3 AVP LS-service UBH + SBH + BBH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 AVP LS-service UBH + SBH + BBH"

Transcriptie

1 Bijlage 1 van de BEI BLS 2013, Aanwijzingenstructuur LS Aanwijzingen BEI-LS LNB/Transport betreft LS-bedrijfsinstallaties (accu's, secundair en tertiair) die behoren bij HS- en MS-installaties binnen het domein Transport IV LS-LNB/Transport OIV LS-LNB/Transport WV LS-LNB/Transport WEBniveau of gelijkwaardig 4 BD LS Aanwijzingen BEI-LS Distributie (LS-elektriciteitsvoorzieningsystemen) betreft LS-kabels en primaire LS-installaties binnen het domein Distributie en LS-bedrijfsinstallaties (accu's, secundair en tertiair) die behoren bij MS- en LS-installaties binnen het domein Distributie IV LS-distributie OIV LS-distributie WV LS-distributie WV LS-netten WV LS-netmontage WV LS-meterkast AVP LS-LNB/Transport 3 AVP LS-service AVP LS-distributie secundaire* en tertiaire*** werkzaamheden, werkzaamheden aan accu's tertiaire*** en beperkte secundaire** werkzaamheden, werkzaamheden aan accu's VP LS-LNB/Transport VOP LS-LNB/Transport beperkte secundaire** werkzaamheden (bijv. telemetrie), enkele werkzaamheden aan accu's, algemene assistentie**** SBH + BBH SBH + BBH BBH UBH + SBH + BBH 2 1 coördinatie en opdracht bediening werkzaamheden in stations en kasten UBH + SBH + BBH montage bovengr. alle metingen en beproevingen, meetwagen, secundaire* en tertiaire*** werkzaamheden, werkzaamheden aan accu's, UBH + SBH + BBH werkzaamheden in netten (moffen en eindsluitingen), enkele metingen/beproevingen, tertiaire*** werkzaamheden VP LS-netten VP LS-aansl. nieuwe aanleg aansluitingen en meterhandling in meterkast SBH + BBH BBH BBH, alleen in aansluitkasten VOP LS-meters meterhandling in meterkast BBH, alleen in aansluitkasten VP LS-meterkast werkzaam-heden in/aan meterkast, meterhandling klein- en grootverbruik (ook in stations) SBH+BBH, alleen in aansluitkasten VOP LS-assistent algemene assistentie**** BBH, alleen in aansluitkasten THP LS betreden, schouwen ***** * secundaire werkzaamheden zijn werkzaamheden in/aan installaties voor meting, beveiliging, sturing, e.d.; ** beperkte secundaire werkzaamheden zijn secundaire werkzaamheden niet in de nabijheid van LS-spanning, en het bijbehorend meten en plaatsen/verwijderen van afschermingen *** tertiaire werkzaamheden zijn werkzaamheden in installaties voor licht en kracht, luchtbehandeling, kompressoren, e.d.; mogen alleen in opdracht van WV LS-LNB/Transport of WV LS-distributie **** algemene assistentie is alleen aangegeven bij de VOP LS-assistent maar kan ook worden gedaan door elk type VOP, VP of AVP ***** betreden en schouwen kan ook zelfstandig gebeuren door personen met een andere aanwijzing indien zij in het bezit van een sleutel zijn.

2 Processchema LS bij DO en GO In dit schema is de aangegeven WV altijd de voor dat deel verantwoordelijke WV; bij een mono-werkplan is dat steeds dezelfde; bij een duo-werkplan moet er overdracht tussen de WV n plaats vinden zodat er op elk moment slechts één WV verantwoordelijk is. OIV = Operationeel Installatie Verantwoordelijke WV = Werkverantwoordelijke BD = Bedieningsdeskundige = Ploegleider = (Allround) Vakbekwaam Persoon WP = Werkplan BP = Bedieningsplan VM = Veiligheidsmaatregelen Bijlage 3a. BEI BLS 2013, Bij activiteiten door meerdere ploegen tegelijkertijd moet er bij start /beëindiging van elke processtap contact zijn tussen elke en de WV (op de door de WV te bepalen wijze) WV Eventueel overleg over WP OIV In geval van een GO is goedkeuring door OIV vereist Het voorbereidings- en uitgifteproces, inclusief opdrachtverstrekking, is afhankelijk van de uit te voeren activiteiten; zie hiervoor bijlage 5 WV Werkuitgifte Opdracht tot uitvoering van werkzaamheden en SBH BD Bij UBH: Verzoek start BP. Bij BBH in netten en SBH: Melding start bed. handelingen Alleen in geval van UBH: Opdracht start BP Alleen in geval van afwijkingen, storingen en/of UBH: Melding bed.handelingen gereed In de diverse stappen in dit schema zo nodig toezicht door de WV en/of terugkoppeling naar de WV op de afgesproken momenten De uitvoering van montages in netten moet tijdig bij het meldpunt bekend zijn; procesafspraken daarover zijn per netbeheerder te bepalen en verder niet in dit schema aangegeven; zie artikel 6.6 in de BEI BLS Bij UBH: Verzoek start BP. Bij BBH in netten en SBH: Melding start bed. handelingen Melding van wijziging in net, station of netkast BD Alleen in geval van UBH: Opdracht start BP Alleen in geval van afwijkingen, storingen en/of UBH: Melding bed.handelingen gereed OIV Melding WP en BP gereed op door IV te bepalen wijze WV Melding WP en BP gereed op door IV te bepalen wijze VOORBEREIDING BEDIENINGS- HANDELINGEN TREFFEN VEILIG- HEIDSMAATREGELEN UITVOEREN WERKZAAMHEDEN OPHEFFEN VEILIG- HEIDSMAATREGELEN BEDIENINGS- HANDELINGEN OEVERING 1

3 Processchema LS bij RO Bijlage 3b BEI BLS 2013, IV = Installatie Verantwoordelijke OIV = Operationeel Installatie Verantwoordelijke WV = Werkverantwoordelijke BD = Bedieningsdeskundige = Ploegleider = (Allround) Vakbekwaam Persoon De uitvoering van montages in netten moet tijdig bij het meldpunt bekend zijn; procesafspraken daarover zijn per netbeheerder te bepalen en verder niet in dit schema aangegeven; zie artikel 6.6 in de BEI BLS Activiteiten die via raamopdracht worden uitgevoerd, conform bijlage 5 WV OIV Informatie over verstrekte raamopdrachten BD Alleen in geval van afwijkingen, en storingen: Melding bed.handelingen gereed Bij BBH in netten: Melding start bed. handelingen BD Alleen in geval van afwijkingen, en storingen: Melding bed.handelingen gereed Bij BBH in netten: Melding start bed. handelingen OIV Informatie over Informatie uitgevoerde naar OIV activiteiten op door IV te bepalen wijze WV Verstrekking RO aan AVP, VP, VOP, THP Melding van wijziging in net of station Gereedmelding van activiteit op door IV te bepalen wijze VOORBEREIDING BEDIENINGS- HANDELINGEN TREFFEN VEILIG- HEIDSMAATREGELEN UITVOEREN WERKZAAMHEDEN OPHEFFEN VEILIG- HEIDSMAATREGELEN BEDIENINGS- HANDELINGEN OEVERING 1

4 Bijlage 4 van BEI BLS 2013 en BEI BHS 2013, Geüniformeerd taalgebruik volgens UCTE Bij de BEI BLS en de BEI BHS behoort dezelfde bijlage 4; de identieke inhoud betreft het voorgeschreven, geüniformeerde taalgebruik dat geldt voor zowel HS, MS als LS, voor zover relevant. 1. Inschakelen Het maken van een verbinding door middel van een vermogensschakelaar, scheider, smeltpatronen (LS), e.d. 2. Uitschakelen Het verbreken van een verbinding door middel van een vermogensschakelaar, scheider, smeltpatronen (LS), e.d. Het in- en uitschakelen gebeurt met componenten. De invloed hiervan op het elektriciteitsvoorzieningsysteem wordt door de termen onder 3 t/m 10 gedefiniëerd en geeft daarmee specifieke informatie over de uit te voeren bedieningshandeling en de daarbij eventueel nader te nemen maatregelen. 3. Afschakelen Het wegnemen van de bedrijfsspanning van een deel van het elektriciteitsvoorzieningsysteem. 4. Vrijschakelen Het afgeschakelde deel van het elektriciteitsvoorzieningsysteem controleerbaar scheiden. (controleerbaar betekent zichtbaar, dan wel door middel van een betrouwbare standmelding indien de scheidingsplek niet zichtbaar is) 5. Koppelen Het maken van een verbinding tussen twee delen van een HS- of MSelektriciteitsvoorzieningsysteem van gelijk spanningsniveau, die elk afzonderlijk door een transformator worden gevoed. 6. Ontkoppelen Het opheffen van een verbinding tussen twee delen van een HS- of MSelektriciteitsvoorzieningsysteem van gelijk spanningsniveau, die elk afzonderlijk door een transformator worden gevoed. 7. Ring sluiten Het maken van een verbinding tussen twee delen van een HS- of MSelektriciteitsvoorzieningsysteem van gelijk spanningsniveau, die door één transformator worden gevoed. 8. Ring openen Het opheffen van een verbinding tussen twee delen van een HS- of MSelektriciteitsvoorzieningsysteem van gelijk spanningsniveau, die door één transformator worden gevoed. 9. Doorschakelen Het koppelen van (delen van) een LS- elektriciteitsvoorzieningsysteem. Hierbij kan er sprake zijn van (delen van) LS- elektriciteitsvoorzieningsystemen die op dezelfde MS/LS-transformator zijn aangesloten, maar het is ook mogelijk dat zij verschillende MS-voedingen hebben, hetgeen extra maatregelen met zich mee brengt. 10. Verbreken Het ontkoppelen van (delen van) een LS-elektriciteitsvoorzieningsysteem. Hierbij kan er sprake zijn van (delen van) LS- elektriciteitsvoorzieningsystemen die op dezelfde MS/LS-transformator zijn aangesloten, maar het is ook mogelijk dat zij verschillende MS-voedingen hebben, hetgeen extra maatregelen met zich mee brengt.

5 Bijlage 4 van BEI BLS 2013 en BEI BHS 2013, Daarnaast zijn er standaard benamingen afgesproken voor handelingen die met bedienen of elektrotechnische werkzaamheden te maken kunnen hebben. 11. Controle op spanningloosheid Het controleren of (een deel van) het elektriciteitsvoorzieningsysteem spanningloos is. 12. Ontladen Het afvoeren van lading van het vrijgeschakelde deel van het elektriciteitsvoorzieningsysteem. 13. Aarden Het tot stand brengen van een verbinding tussen aarde en het vrijgeschakelde deel van het elektriciteitsvoorzieningsysteem met behulp van een aardsnoer of aarder. 14. Kortsluiten Het tot stand brengen van een kortsluitvaste verbinding tussen twee of meer fasen van vrijgeschakelde delen van het elektriciteitsvoorzieningsysteem. 15. Aarden en Kortsluiten Het aarden en kortsluiten van delen van het elektriciteitsvoorzieningsysteem, waarbij de aardverbinding kortsluitvast is. 16. Zichtbaar aarden Het tot stand brengen van een verbinding tussen aarde en het vrijgeschakelde deel van het elektriciteitsvoorzieningsysteem, zichtbaar vanaf de werkplek. 17. Veiligstellen Het tot stand brengen van een veilige situatie door middel van vrijschakelen, controle op spanningloosheid, ontladen, aarden en kortsluiten, waarbij tevens de noodzakelijke blokkeringen, vergrendelingen en afschermingen worden aangebracht. 18. Doormeten Het controleren van een verbinding door middel van meetapparatuur. 19. Beproeven Het met verhoogde spanning onderzoeken op deugdelijkheid van de isolatie van een deel van het elektriciteitsvoorzieningsysteem. Onder beproeven wordt ook het meten met een megger begrepen. 20. Fasevergelijken Het vaststellen van fasegelijkheid tussen delen van het elektriciteitsvoorzieningsysteem, waarbij die delen van verschillende zijden worden gevoed. 21. Uitkleuren Het door middel van meting vaststellen van de juistheid van de (via montage) te maken verbindingen. 22. Blokkeren / vergrendelen Het verhinderen van de ongewilde werking van een schakelaar of scheider (beveiligen tegen ongewenste inschakeling); dit kan gebeuren door middel van blokkeren of vergrendelen (vergrendelen = blokkeren met slot) van het bedieningsmechanisme. Indien de installatie dit niet mogelijk maakt wordt het ter plaatse aanbrengen van bordjes niet inschakelen ook als blokkeren aangemerkt.

6 Bijlage 5 van BEI BLS 2013, Proces werkuitgifte LS Raamopdracht - RO Directe opdracht - DO Goedgekeurde opdracht - GO WV geeft opdracht voor een aantal WV accordeert het werkplan (WP), bepaalt de WV accordeert het werkplan, bepaalt de identieke, kleinschalige en overzichtelijke uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek activiteiten gedurende een langere periode zelf in opdracht aan die medewerker(s) zelf in opdracht aan die medewerker(s) BD geeft opdracht voor het bedieningsplan (BP), BD geeft opdracht voor het bedieningsplan (BP), indien aanwezig indien aanwezig Een RO behoeft geen accordering door OIV Een DO behoeft geen accordering door OIV Een GO heeft een accoord van de OIV nodig; het WP en het eventuele BP zijn hierbij betrokken Werkuitgifte niet door WV Werkuitgifte door WV Werkuitgifte door WV Werkuitgifte door "leek", bijv. planner Onderstaand de voor een RO in aanmerking Onderstaand de activiteiten die minimaal via een Onderstaand de activiteiten die een goed- VWI komende activiteiten directe opdracht moeten worden uitgevoerd keuring van de OIV nodig hebben nr. Opmerkingen De wijze van opdrachtverstrekking en werkuitgifte van niet in dit overzicht opgenomen activiteiten wordt bepaald door de IV. De WV mag van een RO een DO maken, en van een DO een GO maken. Bij een combinatie van activiteiten geldt de hoogste (zwaarste) opdrachtvorm voor alle activiteiten Activiteit E-04 bij beperkte bedieningshandelingen; bovendien mag het in-/uit-schakelen van een sterbedreven, uitgevallen netkabel (niet het veiligstellen) ook via een raamopdracht E-04 voor zover er geen sprake is van de onder RO of GO genoemde situaties Activiteiten waarbij stations of netkasten in of uit bedrijf E-04 worden genomen, en/of worden veilig gesteld, en/of worden aan- of afgesloten, en/of worden geplaatst of verwijderd; inbegrepen zijn de bijbehorende (de)montage werkzaamheden aan kabels, al of niet onder spanning Een LS-netdeel in-en uit bedrijf nemen en veilig stellen E-10 bij in gebruik te stellen kabel E-10 bij gestoorde kabel E-10 Een LS kabel meten of beproeven E-11 zonder gebruik van apparatuur E-11 m.b.v. selectie-apparaat E-11 d.m.v. veiligheidsknippen E-11 Een LS kabel selecteren E-12 E-12 Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen E-13 E-13 Een registrerende meting plaatsen of verwijderen E-20, alleen in geval van aggregaat 80kVA "door E-20, uitgezonderd in geval van aggregaat 80kVA E-20 Een aggregaat aansluiten of afkoppelen donker", aangesloten in een aansluitkast "door donker", aangesloten in een aansluitkast E-22 E-22 Een LS-groep plaatsen/verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat E-23 E-23 Een spanningsloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren E-24 E-24 Een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetzekeringen maken of verwijderen E-25 E-25 Een (in)directe kwh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kwh-meting bij een aansluiting (de)monteren E-26 bij meten, bijvullen, reinigen E-26 bij alle overige werkzaamheden E-26 Werken aan of nabij accubatterijen E-27 v.w.b. schouwen, meteropname, E-27 v.w.b. overige werkzaamheden, zoals E-27 Niet elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten thermografische inspectie, uitwisseling lamp, het uitwisselen van kozijnen asbestinventarisatie, verwisselen sloten en het invoeren/verwijderen van kabel E-28 E-28 Werken aan besturings-, telecom of beveiligings-installaties E-29 E-29 Werken aan licht- en krachtinstallaties E-40 v.w.b. kabels 50Al / 16Cu E-40 v.w.b. kabels > 50Al / 16Cu in het geval dat er maar één bestaande netkabel bij betrokken is (dus bij minimale netaanpassing) E-41 v.w.b. kabels 50Al / 16Cu E-41 v.w.b. kabels > 50Al / 16Cu in het geval dat er maar één bestaande netkabel bij betrokken is (dus bij minimale netaanpassing) E-42 v.w.b. aftakkabels 50Al / 16Cu E-42 v.w.b. aftakkabels > 50Al / 16Cu in het geval dat er maar één bestaande netkabel bij betrokken is, of bij montage van maar één aftakmof op dezelfde kabel (dus bij minimale netaanpassing) E-40 v.w.b. kabels > 50Al / 16Cu als er meer dan één bestaande netkabel bij betrokken is E-41 v.w.b. kabels > 50Al / 16Cu als er meer dan één bestaande netkabel bij betrokken is E-42 v.w.b. kabels > 50Al / 16Cu als er meer dan één bestaande netkabel bij betrokken is, of als er meerdere aftakmoffen op dezelfde kabel worden gemonteerd E-40 Een verbindingsmof monteren E-41 Een eindmof monteren E-42 Een aftakmof monteren E-44 E-44 Een OV-aftakmof monteren E-45 E-45 Een lichte mantelschade van een onder spanning staande kunststof LS-kabel repareren E-46 v.w.b. kabels 50Al / 16Cu E-46 v.w.b. kabels >50Al / 16Cu E-46 Een LS-kabel verleggen E-47 v.w.b. kabels 50Al / 16Cu E-47 v.w.b. kabels >50Al / 16Cu E-47 (Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijdere E-48 E-48 Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond E-60 E-60 Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast of ander straatmeubilair opheffen E-61 zonder veiligstellen (met moffen) E-61 met veiligstellen E-61 Een lichtmast of ander straatmeubilair vervangen E-62 E-62 Een aansluiting monteren inclusief de aftakmof E-63 E-63 Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen of verwijderen E-64 E-64 Een kunstof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren E-65 E-65 Een kunststof aansluitkast verplaatsen E-66 E-66 Een zekeringhouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast E-67 E-67 Storingen in aansluitkasten 3x80A verhelpen E-68 E-68 De bedrading in een aansluiting 3x80A vervangen E-69 E-69 Een direct aangesloten kwh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen 3x80A E-70 E-70 Een tijdelijke afsluitmof (de)monteren E-80 E-80 Een tijdelijke aftakvoeding bij stations of verdeelkasten aanbrengen of verwijderen E-83 E-83 Voorlocalisatie van storingsplaats in OV- en tarief-aders door sectioneren E-84 E-84 Een kwh-meter controleren (ijken) Pagina 1

7 Raamopdracht BEI Bijlage 6 van BEI BS 2013, Bestemd voor Personeelsnummer Functie BEI- aanwijzing Geldigheidsduur Geldigheidsgebied : van bedrijf.. :. :. :. :. :. Omschrijving bedieningshandelingen: Omschrijving werkzaamheden: Aanvullingen: 1. Deze raamopdracht is alleen geldig voor bovengenoemde bedieningshandeling(en) en/of werkzaamheden, en bij werkzaamheden altijd in combinatie met de betreffende veiligheidswerkinstructie(s). 2. Indien activiteiten via deze raamopdracht door meerdere personen met een aanwijzing worden uitgevoerd, fungeert de persoon met de hoogste aanwijzing (alle typen VP of AVP) als ploegleider. Bij gelijke aanwijzingen gaat diegene als ploegleider fungeren, die de werkopdracht heeft ontvangen. 3. De WV neemt, op een nader door het bedrijf te bepalen wijze, kennis van de door de opdrachtnemer op basis van deze raamopdracht uitgevoerde activiteiten. 4. Een eventuele eerder uitgeschreven raamopdracht is hierbij vervallen. Akkoord WV voor raamopdracht: Naam :. Paraaf:. Datum : Opdrachtnemer verklaart dat de aan hem/haar verstrekte raamopdracht duidelijk is, dat hij/zij akkoord gaat met deze raamopdracht en dat hij/zij deze zal naleven: Handtekening opdrachtnemer: Datum

8 Bijlage 7 van de BEI BLS 2013, Aanwijzing BEI BLS als bedoeld in artikel 31 van de Arbo-wet en artikel 3 van de BEI BLS 2013 in het kader van de BEI BLS 2013 ( Bedrijfsvoering van elektrische installaties Branche Laagspanning) Naam Geboortedatum Personeelsnummer Functie Bedrijfsonderdeel Bedrijf Bovengenoemde medewerker is in het kader van de BEI BLS 2013 met ingang van tot.. (einddatum van de geldigheidstermijn) op grond van opleiding, ervaring, en een overeenkomstig Stipel-PCE-certificaat aangewezen volgens onderstaande omschrijving: Toepassingsgebied: Aanwijzing: Bijzonderheden: Met het verstrekken van deze aanwijzing vervallen alle voorgaande aanwijzingen in het kader van de BEI BLS, of daarmee gelijkwaardige normen en voorschriften. Handtekening van of namens de werkgever Naam Datum De aangewezen medewerker verklaart dat: - hij/zij de bij deze aanwijzing behorende opleidingen en instructies heeft gevolgd, en - hij/zij bekend is met de BEI BLS 2013 inclusief de veiligheidswerkinstructies, en de van toepassing zijnde bedrijfspecifieke procedures en veiligheidswerkinstructies, en - hij/zij bekend is met de werkzaamheden en de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen, en - hij/zij beschikt over de bijbehorende gereedschappen, hulpmiddelen en (persoonlijke) beschermingsmiddelen - hij/zij deze aanwijzing accepteert. Datum en handtekening aangewezen medewerker:

9 Bijlage 8 van de BEI BLS 2013, Registratie van instructie bij toegang tot elektrische bedrijfsruimten Behandelde onderwerpen Personen met een pacemaker worden niet toegelaten Plaats en aard van de uit te voeren werkzaamheden Werkspecifieke gevaren en risico's Naderen van open spanning Afbakening en toegang tot de werkplek Voorschriften netbeheerder, waarschuwingsborden, signalen Gebruik goedgekeurde arbeidsmiddelen Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen, afhankelijk van het werk en de plaats: o Helm o Veiligheidsschoeisel o Brandvertragende kleding o Veiligheidsbril o. Aanvullende procedures, voorschriften, tekeningen Hoe te handelen bij calamiteiten of ongevallen: o.a. verzamelplaats, EHBO middelen, gebruik telefoon Eventueel mogelijke gevaren voor overige aanwezigen Procedure in- en uit melden Verbod op alcoholhoudende dranken en/of drugs Aanvullende onderwerpen Locatie: Toegangsinstructie gegeven door: Naam Afdeling Functie Datum en handtekening Ontvanger instructie: Naam Functie Bedrijf Datum en handtekening

10 Specials Werkzaamheden bij OV en aansluitingen Werkzaamheden in distributienetten minder direct betrokken bij de uitvoering Werkzaamheden in stations en verdeelkasten alleen direct betrokken bij de uitvoering van een GO, en bij werkzaamheden in combinatie met een BP minder direct betrokken bij de uitvoering alleen direct betrokken bij de uitvoering van een GO, en bij werkzaamheden in combinatie met een BP Algemeen, meting en beproeving alleen direct betrokken bij de uitvoering van (bijbehorende) bedieningshandelingen, zie BEI BLS artikel en 5.2. BEI BLS Bijlage 9, Overzicht veiligheidswerkinstructies LS Mogelijk betrokken aanwijzing LS LNB / Transport LS Distributie (LS-elektriciteitsvoorzieningsystemen) Nummer Omschrijving IV OIV WV AVP VP VOP IVdi OIVdi BD WVdi WVn WVnmt WVmk AVPdi AVPsv VPn VPmk VPa VOPm VOPas THP Opm. E -04 Een LS-netdeel in-en uit bedrijf nemen en veilig stellen x x x x x x x x x x x x x x 1 E -10 Een LS kabel meten of beproeven x x x x x x x 1, 3 E -11 Een LS kabel selecteren x x x x x x x 1 E -12 Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen x x x x x x x x 1 E -13 Een registrerende meting plaatsen of verwijderen x x x x x x x E -20 Een aggregaat aansluiten of afkoppelen x x x 1,2,3 E -22 x x 2 E -23 Een spanningsloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren x x x x 2 E -24 Een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetzekeringen maken of verwijderen x x x x x E -25 Een (in)directe kwh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kwh-meting bij een aansluiting (de)monteren x x x x x x 1 E -26 Werken aan of nabij accubatterijen x x x x x x x 1 E -27 Niet elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten x x x x x x x x x x x x x 1, 3 E -28 Werken aan besturings-, telecom of beveiligings-installaties x x x x x x x 1 E- 29 Werken aan licht- en krachtinstallaties (tertiair) x x x x x x x E -40 Een verbindingsmof monteren x x x x x 1, 3 E -41 Een eindmof monteren x x x x x 1, 3 E -42 Een aftakmof monteren x x x x x 1, 3 E -44 Een OV-aftakmof monteren x x x x x E -45 Een lichte mantelschade van een onder spanning staande kunststof LS-kabel repareren x x x x x E -46 Een LS-kabel verleggen x x x x x x 1 E -47 (Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen x x x x x x 1 E -48 Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond x x x x x x x E -60 Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast of ander straatmeubilair opheffen x x x x x E -61 Een lichtmast of ander straatmeubilair vervangen x x x x x E -62 Een aansluiting monteren inclusief de aftakmof x x x x x x E -63 Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen of verwijderen x x x x x E -64 Een kunstof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren x x x x x x x E -65 Een kunststof aansluitkast verplaatsen x x x x x x x E -66 Een zekeringhouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een x x x x x x x kunststof aansluitkast E -67 Storingen in aansluitkasten 3x80A verhelpen x x x x x x x x 1 E -68 De bedrading in een aansluiting 3x80A vervangen x x x x x x x x x x E -69 Een direct aangesloten kwh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen 3x80A x x x x x x x x x x E -70 Een tijdelijke afsluitmof (de)monteren x x x x x E -80 Een tijdelijke aftakvoeding bij stations of verdeelkasten aanbrengen of verwijderen x x x x x E -83 Voorlocalisatie van storingsplaats in OV- en tarief-aders door sectioneren x x x x E -84 Een kwh-meter controleren (ijken) x x x x x x IV OIV WV AVP VP VOP IVdi OIVdi BD WVdi WVn WVnmt WVmk AVPdi AVPsv VPn VPmk VPa VOPm VOPas THP Opm Opmerking(en) vanuit de laatste kolom Het deel van deze VWI dat mag worden uitgevoerd is afhankelijk van de situatie en de aanwijzing; zie hiervoor de VWI. VWI mag alleen samen met een andere persoon met een (eventueel lagere) aanwijzing worden uitgevoerd; zie hiervoor de VWI. Een deel van de VWI mag alleen samen met een andere persoon met een (eventueel lagere) aanwijzing worden uitgevoerd, afhankelijk van de situatie; zie hiervoor de VWI.

11 Bijlage 10 bij BEI BLS 2013, Werkzaamheden in nauwe geleidende ruimten Deze bijlage 10 van de BEI BLS betreft de letterlijke tekst van artikel van de NEN Werkzaamheden in nauwe geleidende ruimten Bepalend is dat de persoon voortdurend in contact is met metalen of andere geleidende delen en zich moeilijk kan onttrekken aan gevaar. Een voorbeeld van een ander geleidend deel is een vochtige bodem. Nauwe geleidende ruimten kunnen voorkomen in kruipruimten, in tanks, vaten, ketels, onder machines, en in staalconstructies Onder spanning werken, ook aan SELV-, PELV en FELV-ketens, is niet toegelaten Verplaatsbaar elektrisch materieel moet zijn uitgevoerd met een ingebouwde voedingsbron. Als dit niet mogelijk is moet het verplaatsbare materieel zijn opgenomen in een SELV-keten. Als dit ook niet mogelijk is moet het verplaatsbare materieel zijn opgenomen in een S-keten. Bij toepassing van S-ketens moet gelijktijdig aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: a) in een keten mag slechts één verplaatsbaar toestel zijn opgenomen en b) dit toestel moet van klasse II zijn. OPMERKING Een beschermingstransformator voor de voeding van een S-keten kan meer dan één secundaire wikkeling hebben. In een nauwe geleidende ruimte mag slechts één contactdoos per secundaire wikkeling worden aangesloten. Als toestellen van klasse II niet verkrijgbaar zijn mogen toestellen van klasse I zijn toegepast, mits de handgrepen en bedieningsorganen van isolatiemateriaal zijn of met een deugdelijke isolerende laag zijn bekleed. In beide gevallen moet de isolatie ten minste voldoen aan de eisen voor extra isolatie Handlampen mogen niet zijn opgenomen in S-ketens. Handlampen met gasontladingsbuizen moeten zo zijn uitgevoerd dat het voor het functioneren van de lamp noodzakelijke materieel in de handlamp is opgenomen Materieel voor het voeden van SELV-ketens of S-ketens mag niet in de aansluitleiding of de contactstop zijn opgenomen Verplaatsbare voedingsbronnen van SELV-ketens en S-ketens moeten buiten de nauwe geleidende ruimte zijn geplaatst Het bepaalde in geldt niet voor verplaatsbaar elektrisch materieel dat door de grootte van zijn vermogen geen deel kan uitmaken van een SELV- of S-keten. In dat geval mag verplaatsbaar elektrisch materieel van klasse I worden gebruikt, mits: a) dit materieel geen elektrisch handgereedschap is, b) dit materieel deel uitmaakt van een eindgroep van een TN- of TT-stelsel, beveiligd door een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 ma, c) de aardlekschakelaar dagelijks voor de aanvang van de werkzaamheden met de testknop wordt beproefd, d) het materieel uitsluitend in spanningsloze toestand wordt aangeraakt of verplaatst en e) extra maatregelen worden genomen waardoor de leidingen niet kunnen worden beschadigd Het bepaalde in geldt niet voor elektrische lastoestellen mits: a) de lastransformatoren buiten de nauwe geleidende ruimte zijn geplaatst en b) de nullastspanning van de lasketen niet hoger is dan de spanning in SELV-ketens

12 Bijlage 11 van de BEI BLS 2013, Het gebruik van gereedschappen, veiligheidsmiddelen en (persoonlijke) beschermingsmiddelen (Verwijzing NEN 3140: tabel 101 en tabel G.1) Gereedschap, veiligheidsmiddel of (persoonlijk) beschermingsmiddel Norm die van toepassing is Voorbeelden van gebruikssituatie Handgereedschap NEN-EN-IEC Rubberen mat NEN-EN-IEC Bij onder spanning werken Isolerend afschermdoek (voor afschermen van kasten en andere geleidende delen) Bij onder spanning werken Daar waar bij elektrotechnische werkzaamheden onder spanning en binnen 50 cm vanaf aanraakbare actieve delen, het hoofd of andere delen van het lichaam in contact met geaarde of vreemde geleidende delen kunnen komen Daar waar bij bedieningshandelingen binnen 10 cm vanaf aanraakbare actieve delen, het hoofd of andere delen van het lichaam in contact met geaarde of vreemde geleidende delen kunnen komen Daar waar bij metingen binnen 5 cm vanaf aanraakbare actieve delen, het hoofd of andere delen van het lichaam in contact met geaarde of vreemde geleidende delen kunnen komen Voor het afschermen van niet-aanrakingsveilige delen van een installatie (zie ook artikel 6.3) Gelaatscherm NEN-EN 166 (en dan specifiek geschikt voor elektrotechnische werkzaamheden Bij werken aan of nabij spanningvoerende delen die zijn beveiligd met een smeltpatroon van meer dan 100 A of een automaat van meer dan 25 A Bij metingen in een installatie die is beveiligd met een smeltpatroon van meer dan 100 A of een automaat van meer dan 25 A en waarbij de kans op kortsluiting aanwezig is In situaties waarbij het hoofd dichter dan 50 cm vanaf spanningvoerende blanke delen kan komen Isolerende handschoenen NEN-EN-IEC Bij elektrotechnische werkzaamheden onder spanning en binnen 50 cm vanaf aanraakbare actieve delen Bij metingen binnen 5 cm vanaf actieve delen die niet aanrakingsveilig zijn Bij bedieningshandelingen binnen 10 cm vanaf actieve delen die niet aanrakingsveilig zijn Handschoenen met mechanische bescherming NEN-EN NEN-EN-IEC Geïsoleerd gereedschap Bij werken aan of nabij spanningvoerende delen, ook als deze aanrakingsveilig zijn Dubbelpolige spanningsaanwijzer NEN-EN-IEC Bij het aantonen van spanningloosheid Elektrisch isolerende kleding NEN-EN Bij onder spanning werken Vlamboogvaste kleding *) IEC Bij werken aan of nabij spanningvoerende delen die zijn beveiligd met een smeltpatroon van meer dan 63 A of een automaat van meer dan 80 A Bij metingen in een installatie die is beveiligd met een smeltpatroon van meer dan 100 A of een automaat van meer dan 25 A en waarbij de kans op kortsluiting aanwezig is Vlamboogvaste handschoenen *) Bij werken aan of nabij spanningvoerende delen die zijn beveiligd met een mespatroon van meer dan 63 A of een automaat van meer dan 80 A Bij metingen in een installatie die is beveiligd met een mespatroon van meer dan 100 A of een automaat van meer dan 25 A en waarbij de kans op kortsluiting aanwezig is Bij het plaatsen of verwijderen van smeltpatronen in een installatie die is beveiligd met een mespatroon van meer dan 100 A of een automaat van meer dan 25 A Isolerend schoeisel Bij onder spanning werken Isolerende dekens NEN-EN-IEC Isolerende mouwen NEN-EN-IEC Stijve beschermende omhullingen NEN-EN-IEC *) Bij het kiezen van het beschermingsmiddel tegen vlambogen moet rekening gehouden worden met de vlamboogenergie die kan optreden.

13 BEI BLS 2013 Bijlage 12 van de BEI BLS 2013, Afkortingenlijst AVP BBH BD BEI BLS BP DO GO GVR HS IV Klic LMRA LNB LS MS OIV OV PBM RI&E RO SBH THP TRA UBH VM VOP VP VWI WP WV Allround vakbekwaam persoon Beperkte bedieningshandelingen Bedieningsdeskundige Bedrijfsvoering Elektrische Installaties Branche Laagspanning Bedieningsplan Directe opdracht Goedgekeurde opdracht Contactgroep Veiligheidsregelgeving Hoogspanning Installatieverantwoordelijke Kabels en leidingen informatie centrum Laatste minuut risico analyse Landelijk netbeheerder Laagspanning Middenspanning Operationeel Installatieverantwoordelijke Openbare verlichting Persoonlijke beschermingsmiddelen Ploegleider Risico-inventarisatie en -evaluatie Raamopdracht Standaard Bedieningshandelingen Toeganghebbend persoon Taak risico analyse Uitgebreide Bedieningshandelingen Veiligheidsmaatregelen Voldoend onderricht persoon Vakbekwaam persoon Veiligheidswerkinstructie Werkplan Werkverantwoordelijke

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen versie 15-04-2015 behorend bij de BEI-BLS

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen versie 15-04-2015 behorend bij de BEI-BLS Doel Veilig een LS-netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Nadere informatie

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen versie behorend bij de BEI-BLS

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen versie behorend bij de BEI-BLS Doel Veilig een LS-netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft

Nadere informatie

E-11 Een LS-kabel selecteren versie 15-04-2015 behorend bij de BEI-BLS

E-11 Een LS-kabel selecteren versie 15-04-2015 behorend bij de BEI-BLS Doel De bedoelde LS-kabel veilig selecteren, eventueel met meetapparatuur of knipapparatuur. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij

Nadere informatie

BEI-BLS. Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Branche LaagSpanning. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

BEI-BLS. Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Branche LaagSpanning. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland BEI BLS Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland versie 15 april 2015 Pagina 1 van 59 Inhoudsopgave Voorwoord 1

Nadere informatie

E DEF Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten

E DEF Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten Doel Veilig niet-elektrotechnische werkzaamheden in stations, schakeltuinen, of verdeelkasten uitvoeren en als dat nodig is hierop toezicht houden. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die

Nadere informatie

Bestemd voor alle medewerkers met een BEI aanwijzing.

Bestemd voor alle medewerkers met een BEI aanwijzing. Bestemd voor alle medewerkers met een BEI aanwijzing. Deze toolbox mondeling verstrekken voor 15-4-2015 Bestaat uit 2 pagina s Iedere aanwezige een exemplaar verstrekken. Toolbox met verplichte registratie

Nadere informatie

BEI BLS 2013 Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche Laagspanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

BEI BLS 2013 Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche Laagspanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland BEI BLS 2013 Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche Laagspanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland 15-10-2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 04 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

VIAG 2013, 15-10-2013

VIAG 2013, 15-10-2013 VIAG 2013, 15-10-2013 Bijlage 1 van de VIAG 2013 Literatuurlijst Arbeidsomstandighedenwet 1998 TEWAC CROW 96b NEN 1059 NEN 1078 NEN 8078 NEN 2768 Veilig werken met asbestcementleidingen Maatregelen bij

Nadere informatie

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning BEI-BS 2010 Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Hoogspanning en BEI-LS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Laagspanning Uitgave van

Nadere informatie

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen versie behorend bij de BEI-BLS

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen versie behorend bij de BEI-BLS E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen Doel Veilig een LS-netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door

Nadere informatie

Eisen t.a.v. standaard taalgebruik

Eisen t.a.v. standaard taalgebruik Pagina 1 van 5 tandaard Eisen t.a.v. standaard Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075-6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

BEI BLS Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

BEI BLS Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland BEI BLS Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland versie 15 april 2018 Pagina 1 van 59 BEI-BLS versie 15-04-2018

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

E DEF Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren

E DEF Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren Doel Veilig werkzaamheden uitvoeren aan veiliggestelde HS/MS kabels. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Nadere informatie

FAQ VWI s Laagspanning

FAQ VWI s Laagspanning Frequently Asked Questions (FAQ) over de Veiligheidswerkinstructies laagspanning (VWI s-ls) wijzigingen/toevoegingen zijn geel gemarkeerd E-02.1 Valt het schakelen in de Openbare Verlichting onder de Standaard

Nadere informatie

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB)

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Pagina 1 van 8 Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Matrix middelen E-01 E-02 E-03 E-04 E-10 E-11 E-12 E-13 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-40 E-41 E-42 E-44 E-45 E-46 E-47 E-48 E-60 E-61 E-62 E-63 E-64 E-65 E-66 E-67

Nadere informatie

E DEF-A Bedienen en veiligstellen

E DEF-A Bedienen en veiligstellen E-104-204 DEF-A Bedienen en veiligstellen Doel Het veilig uitvoeren van: bedieningshandelingen het treffen en opheffen van veiligheidsmaatregelen aan HS- of MS installaties. Toepassingsgebied Deze VWI

Nadere informatie

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen versie behorend bij de BEI-BLS

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen versie behorend bij de BEI-BLS E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen Doel Veilig een LS-netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de

Nadere informatie

Certificatieschema IV HS LNB (IV LNB)

Certificatieschema IV HS LNB (IV LNB) Pagina 1 van 9 Certificatieschema IV HS LNB (IV LNB) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 Bedrijfsvoering van elektrische installaties Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 oktober 2011 Bestemd voor de cursussen: basiscursus; opfriscursus; voldoende onderricht

Nadere informatie

Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS)

Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS) Pagina 1 van 9 Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Aarden in de Laagspanning en Openbare Verlichting

Aarden in de Laagspanning en Openbare Verlichting Blad :1 van 8 1 Doel Vastleggen en zorgen voor een uniforme werkwijze van aarden in de laagspanningnetten (LS) en openbare verlichtingnetten (OV). Opmerkingen; Uit VWI 04 blijkt dat we niet aarden om spanning

Nadere informatie

Alle werkzaamheden aan elektrotechnische installaties zijn verboden behalve door hiertoe schriftelijk aangewezen personen (zie hoofdstuk 3).

Alle werkzaamheden aan elektrotechnische installaties zijn verboden behalve door hiertoe schriftelijk aangewezen personen (zie hoofdstuk 3). Beoordeeld en akkoord bevonden door: General Manager, Deputy General Manager, Production Manager, Asset Manager, Manager Technology, Manager Human Resources & General Affairs, Finance Manager. Proceseigenaar

Nadere informatie

Bijlage 17 Eindtermen KEV

Bijlage 17 Eindtermen KEV Bijlage 17 Eindtermen KEV 1. Eindtermen module KEV document TenneT ten behoeve van VP, AVP, WV, OIV en IV 1.1 Inleiding Om een TenneT aanwijzing VP, AVP, WV, OIV en IV te krijgen is buiten een STIPEL en/of

Nadere informatie

overgangsregeling BEI-BHS

overgangsregeling BEI-BHS Inleiding Met ingang van 15 april 2016 is de BEI-BHS met bijlagen en bijbehorende VWI s van kracht. Dat houdt in dat met ingang van die datum in de hoogspanningelektriciteitsnetten en middenspanningelektriciteitsnetten

Nadere informatie

E-241 DEF. Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten

E-241 DEF. Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten Doel Het veilig schilderen, inspecteren of reinigen van hoogspanningsmasten. Toepassingsgebied In HS voorzieningssystemen, werkgebied LNB of Transport. Opdracht en aanwijzing Domein LNB Aanbrengen werkaarders

Nadere informatie

ARBOCOMMISSIE NEN 3140:2011

ARBOCOMMISSIE NEN 3140:2011 ARBOCOMMISSIE NEN 3140:2011 Te hanteren voorschriften bij het werken aan laagspanningsinstallaties Opgesteld: VLR/NLB-Arbocommissie Datum : 01-05-2014 versie: 4 INHOUD blad 0. INLEIDING 3 1. OPLEIDINGEN

Nadere informatie

Deze instructie beschrijft de beproevingsmethoden die door Enexis gestandaardiseerd zijn t.b.v. LS- en OVL- kabelverbindingen.

Deze instructie beschrijft de beproevingsmethoden die door Enexis gestandaardiseerd zijn t.b.v. LS- en OVL- kabelverbindingen. Blad : 1 van 5 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg, Overijssel 1 DOELSTELLING Deze instructie beschrijft de beproevingsmethoden die door gestandaardiseerd zijn

Nadere informatie

380/220 kv. 150/110 kv. 50/25 kv. 10/12,5/20/ 23 kv. Transport. MS distributie. Bijlage 1 bij BEI BHS 2017 Beheersgebieden LNB.

380/220 kv. 150/110 kv. 50/25 kv. 10/12,5/20/ 23 kv. Transport. MS distributie. Bijlage 1 bij BEI BHS 2017 Beheersgebieden LNB. Bijlage 1 bij BEI BHS 2017 Beheersgebieden 380/220 kv LNB 150/110 kv Aansluitstift 50/25 kv Transport 10/12,5/20/ 23 kv Kabeleindsluiting MS distributie In HS-voorzieningsystemen van het domein LNB Bijlage

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

Instructie aanwijzing NEN 3140

Instructie aanwijzing NEN 3140 Instructie aanwijzing NEN 3140 Het risico Zowel bij het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op gevaar

Nadere informatie

ZX- ronde 28 december 2014

ZX- ronde 28 december 2014 ZX- ronde 28 december 2014 Hoogspanning. Veel radio amateurs hebben nog eindversterkers met buizen of willen die gaan kopen wel of niet tweede hands. Zonder enige vorm van kennis kan het gevaarlijk zijn

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Van PAGINA der Meer1 Oktober 2012-1 Intech E&I van september 2012 Rubriek Technische vragen HELPDESK UNETO-VNI HELPT VAN DE WAL IN DE SLOOT In Intech E&I van september 2012 is in de rubriek Technische

Nadere informatie

Veilig meten met passende, veilige meetapparatuur

Veilig meten met passende, veilige meetapparatuur Veilig meten met passende, veilige meetapparatuur Elektrotechnici verrichten bij hun werkzaamheden regelmatig metingen. Bijvoorbeeld om een waarde van een spanning te meten, een storing te zoeken, spanningsloosheid

Nadere informatie

NEN-EN 50110 1 NEN-EN 50110 2 NEN 3140

NEN-EN 50110 1 NEN-EN 50110 2 NEN 3140 NEN-EN 50110 1 NEN-EN 50110 2 NEN 3140 NEN 3140 Deze opleiding beperkt zich tot het behandelen van de bepalingen die betrekking hebben op werkzaamheden aan laagspannings-installaties door een: Vakbekwaam

Nadere informatie

Stedin Bedrijf Specifiek Supplement 2010 (BSS Stedin)

Stedin Bedrijf Specifiek Supplement 2010 (BSS Stedin) Stedin Bedrijf Specifiek Supplement 2010 (BSS Stedin) INHOUDSOPGAVE 1. Toepassingsgebied 2. Begrippen, definities en afkortingen 3. Aanwijzingen en sleutelverstrekking 4. Veilige bedrijfsvoering 5. Activiteiten

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOP Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Vraag en antwoord BEI-BLS (12 april 2016) Vraag en antwoord BEI-BLS pagina 1 van 5

Vraag en antwoord BEI-BLS (12 april 2016) Vraag en antwoord BEI-BLS pagina 1 van 5 Vraag en antwoord BEI-BLS (12 april 2016) Nieuwe vragen en gewijzigde antwoorden t.o.v. versie van zijn aan de linkerzijde gemarkeerd met en Vragen kun je mailen naar: beiviag@netbeheernederland.nl

Nadere informatie

Certificatieschema IV-LS en WV-LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE LAAGSPANNING

Certificatieschema IV-LS en WV-LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE LAAGSPANNING Pagina 1 van 18 Certificatieschema Certificatieschema IV-LS en WV-LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18,

Nadere informatie

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-BLS-examens ( overeenkomstig bijlage 2 van de BEI BLS 15 oktober 2013)

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-BLS-examens ( overeenkomstig bijlage 2 van de BEI BLS 15 oktober 2013) Pagina 1 van 9 Uitvoeringsregels screening t.b.v. toelating tot BEI-examens 1 Aan de vaktechnische opleidingseisen is voldaan indien zowel voldaan is aan de basisopleiding als aan de aanvullende opleiding

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

BIJLAGE 5: proefexamen NEN 3140

BIJLAGE 5: proefexamen NEN 3140 Examenopgaven: NEN 3140 nen-001 IJLGE 5: proefexamen NEN 3140 enodigdheden: dit examen antwoordformulier (waarop u uw antwoorden noteert) Potlood en gum Lees de volgende aanwijzingen goed door! it examen

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING

Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING Pagina 1 van 13 Certificatieschema Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VP Vakbekwaam Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning Pagina 1 van 7 - Allround Vakbekwaam Persoon meting en beveiliging Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

HSE guidelines. Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN

HSE guidelines. Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE guidelines Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan elektrische installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat onderdelen

Nadere informatie

Werkplan (deel hoogspanning)

Werkplan (deel hoogspanning) NETSCHAKEL: Jaar-week Opmerkingen/bijzonderheden: Vergunningnummer: Opsteller: CWV/WV *): Tel. : 06- Akkoord: OIV : Tel. : 06- : Station Verbinding : Veld : Circuit : VNB periode d, d/n, oa, etc Ttijd

Nadere informatie

VEI-Warmte. Veiligheid Elektrische Installaties Warmte

VEI-Warmte. Veiligheid Elektrische Installaties Warmte VEI-Warmte Veiligheid Elektrische Installaties Warmte Uitgave 2013 <

Nadere informatie

HSE guidelines. Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan elektrische installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

G-07 Binneninstallaties en meteropstellingen G25 beproeven op dichtheid

G-07 Binneninstallaties en meteropstellingen G25 beproeven op dichtheid Doel veilig. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald. Opdracht en aanwijzing Je krijgt de opdracht van een

Nadere informatie

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM -..-2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene gegevens... 5 2.1 Opdrachtgever en objectgegevens... 5 2.2 Installatiegegevens...

Nadere informatie

Certificatieschema WV HS/MS Transport-totaal (WV TR)

Certificatieschema WV HS/MS Transport-totaal (WV TR) Pagina 1 van 11 Certificatieschema WV HS/MS Transport-totaal (WV TR) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOPt Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075

Nadere informatie

Certificatieschema OIV HSMS Transport (OIV TR)

Certificatieschema OIV HSMS Transport (OIV TR) Pagina 1 van 10 Certificatieschema OIV HSMS Transport (OIV TR) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Certificatieschema VP-HS+LS VAKBEKWAAM PERSOON HOOG- en LAAGSPANNING

Certificatieschema VP-HS+LS VAKBEKWAAM PERSOON HOOG- en LAAGSPANNING Pagina 1 van 16 Certificatieschema Certificatieschema VP-HS+LS VAKBEKWAAM PERSOON HOOG- en LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

G-14 Werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen versie

G-14 Werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen versie Doel Veilig werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald. Opdracht

Nadere informatie

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied.

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. Richtlijn bouwkasten TOEPASSINGSGEBIED: Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. 1 DOELSTELLING Eisen voor bouwkasten t.b.v. tijdelijke en bouw- aansluitingen met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A. 2

Nadere informatie

Certificatieschema VP-HS VAKBEKWAAM PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VP-HS VAKBEKWAAM PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 16 Certificatieschema Certificatieschema VP-HS VAKBEKWAAM PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236

Nadere informatie

G-36 De omgeving veiligstellen en lokaliseren van gaslekken versie

G-36 De omgeving veiligstellen en lokaliseren van gaslekken versie Doel De omgeving veiligstellen en het veilig lokaliseren van gaslekken. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft

Nadere informatie

ZX Ronde 14 augustus 2011

ZX Ronde 14 augustus 2011 ZX Ronde 14 augustus 2011 Hoogspanning en veiligheid Er is een kenmerkend verschil tussen laagspanning en hoogspanning. Er zijn natuurkundige effecten die pas optreden boven een bepaalde spanning. In de

Nadere informatie

G-20 LD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen versie 15-04-2015

G-20 LD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen versie 15-04-2015 Doel LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Nadere informatie

Technische eisen aan een Hoogspanningspracticum

Technische eisen aan een Hoogspanningspracticum Technische eisen aan een Hoogspanningspracticum Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Certificatieschema IV/WV-LS + eindgroepen HS

Certificatieschema IV/WV-LS + eindgroepen HS Pagina 1 van 18 Certificatieschema IV/WV-LS + eindgroepen HS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit tot vaststelling van het Elektrotechnisch Veiligheids Handboek Provincie Utrecht

PROVINCIAAL BLAD. Besluit tot vaststelling van het Elektrotechnisch Veiligheids Handboek Provincie Utrecht PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 7832 30 november 2015 Besluit tot vaststelling van het Elektrotechnisch Veiligheids Handboek Provincie Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

BEI BHS. Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Branche Hoogspanning (en Middenspanning)

BEI BHS. Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Branche Hoogspanning (en Middenspanning) BEI BHS Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche Hoogspanning (en Middenspanning) Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland versie 2016-04-16 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Inleiding. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in voertuigen 18 augustus 2009. 230Vac installaties in voertuigen

Inleiding. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in voertuigen 18 augustus 2009. 230Vac installaties in voertuigen Inleiding 230Vac installaties in voertuigen Het ontwerpen en installeren van 230Vac installaties in voertuigen is op het eerste gezicht een simpele uitdaging, omdat de installatie een zeer geringe omvang

Nadere informatie

info@menstech.nl NEN 3140 EN-NEN-50110-1 Hoe zit het nu?

info@menstech.nl NEN 3140 EN-NEN-50110-1 Hoe zit het nu? NEN 3140 EN-NEN-50110-1 Hoe zit het nu? Waar komt aan bod Veilig werken met de NEN3140 Wie regelt wat Wie is daar verantwoordelijk voor Vragen rond opleiden van medewerkers Aanwijsbeleid Veilig werken

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Aandachtspunten voor de toolboxmeeting... 3 Werken onder spanning als het echt niet anders kan... 3

Inhoud. Inleiding... 3. Aandachtspunten voor de toolboxmeeting... 3 Werken onder spanning als het echt niet anders kan... 3 Inhoud Inleiding... 3 Aandachtspunten voor de toolboxmeeting... 3 Werken onder spanning als het echt niet anders kan... 3 2 Inleiding Werken onder spanning is risicovol werk. Dit is de reden waarom sociale

Nadere informatie

Certificatieschema IV/WV - HS en LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE HOOG- en LAAGSPANNING

Certificatieschema IV/WV - HS en LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE HOOG- en LAAGSPANNING Pagina 1 van 18 Certificatieschema Certificatieschema IV/WV - HS en LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE HOOG- en LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan

Nadere informatie

Veiligheidsrisico s van elektrotechnische. illegale hennepkwekerijen

Veiligheidsrisico s van elektrotechnische. illegale hennepkwekerijen Veiligheidsrisico s van elektrotechnische aansluitingen bij illegale hennepkwekerijen Veiligheidsrisico s van elektrotechnische aansluitingen bij illegale hennepkwekerijen Mei 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Certificatieschema IV/WV - HS en LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE HOOG- en LAAGSPANNING

Certificatieschema IV/WV - HS en LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE HOOG- en LAAGSPANNING Pagina 1 van 18 Certificatieschema Certificatieschema IV/WV - HS en LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE HOOG- en LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan

Nadere informatie

Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol Laagspanningsinstallaties, Constantstroomhoogspanningsinstallaties en Hoogspanningsinstallaties Inhoudsopgave blz. 1 Toepassingsgebied en gebruik 3 1.1 Onderwerp en toepassingsgebied 3 1.2 Verplichtingen

Nadere informatie

RICHTLIJN ELEKTROTECHNISCHE BEDRIJFSVOERING BIJ ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN AAN RIOOL- EN DRUKRIOLERINGSGEMALEN. Versie: 01

RICHTLIJN ELEKTROTECHNISCHE BEDRIJFSVOERING BIJ ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN AAN RIOOL- EN DRUKRIOLERINGSGEMALEN. Versie: 01 RICHTLIJN ELEKTROTECHNISCHE BEDRIJFSVOERING BIJ ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN AAN RIOOL- EN DRUKRIOLERINGSGEMALEN Versie: 01 Datum: 23 februari 2015 Auteur: L. van Wallenburg leovanwallenburg@wklevelcontrolsystems.nl

Nadere informatie

Veiligheid en elektrotechniek

Veiligheid en elektrotechniek Veiligheid en elektrotechniek A.A.M. Schilders 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere

Nadere informatie

Herinstructie NEN 3140

Herinstructie NEN 3140 Herinstructie NEN 3140 Danny v. Dam Kees Backx 11-07-2014 1 Programma Voorstel rondje Waarom her-instructie Functies binnen de NEN3140 NEN 3140 en de arbowet Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Het werkplan

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED VAN

Nadere informatie

Veilig werken met elektriciteit. (en meten) Thema 2016

Veilig werken met elektriciteit. (en meten) Thema 2016 Veilig werken met elektriciteit. (en meten) Thema 2016 Even voorstellen Naam Anton Kerkhofs Bedrijf SBK Opleidingen Functie Trainer Adviseur - Auteur Telefoon 06 5252 2392 E-mail a.kerkhofs@sbkopleidingen.nl

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Standaard elementen per aansluitcapaciteit

Standaard elementen per aansluitcapaciteit Bijlage 1 Standaard elementen per aansluitcapaciteit Het betreft een nadere omschrijving van de drie wettelijke elementen van de aansluiting per type aansluiting zoals gedefinieerd in tabel 2.3.3.C van

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING xv Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

G-21 HD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen versie

G-21 HD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen versie Doel HD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald. Opdracht

Nadere informatie

HSE guidelines. mei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. mei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S mei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan elektrische installaties en systemen zijn

Nadere informatie

UPI012 Beheer en Bedrijfsvoering van Elektrotechnische Installaties versiedatum Blz. 2/24 01-10-2014

UPI012 Beheer en Bedrijfsvoering van Elektrotechnische Installaties versiedatum Blz. 2/24 01-10-2014 Blz. 2/24 01-10-2014 Blz. 3/24 01-10-2014 Inhoud 1 Doel... 4 2 Doelgroep... 4 3 Toepassingsgebied... 4 4 Definities/Afkortingen... 5 5 Referenties... 5 6 Werkwijze... 6 6.1 Taken, verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 76 RV/G (14) 100 JWG (14) 94 25 november 2014 Or. fr fr/de/nl/en COMITE REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

Certificatieschema VP-EG VAKBEKWAAM PERSOON ELEKTRISCHE EINDGEBRUIKER INSTALLATIES MET RESTLADING

Certificatieschema VP-EG VAKBEKWAAM PERSOON ELEKTRISCHE EINDGEBRUIKER INSTALLATIES MET RESTLADING Pagina 1 van 17 Certificatieschema Certificatieschema VP-EG VAKBEKWAAM PERSOON ELEKTRISCHE EINDGEBRUIKER INSTALLATIES MET RESTLADING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Elektrische installaties en werkzaamheden

Basisinspectiemodule Elektrische installaties en werkzaamheden Basisinspectiemodule Elektrische installaties en werkzaamheden Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

Basiscursus NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010:2015

Basiscursus NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010:2015 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Basiscursus NEN 1010 NEN 1010:2015 maart 2016 Bestemd voor de cursussen: basiscursus NEN 1010, opfriscursus NEN 1010, inspecties aan elektrische installaties,

Nadere informatie

NEN e druk 2011

NEN e druk 2011 NEN 3140 4 e druk 2011 De praktische invulling van Arbowetgeving voor de elektrotechniek 1 Wettelijke verplichtingen 2 Elektrische veiligheid in Arbowetgeving Arbo-wet Algemene eisen Arbo-besluit Richtlijn

Nadere informatie

BSS STEDIN STEDIN BEDRIJF SPECIFIEK SUPPLEMENT

BSS STEDIN STEDIN BEDRIJF SPECIFIEK SUPPLEMENT BSS STEDIN STEDIN BEDRIJF SPECIFIEK SUPPLEMENT 2017 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Toepassingsgebied 3 Artikel 2 - Begrippen, definities en afkortingen 3 Artikel 3 - Aanwijzing en sleutelverstrekking 3 Artikel

Nadere informatie

Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING

Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING Pagina 1 van 15 Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

INHOUD. Pagina 2 van 42. PlusPort B.V. 2010

INHOUD. Pagina 2 van 42. PlusPort B.V. 2010 Handleiding NEN3140 INHOUD Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Onderwerp en toepassingsgebied... 3 1.2 Geldigheid... 3 1.3 Over AOC Snijders Academy... 3 1.4 Contact... 4 2 Definities... 5 2.1 Totaal... 5

Nadere informatie

Regionaal Technologisch Centrum Mechelen

Regionaal Technologisch Centrum Mechelen Welkom Regionaal Technologisch Centrum Mechelen Netstructuur zware industrie transformator industriële klant industrie directe klant residentiële klant elektriciteitcentrale transformator HS/MS transformator

Nadere informatie

VIAG. Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven. Versie: 15 april 2015. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

VIAG. Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven. Versie: 15 april 2015. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven Versie: 15 april 2015 Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Pagina 1 van 56 Inhoudsopgave Voorwoord 04 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Verwijderen aansluiting elektrisch t/m 3 x 80 A

Verwijderen aansluiting elektrisch t/m 3 x 80 A Blad : 1 van 1 TOEPASSINGSGEBIED: 1 DOELSTELLING Het verwijderen van een aansluiting tot en met 80 A in de laagspanningsnetten. Deze instructie omschrijft de eisen die gesteld worden aan het verwijderen

Nadere informatie