laag opgeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "laag opgeleid"

Transcriptie

1 Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente BUREN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder dan 30 respondenten bij de vraag. Een - betekent dat dit cijfer niet bekend is. Let op: de percentages in de kolommen kunnen niet zomaar worden opgeteld. Door afronding kan de optelling enigzins afwijken van de de werkelijk uitkomst. Ook kan het zijn dat bij een vraag meerdere antwoorden mogelijk waren. Dan geeft een optelling verkeerde uitkomsten Kwetsbaarheid: in 2012 is 'onderwicht' als proxy voor ongewenst afvallen genomen, in 2016 is wel nagevraagd naar 'ongewenst afvallen'. De vraag naar geheugenproblemen is in 2012 en 2016 anders gesteld, maar vergelijkbaar voor de analyse. Bij geluid zijn er meer variabelen meegenomen wat een verklaring kan zijn als geluid/geur hinder is toegenomen. Bij chronische aandoeningen is de lijst juist korter geworden waardoor meer mensen 'andere chronische aandoening' hebben aangekruist. In 2012 was astma/copd één categorie, in 2016 alleen COPD Opleiding: Laag=geen of lo, midden1=mavo/lbo midden2=havo/vwo/mbo, hoog=hbo/wo. Bij 3 groepen (laag,midden,hoog) zijn laag en midden1 samen genomen Cijfers van 65-plus, van GGDGZ uit 2012 zijn zónder de gegevens van gemeente Mook&Middelaar geanalyseerd. aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse ACHTERGROND & ALGEMENE KENMERKEN Burgerlijke staat gehuwd, samenwonend ongehuwd, nooit gehuwd geweest gescheiden weduwe, weduwnaar Woonsituatie Alleenwonend Huishouden met thuiswonende kinderen Etniciteit etnciteit in 3 categorieen Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Hoogst voltooide opleiding Geen opleiding Lager onderwijs LBO MAVO MBO HAVO,VWO HBO WO Hoogst behaalde opleidingsniveau Laag (LO) Midden 1 (MAVO, LBO) Midden 2 (HAVO, VWO, MBO) Hoog (HBO, WO) laag opgeleid

2 SES score laag middel hoog Werksituatie gepensioneerd zonder baan gepensioneerd met baan Rondkomen Moeite met rondkomen van het inkomen nee, geen moeite nee, geen moeite, maar ik moet wel opletten op mijn uitgaven Ja, enige moeite Ja, grote moeite (Gezamenlijk) inkomen bestaat alleen uit AOW heeft te weinig geld om: heeft te weinig geld om: om huis te verwarmen voor lidmaatschap om op visite te gaan In staat om een onverwachte noodzakelijke uitgave van 1000 te doen altijd meestal soms meestal niet nooit Geen 1000 euro tot zijn beschikking LICHAMELIJKE GEZONDHEID & MOBILTEIT Algemene gezondheid % % % % % % % % Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Zeer goed Goed Gaat wel Slecht Zeer slecht Ervaren gezondheid, in 2 categorieën Gaat wel, slecht of zeer slecht Goed of zeer goed mening leefstijl Mening over eigen leeftstijl (zeer) gezond niet gezond, niet ongezond (zeer) ongezond

3 Body Mass Index groep gewicht ernstig ondergewicht ondergewicht normaal gewicht matig overgewicht ernstig overgewicht Overgewicht, ofwel een BMI van 25 of hoger Obesitas, ofwel een BMI van 30 of hoger Is in de afgelopen 6 maanden veel afgevallen zonder dat te willen Langdurige ziekte(n) en beperktheid % % % % % % % % Langdurige ziekten of aandoeningen (kort) Heeft langdurige ziekte(n) en is (ernstig) beperkt in activiteiten Chronische aandoeningen Heeft diabetes mellitus (suikerziekte) Heeft migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn Heeft hoge bloeddruk Heeft COPD (2012:inlc. astma) Heeft incontinentie/onvrijwillig urineverlies Heeft ernstige of langdurige aandoening van de rug (inclusief hernia) Heeft gewrichtsslijtage (artrose) van heup of knie Heeft ernstige aandoening van nek of schouder Heeft andere aandoening (in 2012 langere lijst aandoeningen) Minimaal 1 chronische aandoening mensen met 2 of meer chronische aandoenigen (=multimorbiditeit) Lichamelijke beperkingen Heeft gehoorbeperkingen Heeft gezichtsbeperkingen Heeft mobiliteitsbeperkingen Heeft minimaal een beperking met horen, zien of mobiliteit Zorggebruik & Medicatie Hoe vaak contact met huisarts in afgelopen 2 mnd? 0 keer bij huisarts 2mnd keer keer keer Meer dan 6 keer Huisartscontact in afg 2 mnd Huisartscontact in afgelopen jaar Tandzorg heeft eigen tanden/kiezen maar gaat niet jaarlijks naar tandarts kunstgebit en gaat minder dan 1 keer per 2 jaar naar tandarts heeft GEEN aanvullende verzekering voor tandzorg

4 Slaap- en kalmeringsmiddelen afgl 2 wk slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt (doktersvoorschrift) Vallen Is gevallen in de afgelopen drie maanden Huishoudelijke dagelijke levensverrichtingen (HDL) Kan 1 of meer HDL activiteiten niet geheel zelfstandig uitvoeren Kan lunch klaarmaken Ja, zonder moeite Ja, met enige moeite Ja, met veel moeite Nee, alleen met hulp Kan warm eten klaarmaken Ja, zonder moeite Ja, met enige moeite Ja, met veel moeite Nee, alleen met hulp Kan licht huishoudelijk werk doen Ja, zonder moeite Ja, met enige moeite Ja, met veel moeite Nee, alleen met hulp Kan zwaar huishoudelijk werk doen Ja, zonder moeite Ja, met enige moeite Ja, met veel moeite Nee, alleen met hulp Kan kleren wassen en strijken Ja, zonder moeite Ja, met enige moeite Ja, met veel moeite Nee, alleen met hulp Kan bedden verschonen of opmaken Ja, zonder moeite Ja, met enige moeite Ja, met veel moeite Nee, alleen met hulp Kan boodschappen doen Ja, zonder moeite Ja, met enige moeite Ja, met veel moeite Nee, alleen met hulp Kan gebruik maken van eigen of openbaar vervoer Ja, zonder moeite Ja, met enige moeite Ja, met veel moeite Nee, alleen met hulp kwetsbaarheid Fysiek kwetsbaar (2012: ondergewicht ipv afgevallen) Psychisch kwetsbaar Sociaal kwetsbaar Kwetsbaar (algemeen)

5 KWALITEIT VAN LEVEN & MENTALE GEZONDHEID Risico op angststoornis of depressie Risico op angststoornis of depressie Laag of geen risico Matig risico Hoog risico Geluk Rapportcijfer geluk in 4 cat rapportcijfer geluk is 5 of lager of of Regie Onvoldoende regie over eigen leven Veerkracht Ik kan heel goed om-gaan met tegenslagen altijd, meestal soms nooit Ik kan heel goed oplossingen vinden in moeilijke situaties altijd, meestal soms nooit Na een moeilijke periode ben ik snel weer de oude altijd, meestal soms nooit Door mijn ervaring voel ik mij sterker in moeilijke tijden altijd, meestal soms nooit Elke ervaring in het leven maakt mij sterker altijd, meestal soms nooit Veerkracht bovengemiddeld gemiddeld onder gemiddeld Kan voldoende aandacht besteden aan de belangrijkste dingen in 't leven

6 Zingeving - Geloof Geloof of levensovertuiging Rooms Katholiek Protestants Christelijk Islam Ander geloof of levensovertuiging Geen geloof Wat betekent het geloof in je leven? veel / wel wat weinig / niets n.v.t. want geen geloof Heeft u of uw gezin een hond? LEEFSTIJL Roken Roker Alcohol Alcoholgebruiker Zware drinker: regulier aantal dagen > 6 gl/dag (m) en 4 gl/dag (v) Overmatige drinker: >21 gl/wk (m) of >14 gl/wk (v) Overmatige drinker, vglns nieuwe norm (dwz > 14 (m) en >7 (v) gl/pw) Bewegen Voldoet aan NNGB: ten minste 5 dgn pw min. 30 min matig intensief Voldoet aan fitnorm: ten minste 3 dgn pw min. 20 min zwaar intensief Sport ten minste 1 dg/wk Voldoet aan beweegnorm, zelfrapportage, min 5dg/wk Nodig om meer te bewegen: Nodig om meer te bewegen: om meer te bewegen heb ik meer tijd nodig geld nodig (voor lidmaatschap, kleding, schoenen) vervoer naar sportclub nodig iemand om samen mee te gaan heb ik nodig een ander aanbod van sporten is nodig aangepast sporten voor mijn beperking is nodig/ ik heb iets anders nodig om meer/vaker te bewegen Voeding Ontbijt dagelijks Gebruikt dagelijks een warme maaltijd Eet dagelijks fruit Eet dagelijks groente Eet minimaal 1x per week vis Eet minimaal 6 dagen per week fruit Eet minimaal 6 dagen per week groente

7 SOCIALE LEEFOMGEVING Eenzaamheid 4 categorieën van eenzaamheid niet matig ernstig zeer ernstig (Zeer) ernstige eenzaamheid Emotionele eenzaamheid Sociale eenzaamheid Contact met de buren Frequentie contacten met buren minstens 1 keer per week keer per maand keer per maand keer per maand minder dan 1 keer per maand zelden of nooit Ik doe af en toe iets voor de buren

8 LHBT bejegening Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen helemaal oneens beetje oneens niet eens, niet oneens beetje eens helemaal eens Een seksuele relatie tussen twee vrouwen vind ik prima helemaal oneens beetje oneens niet eens, niet oneens beetje eens helemaal eens Een seksuele relatie tussen twee mannen vind ik prima helemaal oneens beetje oneens niet eens, niet oneens beetje eens helemaal eens Wanneer een familielid of goede vriend(-in) transgender is zal ik hem/ haar steunen helemaal oneens beetje oneens niet eens, niet oneens beetje eens helemaal eens Homoseksuele paren moeten dezelfde rechten hebben als heteroseksuele paren bij het adopteren van kinderen helemaal oneens beetje oneens niet eens, niet oneens beetje eens helemaal eens Wanneer iemand om zijn seksuele geaardheid (homo, lesbisch of bi -seksueel of transgender) wordt gepest neem ik het voor hem/haar op helemaal oneens beetje oneens niet eens, niet oneens beetje eens helemaal eens Hoe reageert u wanneer twee mannen elkaar in het openbaar zoenen veel moeite mee moeite mee neutraal geen moeite mee totaal geen moeite mee Hoe reageert u wanneer twee vrouwen elkaar in het openbaar zoenen veel moeite mee moeite mee neutraal geen moeite mee totaal geen moeite mee Hoe reageert u wanneer een man en vrouw elkaar in het openbaar zoenen veel moeite mee moeite mee neutraal geen moeite mee totaal geen moeite mee Hoe reageert u wanneer uw buurman of vrouw transgender is veel moeite mee moeite mee neutraal geen moeite mee totaal geen moeite mee

9 Doet minimaal wekelijks deze activiteiten: Minimaal wekelijks: op (klein)kinderen passen klusjes doen naar bibliotheek op bezoek gaan / bezoek ontvangen contacten onderhouden via telefoon of internet informatie opzoeken via internet bijhouden nieuws en actualiteiten recreatieve of culturele activiteiten bezoek aan en/of actief binnen de kerk, moskee enz deelname aan activiteiten in de buurt verenigingsactiviteiten hobby uitvoeren of cursus volgen Sociale uitsluiting Sociale uitsluiting in 3 categorieën Matig tot sterk Enigszins Niet of nauwelijks Matig tot sterk uitgesloten wbt sociale participatie Matig tot sterk uitgesloten wbt materiële deprivatie Matig tot sterk uitgesloten wbt toegang tot sociale grondrechten Matig tot sterk uitgesloten wbt normatieve integratie Heeft weleens het gevoel buiten de samenleving te staan zeer vaak vaak soms zelden nooit Bent u in staat uw problemen op te lossen/bespreken met uw sociale netwerk? ja (bijna) altijd op te lossen in sociale netwerk ja, meestal wel op te lossen in sociale netwerk nee Kan problemen oplossen/bespreken in sociale netwerk Nare gebeurtenissen in de thuissituatie in het afgelopen jaar Nare gebeurtenissen in de thuissituatie in het afgelopen jaar psychisch geweld lichamelijk geweld verwaarloosd in persoonlijke verzorging financieel benadeeld in vrijheid beperkt/privacy geschonden ongewenst seksueel benaderd

10 Krijgt of wil hulp bij: % % % % % % % % ik krijg/wil hulp bij administratie / formulieren invullen ja, krijg hulp bij administratie/formulieren invullen zou graag hulp krijgen met administratie ik krijg/wil hulp bij omgaan met computers ja, krijg hulp bij omgaan met computers zou graag hulp krijgen met omgaan met computers ik krijg/wil hulp bij vrije tijds besteding ja, krijg hulp bij vrijetijdsbesteding zou graag hulp willen bij vrijetijdsbesteding ik krijg/wil hulp bij sport- of bewegingsactiviteiten ja, krijg hulp bij sport- of bewegingsactiviteiten zou graag hulp krijgen sport- of bewegingsactiviteiten ik krijg/wil hulp bij advies/voorlichting van ouderenadviseur ja, krijg hulp van advies/voorlichting van ouderenadviseur zou graag hulp krijgen advies/voorlichting van ouderenadviseur ik krijg/wil hulp in en om huis van een vrijwilliger via een organisatie ja, krijg hulp in en om huis van een vrijwilliger via een organisatie zou graag hulp krijgen in en om huis van een vrijwilliger ik krijg/wil hulp bij het geven van mantelzorg ja, krijg hulp bij het geven van mantelzorg zou graag hulp krijgen bij het geven van mantelzorg ik krijg/wil hulp bij maaltijdvoorziening ja, krijg hulp mbt maaltijdvoorziening zou graag hulp krijgen bij maaltijdvoorziening ik krijg/wil hulp bij WMO voorzieningen ja, krijg hulp bij WMO voorzieningen zou graag hulp willen bij WMO voorzieningen ik krijg/wil hulp bij vervoer ja, krijg hulp bij vervoer zou graag hulp willen bij vervoer ik krijg/wil hulp bij een gehandicaptenparkeerkaart ja, krijg door een gehandicaptenparkeerkaart zou graag hulp willen dmv gehandicaptenparkeerkaart MANTELZORG & VRIJWILLIGERSWERK Vrijwilligerswerk Mantelzorg geven Heeft in afgelopen 12 mnd mantelzorg gegeven Mantelzorger ( minimaal 3 mnd en/of minimaal 8u pw) Hoe belast voelt u zich nu door de zorg? niet of nauwelijks belast enigszins belast tamelijk zwaar belast zeer zwaar belast overbelast Tamelijk zwaar, zeer zwaar tot overbelast voelen!!!! Tamelijk zwaar tot zwaar belast voelen Licht belast Zwaar belast

11 Mantelzorg ontvangen Afgelopen 12 mnd mantelzorg ontvangen Ontvangt nu mantelzorg ontvangen # uur mantelzorg/week incidenteel (in 2016 geen antwoordmogelijkheid) 10 1 tm 2 uur/week! 21! tm 5 uur/week! 29! tm 10 uur/week! 24! tm 15 uur/week! 9! tm 20 uur/week! 4! uur of meer/week! 14! WONING EN WOONOMGEVING is tevreden met woning (cijfer 6 of hoger) is tevreden met woonomgeving (6 of hoger) Verhuizen Verhuist (op termijn) (als men niet in huidige woning kan blijven) wil niet verhuizen: maakt huidige woning levensbestendig wil naar een zelfstandige ouderenwoning verhuizen wil naar een woning met zorg verhuizen wil naar een woongemeenschap voor ouderen verhuizen wil naar een andere type woning verhuizen Geluid en geur hinder Ernstig gehinderd door geluid Ernstig gehinderd door geur Sociale veiligheid Voelt zich wel eens onveilig overdag Voelt zich wel eens onveilig avond/nachts Gezondheidsmonitor 2016, GGDGZ Met bronvermelding is overname van gegevens toegestaan. Vragen, meer info of verdiepende analyses? Mail:

Nijmegen. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Nijmegen

Nijmegen. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Nijmegen Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente NIJMEGEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Neder-Betuwe. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Neder-Betuwe

Neder-Betuwe. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Neder-Betuwe Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder dan

Nadere informatie

SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS West Maas en Waal. Woonsituatie West Maas en Waal

SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS West Maas en Waal. Woonsituatie West Maas en Waal Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente WEST MAAS EN WAAL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Maasdriel. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Maasdriel

Maasdriel. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Maasdriel Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente MAASDRIEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS West Maas en Waal. Woonsituatie West Maas en Waal

SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS West Maas en Waal. Woonsituatie West Maas en Waal Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente WEST MAAS EN WAAL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Woonsituatie Berg en Dal

Woonsituatie Berg en Dal Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente BERG EN DAL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Druten. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Druten

Druten. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Druten Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente DRUTEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

laag opgeleid

laag opgeleid Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente ZALTBOMMEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Wijchen. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Wijchen

Wijchen. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Wijchen Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente WIJCHEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Dorp Brakel Kerkwijk & Nederhemert Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Woonsituatie Zaltbommel

Dorp Brakel Kerkwijk & Nederhemert Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Woonsituatie Zaltbommel Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente ZALTBOMMEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

laag opgeleid

laag opgeleid Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente LINGEWAAL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Neerijnen. Oost: Varik en Ophemert Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Neerijnen. Oost: Varik en Ophemert Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente NEERIJNEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Doelgroep VGZ en GZO in 2 categorieen VGZ GZO

Doelgroep VGZ en GZO in 2 categorieen VGZ GZO Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente HEUMEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Wamel & Dreumel Beneden&Boven Leeuwen Maaskant Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Wamel & Dreumel Beneden&Boven Leeuwen Maaskant Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente WEST MAAS EN WAAL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Culemborg West Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Culemborg West Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente CULEMBORG. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Woonsituatie Geldermalsen. % % % % % % % % % Alleenwonend Huishouden met thuiswonende kinderen

Woonsituatie Geldermalsen. % % % % % % % % % Alleenwonend Huishouden met thuiswonende kinderen Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente GELDERMALSEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Buren Buren Noord-West Buren Zuid-West Buren Noord-Oost Buren Zuid-Oost 65+ gemeente Buren

SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Buren Buren Noord-West Buren Zuid-West Buren Noord-Oost Buren Zuid-Oost 65+ gemeente Buren Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente BUREN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Tiel. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Tiel

Tiel. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Tiel Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente TIEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Buren Zuid- Oost Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Woonsituatie Buren Noord- West

Buren Zuid- Oost Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Woonsituatie Buren Noord- West Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor BUREN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder dan 30

Nadere informatie

kern Noord-bep. wijken

kern Noord-bep. wijken Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente WIJCHEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

LINGEWAAL Asperen Heukelum (incl Spijk) Vuren Herwijnen Totaal. aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

LINGEWAAL Asperen Heukelum (incl Spijk) Vuren Herwijnen Totaal. aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente LINGEWAAL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Maasdriel. Heerewaarden &Rossum Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Kerdriel Ammerzoden Hedel

Maasdriel. Heerewaarden &Rossum Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Kerdriel Ammerzoden Hedel Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente MAASDRIEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

totaal 65+ Wijchen aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse (alleen Alverna had 100+ respondenten)

totaal 65+ Wijchen aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse (alleen Alverna had 100+ respondenten) Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente WIJCHEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Etniciteit Culemborg man vrouw laag midden hoog Cul'16 Cul'12 GGD GZ '16 GGD GZ '12 NL'16

Etniciteit Culemborg man vrouw laag midden hoog Cul'16 Cul'12 GGD GZ '16 GGD GZ '12 NL'16 Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente CULEMBORG. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

50-64 jaar jaar jaar

50-64 jaar jaar jaar Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder dan

Nadere informatie

Neder-Betuwe. Echteld& IJzendoorn Dodewaard Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Neder-Betuwe. Echteld& IJzendoorn Dodewaard Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente Neder-Betuwe. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Culemborg. Woonsituatie Culemborg. % % % % Alleenwonend Huishouden met thuiswonende kinderen

SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Culemborg. Woonsituatie Culemborg. % % % % Alleenwonend Huishouden met thuiswonende kinderen Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente CULEMBORG. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Heumen. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Heumen dorp Heumen Malden Overasselt Nederasselt 65+ gemeente Heumen

Heumen. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Heumen dorp Heumen Malden Overasselt Nederasselt 65+ gemeente Heumen Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente HEUMEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Heilig Landstichting. Berg en Dal Breedeweg de Horst. Berg en Dal Breedeweg de Horst. Heilig Landstichting. Heilig Landstichting

Heilig Landstichting. Berg en Dal Breedeweg de Horst. Berg en Dal Breedeweg de Horst. Heilig Landstichting. Heilig Landstichting Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente Dal. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een - betekent minder

Nadere informatie

Neerijnen-Midden: Waardenburg Neerijnen-Oost: Varik en Neerijnen-West: Haaften. Woonsituatie Neerijnen. Neerijnen-West: Haaften. Etniciteit Neerijnen

Neerijnen-Midden: Waardenburg Neerijnen-Oost: Varik en Neerijnen-West: Haaften. Woonsituatie Neerijnen. Neerijnen-West: Haaften. Etniciteit Neerijnen Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente NEERIJNEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

19-35 jaar jaar jaar jaar

19-35 jaar jaar jaar jaar Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente CULEMBORG. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

DEELGEBIEDEN DRUTEN Druten

DEELGEBIEDEN DRUTEN Druten Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder dan

Nadere informatie

DEELGEBIEDEN TIEL. Tiel Oost. Woonsituatie

DEELGEBIEDEN TIEL. Tiel Oost. Woonsituatie Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente TIEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Woonsituatie Zaltbommel. Etniciteit Zaltbommel. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Zaltbommel

Woonsituatie Zaltbommel. Etniciteit Zaltbommel. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Zaltbommel Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente ZALTBOMMEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Geldermalsen. Woonsituatie Geldermalsen

SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS Geldermalsen. Woonsituatie Geldermalsen Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente GELDERMALSEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Nijmegen jaar jaar. 75+ jaar laag midden hoog

Nijmegen jaar jaar. 75+ jaar laag midden hoog Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente NIJMEGEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

NEDER-BETUWE /2017, GGD

NEDER-BETUWE /2017, GGD Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente NEDER-BETUWE. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

SES score laag middel hoog

SES score laag middel hoog Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente GELDERMALSEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Zaltbommel man vrouw jaar jaar jaar jaar jaar laag midden hoog jaar 65+ jaar ZB 16 ZB 12 GZ '16 GZ '12 NL '16

Zaltbommel man vrouw jaar jaar jaar jaar jaar laag midden hoog jaar 65+ jaar ZB 16 ZB 12 GZ '16 GZ '12 NL '16 Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente ZALTBOMMEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Nijmegen. Woonsituatie Nijmegen

Nijmegen. Woonsituatie Nijmegen Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente NIJMEGEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

% % % % % % % % % % Alleenwonend Huishouden met thuiswonende kinderen

% % % % % % % % % % Alleenwonend Huishouden met thuiswonende kinderen Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 65+ voor gemeente West Betuwe. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Tabellenboek jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid

Tabellenboek jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Tabellenboek 19-65 jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! Betekent minder dan 30 responenten per vraag, een - betekent

Nadere informatie

Gemeente Culemborg. man vrouw jaar jaar jaar laag midden hoog. Woonsituatie. Gemeente Culemborg

Gemeente Culemborg. man vrouw jaar jaar jaar laag midden hoog. Woonsituatie. Gemeente Culemborg Tabellenboek 19-65 jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! Betekent minder dan 30 responenten per vraag, een - betekent

Nadere informatie

Woonsituatie. Gemeente Buren

Woonsituatie. Gemeente Buren Tabellenboek 19-65 jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! Betekent minder dan 30 responenten per vraag, een - betekent

Nadere informatie

Woonsituatie. Gemeente Nijmegen

Woonsituatie. Gemeente Nijmegen Tabellenboek 19-65 jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! Betekent minder dan 30 responenten per vraag, een - betekent

Nadere informatie

Woonsituatie. GGD GZ 2018 Gemeente Tiel Pag 1

Woonsituatie. GGD GZ 2018 Gemeente Tiel Pag 1 Tabellenboek 19-65 jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! Betekent minder dan 30 responenten per vraag, een - betekent

Nadere informatie

Tabellenboek jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid

Tabellenboek jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Tabellenboek 19-65 jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! Betekent minder dan 30 responenten per vraag, een - betekent

Nadere informatie

GGD GZ 2018 Gemeente Wijchen Pag 1

GGD GZ 2018 Gemeente Wijchen Pag 1 Tabellenboek 19-65 jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! Betekent minder dan 30 responenten per vraag, een - betekent

Nadere informatie

Woonsituatie. GGD GZ 2018 Gemeente Druten Pag 1

Woonsituatie. GGD GZ 2018 Gemeente Druten Pag 1 Tabellenboek 19-65 jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! Betekent minder dan 30 responenten per vraag, een - betekent

Nadere informatie

GGD GZ 2018 Gemeente Heumen Pag 1

GGD GZ 2018 Gemeente Heumen Pag 1 Tabellenboek 19-65 jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! Betekent minder dan 30 responenten per vraag, een - betekent

Nadere informatie

Tabellenboek jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid

Tabellenboek jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Tabellenboek 19-65 jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! Betekent minder dan 30 responenten per vraag, een - betekent

Nadere informatie

Tabellenboek jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid

Tabellenboek jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Tabellenboek 19-65 jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! Betekent minder dan 30 responenten per vraag, een - betekent

Nadere informatie

Tabellenboek jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid

Tabellenboek jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Tabellenboek 19-65 jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! Betekent minder dan 30 responenten per vraag, een - betekent

Nadere informatie

Tabellenboek jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid

Tabellenboek jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Tabellenboek 19-65 jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! Betekent minder dan 30 responenten per vraag, een - betekent

Nadere informatie

Tabellenboek jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid

Tabellenboek jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Tabellenboek 19-65 jaar, Gezondheidsmonitor 2016 GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! Betekent minder dan 30 responenten per vraag, een - betekent

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Lingewaal

Volwassenen (19-65 jaar) Lingewaal man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland Oost NL 183 236 82 149 188 159 141

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel

Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek kernen Staphorst

Inhoudsopgave Tabellenboek kernen Staphorst Inhoudsopgave Tabellenboek kernen Staphorst RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal 2012 Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer

Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen

Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen man vrouw 19-35 jaar Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond en algemene kenmerken Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland

Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg

Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe

Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte

Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Ommen

Inhoudsopgave Tabellenboek Ommen Inhoudsopgave Tabellenboek Ommen RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Steenwijkerland

Inhoudsopgave Tabellenboek Steenwijkerland Inhoudsopgave Tabellenboek Steenwijkerland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwolle

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwolle Inhoudsopgave Tabellenboek Zwolle RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Ouderen (65+) Buren Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Buren Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland man vrouw Oost NL Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 224 265 267 222 331 66 81 489 4334 17015 Achtergrond

Nadere informatie

Ouderen (65+) Maasdriel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Maasdriel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 204 266 251 219 343 52 58 470 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Ouderen (65+) Neerrijnen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Neerrijnen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 222 242 252 212 334 51 62 464 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Druten

Volwassenen (19-65 jaar) Druten Volwassenen (19-65 jaar) Druten Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Raalte Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden

Nadere informatie

Ouderen (65+) Tiel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Tiel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 260 271 274 257 347 90 78 531 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 217 212 241 188 291 62 58 429 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Ouderen (65+) Geldermalsen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Geldermalsen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 250 252 277 225 332 84 79 502 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 227 264 270 221 336 68 77 491 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Zwartewaterland Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Ouderen (65+) Regio Nijmegen

Ouderen (65+) Regio Nijmegen 65-74 jaar 75-84 jaar Opleidingsniveau 85+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Oost NL 2012 man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 2977 3256 3517 2264 452 4027 942 1113 6233

Nadere informatie

Ouderen (65+) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 485 587 564 508 654 171 218 1072 6233 17015 547 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Volwassenen (19+) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19+) Millingen aan de Rijn man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar 65-74 jaar Opleidingsniveau 75+ jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 418 501

Nadere informatie

Ouderen (65+) Heumen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 320 312 336 296 310 122 189 632 6233 17015 619 Achtergrond

Nadere informatie

Ouderen (65+) Druten

Ouderen (65+) Druten man vrouw 65-74 jaar Opleidingsniveau 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 266 282 308 240 383 89 59 548 6233 17015 Oost NL

Nadere informatie

laag opgeleid

laag opgeleid Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek voor gemeente WEST BETUWE. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid. Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Ouderen (65+) West Maas en Waal

Ouderen (65+) West Maas en Waal Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 258 262 299 221 392 68 47 520 6233 17015 502 Achtergrond

Nadere informatie

Ouderen (65+) Beuningen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Beuningen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 332 337 361 308 430 108 110 669 6233 17015 528 Achtergrond

Nadere informatie

Volwassenen (19+) Heumen

Volwassenen (19+) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 568 598

Nadere informatie

Ouderen (65+) Ubbergen

Ouderen (65+) Ubbergen 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Oost NL 2012 man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 514 527 623 418 647 160 217 1041 6233 17015 527 Achtergrond

Nadere informatie

Ouderen (65+) Wijchen

Ouderen (65+) Wijchen Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Oost NL 2012 man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 267 338 330 275 382 92 112 605 6233 17015

Nadere informatie

Volwassenen (19+) Druten

Volwassenen (19+) Druten man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar 65-74 jaar Opleidingsniveau 75+ jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 468 543 75

Nadere informatie