplaadpunten in de openbare ruimte. Het huidige aantal oplaadpunten van Stichting e-laad en de Provincie Noord-Brabant dekt deze behoefte niet. Op provinciaal niveau gezien is het aantal vragen dat gemeenten bereikt groter dan het huidige aantal oplaadpunten. De gemeente Tilburg wil EV stimuleren, door de realisatie van oplaadpunten in de openbare ruimte te faciliteren. Daarnaast stimuleert de gemeente Tilburg de realisatie van oplaadpunten op eigen terrein. Het oplaadpuntenbeleid bevat de uitwerking van deze faciliterende rol. Het oplaadpuntenbeleid richt zich op het normaal opladen van elektrische voertuigen in de openbare ruimte in de gemeente Tilburg. Hieronder worden alle elektrische voertuigen die kunnen opladen via het elektriciteitsnet verstaan. Daarnaast richt het beleid zich op het realiseren van laadpunten in parkeergarages en het realiseren van laafinfra op eigen terrein. Faciliteren: 1) Medewerking verlenen aan organisaties en marktpartijen die in Tilburg openbare oplaadpunten willen realiseren en exploiteren (sluiten van overeenkomsten over laadpalen e.d., het markeren van een oplaadplaats, eventuele aanrijdbeveiliging en plaatsen verkeersbord), 2) Bepalen van de locatie: op basis van aanvragen van E-rijders en/of op basis een een overall-plan voor strategische locaties in de stad. 3) Het nemen van een verkeersbesluit. 4) Handhaven van het gebruik van de oplaadpunten. 5) Communicatie om het elektrische rijden te stimuleren. 6) Het vaststellen van beleidsregels. 11 JULI van 34

11 Stimuleren; De gemeente heeft een subsidieregeling voor het opladen op eigen terrein met een privaat laadpunt (zie bijlage 4). Realiseren De gemeente onderzoekt in 2014 welke mogelijkheden er zijn om extra laadpunten in parkleergarages te realiseren. 3.3 Het opladen van elektrische voertuigen voor inwoners van Tilburg De gemeente Tilburg gaat als volgt om met het aanvragen voor oplaadpunten in de openbare ruimte (zie ook het schema hiernaast): 1. E-rijders die kunnen parkeren op eigen terrein komen niet in aanmerking voor een oplaadpunt in de openbare ruimte. Zij zijn zelfverantwoordelijk voor het realiseren van een oplaadpunt op eigen terrein. Voor deze e-rijders heeft de gemeente Tilburg een subsidieregeling voor het installeren van een oplaadpunt op eigen terrein. Een e-rijder die niet op eigen terrein kan parkeren kan een aanvraag voor een oplaadpunt indienen bij de gemeente. De gemeente gaat hier als volgt mee om: 2. Indien de gemeente een samenwerking heeft met een publieke en/of private aanbieder (bijvoorbeeld vanuit de samenwerking met de Provincie Noord-Brabant) realiseert de gemeente in samenwerking met deze partij een oplaadpunt in de openbare ruimte als de aanvraag positief wordt beoordeeld aan de hand van de beleidsregels. 3. Indien de gemeente geen samenwerking heeft of vanuit de samenwerking zijn er geen oplaadpunten beschikbaar dan vindt er geen realisatie van een oplaadpunt in de openbare ruimte plaats. E-rijders zijn op dat moment aangewezen op bestaande oplaadpunten in de openbare ruimte. Ad 1. Opladen op eigen terrein met een privaat laadpunt E-rijders die kunnen parkeren op eigen terrein komen niet in aanmerking voor een oplaadpunt in de openbare ruimte. Onder eigen terrein verstaat de gemeente Tilburg de beschikbaarheid over een parkeergelegenheid zoals een oprit, garagebox of private parkeerplekken bij appartementen en private parkeerplekken bij bedrijven(terreinen). Onder eigen terrein verstaat de gemeente ook een parkeerplaats op het terrein van een Vereniging van Eigenaren waarbij de 11 JULI van 34

12 aanvrager lid is van deze vereniging, parkeerplaatsen op terrein van een verhuurder waarvoor de aanvrager (en tevens huurder) een vergunning heeft. Dit kan een particuliere verhuurder zijn of een woningbouwvereniging. Er is een diverse groep van aanbieders voor oplaadpunten op eigen terrein. De gemeente heeft een subsidieregeling beschikbaar. Ad 2. Opladen in de openbare ruimte via een oplaadpunt dat de gemeente faciliteert De gemeente Tilburg staat open voor samenwerking met aanbieders om oplaadpunten in de openbare ruimte te realiseren. Indien de gemeente een samenwerking heeft met een aanbieder dan realiseert de gemeente een oplaadpunt in de openbare ruimte conform de gestelde kaders 12. Ad 3. De e-rijder dient op te laden bij bestaande oplaadpunten in de openbare ruimte Op het moment dat de gemeente Tilburg geen samenwerking heeft met een aanbieder van oplaadpunten, of vanuit die samenwerking zijn (tijdelijk) geen oplaadpunten voorhanden dan realiseert de gemeente geen oplaadpunt in de openbare ruimte. De e-rijder is dan aangewezen op de bestaande oplaadpunten in de openbare ruimte. De gemeente gedoogt onder bepaalde voorwaarden dat de e-rijder zijn auto oplaadt via een kabel over het trottoir. De voorwaarden zijn opgenomen in de beleidsregels (bijlage 1). De e-rijder blijft verantwoordelijk hiervoor. Om duidelijkheid voor e-rijders te bieden communiceert de gemeente Tilburg actief over de stand van zaken van een dergelijke samenwerking en de beschikbaarheid van oplaadpunten. 12 De beleidsregels zijn uitgewerkt in Bijlage JULI van 34

13 3.4 Het opladen van elektrische voertuigen voor bezoekers van Tilburg De gemeente Tilburg wil bezoekers van de gemeente de mogelijkheid bieden voor het opladen van hun elektrische voertuigen in de openbare ruimte. De gemeente heeft nu 2 laadpunten in de parkeergarages (Schouwburg en O13 Tivoli ) Vanuit het parkeerbedrijf is de vraag gekomen of er niet meer laadpunten in de garages gerealiseerd kunnen worden. De gemeente gaat dit in 2014 onderzoeken. Indien deze mogelijkheid er is zal de gemeente extra laadpunten plaatsen. Het gaat hierbij om de garages O13 Tivoli, Schouwburgrage, Pieter Vreedeplein, Stappegoor en Koningsplein. 11 JULI van 34

14 4 UITVOEREN VAN HET OPLAADPUNTENBELEID 4.1 Samenwerken met publieke en private initiatieven voor oplaadpunten in de openbare ruimte De gemeente Tilburg faciliteert samenwerking met publieke en/of private aanbieders van oplaadpunten in de openbare ruimte. Om in de behoefte van e-rijders in Tilburg te voorzien zoekt de gemeente Tilburg deze samenwerking proactief. De gemeente Tilburg zet hiervoor in op: 1. De samenwerking met Stichting e-laad voor het behoud van de bestaande oplaadpunten in de openbare ruimte. 2. Samenwerken met de provincie Noord-Brabant om oplaadpunten in de openbare ruimte te realiseren. 3. Aangaan van samenwerking met andere aanbieders van oplaadpunten in de openbare ruimte. Ad 1. Samenwerken met Stichting e-laad De stichting e-laad heeft drie oplaadpalen in Tilburg staan. Daarnaast beheert en onderhoudt de stichting de vijf oplaadpalen die Tilburg zelf heeft aangeschaft. De huidige samenwerkingsovereenkomst loopt eind 2016 af. Ad 2. Samenwerken met de provincie Noord-Brabant Voor de korte termijn (2014) richt de gemeente Tilburg zich op een samenwerking met de provincie Noord-Brabant. Deze eerste stap sluit een samenwerking met andere initiatieven niet uit. De provincie Noord-Brabant start in 2014 met een aanbesteding voor oplaadpunten in de openbare ruimte. Hiermee komen oplaadpunten voor in de openbare ruimte beschikbaar voor Brabantse gemeenten. Om hierbij aan te sluiten zorgt de gemeente Tilburg voor het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Noord- Brabant. Ad 3. Aangaan van samenwerking met andere aanbieders voor oplaadpunten in de openbare ruimte De gemeente Tilburg zal indien mogelijk en gewenst ook samenwerkingsovereenkomsten sluiten met andere aanbieders. 11 JULI van 34

15 4.2 Actief communiceren over het oplaadpuntenbeleid Door actief communiceren raken e-rijders bekend met de mogelijkheden voor het opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Tilburg. Tevens zorgt de gemeente Tilburg voor het beantwoorden van vragen van e-rijders. Hiervoor besteedt de gemeente aandacht aan: Het via de website van de gemeente, lokale media, autodealers in de gemeente Tilburg en/of informatiefolders informeren over het oplaadpuntenbeleid van de gemeente Tilburg. Een belangrijk onderdeel in de communicatie is het geven van inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van het oplaadpuntenbeleid. Dat betekent dat de gemeente informeert over de beschikbaarheid van oplaadpunten vanuit de samenwerking met publieke en private initiatieven. Door hierover actief te communiceren weten e-rijders wat ze van de gemeente kunnen verwachten. Het borgen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid bij één EV contactpersoon bij de gemeente. Deze beantwoordt de vragen van e-rijders en verwerkt de aanvragen voor oplaadpunten. Deze contactpersoon treedt op als het gemeentelijk EV loket. 4.3 Handhaving De gemeente ziet toe op het juiste gebruik van de aangewezen parkeerplaats(en) en kan indien nodig handhavend optreden. Het juiste gebruik is als een elektrisch voertuig met de kabel aangesloten is op het oplaadpunt bij oplaadpunten alleen worden gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen. 4.4 Evalueren en ontwikkelen van het oplaadpuntenbeleid EV kent een snelle ontwikkeling. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van oplaadoplossingen voor in de openbare ruimte. Het oplaadpuntenbeleid is daardoor een momentopname ten aanzien van de behoefte voor opladen in de openbare ruimte en de oplossingen die daarvoor beschikbaar zijn. 11 JULI van 34

16 Om er voor te zorgen dat het oplaadpuntenbeleid actueel blijft evalueert de gemeente Tilburg in samenwerking met de samenwerkende gemeenten in de Hart van Brabant-regio het beleid op ten minste de volgende punten: Ontwikkeling EV en behoefte aan oplaadpunten in de openbare ruimte. Beschikbaarheid van oplossingen voor opladen in de openbare ruimte. 4.5 Locatiekeuze Bij de locatie van bijna alle huidige oplaadpunten is sprake van te weinig parkeerruimte. Overige bewoners zijn dan ook niet blij met een oplaadplaats omdat dit één of twee parkeerplaatsen minder voor de buurt betekent. Om die reden gaan we voor toekomstige locaties de mogelijkheid na voor het creëren van compenserende parkeerplaatsen. Tilburg onderzoekt ook de mogelijkheid of in gebieden waar men bij een oplaadpunt alleen met een dagkaart of bewonerskaart kan parkeren voor de oplaadplaats per uur kan worden betaald (bijvoorbeeld per smartphone). 11 JULI van 34

17 BIJLAGE 1 BELEIDSREGELS VOOR OPLAADPUNTEN IN DE OPENBARE RUIMTE IN DE GEMEENTE TILBURG 1. Begripsbepalingen: In de beleidsregels wordt verstaan onder: o elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden (optioneel: fietsen en snor/bromfietsen uitsluiten). o oplaadinfrastructuur: het geheel van oplaadpalen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere voorzieningen in de openbare ruimte op of aan de weg bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen. o oplaadpaal: een oplaadobject in de vorm van een paal met tenminste één aansluiting en de mogelijkheid voor twee of meer aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische voertuigen. o aanvrager: > de aanbieder van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur. > een inwoner van Tilburg die de gemeente verzoekt een oplaadpunt te plaatsen in het openbaar gebied. o beheerder: de aanvrager van de privaatrechtelijke toestemming voor het plaatsen van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur. gebruiker: > een bedrijf en/of organisatie dat/die gevestigd is in de gemeente Tilburg en eigenaar en/of bezitter is van één of meerdere elektrische voertuigen of een of meerdere werknemers in dienst heeft die beschikt/beschikken over een elektrisch voertuig.> en particulier die eigenaar en/of bezitter is van een elektrisch voertuig en woonachtig en/of werkzaam is in de gemeente Tilburg o college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg 2. Aanvraag privaatrechtelijke toestemming voor plaatsing laadpaal en verkeersbesluit Een verzoek tot het aangaan van een privaatrechtelijke overeenkomst voor het plaatsen van een of meerdere oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen kan worden ingediend door een aanbieder en een inwoner van Tilburg 11 JULI van 34

18 3. Aanvraag voor plaatsing laadpaal in de openbare ruimte Indien een inwoner van Tilburg een aanvraag doet een laadpaal te plaatsen wordt die aanvraag getoetst aan deze beleidsregels. Voor inwoners van de gemeente Tilburg geldt ook oplaadpunt volgt gebruiker. Dat betekent dat de gemeente alleen een oplaadpunt in de openbare ruimte faciliteert als de e-rijder beschikt over een elektrisch voertuig. De aanvrager van het oplaadpunt dient aan te tonen dat: : o Het voertuig op naam staat van de aanvrager door het overleggen van een kopie van het kentekenbewijs. of o Het voertuig ter beschikking is gesteld aan de aanvrager door het overleggen van een berijdersverklaring (bijv. leascontract met naam). Uitsluitend inwoners zonder de mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein komen in aanmerking voor het plaatsen van een oplaadpunt in de openbare ruimte. Onder eigen terrein wordt verstaan een parkeerplaats/oprit behorende bij de woning in de buitenruimte, een parkeerplaats behorende bij de woning in een parkeergarage, garagebox behorende bij de woning of vergelijkbaar. Indien de gemeente geen laadpaal beschikbaar heeft voor de aanvrager wordt dit aan de aanvrager meegedeeld. 4. Aanvraag locatie oplaadpaal/-infrastructuur Een aanvraag voor een locatie voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur bevat een foto en tekening van de betreffende locatie, waarop de exacte plek van de gewenste oplaadpaal en/of infrastructuur en de aan te wijzen parkeerplaats(en) zijn aangegeven. 5. Behoeftebepaling oplaadpaal/-infrastructuur De aanvrager toont aan dat er op de aangevraagde locatie daadwerkelijk behoefte bestaat bij gebruikers aan een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg. Het college verleent in principe geen medewerking aan het realiseren van de gevraagde oplaadinfrastructuur, wanneer potentiële gebruikers mogelijkheden hebben om hun elektrische voertuigen op eigen terrein te (laten) parkeren en op te laden. 6. Definitieve locatie oplaadpaal/-infrastructuur Het college bepaalt in overleg met de aanvrager de definitieve locatie van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur en de aan te wijzen parkeerplaats(en). Het college toetst hierbij aan de volgende criteria: a. de behoefte aan een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur moet blijken uit de behoefte van 11 JULI van 34

19 gebruikers binnen een loopafstand van maximaal 300 meter van de aangevraagde locatie; Hierbij worden onderstaande criteria gehanteerd; Zijn er al bestaande oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur aanwezig op of aan de weg binnen de loopafstand van circa 300 meter; Het bestaande oplaadpunt binnen de aangegeven loopafstand heeft één stopcontact en wordt gebruikt door één (vaste) gebruikers of heeft twee stopcontacten en heeft maximaal twee (vaste) gebruikers. Er volgt dan geen nieuw oplaadpunt. Het bestaande oplaadpunt binnen de aangegeven loopafstand heeft één stopcontact en wordt gebruikt door twee (vaste) gebruikers of heeft twee stopcontacten en wordt gebruikt door drie (vaste) gebruikers. Er mag dan een oplaadpunt worden geplaatst. b. is de desbetreffende ondergrond in eigendom van de gemeente; c. is de locatie van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur voldoende vindbaar en zichtbaar; d. is het aannemelijk dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (dit om te voorkomen dat er privé-parkeerplaatsen gecreëerd worden); e. Uitgangspunt is om het oplaadpunt niet voor de deur van de aanvrager te realiseren. f. kan de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur worden voorzien van twee of meer aansluitpunten en kunnen eventueel op termijn twee of meer parkeerplaatsen worden bediend; g. laat de parkeerdruk dit toe (85% in de gereguleerde gebieden); h. betreft het een bestaand parkeervak / bestaande parkeervakken; i. Is er de mogelijkheid om extra parkeerplekken te creëren j. blijft de doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.) gewaarborgd; k. zijn er geen belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair of (openbaar) groen; l. past de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur in het straatbeeld; m. is er sprake van geplande reconstructies of andere infrastructurele ontwikkelingen. 11 JULI van 34

20 In beginsel wordt er bij een nieuw te realiseren oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur hetzelfde aantal (één of twee) parkeerplaatsen aangewezen als er stopcontacten (één of twee) op de laadpaal aanwezig zijn. Het college kan hier altijd gemotiveerd van afwijken. Indien er in beginsel één parkeerplek is ingericht en het gebruik van de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur dit toelaat, kan het college altijd besluiten een tweede parkeerplaats aan te wijzen. Het college heeft hiervoor twee mogelijkheden: 1. door middel van een aanpassing van het bestaande verkeersbesluit. Tegen dit aanpassingsbesluit staat bezwaar en beroep open. 2. direct in het verkeersbesluit twee parkeerplaatsen aanwijzen en de feitelijke realisering hiervan uitstellen tot een nader door het college te bepalen datum. Ook tegen dit laatste besluit van het college staat bezwaar en beroep open, omdat dan pas het feitelijk rechtsgevolg in werking treedt (ook op de tweede parkeerplaats mag dan niet meer worden geparkeerd met een niet-elektrisch voertuig). De rechter zal in dat geval - naar verwachting - globaler toetsen. 7. Volgorde besluitvorming De overeenkomst voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur treedt pas in werking en kan dus pas worden uitgevoerd, nadat het verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) onherroepelijk is geworden. 8. Plaatsing en beheer oplaadpaal/-infrastructuur De aanvrager met wie een overeenkomst is gesloten over het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is tevens de beheerder hiervan. De beheerder is verantwoordelijk voor realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie van de oplaadpaal/-infrastructuur en neemt alle kosten hiervoor voor zijn rekening. De kosten ter bescherming van de oplaadpaal/-infrastructuur (hekjes, biggenruggen ed.) zijn ook voor rekening van de beheerder tenzij anders overeengekomen. 11 JULI van 34

21 9. Inrichting en beheer parkeerplaatsen De kosten voor het nemen van een verkeersbesluit en de kosten voor het plaatsen van een verkeersbord, tegel en/of markering op de aangewezen parkeerplaats(en) zijn voor rekening van de gemeente. 10. Bereikbaarheid De beheerder van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor gebruikers, hulpdiensten en gemeenten in het geval van vragen, storingen en calamiteiten. De telefoonnummers van de storingsdienst en de helpdesk zijn vermeld op de oplaadpaal/-infrastructuur. 11. Openbaarheid oplaadpaal/-infrastructuur De oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week openbaar toegankelijk, in die zin dat deze voor iedereen te gebruiken is voor het opladen van zijn / haar elektrische voertuig. De beheerder zorgt voor zoveel mogelijk actuele informatie richting gebruikers over de aanwezigheid en beschikbaarheid van het oplaadpunt. 12. Interoperabiliteit Het oplaadpunt is inter-operabel conform de landelijke en internationale afspraken, waaronder de uitwisselbaarheid van laadpassen en het gebruik van standaard stekkers. 13. Groene stroom Om te bewerkstelligen dat elektrisch vervoertuigen ook aan de bron geen CO2-uitstoot veroorzaken, mag de beheerder van de oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur alleen gegarandeerd groene stroom (laten) leveren. 14. Veiligheid De oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur voldoet aan alle daaraan gestelde (nationale en internationale) veiligheidseisen 15. Aansprakelijkheid De beheerder is aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur of anderszins aan derden wordt veroorzaakt. Gemeente Tilburg is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade die door de oplaadpaal en/of andere infrastructuur is veroorzaakt. De beheerder vrijwaart hiervoor de gemeente. De beheerder verzekert zich voor eventuele 11 JULI van 34

22 schade voor minimaal een bedrag van ,- per gebeurtenis. 16. Betaald parkeren/vergunninghouders/blauwe zone In gebieden waar betaald parkeren of vergunninghoudersparkeren is ingevoerd of waar een maximale parkeerduur (blauwe zone) of enige andere restrictie geldt, geldt deze restrictie onverminderd ook voor de bestuurders van elektrische voertuigen. 17. Handhaving Het college ziet toe op het juiste gebruik van de aangewezen parkeerplaats(en) en kan indien nodig handhavend optreden. Het juiste gebruik is: als een elektrische voertuig met de kabel aangesloten is op het oplaadpunt. Daarnaast wordt ook gehandhaafd op het fiscaal regime, parkeervergunning, blauwe zone en andere restricties die voor alle bestuurders van motorvoertuigen gelden. 18. Ontbinden en wijzigen van de overeenkomst en intrekking / wijziging verkeersbesluit Indien de beheerder van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur zich niet houdt aan de voorwaarden van de overeenkomst kan het college de overeenkomst ontbinden. Het college kan in dat geval ook het verkeersbesluit, waarbij de parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zijn aangewezen, intrekken. Het college kan de overeenkomst ontbinden en/of het verkeersbesluit tevens intrekken, wanneer er in de praktijk niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur. Het is niet gewenst dat daardoor een of meerdere parkeerplaatsen (nagenoeg) geheel onbenut blijven. In deze gevallen heeft de beheerder het recht en de plicht de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur binnen een door het college aan te geven termijn te verwijderen. De hiermee samenhangende kosten zijn voor de rekening van de beheerder. Het college kan de overeenkomst ook wijzigen of ontbinden, indien er een wegreconstructie plaatsvindt als gevolg waarvan de aangewezen parkeerplaatsen zullen verdwijnen. In dat geval zal de gemeente samen met de beheerder bezien of er een alternatieve locatie voor een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur met bijbehorende parkeerplaats(en) in de directe nabijheid mogelijk is. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente, wanneer de wegreconstructie plaatsvindt binnen 5 jaar na afgifte van de ontheffing. Kosten zijn voor rekening van de beheerder, 11 JULI van 34

23 wanneer de wegreconstructie later dan 5 jaar na afgifte van de ontheffing plaatsvindt. 19. Kabels over de stoep Indien er geen laadpunt beschikbaar is binnen een loopafstand van 300 meter en laden op eigen terrein niet mogelijk is, dan gedoogt het college voor eigen rekening en risico van de lader en onder de volgende voorwaarden het laden vanaf de eigen woning door gebruik van kabels over de stoep: o De openbare parkeerplaats moet direct grenzen aan het trottoir. o Er mag geen kabel over de openbare weg (rijbaan of fietspad) neergelegd worden; o De E-rijder dekt de kabel op deugdelijke wijze af met een kabelmat zodat andere gebruikers van het trottoir geen hinder van de kabel ondervinden en hier niet over kunnen struikelen. o De elektrische kabel moet in goede staat zijn; o De openbare parkeerplaats blijft openbaar beschikbaar; o U houdt met het laden van uw voertuig rekening met uw buren; o De kabel mag maximaal 10 meter over het trottoir liggen (gemeten vanaf de grens van uw eigen terrein tot aan de auto); o U legt de kabel voor zover mogelijk langs het trottoir; 20. Toegang en beschikbaarheid o Alle oplaadpunten in de openbare ruimte in de gemeente Tilburg dienen algemeen toegankelijk te zijn, zodat zowel inwoners als bezoekers van de oplaadpunten gebruik kunnen maken. o De gemeente Tilburg ziet een oplaadpunt als algemeen toegankelijk als de exploitant voldoet aan de landelijke standaarden voor interoperabiliteit zoals uitgevoerd door eviolin. Dit betekent dat de e-rijder ongeacht zijn/haar serviceprovider bij elk oplaadpunt in de gemeente Tilburg kan opladen. De exploitant dient, als infraprovider, er voor te zorgen dat zij hierover afspraken maakt met de serviceproviders. 21. Beeldkwaliteit De Gemeente Tilburg stelt buiten de CityRing 13 zo min mogelijk kaders aan de vormgeving van de oplaadpunten. Hier is het mogelijk om oplaadpunten met een verschillende vormgeving te plaatsen. De 13 De CityRing wordt gevormd door de Spoorlaan, Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring. 11 JULI van 34

24 gemeente streeft er in de samenwerking met aanbieders van laadpalen wel naar om zoveel mogelijk uniformiteit te hanteren; Binnen de CityRing eist de gemeente dat de laadpunten worden uitgevoerd in de kleur RAL 9017 (net als andere objecten). 22. Informatie over gebruik oplaadinfrastructuur De beheerder van een oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur geeft op verzoek van het college inzicht in het feitelijke gebruik hiervan. 23. Kosten opladen De gemeente Tilburg laat de kosten voor het gebruik van oplaadpunten vrij aan de exploitant van de laadvoorzieningen. 24. Bijzondere omstandigheden Het college beseft dat de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en laadinfrastructuur nieuw en nog volop in ontwikkeling zijn. Met deze beleidsregels wil het college duidelijkheid verschaffen over de voorwaarden, criteria en condities die van toepassing zijn op het realiseren van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur in de gemeente. In specifieke, bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het college besluiten van deze beleidsregels af te wijken. 25. Termijn De Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrisch voertuigen gemeente Tilburg geldt voor de periode tot en met en worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 11 JULI van 34

25 BIJLAGE 2. TOELICHTING BIJ DE BELEIDSREGELS 1. Begripsbepalingen Elektrische voertuigen: het gaat hierbij om alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden. Veelal zal het gaan om volledig elektrische auto s of plug-in hybride elektrische auto s, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om andere voertuigen, zoals gehandicaptenvoertuigen, motoren, trikes en quads die de parkeerplaatsen voor auto s gebruiken. Onder het begrip elektrische voertuigen vallen ook elektrische fietsen en snor- /bromfietsen. Eventueel kunnen deze laatste voertuigen worden uitgesloten van deze Beleidsregels, maar dan moet aan de definitie in artikel 1 onder a de woorden uitgezonderd fietsen en snor-/bromfietsen worden toegevoegd. 2. Aanvraag privaatrechtelijke toestemming en verkeersbesluit Er is voor gekozen om de toestemming om laadpalen op/in gemeentegrond te mogen plaatsen privaatrechtelijk te regelen in plaats van door verlening van een vergunning op grond van de APV. Als toestemming kan worden verleend, wordt een overeenkomst gesloten met de aanvrager. Bewoners kunnen toestemming en een verkeersbesluit aanvragen, maar op grond van de Wegenverkeerswetgeving kunnen voor bewoners of bedrijven geen eigen parkeerplaatsen worden aangewezen op de openbare weg. De enige uitzondering hierop is de individuele gehandicaptenparkeerplaats, die door middel van een verkeersbesluit kan worden aangewezen (Bord E6 met als onderbord het kenteken van de betreffende auto). Bij zo n individuele gehandicaptenparkeerplaats kan uiteraard ook een oplaadpaal worden geplaatst, wanneer de betreffende persoon over een elektrisch voertuig beschikt. In dat geval hoeft er geen verkeersbesluit te worden genomen om het gebruik van de parkeerplaats te regelen, want dat is in feite al gebeurd. 3. Aanvraag voor plaatsing. spreekt voor zich 11 JULI van 34

26 4. Vereisten aanvraag. Bij de aanvraag moet informatie worden aangeleverd die voor zich spreekt. 5. Behoeftebepaling oplaadpaal/-infrastructuur De aanvrager van de toestemming en het verkeersbesluit zal moeten aantonen dat er voldoende behoefte bestaat aan een oplaadpunt op de betreffende locatie. Hij kan dit doen door middel van een afschrift van een of meerdere verzoeken hiertoe van potentiële gebruikers (naam en adresgegevens van de gebruiker en kenteken van elektrische voertuig(en)). Bij het bepalen van de behoefte van potentiële gebruikers zal het college meewegen of zij de beschikking hebben of kunnen hebben over een eigen parkeergelegenheid bij de woning of het bedrijf. 6. Locatie De oplaadpalen/-infrastructuur worden bij voorkeur geplaatst op strategische zichtlocaties in de nabijheid van de woningen / bedrijven van potentiële gebruikers. De voorkeur gaat uit naar centrale, goed bereikbare plekken in de wijken, zoals langs wijkontsluitingswegen of doorgaande wegen. Hiermee wordt voorkomen dat er grote verkeersstromen ontstaan binnen woonwijken wanneer elektrisch vervoer zijn vlucht neemt. Er is gekozen voor een loopafstand van 300 meter. Bij het toetsen van de oplaadpalen-/infrastructuur in het straatbeeld kan de gemeente bijvoorbeeld kijken naar de kleur, kwaliteit, hoogte en omvang hiervan en naar beschermde stads- en dorpsgezichten. 7. Volgorde besluitvorming privaatrechtelijke overeenkomst en verkeersbesluit Het proces van de besluitvorming over de privaatrechtelijke overeenkomst en het verkeersbesluit kan gelijktijdig in gang worden gezet. Tegen het verkeersbesluit staat echter de bezwaar- en beroepsmogelijkheden uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) open. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het verkeersbesluit, bijvoorbeeld omdat de parkeerdruk ter plaatse erg hoog is en er geen algemene parkeerplaatsen kunnen worden gemist. De gemeente zal de parkeerplaats(en) voor het laden van elektrische voertuigen pas aanleggen, nadat het verkeersbesluit daartoe onherroepelijk is. Het is niet gewenst dat de oplaadinfrastructuur al vóór dit tijdstip wordt aangebracht. Daarom gaat de overeenkomst pas in en kan de oplaadinfrastructuur dus eerst worden geplaatst, nadat het 11 JULI van 34

27 verkeersbesluit onherroepelijk is geworden. Dit wordt expliciet in de overeenkomst als voorschrift opgenomen. 8. Beheer oplaadpaal / -infrastructuur De partij die met de gemeente een overeenkomst sluit is tevens de beheerder hiervan. De overeenkomst heeft een persoonlijk karakter. Wanneer de aanvrager het beheer over de oplaadpaal/-infrastructuur wil overdragen aan een andere partij, dan zal de aanvrager van de gemeente toestemming moeten krijgen om de overeenkomst over te dragen. De beheerder is verantwoordelijk voor het plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van de oplaadvoorziening en neemt alle kosten hiervoo voor zijn rekening. De beheerder brengt de kosten voor het opladen van de elektrische voertuigen in rekening bij de gebruikers hiervan. 9..Beheer parkeerplaatsen In de Wegenverkeerswet is geregeld dat de kosten voor het nemen van het verkeersbesluit en het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens op de openbare weg voor rekening komen van het bevoegd gezag dat het verkeersbesluit heeft genomen. Dit is doorgaans de gemeente, tenzij het gaat om parkeerplaatsen die onderdeel uitmaken van wegen die bij het rijk, een provincie of waterschap in beheer zijn. De gemeente kan deze kosten niet doorrekenen aan de aanvrager van de oplaadinfrastructuur. 10 tot en met 14. Spreken voor zich. 15. Aansprakelijkheid Door natrekking wordt de gemeente formeel juridisch eigenaar van de oplaadpalen en andere oplaadinfrastructuur, wanneer deze op of aan de weg in gemeentegrond worden geplaatst. De eigendom kan wel bij de aanvrager/beheerder van de oplaadinfrastructuur worden gelegd, maar dit kan alleen door verkopen van de ondergrond of het vestigen van een opstalrecht voor alle oplaadinfrastructuur. Het eerste is doorgaans niet gewenst en het tweede erg omslachtig (via notaris) en kostbaar. Op zich is het niet onoverkomenlijk dat de gemeente formeel eigenaar wordt van de oplaadinfrastructuur, zolang de aansprakelijkheid voor alle schade bij de aanvrager/beheerder wordt gelegd. 11 JULI van 34

28 16. Betaald parkeren/vergunninghouders/blauwe zone Wanneer parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zijn gelegen in gebieden voor betaald parkeren, vergunninghouders, blauwe zone of een andere parkeerrestrictie, dan moeten de bestuurders van deze voertuigen zich aan de betreffende regels houden. Parkeerplaatsen in een blauwe zone kunnen eventueel buiten de blauwe zone worden geplaatst, zodat elektrisch voertuigen ook gedurende langere tijd kunnen worden opgeladen. Hiervoor moet het betreffende verkeersbesluit worden aangepast en de blauwe streep bij deze parkeerplaatsen worden verwijderd. 17. Handhaving Onrechtmatig gebruik van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen sec kan worden bestraft met een proces-verbaal (Mulder-feit). Eventueel kan het betreffende voertuig ook worden weggesleept, als de gemeente hiervoor een Wegsleepverordening heeft vastgesteld. Wanneer de bestuurder van het betreffende voertuig tevens niet betaald heeft in een betaald parkeergebied, dan kan óók een fiscale naheffingsaanslag worden opgelegd. Wanneer er sprake is van het parkeren zonder parkeervergunning in een vergunninghoudersgebied, dan kan een proces-verbaal (Mulder-feit) worden opgemaakt. Zie toelichting bij de Model-parkeerverordening. 18. Ontbinden en wijzigen van de overeenkomst en intrekking / wijziging verkeersbesluit Wanneer de aanvrager / beheerder zich niet aan de voorwaarden van de overeenkomst houdt, kan het college uiteindelijk de overeenkomst ontbinden. In zo n geval zal de beheerder zijn oplaadinfrastructuur moeten verwijderen. Is deze weigerachtig dan kan de gemeente dit afdwingen via de civiele rechter. Vervolgens kan de gemeente bezien of er een andere aanbieder van oplaadinfrastructuur geïnteresseerd is in het plaatsen hiervan, zodat de aangewezen parkeerplaatsen in stand kunnen blijven. Is dit niet het geval, dan zal de gemeente het betreffende verkeersbesluit kunnen intrekken en de parkeerplaatsen weer voor algemeen gebruik kunnen vrij geven. Bij wegreconstructies wordt de systematiek uit de Telecomwetgeving gevolgd. Als een wegreconstructie binnen 5 11 JULI van 34

29 jaar na ingaan van de overeenkomst plaatsvindt, betaalt de gemeente de kosten van verplaatsing van oplaadinfrastructuur. Vindt de reconstructie na meer dan 5 jaar plaats dan zijn de kosten voor rekening van de beheerder van de oplaadinfrastructuur (normaal ondernemersrisico). De kosten van het benodigde verkeersbesluit en de inrichting van de parkeerplaats(en) zijn voor rekening van de gemeente. 19. t/m 23 spreken voor zich 24. Bijzondere omstandigheden Hier is sprake van een zogenaamde hardheidsclausule op grond waarvan het college in bepaalde uitzonderlijke en/of onvoorziene situaties kan afwijken van de beleidsregels. 25. Termijn Bepaling spreekt voor zich. 11 JULI van 34

Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen

Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen 1. Begripsbepalingen In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare

Nadere informatie

De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig

De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen-Chaam. Nr. 39003 11 juli 2014 Oplaadpuntenbeleid inleiding Elektrisch vervoer (hierna EV) kent in Nederland een sterke groei. De gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Elburg

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Elburg Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Elburg Artikel 1 Begripsbepalingen: In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare

Nadere informatie

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden 1. Begripsbepalingen: In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Aanvrager: de aanbieder van oplaadobjecten. b. Beheerder:

Nadere informatie

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 Beleidsregel 1. Begripsbepalingen: In de beleidsregel wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Oldebroek

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Oldebroek Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Oldebroek Artikel 1 Begripsbepalingen: In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de

Nadere informatie

Beleidsregels voor laadpalen Harderwijk 2016

Beleidsregels voor laadpalen Harderwijk 2016 Beleidsregels voor laadpalen Harderwijk 2016 Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 21 juni 2016 Bekendgemaakt op 22 juni 2016 Inwerkingtreding 23 juni 2016 Voor het honoreren van een aanvraag

Nadere informatie

Beleid oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte

Beleid oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 175110 14 december 2016 Beleid oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte 1. Doel van de beleidsregels 1.1. Doel Het doel

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Stand van zaken laadpalen voor elektrische auto s. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Stand van zaken laadpalen voor elektrische auto s. Geachte raadsleden, De Gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1237124 Uw kenmerk: Contact: A.Schelling Bijlage(n): Beleidsregels (bijlage 1) Doorkiesnummer: Overzicht laadpalen (bijlage 2) E-mailadres:

Nadere informatie

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, Gelet op het

Nadere informatie

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Gemeente Edam-Volendam Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Doel van het beleid... 3 1. Doel... 3 2. Rol van de gemeente in de ontwikkeling van elektrisch vervoer...

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015 Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente LAREN B E S L U I T : vast te stellen de volgende Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beschrijving onderwerp De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van verzoeken om (privaatrechtelijke)

Nadere informatie

Beleidsregel Openbare Oplaadobjecten Elektrische Voertuigen Gemeente Smallingerland

Beleidsregel Openbare Oplaadobjecten Elektrische Voertuigen Gemeente Smallingerland Beleidsregel Openbare Oplaadobjecten Elektrische Voertuigen Gemeente Smallingerland 1. Begripsbepalingen: In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Aanvrager: de aanbieder van Oplaadobjecten. b. Beheerder:

Nadere informatie

beleidsregels elektrische oplaadpunten gemeente Hoogeveen

beleidsregels elektrische oplaadpunten gemeente Hoogeveen Beleidsregels elektrische oplaadpunten gemeente Hoogeveen Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Goeree- Overflakkee

Onderwerp Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Goeree- Overflakkee Nr. 18035/Z -14-22380 Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Intern Z0297F574CB II11111111I111111111I11111111111111111111111111111111I1111111111\ B&W-vergadering : Registratienummer: Z -14-22380/18035 Onderwerp

Nadere informatie

Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn

Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn Inhoud Inleiding... 2 Doel van de beleidsregels... 2 Juridisch kader... 2 Ontheffing APV artikel 2.10, lid

Nadere informatie

Oplaadpuntenbeleid gemeente Goirle

Oplaadpuntenbeleid gemeente Goirle Oplaadpuntenbeleid gemeente Goirle Opladen van elektrische voertuigen in Goirle O P D R A C H T G E V E R : GEMEENTE GOIRLE LEANNE VAN TILBORG O P G E S T E L D D O O R : APPM MANAGEMENT CONSULTANTS BART

Nadere informatie

Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk

Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk DEFINITIEF Opladen van elektrische voertuigen in Waalwijk OPDRACHTGEVER: GEMEENTE WAALWIJK THEO HENDRIKS OPGESTELD DOOR: APPM MANAGEMENT CONSULTANTS HARM-JAN IDEMA

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen Overwegende dat het wenselijk is een afwegingskader te scheppen ter beoordeling van verzoeken om medewerking te verlenen aan het

Nadere informatie

Beleidsregel openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen De Fryske Marren 2016

Beleidsregel openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen De Fryske Marren 2016 Beleidsregel openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen De Fryske Marren 2016 Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren; overwegende, dat het gewenst is duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden,

Nadere informatie

Beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Katwijk

Beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Katwijk Beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Katwijk Beleidsregels 1. Begripsbepalingen: In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische motorvoertuigen:

Nadere informatie

Oplaadpuntenbeleid gemeente Hilvarenbeek

Oplaadpuntenbeleid gemeente Hilvarenbeek *14int06565* 14int06565 Zaaknr. : 2014001834 Oplaadpuntenbeleid gemeente Hilvarenbeek Opladen van elektrische voertuigen in Hilvarenbeek O P D R A C H T G E V E R : GEMEENTE HILVARENBEEK NICO HOPMAN RIK

Nadere informatie

Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Opbouw 1. Inleiding 2. Doel van de beleidsregels 3. Juridisch kader 3.1 Van toepassing zijnde regelgeving 3.2 Zorgvuldigheidsbeginsel

Nadere informatie

Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda

Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 101697 2 november 2015 Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda Bekendmaking Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BUCH aan de stekker.. (geldend voor de gemeente Castricum)

BUCH aan de stekker.. (geldend voor de gemeente Castricum) BUCH aan de stekker.. (geldend voor de gemeente Castricum) Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Castricum Gemeente Castricum, maart 2015 1 Beleidsregels oplaadinfrastructuur

Nadere informatie

Beleidsregels openbaar laden. Gemeente Neerijnen

Beleidsregels openbaar laden. Gemeente Neerijnen Beleidsregels openbaar laden Gemeente Neerijnen Februari 2016 15-21376-12156 Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Neerijnen Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Papendrecht

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Papendrecht Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Papendrecht Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels 1. Doel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S In deze beleidsregel beschrijft de gemeente Hengelo waarom ze meewerkt aan het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto s. Onder welke voorwaarden

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Winterswijk

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Winterswijk Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Winterswijk Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels 1. Doel

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen 1 Begripsbepalingen: In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische motorvoertuigen: alle voertuigen, uitgezonderd fietsen en snor- /bromfietsen,

Nadere informatie

1. Doel van de beleidsregels

1. Doel van de beleidsregels Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Sliedrecht Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels 1. Doel van

Nadere informatie

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Landsmeer 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Oud-Beijerland.

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Oud-Beijerland. Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Oud-Beijerland. Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels 1. Doel

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Culemborg

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Culemborg Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Culemborg Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels 1. Doel van

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Zaltbommel

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Zaltbommel Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Zaltbommel Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels 1. Doel van

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0021; besluit d.d. 13-1-2015. Onderwerp Beleidsregel Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015

B en W-nummer 15.0021; besluit d.d. 13-1-2015. Onderwerp Beleidsregel Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 B en W-nummer 15.0021; besluit d.d. 13-1-2015 Onderwerp Beleidsregel Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 Besluiten: de commissie 1. De beleidsregel Oplaadinfrastructuur elektrische

Nadere informatie

opladen elektrische voertuigen

opladen elektrische voertuigen Oplaadpuntenbeleid gemeente Loon op Zand opladen elektrische voertuigen Opladen van elektrische voertuigen in Loon op Zand OPDRACHTGEVER: GEMEENTE LOON OP ZAND ANNELIES VAN DER LEE-VENNIX OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T :

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : DORDRECHT Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gem eente Dordr echt Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Nadere informatie

FLO/U201301554 Lbr. 13/104

FLO/U201301554 Lbr. 13/104 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201301554 Lbr. 13/104

Nadere informatie

Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest

Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Oegstgeest, rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hierna te noemen

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Reimerswaal

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Reimerswaal Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Reimerswaal Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels 1. Doel

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 1. Doel De beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen van oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Nadere informatie

Onderwerp Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Teylingen - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00832 Onderwerp Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Teylingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Beleidsnotitie openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Papendrecht

Beleidsnotitie openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Papendrecht Beleidsnotitie openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Papendrecht Beleidsnotitie openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Papendrecht, maart 2016 Inhoud pagina

Nadere informatie

VERORDENING Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigenintern

VERORDENING Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigenintern VERORDENING Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigenintern Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Beleidsregels publieke oplaadlocaties elektrische voertuigen gemeente Oegstgeest 2015

Beleidsregels publieke oplaadlocaties elektrische voertuigen gemeente Oegstgeest 2015 Beleidsregels publieke oplaadlocaties elektrische voertuigen gemeente Oegstgeest 2015 Gelet op artikel 2:10, vijfde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Oegstgeest 2013 1. Begripsbepalingen In

Nadere informatie

vnig 6 DEC 2013 GEMEENTE HELLENDOORN Behand.: 13INK17145 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 4

vnig 6 DEC 2013 GEMEENTE HELLENDOORN Behand.: 13INK17145 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 4 GEMEENTE HELLENDOORN Behand.: À/BStuk Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 6 DEC 2013 itre'fw. Kopie aaľľ jxreĥièf D İ N. reeks 7V í Vcrtr.: vnig 13INK17145 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet.

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet. Beleidsregel oplaadpunten elektrisch vervoer Oostzaan 2013 Burgemeester en wethouders van Oostzaan Gezien het collegevoorstel d.d. 23 april 2013 BESLUITEN Vast te stellen de Beleidsregel oplaadpunten elektrisch

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Vlissingen

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Vlissingen Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Vlissingen Inhoudsopgave 1. Doel van de beleidsregels... 3 2. Juridisch kader... 4 2.1 APV artikel 2.5... 4 2.2 Verkeersbesluit... 5 2.3

Nadere informatie

Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse

Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse datum januari 2013 versie definitief Auteur(s) J.O. Smit Stad en Wijk bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25,

Nadere informatie

11 O Ö c; V«/ ^ - 5 DEC. 20131 VMG. Beh. Ambt,: Streefdat.: Afschr.: fëe^ul Roiqol /

11 O Ö c; V«/ ^ - 5 DEC. 20131 VMG. Beh. Ambt,: Streefdat.: Afschr.: fëe^ul Roiqol / 11 O Ö c; V«/ ^ - 5 DEC. 20131 VMG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad infomnatiecentnim tel. (070) 373 8393 Beh. Ambt,: Streefdat.: Afschr.: fëe^ul Roiqol / av.o.: Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant. Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s

Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant. Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor

Nadere informatie

Overeenkomst. Tot plaatsing en instandhouding van oplaadpalen ten behoeve van elektrische auto s

Overeenkomst. Tot plaatsing en instandhouding van oplaadpalen ten behoeve van elektrische auto s Overeenkomst Tot plaatsing en instandhouding van oplaadpalen ten behoeve van elektrische auto s 28-10-2014 De ondergetekenden: 1. Gemeente Gorinchem, op grond van het bepaalde in het Machtigings- en Volmachtbesluit

Nadere informatie

Opladen elektrische auto s in Uithoorn

Opladen elektrische auto s in Uithoorn Opladen elektrische auto s in Uithoorn Soort document Opdrachtgever Opgesteld door Plaatsnaam, datum Richtlijn voor oplaadpunten elektrisch vervoer Sandra van der Waals en Peter Rip, gemeente Uithoorn

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over de beoordeling van verzoeken voor oplaadpalen op openbaar terrein (Beleidsregel beoordeling

Nadere informatie

B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011

B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 38 Besluit: B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011 Burgemeester en wethouders van Helmond; Gezien collegevoorstel d.d. 10 februari 2011,

Nadere informatie

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Maassluis 2014

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Maassluis 2014 Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Maassluis 2014 Nadere regels met betrekking tot bestuursconvenant en Uitwerkingsovereenkomst Stadsregio Rotterdam Elektrisch Conform besloten B en W d.d. 1 Burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s

Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s Inleiding Aanleiding Er komen wekelijks vragen over het opladen van elektrische auto s binnen. Dit zijn grotendeels verzoeken om nog meer oplaadpalen

Nadere informatie

Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven

Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven Inleiding Het aantal elektrische auto s in Nederland is de afgelopen twee jaar zeer sterk toegenomen.

Nadere informatie

Illllllllll. Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland

Illllllllll. Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland D14.000004 0 8 JAN. zou Illllllllll x V Koggenland Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland Beleid tot uitwerking van de bevoegdheid van het college tot het aanwijzen

Nadere informatie

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Nadere informatie op beleidsregels Oplaadobjecten 2014 Conform besloten B en W d.d. 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel...

Nadere informatie

Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s

Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s Versie : 4.0 Datum : juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Duurzaamheid... 3 1.2. Elektrisch vervoer... 3 2. Huidige

Nadere informatie

Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto s op diverse locaties in Breda

Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto s op diverse locaties in Breda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 156298 11 november 2016 Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto s op diverse locaties in Breda 1. Van Riebeecklaan, naast

Nadere informatie

Beleidsregels. Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte

Beleidsregels. Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte Beleidsregels Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte Vastgesteld college van B&W, 10 maart 2015 Inhoudsopgave Beleidsregels... 1 Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de

Nadere informatie

Beleidsregels FLO/U december 2013 oplaadinfrastructuur elektrische Lbr. 13/104 voertuigen

Beleidsregels FLO/U december 2013 oplaadinfrastructuur elektrische Lbr. 13/104 voertuigen Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 4 betreft ons kenmerk datum Beleidsregels FLO/U201301554

Nadere informatie

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s.

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4562162 Aan : Gemeenteraad Datum : 17 december 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Wethouder C. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Zaaknummer: 00368089 Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Collegevoorstel Inleiding Op 22 mei 2012 stelde u de Beleidsregel Subsidiëring Oplaadvoorzieningen

Nadere informatie

Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte

Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte samenvatting De Taskforce Formule E-team wil elektrisch vervoer in Nederland stimuleren en belemmeringen wegnemen. Een middel daartoe is bestaande

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in de gemeente Winterswijk

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in de gemeente Winterswijk Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in de gemeente Winterswijk De ondergetekenden: ALLEGO B.V.,statutair gevestigd te Arnhem, en kantoorhoudende aan de Westervoortsedijk 73

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 28 januari 2016 16.02740 U16.001983. Raadsbrief 2016, nr. 12 8 maart 2016

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 28 januari 2016 16.02740 U16.001983. Raadsbrief 2016, nr. 12 8 maart 2016 Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 28 januari 2016 16.02740 U16.001983 Inlichtingen bij Bijlagen De raadsgriffier 2 Onderwerp Datum Raadsbrief 2016, nr. 12

Nadere informatie

LAADINFRASTRUCTUUR. Oplossingen voor gemeenten. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

LAADINFRASTRUCTUUR. Oplossingen voor gemeenten. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal LAADINFRASTRUCTUUR Oplossingen voor gemeenten De groei van elektrisch vervoer (EV) zorgt voor een toenemende behoefte aan laadpunten in de openbare ruimte. Nu de stichting e-laad geen laadpunten meer aan

Nadere informatie

Overeenkomst voor laadvoorziening

Overeenkomst voor laadvoorziening Overeenkomst voor laadvoorziening De ondergetekenden: Naam: Gevestigd te (plaatsnaam): aan de (straat): kvk-nummer: hierna te noemen aanvrager en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Veldhoven,

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 57286 Datum : 20 mei 2014 Programma : Woon -en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de

Nadere informatie

Onderwerp: OLOG Aanvragen laadpaal elektrische auto's Drunen en de vesting Heusden 2013

Onderwerp: OLOG Aanvragen laadpaal elektrische auto's Drunen en de vesting Heusden 2013 Collegevoorstel Inleiding In de eerste helft van 2013 is een drietal aanvragen ontvangen van particulieren uit Drunen en de vesting Heusden voor plaatsing van een laadpaal voor elektrische auto s in de

Nadere informatie

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Vastgesteld d.d.: Bekendmaking d.d.: Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische auto s

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische auto s Samenvatting In deze beleidsregel staan de beleidskeuzes en de rol van de gemeente Enschede bij de uitrol van een openbare laadinfrastructuur voor elektrische

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0867 d.d. 25-9-2012 Onderwerp Verkeersbesluit E-laad plaatsen na inspraak Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Het verkeersbesluit E-laad plaatsen 2012 met de bijbehorende tekeningen

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2013) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door Agentschap NL, in opdracht van

Nadere informatie

Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal

Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Stichting e-laad.nl November 2011 1 Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Ton Rombouts Burgemeester s Hertogenbosch en voorzitter stichting

Nadere informatie

Elektrische oplaadpunten

Elektrische oplaadpunten Elektrische oplaadpunten Lunchbijeenkomst Vexpan 13 februari 2014 Stijn Otten The New Motion Jeroen Quee Grontmij Inhoud De zin en onzin van elektrisch vervoer Marktcijfers en ontwikkelingen Techniek Oplaadpalen

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Krijgt u vragen van bewoners of bedrijven over laadpalen voor elektrisch rijden? Ziet u het aantal elektrische auto s in uw gemeente toenemen? Heeft uw gemeente ambities op het gebied

Nadere informatie

Alliander Mobility Services. Alliander Mobility Services Thomas Hoogeveen 06-03-2014

Alliander Mobility Services. Alliander Mobility Services Thomas Hoogeveen 06-03-2014 Alliander Mobility Services Alliander Mobility Services Thomas Hoogeveen 06-03-2014 Agenda - Kenniscafé Elektrisch Vervoer 6 maart 2014 - Ede Introductie Alliander Mobility Services Onze visie op openbaar

Nadere informatie

Factsheet Verlengd Privaat Aansluitpunt voor gemeenten. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Factsheet Verlengd Privaat Aansluitpunt voor gemeenten. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Factsheet Verlengd Privaat Aansluitpunt voor gemeenten In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Verlengd Privaat Aansluitpunt: hoe en wat? Met de groei van het aantal elektrische voertuigen

Nadere informatie

Beleidsregel Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte van gemeente IJsselstein

Beleidsregel Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte van gemeente IJsselstein Beleidsregel Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte van gemeente IJsselstein Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Datum

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte

onderwerp: Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte ^meawte nr(s) geregistreerde stuk(ken): 76725 blad: 1/6 datum nota: 17 februari 2016 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kem, verkeer en vervoer werkdoel: 1563 - Verkeerskundige adviezen en maatregelen onderwerp:

Nadere informatie

Collegevoorstel Reg. nr : 1110317 Afdeling : WM Datum :

Collegevoorstel Reg. nr : 1110317 Afdeling : WM Datum : Datum : Onderwerp Plaatsing laadpalen voor elektrische voertuigen door de stichting e-laad op gemeentegrond Samenvatting De stichting e-laad is bezig met een landelijke pilot om elektrisch rijden te stimuleren.

Nadere informatie

Beleidsregels laadvoorzieningen. elektrische auto s 9-2-2016

Beleidsregels laadvoorzieningen. elektrische auto s 9-2-2016 2016 Beleidsregels laadvoorzieningen elektrische auto s 9-2-2016 Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s gemeente TUBBERGEN Versie : 2.0 Datum : 9 februari 2016 1

Nadere informatie

Overeenkomst publieke laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst publieke laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst publieke laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende te Stenograaf

Nadere informatie

Verkeersbesluit. gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994),

Verkeersbesluit. gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994), Verkeersbesluit IT15.06770 besluitnummer: B43.0402 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994),

Nadere informatie

Verkeersbesluit aanwijzen van parkeerplaatsen t.b.v. opladen van elektrische voertuigen aan het Witte de Withplein

Verkeersbesluit aanwijzen van parkeerplaatsen t.b.v. opladen van elektrische voertuigen aan het Witte de Withplein STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 43357 25 juli 2017 Verkeersbesluit aanwijzen van parkeerplaatsen t.b.v. opladen van elektrische voertuigen aan het Witte

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Realisatie publieke oplaadpalen: ervaringen en leerpunten Bart Groen Gemeente Leiden Rik Verhoeven Studio Bereikbaar, gedetacheerd bij Gemeente Leiderdorp Samenvatting

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie