Inhoud. Nieuwsblad van Stichting Springlevend Jaargang 6: Zomer 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Nieuwsblad van Stichting Springlevend Jaargang 6: Zomer 2009"

Transcriptie

1 Nieuwsblad van Stichting Springlevend Jaargang 6: Zomer 2009 Inhoud 2 Mens en menselijkheid 3 Russische interviews 5 De kracht in jezelf vinden 6 Gouden Buur 'on tour' 8 Activiteiten augustus t/m december 2009 staat voor Mense lijk heid in Zorg, en is een uitgave van Stichting Spring levend. Spring - levend is in 2001 opgericht door een aantal mensen, die zeer betrokken zijn bij het wel en wee in de gezondheidszorg, en met name in de ouderenzorg. Immers, zij die het beste van zichzelf hebben gegeven toen zij jonger waren, verdienen nu het beste van ons te krijgen In deze nieuws brief leest u meer over een aantal van onze projecten en activiteiten.

2 Donateurschap De uitgave van deze nieuwsbrief maakt het mogelijk om onze donateurs en overige geïnteresseerden regelmatig te informeren over gebeurtenissen en activiteiten. Kent u iemand die ook geïnteresseerd zou kunnen zijn om donateur te worden? Ons gironummer is , t.n.v. Stichting Springlevend te Leiden, onder vermelding van: donatie 2009 plus uw adresgegevens. Het richtbedrag voor 2009 is gesteld op 15,-. Wij sturen dan regelmatig onze nieuwsbrief toe. Colofon Stichting Springlevend Postbus AL Leiden Redactie MenZ Sander Quack Otto Bignell Sasja Cornelissen Vormgeving Harmien Meijer Overige medewerkers: Paul Broekman, Brian Granger, Miranda Lambermont, Ina Nienhuis, Niko Stoop, Mikhail Vladimirovich Zhomin Fotografie Otto Bignell, Sasja Cornelissen, Miranda Lambermont, Sander Quack, Niko Stoop, Mikhail Vladimirovich Zhomin Spring Spring l evend levend Mens en menselijkheid De rups en de plant, het konijn en de sla, de reiger en de vis, ze zijn er om elkaar te voorzien, te helpen, aan te vullen. Als je kijkt naar de natuur dan zie je overal om je heen deze symbiose, de onlosmakelijke samenwerking van de afzonderlijke delen. Waardoor het geheel, wat wij natuur noemen, kan groeien en bestaan. Ook binnenin de mens gelden deze wetten, de longen en het hart werken samen, het bloed en de organen, de botten en de spieren, het zijn geen vijanden van elkaar, ze worden niet depressief en werken vaak jarenlang zonder problemen. Als we kijken naar mensen en de mensheid vinden we samenwerking, maar ook tegenwerking, omdat mensen die speciale mogelijkheid hebben gekregen om ergens voor of ergens tegen te kiezen. Het is een groot enigma, een grote uitdaging en tegelijkertijd in veel mensen ook een verlangen om datgene te vinden waar mensen zich omheen kunnen scharen. Om met elkaar die keuzes te vinden en te maken die ondersteunend zijn voor het individu en voor de samenleving als geheel. De integratie van rassen, culturen, geloven, sexen, leeftijden is natuurlijk, maar niet vanzelfsprekend. Met Springlevend richten we ons met name op ouderen en wat zij nodig hebben in deze fase van hun leven en tegelijkertijd richten we ons op de integratie van leeftijden en generaties. Wat is toch de functie van die grote diversiteit, die enorme aantallen unieke mensen, elke genetische code weer uniek, in ieder van ons. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van Stichting Springlevend is het benadrukken van die rijkdom en het stimuleren van de natuurlijke uitwisseling van ervaringen tussen mensen. Soms maakt het weggeven van een ogenschijnlijk onbelangrijk advies, een glimlach of een helpende hand een wereld van verschil voor die ene persoon. Ouder worden is mooi, omdat het kwetsbaarheid aan innerlijke kracht koppelt. Met Springlevend zijn we op zoek naar het nieuwe ouder worden en wat we daar eigenlijk onder zouden kunnen verstaan. Het CBS maakte onlangs bekend dat de grote groei van alleenstaanden in de komende jaren voornamelijk veroorzaakt wordt door de vergrijzing vanaf de babyboom generatie (geboortegolf vlak na de oorlog). Hoe kunnen we met elkaar nieuw denken over het fenomeen vergrijzing? Wat zijn de kansen van een rijpere samenstelling van de bevolking met een gewicht aan ervaring, rust en overzicht? Zijn we met zijn allen wakker genoeg om deze kansen te benutten en evenwicht te geven aan de steeds sneller veranderende samenleving waar steeds minder lijkt te beklijven? We blijven geven met Springlevend, en gelukkig zijn er legio andere voorbeelden van mensen, individuen en groepen, die dat ook altijd zullen blijven doen, gewoonweg omdat we geen andere optie hebben dan expressie te geven aan het geloof, dat het kan, de samenwerking, de integratie, de constructieve groei van mens en menselijkheid Verderop in dit blad staan interviews, verslagen, aankondigingen van activiteiten en bijeenkomsten van Springlevend door het land. Wellicht zit er dit keer (weer) iets van uw gading tussen, maar vooral willen we een uitnodiging uitsturen om de fakkel van geloof in uzelf, in onszelf en in elkaar brandende te houden U veel leesplezier wensend en met vriendelijke groet, Otto Bignell, voorzitter 2

3 Op de volgende bladzijden volgen een aantal interviews waarin ouderen hun zienswijze geven op verleden, heden en toekomst. De eerste twee gesprekken zijn met twee Russische dames gevoerd door Mikhail Vladimirovich Zhomin en vertaald door Brian Granger en Ott0 Bigenell. Het daarop volgende gesprek met Meike Beekhuizen is gevoerd door Sander Quack. Recentelijk is de houding ten opzichte van ouderen verbeterd... Valentina Vasil evna Priselkova (81 jaar) heeft haar hele leven met haar man en gezin in Moskou gewoond. Ze heeft scheikunde gestudeerd en later voor de ruimtevaart-industrie gewerkt. Ook heeft ze veel gereisd door de voormalige Sovjet Republieken, zowel voor werk als voor vakantie, maar na de dood van haar man in 1999 verblijft ze voornamelijk in Moskou waar ze bij één van haar kleinzoons inwoont. Hoe breng je nu je tijd door? Wat zijn je favoriete bezigheden? Meestentijds ben ik bezig met huishoudelijke klusjes. Ik heb een klein tuintje op het balkon en ik kook voor mijn kleinzoon. Ik lees geschiedenisboeken, brei en borduur van alles. Ik hou ook van films op TV. Op dit moment is er een mooie film met de titel: 'de Pen en het Zwaard'. Ik ga helemaal op in historische films, zoals over Tolstoi en Peter de Grote. Wat maakt je het meest gelukkig in je leven? Zien dat mijn kinderen en kleinkinderen het goed doen geeft mij het meeste plezier. Is er iets wat je liever anders zou zien in de manier waarop ouderen worden behandeld of de manier waarop ze verzorgd worden? Mijn familie behandelt me goed, maar in de poliklinieken is het verschrikkelijk. De rijen zijn ondraaglijk. Alleen al om door een dokter gezien te worden moet je drie uur wachten, en dan vaak nog kunnen ze je niet helpen, ze schrijven dezelfde medicijnen voor en ze geven dezelfde adviezen. Alhoewel ouderen kortingen krijgen voor medicijnen, is het in het algemeen niet goed geregeld. Of het medicijn is niet verkrijgbaar, of je moet in de rij van de dokter staan voor het recept. Wat vind je het meest belangrijke in je leven? Natuurlijk een goede gezondheid en de kunst om een uitweg te vinden uit moeilijke situaties. Is er een moment of een tijd in je leven waarop je kan terugkijken en waarvan je denkt: Ja, dat was een goede tijd, een tijd waarin je het meest nuttig voelde? Ja, dat was de tijd dat mijn kinderen naar school gingen, vooral de eerste drie klassen. We reisden toen veel en waren een erg gelukkig gezin. Denk je dat je gouden jaren dezelfde betekenis en waarde hebben als vroeger? Valentina Vasil evna Priselkova Welnu, recentelijk is de houding t.o.v. ouderen verbeterd Is er ter afsluiting iets dat je tegen de jongere generaties zou willen zeggen? Probeer de herinnering aan je voorouders levend te houden, degenen die je voor zijn gegaan, en wees trots op je afkomst. Het is goed om hun liefde en spirituele waarden door te geven aan je eigen kinderen en kleinkinderen. 3

4 Vroeger had men meer respect voor ouderen dan vandaag de dag Nadezhda Yakovlevna Kliukina (81 jaar) is geboren in een klein plaatsje vlakbij Moskou en woont sinds haar middelbare schooltijd in de Russische hoofdstad. Ze heeft een dochter, een zoon en drie kleinkinderen en haar favoriete bezigheden zijn verpozen en tuinieren op haar dacha (zomerhuisje). Verder gaat ze graag, samen met haar kleindochter, champignons zoeken. Hoe breng je nu je tijd door? Wat zijn je favoriete bezigheden? Ik houd een dagboek bij, kijk graag televisie en in de zomer zorg ik voor mijn sier- en groentetuin. Ik doe ook elke dag een uur oefeningen. Wat maakt je het meest gelukkig in je leven? Voor mij is dat de gezondheid van mijn kinderen en kleinkinderen en om te weten dat de kleinkinderen het goed doen. Op mijn leeftijd is het welzijn van kinderen en kleinkinderen het allerbelangrijkst. Is er iets wat je liever anders zou zien in de manier waarop ouderen worden behandeld of de manier waarop ze verzorgd worden? Ik zou graag een verbetering van de gezondheidszorg voor gewone mensen zien. Voor de rest zie ik geen grote problemen, tenminste, zolang je als oudere onafhankelijk en actief kan blijven. Is er een moment of een tijd in je leven waarop je kan terugkijken en waarvan je denkt: Ja, dat was een goede tijd, een tijd waarin je het meest nuttig voelde? De meest interessante en betekenisvolle tijd was mijn jeugd, voordat ik trouwde. Ik had toen een hoop vrienden en we hadden een goede tijd samen. En dan natuurlijk ook de tijd toen mijn man nog leefde, wanneer we reisden en met de kinderen gingen kamperen. Denk je dat je 'Gouden Jaren' dezelfde betekenis en waarde hebben in deze tijd? Van wat ik zie was er vroeger meer respect voor ouderen dan vandaag de dag (noot interviewer: in de kleine dorpjes waar Nadezhda Yakov levna opgroeide werden ouderen traditioneel meer gewaardeerd en met groot respect behandeld). Is er ter afsluiting iets dat je tegen de jongere generaties zou willen zeggen? Mijn wens voor de huidige generatie is: probeer eerlijk te zijn, behandel jezelf, je leeftijdgenoten en anderen met respect en hou van en respecteer je ouders. Nadezhda met kleindochter Kira Wijsheden uit de Gouden Jaren Naarmate je ouder wordt, zie je meer de middenweg van dingen. Ieder vak kan een kunst zijn. Als je alles negatief benadert, zit de wind nooit mee. Als je niet weet wat je met de dag aan moet, voel je alle pijntjes. Als iets noodzakelijk is, houdt niets je tegen. 4

5 Hoe ziet de toekomst er uit voor een 80-plusser? Meike Beekhuizen (83 jaar): De kracht in jezelf vinden De toekomst is heel dichtbij op deze leeftijd, er is meer verleden dan toekomst in absolute tijd. Soms ben ik een beetje bang voor het nog ouder worden, met name voor de fysieke achteruitgang. Vlak daar achter ligt echter mijn ervaring in het leven dat er voor elke situatie meestal een oplossing is. Vertrouwen in de toekomst is er dus altijd en is synoniem met vertrouwen in mezelf en in een bron van creativiteit die ik kan aanboren. Wat de jongere generaties betreft, zie ik dat vele mensen op zoek zijn naar houvast, maar dat helaas vaak buiten zichzelf zoeken. Een levenskunst is op jezelf te leren vertrouwen. Mijn eigen generatie heeft geleerd met heel weinig toe te kunnen. Hoewel een minimum om van te kunnen bestaan wel een vereiste is, echte honger en armoede vreten aan een mens. Deze tijd is zowel een confronterende tijd als een overgangstijd en een tijd van hoop. Waarin je als mens wordt uitgenodigd om erachter te komen wie je - fundamenteel - bent. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een tijd waarin het collectief allesbepalend was, tot de tegenwoordige tijd waarin met name de wensen en noden van het individu een grote plaats innemen. Als goede aspecten van deze ontwikkeling zie ik dat je jezelf goed kunt leren kennen, dat er veel mogelijkheden zijn en vrijheid is om te ontdekken wat je in dit leven wilt doen. Schaduwzijden zijn dat niet iedereen de gereedschappen en fundamenten in zichzelf lijkt te hebben om deze vrijheid aan te kunnen. Daarom is dit een confronterende tijd. Hoopvol vind ik de trend dat door een substantiële groep mensen de buitenkant van de mens, daarmee bedoel ik uiterlijk, rangen en standen, niet alleen meer als zaligmakend wordt beschouwd. De binnenkant wordt steeds belangrijker, wat denk en voel je nu zelf, wat past bij jou? Deze tijd vraagt om samenwerking en van elkaars sterke punten gebruik te maken. Deze tijd nodigt uit om te leren kennen wie je ten diepste bent. Veel jongere en oudere mensen verliezen hun baan en worden zodoende op zichzelf teruggeworpen. Wat zijn je sterke en zwakke punten, waar geloof je in? Het lijkt verstandig terug te keren naar bepaalde oude waarden die nogal uit de mode zijn geraakt. Zoals het punt dat we vroeger eerst spaarden voordat we iets kochten, in plaats van tegen hoge rente te lenen. Daar is een bepaalde mate van geduld voor nodig. De mens heeft een eigen verantwoordelijkheid die begint bij het bewust zijn van wat je denkt en doet. Op mondiaal niveau heeft het westen lang gedomineerd over het oosten. Met opkomende wereldmachten als China, India en Japan lijkt dat te veranderen. Wat ik echter hoop, is dat er veel meer partnerschap en samenwerking zal ontstaan. We hebben als mens een eigen verantwoordelijkheid, waarbij hoort een groeiend bewustzijn van wat je denkt en doet. Aanvaard dat je niet perfect bent en dat anderen dat ook niet zijn. Houd wel voor ogen wat je wilt in het leven en wat voor toekomst je wilt, voor jezelf en voor iedereen. Door je zelf te vormen, vorm je (mede) de toekomst. We staan op een kruispunt in de geschiedenis met enorme uitdagingen voor ons, ik vertrouw er echter op dat nood de mens creatief maakt. Door jezelf te vormen, vorm je de toekomst. 5

6 De Gouden Buur on Tour Wat kun je allemaal nog doen in je derde levensfase? In juli 2007 is Springlevend gestart met het Gouden Buur project. Na een eerste serie gespreksbijeenkomsten in vier plaatsen (Leiden, Delft, Culemborg en Goes) gecentreerd rond het thema De eenzaamheid voorbij, is er dit jaar een explosieve groei in het aantal te bezoeken plaatsen en bijeenkomsten. In de genoemde vier plaatsen hebben al diverse Gouden Buur middagen plaatsgevonden en komen we in de tweede helft van dit jaar terug. Daarnaast hebben we op uitnodiging een bijeenkomst in een verzorgingshuis in Krabbendijke in Zeeland verzorgd. Voor de tweede helft van 2009 staan er bijeenkomsten op stapel in Voorschoten, Oegstgeest, Amstelveen, nogmaals Krabbendijke en diverse plaatsen in Groningen. Inhoudelijk is het thema geëvolueerd van 'De eenzaamheid voorbij' tot in essentie het breed onderzoeken hoe je als ouder wordende mens, op jouw eigen unieke wijze, je leven zin en inhoud kunt geven. Met daarbij in acht nemend de uitdagingen waar het proces van ouder worden een mens voor stelt. Tijdens één van de laatste series bijeenkomsten met als thema 'Wat kun je allemaal nog doen in je derde levensfase' kwam naar voren dat naast deze de vraag 'Wat wíl je allemaal nog doen ' minstens even belangrijk is. Wat wil je allemaal nog doen, binnen de mogelijkheden en uitdagingen waar je in de oudere levensfase voor staat? Voor- en nadelen van het ouder worden Eigenlijk bestaan er geen voor- en nadelen in deze. (Lichamelijk) ouder worden is een natuurlijk en onomkeerbaar proces. Daar valt niets aan te doen, alleen het tempo waarin en hoe je ermee omgaat kun je beïnvloeden. Uit één van de recente bijeenkomsten: Een vraag die wellicht volgt uit de voor- en nadelen is wat je nodig hebt op dit punt in je leven. Van jezelf, van anderen Eén van de deelnemers verwoordde het antwoord op deze vraag als volgt: 'Contact met mijn innerlijk doel en levensmotivatie, want daaruit volgt wat ik nog wil doen in deze levensfase!' Voordelen van het ouder Nadelen van het ouder worden worden Je hoeft minder, mag meer * Meer tijd nodig voor dagelijkse dingen Je hebt meer tijd * Moeite met invulling van de tijd Minder druk van werk of bijvoor- * Werkritme kwijt, er wordt minder beeld kinderen opvoeden beroep op je gedaan Meer keuzevrijheid * Fysieke achteruitgang Beter nee kunnen zeggen * Langzamer, eerder moe Onafhankelijker * Onrust, opgejaagd gevoel Beter prioriteiten kunnen zien * Minder zelfvertrouwen, door Meer zelfvertrouwen, inzicht en - fysieke klachten acceptatie - snelheid van de tijd waarin we leven Meer stabiliteit * Moeite om bij te blijven & Meer levenservaring waar soms ook mogelijke negatieve reacties van een beroep op wordt gedaan de omgeving hierop * Je mist informatie Voor komende bijeenkomsten zie de AGENDA op de achterpagina. Springlevend bedankt Fonds 1818 en het Oranje Fonds Voor het uitbouwen van het Gouden Buur project heeft Springlevend voor 2009 wederom een bijdrage ontvangen van twee fondsen. Voor bijeenkomsten in met name Zuid-Holland (o.a. Leiden en Delft) heeft Fonds ,- geschonken. Voor bijeenkomsten in de rest van Nederland op nieuwe locaties heeft het Oranje Fonds 3000,- toegekend. Onze hartelijke dank aan beide fondsen, vanwege het gestelde vertrouwen en wat dit mogelijk maakt. 6

7 Gouden Buur in Culemborg Verbinding tussen generaties Themamiddag in Leiden Bewegen voor ouderen in Leiden: 'even aankomen' 7

8 Activiteiten juli t/m december 2009 EEN GOUDEN BUUR PROJECT In de tweede helft van 2009 begint Springlevend met een nieuwe serie bijeenkomsten in het kader van 'Een Gouden Buur'-project. Dit project,dat financieel mede wordt ondersteund door Fonds 1818 en het Oranje Fonds, heeft als doelstelling ontmoetingsplaatsen te creëren voor 50-plussers op meerdere plaatsen in Nederland. De activiteiten en bijeenkomsten zijn er o.a. op gericht om ouderen te ondersteunen in hun gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. Om oog te hebben voor elkaar en andere aspecten van menselijkheid de ruimte te geven. U bent van harte welkom. 31 augustus 2009 van uur, Voorschoten De voortrekkersrol van ouderen 31 augustus 2009 van uur, Leiden Het nieuwe ouder worden 21 september 2009 van uur, Amstelveen Wat kun je allemaal verwachten bij het ouder worden? 5 oktober 2009 van uur, Delft Ouder worden en ouder zijn, hoe gaan we daarmee om? 26 oktober 2009 van uur, Loppersum Hoe houd je het leven boeiend op oudere leeftijd? - Kop d'r veur holl'n! - In oktober, november en december zullen verder nog themabijeenkomsten worden gepland in o.a. Goes, Krabbendijke, Oegstgeest, Stadskanaal, Culemborg. De exacte data en titels kunt u t.z.t. terugvinden op onze website De lokaties waar de bijeenkomsten plaats vinden: Amstelveen Noorddam Centrum, Noorddammerweg 1 Culemborg Zorgcentrum De Kulenburg, De Raaf 2 Delft Wijkcentrum Wippolder, Prof. Krausstraat 50 Leiden Nieuwstraat 34 (gebouw de Gouden Jaren) Loppersum Verzorgingshuis Wiemersheerd, De Schepperij 2 Voorschoten Ruimte Plus, Merelhof 7-11 BEWEGEN OP WOENSDAGEN (vanaf 16 september) 16 september a.s begint alweer het 6e seizoen van Inspirerend bewegen met ouderen (55+) 'Elk seizoen heeft haar eigen glans en beweegt ons tot een nieuwe en frisse dans' De bijeenkomsten zijn 1x per 2 weken op de woensdag van tot uur (Nieuwstraat 34 in Leiden). Naast lichte en soepele bewegingen staan de 5 energiecentra van de mens centraal. Groeiende kennis hiervan stelt u in staat om deze energiën beter te gebruiken en zodoende meer harmonie en balans te vinden. Daarnaast, niet onbelangrijk, worden de bijeenkomsten als zeer plezierig, warm en menselijk ervaren. Voor meer informatie: Ina Nienhuis Miranda Lambermont & Niko Stoop EEN KWANTITEIT AAN KWALITEITEN Vanaf de maand augustus start Stichting Springlevend een serie themabijeenkomsten over menselijke kwaliteiten, zoals bijv. aandacht, opgewektheid of moed. Kwali - teiten doen ons beseffen dat we leven, dat we bestaan, dat we er zijn en er mogen zijn. 'Kwaliteit leidt tot meer kwaliteit' is het uitgangspunt dat we willen onderzoeken op deze themabijeenkomsten. Wat zijn de kwaliteiten die we nu nodig hebben en hoe ontwikkelen we die in ons leven. Maar ook staan we stil bij het besef dat we allemaal al een palet aan kwaliteiten hebben verworven gedurende ons leven, die we dagelijks expressie geven en delen met andere mensen. We kijken ernaar uit om gezamenlijk één of meerdere kwaliteiten onder de loep te nemen en te ontdekken wat ze daadwerkelijk voor het leven betekenen en nog kunnen gaan betekenen in de toekomst. Maandag 17 Augustus 2009 Inspiratie en Enthousiasme 14 September 2009 Tevredenheid van 18+ tot Oktober 2009 Vastberadenheid - 'Waar sta je voor?' 16 November 2009 Vertrouwen - 'Jezelf mogen zijn' 14 December 2009 Doorzettingsvermogen - 'De wil om te leven' Lokatie: Nieuwstraat 34, Leiden Tijd: uur THEMABIJEENKOMSTEN OP VRIJDAGEN Op de vrijdagmiddagen gaan we door met het boeiende onderzoek hoe we, ieder voor zich en samen, verdieping en betekenis kunnen geven aan het ouder worden en ouder zijn. 7 augustus 2009 Blij zijn met het geschenk van het leven 4 september 2009 Hoe kun je je voorbereiden op je vertrek uit dit leven? 2 oktober 2009 Wat geloven verschillende culturen over leven na de dood? 30 oktober 2009 In wat voor wereld willen we leven? 27 november 2009 Verrassingsmiddag! Lokatie: Nieuwstraat 34, Leiden Tijd: uur BURENDAG zaterdag 26 september uur Buurtbewoners die geïnteresseerd zijn in het werk van Springlevend, zijn van harte welkom op een Open Dag. Deze wordt gehouden in het kader van de Burendag die één van onze regelmatige sponsors, het Oranje Fonds, landelijk organiseert. Ook mensen die Springlevend al kennen zijn hierbij uitgenodigd om met onze buren in de wijk in gesprek te zijn. Lokatie: Nieuwstraat 34, Leiden 8

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie Petri Embregts Participatie Geplande ratificatie VN verdrag voor rechten van mensen met beperking

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Parel van het licht. Moed en verlichting op je pad

Parel van het licht. Moed en verlichting op je pad Parel van het licht Moed en verlichting op je pad Parel van het licht Moed en verlichting op je pad Margot Peters Schrijfster: Margot Peters Coverontwerp: Margot Peters ISBN: 9789402141078 Margot Peters,

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

De essentie van het leven

De essentie van het leven De essentie van het leven Eerste druk, 2014 2014 Lucien M. Verkooijen Coverbeeld: schilderij Mystieke reis ei tempera op board door Lia Vonk Fotografie: Fred van Welie Correctors: Elly van de Vlugt, José

Nadere informatie

MenZ. Inhoud. MenZ. Nieuwsblad van Stichting Springlevend Jaargang 4: zomer 2006

MenZ. Inhoud. MenZ. Nieuwsblad van Stichting Springlevend Jaargang 4: zomer 2006 MenZ Nieuwsblad van Stichting Springlevend Jaargang 4: zomer 2006 Inhoud 2 Als je vast zit, begin dan ergens anders 3 Samenwerking tussen de kracht van de jeugd en de wijsheid van het ouder worden 4 Wijsheden

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze BOUWSTEEN 5 Eigen Keuze 2 Inhoud Introductie bouwsteen 5: Eigen Keuze 3 ANDERS denken 4 Waar kies je voor? Wist je dat? 5 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 13 Nieuwe

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2010

Nieuwsbrief Januari 2010 DE ROBIJN Nieuwsbrief Januari 2010 Een gelukkig nieuw jaar. Ik wens iedereen een heel creatief, daadkrachtig en energierijk 2010 toe. Deze kwaliteiten zullen je helpen om het nieuwe jaar dat voor je ligt

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Enkele vragen aan Kristin Harmel

Enkele vragen aan Kristin Harmel Enkele vragen aan Kristin Harmel Waar gaat Zolang er sterren aan de hemel staan over? Zolang er sterren aan de hemel staan gaat over Hope McKenna- Smith, eigenaresse van een bakkerij in Cape Cod. Ze komt

Nadere informatie

Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft

Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft Kunt u mij een (voor u) belangrijk verhaal over Jezus vertellen? Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft Zijn twee belangrijkste geboden: Heb je God lief

Nadere informatie

WAAR WE VOOR STAAN VERWONDERING ONTMOETING LEVENSKUNST RITUELEN RELIGIEUS GEWORTELD WAT DOE JIJ VANDAAG?

WAAR WE VOOR STAAN VERWONDERING ONTMOETING LEVENSKUNST RITUELEN RELIGIEUS GEWORTELD WAT DOE JIJ VANDAAG? WAAR WE VOOR STAAN 4 VERWONDERING 7 ONTMOETING 8 LEVENSKUNST 11 RITUELEN 12 RELIGIEUS GEWORTELD 17 WAT DOE JIJ VANDAAG? 18 WAAR WE VOOR STAAN Het Apostolisch Genootschap biedt ontmoetingsplaatsen voor

Nadere informatie

-1- Mijn geluk wordt niet veroorzaakt door iets van buiten het is mijn staat van Zijn

-1- Mijn geluk wordt niet veroorzaakt door iets van buiten het is mijn staat van Zijn Test geluk en levenskunst Beantwoord elke stelling met ja/eens of nee/oneens -1- Mijn geluk wordt niet veroorzaakt door iets van buiten het is mijn staat van Zijn -2- Ik ben niet zo gevoelig voor lof of

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Spiritueel dagboek Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Voorwoord: Een spiritueel dagboek 5 Waarom een spiritueel dagboek? 7 Om bewuster te leven en te handelen Aandachtspunten

Nadere informatie

7 Gouden Tips. voor omgang met kinderen van nu

7 Gouden Tips. voor omgang met kinderen van nu 7 Gouden Tips voor omgang met kinderen van nu Inhoud Voorwoord Verlangen naar rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid Tip 1 Behandel me gelijkwaardig Tip 2 Regels maken we samen Verlangen naar vrijheid en

Nadere informatie

Het sprekende hart. van. Louise Hay

Het sprekende hart. van. Louise Hay Het sprekende hart van Louise Hay Ik draag dit boek op aan jouw hart. Je hart is jouw machtscentrum. Ik heb geleerd dat creëren makkelijk is als gedachten van liefde recht uit je hart komen. Maak nu aanspraak

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Hallo, Door deze vragenlijst in te vullen help je mee aan een onderzoek naar het leefklimaat op jouw groep. Hierbij gaat het om wat jij vindt van de ondersteuning van de medewerkers, de sfeer en wat je

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

7 TIPS VOOR EEN BETER LEVEN

7 TIPS VOOR EEN BETER LEVEN 7 TIPS VOOR EEN BETER LEVEN Met deze tips wil ik je kennis laten maken met mijn werk en een heel bijzondere dienst die ik aanbied, namelijk: De Helende Reis De Helende Reis is een uiterst krachtige manier

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

ZonE-Nieuws, Nr.10 December 2013

ZonE-Nieuws, Nr.10 December 2013 ZonE-Nieuws, Nr.10 December 2013 Vooruitblikken Voordat de voorbereidingen voor de komende feestdagen ons helemaal opslokt, sturen we u nog graag onze Nieuwsbrief waarin we al vooruit kijken naar enkele

Nadere informatie

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen.

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Om iets te bereiken moet je actie ondernemen. Je moet vanuit jezelf iets doen. Om iets te doen moet je gemotiveerd zijn. Je zou dus kunnen stellen dat

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

WAAR WE VOOR STAAN VERWONDERING ONTMOETING LEVENSKUNST RITUELEN RELIGIEUS GEWORTELD WAT DOE JIJ VANDAAG?

WAAR WE VOOR STAAN VERWONDERING ONTMOETING LEVENSKUNST RITUELEN RELIGIEUS GEWORTELD WAT DOE JIJ VANDAAG? WAAR WE VOOR STAAN VERWONDERING ONTMOETING LEVENSKUNST RITUELEN RELIGIEUS GEWORTELD WAT DOE JIJ VANDAAG? 4 7 8 11 12 17 18 WAAR WE VOOR STAAN Het Apostolisch Genootschap biedt ontmoetingsplaatsen voor

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

Levensvragen tevoorschijn luisteren

Levensvragen tevoorschijn luisteren Levensvragen tevoorschijn luisteren Westervoort Wout Huizing 10 oktober 2014 Pietje, patje, poe Opdracht : Wat zijn levensvragen? Van wie zijn levensvragen? Hoe signaleer je een levensvraag? Wat doe je

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Voor Noa Mali Zulueta Acea

Voor Noa Mali Zulueta Acea Voor Noa Mali Zulueta Acea Lichtflits Momenten van inzicht Lichtflits Momenten van inzicht Anniek Oosting Schrijfster: Anniek Oosting Coverontwerp: Anniek Oosting ISBN:9789402123234 Lichtflits/Anniek Oosting/2014

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied.

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied. e Opstandingskerk - 15 maart 2015 4 zondag van de veertig dagen - Laetare Lezing: Johannes 6, 1-15 Gemeente van Christus, Het is kort voor het paasfeest. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea.

Nadere informatie

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Geachte dames en heren, Zelfredzaamheid is een mooi en positief begrip. Immers, elk kind wil dingen zelf leren doen, jezelf kunnen redden

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Angelique Schueler & Inez Dirkzwager Juni

Nadere informatie

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog.

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog Editie: december 2015 Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Het

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Eerste druk, mei 2010 Herziene uitgave, april 2014 2010 Marcel van Mosselveld. www.stoppendoejezo.com

Eerste druk, mei 2010 Herziene uitgave, april 2014 2010 Marcel van Mosselveld. www.stoppendoejezo.com Stoppen doe je zo Eerste druk, mei 2010 Herziene uitgave, april 2014 2010 Marcel van Mosselveld www.stoppendoejezo.com Illustraties: Caroline van Iersel Redigeren tekst: Conny de Wit isbn: 9789048411955

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je?

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je? LOOPBAAN-ANKERTEST Welke baan past bij je? Waarom werk je? Welke aspecten motiveren je in jouw werk? Welke inhoudelijke zaken moet je werk bevatten zodat je het naar je zin hebt en met plezier en resultaat

Nadere informatie

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld meer liefde 39 Oefen je met de buitenwereld meer evenwicht

Nadere informatie

Weet wat je kan. Zelfvertrouwen

Weet wat je kan. Zelfvertrouwen Weet wat je kan Zelfvertrouwen Zelfvertrouwen kan groeien Hoofdstuk 4 gaat over werken aan zelfvertrouwen. Onderwerpen in dit hoofdstuk: Stripje: Zelfvertrouwen kan groeien. blz 2 Doen waar je goed in

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

THEMAONTMOETINGEN. Er zijn ontmoetingen rondom vier thema s: Waardevol opvoeden Zelfbewust zijn Investeren in je relatie Leven met verlies

THEMAONTMOETINGEN. Er zijn ontmoetingen rondom vier thema s: Waardevol opvoeden Zelfbewust zijn Investeren in je relatie Leven met verlies THEMAONTMOETINGEN Ieder mens heeft weleens vragen die hij niet zomaar kan beantwoorden. Bijvoorbeeld over wie je bent of wilt zijn, hoe je je relatie kunt versterken, hoe je omgaat met verlies of over

Nadere informatie

De neerwaartse spiraal doorzien

De neerwaartse spiraal doorzien E ENERGIE RICHTEN nergie is ons kostbaarste bezit, want zij is het middel waarmee wij ons creatief potentieel omzetten in zinvol handelen. Lichaam en geest zijn kanalen voor deze energie; zij bepalen de

Nadere informatie

Inhoud. Nieuwsblad van Stichting Springlevend Jaargang 11: Lente/Zomer 2013

Inhoud. Nieuwsblad van Stichting Springlevend Jaargang 11: Lente/Zomer 2013 Nieuwsblad van Stichting Springlevend Jaargang 11: Lente/Zomer 2013 GENERATIES OVER BRUGGEN Inhoud 3 Krant met de Gouden Rand 3 Boektip: Op weg naar wereldburgerschap 4 Het kind zit in je hart 6 Themadagen

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Kiezelsteenmeditatie voor een beginnersgeest Een oefening voor kinderen van alle leeftijden

Kiezelsteenmeditatie voor een beginnersgeest Een oefening voor kinderen van alle leeftijden Kiezelsteenmeditatie voor een beginnersgeest Een oefening voor kinderen van alle leeftijden door Thich Nhat Hanh Ik wil jullie vragen om het liedje te zingen over de bloem, de berg, het water en de ruimte.

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

Onderwijsmiddag gepersonaliseerd leren Fietsenkeuring groep 8

Onderwijsmiddag gepersonaliseerd leren Fietsenkeuring groep 8 INFO Jaargang 21, Nummer 29, 29-3-2016 30-03-2016 Onderwijsmiddag gepersonaliseerd leren. 31-03-2016 Fietsenkeuring groep 8 4 t/m 7-04-2016 Ontwikkelingsgesprekken 07-04-2016 Theoretisch verkeersexamen

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

maandag 9.30-12.30 dinsdag 9.30-12.30, 11.00-14.00, 19.30-22.30 woensdag 19.30-22.30 donderdag 9.30-12.30

maandag 9.30-12.30 dinsdag 9.30-12.30, 11.00-14.00, 19.30-22.30 woensdag 19.30-22.30 donderdag 9.30-12.30 Workshops! Meer creativiteit in je werk Interactieve bijeenkomsten vormgeven Ideeën voor promotie van jouw onderneming Nieuwe producten voor jouw bedrijf Creatieve werkvormen (serie van 4 workshops) Wegens

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK

Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Klas: CMD D1 Datum: nov/dec 2009 Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK 1 50 vragenlijst, 10 antwoorden 1. Wat is je sterkste karaktereigenschap? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Interview 3FM Collin Eisema 20150918.txt Transcript interview Collin Eisema voor 3FM met Harm den Besten.

Interview 3FM Collin Eisema 20150918.txt Transcript interview Collin Eisema voor 3FM met Harm den Besten. Transcript interview Collin Eisema voor 3FM met Harm den Besten. Gemaakt door: Richard van Royen, info@letterval.nl HARM DEN BESTEN (PRESENTATOR): Aankomende zaterdag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd

Nadere informatie

Jongeren ondersteunen en inspireren elkaar bij LOB

Jongeren ondersteunen en inspireren elkaar bij LOB Laat jezelf elf verrassen, dan komen er mooie dingen uit voort! Jongeren ondersteunen en inspireren elkaar bij LOB Laat jezelf verrassen, dan komen er mooie dingen uit voort! Jongeren ondersteunen en

Nadere informatie

Kies je route Trainingsmap voor de deelnemer Deze map is van:

Kies je route Trainingsmap voor de deelnemer Deze map is van: Kies je route Trainingsmap voor de deelnemer Deze map is van:... Auteurs: Titia Boers en Anja Valk Projectleiding en eindredactie: Carola van der Voort cwh.vander.voort@let.vu.nl 020 5986575 Vrije Universiteit

Nadere informatie

De vier onmetelijke vermogens van de geest

De vier onmetelijke vermogens van de geest De vier onmetelijke vermogens van de geest Geluk is alleen mogelijk als er liefde is. Ware liefde heeft het vermogen iedere situatie waarin we ons bevinden te genezen en te veranderen, en ons leven een

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld:

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: hoofdstuk 10 Hoe je je voelt Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: zenuwachtig wakker worden omdat je naar school moet, vrolijk

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer

3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer 3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer verbinding met je hart contact met jezelf zelfwaardering Hee! Wat goed dat je begonnen bent aan het lezen van mijn ebook. Dat betekent dat de wil

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie,

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, 1. Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, Beste Veteranen, familieleden, vrienden en kennissen

Nadere informatie

Werkboek bij e-book Hoe wordt je een gelukkiger mens met jouw emoties en gevoelens? Hoe word je een gelukkiger mens met jouw emoties en gevoelens

Werkboek bij e-book Hoe wordt je een gelukkiger mens met jouw emoties en gevoelens? Hoe word je een gelukkiger mens met jouw emoties en gevoelens Werkboek bij het e-book Hoe word je een gelukkiger mens met jouw emoties en gevoelens (om te printen en in te vullen!) Tip: het bestand is opgemaakt in A5 (stel je printer in op twee pagina s per vel!).

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Levende Verhalen Het verhaal van Anke

Levende Verhalen Het verhaal van Anke 1 Levende Verhalen Het verhaal van Anke Anke is een krachtige, levenslustige vrouw die midden in haar leven staat. Ze heeft een intensieve baan als leidinggevende in de zorg en naast haar drukke baan is

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie