Beleidsplan. Anouschka Wehman Karijn Jurriens Amanda Thijssen Bart Wehman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Anouschka Wehman Karijn Jurriens Amanda Thijssen Bart Wehman"

Transcriptie

1 Beleidsplan Anouschka Wehman Karijn Jurriens Amanda Thijssen Bart Wehman Oktober

2 Inhoudsopgave 1. Het bestuur Persoonlijke gegevens Persoonlijke motieven Verdeling van taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester 4 2. Stichting Kind van Ghana Missie Visie Doelstelling Registratie en erkenning Bankgegevens Nederland en Ghana Communicatie Samenwerking Aldersgate Foundation 6 3. Sponsorproject Hamashiah Daycare Centre Doelstelling Doelgroep Medewerkers Werkwijze Huidige situatie 8 4. Meerjarenplan Toekomstperspectief Schatting kosten 13 1

3 1. Het bestuur 1.1. Persoonlijke gegevens Voorzitter Naam: Anouschka Wehman Geboortedatum: Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Secretaris Naam: Amanda Thijssen Geboortedatum: Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Penningmeester Naam: Karijn Jurriens Geboortedatum: Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Bestuurslid Naam: Bart Wehman Geboortedatum: Nationaliteit: Nederlands Burgerlijke staat: Gehuwd 2

4 1.2. Persoonlijke motieven In 2010 zijn Anouschka Wehman en Amanda Thijssen in Ghana geweest om daar vrijwilligerswerk te doen. In deze bijzondere maanden zijn ze allebei verliefd geworden op het land, de mensen en hun cultuur. De confrontatie met de levensomstandigheden van deze mensen heeft hun diep geraakt. Bij thuiskomst hadden ze allebei sterk het gevoel meer te willen betekenen, dan in de maanden die ze daar geweest zijn. Hierdoor is in 2011 Stichting Kind van Ghana opgericht door Anouschka en haar vader Bart Wehman, die in 2010 zijn dochter heeft opgezocht in Ghana. In 2012 heeft Amanda zich vol enthousiasme bij de stichting aangesloten en in 2013 hebben we Karijn Jurriens mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid. Tijdens hun eerste bezoek aan Ghana, zijn Anouschka en Bart in contact gekomen de Aldersgate Foundation, een kleinschalig Ghanese stichting, die zich fantastisch inzetten voor behoeftige (wees)kinderen. Zij hebben verschillende projecten lopen om ervoor te zorgen dat kinderen een sterkere basis krijgen en daardoor hopelijk een betere toekomst tegemoet gaan. De Aldersgate Foundation heeft Anouschka en Bart enthousiast gemaakt voor een project dat zij al erg lang wilden; een kinderdagverblijf voor de kinderen in Kona. De bestuursleden van Stichting Kind van Ghana hebben voor dit project gekozen, omdat het in Ghana veel voorkomt dat kinderen in weeshuizen terecht komen, gezien hun ouders financieël niet meer voor ze kunnen zorgen. Om dit grote leed te voorkomen, is het belangrijk dat ouders hun kind(eren) naar een dagopvang kunnen brengen. Op deze manier kunnen zij beiden zorgen voor een inkomen, blijft het kind een veilige thuishaven hebben en wordt het kind voorbereidt op het komende onderwijs. Een andere belangrijke beweegreden is dat ongeveer de helft van de Ghanese kinderen niet naar school gaan. Wij hopen de ouders, waarvan de kinderen naar het kinderdagverblijf komen, het belang van onderwijs te laten inzien. 3

5 1.3. Verdeling van taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Het doel van de functie voorzitter is het activeren en stimuleren van de stichting. Functie-inhoud: - Geeft leiding aan het dagelijks bestuur - Leidt de vergaderingen - Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging - Zorgt voor de navolging en de opvolging van de statuten, de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen - Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur en de stichting - Onderhoudt interne- en externe contacten - Is de representatieve vertegenwoordiger van de stichting Secretaris Het doel van de funtie secretaris is alle voorkomende secretariaat- en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van de stichting uitvoeren. Functie-inhoud: - Bewerkstelligt een goede communicatie tussen bestuursleden en houdt deze uit eigen beweging in stand - Maakt gebruik van het meerjarenplan en de jaaragenda - Is verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie van de stichting - Is verantwoordelijk voor de archivering van documtenten die voor de stichting van belang zijn - Is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de bestuursvergaderingen - Zorgt voor de samenstelling en het verspreiden van het jaarverslag - Zorgt voor externe publicaties Penningmeester Het doel van de functie penningmeester is het beheren van de financiën van de stichting. Functie-inhoud: - Draagt zorg voor een goede financiële bedrijfsvoering - Coördineert, in overleg met bestuursleden, de inkoop van de stichting - Brengt in de bestuursvergadering regelmatig rapport uit van de financiële stand van zaken - Bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen - Doet voorstellen over hoe met het vermogen van de stichting kan/moet worden omgegaan - Is binnen het bestuur eerst verantwoordelijke voor de liquiditeitspositie (het verschil tussen inkomsten en uitgaven) van de stichting - Is verantwoordelijk voor een goede financiële verslaglegging 4

6 2. Stichting Kind van Ghana 2.1. Missie Stichting Kind van Ghana heeft als missie het verwerven van fondsen en het verrichten van alle verdere handelingen die in de ruimste zin verband houden of bevorderlijk kunnen zijn voor het verbeteren van de positie van kinderen in Ghana. Daarnaast vindt stichting Kind van Ghana het belangrijk om te werken aan duurzame projecten, waarbij getracht wordt het project zo goed mogelijk zelfvoorzienend te laten functioneren. Voor meer informatie over het huidige doel en ons toekomstperspectief, zie het meerjarenplan Visie Stichting Kind van Ghana vindt dat elk kind recht heeft op educatie, veiligheid, geborgenheid en een goed toekomstperspectief. In Ghana komt het nog vaak voor dat ouders financieel gezien niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen, waardoor deze kinderen onnodig in een weeshuis terecht komen. Door deze gezinnen te helpen met goedkope dagopvang, hopen wij dat beide ouders voldoende inkomen genereren om zelf voor hun kinderen te blijven zorgen. Daarnaast willen wij de positie van kinderen in Ghana verbeteren. Minstens de helft van alle kinderen in Ghana gaan niet naar school en worden op jonge leeftijd geacht om te gaan werken. Doordat deze kinderen geen kans krijgen op onderwijs, wordt hun kans op een goed toekomstperspectief aanzienlijk kleiner. Door de kinderen op onze dagopvang spelenderwijs voor te bereiden op het onderwijs, hopen wij ouders het belang in te laten zien van goede educatie Doelstelling De stichting heef ten doel het verbeteren van de positie van kinderen in Ghana. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: - Het verschaffen van basisbehoeften; zoals voedsel, onderdak, hygiëne en educatie in de breedste zin van het woord - Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - Het verwerven van fondsen - Het aanpakken van kleinschalige projecten ten behoeve van de kinderen in Ghana De stichting zal alleen doelen steunen die een zichtbaar en haalbaar eindresultaat zullen opleveren. 5

7 2.4. Registratie en erkenning Akte van oprichting, 26 januari 2011 Kamer van Koophandel, 27 januari 2011 Nummer: ANBI registratie Nummer: Bankgegevens Nederland en Ghana ABN AMRO Arnhem Stichting Kind van Ghana Rekeningnummer: IBAN: NL39ABNA BIC: ABNANL2A Barclays Bank Ghana Ltd Prempeh II Street, Adum Kumasi Aldersgate Foundation Rekeningnummer: SWIFT: BARCGHAC 2.6. Communicatie Website: Facebook: Twitter: Samenwerking Aldersgate Foundation Stichting Kind van Ghana werkt nauw samen met de lokale organisatie Aldersgate Foundation. Aldersgate Foundation P. O. Box KS 6056 Kumasi, Ghana De Aldersgate Foundation zet zich in voor behoeftige kinderen en heeft verschillende projecten lopen om ervoor te zorgen dat kinderen een sterkere basis krijgen en daardoor een betere toekomst tegemoet gaan. In samenwerking met Stichting Ata (www.stichting-ata.nl) heeft de Aldersgate Foundation twee weeshuizen en een school gerealiseerd. Deze projecten zijn gevestigd in Afratia en Kona. Ons kinderdagverblijf bevindt zich op het terrein van het weeshuis in Kona. 6

8 3. Sponsorproject Hamashiah Daycare Centre 3.1. Doelstelling De algemene doelstelling van Hamashiah Daycare Centre is het in groepsverband opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar, wiens ouders deze opvang nodig hebben in verband met hun werk of anderszins. De dagopvang heeft als doel de kinderen te begeleiden en te steunen in hun ontwikkeling. We gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt op basis van aanleg. Dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, binnen de mogelijkheden die hem daartoe geboden worden. Gezien de dagopvang in Ghana is gevestigd, hebben we te maken met andere normen, waarden en gebruiken. Daarom werken wij vanuit een basis van respect voor medewerkers, ouders en kinderen. Door het verschil in normen, waarden en gebruiken, vinden wij het van belang dat het dialoog altijd open blijft en er ruimte is voor compromissen, ter verbetering van de kwaliteit van de dagopvang. De basisvoorwaarde voor ieder kind om zich te ontwikkelen, is een klimaat van veiligheid en geborgenheid. In Ghana zijn lijfstraffen verbonden met het opvoeden van kinderen. Wij vinden dat lichamelijk straffen van kinderen een afbreuk doet op hun gevoel van veiligheid, geborgenheid en eigenwaarde. Om deze reden tolereren wij geen lichamelijke straffen op de opvang. Ieder kind heeft de drang om zich te ontwikkelen. Hoe de ontwikkeling verloopt, is afhankelijk van aanleg van het kind en van zijn omgeving. Hamashiah Daycare Centre wilt de kinderen stimuleren om zich te ontwikkelen, door het aanbieden van spelmaterialen, activiteiten en de mogelijkheid om vrij te spelen Doelgroep De doelgroep van Hamashiah Daycare Centre bestaat uit kinderen van 2 t/m 5 jaar uit het dorp Kona en omstreken. Op dit moment bieden wij in totaal aan 45 kinderen opvang Medewerkers Binnen Hamashiah Daycare Centre zijn de volgende mensen werkzaam: 1. Patrick Kwaku Duah: Manager 2. Opoku Boamah: Zorgdrager 3. Jocelyn Afriyie: Groepsleidster 4. Beatrice Opoku: Groepsleidster 5. Victoria Asamoah: Kok 7

9 3.4. Werkwijze Gezien ouders vaak zelf niet in de mogelijkheid zijn om hun kinderen naar de dagopvang te brengen, haalt de zorgdrager de kinderen op bij vaste verzamelplaatsen. De zorgdrager is om 7 uur bij de eerste verzamelplek en vertrekt als alle kinderen aanwezig zijn. Onderweg stopt de zorgdrager bij de andere verzamelplaatsen. Om 8 uur zijn de kinderen bij de dagopvang. De globale dagindeling voor de kinderen ziet er als volgt uit: Ophalen van de kinderen in het dorp Ontbijten Vrijspelen Les Buitenspelen Lunch Vrijspelen Les Vrijspelen Terug brengen van de kinderen naar het dorp 3.5. Huidige situatie In 2010 is er een flinke start gemaakt aan het begin van Hamashiah Daycare Centre, waaronder het kopen van noodzakelijke spullen en het verstevigen van het gebouw en het dak. Het kinderdagverblijf is destijds met tien kinderen begonnen. Nu zijn ze ruim drie jaar verder en is het aantal uitgegroeid naar ongeveer veertig kinderen. Deze veertig kinderen komen elke dag van uur naar het kinderdagverblijf om te spelen, zich verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden op het onderwijs. In 2012 zijn Anouschka en Amanda terug geweest naar dit bijzondere land en hebben ze de kans gekregen om van dichtbij mee te maken hoe het er in Hamashiah Daycare Centre aan toe gaat. Het gebouw heeft in de tijd dat zij er waren een aardige renovatie gehad en we zijn van een bouwval naar een knaloranje gebouw gegaan. Dit jaar hebben Anouschka en Amanda ontwikkelingsgericht materiaal meegenomen en het gebruik hiervan toegelicht aan de lokale docenten. Verder is er een handboek gemaakt dat dient als leidraad voor de leidsters. Hierin hebben Anouschka en Amanda een vaste dagindeling toegevoegd, al het materiaal nogmaals toegelicht en verschillende activiteiten en liedjes voorgesteld. Na terugkomst zijn er nieuwe stoelen, tafels, bureau s en kasten gemaakt om het kinderdagverblijf verder in te richten. 8

10 In 2013 zijn zowel Amanda als Anouschka en Karijn terug geweest naar Ghana. Tijdens deze bezoeken hebben we geinventariseerd wat er nog meer nodig is om het kinderdagverblijf optimaal te laten draaien en zijn hierover afspraken gemaakt met de Aldersgate Foundation. Op dit moment wordt het gebouw van het kinderdagverblijf verder afgebouwd. De muur wordt omhoog getrokken tot aan het dak en worden er vier deuren en acht ramen ingeplaatst. Ook is er een schuifwand in het gebouw geplaatst, zodat er twee groepen gerealiseerd kan worden. Groep 1 wordt voor de kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar en groep 2 voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 5 jaar. Op deze manier kunnen de aangeboden lessen beter toegespits worden op het niveau waar de kinderen zich bevinden. Zodra het gebouw klaar is, gaan we verder met het aanleggen van een sanitaire voorziening voor de kinderen van het kinderdagverblijf en het weeshuis. 9

11 4. Meerjarenplan 4.1. Toekomstperspectief Om het kinderdagverblijf optimaal te laten functioneren, moeten de volgende doelen gerealiseerd worden: 1. Het gebouw voorzien van een tussenmuur, zodat er twee groepen gerealiseerd kunnen worden (noodzakelijk gezien de groepsgrootte) 2. Het gebouw voorzien van een volledige buitenmuur, met ramen en deuren 3. Het kinderdagverblijf voorzien van goede sanitaire voorzieningen 4. Een trotro (busje) om de kinderen op te halen en weg te brengen 5. Waterpomp met bijbehorende leidingen, polytank 6. Het starten van een landbouw project; om zelf gewassen te verbouwen en vee te behouden (bevorderen van zelfvoorzienendheid) 7. Uitbreiding van de geboden maaltijden; meer variatie en fruit 8. Opleiden van de docenten Hieronder een toelichting van deze doelen: 1. Tussenmuur Om het gebouw te voorzien van twee klaslokalen is een tussenmuur noodzakelijk. Om het gebouw optimaal te benutten, is er gekozen voor een schuifwand. Op deze manier kan het gebouw na werktijd ook voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals vergaderingen en bijeenkomsten. 2. Afbouwen van het gebouw Sinds augustus 2012 bestaat het gebouw uit een halve muur rondom. Om het gebouw af te maken, is het noodzakelijk dat deze muur af wordt gebouwd, tot aan het dak. In het gebouw moeten stevige deuren komen, zodat het gebouw na werktijd afgesloten kan worden. Vanwege een goede luchttoevoer en licht binnen in het gebouw, moet het gebouw worden voorzien van vier grote ramen. Het dak bestaat nu uit houten balken en golplaten. Er moet nog gezorgd worden voor een goede isolatie van het dak en plafond. Zodra het gebouw aan deze volgende eisen voldoet, wordt de buiten- en binnenmuur geverfd en voorzien van muurschilderingen. 3. Sanitaire voorziening Naast het kinderdagverblijf is een toiletgebouw aanwezig, met daarin twee toiletpotten. Dit gebouw is niet in gebruik, omdat het vervallen en kapot is. Gezien de fundering en mogelijk al aanwezige pijpleidingen, zal dit gebouw volledig gerenoveerd worden. Om de kinderen van het kinderdagverblijf én het weeshuis te voorzien in een goede sanitaire voorziening, zal het volgende gerealiseerd worden: - 2 ruimtes met ieder een grote toiletpot - 2 wasruimtes (douche) - 1 grote ruimte, met een lage scheidingswand voor 2 kinder-toiletpotten. In deze ruimte zullen ook de plaspotjes voor de kinderen komen te staan 10

12 - Aan de buitenmuur komen twee grote wasbakken, zodat de kinderen gelijk hun handen kunnen wassen. Optioneel: stromend water / emmers met water 4. Een trotro (busje) Sinds de opening van het kinderdagverblijf, wordt er elke dag een busje gehuurd om de kinderen op te halen en weg te brengen. Deze uitgave zorgt voor een flinke daling in de opbrengst. Door het aanschaffen van een eigen bus, zullen deze kosten aanzienlijk verminderen. Ook is het hebben van een eigen vervoersmiddel van belang, om de weeskinderen te kunnen vervoeren, mochten zij spoedeisende, medische hulp nodig hebben. Op dit moment zullen zij zeker driekwartier moeten lopen om bij het ziekenhuis in Kona te komen. 5. Waterpomp / Polytank Op het terrein is een waterput aanwezig. Om het halen van water te vergemakkelijken, willen we hier een waterpomp bevestigen. Daarnaast is er een grote polytank aanwezig op het terrein, maar functioneert niet. Hierbij moeten we inventariseren wat er nodig is om deze polytank in gebruik te nemen en welke waterleidingen hiervoor aangelegd moeten worden. 6. Landbouw project Wij vinden het van groot belang dat ons project zelfvoorzienend wordt. Hiervoor zijn de volgende zaken van belang: - Regenwater opvangen: Met oogpunt op duurzaamheid en het aanleggen van landbouwgrond, willen we regenwater opvangen door middel van polytanks. Het regenwater willen we inzetten om het land te besproeien in tijden van droogte. - Landbouwgrond + vee: Om zelfvoorzienend te worden, is het van belang om zelf gewassen te verbouwen en vee te behouden. Op dit moment is er al landbouwgrond aanwezig, maar wordt er vrij weinig mee gedaan, van belang is om de mensen bij het project te scholen in landbouw. Ook moet er geinventariseerd worden welke gewassen nodig zijn om de mensen te voorzien van voedzame, gevarieerde maaltijden. Ook is er al een kippenren aanwezig, maar deze is niet in gebruik. De kippen lopen vrij rond. 7. Uitbreiding van de maaltijden De kinderen van het kinderdagverblijf krijgen elke dag dezelfde lunch aangeboden: rijst met tomatenpuree. Ten behoeve van de gezondheid van de kinderen, is het belangrijk om een gezonde en gevarieerde maaltijd aan te bieden. 8. Opleiden van groepsleidsters Om de kwaliteit van het kinderdagverblijf te verhogen, is het belangrijk dat de groepsleidsters geschoold worden, om zo hun pedagogische en didactische vaardigheden uit te breiden. Deze doelen willen we graag behalen in een tijdsbestek van 5 jaar (2013 t/m 2018). 11

13 Zodra het kinderdagverblijf optimaal en naar behoren functioneert, willen we ons graag gaan verdiepen in de volgende projecten: 1. Zelfvoorzienendheid bevorderen - Noodgenerator aanschaffen - Extra functie gebouw kinderdagverblijf 2. Keuken + voorraadkamer 3. Gebouw weeshuis renoveren - Buitenkant + binnenkant - Horramen/deuren - Fundering vloer - Slaapkamers : ladekasten + matrassen - Kantoor - Woonkamer Hieronder een toelichting van deze doelen: 1. Zelfvoorzienendheid bevorderen Wij vinden het van groot belang dat ons project zelfvoorzienend wordt. Hiervoor zijn de volgende zaken van belang: - Noodgenerator aanschaffen: In Ghana komen stroomstoringen regelmatig voor. Met oog op punt 3, waarbij de keuken wordt voorzien van een koelkast en vriezer, is het belangrijk om het project voortdurend te kunnen voorzien in stroom, om zo te voorkomen dat voedsel verloren gaat. - Extra functie gebouw kinderdagverblijf: Hierbij valt te denken aan het verhuren van de ruimte en het aanbieden van avondlessen in de engelse taal, computerles. 2. Keuken + voorraadkamer In het klaarmaken van het eten voor alle kinderen, gaat veel (kostbare) tijd zitten. Om dit werk te vergemakkelijken, willen wij de keuken en de voorraadkamer voorzien van de volgende spullen: - Gasstel (navraag doen bij kokkin, gezien de bijkomende kosten. Op dit moment wordt er op hout gekookt) - Koelkast - Diepvries - Elektrisch apparatuur (rijstkoker, blender, etc.) - Keukengerei - Kasten voor de voorraad (dit ligt moment op de grond, waardoor dieren er makkelijk bij kunnen) 3. Gebouw weeshuis renoveren Het gebouw waar de weeskinderen verblijven, is hard toe aan een renovatie. Voor deze renovatie is het volgende nodig: 1. De binnen- en buitenmuur opknappen; verstevigen en verven 2. Nieuw gaas voor de ramen (ivm de malariamug) en overal hordeuren 3. De vloer opknappen 12

14 Daarnaast willen we graag de weeskinderen voorzien van eigen ladekasten (al hun bezittingen zitten nu in tassen), nieuwe matrassen, dekens voor de koudewinternachten en kledij. Het kantoor willen we voorzien van een computer en printer, zodat zaken makkelijker geregeld kunnen worden. Ook is het meubilair toe aan vervanging. In het gebouw is ook een lege kamer, waarvan wij graag een woonkamer willen maken, waar alle kinderen en pleegouders te zamen kunnen komen. Deze ruimte willen we voorzien van banken, een boekenkast met boeken en gezelschapspelletjes, een televisie met dvdspeler en prikborden voor foto s e.d Schatting kosten Het inschatten van kosten, die gemaakt zullen worden aan materialen in Ghana, is vrij lastig. Dit omdat er geen vaste prijzen zijn gesteld in Ghana. Het is hier gebruikelijk om te onderhandelen over de kosten van materialen en arbeidskosten. Vanuit onze samenwerkende organisatie Aldersgate Foundation, hebben we de volgende schattingen mogen ontvangen. Doel: Kosten: - Het volledig afbouwen van het GHC 15000,00 gebouw; met een volledige 5813,95 buitenmuur, ramen en deuren - Sanitaire voorziening - Waterpomp, schoonmaken van GHC 1800,00 waterleidingen en opnieuw 697,67 aanleggen - Meubelstukken; houten tafels en GHC 2700,00 stoelen, bureau en kasten 1046,51 - Trotro (busje) GHC 25000, ,92 Deze bedragen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoers van februari 2013: 1 euro = 2,58 cedi. 13

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project 1 2 Colofon Project eigenaar: met vertegenwoordigers uit: Website: Email: Contact personen in Malawi: Email: Trust Bem-bakery, Bembeke, Malawi, Bisdom van Dedza, Catholic Development Commission (CaDeCom),

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. www.stichtingpani.nl Stichting Pani 2 Hommelseweg 244 6821 LS Arnhem

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. www.stichtingpani.nl Stichting Pani 2 Hommelseweg 244 6821 LS Arnhem Voorwoord In het voor u liggende projectplan gaan wij dieper in op onze stichting, de ambities en het plan van de Pani Ambachtsschool. Met dit plan beogen wij financiële zelfstandigheid op termijn voor

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Blok 2.2 Beheer en exploitatie van gebouwen Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Missiehuis Steyl Auteurs Svenja Brochhaus (Notulist) Senta Hardt Melissa Janssen

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

ChildsLife Investors Book 2015-2016

ChildsLife Investors Book 2015-2016 2015-2016 Van de Directeur Toen ik bijna 20 jaar geleden ChildsLife oprichtte was het mijn bedoeling om met mijn ervaring opgedaan bij grotere organisaties, kinderen, waar dan ook geboren, de kans te geven

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie