KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 2, mei Interview Pensioenfonds Xerox. KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 2, mei 2012. Interview Pensioenfonds Xerox. KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt"

Transcriptie

1 KAS SELECTIONS Jaargang 19, nummer 2, mei 2012 Interview Pensioenfonds Xerox KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt Belasting op financiële transacties AIFMD/UCITS Congres OTC derivaten onder EMIR KAS BANK en Solvency II Verdwijnen kick-back fees: recept voor grotere transparantie of voor additionele verborgen kosten? Collateral- en liquiditeitsmanagement in de praktijk

2 KAS Selections KAS Selections is een kwartaaluitgave van KAS BANK N.V. te Amsterdam, Londen en Wiesbaden. Hoewel deze uitgave met de meeste zorg wordt samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Jaargang 19, nummer 2, mei 2012 In dit nummer: Interview Pensioenfonds Xerox 3 KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt 6 Belasting op financiële transacties 8 AIFMD/UCITS Congres 10 OTC derivaten onder EMIR 14 KAS BANK en Solvency II 15 Verdwijnen kick-back fees: recept voor grotere transparantie of voor additionele verborgen kosten? 16 Global Custody Netwerk Nieuws 18 Collateral- en liquiditeits management in de praktijk 20 Nieuwe klanten 21 Personalia 21 Laurens Visie 22 Commentaar op deze uitgave, suggesties voor toekomstige artikelen en verzoeken om op de verzendlijst geplaatst te worden, kunt u richten aan: Client Management Director: Mark Schilstra Clearing & Banking Services Associate director: Jeroen Duijn Fund & Insurers Services Associate director: Sicco Plesman Institutional Services Associate director: Tamis Stuker Sales & Business Development (S & BD) Head of S & BD Mark van Weezenbeek Tekstredactie: Robbert Veltman Eindredactie: Carla Boogers Vormgeving: Ebbenhorst Design, De Meern Druk: KAS BANK, Document & Systems Services Voorwoord Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij duizelt het af en toe van alle afkortingen - EMIR, AIFMD, UCITS, Solvency II - van Richtlijnen voor de financiële sector in Europa. Ondertussen hebben al die richtlijnen wel degelijk een gemeenschappelijke deler. En dat is het bevorderen van transparantie in de financiële sector door beter toezicht. Dit alles ter bescherming van de consument en herstel van vertrouwen in de financiële sector. Waarbij consument gelezen kan worden als particuliere belegger, spaarder, pensioenfondsdeelnemer, polishouder enzovoorts. KAS BANK is een warm voorstander van meer transparantie in de financiële sector. Dat geldt zeker voor de opzet van een centrale clearing voor OTC derivaten. De handel in derivaten en het gebrek aan toezicht wordt immers vrij algemeen gezien als een belangrijke oorzaak van de financiële crisis. De Europese richtlijn EMIR voorziet in de centrale clearing van derivatentransacties. Dit heeft de nodige gevolgen voor de marginverplichtingen. Wij besteden daarom in iedere KAS Selections aandacht aan EMIR. Net als aan Solvency II voor verzekeraars. In samenwerking met enkele grote verzekeraars hebben wij een speciaal Solvency II Projectteam ingericht om volledig compliant te zijn. Een ander belangrijk aandachtspunt in het toezicht op financiële instellingen is de interne governance en risicobeheersing. Directeur Niels van Heesen van Stichting Pensioenfonds Xerox legt uit hoe dit ondernemingspensioenfonds haar risicobudgettering heeft ingericht. Volgens hem is het heel belangrijk dat institutionele beleggers veel meer vanuit risico s gaan denken en wat de gevolgen van bepaalde beslissingen zijn voor de vermogenspositie van het fonds. Transparant zijn betekent ook kostentransparantie. Een goed voorbeeld is het voorgestelde verbod op kick back fees voor financiële adviseurs. Mark Schilstra licht toe wat de gevolgen zijn voor het verdienmodel van beleggingsfondsen en adviseurs. Verder doen wij verslag van ons recente congres over de Europese richtlijnen AIFMD en UCITS IV/V. De interpretatie van deze richtlijnen is nog een taaie kluif voor juristen en beleggingsondernemingen. KAS BANK ondersteunt u graag daarbij. Belasting op financiële transacties is een heet hangijzer in Europa. Wij geven een kort overzicht van de stand van zaken in deze discussie. Ook geven wij een praktijkvoorbeeld van collateral- en liquiditeitsmanagement bij pensioenfondsen. In Duitsland timmert KAS BANK Germany stevig aan de weg. Tijdens twee belangrijke evenementen voor de Duitse financiële industrie vormde onze voorgenomen samenwerking met dwpbank een geliefd onderwerp van gesprek. Laurens Vis trakteert ons tenslotte opnieuw op zijn eigenzinnige kijk op de ontwikkelingen in de effecten- en pensioenindustrie. Ditmaal over de discussie Defined Benefit versus Defined Contribution-regelingen. Of is een hybride vorm mogelijk? Zoals altijd sluit ik af met de oproep om uw commentaar, suggesties of andere opmerkingen over KAS Selections met ons te delen. Op die manier kunnen wij de inhoud van KAS Selections blijven afstemmen op de ontwikkelingen in de markt. Sikko van Katwijk Raad van Bestuur KAS BANK

3 Omschakelen naar denken in risico s Interview Pensioenfonds Xerox Pensioenfonds Xerox is ontstaan uit een fusie van pensioenfonds Xerox Venray en Stichting Pensioenbelangen Amstelveen. Stichting Pensioenfonds Xerox is opgericht op 28 juli Als ondernemingspensioenfonds voert het fonds de pensioenregelingen uit voor de medewerkers van Xerox (Nederland) B.V. in Breukelen, Xerox Manufacturing (Nederland) in Venray en Veenman B.V. in Capelle aan de IJssel. Het pensioenfonds telt 1181 actieve deelnemers, 1922 pensioengerechtigden en 2033 voormalige medewerkers van deze drie bedrijven. Het belegd vermogen bedraagt 700 miljoen euro. Wij spraken met Niels van Heesen, directeur Stichting Pensioenfonds Xerox, over de ontwikkelingen bij het fonds en de samenwerking met KAS BANK bij de inrichting van het risicomanagement. Wat zijn na de fusie de belangrijkste ontwikkelingen binnen het pensioenfonds geweest? Voor de fusie kenden Xerox Manufacturing en Xerox Nederland ieder een eigen pensioenregeling en een eigen bestuur. Xerox Manufacturing had geen pensioenfonds maar was rechtstreeks verzekerd. Xerox Nederland had wel een eigen pensioenfonds maar was op dat moment nog volledig herverzekerd. Beide ondernemingen hadden wel hetzelfde pensioencontract. Sinds 1 januari 2000 voeren wij de ondergebrachte pensioenregelingen uit in eigen beheer. In 2006 zijn wij ook de administratie gaan doen. In 2009 is de pensioenregeling van Veerman B.V. overgenomen. De uitvoering van één pensioenregeling en het zelf gaan administreren hebben de meeste impact gehad. Mensen aannemen, systemen aanschaffen om de regeling uit te kunnen voeren, processen inrichten, dat is een heel traject Sinds 2005 hebben wij een website in de lucht compleet met een pensioenplanner. Sindsdien krijgen wij beduidend minder vragen Niels van Heesen, directeur Stichting Pensioenfonds Xerox geweest. Binnen een paar maanden moest het gerealiseerd zijn. Heeft de invoering van het FTK nog invloed gehad op de bezetting binnen de pensioenfondsadministratie? Wij voerden de administratie van meerdere fondsen uit: Twee pensioenfondsen met een 65+regeling, een VUT fonds, een directiefonds en een flexibel pensioenfonds. Per fonds moest de accountantscontrole en de actuariële certificering gedaan worden. Ook het jaarverslag moest gemaakt worden. Dat kostte ons veel tijd. Toen wij overgingen naar één regeling werd dat allemaal eenvoudiger en werd er werk bespaard. Daarom hoefden wij geen nieuwe medewerkers aan te nemen na de invoering van het FTK in Daarnaast hebben wij sinds 2005 een website in de lucht compleet met een pensioenplanner. Sindsdien krijgen wij beduidend minder vragen, omdat onze deelnemers met behulp van de pensioenplanner zelf kunnen zien wat bijvoorbeeld de resultaten zijn als zij op hun 62e met pensioen gaan, of wat de gevolgen zijn van een hoog/ KAS Selections mei

4 laag constructie. Als deelnemers nu met vragen komen zijn zij vooraf beter geïnformeerd. Dankzij deze maatregelen beschikken wij over voldoende mankracht om te kunnen voldoen aan de verscherpte eisen van De Nederlandsche Bank (DNB). beleggingscommissie bepaalt wat de shortlist wordt. Samen met de externe adviseur ga ik dan met de geselecteerde vermogensbeheerders in gesprek. Uiteindelijk stuurt de beleggingscommissie een goed onderbouwd advies naar het pensioenbestuur. Welke marktontwikkelingen zijn belangrijk geweest voor het pensioenfonds? De invoering van het FTK en de overgang van de vaste rekenrente naar een variabele rente hebben een stevige impact gehad. Met name het renteverhaal is lastig om goed te communiceren richting deelnemers. Leg maar eens uit dat je ondanks een goed beleggingsrendement toch genoodzaakt zou kunnen zijn om te korten op de pensioenen. Het is jammer, dat het beleid van DNB een beleid is van achter om kijken. Van een toezichthouder verwacht je dat ze vooraf nadenken over crisissen. Nu moeten wij bijvoorbeeld voor 1 mei een crisisplan inleveren. Dat had er eigenlijk al jaren geleden moeten zijn. Wat ik een nadeel vind van de diverse richtlijnen, is dat pensioenfondsen door de regelgeving van langetermijnbeleggers transformeren naar kortetermijnbeleggers. Per slot van rekening zijn wij langetermijnbeleggers. In Nederland zijn wij wel toe aan een versimpeling van de pensioenregeling. In het pensioenakkoord is daar niet echt sprake van. Integendeel, het wordt waarschijnlijk allemaal nog complexer en moeilijker uitvoerbaar. Hoe is het beleggingsproces ingericht bij Pensioenfonds Xerox? Eens per drie jaar laten wij een ALM-studie uitvoeren door een onafhankelijk actuarieel bureau. Daar komt uit wat de beleggingsmix zou kunnen zijn. Uit de vorige ALM-studie kwam bijvoorbeeld naar voren dat commodities voor ons een sterke toegevoegde waarde kunnen hebben. Met die uitkomst gaat de beleggingscommissie, waarvan ik voorzitter ben, aan de slag. Verder bestaat de beleggingscommissie uit twee bestuursleden en één onafhankelijke adviseur. Naast zijn rol als lid van de beleggingscommissie volgt de externe adviseur voor ons alle beschikbare beleggingsproducten en vermogensbeheerders in de markt. Zijn rol bij de selectie van een nieuwe vermogensbeheerder is onder andere het maken van een longlist van vermogensbeheerders gebaseerd op een aantal selectiecriteria. De Op welke manier wordt het bestuur qua kennis en deskundigheid samengesteld? Wij kijken naar de collectieve deskundigheid en of die gedekt is binnen de deskundigheidsmatrix. Het bestuur is daardoor deskundig genoeg om te beoordelen of hetgeen de beleggingscommissie voorstelt goed is. De ALM-studie wordt behandeld door het hele bestuur. De ALM-studie kijkt echter alleen naar de kans op onderdekking, een acceptabele premie en de strategische mix. Dat vonden wij te weinig. Voor een goede besluitvorming willen wij graag dat het bestuur gaat denken vanuit de risico s die wij lopen. Het hele risicomanagement bestaat uit denken vanuit risico s en vanuit de risicobudgettering. Daarop zijn wij met KAS BANK in overleg gegaan en hebben wij samen met jullie onze risicobudgettering ontwikkeld. Kijk je naar de risicomonitoring, dan zie je dat een groot deel van het risicobudget wordt opgeslokt door de bandbreedtes. Dat is op zich niet erg, maar je moet je dan wel bewust zijn welke risico s je neemt en welke mandaten je verstrekt aan een vermogensbeheerder. Ook op het moment dat wij iets anders willen, bijvoorbeeld meer de kant op van emerging markets, kun je vanuit de risicobudgettering bekijken wat dat voor gevolgen heeft. CV Niels van Heesen Niels van Heesen is sinds 1 januari 2000 werkzaam bij pensioenfonds Xerox. Hij heeft altijd in de pensioen wereld gewerkt. Eerst bij Consultas, destijds een pensioenadviesbureau van ABN Amro, daarna bij het pensioenfonds van de Wolters Samson groep, vandaar naar pensioenfonds TDV en vervolgens naar Watson Wyatt waar hij een adviespraktijk ter ondersteuning van kleine pensioenfondsen heeft opgezet. 4 KAS Selections mei 2012

5 Hebben jullie ook een opleidingsplan voor het bestuur? Ja, voor elk nieuw bestuurslid hebben wij een opleidingsplan. Nieuwe kandidaten kunnen niet zomaar toetreden en zijn verplicht om eerst een algemene training te volgen. Pas als een kandidaat deskundig genoeg is, wordt hij voorgedragen aan DNB. Na invoering van de risicobudgettering heeft het bestuur een speciale studiedag daarover gevolgd. Je moet als bestuur op een andere manier gaan denken. Vanuit het risicobudget kun je direct zien wat een bepaalde toevoeging betekent voor het budget. Wordt dat lager of hoger? Loop ik meer risico? Wil ik dat wel? Misschien niet en moet dan ergens anders iets afgehaald worden, waardoor het weer binnen het risicobudget valt. Wat ik een nadeel vind van de diverse richtlijnen, is dat pensioenfondsen door de regelgeving van langetermijnbeleggers transformeren naar kortetermijnbeleggers Hoe is het risicobeleid bij jullie geregeld? Twee jaar geleden zijn alle risico s door twee verschillende werkgroepen geïnventariseerd; de financiële risico s door de beleggingscommissie en de niet-financiële risico s door een tweede werkgroep. Nadat alle risico s waren geïnventariseerd hebben wij gekeken naar de impact van de risico s op het fonds. Dat proces herhalen wij met een bepaalde regelmaat. Het gevaar is natuurlijk dat je alleen maar kijkt naar risico s die al bekend zijn. Dat is ook het probleem met de huidige crisis. Die hebben wij niet kunnen zien aankomen. In het verleden werd bijvoorbeeld minder aandacht aan het tegenpartijrisico gegeven. In de markt was het ook een gangbare gedachte dat cash enorm veilig was. Maar niet iedereen wist dat die cashfondsen weer belegd werden in hypotheken, wat wel weer risico inhoudt. Een speerpunt van DNB is daarom de verplichte focus op de onderkenning van risico s. Allerlei partijen houden zich daar nu mee bezig, maar het is toch elke keer achterom kijken. Wij kunnen dus niet garanderen dat zich in de toekomst geen risico s voordoen die wij nu niet hebben onderkend. Wat was de reden om samen met KAS BANK risicobudgettering te gaan ontwikkelen? Als onze custodian heeft KAS BANK alle daarvoor benodigde informatie beschikbaar. Dat is een database die goud waard is, omdat je met die gegevens een heleboel dingen kunt doen. Risicomanagement is daar één van. Je kunt naar een andere partij gaan, maar dan moet je die partij heel veel informatie aanleveren. Dat heeft niet onze voorkeur. Wij wilden de risicobudgettering daarom het liefst door jullie laten doen. Zien jullie nog mogelijkheden om het risicoproces verder te verbeteren? De evaluatie van de crisis heeft ons geleerd dat wij vooral door de rentedaling zijn geraakt, dat is het grootste probleem geweest. Je verwacht ook niet dat de rente en de aandelenkoersen tegelijk gaan dalen. Toch hebben wij geen zaken kunnen constateren waar wij fouten hebben gemaakt. Wij hebben niet belegd in complexe producten. Misschien was het beter geweest als wij het langlevenrisico in één keer hadden genomen of gezegd hadden: wij moeten toch uw pensioen korten omdat blijkt dat u allemaal veel ouder wordt en daardoor veel langer van uw pensioen gaat genieten. Dan zaten wij nu minder in de problemen. Transparantie van de beleggingskosten is natuurlijk ook belangrijk. In het verleden hadden wij een actieve partij in de vastrentende waarden die de portefeuille drie keer over de kop liet gaan. Als je dan kijkt naar de bijbehorende transactiekosten moet je jezelf afvragen of die wel nodig zijn en of het niet meer kost dan het oplevert. Je moet er wel voor waken dat je geen appels met peren gaat vergelijken. De kosten van pensioenfondsen zijn nu eenmaal lastig met elkaar te vergelijken. Die zijn onder meer afhankelijk van de vraag of je actief of passief belegt, voor één of meerdere werkgevers werkt, of wat je serviceniveau is. Je kunt dus niet zomaar zeggen, dit zijn de kosten per deelnemer en die dan vergelijken met een ander pensioenfonds. Als je daar vervolgens lijstjes van maakt om pensioenfondsen met elkaar te vergelijken, krijg je al snel een verkeerd beeld. Ik ben een voorstander van transparant zijn, ook naar de deelnemers. Vanaf het begin van de crisis heb ik al gemeld dat de theoretische kans bestaat dat wij moeten korten. Gelukkig hoeven wij dat niet te doen. KAS Selections mei

6 Words from Wiesbaden KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt Op 14 en 15 maart 2012 vond in Duitsland de vijfde Finanzplatztag plaats, een op de Duitse financiële sector gerichte bijeenkomst en centraal forum in Frankfurt. Het Amerikaanse ratingbureau Morningstar organiseerde op 5 maart, samen met de Duitse krant Handelsblatt, de Morningstar Fund Awards 2012 voor de beste fondsbeheerders en hun producten. KAS BANK Wiesbaden was op beide evenementen aanwezig met een eigen stand. Naast bestaande relaties bezochten ook veel nieuwe zakelijke relaties de stand. Finanzplatztag De Finanzplatztag in Frankfurt is hét evenement voor decision makers bij financiële dienstverleners. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats bij de IHK, de Frankfurter kamer van handel en industrie, en trok een record aantal bezoekers. Naast belangrijke aandachtspunten als de toekomst van de financiële markt in Frankfurt, kwamen de nieuwe regelgeving in de industrie en nieuwe trends in de markten ter sprake, evenals uitgebreide actuele analyses van de ontwikkelingen en gevolgen van nieuwe wettelijke kaders voor de financiële sector. De Finanzplatztag biedt bezoekers bovendien inzicht in nieuwe producten en diensten en is een uitstekende gelegenheid om ideeën uit te wisselen. Op het progamma stonden ook lezingen door prominente sprekers. Een hoogtepunt was de lezing van minister Ilse Aigner (CSU), o.a verantwoordelijk voor de bescherming van de consument door de overheid, over haar favoriete onderwerp, de bescherming van beleggers. Ernst Padberg, uitgever en redacteur van de Börsen-Zeitung waarschuwde daarentegen voor overdreven regelgeving. Strenge regelgeving en assertief financieel toezicht biedt weliswaar in veel opzichten concurrentievoordeel op een financiële markt. Maar in tijden van crisis moet nieuwe regelgeving worden uitgevoerd met een juist gevoel voor verhoudingen. Reto Francioni, voorzitter van de Deutsche Börse in Frankfurt, kondigde aan dat de beurs niet verder zal groeien door fusies en overnames, maar meer door middel van joint ventures en samenwerking met andere beursexploitanten. In februari nog verbood de Europese Commissie de aangekondigde fusie van Deutsche Börse en NYSE Euronext. De Commissie is van oordeel dat de fusie een monopolie in de handel in afgeleide financiële producten teweeg brengt. Bovendien kondigde Francioni aan dat het nieuwe handelssysteem van de beurs, dat zorgt voor een aanzienlijke verkorting van de transactieverwerkingstijd, in 2013 zal worden ingevoerd onder de huidige naam Xetra. Beurs De lezingen en workshops werden geflankeerd door een beurs waar ook een vertegenwoordiging van KAS BANK Wiesbaden met een eigen stand aanwezig was. De stand 6 KAS Selections mei 2012

7 bevond zich dicht bij de stand van onze beoogde partner dwpbank. Bezoekers van de stand omschreven de voorgenomen samenwerking als het toevoegen van kruiden aan de effectenhandel. Dit kwam ook tot uiting in een passend relatiegeschenk. Bij de KAS BANK stand kregen bezoekers een pepermolen en vervolgens konden zij het bijpassende zoutvaatje ophalen bij de stand van dwpbank. Mede daardoor is het doel van onze aanwezig heid zeker bereikt. Er zijn vele interessante, serieuze en follow-up contacten gelegd. Tegen het einde van het evenement was de naam van KAS BANK bij de meeste bezoekers (beter) bekend. Morningstar Fund Awards Op 5 maart kwam de top van de Duitse fondsenindustrie in Frankfurt bijeen voor de verkiezing van de beste fondsenaanbieder tijdens de 18e Morningstar Fund Awards. In totaal kregen 14 asset managers en individuele fondsen deze Oscar van de vermogens beheerindustrie uitgereikt voor hun uitmuntende prestaties. De circa 200 gasten waren het er in ieder geval over eens dat de vermogensbeheersector nog steeds moeilijke tijden beleeft. De schuldencrisis in Europa is nog niet voorbij. Links Frank Vogel en rechts Jörg Sittmann, Managing Directors KAS BANK Germany Branche Bovendien blijven particuliere investeerders, toch al geconfronteerd met pijnlijke verliezen, voorzichtig in hun investeringsbeslissingen. Op dit moment vormen institutionele beleggers de steunpilaren van de industrie. Ondanks deze problemen viel er in 2011 ook het nodige te vieren. De jury omschreef 2011 als een jaar waarin de winnaars diegene waren die zich hebben geconcentreerd op hun kerncompetenties. Daar tegenover staan de minder succesvolle aanbieders, zoals de passief beheerde indexfondsen, de zogenaamde ETF s. Werner Hedrich, CEO van Morningstar, deed een beroep op de gasten om een nieuwe aanpak te ontwikkelen ten aanzien van beheerde fondsen of dividendstrategieën om het negatieve beeld van deze fondsen tegen te gaan. De associatie dat fondsen in principe aandelen zijn waarmee ik mijn geld zal verliezen moet uit de hoofden van de beleggers verdwijnen. De komische bijdrage aan het programma kwam van Chin Meyer als cabaretier voor de financiële sector. In zijn rol van belastinginspecteur bestookte hij vele gasten, waaronder Jörg Sittmann, managing director van KAS BANK Germany. Een van de door Meyer omgeroepen kentekens van auto s die in beslag waren genomen, bleek zijn eigendom. Na afloop van het succesvolle evenement bleven veel gasten nog lang geanimeerd napraten. KAS Selections mei

8 Belasting op financiële transacties In tijden dat het nieuws wordt gedomineerd door economische stagnatie en oplopende overheidstekorten is het invoeren van een belasting op financiële transacties een populair discussiepunt in Europa. Bij het brede publiek omdat een transactiebelasting wordt gezien als een manier om de financiële sector te laten meebetalen aan de gevolgen van de financiële crisis. En bij politici omdat het wordt gezien als een mogelijkheid om extra overheidsinkomsten te genereren en om ongewenste financiële activiteiten te ontmoedigen. Het idee voor een financiële transactiebelasting is een moderne versie van de Tobintaks. In 1972 opperde James Tobin, winnaar van de Nobelprijs voor economie, een belasting op valutahandel om speculatie tegen te gaan. Hoewel het idee achter de huidige plannen gelijk is aan dat van Tobin, is de scope van de transactiebelasting veel breder. Waar de Tobintaks beperkt bleef tot handel in valuta, richt de transactiebelasting zich op de aan- en verkoop van vrijwel alle waardepapieren en is juist valutahandel vrijgesteld van de heffing. De intentie van de maatregel is wel gelijk aan het idee van Tobin: het tegengaan van speculatie en het versterken van de financiële stabiliteit. Voorstel Europese Commissie Eind 2011 introduceerde de Europese Commissie (EC) een voorstel om een belasting op financiële transacties in te voeren in de landen van de Europese Unie (EU). Volgens dit voorstel worden transacties tussen financiële instituten belast wanneer tenminste één van de partijen afkomstig is uit de EU. Voor aandelen en obligaties zou de belasting 0,1% bedragen en voor derivaten 0,01%. Volgens de berekeningen levert dit 57 miljard per jaar op. Het voorstel leunt op de gedachte dat de vervuiler betaalt. Hiermee wil de EC bereiken dat de financiële sector een bijdrage levert aan de kosten van de financiële crisis. Bovendien ontmoedigt dit volgens de EC risicovolle vormen van handel (zoals speculatie), aangezien high frequency traders zwaar getroffen zullen worden door een belasting op transacties. Onenigheid Europese leiders Het voorstel van de EC heeft geleid tot onenigheid tussen EU lidstaten. Voorstanders benadrukken dat een transactiebelasting ongewenste financiële activiteiten tegengaat en financiële instellingen laat meebetalen aan de gevolgen van de crisis. Tegenstanders menen echter dat financiële instellingen de belasting zullen doorberekenen aan hun klanten. Met als gevolg dat niet de instellingen maar hun klanten uiteindelijk meebetalen aan de gevolgen van de financiële crisis. Daarnaast vrezen tegenstanders ook voor afnemende liquiditeit in de markt en het verplaatsen van activiteiten naar financiële centra buiten de EU. Engelse beleidsbepalers vrezen bijvoorbeeld dat de financiële activiteiten in Londen onevenredig hard zullen worden getroffen. Terwijl de inkomsten uit de belasting 8 KAS Selections mei 2012

9 grotendeels uit Europa s grootste financiële centrum afkomstig zouden zijn, zou de handel juist van Londen naar financiële centra buiten de EU verplaatst worden. Zweden heeft slechte ervaringen met een belasting op financiële transacties. Een paar jaar nadat het land een transactiebelasting introduceerde werd deze weer afgeschaft, omdat financiële instellingen transacties buiten Zweden gingen afhandelen. De Nederlandse minister van Financiën De Jager uitte eveneens kritiek op het voorstel van de EC. Hij refereerde onder andere aan onderzoeken van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau dat invoering van de belasting een negatief effect zal hebben op de economische ontwikkeling en weinig zal bijdragen aan het streven naar een stabielere financiële markt. De Franse ex-president Sarkozy was juist voorstander van de belasting. Hij heeft daarom niet willen wachten op de uitkomsten van het debat tussen de Europese regeringsleiders. Vanaf 1 augustus 2012 wordt in Frankrijk belasting geheven over de aankoop van Franse aandelen, high frequency trading activiteiten en de aankoop van ongedekte Credit Default Swaps (CDS). zou alleen de aan- en verkoop van aandelen worden belast. Ook is het mogelijk dat de Europese leiders op zoek gaan naar een andere manier om financiële instellingen te laten betalen. Zo stelde De Jager al voor om te gaan kijken naar een heffing over de winsten of over de balansomvang van financiële instellingen. Om de tegenstribbelende lidstaten tegemoet te komen liet Barosso, de voorzitter van de EC, weten dat de opbrengsten van een transactiebelasting de afdrachten van lidstaten aan de EU kunnen verlichten. Een argument dat in tijden van oplopende begrotingstekorten twijfelende regeringsleiders mogelijk over de streep kan trekken. Hoe verder Om de transactiebelasting in de EU te implementeren is het noodzakelijk dat de lidstaten het voorstel unaniem accepteren. Een Brits goedkeuren is alleen denkbaar als de transactiebelasting wereldwijd wordt ingevoerd, zo liet een woordvoerder van de regering weten. Dit is echter niet aannemelijk, aangezien de Amerikaanse minister van Financiën Geithner tijdens de G20 bijeenkomst van november 2011 liet weten dat een dergelijke belasting onbespreekbaar is. Om een Brits veto te omzeilen bestaat er een alternatief plan voor een belasting die beperkt blijft tot de Eurozone. Eind maart zijn de Europese leiders in Kopenhagen bijeen gekomen om een doorbraak te forceren in de voortdurende discussie betreffende de transactiebelasting. Duitsland heeft tijdens dit beraad een alternatief plan gepresenteerd met een belasting die lijkt op de Britse stamp duty. In dit voorstel KAS Selections mei

10 AIFMD/UCITS Congres Met circa 250 beleggingsinstellingen als klant wil KAS BANK tijdig en volledig zijn voorbereid op de implementatie Alternative Investment Fund Managers Directive ( AIFMD ) en de toekomstige wijzigingen van de Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities richtlijn ( UCITS V ). Naast nieuwe toezicht- en kapitaaleisen voor beleggingsinstellingen verandert onder de nieuwe regelgeving immers ook de rol van de bewaarder. Over de impact van de AIFMD en UCITS en de precieze uitwerking van de Europese richtlijnen op nationaal niveau bestaan nog de nodige onduidelijkheden. Om hier meer licht op te werpen organiseerde KAS BANK op 16 februari 2012 een drukbezocht AIFMD/UCITS congres voor (beheerders van) beleggingsinstellingen. Naast de juridische impact was er aandacht voor de praktische inrichting van een beleggingsinstelling en de rol van de bewaarder onder het nieuwe regime. De AIFMD versterkt het toezichtregime voor beleggingsinstellingen. Veel beheerders van beleggingsinstellingen zullen zich moeten voorbereiden op het aanvragen van een vergunning voor de uitoefening van hun beheertaken. Aanvankelijk zouden alleen beheerders van hedge funds en privaty equity funds onderworpen worden aan verscherpt toezicht. Inmiddels is duidelijk dat de reikwijdte van de AIFMD ruimer is. Hij is ook van toepassing op beheerders die het beheer verrichten van alle typen beleggingsinstellingen die niet kwalificeren als een UCITS.* Doelstelling UCITS heeft tot doel om beleggers beter te beschermen tegen financiële risico s. Door strenger toezicht uit te oefenen wil de Europese Commissie de verspreiding of versterking van risico s als gevolg van alternatieve beleggingsstrategieën beter kunnen beheersen. AIFMD heeft als doel meer transparantie richting investeerders en * Voor meer achtergrondinformatie over de AIFMD en UCITS verwijzen wij u graag naar onze informatie brochure. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Floris Jan Zwijnen, 10 KAS Selections mei 2012

11 Irma Dollen, senior Jan-Willem van der Kees Groffen, Notaris/ Karel Vogel, Directeur Jaap Goossens, policy advisor Financial Velden, Advocaat Advocaat, De Brauw Keijser Capital Asset Hoofd Juridische Markets, Ministerie Keijser Van der Velden Blackstone Westbroek Management Zaken KAS BANK van Financiën N.V. N.V. toezichthouders en een versterking van de financiële stabiliteit te bewerkstelligen. Irma Dollen, senior policy advisor Financial Markets bij het Ministerie van Financiën besprak de stand van zaken rond de implementatie van de AIFMD. De Europese consultatieronde heeft weliswaar veel nuttige input opgeleverd, maar de uitwerking per land is nog onduidelijk. Zo stelt Nederland wel regels voor niet-ucits maar hanteert tegelijkertijd uitzonderingen voor vrijgestelde instellingen die zich vrijwillig onder toezicht hebben geplaatst. Ook is er sprake van vrijstellingen voor pensioenfondsen van de registratievereisten voor beheerders van een beleggingsinstelling. Family offices kwalificeren in Nederland niet als beleggingsinstelling. Instellingen die onder het zogenaamde lichte regime vallen (geen vergunningplicht, wel registreren bij de toezichthouder), zijn misschien qua lasten voordeliger uit maar profiteren ook niet van de lusten in de vorm van een Europees paspoort. Als laatste besprak Dollen de actuele ontwikkelingen. De Europese toezichthouder European Securities and Markets Authority ( ESMA ) bestudeert nog de reikwijdte van het toezicht op AIF s en UCITS. Voor beheerders van beleggingsinstellingen voor particulieren is het bijvoorbeeld mogelijk onder het verlicht regime te vallen. Het Ministerie blijft in gesprek met de AFM over de precieze interpretatie van de richtlijnen. Kees Groffen, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Allereerst schetste hij de belangrijkste wijzigingen van het toezichtregime per juli Groffen vermoedt dat de impact van de richtlijn in Nederland groter is dan in andere landen. Zo vallen ook beheerders van professionele fondsen straks onder het toezicht. Het onderscheid tussen retail en institutioneel wijzigt en er komt een verplichte bewaarder ook voor beleggingsmaatschappijen in de vorm van NV s en BV s. De bewaarder is niet langer verplicht juridisch eigenaar van de beleggingen en is aansprakelijk voor verlies van financiële instrumenten. Als bewaarder kan zowel een beleggings onderneming, kredietinstelling als een UCITSbewaarder optreden. Private placement is straks ook niet meer mogelijk. Iedere buitenlandse beheerder van beleggings instellingen met een Europees paspoort kan straks beleggingsinstellingen aanbieden in Nederland. Een belangrijk verschil tussen de UCITS en AIFM-richtlijn, is dat de AIFMD geen eisen stelt aan de beleggingen en geen prospectus of essentiële beleggers informatie ( EBI ) verplichting kent. Een UCITS is daarentegen gebonden aan strikte eisen aan het soort beleggingen, de spreiding tussen de beleggingen en aan het gebruikte vreemd vermogen. De AIFMD vereist ook een bewaarder voor alle beleggingsinstellingen. De bewaarder verkrijgt niet het juridische eigendom van de effecten maar heeft een uitgebreide toezichtfunctie. Toezichtregimes Als tweede spreker introduceerde dagvoorzitter Jan Willem van der Velden (advocaat bij Keijser Van der Velden N.V.) Beheerder Groffen behandelde vervolgens uitvoerig de werkzaamheden van de beheerder. Op de beheerder is (net als bij de KAS Selections mei

KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 4, december 2013

KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 4, december 2013 KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 4, december 2013 Kees Hamster, CFO Coöperatie VGZ De spanning in een zorgveld door klanten met twee petten. Nieuw tijdperk Alternative Investment Fund Managers Interview:

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord PremiePensioenInstelling Gevolgen van Solvency II BeFrank Uitblinken in een nieuw Reacties op openbare stelsel consultaties Groenboek D-Day voor Europese Transaction Management richtlijn EMIR Services

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Fund special

KAS SELECTIONS Fund special KAS SELECTIONS Fund special Februari 2013 W.P. Stewart KAS-Trust als bewaarder voor beheerders van beleggings instellingen Ontzorgen bij de introductie van de Staal Beleggingsfondsen Dividend blijft een

Nadere informatie

KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 4, november 2012. Kempen & Co. Versterking infrastructuur met uitbreiding direct link KAS BANK in Nordics

KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 4, november 2012. Kempen & Co. Versterking infrastructuur met uitbreiding direct link KAS BANK in Nordics KAS SELECTIONS Jaargang 19, nummer 4, november 2012 Kempen & Co Versterking infrastructuur met uitbreiding direct link KAS BANK in Nordics KAS BANK en dwpbank starten joint venture voor retail effectenprocessing

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie Governance Event KAS BANK LSP Life Sciences Fund 10 jaar MultiManager Fonds Effectief transitiemanagement bespaart kosten en tijd DPN Roundtable discussie over Administration Mark Schilstra gestart als

Nadere informatie

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013. Tim Wildenberg, CEO Neonet. Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013. Tim Wildenberg, CEO Neonet. Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013 Tim Wildenberg, CEO Neonet Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat Prijsvorming overlay structuren en order executie Interview: Intercapital

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord Balansmanagement bij Servicekantoor AGH XS2TheWorld en KAS BANK ontwikkelden de app voor IMS Dashboard ISAE 3402 als opvolger van SAS 70 Nieuwe dienst voor Premie Pensioen Instellingen: de Pensioen bewaarder

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

DUFAS. Jaarverslag 2014. Vertrouwen als waarde

DUFAS. Jaarverslag 2014. Vertrouwen als waarde DUFAS Jaarverslag 2014 Vertrouwen als waarde 2 Vertrouwen als waarde Inhoud Van het Bestuur 5 3 1 Bestuur 7 2 Kerncijfers vermogensbeheer industrie 2014 9 3 Belangenbehartiging 15 4 Verenigingsactiviteiten

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen,

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Vijf jaar toezicht op marktmisbruik. een Europees regime in ontwikkeling

Vijf jaar toezicht op marktmisbruik. een Europees regime in ontwikkeling Vijf jaar toezicht op marktmisbruik een Europees regime in ontwikkeling Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wealth management Planning voor het familiebedrij f Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij Medische innovaties

Nadere informatie

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk Alle Ins & Outs van CCPs Informatie kunstenaar: Han Schuil (Z.t., 1996, gegoten aluminium met alkyd) Inhoudsopgave Inleiding 4 1 CCPs in vogelvlucht

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People VOORZITTER Marc Vijver, Index People DEELNEMERS Joost van Beek, Theodoor Gilissen Bankiers Cees Bezuijen, Vanguard Asset Management Han Dieperink, Rabobank Private Banking Marcel van Ostaden, Lombard Odier

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie