Rapportage Communicatie Willem de Zwijgerlaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Communicatie Willem de Zwijgerlaan"

Transcriptie

1 Rapportage Communicatie Willem de Zwijgerlaan In juli 2011 is een enquête geplaatst op de website van de gemeente Leiden over de werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan. Via verschillende kanalen zijn gebruikers van deze verkeersweg opgeroepen om de enquête in te vullen. In totaal 151 mensen hebben deelgenomen. Hieronder volgen de uitkomsten. Op welke manier maakt u gebruik van de Willem de Zwijgerlaan? 0% 20% 40% 60% 80% Met de auto 83% Op de fiets 49% Met het openbaar vervoer 13% Met de motor 7% Lopend Met de brommer of scooter Vrachtwagen 1% 4% 6% De meeste respondenten gaan (ook) met de auto als ze de Willem de Zwijgerlaan gebruiken (83%). Bijna de helft rijdt ook wel eens met de fiets over de Willem de Zwijgerlaan en 13% gebruikt het openbaar vervoer. Andere vervoermiddelen worden door de respondenten minder vaak gebruikt. Met welk doel reist u over de Willem de Zwijgerlaan? 0% 20% 40% 60% Woon-werkverkeer 71% Bezoek 39% Anders 30% School 5% Bij Anders wordt bijvoorbeeld genoemd: boodschappen, ontspanning en alles (buurtbewoners) De meeste respondenten gebruiken de Willem de Zwijgerlaan voor woon-werkverkeer. Daarnaast om allerlei doelen te bereiken. Mensen uit de Merenwijk, bijvoorbeeld, moeten bij bijna alles wat ze doen de Willem de Zwijgerlaan kruisen of berijden. 1

2 Hoe vaak maakt u gebruik van de Willem de Zwijgerlaan? 51% 40% 30% 20% 11% 9% 0% 4 of meer dagen per week 2 tot 3 dagen per week 1 dag per week minder dan 1 dag per week Ruim de helft van de respondenten gebruikt de Willem de Zwijgerlaan vier dagen per week of vaker. In totaal 91% doet dit minimaal eens per week. Was u op de hoogte van de afsluiting van het kruispunt Gebruik Willem de Zwijgerlaan / Gooimeerlaan? Willem de Zwijgerlaan / Schipholweg? 4 of meer dagen per week 93% 80% 2 tot 3 dagen per week 89% 84% 1 dag per week 81% 67% minder dan eens per week 62% 62% totaal 88% 78% Als we kijken naar de mate waarin de respondenten op de hoogte waren van de afsluiting van twee kruispunten vanwege werkzaamheden zien we het volgende beeld: hoe vaker men de Willem de Zwijgerlaan gebruikt, hoe vaker men op de hoogte was van de afsluitingen. In totaal was 88% op de hoogte van de afsluiting van de kruising met de Gooimeerlaan en 78% van de afsluiting van de kruising met de Schipholweg. Van de mensen die de Willem de Zwijgerlaan minder dan eens per week gebruiken was dit bij beide kruisingen 62%. Met welke van de volgende middelen mbt informatie over de werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan bent u bekend? 0% 20% 40% 60% 80% Gele borden op de weg 76% Bewonersbrief Artikel Stadskrant 36% 35% W ebsite gemeente 27% Nieuwsbrief W ijkontwikkeling Leiden Noord Twitter Anders Verkeersjournaal TV west Radiospot Unity FM Informatie op bus Radiospot Sleutelstad.nl Facebook 14% 12% 10% 6% 5% 3% 1% 1% Bij Anders wordt bijvoorbeeld genoemd: via-via, op het werk en Leidsch Dagblad 2

3 Aan de respondenten is gevraagd welke communicatiemiddelen zij kennen die informatie geven over de werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan. Het meest bekend zijn de gele borden langs de weg. Daarnaast kennen de respondenten de bewonersbrief en artikelen in de Stadskrant relatief vaak. In welke mate raadpleegt u deze middelen om informatie in te winnen over de werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan? (op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor nooit en 5 voor altijd ) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gele borden op de weg 5% 11% 25% 29% 30% Bewonersbrief 2% 6% 17% 34% 40% Artikel Stadskrant 2% 4% 26% 34% 34% Website gemeente 5% 11% 11% 39% 34% Nieuwsbrief Leiden Noord 10% 35% 55% Twitter 13% 19% 13% 31% 25% 1 nooit altijd Bij communicatiemiddelen die bij meer dan 10% van de respondenten bekend zijn, is doorgevraagd naar de frequentie waarmee deze gebruikt worden. Bij de andere middelen heeft dit geen zin, omdat dan de aantalen respondenten te klein zijn. Het blijkt dat vooral de Nieuwsbrief Wijkontwikkeling Leiden Noord vaak wordt gebruikt. Hoe waardeert u deze middelen? (op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onvoldoende en 5 voor zeer goed) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gele borden op de weg 7% 16% 31% 31% 15% Bewonersbrief 2% 19% 44% 35% Artikel Stadskrant 2%2% 27% 39% 31% W ebsite gemeente 11% 13% 53% 24% Nieuwsbrief Leiden Noord 15% 0% 35% 50% Twitter 6% 65% 29% 1 zeer onvoldoende zeer goed Daarnaast is gekeken naar de waardering van de communicatiemiddelen. Twitter en ook weer de Nieuwsbrief Leiden Noord worden het best gewaardeerd. De gele borden langs de weg relatief het minst, maar gemiddeld wel voldoende. 3

4 Via een open vraag is de respondenten verzocht aan te geven op welke manier zij het liefst willen worden geïnformeerd. Een aantal respondenten vindt het prima zoals het nu gaat. Vaak genoemd worden bewonersbrief, huis-aan-huis bladen en internet. Ook verwachten mensen informatie langs de weg. Op de volgende pagina volgen alle gegeven antwoorden. Wat voor mensen hebben deelnomen aan de enquête? Van de respondenten was 69% een man en (dus) 31% een vrouw. Als we kijken naar leeftijd zien we respondenten van allerlei leeftijden, de jongste was 18 en de oudste 80. In de leeftijd tussen 35 en 49 jaar zien we relatief veel respondenten, zie onderstaande tabel. Dat is in overeenstemming met het feit dat eerder bleek dat woon-werkverkeer een belangrijk motief was om de Willem de Zwijgerlaan te gebruiken. Leeftijd respondenten t/m 34 jaar 25% jaar 42% jaar 24% 65 jaar of ouder 9% totaal 100% Tot slot is gevraagd naar de woonplaats van de respondenten. 59% kwam uit Leiden, 23% uit Leiderdorp, 7% uit Oegstgeest en verder uit een verscheidenheid van plaatsen. Zie onderstaande tabel voor een volledig overzicht. Van de Leidenaren kwam 44% uit de Merenwijk, 31% uit Leiden Noord en (dus) 25% uit andere delen van Leiden. Woonplaats respondenten Leiden 59% Leiderdorp 23% Oegstgeest 7% Alphen aan den Rijn 1% Hoofddorp 1% Amsterdam 1% Den Haag 1% Hazerswoude-dorp 1% Ilpendam 1% Lisse 1% Oude Wetering 1% Rijpwetering 1% Roelofarendsveen 1% Sassenheim 1% Ter Aar 1% Voorschoten 1% totaal 100% 4

5 Op welke manier wordt u het liefst geïnformeerd over werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan? - via rss feeds met wekelijkse actualiteiten en voortgang - via overzichtskaartjes advertenties in gratis kranten (leids nieuwsblad en leiderdorps nieuwsblad) alle Alleen als van/naar Oegstgeest de weg wordt afgesloten tussen een bepaalde periode bebording langs de weg die daarvoor waarschuwt. berichtgeving op internet, hetzij via een algemene nieuwsbrief, hetzij via een persoonlijk bericht aan de mensen die daar baat bij hebben Bewonersbrief (7x) bewonersbrief ( kan nl. op het prikbord), tv west verkeersjournaal, gele borden met pijlen. bewonersbrief + website gemeente Bewonersbrief en gele borden ter ondersteuning Bewonersbrief of via sociale media. Bewonersbrief was heel goed! Twitter mag ook maar wie/wat moet je volgen Bewonersbrief. Betere markering wijzigingen zou ook helpen; zeker 's avonds bij slecht weer en slechte verlichting kan het moeilijk zijn de juiste rijroute te vinden. Ook info bij fietspaden is matig; info over totale route bij omleiding zou welkom zijn. Bewonersbrief/nieuwsbrief Bewonersbrief; internet bewonersbrieven en website Borden langs weg, krantjes. Borden, het mogelijkheid me met info via web site te achterhalen. brief 'direct ' krant d.m.v. krant, schriftelijk of digitaal. De afsluiting van de schipholweg had ik gezien, bekeken op de website, maar toch had ik een heel ander idee. voor mensen uit leiden zijn straatnamen niet altijd bekend,. b.v. een bord omleiding station zou kunnen werken? maar dan wel vroeg plaatsen. de website van Leiden m.b.t. de transformatie van de Willem de Zwijgerlaan is voldoende Dmv overzichtelijke website met duidelijke (grote) afbeeldingen. duidelijke info op website - gekoppeld aan reclamespot bij een wijziging Duidelijke verwijsborden langs de weg ( nu zijn ze vrij onduidelijk! ) Eénmalig per brief, waarin alternatieve informatie media worden kenbaar gemaakt, zoals twitter, etc etc. facebook, twitter en gele borden (ik woon niet in leiden) folder, flyers en dergelijke Gaat prima zo Gele borden en krant gele borden, die al op kruisingen van aansluitende wegen staan die naar de WdZlaan leiden gele borden, ruim voor de afgesloten wegen, zodat er nog een goed alternatief mogelijk is. tekstkar (verder idem als hierboven + evt de vertraging in reistijd) gerichte Gewoon door wegbordjes, rest is verspilling van gemeente geld. Bovendien kijk ik nooit naar de andere middelen. Beste is gewoon voortijds een aankondiging te doen, en anders aan- 5

6 geven hoe de kortste omleiding is. gratis huis aan huis krantjes (Het op zondag, witte weekblad, leids nieuwsblad, etc.) Het zou fijn zijn als we regelmatig een update ontvangen. Liefst eens per week met daarin ook een prognose voor hoelang het nog gaat duren. Huidige manier is goed ik woon in Leiderdorp. Graag ook op de website van omliggende gemeenten en/of lokale kranten! in de krant, bv Leidsch Dagblad In de vorm van een advies over welke route te nemen naar enkele belangrijke locaties. Bijvoorbeeld hoe kan je met de fiets naar het station Leiden Centraal te gaan vanuit de Merenwijk of kom je met de auto van de Plesmanlaan naar Gooimeerlaan in de Merenwijk. in krant, danwel via ing In kranten en huis aan huisbladen Informatie die ik krijg is voldoende Internet Je ziet dat er iets staat te gebeuren, je zoekt er informatie over op. Daarna pas je je aan aan de situatie tot je denkt dat duurt wel erg lang en dan kijk je weer ergens en ziet een verwachtte einddatum. Ik denk van tevoren een duidelijk bord ter plekke met een site vermeld daarop. Daarnaast voor de bewoners een wijkbrief en een duidelijk bericht met follow up in de stadskrant... Krant (2x) langs de weg Liefst op meerdere manieren, en de bewonersbrief is dan de belangrijkste. Zoals het nu gaat eigenlijk. Lokale Radio en krant mail of sms mail of twitter Met DUIDELIJKE borden ruim van te voren Middels een (nieuws)brief Naast de bewonersbrief (die overigens goed is) ook bebording op WdZ-laan nieuwsbrief, bijvoorbeeld, of via deze website - met uitgebreid wanneer wat dicht is, en wat er eigenlijk gaat gebeuren (misschien een keer een uitgebreide folder?) per brief (4x) per (2x) Per . Ik heb niet voor niets mijn opgegeven bij mijn DigiD. Per nieuwsbrief van de gemeente. Persbericht Post Radio,Twitter,krant. Radio/tv WEST Regiokrant Stadskrant Stadskrant (deze moet dan wel bezorgd worden!!), brief stadskrant en bewonersbrief zo uitgebreid mogelijk Stadskrant, echter vaak niet ontvangen, dus bewonersbrief gelukkig niet voor niks twitter en vaker dan nu Twitter, bewonersbrief ver voordat je het kruispunt nadert Verkeer eerder informeren zodat alternatieve route eerder opgepakt kan worden wat frustra- 6

7 ties op de Willem de Zwijgerlaan voorkomt. Verkeersborden zijn duidelijk. Verkeersinformatie (aangeven op tomtom/garmin etc), twitter, borden (maar over toekomst, niet over nu want dan sta je er al) Via artikelen zoals op het intranet of in kranten of websites. Via bewonersbrieven. Vooral van de afsluiting van de kruising Schipholweg/Willem de Zwijgerlaan was ik graag op die manier op de hoogte gebracht. Toch een van de uitvalswegen van postcodegebied 2312 waarin ik woon. Via borden en via de radio (handig ook als je onderweg bent) via dagblad Via de borden op de weg is best handig, want daar kom je als reiziger. Via de Stadskrant of het Leidsch Dagblad. Daarnaast sinds kort via Twitter dus electronisch, dat is prima. via de weekkranten of borden terplaatse Via een nieuwsbrief in de brievenbus en via (gele) borden op locatie. Via een plattegrond van de route. Liefst duidelijk in de stadskrant of anders makkelijk downloadbaar van de gemeente site. Nog beter via ook een aanduiding op de interactieve plattegrond van Leiden via een knop wegwerkzaamheden. Via via internet Via krant - direct mails - h.a.h. folders via RSS Via verschillende media, zoals krant, internet en radio+tv Via website gemeente via websites als Leidsch dagblad en sleutelstad.nl via huis aan huis bladen via zoveel mogelijk kanalen, zodat er een grote kans is dat het aankomt Website (2x) Website en grote borden begin van de werkzaamheden (textcar) website en info in de brievenbus website willem de zwijgerlaan Website, gele borden website: is het meest uptodate Zoals het nu gaat. Zoals nu, via de website van de gemeente Heeft u nog aanvullende opmerkingen over de communicatie rond de werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan? - Bij binnenkomst vanuit Leiderdorp is het kruispunt bij de IJsselmeerlaan voor niet- Leidenaren zeer onoverzichtelijk. Als je op dat kruispunt de afslag naar de Merenwijk mist raak je hopeloos verdwaald. Om die reden heb ik een feest geannuleerd. - De afslag naar de onlangs heropende Gooimeerlaan vanuit richting Oegstgeest is uiterst onduidelijk. Daardoor was ik onlangs 's nachts even een spookrijder. Oorzaak:het bord met pijl voor het vervolg van de Willem de Zwijgerlaan. 1) Graag duidelijkere bebording met alternatieve routes naar de directe woonwijken. 2) voorkomen sluipverkeer door woonwijken 3) ik woon zelf op Nieuw Leyden 1) Ik vind het vreemd dat een enquete in de vakantieperiode wordt afgenomen, iedereen is 7

8 met vakantie. Wie denkt u te bereiken? 2) Ik vind het ook vreemd dat ik op 28 juli in het Witte Weekblad leest, dat er voor 1 augustus een enquête ingevuld kan worden. Beetje kortdag niet? 3) Ik ben blij dat het kruising met de Schipholweg weer open gaat volgende week! aandacht voor fietsers en voetgangers, en de bereikbaarheid van instellingen en bedrijven, zoals de Eschertoren. De Eschtertoren was voor velen te lang moeilijk tot onbereikbaar. Als alles maar op tijd vermeld wordt. Bebording (gele borden) van de omleiding is niet altijd correct bebording kan beter, informatieborden langs de weg voor mensen die meer willen weten, niet alleen afsluiting aangeven, maar ook tijdsperiode; in mijn straat, de Boerhaavelaan, komen veel extra auto's door de afsluiting; ongeveer de helft ziet niet het bord 'doodlopende weg' en rijdt dus heen en terug. Geeft veel overlast borden op kruispunt laten verwijzen naar waar meer informatie te verkrijgen is (website gemeente?) communicatie is volledig en actueel Communicatie over lijn 45 (frequentie en traject vd bus) was onvoldoende Dat de bedrijven beter mogen worden aangegeven. Voor een onbekende zijn deze moeilijk te vinden. De afsluitingen worden wat mij betreft goed gecommuniceerd. Echter de feitelijke tijdelijke wegafzettingen laten zeer te wensen over. Het is erg onoverzichtelijk. De bebording rondom afsluiting zijn slecht en vaak te laat. Bij de afsluiting van het kruispunt Schipholweg/Willem de Zwijgerlaan reed ik als fiets in een fuik en moest ik over bouwterrein en een openstaand hek mijn weg zien te vinden. En ik was daar zeker niet de enige in! De beloofde tijdelijke ingang naar Nieuw Leyden via de Nieuwe Koningstraat is niet gerealiseerd, maar hier is niet over gecommuniceerd. De gratis weekkrantjes met daarin de berichten worden regelmatig niet bezorgd. Aangezien dit voor mij de belangrijkste bron van informatie is mis ik de berichten regelmatig. Wellicht ook in Leiderdorp informatie los van de krantjes verspreiden via de brievenbus. De Merenwijk inrijden op de fiets in de avonduren (als het donker is)betekent erg omrijden, omdat andere toegangswegen in het donker onveilig is (via park, Broekeweg, of langs en over bouwgrond Groenoordhallen). De WdZlaan is een regionale verkeersader, dus denk bij de communicatie altijd regionaal! gele borden vind ik onoverzichtelijk als er teksten staan, de gele borden met alleen pijlen vind ik helemaal top. het duurt allemaal veel te lang en de directe bewoners zijn hier de dupe van van huis naar werk in leiden duurde 10 minuten duur nu 25minuten belachelijk toch Het is voor ons over het algemeen niet goed duidelijk waar in proces de werkzaamheden zich bevinden. Wanneer is wat klaar en hoe lang duren de werkzaamheden voor elke fase. Als dit afwijkt van wat er in de nieuwsbrief staat dit dan ook aan bewoners melden. Het levert levensgevaarlijke situaties op. Ik zie er nu al tegenop wanneer mijn dochter na de zomervakantie weer vanuit de Merenwijk naar de Kagerstraat moet fietsen. Het is een grote chaotische bende. Ik ben heel benieuwd wanneer de overkluizing met fietspad ongeveer klaar is. Ik ben nieuw in de wijk en wist van niets. Hoorde van de werkzaamheden van buren Ik vind de communicatie prettig. Het is via verschillende momenten dat ik er aan herinnerd wordt. Tijdens het lezen van de krant, als ik op de weg ben, Twitter kijk en dagelijks via de radio op unity Fm. ik vind de tunnel nergens over gaan en de moskee past ook niet Ik voel me regelmatig verrast door de feitelijke realisatie, ondanks dat ik mezelf goed infor- 8

9 meer. Er is geen foutieve communicatie, het gaat er juist om wat -al dan niet bewust- verzwegen wordt. Ik zou graag geïnformeerd worden hoe tijdsplanning is van de nu nog volgende werkzaamheden en wanneer afronding gepland is Informatie op website is niet altijd actueel. je zou een nieuwsbrief beschikbaar moeten hebben om de ontwikkelingen, voortgang,stremmingen etc te weten te komen Kaartje in brief bewoners had wat duidelijker gemogen leuk dat er een enquête op facebook staat. de communicatie op facebook van de gemeente vind ik een aanwinst. jammer dat ik hem op mijn telefoon moet volgen... Meer en vaker updates Nee prima gecommuniceerd Nee, behalve dan dat het mij verbaast dat er een enquête staat op de website. Vanwaar dit onderzoek? Nee, vind communicatie zeer goed. Vind trouwens werkzaamheden voor betrekkelijk weinig overlast zorgen. chapeau bootwerkers en planners. Zou een voorbeeld kunnen zijn voor andere zeer ingrijpende projecten. Ondanks de werkzaamheden wordt er door autoverkeer erg hard gereden! Plaats ook de borden langs de A4 en de provinciale weg en In Leiderdorp zo kun je nog een andere route kiezen Prima. Regelmatigere updates Succes Tekst/matrix borden met actuele informatie bij naderen van de WdZ vanaf schipholweg en vanaf Leiderdorp. Tot nu toe zeer weinig vertraging opgelopen. gezien ingewikkelde werkzaamheden goede doorstroom up to date informatie is bijna niet te vinden Alleen oude omschrijvingen die je allang kent visualisatie van alternatieve rijroutes op papier is lastig maar wel het duidelijkst Voor fietsers vind ik de (tijdelijke)omleiding onduidelijk. Te veel omrijden. Wij, als Nieuw Leyden bewoners, willen de brieven eerder ontvangen dan een paar dagen voordat de wijzigingen ingaan! Wordt er informatie uitgewisseld met bedrijven zoals TomTom die een kaartupdate-service aanbiedt voor navigatiesystemen? Dit zou prettig zijn voor aanpassingen die langer duren (dan een 2 weken), zoals nu bij de schipholweg-willem de zwijgerlaan of flemingweg-willem de zwijgerlaan (al veel langer willem de zwijgerlaan-kooilaan). Zeer summiere informatie. Zou handig zijn als bij wegafsluitingen op een bord staat aangegeven tot hoe lang deze afgesloten blijven. Zwijgerlaan richting Plesmanlaan is niet aangegeven Gele borden bij Zijlbrug te compact om snel te lezen en niet herhaald (vrachtauto voor je: pech gehad); rijd er eens langs alsof u vreemdeling bent. 9

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Samenvatting Ruim acht op de tien van alle Leidenaren vindt de binnenstad voldoende

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Werk aan de Willem. Datum: 10 februari 2010 Stichting Mobiliteit op Maat Auteur: Marlies Mulder

Werk aan de Willem. Datum: 10 februari 2010 Stichting Mobiliteit op Maat Auteur: Marlies Mulder Werk aan de Willem Rapportage uitkomsten kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de bereikbaarheid en communicatie van de Willem de Zwijgerlaan te Leiden Datum: 10 februari 2010 Stichting Mobiliteit

Nadere informatie

Bereikbaarheid begint bij goede communicatie

Bereikbaarheid begint bij goede communicatie Bereikbaarheid begint bij goede communicatie Advies naar aanleiding van het onderzoek Werk aan de Willem naar de bereikbaarheid en communicatie van de gebruikers van de Willem de Zwijgerlaan Leiden 2010

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Samenvatting Voor de gemeente is het belangrijk om burgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden over het gemeentelijk beleid. Als Leidenaren wordt gevraagd

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Stadskrant

Hoofdstuk 10. Stadskrant Hoofdstuk 10. Stadskrant Samenvatting Driekwart van de inwoners van Leiden vindt dat ze in het algemeen goed op de hoogte wordt gehouden van het gemeentelijke nieuws. De mensen halen de gemeentelijke informatie

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

Centron heeft in opdracht van Beter Wonen een communicatieonderzoek uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. In totaal hebben 102

Centron heeft in opdracht van Beter Wonen een communicatieonderzoek uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. In totaal hebben 102 Centron heeft in opdracht van Beter Wonen een communicatieonderzoek uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. In totaal hebben 102 huurders de vragenlijst ingevuld. Er is naar de inzet van 4

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

Rapport: Inventariserend onderzoek gebruik verkeersinformatie onder automobilisten

Rapport: Inventariserend onderzoek gebruik verkeersinformatie onder automobilisten Rapport: Inventariserend onderzoek gebruik verkeersinformatie onder automobilisten Onderzoeksbureau EVA Rotterdam www.evaonderzoeksbureau.nl Juli 2017 Inhoud Onderzoek... 3 Onderzoeksgroep... 3 Reisfrequentie

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten: B en W-nummer 15.0614; besluit d.d. 30-6-2015 Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten: 1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. van den Berg (SP) inzake het fietspad Nieuw

Nadere informatie

1. Heeft u wel eens een melding gedaan bij de gemeente Veere? Ja, dat heb ik 97% (20x) Nee, dit heb ik niet 3% (9x)

1. Heeft u wel eens een melding gedaan bij de gemeente Veere? Ja, dat heb ik 97% (20x) Nee, dit heb ik niet 3% (9x) 1. Heeft u wel eens een melding gedaan bij de gemeente Veere? Ja, dat heb ik 97% (20x) Nee, dit heb ik niet 3% (9x) 2. Waarover ging uw melding? Mijn melding ging over. bomen, struiken en ander groen (8x)

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in Bronckhorst

Verkeersveiligheid in Bronckhorst Verkeersveiligheid in Bronckhorst Aanleiding De gemeente Bronckhorst wil graag achterhalen of er verkeersonveilige locaties zijn in de gemeente en zo ja, welke. Niet alle ongelukken die gebeuren zijn bekend

Nadere informatie

Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 2019

Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 2019 Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 09 Inhoudsopgave:. Zorgpunten. Samenvatting 3. Samenvatting voor en nadelen in tabel verwerkt 4. Bijlage : bijdrage per groepje. Aan het begin van de

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden In de eerste helft van februari 2013 is de leden van het LeidenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2009

Verkeer en vervoer. Omnibus 2009 Verkeer en vervoer Omnibus 2009 Afdeling O&S Maart 2010 2 Kort samengevat Najaar 2009 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de bewoners van de gemeente

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Enquête externe communicatie St. Paulusparochie

Enquête externe communicatie St. Paulusparochie Enquête externe communicatie St. Paulusparochie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Welkom St. Paulusparochiaan! Hartelijk

Nadere informatie

Digitale vragenlijst Spotdag Wilt u weten waaraan de gemeente haar geld besteedt?

Digitale vragenlijst Spotdag Wilt u weten waaraan de gemeente haar geld besteedt? 1. Wilt u weten waaraan de gemeente haar geld besteedt? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 47.8% 47.0% 40% 30% 20% 10% 5.2% 0% 0.0% 0.0% Heel graag Graag Beetje Niet echt Niet geïnteresseerd Naam Heel graag 47,8%

Nadere informatie

Connexxion Reisgids Alle informatie voor de reiziger

Connexxion Reisgids Alle informatie voor de reiziger Connexxion wijst de weg Waar u ook heen wilt en wat u ook wilt weten, Connexxion is uw reisgids. Als service voor onze reizigers hebben we in deze folder alle soorten reisinformatie verzameld en toegelicht.

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2012 2 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Samenvatting Van de Leidenaren van 18-75 jaar geeft ruim negen op de tien aan over een fiets te beschikken en acht op de tien Leidenaren fietst wel eens, waarvan een groot deel

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast Samenvatting Dit jaar geeft bijna zes op de tien Leidenaren aan overlast te ondervinden van meeuwen bij hen in de buurt. Dit is vergelijkbaar met eerdere

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Samenvatting Om meer inzicht te krijgen in het fietsgebruik ten opzichte van andere vervoermiddelen is voor vier bestemmingen binnen Leiden gevraagd welk vervoermiddel inwoners

Nadere informatie

Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015. A15 Maasvlakte-Vaanplein

Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015. A15 Maasvlakte-Vaanplein Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015 A15 Maasvlakte-Vaanplein Algemene kenmerken respondenten 2 Respons panelleden Omvang panel: 702 klantpanelleden (okt. 2014: 702 leden) Totale respons:

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

15% 12% 11% 5% 4% 0% 20% 40%

15% 12% 11% 5% 4% 0% 20% 40% 1 2 Via een regionaal dagblad Via tv-spotjes Via een huis-aan-huisblad Via radiospotjes Weet ik niet meer Anders Via reclame op bus Via de actiedag van 2013 Via sociale media (Facebook, Twitter) Via mijn

Nadere informatie

Kerngroep Oeververbinding

Kerngroep Oeververbinding Beste leden van de besturen Metropoolregio en Provinciale Staten Gisteravond heeft de Kerngroep Oeververbinding van het Bewonersplatform de Esch in de raadscommissie Energie, Duurzaamheid, Economie en

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING COMMUNICATIE & PARTICIPATIE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING COMMUNICATIE & PARTICIPATIE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2014 COMMUNICATIE & PARTICIPATIE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolvenl

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Onderzoek bereikbaarheid. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Onderzoek bereikbaarheid. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Onderzoek bereikbaarheid Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / november 2013 Respons Respons: 69% Laurentius Cliëntenpanel: Onderzoek bereikbaarheid

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoek informatievoorziening. Herinrichting N241 Schagen Verlaat

Resultaten tevredenheidsonderzoek informatievoorziening. Herinrichting N241 Schagen Verlaat Resultaten tevredenheidsonderzoek informatievoorziening Herinrichting N241 Schagen Verlaat Uitvoering werkzaamheden: 2015 2018 Inleiding Achtergrondinformatie De provincie Noord-Holland heeft de Provincialeweg

Nadere informatie

Hoofdstuk 32. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 32. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 32. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, vooral in stedelijk gebied. Bijna vier op de tien Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Kübra Ozisik September

Kübra Ozisik September Kübra Ozisik September 2018 www.ois-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 2. Resultaten 4 2.1 Respons 4 2.2 Fietsen in de stad 4 2.3 Bewaakte

Nadere informatie

Hoe beleeft Nederland de verkeersveiligheid? Flitspeiling rapportage 2018

Hoe beleeft Nederland de verkeersveiligheid? Flitspeiling rapportage 2018 Hoe beleeft Nederland de verkeersveiligheid? Flitspeiling rapportage 2018 Inleiding Verkeersveiligheidsbeleving in Nederland Aanleiding Iedereen heeft belang bij veilig verkeer. Veilig Verkeer Nederland

Nadere informatie

Hoe van fietspad spoorbrug naar N344

Hoe van fietspad spoorbrug naar N344 Hoe van fietspad spoorbrug naar N344 (en vice versa) Huidige situatie: Fietsers moeten afstappen en met de trap (½ minuut tijdverlies, risico van vallen, zwaar met de trap met e-bike). Of fietsers moeten

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni

Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni 29-06-2018 Vragenlijsten Veiligheid - voetganger pag. 6 - fietser - automobilist Parkeren pag. 12 Groen pag. 16 Routes en Toegankelijkheid pag.

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark.

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. Afdeling IJsselstein Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. September/oktober 2013 Inleiding In de laatste week van augustus en de eerste week

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Samenvatting Negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar zegt een fiets te beschikken en vrijwel alle mensen met een fiets fietsen wel eens. De fiets wordt door driekwart van

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Geachte ouders/verzorgers, In de bijlage treft uw een vragenlijst aan omtrent de verkeersveiligheid in de nabijheid van

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma VERSLAG Datum 6 december 2012 Kenmerk Notulist Saskia Wubben Kopie aan Piet Vlasblom, IBD, SBBD, WD, DOV en Parktrust Bijlage(n) Contactpersoon S. Wubben T +31 (0)78 770 s.wubben@drechtsteden.nl 4 december

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Samenvatting Evenals in eerdere jaren zegt ruim negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar over een fiets te beschikken, negen op de tien fietst wel eens en acht op de tien zelfs

Nadere informatie

Gouden Balbrug / Kruising Langegracht - Mare

Gouden Balbrug / Kruising Langegracht - Mare LeidenPanel 2019 Gouden Balbrug / Kruising Langegracht - Mare BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan het verbeteren van

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2015

Verkeer en vervoer. Omnibus 2015 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2016 2 Inleiding In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden.

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Fietsstraat Venkelstraat

Fietsstraat Venkelstraat Fietsstraat Venkelstraat Uitslag gebruikersonderzoek Auteur: Pau Tjioe Kho Gemeente Haarlem Sector Stadsbeheer Afdeling Verkeer en Vervoer Datum: februari 2006 Inleiding Haarlem heeft sinds naar 2005 een

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Enquête: Verkeersontwikkelingen in en rond Zegge: Enquête Dorpsraad Zegge

Enquête: Verkeersontwikkelingen in en rond Zegge: Enquête Dorpsraad Zegge Enquête: Verkeersontwikkelingen in en rond Zegge: Mede door de opening van de Nelson Mandelaweg worden wij in en om Zegge momenteel geconfronteerd met een toenemende verkeersdrukte. In de Lage Zegstraat

Nadere informatie

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden Extra Sneltrein Twee sneltreinen en twee stoptreinen per uur/ per richting verhogen het comfort en de snelheid voor reizigers en verbeteren de bereikbaarheid van het Noorden. Extra sneltrein Op dit moment

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening Samenvatting Negen op de tien Leidenaren heeft de beschikking over internet. De gestage groei van de laatste jaren van het aantal Leidenaren

Nadere informatie

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1208-RBO

Nadere informatie

1. Heeft u de eerste etappe van de BinckBank Tour gezien?

1. Heeft u de eerste etappe van de BinckBank Tour gezien? Wielergemeente De finish van de eerste etappe van de BinckBank Tour op maandag 7 augustus vond plaats in Venray. 45% 35% 30% 25% 20% 15% 1. Heeft u de eerste etappe van de BinckBank Tour gezien? 36% 19%

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West

Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West Op woensdagavond 5 april zijn we door de wijk Ijsselstein West: Achterveld en Groenvliet gefietst met een aantal inwoners. Opvallend

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

#SHARETHEROAD VERKEERSVEILIGHEIDSENQUÊTE

#SHARETHEROAD VERKEERSVEILIGHEIDSENQUÊTE #SHARETHEROAD VERKEERSVEILIGHEIDSENQUÊTE HOE BEGEEFT U ZICH OP DE OPENBARE WEG? VAAK Fiets Auto 87,7% 65% 49,1% 1,8% Te voet 34,3% Openbaar vervoer 7,8% Bromfiets/moto 2,2% NOOIT Openbaar vervoer Auto

Nadere informatie

Richtlijnen mobiliteitsplan evenement

Richtlijnen mobiliteitsplan evenement Richtlijnen mobiliteitsplan evenement Inleiding Voor u ligt de richtlijn mobiliteitsplan evenement. Voordat u verder gaat is er een aantal belangrijke punten over deze richtlijn. Deze richtlijn bevat (uitgebreide)

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Samenvatting Van de Leidenaren van 18-75 jaar geeft, evenals in 2002, ruim negen op de tien aan over een fiets te beschikken en de meeste Leidenaren maken er ook gebruik van.

Nadere informatie

Metagegevens database fietsrouteplanner + fietsknooppunten + POI s

Metagegevens database fietsrouteplanner + fietsknooppunten + POI s Metagegevens database fietsrouteplanner + fietsknooppunten + POI s De database bestaat uit de volgende bestanden. Veruit de belangrijkste voor het maken van een kaart is links, dit zijn de wegen. 1. ANWB-paddenstoelen

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1034-RBO

Nadere informatie

Belangrijkste uitslagen onderzoek communicatiemiddelen Heeze-Leende Burgerpanel

Belangrijkste uitslagen onderzoek communicatiemiddelen Heeze-Leende Burgerpanel Belangrijkste uitslagen onderzoek communicatiemiddelen Heeze-Leende Burgerpanel Heeze-Leende, september 2015 1 Inleiding In dit document treft u de belangrijkste resultaten aan van het onderzoek Communicatiemiddelen

Nadere informatie

HengeloPanel. Gemeentelijke communicatie. Peiling

HengeloPanel. Gemeentelijke communicatie. Peiling HengeloPanel Gemeentelijke communicatie Peiling 2 2016 Inleiding Onderzoek gemeentelijke communicatie Hoe kan de gemeente Hengelo u het best bereiken? En hoe wilt u zelf graag communiceren met de gemeente?

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Whereplantsoen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Whereplantsoen zijn de afgelopen 2 jaren

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Overzicht van de geplande werkzaamheden De volgende werkzaamheden worden in de komende maanden uitgevoerd:

Overzicht van de geplande werkzaamheden De volgende werkzaamheden worden in de komende maanden uitgevoerd: H.J. Nederhorststraat 1, 2801 SC Gouda Postbus 268, 2800 AG Gouda Telefoon +31 (0)182 59 05 10 Behandeld door Robin van de Plassche Telefoon 06-51 40 89 51 E-mail robin.van.de.plassche@bam.com Retouradres:

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Handleiding Toolkit MijnOverheid. Communiceren over digitale post en MijnOverheid

Handleiding Toolkit MijnOverheid. Communiceren over digitale post en MijnOverheid Handleiding Toolkit MijnOverheid Communiceren over digitale post en MijnOverheid Toolkit MijnOverheid www.toolkitmijnoverheid.nl Het is belangrijk dat u uw klanten tijdig informeert dat ze post van uw

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1 Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april 2018 p 1 Tijdens participatiebijeenkomsten is een aantal keren aangegeven dat niet alleen gekeken

Nadere informatie

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden Extra Sneltrein Groningen Twee sneltreinen en twee stoptreinen per uur/per richting verhogen het comfort en de snelheid voor reizigers en verbeteren de bereikbaarheid van het Noorden. Extra sneltrein Groningen

Nadere informatie

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe Info deelnemers Aantal deelnemers: 20 6% Vrouw 28% 1% 6% Leerling Ouder Man Leerkracht 94% 67% Ander Meldingen Meldingen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2009

Stadsenquête Leiden 2009 Hoofdstuk 17. Water Samenvatting Vergelijkbaar met vorig jaar zijn de Leidenaren overwegend positief over de kwaliteit van de Leidse wateren. Toch vindt twee op de tien de kwaliteit onvoldoende. Drie op

Nadere informatie

Bewonerspanel Verkeersveiligheid

Bewonerspanel Verkeersveiligheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Verkeersveiligheid Februaripeiling 2015: Verkeersveiligheid De gemeente Utrecht wil graag

Nadere informatie