OCTA+ "LED" OFFLINE. Artikel 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCTA+ "LED" OFFLINE. Artikel 3"

Transcriptie

1 OCTA+ "LED" OFFLINE Artikel 1 De onderneming OCTA+ NV, met hoofdzetel op de Schaarbeeklei 600 te 1800 Vilvoorde, ingeschreven op de Kruispuntbank onder het nummer KBO (hierna de organisator genoemd), organiseert een spelwedstrijd met aankoopverplichting in de deelnemende OCTA+ tankstation (lijst in bijlage) en gratis via het OCTA+ LED spel op internet. De spelwedstrijd start op 06/10/2014 en eindigt op 31/12/2014. Artikel 2 De wedstrijd vindt plaats in België en is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die meerderjarig is, in eigen naam speelt en gedomicilieerd is in België, Groothertogdom Luxemburg of Frankrijk, met uitzondering van het personeel van OCTA+ en van de onderneming Tayo, de onderneming The Manifest, de onderaannemers, de personeelsleden en hun familieleden in de 1ste en de 2de graad. De wedstrijd wordt aangekondigd op de radio, via het internet en via promotiemateriaal in de deelnemende OCTA+ tankstations (lijst in bijlage). Artikel 3 De deelnemer die met de actie meespeelt in één van de deelnemende OCTA+ tankstations (lijst in bijlage) ontvangt een deelnamebiljet (kras & win) wanneer hij zijn tank voor minstens 30 liter vult met brandstof naar keuze. De deelnemer moet de hoofdvraag juist beantwoorden door het vak te krassen dat overeenstemt met het juiste antwoord. Als hij een J ontdekt, dan mag hij het prijsvak krassen om zijn geschenk te ontdekken. Om zijn cadeau te ontvangen of te genieten van zijn energiecheque, zal de deelnemer de instructies moeten opvolgen die in het prijsvak vermeld staan. De deelnemer die op internet speelt moet het reglement OCTA+ LED Spel raadplegen. Artikel 4 De te winnen prijzen voor de wedstrijd bestaan uit: 5000 OCTA+ LED- lampen Home Edition by Luman : ex GU 10 spots 5 watt /450 lumen ex E14 vlamtype 3,5 watt /350 lumen ex E27 boltype 7 watt/650 lumen kortingsbonnen van 2 incl. btw op een OCTA+ LED- lamp Home Edition by Luman De troostprijs voor alle deelnemer bestaat uit: 25 korting op een Elektriciteit of Gas Energy Box contract Deze aanbieding is geldig voor elk contract afgesloten tussen 06/10/14 en 31/12/14. Uitsluitend geldig voor particuliere klanten voor het product Elektriciteit en Gas OCTA+ ENERGYBOX. Deze korting wordt slechts één keer per jaar

2 toegekend na de start van uw contract. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere kortingen noch inruilbaar voor geld. De korting bestaat uit een uniek bedrag van 25 euro dat afzonderlijk van uw facturen gekrediteerd zal worden aan het einde van elk van de drie periodes van 12 maanden (van datum tot datum bij de start van de levering van uw energie) voor zover dat op elkeen van deze data de duur van contract gerespecteerd wordt voor de twee energievormen en er geen enkele factuur verschuldigd is. Artikel 5 De gewonnen prijzen zijn persoonlijk. Ze kunnen niet worden omgeruild noch tegen hun waarde in geld worden ingeruild. De prijzen/cheques zijn geldig tot en met 17/01/2014 en zullen opgeëist moeten worden voor deze datum. Er zal slechts één lot per persoon verdeeld worden (persoon die zich aandient met zijn biljet). Artikel 6 De winnaars moeten zich richten naar het wedstrijdreglement. Indien een winnaar niet aan de criteria van dit reglement voldoet, zal de prijs niet worden toegekend en blijft hij eigendom van de organisator. Er zal geen enkele communicatie gebeuren, noch schriftelijk, noch telefonisch, over de wedstrijd of over de bepaling van de winnaars. Er wordt geen enkele betwisting aanvaard over de formulering van dit reglement. Artikel 7 De winnaars aanvaarden zonder enige beperking dat hun namen gebruikt worden voor promotionele doeleinden, zonder dat hen dit recht geeft op een vergoeding, een auteursrecht of een ander voordeel dan de prijs die hen is toegekend. Artikel 8 De deelnemers verlenen de toestemming om hun identiteit te laten controleren. Elke valse verklaring, identiteitsvermelding of vals adres leidt tot een onmiddellijke schrapping van de deelnemer. Artikel 9 Het volledige reglement van deze wedstrijd kan geraadpleegd worden op of door te schrijven naar OCTA+ Energie, Schaarbeeklei 600, 1800 Vilvoorde en een geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe toe te voegen. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen, te verlengen of eenvoudigweg te annuleren om redenen buiten zijn wil om. Artikel 10 Iedere deelname aan de huidige wedstrijd impliceert dat de speler onvoorwaardelijk akkoord gaat met dit reglement. Vilvoorde, 29 september 2014

3 OCTA+ "LED" ONLINE ARTIKEL 1 ORGANISATIE De wedstrijd OCTA+ is een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna Het spel genoemd), georganiseerd door OCTA+, met maatschappelijke zetel te Schaarbeeklei Vilvoorde KBO nr BRUSSEL (hierna de Organisator genoemd). De wedstrijd loopt van om uur tot om uur. De wedstrijd vindt plaats op de volgende website: en uitsluitend op het Belgische grondgebied. Dit reglement bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze wedstrijd. ARTIKEL 2 DEELNAME Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere meerderjarige persoon die in België woont, uitgezonderd personeelsleden van de organisator en personen en onderaannemers van de organisator die hebben bijgedragen tot de organisatie van de wedstrijd. Zijn eveneens uitgesloten van deelname aan de wedstrijd, de familieleden in de eerste graad van de personen vermeld in de vorige alinea, alsook personen die met hen onder hetzelfde dak leven. De wedstrijd verloopt exclusief via de website De deelname aan het spel impliceert de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en elke beslissing die de organisator neemt in het kader van deze wedstrijd. Behalve in het geval bepaald in het reglement zal met de deelnemers geen schriftelijke, telefonische of andere communicatie uitgewisseld worden en dit noch tijdens noch na dit spel. ARTIKEL 3 - PRIJS De prijzen van deze wedstrijd zijn: loten van aan energie (waardebon 1000 incl. btw om te ruilen in één van de gecommercialiseerde energievormen: elektriciteit, gas, brandstof of stookolie. (als OCTA+ stookolie kan leveren in uw regio. De geleverde liters zullen gefactureerd worden tegen de officiële prijs). In het geval van een ruil voor brandstof, zal OCTA+ een gratis kaart schenken met daarop een bedrag van 1000 incl. btw. Een domiciliëring via bankrekening is echter verplicht om iedere overstijging van deze aangeboden 1000 te dekken. De liters brandstof zullen gefactureerd worden tegen de officiële prijs op de dag waarop de brandstof afgenomen wordt. In het geval van een ruil van de 1000 voor elektriciteit of gas is een overzetting van energieleverancier ten gunste van de NV OCTA+ Energie verplicht. Eens de inschrijving is afgelopen, zal een kredietnota van 1000 incl. btw opgesteld worden en zal iedere bijkomende energie- uitgave op normale wijze betaald moeten worden bij de volgende energielevering), 870 OCTA+ LED- lampen by LUMAN bonnen van 2 korting bij aankoop van een OCTA+ LED- lamp by LUMAN in één van de deelnemende stations. 4. Kortingen van 25 op een ENERGYBOX gas- en/of - elektriciteitscontract voor deelnemers die de hierboven genoemde prijzen niet winnen. Zij zullen uitgedeeld worden volgens de volgende verdeling: 1. Eerste week van de actie (van maandag 6 oktober 2014 tot zondag 12 oktober 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 609 bonnen van

4 Tweede week van de actie (van maandag 13 oktober 2014 tot zondag 19 oktober 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 609 bonnen van 3. Derde week van de actie (van maandag 20 oktober 2014 tot zondag 26 oktober 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 606 bonnen van 4. Vierde week van de actie (van 27 oktober 2014 tot zondag 2 november 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 5. Vijfde week van de actie (van maandag 3 november 2014 tot zondag 9 november 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 6. Zesde week van de actie (van maandag 10 november 2014 tot zondag 16 november 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 7. Zevende week van de actie (van maandag 17 november 2014 tot zondag 23 november 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 8. Achtste week van de actie (van maandag 24 november 2014 tot zondag 30 november 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 9. Negende week van de actie (van maandag 1 december 2014 tot zondag 7 december 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 10. Tiende week van de actie (van maandag 8 december 2014 tot zondag 14 december 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 11. Elfde week van de actie (van maandag 15 december 2014 tot zondag 21 januari 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 1 Twaalfde week van de actie (van maandag 22 december 2014 tot zondag 28 december 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 13. Dertiende week van de actie (van maandag 29 december 2014 tot woensdag 31 december 2014): 1 lot van energie, 30 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 258 bonnen van De winnaars zullen via e- mail op de hoogte gebracht worden van hun winst. De prijzen dienen te worden afgehaald in één van de deelnemende OCTA+ stations (cf. artikel 9). In de PDF, als bijlage bij de mail, zullen de naam, voornaam en telefoonnummer van de speler worden vermeld, alsook een streepjescode en de gegevens van het door de speler gekozen station. Eenzelfde deelnemer kan slechts eenmaal per week deelnemen (van maandag tot zondag) en gedurende de dertiende week van de actie van maandag tot woensdag uur. Eenzelfde deelnemer kan slechts 1 prijs per week winnen. De prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar en kunnen niet omgezet worden in contant geld. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals toegekend. ARTIKEL 4 DEELNAMEWIJZE Deze wedstrijd zal worden bekendgemaakt via de radiocampagne "LED", via het internet door de verzending van een nieuwsbrief op 14 oktober 2014 en via een bannercampagne. Het spel is toegankelijk via de homepage van de website : De deelnemers klikken op een overlayer, op de homepage. Zij hebben drie mogelijkheden. 1. Een unieke code invoeren die vermeld staat op de krabbiljetten die in een tankstation worden ontvangen bij een tankbeurt van minstens 30 liter. Hun gsm- nummer invoeren. Er zal hen vervolgens een SMS (gratis) worden verstuurd met een

5 unieke code, die dient te worden ingegeven in het daarvoor bestemde veld. 3. Een online simulatie maken waarna hen een unieke code meegedeeld zal worden Zij kunnen vervolgens spelen, via een grafische "LED"- animatie. Het resultaat zal vervolgens worden weergegeven. De winnende deelnemer dient zijn/haar naam, voornaam, adres en een opt- in, die toestaat informatie te ontvangen ivm OCTA+, in te vullen om zijn/haar prijs te kunnen ontvangen. De verliezende deelnemer kan zijn/haar adres invullen en een opt- in om informatie ivm OCTA+ te ontvangen. Iedere winnende deelname waarvoor het inschrijvingsformulier niet correct is ingevuld, zal niet als geldig worden beschouwd. Alle kosten voor deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen enkel geval kunnen de deelnemers de deelnamekosten van de organisator eisen. De organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele technische problemen van de website en/of van e- mailsysteem De organisator kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gelijk welke incompatibiliteit tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologieën en de configuratie van de door de deelnemer gebruikte hardware en/of software. De deelname is strikt verbonden aan een uniek telefoonnummer en een uniek e- mailadres en de deelnemer mag in geen geval spelen onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers. Iedere deelnemer mag echter 1 keer per week deelnemen, dus in totaal 13 keer. Deelname of iedere andere manipulatie met behulp van een programma of andere, anders dan het programma van de site en iedere andere wijziging of aanpassing van dit laatste, is verboden en zal bestraft worden met uitsluiting. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment diegenen te diskwalificeren die geprobeerd hebben vals te spelen, de werking van de wedstrijd in het gedrang hebben gebracht of zich niet aan de regels hebben gehouden. In deze gevallen zal de winnaar zijn recht op een prijs ontnomen worden. ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID De Organisator en iedere andere betrokkene kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd gewijzigd zouden moeten worden. Deelname aan het spel impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en traagheid en meer in het algemeen, de risico s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht van gegevens via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Bijgevolg kan de organisator in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat volgt (zonder dat deze opsomming exhaustief is): overdracht via het internet; de slechte werking van het internet en/of de gebruikte software, virussen, bugs, afwijkingen en technische beperkingen; elke technische beperking, van het toestel en software, van welke aard dan ook. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in geval van annulatie, wijziging, onderbreking of uitstel van de wedstrijd in geval van overmacht en/of in geval van een gebeurtenis onafhankelijk van zijn wil. De organisator behoudt zich het recht voor om elke aangekondigde datum uit te stellen. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die geleden wordt door de connectie met de site. De connectie met de website en de deelname aan het spel vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de

6 deelnemers. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma s op zijn hardware en/of zijn site te beschermen tegen om het even welke aantasting. De organisator kan in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden: in geval van verliezen of vertragingen veroorzaakt door internet providers; in geval van technische problemen op de website; in geval van eventuele compatibiliteitsproblemen tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologieën en de door de deelnemer gebruikte hardware- en/of softwareconfiguratie. De organisator verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke ongevallen of schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de gewonnen prijs. De organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en aan het beheer van zijn website. Het is echter mogelijk dat de gereproduceerde of gegeven informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onjuistheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van de organisator of op andere (promotie- )materialen die door de organisator openbaar gemaakt werden op welke wijze dan ook, kunnen niet aan de organisator tegengesteld worden noch voor de organisator enigerlei verplichting doen ontstaan. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen en/of laattijdige leveringen van de prijzen. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van computerproblemen die tot gevolg hebben dat meer prijzen worden toegekend dan gepland. Deze prijzen zullen dan geannuleerd worden en enkel de eerste winnaars van de week (binnen de beperking van de in artikel 2 vermelde hoeveelheden) zullen hun prijs krijgen. ARTIKEL 6 REGLEMENT Een exemplaar van dit reglement is uitsluitend beschikbaar in elektronisch vorm op fr.pdf of fr.pdf. Behalve voor de mededeling van dit reglement en de uitwisselingen met deelnemers zal op geen enkele brief, e- mail, fax of telefoonoproep in verband met deze wedstrijd geantwoord worden. Geen enkel geschil met betrekking tot het reglement zal in aanmerking worden genomen. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of door hun persoonsgegevens en deelnamegegevens te verzenden verklaren de deelnemers grondig kennis genomen te hebben van dit reglement en onvoorwaardelijk alle bepalingen ervan te aanvaarden De organisator kan het reglement op ieder ogenblik wijzigen door een simpele melding hiervan op de site. Deelnemers die reeds deelgenomen hebben aan de wedstrijd vóór een eventuele wijziging in de voorwaarden van de promotiecampagne, zullen gebonden zijn door de 'oude' voorwaarden en niet door de gewijzigde voorwaarden. ARTIKEL 7 - GEGEVENS EN PRIVACY De organisator is de ontvanger van de naamgegevens. De deelnemers worden geïnformeerd dat hun naam, leeftijd en contactgegevens bewaard en verwerkt zullen worden. Het gebruik van deze gegevens is beperkt tot het kader van interne statistieken over de bezoekers van de website. Via uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers ( opt- in ), mag de Organisator persoonsgegevens van de deelnemer opnemen in zijn bestand om deze op de hoogte te houden van latere acties die hem mogelijk interesseren. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: het verstrekken van informatie over producten en diensten, het voeren van direct merchandising acties of promoties, het uitvoeren van statistische analyses of het verbeteren van de producten en diensten van de organisator. Dit alles zal gebeuren met strikte naleving van de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

7 Krachtens de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, hebben de deelnemers het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, toegang te vragen tot deze gegevens en de verbetering ervan te vragen. Hiertoe en voor elke vraag in verband met persoonsgegevens kunnen deelnemers zich tot de organisator als verantwoordelijk voor de verwerking wenden. De organisator zal alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de gegevens te beschermen. Door op de validatieknop te drukken, die de persoonsgegevens verzendt, erkent de gebruiker evenwel dat de overdracht van zijn gegevens op het internet nooit zonder risico is. Schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de persoonlijke gegevens van de deelnemer door personen die niet tot de dienst behoren, kan niet afgewenteld worden op de organisator. Artikel 8 TOEPASSELIJKE RECHT De informaticagegevens van de organisator of zijn onderaannemers worden door de partijen beschouwd als zijnde bewijs van de communicatie en van haar inhoud. Dit reglement valt onder de toepassing van het Belgische recht en elk geschil inzake de toepassing ervan valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. ARTIKEL 9 DEELNEMENDE STATIONS U kan eveneens de deelnemende stations terugvinden in het reglement "LED- actie". DOKTER HUETSTRAAT AVENUE JOHN- FITZGERALD KENNEDY GERAARDSBERGSESTRAAT ZUIDLAAN CHAZALLAAN TERHULPSESTEENWEG BRUSSELSESTEENWEG RUE DE NAMUR KONINKLIJKE BAAN RUE DU SANATORIUM AVENUE AUGUSTE MATTAGNE GRAND'ROUTE RUE DE TOURNAI CHAUSSEE DES ARDENNES CHAUSSEE DE BASTOGNE RUE DE GIVET CHAUSSEE DE CHARLEROI RUE DE BECLINES CHAUSSEE DE CHARLEROI CHAUSSEE DE NIVELLES VANDERSTICHELENSTRAAT BEUKENSTRAAT GRAND ROUTE KOLLEBLOEMENSTRAAT RUE SANSEAU (N4) CHAUSSEE DE LOUVAIN ANDERLECHT RIXENSART AALST BRUSSEL BRUSSEL HOEILAART WATERLOO CHATELET KOKSIJDE MARCINELLE WAVER GAURAIN- RAMECROIX STAMBRUGES (BELOEIL) MAILLEN LONGLIER GRANDHAN LIGNY MONT- SAINT- GUIBERT GENAPPE SOMBREFFE BRUSSEL LINKEBEEK HINGEON BRUSSEL CINEY CHAMPION

8 WATERLOOSESTEENWEG BRUSSEL BASTENAKENPLEIN BRUSSEL LEEUWSTRAAT EIGENBRAKEL CHAUSSEE D'ENGHIEN SAINTES THEOPHILE VANDER ELSTSTRAAT WATERMAAL- BOSVOORDE RUE DE L'ETOILE BIERGES SINT- ANNADREEF BRUSSEL OORLOGSKRUISENLAAN BRUSSEL DIESTSESTRAAT SCHERPENHEUVEL MARIE- JOSELAAN BRUSSEL AVENUE WILMART PERWEZ DAMSTRAAT WEERDE DOMEINLAAN BRUSSEL BEUKENLAAN SINT- GENESIUS- RODE TROONSTRAAT BRUSSEL HENDRIK CONSCIENCELAAN BRUSSEL AARSCHOTSESTEENWEG WILSELE BERGEVEST nov TIENEN GUILLEMINLAAN GERAARDSBERGEN DE SMET DE NAEYERLAAN BRUSSEL LEUVENSESTEENWEG BRUSSEL PASTOOR COPLAAN ZWIJNDRECHT QUAI DU HALAGE FLEMALLE VRIJGEWEIDE BORGERHOUT LIERSESTEENWEG LINT STEEGSTRAAT BALEN VENNEBORGLAAN DEURNE PRINS BOUDEWIJNLAAN EDEGEM HOOGVELDWEG LIER OVERSNESLAAN WILRIJK (ANTWERPEN) TURNHOUTSEBAAN DESSEL HERENTALSESTEENWEG BOUWEL HINGENESTEENWEG BORNEM DORPSTRAAT BERTEM STIPPELSTRAAT SINT- TRUIDEN ZEPPEREN GROTE STEENWEG 94 B 3440 ZOUTLEEUW MEYLANDTLAAN ZOLDER SPILSTRAAT NEEROETEREN STEENSELBERGWEG LANAKEN DIESTSEBAAN SCHAFFEN DIESTSESTEENWEG TIELT (BT.) LEUVENSESTEENWEG AARSCHOT HAMONTERWEG NEERPELT LEOPOLDLAAN OVERPELT HULSTERWEG TESSENDERLO RUE SAINT- NICOLAS GLAIN

9 RUE D'AYWAILLE DOLEMBREUX CHAUSSEE ROOSEVELT AMAY AVENUE NICOLAI HEUSY NEUTRALSTRASSE LONTZEN HERBESTHAL RUE DE LA CLEF MELEN CHAUSSEE DE CHARLEROI LE ROUX CHAUSSEE DE MARCHE ERPENT CHAUSSEE DE NAMUR EGHEZEE RUE DE FOSSES METTET CHAUSSEE DE TIRLEMONT SAUVENIERE RUE MARCEL LESPAGNE HASTIERE RUE SAINT- PIERRE WALCOURT RUE DE FRANCE FRAIRE RUE DE NAMUR PHILIPPEVILLE RUE DE TAILLIS PRE CHATELINEAU RUE ROBESSE GOSSELIES ROUTE DE MONS SOLRE- SUR- SAMBRE RUE DE SARTIAU THUIN CHAUSSEE DE CHARLEROI ANDERLUES ROUTE DE TAMINES FOSSES- LA- VILLE CHAUSSEE DE DINANT ANHEE CHAUSSEE DE MONS CHIMAY RUE DE MONCHERET ACOZ CHAUSSEE DE BERTRIX NEUFCHATEAU CHAUSSEE DE LEUZE HACQUEGNIES AVENUE REINE ASTRID SENEFFE AVENUE WILSON JEMAPPES RUE DE VALENCIENNES HORNU CHAUSSEE D'ASSE PETIT- ENGHIEN PATHOEKEWEG BRUGGE DUDZEELSE STEENWEG DUDZELE BARON RUZETTELAAN ASSEBROEK AUTOBAAN LOPPEM SPOORWEGSTRAAT SINT- MICHIELS MAALSE STEENWEG SINT- KRUIS (BRUGGE) HEISTLAAN RAMSKAPELLE(KNOKKE- HEIST) NIEUWE STEENWEG DE HAAN KUSTLAAN ZEEBRUGGE (BRUGGE) NATIENLAAN KNOKKE- HEIST DUINKERKELAAN DE PANNE BURGEMEESTER GILLONLAAN KORTRIJK ZEDELGEMSESTEENWEG EERNEGEM LICHTERVELDSESTRAAT KOOLSKAMP MARKSESTEENWEG KORTRIJK ERTVELDESTEENWEG 131C 9968 OOSTEEKLO BARON DE GIEYLAAN DE PINTE

10 ASSENEDESTRAAT BASSEVELDE

Wedstrijd OCTA+ «Jackpot»

Wedstrijd OCTA+ «Jackpot» Wedstrijd OCTA+ «Jackpot» Artikel 1 Organisatie De wedstrijd ʻOCTA+ Jackpotʼ is een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna ʻde wedstrijdʼ genoemd), georganiseerd door OCTA+, met maatschappelijke

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Billi

Algemene voorwaarden Billi Indien onderhavig contract wordt afgesloten op afstand in de zin van de wet van 21/12/2013 (wetboek economisch recht) betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument, dan heeft de consument

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET ENOTARIAAT VERSIE 5.0 27 AUGUSTUS 2013 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 Definities... 3 Gebruikers... 3 Voorwerp... 4 II. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE IDENTIFICATIEKAARTEN...

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. EZ Boekhouding: EZ Boekhouding is een Coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61722898 en de leverancier van de Dienst. 2. Klant: de natuurlijke persoon

Nadere informatie