OCTA+ "LED" OFFLINE. Artikel 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCTA+ "LED" OFFLINE. Artikel 3"

Transcriptie

1 OCTA+ "LED" OFFLINE Artikel 1 De onderneming OCTA+ NV, met hoofdzetel op de Schaarbeeklei 600 te 1800 Vilvoorde, ingeschreven op de Kruispuntbank onder het nummer KBO (hierna de organisator genoemd), organiseert een spelwedstrijd met aankoopverplichting in de deelnemende OCTA+ tankstation (lijst in bijlage) en gratis via het OCTA+ LED spel op internet. De spelwedstrijd start op 06/10/2014 en eindigt op 31/12/2014. Artikel 2 De wedstrijd vindt plaats in België en is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die meerderjarig is, in eigen naam speelt en gedomicilieerd is in België, Groothertogdom Luxemburg of Frankrijk, met uitzondering van het personeel van OCTA+ en van de onderneming Tayo, de onderneming The Manifest, de onderaannemers, de personeelsleden en hun familieleden in de 1ste en de 2de graad. De wedstrijd wordt aangekondigd op de radio, via het internet en via promotiemateriaal in de deelnemende OCTA+ tankstations (lijst in bijlage). Artikel 3 De deelnemer die met de actie meespeelt in één van de deelnemende OCTA+ tankstations (lijst in bijlage) ontvangt een deelnamebiljet (kras & win) wanneer hij zijn tank voor minstens 30 liter vult met brandstof naar keuze. De deelnemer moet de hoofdvraag juist beantwoorden door het vak te krassen dat overeenstemt met het juiste antwoord. Als hij een J ontdekt, dan mag hij het prijsvak krassen om zijn geschenk te ontdekken. Om zijn cadeau te ontvangen of te genieten van zijn energiecheque, zal de deelnemer de instructies moeten opvolgen die in het prijsvak vermeld staan. De deelnemer die op internet speelt moet het reglement OCTA+ LED Spel raadplegen. Artikel 4 De te winnen prijzen voor de wedstrijd bestaan uit: 5000 OCTA+ LED- lampen Home Edition by Luman : ex GU 10 spots 5 watt /450 lumen ex E14 vlamtype 3,5 watt /350 lumen ex E27 boltype 7 watt/650 lumen kortingsbonnen van 2 incl. btw op een OCTA+ LED- lamp Home Edition by Luman De troostprijs voor alle deelnemer bestaat uit: 25 korting op een Elektriciteit of Gas Energy Box contract Deze aanbieding is geldig voor elk contract afgesloten tussen 06/10/14 en 31/12/14. Uitsluitend geldig voor particuliere klanten voor het product Elektriciteit en Gas OCTA+ ENERGYBOX. Deze korting wordt slechts één keer per jaar

2 toegekend na de start van uw contract. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere kortingen noch inruilbaar voor geld. De korting bestaat uit een uniek bedrag van 25 euro dat afzonderlijk van uw facturen gekrediteerd zal worden aan het einde van elk van de drie periodes van 12 maanden (van datum tot datum bij de start van de levering van uw energie) voor zover dat op elkeen van deze data de duur van contract gerespecteerd wordt voor de twee energievormen en er geen enkele factuur verschuldigd is. Artikel 5 De gewonnen prijzen zijn persoonlijk. Ze kunnen niet worden omgeruild noch tegen hun waarde in geld worden ingeruild. De prijzen/cheques zijn geldig tot en met 17/01/2014 en zullen opgeëist moeten worden voor deze datum. Er zal slechts één lot per persoon verdeeld worden (persoon die zich aandient met zijn biljet). Artikel 6 De winnaars moeten zich richten naar het wedstrijdreglement. Indien een winnaar niet aan de criteria van dit reglement voldoet, zal de prijs niet worden toegekend en blijft hij eigendom van de organisator. Er zal geen enkele communicatie gebeuren, noch schriftelijk, noch telefonisch, over de wedstrijd of over de bepaling van de winnaars. Er wordt geen enkele betwisting aanvaard over de formulering van dit reglement. Artikel 7 De winnaars aanvaarden zonder enige beperking dat hun namen gebruikt worden voor promotionele doeleinden, zonder dat hen dit recht geeft op een vergoeding, een auteursrecht of een ander voordeel dan de prijs die hen is toegekend. Artikel 8 De deelnemers verlenen de toestemming om hun identiteit te laten controleren. Elke valse verklaring, identiteitsvermelding of vals adres leidt tot een onmiddellijke schrapping van de deelnemer. Artikel 9 Het volledige reglement van deze wedstrijd kan geraadpleegd worden op of door te schrijven naar OCTA+ Energie, Schaarbeeklei 600, 1800 Vilvoorde en een geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe toe te voegen. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen, te verlengen of eenvoudigweg te annuleren om redenen buiten zijn wil om. Artikel 10 Iedere deelname aan de huidige wedstrijd impliceert dat de speler onvoorwaardelijk akkoord gaat met dit reglement. Vilvoorde, 29 september 2014

3 OCTA+ "LED" ONLINE ARTIKEL 1 ORGANISATIE De wedstrijd OCTA+ is een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna Het spel genoemd), georganiseerd door OCTA+, met maatschappelijke zetel te Schaarbeeklei Vilvoorde KBO nr BRUSSEL (hierna de Organisator genoemd). De wedstrijd loopt van om uur tot om uur. De wedstrijd vindt plaats op de volgende website: en uitsluitend op het Belgische grondgebied. Dit reglement bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze wedstrijd. ARTIKEL 2 DEELNAME Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere meerderjarige persoon die in België woont, uitgezonderd personeelsleden van de organisator en personen en onderaannemers van de organisator die hebben bijgedragen tot de organisatie van de wedstrijd. Zijn eveneens uitgesloten van deelname aan de wedstrijd, de familieleden in de eerste graad van de personen vermeld in de vorige alinea, alsook personen die met hen onder hetzelfde dak leven. De wedstrijd verloopt exclusief via de website De deelname aan het spel impliceert de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en elke beslissing die de organisator neemt in het kader van deze wedstrijd. Behalve in het geval bepaald in het reglement zal met de deelnemers geen schriftelijke, telefonische of andere communicatie uitgewisseld worden en dit noch tijdens noch na dit spel. ARTIKEL 3 - PRIJS De prijzen van deze wedstrijd zijn: loten van aan energie (waardebon 1000 incl. btw om te ruilen in één van de gecommercialiseerde energievormen: elektriciteit, gas, brandstof of stookolie. (als OCTA+ stookolie kan leveren in uw regio. De geleverde liters zullen gefactureerd worden tegen de officiële prijs). In het geval van een ruil voor brandstof, zal OCTA+ een gratis kaart schenken met daarop een bedrag van 1000 incl. btw. Een domiciliëring via bankrekening is echter verplicht om iedere overstijging van deze aangeboden 1000 te dekken. De liters brandstof zullen gefactureerd worden tegen de officiële prijs op de dag waarop de brandstof afgenomen wordt. In het geval van een ruil van de 1000 voor elektriciteit of gas is een overzetting van energieleverancier ten gunste van de NV OCTA+ Energie verplicht. Eens de inschrijving is afgelopen, zal een kredietnota van 1000 incl. btw opgesteld worden en zal iedere bijkomende energie- uitgave op normale wijze betaald moeten worden bij de volgende energielevering), 870 OCTA+ LED- lampen by LUMAN bonnen van 2 korting bij aankoop van een OCTA+ LED- lamp by LUMAN in één van de deelnemende stations. 4. Kortingen van 25 op een ENERGYBOX gas- en/of - elektriciteitscontract voor deelnemers die de hierboven genoemde prijzen niet winnen. Zij zullen uitgedeeld worden volgens de volgende verdeling: 1. Eerste week van de actie (van maandag 6 oktober 2014 tot zondag 12 oktober 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 609 bonnen van

4 Tweede week van de actie (van maandag 13 oktober 2014 tot zondag 19 oktober 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 609 bonnen van 3. Derde week van de actie (van maandag 20 oktober 2014 tot zondag 26 oktober 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 606 bonnen van 4. Vierde week van de actie (van 27 oktober 2014 tot zondag 2 november 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 5. Vijfde week van de actie (van maandag 3 november 2014 tot zondag 9 november 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 6. Zesde week van de actie (van maandag 10 november 2014 tot zondag 16 november 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 7. Zevende week van de actie (van maandag 17 november 2014 tot zondag 23 november 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 8. Achtste week van de actie (van maandag 24 november 2014 tot zondag 30 november 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 9. Negende week van de actie (van maandag 1 december 2014 tot zondag 7 december 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 10. Tiende week van de actie (van maandag 8 december 2014 tot zondag 14 december 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 11. Elfde week van de actie (van maandag 15 december 2014 tot zondag 21 januari 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 1 Twaalfde week van de actie (van maandag 22 december 2014 tot zondag 28 december 2014): 1 lot van energie, 70 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 602 bonnen van 13. Dertiende week van de actie (van maandag 29 december 2014 tot woensdag 31 december 2014): 1 lot van energie, 30 LED OCTA+- lampen by LUMAN, 25 korting en 258 bonnen van De winnaars zullen via e- mail op de hoogte gebracht worden van hun winst. De prijzen dienen te worden afgehaald in één van de deelnemende OCTA+ stations (cf. artikel 9). In de PDF, als bijlage bij de mail, zullen de naam, voornaam en telefoonnummer van de speler worden vermeld, alsook een streepjescode en de gegevens van het door de speler gekozen station. Eenzelfde deelnemer kan slechts eenmaal per week deelnemen (van maandag tot zondag) en gedurende de dertiende week van de actie van maandag tot woensdag uur. Eenzelfde deelnemer kan slechts 1 prijs per week winnen. De prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar en kunnen niet omgezet worden in contant geld. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals toegekend. ARTIKEL 4 DEELNAMEWIJZE Deze wedstrijd zal worden bekendgemaakt via de radiocampagne "LED", via het internet door de verzending van een nieuwsbrief op 14 oktober 2014 en via een bannercampagne. Het spel is toegankelijk via de homepage van de website : De deelnemers klikken op een overlayer, op de homepage. Zij hebben drie mogelijkheden. 1. Een unieke code invoeren die vermeld staat op de krabbiljetten die in een tankstation worden ontvangen bij een tankbeurt van minstens 30 liter. Hun gsm- nummer invoeren. Er zal hen vervolgens een SMS (gratis) worden verstuurd met een

5 unieke code, die dient te worden ingegeven in het daarvoor bestemde veld. 3. Een online simulatie maken waarna hen een unieke code meegedeeld zal worden Zij kunnen vervolgens spelen, via een grafische "LED"- animatie. Het resultaat zal vervolgens worden weergegeven. De winnende deelnemer dient zijn/haar naam, voornaam, adres en een opt- in, die toestaat informatie te ontvangen ivm OCTA+, in te vullen om zijn/haar prijs te kunnen ontvangen. De verliezende deelnemer kan zijn/haar adres invullen en een opt- in om informatie ivm OCTA+ te ontvangen. Iedere winnende deelname waarvoor het inschrijvingsformulier niet correct is ingevuld, zal niet als geldig worden beschouwd. Alle kosten voor deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen enkel geval kunnen de deelnemers de deelnamekosten van de organisator eisen. De organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele technische problemen van de website en/of van e- mailsysteem De organisator kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gelijk welke incompatibiliteit tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologieën en de configuratie van de door de deelnemer gebruikte hardware en/of software. De deelname is strikt verbonden aan een uniek telefoonnummer en een uniek e- mailadres en de deelnemer mag in geen geval spelen onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers. Iedere deelnemer mag echter 1 keer per week deelnemen, dus in totaal 13 keer. Deelname of iedere andere manipulatie met behulp van een programma of andere, anders dan het programma van de site en iedere andere wijziging of aanpassing van dit laatste, is verboden en zal bestraft worden met uitsluiting. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment diegenen te diskwalificeren die geprobeerd hebben vals te spelen, de werking van de wedstrijd in het gedrang hebben gebracht of zich niet aan de regels hebben gehouden. In deze gevallen zal de winnaar zijn recht op een prijs ontnomen worden. ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID De Organisator en iedere andere betrokkene kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd gewijzigd zouden moeten worden. Deelname aan het spel impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en traagheid en meer in het algemeen, de risico s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht van gegevens via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Bijgevolg kan de organisator in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat volgt (zonder dat deze opsomming exhaustief is): overdracht via het internet; de slechte werking van het internet en/of de gebruikte software, virussen, bugs, afwijkingen en technische beperkingen; elke technische beperking, van het toestel en software, van welke aard dan ook. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in geval van annulatie, wijziging, onderbreking of uitstel van de wedstrijd in geval van overmacht en/of in geval van een gebeurtenis onafhankelijk van zijn wil. De organisator behoudt zich het recht voor om elke aangekondigde datum uit te stellen. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die geleden wordt door de connectie met de site. De connectie met de website en de deelname aan het spel vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de

6 deelnemers. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma s op zijn hardware en/of zijn site te beschermen tegen om het even welke aantasting. De organisator kan in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden: in geval van verliezen of vertragingen veroorzaakt door internet providers; in geval van technische problemen op de website; in geval van eventuele compatibiliteitsproblemen tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologieën en de door de deelnemer gebruikte hardware- en/of softwareconfiguratie. De organisator verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke ongevallen of schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de gewonnen prijs. De organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en aan het beheer van zijn website. Het is echter mogelijk dat de gereproduceerde of gegeven informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onjuistheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van de organisator of op andere (promotie- )materialen die door de organisator openbaar gemaakt werden op welke wijze dan ook, kunnen niet aan de organisator tegengesteld worden noch voor de organisator enigerlei verplichting doen ontstaan. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen en/of laattijdige leveringen van de prijzen. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van computerproblemen die tot gevolg hebben dat meer prijzen worden toegekend dan gepland. Deze prijzen zullen dan geannuleerd worden en enkel de eerste winnaars van de week (binnen de beperking van de in artikel 2 vermelde hoeveelheden) zullen hun prijs krijgen. ARTIKEL 6 REGLEMENT Een exemplaar van dit reglement is uitsluitend beschikbaar in elektronisch vorm op fr.pdf of fr.pdf. Behalve voor de mededeling van dit reglement en de uitwisselingen met deelnemers zal op geen enkele brief, e- mail, fax of telefoonoproep in verband met deze wedstrijd geantwoord worden. Geen enkel geschil met betrekking tot het reglement zal in aanmerking worden genomen. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of door hun persoonsgegevens en deelnamegegevens te verzenden verklaren de deelnemers grondig kennis genomen te hebben van dit reglement en onvoorwaardelijk alle bepalingen ervan te aanvaarden De organisator kan het reglement op ieder ogenblik wijzigen door een simpele melding hiervan op de site. Deelnemers die reeds deelgenomen hebben aan de wedstrijd vóór een eventuele wijziging in de voorwaarden van de promotiecampagne, zullen gebonden zijn door de 'oude' voorwaarden en niet door de gewijzigde voorwaarden. ARTIKEL 7 - GEGEVENS EN PRIVACY De organisator is de ontvanger van de naamgegevens. De deelnemers worden geïnformeerd dat hun naam, leeftijd en contactgegevens bewaard en verwerkt zullen worden. Het gebruik van deze gegevens is beperkt tot het kader van interne statistieken over de bezoekers van de website. Via uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers ( opt- in ), mag de Organisator persoonsgegevens van de deelnemer opnemen in zijn bestand om deze op de hoogte te houden van latere acties die hem mogelijk interesseren. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: het verstrekken van informatie over producten en diensten, het voeren van direct merchandising acties of promoties, het uitvoeren van statistische analyses of het verbeteren van de producten en diensten van de organisator. Dit alles zal gebeuren met strikte naleving van de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

7 Krachtens de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, hebben de deelnemers het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, toegang te vragen tot deze gegevens en de verbetering ervan te vragen. Hiertoe en voor elke vraag in verband met persoonsgegevens kunnen deelnemers zich tot de organisator als verantwoordelijk voor de verwerking wenden. De organisator zal alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de gegevens te beschermen. Door op de validatieknop te drukken, die de persoonsgegevens verzendt, erkent de gebruiker evenwel dat de overdracht van zijn gegevens op het internet nooit zonder risico is. Schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de persoonlijke gegevens van de deelnemer door personen die niet tot de dienst behoren, kan niet afgewenteld worden op de organisator. Artikel 8 TOEPASSELIJKE RECHT De informaticagegevens van de organisator of zijn onderaannemers worden door de partijen beschouwd als zijnde bewijs van de communicatie en van haar inhoud. Dit reglement valt onder de toepassing van het Belgische recht en elk geschil inzake de toepassing ervan valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. ARTIKEL 9 DEELNEMENDE STATIONS U kan eveneens de deelnemende stations terugvinden in het reglement "LED- actie". DOKTER HUETSTRAAT AVENUE JOHN- FITZGERALD KENNEDY GERAARDSBERGSESTRAAT ZUIDLAAN CHAZALLAAN TERHULPSESTEENWEG BRUSSELSESTEENWEG RUE DE NAMUR KONINKLIJKE BAAN RUE DU SANATORIUM AVENUE AUGUSTE MATTAGNE GRAND'ROUTE RUE DE TOURNAI CHAUSSEE DES ARDENNES CHAUSSEE DE BASTOGNE RUE DE GIVET CHAUSSEE DE CHARLEROI RUE DE BECLINES CHAUSSEE DE CHARLEROI CHAUSSEE DE NIVELLES VANDERSTICHELENSTRAAT BEUKENSTRAAT GRAND ROUTE KOLLEBLOEMENSTRAAT RUE SANSEAU (N4) CHAUSSEE DE LOUVAIN ANDERLECHT RIXENSART AALST BRUSSEL BRUSSEL HOEILAART WATERLOO CHATELET KOKSIJDE MARCINELLE WAVER GAURAIN- RAMECROIX STAMBRUGES (BELOEIL) MAILLEN LONGLIER GRANDHAN LIGNY MONT- SAINT- GUIBERT GENAPPE SOMBREFFE BRUSSEL LINKEBEEK HINGEON BRUSSEL CINEY CHAMPION

8 WATERLOOSESTEENWEG BRUSSEL BASTENAKENPLEIN BRUSSEL LEEUWSTRAAT EIGENBRAKEL CHAUSSEE D'ENGHIEN SAINTES THEOPHILE VANDER ELSTSTRAAT WATERMAAL- BOSVOORDE RUE DE L'ETOILE BIERGES SINT- ANNADREEF BRUSSEL OORLOGSKRUISENLAAN BRUSSEL DIESTSESTRAAT SCHERPENHEUVEL MARIE- JOSELAAN BRUSSEL AVENUE WILMART PERWEZ DAMSTRAAT WEERDE DOMEINLAAN BRUSSEL BEUKENLAAN SINT- GENESIUS- RODE TROONSTRAAT BRUSSEL HENDRIK CONSCIENCELAAN BRUSSEL AARSCHOTSESTEENWEG WILSELE BERGEVEST nov TIENEN GUILLEMINLAAN GERAARDSBERGEN DE SMET DE NAEYERLAAN BRUSSEL LEUVENSESTEENWEG BRUSSEL PASTOOR COPLAAN ZWIJNDRECHT QUAI DU HALAGE FLEMALLE VRIJGEWEIDE BORGERHOUT LIERSESTEENWEG LINT STEEGSTRAAT BALEN VENNEBORGLAAN DEURNE PRINS BOUDEWIJNLAAN EDEGEM HOOGVELDWEG LIER OVERSNESLAAN WILRIJK (ANTWERPEN) TURNHOUTSEBAAN DESSEL HERENTALSESTEENWEG BOUWEL HINGENESTEENWEG BORNEM DORPSTRAAT BERTEM STIPPELSTRAAT SINT- TRUIDEN ZEPPEREN GROTE STEENWEG 94 B 3440 ZOUTLEEUW MEYLANDTLAAN ZOLDER SPILSTRAAT NEEROETEREN STEENSELBERGWEG LANAKEN DIESTSEBAAN SCHAFFEN DIESTSESTEENWEG TIELT (BT.) LEUVENSESTEENWEG AARSCHOT HAMONTERWEG NEERPELT LEOPOLDLAAN OVERPELT HULSTERWEG TESSENDERLO RUE SAINT- NICOLAS GLAIN

9 RUE D'AYWAILLE DOLEMBREUX CHAUSSEE ROOSEVELT AMAY AVENUE NICOLAI HEUSY NEUTRALSTRASSE LONTZEN HERBESTHAL RUE DE LA CLEF MELEN CHAUSSEE DE CHARLEROI LE ROUX CHAUSSEE DE MARCHE ERPENT CHAUSSEE DE NAMUR EGHEZEE RUE DE FOSSES METTET CHAUSSEE DE TIRLEMONT SAUVENIERE RUE MARCEL LESPAGNE HASTIERE RUE SAINT- PIERRE WALCOURT RUE DE FRANCE FRAIRE RUE DE NAMUR PHILIPPEVILLE RUE DE TAILLIS PRE CHATELINEAU RUE ROBESSE GOSSELIES ROUTE DE MONS SOLRE- SUR- SAMBRE RUE DE SARTIAU THUIN CHAUSSEE DE CHARLEROI ANDERLUES ROUTE DE TAMINES FOSSES- LA- VILLE CHAUSSEE DE DINANT ANHEE CHAUSSEE DE MONS CHIMAY RUE DE MONCHERET ACOZ CHAUSSEE DE BERTRIX NEUFCHATEAU CHAUSSEE DE LEUZE HACQUEGNIES AVENUE REINE ASTRID SENEFFE AVENUE WILSON JEMAPPES RUE DE VALENCIENNES HORNU CHAUSSEE D'ASSE PETIT- ENGHIEN PATHOEKEWEG BRUGGE DUDZEELSE STEENWEG DUDZELE BARON RUZETTELAAN ASSEBROEK AUTOBAAN LOPPEM SPOORWEGSTRAAT SINT- MICHIELS MAALSE STEENWEG SINT- KRUIS (BRUGGE) HEISTLAAN RAMSKAPELLE(KNOKKE- HEIST) NIEUWE STEENWEG DE HAAN KUSTLAAN ZEEBRUGGE (BRUGGE) NATIENLAAN KNOKKE- HEIST DUINKERKELAAN DE PANNE BURGEMEESTER GILLONLAAN KORTRIJK ZEDELGEMSESTEENWEG EERNEGEM LICHTERVELDSESTRAAT KOOLSKAMP MARKSESTEENWEG KORTRIJK ERTVELDESTEENWEG 131C 9968 OOSTEEKLO BARON DE GIEYLAAN DE PINTE

10 ASSENEDESTRAAT BASSEVELDE

Wedstrijd OCTA+ «Jackpot»

Wedstrijd OCTA+ «Jackpot» Wedstrijd OCTA+ «Jackpot» Artikel 1 Organisatie De wedstrijd ʻOCTA+ Jackpotʼ is een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna ʻde wedstrijdʼ genoemd), georganiseerd door OCTA+, met maatschappelijke

Nadere informatie

WEDSTRIJD «SENSEO Weekend Shopping in London»

WEDSTRIJD «SENSEO Weekend Shopping in London» WEDSTRIJD «SENSEO Weekend Shopping in London» ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De wedstrijd «SENSEO Weekend Shopping in London» is een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna de wedstrijd genoemd), georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kwaremont

Wedstrijdreglement Kwaremont Wedstrijdreglement Kwaremont 1. De firma Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33, 8531 Bavikhove (België) organiseert de Kwaremontbier wedstrijd (hierna de wedstrijd genoemd). Deze wedstrijd loopt van 22

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT SENSEO 1 PHILIPS koffiepadmachine personalisatie

WEDSTRIJDREGLEMENT SENSEO 1 PHILIPS koffiepadmachine personalisatie WEDSTRIJDREGLEMENT SENSEO 1 PHILIPS koffiepadmachine personalisatie ARTIKEL 1 ORGANISATIE De wedstrijd SENSEO PHILIPS koffiepadmachine personalisatie is een wedstrijd (hierna de Wedstrijd genoemd), georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Win een Ecoview (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Lampiris Belgium NV (hierna

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd I Love Mama zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

Om geldig deel te nemen dient de deelnemer onderstaande stappen te doorlopen:

Om geldig deel te nemen dient de deelnemer onderstaande stappen te doorlopen: SPAWAKEUP WEDSTRIJDREGLEMENT ================================== ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap SPADEL, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1030 SCHAARBEEK, Kolonel Bourgstraat 103, organiseert

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd.

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Wedstrijdreglement! 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan 21 (hierna Renault Retail Group of Organisator

Nadere informatie

Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme

Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849,

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

Er kan deelgenomen worden aan de actie via de website www.facebook.com/vatananv. Stemmen worden opgeteld om de winnaar te bepalen.

Er kan deelgenomen worden aan de actie via de website www.facebook.com/vatananv. Stemmen worden opgeteld om de winnaar te bepalen. Wedstrijdreglement: Wie wordt Vatana s Prins & Prinses Carnaval? Artikel 1 VATANA NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3583 Paal-Beringen, Industrieweg 15, verder in dit document vermeld als Vatana

Nadere informatie

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen WEDSTRIJD Win een.vlaanderen ARTIKEL 1 De VZW DNS BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 3001 Leuven, Ubicenter Philipssite, 5/13, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting dewelke

Nadere informatie

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel WEDSTRIJD Het Cécémel Spel ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap FrieslandCampina Belgium, hierna genaamd de Organisator, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 9880 Aalter, Venecolaan 17, organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een citytrip naar Rome

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een citytrip naar Rome WEDSTRIJDREGLEMENT Win een citytrip naar Rome Artikel 1. Organisatie 1.1. De wedstrijd Win een citytrip naar Rome (hierna de Wedstrijd genoemd) is een wedstrijd met aankoopverplichting die wordt georganiseerd

Nadere informatie

INDIENINGSATTEST 2012. - Uittreksel van het proces-verbaal opgesteld op aanvraag van de firma EN3mots -

INDIENINGSATTEST 2012. - Uittreksel van het proces-verbaal opgesteld op aanvraag van de firma EN3mots - SCP GATIMEL ARMENGAUD-GATIMEL de MONTALEMBERT d ESSE Huissiers de Justice Associés 40, rue de Monceau 75008 PARIS 01.53.53.09.10 01.53.53.09.11 jeux@gatimel.com INDIENINGSATTEST 2012 - Uittreksel van het

Nadere informatie

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de online wedstrijd Alpro Pur Enjoy (hierna genoemd: de Wedstrijd ) die zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Sleep een van onze energieke prijzen in de wacht (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock

WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mobistar, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan, 3, met KBO-nummer 0456.810.810, organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot

WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mobistar, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan, 3, met KBO-nummer 0456.810.810, organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Reglement wedstrijden stad Antwerpen

Reglement wedstrijden stad Antwerpen Reglement wedstrijden stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden Artikel 1 De wedstrijd wordt georganiseerd door stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (de organisator). Artikel 2 Over het

Nadere informatie

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz De onderneming Alterfin cvba, waarvan de hoofdzetel zich bevindt aan de Haachtsesteenweg 159 te 1030 Brussel (hierna de organisator ), organiseert van 29

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR

WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM Carrefour market, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO

Nadere informatie

Deze wedstrijd vangt aan op 01/06/2011 en loopt ten einde op 30/06/2011.

Deze wedstrijd vangt aan op 01/06/2011 en loopt ten einde op 30/06/2011. REGLEMENT VOOR DE WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY Artikel 1: Deze wedstrijd wordt georganiseerd door 2 partijen: de parfumerieën Ici Paris XL, Schaarbeeklei 499, 1800 Vilvoorde, Parfums Givenchy

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015 Reglement Gulden Draak-Ambassadeur 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015 Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd Gulden Draak-Ambassadeur

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/07/2015

Wedstrijdreglement 01/07/2015 Wedstrijdreglement 01/07/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Tijd om te Winnen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op www.graceandglory.be/lanceringsactie

Nadere informatie

Reglement kleurwedstrijd Sinterklaas 2014

Reglement kleurwedstrijd Sinterklaas 2014 Reglement kleurwedstrijd Sinterklaas 2014 ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Van 15 oktober 2015 tot en met 18 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming

Nadere informatie

Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light

Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light wedstrijd (hierna genoemd: de Wedstrijd

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Decoranda goes New York, New York (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.decoranda.be

Nadere informatie

REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA

REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA Artikel 1 De wedstrijd COMME CHEZ BADOIT wordt georganiseerd door NV Danone Waters Benelux SA met zetel te Jules

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win 1000 euro shoptegoed Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016 REGLEMENT VOOR NEDERLAND VANAF PAGINA 4 VAN DIT DOCUMENT WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016 Deze regels zijn van toepassing op de Liefmans Vakantie Portugal wedstrijd

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure

WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Win your True Pleasure (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Mondelez Services Nederland b.v.

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS.

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS. INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Made by you wordt georganiseerd door Veritas nv, De Villermontstraat

Nadere informatie

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

Wedstrijdreglement voor de actie UCL flag carriers van NISSAN BELUX

Wedstrijdreglement voor de actie UCL flag carriers van NISSAN BELUX Wedstrijdreglement voor de actie UCL flag carriers van NISSAN BELUX Door deelname aan deze actie zoals bepaald in art. 2 verklaart de deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de toepassing van onderstaande

Nadere informatie

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card.

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card. OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE COLLECT & REFRESH Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie Collect & Refresh (hierna genoemd de Actie ) zijn van toepassing op de actie

Nadere informatie

TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT. "["Win een weekend in Toscane met Carapelli]"

TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT. [Win een weekend in Toscane met Carapelli] TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT "["Win een weekend in Toscane met Carapelli]" Artikel 1: Algemeen 1.1 De BVBA Carapelli België, met maatschappelijke zetel te Carapelli Belgium Diamantstraat 8/210 B-2200

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Zalig Slapen Win een Tempur North bed

Wedstrijdreglement Zalig Slapen Win een Tempur North bed Wedstrijdreglement Zalig Slapen Win een Tempur North bed Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Zalig Slapen - Win een Tempur North bed (hierna: Wedstrijd

Nadere informatie

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden «Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden Artikel 1: Organisator De vereniging zonder winstoogmerk "Special Olympics Belgium" ( de Organisator ), organiseert op basis van het K.B. III/42/CD.585.13-234

Nadere informatie

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Artikel 1: ORGANISATOR De vennootschap MAISONS DU MONDE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in de

Nadere informatie

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement 1. In het kader van de Win 1 jaar gratis elektriciteit - actie biedt EDF Luminus

Nadere informatie

Reglement - VELUX Promotie platte daken

Reglement - VELUX Promotie platte daken Reglement - VELUX Promotie platte daken KOOP 1 VELUX ELEKTRISCH OPENEND PLATDAKVENSTER (TYPE CVP) TUSSEN 1 MEI 2015 EN 31 JULI 2015 EN KRIJG 80 TERUGBETAALD! 1. De firma VELUX N.V. met maatschappelijke

Nadere informatie

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd)

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Producten Grote Publiek (hierna de Organisator genoemd) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De heer Yuri Hellyn Tjampensstraat 10, 8573 Tiegem (hierna: Talktoo ) en ondernemingsnummer BE0839350205, organiseert een wedstrijd onder de benaming TalkToo verkiezing meest klantgerichte

Nadere informatie

ONTWERP Wedstrijdreglement van toepassing op de Croky Ristorante Vespa wedstrijd

ONTWERP Wedstrijdreglement van toepassing op de Croky Ristorante Vespa wedstrijd ONTWERP Wedstrijdreglement van toepassing op de Croky Ristorante Vespa wedstrijd 1. Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk CROKY, met maatschappelijke zetel te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen,

Nadere informatie

REGLEMENT CARREFOUR «ik pak mijn geschenken uit» WEDSTRIJD

REGLEMENT CARREFOUR «ik pak mijn geschenken uit» WEDSTRIJD REGLEMENT CARREFOUR «ik pak mijn geschenken uit» WEDSTRIJD ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd

Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland

WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Mondelez Nederland Services B.V. Postbus 409 4900 AK Oosterhout hierna genoemd de organisator.

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DEELNAME SPEELWIJZE

WEDSTRIJDREGLEMENT DEELNAME SPEELWIJZE WEDSTRIJDREGLEMENT 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Granini50years wedstrijd (hierna te noemen Actie ) van Eckes Granini (verder te noemen: "de Organisator ), gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook

Wedstrijdreglement The Love Game Facebook Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook ARTIKEL 1 ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP Center Parcs Europe N.V. (Belgium), een bijkantoor gevestigd aan de Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem, België van Center

Nadere informatie

De 25 (jaar) telt als het begin valt tussen 1/1/1990 en 31/3/1991.

De 25 (jaar) telt als het begin valt tussen 1/1/1990 en 31/3/1991. Kantoor Verbrugge werd op 28/8/1990 opgericht en is dus 25 jaar! Dit willen we delen met al de personen die ook iets met 25 hebben De 25 (jaar) telt als het begin valt tussen 1/1/1990 en 31/3/1991. Woon

Nadere informatie

Wedstrijdreglement THE BRIDGE Seizoen 3

Wedstrijdreglement THE BRIDGE Seizoen 3 Wedstrijdreglement THE BRIDGE Seizoen 3 Artikel 1: Organisator van de wedstrijd Lumière Publishing NV, met maatschappelijke zetel te Hof ter Mere 28, 9000 Gent (hierna Lumière genoemd) organiseert een

Nadere informatie

Reglement G.H.$Mumm$Dare/Win/Celebrate

Reglement G.H.$Mumm$Dare/Win/Celebrate Reglement G.H.$Mumm$Dare/Win/Celebrate ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PERNOD RICARD BELGIUM, met maatschappelijke zetel op de Charleroise Steenweg 112, 1060 Sint-Gillis organiseert een wedstrijd zonder

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De firma t Kastels Broodje, Turnhoutsebaan 40, B-2460 Kasterlee met ondernemingsnummer BE0629.583.646, RPR Turnhout (hierna: t Kastels Broodje ), organiseert een wedstrijd onder de benaming

Nadere informatie

Artikel 1: Deelname. Artikel 2: Verloop van het wedstrijdspel

Artikel 1: Deelname. Artikel 2: Verloop van het wedstrijdspel De vennootschap Renault België Luxemburg, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel - Pleinlaan 21 organiseert een wedstrijd van 1 september 2009 tot 27 september 2009 de site www.renault.be Artikel 1:

Nadere informatie

"Site": website toegankelijk op het volgende internetadres:

Site: website toegankelijk op het volgende internetadres: Officieel reglement van de online Wedstrijd «Leve Voetbal win een shirt getekend door de Rode Duivels» (hierna het Reglement genoemd) De wedstrijd Leve Voetbal win een shirt getekend door de Rode Duivels

Nadere informatie

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN Artikel 1: ORGANISERENDE ONDERNEMING De Laboratoires Pharmaceutiques ARKOPHARMA, Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te ZI 1ère

Nadere informatie

REGLEMENT DANONE 4Pro - Betrouwbaarheid WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV DANONE SA

REGLEMENT DANONE 4Pro - Betrouwbaarheid WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV DANONE SA REGLEMENT DANONE 4Pro - Betrouwbaarheid WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV DANONE SA Artikel 1 De wedstrijd DANONE 4Pro - Betrouwbaarheid wordt georganiseerd door NV Danone SA met zetel te Jules Cockxstraat

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd Leve Voetbal is een fotowedstrijd met aankoopverplichting van minstens één van de officiële miniduivels

Nadere informatie

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs.

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

REGLEMENT Win een universele oplader op zonne energie WATT s UP- WEDSTRIJD GEORGANISEERD DOOR VORMELEK vzw

REGLEMENT Win een universele oplader op zonne energie WATT s UP- WEDSTRIJD GEORGANISEERD DOOR VORMELEK vzw REGLEMENT Win een universele oplader op zonne energie WATT s UP- WEDSTRIJD GEORGANISEERD DOOR VORMELEK vzw Artikel 1 De wedstrijd Win een universele oplader op zonne energie wordt georganiseerd door Vormelek

Nadere informatie

Alleen de deelnames die conform zijn aan de termijnen van het huidige Reglement zullen worden geaccepteerd.

Alleen de deelnames die conform zijn aan de termijnen van het huidige Reglement zullen worden geaccepteerd. SPELREGELS «Durbuy Adventure» - QUICK BELUX Artikel 1 Organiserende Bedrijf Het bedrijf Quick restaurants N.V.., gezeteld op Louizalaan 65/B11 te Brussel, waarvan de administratieve zetel zich bevindt

Nadere informatie

WEDSTRIJDVOORWAARDEN Bobbejaanland The Forbidden Night

WEDSTRIJDVOORWAARDEN Bobbejaanland The Forbidden Night WEDSTRIJDVOORWAARDEN Bobbejaanland The Forbidden Night Artikel 1 Definities 1.1 Actie: wedstrijd zoals hierna onder artikel 3.1 is beschreven. 1.2 Actieperiode: de hierna in artikel 3.2. bedoelde periode

Nadere informatie

VOLLEDIG REGLEMENT Insider Track spel

VOLLEDIG REGLEMENT Insider Track spel VOLLEDIG REGLEMENT Insider Track spel ARTIKEL 1 Organiserende vennootschap The Grapevine BVBA, handeldrijvende onder de handelsnaam "The Insiders, (hierna de Organiserende Vennootschap ), beheerder van

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Combi-ticket Pukkelpop en verklaring bescherming persoonlijke levenssfeer

Wedstrijdreglement Combi-ticket Pukkelpop en verklaring bescherming persoonlijke levenssfeer Wedstrijdreglement Combi-ticket Pukkelpop en verklaring bescherming persoonlijke levenssfeer I. WEDSTRIJDREGLEMENT Artikel 1. - Voorwerp Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd Combi-ticket Pukkelpop

Nadere informatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator).

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator). WEDSTRIJDREGLEMENT JUNI 2016 1. Organisatie Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator). Deelnemen aan de

Nadere informatie

Deze wedstrijd (hierna ook genoemd: Lidl Winkelkar ) loopt vanaf maandag 05/01/2015, 00u01 tot en met zondag 25/01/2015, 23u59.

Deze wedstrijd (hierna ook genoemd: Lidl Winkelkar ) loopt vanaf maandag 05/01/2015, 00u01 tot en met zondag 25/01/2015, 23u59. SPELREGELS Deze wedstrijd (hierna ook genoemd: Lidl Winkelkar ) loopt vanaf maandag 05/01/2015, 00u01 tot en met zondag 25/01/2015, 23u59. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die

Nadere informatie

Wedstrijdreglement voor Win 100 ontbijtsets Tupperware

Wedstrijdreglement voor Win 100 ontbijtsets Tupperware Wedstrijdreglement voor Win 100 ontbijtsets Tupperware Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Win 100 ontbijtsets Tupperware (hierna genoemd: de Wedstrijd ) die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

WIN PAKKETTEN DAG VAN DE KLANT MET RADIO 2 EN UNIZO

WIN PAKKETTEN DAG VAN DE KLANT MET RADIO 2 EN UNIZO Wedstrijdreglement WIN PAKKETTEN DAG VAN DE KLANT MET RADIO 2 EN UNIZO 1. Organisator Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Vlaamse Radio en Televisieomroep, Radio 2, waarvan de maatschappelijke zetel

Nadere informatie

WIN een trip naar Zuid-Frankrijk MET RADIO 2 EN NMBS Europe

WIN een trip naar Zuid-Frankrijk MET RADIO 2 EN NMBS Europe WIN een trip naar Zuid-Frankrijk MET RADIO 2 EN NMBS Europe Versie: 19 mei 2014 Voor zover de regels voor de wedstrijd niet in het bijzonder zijn uiteengezet in dit wedstrijdreglement, gelden (in aanvulling)

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Make- A- Hero

Wedstrijdreglement Make- A- Hero Wedstrijdreglement Make- A- Hero Artikel 1 - Organisatie Deze "Make- A- Hero" wedstrijd wordt georganiseerd door Make- A- Wish Belgium- Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te Gentsesteenweg 3 bus 002,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar 2014-2015: FLUO-RAP

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar 2014-2015: FLUO-RAP WEDSTRIJDREGLEMENT XIU actie schooljaar 2014-2015: FLUO-RAP Artikel 1 Organisatie XIUvzw, Gentsesteenweg 109, 8500 Kortrijk organiseert de wedstrijd 2014-2015 onder de naam FLUO-RAP De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs.

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Artikel1 De Belgische vestiging van Fortuneo - dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Arkéa en kredietinstelling naar Frans recht in de vorm van een Naamloze

Nadere informatie

Maak kans op één van 20 gratis kleuradviezen aan huis t.w.v. 100

Maak kans op één van 20 gratis kleuradviezen aan huis t.w.v. 100 Levis kleurt Charleroi. Maak kans op één van 20 gratis kleuradviezen aan huis t.w.v. 100 Naam Voornaam Straat Huisnr. Postcode Gemeente GSM Telefoon E-mail GAMMA winkel Wedstrijdvraag: Welke Belgische

Nadere informatie

Reglement GO 4 COMFORT GAME

Reglement GO 4 COMFORT GAME Reglement GO 4 COMFORT GAME 04 februari 2015 Artikel 1 De GO 4 COMFORT GAME ( Game ) wordt georganiseerd door RENSON Ventilation nv ( Organisator ), met Hoofdzetel gevestigd te Industriezone 2 Vijverdam,

Nadere informatie