E-brief Personeel 17 mei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-brief Personeel 17 mei"

Transcriptie

1 E-brief Personeel 17 mei PERSONEEL Uitslag Sociale Verkiezingen Op 11, 12 en 13 mei vonden de Sociale Verkiezingen plaats op de VUB. Klik hier voor een overzicht van de verkozenen die de komende vier jaar de belangen van de VUBwerknemer zullen verdedigen. Vierde editie personeelsbarbecue op donderdag 3 juni Het rectoraat van de VUB nodigt dit jaar voor de vierde keer de personeelsleden van beide campussen uit voor de reuzenbarbecue op het einde van het academiejaar. Deze BBQ vindt plaats op donderdag 3 juni vanaf 12u00 op de grasvelden rond het gebouw M, Campus Etterbeek. De personeelsleden kunnen er genieten van hun eigen bak- en braadwerk. Tijdens deze namiddag wordt er op ontspannende wijze teruggeblikt op het academiejaar dat stilaan op z n einde loopt. Het is een gezellig samenzijn onder collega s en vrienden, voorzien van muzikale animatie. De Dienst Evenementen zorgt voor een basisuitrusting: barbecuestel, houtskool, plooitafels en stoelen. De deelnemende groepen zorgen zelf voor barbecuevlees, groenten, sauzen, drank, bestekken, borden, Inschrijven kan tot en met 28 mei. Voor meer informatie en inschrijvingen kan u terecht bij de Dienst Evenementen, tel: 02/ of 02/ , VUB-kinderdagverblijf locatie van persconferentie Kind & Gezin Het VUB-kinderdagverblijf wordt op 24 mei door Kind & Gezin gebruikt als locatie voor een persconferentie, waarop een belangrijk pedagogisch project voor de kwaliteitszorg in de kinderopvang in Vlaanderen wordt gelanceerd. Dit project heeft betrekking tot het welbevinden en de betrokkenheid van het kind van 0 tot 3 jaar in de kinderopvang. Het onderzoek hiernaar werd gedaan door professor Laevers (KUL) met een nieuw screeningsinstrument als resultaat. Toch wel een hele eer voor het VUB-kinderdagverblijf om door Kind & Gezin uitgekozen te worden als locatie. Het VUB-kinderdagverblijf biedt plaats aan 63 kinderen en werd in 2002 voor ruim 2 miljoen euro volledig vernieuwd. Meer informatie vindt u op

2 Foto s Campus Event Jette Op 8 mei vond het Campus Event Jette Naar ieders smaak plaats. Ondanks het grauwe weer, werd het een sfeervolle dag. De belangstelling voor de VUB-opleidingen arts, farmaceutische wetenschappen, biomedische wetenschappen, medisch-sociale wetenschappen, gerontologie, revalidatiewetenschappen & kinesitherapie was naar behoren. Ook de VIP s waren talrijk aanwezig: minister Adelheid Byttebier, Sven Gatz, David Steegen (woordvoerder van Guy Vanhengel), Benoît Gosselin (Schepen van Sport van de gemeente Jette), Pascal Dufour (Schepen van Elsene), vertegenwoordigers van de Provinciale Hogeschool Limburg (onderwijspartner van de VUB),. Louis Thielemans (gedelegeerd bestuurder AZ-VUB), Benjamin Van Camp (rector VUB), en Geert Diepers (Voorzitter Raad van Bestuur Sportopolis) waren aanwezig als gastheren. Klik hier voor enkele sfeerfoto s. STUDENTEN Neem deel aan een panelgesprek over de strijd tegen armoede in Sub-Sahara Afrika Sarah Karinge, een PhD-studente uit Kenia, onderzoekt momenteel de rol van verschillende communicatieprocessen in de strijd tegen armoede in Sub-Sahara Afrika. Ze is op zoek naar studenten afkomstig van Sub-Sahara Afrika om deel te nemen aan een debat (voertaal = Engels) over ontwikkelingsonderwerpen. Indien je geïnteresseerd bent, kan je een mail sturen naar ONDERWIJS Dag van de Onderwijsvernieuwing op 27 mei Campus Jette De Dag van de Onderwijsvernieuwing, een gezamenlijk initiatief van VUB en Erasmushogeschool, staat voor de deur. Het evenement, dit jaar de 3 e editie, vindt plaats op 27 mei op Campus Jette. Onderwijsvernieuwing zit in de lift! In 2002 werd op de eerste Dag van de Onderwijsvernieuwing Een andere kijk op leren voor het voetlicht gebracht. VUB en EhB-collega s toonden elkaar hun innovatieve projecten. In 2003 zijn onder het motto Een kwestie van evenwicht thema s bewerkt over competenties in het hoger onderwijs, competentiegericht evalueren en werkdrukbeheersing. Nu, 2004, staan de nieuwe bachelorprogramma s volop in de steigers. Onderwijsvernieuwing is geen eilandgebeuren meer. Met de invoering van bacheloropleidingen en flexibilisering zijn alle onderwijsgevenden betrokken partij. In hun Onderwijsontwikkelingsplan hebben VUB en EhB bachelor- en masterhervorming, flexibilisering en onderwijsvernieuwing met elkaar verbonden. Onderwijsvernieuwing zit dus op allerlei niveau s in de lift. Voor meer informatie kan u terecht op

3 Studienamiddag Elektronisch toezicht: Heden en toekomst op 4 juni Op vrijdag 4 juni organiseert de Vakgroep Criminologie van de VUB een studienamiddag over het Elektronisch Toezicht. In het verleden werd deze maatregel door de overheid gepromoot als een zinvol alternatief voor de gevangenisstraf. Het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht neemt de coördinatie van de uitvoering van deze maatregel op zich. Deze uitvoering is echter vrij complex en de verschillende toepassingsmodaliteiten staan nog ter discussie. De Vakgroep Criminologie vond de tijd dan ook rijp om een studienamiddag te organiseren, waarop verschillende sprekers het thema belichten: Sonja Snacken, Vakgroep Criminologie VUB, Dan Kaminski, Ecole de Criminologie UCL, Ralf Bas, Directeur Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht, Mike Nellis, University of Birmingham (UK) en Kristel Beyens, Vakgroep Criminologie VUB. De studienamiddag wordt afgesloten met een uiteenzetting over de toekomst van het Elektronisch Toezicht in België, gehouden door Laurette Onkelinx, minister van Justitie. Voor meer informatie kan u terecht op Colloquium Language, Attitudes and Education in Multilingual Cities op 27 en 28 mei Op 27 en 28 mei vindt in het Paleis der Academiën te Brussel het internationaal colloquium Language, Attitudes and Education plaats. Dit colloquium wordt georganiseerd door het Centre for Interdisciplinary Study Brussels (BRUT) en het Centre for Linguistics (CLIN) en heeft de bedoeling de rol van onderwijs in meertalige vaardigheden en gedragingen in ontwikkeling te onderzoeken. En dit binnen verschillende stedelijke omgevingen. Er wordt o.m. aandacht besteed aan de rol van onderwijs in taalontwikkeling en taalbeheersing, linguïstisch en cultureel pluralisme, onderwijsbehoeften en antwoorden, Voor een meer informatie klik hier. ONDERZOEK Sneller testen van embryo s (HLA-typering) helpt zieke broer of zus redden Onderzoekers aan de VUB hebben een snelle methode ontwikkeld om HLA-typering op embryo's opmerkelijk sneller uit te voeren. HLA zijn eiwitten die een centrale rol spelen in het immuunsysteem en onder meer van belang zijn bij afstoting na transplantatie. Die afstoting gebeurt wanneer het HLA niet-identiek is aan dat van de persoon waar de cellen of organen ingeplant worden. Bij families waar een erfelijke ziekte voorkomt die de vorming van bloedcellen en/of het immuunsysteem aantast, wordt een aangetast kind het best behandeld met beenmergcellen van een HLA-identieke gezonde broer of zus. Wanneer die er niet is, kan nu een geschikte donor geselecteerd worden door HLAtypering op embryo's uit te voeren (de kans op een HLA-identiek gezond embryo is 3 op 16). Lees het persbericht.

4 Basiswoordenboek Vlaamse Gebarentaal-Nederlands/ Nederlands-Vlaamse Gebarentaal op het internet Vandaag wordt tijdens een persconferentie aan de Universiteit Gent het allereerste woordenboek Vlaamse Gebarentaal-Nederlands/Nederlands-Vlaamse Gebarentaal voorgesteld. Het gaat om een vertalend woordenboek: voor Nederlandse woorden kunnen de overeenstemmende gebaren uit de Vlaamse Gebarentaal opgezocht worden en omgekeerd: voor gebaren uit de Vlaamse Gebarentaal kan worden gezocht wat de Nederlandse vertaling is. Dit woordenboek is het resultaat van een samenwerking tussen drie Vlaamse universiteiten (de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen) en de Vlaamse Dovengemeenschap. Het digitale woordenboek bevat momenteel gebaren, maar wordt nog altijd uitgebreid. Het is voor iedereen toegankelijk op het internet. OPGELET: juiste url wordt deze namiddag bekend gemaakt. Bij de totstandkoming van het woordenboek zijn drie VUB-onderzoekers verbonden aan de Vakgroep Germaanse Talen betrokken (geweest). Eline Vanhecke werkte als onderzoeksmedewerkster aan het taalkundige luik van het Project Beleidsgericht Onderzoek De dovengemeenschap in Vlaanderen: doorlichting, sensibilisering en standaardisering van de Vlaams Gebarentaal dat de eerste voorbereidende fase van het woordenboek betekende. Diane Boonen, Dove onderzoeksmedewerkster aan de VUB, stak haar collega aan de Universiteit Gent waar nodig een handje toe en Myriam Vermeerbergen was en is als co-promotor betrokken bij alle fasen van het werk. Voor meer informatie over dit woordenboek -of over onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaalkan u terecht bij Myriam Vermeerbergen, tel: 02/ , Boek Intermodaal binnenvaartverkeer van Cathy Macharis en Alain Verbeke legt economische en strategische aspecten van het intermodaal binnenvaartvervoer in Vlaanderen bloot Binnenvaartvervoer geeft minder luchtvervuiling, energieverbruik, geluidsoverlast en verkeersongevallen dan het wegvervoer. Maar kan dit transportalternatief een oplossing bieden voor de dichtslibbende wegen? Prof. Dr. Cathy Macharis en Prof. Dr. Alain Verbeke verbonden aan de Vakgroep Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid van de VUB, faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen, Managementschool Solvay, geven in hun boek Intermodaal binnenvaartverkeer de economische en strategische aspecten van het intermodaal binnenvaartvervoer in Vlaanderen weer en gaan op zoek naar nieuwe opportuniteiten voor een verdere groei. Lees het persbericht.

5 Doctoraatsonderzoek naar taalplanning in de 'lange negentiende eeuw ' ' Lange tijd werd aangenomen dat de meest rigide verfransingspolitiek ten tijde van de Franse bezetting ( ) gevoerd is. Het doctoraatsonderzoek dat Jetje De Groof onlangs verdedigde aan de vakgroep Germaanse Talen van de VUB, toont echter aan dat de verfransingspolitiek in de eerste decennia na 1830 veel ingrijpender was. De periode rond 1830 was voor Vlaanderen in alle opzichten een taalpolitiek sleutelmoment. Het was immers in die periode dat de taalkwestie in de Zuidelijke Nederlanden gepolitiseerd werd. De linguïstische competentie om taalplanningsmaatregelen uit te voeren is altijd aanwezig geweest, maar de wil om dit te doen was er veel minder, zo stelt Jetje De Groof. Dat het Nederlands het moest afleggen tegen het Frans had vooral met attitudes te maken en veel minder met het gebrek aan kennis van de taal. Dit gegeven heeft dan ook een cruciale rol gespeeld in het al dan niet aanvaarden van taalplanningsmaatregelen. Jetje De Groof toont met haar doctoraat ook aan dat er van de taalfaciliteiten, zoals gewaarborgd door de taalwetgeving, in België geen gebruik gemaakt werd zolang daar geen aanmoedigingsbeleid met economische implicaties tegenover stond. Ook dat had met de heersende attitudes te maken. Lees het persbericht. Support Kwalitatief onderzoek : Kick-off maandag 24 mei van 13u30 tot 16u00 Op maandag 24 mei vindt er op de VUB een eerste samenkomst plaats voor VUBjunioronderzoekers (uit alle disciplines) van wie het onderzoek eerder kwalitatief dan kwantitatief georiënteerd is. De bedoeling en aanpak zijn tweeërlei. In een eerste luik wordt de deelnemer aangezet tot een denkoefening over de fundamenten van zijn of haar onderzoek; in een tweede deel wordt in groepjes bekeken welke de typische problemen zijn die zich kunnen voordoen in een kwalitatief onderzoeksproces en op welke manier hieraan een antwoord geboden kan worden vanuit VUB-centraal. Uitgebreide informatie vindt u op Deelname is gratis, maar inschrijven is, gezien het interactieve tweede deel, verplicht. Dat kan online via bovenstaande link. Voor meer informatie kan u terecht bij Dhr. Filip Callewaert, tel: 02/ , Ontmoetingsdag georganiseerd door de Commission Universitaire pour le Développement op 24 mei De Commission Universitaire pour le Développement (CUD), de Franstalige tegenhanger van het VLIR-UOS-sectretariaat, organiseert op 24 mei in het Paleis van de Academiën in Brussel een Journée d échanges met als titel Quand l université et le politique se rencontrent au service du développement: apport croisés aux stratégies d intervention. Het programma van die dag heeft als belangrijkste items: Présentation du GRAP Modalités et instruments de coopération en appui aux politiques sectorielles (GRAP-SWAP), Présentation du GRAP Groupe de recherche en appui aux politiques de paix (GRAPAX), Présentation du GRAP Organisation des Sociétés civiles (OSC) au Sud: développement, économie sociale et coopération en Démarrage des trois tables

6 rondes: présentation détaillée des points-clés de chaque GRAP. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 17 mei bij mevr. Fanny Bernard, tel: 02/ , Deelname is gratis. ASSOCIATIE Tetrafonds investeert zes miljoen euro in samenwerking tussen universiteiten / hogescholen en bedrijven De Vlaamse regering heeft, op voorstel van de Vlaamse minister van Wetenschappen en Technologische Innovatie Dirk Van Mechelen, haar definitiever goedkeuring gegeven aan het reglementair besluit dat een nieuw programma vastlegt voor technologiegedreven kennisoverdracht vanuit hogescholen en universiteiten naar bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Vlaamse regering voorziet voor dit nieuwe TETRAfonds een jaarlijks budget van ongeveer 6 miljoen euro. Het TETRA-fonds (Technologie TRAnsfer-Fonds) bouwt voort op de resultaten van het HOBU-fonds dat de voorbije jaren is uitgegroeid tot een groot succes. Door de goede samenwerking tussen de hogeschooldepartementen en de universiteitslaboratoria is wellicht ook het associatieproces tussen hogescholen en universiteiten vergemakkelijkt. Het Tetra-Fonds laat toe dat hogescholen en/of universiteiten tweejarige onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uitvoeren, eventueel in samenwerking met andere organisaties, om problemen op middellange termijn op te lossen. De resultaten moeten innovatief en nuttig zijn voor een brede groep bedrijven, die deze resultaten moeten kunnen gebruiken in economische en/of maatschappelijke relevante producten of diensten. Oud-studenten RITS winnaars Joseph Plateauprijzen 2003 Julie De Clercq en Erik Van Looy vielen in de prijzen bij de uitreiking van de Joseph Plateauprijzen Beide laureaten zijn oud-studenten van het RITS, waar Erik Van Looy ook geruime tijd les gaf. De kortfilm Mayra, het afstudeerproject dat Julie De Clercq vorig jaar maakte aan het RITS, afstudeerrichting Film, kreeg de Plateauprijs voor De beste Belgische kortfilm. Julie De Clercq sleepte met deze film ook al andere prijzen in de wacht, waaronder de Canvasprijs voor de Beste Korte Fictiefilm Eerder won ze al met La vie en rose de eerste prijs op het 2002 Courtisane Filmfestival in Gent. Erik Van Looy boekt met zijn film De Zaak Alzheimer niet enkel succes bij het grote publiek, ook de filmcritici zijn lovend. De film won vijf Joseph Plateauprijzen, waaronder beste regie en beste scenario. De Plateauprijzen zijn een initiatief van het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen-Gent. De filmprijzen worden toegekend op basis van een enquête bij professionelen en critici uit de Belgische film- en televisiewereld.

7 CULTUUR Film Cuba Feliz op woensdag 19 mei om 21u00 in het Kultuurkaffee Cuba Feliz vertelt het verhaal van een oude Cubaanse straatzanger Gallo die een droom heeft gehad. Gallo besluit zijn droom achterna te reizen en doorkruist zijn vaderland Cuba. In zijn zwervende bestaan komt hij overal muziek tegen: op straat, in treinen, in achterbuurten en op drukke dorpspleinen. Hij beweegt zich tussen de sterren van de salsa, de jonge rappers van de arme wijken, orkesten met vurige oude mensen, bolerozangeressen, improviserende jazzlui en feestvierende dorpsbewoners. Hij ontmoet muzikanten die hem met open armen ontvangen en begeleiden. Gallo ontdekt de lach in de muziek, de dans, de improvisatie, de emotie van trompetten of een simpel refrein dat men onder vrienden neuriet. Deze magische momenten verwerkt hij in oude en nieuwe liedjes. Uiteindelijk heeft Gallo heel Cuba doorgereisd, maar op het einde van zijn droom is hij op dezelfde plaats als waar hij begonnen is, met zijn sigaret in zijn mond De schepen komen en gaan in de haven van Havana, net zoals oude dromen. Het Cubaanse leven blijkt niet altijd zo vrolijk als de Cubaanse muziek Een regie van Karim Didri, met Miguel Del Morales, Pepim Vaillantm Mirta Gonzales,... Tentoonstelling Future Scales van 27 mei (18u00) tot 13 juni in GUN the Shooting Gallery - Antwerpen Voor een onderzoeksproject over toekomstvisies, ontwikkeld in samenwerking met de Vakgroep SOCO en de studiegroep TESA aan de ESP faculteit van de VUB, trokken Dr. Maya van Leemput en fotograaf Bram Goots tussen juni 2000 en oktober 2003 dertig maanden lang de wereld rond met twee ligfietsen en de nodige technologie. Ze reisden door 30 landen verspreid over vijf continenten. In interviews met meer dan 300 gesprekspartners blikten ze vooruit naar gedroomde en gevreesde, realistische en imaginaire toekomstscenario s. In Future Scales bieden ze een selectie foto s en uittreksels uit interviews op video en in tekst aan. Het verzamelde materiaal geeft een indruk van de diversiteit die ze aantroffen en meteen ook van het effect dat hun vragen over de toekomst kunnen hebben. Tijdens het openingsweekend houden Bram Goots en Maya Van Leemput vraaggesprekken met bezoekers. Het daaropvolgende weekend organiseren ze Shoot the Future, een event rond de zin en de onzin van over de toekomst denken. Tijdens het laatste weekend worden met Visioning Antwerpen toekomstvisies besproken voor de stad waar de tentoonstelling plaatsvindt en kunnen er, als er nieuwe kandidaten zijn, opnieuw openbare interviews plaatsvinden. De tentoonstelling vindt plaats in GUN the Shooting Gallery, Solvynstraat 3, 2018 Antwerpen. Voor meer informatie kan u terecht bij Maya Van Leemput,

8 PERSONALIA VUB-ers Mahjouba Hamddan Lachkar en Karen Pien laureaten van beurzen van de Belgische Stichting Roeping De Belgische Stichting roeping reikt jaarlijks vijftien beurzen uit van euro om Belgische jongeren tussen 18 en 30 jaar aan te moedigen hun roeping te vervullen. De beurzen dienen om een project dat reeds werd opgestart vooruit te helpen of te voltooien. Voor de promotie 2004 werden 220 kandidaturen ingediend, waaruit Mahjouba Hamddan Lanchkar en Karen Pien als laureaten gekozen werden. Mahjouba Hamddan Lanchkar werkt als verpleegkundige en diabetes-educator in het kinderdiabetes-team van het AZ- VUB en Karen Pien wijdde haar doctoraat aan de VUB aan forensische entomologie. De roeping van Mahjouba Hamddan Lanchkar bestaat erin een groep jonge patiëntjes die lijden aan type 1 diabetes te begeleiden, zodat ze dezelfde kansen krijgen als de Belgische kinderen met die ziekte. Met de hulp van de Belgische Stichting Roeping kan ze dit project opstarten en uitwerken. Karen Pien wil twee wetenschappelijke disciplines met elkaar combineren, met name de geneeskunde en de insectenleer of entomologie. Met de beurs van de Stichting hoopt ze beide wetenschappelijke disciplines nog dichter bij elkaar te brengen. Hiervoor heeft ze een klimatologische kweekkamer voor insecten nodig. Daarnaast wil ze nog een vervolmakingsopleiding volgen bij internationaal vermaarde entomologen in het buitenland. VUB-ster Veerle Goossens ontvangt Solvay Award Veerle Goossens van de faculteit Wetenschappen van de VUB ontvangt op 26 mei een Solvay Award voor haar licentiaatsverhandeling Fysicochemische karakterisatie van Aluminiumdeeltjes, waarin ze de karakterisatie van de aluminiumdeeltjes, zowel op het gewalste aluminiumoppervlak als in de wasolie, onderzocht. Er werd tevens een nieuwe methode voorgesteld om de verontreinigingsgraad van een aluminiumplaatje te bepalen. Dit onderzoek leidde tot een beter begrip van de reacties die plaatsgrijpen tussen koudwasolie en het aluminiumoppervlak. Deze kennis kan aangewend worden om in de toekomst oppervlaktefouten veroorzaakt door deze deeltjes tot een minimum te herleiden. Een Solvay Award wordt uitgereikt aan een zeer verdienstelijke verhandeling in de scheikunde, zowel in de wetenschappen, als de toegepaste wetenschappen, om startende vorsers aan te moedigen in hun onderzoekscarrière.

9 GEZOCHT materiaal voor Ghana Prof. E. Boon organiseert projecten rond duurzame ontwikkeling in Ghana. De Lijn schonk hem een autobus die in de toekomst het land zal rondrijden om met nog meer doeltreffendheid de projecten te kunnen realiseren. De bus zal binnenkort naar Ghana worden verscheept. Het is de bedoeling om de bus niet leeg richting Afrika te sturen, maar gevuld met materiaal dat ginds nuttig kan worden gebruikt. Volgend materiaal wordt aanvaard: kledij, boeken (Engels, Frans), kantoormateriaal (oude computers, printers, canon kopieertoestellen, ), keukenmateriaal, tuinmateriaal, fietsen, motorfietsen, wetenschappelijke toestellen, De kleinere zaken dienen goed te worden ingepakt voor verzending met aan de buitenzijde een lijst van de inhoud. Gelieve uw materiaal te bezorgen op de vakgroep Menselijke Ecologie op de campus Jette van 3 tot 13 juni. Meer informatie kan u bekomen bij Prof. E. Boon, of bij Dimitri Devuyst, milieucoördinator, tel: 02/ of 02/ , proefpersonen voor reactietijdexperiment Voor haar doctoraatsonderzoek is Natacha Deroost op zoek naar proefpersonen die willen deelnemen aan een reactietijdexperiment. Deze taak wordt uitgevoerd op computer en duurt ongeveer een half uur. Iedereen, behalve studenten psychologie, tussen 18 en 30 jaar komt in aanmerking om deel te nemen. Het experiment vindt plaats op maandag 17 en dinsdag 18 mei in het Laboratorium van de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (3B201, gebouw B, VUB-Campus Etterbeek), telkens stipt op het uur tussen 09u00 en 11u00 en 13u00 en 16u00. Inschrijven kan via naar of telefonisch op het nummer 02/ Bij deelname ontvangt u een verplaatsingsvergoeding van 5 euro.

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie op blad 2. 2.

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

Student Positive Awards Document voor partnerschap

Student Positive Awards Document voor partnerschap Student Positive Awards Document voor partnerschap Een innovatief project, Een manier om te veranderen, Een uitreiking die jaarlijks 40.000 studenten bereikt Een initiatief van Meneer, Mevrouw Hieronder

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek INHOUD Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek 2 200 JAAR GESCHIEDENIS 3 TIJDSLIJN 1817 1876-1890 1991 2013 2017 Plechtige opening Onderzoek wordt Naamsverandering

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

PERSONTMOETING 18 mei 2005 Geboorte van de eerste HLA baby s

PERSONTMOETING 18 mei 2005 Geboorte van de eerste HLA baby s Partner Universitaire Associatie Brussel Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel PERSONTMOETING 18 mei 2005 Geboorte van de eerste HLA baby s Het programma Preimplantatie Genetische Diagnose

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 26 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Uitreiking Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement i.s.m. Bilsen Fonds - Antwerpen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

DOEL. Informatie en weetjes over tweetalig en bicultureel opgroeien. Ontmoeting tussen ouders.

DOEL. Informatie en weetjes over tweetalig en bicultureel opgroeien. Ontmoeting tussen ouders. DOEL Informatie en weetjes over tweetalig en bicultureel opgroeien. Ontmoeting tussen ouders. INHOUD Kennismaking Speeddate Voorstelling Fevlado, het participatieproject en het onderwijsproject Workshop

Nadere informatie

Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten,

Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten, Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten, Enige tijd geleden stelde de Vlaamse Regering haar actieplan voor de toekomst voor, VIA genaamd, onder het moto De Vlaming van

Nadere informatie

Positive Education Psychology

Positive Education Psychology Positive Education Psychology (2013 onderwijsvlaanderen.be) In landen met een sterke sociale segregatie in het onderwijs heeft de sociale achtergrond van de leerlingen een grotere invloed op het kennisniveau

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Paul de Knop (53) is vanaf eind september de nieuwe rector van de VUB.

Paul de Knop (53) is vanaf eind september de nieuwe rector van de VUB. Paul De Knop wordt nieuwe rector van VUB Paul de Knop (53) is vanaf eind september de nieuwe rector van de VUB. Etterbeek - Professor Paul De Knop (53) heeft de rectorverkiezingen aan de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1

Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1 FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Formulier om de toelating te vragen tot de eerste inschrijving voor het doctoraat in de FPPW 1 1. Informatie over de kandidaat-doctoraatsstudent Naam:...

Nadere informatie

De winnaars van de LIA s (Language Industry Awards) 2015 zijn bekend

De winnaars van de LIA s (Language Industry Awards) 2015 zijn bekend Persbericht De winnaars van de LIA s (Language Industry Awards) 2015 zijn bekend BRUSSEL, 17 maart 2016 Gisterenavond zijn in Brussel de jaarlijkse LIA s (Language Industry Awards) uitgereikt. Opvallende

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS IN EEN WERELD IN VERANDERING, HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS OPROEP VOOR PROJECTEN 2016 AWARDSPROGRAMMA 4 INLEIDING 6 BELANGRIJKSTE BEOORDELINGSCRITERIA VORMING VAN KANSARME

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE ALGEMENE RECHTSVAKKEN De module Algemene Rechtsvakken van het Postgraduaat Fiscaal

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2012 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" komt

Nadere informatie

Reglement Nederlandse L Oréal UNESCO. For Women in Science Beurzen

Reglement Nederlandse L Oréal UNESCO. For Women in Science Beurzen Reglement Nederlandse L Oréal UNESCO For Women in Science Beurzen L Oréal Nederland, de Nationale UNESCO Commissie in Nederland, het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk

Nadere informatie

Aan de studenten 1 ste licentie criminologie. Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 10 oktober 2005

Aan de studenten 1 ste licentie criminologie. Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 10 oktober 2005 FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID VAKGROEP STRAFRECHT EN CRIMINOLOGIE Prof. Dr. Gert Vermeulen Aan de studenten 1 ste licentie criminologie Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 10 oktober 2005 Toelichting Praktische

Nadere informatie

Jaarproject programmeren bij LORE

Jaarproject programmeren bij LORE Jaarproject programmeren bij LORE Elke onderzoeksgroep heeft een eigen karakter en vereisten. Zo ook met LORE. Opdat je zou weten wat we van je verwachten maar ook wat je van ons mag verwachten, hebben

Nadere informatie

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010 Kdag Ontdek het leiderschap in jezelf Een uniek, interactief en inspirerend dagtraject voor elke leider. Beste coördinator Beste omkaderingslid Mensen motiveren en inspireren, open en duidelijk communiceren,

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Inhoud 3 Vooraf 5 Een andere kijk op spijbelen 6 Over de diepere betekenis van kinderspel 7 Kinderen hebben zo hun kijk op quality time 8 Plan

Nadere informatie

Resultaten studentenbevraging m.b.t. milieuzorg aan de Vrije Universiteit Brussel

Resultaten studentenbevraging m.b.t. milieuzorg aan de Vrije Universiteit Brussel Resultaten studentenbevraging m.b.t. milieuzorg aan de Vrije Universiteit Brussel Auteur: Sara Coessens Promotor: Dr. Dimitri Devuyst 18 oktober 2007 Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de graad van

Nadere informatie

Buitenlandse Stages voor Magistraten, Griffiers en Secretarissen

Buitenlandse Stages voor Magistraten, Griffiers en Secretarissen Buitenlandse Stages voor Magistraten, Griffiers en Secretarissen Een project gerealiseerd met de financiële steun van de Koning Boudewijn Stichting - Jaar 2017 - Kandidaatsdossier Het dossier bevindt zich

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.262/1 van 16 november 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei

Nadere informatie

Fedactio Federatie van Actieve Verenigingen van België

Fedactio Federatie van Actieve Verenigingen van België Over Fedactio Koepelorganisatie 54 Verenigingen actief in verschillende domeinen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gemeenschappelijke doel : actieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie www.fedactio.be

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2013 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" is een

Nadere informatie

MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect

MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect Programma Vrijdag 28 oktober 2016 11:45 14:30 Gastspreker: Koen Vandenbempt De Management lunch, een bron van inspiratie Omdat we de korpschefs

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van Foundation Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden Oproep voor projecten 2015 http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor projecten 2015 Awards-programma

Nadere informatie

Oproepen middelzware apparatuur

Oproepen middelzware apparatuur Oproepen middelzware apparatuur Op deze pagina vindt u de lopende oproep. De goedgekeurde aanvragen naar aanleiding van de tweede oproep middelzware apparatuur 2009 en toenmalige antwoorden op vragen kunnen

Nadere informatie

VUB en Universiteit Gent ondertekenen alliantie

VUB en Universiteit Gent ondertekenen alliantie 07-06-2007, p.10 bh VUB en Universiteit Gent ondertekenen alliantie hoger onderwijs (tijd) - De rectoren van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Gent (UGent) hebben gisteren een intentieverklaring

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

25 JAAR KINDERNEUROLOGIE EN METABOLE AANDOENINGEN IN HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL VOORAANKONDIGING

25 JAAR KINDERNEUROLOGIE EN METABOLE AANDOENINGEN IN HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL VOORAANKONDIGING 25 JAAR KINDERNEUROLOGIE EN METABOLE AANDOENINGEN IN HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL VOORAANKONDIGING Naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan, nodigt de dienst kinderneurologie van het UZ Brussel

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid.

Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid. Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid. Mijn hobby s zijn tennis en bridge. 48 jaar oud, licentiaat in de rechten, master in financiën, studies

Nadere informatie

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs Paleis der Academiën, Brussel, 2015-04-29 Bern Martens Lerarenopleiding Sec. Onderwijs

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

''Hoe besteedt u het liefste uw vrije tijd?''

''Hoe besteedt u het liefste uw vrije tijd?'' Introductie Uw voorkeuren ten aanzien van uw vrijetijdsbesteding Geachte heer mevrouw, Het begon eigenlijk als een 'grap'. In de beginperiode van P-research (voorheen Priority Search Benelux) hebben wij

Nadere informatie

Symposium nv De Scheepvaart 31 maart 2014, Brug van Vroenhoven. 75 jaar Albertkanaal. Toespraak door Erik PORTUGAELS

Symposium nv De Scheepvaart 31 maart 2014, Brug van Vroenhoven. 75 jaar Albertkanaal. Toespraak door Erik PORTUGAELS 1 Symposium nv De Scheepvaart 31 maart 2014, Brug van Vroenhoven 75 jaar Albertkanaal Toespraak door Erik PORTUGAELS gedelegeerd bestuurder nv De Scheepvaart Geachte heer voorzitter, Mijnheer de gouverneur,

Nadere informatie

Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17

Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17 Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17 Beste ouders Beste opvoedingsverantwoordelijke Als ouder bent u nauw betrokken bij de studiekeuze van uw zoon of dochter. Ook de school en het

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk Uitnodiging Werelddag van de stedenbouw Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk [ De Werelddag van de Stedenbouw is een grootschalige studiedag, georganiseerd

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Verderstuderen in UCL. Nadine Gelinne Ecole d études européennes Olivier Renders Centre d information et d orientation

Verderstuderen in UCL. Nadine Gelinne Ecole d études européennes Olivier Renders Centre d information et d orientation Verderstuderen in UCL Nadine Gelinne Ecole d études européennes Olivier Renders Centre d information et d orientation De instelling : 1425 : UCL = zuster universiteit KUL Bilaterale samenwerking UCL-KUL

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

Het levensverhaal d.m.v. Stil Leven

Het levensverhaal d.m.v. Stil Leven Het levensverhaal d.m.v. Stil Leven Gegevens team: team: PZE setting: Ziekenhuis adres: OLV Ziekenhuis Campus Asse, Bloklaan 5, 1730 Asse tel.: 02 300 61 11 Projectomschrijving: Titel project: Het levensverhaal

Nadere informatie

verkort traject Verpleegkunde voor vroedvrouwen

verkort traject Verpleegkunde voor vroedvrouwen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor verpleegkunde verkort traject Verpleegkunde voor vroedvrouwen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor Verpleegkunde verkort traject

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK Je studeert aan de universiteit en wil je inschrijven in de bibliotheek. Eerst ga je informatie zoeken op de website van de bibliotheek. Wat moet je doen? 1. Lees de vragen

Nadere informatie

Onbaatzuchtig streven naar wetenschappelijke waarheid

Onbaatzuchtig streven naar wetenschappelijke waarheid Onbaatzuchtig streven naar wetenschappelijke waarheid Wij wensen u een inspirerend 2007 Reeds noteren in uw agenda IDLO-studiedag 2007, 4 mei. Antwerpen Brabant Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen

Nadere informatie

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Prof. dr. Frankie Schram Gastprofessor Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA Gastprofessor Instituut voor de Overheid K.U.Leuven Medewerker

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

CT Nieuws. Inhoud 05/12/2013 nummer 14 jaargang 48. Training Reis Veilig. International Office / Stagebureau

CT Nieuws. Inhoud 05/12/2013 nummer 14 jaargang 48. Training Reis Veilig. International Office / Stagebureau Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Onderwijs- en Studentenzaken CT Nieuws Inhoud 05/12/2013 nummer 14 jaargang 48 1 Training Reis Veilig 1 International Office / Stagebureau gesloten 2 Shell

Nadere informatie

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag Van kinderbijslag tot Groeipakket Voor een sterke ondersteuning van jonge gezinnen Precies een jaar na de presentatie van de conceptnota voor een nieuwe, Vlaamse kinderbijslag gaf de Vlaamse Regering vandaag

Nadere informatie

Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte

Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-008 Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2016

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2016 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2016 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2016 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" is een

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

CREG-prijs

CREG-prijs CREG-prijs 2015-2016 DOEL De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) reikt dit jaar weer een prijs voor een innoverend eindwerk op het vlak van energie uit. Alle domeinen komen

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR VERPLEEGKUNDE FLEXTRAJECT VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR VERPLEEGKUNDE FLEXTRAJECT VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR VERPLEEGKUNDE FLEXTRAJECT VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR VERPLEEGKUNDE FLEXTRAJECT VERPLEEGKUNDE Heb je altijd

Nadere informatie

Meertalige communicatie Tolken Vertalen. Toegepaste taalkunde op masterniveau

Meertalige communicatie Tolken Vertalen. Toegepaste taalkunde op masterniveau Meertalige communicatie Tolken Vertalen Antwerpen Brussel Toegepaste taalkunde op masterniveau Rijke talencombinaties o Nederlands o + Engels, Frans of Duits o + Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans,

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s,

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s, 2 februari2016 2nd BBS Newsletter Geachte collega s, De Belgian Back Society (BBS) verheugt zich om u allen een prachtig nieuw jaar toe te wensen. U vindt in deze tweede nieuwsbrief vooral informatie betreffende

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES 40 jaar Onafhankelijke Cinema REGLEMENT INSCHRIJVINGEN FILMS Uiterste datum om een film in te schrijven: 15 augustus 2015 Het Internationaal Filmfestival van

Nadere informatie

VERKORT TRAJECT VERPLEEGKUNDE VOOR VROEDVROUWEN BACHELOR VERPLEEGKUNDE NIEUWE CAMPUS STUDEREN COMBINEREN ACADEMIEJAAR 2017/2018

VERKORT TRAJECT VERPLEEGKUNDE VOOR VROEDVROUWEN BACHELOR VERPLEEGKUNDE NIEUWE CAMPUS STUDEREN COMBINEREN ACADEMIEJAAR 2017/2018 NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR VERKORT TRAJECT VOOR VROEDVROUWEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR VERKORT TRAJECT VOOR VROEDVROUWEN Heb je altijd al gedroomd

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie opleidingsdeel 1. Algemeen 1.1. Een kandidaat mag ten hoogste tweemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 1.2. De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de Commissie Selectie en

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

Norbert De Batselier

Norbert De Batselier Norbert De Batselier CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Norbert DE BATSELIER Geboren te Dendermonde, op 24 december 1947 Woont te Dendermonde, Sint-Gillislaan 45 Gehuwd met Henny De Baets (administrateur-generaal

Nadere informatie

Inhoudstafel. Over VIB 4. Schoolproject Wetenschap op Stap 6. Wetenschapper in de klas 8. Test jouw brein 12

Inhoudstafel. Over VIB 4. Schoolproject Wetenschap op Stap 6. Wetenschapper in de klas 8. Test jouw brein 12 WETENSCHAP OP STAP Inhoudstafel Over VIB 4 Schoolproject Wetenschap op Stap 6 Wetenschapper in de klas 8 Test jouw brein 12 Over VIB De wetenschappers van VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie werken

Nadere informatie

Brussel, 6 november 2013 (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15591/13 EDUC 414 AUDIO 106 TELECOM 279 PI 147 RECH 494

Brussel, 6 november 2013 (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15591/13 EDUC 414 AUDIO 106 TELECOM 279 PI 147 RECH 494 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 november 2013 (OR. en) 15591/13 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad EDUC 414 AUDIO 106 TELECOM 279 PI 147 RECH 494 Permanent Representatives Committee

Nadere informatie

Procedure voor de aanstelling van de algemeen directeurs van de scholengroepen

Procedure voor de aanstelling van de algemeen directeurs van de scholengroepen Procedure voor de aanstelling van de algemeen directeurs van de scholengroepen 1. Reglementaire context: Over de procedure voor de toewijzing van het mandaat van algemeen directeur zegt de regelgeving

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Nadya De Beule (1965, 1968, 1971-1988) (D/1994/007) Rik De Coninck. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010

Stortingslijst van het archief van Nadya De Beule (1965, 1968, 1971-1988) (D/1994/007) Rik De Coninck. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010 397 Stortingslijst van het archief van Nadya De Beule (1965, 1968, 1971-1988) (D/1994/007) Rik De Coninck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010 INLEIDING Nadya De Beule ( Lokeren, 1955) studeerde

Nadere informatie