MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014

2 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10 Verhuur 11 MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 INTERNE ORGANISATIE 14 Raad van Toezicht 14 Personeel 15 Ondernemingsraad 16 Automatisering 16 Theatertechniek 16 Onderhoud en beheer 16 Financiën 17 TOEKOMST 17 DANK 18 DEEL II Jaarverslag Raad van Toezicht 19 Hoofd- en nevenfuncties en portefeuilleverdeling 20 Vergoeding 21 Dank 21 DEEL III Bijlage I. Bestuur & organisatie 22 Bijlage 2a. Activiteiten en bezoekers: kunsteducatie 23 Bijlage 2b. Activiteiten en bezoekers: theater en verhuur 24 Bijlage 3. Overzicht pop culturele activiteiten Bijlage 4. Samenvatting jaarrekening Bijlage 5. Resultaten t.o.v. budgetafspraken Heerhugowaard 28 COOLOFON 30 JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 2 VAN 30

3 JAARVERSLAG 2014 DEEL I VOORWOORD Het jaar 2014 was voor Cool een jaar met meerdere kanten. Enerzijds groeiden de activiteiten, waren er mooie nieuwe initiatieven en stegen de bezoekersaantallen. Het seizoen werd tijdens de eerste week majestueus geopend door De Dijk en Herman van Veen. Het Coolpleinfestival dat amateurs en professionals in de schijnwerpers zet, trok opnieuw meer bezoekers en deelnemers dan het jaar daarvoor. Duizenden kinderen en volwassenen kwamen in contact met kunst- en cultuureducatie, in Cool, of via de Heerhugowaardse scholen. Extra tijd is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de leerlijnen dans en muziek voor het primaire onderwijs. De succesvolle Route 65-serie voor senioren beleefde met routes over Spanje, Italië en de VS een nieuw hoogtepunt. Er is een verbeteringsslag gerealiseerd op het gebied van gastvrijheid in de horeca en nieuwe arrangementen zijn succesvol verkocht. Als Podium van de Stad werken we actief samen met organisaties, amateurverenigingen, instellingen, leerlingen en bezoekers die een idee, wens of plan hebben op het gebied van kunst en cultuur. Zo denken klantenpanels mee met de reguliere programmering en Route 65, programmeren bekende Heerhugowaarders complete avonden in café Cool, organiseren speciale Vrienden commissies activiteiten voor publiek en heeft Cool een lokale vrijwillige gastcurator aangesteld die exposities voor èn over Heerhugowaard samenstelt. Het publiek waardeerde Cool met een 8,2 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 7,9! Ook vond een wisseling in directie plaats. Na drie bewogen jaren nam Tineke Maas per 1 oktober 2014 afscheid van Cool. Zij heeft een nieuwe betrekking gevonden als directeur van de theaters in Zoetermeer en Alphen aan de Rijn. Ondergetekende kon doorgroeien van artistiek manager, naar directeur-bestuurder. Anderzijds was 2014 een zwaar jaar. Het boekjaar 2014 wordt afgesloten met een negatief resultaat van bijna ,- De belangrijkste oorzaak van dit tekort is de afbouw van de activiteiten van Cool in de gemeente Langedijk. Hierdoor heeft Cool te kampen met hoge frictiekosten, kunnen overheadkosten niet meer doorbelast worden en daalde de inkomsten vanuit lesgelden versneld. De gevolgen van de afbouw in Langedijk heeft zijn weerslag op de gehele exploitatie van Cool. Het positieve resultaat vanuit de horeca en verhuur en de genomen maatregelen als kostenreductie op personeelslasten bleken niet voldoende om de Langedijker frictiekosten en het verlies aan inkomsten aldaar op te vangen. Daarnaast was het algemene resultaat vanuit fondsen en sponsorwerving lager en had Cool een onverwachte tegenvaller aan energiekosten als gevolg van een machinaal defect. Cool zal ook tot in lengte van jaren geconfronteerd worden met de frictiekosten en afname van subsidie- en lesgelden als gevolg van de afbouw van Langedijk. Deze forse financiële gevolgen van de afbouw in Langedijk kunnen niet structureel en volledig door Cool in de exploitatie worden opgevangen. Cool beraadt zich daarom op te nemen maatregelen. Met onverminderd veel energie en passie zullen we in 2015 de culturele, educatieve en sociale activiteiten in Heerhugowaard opnieuw organiseren en tonen. In dat prachtige gebouw aan het Coolplein, waar mensen samen komen om elkaar te ontmoeten, talenten te ontwikkelen of een bijzondere avond te beleven. Cool kunst en cultuur lééft, geeft als Podium van de stad ziel aan Heerhugowaard en verbindt mensen! Eva Middelhoff directeur-bestuurder FOTO: INTRODANS - MEESTERSCHAP JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 3 VAN 30

4 INLEIDING Het meerjarenbeleidsplan heeft als titel meegekregen: Cool Bruist! We hebben de volgende uitgangspunten voor Cool geformuleerd: Missie, visie en doelstellingen: Cool is het bruisende cultuurcentrum in Heerhugowaard dat de vonk voor kunst en cultuur overbrengt door inspirerende ontmoetingen en live-ervaringen. Cool is er voor mensen die actief of receptief kennis willen maken met kunst met een grote en een kleine K, maar ook met elkaar. Cool biedt een aantrekkelijke en inspirerende ontmoetingsplek voor alle inwoners en bezoekers van Heerhugowaard, in het eigen gebouw en op tal van locaties in de stad, zoals scholen en wijkcentra. Cool wil mensen kunst laten ervaren, beoefenen en waarderen én bijdragen aan het ontdekken en ontwikkelen van hun persoonlijk talent. Kwaliteit en gastvrijheid staat daarbij voorop bij alles wat we doen. Cool staat voor: beleven, ontdekken, bekwamen en ontmoeten. Cool kunst en cultuur wil een gastvrij huis zijn voor kwalitatieve en inspirerende podiumkunsten en kunsteducatie. Een huis waar makers en liefhebbers van deze kunsten elkaar treffen in de meest optimale omstandigheden. Cool wil een culturele bemiddelaar en initiator zijn met een belangrijke rol in het onderhouden en versterken van een breed draagvlak voor het lokale culturele leven in Heerhugowaard. Cool wil fungeren als intermediair en aanjager tussen vraag en aanbod in de cultuur, en als een spin in het web van cultuur fungeren als bruisend podium èn ontmoetings- en werkplaats voor projecten, producties en evenementen. De belangrijkste doelstelling van Cool is het op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau aanbieden van een breed scala aan kunstuitingen op het gebied van podiumkunsten en kunsteducatie aan de inwoners van Heerhugowaard en omgeving. Cool profileert zich als het Podium van de Stad en stelt haar faciliteiten en kennis beschikbaar voor het verenigingsleven, amateurspelers en het bedrijfsleven uit de regio. De strategie van Cool is erop gericht om, door het bieden van een divers aanbod, binnen de gekozen positionering, laagdrempelig te zijn en te blijven met kwaliteit en gastvrijheid hoog in het vaandel. ACTIVITEITEN Cool onderscheidt meerdere productgroepen met hun eigen specifieke aanbod en cross-overs tussen de diverse productlijnen: Kunsteducatie Cool verzorgt in haar eigen gebouw in Heerhugowaard lessen en cursussen: theater & musical, beeldende kunst en muziek. In De Binding in Langedijk wordt muziekeducatie aangeboden door Cool Muziekeducatie Langedijk. De subsidie voor muziekeducatie aan Cool wordt tot 2017 afgebouwd met 20% per jaar door de gemeente Langedijk. Door deze afbouw zijn inmiddels verschillende secties verdwenen en worden er nog maar enkele instrumentale lessen gegeven in Langedijk. De afbouw in Langedijk heeft financiële gevolgen voor de gehele exploitatie van Cool. In Heerhugowaard ontwikkelt de kunsteducatie zich goed. Naast de reguliere lessen deden leerlingen mee aan o.a.: 2 projectweken, voorspeelavonden en een kerstconcert. In het afgelopen jaar is Cool ook gestart met cursussen in het naschoolse programma van diverse basisscholen. Hieraan hebben dit jaar ruim 100 kinderen meegedaan. Zij volgden o.a. musicallessen, gitaarlessen en beeldende kunstlessen. JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 4 VAN 30

5 Leerlingen worden gestimuleerd zelf vaker op het podium te staan en samen te spelen in ensembles of koren binnen Cool. Naast het plezier dat dit oplevert, heeft het meestal een positieve invloed op de individuele prestaties. Cool gaf in 2014 een nieuwe impuls aan het samenspel voor beginners en startte daarom met het beginnersensemble the Start Up! Naast instrumentale en vocale lessen in verschillende lesvormen kent Cool ook een popschool, diverse koren, en ensembles. Er zijn basiscursussen die zorgen voor de leerlijn tussen 1 en 12 jaar. Cursussen die eruit springen qua inschrijvingen zijn o.a. de Instrumentenproeverij, de DJ cursussen, de cursus Muziekgeschiedenis en de Muziekfabriek. In volgden zo n leerlingen een cursus of instrumentale les bij Cool. FOTO: FRITS DE BEER DJ CURSUS Music Class In 2014 is Cool Music Class gestart. Music Class is een besloten digitale omgeving waar leerlingen onderling en met de docent lesmateriaal kunnen uitwisselen. Instructiefilms, voorspeeloefeningen en opdrachten worden gecommuniceerd op Music Class. Ook kunnen leerlingen op het platform berichten achterlaten en ouders meekijken met de muzikale vorderingen van hun kind. Music Class dient als aanvulling op de reguliere les. De Rabo Talentenklas bood ook in 2014 extra begeleiding aan een selecte groep van 9 talentvolle leerlingen met uitzonderlijke muzikale aanleg. De leerlingen traden op verschillende podia op, zij volgden masterclasses en extra lessen en zij bezochten diverse voorstellingen. In november traden de talenten op tijdens hun eindconcert in de Rodi Mediazaal. Na het jaar 2014 stopt de Rabobank met het verstrekken van subsidie aan de talentenklas. Ook de beeldende lessen van De Zilvermeeuw en de muzieklessen voor mensen met een beperking werden in 2014 weer goed bezocht. FOTO: KERSTCONCERT Cool bood het afgelopen jaar diverse musical- en theatercursussen aan. Er is een nieuwe theaterdocent aangenomen, waardoor de theatercursussen een nieuwe impuls kregen en de leerlingenaantallen langzaam stijgen. De musicalcursussen liepen goed. Er zijn geslaagde uitvoeringen geweest van de musicals Annie en Fame. Momenteel werken de leerlingen aan Joseph en West Side Story. JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 5 VAN 30

6 In het atelier van Cool werden alle cursussen beeldende kunst voor volwassenen en kinderen gegeven. Het leerlingenaantal blijft stabiel. De educatieafdeling van Cool laat op verschillende manieren van zich horen. Er zijn wervingsacties geweest zoals de Muziekkaravaan, die op meerdere basisscholen plaatsvond, en het Muziekterras op de Streekmarkt. Daarnaast werden de Open Dagen gehouden en waren er concerten op verschillende locaties, zoals bijvoorbeeld in winkelcentrum Middenwaard. Er werden veel Coolproducties voor het voetlicht gebracht, van docentenconcerten, het keyboardevent en van de drummanifestatie tot een korendag. Verschillende ensembles van Cool namen deel aan het Coolpleinfestival. Zomerprogrammering Tijdens de zomer van 2014 zijn in Café Cool, maar ook buiten op het Coolplein laagdrempelige kunstzinnige activiteiten georganiseerd in samenwerking met de ondernemers aan het plein. Kinderen konden langskomen en meedoen met o.a. zelf muziekinstrumenten maken, tekenen en knutselen. Ook verschillende BSO s namen deel aan het programma. In de avonden werden er kleine optredens verzorgd op de terrassen aan het Coolplein. Podiumkunsten In 2014 mochten we 91 professionele voorstellingen verwelkomen in Cool Kunst en Cultuur; alle genres, tot en met opera, kwamen aan bod en werden bezocht door ruim gasten. Bezettingsgraad voor de grote zaal voorstellingen daalde heel licht van 62,4% naar 61,2%. Cool speelt met dit aanbod in op smaken en voorkeuren van verschillende groepen bezoekers; de één komt voor de inhoud, de ander voor de ontspanning. Uitgangspunt bij de programmering is altijd de kwaliteit van de productie op het podium. Voorafgaande aan de programmering consulteert Cool een klantenpanel; deze kunnen hun mening geven nog voordat het programma definitief gemaakt wordt. Ook neemt Cool deel aan Podium tevreden en meet daarmee achteraf het bezoek aan de voorstelling. In 2014 behaalde Cool gemiddeld een 8,2. Mooi was de start van het seizoen 2014/2015; in september ontving Cool De Dijk en Herman van Veen in één week: twee artiesten die al heel lang op het verlanglijstje stonden. FOTO: KARIN BLOEMEN WITTE NAR Naast het reguliere programma programmeert Cool ook 14 kleine zaal voorstellingen in de serie Nieuwe Lente: kleine, verrassende en vernieuwende voorstellingen van interessante makers. Cool ontvangt voor deze programmering een subsidie van het Fonds voor de Podiumkunsten. De 14 Nieuwe Lente voorstellingen hadden in 2014 een gemiddelde bezoekersaantal van 165 wat voor kleine zaal aanbod bijzonder hoog is. Mensen laten zich graag verrassen door nieuwe makers; daarbij geldt de lage toegangsprijs ook als een pull factor. De bezettingsgraad van Nieuwe Lente steeg navenant in 2014 met een bezettingsgraad van 54,8% in 2013 naar 91,6% in Peuterfestival Het peuterfestival in Cool is ieder jaar een enorm feest. Binnen een thema wordt de foyer omgetoverd. Kinderen kunnen ervaren, spelen en op ontdekkingsreis. Er zijn diverse voorstellingen voor de kleinsten. Op deze peuterochtend komen inmiddels te veel bezoekers af; de foyers van Cool beginnen tijdens dit festival langzaam overvol te raken (1.348) en voor de volgende editie zullen we daarom het format iets aanpassen, mogelijk langer doorprogrammeren of externe locaties gebruiken. JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 6 VAN 30

7 Podium van de stad Cool afficheert zich al enige tijd als Podium van de stad ; naast eigen producties wordt Cool door makers uit Heerhugowaard steeds vaker gevonden. Buiten de vaste huurders zijn daar in 2014 enkele succesvolle producties bij gekomen waaronder; Opera Avanti, Skotwal, KPJ. Zij leverden bijzondere voorstellingen met een enorme regionale aantrekkingskracht en herkenbaarheid voor de regio. Laagdrempelige culturele en kunstzinnige producties van amateurs en professionals vinden steeds meer hun weg naar Café Cool. Voorspeelavonden, Jazz, Stand-Up, plaatselijke bands, en singer-songwriters staan regelmatig op het programma. De uitstraling van het podium is verbeterd en de programmering wordt intensiever. Gemiddeld brengen zo n 50 personen een bezoek aan een activiteit in Café Cool. Coolpleinfestival/aftrap nieuw seizoen Cool en CAM hebben sinds 2012 hun krachten gebundeld en zijn samen initiatiefnemers van het nieuwe Coolpleinfestival. In 2014 werd de derde editie van het Coolpleinfestival georganiseerd. Met een divers programma van amateurs, professionals en hoofdacts als Niels Geuzebroek trok het derde Coolpleinfestival weer circa bezoekers over twee dagen. Er waren previews van professionele artiesten gecombineerd met presentaties van de muziekverenigingen, ensembles, dansgroepen, kunstenaars en andere amateurverenigingen uit Heerhugowaard; van buikdans tot looporkest en van shantykoor tot blaaskapel. Het Coolpleinfestival vormde ook de aftrap voor het popculturele seizoen met diverse dj s en bands. FOTO: RICHARD ROOD NIELS GEUZEBROEK / COOLPLEINFESTIVAL Popbeleid In samenwerking met Het Kompleks en Mixtream voert Cool het gemeentelijke popbeleid uit. De Jongerenraad Heerhugowaard heeft hierbij een adviserende taak. De doelstelling Het realiseren van een zo compleet mogelijk popcultureel aanbod, passend bij de stad Heerhugowaard is onveranderd. De pijlers voor het cultuurbeleid zijn beleven en leren. Kernwoorden in het popbeleid zijn diversiteit, betaalbaarheid, bruisend Stadshart, spreiding, samenwerking, talentontwikkeling, workshops, support en mogelijkheid tot ontwikkeling. Cool richtte zich in 2014 op bands uit het C-circuit en oude bands. Er zijn 9 popconcerten geprogrammeerd met een paar klinkende namen zoals Fresku, Willy Wartaal, Focus en De Dijk. Ook waren er tal van andere activiteiten, zoals singer-songwriters, Mixtream bandbattle, workshops, plaatselijke bands in het voorprogramma van hoofdacts, een tweedaags festival met ruim 40 bandjes: BoNoZeKa en The Battle of the Schoolband. Ook werd in 2014 een lp geproduceerd met Heerhugowaards Talent: Heerhugowaard op Vinyl. JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 7 VAN 30

8 Cool voor School Cool beschouwt het onderwijs als een belangrijk kanaal om de cultuurparticipatie te bevorderen. De gemeente maakt zich sterk voor cultuureducatie en ondersteunt met subsidie. In samenwerking met een aantal vaste partners komt het aanbod voor het onderwijs tot stand. De werkzaamheden hiervoor worden verricht door het bij Cool werkzame team bestaande uit de cultuurcoach en de docent Cool voor school. Dit team is de concrete schakel tussen onderwijs en cultuur. Cool voor School geeft informatie over ontwikkelingen in het onderwijs op het gebied van cultuureducatie en beoordeelt en formuleert een breed voorstellingen- en activiteitenaanbod. Hierbij zet Cool voor school in op de doelgroep van kleuters tot en met jong volwassenen. Doorlopende leerlijnen voor het primair onderwijs in dit kader worden reeds ontwikkeld. Er is jaarlijks aanbod voor zowel het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als de buitenschoolse en naschoolse opvang. Bij het formuleren van aanbod gaat Cool voor school, om krachten te bundelen, ook de samenwerking met collega culturele instellingen in Heerhugowaard aan. FOTO: OPTREDEN ZONNEWIJZER In 2014 was er bemiddelingsaanbod voor zowel het primair onderwijs (PO) als het voortgezet onderwijs (VO). De netwerkcontacten met zowel PO als VO cultuurcoördinatoren waren een belangrijke ingang voor cultuureducatie. Primair onderwijs Het voorstellingenaanbod voor het PO vond zijn weg naar de leerlingen via de website: dat in april 2013 in samenwerking met Artiance uit Alkmaar tot stand kwam. Voortgezet onderwijs: Aanbod voor het VO, voorstellingen en rondleidingen werd in gezamenlijkheid door aanbieders van Alkmaar en Heerhugowaard via een digitale nieuwsbrief ontsloten voor het VO in Noord-Kennemerland. Ook het Rondje Cultuur voor derdejaars VO leerlingen, vond weer plaats in januari en februari Alle VO scholen namen deel. De leerlingen maakten kennis met de verschillende cultuurinstellingen van Heerhugowaard en deden ervaring op tijdens de cultuurworkshops. Aan het eind van de dag genoten zij van een voorstelling in het theater van Cool. Rondje Cultuur bestreek dit jaar vier dagen. Per dag beleefde elke leerling drie workshops en 1 voorstelling. Bij 37 activiteiten hadden basisschoolleerlingen een receptieve of actieve ontmoeting met Cool. Voorstellingen, workshops en filmvertoningen vonden plaats in Cool of op de scholen zelf. Tijdens de 84 pilotlessen van het tweede jaar van het project Cultuureducatie met Kwaliteit bereikte Cool voor school structureel 280 leerlingen. (d.w.z. dat zij voor langere tijd in aanraking kwamen met cultuur). JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 8 VAN 30

9 Tijdens Klasse 3.0! bereikten we 90 leerlingen structureel voor een periode van vier maanden, afgesloten met een presentatie. Bij 14 activiteiten (waaronder de theaterrondleidingen en Rondje Cultuur) hadden 1,993 leerlingen van het voortgezet onderwijs een receptieve en/of actieve ontmoeting met Cool. Tijdens het project SLY bereikte Cool voor school tijdens 21 activiteiten 151 leerlingen op structurele basis. Projecten Cool werkt jaarlijks samen in vele projecten of initieert deze zelf. In 2014 waren de grootste: Cultuureducatie met kwaliteit: Kunst en S Cool Sinds maart 2013 is een start gemaakt met het grootschalige vierjarige project Cultuureducatie met kwaliteit, waar vijf PO scholen bij betrokken zijn. Voor Cultuureducatie met kwaliteit ontvangt Cool een matchingsbijdrage van het rijk en indirect matchingsgeld van de gemeente Heerhugowaard uit de reguliere subsidie. In het kader van deze rijksregeling werkt Cool samen met leerkrachten uit het PO aan de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen. In 2013 werd Muziek ontwikkeld; in 2014 stond Dans centraal. Voor alle groepen zijn er 12 lessen gerealiseerd die gekoppeld zijn aan thema s zoals bijvoorbeeld geluid & techniek, oorlog & vrede, ik, herfst of dier. De leerlijnen zijn gekoppeld aan de kerndoelen van het PO. Ook wordt gebruik gemaakt van de methodiek Cultuur in de spiegel. Dit project heeft de titel Kunst en S Cool. Route 65 In 2013 heeft Cool een start gemaakt met planvorming en uitvoering van gericht seniorenbeleid. Ontmoeten, Artistieke kwaliteit en Actief bezig zijn, zijn de drie pijlers waarop Route 65 is gebaseerd. In samenspraak met de doelgroep zijn programma s samengesteld met workshops, lezingen, concerten, voorstellingen en activiteiten rondom een landenthema. In 2014 is Route 65 doorontwikkeld en zijn de landen Spanje, de Verenigde Staten en Italië aan bod gekomen. Ook de programma s van deze landen werden goed ontvangen, gemiddeld werden er 700 kaarten verkocht. ROUTE 65 ITALIË SLY, een initiatief van het Jan Arentsz en Cool In oktober 2014 startten Cool en het Jan Arentsz met het derde jaar van Someone Like You, een VO project dat met de samenwerkingsregeling van de provincie tot stand kwam. Het ontwikkelde lesmateriaal is gereed gemaakt en feestelijk overgedragen aan het Jan Arentsz. De thematiek over identiteit en de kunstdisciplines (dans, theater, techniek, muziek, fotografie en beeldend) waren gelijk aan de eerste twee jaren. De lessen worden gegeven aan VMBO leerlingen. Van de 3 presentatiemomenten, de zgn. On Stage, worden er twee voor de leerlingen onderling gehouden. De laatste presentatie is voor ouders en andere belangstellenden. JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 9 VAN 30

10 Samenwerking Waar mogelijk werkt Cool samen met andere organisaties. In 2014 gebeurde dat met de volgende partners: Artiance Alkmaar: op gebied van scholing, kennisdeling en gezamenlijke projecten, waaronder Cultuur Primair. Mixtream, Het Kompleks en de Jongerenraad Heerhugowaard in het kader van het vormgeven en uitvoeren van het popbeleid voor de gemeente Heerhugowaard in diverse activiteiten. Bibliotheek en Artotheek: diverse projecten voor Cool voor School. CAM: organiseren van het tweede Coolpleinfestival. Theater De Vest, Alkmaar: afstemmen van de programmering voor het seizoen en doorverwijzen naar elkaar in wederzijdse brochures. Verenigingen en stichtingen: meerdere muziekprojecten, Onderwijs: diverse muziekprojecten, waaronder Klasse!, SLY en Cultuureducatie met kwaliteit. Vaste huurders: veelal ook inhoudelijke samenwerking (bijv. de Balletschool). Beeldend kunstenaars: Kunstroute Heerhugowaard. Gemeente Langedijk; diverse bijeenkomsten over cultuureducatie op scholen Met medeondernemers aan het Coolplein: op het gebied van horeca en activiteiten op het Coolplein. Café Cool: horeca en ontvangst Gastvrijheid en gastgericht werken blijft een belangrijk onderdeel voor deze afdeling. Door wisseling in het team en samenstelling van de vrijwillige medewerkers zijn trainingen en bijeenkomsten hierover een terugkerend item. Arrangementen In 2014 waren er 10 Cool Uit! Avonden. Het succes van deze avonden is groeiende en vraagt een steeds meer creatieve inzet van de organisatoren hiervan. Bezoekers blijven verassen is het motto. Tot de zomer hebben we de formule onbeperkt poffertjes eten bij alle kinder- en familievoorstellingen gehandhaafd. Na de zomer zijn we bij wijze van variatie overgegaan op Frietjes eten. Beide zijn een groot succes. FOTO: FRITS DE BEER - ONBEPERKT POFFERTJES ETEN Gouden Rang, Cool-de-Luxe en Nagenieten Cool heeft in 2014 opnieuw ingezet op de verblijfstijd rondom de voorstellingen. De verblijfstijd hebben we kunnen verlengen door diverse arrangementen aan te bieden. De Gouden Rang is in 2014 een begrip geworden en wordt bewust en vaak geboekt, bezoeker namen plaats op de gouden rang. Ook de Cool-de-Luxe en Nagenieten worden gewaardeerd door het publiek. Zo hebben 134 mensen gebruik gemaakt van Cool-de-Luxe en kwamen er 418 gasten Nagenieten. In de zomer van 2014 is Café Cool wederom 4 dagen per week geopend gebleven. Cool heeft een aantal muziekacts geboekt die bij mooi weer op het Coolplein speelden. Het publiek reageert hier wel enthousiast op maar deze activiteiten genereren nog niet de kostendekkende omzet. De samenwerking met restaurant Stroming voor wat de terraskaart betreft, is gecontinueerd. Jazzclub Cool Ook in 2014 organiseert Café Cool jazzclubmiddagen in Jazzclub Cool. Eén keer per maand op de zondagmiddag spelen de jazzbands vooral oude stijl. De bezoekersaantallen zijn zeer verschillend; van 20 tot 75 gasten. Er vonden in clubmiddagen plaats. Bezoekers konden per voorstelling tickets kopen of gebruik maken van een voordelig passe-partout. Horeca en staconcerten In 2014 zijn we ook met Staconcerten in de Rodi Media Zaal begonnen. Met een verrijdbare bar verkopen we tijdens het concert dranken in de zaal. Een formule die omzet verhogend werkt en de sfeer verhoogt. JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 10 VAN 30

11 Welkomstpakketten Artiesten Om een welkomstgevoel te creëren hebben we een Verwenbox gemaakt voor de artiesten van Cool. In de kleedkamer staat bij binnenkomst een box met o.a. shampoo, douchemuts maar ook fruit en verantwoorde chocoladerepen. Voor grotere groepen zorgen we voor een heerlijke schaal met vers fruit. Inrichting Op de eerste verdieping is de bestaande bar gebruiksvriendelijker en moderner gemaakt. Op de tweede verdieping is er een vaste bar gebouwd. Beide bars zijn in stijl gelijk en hebben de uitstraling van beide foyers sfeervoller gemaakt. Daarbij geeft de bar op de tweede verdieping ons de gelegenheid om daar aparte ontvangsten te realiseren, voor bijvoorbeeld de businessclub, en bij een uitverkochte voorstelling deze bar te gebruiken voor de gasten op het balkon. Samenwerking omliggende horecabedrijven. Dit jaar is er met Coolpleinactiviteiten intensiever samengewerkt met de buren. Een gezamenlijke bar tijdens Koningsdag en Coolpleinfestival geeft een goed beeld naar buiten toe en genereert een goede samenwerking en omzet. Ook is er geregeld overleg binnen de SEC, stichting Evenementen Coolplein. Verhuur FOTO: COOLPLEIN Het aantal verhuringen van de Rodi Media Zaal is redelijk stabiel. Dit geldt voor zowel commercieel als cultureel gebruik. Er werd gebruik gemaakt van alle locaties binnen Cool. Een aantal vaste huurders in Cool hebben wel moeite om de huur op te brengen. Vanwege wijzigingen in gemeentelijke beleid zijn de subsidievoorwaarden voor een aantal verenigingen gewijzigd en ook het aantal leden binnen de verenigingen neemt af. Cool is in gesprek met deze huurders om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Gemeente Heerhugowaard heeft het aantal huuractiviteiten in Cool geïntensiveerd. Zij zijn inmiddels een vaste gebruiker van vergaderruimtes. Daarnaast merken we dat eerdere huurders veelal terugkomen voor hun commerciële of culturele activiteiten in Cool. Door klantvriendelijk en gastgericht werken en meedenken van de horeca- en techniekploeg komen de huurders jaarlijks terug. We hebben enkele kleine montageperiodes gehad waaronder een montage van Veldhuis en Kemper. Over de kosten van techniek onderhandelt Cool steeds scherper. Door creatief mee te denken en licht-showpakketten aan te bieden kunnen we meer omzetten met minder inzet. Cool geeft korting op niet-commerciële activiteiten. Deze activiteiten nemen toe en daardoor de te verlenen korting door Cool aan derden, ook. MARKETING EN PROMOTIE Naast de gebruikelijke promotiemiddelen zoals persberichten, seizoensbrochures, mailingen, etc. is een uitgebreid scala aan marketingactiviteiten ontwikkeld en ingezet. Een aantal specifieke zaken heeft in 2014 een extra bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van marketing en publiciteit binnen Cool. Activiteiten Marketingplan: in 2014 is het marketingplan afgerond voor Creating valuable stories worth sharing is de strategie voor de komende jaren met als overkoepelend doel: het bevorderen van de klantretentie (herhalingsbezoek) en klantloyaliteit (vertrouwen en verbondenheid) om zo de klantwaarde te verhogen. JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 11 VAN 30

12 Mobiele website: in 2014 is de mobiele website van Cool gelanceerd; een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke versie van de website. In de pilot-versie is alleen nog het theateraanbod te zien., Er wordt momenteel gewerkt aan een uitbereiding van de mobiele site met het overige aanbod van Cool. Narrowcasting: in 2014 is een narrowcastingsysteem geïnstalleerd bij Cool. De in totaal 18 schermen kunnen ingezet worden om op een professionele en actuele wijze ons aanbod onder de aandacht te brengen (op basis van crossselling). Tevens worden de schermen gebruikt voor bewegwijzering, maar bijvoorbeeld ook om huurders en sponsors welkom te heten. Online promotie: in 2014 is de focus van de promotieactiviteiten verschoven van offline naar online. Cool heeft o.a. campagnes lopen via Google AdWords waaruit reeds tientallen conversies zijn voortgekomen. Bovendien wordt Facebook k ingezet voor advertenties op een gerichte doelgroep. Samenwerking: de samenwerking met verschillende partners is uitgebreid en/of geïntensiveerd. Zo is er een grote gezamenlijke campagne geweest met de Noord-Hollandse theaters en is een samenwerking aangegaan met basisscholen in Heerhugowaard voor de promotie van het cursusaanbod en jeugdvoorstellingen. Daarnaast is op basis van een vooronderzoek van de stagiaire een start gemaakt met de samenwerking met personeel(-sverenigingen) van grote bedrijven uit de regio. Aansluiting landelijke campagne: voor de promotie van het cursusaanbod is Cool in 2014 aangesloten bij de landelijke campagne Nederland Ontdekt Zichzelf, een overkoepelend promotiekanaal om Nederlanders enthousiast te maken om op muziek- theater- of beeldende kunstles te gaan. Cool heeft hiervoor onder andere nieuwe flyers ontwikkeld voor het cursusaanbod, die heel gericht verspreid kunnen worden voor de doelgroepgerichte promotie van ons aanbod. Beloning voor vroege vogels : ter uitbreiding van ons loyaliteitsprogramma is in 2014 gestart met Vroegevogelkaarten. Gasten krijgen korting op kaarten voor geselecteerde voorstellingen als ze in de voorverkoop reserveren. Dit om het vroeg boeken te stimuleren en trouwe gasten extra te belonen. Tevredenheidsonderzoek: evenals voorgaande jaren is er in 2014 via een klanttevredenheidsonderzoek onder de theaterbezoekers uitgevoerd. Cool werd beoordeeld met een 8,2, evenals vorig jaar (landelijk gemiddelde is een 7,9). Door de stagiaire Artistiek Team is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de (ouders van) cursisten, waarin verschillende onderdelen werden behandeld en op alle punten positief werden beoordeeld. Cool Cadeaukaart: in 2014 is onze eigen cadeaukaart geïntroduceerd: de Cool Cadeaukaart. Deze cadeaukaart kan met elk gewenst bedrag worden geladen en kan worden ingewisseld voor het gehele aanbod van Cool (voorstellingen, cursussen en horeca(arrangementen)). In 2014 zijn er 98 Cool Cadeaukaarten verkocht met een piek in de feestmaand december met 33 kaarten. FOTO: COOL CADEAUKAART Sponsoring Cool is verheugd dat er in 2014 opnieuw een Sponsorpartnerschap met Rodi Media is gesloten. Rodi Media en Cool zijn al sinds de oprichting van Cool in 2008 aan elkaar verbonden; de zaal is dan ook naar Rodi Media vernoemd. Daarnaast is er in 2014 een 1-jarige sponsorovereenkomst gesloten met Balans Schoonmaak- en bedrijfsdiensten. Cool is zeer trots en blij met deze nieuwe partner. De intentie is om deze samenwerking de komende jaren verder uit te bouwen. Coolbizz: het aantal Coolbizz-leden is het afgelopen jaar gegroeid naar vijf. Naast Univé, Rodi Media, Great Business en Flynth is Balans Schoonmaak- en bedrijfsdiensten nu onderdeel van de business club. Daarnaast is er met diverse bedrijven vergaand contact over een lidmaatschap. In december 2014 werd bekend dat Herke ICT Group per 1 januari 2015 zal instappen. JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 12 VAN 30

13 Coolbizz: in september 2014 is er publiciteitsmateriaal ontwikkeld voor Coolbizz met hierin meer informatie over de business club. Dit publiciteitsmateriaal is op handzaam formaat afgedrukt en wordt verspreid onder potentieel geïnteresseerde bedrijven. Business Vrienden van Cool: in 2014 is vastgesteld hoe het concept Business Vrienden van Cool verder vormgegeven gaat worden en welk doel hieraan wordt verbonden. De werving van de Business Vrienden van Cool start in februari Wijzer Werven: de afdeling Sales, Sponsoring & Projecten neemt deel aan het traject Wijzer Werven. Wijzer Werven wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het samenwerkingsverband Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies en heeft als doel het ondernemerschap bij culturele instellingen te versterken door het aanbieden van een trainings- en coachingsprogramma. Eind 2014 is hiermee een start gemaakt. Sales Cool heeft in 2014 een aantal activiteiten opgepakt dat gericht is op omzetverhoging. Cool relatiegeschenk: het Cool Relatiegeschenk/Cool Kerstpakket is ontwikkeld. Uitrol Route 65: Nu Route 65 in Heerhugowaard een succes blijkt, is er veel interesse vanuit het land om ook een seniorenprogramma te ontwikkelen. Cool stelt zich hierbij op als cultureel ondernemer en biedt expertise en ondersteuning aan instellingen die daar behoefte aan hebben. Indien gewenst kan ook een volledige Route 65 door Cool op locatie worden verzorgd. Er zijn in 2014 diverse gesprekken gevoerd met diverse geïnteresseerde partijen, met name voor het leveren van expertise. Concreet is er samenwerking met Stadstheater Zoetermeer. UCK Utrecht en Cultuurgebouw Hoofddorp maken een aanzet naar een eigen Route 65. Zodra zij concreet aan de slag kunnen wordt Cool ingeschakeld voor expertise. Net Anders Werken: Cool bekijkt de mogelijkheden voor het creëren van flexwerkplekken voor externen in het gebouw volgens het concept Net Anders Werken. Eind 2014 is er besloten een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Per 1 februari 2015 is een afstudeerder aangenomen van de opleiding Commerciële Economie die de haalbaarheid van het concept in Cool gaat toetsen. FOTO: SARA KROOS VAN JEWELSTE FOTO: RAY CHRISTIAN BIG, BLACK AND BEAUTIFULl JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 13 VAN 30

14 INTERNE ORGANISATIE Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van Cool kunst en cultuur, op het functioneren van de directeur/bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Cool. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht op het bestuur van de instelling, strategie en risicobeheersing, financieel toezicht houden, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur/bestuurder, e.e.a. conform statuten. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal statutaire bevoegdheden, waaronder goedkeuring van de jaarrekening en benoeming accountant. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en eventueel herbenoemd door het college van B&W van de gemeente Heerhugowaard. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt minimaal vier per jaar, waarbij de directeur-bestuurder in principe aanwezig is. Naast de toezichthoudende taak dient de raad over het vermogen en de attitude te beschikken om de directeur-bestuurder als klankbord terzijde te staan. De volgende aspecten van professioneel toezicht zijn daarbij van belang: Beoordeling: de Raad van Toezicht dient een kritische beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het beleid en dus van de besluiten van de directeur/ bestuurder. Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen. Toezicht impliceert beperking. Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat de Raad van Toezicht naast de informatie van de directeur-bestuurder openstaat voor signalen van de gemeente, accountant, externe partijen en overige partners in de regio. Onafhankelijkheid: een onafhankelijke, kritische houding van de Raad van Toezicht staat centraal. Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft de Raad van Toezicht zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. Statutair bepaalt de Raad van Toezicht zelf het aantal leden van de Raad. Er wordt gestreefd naar een Raad van Toezicht van vijf leden, inclusief de voorzitter. De raad benoemt zelf uit haar midden een voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn één maal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De raad evalueert eenmaal per jaar haar eigen functioneren. De cyclus van good governance (functioneren Raad van Toezicht, samenspel met de directeur/bestuurder, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen Cool. Uitgangspunt voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is de vorming van een multidisciplinair en divers team. Om haar taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Cool kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken Raad van Toezicht; een betrokkenheid die vorm kan krijgen door middel van actieve participatie in maatschappelijke netwerken, met als doelstelling dat betrokkenen contact kunnen houden met voor de Stichting relevante partijen en stakeholders. Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Cool als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de Raad van Toezicht als geheel. Het functioneren van de Raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua kennisvelden en competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. Daarnaast wordt gehecht aan een adequate spreiding over voor Cool relevante sectoren en branches, zoals: Profit sector (klantgestuurde, dienstverlenende organisaties); Maatschappelijke ondernemingen, waaronder de kunst- en cultuursector; Openbaar bestuur. De leden van de Raad van Toezicht moeten naast een aantal algemene profieleisen voldoen aan een aantal specifieke profieleisen, zoals Kunst- en cultuursector (bij voorkeur kennis van podiumkunsten en/of kunsteducatie); Financiën, bedrijfsvoering; Sales & marketing, sponsoring, fondsenwerving; Politiek-bestuurlijke processen; HRM & organisatieontwikkeling; Bedrijfsjuridische expertise. JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 14 VAN 30

15 Rapportage aan de gemeente geschiedt twee keer per jaar: halfjaarcijfers in september over de eerste helft van het jaar en in februari voorlopige jaarcijfers van het voorgaande jaar. Een volledig jaarverslag met jaarcijfers wordt jaarlijks voor 1 mei aan de gemeente overhandigd. Deel II van het jaarverslag bevat het volledige jaarverslag van de Raad van Toezicht. Personeel Gedurende het jaar 2014 vonden enkele mutaties plaats in de personele bezetting, voornamelijk bij tijdelijke krachten en de servicebalie, maar ook onder docenten door de afbouw van muziekeducatie in Langedijk. Daarnaast nam de coördinator Kunsteducatie na 39 dienstjaren afscheid en heeft er een directiewisseling plaatsgevonden. In 2014 is de medewerker Marketing & Communicatie met zwangerschapsverlof gegaan en deze functie is goed opgevangen door een externe kracht. Vanaf de zomer is vervolgens extra ingezet op de afdeling marketing, sponsoring en sales; de junior kracht is versterkt met een senior kracht, die eerder de zwangerschapsverlof waarnam. Taakstelling voor deze afdeling is het genereren van sponsorgelden en omzet uit sales. Ook het produceren van enkele activiteiten, zoals de vriendenvereniging wordt door deze medewerkers uitgevoerd. De medewerkers marketing, sponsoring en sales vormen sinds het najaar samen het Projectbureau van Cool. In 2013 is in overleg met de OR en RvT een reorganisatieplan voor de muziekeducatie in de gemeente Langedijk vastgesteld. Als gevolg hiervan ontving Cool ook in 2014 minder subsidie van de gemeente Langedijk. Cool bouwt haar taken als aanbieder van muziekeducatie in Langedijk getrancheerd af. Dit betekende voor 2014 dat er in mei locatiegebonden ontslag is aangevraagd voor de docenten werkzaam in de vakgroepen fluit, saxofoon en slagwerk. Eind augustus kondigde directeur-bestuurder Tineke Maas haar vertrek aan bij Cool. Per 1 oktober heeft zij een betrekking geaccepteerd als directeur-bestuurder van Castellum in Alphen aan de Rijn en het Stadstheater Zoetermeer. De Raad van Toezicht heeft naar aanleiding van het profiel van de functie directeur-bestuurder, gesprekken gevoerd over haar opvolging. Per 1 oktober is Eva Middelhoff, voorheen artistiek manager/adjunctdirecteur aangesteld als nieuwe directeur-bestuurder. De functie van artistiek manager is komen te vervallen. Enkele taken van de artistiek manager zijn overgenomen door de coördinator Kunsteducatie en het projectbureau. Van Tineke Maas is op gepaste wijze afscheid genomen met etentje voor het personeel en een receptie voor externe relaties. In december is een managementassistent aangenomen (0,5 fte) en is er gezocht naar een toezichthouder om het vaste team te versterken. Tot dan toe werden de toezichthouderdiensten gedaan door een extern bureau. De senior 1 e medewerker horeca heeft per eind 2014 een andere betrekking gevonden, deze vacature is door een goede nieuwe kandidaat vervuld. Cool werkt met een docentenbestand van een vaste kern en een flexibele schil. Zo kan er ingespeeld worden op afname of toename van de vraag. Voor een aantal docenten werd deeltijdontslag aangevraagd als gevolg van de autonome daling van het aantal lesuren voor hun instrument. Er werden net als andere jaren vrijwillige medewerkers ingezet voor publieksbegeleiding, ontvangst en de arrangementenbalie, en gedurende het jaar werden meerdere stagiaires ingezet bij marketing & communicatie, het artistiek team en de afdeling theatertechniek. Nieuw in 2014 zijn de commissies die de Vrienden van Cool hebben gevormd. Onder begeleiding van een medewerker van Cool organiseren de commissies activiteiten, werven zij nieuwe vrienden en geven een Vriendenblad uit. Ter inspiratie en motivatie waren er ook in 2014 Cool Clinics: inhoudelijke presentaties voor medewerkers. In 2014 stond onder andere The entrepeneurship of Jazz op het programma. Tijdens de inspiratielunches werden door collega s gesprekken gevoerd of presentaties gehouden over een bepaald onderwerp of werkzaamheden of werd specifieke kennis gedeeld. Voor P&O werkzaamheden werden een aantal dagdelen per maand externe uren ingezet ter ondersteuning van de directie. JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 15 VAN 30

16 Ondernemingsraad De OR van Cool heeft vijf overlegvergaderingen gehouden met de bestuurder. De meest besproken onderwerpen waren het personeelsbeleid, de scenario s voor de muziekeducatie en de risico-inventarisatie. Een vast onderdeel was de afbouw bij de gemeente Langedijk en de contacten met de gemeente Heerhugowaard. De overlegvergaderingen zijn genotuleerd en de notulen zijn met instemming goedgekeurd. De OR heeft twee formele bijeenkomsten gehad met de Raad van Toezicht o.a. over de aanstelling van de nieuwe directeur per 1 oktober De OR van Cool heeft tien vergaderingen gehouden waarvan notulen zijn gemaakt, die digitaal beheerd worden en uitgeprint in een map ter inzage liggen. De onderwerpen waren o.a. het personeelsbeleid en de toekomstscenario s muziekeducatie. De Ondernemingsraad heeft advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht over de aanstelling van de nieuwe directeur. De OR heeft advies uitgebracht aan de directeur-bestuurder over het terugbrengen van de tweekoppige naar een eenkoppige directie. De OR heeft instemming verleend aan de procedure klachtenregeling en vertrouwenspersoon. De OR heeft 24 juni 2014 een scholingsdag gevolgd samen met de adjunct-directeur en de directeurbestuurder. De OR heeft in november 2014 een nieuwsbrief naar het personeel laten uitgaan. Automatisering Cool is verrijkt met een dekkend Wi-Fi-netwerk voor gasten en personeel. Voor deze verbinding, alsmede voor de kantoorautomatisering is een glasvezelverbinding aangelegd. Hierdoor is bandbreedte geen issue meer. Ook is hierdoor VOIP mogelijk. De volledige telefonie omgeving is vervangen voor een digitale smartvoice PBX. Dit brengt een betere gesprekskwaliteit en een meer flexibele werkomgeving met zich mee. Tevens is er als test een vast-mobiel combinatie in gebruik genomen. Theatertechniek Het technisch team van Cool faciliteerde alle professionele en amateurvoorstellingen, naast de verhuringen en de uitvoeringen en concerten van leerlingen en cursisten van Cool, op het gebied van licht- en geluidstechniek. Daarnaast verrichtten de technici kleine onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw. Cool heeft drie technici vast in dienst. Oproepkrachten en freelancers versterken het team waar nodig. Ook dit jaar hadden stagiaires bij Cool een uitstekende plek om werkervaring op te doen. Oproepkrachten werden ook ingezet voor toezichthouderdiensten. Onderhoud en beheer Voor onderhoud en beheer is gewerkt met het MJOP (MeerJarenOnderoudsPlan) dat door Cool en de gemeente Heerhugowaard gezamenlijk is vastgesteld. In september 2014 is er een commission uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Deze is uitgevoerd door DUBOplan, en had als doel het vaststellen van de gebreken bij de technische installaties. Naar aanleiding van dit rapport zullen aanpassingen worden uitgevoerd begin 2015, dit ter verbetering van de technische installaties. FOTO: RON DE VRIES JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 16 VAN 30

17 Ook zullen de aanpassingen een lager energieverbruik moeten realiseren. In 2014 is het onderhoudscontract voor de W&E, uitgevoerd door de BAM, ontbonden. Dit naar aanleiding van het rapport van DUBOplan, daaruit bleek dat het onderhoud op W niet naar verwachting was uitgevoerd. Offertes van andere onderhoudspartijen zijn reeds aangevraagd, begin 2015 zal hierover een besluit worden genomen. In 2014 is Cool geconfronteerd met een naheffing van gasverbruik over 2012, 2013 en Eind 2012 is een motor van het warmtewiel van LBK theater stuk gegaan. Door trage levertijden vanuit Italië en het zoekraken van aandrijfonderdelen, heeft het bijna een jaar geduurd voordat het warmtewiel weer functioneerde. Het ontbreken van een warmtewiel heeft bijgedragen aan een hoger gasverbruik in De naheffing hierover kwam pas in 2015 aan t licht. De extra energiekosten als gevolg van het mankement zijn beraamd op zo n ,-. Financiën In financieel opzicht was 2014 een zwaar jaar; het resultaat was ,- negatief. Het negatieve resultaat is ten laste gekomen van het eigen vermogen. Oorzaken van dit negatieve resultaat liggen in; afbouw Langedijk. minder inkomsten door sponsoren en fondsen. tegenvallende naheffingen: verzekeringen, Buma en energie (vanaf 2013). De jaarrekening is grotendeels in eigen beheer opgesteld en kon worden voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Subsidies Cool heeft in 2014 subsidiegelden ontvangen van de gemeente Heerhugowaard en de gemeente Langedijk. In de gemeente Langedijk werd het afbouwen van de subsidie voor de muziekeducatie doorgezet. Met ingang van het schooljaar werd de subsidie wederom afgebouwd met 20%, een bedrag van ongeveer Overige instanties waarvan Cool projectsubsidies of bijdragen heeft ontvangen in 2014 zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fonds voor de Podiumkunsten, het Fonds Cultuurparticipatie, Fonds Sluyterman van Loo en de Pius Stichting. TOEKOMST De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Het aanbod en de afname van culturele producten verandert mee. Daarnaast zal Cool ook n de komende jaren te maken hebben met de afbouw van de activiteiten in Langedijk; de gevolgen hiervan zullen voor de hele organisatie merkbaar zijn. Cool neemt proactief maatregelen op het gebied van kostenbeheersing en omzetverhoging. Het geformuleerde meerjarenperspectief blijft het uitgangspunt en wordt op een aantal vlakken aangescherpt, bijgesteld of aangepast. Voor 2015 betekent dat: Aanpassingen in het aanbod in cultuureducatie en podiumkunsten passend in de huidige tijdgeest, in gesprek met inwoners van Heerhugowaard; Kostenreductie door kritisch kijken naar inzet van personeel en de bedrijfsvoering; Zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de verblijfstijd van de podiumbezoeker te verlengen door middel van nieuwe arrangementen zoals de Theaterhap; Uitvoer van het marketingplan waarin online marketing, CRM en storytelling de belangrijkste pijlers zijn; Sterke profilering als Podium van de Stad: focus op de maatschappelijke waarde van Cool en hoe de Podium van de Stad - functie hier aan bijdraagt; Uitwerken van scenario s voor de kunsteducatie van de toekomst en kijken naar de functie van kunsteducatie in de vrije tijd en de culturele loopbaan van de inwoners van Heerhugowaard; Verdere vergroting van activiteiten in het onderwijs en de naschoolse opvang; Het door ontwikkelen van Coolbizz en Coole zaken; Opstart meerjarenbeleidsplan JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 17 VAN 30

18 DANK Cool kunst en cultuur is in 2014 veel dank verschuldigd aan haar medewerkers en in het bijzonder ex directeurbestuurder Tineke Maas, de vrijwilligers en Raad van Toezicht voor hun inzet. Dank is er ook aan de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk en de diverse fondsen die activiteiten subsidieerden. norm veel waardering is er voor onze samenwerkingspartners in het afgelopen jaar. Uiteraard is er dank aan de Vrienden van Cool, alle bezoekers, cursisten, bespelers, sponsors en adverteerders. Door hun belangstelling in en bijdrage aan Cool zijn wij in staat veel moois te bieden aan al onze gasten en Cool te laten bruisen. Eva Middelhoff Directeur-bestuurder JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 18 VAN 30

19 JAARVERSLAG 2014 DEEL II JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT COOL KUNST EN CULTUUR De Raad van Toezicht van Cool kunst en cultuur heeft het afgelopen jaar helaas afscheid moeten nemen van RvT-lid Marja Meulblok. Marja was al enige tijd ernstig ziek, toen zij op 1 juli 2014 nog onverwacht snel overleed. De Raad van Toezicht is Marja zeer dankbaar voor haar belangrijke inbreng in de Raad en betreurt nog altijd dit grote verlies. De Raad van Toezicht van Cool kunst en cultuur is aangesteld op 26 april 2011 en bestaat uit vier leden: Lidy klein Gunnewiek, Leo Pot, Klaas Kirpensteijn vicevoorzitter en Susanne Stolte - voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht n zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar, de aftredende leden kunnen ten hoogste éénmaal worden herbenoemd. Het rooster van aftreden is door de RvT opgesteld, akkoord bevonden en bijgevoegd in het Reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht conformeert zich aan de Governance Code Cultuur. ROOSTER VAN AFTREDEN PORTEFEUILLES Aantreden herbenoeming Aftreden S. Stolte voorzitter governance medewerkers/or K.A.J.E. Kirpensteijn vicevoorzitter financiën en audit L.F.M. klein Gunnewiek commercie artistiek cultureel J.L.W.D.A. Pot artistiek cultureel bedrijfsvoering De Raad van Toezicht heeft in 2014 vijf keer vergaderd; De vergaderingen vonden plaats in Cool (3x), Wonders (1x) en Vondel CS (1x). De attendance bedroeg 89%. In februari 2014 had de RvT haar jaarlijkse bespreking met de Ondernemingsraad. In 2014 vond een informeel samenzijn met hoofden van dienst en Ondernemingsraad plaats. De zelfevaluatie van de Raad over het jaar 2014 werd zoals gebruikelijk in het eerste kwartaal (in februari) 2015 gedaan. Gedurende de zomer heeft de Raad van Toezicht gesprekken gevoerd met medewerkers en stakeholders van Cool kunst en cultuur om te komen tot een juist profiel en de juiste kandidaat voor de opvolging van Tineke Maas. Na aanleiding hiervan en met een positief advies van de OR heeft de Raad van Toezicht Eva Middelhoff, tot dan toe artistiek manager en adjunct-directeur van Cool kunst en cultuur, per 1 oktober benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is Tineke Maas zeer dankbaar voor al haar inzet en wenst zowel haar als ook haar opvolger bij Cool, de nieuw aangetreden directeur Eva Middelhoff heel veel succes in hun verdere professionele loopbaan. Bij elke vergadering is aan de hand van Bestuursberichten de Raad van Toezicht door de directie geïnformeerd over allerlei lopende zaken en projecten. Aan de hand van de jaarlijkse beleidscyclus heeft de RvT toezicht op de voortgang en ontwikkeling van Cool gehouden. Bespreek- en besluitpunten van de vergaderingen waren: Bespreking halfjaarlijkse financiële rapportage (met onderliggende kwartaalcijfers) en (voorlopige) jaarcijfers; Bespreking en goedkeuring jaarverslag, jaarrekening, managementletter, accountantsverklaring; Bespreking en goedkeuring meerjarenbegroting, subsidieaanvragen, subsidieovereenkomst; Bespreking en goedkeuring procuratieregeling; Evaluatie opdracht registeraccountant en opdrachtverklaring accountant; JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 19 VAN 30

20 Kennisname en advisering beleidsplannen en begroting van de afdelingen kunst- & muziekeducatie, horeca & verhuur, marketing & communicatie, artistiek team en techniek & onderhoud; Kennisname en advisering zakelijke markt (CoolBizz) en sponsorcontracten; Kennisname en advisering kaders, strategische doelstellingen en kerncompetenties; Kennisname en advisering personeelsplan; Bespreking en advisering risicoanalyse (risk heat map); Kennisname en advisering muziekeducatie gemeente Langedijk; Vaststellen kaders, bonusregeling, targets van directeur-bestuurder voor het volgende jaar; Kennisname klanttevredenheidsonderzoek; Kennisname van ziekteverzuim; Toetsing aan Governance Code Cultuur, toetsing van Reglement Raad van Toezicht en Directiereglement; Vaststellen beleidscyclus van het volgend jaar; Voorts worden besproken: administratieve- en interne organisatie, risicoanalyse, VAR-verklaringen, RvT aansprakelijkheidsverzekering en ontvangt de RvT een rapportage van de vertrouwenspersoon. HOOFD- EN NEVENFUNCTIES, PORTEFEUILLEVERDELING EN VERGOEDING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT Mevrouw S. Stolte (Susanne) voorzitter, woonplaats Bergen Portefeuille bij Cool: Governance, HR, (remuneratie) bestuurder en Ondernemingsraad Hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur Hotelschool The Hague, campus Den Haag en Amsterdam Nevenfuncties voorzitter Raad van Advies Quality Hotels & Restaurants Commissaris De Boer Investment BV, Alkmaar bestuurslid DNHK, Duits-Nederlandse Handelskamer, Den Haag lid commissie Good Governance, Vereniging Hogescholen lid adviesraad fondsenwerving & communicatie Prins Bernhard Cultuurfonds voorzitter Beheersvereniging Loudelspark, Bergen De heer K.A.J.E. Kirpensteijn (Klaas) vice voorzitter, woonplaats Sint Pancras Portefeuille bij Cool: Financiën en audit Hoofdfunctie: Zelfstandig gevestigd consultant/fiscaal adviseur Nevenfuncties Gemeente Alkmaar - lid 4 mei comité St. Alkmaarse Katholieke Scholen SAKS/SKB - voorzitter RvT Stichting Cultuurprijs Regio Alkmaar bestuurslid Stichting Administratiekantoor - bestuurslid Gemeente Den Helder - lid Rekenkamercommissie Woningbouwvereniging Beter Wonen Hippolytushoef - voorzitter RvT Wildemanshofje Alkmaar - voorzitter College van Regenten Stichting Kaeskoppenstad Alkmaar - voorzitter bestuur Commerciële Club Alkmaar - voorzitter bestuur Mevrouw L.F.M. klein Gunnewiek (Lidy) woonplaats Amsterdam Portefeuille bij Cool: Commercie, artistiek en cultureel Hoofdfunctie: Directeur Vondel CS Nevenfuncties Stichting Time-Frame - bestuursvoorzitter stichting LIMA bestuur Stichting Frommermann - voorzitter Raad van Toezicht JAARVERSLAG 2014 COOL KUNST EN CULTUUR PAGINA 20 VAN 30

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voor Stichting ROS Friesland is Heeredwinger Advies op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de positie van Voorzitter Raad van Toezicht Een persoon met ervaring als bestuurder van een (zorg)organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden

STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Cultureel Ondernemerschap STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden Inhoudsopgave 1. Stichting Cultuureducatiegroep 3 De organisatie 3 2. De Raad van Toezicht 3

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL Leden Raad van Toezicht (M/V) bij Stichting Huisartsenposten Amsterdam te Amsterdam

FUNCTIEPROFIEL Leden Raad van Toezicht (M/V) bij Stichting Huisartsenposten Amsterdam te Amsterdam FUNCTIEPROFIEL Leden Raad van Toezicht (M/V) bij Stichting Huisartsenposten Amsterdam te Amsterdam PublicSpirit Mevrouw F.M.B. van den Esker Senior Consultant Woerden, oktober 2011 ORGANISATIE : Stichting

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Barneveld, september 2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1.Inleiding 3 2.Kort profiel SMB 3 3.Profiel bestuur 3 3.1 Omvang van het bestuur 3 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Centrum voor de kunsten

Centrum voor de kunsten regio Ontdek jezelf bij De Muzehof 2014 2015 Centrum voor de kunsten Muzehof Coehoornsingel 1, Zutphen - info@muzehof.nl - muzehof.nl muzehof Centrum voor de kunsten is dé ontmoetingsplek op het gebied

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT Vastgesteld door de Raad van Oprichters op: 11 februari 2017. ARTIKEL 1 DIES NATALIS De Dies Natalis van Stichting GenderTalent is 26 juni 2016. ARTIKEL 2

Nadere informatie

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ VERHUUR POPZAAL 150-500 personen THEATERZAAL 175 RODE 68 BLAUWE 62 FOYER 75-150 CAFÉ 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink PODIUM VOOR ONTMOETING EVENEMENTENLOCATIE CENTRUM APELDOORN Ieder

Nadere informatie

Doelstelling: Doelstelling:

Doelstelling: Doelstelling: Presentatie KIDL donderdag 27 november 2014 door Natalie Savelsbergh directeur Vrije Akademie Kunstonderwijs in Kerkrade & Landgraaf; Wat doet de Vrije Akademie en wat is er mogelijk? Doelstelling: Basisvoorziening

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion. Pop - Jazz - Latin. [Datum ] [Locatie]

Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion. Pop - Jazz - Latin. [Datum ] [Locatie] Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion Pop - Jazz - Latin [Datum ] [Locatie] INHOUD 1. Algemene informatie 1.1 Korte projectschets blz 3 1.2 Projectdoelstellingen blz 3 1.3 Organisatie blz 3 2. Drum-Fusion

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Technolab in transitie: van 2013 naar 2016 3. Partners & Vrienden van Technolab 4. Organisatie & Bestuur 5. Communicatieplan 6. Financiën Bijlage

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie 2015 voor de Lindenberg Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De Lindenberg heeft subsidie aangevraagd voor het jaar

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Preambule: De Raad van Toezicht past de Code Goed Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld door de VO- Raad. Dit

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014

RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014 RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014 Inhoud Voorwoord 5 1 Inleiding 6 2 Resultaten 2.1 Wordt de Code toegepast? 2.2 Met welk besturingsmodel wordt gewerkt? 2.3 Welke thema s uit de Code hebben

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007

STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007 STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007 Oorsprong Albin Ograjensek, de initiatiefnemer van de Stichting Muziek Jong voor Oud, is al jaren werkzaam in de ouderenzorg in Maastricht. Het viel hem

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 VOORWOORD Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen: cultuur dóet iets met je. Of je nou graag een expositie bezoekt of zelf achter de schermen werkt: cultuur beweegt je. En

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten

De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten Van zelf doen naar regisseren De Muzehof staat voor de grootste uitdaging in haar geschiedenis. Hoe kan zij ervoor zorgen dat de inwoners van Zutphen en Lochem

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop

Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop Heeft u moeite met het invullen van het formulier of wilt u een toelichting geven op uw aanvraag? Neemt u dan contact op met de gemeente

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie