dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 Altijd de leukste kinderopvang bij de hand dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang stichting Kwest, Druivenstraat 30, 2671 SK Naaldwijk

2 JAARVERSLAG CONCEPT Verslagjaar 2012 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 22 inclusief voorpagina d.d Voorwoord/inhoud INHOUDSOPGAVE bladzijde 1. Inleiding / voorwoord directie 3 2. Exploitatie locaties Capaciteit Bezettingspercentage Overzicht aantal kinderen naar locatie en opvangvorm Prijzen opvangsoorten 8 3. Pedagogisch beleid Pedagogische verdieping Video Interactie begeleiding (VIB) Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Klachtenbehandeling en registratie ouders/oc 12 5 Veiligheid gezondheid en registratie Personeelsbeleid Personeelsbestand Ziekte en verzuimbeleid Ziekteverzuim in procenten Klachtenbehandeling medewerkers Organisatie Bestuur Ondernemingsraad Cliëntenraad Oudercommissies Locaties 22 Jaarverslag stichting Kwest

3 1. INLEIDING VERSLAG DIRECTIE STICHTING KWEST Met genoegen bied ik u, ook namens het bestuur van stichting Kwest, het jaarverslag 2012 aan. De kinderopvang heeft geen gemakkelijk jaar achter de rug. Maar Kwest is een sterke organisatie die deze storm weet te doorstaan. Ondanks alle ontwikkelingen houden we de focus op onze kernwaarden en onze kwaliteit was het jaar dat de kinderopvang, nog meer dan anders, flink in de spotlights stond. Na jaren van uitbreiden om aan de vraag aan te kunnen voldoen, is in 2012 een compleet ander beeld ontstaan. Bezuinigingen en economische ontwikkelingen leiden er toe dat kindercentra veel minder kinderen opvangen, dat ouders minder dagdelen afnemen, dat groepen worden gesloten en organisaties failliet gaan. Er vinden reorganisaties plaats of er worden arbeidscontracten niet verlengd of beëindigd. Groepen worden opnieuw samengesteld en kinderen en ouders moeten hun vaste Pedagogisch Medewerker missen. De regelgeving wordt aangescherpt. Er moet transparantere bedrijfsvoering gerealiseerd worden, het vier ogen principe wordt ingevoerd en ouders krijgen meer invloed op het pedagogisch aanbod. Kortom, de branche staat voor een enorme uitdaging! De vraag naar kinderopvang daalt in het gehele land. Ook wij zien de wachtlijsten voor de locaties van Kwest minder worden en de bezetting in de kern Maasdijk daalt na de zomer. In december 2012 kondigen wij in Maasdijk een reorganisatie aan. Helaas moeten wij van 5 collega s met een vast dienstverband en 2 collega s met een tijdelijk dienstverband afscheid nemen. Er breekt voor de kinderen, ouders en teamleden een onrustige periode aan omdat er intern ook geschoven moet worden om met ingang van 1 maart 2013 met een kleiner kindercentrum verder te gaan. Bij de andere locaties van Kwest blijven we, gezien de capaciteit, redelijk stabiel. In Naaldwijk en Wateringen breiden we bij 2 BSO locaties zelfs nog iets uit met het aantal kindplaatsen. Ons kindercentrum Samsam gaat, naast gesubsidieerde plaatsen en Verlengde Peuter opvangplaatsen, ook hele dagopvang aanbieden. Gaande het jaar worden deze hele dagopvangplaatsen goed bezet. Ook starten wij met de Buitengroep. Hier gaan 2 Pedagogisch Medewerkers met 10 peuters (3 jaar) elke dag op pad. We laten de kinderen ervaren hoe leerzaam en fijn het is om buiten te zijn. We organiseren dit aan de hand van het uitgangspunt slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. Deze groep is een prachtig initiatief waar ook ouders heel enthousiast op reageren. Kwest is een krachtige organisatie, kwaliteitsbewust en waarden gedreven. Aandacht voor de kwaliteit blijft voor Kwest een uitgangspunt. Niet anders dan anders. En dit tegen een concurrerende prijs. Dit is in 2012 opnieuw gelukt. Jaarverslag stichting Kwest

4 Er wordt bij meerdere locaties geïnvesteerd in de buitenspeelpleinen. Dit omdat Kwest staat voor buitenspelen met rijke ervaringen. Ook blijven we stimuleren dat teams en medewerkers cursussen en opleidingen te (blijven) volgen. De waarden Verwonder, Ontdek en Ervaar (0-4 jarigen) en Hierwiliknaartoe (BSO) zijn afgelopen jaar verder tot uiting gekomen. Het activiteitenaanbod is uitgebreid, met de teams zijn sessies gedaan, er is samen gewerkt met een kunstenares en BSO workshops (carrousel) zijn op meerdere plaatsen van start gegaan. Via Social Media, onze site en WhatsApp wordt uitgeprobeerd de prachtige ervaringen van de kinderen nog meer met de ouders te delen. In 2012 is Beeldend Vormgeven geïntroduceerd binnen Kwest. De visie die hierbij hoort, ontwikkelen we samen met de kunstenares. Wij zijn van mening dat kinderen geboren worden met een rijkdom aan capaciteiten, kracht en creatieve uitingen. Een daadkrachtig kind. Dat kinderen de ruimte moeten krijgen om dit te kunnen ontplooien en te ontwikkelen en dat wij daar DE plek voor willen zijn. De teams hebben hierover workshops gevolgd om deze ervaring zelf te beleven en op de locaties begeleidt de kunstenares kinderen en medewerkers hierin zal voor de kinderopvang opnieuw een spannend jaar worden. Herstel van de economie is er nog niet en er zullen extra bezuinigingen doorgevoerd worden. Toch ga ik met, gepast, vertrouwen dit jaar in. Omdat ik weet dat Kwest een stabiele en stevige organisatie is. Met de juiste mensen op de juiste plaats. Ik dank alle betrokkenen voor het vertrouwen in Kwest, de enorme inzet maar ook het plezier dat ik ervaar in zowel het bestuur, bij de leidinggevenden, de Oudercommissies, de teams en de Ondernemingsraad. Ik heb de eer met al deze partijen samen te mogen werken en bij allemaal ervaar ik betrokkenheid en gedrevenheid Kwest inhoud én toekomst te geven. Dat maakt mij een trotse directeur! Liesbeth Koornneef Directeur stichting Kwest Naaldwijk, april 2013 Jaarverslag stichting Kwest

5 2 EXPLOITATIE LOCATIES Stichting Kwest biedt opvang in kindercentra, peuterspeelzalen en bij gastouders thuis. De locaties zijn gevestigd in Naaldwijk, Honselersdijk, Maasdijk en Wateringen. Dagopvang, peuteropvang, BSO en gastouderopvang Kindercentrum Samsam is in januari 2012 gestart met 2 groepen dagopvang (babygroep en peutergroep). De derde groep is een combinatie van verlengde en gesubsidieerde peuteropvang. Deze groep is ook 4 middagen van de week geopend voor de gesubsidieerde peuteropvang. Hier gaan alle 3-jarigen naar toe. De andere locaties van Kwest zijn niet gewijzigd. De wachtlijst is bijna overal geheel verdwenen. Alleen Kwestival BSO in Wateringen en het gastouderbureau hebben nog een kleine wachtlijst. De totale capaciteit wordt in praktijk niet maximaal gebruikt. In 2012 hebben we te maken gekregen met vraaguitval en is het aantal kinderen teruggelopen. Inspelend op de teruggelopen opvangvraag worden op bepaalde dagen (woensdag, vrijdag) groepen samen gevoegd of voor een bepaalde periode gesloten. Hierdoor is de afname minder zichtbaar in de bezettingspercentages. 2.1 CAPACITEIT Het aantal kindplaatsen zoals geregistreerd in het landelijk register (LRK) is de maximaal mogelijke capaciteit (alle dagen, hele groepen). In praktijk zijn er bij een aantal locaties dagdelen gesloten (bijv. woensdag) of er zijn op bepaalde dagdelen halve i.p.v. hele groepen. Hierdoor wijkt de capaciteit in werkelijkheid af van de capaciteit volgens LRK. AANTAL KINDPLAATSEN DAGOPVANG incl. VERLENGDE PEUTEROPVANG Kindplaatsen Naaldwijk Naaldwijk Maasdijk DoReMi Samsam KrisKras Honselersdijk Kiekaboe Peuterhof Maasdijk Kwetternest totaal Capaciteit in 75,0 25,1 67,9 43,2 7,0 218,2* praktijk LRK t.o.v Een kindplaats dagopvang =10 dagdelen. * dagopvang: 198,8 kindplaatsen VPO: 19,4 kindplaatsen AANTAL KINDPLAATSEN BUITENSCHOOLSE OPVANG (4-12 jr.) kindplaatsen Naaldwijk Honselersdijk Maasdijk Wateringen totaal Capaciteit in praktijk LRK t.o.v Een kindplaats BSO bestaat uit 5 dagdelen. CAPACITEIT KINDPLAATSEN/KOPPELINGEN kinderopvang jr jr totaal Jaarverslag stichting Kwest

6 2012 Gastouderopvang Het aantal kinderen in de gastouderopvang is ook in 2012 toegenomen. In 2011 waren er gemiddeld 99 koppelingen, in 2012 gemiddeld 107 koppelingen. Alle gastouders zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Gastouderbureau Kwest voldoet hierdoor aan alle regels die de overheid stelt, zodat ouders in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Alle gastouders aangesloten bij het gastouderbureau zijn woonachtig in gemeente Westland. GASTOUDEROPVANG / AANTAL KOPPELINGEN / KINDEREN PER MAAND jan febr maart april mei juni juli aug sept okt nov dec Gemiddeld * , ,7 totaal ,1 * afgerond gastouderopvang gemiddeld 0-4 jr jr totaal GESUBSIDIEERDE PEUTEROPVANG (KINDEREN 2-4 jr.) De vraag naar gesubsidieerde peuteropvang neemt toe. Om daar aan tegemoet te komen is het aantal plaatsen gesubsidieerde peuteropvang in 2012 uitgebreid. Het aantal dagdelen is verminderd met 1 dagdeel, maar doordat er een aantal dagdelen met halve groepen (7 kinderen) omgezet zijn in hele groepen, zijn er toch meer gesubsidieerde peuterplekken. Bij Samsam in Naaldwijk is er een uitbreiding met 4 middagen, maar in de ochtend zijn nog maar 7 plekken beschikbaar. In Honselersdijk is een ochtendgroep met 7 peuters ongezet in een groep met 14 peuters. De opvang in Maasdijk is ongewijzigd. OVERZICHT AANTAL PLAATSEN EN DAGDELEN NAAR LOCATIE Naaldwijk Maasdijk Honselersdijk Totaal Dagdelen Gemiddeld aantal peuters per dagdeel ,33** 26,43 * 5 dagdelen 7 kinderen, 4 dagdelen 14 kinderen. ** 4 dagdelen 7 kinderen, 2 dagdelen 14 kinderen. peuterspeelzaal dagdelen Peuterplaatsen* * 1 peuterplaats = 2 dagdelen Jaarverslag stichting Kwest

7 2.2 BEZETTINGSPERCENTAGE De totale bezettingspercentage van dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang is gedaald t.o.v Per locatie en opvangvorm zien we wel verschillen. Met name de buitenschoolse opvang heeft een aantal locaties waarvan de bezetting is gegroeid. Bij de dagopvang en de verlengde peuteropvang is er sprake van een duidelijk afname. Diverse locaties hebben dagdelen moeten sluiten (woensdag/vrijdag) of halveren de groepen. DAGOPVANG (KDV) GEMIDDELD IN PROCENTEN locatie Naaldwijk Naaldwijk Maasdijk Honselersdijk totaal DoReMi Samsam KrisKras Kiekaboe ochtend middag De bezetting van de verlengde peuteropvang is tot juli 2012 onderdeel van de bezetting van de dagopvang. VERLENGDE PEUTEROPVANG (vanaf juli 2012) locatie Naaldwijk Honselersdijk Maasdijk totaal ochtend BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) GEMIDDELD IN PROCENTEN locatie Naaldwijk KwestKids Honselersdijk KwestFactory Maasdijk KrisKras Funkids Joykids Olympus Regenboog sprong De schakel Totaal gemiddeld Wateringen Kwestival PEUTERSPEELZALEN GEMIDDELD IN PROCENTEN locatie Naaldwijk Honselersdijk Maasdijk totaal ochtend middag BEZETTINGSCIJFERS IN PROCENTEN 2008 t/m Kdv ochtend Kdv middag Bso Psz ochtend Psz - middag Jaarverslag stichting Kwest

8 2.3 OVERZICHT AANTAL KINDEREN NAAR LEEFTIJD EN OPVANGVORM Stichting Kwest heeft op de zorg voor bijna 1250 kinderen die een locatie of een gastouder bezoeken. In 2012 is er een forse terugloop van het aantal opgevangen kinderen dagopvang, verlengde peuteropvang en gesubsidieerde peuteropvang t.o.v Aantal kinderen jarigen (incl. v.o. en gob) jarigen (incl. gob) Gesubs. peuteropvang totaal PRIJZEN OPVANGSOORTEN DAGOPVANG EN BUITENCHOOLSE OPVANG Gemiddelde uurprijs 2009 Gemiddelde uurprijs 2010 Gemiddelde uurprijs 2011 Hele dagopvang 5,29 5,70 5,95 Gemiddelde uurprijs ,05 Halve dagopvang 5,29 5,70 5,95 6,05 Verlengde peuteropvang* 5,29 5,70 5,95 6,05 BSO: incl. vakantie opvang 5,94 6,00 6,10 6,20 BSO: incl. taxi + incl. vakantie opvang 6,58 6,65 6,78 6,92 BSO: excl. vakantie opvang 8,50 8,50 8,63 8,78 BSO (los) 6,10 6,16 6,25 6,36 GASTOUDEROPVANG bureaukosten Kind jaar Kind 2 en volgend 0-4 jaar Kind jaar Kind 2 en volgend 4-12 jaar 129,50 129,50 129,50 131,70 108,80 108,80 108,80 110,65 108,80 108,80 108,80 110,65 98,40 98,40 98,40 100,07 Jaarverslag stichting Kwest

9 GESUBSIDIEERDE PEUTEROPVANG Gemeente Westland stelt jaarlijks de ouderbijdrage voor alle gesubsidieerde peuteropvang vast. De tarieven zijn afhankelijk van het belastbare gezinsinkomen en er zijn door de gemeente drie categorieën verdeeld. De ouderbijdrage wordt door stichting Kwest vooraf geïnd gedurende 11 maanden per jaar. Voor de maand juli of augustus wordt geen bijdrage gevraagd. Tarieven gesubsidieerde peuteropvang (kinderen 2-4 jaar) Prijs per 1 dagdeel 1 dagdeel 1 dagdeel maand Ochtend Naaldwijk Laag 20,65 21,19 25,85 Maasdijk midden 21,75 22,75 26,41 Honselersdijk hoog 25,85 28,21 33,25 Middag Naaldwijk (3 uur) laag 14,80 xx 25,85 midden 15,55 xx 26,41 hoog 18,55 xx 33,25 Middag Honselersdijk (2 uur) laag 13,75 15,89 25,85 midden 14,50 17,06 26,41 hoog 17,25 21,15 33,25 Jaarverslag stichting Kwest

10 3 PEDAGOGISCH BELEID 3.1 PEDAGOGISCHE VERDIEPING In 2012 is er wederom veel aandacht besteed aan pedagogische verdieping op de werkvloer. De training pedagogische verdieping die is gestart in 2010 is afgerond. In 2012 hebben de laatste 65 pedagogisch medewerkers aan een of meerdere modules deelgenomen en een certificaat hiervoor ontvangen. Door deze training hebben de pedagogisch medewerkers meer inzicht gekregen in het hanteren van interactie vaardigheden. De nadruk van de training lag op sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van interacties tussen kinderen en pedagogisch medewerkers. 3.2 VIDEO INTERACTIEBEGELEIDING/ VIB VIB staat voor video interactiebegeleiding en dit is een uitstekende manier om de kwaliteit en professionaliteit van pedagogisch medewerkers nog meer te verbeteren. VIB is geen beoordelingsinstrument, maar een middel om de interactie tussen de pedagogisch medewerker en de kinderen te stimuleren en de medewerker bewust te maken van haar eigen handelen en dit te vertalen naar het dagelijks handelen in de praktijk. Via VIB leert de pedagogisch medewerker om oog te hebben voor de grote variatie aan initiatieven die kinderen kunnen hebben en er een passend antwoord op te geven. Kinderen voelen zich dan begrepen. Met als doel medewerkers te ondersteunen in het pedagogisch handelen. Aangezien er in de dagelijkse praktijk op de werkvloer minimaal feedback gegeven wordt aan elkaar en zaken te weinig worden benoemd is ondersteuning hierin nodig. Gebleken is dat VIB hierin een functionerend middel is. Het is de bedoeling dat VIB bij Kwest in de toekomst meer ingebed raakt in de praktijk; het moet een manier van handelen worden. Benoemen, frequentie, feedbackcultuur, voorbeeldgedrag zijn hier sleutelwoorden in. De video interactiebegeleider heeft in 2012 alle locaties bezocht. Hierbij zijn alle medewerkers gefilmd en die beelden zijn samen met de pedagogisch medewerker bekeken en besproken. 3.3 VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) Stichting Kwest heeft in de dorpskernen Naaldwijk, Maasdijk en Honselersdijk drie locaties met peuteropvang (2-4 jaar) en 3 locaties met dagopvang (0-4) jaar. Zowel bij de peuteropvang als bij de dagopvang is er aandacht voor Voor- en Vroegschoolse Educatie ( VVE). In alle locaties, behalve locatie Samsam, wordt met de VVE programma s Uk en Puk of Puk en Ko gewerkt. Bij Samsam wordt het VVE programma s ik ben Bas gebruikt. Deze programma s zijn speciaal ontwikkeld voor de leeftijd van 2-4 jaar. Zij bieden de pedagogisch medewerkers van Kwest concrete handvatten om de (taal-)ontwikkeling van peuters gericht te begeleiden en extra aandacht te geven aan kinderen met een dreigende ontwikkelings- en taalachterstand. In 2012 hebben in totaal 77 doelgroepkinderen deelgenomen aan de VVE activiteiten, zowel in groepsverband als individueel begeleid door een VVE-leidster. Van deze 77 doelgroepkinderen bezochten 44 doelgroepkinderen de gesubsidieerde peuteropvang, 30 doelgroepkinderen de verlengde peuteropvang of de dagopvang. Drie doelgroepkinderen bezochten een deel van het jaar de gesubsidieerde opvang en voor het andere deel de verlengde peuteropvang. Het VVE jaarverslag met daarin de uitwerking per locatie, wordt jaarlijks toegezonden aan de gemeente. Jaarverslag stichting Kwest

11 Aanmelding kinderen en dossieropbouw De kinderen worden aangemeld door de wijkverpleegkundige of door de pedagogisch medewerkers als zij zich zorgen maken over de taal en emotionele achterstand van een kind. Het inloopspreekuur van het consultatiebureau van Careyn op de locaties van Kwest biedt voor beide partijen meerwaarde. Ouders en pedagogisch medewerkers hebben de gelegenheid om vragen te stellen. Er wordt overlegd over de mogelijke doelgroepkinderen en zo wordt in samenspraak bepaald welke kinderen hier wel of niet voor in aanmerking komen. Helaas komt het inloopspreekuur door bezuinigingen bij de GGD in Maasdjik m.i.v te vervallen. Er vindt nog overleg plaats over een voortzetting in afgeslankte vorm, bijvoorbeeld driemaal per jaar. De kinderen worden geobserveerd en bij de kinderen wordt er een taaltoets afgenomen. De kinderen waarvan de taaltoets onvoldoende is, worden als doelgroepkind aangemerkt en volgen het speciale VVE programma. De kinderen worden apart of in een klein groepje mee genomen voor diverse activiteiten. Regelmatig worden de vorderingen in kaart gebracht en door middel van dossieropbouw kan deze zorg ook zo nodig voortgezet worden in de eerste twee klassen van de basisschool. De ouders worden 3 keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek om de voortgang van hun kind te bespreken. VVE coördinator en VVE medewerkers Elke dorpskern heeft een VVE medewerker die de VVE activiteiten coördineert, de doelgroepkinderen in kleine groepjes of apart extra begeleidt en zo nodig de pedagogisch medewerkers adviseert en coacht bij de VVE groepsactiviteiten. In 2012 is een begin gemaakt met het scholen van de pedagogisch medewerkers van alle peutergroepen van Kwest. Door de taaltraining en training doelgericht werken zijn ze beter in staat om de VVE programma s ik ben Bas en Uk en Puk of Puk en Ko in groepsverband uit te voeren. In 2013 zal hier een vervolg op komen. De drie VVE coördinatoren van Kwest hebben in 2012 drie overlegmomenten gehad om de VVE-werkwijze van Kwest op één lijn te brengen en te houden. Bevordering ouderparticipatie Kwest wil samen met ouders aandacht besteden aan voorlezen en taalontwikkeling en ouders ook betrekken bij de activiteiten van de peuters en Puk/Bas in de groep. Daarom heeft Kwest de taalkoffers ontwikkelt. Elke peutergroep, zowel in de dagopvang als de peuteropvang, heeft 2 taal- of logeerkoffers die de kinderen mee naar huis kunnen nemen. Behalve Puk (of Bas) zelf, bevatten deze logeerkoffers ook een informatiefolder over Puk/Bas, voorleestips, een voorleesboekje en een cd met liedjes. Jaarverslag stichting Kwest

12 4. KLACHTENBEHANDELING EN REGISTRATIE OUDERS/OC Stichting Kwest heeft een reglement interne klachtenbehandeling en is aangesloten bij de Zuid-Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang (ZcKK) te Gouda. De klacht wordt behandeld volgens de klachtenprocedure. Een verkorte versie van de klachtenprocedure wordt tijdens de intake aan ouders overhandigd. Kwest ziet een klacht niet als iets negatief, maar een kans, een mogelijkheid tot verbetering. Ouders kunnen klachten- of verbetersuggesties mondeling of schriftelijk (bijv. door het invullen van het tevredenheidsonderzoek) uiten. Verder heeft elke locatie een kansenboom, waar ouders verbetersuggesties en positieve reacties kunnen achterlaten. In 2012 zijn er 39 klachten/ verbetersuggesties ingediend. Alle klachten zijn met ouders, betreffende medewerksters en leidinggevenden besproken. Veel klachten komen voort uit gebrek aan overleg en communicatie. Tijdens teamoverleggen is hier extra aandacht voor. Verder zijn er klachten ingediend over onveilige situaties en beschadiging van eigendommen van klanten. Er zijn direct maatregelen genomen, zowel door aanpassing van materiaal/gebouw als door opstellen van regels en protocollen en de naleving hiervan. De overige klachten betroffen o.a. het activiteitenaanbod en de samenstelling van de groep, het gebrek aan flexibele opvang en onprofessioneel gedrag van een pedagogisch medewerker. Het activiteitenaanbod en de samenstelling van de groep is waar mogelijk aangepast of toegelicht. De klacht met betrekking tot het onprofessioneel gedrag van een pedagogisch medewerker heeft geleid tot een officiële berisping. Bovendien heeft het team een feedbacktraining gevolgd. Twee klachten hebben helaas geleid tot een vertrouwensbreuk en de ouders hebben besloten de opvang van hun kinderen bij Kwest te beëindigen. Stichting Kwest biedt via de gastouderopvang haar klanten flexibele opvang. Maar mede door de urennorm (Wet Kinderopvang), de verlaging van de kinderopvangtoeslag en de crisis, is er ook behoefte aan een flexibelere invulling van de dagopvang en buitenschoolse opvang. Afhankelijk van de groepsgrootte is dit op sommige dagen en groepen incidenteel al mogelijk. In 2013 wordt onderzocht of uitbreiding mogelijk is. De meeste klachten zijn door de leidinggevenden opgelost. Twee klachten zijn tevens door de directeur of haar vervanger afgehandeld. De klachten hebben niet geleid tot behandeling in de interne klachtencommissie, wel zijn procedures en richtlijnen doorgesproken met betrokkenen en zo nodig aangepast. Alle klachten worden bewaard op locatie en kopieën zijn gearchiveerd in de klachtenmap van stichting Kwest. KLACHTENBEHANDELING EN REGISTRATIE OC EN CR Stichting Kwest heeft een reglement interne klachtenbehandeling voor oudercommissies (OC) en cliëntenraad (CR). De interne klachtencommissie bestaat uit 2 leden van het bestuur van stichting Kwest (waaronder de voorzitter) en 1 lid van de CR. Tijdens het behandelen van een klacht van een OC is het lid van de CR niet afkomstig uit de betreffende OC. Indien de CR een klacht indient bij de interne klachtencommissie, wordt er een 3 e bestuurslid toegevoegd aan de commissie. De klacht wordt behandeld volgens de klachtenprocedure, welke is goedgekeurd door de CR. Een OC of de CR kan de klacht te allen tijde voorleggen aan de externe klachtencommissie. Stichting Kwest is aangesloten bij de Zuid-Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang (ZcKK) te Gouda. In 2012 heeft stichting Kwest geen klachten ontvangen van een OC of de CR. Er zijn geen klachten tegen Kwest ingediend bij het ZcKK, niet door individuele ouders of door OC /CR. Jaarverslag stichting Kwest

13 5. VEILIGHEID GEZONDHEID EN REGISTRATIE In 2012 vonden er op alle locaties ontruimingsoefeningen plaats. Waar nodig werd het ontruimingsplan aangepast. Jaarlijks worden de BHV-ers (bij)geschoold (zowel op gebied van brand als kinderehbo). De overige pedagogisch medewerksters volgen allemaal jaarlijks de (herhalings)cursus kindermeducatie. Op elke locatie en bij elke gastouder worden jaarlijks de risico inventarisatie en evaluatie Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd. De GGD controleert hierop. Het inspectierapport van de GGD ligt ter inzage voor ouders en personeel op elke locatie en is in het bezit van de betreffende oudercommissie van de locatie. Tevens is het inspectierapport van elke locatie te lezen op de site van stichting Kwest: Deze inspectierapporten en de aanbevelingen hierin hebben op sommige locaties geleid tot aanpassingen. Deze aanpassingen zijn besproken met het betreffende team en de oudercommissie. Er is er een start gemaakt met herziend beleid op veiligheid en gezondheid. In 2013 zal dit beleid worden afgemaakt en geïmplementeerd naar de leidinggevenden en de teams. Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Vooruitlopend op de wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling die in 2013 van kracht wordt, hebben alle leden van het management team een training gevold tot Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (ADF). Stichting Kwest heeft de meldcode aangepast aan de eigen organisatie en geïmplementeerd in de organisatie. In 2012 hebben alle pedagogisch medewerkers een cursus meldcode kindermishandeling gevolgd. Registratie ongevallen, aanpassingen beleid, archivering: Er zijn in 2012 bij diverse locaties in totaal 82 ongevallen met kinderen geregistreerd. De meeste kinderen zijn op locatie door de eigen EHBO-er behandeld, 22 kinderen hebben alsnog een bezoek gebracht aan een huisarts, tandarts of de spoedeisende hulp. Geen van de ongevallen hebben geleid tot blijvend letsel. De registratieformulieren worden op locatie en centraal bij Kwest bewaard. Naar aanleiding van deze ongevallen zijn er nieuwe regels opgesteld of regels aangepast. Er zijn aanpassingen gedaan in de groepen of buitenomgeving. In het jaarverslag gezondheid en veiligheid bij Kwest worden de aard van het letsel, de toedracht en de afhandeling per locatie beschreven. Dit jaarverslag wordt jaarlijks bekend gemaakt aan de GGD en de oudercommissies van de locaties. Jaarverslag stichting Kwest

14 6. PERSONEELSBELEID 6.1 PERSONEELSBESTAND Stichting Kwest heeft153 medewerkers in dienst, waarvan 18 oproepkrachten. De meeste medewerkers werken in deeltijd. Een aantal medewerkers zijn werkzaam op verschillende locaties of in meerdere functies. In 2012 hebben 12 medewerkers de organisatie verlaten (totaal 2,1401 FTE), waarvan 4 invalkrachten AANTALLEN EN UREN Dagopvang BSO Peuter Gastouder Centraal totaal 2012 speelzaal opvang kantoor FTE Op contract ,624 Gemiddeld aantal FTE per maand in 2012 gemiddeld aantal FTE per maand 74,667 gemiddeld extra ingezet* FTE per maand 6,489 totaal gemiddeld FTE per maand 81,156 Extra inzet Bij afwezigheid (ziekte of vakantie) van medewerkers in de kinderopvang of bij de peuterspeelzalen, wordt er gekeken of het mogelijk is om groepen samen te voegen. Meestal worden invalkrachten of parttime medewerkers extra ingezet om de groepen met voldoende pedagogisch medewerkers te bezetten. Afhankelijk van het leidster kindratio worden er op de groep extra mensen (3 de leidster) ingezet OVERZICHT PERSONEELSBESTAND NAAR LEEFTIJD EN DIENSTJAREN Leeftijd Vrouw man % Dienstjaren Aantal % medewerkers < 21 jr. 6 4% Korter dan 1 jr 10 6, jr jr 70 45,8 37,3% jr jr 19 12, jr jr 53 34,6 58,7% jr. 42 Langer dan 25 jr 1 0,7 totaal % totaal % 6.2 ZIEKTE EN VERZUIMBELEID Stichting Kwest werkt samen met de arbodienst Summit Care in de Lier. Er is aandacht voor het terugdringen van het ziekteverzuim, maar ook voor bewegen en gezond eten. De medewerkers worden gestimuleerd om de fiets te gebruiken (o.a. door het fietsenplan) en er wordt wekelijks samen met de kinderen gesmuld van het minifruit, welke vers worden aangeleverd. Elke locatie heeft een medewerker die als ergocoach extra aandacht besteed aan fysieke belasting. Tijdens de ergocoachoverleggen worden diverse praktische oplossingen uitgewisseld en uitgevoerd in de diverse locaties. In september hebben de ergocoaches een themaweek georganiseerd actief met gezond werk. Hierdoor is er weer extra aandacht geweest voor het gebruik van de diverse hulpmiddelen en de juiste werkhouding om de fysieke belasting te verminderen. Jaarverslag stichting Kwest

15 6.3 ZIEKTEVERZUIM IN PROCENTEN ( excl. zwangerschapsverlof) In de loop van 2012 zien we een forse stijging in het ziekte verzuim. Bij een aantal locaties is er sprake van midden lang en zeer lang verzuim. Ook het gemiddelde ziekteverzuim is in 2012 fors gestegen en het hoogst van de afgelopen5 jaar. Het verzuimpercentage is exclusief verzuim i.m.v. zwangerschap Gemiddeld 1 ste kwartaal 2,16 2 de kwartaal 2,53 3 de kwartaal 4,73 4 de kwartaal 5,91 gemiddeld 3,83 Jaar Gemiddeld , , ,16 3, , KLACHTENBEHANDELING medewerkers Stichting Kwest heeft een gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag. Er is een PSA-begeleider (psychosociale arbeidsbelasting) aangesteld. De taak van de PSA-begeleider is het ondersteunen en begeleiden van medewerkers die op het werk geconfronteerd worden met psychosociale werkbelasting. Medewerkers kunnen zich met klachten richten tot de PSA-begeleider of bij een vertrouwenspersoon van het VKZ (vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland), waarbij Kwest is aangesloten. Informatie over het VKZ is opgenomen in de personeelsgids die aan elke medewerker is uitgereikt. Voor het indienen van klachten heeft stichting Kwest een reglement interne klachtenbehandeling voor haar medewerkers opgesteld. De klacht wordt behandeld volgens het reglement interne klachtenbehandeling. De gedragscode en het reglement interne klachtenbehandeling zijn in elke groep (op de werkvloer) aanwezig. De klager kan zijn klacht ten alle tijden voorleggen aan de vertrouwenspersonen van het VKZ. In 2012 heeft stichting Kwest 1 klacht/melding van een medewerker ontvangen. Deze klacht ging over de samenwerking binnen een team. PSA begeleider heeft een gesprek gehad met de medewerkster. Tijdens dit gesprek heeft de medewerkster haar gevoel kunnen uiten en haar verhaal kunnen doen. De medewerkster geeft aan dat het gesprek haar een aantal nieuwe inzichten heeft opgeleverd waar ze in de toekomst mee vooruit kan. De medewerkster vraagt of ze, indien nodig, in de toekomst nogmaals contact mag opnemen met de PSA begeleider. Op dit moment vindt de medewerkster verdere actie van de PSA begeleider niet nodig. De klacht heeft niet geleid tot behandeling in de interne klachtencommissie. De klacht wordt gearchiveerd door de PSA begeleider. Jaarverslag stichting Kwest

16 7. ORGANISATIE. 7.1 BESTUUR Samenstelling 2012 functie lid sinds: Dhr. G. de Boer Voorzitter Mw. A. Groenewegen Penningmeester Dhr. E. Staas Algemeen lid Dhr. R. Mulder Algemeen lid Dhr. L. Solognier Algemeen lid Het bestuur heeft in het verslagjaar 2012 acht keer vergaderd. 7.2 ONDERNEMINGSRAAD Samenstelling OR functie locatie Gerdien Koelemij Voorzitter Samsam Peggy Kortekaas Notulist Kiekaboe Anita v/d Pot Secretaris KwestKids, administratie Sabine Ruijgt vervangend voorzitter DoReMi Renate v/d Knaap Vervangend notulist KwestFactory In het jaar 2012 is de OR 6 keer bij elkaar geweest en er is 4 keer een overlegvergadering geweest met de directeur. De OR is lid van de FNV/ABVAKABO en geabonneerd op het kwartaalblad OR rendement. Dit jaar is de OR een aantal keer extra bij elkaar gekomen in verband met de terugloop in Maasdijk. Er is een goed contact met de directeur en er is zeker sprake van wederzijds vertrouwen. Dit jaar heeft de OR weer geprobeerd de achterban op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen Kwest. De vastgestelde notulen worden via de mail verstuurd aan de werknemers. De OR probeert altijd een luisterend oor te zijn voor alle werknemers. De OR heeft zich dit jaar met de volgende zaken bezig gehouden; Cadeau: dag van de Leidster Eindejaarsuitkering Terugloop en de gevolgen hiervan voor het personeel in Maasdijk Cursus voor OR medewerkers Het werven van nieuwe OR leden Werkurentoeslag Conflict bemiddelaar tussen werkgever en werknemer. Opleidingen beleid Koffiepauze in de middag Eind 2012 treden de volgende OR leden af: Anita van de Pot en Sabine Ruijgt. Hiervoor komen in de plaats: Bonnie Koudijs (DoReMi), Mariette Holtkamp (KwestKids) en Natalie de Kok (Kiekaboe). Jaarverslag stichting Kwest

17 7.3 CLIËNTENRAAD De Cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan waarvan de leden de oudercommissies vertegenwoordigen van de verschillende locaties van stichting Kwest, functionerend in het verband van de kinderopvangorganisatie, zoals beschreven in het reglement van de cliëntenraad. Bijeenkomsten en onderwerpen: De cliëntenraad heeft in het verslagjaar drie keer vergaderd. Tijdens deze bijeenkomsten is gesproken over - algemene onderwerpen, uitwisselen informatie Kwest, diverse oudercommissies - jaarverslag / jaarrekening begroting / voorstel ouderbijdrage OUDERCOMMISSIES Kiekaboe en KwestFactory Dagopvang, peuteropvang en BSO in Honselersdijk Naam: Linda Zuiderwijk Esther van Geest Gabrielle Jouanne-Bogaards Diana Spruit Yvonne van Heijningen Astrid Verbeek Sandy van Benthum Esmeralda de Groot functie: Voorzitter Penningmeester afgevaardigde CR Lid Lid Lid Lid Lid Bijeenkomsten: De oudercommissie is dit jaar 4 keer bij elkaar gekomen voor een algemene vergadering. De leidinggevende van Kiekaboe (en Peuterhof) Elles Drop en de leidinggevende van KwestFactory Sandra van Dijk woonden de vergaderingen van de Oudercommissie bij. Zij deden de mededelingen vanuit stichting Kwest en het team van de locaties en hielden zo de oudercommissie op de hoogte van allerlei van belang zijnde zaken. Taken: De twee hoofdtaken van de oudercommissie bestaan uit het namens de ouders adviseren aan de leiding over beleidsvoornemens en daarnaast het (mede) organiseren van activiteiten voor de kinderen en hun ouders. Overige onderwerpen In de bijeenkomsten van de oudercommissie kwamen in 2012 allerlei onderwerpen aan de orde, zoals: - De Pietenfabriek - Afscheid van een medewerker - Nieuwe personeelsplanning - Tuin Peuterhof - Zomerfeest Activiteiten en taken De activiteiten waarbij de oudercommissie betrokken is geweest, zijn onder meer: - Het verzorgen van de poppenkast met sinterklaas op groep de Peuterhof - Het ondersteunen tijdens de ouderavond op KwestFactory - Het verzorgen van een attentie voor de leidsters bij de dag van de leidsters Jaarverslag stichting Kwest

18 - Het verzorgen van diverse publicaties op de website voor de ouders - Het voorbereiden van de knutselwerkjes met Pasen, Vaderdag, sinterklaas en de kerst voor groep de Peuterhof - Het ondersteunen tijdens het kerstfeest op groep de Peuterhof - Het opmaken van een jaarverslag Kwest Naaldwijk (DoReMi en KwestKids BSO) Dagopvang en BSO in Naaldwijk Naam functie: Carla Nijman voorzitter Karin Roctus penningmeester (tot dec. 2012) Patricia Helleman algemeen lid (vanaf dec. 2012) Nadine Damen secretaris Maaike Lens algemeen lid (afgevaardige CR) Miriam Oosterwijk algemeen lid Esther Nollen algemeen lid Bijeenkomsten De OC vergadert 5 keer per jaar in het bijzijn van de leidinggevende van KDV DoReMi en de leidinggevende BSO Kwest Naaldwijk. In 2012 werd de taak van penningmeester overgedragen. Helaas is, door het uittreden van een OC lid, de locatie Speelleerhorst (FunKids) niet meer vertegenwoordigd en hebben diverse oproepen in Kwestnieuwsbrieven en tijdens activiteiten geen nieuwe afgevaardigden voor de Speelleerhorst en de Regenboog geleverd. Op de Kwest website is uitgebreide informatie geplaatst over onze commissie en haar leden. Advisering Gedurende het hele jaar werd de OC geconsulteerd op vele punten; bijvoorbeeld verschillende veiligheids- en gezondheidsverslagen, KDV en BSO activiteiten, video interactiebegeleiding, GGD inspecties en communicatie vanuit de stichting/locatie. Ook de prijsverhoging voor 2013 werd in de OC behandeld, zodat onze afgevaardigde een stem uit kon brengen in de Cliëntenraad. Het advies was positief met de kanttekening om wellicht meer flexibiliteit in opvang te bieden en ook scenario s voor eventuele gunstige budgettaire ontwikkelingen te delen. Veiligheid en communicatie waren ook dit jaar weer prioriteit; het waren steeds terugkerende thema s in de vergaderingen. Voornamelijk vanwege een aantal voorvallen/klachten daarover; anderzijds omdat juist in deze economische recessie en de toenemende concurrentie, kwaliteit van opvang kritischer wordt bekeken. De OC gaf in dat kader advies over het juist verwelkomen van kinderen, een betere overdracht bij wisseling van leidsters en het uitzetten van kaders wat OC leden wel of niet verantwoord achten t.a.v. veiligheid. Eén lid van de OC keek voor elke vergadering het calamiteitenboek in om voorvallen te evalueren en eventueel te bespreken tijdens de vergadering. Ook werd actief gelobbyd met gemeente en politie om een hek om het openbare speeltuin naast DoReMi te laten plaatsen. Veiligheid en communicatie tussen ouder/kind en leidster blijven op de agenda in Jaarverslag stichting Kwest

19 7.4.3 KrisKras en Kwetternest Dagopvang, BSO, peuteropvang in Maasdijk Naam: functie Carolien Kortekaas voorzitter Anita Miedema penningmeester Cindy v.d. Lee secretaris Lianne Hofland algemeen lid (tot juni 2012) Joyce Hofland algemeen lid (tot juni 2012) Marco Kortekaas algemeen lid (afgevaardigde CR) Eva Hoeks algemeen lid Roos v.d. Stel algemeen lid Sandra v.d. Berg algemeen lid Thessa Steenks algemeen lid (vanaf juni 2012) Bijeenkomsten: De oudercommissie is dit jaar 5x bij elkaar gekomen, waarvan de laatste keer op verzoek van de leidinggevende en de directeur van Kwest. De leidinggevende is aanwezig bij de meeste vergaderingen van de oudercommissie als intermediair tussen kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/bso en de oudercommissie. Advisering De oudercommissie heeft positief geadviseerd op het voorstel om: de peutergroepen de groene kikkers en de witte zwanen op woensdagen samen te voegen, de kinderen van de gesubsidieerde peuteropvang in te delen in stamgroepen, vakantieopvang van de verlengde peuteropvangkinderen plaats te laten vinden bij het kinderdagverblijf. Verder is de oudercommissie nauw betrokken geweest bij de plannen m.b.t. de reorganisatie binnen Maasdijk en heeft zij in het belang van de kinderen adviezen en aanbevelingen gegeven naar de leidinggevende en de directeur toe. De oudercommissie heeft kennis genomen van alle pedagogische beleidsplannen en deze goedgekeurd. Ook heeft de oudercommissie voor de GGD vragenlijsten ingevuld en haar mening over de gang van zaken op het kinderdagverbljf KrisKras en BSO De Schakel gegeven. De oudercommissie heeft een negatief advies gegeven aan stichting Kwest betreffende de prijsverhoging voor Ouderavond De oudercommissie heeft de jaarlijkse ouderavond met als thema Mediawijsheid, 2 tot 12 jaar: van tv kijken tot internet georganiseerd. Gastspreker Wilma Hokke heeft deze avond verzorgd. Zij heeft de ouders deze avond weten te boeien over dit zeer actuele onderwerp. De opkomst was helaas laag, maar we kunnen wel terugkijken op een zeer interessante en leerzame avond. Besteding vrijwillige ouderbijdrage De oudercommissie heeft begin van het jaar een bijdrage kunnen geven aan het BSO slaapfeest. De vrijwillige ouderbijdrage gebruikt voor een attentie aan de medewerkers op de dag van de leidsters en met Kerst en aan sinterklaascadeautjes voor de kinderen van 0-4 jaar. Bij speciale gelegenheden (ziekte, bevalling, huwelijk) worden er kaarten of attenties verzorgd. De 5 leidsters waarvan in 2013 afscheid moet worden genomen, hebben een kaart met daarop een sterkte wens ontvangen namens de oudercommissie. Jaarverslag stichting Kwest

20 7.4.4 Samsam Dagopvang, gesubsidieerde en verlengde peuteropvang Naaldwijk Naam functie Chantal Arnoldus voorzitter Saskia v.d. Ende penningmeester Puck Sosef secretaris: Michele Staal algemeen lid: Wendy van Zebben algemeen lid: Ilse Olsthoorn algemeen lid: Astrid Kemper algemeen lid: Wendy van Zebben algemeen lid (tot ) Activiteiten 2012: Advies uitgegeven verbetering finaniciele situatie Samsam/ Kwest; Advies uitgegeven over de nieuwe groepen(babygroep en buitengroep); Advies uitgegeven over de veranderingen januari 2012; Advies uitgegeven over de concept begroting 2013; Ondertekening aangepast oudercommissie reglement en mandatering; Assistentie verlenen bij het zomerfeest juni 2012; Attenties verzorgen bij jubilea of bijzondere gebeurtenissen van de leidsters/oc leden; Jaarverslag 2011 oudercommissie BSO Kwestival Buitenschoolse opvang in Wateringen Naam functie Miranda Duijnisveld voorzitter Petra Janssens penningmeester (tot eind 2012) Mariska Scholte secretaris vacature Activiteiten/ Advies In 2012 is er overleg geweest over de volgende onderwerpen: - Advies verbouwing Mariaschool / samenvoeging met de Kijckert tot brede school. In dit gebouw komen onder meer twee lokalen beschikbaar voor Kwestival. Deze lokalen zullen ontwikkeld worden als dubbelfunctie, door deze overdag als leslokaal te gebruiken en na schooltijd als BSO lokaal. De oudercommissie zet zich er voor in dat de schoolsfeer in BSO tijd wordt omgezet in een huiskamersfeer, zodat kinderen niet het gevoel hebben in een klaslokaal te zitten. - Advies over tijdig informeren ouders m.b.t. verbouwing. - Advies over extra budget tijdens verbouwing voor uitjes i.v.m. de beperkte BSO ruimte in de aula - Advies vakantie activiteiten, o.a. ook buiten de locatie. - Advies pedagogisch werkplan - Attentie medewerkers dag van de leidster - Sinterklaas cadeautjes voor de BSO - Voorbereiding BSO feest en een thema avond voor ouders. Dit zal in 2013 gaan plaatsvinden. Jaarverslag stichting Kwest

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al.

RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al. Verkenning aanpak Gezonde Kinderopvang Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een aanpak Gezonde Kinderdagverblijven en Gezonde Peuterspeelzalen RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al. Verkenning

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel INHOUD 2 Inleiding 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Samenwerking Sociale Diensten gemeenten Haaren en Boxtel Interview met Lia van Baest 11 Opleiding,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie