STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX"

Transcriptie

1 STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX JAARVERSLAG 2014

2 jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 De Stichting... 5 Oprichting... 5 Adres... 5 Bestuur per 31 december Fondswerving: de belangrijkste activiteit van de Stichting... 6 Voordrachten... 7 Bezoek aan de projecten... 8 Plannen... 9 Projecten in Brazilië Jordânia: Lar Glorieux Betim: Obra Social Glorieux Projecten in Indonesië Algemeen Doelgroep Doelstellingen Drie projecten Jakarta: Desa Putera Solo: Karuna weeshuis Kefamenanu: weeshuis Budi Mulia Glorieux Projecten in Ethiopië Elderly People Support Project Doelgroep Activiteit Aantal begunstigden in St Gabriel Catholic Health Center Doelgroep

3 stichting goede werken glorieux Dienstenaanbod Aantal begunstigden in BGW Counseling & Social Services Center Doelgroep Aantal begunstigden in 2014 (individuele begeleiding) Wonderful Project Doelgroep Activiteiten Aantal begunstigden in

4 jaarverslag 2014 INLEIDING Gedurende het jaar 2014 vergaderde het bestuur van GWG 6 keer. De vergaderingen vonden plaats op 26 februari, 21 mei, 16 juli, 8 oktober, 21 november en 22 december. Alle bijeenkomsten werden gehouden in Eindhoven in de vergaderruimte van het provincialaat van de broeders van O.L.Vr. van Lourdes. Dit is tevens het administratief adres van de Stichting. De goedgekeurde verslagen worden gearchiveerd bij de secretaris van de Stichting. 4

5 stichting goede werken glorieux DE STICHTING OPRICHTING Opgericht 26 november 2007 door de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve- Vrouw van Lourdes en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer ADRES Glorieuxlaan 4 * 5613 LN Eindhoven Nederland BESTUUR PER 31 DECEMBER 2014 br. Theo van den Boer dhr. Ad Kapteijns br. Theo Bekkers mevr. Lilian Mariën zr. Gervasia Reintjes dhr. Rudo van Rooij dhr. Herman Stroobandt voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid bestuurslid bestuurslid klim-op-brazilië * Het adres in Eindhoven is van naam veranderd op 1 januari 2015 : van Geldropseweg 170a naar Glorieuxlaan 4, met postcode 5613 LN Eindhoven. De locatie is dezelfde gebleven. 5

6 jaarverslag 2014 FONDSWERVING: DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT VAN DE STICHTING De laatste week van februari en de eerste week van maart 2014 stonden dit jaar al voor de tweede keer in het teken van extra activiteiten met betrekking tot fondswerving. De manager van de projecten in Ethiopië en de voorzitter van de Stichting bezochten een aantal sponsors in België en Nederland. Dit zijn doorgaans organisaties, stichtingen en congregaties of individuele gevers aan wie verantwoording werd afgelegd over de besteding van de ontvangen giften en/of om nieuwe sponsors te werven. Het moge duidelijk zijn dat structurele sponsoring in geval van onze projecten door ons de meest nagestreefde vorm is. Zowat alle projecten in de verschillende gebieden zijn van duurzame en structurele aard, weeshuizen, gezondheidscentra, Personen met een HIV besmetting worden via het Counseling en Social Services Centre weer in staat gesteld voor zichzelf te zorgen, economisch onafhankelijk te worden en toekomst gericht bezig te zijn. bejaardentehuizen en zorg voor daklozen en HIV besmette personen. De individuele hulpvrager mag dan wel na verloop van tijd gerehabiliteerd of onafhankelijk en hersteld beschouwd worden, zodra iemand het project verlaat, staat al een ander klaar om zijn of haar plaats in te nemen. Onze projecten zijn dus structurele voorzieningen voor de onderste lagen van de bevolking in Indonesië, Brazilië en Ethiopië. Het belangrijkste streven van veel projecten is het geven van Empowerment. Dus proberen wij de ontvangers zodanig te begeleiden, informatie te geven, op te leiden, dat ze weer in staat zijn hun eigen leven vorm te geven en in hun onderhoud te voorzien. Soms is dat niet mogelijk bv. in het dakloze ouderenproject in Addis Abeba. 6

7 stichting goede werken glorieux VOORDRACHTEN Voor verschillende groepen zijn het afgelopen jaar voordrachten gehouden waarin met hulp van audiovisuele middelen geprobeerd is een duidelijk beeld te gegeven van de omstandigheden van de projecten, waarin wij werken en welke doelgroepen we bereiken. Hierbij werd gebruik gemaakt van een power-point presentatie of van een videofilm die m.n. specifiek handelt over het werk in het BGW CSSC centrum, het project voor oudere daklozen en het gezondheidscentrum in Addis Abeba of over het Sociaal Centrum In Betim en het bejaardenhuis in Jordânia, Brazilië. Door de toeloop van de plattelandsbevolking naar de grote stad en door afwezigheid van infrastructuur en werkvoorziening zijn de woon- en leefomstandigheden van de vele gelukzoekers absoluut onmenselijk en ongezond. 7

8 jaarverslag 2014 BEZOEK AAN DE PROJECTEN De laatste week van juni en de eerste dagen van juli, van 25 / 6 tot 2 / 7 brachten de secretaris en voorzitter van de Stichting Goede Werken Glorieux een bezoek aan de projecten in Ethiopië. De bedoeling van dit bezoek is voornamelijk ondervinden en ervaren in welke situaties de doelgroepen van de projecten leven en welke hulp hen geboden wordt. We citeren het verslag van de secretaris over zijn bezoek aan de projecten. Het was een bijzondere reis waar we met eigen ogen heb kunnen zien wat de projecten inhouden, waar we ons in Ethiopië als GWG mee bezig houden. Projecten die bedoeld zijn om de allerarmsten in Ethiopië toch te proberen een menswaardig leven te geven. Hen vooral proberen die mogelijkheden te geven en die vaardigheden aan te leren om zelf in hun onderhoud te voorzien. EMPOWERMENT VERZELFSTANDIGING is het leidend principe. Niet mensen afhankelijk maken van hulp, maar hen kennis en vaardigheden geven, waardoor een grotere onafhankelijkheid mogelijk wordt. Dit draagt bij aan zelfontplooiing en ontwikkeling. Een tweede niet onbelangrijk facet van de bezoeken aan de projecten zijn de contacten met de managers en medewerkers evenals met de broeders van de Congregatie. Eenvoudig: toilettenbouw en het opknappen van huisjes is een van de hoofddoelen van het Elderly Support Project in Addis Abeba. 8

9 stichting goede werken glorieux PLANNEN Tijdens de laatste vergaderingen van 2014 en de eerste van 2015 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met de voorbereiding van de ontmoetingsdagen met sponsors. Met behulp van een communicatiedeskundige proberen we zo goed mogelijk ingang te vinden in de wereld van de sponsors en deze te benaderen. Deze bijeenkomsten zullen doorgaan in Eindhoven en Oostakker (België) op respectievelijk 13 en 21 maart Tijdens het afgelopen jaar zijn we in de gelukkige omstandigheid geweest dat nagenoeg alle sponsors van de voorgaande jaren hun ondersteuning hebben voortgezet zodat wij in staat werden gesteld de projecten in stand te houden, zelfs een beetje uit te breiden en nieuwe meerjarenplannen op te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan de bevoegde instanties. Uiteraard zijn wij alle gevers, groot en klein, bijzonder dankbaar voor de steun die wij mochten ondervinden. 9

10 jaarverslag 2014 PROJECTEN IN BRAZILIË JORDÂNIA: LAR GLORIEUX Eind 2014 waren er 25 verzorgingsbehoeftige bejaarden die het gehele jaar 24 uur per dag werden opgevangen. Er was 1 bejaarde die alleen overdag werd verzorgd. 15 Personeelsleden (allen Brazilianen) garandeerden de verzorging. In 2014 werd er Euro aan deze projecten uitgegeven, waarvan Euro van GWG of de congregatie kwamen. De gemeente droeg bij in de kosten van 2 personeelsleden en gedurende enkele uren per week verleenden een voedingsdeskundige, een psycholoog, een fysiotherapeut, een pedagoog en een bewegingsdeskundige hulp. BETIM: OBRA SOCIAL GLORIEUX Cursussen (knippen en naaien, computercursus) - psychologische begeleiding - bijlessen zwakke leerlingen - cursus om tot een levensproject te komen - bewegingsgymnastiek lessen in taekwondo en zaalvoetbal - sport als vrijetijdsbesteding - theater - excursies ruimte voor feesten. Als resultaten kunnen vermeld worden: meer zelfrespect, minder geweld, minder jongeren die in de drugswereld terecht komen. De directe kosten bedroegen Euro. Hiervan werden er Euro door GWG (3.000 Euro van Brasil Op Weg) of de congregatie betaald. Twee programma s werden bekostigd via het Ministerie van Sport en vallen buiten deze kostenberekening. 10

11 stichting goede werken glorieux PROJECTEN IN INDONESIË ALGEMEEN Er zijn in Indonesië nog vele kinderen die niet in de juiste omstandigheden de volwassen leeftijd bereiken. Opvanghuizen zijn een middel waarmee sociaalvoelende mensen en organisaties deze kinderen toch zoveel mogelijk kansen willen geven. Op het eiland Java en op West-Timor staan de broeders van O.L.Vr. van Lourdes aan de leiding van drie kinder- en weeshuizen. Kenmerkend voor dergelijke projecten is dat ze een lange looptijd hebben, waarbij de doelgroep en de doelstellingen telkens gelijklopend zijn. DOELGROEP Jongens en meisjes tussen zes en negentien jaar die: - weeskind zijn door het verlies van één of beide ouders - kind zijn uit een armlastige familie of een gezin die in een precaire economische situatie verkeert - als kind geboren zijn uit ouders die niet samenwonen, en verlaten zijn - uit een moeilijke gezinssituatie komen DOELSTELLINGEN De eerste aandacht gaat naar het kind. Dit houdt in dat: - de kinderen naar school gaan - er wordt gezorgd voor een aangename omgeving - er bijzondere aandacht is voor een goede gezondheid (fysisch en psychisch) - de kinderen sociale vaardigheden leren en aan karakter- en attitudevorming doen. Door de kinderen voor lange tijd een nieuwe thuis te geven, wil men onrechtstreeks ook de ouders, de gemeenschap en de samenleving helpen. DRIE PROJECTEN Jakarta: Desa Putera Desa Putera (letterlijk: kinderdorp) is een weeshuis dat sinds 1947 door broeders van de Congregatie wordt geleid en is bedoeld voor kinderen uit het hoofdstedelijk gebied. De beheerder is de Vincentius Vereniging, die in 1855 door een aantal vooraanstaande 11

12 jaarverslag 2014 Nederlanders in Batavia naar Nederlands voorbeeld werd opgericht. De overeenkomst houdt in dat de administratie en de organisatie van dit tehuis door de Congregatie worden uitgevoerd. Solo: Karuna weeshuis Het weeshuis in Solo is het initiatief van een lokale private stichting. De bouw van het weeshuis is voor een groot deel tot stand gekomen met de hulp van de stichting GWG en de Congregatie, waarbij de hulp van de Zusters van Barmhartigheid ook aanzienlijk was. De dagelijkse leiding is in handen van broeders (jongens) en zusters (meisjes). De kinderen zijn afkomstig uit Midden- Java en omgeving. Jaarrekening 2014 De jaarrekening bedraagt dollar, waarvan dollar met sponsorgeld betaald werd. De inbreng van eigen middelen bedraagt dollar en de overige dollar komt van diverse giften (lokaal). Voor 56 kinderen werd het volgende voorzien: - voeding - schoolbenodigdheden - kledij - gebouw: onderhoud & nutsdiensten - ontspanningsactiviteiten - salaris personeel - administratie & vervoer Kefamenanu: weeshuis Budi Mulia Glorieux Het weeshuis bestaat sinds 2009 en is een initiatief van de Congregatie, met de steun van Stichting GWG. De jongens en meisjes zijn afkomstig uit het Indonesische, westelijke deel van het eiland Timor. Jaarrekening 2014 De jaarrekening bedraagt dollar, waarvan dollar met sponsorgeld betaald werd. De inbreng van eigen middelen bedraagt dollar en de overige dollar komt van diverse giften (lokaal). Voor 44 kinderen werd het volgende voorzien: - voeding - schoolbenodigdheden - kledij - gebouw: onderhoud & nutsdiensten - ontspanningsactiviteiten - salaris personeel - administratie & vervoer 12

13 stichting goede werken glorieux PROJECTEN IN ETHIOPIË Stichting Goede Werken Glorieux werft fondsen en middelen voor een 3-tal projecten van de Congregatie van de Broeders van de O.L.V. van Lourdes in Addis Abeba, Ethiopië. De projecten richten zich op de kwetsbare en minderbedeelde groepen in de samenleving, zoals vrouwen en kinderen, Hiv-geïnfecteerde personen, kinderen met een beperking, (dakloze) ouderen die alleen staan zonder hulp en ondersteuning en gemeenschappen in de arme wijken. De projecten zijn door de overheid erkende Ngo s die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van buitenlandse donateurs. In het St Gabriel Catholic Health Center staat het realiseren van kwalitatieve gezondheidzorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen centraal. Het Health Center is gevestigd in een van de geïndustrialiseerde subcities van de hoofdstad van Addis Abeba. Het richt zijn aandacht niet alleen op behandeling van patiënten en de begeleiding van zwangere vrouwen en kinderen, maar ook op preventie en voorlichting m.b.t. HIV en aids in scholen en fabrieken. Het Brothers of Good Works Counseling & Social Services Center heeft een lange historie in het werken met HIV-geïnfecteerde personen en kinderen met een beperking. Empowerment het mensen hun krachten tot zelfontplooiing helpen ontwikkelen staat in dit project centraal. De medewerkers van het centrum begeleiden de cliënten op verschillende gebieden (gezondheid, psycho-sociaal en economisch) om zelfstandig verder te gaan. In het Elderly People Support Project wordt dagopvang geboden aan ouderen die geen familie of relaties hebben die zorg voor hen kunnen dragen. Bovendien streeft het Elderly People Support Project er naar de leefomstandigheden van het stadsdeel waarin het project gesitueerd is, te verbeteren door de bouw van publieke toiletblokken en de renovatie van huisjes. Stichting Goede Werken Glorieux werft fondsen om deze projecten in Addis Abeba mede mogelijk te maken. Zoals uit onderstaande cijfers blijkt, zijn er in 2014 veel mensen via de activiteiten bereikt. 13

14 jaarverslag 2014 ELDERLY PEOPLE SUPPORT PROJECT Doelgroep - minderbedeelde ouderen die geen familie/kennissen hebben die zorg voor hen kunnen dragen. - huishoudens in de sloppenwijken die geen beschikking hebben over adequate toiletvoorzieningen - huishoudens in de sloppenwijken die zeer slechte huisvesting hebben Activiteit - bieden van een warme maaltijd 6 dagen per week - medische consultatie en vergoeding van medische kosten - bieden van zeep e.d. voor persoonlijke hygiëne en wassen van kleding - bieden van kleding en schoeisel - bouw van toiletblokken in de sloppenwijk - reparatie en renovatie van zeer slechte huisvesting in de sloppenwijk Aantal begunstigden in ouderen mensen gebruiken de nieuwe toiletvoorzieningen - 25 mensen bewonen een gerenoveerd/gerepareerd huis toiletgebruikers volgden een 1-dag training in hygiëne en sanitatie ST GABRIEL CATHOLIC HEALTH CENTER Doelgroep - bevolking van Akaki Kality Subcity, Addis Abeba met name Woreda 05 en de naburige deelgemeentes ( inwoners) - minderbedeelden en kwetsbare groepen, zoals moeders en kinderen, ouderen en gehandicapten en HIV-patiënten Dienstenaanbod - pre en post natale zorg en bevallingszorg - vaccinatie programma (in het Health Center en in de gemeenschap) - geïntegreerde zorg voor kinderen < 5 jr - huisartsen zorg voor > 5 jaar - 24 uurs 1e hulp verlening - HIV/TBC behandeling en zorg - Volksgezondheid preventie programma 14

15 stichting goede werken glorieux Aantal begunstigden in pre en post natale zorg en bevallingszorg - prenatale zorg: moeders - echo tijdens zwangerschap: moeders - bevallingszorg: 455 moeders - postnatale zorg: 530 moeders - HIV-test voor zwangere vrouwen: vrouwen - vaccinatie programma (in het Health Center en in de gemeenschap) o kinderen kinderen o vrouwen (TT) vrouwen - geïntegreerde zorg voor kinderen < 5 jr kinderen - huisartsen zorg voor > 5 jaar: patiënten - HIV/TBC behandeling en zorg o volledige zorg en behandeling HIV: 361 patiënten o volledige zorg en behandeling mbt TBC: 66 patiënten - volksgezondheid preventie programma o educatie m.b.t. gezondheid diverse doelgroepen, zoals studenten, chronische patiënten en fabrieksarbeiders: personen - 16,970 laboratorium onderzoeken medicatie-uitgiftes via de apotheek van het Health Center. 15

16 jaarverslag 2014 BGW COUNSELING & SOCIAL SERVICES CENTER Doelgroep - HIV-geïnfecteerde personen en hun families; - kinderen die één of beide ouders hebben verloren vanwege HIV/Aids - kinderen met een fysieke en/of lichamelijke beperking en hun families - Meest risicovolle groepen m.b.t. HIV/Aids, zoals prostituees, scholieren en jongeren buiten school, laag opgeleide meisjes en vrouwen, militairen, politie etc. - gemeenschap in het algemeen Activiteiten zijn gericht op empowerment van mensen op het gebied van gezondheid, psychosociale conditie en economische omstandigheden door middel van: - Medische begeleiding van personen die HIV-geïnfecteerd zijn, gericht op medicatiegebruik, gebruik van voeding, controle bezoek ziekenhuis etc. - Psychosociale begeleiding van individuen, partners en familie gericht op het omgaan met HIV, voorkomen van besmetting, stigma & discriminatie, traditionele geloven (bijv. HIV als straf van God); - Medische begeleiding van kinderen en jongeren die fysiek of lichamelijk beperkt zijn, inclusief aanmeten en aanschaffen van hulpmiddelen; - Psychosociale begeleiding van kinderen met een beperking en hun ouders/familie gericht op het omgaan met een beperking, stigma & discriminatie, traditionele geloven (bijv. epilepsie is de duivel); - Oprichting en begeleiding van lotgenoten groepen - Maatschappelijke begeleiding gericht op economisch zelfstandig worden van personen die HIV-geïnfecteerd zijn, de ouders van kinderen met een beperking en pleegouders van weeskinderen: bieden van beroepsopleidingen, starten van eenmansbedrijfjes (met startkapitaal en ondernemers training); - Educatieve en preventieprogramma s in scholen, onder prostituees, kwetsbare en risicovolle groepen in de samenleving m.b.t. HIV; - Educatieve en preventieprogramma s in scholen, ziekenhuizen, gemeenschappen m.b.t. handicaps. Cliënten zijn maximaal 2 jaar in het programma en de ondersteuning wordt beëindigd als men een bepaald inkomen heeft en voldoende zelfstandig is. 16

17 stichting goede werken glorieux Aantal begunstigden in 2014 (individuele begeleiding) weeskinderen in 221 pleeggezinnen; - 52 kinderen met een beperking en hun families (totaal begunstigden 608 personen) personen die HIV-positief zijn (totaal aantal begunstigden 736 personen) - educatie voorlichtingsprogramma HIV (totaal: personen): voornamelijk door: o huis aan huis educatie HIV: personen o school educatie programma: studenten - educatieprogramma in de wijk: personen - intensief educatie programma met prostituees: 300 vrouwen - educatie /preventie programma disability (totaal: personen): voornamelijk door o school gezondheidsprogramma: studenten o voorlichtingsprogramma in de wijk: personen - voedingsprogramma in Health Center: 169 kinderen met ondervoeding WONDERFUL PROJECT Doelgroep - minderbedeelde schoolkinderen in de omgeving van het Broederhuis. Activiteiten - bieden van schoolmaterialen (zoals uniformen, schriften etc.) voor schoolkinderen van kleuterschool tot grade 10 - aanbieden van onkostenvergoeding voor studenten in grade 11/12 - verstrekken van meel en olie aan de moeders van de schoolkinderen (maandelijks) Aantal begunstigden in kinderen in grade 11/12-51 gezinnen met 80 kinderen (kleuterschool tot grade 10) 17

STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX JAARVERSLAG 2013

STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX JAARVERSLAG 2013 STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX JAARVERSLAG 2013 INHOUD Voorwoord... 4 De Stichting... 5 Oprichting... 5 Adres... 5 bestuur per 31 december 2013... 5 Doelstelling van Stichting Goede Werken Glorieux...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010 N I E U W S B R I E F Sponsor a Granny Support the Community Ethiopië Midterm-rapportage 2010 Older people in St. Michael s home engaging in income generating activities. Inleiding Ethiopië is een van

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLEINSCHALIGE PROJECTEN INDONESIE 2008. 1. Redactie: Anneke Bertrams van Deursen tel: 040-2433209 Carla Wyatt tel: 0497-514400

JAARVERSLAG KLEINSCHALIGE PROJECTEN INDONESIE 2008. 1. Redactie: Anneke Bertrams van Deursen tel: 040-2433209 Carla Wyatt tel: 0497-514400 JAARVERSLAG KLEINSCHALIGE PROJECTEN INDONESIE 2008. 1 Redactie: Anneke Bertrams van Deursen tel: 040-2433209 Carla Wyatt tel: 0497-514400 In 2008 kwam er een bedrag van 18653,-- aan donaties voor Indonesië

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

VOORWOORD EEN EIGEN STICHTING

VOORWOORD EEN EIGEN STICHTING VOORWOORD Dit is het jaarverslag van Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië van de familie van Deursen van het jaar 2011. In dit verslag geven we zoals ieder jaar een verantwoording van onze inkomsten

Nadere informatie

Datum: 12-10-2013 Stichting Child of Uganda

Datum: 12-10-2013 Stichting Child of Uganda Datum: 12-10-2013 Stichting Child of Uganda Beleidsplan 2013 2015 1 Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Historie 3 3. Doel en werkwijze... 4 4. Organisatie 5 6 5. Communicatie.. 7 6. Financiën 7 7. Toekomst. 8 2

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE GESCHIEDENIS - DE GESCHIEDENIS VAN DE STAD - DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING HOOFDSTUK 2: WAT IS HET DOEL - SENSIS

HOOFDSTUK 1: DE GESCHIEDENIS - DE GESCHIEDENIS VAN DE STAD - DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING HOOFDSTUK 2: WAT IS HET DOEL - SENSIS 1 HOOFDSTUK 1: DE GESCHIEDENIS - DE GESCHIEDENIS VAN DE STAD - DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING HOOFDSTUK 2: WAT IS HET DOEL - SENSIS HOOFDSTUK 3: WAT HEEFT DE STICHTING BEREIKT HOOFDSTUK 4: ONS STNDPUNT

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL Beleidsplan 2014 2015 Stichting Light for the Children - NL Versie 1, november 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 1.1. Historie... 2 1.2. Missie... 2 1.3. Visie... 3 1.4. Bestuur... 3 1.5. Financiën...

Nadere informatie

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Stichting Vrienden van Grapevine Foundation www.gvfsa.org RSIN:8537.51.559 KVK:60063343 Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk in Moldavië

Maatschappelijk Werk in Moldavië Resultaten van MCA in 2014 Maatschappelijk Werk in Moldavië Hierbij een aantal grepen van de resultaten van MCA in Moldavië: Oprichten van Gezondheidscentrum Hansca Het oprichten van het Gezondheidscentrum

Nadere informatie

Stichting Hart en Handen

Stichting Hart en Handen Stichting Hart en Handen in Aktie Beleidspla n 2012 2013 Versie januari2012 Pagina 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hart en Handen in Aktie. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen,

Nadere informatie

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Gezondheidsproject

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Beleidsplan 2013/2015. Stichting

Beleidsplan 2013/2015. Stichting Beleidsplan 2013/2015 Stichting Versie 1.2 dd 6 januari 2013 Inhoud: 1. Gegevens van de stichting 2. Contactpersoon 3. Doelstelling 4. Werkterrein 5. Activiteiten 6. Projecten 2013-2015 7. Fondswerving

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Stichting Tele Family Work Team

Stichting Tele Family Work Team Tele Family Foundation Kenia Tele Family Work Team Nederland Stichting Tele Family Work Team Vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 maart 2011 1. Inleiding...3 2. Strategie...4 2.1 Visie...4 2.2

Nadere informatie

Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht VT Abcoude

Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht VT Abcoude Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT 2012 Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht 25 1391 VT INHOUD Blad Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 Rekening van

Nadere informatie

Stichting. Pan de Vida

Stichting. Pan de Vida Stichting Pan de Vida Algemeen Stichting Pan de Vida is op 27 december 2006 opgericht met het doel om de allerarmste kinderen in Peru te helpen. Aanvankelijk werd alleen gewerkt met kinderrestaurants,

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Care. te Alkmaar

Jaarverslag Stichting Care. te Alkmaar Jaarverslag 2015 Stichting Care te Alkmaar Doelstelling Stichting Care is opgericht op 30 december 1997. De doelstelling van de stichting is het doen van giften aan charitatieve instellingen en charitatieve

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Stichting KOP Jaarverslag 2014 KIANDUTU OUTREACH PROJECT ACTIEF IN DE SLOPPENWIJK KIANDUTU IN THIKA (KENIA)

Stichting KOP Jaarverslag 2014 KIANDUTU OUTREACH PROJECT ACTIEF IN DE SLOPPENWIJK KIANDUTU IN THIKA (KENIA) Stichting KOP Jaarverslag 2014 KIANDUTU OUTREACH PROJECT ACTIEF IN DE SLOPPENWIJK KIANDUTU IN THIKA (KENIA) Algemeen In Kiandutu, de sloppenwijk van Thika, geeft KOP vanaf 2006 onderwijs aan kansarme kinderen

Nadere informatie

Beleidsplan Carelanka

Beleidsplan Carelanka Beleidsplan Carelanka 2016-2019 Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Beleidsplan Carelanka 2016-2019 2 1. Werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Stichting Kans op Toekomst Beleidsplan Stichting Kans op Toekomst 2007 2017

Stichting Kans op Toekomst Beleidsplan Stichting Kans op Toekomst 2007 2017 Beleidsplan Stichting Kans op Toekomst 2007 2017 Internet: www.kansoptoekomst.nl 1-13 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 3. Missie & Doelstellingen... 5 4. Projecten... 6 4.1 Inleiding...

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December Nieuwsbrief S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a December 2013 Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen Nelson Mandela www.facebook.com/projectgroepkenya

Nadere informatie

STICHTING SAMEN VOOR SRI LANKA FINANCIEEL JAARVERSLAG 1013

STICHTING SAMEN VOOR SRI LANKA FINANCIEEL JAARVERSLAG 1013 STICHTING SAMEN VOOR SRI LANKA FINANCIEEL JAARVERSLAG 1013 INHOUDSOPGAVE Blz I ALGEMENE GEGEVENS 1 a. Naam,vestingplaats en doelstelling b. Samenstelling bestuur c. Vaststelling financieel verslag boekjaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

FW Dordrecht, 9 januari 2015

FW Dordrecht, 9 januari 2015 FW Dordrecht, 9 januari 2015 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Blz I ALGEMENE GEGEVENS 1 a. Naam,vestingplaats en doelstelling b. Samenstelling bestuur c. Vaststelling financieel verslag boekjaar 2014 d.

Nadere informatie

Buna Tetu (kort overzicht)

Buna Tetu (kort overzicht) Buna Tetu (kort overzicht) Kinderen met een handicap tellen ook mee! Stichting Joni Social Education Project Voor een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen Achtergrond project Ouders van gehandicapte

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Basis Beleid KaliTaman

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013 Rapport inzake jaarstukken 2013 26 augustus 2014 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2013 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2013 9 Staat van

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Stichting Kans op Toekomst. Jaarverslag 2013

Stichting Kans op Toekomst. Jaarverslag 2013 13-10-2014 Stichting Kans op Toekomst Tel.nummer: 0182-634542 KvK nummer: 32123385 Inhoud Voorwoord...2 1 Jaarverslag...3 1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm...3 1.2 Doelstelling...3 1.3

Nadere informatie

CHRISTELIJKE GEZONDHEIDSORGANISATIE VAN KENIA (Christian Health Association of Kenya) PMTCT PROJECT VOORUITGANGS RAPPORT SEPT.

CHRISTELIJKE GEZONDHEIDSORGANISATIE VAN KENIA (Christian Health Association of Kenya) PMTCT PROJECT VOORUITGANGS RAPPORT SEPT. CHRISTELIJKE GEZONDHEIDSORGANISATIE VAN KENIA (Christian Health Association of Kenya) PMTCT PROJECT VOORUITGANGS RAPPORT SEPT. 2009 JUNI 2010 Voor ICCO en Kerkinactie, NEDERLAND 1 Datum: Juli 2010 PMTCT

Nadere informatie

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer,

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer, Jaarverslag 2013 Honselersdijk Voorwoord Geachte lezer, Dit is het jaarverslag van de Stichting mijn huis in Ipauratu over het jaar 2013. Hierin vindt het verslag van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Care. te Alkmaar

Jaarverslag Stichting Care. te Alkmaar Jaarverslag 2016 Stichting Care te Alkmaar Doelstelling Stichting Care is opgericht op 30 december 1997. De doelstelling van de stichting is het doen van giften aan charitatieve instellingen en charitatieve

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2014 Stichting Tan-kids Doetinchem Hoofdstuk 1. Inleiding In Tanzania komen 71% van de kinderen tekort in basiszorg. Het zijn vooral de weeskinderen (18 op de 100 kinderen in Tanzania hebben

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Stichting Projectmatige Charitas Grubbenvorst Inhoudsopgave 1. Verslag over het jaar 2013 2. Jaarrekening 2013-1 - 1.1 Oprichting De Stichting

Nadere informatie

Standaardbeleidsplan Carelanka

Standaardbeleidsplan Carelanka Standaardbeleidsplan Carelanka Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan Carelanka 2

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2012... 4 Staat van baten en lasten over 2012... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Realisatie 2013. 1. Inkomsten 2. Uitgaven

Realisatie 2013. 1. Inkomsten 2. Uitgaven Realisatie 2013 Stichting Heliconia Eerste Jan van der Heijdenstraat 117-II 1072 TN Amsterdam Girorekening 5121901 info@stichtingheliconia.nl www.stichtingheliconia.nl 1. Inkomsten 2. Uitgaven 1.1 Donateurs

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Dank u voor het waarmaken van mijn droom.

Dank u voor het waarmaken van mijn droom. Nieuwsbrief van Stichting Wondem november 2014 Wondem Zerfu had één grote droom: arme kinderen in Ethiopië helpen. Want telkens als hij het land van zijn ouders bezocht, vroeg hij zich af waarom hij het

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kenya Kinderen. Stichting Kenya Kinderen is opgericht op 07 mei 2009 door Erwin van Andel, Jan Brinkman en

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019 Dichter bij elkaar Strategie 2015-2019 De zorg verandert. Vrijwilligers veranderen. De wensen van families veranderen. De maatschappij verandert. Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam wil klaar zijn voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Stichting Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen

Stichting Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen Stichting Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen Jaarverslag 2013 van het bestuur Algemeen Het is ons een genoegen hierbij het jaarverslag over het jaar 2013 aan te bieden. In tegenstelling tot voorgaande

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Website: www.straatkindghana.org 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...Pagina 2 2. Oprichting....Pagina 3 3. Doelstelling Pagina 3 4. Werving van fondsen.....pagina 4 5. Beheer van fondsen...

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

STICHTING De MORGENSTER ONTVANGSTEN

STICHTING De MORGENSTER ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Wat we mochten ontvangen in 2013 1. Giften en donaties Deelname aan evenementen, het organiseren van acties en uitdelen van onze folders hebben wederom geleid tot het verder uitdragen van onze

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation Beleidsplan Stichting Levante Foundation 2012-2016 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Levante Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 2 Voorwoord Stichting Leergeld Zutphen heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Stichting Marianne Center

Stichting Marianne Center Stichting Marianne Center Beleidsplan 2010-2012 Stichting Marianne Center Margriet 19 7772 NC Hardenberg 0523-264845 Bestuur: Dhr. N. van Vuuren, Mevr. M. Janssen, Mevr. T. Velvis Website: www.mariannecenter.org

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Stichting Support for Homa Hills

Stichting Support for Homa Hills Stichting Support for Homa Hills Rekening 2006 Rekening 2006 pagina 0 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Bestuurssamenstelling 3 Vaststelling rekening 3 Balans per 31 december 2006 - cijfers 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA 20152016 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Ashleigh s Place SA (APSA). Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Een non-profit organisatie met als doel het bieden van goede en kwalitatieve zorg aan de bevolking in Oeganda.

Een non-profit organisatie met als doel het bieden van goede en kwalitatieve zorg aan de bevolking in Oeganda. Een non-profit organisatie met als doel het bieden van goede en kwalitatieve zorg aan de bevolking in Oeganda. Waterweg 30 3882 RC Putten T. +31646630709 E info@carewithamission.nl W www.carewithamission.nl

Nadere informatie

Damayan Comunity Center Manilla

Damayan Comunity Center Manilla Damayan Comunity Center Manilla sponsorproject Filippijnen IEDER KIND HEEFT RECHT OP EEN THUIS IEDER KIND HEEFT RECHT OP ONDERWIJS IEDER KIND HEEFT RECHT OP LIEFDE EN ZORG WWW.DAMAYAN-MANILA.NL WAAROM

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Ethioberhan. Versie 05 november 2009

Beleidsplan. Stichting Ethioberhan. Versie 05 november 2009 Stichting Ethioberhan Secretariaat: Berkenweide 43 1647 BG Berkhout Tel: 0229-551727 info@ethioberhan.nl www.ethioberhan.nl Beleidsplan Versie 05 november 2009 Stichting Ethioberhan 1/7 Sponsoring dagopvang

Nadere informatie

Vereniging Het Hart en de

Vereniging Het Hart en de Vereniging Het Hart en de Handen van Christus in Centraal Afrika Beleidspla n 20L2 20L3 Versie januari2012 Pagina 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de vereniging Het hart en de handen van Christus

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Umthombo

Stichting Vrienden van Umthombo Stichting Vrienden van Umthombo Beleidsplan(januari 2014) 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten, tevens geeft het inzicht in

Nadere informatie

Financieel overzicht 2008

Financieel overzicht 2008 Stichting Benares Schoolfonds Nieuwsbrief 2009 Onze 40 individuele leerlingen Stichting Benares Schoolfonds betaalt de schoolkosten van 40 individuele leerlingen, verspreid over meerdere scholen. Daarnaast

Nadere informatie

Beleidsplan van Stichting Ibhongo

Beleidsplan van Stichting Ibhongo Inleiding Er leven in Zuid- Afrika 18 miljoen kinderen. 360.000 daarvan zijn naar schatting geïnfecteerd met HIV. 5 miljoen kinderen wonen in overvolle townships, met behuizing en hygiëne in slechte staat.

Nadere informatie