RECREATIEOORD DE WARANDE 2.0 OOSTERHOUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECREATIEOORD DE WARANDE 2.0 OOSTERHOUT"

Transcriptie

1 PRESENTATIEBOEK Postbus 239 / 4940 AE Raamsdonksveer T (0162) F (0162) RECREATIEOORD DE WARANDE 2.0 OOSTERHOUT DD. 20 NOVEMBER 2013

2 Profielschets Voor u ligt een visuele weergave van projectvoorstel SPORTHAL EN VOETBALACCOMMODATIE HUIZEN ONTWERP De weergaves in deze publicatie zijn impressies; op detailniveau kunnen deze afwijken Vaessen van kent de daadwerkelijke een lange traditie aanbieding. op het gebied van de ontwikkeling, bouw en exploitatie van zwemvoorzieningen in Nederland. Dit in opdracht van vele Nederlandse gemeenten, maar b.v. ook van zorg- en justitiële instellingen en zelfs SHELL Nederland N.V. De kennis en ervaring opgedaan bij de bouw maar met name ook de exploitatie en het onderhoud, staan aan de basis van het voorliggend TCOprojectvoorstel voor nieuwbouw en overkapping van zwembad De Warande. Naast locatiegebonden onderwerpen zoals een passende inpassing in het recreatiegebied De Warande en de hierop afgestemde duurzaamheid en cradle to cradle oplossingen, hebben wij samen met onze partners veel aandacht besteed aan onderwerpen zoals functionaliteit, beheer, logistiek, sociale controle, veiligheid en materialisering in relatie tot onderhoudskosten. Dit met de bedoeling om een zo functioneel, duurzaam en daarmee optimaal exploitabel recreatieoord te ontwikkelen waarbij de onderhouds- en verbruikskosten voor langere tijd risicodragend vastliggen. In de gemeente Vianen heeft Vaessen, als eerste in Nederland, in november 2012 een DBM-overeenkomst afgesloten op basis van Total Cost of Ownership (TCO). Hier is onze onderneming naast ontwikkeling en bouw ook verantwoordelijk voor het risicodragend onderhoud en energiemanagement voor een periode van 20 jaar. Op dit moment zijn de bouwwerkzaamheden in een ver gevorderd stadium en worden de handboeken geschreven voor het gezamenlijk exploiteren van de accommodatie. De gemeente Vianen zal de dagelijkse (exploitatie) werkzaamheden gaan invullen met haar sportbedrijf en Vaessen verzorgd het meerjarenonderhoud en de monitoring van het energieverbruik. Deze ervaring, nog bij geen enkel ander zwembadcontract opgenomen, willen wij graag delen met u als opdrachtgever. PARTNER Los van een goed plan en een gedegen uitvoering zijn, zeker in crisistijd, ook de kwalificaties van uw bouwpartner niet te verwaarlozen. Vaessen realiseerde eerder al meerdere projecten in opdracht van de gemeente Oosterhout waaronder de renovatie en reconstructie van De Warande in Uit die eerdere samenwerking is hopelijk gebleken dat Vaessen staat voor haar product en ook na de dag van oplevering een betrouwbare partner blijft. Ook de kredietwaardigheid is helemaal in orde; de onderneming heeft een D&B Financial Rating A en een Graydon Rating Klasse 1. Beide staan voor maximale kredietwaardigheid en minimaal risico. Op het gebied van duurzaamheid heeft Vaessen haar sporen verdiend. Zo realiseerde Vaessen in Mijdrecht het eerste Nederlandse zwembad voorzien van een A-energielabel en in Oegstgeest de eerste Nederlandse sporthal met eenzelfde label. Op het gebied van de implementatie van duurzaamheid bij Nederlandse bouwondernemingen is Vaessen voorbeeldbedrijf van Bouwend Nederland. Dat kunt u ook op onze thuisbasis in Raamsdonksveer aan den lijve ondervinden. Zo staan een eigen windmolen en zonnepanelen garant voor de gehele energieopwekking van ons kantoorgebouw en dragen hybride en A/B-label bedrijfsauto s, LED-verlichting, aanwezigheidschakelingen en computersystemen met een ultiem laag stroomverbruik bij aan een minimale CO2 voetprint. En deze proberen wij elk jaar met 10% te verbeteren! Meer over onze duurzaamheidvisie leest u op Voor u ligt een visuele weergave van het projectvoorstel recreatieoord de warande 2.0 De weergaves in deze publicatie zijn impressies; op detailniveau kunnen deze afwijken van de daadwerkelijke aanbieding. Inhoudsopgave 02 intro recreatieoord de warande situering en concept 06 situatie 07 plattegrond terrein 08 een groen recreatieoord 10 een functioneel recreatieoord 12 doorsneden 13 plattegrond 14 een exploitabel recreatieoord 16 optimaliseren onderhouds- en verbruikskosten (TCO) 17 toegepaste materialen 18 een duurzaam recreatieoord 20 uitgangspunten duurzaamheid 21 implementatie duurzaamheid 22 de warande 2.0, de beleving bij nacht 24 planning; lean bouwen, slim plannen 26 SR0I en (mogelijke) samenwerkingspartners Postbus 239 / 4940 AE Raamsdonksveer / T (0162) / F (0162) /

3 recreatieoord de warande 2.0 de gemeenteraad van oosterhout heeft op 16 juni 2011 besloten om haar zwemvoorzieningen te concentreren op de locatie de warande in oosterhout-zuid, de zwembaden de blikken en arckendonk worden hierdoor op termijn gesloten. deze concentratie van zwembaden zal samen met een goed ruimtelijk, functioneel en duurzaam ontwerp ervoor zorgen dat de jaarlijkse exploitatielasten aanzienlijk dalen en de energieverbruiken risicodragend voor langere termijn worden vastgeklikt. het nieuwe combibad de warande wordt de centrale zwemvoorziening voor oosterhout. door overkapping van het 50 meter buitenbassin en de nieuwbouw van een multifunctioneel overdekt zwembad ontstaat een aantrekkelijk combibad waarmee optimaal kan worden ingespeeld op de behoefte van de oosterhoutse bevolking en (sport-)verenigingen. vaessen heeft, samen met gerenommeerde, lokale partners, een integraal ontwerp vervaardigd dat zo goed als mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de gemeente. hierbij hebben de onderwerpen functionaliteit, duurzaamheid en esthetische inpassing in de parkachtige omgeving bijzondere aandacht gekregen. dit echter altijd vanuit de gedachte om een zo deugdelijk, onderhoudsarm en energiezuinig ontwerp te realiseren en optimalisatie van de exploitatielasten mogelijk te maken. aan u om te beoordelen of wij hierin zijn geslaagd. dit boekwerk neemt u aan de hand en leidt u met aansprekende schetsen en beelden stap voor stap rond door het nieuwe recreatieoord de warande 2.0! voor meer gedetailleerde informatie over onze aanpak, organisatie, mvo-werkwijze, planning en samenwerking met lokale partijen verwijzen wij u naar ons plan van aanpak recreatieoord de warande b o u w e r s i n b e w e g i n g recreatieoord de war ande 2. 0 oosterhout 03

4 situering en concept 04 b o u w e r s i n b e w e g i n g recreatieoord de war ande 2. 0 oosterhout 05

5 bestaande situatie De Warande is een bijzonder recreatieoord aan de Zuidrand van Oosterhout, ingebed in een bosrijk gebied. De huidige accommodatie is alleen in de zomerperiode gedurende 4 maanden per jaar geopend. Op het terrein zijn een 50-meter wedstrijdbassin, 2 andersoortige buitenbassins en een peuterbassin aanwezig. Daarnaast zijn er ook een sportzaal, een honk van de wielervereniging de Jonge Renner en enkele jeu de boulesbanen gelegen. Rondom het terrein van De Warande ligt een wielerparcours dat het recreatieoord ter plaatse van de ingang/parkeervoorzieningen kruist. Uniek aan De Warande is de groene uitstraling van de parkachtige omgeving. Een deel van het recreatieoord maakt zelfs onderdeel uit van de Ecologische Hoofd Structuur van de Provincie Noord-Brabant. Voor de inpassing van een nieuwe zwembadvoorziening heeft de gemeente een aantal uitgangspunten gedefinieerd. Hierbij de meest essentiële punten: één centrale hoofdentree voor zowel binnen- als buitenvoorzieningen; zoveel als mogelijk handhaven bestaande groenvoorziening; éénduidige ontsluiting recreatieoord vanaf het parkeerterrein; parkachtige omgeving versterken; eigentijdse uitstraling complex (De Warande 2.0); sociaal veilige omgeving creëren. Samengevat; de bezoeker van De Warande 2.0 waant zich vanaf het parkeerterrein, en vanaf de ligweiden, tot in het gebouw in een enerverend park. Een passend lichtplan zorgt er het hele jaar voor dat sociale veiligheid en sfeer gecreëerd worden die de bezoeker zal waarderen en het recreatieoord volledig tot zijn recht laat komen. Enkele andere hoogstandjes van het ontwerp buitenterrein zijn: zoveel als mogelijk bomen zijn behouden. Enkele bomen maken zelfs onderdeel uit van de entreeluifel. De enkele bomen binnen de Ecologische Hoofd Structuur, die gekapt worden, worden gecompenseerd; goede bereikbaarheid voor hulpdiensten en transport (afvalophaaldienst/leveranciers); aparte parkeervoorziening en fietsenstalling op het terrein voor personeel; looppaden op het huidige buitenterrein worden gehandhaafd; zowel vanuit het hoger gelegen gebouw als het nieuwe terras is er perfect zicht over het hele gebied van ligweiden en buitenbassins. nieuwe situatie Het ontwerpteam heeft zich ten doel gesteld om de kracht van De Warande, de unieke ligging in een bosrijke omgeving, te behouden en zelfs te versterken. De parkstructuur heeft als inspiratiebron gediend voor het voorliggende ontwerp van de buitenruimte en infrastructuur. Eenmaal het parkeerterrein verlaten en de hoofdpoort van de Warande 2.0 gepasseerd, kijkt de bezoeker tussen de groene coulissen aan weerszijden van het wandelpad direct uit op de transparante hoofdentree en het buitengebied erachter. Ondanks deze bijzondere doorzichten heeft het behoud van de huidige, lommerrijke sfeer door inpassing en behoud van de waardevolle bomen in het entreegebied hoogste prioriteit gehad. Tot aan de voordeur zijn de bestaande bomen onderdeel van het ontwerp. Halverwege de route naar de entree voert een loopburg over het verdiept aangelegde wielerparcours. Doordat het pad vanaf de brug tot aan de hoofdentree meandert tussen het bestaande groen, worden de wortels van de oude bomen in de Ecologische Hoofd Structuur niet beschadigd. legenda Scheiding van verkeerstromen is zowel binnen als buiten het gebouw een belangrijk thema. De scheiding tussen wielrenners en bezoekers van De Warande 2.0 wordt gerealiseerd door de loopbrug, die als betondek de wielerbaan overspant. De betonnen bestrating die begint bij het parkeerterrein wordt doorgezet en komt als vlakke vloer terug in het interieur van de hoofdentree en centrale hal tot op het buitenterras en de voetpaden naar de buitenbassins. Door de hoge mate van transparantie van de gevels van de entree komen de bomen ook binnen tot leven. Een afgewogen materiaal-, kleuren- en lijnenspel verbindt exterieur en interieur op een natuurlijke manier met elkaar. 06 bouwers in beweging r e c r e at i e o o r d d e wa r a n d e 2. 0 o o s t e r h o u t 07

6 een groen recreatieoord 08 b o u w e r s i n b e w e g i n g recreatieoord de war ande 2. 0 oosterhout 09

7 een functioneel recreatieoord 10 b o u w e r s i n b e w e g i n g recreatieoord de war ande 2. 0 oosterhout 11

8 plattegrond Begane grond de nieuwbouw; transparantie en heldere LogIstIek het ontwerp van het nieuwe multifunctionele combibad versterkt de parkbeleving van het recreatieoord. de nieuwbouw heeft een eenduidig karakter en is vormgegeven in natuurlijke en terughoudende materialen en kleuren. het object is gast, het park is gastheer. exterieur en interieur gaan naadloos in elkaar over, waarbij de bosrijke en natuurlijke omgeving overal wordt ervaren. kortom, een optimale natuurlijke inbedding welke antwoord geeft op uw verzoek om het nieuwe complex onderdeel te laten zijn van het park de warande. het integraal gebouwconcept bestaat uit drie hoofdonderdelen; het nieuwe binnen zwembad, het overdekte 50-meter bad en het centrumgebied die door een continu dakvlak met elkaar zijn verbonden. de komvorm omarmt de ligweiden en buitenbassins en schermt de omgeving af van het zomerrumoer. aan de binnenzijde opent het gebouw zich naar het recreatieoord; de transparante gevels verbinden de binnen- en buitenbaden op een natuurlijke wijze met elkaar. het overdekte 50-meter bad functioneert hierbij als binnenbad, maar kan in het zomerseizoen middels te openen delen in wanden en dak bij het buitenterrein en de buitenbaden worden betrokken. het hoge dak stijgt geleidelijk vanaf het doelgroepenbassin tot het overkapte 50-meter bad; daarmee de hoogtelijnen van het terrein en de bezonningslijnen op hoofdlijnen volgend. de mogelijkheden van actieve en passieve zonnewarmte worden op deze wijze maximaal benut. aan de buitenzijde heeft het gebouw een meer gesloten karakter en gaat zij letterlijk op in het omringende boslandschap. het centrumgebied is het logistieke hart dat alle onderdelen van de warande 2.0 met elkaar verbindt; parkeerplaats, fi etsenstalling, entreegebied, binnen zwembad, 50-meter bad, kantoren, buitenbassins en ligweiden. naast de functionele spil in het gebouw is het centrumgebied tevens de centrale toegang tot de buitenbassins en ligweiden. het volledig transparante centrumgebied koppelt het voorterrein visueel en fysiek direct aan de ligweiden. dit zorgt voor een korte looplijn en daarmee een optimale afwikkeling van grote hoeveelheden bezoekers in het zomerseizoen. speelse suggesties in wanden en dak versterken het beeld van het rondlopen in het recreatieoord. door insnijdingen in de continue daklijn en inspringende gevelvlakken kunnen de meeste en mooiste bestaande bomen gehandhaafd blijven, terwijl de materialisatie van wanden en constructie de natuurbeleving nog eens versterken. hiermee onderstrepen wij nogmaals onze inspanning voor het behoud van zoveel mogelijk aanwezige bomen en de interactie tussen binnen en buiten. belangrijk onderwerp in onze schetsplannen is het logistieke schema en de daaraan gekoppelde routing in en om het gebouw. tevens spelen personele inzet en beheer een belangrijke rol. ook voor het ontwerp van de warande 2.0 hebben wij hier veel aandacht aan besteed. in het logistieke hart zijn de receptie met back offi ce en bar met keukens, kantoor, uitgiftepunt en berging gezamenlijk vormgegeven als een zelfstandig element. door deze strategische indeling kan met een minimum aan personeelsinzet maximaal rendement worden behaald. de multifunctionele horecaruimte is strategisch gelegen in het centrumgebied omdat zowel het binnen zwembad, de buitenbaden, het buitenterras als de ligweiden hierop aansluiten en desgewenst bediend kunnen worden. doelgroepenbassin wedstrijdbassin horeca LEGENDA: Legenda LEGENDA: bassins bassins en - cabines kleedruimten centrale hal kleedruimten en - cabines doucheruimten doucheruimten toiletten toiletten badmeester-, ehbo, personeel- en kantoorruimten alle loopwegen worden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden, zodat zich geen kruisingen van bezoekers voordoen. heldere logistiek en transparant in gebruik. vanaf de centrale hal worden bezoekersstromen gescheiden in bezoekers voor het binnen zwembad en bezoekers voor het 50-meter bad en de buitenbassins en ligweiden. kleed- en douchevoorzieningen en de zwembaden zijn voor beide bezoekersstromen op eenvoudige wijze te bereiken. beide delen kunnen dus geheel onafhankelijk van elkaar functioneren. vanuit de centrale hal zijn via een separate route de kantoren van het sportbedrijf, de multifunctionele ruimten en de toeschouwersstrook op het perron van het 50-meter bad te bereiken. badmeester-, ehbo, personeel- en kantoorruimten berging /werkkast berging /werkkast horeca-, verenigings- en vergaderruimten horeca-, verenigings- en vergaderruimten keukens en uitgifte 50 meter bassin springbassin keukens en uitgifte receptie, bar en uitgiftebalie receptie, bar en uitgiftebalie technische ruimten technische ruimten 12 bouwers in beweging r e c r e at i e o o r d d e wa r a n d e 2. 0 o o s t e r h o u t 13

9 een exploitabel recreatieoord 14 b o u w e r s i n b e w e g i n g recreatieoord de war ande 2. 0 oosterhout 15

10 Optimaliseren onderhouds- en verbruikskosten (tco) Naast de ontwikkeling en realisatie van De Warande 2.0 worden wij ook 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud (maintain) en het energieverbruik (energiebeheer). Aangezien wij hiermee de totale kosten van de nieuwbouw op korte én langere termijn voor u in beeld brengen, spreken wij van Total Cost of Ownership (TCO). Voor dit TCO vraagstuk hebben Vaessen en Sportfondsen (bouw & techniek) de handen ineen geslagen. De ervaring van het exploiteren en risicodragend onderhouden van honderden zwembaden door Sportfondsen, gekoppeld aan de knowhow van Vaessen op het gebied van DBMO van zwembaden, leidt tot een vertrouwenwekkende aanbieding voor het meerjarenonderhoud en risicodragend energiebeheer (elektra, water en gas) van de Warande 2.0! Om de TCO van de Warande 2.0 een juist kader mee te geven hanteren wij de volgende doelstelling: Vaessen en Sportfondsen (bouw&techniek) ontwikkelen, realiseren en onderhouden De Warande 2.0 op dusdanige wijze dat onze diensten maximaal bijdragen aan het optimaliseren van de exploitatielasten, waarbij de gemeente Oosterhout wordt ontzorgd, het comfort voor de gebruikers en bezoekers wordt verzekerd en lage onderhouds- en verbruikskosten worden gegarandeerd. Deze doelstelling uit zich in een duurzaam concept voor De Warande 2.0, uitgaande van een energetisch slim gebouw, optimaal gebruik makend van (natuurlijke) energiebronnen en opgebouwd met behulp van natuurlijke, deugdelijke en onderhoudsarme materialen. Voor de specifiek door ons toegepaste duurzaamheidsmaatregelen verwijzen wij u graag naar pagina 21. Om onze doelen te kunnen bereiken is een goede langjarige samenwerking tussen de gemeente Oosterhout, het Sportbedrijf als de exploitant van het complex en de opdrachtnemer van cruciaal belang. Er zal een atmosfeer ontstaan waarbij de krachten worden gebundeld. Onze ervaring is dat door goede samenwerkingsafspraken en een prettig overlegklimaat de gezamenlijke belangen optimaal worden uitgedragen en nagestreefd. Een goede inbedding van de zachte kant van samenwerking is daarbij ons speerpunt zodat een optimale bedrijfsvoering en professionele dienstverlening in de accommodatie maximaal aansluiten bij de wensen van de gebruikers. Een gebruikershandboek, een werkbaar document voor iedereen en samengesteld door alle partijen, vormt hierbij de leidraad voor een succesvolle samenwerking. Het gebruikershandboek ziet toe op afspraken in de samenwerking tussen het personeel van het complex, de bezoekers en onze organisatie die een positieve bijdrage leveren aan drie kritische succesfactoren: Het voldoen aan de gegarandeerde energieprestatie en -verbruik of liefst beter. het voldoen aan de gestelde onderhoudsprestaties en comfortvraag ten behoeve van het aanwezige personeel en de bezoekers, tegen beheersbare onderhoudskosten. een optimale samenwerking gebaseerd op een transparante en goede communicatie tussen de gemeente Oosterhout, het Sportbedrijf als exploitant van het complex en wij als opdrachtnemer, waarbij u als opdrachtgever wordt ontzorgd. toegepaste Materialen Bij het vervaardigen van ons ontwerp voor De Warande 2.0 hebben voor de keuze van de toe te passen materialen diverse randvoorwaarden meegespeeld. De twee belangrijkste randvoorwaarden waren: - minimaliseren van exploitatiekosten, en; - passend in de ontwerpvisie inzake aansluiting bij de omgeving. Om jarenlange exploitatie met tevreden gebruikers mogelijk te maken, is het van belang dat het gebouw er niet alleen bij oplevering goed uitziet, maar tevens onderhoudsarm, voorzien van deugdelijke materialen en exploitatievriendelijk is. Vaessen en Sportfondsen zien grote meerwaarde in het exploitatiegericht ontwerpen: ontwerpen met Oog voor Beheer. Vanaf het begin van de ontwerpfase hebben we daarom expliciet rekening gehouden met de toekomstige schoonmaak en het beheer van het complex aan zowel de binnen- als buitenzijde. Zo zijn aan de buitenzijde alleen onderhoudsarme materialen toegepast; gevels van baksteen, aluminium kozijnen en houten liggers die doorlopen als luifel. Een deel van het gebouw is voorzien van een plint met degelijke baksteen die ervoor zorgt dat de kwetsbare zones van het gebouw weinig of geen onderhoud vragen en tegen een stootje kunnen. De aluminium kozijnen voorzien van driedubbele beglazing zorgen voor een optimale verbinding tussen de binnen- en de buitenwereld en maken dat de omgeving als het ware het gebouw binnen komt. De sfeer binnen in De Warande 2.0 is natuurlijk, rustgevend maar ook uitdagend. De grote houten liggers zorgen voor een fantastische uitstraling en verbinden de drie bouwdelen (het nieuwe binnen zwembad, het overdekte 50-meter bad en het centrumgebied) aan elkaar. De toepassing van prefab beton met een kunststof afwerking versterkt de natuurlijke uitstraling, geeft een robuust gevoel en vraagt minimaal onderhoud. Alle vloeren van het binnen zwembad zijn met een goede kwaliteit tegels uitgerust. De wanden in deze zwemzaal worden voorzien van tegelwerk dat qua kleurstelling aansluit op het buitenterrein van het recreatieoord. De centrale hal heeft een stoere monolitisch afgewerkte betonvloer die het voorplein en het achterlandschap, evenals de horeca en het 50-meter bad aan elkaar verbinden. In onze kleur-en materiaalstaat en gevel-afwerkstaat kunt u het gehele palet van toegepaste materialen in De Warande 2.0 terugvinden. Vaessen en Sportfondsen hebben op deze wijze een gebouw ontworpen dat qua materialisering past bij de vraag van de opdrachtgever en zorgt voor minimale onderhoudskosten in zowel bouwkundig en installatietechnisch onderhoud als voor schoonmaak en beheer. Ons motto is dan ook: Bouwen doe je in een jaar, exploiteren 50 jaar lang! Toegevoegde waarde; de warmtewisselaar Vaesen en Sportfondsen hebben in de berekening van de TCO scherp gekeken naar welke investeringen in het gebouw de basis leggen voor een duurzame exploitatie. U moet hierbij denken aan het kiezen van een hogere Rc-waarde voor gevels en daken, maar ook het toepassen van energiezuinige installaties. Hiermee kunnen we de vraag naar energie verlagen en daarmee de TCO positief beïnvloeden. Om de verbruikskosten in de exploitatie te optimaliseren, hebben Vaessen en Sportfondsen besloten zelf te investeren in een warmtewisselaar, welke wordt gelegd in het naastgelegen Wilhelminakanaal. Hiertoe is reeds overleg gepleegd met Rijkswaterstaat en goedkeuring verleend. Door de wisselaar in de overgang van kade (oever) en kanaal op een diepte van 3 meter te positioneren, wordt gebruik gemaakt van zowel terugstromend grondwater als stromend water in het kanaal zelf. Hiermee is een constant temperatuurverschil haalbaar (ΔT) in het aanvoer en retour water, waaruit de warmtewisselaar haar energie haalt. Mede door deze investering heeft ons gebouw minder vraag naar reguliere energie uit bijvoorbeeld gas. Dit levert een forse besparing op in onder andere het gasverbruik, hetgeen voor de termijn van 20 jaar een zeer korte terugverdientijd oplevert. Door deze wijze van investeren hebben wij de TCO positief beïnvloed. Investeren is vooruitzien! 16 b o u w e r s i n b e w e g i n g recreatieoord de war ande 2. 0 oosterhout 17

11 een duurzaam recreatieoord 18 b o u w e r s i n b e w e g i n g recreatieoord de war ande 2. 0 oosterhout 19

12 DUURZAAMHEIDVISIE Duurzaamheid wordt vaak geassocieerd met het energie- en onderhoudsarm realiseren en vervolgens tegen zo laag mogelijke kosten exploiteren van gebouwen. Dit wordt in de praktijk aangeduid met duurzaam bouwen. Vaessen is van mening dat het minimaliseren van energie- en onderhoudslasten duurzaam is, maar dat doet te kort aan de daadwerkelijke uitgangspunten van duurzaamheid. Van een duurzame ontwikkeling maakt ook het realiseren van een gezonde en veilige sport-, leef- en werkomgeving voor sporters, bezoekers, personeel en omwonenden onderdeel uit. Dat begint bij een duurzame materialisering gebaseerd op het cradle to cradle -principe en eindigt bij het kiezen van een gebouwstructuur met het vermogen om zich aan te passen aan en mee te groeien met toekomstige ontwikkelingen; flexibel en levensduurbestendig. Hiermee is integraal rekening gehouden in het voorliggende projectvoorstel voor de warande 2.0. cradle to cradle (c2c) Onze uitgangspunten voor materialisering van De Warande 2.0 zijn gebaseerd op het cradle to cradle -principe. De centrale gedachte hierbij is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander, nieuw product. Het belangrijkste verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies optreedt en geen restproducten overblijven die alsnog gestort moeten worden. Deze kringloop wordt getypeerd met het motto waste equals food (afval = voedsel). In het kader van een bouwopgave waarvan de sloop van het bestaande gebouw en het kappen van verschillende bomen deel uit maken, is ingezet op het ter plaatse hergebruiken van de hierbij vrijkomende materialen. Zo zal stenen sloopafval worden hergebruikt als granulaat in beton. Wij kunnen stellen dat 97% van het sloopmateriaal zal worden hergebruikt, een zeer hoog percentage voor sloopgebouwen. Zelfs het hout van de te kappen bomen zal worden verwerkt voor toepassing van diverse meubels. Het casco van het nieuwbouwdeel zal worden gerealiseerd met staal, hout en duurzaam (prefab)beton zonder kunststoftoevoegingen. Verder zal kitarm worden gedetailleerd en wordt gebruikt gemaakt van duurzaam hout, geleverd onder het FSC/PEFC-Keurmerk. De (draag)constructie is demontabel, gevelelementen kunnen worden gedemonteerd en de installaties zijn volledig gescheiden van de draagconstructie. Dit vergroot de aanpasbaarheid van het gebouw en mogelijkheid tot hergebruik van materialen in de toekomst. Door toepassing van een Reverse Osmose installatie wordt circa 70% van het zwembadwater en spoelwater hergebruikt. De overige 30% wordt gebruikt voor warmte-uitwisseling met vers leidingwater. Zo grijpen de kringlopen van water en energie innovatief in elkaar. Door het hergebruik van water en de warmte-uitwisseling met het spoelwater gaat bij het verschonen en verversen van het zwembadwater vrijwel geen energie verloren. Er is geen afval. Energetische opzet; minimaliseren energieverbruik Voor het opstellen van een energetisch concept voor De Warande 2.0, als onderdeel van de TCO-aanbieding, hebben wij de energiestrategie Trias Energetica gevolgd. Dit houdt in dat in eerste instantie alles wordt gedaan om de initiële energievraag te minimaliseren. Wat niet wordt verbruikt hoeft ook niet te worden opgewekt. Vervolgens wordt de energie die absoluut noodzakelijk is zoveel als mogelijk duurzaam opgewekt (b.v. middels zonnecollectoren voor warm water, de warmtewisselaar in het kanaal en PV-panelen) en/of teruggewonnen uit reststromen (b.v. door warmteterugwinning op ventilatielucht en douchewater). Als laatste wordt, indien nog nodig, in de resterende energievraag voorzien middels installaties die zo efficiënt als mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen. Hiermee kunnen wij in onze aanbieding de verbruikskosten voor energie voor langere termijn vastklikken. Eventuele veranderingen in de uitgangspunten, zoals ruimere openingstijden of meer bezoekers, kunnen zonder veel moeite worden opgevangen door de installatie en aangepast worden in het systeem. Dit alles gekoppeld aan een gebouw beheer systeem (GBS) die per direct de status van het verbruik kan laten zien (gas, elektra en water). Als voorbeeld van de toepassing van een dergelijke strategie verwijzen wij u graag naar het thans in aanbouw zijnde Sportcomplex Vianen in Vianen, de eerste TCO zwembadaanbesteding van Nederland en één van de meest duurzame sportgebouwen van Nederland. Toegepaste maatregelen In samenwerking met Sportfondsen Nederland N.V. (bouw en techniek) en DGMR Ingenieurs hebben wij een integraal installatie- en duurzaamheidconcept ontwikkeld voor De Warande 2.0. Op basis van dit concept hebben onze partners op het gebied van klimaatinstallaties, waterzuivering en elektrotechniek een concrete vertaling gemaakt voor De Warande 2.0. Deze vertaling heeft ons geholpen een scherpe TCO aanbieding voor u te maken waarin meerjaren onderhoud en energieverbruik de voornaamste taakgebieden zijn. In ons voorstel voor De Warande 2.0 zijn o.a. de volgende duurzaamheidsmaatregelen opgenomen: Voor vloeren, gevels en daken geldt een isolatiewaarde (RC) van 5,0 m².k./w.; In de geïsoleerde aluminium kozijnen/puien van het zwembad is drievoudig beglazing toegepast; Het glasdak van het 50-meter bad wordt uitgevoerd met isolerende beglazing met een U-waarde van 1,1 W./ m².k.; Het gebouw is volledig voorzien van energiezuinige LED-verlichting, ook in de zwemzalen; Slimme schakelingen zijn integraal toegepast (aanwezigheid-, veegpuls- en daglichtschakeling); Het gebouw is voorzien van laag temperatuur verwarming; Warmteterugwinning uit ventilatielucht (WTW) met een rendement van >80%; Warmteterugwinning uit douche- en spoelwater; Alle binnenbassins, inclusief het 50-meter bassin en de duikkuil, worden afgedekt; De bestaande zonnecollectoren voor warmtevoorziening van de bestaande baden worden hergebruikt; Er worden PV-panelen toegepast ten behoeve van de opwekking van elektriciteit; De zwemzalen zijn optimaal georienteerd. Hierdoor kan gewenste warmte het gebouw binnenkomen. Daarnaast heeft Vaessen voor eigen rekening en risico het duurzaamheidsconcept uitgebreid met een warmtewisselaar welke in het Wilhelminakanaal wordt aangebracht. Oranjewoud heeft hiervoor een concept ontwikkeld dat onder andere door Rijkswaterstaat is goedgekeurd. Hierdoor kunnen we een forse reductie behalen op de energiebehoefte uit fosiele brandstoffen, welke een gunstige uitwerking heeft op de verbruikskosten. Eindresultaat bereikt middels de toegepaste maatregelen door de vergaande omvang van de toegepaste maatregelen is geen aanvullend geïnstalleerd verwarmingsvermogen t.o.v. huidige situatie benodigd. er is sprake van een Energie Prestatie Coefficiënt (EPC) welke meer dan 48% lager ligt dan het Bouwbesluit; wij gaan daarmee veel verder dan het in het PvE genoemde Milieubeleidsplan van de gemeente Oosterhout (-20%). de gemiddelde GPR-score bedraagt 8,3 (over de thema s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde), berekend op basis van de GPR-gebouw 4.1. Kijk voor onze MVO- en duurzaamheidsvisie en doelstellingen ook op Bouwkundige opzet; minimaliseren kosten onderhoud en levensduurbestendig De duurzaamheidsklasse van een gebouw wordt bepaald door de materiaalkeuze en de bouwkundige en technische structuur ervan. Een goede structuur betekent het toepassen van passende materialen op de juiste plaats en niet te verwaarlozen, op correcte wijze aangebracht. Bij de keuze van onze bouwmaterialen en structuren wordt specifiek rekening gehouden met onderwerpen als de milieubelasting, de weerstand tegen intensief gebruik, de vandalisme gevoeligheid, eenvoudige schoonmaakmogelijkheden, de gezondheid- en veiligheidsaspecten van het product maar ook de flexibiliteit en veranderbaarheid (levensduurbestendigheid) ervan. Die levensduurbestendigheid wordt als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp, vergrijzing en financiële crisis steeds belangrijker. Wij hebben hier op uw aanvraag een aanbieding voor 20 jaar weggelegd,maar zijn altijd bereid te overleggen over een langere termijn, met meer zekerheid voor de opdrachtgever. Om het hoge ambitieniveau kracht bij te zetten en inzichtelijk te maken, is bovendien een EPC- en GPR-berekening opgesteld. Op de volgende pagina treft u een opsomming van een aantal in het oog springende, in de aanbieding verwerkte duurzaamheidsmaatregelen. 20 b o u w e r s i n b e w e g i n g recreatieoord de war ande 2. 0 oosterhout 21

13 de warande 2.0, de beleving bij nacht 22 b o u w e r s i n b e w e g i n g recreatieoord de war ande 2. 0 oosterhout 23

14 planning: Lean Bouwen, slim plannen start Bouw oplevering BouwtIjd MeI 2014 sept 2014 dec 2014 april b o u w e r s i n b e w e g i n g recreatieoord de war ande 2. 0 oosterhout 25

15 sroi deze Brochure kwam tot stand M.M.v.: ontwikkeling en realisatie: vaessen algemeen bouwbedrijf b.v. (MogeLIjke) samenwerkingspartners u als gemeentelijk opdrachtgever gaat voor haar inwoners een groot nieuw zwembadcomplex realiseren, waarbij fors geïnvesteerd wordt met maatschappelijk kapitaal. dergelijke projecten zijn vaak een dilemma voor de meeste gemeente; enerzijds de wil om plaatselijke werkgelegenheid en bedrijfsleven te stimuleren en anderzijds een kwalitatieve en specialistische partner zoeken die risicodragend een zwembad kan ontwikkelen, bouwen en onderhouden. uw dilemma lossen wij op! wij combineren onze expertise op zwembadgebied met de inbreng tijdens de ontwikkeling en bouw van plaatselijke en regionale bedrijven. daarbij zijn wij zelf ook een regionale speler, met vele werknemers die woonachtig zijn in uw gemeente! voor de ontwikkeling en realisatie van de warande 2.0 is zeer veel gespecialiseerde kennis en vakmanschap nodig. het project is immers niet alleen omvangrijk, maar ook zeer complex. vaessen zal middels haar kennis en ervaring de ontwikkeling en realisatie in goede banen leiden, maar een groot deel van het werk besteden wij daarbij uit aan lokale (en regionale) partijen. de inzet van lokale en regionale partijen heeft voor u en ons verschillende voordelen. lokale bedrijven hebben een korte reisafstand en beperken daarmee niet alleen de verkeersoverlast, maar reduceren ook de co2-uitstoot. met name de inkoop van materialen bij bedrijven in de regio kan op deze wijze een grote meerwaarde opleveren. ander voordeel is dat uitvoering van werkzaamheden door lokale partijen het maatschappelijk draagvlak voor het project vergroten. plaatselijke en regionale bedrijven waar we in de ontwikkelingsfase al contact mee hebben, zijn op de pagina hiernaast weergegeven. als voorbeeldbedrijf van bouwend nederland op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen willen wij voorop lopen in onze maatschappelijke bijdrage. als echt leerbedrijf kijken wij verder dan alleen het goed opleiden van onze eigen mensen en beschikken we over een landelijk relatienetwerk met daarin diverse hbo s, roc s en samenwerkingsverbanden. wij hebben inmiddels meerdere projecten volgens het sroi-principe gerealiseerd. omdat wij graag bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze leerlingen werken wij bij voorkeur samen met lokale onderwijsinstellingen, zoals bij het project van de warande 2.0 met roc west-brabant. ontwerp en engineering: vaessen architecten en ingenieurs ontwerp buitenterrein: oranjewoud oosterhout Integraal installatie ontwerp: sportfondsen nederland n.v. afd. bouw & techniek advisering duurzaamheid en c2c: dgmr vormgeving en productie brochure: persc communicatie, rotterdam vaessen is een door fundeon erkend leerbedrijf voor een 20-tal beroepvaardigheden. onze leerlingen worden altijd begeleid door één van onze 12 leermeesters. daarnaast bieden wij meerdere stagiaires en leerlingen uit de regio een plaats op kantoor of één van onze bouwplaatsen. ook leveren we een bijdrage aan de invulling van maatschappelijk stages van middelbare scholieren en projecten van basisschoolleerlingen. vaessen Is partner van o.a.: richard krajicek foundation mvo nederland honk-&softbalvereniging hoofddorp pioniers (hoofdsponsor) isa sport (keuring noc*nsf eisen) bouwend nederland 26 b o u w e r s i n b e w e g i n g recreatieoord de war ande 2. 0 oosterhout 27

16

Informatieavond gemeenteraad Concentratie Zwembaden

Informatieavond gemeenteraad Concentratie Zwembaden Informatieavond gemeenteraad Concentratie Zwembaden 14 januari 2014 Gunning project Nieuwe aanbesteding Wezenlijke wijziging toepassen op Programma van Eisen (PvE). Op basis van: evaluatie voorgaande aanbesteding

Nadere informatie

Duurzaam bouwen is innovatief denken... slim clubhuis.nl

Duurzaam bouwen is innovatief denken... slim clubhuis.nl Duurzaam bouwen is innovatief denken... Duurzaam bouwen =toekomstbestendig bouwen Duurzaam bouwen is goed voor mens, milieu en portemonnee: * mens; comfort, gezondheid, welzijn * milieu; biodiversiteit,

Nadere informatie

vervangende nieuwbouw VMBO groen Theo Thijssenplein 32 Utrecht team De Groot Vroomshoop

vervangende nieuwbouw VMBO groen Theo Thijssenplein 32 Utrecht team De Groot Vroomshoop vervangende nieuwbouw VMBO groen Theo Thijssenplein 32 Utrecht team De Groot Vroomshoop bestaande bebouwing Wellant College waarom nieuwbouw? huidige lay-out voldoet niet en is te klein gebouw sterk verouderd

Nadere informatie

E + energiepositief wonen! Duurzame bijdrage aan een beter milieu en betaalbaar wonen

E + energiepositief wonen! Duurzame bijdrage aan een beter milieu en betaalbaar wonen E energiepositief wonen! Duurzame bijdrage aan een beter milieu en betaalbaar wonen E maakt optimaal wonen betaalbaar Betaalbaar, comfortabel en energieneutraal zijn drie wooneigenschappen die los van

Nadere informatie

Trias energetica. Verdiepende opdracht

Trias energetica. Verdiepende opdracht 2015 Trias energetica Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel kun je meer leren over de Trias energetica, een strategie voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening. Pagina

Nadere informatie

NIEUWBOUW PEUGEOT DEALERBEDRIJF BREEAM-NL EXCELLENT GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015

NIEUWBOUW PEUGEOT DEALERBEDRIJF BREEAM-NL EXCELLENT GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015 GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015 1. PROJECTDATA OPDRACHTGEVER/ONTWIKKELAAR Caransa Groep B.V. EXPLOITANT Van Mossel Groep PROJECT Nieuwbouw GEBOUWTYPE Retail/industrie LOCATIE Klokkenbergweg 29, Amsterdam

Nadere informatie

CAPELLE A/D IJSSEL. SPORTCOMPLEX DE PELIKAAN Definitief ontwerp RAADSPRESENTATIE

CAPELLE A/D IJSSEL. SPORTCOMPLEX DE PELIKAAN Definitief ontwerp RAADSPRESENTATIE CAPELLE A/D IJSSEL SPORTCOMPLEX DE PELIKAAN Definitief ontwerp RAADSPRESENTATIE DE OPGAVE 11.09.17 \ SPORTCOMPLEX DE PELIKAAN \ RAADSPRESENTATIE \ GEMEENTE CAPELLE AD IJSSEL 2 PROGRAMMA sporthal-/ zwembadcombinatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. VISIE OP DE OPGAVE 2. HET GEBOUW IN ZIJN OMGEVING 3. ARCHITECTUUR 4. HET FUNCTIONEEL ONTWERP 5. DUURZAAMHEID EN TECHNIEK 6.

INHOUDSOPGAVE 1. VISIE OP DE OPGAVE 2. HET GEBOUW IN ZIJN OMGEVING 3. ARCHITECTUUR 4. HET FUNCTIONEEL ONTWERP 5. DUURZAAMHEID EN TECHNIEK 6. INTRODUCTIE INHOUDSOPGAVE 1. VISIE OP DE OPGAVE 2. HET GEBOUW IN ZIJN OMGEVING 3. ARCHITECTUUR 4. HET FUNCTIONEEL ONTWERP 5. DUURZAAMHEID EN TECHNIEK 6. ONDERHOUD 7. HET PROCES 8. VRAGEN 1. VISIE OP DE

Nadere informatie

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde WELKOM Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde Maartje van den Berg Royal Haskoning Blossom consultancy Design & Build Haalbaarheid,

Nadere informatie

Centrumvoorzieningen voor. recreatie + camping. Esbi Huis neemt u alle bouwzorg uit handen

Centrumvoorzieningen voor. recreatie + camping. Esbi Huis neemt u alle bouwzorg uit handen Centrumvoorzieningen voor recreatie + camping Esbi Huis neemt u alle bouwzorg uit handen Goed in bouw en realisatie van centrumge Landgoed De Hellendoornse Berg Ervaren specialist In de afgelopen decennia

Nadere informatie

Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal

Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal Sportpark Kilder Meer betrokkenheid Meer keuze Meer kwaliteit MeerWaarde Het consortium Het consortium van Campen heeft reeds meerdere energetisch hoogwaardige

Nadere informatie

7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS:

7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS: TANGRAMHUIS 7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS: 1 - ZON - Maak gebruik van de zon, de enige kostenloze energieleverancier! Onze woningen worden naar de zon georiënteerd, dat wil zeggen

Nadere informatie

DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+

DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ FAB5+ DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT 02 Inhoud Introductie 3 Het 5S-bouwsysteem? 5 Waarom 5S gebruiken? 7 Isolatiewaarde 11 De praktijk

Nadere informatie

SPORTCOMPLEX MIDDELSTUM

SPORTCOMPLEX MIDDELSTUM MAANDAG 7 APRIL 2014 WOENSDAG 11 JUNI 2014 STEDENBOUW & ARCHITECTUUR STEDENBOUW & ARCHITECTUUR Kenmerken locatie - rand van woonwijk, maar toch centraal en goed bereikbaar; - woonwijk met dorps en kleinschalig

Nadere informatie

Grote verscheidenheid aan projecten in functie en omvang

Grote verscheidenheid aan projecten in functie en omvang Grote verscheidenheid aan projecten in functie en omvang Brede school Langedijk Ervaring met onderwijs en onderwijsgebouwen Brede School tzand Nominatie Scholenbouwprijs 2009 Kreileroord Brede school Klaverblad

Nadere informatie

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN Contact: ev@vinkbouw.nl DE NIEUWKOOPSE EILANDEN FASE 1: 12 WONINGEN AAN DE PRACHTIGE NIEUWKOOPSE PLASSEN Ruimte om van te dromen INLEIDING Ook altijd graag aan het water willen wonen op een unieke plek,

Nadere informatie

CASE STUDY. Datum 23-05-2013. Betreft Case study conform credit MAN 9. Onze referentie Bijlage

CASE STUDY. Datum 23-05-2013. Betreft Case study conform credit MAN 9. Onze referentie Bijlage CASE STUDY Datum 23-05-2013 Project AkzoNobel HQ Betreft Case study conform credit MAN 9 Van GroupA Onze referentie Bijlage Omschrijving van het project Lange tekst Hoofdkantoor AkzoNobel Het nieuwe hoofdkantoor

Nadere informatie

Duurzaam, mvo, energiezuinig & klimaatneutraal

Duurzaam, mvo, energiezuinig & klimaatneutraal Duurzaam, mvo, energiezuinig & klimaatneutraal Huidge situatie aarde Het klimaat verandert, de aarde warmt op Huidge situatie energie Energievoorraad stagneert Huidge situatie bevolking De arbeidsmarkt

Nadere informatie

COBRA KWARTIER. Amstelveen

COBRA KWARTIER. Amstelveen COBRA KWARTIER Amstelveen Innovatief Transformeren van wonen naar werken 3 Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in voormalige kantoortoren Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen

Nadere informatie

Maartje van den Berg - Blossom consultancy Design & Build. Haalbaarheid, duurzaamheid en aanbestedingsadvies

Maartje van den Berg - Blossom consultancy Design & Build. Haalbaarheid, duurzaamheid en aanbestedingsadvies Aanbesteding Brummen: wie, wat, waarom en hoe Maartje van den Berg - Blossom consultancy Design & Build Haalbaarheid, duurzaamheid en aanbestedingsadvies Ook architect: dynamische werkstijl duurzaamheid/

Nadere informatie

EPC concepten 0,4. Trias Energetica...2 EPC 0,4 concepten - Vrijstaande woning...3 EPC 0,4 concepten - Geschakelde woning...4.

EPC concepten 0,4. Trias Energetica...2 EPC 0,4 concepten - Vrijstaande woning...3 EPC 0,4 concepten - Geschakelde woning...4. etaalbare kwaliteit! EPC en 0,4 14 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 1996 1998 2000 2006 2011 2015 Inhoudsopgave: Trias Energetica...2 EPC 0,4 en - Vrijstaande woning...3 EPC 0,4 en - Geschakelde woning...4 EPC

Nadere informatie

OBS De Wilgenstam DUURZAAM RENOVEREN MEERVOUDIGE OPBRENGST

OBS De Wilgenstam DUURZAAM RENOVEREN MEERVOUDIGE OPBRENGST OBS De Wilgenstam DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST WILGENSTAMSUSTINNODUURZAAMESCHOOL Aanleiding Ambitie om kennis duurzaam bouwen toe te passen op concreet project. Geheel vrijblijvend

Nadere informatie

K I N J O Y K I N R O O I. 14 februari 2013

K I N J O Y K I N R O O I. 14 februari 2013 K I N J O Y K I N R O O I 14 februari 2013 I N D E X 1. LOCATIE 1.1 ligging projectgebied 1.2 locatie 1.3 bestaande situatie 1.5 ligging waterwoningen 2. EILAND 2.1 eiland 3. WATERWONING 3.1 situatie

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service

verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service Heilijgers WoningConcept PROJECTEN HAALBAAR MAKEN De woningkwaliteit stijgt en de prijzen zijn gedaald. Het is

Nadere informatie

Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante documenten als uitgangspunten gehanteerd:

Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante documenten als uitgangspunten gehanteerd: Project: Brede School Rijswijk Projectnr.: 6.053 Datum: 20 februari 2017 Betreft: Startnotitie Duurzaamheid en Installatieconcept 1. UITGANGSPUNTEN Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

ENERGIENEUTRALE REGIOKANTOREN ENEXIS

ENERGIENEUTRALE REGIOKANTOREN ENEXIS ENERGIENEUTRALE REGIOKANTOREN ENEXIS Regiokantoor Enexis Enexis brengt stroom en gas bij mensen en bedrijven thuis. Vandaag en morgen. Met de energie van morgen zijn we vandaag al bezig. Zo zijn we bezig

Nadere informatie

Meer met minder! zwembad Poelmeer te Oegstgeest

Meer met minder! zwembad Poelmeer te Oegstgeest Meer met minder! zwembad Poelmeer te Oegstgeest Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Wat zien wij? 3. Wat komen wij tegen? 1. Wie zijn wij? bureau specialiteit taken betrokken bij... focus zwembad Fletiomare Utrecht

Nadere informatie

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Memo nummer 1 aan H. Nouwens Sportbedriijf Oosterhout van P. Zuurbier Oranjewoud datum 27 april 2011 project Exploitatie opzet zwembad Oosterhout projectnummer 238250 betreft Doorrekening exploitatie nieuw

Nadere informatie

Van duurzaam denken naar duurzaam doen

Van duurzaam denken naar duurzaam doen Van duurzaam denken naar duurzaam doen Onze welvaart gaat ten koste van onze planeet en generaties na ons. Wij kunnen daar iets aan doen. Als we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar hoe? Verantwoording

Nadere informatie

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen Waal Vlaardingen Opdrachtgever Waal, Vlaardingen Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam Projectarchitect Arnold

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing in de woningbouw! Onze wereld vraagt erom.

Duurzaamheid & energiebesparing in de woningbouw! Onze wereld vraagt erom. Duurzaamheid & energiebesparing in de woningbouw! Waar ligt de schat begraven??? HET PARETO PRINCIPE B&U-sector GWW-sector CO2-emissie 2007: CO2-emissie 2008: CO2-emissie 2009: Focus op exploitatieperiode

Nadere informatie

Energieneutraal via de Passief bouwen route

Energieneutraal via de Passief bouwen route Energieneutraal via de Passief bouwen route ing. J.J.P. (Jan Pieter) van Dalen Slotsymposium 14 september 2015 Verbouw monument Verbouw van een monument Monument als bedoeld in art. 1 onder d (Monumentenwet

Nadere informatie

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan

Nadere informatie

Ontwerpopdracht, afstuderen Bouwkunde, blok 3/4, cohort 08/09 Versie: 15 januari 2009

Ontwerpopdracht, afstuderen Bouwkunde, blok 3/4, cohort 08/09 Versie: 15 januari 2009 De wijk van morgen Ontwerpopdracht, afstuderen Bouwkunde, blok 3/4, cohort 08/09 Versie: 15 januari 2009 De Wijk van Morgen De ontwerpopdracht omvat het ontwerp van één van de gebouwen die straks samen

Nadere informatie

Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam

Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam ALGEMENE TEKSTEN Het Revius wordt beleefd als een warme school, waar je thuis bent als leerling en leraar. De gemeenschappelijke activiteiten spelen zich centraal

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL basisschool + dorpshuis + bibliotheek + kinderopvang + jeugd onze lieve vrouwestraat handel nl ontwerp januari 2012 - oplevering december 2014 Dorpshuis MULTIFUNCTIONELE

Nadere informatie

Sociaal huis MErksplas

Sociaal huis MErksplas Sociaal Huis Merksplas DE Omgeving 1 Zicht naar de kerk 2 Zicht over het kruispunt 3 Het oude gemeentehuis met plein 4 Koppeling oude en nieuwe gemeentehuis 5 Het nieuwe gemeentehuis met terras 6 Overkant

Nadere informatie

Presentatie KIN Installatietechniek BV. Door: Cock Bouman. Symposium 19 november 2015

Presentatie KIN Installatietechniek BV. Door: Cock Bouman. Symposium 19 november 2015 Presentatie KIN Installatietechniek BV Door: Cock Bouman Symposium 19 november 2015 Agenda DGtC KIN Installatietechniek Optimaal gebruik van installaties Duurzame toepassingen Verduurzamen bestaande locaties

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen MEI 2013 het Nieuwe Zorgwonen De Zorg Onze Zorg Grote veranderingen in de AWBZ staan ons te wachten. De verzorgingshuisbewoner bestaat straks niet meer. De zorg die eens in het verzorgingshuis gegeven

Nadere informatie

Centrum voor Levenswetenschappen. Groningen

Centrum voor Levenswetenschappen. Groningen Centrum voor Levenswetenschappen Groningen Linnaeusborg Project Centrum voor Levenswetenschappen Opdrachtgever VGI, Rijksuniversiteit Groningen Projectarchitect Rudy Uytenhaak Tanja Buijs Linnaeusborg

Nadere informatie

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Energiebesparing bij een sportclub 23 januari 2017 Inhoudsopgave Energiebesparing bij een sportclub 3 Energiezuinige sportveldverlichting 3 Opwekken

Nadere informatie

Hoe maken we het mogelijk?

Hoe maken we het mogelijk? Energiezuinig Wonen Hoe maken we het mogelijk? Jaarlijkse energielasten 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 0 10 20 30 40 Jaar referentie passiefhuis+ Met conceptueel bouwen! Inhoud

Nadere informatie

Onbelast Ontwerpen. groosman partners architecten

Onbelast Ontwerpen. groosman partners architecten Onbelast Ontwerpen 1 hoofdstuk Onbelast ontwerpen Inleiding 4 Icoonwijzer 6 Programma van eisen 8 Stedenbouw 10 Voorlopig ontwerp 12 Definitief ontwerp 14 Bestek 16 Realisatie 18 Duurzaamheid 20 Woonhuis

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Met passie, samenwerken en deskundigheid naar een blijvend duurzaam provincie kantoor

Nadere informatie

www.earthandeternity.nl

www.earthandeternity.nl www.earthandeternity.nl EARTH AND ETERNITY BETAALBAAR, DUURZAAM EN COMFORTABEL WONEN WIE IS E&E? Earth and Eternity B.V. realiseert betaalbare, energieneutrale woningen. Onder moderne architectuur ontworpen.

Nadere informatie

Passief Bouwen: waarom en hoe?

Passief Bouwen: waarom en hoe? Passief Bouwen: waarom en hoe? Ontwerpen en bouwen vanuit een visie ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Passief Bouwen Kenmerken o hoogwaardige thermische schil o goed comfort

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Villa Scholt Meelbergsven

Beeldkwaliteit Villa Scholt Meelbergsven ` Beeldkwaliteit Villa Scholt Meelbergsven Villa Meelbergsven Maastrichterweg 168 Valkenswaard Lab32 architecten Geulle Datum: 25 januari 2017 versie 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Locatie en uitgangspunten

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente

opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente project Sportcentrum De Dinkel Twente fase voorlopig ontwerp datum 17.04.2012 projectnr. 2011.20 Colofon Voorliggend ontwerp is tot stand gekomen in

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

GEURST& SCHULZE 1. MFSA De Sportmotor Rotterdam

GEURST& SCHULZE 1. MFSA De Sportmotor Rotterdam MFSA De Sportmotor Rotterdam De MFA De Sportmotor in Rotterdam is een mooi voorbeeld van een maatschappelijk gebouw met een casco dat op diverse manieren kan worden ingevuld en worden aangepast. De multifunctionele

Nadere informatie

URSEM 3D MODULAIRE STUDENTENWONINGEN

URSEM 3D MODULAIRE STUDENTENWONINGEN URSEM 3D MODULAIRE STUDENTENWONINGEN 1 Hoge kwaliteit optimaal product en proces Scherpe integrale prijs op aanvraag Korte bouwtijd twee keer zo snel Gerealiseerde projecten Studentenwoningen Delft 186

Nadere informatie

FixPlan voor installaties

FixPlan voor installaties FixPlan voor installaties Installatietechniek FixPlan installatietechniek is een creatieve en innovatieve partner die technische installaties ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert op het gebied

Nadere informatie

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle 03 november 2011 Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle Voor meer informatie: b.brink@royalhaskoning.com of 06-55885393 Duurzaam ontwerpen Geïnspireerd door Cradle

Nadere informatie

verrassendehuisvesting Vanaf 180.000,- incl. btw Heilijgers WoningConcept Business Line

verrassendehuisvesting Vanaf 180.000,- incl. btw Heilijgers WoningConcept Business Line verrassendehuisvesting Vanaf 180.000,- incl. btw Heilijgers WoningConcept Business Line Heilijgers WoningConcept Business Line RENDERENDE HUURWONINGEN HAALBAAR MAKEN De vraag naar betaalbare huurwoningen

Nadere informatie

NIEUWBOUW PEUGEOT DEALERBEDRIJF BREEAM-NL EXCELLENT GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015

NIEUWBOUW PEUGEOT DEALERBEDRIJF BREEAM-NL EXCELLENT GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015 GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015 1. PROJECTDATA OPDRACHTGEVER/ONTWIKKELAAR Caransa Groep B.V. EXPLOITANT Van Mossel Groep PROJECT Nieuwbouw GEBOUWTYPE Retail/industrie LOCATIE Klokkenbergweg 29, Amsterdam

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Duurzame woongebouwen

M3H Werkwijzer Duurzame woongebouwen M3H Werkwijzer Duurzame woongebouwen 1/7 Duurzame woongebouwen M3H ontwerpt en bouwt gebouwen die lang meegaan. Hoogwaardige gebouwen die mooi zijn in de omgeving en die passen bij de gebruikers. Gebouwen

Nadere informatie

AUT-ARK I. is een drijvende passiefwoning met Europees passiefhuis certifi caat

AUT-ARK I. is een drijvende passiefwoning met Europees passiefhuis certifi caat AUT-ARK I is een drijvende passiefwoning met Europees passiefhuis certifi caat De woning heeft geen kade aansluiting meer nodig en is dus volledig zelfvoorzienend (autark). Hij is uiterst duurzaam middels

Nadere informatie

De Commandeur. 41 appartementen in s-heerenberg op een bijzondere plek

De Commandeur. 41 appartementen in s-heerenberg op een bijzondere plek De Commandeur 41 appartementen in s-heerenberg op een bijzondere plek De Commandeur is gemakkelijk te bereiken, maar ook gelegen in een groene omgeving. Een deel van de appartementen vormt een eenheid

Nadere informatie

Betaalbare Woning Ontwikkeling. Een antwoord op de huizencrisis

Betaalbare Woning Ontwikkeling. Een antwoord op de huizencrisis Betaalbare Woning Ontwikkeling Een antwoord op de huizencrisis April 2012 Betaalbare nieuwbouwwoningen voor elke groep starters 2 INHOUD 1. Inleiding 2. BWO Partners 3. BWO Huizen 4. Referentie Woning

Nadere informatie

Duurzaam Vastgoed. Roy Bruggeman

Duurzaam Vastgoed. Roy Bruggeman Duurzaam Vastgoed Roy Bruggeman Ingenieursbureau Archicom Multidisciplinair ingenieursbureau gericht op: Consultancy: logistiek & supply chain advies, Architectuur en detail engineering, Bouwmanagement

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

Facet Een rationeel, transparant en duurzaam ontwikkel- en bouwproces

Facet Een rationeel, transparant en duurzaam ontwikkel- en bouwproces Facet Een rationeel, transparant en duurzaam ontwikkel- en bouwproces Facet, voor elk ontwikkel- en bouwproces Corporaties, overheden, beleggers, zorg- en onderwijsinstellingen en projectontwikkelaars

Nadere informatie

Huisvesting gemeente Boxtel

Huisvesting gemeente Boxtel Agenda 1) Inleiding 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies Agenda 1) Inleiding De Twee Snoeken Gemeentehuizen 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

ZEN Platformbijeenkomst. Bouw op onze kennis

ZEN Platformbijeenkomst. Bouw op onze kennis ZEN Platformbijeenkomst Bouw op onze kennis Even voorstellen Patrick Harting Projectmanager Werkzaam sinds: 2007 "De uitdaging van mijn werk is niet het stapelen van de stenen, maar het inzetten van ieders

Nadere informatie

Zandvliet College Den Haag

Zandvliet College Den Haag Zandvliet College Den Haag Leren / Multifunctioneel / SP architecten #voortgezetonderwijs - #multifunctioneel - #duurzaamheid - #sport - #lean - #d&b De kavel aan de Bezuidenhoutseweg 38-40 vraagt om een

Nadere informatie

installatie-arm ontwerpen verleden tijd?

installatie-arm ontwerpen verleden tijd? installatie-arm ontwerpen verleden tijd? 1 situatie tot enkele jaren geleden was duurzaamheid bij klimaatinstallaties comfort en vooral energiebesparing de koplopers bij het besparen op het energie waren

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

Sportcentrum Zaandam Zuid

Sportcentrum Zaandam Zuid Sportcentrum Zaandam Zuid De nieuwbouw van sportcentrum Zaandam Zuid is gebouwd in de wijk Poelenburg naast de parkzone aan De Weer. Het sportcentrum is gerealiseerd binnen hetzelfde bouwblok als de naastgelegen

Nadere informatie

Wij kunnen heel snel schakelen zodat iemand als Sofia zich thuis voelt

Wij kunnen heel snel schakelen zodat iemand als Sofia zich thuis voelt Wij kunnen heel snel schakelen zodat iemand als Sofia zich thuis voelt (Semi)permanente huisvesting statushouders Tijdelijke huisvesting statushouders Tijdelijke huisvesting asielzoekers Wij bouwen bewust

Nadere informatie

Verduurzaming zwembad De Wetering

Verduurzaming zwembad De Wetering Verduurzaming zwembad De Wetering gemeente Houten (Fase 2) - Inventariseren, analyseren en verduurzamen Lester Agten & Hans de Groot Versie: 26 oktober 2016 Programma Algemeen / opdracht Stappenplan Vertrekpunt

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR. Oud Gastel, gemeente Halderberge - Helium Bedrijvencentrum

TE KOOP / TE HUUR. Oud Gastel, gemeente Halderberge - Helium Bedrijvencentrum TE KOOP / TE HUUR Oud Gastel, gemeente Halderberge - Helium Bedrijvencentrum 10 representatieve, duurzame multifunctionele kantoor-/ bedrijfsunits aan de Helium in het nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw

Nadere informatie

OptimaalWoning. het comfort van duurzaamheid

OptimaalWoning. het comfort van duurzaamheid OptimaalWoning het comfort van duurzaamheid Optimaal Woning Zorgeloos woongenot! OptimaalWoning het comfort van duurzaamheid Een complete eengezinswoning vanaf 175.000 v.o.n. (inclusief grond en exclusief

Nadere informatie

VSO-SCHOOL VOOR VMBO HET ROTSOORD UTRECHT

VSO-SCHOOL VOOR VMBO HET ROTSOORD UTRECHT VSO-SCHOOL VOOR VMBO HET ROTSOORD UTRECHT VMBO SCHOOL HET ROTSOORD BIEDT VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS EN BEGELEI- DING AAN JONGEREN MET EEN AUDITIEF EN/OF COMMUNICATIEVE BEPERKING: SLECHT- HOREND (SH),

Nadere informatie

E + Energiepositief Wonen

E + Energiepositief Wonen Concept: E + Energiepositief Wonen Het concept ''E+ Energiepositief Wonen'' Betaalbaar, comfortabel en energieneutraal zijn drie wooneigenschappen die los van elkaar goed haalbaar zijn, maar zich slecht

Nadere informatie

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT OMSCHRIJVING PROJECT PORTAAL Samenvatting Het hoofdkantoor van woningcorporatie Portaal is een uitstekend voorbeeld van hoe een verouderd kantoorgebouw gerevitaliseerd is tot

Nadere informatie

LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011)

LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011) LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011) PROJECTOMSCHRIJVING DE KLENCKE 2008-2009 OPDRACHTGEVER STICHTING VO A DAM-ZUID P/A ST.IGNATIUSGYMNASIUM

Nadere informatie

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet Dutch Health Tec Academy, Utrecht 100% transformatie van leegstaande bedrijfshal met kantoor naar onderwijsgebouw en kenniscentrum 90% hergebruik van bestaand casco winnaar van de VGME Award 2011 Voor

Nadere informatie

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k datum: 16-10-2013 ARCOM B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Koningsschot 45 3905 PR Veenendaal T 0318 64 55 52 F 0318 66 88 52 E info@arcombv.nl I www.arcombv.nl Vraagstelling Door het bestuur van de school

Nadere informatie

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE EMERGO Bouwnovatie EMERGO werkt graag samen aan vernieuwende en realistische totaaloplossingen. Ons doel is dat u én wij ingenomen zijn met

Nadere informatie

Inschrijving van start!

Inschrijving van start! LittleAmsterdam bouw nu uw eigen grachtenpand 14 appartementen + 2 bedrijfsruimtes Inschrijving van start! De karakteristieken: - een sfeervol energiebewust grachtenpand zonder de ongemakken van bestaande

Nadere informatie

Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten

Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten

Nadere informatie

schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl

schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl Hoge schuurvilla schipperdouwesarchitectuur Thuiskomen op het knooperf wordt een bijzondere

Nadere informatie

Herontwikkeling Heineken Hoek Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 te Amsterdam. Gebouwinformatie ten behoeve van BREEAM-NL 23 juni 2016

Herontwikkeling Heineken Hoek Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 te Amsterdam. Gebouwinformatie ten behoeve van BREEAM-NL 23 juni 2016 Herontwikkeling Heineken Hoek Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 te Amsterdam Gebouwinformatie ten behoeve van BREEAM-NL 23 juni 2016 1. PROJECTDATA Opdrachtgever/ontwikkelaar Caransa Groep B.V. Exploitant Heineken

Nadere informatie

E + Revital. voor duurzame woonwaarde-ontwikkeling

E + Revital. voor duurzame woonwaarde-ontwikkeling aanbieder (geen aannemer) woonwaarde ontwikkeling directeur Bouwbedrijf EBU Verduurzamen bestaande (huur)woningen: COMPLEX DUUR OVERLAST WAT LEVERT HET OP? Integraal Slim & Snel Ketenintegratie Trias Energetica

Nadere informatie

Klomps Bouwbedrijf Duurzaam en Energieneutraal Bouwen SBR Bouwlokalen. 23-04-2013 Klomps Bouwbedrijf

Klomps Bouwbedrijf Duurzaam en Energieneutraal Bouwen SBR Bouwlokalen. 23-04-2013 Klomps Bouwbedrijf Klomps Bouwbedrijf Duurzaam en Energieneutraal Bouwen SBR Bouwlokalen 1 Familiebedrijf sinds 1956 Platte organisatiestructuur met ca. 65 medewerkers Utiliteit- en woningbouw, restauratie Omzet: 15.300.000,-

Nadere informatie

ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN

ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN transformatie x appartementen + maisonnettes mullerlaan + oortlaan zonderwijk veldhoven nl ontwerp september 00 - oplevering augustus 0 ALUMINIUM METAMORFOSE

Nadere informatie

Wijzer worden van duurzame huisvesting

Wijzer worden van duurzame huisvesting De Meeuw Nederland De Meeuw en Duurzaam Bouwen Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com Wijzer worden van duurzame huisvesting

Nadere informatie

Casestudy BREEAM / New EMEA Headoffice EINDHOVEN. Össur EMEA Headoffice Eindhoven. Titel. Opdrachtgever Össur Europe BV.

Casestudy BREEAM / New EMEA Headoffice EINDHOVEN. Össur EMEA Headoffice Eindhoven. Titel. Opdrachtgever Össur Europe BV. Casestudy BREEAM / New EMEA Headoffice EINDHOVEN Titel Össur EMEA Headoffice Eindhoven Opdrachtgever Össur Europe BV Afbeelding(en) Website Locatie BVO Functie(s) BREEAM-NL score Projectteam Expert: Assessor:

Nadere informatie

Duurzaamheid en Sportbedrijf Deventer

Duurzaamheid en Sportbedrijf Deventer Duurzaamheid en Sportbedrijf Deventer Samen op weg naar energieneutraal Deventer www.sportbedrijfdeventer.nl/duurzaam inleiding Sportbedrijf Deventer is exploitant van diverse sportaccommodaties in Deventer.

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Presentatie 18 dec. VV. Berkum Eddy Bramer

Nadere informatie

Passief Bouwen. Carl-peter Goossen

Passief Bouwen. Carl-peter Goossen Passief Bouwen Carl-peter Goossen Je weet iets en je heb er kennis van Je weet iets maar heb er geen kennis van Je weet het niet en je hebt er ook geen kennis van. 28 oktober: Klimaatneutraal bouwen: haalbaar

Nadere informatie