UNIT4 Multivers. Extended Management Checklist. Thuis in uw bedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIT4 Multivers. Extended Management Checklist. Thuis in uw bedrijf"

Transcriptie

1 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist Thuis in uw bedrijf

2 2 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf De handelsketen is continu in beweging. Veranderende marktomstandigheden bewegen uw handelsbedrijf naar innovatie. De geïntegreerde groothandel ontplooit activiteiten van achter- of voorliggende schakels in de keten. Denk aan retailactiviteiten, zelf produceren of vermarkten van privatelabels. Hierdoor ontstaat meer behoefte aan flexibiliteit, inzicht in de voorraad, het bestelgedrag en de wensen van de afnemers. UNIT4 Multivers is in een moderne jas gestoken die veel overeenkomsten heeft met het uiterlijk van Microsoft Office. Het boekhoudpakket werkt op alle door Microsoft ondersteunde versies van Windows. Hierdoor is behalve de betrouwbaarheid en de snelheid, ook het gebruiksgemak dik in orde. UNIT4 Multivers Extended is daarom thuis in uw bedrijf. Werken in de handel vraagt om aanpassingsvermogen. UNIT4 begrijpt dat. Wij hebben ons in de wereld van handelsbedrijven verdiept en weten precies waaraan u behoefte hebt als het gaat om softwareondersteuning voor uw bedrijfsvoering: UNIT4 Multivers Extended. Dit is het strategische instrument voor handelsbedrijven die snel willen inspelen op de veranderende informatiebehoefte als gevolg van hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen. De applicatie is samen met bedrijven uit de handelssector (door)ontwikkeld. UNIT4 Multivers Extended ondersteunt ruim zevenhonderd handelsondernemingen in hun bedrijfsvoering.

3 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist 3 Financieel Basis Algemeen User interface conform Microsoft Windows-conventies Standaardkoppeling met Microsoft Office en internet Veel gebruikte programma s direct opstarten Toegangsrecht per gebruiker en per administratie Beveiliging door middel van autorisatietabel, soort gebruiker, functie- of groepclassificatie, eigen menuindeling en gebruikersparameters Mogelijkheid instellen tot blokkeren van gebruikers Beperkingen ten aanzien van invoer en presentatie van prijzen instellen Activiteitenlog per gebruiker Snel en eenvoudig formulieren opmaken Variabele basisformulieren naar eigen wens aanpassen Formulieren aan debiteur of crediteur koppelen Batchverwerking van zware processen Standaardaansturing van printers volgens Microsoft Windows Aansluiting met de bedrijfskalender Eenvoudig naar achterliggende informatie inzoomen Naar functie gaan Volledige integratie met de logistieke modules Onbeperkt aantal administraties Onbeperkt aantal boekjaren Indeling van een boekjaar in maximaal 53 periodes Meerdere consolidatieadministraties en -niveaus Valutatabel Dagkoers per valuta Bankgegevens Buitenlandse (valuta) banken registreren Organisaties Basisgegevens, zoals NAW, bank, telecommunicatie en contactpersonen eenmalig administratieonafhankelijk vastleggen Onbeperkt aantal adressen per organisatie Prioriteitstelling per adrestype Optionele koppeling met TNT-postcodetabel Onbeperkt aantal telefoon-, faxnummers, internet- en adressen Onbeperkt aantal contactpersonen per organisatie Onderlinge relaties tussen organisaties vastleggen, bijv. inkooporganisatie en deelnemers Personen Basisgegevens, zoals NAW, bank, telecommunicatie en titulatuur eenmalig administratieonafhankelijk vastleggen Onbeperkt aantal contactpersonen bij één of meerdere organisaties vastleggen Flexibele groepsindeling van personen Notitiepagina s per persoon Producten Basisgegevens eenmalig administratieonafhankelijk vastleggen Vrije en flexibele categorie- en groepsindeling van producten Producten met vaste of variabele samenstelling Vervangende producten koppelen Onbeperkt aantal kenmerken en vrije tekstblokken per product Standaard- en uitgebreide productomschrijving Productomschrijving in de taal van de klant Meerdere voorraadhoudende eenheden per product Inkoop- en verkoopprijseenheden hanteren Ondersteuning van eenmalige producten Verhoudingen tussen eenheden vastleggen Niet-voorraadhoudende producten registreren Aflopende producten registreren Producten blokkeren Partijen registreren Serienummers registreren Producten op basis van meerdere selectiecriteria zoeken Vrije definitie staffeltreden in aantallen per producteenheid Meerdere EAN-coderingen en synoniemen per producteenheid Meerdere (vaste) productlocaties per product Zelf te definiëren schermen met productinformatie Fotografische weergave van de producten Magazijnen Centrale registratie van magazijnen ten behoeve van meerdere BV s of filialen Administratiemagazijnen Vastleggen van en rekenen met verplaatsingsduur tussen magazijnen Zelf te definiëren overzichtschermen met logistieke informatie

4 4 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist Basis financieel Grootboek Per administratie vrije indeling van rekeningschema Vrij definiëren van subtotalen in rekeningschema Kosten en opbrengsten verbijzonderen naar kostenplaatsen en kostendragers Via verdeelsleutels samengesteld uit kostenplaatsen en kostendragers boeken Snel, zeker en gecontroleerd journaalposten met behulp van referentiejournaalposten boeken In meerdere periodes of boekjaren boeken Voorafgaande journaalposten Grootboekmutaties geavanceerd afletteren Permanenceposten automatisch boeken Dag- of periodeafsluiting voorlopig of definitief, inclusief rapportage Jaarafsluiting voorlopig of definitief, inclusief balansboekingen nieuwe jaar Afgesloten periodes heropenen Saldi van grootboek, kostenplaats en kostendrager Volledige journaalposthistorie (mutaties tot in detail) Verbijzondering van grootboek naar kostenplaats, kostendrager Kostensoort-, kostenplaatsen- en kostendrageroverzicht Resultatenrekening, kolommen-, proef- en saldibalans Jaarrekening samenstellen Audit file ten behoeve van de Belastingdienst Centralisatielijst Zelf te definiëren overzichtschermen met financiële informatie Debiteuren en Crediteuren Zelf te definiëren schermen met debiteureninformatie Flexibele groepsindeling van debiteuren en crediteuren, bijv. klasse, branche, regio Volledige integratie van de subboeken met de administratie Facturen van debiteur of crediteur in meerdere vreemde valuta bijhouden Taalcode aan debiteur of crediteur koppelen Rekeningoverzichten (aanmaningen) in meerdere talen Meerdere rekeningoverzichten en meerdere statussen per rekeningoverzicht Registratie van het aantal verzonden rekeningoverzichten of aanmaningen Aantal kopiefacturen per debiteur instelbaar Onbeperkt aantal te definiëren betalingscondities Betalingskorting en/of kredietbeperking berekenen Onbeperkt aantal te definiëren leveringscondities Mogelijkheid tot automatisch doornummeren van facturen Inkoopfacturen wel of niet uitsplitsen in grootboek Kredietlimiet per debiteur of groep debiteuren Kredietouderdom per debiteur instelbaar Signalering van kredietoverschrijding Analyse betalingsgedrag debiteuren met grafische weergave Meerdere factuurlay-outs waaronder klantgebonden factuurlay-out Verkoopfactuur meerdere keren af te drukken Afstemregister inkoopfacturen met goederenontvangst Bij afstemmen betalingen verschilbedrag automatisch wegboeken Inkoopfacturen via fiatteringregels fiatteren Crediteur kunnen blokkeren voor betalen Volledige historie altijd direct beschikbaar Verplichtingen per crediteur of debiteur en naar kostensoort, kostenplaatsen en kostendrager vastleggen Openstaande postenoverzichten op peildatum en per periode-einde Niet-afgestemde ontvangsten en betalingen Saldilijsten debiteuren of crediteuren Automatische BTW-aangifte en specificatie per maand, kwartaal en jaar ICT-bestand genereren Automatisch betalen Automatische selectie van te betalen facturen op basis van crediteur, factuur, vervaldatum, valuta, betalingsconditie Ondersteuning CLIEOP03-formaat Ondersteuning buitenlandse betalingen Betaalopdracht fiatteren Overzicht betaalbaar gestelde crediteuren en facturen Deelbetalingen mogelijk Lay-out betaalspecificatie per crediteur instelbaar Facturering Verkochte producten factureren Per order of per pakbon (=meerdere orders) factureren Per factuursoort factureren Verkoopfactuur op basis van order of pakbon genereren Orders zonder levering direct factureren Verzamelfacturering Rentenota s Aparte dienstenfacturering Onbeperkte vrije tekstvelden in verkoop- en dienstfacturen Kortingen automatisch op een aparte grootboekrekening boeken Facturen en creditnota s in aparte dagboeken (optioneel) Factureerwijze per debiteur instelbaar Opnieuw afdrukken van facturen Verkoopfacturen verbijzonderen Zelf te definiëren schermen met factuurinformatie

5 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist 5 Fiattering Verschillende fiatteringsroutes te definiëren Koppeling van route aan leverancier of valuta op basis van bedragen Deelfiattering van facturen Opmerkingen vastleggen Telebankieren Dagafschriften van de bank inlezen en verwerken Aansluiting met rekening-courant Koppeling met automatisch betalen en incasso Controle op juistheid van aangeleverd bestand met betalingen Matchen van betalingen of ontvangsten met openstaande facturen op basis van debiteuren-, crediteuren- of factuurnummer, betalingskenmerk en valuta Kosten separaat boeken Afwijkende bank- en gironummers automatisch bij de debiteur of crediteur aanpassen De standaardkoppeling met de volgende banken wordt ondersteund: Rabobank, ABN AMRO, Van Lanschot, Friesland Bank, Generale Bank, ING en VSB Bank Gemeenschappelijk formaat MT940 wordt ondersteund Budgettering en Verplichtingen Meerdere budgetten per boekjaar, zoals concept en definitief budget Budgetten via verdeelsleutels van kostenplaats en kostendrager verdelen Budgetverdeling volgens een vaste (lineaire) of procentuele (variabele) periodeverdeling Verplichtingen ten laste of ten gunste van het budget boeken, per crediteur of debiteur Verplichtinggegevens automatisch overnemen en geheel of gedeeltelijk afboeken bij het invoeren van de relevante factuur Budgetvergelijking op grootboek-, kostenplaats- en kostendragerniveau Openstaande en historische verplichtingen Zelf te definiëren schermen voor budgetvergelijking Incasso Selectie van te incasseren facturen op basis van debiteur, factuur, vervaldatum, valuta, betalingsconditie Ondersteuning CLIEOP03-formaat Incasso-opdracht fiatteren Creditnota s verrekenen Niet-ontvangen, gestorneerde, incassofacturen terugboeken Lay-out per debiteur instelbaar Specificaties opnieuw afdrukken Valutabeheer Historische koersen, registratie en beheer van termijntransacties vastleggen Dagboeken of openstaande posten herwaarderen Rapportages op basis van actuele of historische koersen Overzichtelijke weergave van valutapositie Informatiemogelijkheden per dagboek Rekening-courant Vanuit een administratie in andere administraties boeken Voorstel of definitieve boekingen afhankelijk van niveau van autorisatie Debiteuren- en crediteurenbetalingen verwerken Projectboekingen Aansluiting met de module telebankieren Vaste activa Fiscale en bedrijfseconomische afschrijvingen Lineair en degressief afschrijven Percentage investeringsaftrek bij activa Activa vanaf datum afschrijven Afstemming tussen de subadministratie en grootboek Rubricering van activa in verschillende groepen Registratie en verwerking van vervreemding en buitengebruikstelling Afschrijvingen naar verschillende grootboekrekeningen en kostenplaatsen boeken Vrije tekstvelden en kenmerken per activum vast leggen 4D-verbijzondering Kosten en opbrengsten naar kostenplaatsen en kostendragers verbijzonderen en vier vrij te definiëren dimensies Belgische administratie Boekhoudprincipes volgens Belgische wetgeving Korting voor contant Betalingscondities per einde van de maand Journaliseren goederenontvangst Elektronisch bankieren conform Belgische specificaties voor België Binnenland, België Buitenland en incasso NIS-aangiftes

6 6 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist Logistiek Basis logistiek Voorraad Meerdere methoden van voorraadwaardering: VVP, GIP, FIFO of LIFO Partijregistratie Producten over meerdere magazijnen en/of locaties verdelen Voorraad per producteenheid PNA (Promised but Not Available)-controle met optioneel automatische correctie van de leverdatum PSA (Promised but Sooner Available)-controle Registratie magazijnlocaties Registratie partijnummers en kenmerken Minimum- en maximumvoorraad per magazijn of locatie Voorraadcontrole per productgroep Goederenontvangst voorbereiden per product of inkooporder Ontvangen goederen voorlopig inslaan Backorders bij ontvangst van de goederen vrijgeven Artikelen scannen bij verkooporders en goederenontvangst Magazijn- en pakbonnen op basis van leverdatum genereren Magazijnbonnen per magazijn, ordersoort of leveringsconditie genereren Raapscenario per productgroep Raapscenario s LIFO of FIFO, ook bij VVP en GIP waarderingsstelsel Goederenuitlevering voorbereiden Pakbonnen genereren Geïntegreerd afmelden van magazijn- of pakbon Serienummerregistratie met mogelijkheid tot traceability Collistickers via koppeling met Microsoft Word afdrukken Actuele voorraadinformatie met tijdshorizon, de voorraadprognose, het ATP (Available To Promise)-overzicht, per dag of week gestuurd, rekeninghoudend met alle komende voorraadmutaties zoals in- en verkopen, gereserveerde voorraad, backorders, uitleveringen, voorlopige ontvangsten en assemblage Voorraadaantallen per magazijn en locatie Verkooporders Logistieke en administratieve afhandeling per ordersoort vrij bepalen Verkoopoffertes en historische orders overnemen Koppeling inkoop-verkoop Balieverkopen Rechtstreekse leveringen Afroeporders registreren Backorders afhandelen Onderhanden orders, inclusief orderregels Uitstaande en geblokkeerde orders Orderinvoer of uitleveren blokkeren Verschillende algemene collectielijsten of per debiteur Collectielijst in een order en omgekeerd overnemen Versnelde order-entry op basis van bestellijsten Productomschrijving per order Vrije tekstregels per order en orderregel Aparte aantekeningen en instructies voor het magazijn invoeren Voorraadcontrole met tijdshorizon, het ATP-overzicht, per dag of week gestuurd, rekeninghoudend met alle toekomstige in- en verkopen en assemblageopdrachten Reserveren van voorraad of partij bij orderinvoer Vervangende producten opvraagbaar Voorlopig ontvangen producten zijn zichtbaar Prioriteitsbepaling om de actuele prijs en korting automatisch te laten bepalen Kredietcontrole op openstaand saldo, vervaldatum en lopende orders, voor en na orderinvoer en bij goederenuitgifte Orderuitgifteblokkade op basis van kredietcontrole Margecontrole per order(regel) Prijscorrecties registreren Deelleveringen toestaan of uitsluiten Binnen een order verschillende afleveradres of -organisatie per orderregel Instructies per afleveradres bij orderinvoer beschikbaar Afleverschema per verkooporderregel Beperking voor het maximale aantal deelleveringen vastleggen (Actie)prijzen per producteenheid per valuta en looptijd Toekomstige prijswijzigingen herberekenen en vastleggen Gestaffelde prijzen en kortingen Klantgebonden prijzen per producteenheid Klantgroepgebonden prijslijsten Toekomstige kortingen vastleggen (Klantgebonden) kortingen per productgroep Prijslijstkortingen per productgroep Orderkortingpercentages op basis van orderomvang Orderkorting en -kosten per klantgroep of klant Logboek van de door gebruiker ingevoerde prijs- en kortingswijzigingen Orderbevestigingen genereren in lay-out en taal van de klant Registratie neen-verkopen per order en/of product Omzetprognoses per product(groep), periode, vertegenwoordiger, klant in aantallen en bedragen Omzetprognoses op basis van de historische omzet genereren

7 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist 7 Orderbevestigingen opnieuw afdrukken bij wijziging leverdatum Inzicht in orders met gewijzigde leverdatum, orders per klant en ordernummer, inclusief orderregels, orders per ordersoort of per orderstatus, inclusief orderregels Uitgebreide verkoopstatistieken per periode, klant, klantgroep, product, productgroep, producteenheid en vertegenwoordiger Grafische weergave van verkoopstatistieken Inkooporders Meerdere leveranciers per product Bestelprioriteiten per leverancier of producteenheid op basis van prijs, kwaliteit of levertijd Optimale bestelgrootte, minimale en maximale voorraad (formule van Camp) berekenen Voorraadniveaus bewaken Inkoopoffertes Bestelhoeveelheden, volgens just-in-time (JIT) principe vaststellen Besteladviezen per leverancier en per producteenheid op basis van de bestelprioriteit per product genereren Besteladviezen op basis van bestel- en levermoment van leverancier genereren Besteladvies naar inkooporder overzetten Bij onvoldoende voorraad indicatie van volgende verwachte inkoop- en leverdatum per artikel per leverancier (Actie)prijzen en (actie)kortingen leverancier per producteenheid, valuta en looptijd Toekomstige prijswijzigingen en/of kortingen vastleggen Orderkorting leverancier in bedragen en percentages, eventueel in valuta Afleverschema per inkooporderregel Lay-out van de bestelbon per leverancier instellen Registratieorderbevestiging van de leverancier Controle afleverdata Afstemregister inkooporders met ontvangst Afstemregister ontvangst met inkoopfactuur Automatische waarschuwing zodra de inkoopprijs te veel afwijkt van de gemiddelde inkoopprijs Geleverde producten traceerbaar, van wie ontvangen, wanneer, batch, enz. Inzicht in openstaande leveringen per leverancier of order Overzichten van te ontvangen facturen, niet-gefactureerde ontvangsten, afgestemde en niet-afgestemde ontvangsten, te factureren en financieel verwerkte inkooporders Inkoopoffertes Uitzetten van offertes bij leveranciers Vastleggen van prijzen Beoordelen via informatieprofiel Omzetten naar inkooporder Verkoopoffertes Inzicht in offertes met behulp van flexibele rapportage Offertes per klant, rekeninghoudend met actuele prijzen, kortingen en staffels Voorraadprognose direct beschikbaar Notities per offerte en offerteregel op offerte afdrukken Eerder geoffreerde producten direct opvraagbaar Objectieve scoringskansberekening via Scotsman-methode Voorstel orderkosten of -korting in offerte opnemen Direct inzicht in beschikbare voorraad Offerte in lay-out en taal van de klant Signalering vervaldatum offerte Aanbieden van artikelen die nog niet in het eigen assortiment zijn opgenomen Uitgebreide registratie van afgewezen offertes, per gehele offerte of per aangeboden product Verkoopcontracten Vastleggen van contracten met prijzen en eventuele afnames in de tijd Selecteren van het contract in de verkooporder Signaleringen Warehouse management Vrij locatiesysteem in meerdere magazijnen Externe opslag van goederen Definitie van bulk-, grijp-, doorvoer- en ontvangstlocaties Definitie naar typologie zoals ABC-klasse, type, afmetingen, opslageenheid Definiëren van verschillende producteenheden t.b.v. magazijnbeheer naar standaard-, verpakkings-, opslag- en bulkeenheid Partijen naar opslag- en bulkeenheid definiëren Uitgebreid partijbeheer met vervaldatum, notities en kenmerken Grijplocaties automatisch laten aanvullen vanuit bulklocaties bij dreigend tekort Intelligent verplaatsingssysteem tussen locaties en magazijnen Voorontvangsten registreren en relevante documenten zoals productstickers, inslagbonnen en magazijnbonnen afdrukken Voorontvangsten in definitieve ontvangstenovernemen

8 8 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist Inslagadvisering volgens zelf te definiëren prioriteitsstelling van locatietypen rekeninghoudend met cross docking, ABCklasse, beschikbaarheid van locatie, vaste productlocaties, reserveringen, afmeting van opslageenheid Cross docking Vrijgeven van backorders bij ontvangst van de goederen Verzamellooplijsten onderverdeeld op basis van magazijnsecties Aansturen van magazijnmedewerkers via optimale looproutes (batchen) Magazijnbonnen op de verzendlocatie naar bijvoorbeeld afleverregio (de-batchen) sorteren en uitsplitsen Distributie Zendingsopdrachten op basis van pakbonnen, inkoopretouren en verplaatsingen aanmaken Vervoerder gebaseerd op gewicht, volume en afleveradres automatisch selecteren Onbeperkt aantal kenmerken definiëren Specifieke documenten per vervoerdersorganisatie genereren Colli- en zendingstickers Uitgebreide zoekmogelijkheden op basis van verschillende zendingcriteria Inzicht in de samenstelling van colli en zending Exportprofielen naar applicaties van derden Intercompany en interfiliaal Definiëren van intercompany- en interfiliaalrelaties Koppelen van applicatiegebruikers aan een vestiging (autorisatie) waardoor inloggen en orderinvoer per vestiging beperkt wordt Inzicht in voorraden van moeder- of zusterorganisatie Magazijnen blokkeren Intercompanyleveringen via automatisch gegenereerde in- en verkooporders en/of verplaatsingsopdrachten Besteladvisering per filiaal Automatisch goederen vanuit andere administratie leveren op basis van productgroep Eigendomsoverdracht van goederen Beschikbaar stellen van voorraad via verplaatsingen of via inkoop of verkoop Voorraad andere magazijnen aanvullen Verplaatsingsopdrachten rekeninghoudend met transporttijd Regio s vastleggen Levering vanuit het dichtstbijzijnde voorraadpunt Assemblage Assemblageadviezen Uitbesteed werk Ordergestuurde of voorraadgestuurde assemblage Controle op voorraden van benodigde componenten Zaagverlies per component Halffabricaat Koppeling van assemblage opdracht aan verkooporder Koppeling van assemblage met inkoop en subassemblage Overzicht van assemblage orders per datum Verplaatsingsopdrachten en allocatie componenten Voorraadmutaties en resultaat financieel verwerken Per assemblageorder wijzigen van samenstelling Assemblage-instructies Assemblage, subassemblage Serienummers toekennen Partijregistratie Doorlooptijden Grafisch inzicht in koppelingen (Gantt Chart) Aansturing inkoop subassemblage Prijsbijstellingen Producttoeslagen zoals Stibat, verwijderingsbijdrage, feeafhandeling Prijsprofielen Debiteur(groep)toeslagen en kortingen Gestaffelde en geneste opbouw van prijsstellingen Gedetailleerde afwikkeling in financiële administratie Calculatiemodellen Automatisch berekenen kostprijs en/of verkoopprijzen Agentverkopen Agentproducten vastleggen Agentorders registreren Provisiepercentage per leverancier Afwijkende provisie per product Integratie met verkoopstatistieken Vendor rating Beoordelen van leveranciers op basis van leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en prijs Scorebepaling aan de hand van wegingsfactoren Vrij te definiëren scoringsstaffels Uitgebreide rapportage per periode, leverancier of productgroep Inkoopstatistieken

9 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist 9 Retouren Verkoopretouren Inkoopretouren Acties aanmaken Zelf te definiëren retourredenen Handmatig of automatisch uit te voeren opvolgacties op basis van retourreden Afhandeling volgens logistieke parameters Integratie met distributie Artikelclassificatie: Indelen van artikelen volgens 2BA Export en import van artikelclassificatie EDI-verkoop Orderbericht Verzendbericht Factuurbericht EDI-inkoop Orderbericht Factuurbericht CRM CRM Algemeen Add on, kan losstaand functioneren Snelle en interactieve registratie van nieuwe relaties Vastleggen informatieaanvragen Contactregistratie Verantwoordelijke vertegenwoordiger aan elke relatie koppelen Marketingactiviteiten registreren Uitgebreid documentbeheer Automatisch opslaan van documenten op uw pc of netwerkserver Naadloze aansluiting op Microsoft Office Activiteiten Activiteiten per medewerker of relatie vastleggen Activiteiten per medewerker aan processen zoals verkooporder, offerte, inkooporder, etc. koppelen Automatische signalering van nog uit te voeren activiteiten Overzicht van nog uit te voeren activiteiten (bijv. bellijsten) Volledige integratie met Microsoft Outlook Direct versturen van aan relaties en medewerkers Direct agenderen van gemaakte afspraken Mailing Flexibele adresselectie via organisatiegroepsindeling Flexibele persoonsselectie via persoonskenmerken Meerdere selectiecriteria per mailing Koppelen van mailingsoort en doel aan geselecteerde relaties Registratie verstuurde mailing per relatie en per contactpersoon Automatisch genereren van activiteiten naar aanleiding van mailings Naadloze aansluiting op Microsoft Word Managementinformatie Managementassistent Aanvullende functionaliteit op UNIT4 Multivers Extended Business Intelligence Geïntegreerd met UNIT4 Multivers Extended Koppelen met meerdere databases van UNIT4 Multivers Extended Kant-en-klare financiële analyse en rapportage van o.a. liquide middelen, openstaande posten, debiteuren, crediteuren en voorraad Meerdere ratio s zoals current ratio, quick ratio, solvabiliteit en brutomarge inclusief zelf in te stellen grenswaarden Verkoop- en inkoopanalyse Zeer uitgebreide exploitatieoverzichten, waaronder omzet, kostprijs, kosten en behaalde marges Internet Websolutions Ordering via website Afnemers(groep)specifieke prijzen, kortingen, levercondities Inzicht in actuele prijzen en levertijden Real-time verwerking in verkoopadministratie Historische orders, backorders en onderhanden orders Zendingen Bestellijsten Openstaande posten en facturen Vertegenwoordigersfunctionaliteit met o.a. offerte regi s tratie en statistische gegevens per klant, periode of product Projecten, service & onderhoud Projecten Per project deelprojecten vastleggen Per project termijnbedragen vastleggen Diverse boekingssoorten per project Start- en einddatum per project vastleggen Kenmerken en projectteksten per project vastleggen Projectbeheersing op basis van regie (nacalculatie) of termijnen Interne projecten definiëren Facturering per totaalproject of op detailniveau Vanuit financiële administratie rechtstreeks op projecten boeken

10 10 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist Werkorders Werkorder voor regulier onderhoud en storingen vastleggen Werkorders voor component uit een installatie, assortimentsproduct dan wel een product geleverd door derden vastleggen Ondersteuning van on site en carry-in-serviceverlening Servicelevelindicatoren registreren Ondersteuning van servicekits Afhandeling per service-ordersoort vrij bepalen Prioriteitsstelling aan werkordersoort Koppeling inkoopservice Materiaal bij klant of monteur leveren Afhandeling van backorders Orders inclusief opdrachtregels onderhanden Uitstaande en geblokkeerde orders Orderinvoer of uitvoer werkorder blokkeren Vrije tekstregels per order en per opdrachtregel Aparte aantekeningen en instructies invoeren Voorraad of partij bij invoer serviceorder reserveren Voorraadcontrole met tijdshorizon Vervangende producten Prioriteitsbepaling om de actuele prijs en korting automatisch te laten bepalen Kredietcontrole op openstaand saldo, vervaldatum en lopende orders, voor en na orderinvoer en bij uitvoeren van werkorder Toestaan of uitsluiten van deeluitvoering van werkorder Prijsopgave per werkorder verstrekken Toekomstige prijswijzigingen herberekenen en vastleggen Gestaffelde prijzen en kortingen voor het materiaal, kosten en uren Klantgebonden prijzen per producteenheid, kosten en uren Klantgroepgebonden prijslijsten Toekomstige kortingen vastleggen (Klantgebonden)kortingen per productgroep Prijslijstkortingen per productgroep Logboek van de door de gebruiker ingevoerde prijs- en kortingwijzigingen Exportprofielen naar field service automation Installatiebeheer Definiëren van eigenaar, gebruiker en serviceadres Componenten per installatie vastleggen Kenmerken op installatie en onderliggende componenten vrij definiëren Notitievelden vrij definiëren Onderhoudsschema per installatie of component vastleggen Afbeeldingen of grafische bestanden gebruiken Garantietermijnen Vervang- en vervaldatum per component Koppeling van componenten met historische verkooporders Serienummer en partijregistratie per component Contractadministratie Contracten voor preventief en correctief onderhoud Looptijd en einddatum per contract Response- en hersteltijden Notities vrij definiëren Risicoklasse per contract Componenten uit een installatie toewijzen aan een contract Contracten op basis van vaste prijs of percentage van historische verkoopprijs Call-administratie Registratie van klantmeldingen op basis van installaties Serviceadres zelf definiëren Notities vastleggen Werkorders op basis van calls genereren Probleem, oorzaak en oplossing vastleggen Opbouw van kennisdatabase op basis van storingen en oplossingen uit het verleden Additioneel Import Crediteurenfacturen Debiteurenfacturen Grootboekmutaties Voorraadmutaties Inkoopprijzen Basisgegevens zoals artikelen, debiteuren en crediteuren Journaalposten Importprofielen Conversiemogelijkheden beschikbaar op veldniveau Controlelijsten foutief aangeleverde gegevens Office Optimale integratie met Microsoft Office waardoor alle gegevens in de database vanuit kantoorsoftware direct te benaderen en beschikbaar zijn. Dit betekent altijd actuele informatie en een centraal beheer van de gegevens, geen gegevens meer overtypen bij het maken van omzetanalyses, (financiële) rapportages of prijslijsten Open DataBase Connectivity (ODBC) 32-bits technologie

11 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist Query Managementrapportage naar wens, van eenvoudig overzicht tot complexe query Results voor de gebruiker die snel en eenvoudig een overzicht wil samenstellen Report Builder voor de meer gevorderde gebruiker die veel invloed wil hebben op de selectie en lay-out van het overzicht Gegevens in de database zijn direct te benaderen Altijd actuele informatie Uitzonderingen duidelijk accentueren Afbeeldingen van producten of logo s in het rapport opnemen Complexe condities en berekeningen op de achtergrond uitvoeren Webservices Op basis van SOAP-berichten communiceren met de database Extra talen Duits-, Frans- en Engelstalige programmatuur Rapportage Business intelligence Analyse van data uit onderliggende databases Zelf flexibele rapportages opstellen Ad hoc queries voor incidentele informatiebehoeften formuleren Één keer definiëren, repeterend gebruik Metalaag tussen de database en gebruiker Publicatie van draaitabellen en grafieken naar intraen internet Omzetten naar.jpg,.xls,.wks,.txt,.csv,.htm 11

12 12 UNIT4 Multivers Extended Management Checklist Uw UNIT4 Partner: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze brochure. UNIT4 Multivers UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000, 3364 DA Sliedrecht Postbus 102, 3360 AC Sliedrecht T (gratis informatienummer) F I E 0020.NL.06.01/05 11_MExt

UNIT4 Multivers. Extended. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Extended. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Extended Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf De handelsketen is continu in beweging. Veranderende marktomstandigheden bewegen uw handelsbedrijf

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Management Checklist. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Management Checklist. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Management Checklist Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Management Checklist UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. XtraLarge. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. XtraLarge. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers XtraLarge Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers XtraLarge UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Thuis in uw bedrijf. XtraLarge UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Thuis in uw bedrijf. XtraLarge UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers XtraLarge Thuis in uw bedrijf UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers XtraLarge UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Large. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Large. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Large Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 MULTIVERS Large UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want

Nadere informatie

FINANCIËle ADMINISTRATIE

FINANCIËle ADMINISTRATIE FINANCIËle ADMINISTRATIE Inhoudsopgave Inhoudsopgave Basis financieel imuis Professionele administratieve software 3 De belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Starten met imuis 4 Algemene kenmerken

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software Versie 0.3 Februari 2007 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, aanvaard onderzoeksbureau GBNED geen enkele aansprakelijkheid

Nadere informatie

Management Checklist Unit4 Multivers Installatie

Management Checklist Unit4 Multivers Installatie Checklist Management Checklist Unit4 Multivers Installatie In business for people. Management Checklist Unit4 Multivers Installatie Algemeen Gebruikers-interface volledig volgens Microsoft standaard Transparante

Nadere informatie

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek King voor Windows Release 5 King voor Windows financieel én logistiek Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Even voorstellen Quadrant, de maker van King 6 Waarom King? King vergeleken met andere pakketten 9 Welke

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Productoverzicht

UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 0 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R o n l i n e INTERNETBOEKHOUDEN voor DE ondernemer Actuele cijfers online! OVER MUIS SOFTWARE MUIS Software ontwikkelt al sinds 1984 professionele administratieve software. Vanaf het begin is het de doelstelling

Nadere informatie

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB Groothandel & retail Service & onderhoud Productie & assemblage Prodin Business Solutions B.V. Tel 088 808 11 00 sales@prodin.nl WWW.PRODIN.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Medium UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Medium UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Medium UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Medium UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Thuis in uw bedrijf. Medium UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Thuis in uw bedrijf. Medium UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Medium Thuis in uw bedrijf UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Medium UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie 2.59. Uw onderneming in balans Uitgave van Praestantia Automatisering Alle rechten voorbehouden Praestantia Automatisering, juli 2015 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Oculus voor de servicemarkt

Oculus voor de servicemarkt Oculus voor de servicemarkt Oog voor uw bedrijfsprocessen Inhoud 1 Oculus voor de servicemarkt. 5 2 Uitdagingen en oplossingen voor de servicemarkt. 6.. 3 Oculus Suite voor servicemarkt. 9 3.1 Oculus

Nadere informatie

Management Checklist Unit4 Multivers Service Manager

Management Checklist Unit4 Multivers Service Manager Checklist Management Checklist Unit4 Multivers Service Manager In business for people. Management Checklist Unit4 Multivers Service Manager Relatiebeheer (Unit4 Multivers) Relaties en contactpersonen eenvoudig

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productoverzicht. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Productoverzicht. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Productoverzicht Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht

Nadere informatie

7T software. dé standaard in branche oplossingen

7T software. dé standaard in branche oplossingen 7T software dé standaard in branche oplossingen 7T software Dé standaard in branche oplossingen 7T software levert de automatisering voor uw administratieve- en logistieke organisatie. Met onze specialisatie

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Eenvoudig zelf boekhouden

Eenvoudig zelf boekhouden 1 oktober 2012-30 september 2013 voor ondernemers Boekhouden factureren nvullend Eenvoudig zelf boekhouden 0222 36 30 61 INHOUDSOPGAVE WELKOM 3 SNELSTART 4 SAMENWERKING ACCOUNTANT 5 SERVICE-ABONNEMENT

Nadere informatie

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf ERP software van MKG Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie

Nadere informatie

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien VERSIE 14.0 IS BESCHIKBAAR! Ook deze versie zit weer boordevol nieuws! Daardoor kunt u uw zaken nu nog eenvoudiger in Handel & Logistiek regelen. De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we in

Nadere informatie

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Twintig standaard boekhoudpakketten voor het MKB In

Nadere informatie