Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase"

Transcriptie

1 Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase Opgave 1 Sinds 1 juni 1998 maakt De Nederlandsche Bank (DNB) samen met de centrale banken van andere lidstaten van de Europese Unie deel uit van het Europese Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Sindsdien kunnen we onderscheid maken tussen de ESCB-taken van DNB en haar overige taken. Binnen de eurozone bepaalt de Europese Centrale Bank (ECB) de omvang van de munten- en bankbiljettencirculatie. Het toezicht van DNB op financiële instellingen in Nederland heeft vooral als doel de belangen van het publiek te beschermen. a Welke zijn de ESCB-taken van De Nederlandsche Bank? b Noem twee van de nationale taken van De Nederlandsche Bank. c Geef aan welke taak DNB heeft met betrekking tot het betalingsverkeer binnen de eurozone. d Noem twee elementen van het toezicht van DNB in verband met de bescherming van het publiek. Opgave 2 Uit de krant: Nederlandse handel met het buitenland afgenomen De Nederlandse handel met het buitenland is in oktober ten opzichte van oktober vorig jaar afgenomen. De waarde van de invoer kromp met 4%. De waarde van de export daalde met 5%. De afname van de handel is te wijten aan prijsdalingen. De prijzen van importgoederen daalden met 11%, terwijl de exportprijzen afnamen met 7%. Toon aan dat de kop van het artikel niet juist is. Opgave 3 Yen blijft stijgen ondanks interventie centrale bank De yen is gisteren opnieuw gestegen ondanks het feit dat de Japanse centrale bank afgelopen donderdag getracht heeft de munt te drukken. Na een forse daling op vrijdag tegenover de dollar liep de Japanse munt maandag weer op. Tegen het einde van de Europese handel kostte een dollar 102,30, tegen bijna 103 op vrijdagavond. Ook ten opzichte van de eu ro boekte de yen winst: 103,60 tegenover 104,30 op vrijdag. De koerswinst kwam deels door het overboeken door Japanse exporteurs van buitenlandse winsten. Als de koers van de yen laag staat is het voordeliger om winsten naar Japan terug te sluizen. De centrale bank vreest dat een te dure yen het economisch herstel afremt. In de tweede helft van 1999 heeft de centrale bank 12 keer op de valutamarkt ingegrepen, waarbij meer dan $ 42 mrd uit de markt is gehaald. Ondanks deze ingrepen is de yen dit jaar 10% duurder geworden ten opzichte van de dollar en 27% ten opzichte van de euro. a b Op welke wijze heeft de Japanse centrale bank op de valutamarkt geïntervenieerd? Verklaar het antwoord. Verklaar de voorkeur van Japanse exporteurs om hun winsten bij een lage koers van de yen naar Japan terug te sluizen. In de loop van 1999 is de koers van de yen tegenover zowel de dollar als de euro veranderd. c Bepaal met welk percentage in de loop van 1999 de koers van de dollar tegenover de euro is veranderd. d Verklaar waarom een stijging van de yen het economisch herstel van Japan kan afremmen. e Beredeneer van welk valutablok in de loop van 1999 de Japanse export meer concurrentie is gaan ondervinden: het dollarblok of het euroblok? Opgave 4 Cyprus handhaaft ten opzichte van de euro een vaste koers van 1 = CYP 0,5767 met een marge van +2,25% - -2,5% (derhalve een bandbreedte van 4,5%). a Bereken de bovenste en onderste interventiekoers van de euro in Cyprische ponden. Het koersoverzicht in tabel 1 geeft inzicht in de hoeveelheden euro s die op een bepaalde dag tegen de daarbij vermelde koersen (in Cyprische ponden) werden gevraagd respectievelijk aangeboden. Uiteraard was er ook bij tussenliggende koersen vraag en aanbod. Afhankelijk van de onderhavige koers waren de gevraagde respectievelijk aangeboden hoeveelheid naar rato groter/kleiner dan de aangegeven hoeveelheden. Pagina 1 van 1

2 Koers (CYP) Gevraagde hoeveelheid euro s Aangeboden hoeveelheid euro s (x 1 miljoen) 0, , ,5 0, , ,25 6,5 0, ,5 6,25 b c d Tegen welke koers wordt de euro op de Cyprische valutamarkt verhandeld? Motiveer het antwoord. Bepaal hoeveel euro s de centrale bank van Cyprus moet aankopen dan wel verkopen. Tegen welk totaalbedrag in Cyprische ponden - wordt deze transactie afgewikkeld? Motiveer het antwoord. Omdat deze situatie permanent lijkt te zijn, wordt het Cyprische pond ten opzichte van de euro gedevalueerd. e Beredeneer het gevolg van deze devaluatie voor het saldo op de handelsbalans van Cyprus ten opzichte van de eurozone. Opgave 5 Uit een rapport van de Oost-Europabank over de Russische economie: In 1995 lukte het de Russische centrale bank om de koers van de roebel ten opzichte van de dollar te stabiliseren. Sindsdien bestaat er een wisselkoersafspraak waardoor de roebel ten opzichte van de dollar nog slechts beperkt mag schommelen. In die wisselkoersafspraak is rekening gehouden met de inflatieontwikkeling in Rusland. De spilkoers van de roebel met de dollar wordt elke maand verlaagd met 1,5%, het nagestreefde maandelijkse inflatiepercentage. De bandbreedte blijft procentueel gelijk. De Russische centrale bank intervenieert door aan- en verkoop van dollars. De volgende figuur heeft betrekking op de Russische valutamarkt op 31 juli en 30 september van een bepaald jaar. Figuur 1 a Bereken de spilkoers op 30 september van het desbetreffende jaar. b Toon met een berekening aan dat de wisselkoersafspraak een interventie door de Russische centrale bank op 30 september van het onderhavige jaar niet kon voorkomen. c Welk gevolg zal deze interventie hebben gehad voor de omvang van de Russische officiële reserves? Verklaar het antwoord. Pagina 2 van 2

3 Opgave 6 De valutacrisis in Zuidoost-Azië in 1997 heeft laten zien dat ook wisselkoersafspraken niet kunnen verhinderen dat de waarde van valuta s sterk kan gaan schommelen. In de economie worden wisselkoersveranderingen met verschillende begrippen aangeduid: appreciatie, depreciatie, revaluatie en devaluatie. a Wat is de overeenkomst en wat is het verschil tussen een appreciatie en een revaluatie? De Indonesische rupiah is tot midden 1997 gekoppeld geweest aan de Amerikaanse dollar. Tot dat moment heeft de centrale bank van Indonesië de koers gestabiliseerd met interventies op de valutamarkt. Een voortdurend tekort op de betalingsbalans heeft Indonesië gedwongen tot het loslaten van de koppeling van de rupiah waarop de koers van de rupiah is gedaald. b Leg uit hoe een voortdurend tekort op de betalingsbalans Indonesië kan hebben gedwongen de koppeling van de rupiah aan de Amerikaanse dollar los te laten. Na het loslaten van de koppeling zijn vooral de valutaspeculanten verantwoordelijk geweest voor een verdere daling van de koers van de rupiah. De Indonesische centrale bank heeft tevergeefs geprobeerd die koersdaling te voorkomen met een forse verhoging van de geldmarktrente. c Leg uit hoe een verhoging van de Indonesische geldmarktrente via de bestedingen in Indonesië de koersdaling van de rupiah wellicht had kunnen voorkomen. Stel dat Indonesië en de Verenigde Staten onderling uitsluitend rubber en computers verhandelen: andere transacties doen zich op de goederenrekening niet voor. In de uitgangssituatie verkoopt Indonesië ton rubber aan de Verenigde Staten tegen een prijs van rupiah per kilogram (1 ton = 1000 kilogram). De Verenigde Staten verkopen computers aan Indonesië tegen een prijs van $ per stuk. De wisselkoers bedraagt: $ 1 = rupiah Op korte termijn zal noch de Indonesische invoer noch uitvoer in hoeveelheid veranderen. Stel dat de koers van de rupiah ten opzichte van de dollar daalt; voor 1 dollar moet voortaan rupiah worden betaald. d Toon met een berekening aan dat de goederenrekening van Indonesië, uitgedrukt in rupiah s op korte termijn verslechtert. Pagina 3 van 3

4 Uitwerkingen Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase Opgave 1 a - bijdragen aan het vast stellen en uitvoeren van het monetaire beleid van het ESCB - beheerder van de Nederlandse officiële externe reserves en het verrichten van valutaoperaties - het verzorgen en in omloop brengen van (euro)bankbiljetten en het bevorderen van een goede werking van het betalingsverkeer. b - bevorderen van een goede werking van het betalingverkeer - toezicht uitoefenen op banken, beleggingsinstellingen en wisselkantoren - het verzamelen van statistische gegevens. c Voor het goed functioneren van het betalingsverkeer - dient DNB te zorgen voor het distribueren van voldoende munten en bankbiljetten - biedt DNB kredietfaciliteiten aan banken in verband met de dagelijkse verrekening van de girale betalingen van bankcliënten d - iedere kredietinstelling moet een vergunning hebben van DNB - DNB ontvangt van iedere kredietinstelling regelmatig financiële gegevens. Opgave 2 Indexcijfer uitgevoerde hoeveelheid: 95/93*100 = 102,15 verandering: +2,15% Indexcijfer ingevoerde hoeveelheid: 96/89*100 = 107,87 verandering: +7,87%. Zowel de uitvoer als de invoer zijn in hoeveelheid toegenomen; ergo is de handel met het buitenland toegenomen. In de kop van het artikel wordt bedoeld dat door de grote prijsdalingen de waarde van zowel de invoer als de uitvoer is gedaald. Opgave 3 a De Japanse centrale bank heeft dollars gekocht met yens. Een grotere vraag naar dollars op de valutamarkt leidt immers tot een hogere koers van de dollar ten opzichte van de yen. b Bij een lage koers van de yen levert de verkoop van buitenlandse valuta (bijvoorbeeld dollar en euro) meer yen op. c Voor de yen moeten 10% meer dollars respectievelijk 27% meer euro s worden gegeven. Dit betekent dat de dollar tegenover de euro met 1,27/1,10* = 15,45% in waarde is gestegen. d De stijging van de koers van de yen maakt dat Japanse exportproducten relatief meer in prijs stijgen dan vergelijkbare buitenlandse producten. De vraag (uit het buitenland) naar Japanse producten wordt dan afgeremd. Hierdoor kan ook de groei van de Japanse economie worden afgeremd. e De yen is tegenover de euro meer in waarde gestegen dan tegenover de dollar. De Japanse export zal dus meer concurrentie ondervinden van het euroblok dan van het dollarblok. Opgave 4 a Bovenste interventiekoers: 1,0225*CYP 0,5767 = CYP 0,5897. Onderste interventiekoers: 0,9775*CYP 0,5767 = CYP 0,5637. b De euro wordt verhandeld tegen de bovenste interventiekoers: 1 = CYP 0,5897. Een hogere koers is gezien de schommelingsmarge niet mogelijk. c Bij de bovenste interventiekoers is de aangeboden hoeveelheid euro s kleiner dan de gevraagde hoeveelheid. De Cyprische centrale bank zal 1,5 miljoen euro s moeten verkopen. d De euro s worden verkocht tegen de bovenste interventiekoers. In Cyprische ponden kost deze transactie: 1,5 miljoen* CYP 0,5897 = CYP e Als gevolg van de devaluatie van het Cyprische pond worden producten uit de Eurozone voor Cyprus duurder bij een elastische vraag betekent dat de waarde van de import daalt. Cyprische producten worden voor de eurozone goedkoper; uitgaande van een elastische vraag betekent dit een waardestijging van de Cyprische export. Per saldo zal de Cyprische handelsbalans ten opzichte van de Eurozone verbeteren. Opgave 5 a Spilkoers 30 september: $ 2 * 0,985^2 = $ 1,94045 b De procentuele afwijking ten opzichte van de spilkoers bedraagt: 0,13/2*100% = 6,5% De onderste spilkoers wordt dan: $ 1,94045*0,935 = $ 1,8143 c De officiële reserves zijn afgenomen omdat de Russische centrale bank roebels heeft moeten opkopen en daarvoor dollars heeft betaald. Pagina 4 van 4

5 Opgave 6 a Overeenkomst: in beide gevallen stijgt de koers van de eigen valuta; Verschil: een appreciatie is het gevolg van veranderende vraag- en aanbodverhoudingen; een revaluatie is het gevolg van een beslissing van de monetaire autoriteiten. b Door het tekort op de betalingsbalans ontstond een grote vraag naar buitenlandse valuta s waardoor de koers van de rupiah dreigde te dalen; de Indonesische centrale bank moest de koers van de rupiah ondersteunen door vreemde valuta s (dollars) aan te bieden hetgeen te veel ten koste ging van de monetaire reserve. c Het lenen van geld wordt veel duurder waardoor en minder wordt geleend. Hierdoor kunnen de bestedingen en zo ook de invoer en zo de vraag naar vreemde valuta afnemen. d Uitvoerwaarde (oud en nieuw): *1000*3.250 rupiah = 97,5 miljard rupiah Invoerwaarde oud: *$ 1.500*2.500 rupiah = 112,5 miljard rupiah Invoerwaarde nieuw: *$1.500*2.750 rupiah = 123,75 miljard rupiah Pagina 5 van 5

Katern De waarde van de munt

Katern De waarde van de munt Vwo katern 5 De waarde van de munt - hoofdstuk 1 Geldontwaarding Katern De waarde van de munt hoofdstuk 1 Geldontwaarding Opdracht 1 a Het gaat om 2,4 procentpunt. In de zin de centrale bank verwacht dat

Nadere informatie

Lesbrief Buitenland 2

Lesbrief Buitenland 2 Lesbrief Buitenland 2 Hoofdstuk 1 Internationale handel 1.1 Uitvoer en invoer Invoervolume ( = importvolume): Uitvoervolume (= exportvolume): de hoeveelheid goederen en / of diensten gekocht uit het buitenland

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

22.2 De Nederlandsche Bank

22.2 De Nederlandsche Bank 22.2 De Nederlandsche Bank De taken van De Nederlandsche Bank (de Bankwet 1998) Ieder land heeft een centrale bank. In Nederland vervult De Nederlandsche Bank NV (afgekort DNB) sinds 1948 deze functie.

Nadere informatie

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten Examentraining A6 1 Globalisering OPGAVE 1 Oman twijfelt aan dollar en dinar Een zestal olieproducerende Golfstaten, waaronder Oman, heeft in 1981 de Gulf Cooperation Council (GCC) opgericht. Twee jaar

Nadere informatie

DE WISSELMARKT. Begrippen. - vreemde valuta (VV) = deviezen =

DE WISSELMARKT. Begrippen. - vreemde valuta (VV) = deviezen = De wisselmarkt - 1 van 16 DE WISSELMARKT Inleiding De meeste landen hebben hun eigen munt. Alleen die munt heeft betaalkracht in dat land. Welke problemen spruiten hieruit voort voor de internationale

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Hoog- of laagconjunctuur Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) heeft 2 filmpjes gemaakt over de indicatoren van de economie.

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Paragraaf 1 Karakteristieken van het internationale handels- en betalingsverkeer Nederland heeft een relatief open economie.

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Economie 1 (nieuwe stijl) Economie 1 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 18 mei 13.30 16.00 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen; het examen bestaat uit 34 vragen.

Nadere informatie

Auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24

Auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24 OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24 Open Vragen OEFENING 1 a) Daar 1 dollar 0,7699 euro waard is, is 1 euro 1/0,7699=1,2989 dollar waard. Vanuit Europees standpunt zetten we dus de wisselkoers met vaste

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

Examen VWO. economie 1

Examen VWO. economie 1 economie 1 Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 05 Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat uit 30 vragen. Voor

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur Economie 1,2 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 2 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl)

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS Valutamarkt De euro op koers Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Hoofdstuk 1 : Inleiding Opdracht 1 a. Dirham b. Internet c. Duitsland - Ierland - Nederland - Griekenland - Finland - Luxemburg - Oostenrijk

Nadere informatie

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Antwoorden op de opgaven Hoofdstuk 1 - Produceren 1.1a 600 mln (1 + 0,6% + 1,3%) = 611,4 mln. b De omzet in prijzen van het basisjaar is de volumeverandering. Het volume is gestegen met 0,6%. c De totale

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2004-II

Eindexamen economie 1 vwo 2004-II Opgave 1 Stoppen met roken!? In een land betalen rokers bij de aanschaf van tabaksproducten een flink bedrag aan indirecte belasting (tabaksbelasting)*. Dat vinden veel mensen terecht omdat de overheid

Nadere informatie

Examen HAVO. economie. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. economie. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.00 uur oud programma economie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen.

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1,2

Examen HAVO. economie 1,2 economie 1,2 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.30 16.00 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. Voor elk

Nadere informatie

Toelichting op beleggen in obligaties in vreemde valuta

Toelichting op beleggen in obligaties in vreemde valuta Toelichting op beleggen in obligaties in vreemde valuta Indien u vraagtekens heeft bij de kracht of het voortbestaan van de euro, kan dat een reden zijn om uw vermogen (voor een deel) in een andere valuta

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin december 2010

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin december 2010 10 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin december 2010 Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen 2010 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1

Examen HAVO. economie 1 economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.3 16. uur 2 4 Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen; het examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land.

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. 1 De wisselmarkt 1.1 Begrip Wisselkoers = de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. bv: prijs van 1 USD = 0,7

Nadere informatie

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op

Nadere informatie