V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,"

Transcriptie

1 ZONDAG 2 AUGUSTUS e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds. Gerard van Es Organist: Arjan de Vos Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen ORGELSPEL - verstilling - BEGROETING STILTE BEMOEDIGING de kaarsen worden aangestoken - V On - ze hulp is in de naam van de Heer, Bij de kinderdiensten: STAPPEN ZETTEN "Als je niet in beweging komt, kom je nergens", dat zeggen mensen wel eens. Dat is natuurlijk letterlijk zo, want als je niet opstaat uit je bed 's morgens, zul je niet zomaar ineens op je vakantiebestemming zijn... Je moet moet je kamer uit stappen, naar je koffer toe stappen, naar buiten toe stappen... Maar je moet ook actie ondernemen als er bijvoorbeeld iemand in je straat gepest wordt en je wilt dat dat stopt of als je graag een salto op de trampoline wilt leren maken. Ook dat gaat niet vanzelf. De stappen die je dan moet zetten zijn niet alleen met je voeten, maar ook op andere manieren. Deze zomer gaan we op reis met de verhalen Abraham. Hij moest ook stappen zetten van God. Loop je mee? G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, G: en niet laat va - ren de wer-ken van zijn han -den. INTROÏTUS : LB 217 Tekst :Oda Swagemakers Melodie :Willem Mesdag -gemeente gaat staan In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens beschikbaar. Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte. De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie. Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten.

2 V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door Jezus Christus, onze Heer. G: A - - men. - gemeente gaat staan - LOFLIED: LB 869: 1, 3 en 6 tekst : Johann Jakob Schütz vertaling : Ad den Besten muziek : Johann Crüger 1 Lof zij de Heer, ons hoog - ste goed, 3 Door U geschapen om uit U te leven; hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, oorsprong en toekomst. 4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen ons doen en laten zuiveren en dragen, dan stijgt de vreugde van uw welbehagen in onze wereld. 5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing oor - sprong van al het goe - de, de God die lou - ter won - dren doet. Wij le - ven in zijn hoe - de, die on - ze vred is, on - ze vreugd, in wie zich heel ons hart ver - heugt. -gemeente knielt of gaat zitten- Geeft on - ze God de e - re! GEBED OM ONTFERMING Na het ".zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met: Heer ont ferm u, Chris - tus ont - ferm u, Heer ont - ferm u 3 Wat onze God in de aanvang schiep, dat wil Hij ook bewaren; wat onze God tot aanzijn riep doet Hij zijn trouw ervaren. De Heer regeert, en het is goed waar Hij de mensen wonen doet. Geeft onze God de ere! 6 Ik wil U, Heer, mijn leven lang van ganser harte prijzen en in mijn lied, mijn lofgezang mijn dank aan U bewijzen. Mijn hart, verheug u in de Heer, lichaam en ziel, verblijdt u zeer! Geeft onze God de ere!

3 gemeente gaat zitten de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- GEBEDSGROET V: De Heer zij met u G: Ook met u zij de Heer GEBED V.. door Jezus Christus onze Heer G: A men. 2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, doet mij zijn wegen gaan, de paden van gerechtigheid, ter ere van zijn naam. 4 Terwijl de vijand toe moet zien, maakt U mijn tafel klaar. U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, en redt mij in gevaar PREEK LIED : LB 969 tekst : John Oxenham ( ) melodie : Alexander Robert Reinagle vertaling : J.W. Schulte Nordholt ( ) Al moet ik door het doodsravijn, U gaat steeds aan mijn zij. Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf geeft steun en veiligheid. 5 Uw trouw en goedheid volgen mij, uw liefde, dag aan dag; en wonen zal ik in Gods huis zo lang ik leven mag. SCHRIFTLEZINGEN: Psalm 23 en Romeinen 14 LIED: LB 23c Tekst :Scottisch Psalter 1650 Vertaling: Roel Bos en Gert Landman Melodie : Jessie Seymoer Irvine - Crimond 1 In Chris - tus is noch west noch oost, in Hem noch zuid noch noord, één broe - der - schap rust in zijn troost, één we - reld in zijn woord. 2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt. De dienst aan Hem is t gouden koord dat allen samen bindt. 3 Geliefden sluit u dan aan een vanwaar en wie ge ook zijt als kind ren om uw Vader heen, en Christus toegewijd. 4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost. Aan Christus hoort de wereld wijd, in Hem is zij vertroost.

4 GEBEDSINTENTIES de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn- VOORBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN - -gemeente knielt of blijft zitten- SLOTLIED (staande gezongen) LB: 103c: 1, 2 en 5 tekst : Henry Francis Lyte vertaling : W. Barnard muziek : John Goss Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van den boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 1 Loof de Ko - ning, heel mijn we - zen, gij be - staat in zijn ge - duld, want uw le - ven is ge - ne - zen en ver - ge - ven is uw schuld. Loof de Ko - ning, loof de Ko - ning, INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL - De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. (Rekening Huishouding Kloosterkerk IBAN: NL29INGB ) - De diaconale collecte (groene zak) is voor de Huiswerkbegeleiding van de Stichting Stad en Kerk (Stek) in de Julianakerk in de Haagse wijk Transvaal. Steeds meer kinderen en jongeren in Den Haag maken gebruik van huiswerkbegeleiding na schooltijd. Privébegeleiding of begeleiding in kleine groepjes is vaak duur en daarom niet voor elk gezin weggelegd. Toch is ook onder de jongeren in Transvaal veel behoefte aan hulp bij het doen van huiswerk. Daarin voorziet dit project. Gemotiveerde tutors begeleiden de leerlingen. (Rekening Diaconie Kloosterkerk: 14 IBAN: NL89INGB ) - De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het gebouw. (Rekening Huishouding Kloosterkerk IBAN: NL29INGB ) Wanneer uw telefoon op stil staat is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. OPDRACHT VAN DE GAVEN tot gij Hem ont - moe - ten zult. 2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigen u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Loof uw Vader, Loof uw Vader, tot uw laatste adem toe. ZEGEN G. A - - men, a - - men, a - men. ORGELSPEL 5 Engelen, zing ja en amen met de Koning oog in oog! Zon en maan, buig u tezamen en gij sterren hemelhoog! Loof uw Schepper, loof uw Schepper, loof Hem, die het al bewoog!

5 U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via AGENDA woensdag 5 augustus zondag 9 augustus u u Pauzeconcert: Andreas Miesner (Altenberg) orgel Ds Margreet Klokke BIJ DE INFORMATIETAFEL O.A. VERKRIJGBAAR: Diverse CD s ( 5) Ansichtkaart van de Kloosterkerk ( 0,50) Boekje Geschiedenis van de Kloosterkerk ( 2,-) Boek: Over het geheim gesproken Preken uit de Kloosterkerk ( 10,-) Dubbele kaarten met foto à 2,- (4 verschillende 6,-) CD met gedichten (Carel ter Linden) en pianomuziek (Ariane Karres ) ( 5,-) De kerkmuziek in Duitsland in het begin van de 20 ste eeuw (en haar invloed op de kerkmuziek in Nederland) Hans Jansen ( 24,95) Kaarsen (2 stuks) 3,- Doorns Evangelie, Marcus opnieuw, m.m.v. Rienk Lanooy ( 15,-) Vrijzinnig noch rechtzinnig Paul Gerretsen Johan Tahon Deze zomer presenteren meer dan dertig gevestigde èn jonge Vlaamse kunstenaars hun werk op het lange Voorhout en in museum Beelden aan Zee onder de titel: Vormidable. De Kloosterkerk biedt podium aan het werk van de beeldhouwer Johan Tahon (Menen, 1965), een bekende kunstenaar in Den Haag; zijn New Seismo werd in 2009 onthuld voor het Ministerie van Financiën. Johan Tahon studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone kunsten in Gent en woont en werkt in Munkzwalm in België, hij heeft tevens een atelier in Istanbul. Sinds 1996 neemt hij met zijn sculptuur deel aan (inter)nationale tentoonstellingen in België, Duistland, Italië, Turkije en de Verenigde Staten. In Nederland raakte hij bekend vanaf 2006/2007, verschillende vooraanstaande musea, waaronder het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Haags Gemeentemuseum, hebben dan ook werk van Tahon aangekocht. In zijn werk geeft Tahon vorm aan een zeer individuele spirituele zoek- en denktocht naar de mens en zijn verlangens, naar de onvolmaaktheid en naar de eenzaamheid van het bestaan. Al vormend en deformerend maakt Tahon zijn vaak zo fragiele figuren uit gips, polyester, of brons, soms overgoten met een witachtig glazuur. De restanten van dit procedé, zoals de malnaden en ontluchtingskanalen, doen af en toe nadrukkelijk mee als een onderdeel van het uiteindelijke werk. Nog nèt wint de menselijke figuratie het hierbij van de volledige abstractie, zodat de toeschouwer zich erin zal kunnen herkennen. Zo confronteert Tahon ons met een condition humaine, waarin de kunstenaar zijn ervaringen met ons deelt. Kunstcommissie Kloosterkerk

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 18 JANUARI 2015-2 e zondag van Epifanie- Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: ds Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Joris

Nadere informatie

In deze dienst zal klinken de cantate Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 van J.S.Bach

In deze dienst zal klinken de cantate Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 van J.S.Bach ZONDAG 29 JUNI 2014-3 e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling van dienst: Harry Kragt Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Sarah Brown Dirigent: Jos Vermunt m.m.v. Residentie

Nadere informatie

Kom-over-de-brug-dienst

Kom-over-de-brug-dienst Kom-over-de-brug-dienst Zondag 5 juli 2015 Bethlehemkerk 9.30 uur Voorganger: Organist: Koster: Ds. J. Aarnoudse Addo Dam Stefan Schoonderwoerd 2 Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Nadere informatie

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Welkom Een kind wordt geboren, klein en kwetsbaar, een kind wordt geboren, maar hij krijgt grote namen: Koning, Vredevorst, Zoon van God. Geen kind

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Orgelspel Opgang (de gemeente gaat staan) Aanvangslied: Psalm 84: 1 ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk

Nadere informatie

Mogen allen één zijn!

Mogen allen één zijn! Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument Orde voor de ingebruikneming van een orgel ander muziekinstrument Het orgel muziekinstrument wordt tot aan het moment van het zegengebed nog niet bespeeld. De liederen die voordien worden aangegeven, zullen

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Dolf te Velde Zo af en toe merk ik dat de vraag die boven dit stukje staat best wel leeft. Ook als die niet hardop wordt gesteld wordt, merk je bijvoorbeeld in sommige

Nadere informatie

Orde van de dienst op de 18e zondag na Pinksteren 12 oktober anno Domini 2014

Orde van de dienst op de 18e zondag na Pinksteren 12 oktober anno Domini 2014 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), Sonate in a-moll (Wq 70.4), Allegro Welkom Tijdens het aansteken van de kaars zingen we lied 274 Stilte, bemoediging en gebed van

Nadere informatie

HIJ REKENT MET GENADE

HIJ REKENT MET GENADE HIJ REKENT MET GENADE BERIJMING VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS JANVANDENBRINK HIJ REKENT MET GENADE BERIJMINGEN VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS OP MELODIEËN UIT HET PSALTER VAN GENÈVE WAARVAN TER KENNISMAKING

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

De Koning komt! Ad Leeuwenhage

De Koning komt! Ad Leeuwenhage De Koning komt! Zegt onder de heidenen: De HEERE is Koning; Ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Psalm 96 : 10 Ad Leeuwenhage

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma

VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma 1 Hoe zal ik U ontvangen? De weken voor Kerst hebben de kleur van Advent. Paars. Dat is de kerkelijke kleur. Maar daar gaat het me niet eens allereerst om. Advent heeft

Nadere informatie

REGIONAAL NIEUWS. Een gave van vrede en bescherming REGIONAAL NIEUWS

REGIONAAL NIEUWS. Een gave van vrede en bescherming REGIONAAL NIEUWS REGIONAAL NIEUWS BOODSCHAP VAN DE GEBIEDSLEIDING Een gave van vrede en bescherming Ouderling Axel H. Leimer (Duitsland) Gebiedszeventiger W anneer we door de doop tot de kerk toetreden, worden we vervuld

Nadere informatie