Beleidsplan. Anouschka Wehman Karijn Jurriens Amanda Thijssen Bart Wehman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Anouschka Wehman Karijn Jurriens Amanda Thijssen Bart Wehman"

Transcriptie

1 Beleidsplan Anouschka Wehman Karijn Jurriens Amanda Thijssen Bart Wehman Oktober

2 Inhoudsopgave 1. Het bestuur Persoonlijke gegevens Persoonlijke motieven Verdeling van taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester 4 2. Stichting Kind van Ghana Missie Visie Doelstelling Registratie en erkenning Bankgegevens Nederland en Ghana Communicatie Samenwerking Aldersgate Foundation 6 3. Sponsorproject Hamashiah Daycare Centre Doelstelling Doelgroep Medewerkers Werkwijze Huidige situatie 8 4. Meerjarenplan Toekomstperspectief Schatting kosten 13 1

3 1. Het bestuur 1.1. Persoonlijke gegevens Voorzitter Naam: Anouschka Wehman Geboortedatum: Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Secretaris Naam: Amanda Thijssen Geboortedatum: Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Penningmeester Naam: Karijn Jurriens Geboortedatum: Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Bestuurslid Naam: Bart Wehman Geboortedatum: Nationaliteit: Nederlands Burgerlijke staat: Gehuwd 2

4 1.2. Persoonlijke motieven In 2010 zijn Anouschka Wehman en Amanda Thijssen in Ghana geweest om daar vrijwilligerswerk te doen. In deze bijzondere maanden zijn ze allebei verliefd geworden op het land, de mensen en hun cultuur. De confrontatie met de levensomstandigheden van deze mensen heeft hun diep geraakt. Bij thuiskomst hadden ze allebei sterk het gevoel meer te willen betekenen, dan in de maanden die ze daar geweest zijn. Hierdoor is in 2011 Stichting Kind van Ghana opgericht door Anouschka en haar vader Bart Wehman, die in 2010 zijn dochter heeft opgezocht in Ghana. In 2012 heeft Amanda zich vol enthousiasme bij de stichting aangesloten en in 2013 hebben we Karijn Jurriens mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid. Tijdens hun eerste bezoek aan Ghana, zijn Anouschka en Bart in contact gekomen de Aldersgate Foundation, een kleinschalig Ghanese stichting, die zich fantastisch inzetten voor behoeftige (wees)kinderen. Zij hebben verschillende projecten lopen om ervoor te zorgen dat kinderen een sterkere basis krijgen en daardoor hopelijk een betere toekomst tegemoet gaan. De Aldersgate Foundation heeft Anouschka en Bart enthousiast gemaakt voor een project dat zij al erg lang wilden; een kinderdagverblijf voor de kinderen in Kona. De bestuursleden van Stichting Kind van Ghana hebben voor dit project gekozen, omdat het in Ghana veel voorkomt dat kinderen in weeshuizen terecht komen, gezien hun ouders financieël niet meer voor ze kunnen zorgen. Om dit grote leed te voorkomen, is het belangrijk dat ouders hun kind(eren) naar een dagopvang kunnen brengen. Op deze manier kunnen zij beiden zorgen voor een inkomen, blijft het kind een veilige thuishaven hebben en wordt het kind voorbereidt op het komende onderwijs. Een andere belangrijke beweegreden is dat ongeveer de helft van de Ghanese kinderen niet naar school gaan. Wij hopen de ouders, waarvan de kinderen naar het kinderdagverblijf komen, het belang van onderwijs te laten inzien. 3

5 1.3. Verdeling van taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Het doel van de functie voorzitter is het activeren en stimuleren van de stichting. Functie-inhoud: - Geeft leiding aan het dagelijks bestuur - Leidt de vergaderingen - Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging - Zorgt voor de navolging en de opvolging van de statuten, de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen - Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur en de stichting - Onderhoudt interne- en externe contacten - Is de representatieve vertegenwoordiger van de stichting Secretaris Het doel van de funtie secretaris is alle voorkomende secretariaat- en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van de stichting uitvoeren. Functie-inhoud: - Bewerkstelligt een goede communicatie tussen bestuursleden en houdt deze uit eigen beweging in stand - Maakt gebruik van het meerjarenplan en de jaaragenda - Is verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie van de stichting - Is verantwoordelijk voor de archivering van documtenten die voor de stichting van belang zijn - Is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de bestuursvergaderingen - Zorgt voor de samenstelling en het verspreiden van het jaarverslag - Zorgt voor externe publicaties Penningmeester Het doel van de functie penningmeester is het beheren van de financiën van de stichting. Functie-inhoud: - Draagt zorg voor een goede financiële bedrijfsvoering - Coördineert, in overleg met bestuursleden, de inkoop van de stichting - Brengt in de bestuursvergadering regelmatig rapport uit van de financiële stand van zaken - Bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen - Doet voorstellen over hoe met het vermogen van de stichting kan/moet worden omgegaan - Is binnen het bestuur eerst verantwoordelijke voor de liquiditeitspositie (het verschil tussen inkomsten en uitgaven) van de stichting - Is verantwoordelijk voor een goede financiële verslaglegging 4

6 2. Stichting Kind van Ghana 2.1. Missie Stichting Kind van Ghana heeft als missie het verwerven van fondsen en het verrichten van alle verdere handelingen die in de ruimste zin verband houden of bevorderlijk kunnen zijn voor het verbeteren van de positie van kinderen in Ghana. Daarnaast vindt stichting Kind van Ghana het belangrijk om te werken aan duurzame projecten, waarbij getracht wordt het project zo goed mogelijk zelfvoorzienend te laten functioneren. Voor meer informatie over het huidige doel en ons toekomstperspectief, zie het meerjarenplan Visie Stichting Kind van Ghana vindt dat elk kind recht heeft op educatie, veiligheid, geborgenheid en een goed toekomstperspectief. In Ghana komt het nog vaak voor dat ouders financieel gezien niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen, waardoor deze kinderen onnodig in een weeshuis terecht komen. Door deze gezinnen te helpen met goedkope dagopvang, hopen wij dat beide ouders voldoende inkomen genereren om zelf voor hun kinderen te blijven zorgen. Daarnaast willen wij de positie van kinderen in Ghana verbeteren. Minstens de helft van alle kinderen in Ghana gaan niet naar school en worden op jonge leeftijd geacht om te gaan werken. Doordat deze kinderen geen kans krijgen op onderwijs, wordt hun kans op een goed toekomstperspectief aanzienlijk kleiner. Door de kinderen op onze dagopvang spelenderwijs voor te bereiden op het onderwijs, hopen wij ouders het belang in te laten zien van goede educatie Doelstelling De stichting heef ten doel het verbeteren van de positie van kinderen in Ghana. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: - Het verschaffen van basisbehoeften; zoals voedsel, onderdak, hygiëne en educatie in de breedste zin van het woord - Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - Het verwerven van fondsen - Het aanpakken van kleinschalige projecten ten behoeve van de kinderen in Ghana De stichting zal alleen doelen steunen die een zichtbaar en haalbaar eindresultaat zullen opleveren. 5

7 2.4. Registratie en erkenning Akte van oprichting, 26 januari 2011 Kamer van Koophandel, 27 januari 2011 Nummer: ANBI registratie Nummer: Bankgegevens Nederland en Ghana ABN AMRO Arnhem Stichting Kind van Ghana Rekeningnummer: IBAN: NL39ABNA BIC: ABNANL2A Barclays Bank Ghana Ltd Prempeh II Street, Adum Kumasi Aldersgate Foundation Rekeningnummer: SWIFT: BARCGHAC 2.6. Communicatie Website: Facebook: Twitter: Samenwerking Aldersgate Foundation Stichting Kind van Ghana werkt nauw samen met de lokale organisatie Aldersgate Foundation. Aldersgate Foundation P. O. Box KS 6056 Kumasi, Ghana De Aldersgate Foundation zet zich in voor behoeftige kinderen en heeft verschillende projecten lopen om ervoor te zorgen dat kinderen een sterkere basis krijgen en daardoor een betere toekomst tegemoet gaan. In samenwerking met Stichting Ata (www.stichting-ata.nl) heeft de Aldersgate Foundation twee weeshuizen en een school gerealiseerd. Deze projecten zijn gevestigd in Afratia en Kona. Ons kinderdagverblijf bevindt zich op het terrein van het weeshuis in Kona. 6

8 3. Sponsorproject Hamashiah Daycare Centre 3.1. Doelstelling De algemene doelstelling van Hamashiah Daycare Centre is het in groepsverband opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar, wiens ouders deze opvang nodig hebben in verband met hun werk of anderszins. De dagopvang heeft als doel de kinderen te begeleiden en te steunen in hun ontwikkeling. We gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt op basis van aanleg. Dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, binnen de mogelijkheden die hem daartoe geboden worden. Gezien de dagopvang in Ghana is gevestigd, hebben we te maken met andere normen, waarden en gebruiken. Daarom werken wij vanuit een basis van respect voor medewerkers, ouders en kinderen. Door het verschil in normen, waarden en gebruiken, vinden wij het van belang dat het dialoog altijd open blijft en er ruimte is voor compromissen, ter verbetering van de kwaliteit van de dagopvang. De basisvoorwaarde voor ieder kind om zich te ontwikkelen, is een klimaat van veiligheid en geborgenheid. In Ghana zijn lijfstraffen verbonden met het opvoeden van kinderen. Wij vinden dat lichamelijk straffen van kinderen een afbreuk doet op hun gevoel van veiligheid, geborgenheid en eigenwaarde. Om deze reden tolereren wij geen lichamelijke straffen op de opvang. Ieder kind heeft de drang om zich te ontwikkelen. Hoe de ontwikkeling verloopt, is afhankelijk van aanleg van het kind en van zijn omgeving. Hamashiah Daycare Centre wilt de kinderen stimuleren om zich te ontwikkelen, door het aanbieden van spelmaterialen, activiteiten en de mogelijkheid om vrij te spelen Doelgroep De doelgroep van Hamashiah Daycare Centre bestaat uit kinderen van 2 t/m 5 jaar uit het dorp Kona en omstreken. Op dit moment bieden wij in totaal aan 45 kinderen opvang Medewerkers Binnen Hamashiah Daycare Centre zijn de volgende mensen werkzaam: 1. Patrick Kwaku Duah: Manager 2. Opoku Boamah: Zorgdrager 3. Jocelyn Afriyie: Groepsleidster 4. Beatrice Opoku: Groepsleidster 5. Victoria Asamoah: Kok 7

9 3.4. Werkwijze Gezien ouders vaak zelf niet in de mogelijkheid zijn om hun kinderen naar de dagopvang te brengen, haalt de zorgdrager de kinderen op bij vaste verzamelplaatsen. De zorgdrager is om 7 uur bij de eerste verzamelplek en vertrekt als alle kinderen aanwezig zijn. Onderweg stopt de zorgdrager bij de andere verzamelplaatsen. Om 8 uur zijn de kinderen bij de dagopvang. De globale dagindeling voor de kinderen ziet er als volgt uit: Ophalen van de kinderen in het dorp Ontbijten Vrijspelen Les Buitenspelen Lunch Vrijspelen Les Vrijspelen Terug brengen van de kinderen naar het dorp 3.5. Huidige situatie In 2010 is er een flinke start gemaakt aan het begin van Hamashiah Daycare Centre, waaronder het kopen van noodzakelijke spullen en het verstevigen van het gebouw en het dak. Het kinderdagverblijf is destijds met tien kinderen begonnen. Nu zijn ze ruim drie jaar verder en is het aantal uitgegroeid naar ongeveer veertig kinderen. Deze veertig kinderen komen elke dag van uur naar het kinderdagverblijf om te spelen, zich verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden op het onderwijs. In 2012 zijn Anouschka en Amanda terug geweest naar dit bijzondere land en hebben ze de kans gekregen om van dichtbij mee te maken hoe het er in Hamashiah Daycare Centre aan toe gaat. Het gebouw heeft in de tijd dat zij er waren een aardige renovatie gehad en we zijn van een bouwval naar een knaloranje gebouw gegaan. Dit jaar hebben Anouschka en Amanda ontwikkelingsgericht materiaal meegenomen en het gebruik hiervan toegelicht aan de lokale docenten. Verder is er een handboek gemaakt dat dient als leidraad voor de leidsters. Hierin hebben Anouschka en Amanda een vaste dagindeling toegevoegd, al het materiaal nogmaals toegelicht en verschillende activiteiten en liedjes voorgesteld. Na terugkomst zijn er nieuwe stoelen, tafels, bureau s en kasten gemaakt om het kinderdagverblijf verder in te richten. 8

10 In 2013 zijn zowel Amanda als Anouschka en Karijn terug geweest naar Ghana. Tijdens deze bezoeken hebben we geinventariseerd wat er nog meer nodig is om het kinderdagverblijf optimaal te laten draaien en zijn hierover afspraken gemaakt met de Aldersgate Foundation. Op dit moment wordt het gebouw van het kinderdagverblijf verder afgebouwd. De muur wordt omhoog getrokken tot aan het dak en worden er vier deuren en acht ramen ingeplaatst. Ook is er een schuifwand in het gebouw geplaatst, zodat er twee groepen gerealiseerd kan worden. Groep 1 wordt voor de kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar en groep 2 voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 5 jaar. Op deze manier kunnen de aangeboden lessen beter toegespits worden op het niveau waar de kinderen zich bevinden. Zodra het gebouw klaar is, gaan we verder met het aanleggen van een sanitaire voorziening voor de kinderen van het kinderdagverblijf en het weeshuis. 9

11 4. Meerjarenplan 4.1. Toekomstperspectief Om het kinderdagverblijf optimaal te laten functioneren, moeten de volgende doelen gerealiseerd worden: 1. Het gebouw voorzien van een tussenmuur, zodat er twee groepen gerealiseerd kunnen worden (noodzakelijk gezien de groepsgrootte) 2. Het gebouw voorzien van een volledige buitenmuur, met ramen en deuren 3. Het kinderdagverblijf voorzien van goede sanitaire voorzieningen 4. Een trotro (busje) om de kinderen op te halen en weg te brengen 5. Waterpomp met bijbehorende leidingen, polytank 6. Het starten van een landbouw project; om zelf gewassen te verbouwen en vee te behouden (bevorderen van zelfvoorzienendheid) 7. Uitbreiding van de geboden maaltijden; meer variatie en fruit 8. Opleiden van de docenten Hieronder een toelichting van deze doelen: 1. Tussenmuur Om het gebouw te voorzien van twee klaslokalen is een tussenmuur noodzakelijk. Om het gebouw optimaal te benutten, is er gekozen voor een schuifwand. Op deze manier kan het gebouw na werktijd ook voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals vergaderingen en bijeenkomsten. 2. Afbouwen van het gebouw Sinds augustus 2012 bestaat het gebouw uit een halve muur rondom. Om het gebouw af te maken, is het noodzakelijk dat deze muur af wordt gebouwd, tot aan het dak. In het gebouw moeten stevige deuren komen, zodat het gebouw na werktijd afgesloten kan worden. Vanwege een goede luchttoevoer en licht binnen in het gebouw, moet het gebouw worden voorzien van vier grote ramen. Het dak bestaat nu uit houten balken en golplaten. Er moet nog gezorgd worden voor een goede isolatie van het dak en plafond. Zodra het gebouw aan deze volgende eisen voldoet, wordt de buiten- en binnenmuur geverfd en voorzien van muurschilderingen. 3. Sanitaire voorziening Naast het kinderdagverblijf is een toiletgebouw aanwezig, met daarin twee toiletpotten. Dit gebouw is niet in gebruik, omdat het vervallen en kapot is. Gezien de fundering en mogelijk al aanwezige pijpleidingen, zal dit gebouw volledig gerenoveerd worden. Om de kinderen van het kinderdagverblijf én het weeshuis te voorzien in een goede sanitaire voorziening, zal het volgende gerealiseerd worden: - 2 ruimtes met ieder een grote toiletpot - 2 wasruimtes (douche) - 1 grote ruimte, met een lage scheidingswand voor 2 kinder-toiletpotten. In deze ruimte zullen ook de plaspotjes voor de kinderen komen te staan 10

12 - Aan de buitenmuur komen twee grote wasbakken, zodat de kinderen gelijk hun handen kunnen wassen. Optioneel: stromend water / emmers met water 4. Een trotro (busje) Sinds de opening van het kinderdagverblijf, wordt er elke dag een busje gehuurd om de kinderen op te halen en weg te brengen. Deze uitgave zorgt voor een flinke daling in de opbrengst. Door het aanschaffen van een eigen bus, zullen deze kosten aanzienlijk verminderen. Ook is het hebben van een eigen vervoersmiddel van belang, om de weeskinderen te kunnen vervoeren, mochten zij spoedeisende, medische hulp nodig hebben. Op dit moment zullen zij zeker driekwartier moeten lopen om bij het ziekenhuis in Kona te komen. 5. Waterpomp / Polytank Op het terrein is een waterput aanwezig. Om het halen van water te vergemakkelijken, willen we hier een waterpomp bevestigen. Daarnaast is er een grote polytank aanwezig op het terrein, maar functioneert niet. Hierbij moeten we inventariseren wat er nodig is om deze polytank in gebruik te nemen en welke waterleidingen hiervoor aangelegd moeten worden. 6. Landbouw project Wij vinden het van groot belang dat ons project zelfvoorzienend wordt. Hiervoor zijn de volgende zaken van belang: - Regenwater opvangen: Met oogpunt op duurzaamheid en het aanleggen van landbouwgrond, willen we regenwater opvangen door middel van polytanks. Het regenwater willen we inzetten om het land te besproeien in tijden van droogte. - Landbouwgrond + vee: Om zelfvoorzienend te worden, is het van belang om zelf gewassen te verbouwen en vee te behouden. Op dit moment is er al landbouwgrond aanwezig, maar wordt er vrij weinig mee gedaan, van belang is om de mensen bij het project te scholen in landbouw. Ook moet er geinventariseerd worden welke gewassen nodig zijn om de mensen te voorzien van voedzame, gevarieerde maaltijden. Ook is er al een kippenren aanwezig, maar deze is niet in gebruik. De kippen lopen vrij rond. 7. Uitbreiding van de maaltijden De kinderen van het kinderdagverblijf krijgen elke dag dezelfde lunch aangeboden: rijst met tomatenpuree. Ten behoeve van de gezondheid van de kinderen, is het belangrijk om een gezonde en gevarieerde maaltijd aan te bieden. 8. Opleiden van groepsleidsters Om de kwaliteit van het kinderdagverblijf te verhogen, is het belangrijk dat de groepsleidsters geschoold worden, om zo hun pedagogische en didactische vaardigheden uit te breiden. Deze doelen willen we graag behalen in een tijdsbestek van 5 jaar (2013 t/m 2018). 11

13 Zodra het kinderdagverblijf optimaal en naar behoren functioneert, willen we ons graag gaan verdiepen in de volgende projecten: 1. Zelfvoorzienendheid bevorderen - Noodgenerator aanschaffen - Extra functie gebouw kinderdagverblijf 2. Keuken + voorraadkamer 3. Gebouw weeshuis renoveren - Buitenkant + binnenkant - Horramen/deuren - Fundering vloer - Slaapkamers : ladekasten + matrassen - Kantoor - Woonkamer Hieronder een toelichting van deze doelen: 1. Zelfvoorzienendheid bevorderen Wij vinden het van groot belang dat ons project zelfvoorzienend wordt. Hiervoor zijn de volgende zaken van belang: - Noodgenerator aanschaffen: In Ghana komen stroomstoringen regelmatig voor. Met oog op punt 3, waarbij de keuken wordt voorzien van een koelkast en vriezer, is het belangrijk om het project voortdurend te kunnen voorzien in stroom, om zo te voorkomen dat voedsel verloren gaat. - Extra functie gebouw kinderdagverblijf: Hierbij valt te denken aan het verhuren van de ruimte en het aanbieden van avondlessen in de engelse taal, computerles. 2. Keuken + voorraadkamer In het klaarmaken van het eten voor alle kinderen, gaat veel (kostbare) tijd zitten. Om dit werk te vergemakkelijken, willen wij de keuken en de voorraadkamer voorzien van de volgende spullen: - Gasstel (navraag doen bij kokkin, gezien de bijkomende kosten. Op dit moment wordt er op hout gekookt) - Koelkast - Diepvries - Elektrisch apparatuur (rijstkoker, blender, etc.) - Keukengerei - Kasten voor de voorraad (dit ligt moment op de grond, waardoor dieren er makkelijk bij kunnen) 3. Gebouw weeshuis renoveren Het gebouw waar de weeskinderen verblijven, is hard toe aan een renovatie. Voor deze renovatie is het volgende nodig: 1. De binnen- en buitenmuur opknappen; verstevigen en verven 2. Nieuw gaas voor de ramen (ivm de malariamug) en overal hordeuren 3. De vloer opknappen 12

14 Daarnaast willen we graag de weeskinderen voorzien van eigen ladekasten (al hun bezittingen zitten nu in tassen), nieuwe matrassen, dekens voor de koudewinternachten en kledij. Het kantoor willen we voorzien van een computer en printer, zodat zaken makkelijker geregeld kunnen worden. Ook is het meubilair toe aan vervanging. In het gebouw is ook een lege kamer, waarvan wij graag een woonkamer willen maken, waar alle kinderen en pleegouders te zamen kunnen komen. Deze ruimte willen we voorzien van banken, een boekenkast met boeken en gezelschapspelletjes, een televisie met dvdspeler en prikborden voor foto s e.d Schatting kosten Het inschatten van kosten, die gemaakt zullen worden aan materialen in Ghana, is vrij lastig. Dit omdat er geen vaste prijzen zijn gesteld in Ghana. Het is hier gebruikelijk om te onderhandelen over de kosten van materialen en arbeidskosten. Vanuit onze samenwerkende organisatie Aldersgate Foundation, hebben we de volgende schattingen mogen ontvangen. Doel: Kosten: - Het volledig afbouwen van het GHC 15000,00 gebouw; met een volledige 5813,95 buitenmuur, ramen en deuren - Sanitaire voorziening - Waterpomp, schoonmaken van GHC 1800,00 waterleidingen en opnieuw 697,67 aanleggen - Meubelstukken; houten tafels en GHC 2700,00 stoelen, bureau en kasten 1046,51 - Trotro (busje) GHC 25000, ,92 Deze bedragen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoers van februari 2013: 1 euro = 2,58 cedi. 13

Jaarverslag Anouschka Wehman Bart Wehman Amanda Thijssen

Jaarverslag Anouschka Wehman Bart Wehman Amanda Thijssen Jaarverslag 2012 Anouschka Wehman Bart Wehman Amanda Thijssen December 2012 0 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Algemene gegevens 3 2.1. Rechtsvorm 3 2.2. Organisatie 3 2.3. Registratie en erkenning 3 2.4.

Nadere informatie

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 een hark Een lange steel met een soort kam van ijzer eraan. de fontein Een bak waaruit water spuit. Het is voor de sier. Een wasbak in de badkamer wordt ook

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org

Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org De stichting Durlstone Foundation Zimbabwe heeft als doel: 1) kinderen uit kansarme gezinnen tenminste negen jaar basisonderwijs te geven in een veilige en

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Functieomschrijving van het Bestuur en de Bestuursleden van KNHS Mendistrict Zuid

Functieomschrijving van het Bestuur en de Bestuursleden van KNHS Mendistrict Zuid de belangrijkste gedragskenmerken voor een lid van het bestuur De nadruk ligt op het (organisatie identificatie) Functieomschrijving van het Bestuur en de Bestuursleden van KNHS Mendistrict Zuid De statuten

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat.

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat. Woordenschat blok 1 gr4 Les 1 De heg De lantaarn De plant Het tuinhek Het terras De garage Het dorp De stad De zwerver De stoep De woonwijk = een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Stichting Missahoe Wonder Zoetermeer

Stichting Missahoe Wonder Zoetermeer Stichting Missahoe Wonder Zoetermeer Juni 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Feiten en cijfers... 4 Projectbeschrijving en fondsenwerving... 6 Doelgroep:... 6 Doelstelling:... 6 Historie:...

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Beste Sponsors en andere geïnteresseerden, Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief van Stichting Moz Kids met daarin veel informatie over wat er de afgelopen tijd in Mozambique en

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Stichting Kidz Active

Stichting Kidz Active Stichting Kidz Active Werkterrein voor vrijwilligers Vrijwillig Wereldwijd. Initiatiefnemers zijn Yvonne van Aalten-Hermans en haar dochter Patricia van Aalten. Nadat Patricia vrijwilligerswerk gedaan

Nadere informatie

Leesboekje het huis. Leesboekje Het Huis Pagina 1

Leesboekje het huis. Leesboekje Het Huis Pagina 1 Leesboekje het huis Leesboekje Het Huis Pagina 1 Dit is het huis. Dit is de tuin. Dit is de woonkamer. Dit is de keuken. Dit is de slaapkamer. Dit is de zolder. Dit is het dak. Dit is de trap. Dit is de

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty Samenstelling bestuur MHC Liberty MHC Liberty is bezig met een transformatie proces. In 2012 is het plan Liberty 2020 opgesteld en in gang gezet. Een onderdeel daarvan is het herstructureren van de club

Nadere informatie

developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt

developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt the well foundation Developing sustainable welfare, daar staat The Well foundation voor. Meer dan 10 jaar

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

AD MOOSDIJK FOUNDATION

AD MOOSDIJK FOUNDATION stichting AD MOOSDIJK FOUNDATION BELEIDSPLAN 2011-2021 Schijndel, 29 april 2011 1 Inhoudsopgave Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 Inleiding Hoofdstuk 1 - Ad Moosdijk Foundation Hoofdstuk 2 Doelstelling

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Basis Beleid KaliTaman

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Statutaire bepalingen/doel 3. Werkzaamheden van de stichting 4. Het werven van middelen 5. Het beheer en de besteding van het vermogen 6. Bestedingscriteria 7. Planning 2015

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Stichting Vrienden van Het Gasthuis Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 27 november 2013 Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Pagina 1 Inleiding De Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Jabuleni

Jaarverslag 2014 Stichting Jabuleni Jaarverslag 2014 Stichting Jabuleni 2014 was een jaar vol bijzondere momenten voor de kinderen van het weeshuis His Little Lambs en onze stichting Jabuleni. Onze stichting was gekozen om de helft van de

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH)

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) 2014 2016 Oprichting Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH), statutair gevestigd te Raalte, is opgericht op 5 juli 1982. Adres secretariaat : Keerweer 23,

Nadere informatie

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia.

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Speciale editie December 2015 Nummer: 005 Barbara Foundation The Gambia Een beter leven voor de kinderen in Gambia Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Het is alweer jaren

Nadere informatie

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016 Stichting Smile on a Face Kampakker 2 4813PL Breda info@smileonaface.nl 076-5227114 JAARVERSLAG 2016 www.smileonaface.nl Inhoud Woord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 3 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León Nicaragua Beleidsplan 2014-2017 Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León, Nicaragua Herdersveld 143, 5665 JN Geldrop Telefoon:

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Meiden van de straat Vocational Training Centre en kortdurende opvang voor Kayayo in Kumasi (Ghana)

Meiden van de straat Vocational Training Centre en kortdurende opvang voor Kayayo in Kumasi (Ghana) Meiden van de straat Vocational Training Centre en kortdurende opvang voor Kayayo in Kumasi (Ghana) Achtergrond Alhoewel er geen officiële telling is geweest de afgelopen jaren, is duidelijk dat er duizenden

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

AFRICAN FOUNDATION OF WONDER AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch www.africanfoundationofwonder.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2014 Stichting Tan-kids Doetinchem Hoofdstuk 1. Inleiding In Tanzania komen 71% van de kinderen tekort in basiszorg. Het zijn vooral de weeskinderen (18 op de 100 kinderen in Tanzania hebben

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mukwano Oeganda

Beleidsplan Stichting Mukwano Oeganda Beleidsplan Beleidsplan Stichting Mukwano Oeganda Hoofdstuk 1 Missie, visie, doelstellingen en strategie Hoofdstuk 2 Doelgroep 2.1 in Oeganda 2.2 in Nederland Hoofdstuk 3 Projecten per werkveld 3.1 religie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910 BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Tevens

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. mijn huishouden

Inhoud. Mijn leven. mijn huishouden Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Keuken... 4 Hoofdstuk 2 Woonkamer... 6 Hoofdstuk 3 Slaapkamer... 8 Hoofdstuk 4 Badkamer... 10 Hoofdstuk 5 Berging... 12 Hoofdstuk 6 Opruimen... 14 Hoofdstuk 7 Afval...

Nadere informatie

Stichting Missahoe Wonder Zoetermeer

Stichting Missahoe Wonder Zoetermeer Stichting Missahoe Wonder Zoetermeer September 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Feiten en cijfers... 4 Projectbeschrijving en fondsenwerving... 6 Doelgroep:... 6 Doelstelling:... 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn:

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn: Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool Prins Constantijn Goor. Rapport 1e Inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool Prins Constantijn Goor. Rapport 1e Inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool Prins Constantijn Goor Rapport 1e Inspectie Versie 1.0 GGD Twente C. Gerrits Inspecteur Inspectie & Hygiëne Enschede Inspectiedatum: 6 april 2017 Inspectie schoonmaak basisschool

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Versie 21 januari 2007 MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING... 3 STICHTING... 3 BESTUUR... 3 SITUATIE IN KOERDISTAN... 3 TERUGBLIK 2005 EN 2006... 4 SOORTEN HULPVERLENING...

Nadere informatie

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23 Beleidsplan Stichting Liefde met Daden 2015-2018 Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Liefde met Daden voor Akim Achiasi in Ghana (Kyere Wo Do Ma Akim), kortweg Liefde met Daden. De stichting is

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam

Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam - 1 - INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAGGEVING BESTUURSVERSLAG 2012 1.Voorwoord 2.Algemeen 3 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Romario

Jaarplan Stichting Romario 2014 Jaarplan 20-1-2014 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Missie, visie 4 3. Doelstelling 1: Romario 5 4. Doelstelling 2: Mevrouw Pavion 7 5. Doelstelling 3: Bibliotheek 9 6. Voortgang bewaken en evaluatie

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

Borrow a bike. Algemeen. Achtergrond. Nummer project: Borrow a Bike: een fietsenleensysteem

Borrow a bike. Algemeen. Achtergrond. Nummer project: Borrow a Bike: een fietsenleensysteem Borrow a bike Nummer project: Soort project: Titel project: Locatie: Doelgroep: Periode: Status: Coördinator: Partners: Algemeen PZ-04 Zelfredzaamheid en onderwijs Borrow a Bike: een fietsenleensysteem

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam - 1 - INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAGGEVING BESTUURSVERSLAG 2011 1.Voorwoord 2.Algemeen 3 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

DE REALISATIES VAN RAINBOW4KIDS SINDS DE START IN DECEMBER 2006

DE REALISATIES VAN RAINBOW4KIDS SINDS DE START IN DECEMBER 2006 HOE HET GROEIDE DE REALISATIES VAN RAINBOW4KIDS SINDS DE START IN DECEMBER 2006 Sinds de start van het project Rainbow4kids in december 2006 werd er al heel wat gerealiseerd. Dankzij de steun van talloze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer,

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer, Jaarverslag 2013 Honselersdijk Voorwoord Geachte lezer, Dit is het jaarverslag van de Stichting mijn huis in Ipauratu over het jaar 2013. Hierin vindt het verslag van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017 Stichting Asian Kidz Support Penningkruid 20, 5721 RL ASTEN e-mail: info@asiankidzsupport.nl website: www.asiankidzsupport.nl IBAN: NL33INGB0005195037 Inhoudsopgave 1. Stichting Asian Kidz Support... 2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016 BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND Juli 2016 Inhoud. 1. Aanleiding. 2. Doel van de stichting. 3. Bereiken van doel. 4. Fondsen aanvraag. 5. Financieel beleid. 6. Bestuur en intern functioneren. 7.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING STEUN NIJEPOORTSCHOOL 2013

BELEIDSPLAN STICHTING STEUN NIJEPOORTSCHOOL 2013 BELEIDSPLAN STICHTING STEUN NIJEPOORTSCHOOL 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 STRATEGIE... 3 BEHEER... 6 BIJLAGE... 7 1 INLEIDING Stichting Steun Nijepoortschool is opgericht op 8 mei 1996. De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Stichting Vrienden van Grapevine Foundation www.gvfsa.org RSIN:8537.51.559 KVK:60063343 Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

UP TO DATE YES, WE DID IT!!!! Iedereen mag trots zijn op wat we met z n allen bereikt hebben! Ga er maar eens lekker voor zitten en geniet!

UP TO DATE YES, WE DID IT!!!! Iedereen mag trots zijn op wat we met z n allen bereikt hebben! Ga er maar eens lekker voor zitten en geniet! 0 NUMMER 37 Nieuwsbrief UP TO DATE In deze editie: Pagina 1: Voorwoord Belangrijke data Pagina 2: Waar we vandaan komen Pagina 3: Waar we vandaan komen Pagina 4: Waar we vandaan komen Pagina 5: Waar we

Nadere informatie

De vzw Kids for Uganda is een Belgische organisatie voor ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking.

De vzw Kids for Uganda is een Belgische organisatie voor ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking. Wat is de vzw Kids for Uganda? De vzw Kids for Uganda is een Belgische organisatie voor ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking. De Oegandese kinderen werden als doelgroep uitgekozen, omdat het

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte Lezer,

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte Lezer, Jaarverslag 2011 Haarlem Voorwoord Geachte Lezer, Dit is het jaarverslag van Stichting mijn huis in Ipauratu over het jaar 2011. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23 Beleidsplan Stichting Liefde met Daden 2012-2015 Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Liefde met Daden voor Akim Achiasi in Ghana (Kyere Wo Do Ma Akim), kortweg Liefde met Daden. De stichting is

Nadere informatie

Zambia Child Foundation. Jaarverslag 2013

Zambia Child Foundation. Jaarverslag 2013 Zambia Child Foundation Jaarverslag 2013 VOORWOORD Beste lezer Hierbij presenteren wij u het jaarverslag over 2013 van de Stichting Zambia Child Foundation. We geven kort weer wat er in 2013 is gebeurd,

Nadere informatie

Wandelen voor Water 2013

Wandelen voor Water 2013 Wandelen voor Water 2013 Eerst maar even voorstellen Frank van Batenburg Ondernemer: Bedrijfskundig Bureau Gastles over WATER Powerpoint, filmpjes, interactief met opdrachten Vragen mag je direct stellen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

KAMEELBMW.NL. Kameel BMW 1&2, rijden ditmaal in de RedSeaChallenge voor 2 weeshuizen in Bulgarije TWEE WEESHUIZEN AMSTERDAM-RODE ZEE SPONSOR ONS!

KAMEELBMW.NL. Kameel BMW 1&2, rijden ditmaal in de RedSeaChallenge voor 2 weeshuizen in Bulgarije TWEE WEESHUIZEN AMSTERDAM-RODE ZEE SPONSOR ONS! KAMEELBMW.NL Kameel BMW 1&2, rijden ditmaal in de RedSeaChallenge voor 2 weeshuizen in Bulgarije TWEE WEESHUIZEN AMSTERDAM-RODE ZEE SPONSOR ONS! KameelBMW 1 & 2, bestaande uit Bart Oostveen, Danny Hendriks,

Nadere informatie

Checklist Huis kopen TOP. MuurTotaal. 60 aanbevelingen bij het kopen van een huis. gladde wanden zonder stukadoren. René van Esch 06-43 86 11 60

Checklist Huis kopen TOP. MuurTotaal. 60 aanbevelingen bij het kopen van een huis. gladde wanden zonder stukadoren. René van Esch 06-43 86 11 60 Checklist Huis kopen 60 aanbevelingen bij het kopen van een huis Bij het kopen van een huis komt veel kijken. Deze checklist helpt je om alle zaken goed te regelen waardoor het kopen van een huis wat minder

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kenya Kinderen. Stichting Kenya Kinderen is opgericht op 07 mei 2009 door Erwin van Andel, Jan Brinkman en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie