UNIT4 Multivers. Extended Management Checklist. Thuis in uw bedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIT4 Multivers. Extended Management Checklist. Thuis in uw bedrijf"

Transcriptie

1 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist Thuis in uw bedrijf

2 2 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf De handelsketen is continu in beweging. Veranderende marktomstandigheden bewegen uw handelsbedrijf naar innovatie. De geïntegreerde groothandel ontplooit activiteiten van achter- of voorliggende schakels in de keten. Denk aan retailactiviteiten, zelf produceren of vermarkten van privatelabels. Hierdoor ontstaat meer behoefte aan flexibiliteit, inzicht in de voorraad, het bestelgedrag en de wensen van de afnemers. UNIT4 Multivers is in een moderne jas gestoken die veel overeenkomsten heeft met het uiterlijk van Microsoft Office. Het boekhoudpakket werkt op alle door Microsoft ondersteunde versies van Windows. Hierdoor is behalve de betrouwbaarheid en de snelheid, ook het gebruiksgemak dik in orde. UNIT4 Multivers Extended is daarom thuis in uw bedrijf. Werken in de handel vraagt om aanpassingsvermogen. UNIT4 begrijpt dat. Wij hebben ons in de wereld van handelsbedrijven verdiept en weten precies waaraan u behoefte hebt als het gaat om softwareondersteuning voor uw bedrijfsvoering: UNIT4 Multivers Extended. Dit is het strategische instrument voor handelsbedrijven die snel willen inspelen op de veranderende informatiebehoefte als gevolg van hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen. De applicatie is samen met bedrijven uit de handelssector (door)ontwikkeld. UNIT4 Multivers Extended ondersteunt ruim zevenhonderd handelsondernemingen in hun bedrijfsvoering.

3 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist 3 Financieel Basis Algemeen User interface conform Microsoft Windows-conventies Standaardkoppeling met Microsoft Office en internet Veel gebruikte programma s direct opstarten Toegangsrecht per gebruiker en per administratie Beveiliging door middel van autorisatietabel, soort gebruiker, functie- of groepclassificatie, eigen menuindeling en gebruikersparameters Mogelijkheid instellen tot blokkeren van gebruikers Beperkingen ten aanzien van invoer en presentatie van prijzen instellen Activiteitenlog per gebruiker Snel en eenvoudig formulieren opmaken Variabele basisformulieren naar eigen wens aanpassen Formulieren aan debiteur of crediteur koppelen Batchverwerking van zware processen Standaardaansturing van printers volgens Microsoft Windows Aansluiting met de bedrijfskalender Eenvoudig naar achterliggende informatie inzoomen Naar functie gaan Volledige integratie met de logistieke modules Onbeperkt aantal administraties Onbeperkt aantal boekjaren Indeling van een boekjaar in maximaal 53 periodes Meerdere consolidatieadministraties en -niveaus Valutatabel Dagkoers per valuta Bankgegevens Buitenlandse (valuta) banken registreren Organisaties Basisgegevens, zoals NAW, bank, telecommunicatie en contactpersonen eenmalig administratieonafhankelijk vastleggen Onbeperkt aantal adressen per organisatie Prioriteitstelling per adrestype Optionele koppeling met TNT-postcodetabel Onbeperkt aantal telefoon-, faxnummers, internet- en adressen Onbeperkt aantal contactpersonen per organisatie Onderlinge relaties tussen organisaties vastleggen, bijv. inkooporganisatie en deelnemers Personen Basisgegevens, zoals NAW, bank, telecommunicatie en titulatuur eenmalig administratieonafhankelijk vastleggen Onbeperkt aantal contactpersonen bij één of meerdere organisaties vastleggen Flexibele groepsindeling van personen Notitiepagina s per persoon Producten Basisgegevens eenmalig administratieonafhankelijk vastleggen Vrije en flexibele categorie- en groepsindeling van producten Producten met vaste of variabele samenstelling Vervangende producten koppelen Onbeperkt aantal kenmerken en vrije tekstblokken per product Standaard- en uitgebreide productomschrijving Productomschrijving in de taal van de klant Meerdere voorraadhoudende eenheden per product Inkoop- en verkoopprijseenheden hanteren Ondersteuning van eenmalige producten Verhoudingen tussen eenheden vastleggen Niet-voorraadhoudende producten registreren Aflopende producten registreren Producten blokkeren Partijen registreren Serienummers registreren Producten op basis van meerdere selectiecriteria zoeken Vrije definitie staffeltreden in aantallen per producteenheid Meerdere EAN-coderingen en synoniemen per producteenheid Meerdere (vaste) productlocaties per product Zelf te definiëren schermen met productinformatie Fotografische weergave van de producten Magazijnen Centrale registratie van magazijnen ten behoeve van meerdere BV s of filialen Administratiemagazijnen Vastleggen van en rekenen met verplaatsingsduur tussen magazijnen Zelf te definiëren overzichtschermen met logistieke informatie

4 4 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist Basis financieel Grootboek Per administratie vrije indeling van rekeningschema Vrij definiëren van subtotalen in rekeningschema Kosten en opbrengsten verbijzonderen naar kostenplaatsen en kostendragers Via verdeelsleutels samengesteld uit kostenplaatsen en kostendragers boeken Snel, zeker en gecontroleerd journaalposten met behulp van referentiejournaalposten boeken In meerdere periodes of boekjaren boeken Voorafgaande journaalposten Grootboekmutaties geavanceerd afletteren Permanenceposten automatisch boeken Dag- of periodeafsluiting voorlopig of definitief, inclusief rapportage Jaarafsluiting voorlopig of definitief, inclusief balansboekingen nieuwe jaar Afgesloten periodes heropenen Saldi van grootboek, kostenplaats en kostendrager Volledige journaalposthistorie (mutaties tot in detail) Verbijzondering van grootboek naar kostenplaats, kostendrager Kostensoort-, kostenplaatsen- en kostendrageroverzicht Resultatenrekening, kolommen-, proef- en saldibalans Jaarrekening samenstellen Audit file ten behoeve van de Belastingdienst Centralisatielijst Zelf te definiëren overzichtschermen met financiële informatie Debiteuren en Crediteuren Zelf te definiëren schermen met debiteureninformatie Flexibele groepsindeling van debiteuren en crediteuren, bijv. klasse, branche, regio Volledige integratie van de subboeken met de administratie Facturen van debiteur of crediteur in meerdere vreemde valuta bijhouden Taalcode aan debiteur of crediteur koppelen Rekeningoverzichten (aanmaningen) in meerdere talen Meerdere rekeningoverzichten en meerdere statussen per rekeningoverzicht Registratie van het aantal verzonden rekeningoverzichten of aanmaningen Aantal kopiefacturen per debiteur instelbaar Onbeperkt aantal te definiëren betalingscondities Betalingskorting en/of kredietbeperking berekenen Onbeperkt aantal te definiëren leveringscondities Mogelijkheid tot automatisch doornummeren van facturen Inkoopfacturen wel of niet uitsplitsen in grootboek Kredietlimiet per debiteur of groep debiteuren Kredietouderdom per debiteur instelbaar Signalering van kredietoverschrijding Analyse betalingsgedrag debiteuren met grafische weergave Meerdere factuurlay-outs waaronder klantgebonden factuurlay-out Verkoopfactuur meerdere keren af te drukken Afstemregister inkoopfacturen met goederenontvangst Bij afstemmen betalingen verschilbedrag automatisch wegboeken Inkoopfacturen via fiatteringregels fiatteren Crediteur kunnen blokkeren voor betalen Volledige historie altijd direct beschikbaar Verplichtingen per crediteur of debiteur en naar kostensoort, kostenplaatsen en kostendrager vastleggen Openstaande postenoverzichten op peildatum en per periode-einde Niet-afgestemde ontvangsten en betalingen Saldilijsten debiteuren of crediteuren Automatische BTW-aangifte en specificatie per maand, kwartaal en jaar ICT-bestand genereren Automatisch betalen Automatische selectie van te betalen facturen op basis van crediteur, factuur, vervaldatum, valuta, betalingsconditie Ondersteuning CLIEOP03-formaat Ondersteuning buitenlandse betalingen Betaalopdracht fiatteren Overzicht betaalbaar gestelde crediteuren en facturen Deelbetalingen mogelijk Lay-out betaalspecificatie per crediteur instelbaar Facturering Verkochte producten factureren Per order of per pakbon (=meerdere orders) factureren Per factuursoort factureren Verkoopfactuur op basis van order of pakbon genereren Orders zonder levering direct factureren Verzamelfacturering Rentenota s Aparte dienstenfacturering Onbeperkte vrije tekstvelden in verkoop- en dienstfacturen Kortingen automatisch op een aparte grootboekrekening boeken Facturen en creditnota s in aparte dagboeken (optioneel) Factureerwijze per debiteur instelbaar Opnieuw afdrukken van facturen Verkoopfacturen verbijzonderen Zelf te definiëren schermen met factuurinformatie

5 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist 5 Fiattering Verschillende fiatteringsroutes te definiëren Koppeling van route aan leverancier of valuta op basis van bedragen Deelfiattering van facturen Opmerkingen vastleggen Telebankieren Dagafschriften van de bank inlezen en verwerken Aansluiting met rekening-courant Koppeling met automatisch betalen en incasso Controle op juistheid van aangeleverd bestand met betalingen Matchen van betalingen of ontvangsten met openstaande facturen op basis van debiteuren-, crediteuren- of factuurnummer, betalingskenmerk en valuta Kosten separaat boeken Afwijkende bank- en gironummers automatisch bij de debiteur of crediteur aanpassen De standaardkoppeling met de volgende banken wordt ondersteund: Rabobank, ABN AMRO, Van Lanschot, Friesland Bank, Generale Bank, ING en VSB Bank Gemeenschappelijk formaat MT940 wordt ondersteund Budgettering en Verplichtingen Meerdere budgetten per boekjaar, zoals concept en definitief budget Budgetten via verdeelsleutels van kostenplaats en kostendrager verdelen Budgetverdeling volgens een vaste (lineaire) of procentuele (variabele) periodeverdeling Verplichtingen ten laste of ten gunste van het budget boeken, per crediteur of debiteur Verplichtinggegevens automatisch overnemen en geheel of gedeeltelijk afboeken bij het invoeren van de relevante factuur Budgetvergelijking op grootboek-, kostenplaats- en kostendragerniveau Openstaande en historische verplichtingen Zelf te definiëren schermen voor budgetvergelijking Incasso Selectie van te incasseren facturen op basis van debiteur, factuur, vervaldatum, valuta, betalingsconditie Ondersteuning CLIEOP03-formaat Incasso-opdracht fiatteren Creditnota s verrekenen Niet-ontvangen, gestorneerde, incassofacturen terugboeken Lay-out per debiteur instelbaar Specificaties opnieuw afdrukken Valutabeheer Historische koersen, registratie en beheer van termijntransacties vastleggen Dagboeken of openstaande posten herwaarderen Rapportages op basis van actuele of historische koersen Overzichtelijke weergave van valutapositie Informatiemogelijkheden per dagboek Rekening-courant Vanuit een administratie in andere administraties boeken Voorstel of definitieve boekingen afhankelijk van niveau van autorisatie Debiteuren- en crediteurenbetalingen verwerken Projectboekingen Aansluiting met de module telebankieren Vaste activa Fiscale en bedrijfseconomische afschrijvingen Lineair en degressief afschrijven Percentage investeringsaftrek bij activa Activa vanaf datum afschrijven Afstemming tussen de subadministratie en grootboek Rubricering van activa in verschillende groepen Registratie en verwerking van vervreemding en buitengebruikstelling Afschrijvingen naar verschillende grootboekrekeningen en kostenplaatsen boeken Vrije tekstvelden en kenmerken per activum vast leggen 4D-verbijzondering Kosten en opbrengsten naar kostenplaatsen en kostendragers verbijzonderen en vier vrij te definiëren dimensies Belgische administratie Boekhoudprincipes volgens Belgische wetgeving Korting voor contant Betalingscondities per einde van de maand Journaliseren goederenontvangst Elektronisch bankieren conform Belgische specificaties voor België Binnenland, België Buitenland en incasso NIS-aangiftes

6 6 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist Logistiek Basis logistiek Voorraad Meerdere methoden van voorraadwaardering: VVP, GIP, FIFO of LIFO Partijregistratie Producten over meerdere magazijnen en/of locaties verdelen Voorraad per producteenheid PNA (Promised but Not Available)-controle met optioneel automatische correctie van de leverdatum PSA (Promised but Sooner Available)-controle Registratie magazijnlocaties Registratie partijnummers en kenmerken Minimum- en maximumvoorraad per magazijn of locatie Voorraadcontrole per productgroep Goederenontvangst voorbereiden per product of inkooporder Ontvangen goederen voorlopig inslaan Backorders bij ontvangst van de goederen vrijgeven Artikelen scannen bij verkooporders en goederenontvangst Magazijn- en pakbonnen op basis van leverdatum genereren Magazijnbonnen per magazijn, ordersoort of leveringsconditie genereren Raapscenario per productgroep Raapscenario s LIFO of FIFO, ook bij VVP en GIP waarderingsstelsel Goederenuitlevering voorbereiden Pakbonnen genereren Geïntegreerd afmelden van magazijn- of pakbon Serienummerregistratie met mogelijkheid tot traceability Collistickers via koppeling met Microsoft Word afdrukken Actuele voorraadinformatie met tijdshorizon, de voorraadprognose, het ATP (Available To Promise)-overzicht, per dag of week gestuurd, rekeninghoudend met alle komende voorraadmutaties zoals in- en verkopen, gereserveerde voorraad, backorders, uitleveringen, voorlopige ontvangsten en assemblage Voorraadaantallen per magazijn en locatie Verkooporders Logistieke en administratieve afhandeling per ordersoort vrij bepalen Verkoopoffertes en historische orders overnemen Koppeling inkoop-verkoop Balieverkopen Rechtstreekse leveringen Afroeporders registreren Backorders afhandelen Onderhanden orders, inclusief orderregels Uitstaande en geblokkeerde orders Orderinvoer of uitleveren blokkeren Verschillende algemene collectielijsten of per debiteur Collectielijst in een order en omgekeerd overnemen Versnelde order-entry op basis van bestellijsten Productomschrijving per order Vrije tekstregels per order en orderregel Aparte aantekeningen en instructies voor het magazijn invoeren Voorraadcontrole met tijdshorizon, het ATP-overzicht, per dag of week gestuurd, rekeninghoudend met alle toekomstige in- en verkopen en assemblageopdrachten Reserveren van voorraad of partij bij orderinvoer Vervangende producten opvraagbaar Voorlopig ontvangen producten zijn zichtbaar Prioriteitsbepaling om de actuele prijs en korting automatisch te laten bepalen Kredietcontrole op openstaand saldo, vervaldatum en lopende orders, voor en na orderinvoer en bij goederenuitgifte Orderuitgifteblokkade op basis van kredietcontrole Margecontrole per order(regel) Prijscorrecties registreren Deelleveringen toestaan of uitsluiten Binnen een order verschillende afleveradres of -organisatie per orderregel Instructies per afleveradres bij orderinvoer beschikbaar Afleverschema per verkooporderregel Beperking voor het maximale aantal deelleveringen vastleggen (Actie)prijzen per producteenheid per valuta en looptijd Toekomstige prijswijzigingen herberekenen en vastleggen Gestaffelde prijzen en kortingen Klantgebonden prijzen per producteenheid Klantgroepgebonden prijslijsten Toekomstige kortingen vastleggen (Klantgebonden) kortingen per productgroep Prijslijstkortingen per productgroep Orderkortingpercentages op basis van orderomvang Orderkorting en -kosten per klantgroep of klant Logboek van de door gebruiker ingevoerde prijs- en kortingswijzigingen Orderbevestigingen genereren in lay-out en taal van de klant Registratie neen-verkopen per order en/of product Omzetprognoses per product(groep), periode, vertegenwoordiger, klant in aantallen en bedragen Omzetprognoses op basis van de historische omzet genereren

7 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist 7 Orderbevestigingen opnieuw afdrukken bij wijziging leverdatum Inzicht in orders met gewijzigde leverdatum, orders per klant en ordernummer, inclusief orderregels, orders per ordersoort of per orderstatus, inclusief orderregels Uitgebreide verkoopstatistieken per periode, klant, klantgroep, product, productgroep, producteenheid en vertegenwoordiger Grafische weergave van verkoopstatistieken Inkooporders Meerdere leveranciers per product Bestelprioriteiten per leverancier of producteenheid op basis van prijs, kwaliteit of levertijd Optimale bestelgrootte, minimale en maximale voorraad (formule van Camp) berekenen Voorraadniveaus bewaken Inkoopoffertes Bestelhoeveelheden, volgens just-in-time (JIT) principe vaststellen Besteladviezen per leverancier en per producteenheid op basis van de bestelprioriteit per product genereren Besteladviezen op basis van bestel- en levermoment van leverancier genereren Besteladvies naar inkooporder overzetten Bij onvoldoende voorraad indicatie van volgende verwachte inkoop- en leverdatum per artikel per leverancier (Actie)prijzen en (actie)kortingen leverancier per producteenheid, valuta en looptijd Toekomstige prijswijzigingen en/of kortingen vastleggen Orderkorting leverancier in bedragen en percentages, eventueel in valuta Afleverschema per inkooporderregel Lay-out van de bestelbon per leverancier instellen Registratieorderbevestiging van de leverancier Controle afleverdata Afstemregister inkooporders met ontvangst Afstemregister ontvangst met inkoopfactuur Automatische waarschuwing zodra de inkoopprijs te veel afwijkt van de gemiddelde inkoopprijs Geleverde producten traceerbaar, van wie ontvangen, wanneer, batch, enz. Inzicht in openstaande leveringen per leverancier of order Overzichten van te ontvangen facturen, niet-gefactureerde ontvangsten, afgestemde en niet-afgestemde ontvangsten, te factureren en financieel verwerkte inkooporders Inkoopoffertes Uitzetten van offertes bij leveranciers Vastleggen van prijzen Beoordelen via informatieprofiel Omzetten naar inkooporder Verkoopoffertes Inzicht in offertes met behulp van flexibele rapportage Offertes per klant, rekeninghoudend met actuele prijzen, kortingen en staffels Voorraadprognose direct beschikbaar Notities per offerte en offerteregel op offerte afdrukken Eerder geoffreerde producten direct opvraagbaar Objectieve scoringskansberekening via Scotsman-methode Voorstel orderkosten of -korting in offerte opnemen Direct inzicht in beschikbare voorraad Offerte in lay-out en taal van de klant Signalering vervaldatum offerte Aanbieden van artikelen die nog niet in het eigen assortiment zijn opgenomen Uitgebreide registratie van afgewezen offertes, per gehele offerte of per aangeboden product Verkoopcontracten Vastleggen van contracten met prijzen en eventuele afnames in de tijd Selecteren van het contract in de verkooporder Signaleringen Warehouse management Vrij locatiesysteem in meerdere magazijnen Externe opslag van goederen Definitie van bulk-, grijp-, doorvoer- en ontvangstlocaties Definitie naar typologie zoals ABC-klasse, type, afmetingen, opslageenheid Definiëren van verschillende producteenheden t.b.v. magazijnbeheer naar standaard-, verpakkings-, opslag- en bulkeenheid Partijen naar opslag- en bulkeenheid definiëren Uitgebreid partijbeheer met vervaldatum, notities en kenmerken Grijplocaties automatisch laten aanvullen vanuit bulklocaties bij dreigend tekort Intelligent verplaatsingssysteem tussen locaties en magazijnen Voorontvangsten registreren en relevante documenten zoals productstickers, inslagbonnen en magazijnbonnen afdrukken Voorontvangsten in definitieve ontvangstenovernemen

8 8 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist Inslagadvisering volgens zelf te definiëren prioriteitsstelling van locatietypen rekeninghoudend met cross docking, ABCklasse, beschikbaarheid van locatie, vaste productlocaties, reserveringen, afmeting van opslageenheid Cross docking Vrijgeven van backorders bij ontvangst van de goederen Verzamellooplijsten onderverdeeld op basis van magazijnsecties Aansturen van magazijnmedewerkers via optimale looproutes (batchen) Magazijnbonnen op de verzendlocatie naar bijvoorbeeld afleverregio (de-batchen) sorteren en uitsplitsen Distributie Zendingsopdrachten op basis van pakbonnen, inkoopretouren en verplaatsingen aanmaken Vervoerder gebaseerd op gewicht, volume en afleveradres automatisch selecteren Onbeperkt aantal kenmerken definiëren Specifieke documenten per vervoerdersorganisatie genereren Colli- en zendingstickers Uitgebreide zoekmogelijkheden op basis van verschillende zendingcriteria Inzicht in de samenstelling van colli en zending Exportprofielen naar applicaties van derden Intercompany en interfiliaal Definiëren van intercompany- en interfiliaalrelaties Koppelen van applicatiegebruikers aan een vestiging (autorisatie) waardoor inloggen en orderinvoer per vestiging beperkt wordt Inzicht in voorraden van moeder- of zusterorganisatie Magazijnen blokkeren Intercompanyleveringen via automatisch gegenereerde in- en verkooporders en/of verplaatsingsopdrachten Besteladvisering per filiaal Automatisch goederen vanuit andere administratie leveren op basis van productgroep Eigendomsoverdracht van goederen Beschikbaar stellen van voorraad via verplaatsingen of via inkoop of verkoop Voorraad andere magazijnen aanvullen Verplaatsingsopdrachten rekeninghoudend met transporttijd Regio s vastleggen Levering vanuit het dichtstbijzijnde voorraadpunt Assemblage Assemblageadviezen Uitbesteed werk Ordergestuurde of voorraadgestuurde assemblage Controle op voorraden van benodigde componenten Zaagverlies per component Halffabricaat Koppeling van assemblage opdracht aan verkooporder Koppeling van assemblage met inkoop en subassemblage Overzicht van assemblage orders per datum Verplaatsingsopdrachten en allocatie componenten Voorraadmutaties en resultaat financieel verwerken Per assemblageorder wijzigen van samenstelling Assemblage-instructies Assemblage, subassemblage Serienummers toekennen Partijregistratie Doorlooptijden Grafisch inzicht in koppelingen (Gantt Chart) Aansturing inkoop subassemblage Prijsbijstellingen Producttoeslagen zoals Stibat, verwijderingsbijdrage, feeafhandeling Prijsprofielen Debiteur(groep)toeslagen en kortingen Gestaffelde en geneste opbouw van prijsstellingen Gedetailleerde afwikkeling in financiële administratie Calculatiemodellen Automatisch berekenen kostprijs en/of verkoopprijzen Agentverkopen Agentproducten vastleggen Agentorders registreren Provisiepercentage per leverancier Afwijkende provisie per product Integratie met verkoopstatistieken Vendor rating Beoordelen van leveranciers op basis van leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en prijs Scorebepaling aan de hand van wegingsfactoren Vrij te definiëren scoringsstaffels Uitgebreide rapportage per periode, leverancier of productgroep Inkoopstatistieken

9 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist 9 Retouren Verkoopretouren Inkoopretouren Acties aanmaken Zelf te definiëren retourredenen Handmatig of automatisch uit te voeren opvolgacties op basis van retourreden Afhandeling volgens logistieke parameters Integratie met distributie Artikelclassificatie: Indelen van artikelen volgens 2BA Export en import van artikelclassificatie EDI-verkoop Orderbericht Verzendbericht Factuurbericht EDI-inkoop Orderbericht Factuurbericht CRM CRM Algemeen Add on, kan losstaand functioneren Snelle en interactieve registratie van nieuwe relaties Vastleggen informatieaanvragen Contactregistratie Verantwoordelijke vertegenwoordiger aan elke relatie koppelen Marketingactiviteiten registreren Uitgebreid documentbeheer Automatisch opslaan van documenten op uw pc of netwerkserver Naadloze aansluiting op Microsoft Office Activiteiten Activiteiten per medewerker of relatie vastleggen Activiteiten per medewerker aan processen zoals verkooporder, offerte, inkooporder, etc. koppelen Automatische signalering van nog uit te voeren activiteiten Overzicht van nog uit te voeren activiteiten (bijv. bellijsten) Volledige integratie met Microsoft Outlook Direct versturen van aan relaties en medewerkers Direct agenderen van gemaakte afspraken Mailing Flexibele adresselectie via organisatiegroepsindeling Flexibele persoonsselectie via persoonskenmerken Meerdere selectiecriteria per mailing Koppelen van mailingsoort en doel aan geselecteerde relaties Registratie verstuurde mailing per relatie en per contactpersoon Automatisch genereren van activiteiten naar aanleiding van mailings Naadloze aansluiting op Microsoft Word Managementinformatie Managementassistent Aanvullende functionaliteit op UNIT4 Multivers Extended Business Intelligence Geïntegreerd met UNIT4 Multivers Extended Koppelen met meerdere databases van UNIT4 Multivers Extended Kant-en-klare financiële analyse en rapportage van o.a. liquide middelen, openstaande posten, debiteuren, crediteuren en voorraad Meerdere ratio s zoals current ratio, quick ratio, solvabiliteit en brutomarge inclusief zelf in te stellen grenswaarden Verkoop- en inkoopanalyse Zeer uitgebreide exploitatieoverzichten, waaronder omzet, kostprijs, kosten en behaalde marges Internet Websolutions Ordering via website Afnemers(groep)specifieke prijzen, kortingen, levercondities Inzicht in actuele prijzen en levertijden Real-time verwerking in verkoopadministratie Historische orders, backorders en onderhanden orders Zendingen Bestellijsten Openstaande posten en facturen Vertegenwoordigersfunctionaliteit met o.a. offerte regi s tratie en statistische gegevens per klant, periode of product Projecten, service & onderhoud Projecten Per project deelprojecten vastleggen Per project termijnbedragen vastleggen Diverse boekingssoorten per project Start- en einddatum per project vastleggen Kenmerken en projectteksten per project vastleggen Projectbeheersing op basis van regie (nacalculatie) of termijnen Interne projecten definiëren Facturering per totaalproject of op detailniveau Vanuit financiële administratie rechtstreeks op projecten boeken

10 10 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist Werkorders Werkorder voor regulier onderhoud en storingen vastleggen Werkorders voor component uit een installatie, assortimentsproduct dan wel een product geleverd door derden vastleggen Ondersteuning van on site en carry-in-serviceverlening Servicelevelindicatoren registreren Ondersteuning van servicekits Afhandeling per service-ordersoort vrij bepalen Prioriteitsstelling aan werkordersoort Koppeling inkoopservice Materiaal bij klant of monteur leveren Afhandeling van backorders Orders inclusief opdrachtregels onderhanden Uitstaande en geblokkeerde orders Orderinvoer of uitvoer werkorder blokkeren Vrije tekstregels per order en per opdrachtregel Aparte aantekeningen en instructies invoeren Voorraad of partij bij invoer serviceorder reserveren Voorraadcontrole met tijdshorizon Vervangende producten Prioriteitsbepaling om de actuele prijs en korting automatisch te laten bepalen Kredietcontrole op openstaand saldo, vervaldatum en lopende orders, voor en na orderinvoer en bij uitvoeren van werkorder Toestaan of uitsluiten van deeluitvoering van werkorder Prijsopgave per werkorder verstrekken Toekomstige prijswijzigingen herberekenen en vastleggen Gestaffelde prijzen en kortingen voor het materiaal, kosten en uren Klantgebonden prijzen per producteenheid, kosten en uren Klantgroepgebonden prijslijsten Toekomstige kortingen vastleggen (Klantgebonden)kortingen per productgroep Prijslijstkortingen per productgroep Logboek van de door de gebruiker ingevoerde prijs- en kortingwijzigingen Exportprofielen naar field service automation Installatiebeheer Definiëren van eigenaar, gebruiker en serviceadres Componenten per installatie vastleggen Kenmerken op installatie en onderliggende componenten vrij definiëren Notitievelden vrij definiëren Onderhoudsschema per installatie of component vastleggen Afbeeldingen of grafische bestanden gebruiken Garantietermijnen Vervang- en vervaldatum per component Koppeling van componenten met historische verkooporders Serienummer en partijregistratie per component Contractadministratie Contracten voor preventief en correctief onderhoud Looptijd en einddatum per contract Response- en hersteltijden Notities vrij definiëren Risicoklasse per contract Componenten uit een installatie toewijzen aan een contract Contracten op basis van vaste prijs of percentage van historische verkoopprijs Call-administratie Registratie van klantmeldingen op basis van installaties Serviceadres zelf definiëren Notities vastleggen Werkorders op basis van calls genereren Probleem, oorzaak en oplossing vastleggen Opbouw van kennisdatabase op basis van storingen en oplossingen uit het verleden Additioneel Import Crediteurenfacturen Debiteurenfacturen Grootboekmutaties Voorraadmutaties Inkoopprijzen Basisgegevens zoals artikelen, debiteuren en crediteuren Journaalposten Importprofielen Conversiemogelijkheden beschikbaar op veldniveau Controlelijsten foutief aangeleverde gegevens Office Optimale integratie met Microsoft Office waardoor alle gegevens in de database vanuit kantoorsoftware direct te benaderen en beschikbaar zijn. Dit betekent altijd actuele informatie en een centraal beheer van de gegevens, geen gegevens meer overtypen bij het maken van omzetanalyses, (financiële) rapportages of prijslijsten Open DataBase Connectivity (ODBC) 32-bits technologie

11 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist Query Managementrapportage naar wens, van eenvoudig overzicht tot complexe query Results voor de gebruiker die snel en eenvoudig een overzicht wil samenstellen Report Builder voor de meer gevorderde gebruiker die veel invloed wil hebben op de selectie en lay-out van het overzicht Gegevens in de database zijn direct te benaderen Altijd actuele informatie Uitzonderingen duidelijk accentueren Afbeeldingen van producten of logo s in het rapport opnemen Complexe condities en berekeningen op de achtergrond uitvoeren Webservices Op basis van SOAP-berichten communiceren met de database Extra talen Duits-, Frans- en Engelstalige programmatuur Rapportage Business intelligence Analyse van data uit onderliggende databases Zelf flexibele rapportages opstellen Ad hoc queries voor incidentele informatiebehoeften formuleren Één keer definiëren, repeterend gebruik Metalaag tussen de database en gebruiker Publicatie van draaitabellen en grafieken naar intraen internet Omzetten naar.jpg,.xls,.wks,.txt,.csv,.htm 11

12 12 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist Uw UNIT4 Partner: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze brochure. UNIT4 Multivers UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000, 3364 DA Sliedrecht Postbus 102, 3360 AC Sliedrecht T (gratis informatienummer) F I E 0020.NL.06.01/05 11_MExt

UNIT4 Multivers. Extended. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Extended. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Extended Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf De handelsketen is continu in beweging. Veranderende marktomstandigheden bewegen uw handelsbedrijf

Nadere informatie

Unit4 Multivers Extended

Unit4 Multivers Extended Unit4 Multivers Extended In business for people. Unit4 Multivers De handelsketen is continu in beweging. Veranderende marktomstandigheden bewegen uw handelsbedrijf tot innovatie. De geïntegreerde groothandel

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Large. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Large. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Large Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 MULTIVERS Large UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Large

UNIT4 Multivers Large UNIT4 Multivers Large UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 MULTIVERS Large UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Large. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Large. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Large Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 MULTIVERS Large UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Medium UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Medium UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Medium UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Medium UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk

Nadere informatie

Management-Checklist. Unit 4 Multivers. Unit 4 Multivers. balans in uw bedrijfsvoering

Management-Checklist. Unit 4 Multivers. Unit 4 Multivers. balans in uw bedrijfsvoering Management-Checklist Unit 4 Multivers Unit 4 Multivers De balans in uw bedrijfsvoering M ANAGEMENT-CHECKLIST EVEN VOORSTELLEN... Unit 4 Agresso is softwareonderneming met een landelijk netwerk van partners.

Nadere informatie

Unit4 Multivers Extended

Unit4 Multivers Extended Unit4 Multivers Extended Unit4 Multivers De handelsketen is continu in beweging. Veranderende marktomstandigheden bewegen uw handelsbedrijf tot innovatie. De geïntegreerde groothandel ontplooit activiteiten

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Management Checklist. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Management Checklist. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Management Checklist Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Management Checklist UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Lite. Unit 4 Multivers. Het compacte pakket voor uw complete administratie

Unit 4 Multivers Lite. Unit 4 Multivers. Het compacte pakket voor uw complete administratie Unit 4 Multivers Lite Unit 4 Multivers Het compacte pakket voor uw complete administratie U NIT 4 MULTIVERS L ITE EVEN VOORSTELLEN... Unit 4 Agresso is een softwareonderneming met een landelijk netwerk

Nadere informatie

ERP Systems multi-channel groothandel

ERP Systems multi-channel groothandel ERP Systems multi-channel groothandel Overzicht functies Prijsafspraken U kunt artikelen aan prijsgroepen koppelen. Met deze groepen is het mogelijk om verschillende prijzen van hetzelfde artikel vast

Nadere informatie

Unit 4 Multivers. Unit 4 Multivers. De balans in uw. bedrijfsvoering

Unit 4 Multivers. Unit 4 Multivers. De balans in uw. bedrijfsvoering Unit 4 Multivers Unit 4 Multivers De balans in uw bedrijfsvoering 2 U NIT 4 MULTIVERS EVEN VOORSTELLEN... Unit 4 Agresso is een softwareonderneming met een landelijk netwerk van partners. 'Groot meedenken

Nadere informatie

Unit4 Multivers Medium

Unit4 Multivers Medium Unit4 Multivers Medium In business for people. Unit4 Multivers Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want anders komt de continuïteit van uw

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Thuis in uw bedrijf. XtraLarge UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Thuis in uw bedrijf. XtraLarge UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers XtraLarge Thuis in uw bedrijf UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers XtraLarge UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk

Nadere informatie

Van Zutphen Automatisering B.V.

Van Zutphen Automatisering B.V. Voorwoord Inleiding Van Zutphen Automatisering B.V. is gespecialiseerd in administratieve en logistieke software. In 1990 zijn wij begonnen met de verkoop en ondersteuning van deze software. Door de jaren

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION 2013 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 184 44 44 44 F +31 184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com Inhoudsopgave OpenAnalytics

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. XtraLarge. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. XtraLarge. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers XtraLarge Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers XtraLarge UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

Van Zutphen Automatisering B.V.

Van Zutphen Automatisering B.V. Voorwoord Inleiding Van Zutphen Automatisering B.V. is gespecialiseerd in administratieve en logistieke software. In 1990 zijn wij begonnen met de verkoop en ondersteuning van deze software. Door de jaren

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac en Windows PC. 1b Online voor 32,50 extra per maand. Neem uw eigen programma s mee.

1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac en Windows PC. 1b Online voor 32,50 extra per maand. Neem uw eigen programma s mee. 1-FashionBase Extra voor Small Fashion (locaal en Online) 2-FashionBase Premium en Basis online 3-Backoffice voor HioPOS-Cloud en Mijnwebwinkel.nl 1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Extended

UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Extended Prijsbijstellingen Bij de verkoop van een product spelen meerdere factoren een rol bij de nettoprijsbepaling. Diverse kortingen en toeslagen beïnvloeden

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Nee verkopen Levertijd Voorraadwaarde Omloopsnelheid Handelingskosten Risico Assortiment Traceability Retouren Praktische toepassing van

Nadere informatie

Management Checklist Unit4 Multivers Service Manager

Management Checklist Unit4 Multivers Service Manager Checklist Management Checklist Unit4 Multivers Service Manager In business for people. Management Checklist Unit4 Multivers Service Manager Relatiebeheer (Unit4 Multivers) Relaties en contactpersonen eenvoudig

Nadere informatie

Voorraadbeheer. Infor ERP Blending. Algemeen

Voorraadbeheer. Infor ERP Blending. Algemeen Voorraadbeheer Materiaalplanning per productielocatie Planning o.b.v. bestelpunten, levertijden, minimale- of maximale voorraad, verkoopplannen Intelligent magazijnbeheer Locaties, inclusief automatische

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

Overzicht programma-onderdelen release 5.50

Overzicht programma-onderdelen release 5.50 Algemeen Nogmaals aanmelden/afmelden Administratie toevoegen/wijzigen/verwijderen Meer dan drie administraties mogelijk Administratie importeren/code wijzigen/kopiëren Backup maken/terugzetten Eigen bankrekeningen

Nadere informatie

Unit 4 Multivers. Unit 4 Multivers. De balans in uw. bedrijfsvoering

Unit 4 Multivers. Unit 4 Multivers. De balans in uw. bedrijfsvoering Unit 4 Multivers Unit 4 Multivers De balans in uw bedrijfsvoering 2 U n i t 4 Mu l t i v e r s Eve n v o o r s t e l l e n... Unit 4 Agresso is een softwareonderneming met een landelijk netwerk van partners.

Nadere informatie

ERP voor het MKB Prijslijst 2017

ERP voor het MKB Prijslijst 2017 ERP voor het MKB Prijslijst 2017 Boekhouding Dagboeken Grootboekrekeningen, Hoofd verdichtingen Debiteuren en crediteuren sub administratie Openstaande posten,betalingsherinneringen Grootboek kaarten mutatie

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet ALGEMEEN EXTRA Invoeren en Meekijken Systeem- invoerverslag der Systeem Administratie Wisselen Bestands Statistieken Ingelogde gebruikers Favorieten Omgeving Instellingen Administratiegroepen Fiscale eenheden

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2 instructie Financieel administratieve data entry 2 (CBA02.2/CREBO:50190) pi.cba02.2.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

Management-Checklist Unit 4 Multivers Installatie. Uw bedrijfsproces. gestroomlijnd. Powered by

Management-Checklist Unit 4 Multivers Installatie. Uw bedrijfsproces. gestroomlijnd. Powered by Management-Checklist Unit 4 Multivers Installatie Unit 4 Multivers Installatie Uw bedrijfsproces gestroomlijnd Powered by MANAGEMENT-CHECKLIST Algemeen Gebruikers-interface volledig volgens Microsoft Windows-standaards

Nadere informatie

Unit4 Multivers XtraLarge

Unit4 Multivers XtraLarge Unit4 Multivers XtraLarge In business for people. Unit4 Multivers Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want anders komt de continuïteit van

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen Eindejaarsverwerking betekent in AccountView 'een nieuw boekjaar automatisch aanmaken'. Uw verlies- en winstrekeningen komen in het nieuwe boekjaar op nul te staan. Verder houdt u alle benodigde gegevens

Nadere informatie

lancering UNIT4 Multivers versie 2012

lancering UNIT4 Multivers versie 2012 Een white paper van UNIT4 2012 12-12-12 lancering Op 12-12-12 is het zover, dan lanceren wij. In deze versie (versie 10.1) is een aantal mooi features aangepast en/of toegevoegd. Met al deze aanpassingen

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

CASH voor Microloon-klanten

CASH voor Microloon-klanten CASH voor Microloon-klanten Algemene informatie Cash Boekhouding, invoer, overzichten en output CASH Webservices en Connect Alles Automatisch Overige modules, van Boekhouden tot ERP CASH Waarom voor U?

Nadere informatie

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Visma.net Logistics Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Erp voor verbetering van uw eindresultaat Wat is Visma.net Logistics? Visma.net Logistics is een online logistieke oplossing (cloud)

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24.

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. Overzicht Uren24 Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. NB: het Uren24-abonnement en de aan u toegekende toegangsrechten bepalen van welke functies u gebruik kunt maken.

Nadere informatie

Financieel Upload prijsbestanden

Financieel Upload prijsbestanden Besteladvies Behoefde op basis van historisch verbruik Inzicht in lopende acties Advies per leverancier Bestelplanning leverancier Logistiek Optimale voorraad beheersing Klant routeplanning Picklijsten

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax

Nadere informatie

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen:

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: Garage/dealer Motorfiets Caravan Fietsen Watersport Banden De software bestaat sinds 1985 onder de naam Finam. Na een beëindigde samenwerking

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Onze brochure op maat voor BlueBerry UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Onze brochure op maat voor BlueBerry UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Onze brochure op maat voor BlueBerry UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Dit is even een voorbeeld om te kijken of de e-mail doorkomt. UNIT4 Multivers Paperless Thuis in uw bedrijf

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED MODULE OVERZICHT

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED MODULE OVERZICHT UNIT4 MULTIVERS EXTENDED MODULE OVERZICHT Een white paper van UNIT4 2011 Inhoud UNIT4 multivers Extended 4 1. FINANCIËLE MODULES 4 1.1. Financiële basis 4 1.2. Rekening Courant 4 1.3. Valutabeheer 4 1.4.

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie 10.9.1 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in Unit4 Multivers 10.9.1. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2 Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2 Versie 1.0 INHOUD 1. User interface... 5 1.1.1 Programma's starten... 5 1.1.2 Nieuwe menutegels toevoegen... 5 1.1.3 Een bestaande tegel bewerken of

Nadere informatie

WIJZIGINGEN INSTELBARE LAYOUTS 5.45

WIJZIGINGEN INSTELBARE LAYOUTS 5.45 WIJZIGINGEN INSTELBARE LAYOUTS 5.45 Bestemd voor King-gebruikers die overgestapt zijn van King 5.44 op King 5.45 en in een vorige release zelf rapport-layouts hebben gemaakt of gewijzigd. In King 5.45

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Ohmega Inkoop/Verkoop

Ohmega Inkoop/Verkoop Ohmega Inkoop/Verkoop Zet u deze pagina op ware grootte (100 %) of wat voor u prettig is. Blader met page down en page up In deze presentatie zullen wij de volgende onderwerpen behandelen: Verkooporder

Nadere informatie

TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM

TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM INHOUDSOPGAVE Reynolds and Reynolds opleidingscentrum 3 Training WinCar Verkoop 4 Training WinCar Magazijn 5 Training WinCar Werkplaats 6 Training

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

VERKOOP. Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution 2008 VOORDELEN:

VERKOOP. Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution 2008 VOORDELEN: VERKOOP Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution 2008 Stel uw verkopers in staat slimme, snelle beslissingen te nemen door hen te voorzien van geïntegreerde, toegankelijke informatie. VOORDELEN: Het omzetten

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED CRM Een white paper van UNIT4 2011 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 (0)184 44 44 44 F +31 (0)184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com De rol

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP1

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP1 Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP1 Versie 1.1 INHOUD 1. Connectiviteit... 4 1.1 Connector verkooporders (fase 3)... 4 1.1.1 Profiel connector verkooporders... 5 1.1.2 Parameters 'Mobile

Nadere informatie

Commerciële administratie 2 COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157)

Commerciële administratie 2 COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157) COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157) sd.cca02.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Wat is nieuw in Cash? Alle handige nieuwe functionaliteiten uit de laatste Cash updates Voor zowel CASHWEB als CASHWIN gebruikers

Wat is nieuw in Cash? Alle handige nieuwe functionaliteiten uit de laatste Cash updates Voor zowel CASHWEB als CASHWIN gebruikers Wat is nieuw in Cash? Alle handige nieuwe functionaliteiten uit de laatste Cash updates Voor zowel CASHWEB als CASHWIN gebruikers Wachtwoord CASHweb gebruiker CASHWEB is nu nog veiliger / hoogste graad

Nadere informatie

subset: urenadministratie en declareren (factureren)

subset: urenadministratie en declareren (factureren) Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software subset: urenadministratie en declareren (factureren) Versie 2.1 September 2016 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel

Nadere informatie

Recordindeling voorraad

Recordindeling voorraad Import ASCII-bestand (CASH formaat) Het is voldoende om met de volgende punten rekening te houden: Zowel toevoegen als wijzigen van bestaande waarden is mogelijk. De rubrieken van een enkel record staan

Nadere informatie

Handleiding Directe distributie

Handleiding Directe distributie Handleiding Directe distributie Versie : Jan 2009-2009 Copyright Asperion Hosting bv INHOUD 1 Distributievormen die Asperion ondersteunt... 4 1.1 Directe distributie... 4 1.2 Indirecte distributie... 4

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken AllSolutions 10.0.22 Online samenwerken Nieuw! Samenwerken in Kringen nu ook bij entiteiten mogelijk Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 v Inhoud Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 2 Bedrijfsfilosofie 5 2.1 Inleiding 5 2.1 Organisatie 5 2.1.1 Organisatieplan 5 2.2 Marktonderzoek

Nadere informatie

Van budget tot betaling

Van budget tot betaling Van budget tot betaling IEDEREEN IS INKOPER VRIJHEID IN GEBONDENHEID MINDER ADMINISTRATIE, CONTROLE OP UITZONDERINGEN Inkoopaanvragen VRIJE AANVRAAG PRODUCTCATALOGUS Vrije aanvraag BLOEMETJE AANVRAAG Contactpersoon

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie