Uitkomsten Risicobereidheidsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten Risicobereidheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Uitkomsten Risicobereidheidsonderzoek

2 Towers Watson heeft in opdracht van pensioenfonds Houthandel dit onderzoek verricht. Het bestuur van het pensioenfonds kan zo rekening houden met de opvatting van de deelnemers van het fonds bij het vaststellen van het beleid. Om de risicobereidheid te bepalen wordt er gekeken naar twee onderdelen: risicohouding en risicodraagvlak. Het pensioenfonds belegt uw premie om rendement te halen. Als daarin meer risico wordt genomen is er kans op meer rendement en dus een hoger pensioen voor u, maar ook een kans dat het pensioen lager uitvalt. Welk risico vinden deelnemers acceptabel. Dat noemen we risicohouding. Risicodraagvlak geeft aan hoeveel risico een deelnemer kan lopen op basis van bepaalde kenmerken, zoals leeftijd en salaris. De uitkomsten van het onderzoek bij Pensioenfonds Houthandel heeft Towers Watson vergeleken met een panelonderzoek onder 2000 werkenden en 500 gepensioneerden. Dit geeft een goed beeld van hoe de Nederlandse beroepsbevolking en gepensioneerden over bepaalde onderwerpen denken.

3 Deelnemerssamenstelling De rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek onder 674 deelnemers. De respons bedroeg daarom 6,4% van de aangeschreven personen. Dit is voldoende om namens de deelnemers van het pensioenfonds uitspraken te kunnen doen. 674 deelnemers 303 actieve deelnemers 371 gepensioneerden

4 Deelnemerssamenstelling De groep van 674 deelnemers aan dit onderzoek bestaat uit 303 medewerkers en 371 gepensioneerden. Er hebben naar verhouding meer werkenden dan gepensioneerden meegedaan aan het onderzoek, vergeleken met de samenstelling van het pensioenfonds.

5 Vertrouwen Het vertrouwen in het pensioenfonds is zeer hoog. De vertrouwensscore in vergelijking met een groep uit de Nederlandse beroepsbevolking en gepensioneerden waarmee de uitkomsten zijn vergeleken is 70%. Pensioenfonds Houthandel scoort 87%. 70% 87%

6 Risicobereidheid De risicobereidheid van de werkenden en -gepensioneerden is gemiddeld tot iets benedengemiddeld in vergelijking met een groep uit de Nederlandse beroepsbevolking en gepensioneerden waarmee de uitkomsten zijn vergeleken. Pensioenfonds Houthandel neemt iets meer risico dan de respondenten in het onderzoek acceptabel vinden omdat het pensioenfonds ernaar streeft om zo mogelijk uw pensioenaanspraak te kunnen verhogen (met indexatie). Het bestuur heeft hier aandacht voor. De risicobereidheid is gemeten door vragen te stellen over het inkomen en verwacht pensioen, risico & zekerheid en mogelijkheden om tegenvallers op te vangen in de vorm van langer doorwerken en/of bijsparen bijvoorbeeld.

7 Risicobereidheid De risicobereidheid bij jongere deelnemers is iets hoger dan bij gepensioneerden.

8 Risicobereidheid Het pensioen van Pensioenfonds Houthandel is, naast de AOW van de overheid, het belangrijkste inkomen voor de meeste werkenden.

9 Risicohouding In geval van een tegenvallend pensioen, vindt een grote groep respondenten het acceptabel om langer door te werken om op hetzelfde pensioen uit te komen. Gemiddeld genomen komt dit uit op ongeveer 1,8 jaar langer doorwerken. Er zijn ook respondenten die niet kunnen of willen doorwerken.

10 Solidariteit Werkenden en gepensioneerden hebben een zeer sterke voorkeur (67%) voor het gelijk verdelen als het pensioenfonds meer in kas heeft dan nodig is om de pensioenen uit te betalen, zelfs sterker dan de groep waarmee de uitkomsten zijn vergeleken (61%). Ook is er een voorkeur voor het gelijk verdelen als er te weinig in kas is. De meerderheid van de respondenten vindt soldariteit tussen generaties belangrijk.

11 Verwachte pensioenleeftijd Het merendeel van de respondenten verwacht dat hun pensioenleeftijd 65 of 67 jaar is. Uit onderliggende gegevens blijkt dat er geen grote verschillen zijn in de verwachte pensioenleeftijd tussen jongere en oudere werkenden.

12