E-brief Personeel 17 mei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-brief Personeel 17 mei"

Transcriptie

1 E-brief Personeel 17 mei PERSONEEL Uitslag Sociale Verkiezingen Op 11, 12 en 13 mei vonden de Sociale Verkiezingen plaats op de VUB. Klik hier voor een overzicht van de verkozenen die de komende vier jaar de belangen van de VUBwerknemer zullen verdedigen. Vierde editie personeelsbarbecue op donderdag 3 juni Het rectoraat van de VUB nodigt dit jaar voor de vierde keer de personeelsleden van beide campussen uit voor de reuzenbarbecue op het einde van het academiejaar. Deze BBQ vindt plaats op donderdag 3 juni vanaf 12u00 op de grasvelden rond het gebouw M, Campus Etterbeek. De personeelsleden kunnen er genieten van hun eigen bak- en braadwerk. Tijdens deze namiddag wordt er op ontspannende wijze teruggeblikt op het academiejaar dat stilaan op z n einde loopt. Het is een gezellig samenzijn onder collega s en vrienden, voorzien van muzikale animatie. De Dienst Evenementen zorgt voor een basisuitrusting: barbecuestel, houtskool, plooitafels en stoelen. De deelnemende groepen zorgen zelf voor barbecuevlees, groenten, sauzen, drank, bestekken, borden, Inschrijven kan tot en met 28 mei. Voor meer informatie en inschrijvingen kan u terecht bij de Dienst Evenementen, tel: 02/ of 02/ , VUB-kinderdagverblijf locatie van persconferentie Kind & Gezin Het VUB-kinderdagverblijf wordt op 24 mei door Kind & Gezin gebruikt als locatie voor een persconferentie, waarop een belangrijk pedagogisch project voor de kwaliteitszorg in de kinderopvang in Vlaanderen wordt gelanceerd. Dit project heeft betrekking tot het welbevinden en de betrokkenheid van het kind van 0 tot 3 jaar in de kinderopvang. Het onderzoek hiernaar werd gedaan door professor Laevers (KUL) met een nieuw screeningsinstrument als resultaat. Toch wel een hele eer voor het VUB-kinderdagverblijf om door Kind & Gezin uitgekozen te worden als locatie. Het VUB-kinderdagverblijf biedt plaats aan 63 kinderen en werd in 2002 voor ruim 2 miljoen euro volledig vernieuwd. Meer informatie vindt u op

2 Foto s Campus Event Jette Op 8 mei vond het Campus Event Jette Naar ieders smaak plaats. Ondanks het grauwe weer, werd het een sfeervolle dag. De belangstelling voor de VUB-opleidingen arts, farmaceutische wetenschappen, biomedische wetenschappen, medisch-sociale wetenschappen, gerontologie, revalidatiewetenschappen & kinesitherapie was naar behoren. Ook de VIP s waren talrijk aanwezig: minister Adelheid Byttebier, Sven Gatz, David Steegen (woordvoerder van Guy Vanhengel), Benoît Gosselin (Schepen van Sport van de gemeente Jette), Pascal Dufour (Schepen van Elsene), vertegenwoordigers van de Provinciale Hogeschool Limburg (onderwijspartner van de VUB),. Louis Thielemans (gedelegeerd bestuurder AZ-VUB), Benjamin Van Camp (rector VUB), en Geert Diepers (Voorzitter Raad van Bestuur Sportopolis) waren aanwezig als gastheren. Klik hier voor enkele sfeerfoto s. STUDENTEN Neem deel aan een panelgesprek over de strijd tegen armoede in Sub-Sahara Afrika Sarah Karinge, een PhD-studente uit Kenia, onderzoekt momenteel de rol van verschillende communicatieprocessen in de strijd tegen armoede in Sub-Sahara Afrika. Ze is op zoek naar studenten afkomstig van Sub-Sahara Afrika om deel te nemen aan een debat (voertaal = Engels) over ontwikkelingsonderwerpen. Indien je geïnteresseerd bent, kan je een mail sturen naar ONDERWIJS Dag van de Onderwijsvernieuwing op 27 mei Campus Jette De Dag van de Onderwijsvernieuwing, een gezamenlijk initiatief van VUB en Erasmushogeschool, staat voor de deur. Het evenement, dit jaar de 3 e editie, vindt plaats op 27 mei op Campus Jette. Onderwijsvernieuwing zit in de lift! In 2002 werd op de eerste Dag van de Onderwijsvernieuwing Een andere kijk op leren voor het voetlicht gebracht. VUB en EhB-collega s toonden elkaar hun innovatieve projecten. In 2003 zijn onder het motto Een kwestie van evenwicht thema s bewerkt over competenties in het hoger onderwijs, competentiegericht evalueren en werkdrukbeheersing. Nu, 2004, staan de nieuwe bachelorprogramma s volop in de steigers. Onderwijsvernieuwing is geen eilandgebeuren meer. Met de invoering van bacheloropleidingen en flexibilisering zijn alle onderwijsgevenden betrokken partij. In hun Onderwijsontwikkelingsplan hebben VUB en EhB bachelor- en masterhervorming, flexibilisering en onderwijsvernieuwing met elkaar verbonden. Onderwijsvernieuwing zit dus op allerlei niveau s in de lift. Voor meer informatie kan u terecht op

