N i e u w s b r i e f 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N i e u w s b r i e f 2"

Transcriptie

1 2 E A M S T E L V E E N S E M O N T E S S O R I S C H O O L N i e u w s b r i e f 2 2e Amstelveense Montessorischool Lindenlaan 315, 1185 LM Amstelveen Tel: Internet: Financiële bijdrage ouders Onze school kent drie soorten ouderbijdragen: 1. Een verplichte ouderbijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje en voor groep 8 de meerdaagse schoolreis: De jaarlijkse bijdrage voor het schoolreisje is 30,--. Dit is een bijdrage om het schoolreisje mogelijk te maken. U ontvangt hiervoor een rekening van de Ouderraad. Wanneer uw kind in groep 8 zit, gaat hij/zij aan het eind van het schooljaar drie dagen op schoolreis. De kosten hiervan bedragen 85,--. Ook hier ontvangt u van de Ouderraad apart een rekening. Rectificatie Infokalender Ouderraad Bij de samenstelling van de oudergeleding van de ouderraad is de naam van Gertrude Nederpelt weggevallen. Vakanties, roostervrijedagen 2014 Bij de roostervrije dagen is ten onrechte vrijdag 21 februari opgenomen als een vrije dag voor alle kinderen. Alleen groep 1 t/m 4 is die dag vrij. Groep 5 t/m 8 is vanaf uur vrij. 2. Een vrijwillige ouderbijdrage: De vrijwillige bijdrage is niet verplicht, maar wel onontbeerlijk voor het kunnen aanbieden van activiteiten die buiten het schoolbudget vallen. Uit deze bijdrage worden tal van evenementen en activiteiten bekostigd, zoals sinterklaas, kerst- en paasvieringen, uitstapjes sportdagen en bijzondere voorzieningen in de klassen en in de school. Een gedeelte van deze bijdrage wordt ook gereserveerd voor cultuur. Ook de schoolbibliotheek kan rekenen op een deel van de ouderbijdrage, zodat ook de bieb up-to-date blijft. De Ouderraad stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast. Deze zijn voor dit schooljaar resp. 40,-- voor 1 kind, 70,-- voor 2 kinderen en 90,-- voor 3 kinderen. 3. Een verplichte ouderbijdrage voor de kosten van het toezicht tijdens de overblijf: De bijdrage voor de overblijf is verplicht en bedraagt dit schooljaar 115,--. U ontvangt hiervoor een brief van Stichting Amstelwijs (Het Bestuur van onze school) en wordt ook geïnd door de financiële afdeling van deze Stichting. Kinderen waarvoor geen overblijfgeld wordt betaald worden van het overblijven uitgesloten. Ouders kunnen met Stichting Amstelwijs een betalingsregeling treffen. Uitnodiging Dinsdag 24 september om uur presenteren de architecten Rudy Uytenhaak en Michaela Brethauer het ontwerp van ons nieuwe schoolgebouw. De presentatie wordt gehouden in de aula van de Parcivalschool (ingang is naast de gymnastiekzaal). U kunt zich voor deze avond opgeven bij de leerkracht van uw kind of via de mail l.nl Wij hopen die avond veel ouders te kunnen begroeten. 2e Amstelveense Montessorischool Nieuwsbrief 2 9 september 2013

2 Agenda: Woensdag 11 sept Sportdag Di. 17 sept Schoolreis bovenbouw Do. 19 sept Kennismakingsgesprekken groep 3 en 6 Vrij. 20 sept Koffie-inloopochtend Di. 24 sept 2013 Presentatie ontwerp nieuw schoolgebouw Vrij. 27 sept Informatieochtend voor nieuwe ouders Bestelling Er waren dit jaar problemen bij de aflevering van onze bestelling van werkboekjes, schriften ed. Inmiddels is een en ander via een andere leverancier geleverd. Met kunst en vliegwerk van de leerkrachten hebben de kinderen gelukkig wel kunnen werken. Plusklas Sinds de zomervakanties is de Plusklas van het samenwerkingsverband Amstelronde in ons gebouw getrokken. De plusklasleerkrachten en hun kinderen werken hier op woensdag en vrijdagochtend. Een groep is in het digibordlokaal naast de groep van Helga en Siebrig gehuisvest. En de andere plusklasgroep zit in het lokaal naast Kim Rebattu. Wanneer de Plusklas niet aanwezig is kunnen wij gewoon gebruik maken van de lokalen. Klassenavond onderbouw 26 augustus 2013 Er waren 12 ouders aanwezig op de informatieavond van de onderbouw. Na een kopje koffie en een voorstelrondje werd er allerlei informatie verteld over het reilen en zeilen van de school en met name in de klas. De volgende punten zijn aan de orde gekomen: School OB/MB/BB Ritueel ochtend: op tijd komen en gaan, inloop kwartier Regels in de klas, bijv.: I. Hoekenkaarten II. Computer met kaarten III. Bezoekregeling IV. Pauzehap met fruit V. Plastic placemat voor lunch Geen speelgoed mee Gymlessen op woensdag en vrijdag via een wisselend rooster, makkelijke kleding, zelf aan en uit kleden, gymschoenen zonder veters Ouder hulp: intekenen op het magneetbord Klassen ouders Nieuwsbrief om de twee weken op maandag via de mail ook info en brieven op magneetbord bij de klas Verjaardagen en traktaties Overblijf ½ uur met overblijfkracht: met mooi weer buiten / met slecht weer binnen -> spelletjes Oudste kleuters 2x cito februari en juni, leesvoorwaarden oktober, taktoets (passief en actief) november bezoekregeling naar de MB, rond mei, om ze vast een kijkje te laten nemen in de MB Interne begeleider: problemen bespreken, handelingsplannen Schrijven: letters voelen en naam leren, schrijfletters Maatjes/buddy s Intake gesprek (na 3 weken nieuw op school), oudergesprekken (3x, waarvan 2 met verslag) Plakboeken worden bijgehouden voor ieder kind, met behulp van ouders Noodnummers, bij verandering doorgeven, mail adres voor brieven etc. Bas: woordenschat, we werken in thema s, soms vragen we ook spulletjes van thuis mee te nemen 3 gelden ouderbijdrage Vervolg zie pagina 3

3 Vervolg Klassenavond onderbouw OR Geld van de OR wordt besteed aan: I. Sint cadeau II. Kerstversiering III. Klassengeld IV. Biebboeken V. Koffie en thee bij ouderavonden VI. Algemene feesten VII. Sportdag VIII. Culturele uitstapjes (poppentheater, Elsenhove) MR Stagiaires: Pabo (woe en do) en onderwijsassistent (ma, di en woe) Na elke vakantie luizen controle, hulp Coole kikker project Techniek op vrijdag, techniek torens Montessori materiaal avond Dyslexie protocol Schoollogopedie Woensdag en vrijdag is er gym. Vrijdag hebben we meteen les, dus lopen we meteen om 8.45 uur naar de gymzaal, graag makkelijke kleding op deze dagen. Chiara, moeder bij Saskia in de klas zit in de ouderraad. Wanneer we iets vertellen over de ouderraad, zijn er meteen twee moeders die enthousiast reageren en zich spontaan aanmelden. Hier zijn we blij mee, nieuwe ouders zijn in principe altijd welkom. Beide klassen hebben klassenouders. In de klas van Saskia is dat Shirley(moeder Sara) en Tara (moeder Dante) en in de klas van Nienke/Hester zijn dat Gravidia (moeder Noach) en Esther (Tim). Stagiaires op onze school Misschien heeft u al nieuwe gezichten gezien op school; naast nieuwe collega s hebben wij ook weer stagiaires mogen verwelkomen dit schooljaar. Er zijn twee stagiaires onderwijsassistent in de onderbouw: Sophie Rienstra in de klas van Saskia en Amy Braam in de klas van Nienke/ Hester. Verder nog twee PABOstagiaires: Ilse Haga in de klas van Aukje en Irene van Stifthout in de klas van Nienke/Hester. Natuurlijk zijn wij weer blij met de extra handen in de klas en op school. Pannenkoeken In het kader van ons keukenproject hebben de kinderen van de onderbouw pannenkoeken gegeten. We hadden een leskist besteld waarin alles zat wat nodig is om pannenkoeken te bakken. We hebben zelfs ons eigen meel gemalen. Met behulp van onze stagiaires heeft iedereen een heerlijke pannenkoek gegeten met stroop natuurlijk. Irene (moeder Anja) uit de klas van Saskia is zwemmoeder. Heeft u vragen over het zwemmen, kunt u bij haar terecht, uiteraard ook via Saskia Wij vonden het een geslaagde avond! Saskia, Nienke en Hester

4 Ouderavond Middenbouw De informatieavond van de middenbouw op dinsdag 27 september is goed bezocht. De leerkrachten hebben uitleg gegeven over de verschillende vakken en het Coole kikkerproject hebben we besproken. Een kind kan goed tot leren komen wanneer het kind zich prettig voelt in een groep. De afgelopen weken hebben we afspraken gemaakt over hoe je met elkaar om gaat en hoe je omgaat met gevoelens. We hebben positieve reacties ontvangen van ouders zoals: een leuk team!, Ik wist helemaal niet dat er zoveel werk achter zat! en goede reacties over de techniektorens. Wanneer er nog vragen zijn kunt u natuurlijk altijd even naar de leerkracht toe komen. HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP De Bovenbouw gaat naar het Amsterdams Bos. Op 3 oktober 2013 gaat Helga met klas I op stap Op 8 oktober 2013 gaat Pauline met klas G op stap Op 10 oktober 2013 gaat Kim met klas H op stap. U raadt het al, we hebben vervoer en begeleiding nodig. Wie helpt ons? U kunt zich opgeven via het strookje (zie bijlage)! W OUDERBIJEENKOMST VAN DE BOVENBOUW, 29 AUGUSTUS Na bekomen te zijn van de overweldigende opkomst heette Kim iedereen welkom. Daarna vertelde ze over het Coole kikkerproject. Helga informeerde over de gang van zaken in en rond de klas. Er kwamen veel onderwerpen aan de orde zoals de lessen, stille werktijd, plannen, de Plusklas, de Rekentijgers. Ook kwam de 8 e groep aan bod met vragen over de middelbare school, het advies, contact en overdracht. We kunnen stellen dat het een informatieve en leerzame avond is geweest. De juffen waren blij met alle vragen en opmerkingen. We vinden het zeer voor herhaling vatbaar. de BB-juffen Vooraankondiging tweedehandsboekenmarkt Woensdag 2 oktober gaat de kinderboekenweek weer van start. Parallel daaraan willen we ook dit jaar weer de tweedehands boekenmarkt organiseren. Vandaar deze oproep: Heeft u misschien boeken (zowel voor kinderen als volwassenen), CD s of DVD s waar u op uitgekeken bent? Wij zamelen ze in voor de verkoop op de tweedehands boekenmarkt. De opbrengst hiervan gaat naar de schoolbibliotheek. De kinderen hebben traditioneel inspraak bij de keuze van de aan te schaffen boeken. Voor de niet verkochte boeken wordt een goede bestemming gezocht. De boeken etc. kunnen vanaf heden ingeleverd worden bij Dick. In de school komen posters te hangen met informatie over de aanpak van de boekenmarkt. Er zijn bijvoorbeeld vrijwilligers nodig voor de opbouw van de kraam en de verkoop van de boeken. Op de posters staat hoe u zich op kunt geven en bij wie.

5 De Burgemeester leest voor aan de onderbouw Vandaag is de burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen, bij ons op school geweest. Hij heeft voorgelezen aan de 2 onderbouw groepen. Wij waren zeer vereerd dat hij bij ons in de klas kwam en een mooi prentenboek heeft voorgelezen. In het kader van de week van de Alfabetisering verraste de burgemeester ons met zijn bezoek. Het thema van de Week van de Alfabetisering 2013, die dit jaar plaatsvindt van zondag 8 september tot en met zondag 15 september, is 'Boek je toekomst!'. Hiermee laten ze weten dat het kunnen lezen en schrijven essentieel is voor de invulling van je toekomst. Er gaat een wereld voor je open wanneer je kunt lezen en schrijven: een wereld waarin je je eigen doelen kunt halen en je grenzen kunt verleggen. Een wereld waarin je je vrij kan bewegen en waaraan je mee kan doen. Kortom: lezen en schrijven leidt tot een beter toekomstperspectief! De burgemeester heeft voorgelezen uit: Anna in het ziekenhuis van Kathleen Amant. De juffen hebben dit boek gekozen omdat we vanaf vandaag beginnen met het nieuwe Bas thema over het ziekenhuis. We doen dit nog tot en met 27 september. In de klassen zult u de nodige ziekenhuis en dokters attributen vinden. 2e Amstelveense Montessorischool Nieuwsbrief 2 9 september 2013

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Uitnodiging startviering Prisma

Uitnodiging startviering Prisma Nr 1 dinsdag 26 augustus 2014 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wij zijn goed gestart dit schooljaar. Met patat en een eenmalig Kompaskinderkoor. De eeste schooldag zijn er 32 kinderen gestart met oefenen

Nadere informatie

Informatie Krant. O.b.s. t Tilletje

Informatie Krant. O.b.s. t Tilletje Informatie Krant O.b.s. t Tilletje 2015-2016 Openbare basisschool t Tilletje. Warder 126, 1473 PH Warder tel. 0299-401303. directie@tilletje.nl www.tilletje.nl Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Kbs Jan Bunnik Wagenmaker 1 3411 WN Lopik tel: 0348 551820 internetadres: www.janbunnikschool.nl e-mail: directie@janbunnikschool.nl Inhoud: 1. Groepen ½ Kbs Jan Bunnik 2. Wendagen

Nadere informatie

Amstelveen, 27 maart 2015 31 e jaargang: nr. 14

Amstelveen, 27 maart 2015 31 e jaargang: nr. 14 Amstelveen, 27 maart 2015 31 e jaargang: nr. 14 Welkom op school Aanpassing wet en regelgeving Mats van Trigt klas L Bernice van Wegberg klas M Vincent van Wegberg klas M Ingmar Levie klas K Nikay Mezas

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Open dag Woensdag 1 april. De Zaaier,Teuge ! I N EN OM DE SCHOOL. Nieuwsbrief 23 20-03-2015. 09:00 uur tot 12:00 uur. Ouderbijdrage 2014-2015

Open dag Woensdag 1 april. De Zaaier,Teuge ! I N EN OM DE SCHOOL. Nieuwsbrief 23 20-03-2015. 09:00 uur tot 12:00 uur. Ouderbijdrage 2014-2015 BINK0050 Open Dag de Zaaier A0 3.indd 1 05-03-15 23:06 Nieuwsbrief 23 20-03-2015 Geslaagde ouderavond toekomst De Zaaier Afgelopen dinsdagavond was er een belangrijke ouderavond op onze school. Op deze

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015

Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 1 Schooljaar 2014/2015 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Vakantieoverzicht en vrije dagen schooljaar 2014/2015 4 1.3 Studiedagen Team 4 1.4 Extra

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie