Wie ben ik? 2 om te beginnen 3 vanuit de stilte 4-6 overdenking. 7 open ruimte Dit ben ik! 8 zegenrijk. Wie ben ik? foto CCO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie ben ik? 2 om te beginnen 3 vanuit de stilte 4-6 overdenking. 7 open ruimte Dit ben ik! 8 zegenrijk. Wie ben ik? foto CCO"

Transcriptie

1 + 2 om te beginnen 3 vanuit de stilte 4-6 overdenking 7 open ruimte Dit ben ik! 8 zegenrijk foto CCO september + oktober 2019 Algemene Doopsgezinde Sociëteit

2 2 om te beginnen vanuit de stilte Machteld van Woerden 3 vooraf Machteld Stam Als jongste van een gezin met drie meisjes kreeg ik regelmatig kleding waar mijn zussen al in hadden gelopen. Ik had niet zo n moeite met het dragen van deze afdankertjes, ik bewaar er tenminste geen negatieve herinneringen aan. Als twaalfjarige ging ik naar dezelfde middelbare school als mijn zussen. Dat was niet alleen de wens van mijn ouders maar ook mijn eigen keuze. Op deze kleine, overzichtelijke school zat ik bij menig leraar in de klas die ook mijn zussen had onderwezen. Regelmatig werd ik door die docenten aangesproken met de naam van de zus boven mij. Giechelende puber als ik was, lachte ik deze vergissing weg. Na mijn eindexamen koos ik bewust voor een andere studie dan mijn zussen. En in mijn groei naar volwassenheid ontwikkelde ik in de loop der jaren steeds meer mijn eigen identiteit. Een paar jaar geleden organiseerden een paar oud-klasgenoten een reünie. Behalve onze klas hadden zij ook een aantal oud-leraren weten op te sporen. Ik was nieuwsgierig wat er van mijn klasgenoten geworden was en ging er naartoe. Bij binnenkomst was er veel herkenning en gelach. Behalve dat iedereen ouder was geworden, waren de meesten nauwelijks veranderd. Dat gold ook voor de leraren. Toen ik mijn oud-leraar wiskunde begroette, schudde hij enthousiast mijn hand en noemde mijn naam. Om in één adem er op te laten volgen: Hoe is het met je zussen? Waar ik als puber om gegiecheld had, vond ik nu als volwassen vrouw storend. Ik mompelde nog net dat het goed met ze ging en maakte mij snel uit de voeten om mij de rest van de dag te vermaken met mijn oud-klasgenoten. wie ik ben Geweven in de moederschoot gewenst, gehoopt, geliefd nog voor de eerste ademtocht het raadsel van het zelf ben ik dat? hoe was mijn begin, wie zorgde, was bekommerd, en gaf mij de eerste liefde kon ik het ook ontvangen? boek Machteld Stam voorbij, voorbij Tien jaar geleden vergat de man van presentator en journalist Clairy Polak zijn sleutels, raakte de weg kwijt en kon niet meer op bepaalde woorden komen. Het was het begin van wat later Alzheimer bleek te zijn. Na vier jaar voor hem gezorgd te hebben, ging het niet langer. Polak vond een verpleeghuis voor haar man. Ze besloot alles op papier te zetten om helder te krijgen wat haar man en haar was overkomen. Dat deed ze in romanvorm, geschreven in de derde persoon. Ze gaf haar man de naam Leo en noemde zichzelf Judith. Het werd een bijzondere roman over afscheid nemen, geschreven vol compassie. Voorbij, voorbij verhaalt over hun bijna symbiotische liefde onverwacht, gezien hun totaal verschillende achtergrond. Daarover zegt Polak in een interview (in de nrc van 31 mei 2019): Aan een blik, een woord, een gebaar hadden we genoeg om elkaar te begrijpen. Hij werd een essentieel deel van mijn denkwereld. Je denkt, kijkt en ziet voor twee. Toen hij geen herinneringen meer had, leek het alsof ook een gedeelte van mijzelf verloren ging. Dat was het verdrietige van de latere situatie. ( ) Helemaal die ene alleen word je nooit meer. Dat leven van ons samen moet ik me nu in mijn eentje herinneren. Voorbij, voorbij, Clairy Polak, uitgeverij Meulenhoff, 19,99 hoe gaf ik vorm aan leven aan laten leven ook, wat deed me goed, wat schaadde mij hoe groeide ik eraan? er liggen brokken op mijn weg mislukte pogingen om te worden contacten verdronken in ooit onbegrepen woorden wilde struiken bloeien langs de kant geschenken van hoop onverwachte ontmoetingen erkenning van wie wij zijn colofon Doopsgezind Plus is een liturgische, pastorale uitgave van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Doopsgezind Plus verschijnt zes keer per jaar, in het hart van het magazine Doopsgezind NL. Redactie Kalle Brüsewitz, Ruud Mulder, Machteld Stam, Jeannette den Ouden en Machteld van Woerden Ontwerp & opmaak Susan de Loor, Kantoordeloor, Haarlem Druk gbu Media Oplage Papier G-Print Proost & Brandt, fsc-gecertificeerd Contact redactie Singel aw Amsterdam t ads 2019 Jij zegt: ik ben, ik zal er zijn de grond onder mijn twijfel wie ik ook ben: ik zal niet vallen uit de palm van jouw hand + foto CCO

3 4 overdenking Machteld van Woerden 5 Er zijn momenten in het leven dat je jezelf afvraagt wie je eigenlijk bent, of je geworden bent wie je wilde zijn en of dat ook goed genoeg was. Deze vraag is niet alleen voorbehouden aan oudere mensen die terugkijken op hun leven. Ik herinner me uit mijn jeugd dezelfde vragen en onzekerheden, die samenhingen met de zoektocht naar identiteit, een passende beroepskeuze en hoe vorm te geven aan maatschappelijke betrokkenheid. Ook toen waren terugkerende vragen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? En: hoe zien anderen mij en klopt dat wel met het beeld dat ik van mezelf heb? Hoe belangrijk waren ook deze laatste vragen voor ons nog zo onzekere jongvolwassenen! Alsof je toekomst van de mening van anderen afhing en dat was in zekere zin ook zo. In tijden van crisis kan de vraag naar wie je zelf bent en waar je voor staat extra sterk naar voren komen, zeker ook als je zelfbeeld niet overeenkomt met hoe anderen over je denken. Zo beleefde de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer ( ) zijn situatie tijdens zijn gevangenschap, toen hij zich openlijk verzet had tegen het regime van Adolf Hitler. Hij werd vlak voor de bevrijding geëxecuteerd omdat men hem verdacht van medeplichtigheid aan de (mislukte) aanslag op Hitler. Voor Bonhoeffer was meer dan een filosofische vraag: het was een levensvraag. De oude Grieken waren al bezig met het zoeken naar inzicht in het leven en gebruikten de kernachtige uitspraak Ken uzelf als nuttig hulpmiddel. De filosoof Socrates heeft zich zijn leven lang met vragen rondom het kennen van het zelf ingelaten. Dat is begrijpelijk, want de opdracht jezelf te kennen blijkt een ingewikkelde te zijn. Want wie ben je nu eigenlijk en hoe goed ken je jezelf? En ben je in de verschillende fases van je leven steeds een constant zelf of verander je gaandeweg ook? Je kunt je ook afvragen in hoeverre je jezelf echt kunt kennen en of je misschien pas door anderen inzicht krijgt in wie je bent. En hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Toen aan de allereerste mens, Adam, gevraagd werd: Waar ben je? [Gen.3:9] had hij zojuist gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. Op het Waar ben je zou bijna als vanzelf een Wie ben je kunnen volgen, want wetend van goed en kwaad beziet de mens zichzelf in al zijn of haar naaktheid en is hij voorgoed gezegend je kunt je afvragen in hoeverre je jezelf echt kunt kennen met de verantwoordelijkheid zelf in vrijheid keuzes te maken, voor of tegen het leven. Dat hij of zij die verantwoordelijkheid probeert te ontlopen door een ander de schuld te geven ik was het niet, het was de vrouw; ik was het niet, het was de slang maakt alleen maar meer duidelijk dat hij (en zij) weet heeft van het verschil tussen goed en kwaad. Deze oeroude vertelling over de mens heeft tot op vandaag zeggingskracht, omdat het de eigen verantwoordelijkheid van mensen zo serieus neemt. We zijn vrij om een levenspad te kiezen, al kan dat achteraf helaas ook verkeerd uitpakken. Maar ook dan zijn wij zelf verantwoordelijk. >> foto Ramon Philippo

4 6 overdenking open ruimte Kalle Brüsewitz 7 Uit: Verzet en overgave, p. 345 Zo zijn er in de bijbel meer inspirerende verhalen te vinden over de vraag: wie is de mens? en hoe verhoudt zich die mens tot de Eeuwige en tot zijn broeder? Dit zijn bijbelse kernvragen die steeds terugkeren in de verhalen. In het bekende roepingsverhaal van Mozes bij het brandend braambos [Ex.3:11] lezen we bijvoorbeeld hoe God Mozes opdraagt om zijn volk uit de verdrukking in Egypte te bevrijden, en we horen zijn bijna ontstelde antwoord: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de kinderen van Israël uit Egypte zou leiden? Gods antwoord laat hem niet meer los: Omdat ik met je zal zijn. Mozes krijgt geen antwoord op de vraag naar zichzelf, maar in zijn relatie met jhwh (ik zal met je zijn) ervaart hij wie hij zijn mag: de spreekbuis van God bij zijn volk, de spreekbuis van zijn volk bij Farao. Ze zeggen me vaak: je treedt uit je cel, rustig, blij en zeker. Ze zeggen me vaak: je spreekt met je bewakers vrij, rechtuit en vriendelijk. Ze zeggen me ook: je draagt je zware dagen evenwichtig, glimlachend, trots. Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen? Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf: onrustig, vol heimwee, ziek als een gekooide vogel, snakkend naar adem, dorstend naar goede woorden, naar menselijke nabijheid, trillend van woede om willekeur, om de geringste krenking, opgejaagd wachtend op iets groots, machteloos bang om vrienden in den vreemde, moe en te leeg om te bidden, te denken, te werken, uitgeput en bereid om van alles afscheid te nemen? De een of de ander? Ben ik nu de een en morgen de ander? Ben ik beiden tegelijk? Ik ben de speelbal van mijn eenzaam vragen. Wie ik ook ben, gij kent mij; ik ben van u, mijn God. + Psalm 139 heeft op unieke wijze aan de vraag inhoud gegeven. In de berijming van de psalm, ook in het nieuwe Liedboek, horen we aan het begin zo mooi: Heer, die mij ziet zoals ik ben / dieper dan ik mijzelf ooit ken / kent Gij mij. Het is een troostrijke gedachte dat bij je zoektocht naar wie je bent als mens, alle oordelen die je over jezelf velt en alle meningen die anderen over je mogen hebben, niet voorgoed hoeven vast te liggen, noch waar hoeven te zijn. Je kunt je in iedere fase van je leven opnieuw de vraag stellen en Wat heb ik gedaan met mijn leven? en bij het zoeken naar antwoorden op die beladen vragen besluiten jezelf los te laten en als het ware je toevlucht te zoeken bij de Eeuwige, bezongen in die bijzondere Psalm 139. Dat deed Dietrich Bonhoeffer in onderstaand gedicht, dat hij schreef in de gevangenis: foto Wikicommons foto Everdien Snijders Everdien Snijders (54) weet dat haar leven er anders uitziet dan bij anderen, en ook anders dan ze zich ooit had voorgesteld. Maar daar is ze aan gewend. Vijfentwintig jaar geleden trouwde ze met Peter. Everdien had haar eigen bedrijf en verdiende haar geld als tekstschrijver. Twee jaar na haar huwelijk werd bij haar man een spierziekte geconstateerd. Vanaf dat moment veranderde hun leven. De spierziekte was weliswaar progressief, maar het ging geleidelijk. Langzaam ontstond er een leven dat gebouwd was rond zijn ziekte. Hij wilde blijven werken en ik deed er alles aan om dat mogelijk te maken. Gelukkig kon het, maar dat kostte een hoop energie en tijd. Langzaam merkte ik dat ons leven zich vormde om zijn ziekte. De keuzes die we moesten maken waren keuzes die we maakten voor hem. En het waren niet eens bewuste keuzes, want keuzes maken vind ik heel lastig. Dit ben ik! Ik was echt boos en zag alles down the drain gaan. Als mijn oren het laten afweten is mijn hele identiteit weg. Communiceren is wat ik doe en waar ik goed in ben. De dingen in ons leven gebeurden op een bepaalde manier, omdat dat het beste was voor hem. Dat realiseerde ik me overigens niet hoor. Het was een leven waar we in groeiden. De realisatie dat het in het teken van hem stond, kwam eigenlijk pas vorig jaar. Vorig jaar ging Everdien s gehoor ineens heel rap achteruit. Een regelrechte ramp. Haar hele identiteit verdween als sneeuw voor de zon. Zo voelde ze het althans. De paniek was groot. Ik liep met mijn ziel onder mijn arm. Ik kreeg er depressieve gevoelens van. Eerst vooral omdat ik wist dat ik van ons de communicator ben, en er heel veel communicatie nodig is om het thuis allemaal goed geregeld te krijgen. Maar nog meer realiseerde ik me dat communicatie is wat ik bén. Ik verdiende mijn geld ermee en had mijzelf ergens in mijn onderbewuste beloofd dat er een moment zou komen dat het weer om mij zou gaan. En toen werd ik heel boos. Ik was al niet zo gelovig, maar ik heb die God, die me dit aandeed en waar mijn man zo hartstochtelijk in gelooft, vervloekt. Hartgrondig. Van alle dingen die mij zouden mogen overkomen was dit wel het laatste. Al hadden ze mijn armen en benen geamputeerd. Alles beter dan me mijn gehoor afnemen. Alles beter dan me mijn identiteit afnemen. Nu het wat gestabiliseerd is en het gehoor weliswaar slecht is, maar niet meer zo rap achteruit gaat, ziet ze ook een andere kant van een heel heftig jaar. Het heeft wel iets teweeg gebracht, al met al. De realisatie dat ik er nog ben en mag zijn, en dat ik voor mezelf zou kunnen kiezen en dingen zou kunnen doen waar ik energie van krijg, had ik nodig. Ik wil daar nu vol voor gaan. Ik wil verhalen maken, verhalen schrijven en contact maken met mensen. Dat wil ik doen. Want dat ben ik. +

5 8 zegenrijk Jeannette den Ouden Ik voelde haar schaamte, haar pijn. foto Pxhere Ze belde of ik langs wilde komen. Na misschien wel twintig jaar! Ze wilde iets rechtzetten. We maakten een afspraak. Ik herinnerde ik me hoe we elkaar hadden ontmoet. Ze kwam met iemand mee naar de kerk. Na de dienst hadden we kennisgemaakt en toen had ze gevraagd of ze een keer met me mocht praten. Kon dat zomaar? Ja, dat kon. Toen ik kort daarna bij haar op bezoek kwam, begon ze zich te verontschuldigen. Dat ze beslag legde op mijn tijd. Andere mensen maakten veel ergere dingen mee. Maar daarna vertelde ze toch haar verhaal. Op haar 22e was ze getrouwd met een oudere man. Vijftien jaar scheelden ze. Ze was extreem onzeker in die tijd. Hij was een van haar docenten, net gescheiden. Ach, je weet hoe dat gaat. Ze was zwanger geraakt en had haar studie niet afgemaakt. Hij was bereid met haar te trouwen, maar al snel ontdekte ze dat ze niet de enige vrouw was in zijn leven. Ze verontschuldigde zich opnieuw. Vind je het banaal? Ik schudde mijn hoofd. Ze was toch bij hem gebleven. Of liever gezegd: hij kwam steeds weer bij haar terug, soms na maanden van afwezigheid. En dan geloofde ze zijn beloftes en probeerde ze het opnieuw. Ze kregen zelfs nog twee kinderen. Ze wist niet waarom ze nooit was weggegaan. Voor de kinderen? Omdat ze geen diploma s had? Ze schaamde zich, zei ze. Ze moet toen een jaar of vijftig zijn geweest. Ze zag eruit alsof ze de leeftijd had van haar man. En nu dronken we opnieuw samen koffie. Ze vertelde dat haar man een jaar geleden was overleden. Hoe hij Alzheimer had gekregen en langzaam was weggegleden naar een andere wereld, waarin ze hem niet meer met woorden kon bereiken. Maar, zei ze, ik kwam elke dag. We wandelden veel. Gingen oliebollen eten bij zo n ouderwetse kraam. Daar hield hij van. Of een rondje hertenkamp. Hij was zoveel zachter. Aanhankelijker. Ze pauzeerde. Keek naar buiten, terwijl ze verder vertelde. Vlak voor haar man stierf, was hij jarig. De kinderen waren er en hun partners. Alle kleinkinderen. Ze zaten in een kring aan tafel, in het verzorgingshuis waar hij sinds een paar maanden woonde. Het kleinste kleinkind vroeg: Weet je wel hoe ik heet, opa? Nee, dat wist hij niet. Hij had verwilderd de kring rondgekeken. Het was duidelijk dat hij van niemand de naam meer kende. Tot hij opeens haar had gezien. Hoe zijn ogen waren gaan stralen en hoe hij haar naam had genoemd. Enkele dagen daarna was hij lelijk gevallen en gestorven in het ziekenhuis. We zwegen. Opeens keek ze me aan en lachte: Hij wist alleen nog míjn naam. Mijn naam. Als enige. +

16 Leg over een ander geen vals getuigenis af. Exodus 20

16 Leg over een ander geen vals getuigenis af. Exodus 20 1Toen sprak God deze woorden: 2 Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 3Vereer naast mij geen andere goden. 4Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets

Nadere informatie

Marcus 8,27-9,1 en Deut. 4, 1en 2, september 2015 Doesburg 9 september 2018 Hengelo Gld.

Marcus 8,27-9,1 en Deut. 4, 1en 2, september 2015 Doesburg 9 september 2018 Hengelo Gld. Marcus 8,27-9,1 en Deut. 4, 1en 2, 9-20 6 september 2015 Doesburg 9 september 2018 Hengelo Gld. Thema: Wie zeggen de mensen dat ik ben? Inleiding: In het Evangelie van Marcus horen we vandaag de vraag

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

LES 8. Toen Jezus dorst kreeg. Sabbat

LES 8. Toen Jezus dorst kreeg. Sabbat Toen Jezus dorst kreeg Sabbat Doe Lees Johannes 4. 54 Had je ooit geen water meer om te drinken? Of heb je ooit hele erge dorst gehad? Dit verhaal gaat over hele erge dorst hebben. Water willen drinken.

Nadere informatie

INHOUD. 3 Inleiding 4 Kiezen voor het leven DRIE GOUDEN TIPS OM VOLUIT TE LEVEN

INHOUD. 3 Inleiding 4 Kiezen voor het leven DRIE GOUDEN TIPS OM VOLUIT TE LEVEN INHOUD 3 Inleiding 4 Kiezen voor het leven DRIE GOUDEN TIPS OM VOLUIT TE LEVEN 7 Verdriet uit je hart en verdriet om je zorgen 11 De belangrijkste relatie is die met jezelf 14 In dankbaarheid ligt geluk

Nadere informatie

Job heeft gelijk. Elke systeem dat God gebruikt om te verklaren, doet de Eeuwige tekort. Uiteindelijk is de vraag: Willen we God begrijpen en vatten..

Job heeft gelijk. Elke systeem dat God gebruikt om te verklaren, doet de Eeuwige tekort. Uiteindelijk is de vraag: Willen we God begrijpen en vatten.. Zondag 24 juni 2018 Job 38: 1 5, 16-18, 31 38 Job 40: 1 5 Marcus 4: 35 41 Wat doe je als het gaat stormen in je leven? Met tieners van INBTWN had ik het erover een paar weken geleden. Overboord springen

Nadere informatie

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem Gedichten voor de rouwkaart Uitvaart Zorgcentra Nederland Uitvaartcentrum Haarlem Onderdeel van 1 1. 't Verlies was er al voor het einde de rouw, voordat het afscheid kwam, toen die onzekere verwarring

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

KIEZEN VOOR WERK: HANDLEIDING

KIEZEN VOOR WERK: HANDLEIDING CASUS: AMINA Alle vrijheid die ik in Turkije had verdwijnt. Ik voelde me opgesloten en depressief. Toen ik mijn man leerde kennen ben ik misschien te veel van dingen uitgegaan en heb ik te weinig gevraagd.

Nadere informatie

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN GEBED OM VERGEVING De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus van elke viering een belangrijke betekenis en functie. De afstand die in het dagelijkse leven tussen God en mens

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

LES 11. Het onzichtbare koninkrijk. Sabbat

LES 11. Het onzichtbare koninkrijk. Sabbat Het onzichtbare koninkrijk Heeft iemand ooit iets tegen je gezegd waardoor je anders gaat nadenken dan je daarvoor deed? Hoe heeft dat je leven veranderd? Denk aan een een jongen van jouw leeftijd die

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

met wat Hij zegt", dacht hij. "Ik wil dat jullie zo veel dingen leren", zei Jezus. "Als je echt

met wat Hij zegt, dacht hij. Ik wil dat jullie zo veel dingen leren, zei Jezus. Als je echt Meer geheimen van het Koninkrijk Heb je ooit zo een radicale dienst gehoord dat jij meteen wilde veranderen, maar dat het anderen juist boos maakte? Velen die in het publiek van Jezus zaten, hadden die

Nadere informatie

IN JOU VIND IK VREUGDE

IN JOU VIND IK VREUGDE IN JOU VIND IK VREUGDE Zwolle Dominicaner 13 jan 2019 19:00 uur Voorgangers: Jolanda Molenaar en Mariska van Beusichem Lieve, veelkleurige mensen, Koude winters komen allang niet meer met een oostenwind

Nadere informatie

God draagt ons. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

God draagt ons. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Preek Jesaja 46:1-4 PG Zandvoort 17 februari 2019 God draagt ons Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een man die ik ken had een lieve vrouw en vier jonge kinderen. En toen, zomaar, van het ene op het

Nadere informatie

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf.

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf. Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft. Het is een lang woord en het wordt vaak afgekort tot ALS. Niet veel

Nadere informatie

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Parabel geschreven door Neale Donald Walsch Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen God zei: Ik weet wie ik ben! God zei: Dat is heel mooi. Wie ben

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Exodus 3-4 God zal er zijn

Exodus 3-4 God zal er zijn Exodus 3-4 God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Tevredenheid 1. Tevreden over wat je hebt gedaan 8 2. Tevreden in alle omstandigheden Tevreden met weinig Tevreden met wat je hebt 14

Tevredenheid 1. Tevreden over wat je hebt gedaan 8 2. Tevreden in alle omstandigheden Tevreden met weinig Tevreden met wat je hebt 14 Inhoud Tevredenheid 1. Tevreden over wat je hebt gedaan 8 2. Tevreden in alle omstandigheden 10 3. Tevreden met weinig 12 4. Tevreden met wat je hebt 14 Angst 5. Angst voor mensen 16 6. Angst voor God

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Bijlage 3: Interview cliënt

Bijlage 3: Interview cliënt Bijlage 3: Interview cliënt Zowel cliënt als een vader Hoeveel kinderen heb je? 3 kinderen. 1 zoontje en 2 dochters En hoeveel jaar zijn ze? Mijn dochters zijn 11 en 8 jaar. En mijn zoontje is 5 jaar.

Nadere informatie

Kinderbijbelstudies - juli 2008

Kinderbijbelstudies - juli 2008 Kinderbijbelstudies - juli 2008 Tekst: Beryl Voorhoeve Opmaak: Judith Maarsen Gebruikte Bijbelvertaling Het Boek Aangevuld in juni 2013 voor de GO KIDS zendingsreis van 2013. Studie is geschreven voor

Nadere informatie

De Bijbel open (05-01)

De Bijbel open (05-01) 1 De Bijbel open 2013 1 (05-01) Vandaag is het de eerste zaterdag in het nieuwe jaar 2013. Ik wil deze uitzending beginnen met u van harte een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Maar wat is een gezegend

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN

ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN STUDIONLINE JAARGANG 2, NR. 2 ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN RICHTEREN 2 D O M I N E E O N L I N E. O R G RICHTEREN 2 Richteren 2 geeft eigenlijk een korte samenvatting van de inhoud van het boek. Het

Nadere informatie

Lia (21) is klaar met krassen en wil taboe doorbreken - Samenle...

Lia (21) is klaar met krassen en wil taboe doorbreken - Samenle... ! Lia (21) is klaar met krassen en wil taboe doorbreken 04/01/19 om 07:15 Bijgewerkt op 14/02/19 om 11:09 Redactie KW (//kw.be/auteurs/redactie-kw-11.html) Lia is 12 als ze begint met zichzelf te snijden.

Nadere informatie

Jouw superrelatie start nu!

Jouw superrelatie start nu! Jouw superrelatie start nu! Inleiding Herinner jij je je eerste liefde nog? Was je ook zo ontzettend verliefd? Je kon aan niets anders meer denken. Je hoofd en hart stroomden helemaal over. Je had de meest

Nadere informatie

De sprookjesverzamelaar

De sprookjesverzamelaar De sprookjesverzamelaar Lieve ogen die dit boek lezen, lieve warme handen die het vasthebben. Sprookjes zijn de beste reizigers en de succesvolste migranten die ooit op onze prachtige planeet hebben bestaan.

Nadere informatie

Als het licht weer aan gaat

Als het licht weer aan gaat Als het licht weer aan gaat Als het licht weer aan gaat Joyce de Groot Copyright Joyce de Groot Coverontwerp: Gerrit Hendriks ISBN: 978.94.021.5289.0 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 7 Het boek wordt geboren

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Preek 23 sept 2018 ds. Mw. M.W. Gehrels Psalm 139. God kent mij

Preek 23 sept 2018 ds. Mw. M.W. Gehrels Psalm 139. God kent mij Preek 23 sept 2018 ds. Mw. M.W. Gehrels Psalm 139 God kent mij Gemeente van onze opgestane Heer Jezus Christus, Een keer reed ik s avonds laat met de auto naar huis, over een lange, vrij donkere weg. En

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Spreekbeurt Maatschappijleer Seksuele Intimidatie

Spreekbeurt Maatschappijleer Seksuele Intimidatie Spreekbeurt Maatschappijleer Seksuele Intimida Spreekbeurt door een scholier 1814 woorden 23 maart 2003 6,3 99 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Seksuele Intimida: Ik wil mijn spreekbeurt houden over

Nadere informatie

Naam: En jij..? Esther durft! Kinderdienst 3 februari 2019 CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK NIEUWE PEKELA

Naam: En jij..? Esther durft! Kinderdienst 3 februari 2019 CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK NIEUWE PEKELA 3-2-2019 Esther durft! En jij..? Naam: Kinderdienst 3 februari 2019 CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK NIEUWE PEKELA www.cgkpekela.nl www.facebook.com/cgkpekela www.freebibleimages.org 1 Koning Ahasveros

Nadere informatie

Zondag 9 oktober over de maaltijd van de Heer. Lezing: 1 Korinthe 10 : 14 t/m 17, 11: 17 t/m 26

Zondag 9 oktober over de maaltijd van de Heer. Lezing: 1 Korinthe 10 : 14 t/m 17, 11: 17 t/m 26 Zondag 9 oktober 2016 - over de maaltijd van de Heer Lezing: 1 Korinthe 10 : 14 t/m 17, 11: 17 t/m 26 Vandaag vieren we met elkaar als gemeente avondmaal. Heilig Avondmaal. Eigenlijk gebruik ik die woorden

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Tekst: 1 Samuël 13 Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben?

Nadere informatie

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16 Inhoud Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7 Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11 Activiteit 03: Acting out 16 Activiteit 04: Schuld 22 Activiteit 05: Angst 26 Activiteit 06: Verdriet

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016

1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016 1 1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016 2 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben? En ik weet

Nadere informatie

De redding van Zacheüs Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 30 oktober e zondag na Trinitatis

De redding van Zacheüs Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 30 oktober e zondag na Trinitatis De redding van Zacheüs Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 30 oktober 2016 22e zondag na Trinitatis Toralezing: Genesis 12:1-8 Evangelielezing: Lucas 19:1-10 OVERWEGING Als je terug komt in het dorp waar

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

inhoud Inhoudsopgave Literatuur Trefwoorden register

inhoud Inhoudsopgave Literatuur Trefwoorden register inhoud Inhoudsopgave 1. Liefde is 2. Gods plan met seksualiteit 3. Seksualiteit verbindt 4. Verschillen jongens en meiden 5. Schat op het spel 6. Je schat beschermen 7. Seks in je eentje 8. Geen slaaf

Nadere informatie

Cursus DE MACHTIGE MINDSET

Cursus DE MACHTIGE MINDSET Cursus DE MACHTIGE MINDSET Gelukkig worden, begint met de vraag: Wat houdt mij tegen? Neale D. Walsch Inleiding Je mag nu al trots op jezelf zijn. Trots, omdat je de eerste stap hebt gezet om gelukkiger

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

Helaas zijn christenen niet per definitie hartelijke en gastvrije mensen.

Helaas zijn christenen niet per definitie hartelijke en gastvrije mensen. Heb God lief zo goed als je kunt, en heb elkaar lief zoals Jezus ons liefhad. Het is niet niks, wat we net gelezen hebben. Eerst het verhaal van het volk Israel. Gevlucht uit Egypte, een lange vermoeiende

Nadere informatie

Vragende oogjes Een mondje dat zwijgt Alleen op een bankje En het grote gevoel van eenzaamheid

Vragende oogjes Een mondje dat zwijgt Alleen op een bankje En het grote gevoel van eenzaamheid Wat doe je als grootouder wanneer je kleinkinderen een scheiding meemaken? Scheiding, Grootouders, Kleinkinderen Hilde Van Roeyen Als kleuterjuf kwam Hilde Van Roeyen van nabij in contact met kinderen

Nadere informatie

De gebroeders Leeuwenhart

De gebroeders Leeuwenhart Astrid Lindgren De gebroeders Leeuwenhart vertaald door Rita Törnqvist-Verschuur met tekeningen van Ilon Wikland Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Hoofdstuk 1 Wat ik nu ga vertellen gaat over mijn broer. Over

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Abdul Fatah al-sisi 90% is moslim, 10% is christen

Abdul Fatah al-sisi 90% is moslim, 10% is christen Hoofdstad: Regeringsleider: Godsdienst: Taal: Caïro Abdul Fatah al-sisi 90% is moslim, 10% is christen Arabisch Egypte in de Bijbel Egypte wordt heel vaak genoemd in de Bijbel. Abraham en de zonen van

Nadere informatie

In de bijlage vind je de verhalen van Floris (16), Hiltje (13), Joshua (16) en Wietske (46). Ze komen uit het boekje Ik ben geliefd!

In de bijlage vind je de verhalen van Floris (16), Hiltje (13), Joshua (16) en Wietske (46). Ze komen uit het boekje Ik ben geliefd! Het kwaad Verdieping: Persoonlijke verhalen Leeftijd: 13-16 Thema: Tijdsduur: 20+ min. In de verdiepingsfase ga je met de jongeren in op hun persoonlijke verhalen Duur: 30 minuten Nodig: twee verhalen

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Werkstuk Levensbeschouwing Boeddhisme

Werkstuk Levensbeschouwing Boeddhisme Werkstuk Levensbeschouwing Boeddhisme Werkstuk door een scholier 1820 woorden 26 januari 2005 4,5 1 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing Leed van boeddhist is diep én anders Hoe denken de Boeddhisten

Nadere informatie

Lucas 22,39-46 Jezus bidt

Lucas 22,39-46 Jezus bidt Lucas 22,39-46 Jezus bidt Tweede zondag van de Lijdenstijd Gezinsdienst Liturgie Lied: opwekking 489 Lied: opwekking 430 Votum / groet Lied: psalm 22:1,5 Gebed Wet Lied: E&R bundel 245: 1,2,3 Lezing: Lucas

Nadere informatie

Verdiepingsbijeenkomst over hoe we in het Avondmaal verbonden zijn met Christus en met elkaar als één lichaam.

Verdiepingsbijeenkomst over hoe we in het Avondmaal verbonden zijn met Christus en met elkaar als één lichaam. Je ziet het niet, toch gebeurt het Leeftijd: 9-12 Thema: avondmaal, Jezus, kerk, lichaam Verdiepingsbijeenkomst over hoe we in het Avondmaal verbonden zijn met Christus en met elkaar als één lichaam. Doelen

Nadere informatie

Zondag 21 mei zondag Rogate bidt. Lezingen: Exodus 32 : 1 14 Johannes 16 : 23 27

Zondag 21 mei zondag Rogate bidt. Lezingen: Exodus 32 : 1 14 Johannes 16 : 23 27 Zondag 21 mei zondag Rogate bidt Lezingen: Exodus 32 : 1 14 Johannes 16 : 23 27 Bij het voorbereiden van deze dienst, stootte ik op een vraag vergelijkbaar met de vraag van vorige week. Vorige week op

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

LES 7 DE MANIER OM TE AANBIDDEN!

LES 7 DE MANIER OM TE AANBIDDEN! DE MANIER OM TE AANBIDDEN! Heb je een favoriete predikant of leraar? Wat is volgens jou de reden dat je die persoon zo graag mag? Heb je die persoon vertelt hoe je over hem of haar denkt? Stel je voor

Nadere informatie

Ha lo! Ik ben dokter Jesse 1 Toen ik op de basisschool zat, kreeg ik zomaar opeens epilepsie. Ik wist toen helemaal niet dat dat bestond. Bij mij is het overgegaan. Ik ben dokter geworden en leg nu aan

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

Inleiding. OMGANGSKUNDE OEFENINGEN Isa Goossens

Inleiding. OMGANGSKUNDE OEFENINGEN Isa Goossens Inleiding Omgangskunde draait om contact maken. Met deze oefeningen hoop ik dat u echt contact kan maken met leerlingen. We willen allemaal gezien en gehoord worden. We zijn allemaal mensen en iedereen

Nadere informatie

Thema: Jij telt mee!

Thema: Jij telt mee! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 24 februari 2019 Thema: Jij telt mee! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep diensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

LES 9. Eet, drink en blijf gezond. Doe Lees. Lees. Schrijf Vraag thuis om een leeg blik, Loop Leer. Bid dat je gezonde beslissingen zal.

LES 9. Eet, drink en blijf gezond. Doe Lees. Lees. Schrijf Vraag thuis om een leeg blik, Loop Leer. Bid dat je gezonde beslissingen zal. Eet, drink en blijf gezond Sabbat Doe Lees Daniël 1 door. Lees Zondag 'Eet, drink en blijf gezond.' Schrijf Vraag thuis om een leeg blik, schrijf de power text op een stuk papier en plak deze op het blik.

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

JANUARI. arkbwspiegelssmileysenstilletijdmetgod.indd 3

JANUARI. arkbwspiegelssmileysenstilletijdmetgod.indd 3 JANUARI 3 arkbwspiegelssmileysenstilletijdmetgod.indd 3 05-07-16 09:56 1 JANUARI De Heer houdt zich echt aan zijn belofte, ook al beweren sommige mensen van niet. Hij wacht omdat hij geduld heeft met jullie!

Nadere informatie

Ik mis je in alle kleuren

Ik mis je in alle kleuren Ik mis je in alle kleuren Ik mis je in alle kleuren Met gedichten van Margreet Jansen en illustraties van Angelique Bosman Voor... een lotgenotengroep van de Stichting Jonge Helden Ik schrijf je vandaag

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Viering voor de 1e zondag van de missiemaand 7 oktober e zondag doorheen het jaar B

Viering voor de 1e zondag van de missiemaand 7 oktober e zondag doorheen het jaar B Viering voor de 1e zondag van de missiemaand 27 e zondag doorheen het jaar B Alle Bijbelteksten werden genomen uit de Bijbel in Gewone Taal. Deze viering is een uitgave van Missio vzw: Vorstlaan 199, 1160

Nadere informatie

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Mensen zoeken hulp omdat ze overhoop liggen met zichzelf of met anderen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige mensen worden

Nadere informatie

Gemeente van Jezus Christus, Misschien kent u het verhaal van de man in de put?! Een man viel in een put en kon er niet meer uit.

Gemeente van Jezus Christus, Misschien kent u het verhaal van de man in de put?! Een man viel in een put en kon er niet meer uit. WOORDEN VAN UITLEG Gemeente van Jezus Christus, Misschien kent u het verhaal van de man in de put?! Een man viel in een put en kon er niet meer uit. Een meelevend iemand kwam langs en sprak: ik voel met

Nadere informatie

Een gesprekje met God de kleine Ziel en de zon

Een gesprekje met God de kleine Ziel en de zon de kleine Ziel en de zon Een kinderparabel gebaseerd op Een ongewoon gesprek met Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen zei: Ik weet wie ik ben! zei: Dat is heel mooi. Wie ben je dan? En het Zieltje

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Lucas 24: Geloof jij het?!

Lucas 24: Geloof jij het?! Lucas 24:13-35 - Geloof jij het?! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

13 Jij en pesten. Ervaring

13 Jij en pesten. Ervaring 82 13 Jij en pesten Wat doe ik hier vandaag? P Ik word me ervan bewust hoe erg het is om iemand te pesten en gepest te worden. P Ik leer dat ik met anderen steeds weer respectvol moet omgaan. P Ik ken

Nadere informatie

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam Hans Kuyper F-Side Story Tekeningen Annet Schaap leopold / amsterdam De eerste woorden Naomi was geen bang meisje. Nou ja, meestal niet. Extreem grote spinnen ging ze liever uit de weg, en al te opdringerige

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Een honderd jaar oude vriend door Bianca Schepel

Boekverslag Nederlands Een honderd jaar oude vriend door Bianca Schepel Boekverslag Nederlands Een honderd jaar oude vriend door Bianca Schepel Boekverslag door een scholier 1384 woorden 14 jaar geleden 2 2 keer beoordeeld Auteur Genre Bianca Schepel Jeugdboek Eerste uitgave

Nadere informatie

ZEGENGEBEDEN. Ik zegen je ogen, opdat jullie met hartelijke ogen elkaar zouden benaderen en blijven dragen.

ZEGENGEBEDEN. Ik zegen je ogen, opdat jullie met hartelijke ogen elkaar zouden benaderen en blijven dragen. ZEGENGEBEDEN Voor we uiteengaan, heb ik voor ieder van jullie en voor elke dag die komt nog deze wensen... Ik wens je... heel veel geluk zoveel dat je er wat kunt van afstaan aan een ander, een goede gezondheid

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord De goddelijke Minnaar 9. Hoofdstuk 1 De vijf liefdestalen begrijpen 20. Hoofdstuk 2 God spreekt liefdestaal 1: positieve woorden 34

Inhoud. Voorwoord De goddelijke Minnaar 9. Hoofdstuk 1 De vijf liefdestalen begrijpen 20. Hoofdstuk 2 God spreekt liefdestaal 1: positieve woorden 34 Inhoud Voorwoord De goddelijke Minnaar 9 Hoofdstuk 1 De vijf liefdestalen begrijpen 20 Hoofdstuk 2 God spreekt liefdestaal 1: positieve woorden 34 Hoofdstuk 3 God spreekt liefdestaal 2: tijd en aandacht

Nadere informatie

ONTMOETINGEN MET GOD. Studielessen voor 4-7 jarigen. Dit werkboek is van

ONTMOETINGEN MET GOD. Studielessen voor 4-7 jarigen. Dit werkboek is van ONTMOETINGEN MET GOD Studielessen voor 4-7 jarigen. Dit werkboek is van maart 2004 Deze lessen zijn samengesteld en opgemaakt door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Gita Siebers November 2009 MENS IN WORDING

Gita Siebers November 2009 MENS IN WORDING Gita Siebers November 2009 MENS IN WORDING Een reis naar binnen Foto s, schilderij en tekst: Gita Siebers, tenzij anders vermeld 1 juli 1997 Waarom voel ik me zo afgesneden van mezelf? Waarom ben ik niet

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Overweging bij Johannes 4: 5-30 en 39. Lieve mensen,

Overweging bij Johannes 4: 5-30 en 39. Lieve mensen, Overweging bij Johannes 4: 5-30 en 39 "De vrouw bij de bron..." Gemert, 17 april 2016 Lieve mensen, Veel water vandaag in de lezingen. Het hert uit die voor veel mensen bekende psalm 42, dat smacht naar

Nadere informatie

zondag 28 februari 2016 in het Kruispunt

zondag 28 februari 2016 in het Kruispunt zondag 28 februari 2016 in het Kruispunt lezing oude testament (lector) Exodus 6, 2-8 lied Liedboek 103 c, 1. 2. 3. Loof de koning, heel mijn wezen... lezing nieuwe testament (lector) Lucas 13, 1-9 lied

Nadere informatie

Prikkelmijders+en+Prikkelzoekers+

Prikkelmijders+en+Prikkelzoekers+ Prikkelmijders+en+Prikkelzoekers+ Vandaag heb je kennis gemaakt met Daan en Sterre. Als Daan te veel prikkels krijgt dan sluit hij zich af. Hij krijgt op dat moment zoveel prikkels binnen dat hij even

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Overstapdienst 2019: De grote oversteek Kinderen van de overstap: Tim, Julia, Adam, Twan, Lieke, Casper, Jilda

Overstapdienst 2019: De grote oversteek Kinderen van de overstap: Tim, Julia, Adam, Twan, Lieke, Casper, Jilda Orde voor de viering op zondag 7 juli 2019 aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk Overstapdienst 2019: De grote oversteek Kinderen van de overstap: Tim, Julia, Adam, Twan, Lieke, Casper, Jilda Welkom

Nadere informatie

Levende Verhalen Het verhaal van Anke

Levende Verhalen Het verhaal van Anke 1 Levende Verhalen Het verhaal van Anke Anke is een krachtige, levenslustige vrouw die midden in haar leven staat. Ze heeft een intensieve baan als leidinggevende in de zorg en naast haar drukke baan is

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Haarlem, 11 oktober lieve moeder van me,

Haarlem, 11 oktober lieve moeder van me, Haarlem, 11 oktober 2009 lieve moeder van me, speciaal vroeg opgestaan ben ik, omdat ik 's morgens vroeg makkelijker verhalen vertel. Want ik wilde u graag dit verhaal geven voor uw verjaardag, maar hoe

Nadere informatie