3 Studienamiddag Elektronisch toezicht: Heden en toekomst op 4 juni Op vrijdag 4 juni organiseert de Vakgroep Criminologie van de VUB een studienamiddag over het Elektronisch Toezicht. In het verleden werd deze maatregel door de overheid gepromoot als een zinvol alternatief voor de gevangenisstraf. Het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht neemt de coördinatie van de uitvoering van deze maatregel op zich. Deze uitvoering is echter vrij complex en de verschillende toepassingsmodaliteiten staan nog ter discussie. De Vakgroep Criminologie vond de tijd dan ook rijp om een studienamiddag te organiseren, waarop verschillende sprekers het thema belichten: Sonja Snacken, Vakgroep Criminologie VUB, Dan Kaminski, Ecole de Criminologie UCL, Ralf Bas, Directeur Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht, Mike Nellis, University of Birmingham (UK) en Kristel Beyens, Vakgroep Criminologie VUB. De studienamiddag wordt afgesloten met een uiteenzetting over de toekomst van het Elektronisch Toezicht in België, gehouden door Laurette Onkelinx, minister van Justitie. Voor meer informatie kan u terecht op Colloquium Language, Attitudes and Education in Multilingual Cities op 27 en 28 mei Op 27 en 28 mei vindt in het Paleis der Academiën te Brussel het internationaal colloquium Language, Attitudes and Education plaats. Dit colloquium wordt georganiseerd door het Centre for Interdisciplinary Study Brussels (BRUT) en het Centre for Linguistics (CLIN) en heeft de bedoeling de rol van onderwijs in meertalige vaardigheden en gedragingen in ontwikkeling te onderzoeken. En dit binnen verschillende stedelijke omgevingen. Er wordt o.m. aandacht besteed aan de rol van onderwijs in taalontwikkeling en taalbeheersing, linguïstisch en cultureel pluralisme, onderwijsbehoeften en antwoorden, Voor een meer informatie klik hier. ONDERZOEK Sneller testen van embryo s (HLA-typering) helpt zieke broer of zus redden Onderzoekers aan de VUB hebben een snelle methode ontwikkeld om HLA-typering op embryo's opmerkelijk sneller uit te voeren. HLA zijn eiwitten die een centrale rol spelen in het immuunsysteem en onder meer van belang zijn bij afstoting na transplantatie. Die afstoting gebeurt wanneer het HLA niet-identiek is aan dat van de persoon waar de cellen of organen ingeplant worden. Bij families waar een erfelijke ziekte voorkomt die de vorming van bloedcellen en/of het immuunsysteem aantast, wordt een aangetast kind het best behandeld met beenmergcellen van een HLA-identieke gezonde broer of zus. Wanneer die er niet is, kan nu een geschikte donor geselecteerd worden door HLAtypering op embryo's uit te voeren (de kans op een HLA-identiek gezond embryo is 3 op 16). Lees het persbericht.

4 Basiswoordenboek Vlaamse Gebarentaal-Nederlands/ Nederlands-Vlaamse Gebarentaal op het internet Vandaag wordt tijdens een persconferentie aan de Universiteit Gent het allereerste woordenboek Vlaamse Gebarentaal-Nederlands/Nederlands-Vlaamse Gebarentaal voorgesteld. Het gaat om een vertalend woordenboek: voor Nederlandse woorden kunnen de overeenstemmende gebaren uit de Vlaamse Gebarentaal opgezocht worden en omgekeerd: voor gebaren uit de Vlaamse Gebarentaal kan worden gezocht wat de Nederlandse vertaling is. Dit woordenboek is het resultaat van een samenwerking tussen drie Vlaamse universiteiten (de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen) en de Vlaamse Dovengemeenschap. Het digitale woordenboek bevat momenteel gebaren, maar wordt nog altijd uitgebreid. Het is voor iedereen toegankelijk op het internet. OPGELET: juiste url wordt deze namiddag bekend gemaakt. Bij de totstandkoming van het woordenboek zijn drie VUB-onderzoekers verbonden aan de Vakgroep Germaanse Talen betrokken (geweest). Eline Vanhecke werkte als onderzoeksmedewerkster aan het taalkundige luik van het Project Beleidsgericht Onderzoek De dovengemeenschap in Vlaanderen: doorlichting, sensibilisering en standaardisering van de Vlaams Gebarentaal dat de eerste voorbereidende fase van het woordenboek betekende. Diane Boonen, Dove onderzoeksmedewerkster aan de VUB, stak haar collega aan de Universiteit Gent waar nodig een handje toe en Myriam Vermeerbergen was en is als co-promotor betrokken bij alle fasen van het werk. Voor meer informatie over dit woordenboek -of over onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaalkan u terecht bij Myriam Vermeerbergen, tel: 02/ , Boek Intermodaal binnenvaartverkeer van Cathy Macharis en Alain Verbeke legt economische en strategische aspecten van het intermodaal binnenvaartvervoer in Vlaanderen bloot Binnenvaartvervoer geeft minder luchtvervuiling, energieverbruik, geluidsoverlast en verkeersongevallen dan het wegvervoer. Maar kan dit transportalternatief een oplossing bieden voor de dichtslibbende wegen? Prof. Dr. Cathy Macharis en Prof. Dr. Alain Verbeke verbonden aan de Vakgroep Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid van de VUB, faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen, Managementschool Solvay, geven in hun boek Intermodaal binnenvaartverkeer de economische en strategische aspecten van het intermodaal binnenvaartvervoer in Vlaanderen weer en gaan op zoek naar nieuwe opportuniteiten voor een verdere groei. Lees het persbericht.

5 Doctoraatsonderzoek naar taalplanning in de 'lange negentiende eeuw ' ' Lange tijd werd aangenomen dat de meest rigide verfransingspolitiek ten tijde van de Franse bezetting ( ) gevoerd is. Het doctoraatsonderzoek dat Jetje De Groof onlangs verdedigde aan de vakgroep Germaanse Talen van de VUB, toont echter aan dat de verfransingspolitiek in de eerste decennia na 1830 veel ingrijpender was. De periode rond 1830 was voor Vlaanderen in alle opzichten een taalpolitiek sleutelmoment. Het was immers in die periode dat de taalkwestie in de Zuidelijke Nederlanden gepolitiseerd werd. De linguïstische competentie om taalplanningsmaatregelen uit te voeren is altijd aanwezig geweest, maar de wil om dit te doen was er veel minder, zo stelt Jetje De Groof. Dat het Nederlands het moest afleggen tegen het Frans had vooral met attitudes te maken en veel minder met het gebrek aan kennis van de taal. Dit gegeven heeft dan ook een cruciale rol gespeeld in het al dan niet aanvaarden van taalplanningsmaatregelen. Jetje De Groof toont met haar doctoraat ook aan dat er van de taalfaciliteiten, zoals gewaarborgd door de taalwetgeving, in België geen gebruik gemaakt werd zolang daar geen aanmoedigingsbeleid met economische implicaties tegenover stond. Ook dat had met de heersende attitudes te maken. Lees het persbericht. Support Kwalitatief onderzoek : Kick-off maandag 24 mei van 13u30 tot 16u00 Op maandag 24 mei vindt er op de VUB een eerste samenkomst plaats voor VUBjunioronderzoekers (uit alle disciplines) van wie het onderzoek eerder kwalitatief dan kwantitatief georiënteerd is. De bedoeling en aanpak zijn tweeërlei. In een eerste luik wordt de deelnemer aangezet tot een denkoefening over de fundamenten van zijn of haar onderzoek; in een tweede deel wordt in groepjes bekeken welke de typische problemen zijn die zich kunnen voordoen in een kwalitatief onderzoeksproces en op welke manier hieraan een antwoord geboden kan worden vanuit VUB-centraal. Uitgebreide informatie vindt u op Deelname is gratis, maar inschrijven is, gezien het interactieve tweede deel, verplicht. Dat kan online via bovenstaande link. Voor meer informatie kan u terecht bij Dhr. Filip Callewaert, tel: 02/ , Ontmoetingsdag georganiseerd door de Commission Universitaire pour le Développement op 24 mei De Commission Universitaire pour le Développement (CUD), de Franstalige tegenhanger van het VLIR-UOS-sectretariaat, organiseert op 24 mei in het Paleis van de Academiën in Brussel een Journée d échanges met als titel Quand l université et le politique se rencontrent au service du développement: apport croisés aux stratégies d intervention. Het programma van die dag heeft als belangrijkste items: Présentation du GRAP Modalités et instruments de coopération en appui aux politiques sectorielles (GRAP-SWAP), Présentation du GRAP Groupe de recherche en appui aux politiques de paix (GRAPAX), Présentation du GRAP Organisation des Sociétés civiles (OSC) au Sud: développement, économie sociale et coopération en Démarrage des trois tables

6 rondes: présentation détaillée des points-clés de chaque GRAP. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 17 mei bij mevr. Fanny Bernard, tel: 02/ , Deelname is gratis. ASSOCIATIE Tetrafonds investeert zes miljoen euro in samenwerking tussen universiteiten / hogescholen en bedrijven De Vlaamse regering heeft, op voorstel van de Vlaamse minister van Wetenschappen en Technologische Innovatie Dirk Van Mechelen, haar definitiever goedkeuring gegeven aan het reglementair besluit dat een nieuw programma vastlegt voor technologiegedreven kennisoverdracht vanuit hogescholen en universiteiten naar bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Vlaamse regering voorziet voor dit nieuwe TETRAfonds een jaarlijks budget van ongeveer 6 miljoen euro. Het TETRA-fonds (Technologie TRAnsfer-Fonds) bouwt voort op de resultaten van het HOBU-fonds dat de voorbije jaren is uitgegroeid tot een groot succes. Door de goede samenwerking tussen de hogeschooldepartementen en de universiteitslaboratoria is wellicht ook het associatieproces tussen hogescholen en universiteiten vergemakkelijkt. Het Tetra-Fonds laat toe dat hogescholen en/of universiteiten tweejarige onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uitvoeren, eventueel in samenwerking met andere organisaties, om problemen op middellange termijn op te lossen. De resultaten moeten innovatief en nuttig zijn voor een brede groep bedrijven, die deze resultaten moeten kunnen gebruiken in economische en/of maatschappelijke relevante producten of diensten. Oud-studenten RITS winnaars Joseph Plateauprijzen 2003 Julie De Clercq en Erik Van Looy vielen in de prijzen bij de uitreiking van de Joseph Plateauprijzen Beide laureaten zijn oud-studenten van het RITS, waar Erik Van Looy ook geruime tijd les gaf. De kortfilm Mayra, het afstudeerproject dat Julie De Clercq vorig jaar maakte aan het RITS, afstudeerrichting Film, kreeg de Plateauprijs voor De beste Belgische kortfilm. Julie De Clercq sleepte met deze film ook al andere prijzen in de wacht, waaronder de Canvasprijs voor de Beste Korte Fictiefilm Eerder won ze al met La vie en rose de eerste prijs op het 2002 Courtisane Filmfestival in Gent. Erik Van Looy boekt met zijn film De Zaak Alzheimer niet enkel succes bij het grote publiek, ook de filmcritici zijn lovend. De film won vijf Joseph Plateauprijzen, waaronder beste regie en beste scenario. De Plateauprijzen zijn een initiatief van het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen-Gent. De filmprijzen worden toegekend op basis van een enquête bij professionelen en critici uit de Belgische film- en televisiewereld.

7 CULTUUR Film Cuba Feliz op woensdag 19 mei om 21u00 in het Kultuurkaffee Cuba Feliz vertelt het verhaal van een oude Cubaanse straatzanger Gallo die een droom heeft gehad. Gallo besluit zijn droom achterna te reizen en doorkruist zijn vaderland Cuba. In zijn zwervende bestaan komt hij overal muziek tegen: op straat, in treinen, in achterbuurten en op drukke dorpspleinen. Hij beweegt zich tussen de sterren van de salsa, de jonge rappers van de arme wijken, orkesten met vurige oude mensen, bolerozangeressen, improviserende jazzlui en feestvierende dorpsbewoners. Hij ontmoet muzikanten die hem met open armen ontvangen en begeleiden. Gallo ontdekt de lach in de muziek, de dans, de improvisatie, de emotie van trompetten of een simpel refrein dat men onder vrienden neuriet. Deze magische momenten verwerkt hij in oude en nieuwe liedjes. Uiteindelijk heeft Gallo heel Cuba doorgereisd, maar op het einde van zijn droom is hij op dezelfde plaats als waar hij begonnen is, met zijn sigaret in zijn mond De schepen komen en gaan in de haven van Havana, net zoals oude dromen. Het Cubaanse leven blijkt niet altijd zo vrolijk als de Cubaanse muziek Een regie van Karim Didri, met Miguel Del Morales, Pepim Vaillantm Mirta Gonzales,... Tentoonstelling Future Scales van 27 mei (18u00) tot 13 juni in GUN the Shooting Gallery - Antwerpen Voor een onderzoeksproject over toekomstvisies, ontwikkeld in samenwerking met de Vakgroep SOCO en de studiegroep TESA aan de ESP faculteit van de VUB, trokken Dr. Maya van Leemput en fotograaf Bram Goots tussen juni 2000 en oktober 2003 dertig maanden lang de wereld rond met twee ligfietsen en de nodige technologie. Ze reisden door 30 landen verspreid over vijf continenten. In interviews met meer dan 300 gesprekspartners blikten ze vooruit naar gedroomde en gevreesde, realistische en imaginaire toekomstscenario s. In Future Scales bieden ze een selectie foto s en uittreksels uit interviews op video en in tekst aan. Het verzamelde materiaal geeft een indruk van de diversiteit die ze aantroffen en meteen ook van het effect dat hun vragen over de toekomst kunnen hebben. Tijdens het openingsweekend houden Bram Goots en Maya Van Leemput vraaggesprekken met bezoekers. Het daaropvolgende weekend organiseren ze Shoot the Future, een event rond de zin en de onzin van over de toekomst denken. Tijdens het laatste weekend worden met Visioning Antwerpen toekomstvisies besproken voor de stad waar de tentoonstelling plaatsvindt en kunnen er, als er nieuwe kandidaten zijn, opnieuw openbare interviews plaatsvinden. De tentoonstelling vindt plaats in GUN the Shooting Gallery, Solvynstraat 3, 2018 Antwerpen. Voor meer informatie kan u terecht bij Maya Van Leemput,

8 PERSONALIA VUB-ers Mahjouba Hamddan Lachkar en Karen Pien laureaten van beurzen van de Belgische Stichting Roeping De Belgische Stichting roeping reikt jaarlijks vijftien beurzen uit van euro om Belgische jongeren tussen 18 en 30 jaar aan te moedigen hun roeping te vervullen. De beurzen dienen om een project dat reeds werd opgestart vooruit te helpen of te voltooien. Voor de promotie 2004 werden 220 kandidaturen ingediend, waaruit Mahjouba Hamddan Lanchkar en Karen Pien als laureaten gekozen werden. Mahjouba Hamddan Lanchkar werkt als verpleegkundige en diabetes-educator in het kinderdiabetes-team van het AZ- VUB en Karen Pien wijdde haar doctoraat aan de VUB aan forensische entomologie. De roeping van Mahjouba Hamddan Lanchkar bestaat erin een groep jonge patiëntjes die lijden aan type 1 diabetes te begeleiden, zodat ze dezelfde kansen krijgen als de Belgische kinderen met die ziekte. Met de hulp van de Belgische Stichting Roeping kan ze dit project opstarten en uitwerken. Karen Pien wil twee wetenschappelijke disciplines met elkaar combineren, met name de geneeskunde en de insectenleer of entomologie. Met de beurs van de Stichting hoopt ze beide wetenschappelijke disciplines nog dichter bij elkaar te brengen. Hiervoor heeft ze een klimatologische kweekkamer voor insecten nodig. Daarnaast wil ze nog een vervolmakingsopleiding volgen bij internationaal vermaarde entomologen in het buitenland. VUB-ster Veerle Goossens ontvangt Solvay Award Veerle Goossens van de faculteit Wetenschappen van de VUB ontvangt op 26 mei een Solvay Award voor haar licentiaatsverhandeling Fysicochemische karakterisatie van Aluminiumdeeltjes, waarin ze de karakterisatie van de aluminiumdeeltjes, zowel op het gewalste aluminiumoppervlak als in de wasolie, onderzocht. Er werd tevens een nieuwe methode voorgesteld om de verontreinigingsgraad van een aluminiumplaatje te bepalen. Dit onderzoek leidde tot een beter begrip van de reacties die plaatsgrijpen tussen koudwasolie en het aluminiumoppervlak. Deze kennis kan aangewend worden om in de toekomst oppervlaktefouten veroorzaakt door deze deeltjes tot een minimum te herleiden. Een Solvay Award wordt uitgereikt aan een zeer verdienstelijke verhandeling in de scheikunde, zowel in de wetenschappen, als de toegepaste wetenschappen, om startende vorsers aan te moedigen in hun onderzoekscarrière.

9 GEZOCHT materiaal voor Ghana Prof. E. Boon organiseert projecten rond duurzame ontwikkeling in Ghana. De Lijn schonk hem een autobus die in de toekomst het land zal rondrijden om met nog meer doeltreffendheid de projecten te kunnen realiseren. De bus zal binnenkort naar Ghana worden verscheept. Het is de bedoeling om de bus niet leeg richting Afrika te sturen, maar gevuld met materiaal dat ginds nuttig kan worden gebruikt. Volgend materiaal wordt aanvaard: kledij, boeken (Engels, Frans), kantoormateriaal (oude computers, printers, canon kopieertoestellen, ), keukenmateriaal, tuinmateriaal, fietsen, motorfietsen, wetenschappelijke toestellen, De kleinere zaken dienen goed te worden ingepakt voor verzending met aan de buitenzijde een lijst van de inhoud. Gelieve uw materiaal te bezorgen op de vakgroep Menselijke Ecologie op de campus Jette van 3 tot 13 juni. Meer informatie kan u bekomen bij Prof. E. Boon, of bij Dimitri Devuyst, milieucoördinator, tel: 02/ of 02/ , proefpersonen voor reactietijdexperiment Voor haar doctoraatsonderzoek is Natacha Deroost op zoek naar proefpersonen die willen deelnemen aan een reactietijdexperiment. Deze taak wordt uitgevoerd op computer en duurt ongeveer een half uur. Iedereen, behalve studenten psychologie, tussen 18 en 30 jaar komt in aanmerking om deel te nemen. Het experiment vindt plaats op maandag 17 en dinsdag 18 mei in het Laboratorium van de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (3B201, gebouw B, VUB-Campus Etterbeek), telkens stipt op het uur tussen 09u00 en 11u00 en 13u00 en 16u00. Inschrijven kan via naar of telefonisch op het nummer 02/ Bij deelname ontvangt u een verplaatsingsvergoeding van 5 euro.

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie 20 JAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SPECIALE EDITIE - DECEMBER 2006 CONTACT Vrije Universiteit Brussel Departement Research & Development Cel Wetenschapscommunicatie

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN INHOUD Aan tafel 4 Alarm 6 Samen uit!

Nadere informatie

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september.

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september. Jaargang 4 nr. 2 juni, juli, augustus 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Lancering Jongerensite Project Revalidatierobotica II Met 9 PmMS naar Machu Picchu MS-week: 10-16 september

Nadere informatie

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010 Foto: Eric Vercammen 2010 Inhoud Edito 3 Sociale dienst: jaar 3 - uitwerking beleidsplan 2008-2010 4 Provinciale werking 9 Fondsenwerving, communicatie en sensibilisatie 14 Projecten 19 Sociaal MS-fonds

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010

partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010 partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010 Voorwoord Alweer een jaar voorbij, alweer een onuitputtelijke lijst van activiteiten waar alle medewerkers van de Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

Anti-Spam oplossing operationeel op de centrale mailserver. Fitnesscentrum vroeger dicht en jaarlijkse zwemmarathon op 15 december

Anti-Spam oplossing operationeel op de centrale mailserver. Fitnesscentrum vroeger dicht en jaarlijkse zwemmarathon op 15 december E-Brief 13 december Personeel Personeel Nog twee nachtjes slapen. en de Vrije Universiteit Brussel lanceert haar nieuwe huisstijl! Op woensdag 15 december zal je kennismaken met onze nieuwe look. Dit is

Nadere informatie

modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie

modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 10 Decaan Actief Leren prof. Els Boshuizen: Iedereen moet slagen 14 Studentenraad: Open Universiteit

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging nr. 3 augustus - september 2012 Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging Frans Dieryck 18 IN DE KIJKER 02 Smurfit Kappa Turnhout 17 oktober VIK-Kempen Gerechtsgebouw en MAS Antwerpen

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy Meer dan ooit Europa p. 7

berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy Meer dan ooit Europa p. 7 EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 66 ste jaargang oktober - november - december 2010 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy

Nadere informatie

Studente wint award. studentenprojecten

Studente wint award. studentenprojecten In dit nummer: Interview strategisch plan Jan Smets Evenement viering Max Havelaar Opleiding virtueel vertaalbureau Internationaal Valencia en Oekraïne TIJDSCHRIFT van het University College Hogeschool-Universiteit

Nadere informatie

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek.

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek. UCF en Fryske Akademy INTERVIEW MET HANNO BRAND pagina 7 Onderzoek EENDENKROOS ALS NIEUW GEWAS pagina 6 VERBINDT JAARGANG 3 NUMMER 1 EDITIE LENTE 2014 WWW.UCF.NL @UCFFRYSLAN Wereldwijd behoren toerisme

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Pop-up Business Center

Pop-up Business Center Vlaanderen FLANDERS INVESTMENT & TRADE is Internationaal Ondernemen Wedstrijd Pop-up Business Center Ontwerp een concept, voor een State of the Art reizende module, ter promotie van het Vlaamse bedrijfsleven

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

E-brief Personeel PERSONEEL. Nieuw VUB-Intranet

E-brief Personeel PERSONEEL. Nieuw VUB-Intranet E-brief Personeel PERSONEEL Nieuw VUB-Intranet Steeds meer diensten ervaren de noodzaak om informatie voor de VUB-gemeenschap onder elektronische vorm ter beschikking te stellen. Daarom stelt het AIV een

Nadere informatie

Interview met minister Marleen Vanderpoorten

Interview met minister Marleen Vanderpoorten Verschijnt 14-daags, uitgez. juli en aug. Afgiftekantoor Hasselt 1 België-Belqique P.B. 3500 Hasselt 1 12/39 11 januari 2001 nr 1 * twaalfde jaargang 7 Interview met minister Marleen Vanderpoorten N I

Nadere informatie

Cursus publieksonderzoek voor kleine en middelgrote musea

Cursus publieksonderzoek voor kleine en middelgrote musea Cursus publieksonderzoek voor kleine en middelgrote musea Inhoudsopgave Inleiding De cursus publieksonderzoek voor kleine en middelgrote musea Deel 1. Waarom publieksonderzoek 1.1. Publiek 1.2. Doelgroepen

Nadere informatie

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1 Zonder omwegen 8JAARVERSLAG POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid > POD MI 2008 1 INHOUD Voorwoord 3 1 Vooruitkijken 4 2 Het beleid voorbereiden 8 3

Nadere informatie

ONICI NIEUWSBRIEF. Jaargang 12, n 24 December 2014

ONICI NIEUWSBRIEF. Jaargang 12, n 24 December 2014 ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie ONICI NIEUWSBRIEF Jaargang 12, n 24 December 2014 WELKOM In deze 24 ste Nieuwsbrief van ONICI kun je lezen dat 2015 een heel druk jaar wordt

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie