STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX"

Transcriptie

1 STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX JAARVERSLAG 2014

2 jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 De Stichting... 5 Oprichting... 5 Adres... 5 Bestuur per 31 december Fondswerving: de belangrijkste activiteit van de Stichting... 6 Voordrachten... 7 Bezoek aan de projecten... 8 Plannen... 9 Projecten in Brazilië Jordânia: Lar Glorieux Betim: Obra Social Glorieux Projecten in Indonesië Algemeen Doelgroep Doelstellingen Drie projecten Jakarta: Desa Putera Solo: Karuna weeshuis Kefamenanu: weeshuis Budi Mulia Glorieux Projecten in Ethiopië Elderly People Support Project Doelgroep Activiteit Aantal begunstigden in St Gabriel Catholic Health Center Doelgroep

3 stichting goede werken glorieux Dienstenaanbod Aantal begunstigden in BGW Counseling & Social Services Center Doelgroep Aantal begunstigden in 2014 (individuele begeleiding) Wonderful Project Doelgroep Activiteiten Aantal begunstigden in

4 jaarverslag 2014 INLEIDING Gedurende het jaar 2014 vergaderde het bestuur van GWG 6 keer. De vergaderingen vonden plaats op 26 februari, 21 mei, 16 juli, 8 oktober, 21 november en 22 december. Alle bijeenkomsten werden gehouden in Eindhoven in de vergaderruimte van het provincialaat van de broeders van O.L.Vr. van Lourdes. Dit is tevens het administratief adres van de Stichting. De goedgekeurde verslagen worden gearchiveerd bij de secretaris van de Stichting. 4

5 stichting goede werken glorieux DE STICHTING OPRICHTING Opgericht 26 november 2007 door de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve- Vrouw van Lourdes en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer ADRES Glorieuxlaan 4 * 5613 LN Eindhoven Nederland BESTUUR PER 31 DECEMBER 2014 br. Theo van den Boer dhr. Ad Kapteijns br. Theo Bekkers mevr. Lilian Mariën zr. Gervasia Reintjes dhr. Rudo van Rooij dhr. Herman Stroobandt voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid bestuurslid bestuurslid klim-op-brazilië * Het adres in Eindhoven is van naam veranderd op 1 januari 2015 : van Geldropseweg 170a naar Glorieuxlaan 4, met postcode 5613 LN Eindhoven. De locatie is dezelfde gebleven. 5

6 jaarverslag 2014 FONDSWERVING: DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT VAN DE STICHTING De laatste week van februari en de eerste week van maart 2014 stonden dit jaar al voor de tweede keer in het teken van extra activiteiten met betrekking tot fondswerving. De manager van de projecten in Ethiopië en de voorzitter van de Stichting bezochten een aantal sponsors in België en Nederland. Dit zijn doorgaans organisaties, stichtingen en congregaties of individuele gevers aan wie verantwoording werd afgelegd over de besteding van de ontvangen giften en/of om nieuwe sponsors te werven. Het moge duidelijk zijn dat structurele sponsoring in geval van onze projecten door ons de meest nagestreefde vorm is. Zowat alle projecten in de verschillende gebieden zijn van duurzame en structurele aard, weeshuizen, gezondheidscentra, Personen met een HIV besmetting worden via het Counseling en Social Services Centre weer in staat gesteld voor zichzelf te zorgen, economisch onafhankelijk te worden en toekomst gericht bezig te zijn. bejaardentehuizen en zorg voor daklozen en HIV besmette personen. De individuele hulpvrager mag dan wel na verloop van tijd gerehabiliteerd of onafhankelijk en hersteld beschouwd worden, zodra iemand het project verlaat, staat al een ander klaar om zijn of haar plaats in te nemen. Onze projecten zijn dus structurele voorzieningen voor de onderste lagen van de bevolking in Indonesië, Brazilië en Ethiopië. Het belangrijkste streven van veel projecten is het geven van Empowerment. Dus proberen wij de ontvangers zodanig te begeleiden, informatie te geven, op te leiden, dat ze weer in staat zijn hun eigen leven vorm te geven en in hun onderhoud te voorzien. Soms is dat niet mogelijk bv. in het dakloze ouderenproject in Addis Abeba. 6

7 stichting goede werken glorieux VOORDRACHTEN Voor verschillende groepen zijn het afgelopen jaar voordrachten gehouden waarin met hulp van audiovisuele middelen geprobeerd is een duidelijk beeld te gegeven van de omstandigheden van de projecten, waarin wij werken en welke doelgroepen we bereiken. Hierbij werd gebruik gemaakt van een power-point presentatie of van een videofilm die m.n. specifiek handelt over het werk in het BGW CSSC centrum, het project voor oudere daklozen en het gezondheidscentrum in Addis Abeba of over het Sociaal Centrum In Betim en het bejaardenhuis in Jordânia, Brazilië. Door de toeloop van de plattelandsbevolking naar de grote stad en door afwezigheid van infrastructuur en werkvoorziening zijn de woon- en leefomstandigheden van de vele gelukzoekers absoluut onmenselijk en ongezond. 7

8 jaarverslag 2014 BEZOEK AAN DE PROJECTEN De laatste week van juni en de eerste dagen van juli, van 25 / 6 tot 2 / 7 brachten de secretaris en voorzitter van de Stichting Goede Werken Glorieux een bezoek aan de projecten in Ethiopië. De bedoeling van dit bezoek is voornamelijk ondervinden en ervaren in welke situaties de doelgroepen van de projecten leven en welke hulp hen geboden wordt. We citeren het verslag van de secretaris over zijn bezoek aan de projecten. Het was een bijzondere reis waar we met eigen ogen heb kunnen zien wat de projecten inhouden, waar we ons in Ethiopië als GWG mee bezig houden. Projecten die bedoeld zijn om de allerarmsten in Ethiopië toch te proberen een menswaardig leven te geven. Hen vooral proberen die mogelijkheden te geven en die vaardigheden aan te leren om zelf in hun onderhoud te voorzien. EMPOWERMENT VERZELFSTANDIGING is het leidend principe. Niet mensen afhankelijk maken van hulp, maar hen kennis en vaardigheden geven, waardoor een grotere onafhankelijkheid mogelijk wordt. Dit draagt bij aan zelfontplooiing en ontwikkeling. Een tweede niet onbelangrijk facet van de bezoeken aan de projecten zijn de contacten met de managers en medewerkers evenals met de broeders van de Congregatie. Eenvoudig: toilettenbouw en het opknappen van huisjes is een van de hoofddoelen van het Elderly Support Project in Addis Abeba. 8

9 stichting goede werken glorieux PLANNEN Tijdens de laatste vergaderingen van 2014 en de eerste van 2015 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met de voorbereiding van de ontmoetingsdagen met sponsors. Met behulp van een communicatiedeskundige proberen we zo goed mogelijk ingang te vinden in de wereld van de sponsors en deze te benaderen. Deze bijeenkomsten zullen doorgaan in Eindhoven en Oostakker (België) op respectievelijk 13 en 21 maart Tijdens het afgelopen jaar zijn we in de gelukkige omstandigheid geweest dat nagenoeg alle sponsors van de voorgaande jaren hun ondersteuning hebben voortgezet zodat wij in staat werden gesteld de projecten in stand te houden, zelfs een beetje uit te breiden en nieuwe meerjarenplannen op te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan de bevoegde instanties. Uiteraard zijn wij alle gevers, groot en klein, bijzonder dankbaar voor de steun die wij mochten ondervinden. 9

10 jaarverslag 2014 PROJECTEN IN BRAZILIË JORDÂNIA: LAR GLORIEUX Eind 2014 waren er 25 verzorgingsbehoeftige bejaarden die het gehele jaar 24 uur per dag werden opgevangen. Er was 1 bejaarde die alleen overdag werd verzorgd. 15 Personeelsleden (allen Brazilianen) garandeerden de verzorging. In 2014 werd er Euro aan deze projecten uitgegeven, waarvan Euro van GWG of de congregatie kwamen. De gemeente droeg bij in de kosten van 2 personeelsleden en gedurende enkele uren per week verleenden een voedingsdeskundige, een psycholoog, een fysiotherapeut, een pedagoog en een bewegingsdeskundige hulp. BETIM: OBRA SOCIAL GLORIEUX Cursussen (knippen en naaien, computercursus) - psychologische begeleiding - bijlessen zwakke leerlingen - cursus om tot een levensproject te komen - bewegingsgymnastiek lessen in taekwondo en zaalvoetbal - sport als vrijetijdsbesteding - theater - excursies ruimte voor feesten. Als resultaten kunnen vermeld worden: meer zelfrespect, minder geweld, minder jongeren die in de drugswereld terecht komen. De directe kosten bedroegen Euro. Hiervan werden er Euro door GWG (3.000 Euro van Brasil Op Weg) of de congregatie betaald. Twee programma s werden bekostigd via het Ministerie van Sport en vallen buiten deze kostenberekening. 10

11 stichting goede werken glorieux PROJECTEN IN INDONESIË ALGEMEEN Er zijn in Indonesië nog vele kinderen die niet in de juiste omstandigheden de volwassen leeftijd bereiken. Opvanghuizen zijn een middel waarmee sociaalvoelende mensen en organisaties deze kinderen toch zoveel mogelijk kansen willen geven. Op het eiland Java en op West-Timor staan de broeders van O.L.Vr. van Lourdes aan de leiding van drie kinder- en weeshuizen. Kenmerkend voor dergelijke projecten is dat ze een lange looptijd hebben, waarbij de doelgroep en de doelstellingen telkens gelijklopend zijn. DOELGROEP Jongens en meisjes tussen zes en negentien jaar die: - weeskind zijn door het verlies van één of beide ouders - kind zijn uit een armlastige familie of een gezin die in een precaire economische situatie verkeert - als kind geboren zijn uit ouders die niet samenwonen, en verlaten zijn - uit een moeilijke gezinssituatie komen DOELSTELLINGEN De eerste aandacht gaat naar het kind. Dit houdt in dat: - de kinderen naar school gaan - er wordt gezorgd voor een aangename omgeving - er bijzondere aandacht is voor een goede gezondheid (fysisch en psychisch) - de kinderen sociale vaardigheden leren en aan karakter- en attitudevorming doen. Door de kinderen voor lange tijd een nieuwe thuis te geven, wil men onrechtstreeks ook de ouders, de gemeenschap en de samenleving helpen. DRIE PROJECTEN Jakarta: Desa Putera Desa Putera (letterlijk: kinderdorp) is een weeshuis dat sinds 1947 door broeders van de Congregatie wordt geleid en is bedoeld voor kinderen uit het hoofdstedelijk gebied. De beheerder is de Vincentius Vereniging, die in 1855 door een aantal vooraanstaande 11

12 jaarverslag 2014 Nederlanders in Batavia naar Nederlands voorbeeld werd opgericht. De overeenkomst houdt in dat de administratie en de organisatie van dit tehuis door de Congregatie worden uitgevoerd. Solo: Karuna weeshuis Het weeshuis in Solo is het initiatief van een lokale private stichting. De bouw van het weeshuis is voor een groot deel tot stand gekomen met de hulp van de stichting GWG en de Congregatie, waarbij de hulp van de Zusters van Barmhartigheid ook aanzienlijk was. De dagelijkse leiding is in handen van broeders (jongens) en zusters (meisjes). De kinderen zijn afkomstig uit Midden- Java en omgeving. Jaarrekening 2014 De jaarrekening bedraagt dollar, waarvan dollar met sponsorgeld betaald werd. De inbreng van eigen middelen bedraagt dollar en de overige dollar komt van diverse giften (lokaal). Voor 56 kinderen werd het volgende voorzien: - voeding - schoolbenodigdheden - kledij - gebouw: onderhoud & nutsdiensten - ontspanningsactiviteiten - salaris personeel - administratie & vervoer Kefamenanu: weeshuis Budi Mulia Glorieux Het weeshuis bestaat sinds 2009 en is een initiatief van de Congregatie, met de steun van Stichting GWG. De jongens en meisjes zijn afkomstig uit het Indonesische, westelijke deel van het eiland Timor. Jaarrekening 2014 De jaarrekening bedraagt dollar, waarvan dollar met sponsorgeld betaald werd. De inbreng van eigen middelen bedraagt dollar en de overige dollar komt van diverse giften (lokaal). Voor 44 kinderen werd het volgende voorzien: - voeding - schoolbenodigdheden - kledij - gebouw: onderhoud & nutsdiensten - ontspanningsactiviteiten - salaris personeel - administratie & vervoer 12

13 stichting goede werken glorieux PROJECTEN IN ETHIOPIË Stichting Goede Werken Glorieux werft fondsen en middelen voor een 3-tal projecten van de Congregatie van de Broeders van de O.L.V. van Lourdes in Addis Abeba, Ethiopië. De projecten richten zich op de kwetsbare en minderbedeelde groepen in de samenleving, zoals vrouwen en kinderen, Hiv-geïnfecteerde personen, kinderen met een beperking, (dakloze) ouderen die alleen staan zonder hulp en ondersteuning en gemeenschappen in de arme wijken. De projecten zijn door de overheid erkende Ngo s die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van buitenlandse donateurs. In het St Gabriel Catholic Health Center staat het realiseren van kwalitatieve gezondheidzorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen centraal. Het Health Center is gevestigd in een van de geïndustrialiseerde subcities van de hoofdstad van Addis Abeba. Het richt zijn aandacht niet alleen op behandeling van patiënten en de begeleiding van zwangere vrouwen en kinderen, maar ook op preventie en voorlichting m.b.t. HIV en aids in scholen en fabrieken. Het Brothers of Good Works Counseling & Social Services Center heeft een lange historie in het werken met HIV-geïnfecteerde personen en kinderen met een beperking. Empowerment het mensen hun krachten tot zelfontplooiing helpen ontwikkelen staat in dit project centraal. De medewerkers van het centrum begeleiden de cliënten op verschillende gebieden (gezondheid, psycho-sociaal en economisch) om zelfstandig verder te gaan. In het Elderly People Support Project wordt dagopvang geboden aan ouderen die geen familie of relaties hebben die zorg voor hen kunnen dragen. Bovendien streeft het Elderly People Support Project er naar de leefomstandigheden van het stadsdeel waarin het project gesitueerd is, te verbeteren door de bouw van publieke toiletblokken en de renovatie van huisjes. Stichting Goede Werken Glorieux werft fondsen om deze projecten in Addis Abeba mede mogelijk te maken. Zoals uit onderstaande cijfers blijkt, zijn er in 2014 veel mensen via de activiteiten bereikt. 13

14 jaarverslag 2014 ELDERLY PEOPLE SUPPORT PROJECT Doelgroep - minderbedeelde ouderen die geen familie/kennissen hebben die zorg voor hen kunnen dragen. - huishoudens in de sloppenwijken die geen beschikking hebben over adequate toiletvoorzieningen - huishoudens in de sloppenwijken die zeer slechte huisvesting hebben Activiteit - bieden van een warme maaltijd 6 dagen per week - medische consultatie en vergoeding van medische kosten - bieden van zeep e.d. voor persoonlijke hygiëne en wassen van kleding - bieden van kleding en schoeisel - bouw van toiletblokken in de sloppenwijk - reparatie en renovatie van zeer slechte huisvesting in de sloppenwijk Aantal begunstigden in ouderen mensen gebruiken de nieuwe toiletvoorzieningen - 25 mensen bewonen een gerenoveerd/gerepareerd huis toiletgebruikers volgden een 1-dag training in hygiëne en sanitatie ST GABRIEL CATHOLIC HEALTH CENTER Doelgroep - bevolking van Akaki Kality Subcity, Addis Abeba met name Woreda 05 en de naburige deelgemeentes ( inwoners) - minderbedeelden en kwetsbare groepen, zoals moeders en kinderen, ouderen en gehandicapten en HIV-patiënten Dienstenaanbod - pre en post natale zorg en bevallingszorg - vaccinatie programma (in het Health Center en in de gemeenschap) - geïntegreerde zorg voor kinderen < 5 jr - huisartsen zorg voor > 5 jaar - 24 uurs 1e hulp verlening - HIV/TBC behandeling en zorg - Volksgezondheid preventie programma 14

15 stichting goede werken glorieux Aantal begunstigden in pre en post natale zorg en bevallingszorg - prenatale zorg: moeders - echo tijdens zwangerschap: moeders - bevallingszorg: 455 moeders - postnatale zorg: 530 moeders - HIV-test voor zwangere vrouwen: vrouwen - vaccinatie programma (in het Health Center en in de gemeenschap) o kinderen kinderen o vrouwen (TT) vrouwen - geïntegreerde zorg voor kinderen < 5 jr kinderen - huisartsen zorg voor > 5 jaar: patiënten - HIV/TBC behandeling en zorg o volledige zorg en behandeling HIV: 361 patiënten o volledige zorg en behandeling mbt TBC: 66 patiënten - volksgezondheid preventie programma o educatie m.b.t. gezondheid diverse doelgroepen, zoals studenten, chronische patiënten en fabrieksarbeiders: personen - 16,970 laboratorium onderzoeken medicatie-uitgiftes via de apotheek van het Health Center. 15

16 jaarverslag 2014 BGW COUNSELING & SOCIAL SERVICES CENTER Doelgroep - HIV-geïnfecteerde personen en hun families; - kinderen die één of beide ouders hebben verloren vanwege HIV/Aids - kinderen met een fysieke en/of lichamelijke beperking en hun families - Meest risicovolle groepen m.b.t. HIV/Aids, zoals prostituees, scholieren en jongeren buiten school, laag opgeleide meisjes en vrouwen, militairen, politie etc. - gemeenschap in het algemeen Activiteiten zijn gericht op empowerment van mensen op het gebied van gezondheid, psychosociale conditie en economische omstandigheden door middel van: - Medische begeleiding van personen die HIV-geïnfecteerd zijn, gericht op medicatiegebruik, gebruik van voeding, controle bezoek ziekenhuis etc. - Psychosociale begeleiding van individuen, partners en familie gericht op het omgaan met HIV, voorkomen van besmetting, stigma & discriminatie, traditionele geloven (bijv. HIV als straf van God); - Medische begeleiding van kinderen en jongeren die fysiek of lichamelijk beperkt zijn, inclusief aanmeten en aanschaffen van hulpmiddelen; - Psychosociale begeleiding van kinderen met een beperking en hun ouders/familie gericht op het omgaan met een beperking, stigma & discriminatie, traditionele geloven (bijv. epilepsie is de duivel); - Oprichting en begeleiding van lotgenoten groepen - Maatschappelijke begeleiding gericht op economisch zelfstandig worden van personen die HIV-geïnfecteerd zijn, de ouders van kinderen met een beperking en pleegouders van weeskinderen: bieden van beroepsopleidingen, starten van eenmansbedrijfjes (met startkapitaal en ondernemers training); - Educatieve en preventieprogramma s in scholen, onder prostituees, kwetsbare en risicovolle groepen in de samenleving m.b.t. HIV; - Educatieve en preventieprogramma s in scholen, ziekenhuizen, gemeenschappen m.b.t. handicaps. Cliënten zijn maximaal 2 jaar in het programma en de ondersteuning wordt beëindigd als men een bepaald inkomen heeft en voldoende zelfstandig is. 16

17 stichting goede werken glorieux Aantal begunstigden in 2014 (individuele begeleiding) weeskinderen in 221 pleeggezinnen; - 52 kinderen met een beperking en hun families (totaal begunstigden 608 personen) personen die HIV-positief zijn (totaal aantal begunstigden 736 personen) - educatie voorlichtingsprogramma HIV (totaal: personen): voornamelijk door: o huis aan huis educatie HIV: personen o school educatie programma: studenten - educatieprogramma in de wijk: personen - intensief educatie programma met prostituees: 300 vrouwen - educatie /preventie programma disability (totaal: personen): voornamelijk door o school gezondheidsprogramma: studenten o voorlichtingsprogramma in de wijk: personen - voedingsprogramma in Health Center: 169 kinderen met ondervoeding WONDERFUL PROJECT Doelgroep - minderbedeelde schoolkinderen in de omgeving van het Broederhuis. Activiteiten - bieden van schoolmaterialen (zoals uniformen, schriften etc.) voor schoolkinderen van kleuterschool tot grade 10 - aanbieden van onkostenvergoeding voor studenten in grade 11/12 - verstrekken van meel en olie aan de moeders van de schoolkinderen (maandelijks) Aantal begunstigden in kinderen in grade 11/12-51 gezinnen met 80 kinderen (kleuterschool tot grade 10) 17

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

ChildsLife Investors Book 2015-2016

ChildsLife Investors Book 2015-2016 2015-2016 Van de Directeur Toen ik bijna 20 jaar geleden ChildsLife oprichtte was het mijn bedoeling om met mijn ervaring opgedaan bij grotere organisaties, kinderen, waar dan ook geboren, de kans te geven

Nadere informatie

stichting Juntos Contigo.

stichting Juntos Contigo. Stichting Juntos Contigo Organisatie: stichting Juntos Contigo. Adres: Nicaragua, Managua Bº. Hugo Chavez, Empresas Kativo 24 andenes al norte 85 varas al oeste. Casa Nº G 116 Telefoon: +505 22338549 /

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Een gezin voor ieder kind

Een gezin voor ieder kind Een gezin voor ieder kind Het Better Care Network bestaat uit en wordt ondersteund door de volgende organisaties: Een gezin voor ieder kind december 2011 2 Inhoud Samenvatting...5 I Inleiding...7 II Kinderen

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster.

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster. NIEUWSBRIEF In deze nieuwsbrief: Van de directeur, pag 3 Chances for Children in 2013, pag 5 Alleen studeren en geen ontspanning is maar saai!, pag 6 ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes Dit is Alice

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project 1 2 Colofon Project eigenaar: met vertegenwoordigers uit: Website: Email: Contact personen in Malawi: Email: Trust Bem-bakery, Bembeke, Malawi, Bisdom van Dedza, Catholic Development Commission (CaDeCom),

Nadere informatie

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014 04 JAARVERSLAG MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Multiculturele huiskamer stichting De Brug. Jaarverslag 2006. Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028.

Multiculturele huiskamer stichting De Brug. Jaarverslag 2006. Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028. Multiculturele huiskamer stichting De Brug Jaarverslag 2006 Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028. W: www.stgdebrug.nl E: debrug@stgdebrug.nl Missie Stichting De Brug

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie