Geven bij leven. Schenken en nalaten aan Kerk in Actie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geven bij leven. Schenken en nalaten aan Kerk in Actie"

Transcriptie

1 Geven bij leven Schenken en nalaten aan Kerk in Actie 1

2 2 Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

3 Geïnspireerd door Jezus Christus Wij zijn een kerk in actie omdat we ons geïnspireerd en geraakt weten door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. (Matteus 14:19). Of we weinig of veel kunnen delen, maakt niet uit. We vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. De kerk in actie, dat zijn niet alleen uitgezonden medewerkers of plaatselijke kerken. Dat bent ú net zo goed. Want ook u kunt delen wat u gegeven is. Uw tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. 3

4 Hoe we werken Wij geloven in de eigen kracht van mensen. Ieder mens weet zelf het beste wat hij nodig heeft. Financiële steun en samenwerking verlopen bijvoorbeeld altijd via lokale kerken en partnerorganisaties, want die staan het dichtstbij. Daarbij draait het om gelijkwaardigheid: we leren van elkaar. Zo bieden we elkaar hoop en delen we ons geloof in een betere wereld. Wij verbinden Onze organisatie dient de kerk in actie door wereldwijd gemeentes, organisaties en mensen te verbinden die willen delen wat ze ontvangen hebben. We leggen contact: door een conferentie in Indonesië of een Landelijke Diaconale Dag. Wij delen We dienen de kerk door datgene wat we ontvangen aan geld, kennis, ervaring en tijd te delen. Dit doen we in binnen- en buitenland, als lid van ICCO Coöperatie. Ook moedigen we mensen aan om zelf te delen door bijvoorbeeld een gift te geven of als vrijwilliger aan de slag te gaan. 4

5 Wij ondersteunen Wij ondersteunen wereldwijd gemeenten en mensen met advies, inspiratie en materiaal. Diaconieën, ZWO-commissies en partnerorganisaties kunnen rekenen op onze betrokkenheid, personele inzet of financiële ondersteuning. Wij signaleren Wij signaleren misstanden en onrecht, dichtbij of ver weg, en stellen die aan de kaak. Zo zijn we een stem in het publieke en politieke debat voor hen die zelf niet gehoord worden. 5

6 Samen kunnen we delen U kunt het werk van Kerk in Actie op verschillende manieren blijvend ondersteunen: Word donateur Als donateur machtigt u Kerk in Actie om periodiek een vast bedrag van uw rekening af te schrijven, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. Dat is voor u eenvoudig en het bespaart ons kosten. Een vaste toezegging stelt ons in staat om samen met u langlopende ontwikkelingsprojecten te steunen. Wilt u uw vaste bijdrage wijzigen? Dat kan heel makkelijk via één telefoontje naar de Servicedesk, tel. (030) Als donateur ontvangt u vier keer per jaar het magazine Vandaar. Schenk periodiek Een periodieke schenking is een overeenkomst waarin wordt vastgelegd dat u het werk van Kerk in Actie minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen. Het voordeel van een dergelijke toezegging is dat u elke euro die u aan Kerk in Actie geeft, volledig kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is niet van belang. Laat een nalatenschap achter voor Kerk in Actie Legaat: U kunt Kerk in Actie een legaat nalaten. Een legaat is een vooraf bepaald bedrag of een bij name genoemd object van waarde (kostbaar schilderij, effectenportefeuille, onroerend goed en dergelijke). Erfgenaam: Kerk in Actie kan ook benoemd worden tot uw (mede-)erfgenaam. Dan maakt Kerk in Actie (eventueel samen met andere personen of instellingen) 6

7 aanspraak op de gehele nalatenschap. Als het gaat om een gedeelde nalatenschap moet worden omschreven om welk (procentueel) deel het gaat. Stel uw eigen fonds op naam op Een Fonds op Naam is een apart fonds dat u in het leven kunt roepen binnen Kerk in Actie. Het is een apart en zichtbaar onderdeel van ons werk, in de regel bestemd voor een specifiek doel of project. U kunt op deze manier een groter bedrag bestemmen voor werk dat uw hart heeft. U kunt een Fonds op Naam in het leven roepen met een schenking of erfstelling van ,- of meer. Verantwoordelijk Ik heb altijd veel belangstelling gehad voor ontwikkelings- en diaconaal werk. Mensen daar hebben zoveel minder kansen dan wij. Daarom voel ik me verantwoordelijk om bij te dragen aan het welzijn van anderen elders in de wereld. Dat doe ik via Kerk in Actie. Ik heb mijn gift vastgelegd in een schenkingsakte. Dat heeft als grote voordeel dat ik mijn gift volledig kan aftrekken van de belasting. Dit belastingvoordeel laat ik weer ten goede komen aan Kerk in Actie. Zo betaalt de belasting mee. Ik krijg een aantal keer per jaar Vandaar toegestuurd, zodat ik op de hoogte blijf van het werk van Kerk in Actie. En elk jaar krijg ik een keurige bedankbrief. Maarten de Groot 7

8 Periodiek schenken aan Kerk in Actie Een schenking via een periodieke gift is een goede manier om het werk van Kerk in Actie financieel te steunen. Het is ook aantrekkelijk omdat de fiscus meebetaalt. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost. Tussenkomst van de notaris is niet meer nodig. Volledig aftrekbaar Als u in een overeenkomst vastlegt dat u het werk van Kerk in Actie minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan Kerk in Actie geeft volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Uw gift is een periodieke gift als: de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (tussenkomst van de notaris is niet meer nodig); u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) het bedrag overmaakt dat in de overeenkomst wordt genoemd; het bedrag jaarlijks steeds even hoog is; u dit bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt. De periodieke gift stopt na de looptijd van deze overeenkomst, bij uw overlijden of het overlijden van een ander. Dit wordt in de overeenkomst vastgelegd. De ander kan bijvoorbeeld uw partner zijn. Als u gehuwd of als partner geregistreerd bent, moet uw partner toestemming verlenen voor het opmaken van een overeenkomst voor een periodieke gift. Uw partner geeft alleen toestemming en kan niet gehouden worden aan het betalen van de gift als u niet meer in staat bent om dit te doen. De overeenkomst staat dus alleen op uw naam. 8

9 Rekenvoorbeeld Hoe werkt het? Download de overeenkomst voor een periodieke gift via de website: Vul de overeenkomst in en stuur beide exemplaren naar de donateursadministratie. De Protestantse Kerk in Nederland vult haar onderdelen van de overeenkomst in en stuurt uw exemplaar naar u terug. Kerk in Actie is een ANBI Alleen instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Kerk in Actie valt onder de groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland en is daarmee een ANBI. Ook alle programma s van Kerk in Actie zoals Diaconaat, Zending, Werelddiaconaat, Noodhulp, Kinderen in de Knel en Luisterend Dienen vallen onder deze ANBI-regeling. Kijk op: Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 18 tot 52 procent van uw periodieke gift terug van de fiscus. Stel: uw belastbaar inkomen is en u schenkt 90 per jaar. Uw belastingtarief is dan 42 procent (2014). Als er geen overeenkomst periodieke gift is en dit is uw enige gift, dan ontvangt u niets terug van de fiscus. Maar is er wel een overeenkomst voor een periodieke gift, dan kunt u de gift zelfs verhogen naar 155. Uw jaarlijkse schenking aan Kerk in Actie: Teruggave belastingdienst: Uw netto schenking: Eenmalige gift Periodieke gift Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto 90, maar in het geval van een periodieke gift kunt u 155 naar Kerk in Actie overmaken, omdat u in dit geval 65 terug ontvangt van de Belastingdienst. t Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze donateursadministratie. Bel (030) of mail naar: 9

10 Een mooiere wereld Ik vind het belangrijk om de wereld iets mooier te maken. Geven aan Kerk in Actie past daarbij, vertelt Stien Gjaltema. Zij koos voor het geven via een periodieke schenking. Losse giften geven te veel rompslomp, vindt zij. Nu is alles in een keer geregeld. Ik heb er geen omkijken meer naar. En al mijn giften zijn aftrekbaar. Stien staat bewust in het leven, en koos ook bewust voor een periodieke schenking. Haar bijdrage bestemde ze voor kinderprojecten. In veel ontwikkelingslanden gaat overheidsgeld naar grote projecten waar vrouwen en kinderen niets aan hebben. ik wil dat mijn giften rechtstreeks aan kinderen ten goede komen. Via Kerk in Actie kan ik dit bereiken. In de kerk heb ik zelfvertrouwen gekregen Wie in Pakistan als meisje geboren wordt, heeft direct een achterstand. Als je ook nog geboren wordt in een arm, christelijke gezin op het platteland, is je lot bezegeld. Voor jou geen school of opleiding. Shazia was zo n meisje. Nu is ze verloskundige, een krachtige en ambitieuze vrouw. Gerespecteerd en graag gezien in haar dorp. Shazia heeft geluk gehad, zegt ze zelf. Mijn ouders konden het zich veroorloven om mij naar school te laten gaan. Ook mijn broers steunden mij. De school lag in een buurdorp, 12 kilometer verderop, maar mijn jongste broer was bereid om mij naar school te brengen. En dat was hard nodig, vertelt ze. De meeste mensen hier hebben geen opleiding. Als ze meisjes zoals ik naar school zien gaan, reageren ze negatief. In mijn buurt zijn de meeste mensen moslim. Velen hebben een vooroordeel tegen christenen en nog meer tegen vrouwen. 10

11 Voor Shazia begonnen de problemen pas goed toen ze door wilde studeren. Al jong droomde ik ervan om verpleegster te worden. Maar ik mocht niet naar de verpleegstersschool. Waarom? Pure discriminatie. De mensen vinden dat meisjes genoeg hebben aan de lagere school. Meisjes moeten binnen blijven en mogen alleen huishoudelijk werk doen. Ik dacht dat mijn droom nooit werkelijkheid zou worden. Liefde voor mensen in nood Terwijl Shazia een moeder onderzoekt, vertelt ze hoe ze in contact kwam met de Kerk van Pakistan. De Kerk van Pakistan bekommert zich juist om meisjes zoals Shazia. In het centrum van de stad Lahore ligt de campus van de kerk, met onder andere een school voor vrouwen, een instelling voor kinderen met een beperking en een internaat voor meisjes van het platteland. Want, schrijft de kerk op haar website: Wij geloven dat de kern van het Evangelie is dat we Jezus moeten volgen in zijn compassie met de allerarmsten. Wij willen de boodschap van Jezus verspreiden door onze liefde voor mensen in nood. Shazia volgde haar opleiding op het internaat van de Kerk van Pakistan in Lahore, een partnerorganisatie van Kerk in Actie. Hier is plaats voor zestig meisjes van het platteland. Ze komen uit zeer arme of gebroken gezinnen of zijn weeskinderen. 11

12 Afspiegeling van mijn leven Een testament moet een afspiegeling van je leven zijn. Van dat wat je in het diepst van je hart met je meedraagt. In mijn geval zijn dat mijn kinderen en naaste familie. Enkele speciale vrienden. Maar ook de mensen die ik steun via Kerk in Actie. Mensen die lijden onder honger, armoede, geweld en onrecht. Zij zijn deel geweest van mijn leven. Ik wil ze ook laten delen in wat ik nalaat. Daarom staat Kerk in Actie in mijn testament. Anoniem 12

13 Geloven in een bestemming Overweegt u om het diaconale en zendingswerk in de toekomst te steunen door Kerk in Actie op te nemen in uw testament? Dat kan op twee manieren: met een legaat of als erfgenaam. In beide gevallen moet dit bij de notaris worden vastgelegd in een testament. Een testament is een notariële akte, waarin u vastlegt wat uw wensen zijn over de verdeling van uw bezit. U kunt geld of goederen nalaten aan bijvoorbeeld een partner, uw kinderen, een goede vriend of vriendin, een instelling of aan een goed doel. Andere zaken die u in een testament kunt opnemen, zijn uw wensen voor de uitvaart en de benoeming van een executeur, die na uw overlijden toeziet op de uitvoering van uw laatste wil. U kunt uw testament te allen tijde aanpassen. Vormen van nalaten Er zijn verschillende manieren om het werk van Kerk in Actie in uw testament op te nemen. Erfstelling: één van de mogelijkheden is om Kerk in Actie in uw testament te benoemen tot (mede-)erfgenaam. Door zo n erfstelling ontvangt Kerk in Actie een bepaald deel van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten. U kunt Kerk in Actie dus bijvoorbeeld erfgenaam maken naast uw kinderen. Ook kunt u ervoor kiezen Kerk in Actie tot uw enige erfgenaam te benoemen. Legaat: u kunt er ook voor kiezen om een vastgesteld bedrag of een bepaald goed aan Kerk in Actie na te laten. Dat wordt een legaat genoemd. Daarmee maakt u Kerk in Actie geen erfgenaam maar neemt u ons wel op in uw testament. Zo kunt u bijvoorbeeld uw kinderen tot erfgenaam maken en toch een vastgesteld bedrag aan Kerk in Actie nalaten. 13

14 Kerk in Actie praat graag met u verder over de mogelijkheden om ons werk in uw testament op te nemen. Wilt u hierover met ons verder praten, neemt u dan contact op met onze donateursadministratie. Bel (030) of mail naar: De juiste tenaamstelling is belangrijk Kerk in Actie is geen eigen rechtspersoon, maar maakt organisatorisch deel uit van het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarom loopt de aanvaarding van nalatenschappen ook via deze kerk. De officiële tenaamstelling luidt: Kerkgenootschap Protestantse Kerk in Nederland, gevestigd te Utrecht (kantoorhoudend Joseph Haydnlaan 2a te 3533 AE Utrecht) ten behoeve van Kerk in Actie Het benoemen van een executeur Bij het nadenken over uw testament is het ook raadzaam om stil te staan bij de vraag of u een executeur wilt benoemen. Een executeur is iemand die uw belangen behartigt op het moment dat u overleden bent. Hij of zij zorgt er voor dat uw erfenis wordt afgehandeld zoals u dat wilt. Het benoemen van een executeur is niet verplicht maar kan vaak wel voor rust zorgen. Een goede executeur moet iemand zijn die u vertrouwt. Dat geeft u de zekerheid dat uw testament op de juiste manier wordt uitgevoerd. Het is belangrijk dat de executeur die u benoemt zelf geen erfgenaam is. Zo kan hij of zij zelfstandig en onpartijdig aan het werk gaan. Dat is van groot belang voor een rustige en waardige afhandeling van uw testament. Om over na te denken: Het is belangrijk om een testament te hebben. Is uw testament goed geregeld? Is alles wat u hebt laten opnemen nog actueel? Welke waarden en prioriteiten heeft u in uw leven? Wat is voor u zo belangrijk in uw leven dat het ook ná uw overlijden door moet gaan? 14

15 In een nalatenschap kunt u regelen dat zaken die u belangrijk vindt ook na uw overlijden worden voortgezet en gesteund. Bijvoorbeeld het verbeteren van de landbouw in Afrika. Kerk in Actie steunt daarvoor bijvoorbeeld de organisatie ODE in Burkina Faso. In 42 dorpen in het noorden van het land helpt ODE boeren en boerinnen met duurzame landbouw. In Burkina Faso is het wel negen maanden per jaar droog en de schaarse regen komt steeds vaker als stortbui neer, waardoor alles wegspoelt. De boeren en boerinnen ontvangen irrigatiesystemen, waterputten, beter zaaigoed, goede mest en hulp bij het verkrijgen van microkredieten. Ook zijn er gezondheidscentra opgericht, waar veel moeders dankbaar gebruik van maken. De oogst is al met een kwart verhoogd. Er is nog veel nodig om de landbouw hier weer goed op poten te krijgen. 15

16 Fonds op Naam Stichtingen, bedrijven en particulieren kunnen een Fonds op Naam oprichten. U kunt zo n fonds bij leven oprichten. Na uw overlijden kan uw nalatenschap aan het fonds worden toegevoegd. U bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is dat u in uw Fonds op Naam stopt. U kunt bij Kerk in Actie een Fonds op Naam in het leven roepen met een schenking of erfstelling van ,- of meer. U bepaalt zelf ook het doel van het fonds, bijvoorbeeld voor een bepaalde regio of voor bepaalde activiteiten. Ook bepaalt u de naam van het fonds. Dat kan een naam zijn die aangeeft wat het fonds beoogt, een familienaam, de naam van iemand die u wilt gedenken of een bedrijfsnaam. Wij overleggen graag met u over een bij u passende bestemming van dit geld. U kunt ook via uw testament het Fonds op Naam oprichten en een legaat voor het Fonds bestemmen. t Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een Fonds op Naam, neem dan contact op met onze donateursadministratie. Bel (030) of mail naar: 16

17 Steun voor boeren in Bolivia Een Fonds op Naam kan opgericht worden voor het doel dat bij de gever past. Wie hart heeft voor de positie van vrouwen, kan bijvoorbeeld het werk van de organisatie Sartawi Sayariy in Bolivia steunen. De organisatie ondersteunt kleine boerengezinnen op de Boliviaanse hoogvlakte. Sartawi Sayariy wil de levenskwaliteit van huishoudens op het platteland verbeteren. Deorganisatie richt zich op veehouderij, de productverwerking en de verkoop van producten. Er worden onder meer irrigatie- en drinkwatersystemen aangelegd. Ook wordt er gewerkt aan verbetering van de bodem. De organisatie ondersteunt 3612 huishoudens en helpt hen een beter inkomen te krijgen. Bij al het werk is speciaal aandacht voor de situatie van de vrouwen. 17

18 Wij helpen u graag! Wilt u meer weten over schenken of nalaten aan Kerk in Actie? De medewerkers van Kerk in Actie denken graag met u mee. Samen met mijn collega Gea Blok-Roodenburg verzorg ik de periodieke schenkingen. Het is mooi om te zien dat er steeds meer mensen op deze manier de projecten van Kerk in Actie willen ondersteunen. Nu een schenking niet meer langs de notaris hoeft is het veel gemakkelijker geworden. Eveline Brak-Tanger Als u meer informatie wilt over een periodieke schenking of u denkt na over uw nalatenschap dan kom ik graag bij u langs om u hierover meer te vertellen. We hebben de mogelijkheid om u hierin te begeleiden als u dat wenst. Rik Gorter Het is fijn om namens Kerk in Actie bezoeken te mogen afleggen aan betrokken donateurs. Denkt u erover om een grote gift te geven of denkt u na over een fonds op naam? Ik kom graag bij u langs om meer te vertellen over de mogelijkheden die er zijn. Ook kunnen we samen zoeken naar een geschikt project dat u kunt ondersteunen. Nelleke Slaats U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar of door te bellen met (030)

19 Moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld. Zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Uit: Franciscaanse zegenbede 19

20 Contactgegevens Kerk in Actie Postbus AL Utrecht Tel. (030) Website: IBAN: NL 89 ABNA Bezoekadres Protestants Landelijk Dienstencentrum Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht Blijf op de hoogte Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u op de digitale nieuwsbrief Kerk in Actie Express via U kunt Kerk in Actie ook volgen via Facebook, Twitter, LinkedIn of YouTube. Delen van het werk van Kerk in Actie worden mede uitgevoerd namens tien oecumenische kerken: Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Genootschap der Vrienden (Quakers), Oud- Katholieke Kerk, Remonstrantse Broederschap, Unie van Baptistengemeenten, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, YMCA Nederland, Zevende Dags Adventisten en het Leger des Heils. Kerk in Actie is lid van de: Kerk in Actie draagt de keurmerken: Deze folder is gedrukt op FSC-papier Foto s: Paul Jeffrey, HGJB, Caroline van der Sterre en Marieke Viergever

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Nadere informatie

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te Geloven in delen 1 2 Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten

Nadere informatie

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED Ons erfgoed is wat we nalaten aan komende generaties. Monumenten zijn er voor de eeuwigheid. Althans, dat is de bedoeling. Toch zijn er tal van gevaren

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland Geven aan de molens van Nederland ALLES OVER SCHENKEN EN NALATEN AAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Geef om de molens Van Nederland Belastingvoordeel door ANBI-status en CI-status De Hollandsche Molen heeft van

Nadere informatie

Uw hart spreekt in uw testament

Uw hart spreekt in uw testament Uw hart spreekt in uw testament De laatste woorden van een overleden dierbare maken vaak indruk en leven voort bij de nabestaanden. Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat u met uw testament laatste woorden

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke Gift

Overeenkomst Periodieke Gift Overeenkomst Periodieke Gift Kerkelijke gemeente * via Protestantse Kerk in Nederland Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Relatienummer nummer waaronder de schenker

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift

Overeenkomst Periodieke gift Exemplaar voor de ontvanger Overeenkomst Periodieke gift Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan Fonds verstandelijk gehandicapten, onderdeel van Stichting Meedoen

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent?

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Beste lezer, De toekomst, denkt u daar vaak over na? Over de mooie dingen die nog in het verschiet liggen, maar ook het onvermijdelijke

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor ontvanger Overeenkomst Periodieke gift in geld Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

WIE IS ONZE ERFGENAAM?

WIE IS ONZE ERFGENAAM? WIE IS ONZE ERFGENAAM? WELDOEN DOOR NA TE LATEN Handreiking voor christenen bij het maken van een testament. Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 3 INLEIDING Veel mensen zien op tegen

Nadere informatie

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring ANBI en belastingvoordeel Stichting De Haastrechtse Kring Stichting Voor Culturele Belangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent

Nadere informatie

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter?

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Emerge Kinder Fonds in uw testament Zo mooi geschapen, is onze aarde helaas lang niet overal leefbaar. Er zijn mensen in nood. Op de vlucht voor oorlog

Nadere informatie

Nalaten uw visie, onze toekomst

Nalaten uw visie, onze toekomst Nalaten uw visie, onze toekomst Zelfstandig leven met een visuele beperking Blind of slechtziend door het leven gaan, het overkomt steeds meer mensen. Dit komt onder meer door de vergrijzing en ziektes

Nadere informatie

Informatie over geef om schenken en nalaten. het nationale ballet

Informatie over geef om schenken en nalaten. het nationale ballet Informatie over geef om schenken en nalaten het nationale ballet ballet van wereldklasse Het Nationale Ballet is trots op zijn vooraanstaande plaats in het Nederlandse culturele leven. Het gezelschap behoort

Nadere informatie

Wilt u ook meehelpen om nieuwe priesters op te leiden?

Wilt u ook meehelpen om nieuwe priesters op te leiden? Wilt u ook meehelpen om nieuwe priesters op te leiden? Bent u ook bereid de opleiding en vorming van nieuwe priesters en diakens financieel te ondersteunen? Uw gift is zeer welkom en kan goed worden gebruikt.

Nadere informatie

GOED NALATEN. Over nalaten aan ZOA

GOED NALATEN. Over nalaten aan ZOA GOED NALATEN Over nalaten aan ZOA Nalaten aan ZOA 1 VOORWOORD In 2014/2015 mocht ik acht maanden werken als programmamanager in Ethiopië (aan de grens met Zuid-Sudan). Hier zijn tienduizenden Zuid-Sudanese

Nadere informatie

Fiscaal voordelig schenken

Fiscaal voordelig schenken Fiscaal voordelig schenken Alzheimer Nederland werkt aan oplossingen Dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de verstandelijke

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland de Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Geven aan de molens van Nederland Alles over schenken en nalaten Zeeburgerdijk 139 www.molens.nl 1095 AA Amsterdam dhm@molens.nl T: 020-623

Nadere informatie

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT exemplaar voor de schenker 1 Verklaring periodieke gift Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Het Nationale Ballet Fonds. De gift bestaat

Nadere informatie

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP Geef het door Leven is doorgeven Bescherm de natuur voor later It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân It Fryske Gea is

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

Contextueel bijbellezen. Bijbellezen met andere ogen

Contextueel bijbellezen. Bijbellezen met andere ogen Contextueel bijbellezen Bijbellezen met andere ogen Het levert regelmatig verrassende ontdekkingen op in een bijbeltekst. Jolanda Petter Bijbellezen met andere ogen Contextueel bijbellezen is een manier

Nadere informatie

GEEF KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN

GEEF KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN GEEF KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN NEEM EDUKANS OP IN UW TESTAMENT LAAT KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN NA DOOR EDUKANS TE STEUNEN LEVEN UW IDEALEN VOORT IN DE KINDEREN DIE Een kind dat leert, is een kind

Nadere informatie

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker OVEREENKOMST GEEFKRINGEN exemplaar voor de schenker 1 Verklaring periodieke gift Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Het Nationale Ballet Fonds en treedt daarmee toe

Nadere informatie

Een vriend erbij is een zorg minder!

Een vriend erbij is een zorg minder! Een vriend erbij is een zorg minder! Informatie over schenken en nalaten STICHTING Vrienden van Ypsilon Positief en creatief In mijn studententijd raakte ik betrokken bij Ypsilon. Een van mijn vrienden

Nadere informatie

Geluk geef je door. Nalaten aan Heifer

Geluk geef je door. Nalaten aan Heifer Geluk geef je door Nalaten aan Heifer Geluk geef je door Mensen zoals u maken het mogelijk dat Edith Wogisha en Beatrice Vlodeya een beter leven kunnen opbouwen. Veel mensen steunen tijdens hun leven een

Nadere informatie

PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE

PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE Wat is periodiek schenken? Een periodieke schenking is een structurele gift aan een goed doel met ANBI erkenning - > Actie Kerkbalans. Onze Protestantse kerk

Nadere informatie

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE m e t m e l a n o o m, o o g m e l a n o o m e n 2010, versie 1 Uitgave: Stichting Melanoom Vormgeving: Matt Art Concept & Design Druk: Drukkerij Out Papier: Conqueror Smooth

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee

Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee Alles over het voordeel van periodiek schenken Iedere euro telt! Iedere euro telt. Daarom vertellen we u graag hoe u met een periodieke schenking aan Stichting

Nadere informatie

➀ Verklaring gift. ➁ Looptijd van de gift. ➂ Gegevens schenker

➀ Verklaring gift. ➁ Looptijd van de gift. ➂ Gegevens schenker Overeenkomst begunstiger De Nationale Opera Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker ➀ Verklaring gift Ondergetekende verklaart een gift te doen en ondersteunt De Nationale Opera in de rol van:

Nadere informatie

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550 NalateN aan zoa www.zoa.nl GIRO 550 Geven voor schoon drinkwater De beschikbaarheid van schoon drinkwater spreekt na een ramp of conflict niet vanzelf. Het aanleggen van waterputten is de eerste stap op

Nadere informatie

schenk jongeren de kans Jezus te leren kennen

schenk jongeren de kans Jezus te leren kennen schenk jongeren de kans Jezus te leren kennen Omdat we het ze gunnen Regelmatig krijgen we van wethouders, bestuurders en welzijnsorganisaties het compliment dat de mensen die zich inzetten voor Youth

Nadere informatie

Beste leden, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem,

Beste leden, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem, Arnhem, mei 2016 Betreft: fiscaal voordelig schenken en automatische incasso Beste leden, vrienden en belangstellenden van de, Wilt u fiscaal voordelig schenken aan de gemeente en aan goede doelen? En

Nadere informatie

FISCAAL AFTREKBAAR. Ilya van Marle/AI

FISCAAL AFTREKBAAR. Ilya van Marle/AI MAAK UW GIFT FISCAAL AFTREKBAAR Ilya van Marle/AI voordelig schenken U kunt uw gift aan Amnesty International volledig fiscaal aftrekbaar maken. Als u uw gift door de notaris laat vastleggen in een notariële

Nadere informatie

Wat laat u achter? OVER NALATEN AAN CAMA

Wat laat u achter? OVER NALATEN AAN CAMA Wat laat u achter? OVER NALATEN AAN CAMA Voorwoord Door de Bijbel weten we wat het laatste hoofdstuk van de geschiedenis van de wereld is, namelijk: Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand

Nadere informatie

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd Exemplaar voor de schenker Overeenkomst Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan het Nationaal Ouderenfonds. Periodieke giften die zijn vastgelegd

Nadere informatie

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds Ik geef om VUmc... ook in de toekomst Nalaten aan Stichting VUmc Fonds De receptioniste bij de balie, de verpleegkundige op de IC, de kinderarts, het personeel in de traumahelikopter allemaal geven we

Nadere informatie

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug.

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug. PERIODIEKE GIFTEN maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Gereformeerde kerk Aarlanderveen Uw bijdrage aan de kerk en de belasting De Gereformeerde Kerk te Aarlanderveen is voor hun inkomsten

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- Centrum Nalatenschappen WSPA brochure ---------------------------------------------------------------------------------------------- (titel voorzijde:) Dieren verdienen een betere wereld Dus geef ze een

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Nalaten aan het Ariënsinstituut

Nalaten aan het Ariënsinstituut Nalaten aan het Ariënsinstituut Investeer in de toekomst van onze Kerk Met uw nalatenschap aan het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht steunt u de opleiding van priesters, diakens en catecheten

Nadere informatie

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen.

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Daarom neem ik UNICEF op in mijn testament. Akash (1) en zijn moeder Patir uit Pakistan zijn beschermd tegen malaria dankzij een muskietennet. Paul van Vliet:

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee

Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee Alles over het voordeel van periodiek schenken Iedere euro telt! Iedere euro telt. Daarom vertellen we u graag hoe u met een periodieke schenking aan Stichting

Nadere informatie

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Pagina 1 van 12 Exemplaar voor de ontvanger Overeenkomst Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan New Dutch Connections. Periodieke giften, vastgelegd

Nadere informatie

Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen. Nalaten aan Natuur & Milieu

Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen. Nalaten aan Natuur & Milieu Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen Nalaten aan Natuur & Milieu NAtuur & Milieu laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen Laat uw erfenis de toekomst veranderen Ons klimaat verandert.

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder TBC Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

Parochie Sint Jan de Doper Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, Gouda

Parochie Sint Jan de Doper Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, Gouda Parochie Sint Jan de Doper Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, Gouda Onderwerp: Behandeld door: Bijlage: Periodieke Gift in Geld (PGiG) Dick Jaspers Ingevulde Overeenkomst PGiG Datum: Geachte mevrouw/mijnheer,

Nadere informatie

Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang

Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang Zet uw instelling zich in voor algemeen nuttige doelen? Uw instelling heeft belastingvoordelen, als wij uw instelling aanwijzen als algemeen nut beogende

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 2017 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward Beleidsplan 2014 2018 Stichting Mano a Mano te Bolsward Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mano a Mano. Het plan bevat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Ook geeft

Nadere informatie

Stichting Elburg helpt Gambia KvK-nummer 08169143 Havenkade 25 ANBI beschikking fiscaal nr. 818905633 8081 GR Elburg Rabobank rekeningnr. 1086.89.

Stichting Elburg helpt Gambia KvK-nummer 08169143 Havenkade 25 ANBI beschikking fiscaal nr. 818905633 8081 GR Elburg Rabobank rekeningnr. 1086.89. Stichting Elburg helpt Gambia KvK-nummer 08169143 Havenkade 25 ANBI beschikking fiscaal nr. 818905633 8081 GR Elburg Rabobank rekeningnr. 1086.89.085 e-mail: info@elburghelptgambia.nl www.elburghelptgambia.nl

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder tbc. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder tbc. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder tbc Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer ,

STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer , Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende verklaart een gift te doen aan: hierna te noemen instelling. STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift

Overeenkomst periodieke gift Overeenkomst periodieke gift Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring gift De ondertekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Ecomare De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker): 2 Looptijd van de gift 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) verklaart een gift te doen

Nadere informatie

Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. (Bedrag in letters)

Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. (Bedrag in letters) Schenking aan: Exemplaar voor de schenker 1. VERKLARING GIFT Overeenkomst periodieke gift in geld Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. De gift bestaat uit een

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN

Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN voordelig schenken U kunt uw gift aan Amnesty International volledig fiscaal aftrekbaar maken. Als u uw gift door de notaris laat vastleggen in een notariële akte, mag u

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Stichting Hexagon Ensemble. De schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Schenken - Geven - Nalaten

Schenken - Geven - Nalaten Schenken - Geven - Nalaten Uw financiële bijdrage is van groot belang voor de fondsen van de Stichting Tekenbeetziekten (STZ) en voor u fiscaal aantrekkelijk! 1 0. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Geven als particulier

Nadere informatie

Slim geven. maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage. Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk

Slim geven. maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage. Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk Slim geven maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk Uw bijdrage aan de kerk en de belasting De Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk is voor hun inkomsten

Nadere informatie

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon.

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon. Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker GZB Postbus 28 3970 AA Driebergen 0343-512444 info@gzb.nl www.gzb.nl 1. Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift

Nadere informatie

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers),

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers), Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Lorem Ipsum. Stichting Honderd-Duizend-Keereen-Tientje (HDKT) Belastingen & Giften. Overeenkomst Periodieke gift in geld. Giften

Lorem Ipsum. Stichting Honderd-Duizend-Keereen-Tientje (HDKT) Belastingen & Giften. Overeenkomst Periodieke gift in geld. Giften Lorem Ipsum Stichting Honderd-Duizend-Keereen-Tientje (HDKT) Overeenkomst Periodieke gift in geld Belastingen & Giften Giften Geeft u wel eens vrijwillig geld of goederen aan een goed doel of een instelling?

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud)

Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud) Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud) 1. VERKLARING SCHENKINGSOVEREENKOMST De ondergetekende (naam schenker).. verklaart een schenking te doen aan Stichting Olijf, netwerk voor vrouwen

Nadere informatie

Geef om een lach. schenken en nalaten

Geef om een lach. schenken en nalaten Geef om een lach schenken en nalaten Kiezen is vrijheid. Vanzelfsprekend? Misschien wel voor ons. Maar veel mensen in ontwikkelingslanden hebben die luxe niet. Gelukkig biedt het werk van lokale maatschappelijke

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum. Toelichting bij het invullen van de overeenkomst

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum. Toelichting bij het invullen van de overeenkomst Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum U wilt een periodieke gift doen aan Teylers Museum. Alle schenkingen ten behoeve van het museum worden bijeengebracht

Nadere informatie

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

Inleiding De Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk is een vereniging naar Nederlands recht en heeft haar statutaire vestiging in Utrecht.

Inleiding De Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk is een vereniging naar Nederlands recht en heeft haar statutaire vestiging in Utrecht. Beleidsplan Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk te Utrecht versie juni 2016, vastgesteld op 6 juni 2016 Inleiding De Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk is een vereniging naar Nederlands recht en heeft

Nadere informatie

1. Verklaring gift. 2. Looptijd van de gift. 3. Gegevens schenker. BSN/Sofinummer. (Exemplaar 2 begint op blz. 3) Toelichting op blz 5

1. Verklaring gift. 2. Looptijd van de gift. 3. Gegevens schenker. BSN/Sofinummer. (Exemplaar 2 begint op blz. 3) Toelichting op blz 5 Stichting Zaadgoed Voor biologische veredeling Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar 1: voor de schenker (Exemplaar 2 begint op blz. 3) Toelichting op blz 5 1. Verklaring gift Ondergetekende (naam

Nadere informatie

Nalaten aan de diabetesvereniging

Nalaten aan de diabetesvereniging Nalaten aan de diabetesvereniging DVN-lid Toon van Engelen met zijn kleindochter Julie Inhoud Voorwoord pagina 3 Waar staan wij voor? pagina 4 Wat doen wij met uw gift? pagina 6 Nalaten, hoe zit dat? pagina

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Het HDI hielp mij en mijn gezin om te gaan met de ziekte. Want kanker heb je niet alleen. Monique Het Helen Dowling Instituut Kanker

Nadere informatie

Provinciale vereniging voor natuurbescherming. Leven is doorgeven. It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân

Provinciale vereniging voor natuurbescherming. Leven is doorgeven. It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW SCHENKING Deel uw liefde voor de natuur Leven is doorgeven Bescherm de natuur voor later It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân It Fryske

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Kunsthal Rotterdam De gift bestaat uit vaste

Nadere informatie

Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB

Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Maart 2015 Inhoud Taken en verantwoordelijkheden Fondsbeheerder NBB... 3 Coördinator Fondsenwerving... 3 Toezicht op besteding en verantwoording... 3 Website informatie...

Nadere informatie

PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST

PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST Exemplaar voor de schenker PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST 1 VERKLARING GIFT * De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling) De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008

Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008 2008 Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008 Hebt u cliënten die giften doen aan goede doelen of instellingen? Dan kunnen zij deze giften misschien via hun aangifte aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Nadere informatie

Uw testament en het duolegaat

Uw testament en het duolegaat Uw testament en het duolegaat Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Zij bestaan de mensen die buitenspel staan in het samenleven. In hun ogen lees je de vraag: Wie zeg je dat ik ben? Wat denk jij van mij? Ben

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3 OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING 1 Gegevens van de schenker 1a Aanspreekvorm Mevrouw / De heer 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 1j 1k Achternaam Voornamen (voluit) Straat + huisnummer Postcode + woonplaats

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum U wilt een periodieke gift doen aan Teylers Museum. Alle schenkingen ten behoeve van het museum worden bijeengebracht

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke schenking

Overeenkomst periodieke schenking Overeenkomst periodieke schenking 1. Verklaring schenking Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Introdans Mijn gegevens achternaam m v voornamen (voluit) bsn/sofinummer straat en huisnummer

Nadere informatie

Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. (Bedrag in letters)

Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. (Bedrag in letters) Schenking aan: Exemplaar voor de schenker 1. VERKLARING GIFT Overeenkomst periodieke gift in geld Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. De gift bestaat uit een

Nadere informatie

DVN-lid Toon van Engelen met zijn kleindochter. Nalaten aan DVN

DVN-lid Toon van Engelen met zijn kleindochter. Nalaten aan DVN DVN-lid Toon van Engelen met zijn kleindochter Nalaten aan DVN Inhoud Voorwoord pagina 3 Waar staan wij voor? pagina 4 Waar wordt uw gift voor gebruikt? pagina 6 Nalaten, hoe zit dat? pagina 8 Contact

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar van de schenker

Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar van de schenker Exemplaar van de schenker 1. Verklaring gift De ongetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan stichting Nederland-Batam. De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Uw Gift aan de Kerk in 2014

Uw Gift aan de Kerk in 2014 Kerkelijk Bureau, Postbus 182, 8250 AD Dronten, T: 0321 336055 E: kerkelijkbureau@pgdronten.nl Uw Gift aan de Kerk in 2014 Elk jaar is de onze kerk bezig om de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te

Nadere informatie

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop

Nadere informatie