KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 2, mei Interview Pensioenfonds Xerox. KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 2, mei 2012. Interview Pensioenfonds Xerox. KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt"

Transcriptie

1 KAS SELECTIONS Jaargang 19, nummer 2, mei 2012 Interview Pensioenfonds Xerox KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt Belasting op financiële transacties AIFMD/UCITS Congres OTC derivaten onder EMIR KAS BANK en Solvency II Verdwijnen kick-back fees: recept voor grotere transparantie of voor additionele verborgen kosten? Collateral- en liquiditeitsmanagement in de praktijk

2 KAS Selections KAS Selections is een kwartaaluitgave van KAS BANK N.V. te Amsterdam, Londen en Wiesbaden. Hoewel deze uitgave met de meeste zorg wordt samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Jaargang 19, nummer 2, mei 2012 In dit nummer: Interview Pensioenfonds Xerox 3 KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt 6 Belasting op financiële transacties 8 AIFMD/UCITS Congres 10 OTC derivaten onder EMIR 14 KAS BANK en Solvency II 15 Verdwijnen kick-back fees: recept voor grotere transparantie of voor additionele verborgen kosten? 16 Global Custody Netwerk Nieuws 18 Collateral- en liquiditeits management in de praktijk 20 Nieuwe klanten 21 Personalia 21 Laurens Visie 22 Commentaar op deze uitgave, suggesties voor toekomstige artikelen en verzoeken om op de verzendlijst geplaatst te worden, kunt u richten aan: Client Management Director: Mark Schilstra Clearing & Banking Services Associate director: Jeroen Duijn Fund & Insurers Services Associate director: Sicco Plesman Institutional Services Associate director: Tamis Stuker Sales & Business Development (S & BD) Head of S & BD Mark van Weezenbeek Tekstredactie: Robbert Veltman Eindredactie: Carla Boogers Vormgeving: Ebbenhorst Design, De Meern Druk: KAS BANK, Document & Systems Services Voorwoord Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij duizelt het af en toe van alle afkortingen - EMIR, AIFMD, UCITS, Solvency II - van Richtlijnen voor de financiële sector in Europa. Ondertussen hebben al die richtlijnen wel degelijk een gemeenschappelijke deler. En dat is het bevorderen van transparantie in de financiële sector door beter toezicht. Dit alles ter bescherming van de consument en herstel van vertrouwen in de financiële sector. Waarbij consument gelezen kan worden als particuliere belegger, spaarder, pensioenfondsdeelnemer, polishouder enzovoorts. KAS BANK is een warm voorstander van meer transparantie in de financiële sector. Dat geldt zeker voor de opzet van een centrale clearing voor OTC derivaten. De handel in derivaten en het gebrek aan toezicht wordt immers vrij algemeen gezien als een belangrijke oorzaak van de financiële crisis. De Europese richtlijn EMIR voorziet in de centrale clearing van derivatentransacties. Dit heeft de nodige gevolgen voor de marginverplichtingen. Wij besteden daarom in iedere KAS Selections aandacht aan EMIR. Net als aan Solvency II voor verzekeraars. In samenwerking met enkele grote verzekeraars hebben wij een speciaal Solvency II Projectteam ingericht om volledig compliant te zijn. Een ander belangrijk aandachtspunt in het toezicht op financiële instellingen is de interne governance en risicobeheersing. Directeur Niels van Heesen van Stichting Pensioenfonds Xerox legt uit hoe dit ondernemingspensioenfonds haar risicobudgettering heeft ingericht. Volgens hem is het heel belangrijk dat institutionele beleggers veel meer vanuit risico s gaan denken en wat de gevolgen van bepaalde beslissingen zijn voor de vermogenspositie van het fonds. Transparant zijn betekent ook kostentransparantie. Een goed voorbeeld is het voorgestelde verbod op kick back fees voor financiële adviseurs. Mark Schilstra licht toe wat de gevolgen zijn voor het verdienmodel van beleggingsfondsen en adviseurs. Verder doen wij verslag van ons recente congres over de Europese richtlijnen AIFMD en UCITS IV/V. De interpretatie van deze richtlijnen is nog een taaie kluif voor juristen en beleggingsondernemingen. KAS BANK ondersteunt u graag daarbij. Belasting op financiële transacties is een heet hangijzer in Europa. Wij geven een kort overzicht van de stand van zaken in deze discussie. Ook geven wij een praktijkvoorbeeld van collateral- en liquiditeitsmanagement bij pensioenfondsen. In Duitsland timmert KAS BANK Germany stevig aan de weg. Tijdens twee belangrijke evenementen voor de Duitse financiële industrie vormde onze voorgenomen samenwerking met dwpbank een geliefd onderwerp van gesprek. Laurens Vis trakteert ons tenslotte opnieuw op zijn eigenzinnige kijk op de ontwikkelingen in de effecten- en pensioenindustrie. Ditmaal over de discussie Defined Benefit versus Defined Contribution-regelingen. Of is een hybride vorm mogelijk? Zoals altijd sluit ik af met de oproep om uw commentaar, suggesties of andere opmerkingen over KAS Selections met ons te delen. Op die manier kunnen wij de inhoud van KAS Selections blijven afstemmen op de ontwikkelingen in de markt. Sikko van Katwijk Raad van Bestuur KAS BANK

3 Omschakelen naar denken in risico s Interview Pensioenfonds Xerox Pensioenfonds Xerox is ontstaan uit een fusie van pensioenfonds Xerox Venray en Stichting Pensioenbelangen Amstelveen. Stichting Pensioenfonds Xerox is opgericht op 28 juli Als ondernemingspensioenfonds voert het fonds de pensioenregelingen uit voor de medewerkers van Xerox (Nederland) B.V. in Breukelen, Xerox Manufacturing (Nederland) in Venray en Veenman B.V. in Capelle aan de IJssel. Het pensioenfonds telt 1181 actieve deelnemers, 1922 pensioengerechtigden en 2033 voormalige medewerkers van deze drie bedrijven. Het belegd vermogen bedraagt 700 miljoen euro. Wij spraken met Niels van Heesen, directeur Stichting Pensioenfonds Xerox, over de ontwikkelingen bij het fonds en de samenwerking met KAS BANK bij de inrichting van het risicomanagement. Wat zijn na de fusie de belangrijkste ontwikkelingen binnen het pensioenfonds geweest? Voor de fusie kenden Xerox Manufacturing en Xerox Nederland ieder een eigen pensioenregeling en een eigen bestuur. Xerox Manufacturing had geen pensioenfonds maar was rechtstreeks verzekerd. Xerox Nederland had wel een eigen pensioenfonds maar was op dat moment nog volledig herverzekerd. Beide ondernemingen hadden wel hetzelfde pensioencontract. Sinds 1 januari 2000 voeren wij de ondergebrachte pensioenregelingen uit in eigen beheer. In 2006 zijn wij ook de administratie gaan doen. In 2009 is de pensioenregeling van Veerman B.V. overgenomen. De uitvoering van één pensioenregeling en het zelf gaan administreren hebben de meeste impact gehad. Mensen aannemen, systemen aanschaffen om de regeling uit te kunnen voeren, processen inrichten, dat is een heel traject Sinds 2005 hebben wij een website in de lucht compleet met een pensioenplanner. Sindsdien krijgen wij beduidend minder vragen Niels van Heesen, directeur Stichting Pensioenfonds Xerox geweest. Binnen een paar maanden moest het gerealiseerd zijn. Heeft de invoering van het FTK nog invloed gehad op de bezetting binnen de pensioenfondsadministratie? Wij voerden de administratie van meerdere fondsen uit: Twee pensioenfondsen met een 65+regeling, een VUT fonds, een directiefonds en een flexibel pensioenfonds. Per fonds moest de accountantscontrole en de actuariële certificering gedaan worden. Ook het jaarverslag moest gemaakt worden. Dat kostte ons veel tijd. Toen wij overgingen naar één regeling werd dat allemaal eenvoudiger en werd er werk bespaard. Daarom hoefden wij geen nieuwe medewerkers aan te nemen na de invoering van het FTK in Daarnaast hebben wij sinds 2005 een website in de lucht compleet met een pensioenplanner. Sindsdien krijgen wij beduidend minder vragen, omdat onze deelnemers met behulp van de pensioenplanner zelf kunnen zien wat bijvoorbeeld de resultaten zijn als zij op hun 62e met pensioen gaan, of wat de gevolgen zijn van een hoog/ KAS Selections mei

4 laag constructie. Als deelnemers nu met vragen komen zijn zij vooraf beter geïnformeerd. Dankzij deze maatregelen beschikken wij over voldoende mankracht om te kunnen voldoen aan de verscherpte eisen van De Nederlandsche Bank (DNB). beleggingscommissie bepaalt wat de shortlist wordt. Samen met de externe adviseur ga ik dan met de geselecteerde vermogensbeheerders in gesprek. Uiteindelijk stuurt de beleggingscommissie een goed onderbouwd advies naar het pensioenbestuur. Welke marktontwikkelingen zijn belangrijk geweest voor het pensioenfonds? De invoering van het FTK en de overgang van de vaste rekenrente naar een variabele rente hebben een stevige impact gehad. Met name het renteverhaal is lastig om goed te communiceren richting deelnemers. Leg maar eens uit dat je ondanks een goed beleggingsrendement toch genoodzaakt zou kunnen zijn om te korten op de pensioenen. Het is jammer, dat het beleid van DNB een beleid is van achter om kijken. Van een toezichthouder verwacht je dat ze vooraf nadenken over crisissen. Nu moeten wij bijvoorbeeld voor 1 mei een crisisplan inleveren. Dat had er eigenlijk al jaren geleden moeten zijn. Wat ik een nadeel vind van de diverse richtlijnen, is dat pensioenfondsen door de regelgeving van langetermijnbeleggers transformeren naar kortetermijnbeleggers. Per slot van rekening zijn wij langetermijnbeleggers. In Nederland zijn wij wel toe aan een versimpeling van de pensioenregeling. In het pensioenakkoord is daar niet echt sprake van. Integendeel, het wordt waarschijnlijk allemaal nog complexer en moeilijker uitvoerbaar. Hoe is het beleggingsproces ingericht bij Pensioenfonds Xerox? Eens per drie jaar laten wij een ALM-studie uitvoeren door een onafhankelijk actuarieel bureau. Daar komt uit wat de beleggingsmix zou kunnen zijn. Uit de vorige ALM-studie kwam bijvoorbeeld naar voren dat commodities voor ons een sterke toegevoegde waarde kunnen hebben. Met die uitkomst gaat de beleggingscommissie, waarvan ik voorzitter ben, aan de slag. Verder bestaat de beleggingscommissie uit twee bestuursleden en één onafhankelijke adviseur. Naast zijn rol als lid van de beleggingscommissie volgt de externe adviseur voor ons alle beschikbare beleggingsproducten en vermogensbeheerders in de markt. Zijn rol bij de selectie van een nieuwe vermogensbeheerder is onder andere het maken van een longlist van vermogensbeheerders gebaseerd op een aantal selectiecriteria. De Op welke manier wordt het bestuur qua kennis en deskundigheid samengesteld? Wij kijken naar de collectieve deskundigheid en of die gedekt is binnen de deskundigheidsmatrix. Het bestuur is daardoor deskundig genoeg om te beoordelen of hetgeen de beleggingscommissie voorstelt goed is. De ALM-studie wordt behandeld door het hele bestuur. De ALM-studie kijkt echter alleen naar de kans op onderdekking, een acceptabele premie en de strategische mix. Dat vonden wij te weinig. Voor een goede besluitvorming willen wij graag dat het bestuur gaat denken vanuit de risico s die wij lopen. Het hele risicomanagement bestaat uit denken vanuit risico s en vanuit de risicobudgettering. Daarop zijn wij met KAS BANK in overleg gegaan en hebben wij samen met jullie onze risicobudgettering ontwikkeld. Kijk je naar de risicomonitoring, dan zie je dat een groot deel van het risicobudget wordt opgeslokt door de bandbreedtes. Dat is op zich niet erg, maar je moet je dan wel bewust zijn welke risico s je neemt en welke mandaten je verstrekt aan een vermogensbeheerder. Ook op het moment dat wij iets anders willen, bijvoorbeeld meer de kant op van emerging markets, kun je vanuit de risicobudgettering bekijken wat dat voor gevolgen heeft. CV Niels van Heesen Niels van Heesen is sinds 1 januari 2000 werkzaam bij pensioenfonds Xerox. Hij heeft altijd in de pensioen wereld gewerkt. Eerst bij Consultas, destijds een pensioenadviesbureau van ABN Amro, daarna bij het pensioenfonds van de Wolters Samson groep, vandaar naar pensioenfonds TDV en vervolgens naar Watson Wyatt waar hij een adviespraktijk ter ondersteuning van kleine pensioenfondsen heeft opgezet. 4 KAS Selections mei 2012

5 Hebben jullie ook een opleidingsplan voor het bestuur? Ja, voor elk nieuw bestuurslid hebben wij een opleidingsplan. Nieuwe kandidaten kunnen niet zomaar toetreden en zijn verplicht om eerst een algemene training te volgen. Pas als een kandidaat deskundig genoeg is, wordt hij voorgedragen aan DNB. Na invoering van de risicobudgettering heeft het bestuur een speciale studiedag daarover gevolgd. Je moet als bestuur op een andere manier gaan denken. Vanuit het risicobudget kun je direct zien wat een bepaalde toevoeging betekent voor het budget. Wordt dat lager of hoger? Loop ik meer risico? Wil ik dat wel? Misschien niet en moet dan ergens anders iets afgehaald worden, waardoor het weer binnen het risicobudget valt. Wat ik een nadeel vind van de diverse richtlijnen, is dat pensioenfondsen door de regelgeving van langetermijnbeleggers transformeren naar kortetermijnbeleggers Hoe is het risicobeleid bij jullie geregeld? Twee jaar geleden zijn alle risico s door twee verschillende werkgroepen geïnventariseerd; de financiële risico s door de beleggingscommissie en de niet-financiële risico s door een tweede werkgroep. Nadat alle risico s waren geïnventariseerd hebben wij gekeken naar de impact van de risico s op het fonds. Dat proces herhalen wij met een bepaalde regelmaat. Het gevaar is natuurlijk dat je alleen maar kijkt naar risico s die al bekend zijn. Dat is ook het probleem met de huidige crisis. Die hebben wij niet kunnen zien aankomen. In het verleden werd bijvoorbeeld minder aandacht aan het tegenpartijrisico gegeven. In de markt was het ook een gangbare gedachte dat cash enorm veilig was. Maar niet iedereen wist dat die cashfondsen weer belegd werden in hypotheken, wat wel weer risico inhoudt. Een speerpunt van DNB is daarom de verplichte focus op de onderkenning van risico s. Allerlei partijen houden zich daar nu mee bezig, maar het is toch elke keer achterom kijken. Wij kunnen dus niet garanderen dat zich in de toekomst geen risico s voordoen die wij nu niet hebben onderkend. Wat was de reden om samen met KAS BANK risicobudgettering te gaan ontwikkelen? Als onze custodian heeft KAS BANK alle daarvoor benodigde informatie beschikbaar. Dat is een database die goud waard is, omdat je met die gegevens een heleboel dingen kunt doen. Risicomanagement is daar één van. Je kunt naar een andere partij gaan, maar dan moet je die partij heel veel informatie aanleveren. Dat heeft niet onze voorkeur. Wij wilden de risicobudgettering daarom het liefst door jullie laten doen. Zien jullie nog mogelijkheden om het risicoproces verder te verbeteren? De evaluatie van de crisis heeft ons geleerd dat wij vooral door de rentedaling zijn geraakt, dat is het grootste probleem geweest. Je verwacht ook niet dat de rente en de aandelenkoersen tegelijk gaan dalen. Toch hebben wij geen zaken kunnen constateren waar wij fouten hebben gemaakt. Wij hebben niet belegd in complexe producten. Misschien was het beter geweest als wij het langlevenrisico in één keer hadden genomen of gezegd hadden: wij moeten toch uw pensioen korten omdat blijkt dat u allemaal veel ouder wordt en daardoor veel langer van uw pensioen gaat genieten. Dan zaten wij nu minder in de problemen. Transparantie van de beleggingskosten is natuurlijk ook belangrijk. In het verleden hadden wij een actieve partij in de vastrentende waarden die de portefeuille drie keer over de kop liet gaan. Als je dan kijkt naar de bijbehorende transactiekosten moet je jezelf afvragen of die wel nodig zijn en of het niet meer kost dan het oplevert. Je moet er wel voor waken dat je geen appels met peren gaat vergelijken. De kosten van pensioenfondsen zijn nu eenmaal lastig met elkaar te vergelijken. Die zijn onder meer afhankelijk van de vraag of je actief of passief belegt, voor één of meerdere werkgevers werkt, of wat je serviceniveau is. Je kunt dus niet zomaar zeggen, dit zijn de kosten per deelnemer en die dan vergelijken met een ander pensioenfonds. Als je daar vervolgens lijstjes van maakt om pensioenfondsen met elkaar te vergelijken, krijg je al snel een verkeerd beeld. Ik ben een voorstander van transparant zijn, ook naar de deelnemers. Vanaf het begin van de crisis heb ik al gemeld dat de theoretische kans bestaat dat wij moeten korten. Gelukkig hoeven wij dat niet te doen. KAS Selections mei

6 Words from Wiesbaden KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt Op 14 en 15 maart 2012 vond in Duitsland de vijfde Finanzplatztag plaats, een op de Duitse financiële sector gerichte bijeenkomst en centraal forum in Frankfurt. Het Amerikaanse ratingbureau Morningstar organiseerde op 5 maart, samen met de Duitse krant Handelsblatt, de Morningstar Fund Awards 2012 voor de beste fondsbeheerders en hun producten. KAS BANK Wiesbaden was op beide evenementen aanwezig met een eigen stand. Naast bestaande relaties bezochten ook veel nieuwe zakelijke relaties de stand. Finanzplatztag De Finanzplatztag in Frankfurt is hét evenement voor decision makers bij financiële dienstverleners. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats bij de IHK, de Frankfurter kamer van handel en industrie, en trok een record aantal bezoekers. Naast belangrijke aandachtspunten als de toekomst van de financiële markt in Frankfurt, kwamen de nieuwe regelgeving in de industrie en nieuwe trends in de markten ter sprake, evenals uitgebreide actuele analyses van de ontwikkelingen en gevolgen van nieuwe wettelijke kaders voor de financiële sector. De Finanzplatztag biedt bezoekers bovendien inzicht in nieuwe producten en diensten en is een uitstekende gelegenheid om ideeën uit te wisselen. Op het progamma stonden ook lezingen door prominente sprekers. Een hoogtepunt was de lezing van minister Ilse Aigner (CSU), o.a verantwoordelijk voor de bescherming van de consument door de overheid, over haar favoriete onderwerp, de bescherming van beleggers. Ernst Padberg, uitgever en redacteur van de Börsen-Zeitung waarschuwde daarentegen voor overdreven regelgeving. Strenge regelgeving en assertief financieel toezicht biedt weliswaar in veel opzichten concurrentievoordeel op een financiële markt. Maar in tijden van crisis moet nieuwe regelgeving worden uitgevoerd met een juist gevoel voor verhoudingen. Reto Francioni, voorzitter van de Deutsche Börse in Frankfurt, kondigde aan dat de beurs niet verder zal groeien door fusies en overnames, maar meer door middel van joint ventures en samenwerking met andere beursexploitanten. In februari nog verbood de Europese Commissie de aangekondigde fusie van Deutsche Börse en NYSE Euronext. De Commissie is van oordeel dat de fusie een monopolie in de handel in afgeleide financiële producten teweeg brengt. Bovendien kondigde Francioni aan dat het nieuwe handelssysteem van de beurs, dat zorgt voor een aanzienlijke verkorting van de transactieverwerkingstijd, in 2013 zal worden ingevoerd onder de huidige naam Xetra. Beurs De lezingen en workshops werden geflankeerd door een beurs waar ook een vertegenwoordiging van KAS BANK Wiesbaden met een eigen stand aanwezig was. De stand 6 KAS Selections mei 2012

7 bevond zich dicht bij de stand van onze beoogde partner dwpbank. Bezoekers van de stand omschreven de voorgenomen samenwerking als het toevoegen van kruiden aan de effectenhandel. Dit kwam ook tot uiting in een passend relatiegeschenk. Bij de KAS BANK stand kregen bezoekers een pepermolen en vervolgens konden zij het bijpassende zoutvaatje ophalen bij de stand van dwpbank. Mede daardoor is het doel van onze aanwezig heid zeker bereikt. Er zijn vele interessante, serieuze en follow-up contacten gelegd. Tegen het einde van het evenement was de naam van KAS BANK bij de meeste bezoekers (beter) bekend. Morningstar Fund Awards Op 5 maart kwam de top van de Duitse fondsenindustrie in Frankfurt bijeen voor de verkiezing van de beste fondsenaanbieder tijdens de 18e Morningstar Fund Awards. In totaal kregen 14 asset managers en individuele fondsen deze Oscar van de vermogens beheerindustrie uitgereikt voor hun uitmuntende prestaties. De circa 200 gasten waren het er in ieder geval over eens dat de vermogensbeheersector nog steeds moeilijke tijden beleeft. De schuldencrisis in Europa is nog niet voorbij. Links Frank Vogel en rechts Jörg Sittmann, Managing Directors KAS BANK Germany Branche Bovendien blijven particuliere investeerders, toch al geconfronteerd met pijnlijke verliezen, voorzichtig in hun investeringsbeslissingen. Op dit moment vormen institutionele beleggers de steunpilaren van de industrie. Ondanks deze problemen viel er in 2011 ook het nodige te vieren. De jury omschreef 2011 als een jaar waarin de winnaars diegene waren die zich hebben geconcentreerd op hun kerncompetenties. Daar tegenover staan de minder succesvolle aanbieders, zoals de passief beheerde indexfondsen, de zogenaamde ETF s. Werner Hedrich, CEO van Morningstar, deed een beroep op de gasten om een nieuwe aanpak te ontwikkelen ten aanzien van beheerde fondsen of dividendstrategieën om het negatieve beeld van deze fondsen tegen te gaan. De associatie dat fondsen in principe aandelen zijn waarmee ik mijn geld zal verliezen moet uit de hoofden van de beleggers verdwijnen. De komische bijdrage aan het programma kwam van Chin Meyer als cabaretier voor de financiële sector. In zijn rol van belastinginspecteur bestookte hij vele gasten, waaronder Jörg Sittmann, managing director van KAS BANK Germany. Een van de door Meyer omgeroepen kentekens van auto s die in beslag waren genomen, bleek zijn eigendom. Na afloop van het succesvolle evenement bleven veel gasten nog lang geanimeerd napraten. KAS Selections mei

8 Belasting op financiële transacties In tijden dat het nieuws wordt gedomineerd door economische stagnatie en oplopende overheidstekorten is het invoeren van een belasting op financiële transacties een populair discussiepunt in Europa. Bij het brede publiek omdat een transactiebelasting wordt gezien als een manier om de financiële sector te laten meebetalen aan de gevolgen van de financiële crisis. En bij politici omdat het wordt gezien als een mogelijkheid om extra overheidsinkomsten te genereren en om ongewenste financiële activiteiten te ontmoedigen. Het idee voor een financiële transactiebelasting is een moderne versie van de Tobintaks. In 1972 opperde James Tobin, winnaar van de Nobelprijs voor economie, een belasting op valutahandel om speculatie tegen te gaan. Hoewel het idee achter de huidige plannen gelijk is aan dat van Tobin, is de scope van de transactiebelasting veel breder. Waar de Tobintaks beperkt bleef tot handel in valuta, richt de transactiebelasting zich op de aan- en verkoop van vrijwel alle waardepapieren en is juist valutahandel vrijgesteld van de heffing. De intentie van de maatregel is wel gelijk aan het idee van Tobin: het tegengaan van speculatie en het versterken van de financiële stabiliteit. Voorstel Europese Commissie Eind 2011 introduceerde de Europese Commissie (EC) een voorstel om een belasting op financiële transacties in te voeren in de landen van de Europese Unie (EU). Volgens dit voorstel worden transacties tussen financiële instituten belast wanneer tenminste één van de partijen afkomstig is uit de EU. Voor aandelen en obligaties zou de belasting 0,1% bedragen en voor derivaten 0,01%. Volgens de berekeningen levert dit 57 miljard per jaar op. Het voorstel leunt op de gedachte dat de vervuiler betaalt. Hiermee wil de EC bereiken dat de financiële sector een bijdrage levert aan de kosten van de financiële crisis. Bovendien ontmoedigt dit volgens de EC risicovolle vormen van handel (zoals speculatie), aangezien high frequency traders zwaar getroffen zullen worden door een belasting op transacties. Onenigheid Europese leiders Het voorstel van de EC heeft geleid tot onenigheid tussen EU lidstaten. Voorstanders benadrukken dat een transactiebelasting ongewenste financiële activiteiten tegengaat en financiële instellingen laat meebetalen aan de gevolgen van de crisis. Tegenstanders menen echter dat financiële instellingen de belasting zullen doorberekenen aan hun klanten. Met als gevolg dat niet de instellingen maar hun klanten uiteindelijk meebetalen aan de gevolgen van de financiële crisis. Daarnaast vrezen tegenstanders ook voor afnemende liquiditeit in de markt en het verplaatsen van activiteiten naar financiële centra buiten de EU. Engelse beleidsbepalers vrezen bijvoorbeeld dat de financiële activiteiten in Londen onevenredig hard zullen worden getroffen. Terwijl de inkomsten uit de belasting 8 KAS Selections mei 2012

9 grotendeels uit Europa s grootste financiële centrum afkomstig zouden zijn, zou de handel juist van Londen naar financiële centra buiten de EU verplaatst worden. Zweden heeft slechte ervaringen met een belasting op financiële transacties. Een paar jaar nadat het land een transactiebelasting introduceerde werd deze weer afgeschaft, omdat financiële instellingen transacties buiten Zweden gingen afhandelen. De Nederlandse minister van Financiën De Jager uitte eveneens kritiek op het voorstel van de EC. Hij refereerde onder andere aan onderzoeken van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau dat invoering van de belasting een negatief effect zal hebben op de economische ontwikkeling en weinig zal bijdragen aan het streven naar een stabielere financiële markt. De Franse ex-president Sarkozy was juist voorstander van de belasting. Hij heeft daarom niet willen wachten op de uitkomsten van het debat tussen de Europese regeringsleiders. Vanaf 1 augustus 2012 wordt in Frankrijk belasting geheven over de aankoop van Franse aandelen, high frequency trading activiteiten en de aankoop van ongedekte Credit Default Swaps (CDS). zou alleen de aan- en verkoop van aandelen worden belast. Ook is het mogelijk dat de Europese leiders op zoek gaan naar een andere manier om financiële instellingen te laten betalen. Zo stelde De Jager al voor om te gaan kijken naar een heffing over de winsten of over de balansomvang van financiële instellingen. Om de tegenstribbelende lidstaten tegemoet te komen liet Barosso, de voorzitter van de EC, weten dat de opbrengsten van een transactiebelasting de afdrachten van lidstaten aan de EU kunnen verlichten. Een argument dat in tijden van oplopende begrotingstekorten twijfelende regeringsleiders mogelijk over de streep kan trekken. Hoe verder Om de transactiebelasting in de EU te implementeren is het noodzakelijk dat de lidstaten het voorstel unaniem accepteren. Een Brits goedkeuren is alleen denkbaar als de transactiebelasting wereldwijd wordt ingevoerd, zo liet een woordvoerder van de regering weten. Dit is echter niet aannemelijk, aangezien de Amerikaanse minister van Financiën Geithner tijdens de G20 bijeenkomst van november 2011 liet weten dat een dergelijke belasting onbespreekbaar is. Om een Brits veto te omzeilen bestaat er een alternatief plan voor een belasting die beperkt blijft tot de Eurozone. Eind maart zijn de Europese leiders in Kopenhagen bijeen gekomen om een doorbraak te forceren in de voortdurende discussie betreffende de transactiebelasting. Duitsland heeft tijdens dit beraad een alternatief plan gepresenteerd met een belasting die lijkt op de Britse stamp duty. In dit voorstel KAS Selections mei

10 AIFMD/UCITS Congres Met circa 250 beleggingsinstellingen als klant wil KAS BANK tijdig en volledig zijn voorbereid op de implementatie Alternative Investment Fund Managers Directive ( AIFMD ) en de toekomstige wijzigingen van de Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities richtlijn ( UCITS V ). Naast nieuwe toezicht- en kapitaaleisen voor beleggingsinstellingen verandert onder de nieuwe regelgeving immers ook de rol van de bewaarder. Over de impact van de AIFMD en UCITS en de precieze uitwerking van de Europese richtlijnen op nationaal niveau bestaan nog de nodige onduidelijkheden. Om hier meer licht op te werpen organiseerde KAS BANK op 16 februari 2012 een drukbezocht AIFMD/UCITS congres voor (beheerders van) beleggingsinstellingen. Naast de juridische impact was er aandacht voor de praktische inrichting van een beleggingsinstelling en de rol van de bewaarder onder het nieuwe regime. De AIFMD versterkt het toezichtregime voor beleggingsinstellingen. Veel beheerders van beleggingsinstellingen zullen zich moeten voorbereiden op het aanvragen van een vergunning voor de uitoefening van hun beheertaken. Aanvankelijk zouden alleen beheerders van hedge funds en privaty equity funds onderworpen worden aan verscherpt toezicht. Inmiddels is duidelijk dat de reikwijdte van de AIFMD ruimer is. Hij is ook van toepassing op beheerders die het beheer verrichten van alle typen beleggingsinstellingen die niet kwalificeren als een UCITS.* Doelstelling UCITS heeft tot doel om beleggers beter te beschermen tegen financiële risico s. Door strenger toezicht uit te oefenen wil de Europese Commissie de verspreiding of versterking van risico s als gevolg van alternatieve beleggingsstrategieën beter kunnen beheersen. AIFMD heeft als doel meer transparantie richting investeerders en * Voor meer achtergrondinformatie over de AIFMD en UCITS verwijzen wij u graag naar onze informatie brochure. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Floris Jan Zwijnen, 10 KAS Selections mei 2012

11 Irma Dollen, senior Jan-Willem van der Kees Groffen, Notaris/ Karel Vogel, Directeur Jaap Goossens, policy advisor Financial Velden, Advocaat Advocaat, De Brauw Keijser Capital Asset Hoofd Juridische Markets, Ministerie Keijser Van der Velden Blackstone Westbroek Management Zaken KAS BANK van Financiën N.V. N.V. toezichthouders en een versterking van de financiële stabiliteit te bewerkstelligen. Irma Dollen, senior policy advisor Financial Markets bij het Ministerie van Financiën besprak de stand van zaken rond de implementatie van de AIFMD. De Europese consultatieronde heeft weliswaar veel nuttige input opgeleverd, maar de uitwerking per land is nog onduidelijk. Zo stelt Nederland wel regels voor niet-ucits maar hanteert tegelijkertijd uitzonderingen voor vrijgestelde instellingen die zich vrijwillig onder toezicht hebben geplaatst. Ook is er sprake van vrijstellingen voor pensioenfondsen van de registratievereisten voor beheerders van een beleggingsinstelling. Family offices kwalificeren in Nederland niet als beleggingsinstelling. Instellingen die onder het zogenaamde lichte regime vallen (geen vergunningplicht, wel registreren bij de toezichthouder), zijn misschien qua lasten voordeliger uit maar profiteren ook niet van de lusten in de vorm van een Europees paspoort. Als laatste besprak Dollen de actuele ontwikkelingen. De Europese toezichthouder European Securities and Markets Authority ( ESMA ) bestudeert nog de reikwijdte van het toezicht op AIF s en UCITS. Voor beheerders van beleggingsinstellingen voor particulieren is het bijvoorbeeld mogelijk onder het verlicht regime te vallen. Het Ministerie blijft in gesprek met de AFM over de precieze interpretatie van de richtlijnen. Kees Groffen, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Allereerst schetste hij de belangrijkste wijzigingen van het toezichtregime per juli Groffen vermoedt dat de impact van de richtlijn in Nederland groter is dan in andere landen. Zo vallen ook beheerders van professionele fondsen straks onder het toezicht. Het onderscheid tussen retail en institutioneel wijzigt en er komt een verplichte bewaarder ook voor beleggingsmaatschappijen in de vorm van NV s en BV s. De bewaarder is niet langer verplicht juridisch eigenaar van de beleggingen en is aansprakelijk voor verlies van financiële instrumenten. Als bewaarder kan zowel een beleggings onderneming, kredietinstelling als een UCITSbewaarder optreden. Private placement is straks ook niet meer mogelijk. Iedere buitenlandse beheerder van beleggings instellingen met een Europees paspoort kan straks beleggingsinstellingen aanbieden in Nederland. Een belangrijk verschil tussen de UCITS en AIFM-richtlijn, is dat de AIFMD geen eisen stelt aan de beleggingen en geen prospectus of essentiële beleggers informatie ( EBI ) verplichting kent. Een UCITS is daarentegen gebonden aan strikte eisen aan het soort beleggingen, de spreiding tussen de beleggingen en aan het gebruikte vreemd vermogen. De AIFMD vereist ook een bewaarder voor alle beleggingsinstellingen. De bewaarder verkrijgt niet het juridische eigendom van de effecten maar heeft een uitgebreide toezichtfunctie. Toezichtregimes Als tweede spreker introduceerde dagvoorzitter Jan Willem van der Velden (advocaat bij Keijser Van der Velden N.V.) Beheerder Groffen behandelde vervolgens uitvoerig de werkzaamheden van de beheerder. Op de beheerder is (net als bij de KAS Selections mei

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies Beleid passende provisies augustus 2013 Versie 2.0 Status: definitief intern 1 van 6 02-08-2013 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 T.A. van der Kevie 2.0 Definitief

Nadere informatie

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER DNB SEMINAR UITBESTEDING Door: Oscar van Angeren I. Regulatory framework en II. Algemene contractuele aspecten 1 I. Regulatory framework Uitbestedingsregels pensioenfondsen: artikel 34 Pw en 12-14 BuPw.

Nadere informatie

4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt

4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt 4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt In de vorige paragraaf 3 ging het vooral om verbetering van de bestaande regelgeving en toezicht. Onderwerp van deze paragraaf

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN

ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN Recent hebben zich verschillende relevante ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot beleggingsfondsen. Die ontwikkelingen komen hierin aan de orde. Ga direct naar een

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

RenteafdekkingonderEMIR & central clearing

RenteafdekkingonderEMIR & central clearing RenteafdekkingonderEMIR & central clearing David van Bragt & Derek Milner Sr. Consultant Investment Solutions & Sr. Portfolio Manager Derivatives & Hedging 27 september 2016 Agenda Een EMIR-proof LDI fonds

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden I.v.m. correctie aanhangsel

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Beschrijving Met de invoering van de MiFID veranderen ook de eisen die aan financiële instellingen worden gesteld. Instellingen moeten aan deze eisen voldoen

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Tarieven Beleggen Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Vermogensadvies Vermogensadvies Vast tarief 1.000 Belegd vermogen in beleggings fondsen en garantieproducten met Belegd vermogen in aandelenindextrackers

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Grip op de uitvoering:

Grip op de uitvoering: Grip op de uitvoering: inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving Pensioenfondsen doen er goed aan in de zoektocht naar het juiste evenwicht tussen verplichtingen en vermogen de focus te leggen op

Nadere informatie

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Private banking In dit overzicht vindt u de tarieven die wij hanteren voor Vermogensmanagement van de Rabobank. Het grootste deel van deze kosten bestaat

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes DUFAS Code Vermogensbeheerders ref. 14_041 Algemene principes 1. Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten. 2. Vermogensbeheerders kennen hun klanten. 3. Vermogensbeheerders doen eerlijk

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

For Tomorrow Beleggen voor Morgen 26 november 2015

For Tomorrow Beleggen voor Morgen 26 november 2015 For Tomorrow Beleggen voor Morgen 26 november 2015 Wie ben ik Wie zijn wij Zonder grote risico s beleggen? Aandachtspunten Performance Conclusie Gewerkt voor diverse grootbanken (ABN Amro, Mees-Pierson,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Algemeen 1. Waarom gaat Rorento verhuizen? 2. Waarom gaat Rorento verhuizen naar Luxemburg, en niet bijv. naar

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

LONG/SHORT TRADING FUND

LONG/SHORT TRADING FUND LONG/SHORT TRADING FUND Frog Capital Management B.V. Van Weedestraat 3 3761 CA Soest +31 (0)35 6039201 info@frogfund.nl www.frogcapitalmanagement.com Frog Capital Management B.V. Opgericht maart 2002 Tot

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir Zie ook: www.afm.nl/emir Zoals bekend moet door de invoering van EMIR iedere partij die een derivatencontract heeft gesloten of gaat afsluiten de details van deze transactie rapporteren. De AFM heeft de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085)

Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085) MEMO/11/640 Brussel, 28 september 2011 Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085) 1. Algemene achtergrondinformatie Waarom

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Deze toelichting is opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in samenspraak met DUFAS. Het geeft een toelichting bij het model fiduciair beheerovereenkomst

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen 14 De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna:

Nadere informatie

Single, Double or Triple!

Single, Double or Triple! VFB 11ste T.A. - DAG Single, Double or Triple! Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock Reeds gegeven onderwerpen Het belang van de Stop-Loss

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

MiFID II- een overzicht

MiFID II- een overzicht Agenda 1. Inleiding MiFID II 2. MiFID II en de AFM 3. Onderwerpen toegelicht 4. Vragen 1. Inleiding MiFID II - achtergrond De MiFID staat voor de Markets in Financial Instruments Directive. Doel: bevorderen

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 VAN HARTE WELKOM BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 PROGRAMMA 20.00 uur - 20.10 uur Inleiding: over de VEOV 20.10 uur - 20.30 uur Beleggen na het provisieverbod: in hoeverre staat de cliënt centraal? Hans Dubbeldam,

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Thema Vermogensopbouw. Karina Raaijmakers Bas Windt

Thema Vermogensopbouw. Karina Raaijmakers Bas Windt Thema Vermogensopbouw Karina Raaijmakers Bas Windt Agenda Inleiding Distributievergoedingen De problemen van distributievergoedingen Recente ontwikkelingen Hoe verder: nieuw verdienmodel Gevolgen 2 Het

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77705

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

KAS Focus EUROPESE FINANCIËLE TRANSACTIETAKS. Doel van de Europese FTT. Doel van het voorstel. Details van de Europese FTT

KAS Focus EUROPESE FINANCIËLE TRANSACTIETAKS. Doel van de Europese FTT. Doel van het voorstel. Details van de Europese FTT KAS Focus EUROPESE FINANCIËLE TRANSACTIETAKS Via KAS Focus houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de markt en in de dienstverlening van KAS BANK. In deze editie informeren wij u in hoofdlijnen

Nadere informatie

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM AFM BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM Datum 22 juni 2015 Ons kennerk RoHj-1 5063068 Pagina 1 van 2 Kopie aan Telefoon 020 - E-mail Betreft

Nadere informatie

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 September 2015 AF Advisors Content - Introductie - Nominatiemethodiek op hoofdlijnen - Methodiek Beste Beleggingsfonds - Methodiek Beste Duurzame Beleggingsfonds

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Algemeen De Wet financieel toezicht [WFT] verplicht BinckBank om haar cliënten inzicht te geven in haar orderuitvoeringsbeleid per 1 november 2007. Het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Fondswijziging voorjaar 2017

Fondswijziging voorjaar 2017 Fondswijziging voorjaar 2017 Op deze pagina s informeren wij u over de voorgenomen fondswijziging die per 1 mei 2017 wordt uitgevoerd. De Nederlandse markt voor aandelenbeleggingen is de afgelopen jaren

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND In verband met de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) heeft de beheerder na overleg met de bewaarder besloten

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie