Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we?"

Transcriptie

1 Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? 3. Wat gaan we doen? 4. Onze strategie! 5. Uw steun! 6. Contact met ons 7. Activiteitenplan(ning) 1. Wie zijn we? Stichting Hope and Future Moldova Nederland is op 21 december 2013 opgericht. In Moldavië was in 2012/2013 de Hope and Future Foundation Moldova (verder te noemen foundation) opgericht door John Groza. Met hem was in het voorjaar 2013 contact geweest en zijn wens en droom was om door deze foundation effectieve steun te geven aan de arme bevolking in Moldavië. Henk Koppelaar en Edwin Hilverda hebben toen besloten om in Nederland een stichting op te starten om de foundation in Moldavië te ondersteunen. Met Henk Koppelaar als voorzitter is er ervaring in het ontwikkelingswerk en de wereld van goede doelen. Edwin Hilverda heeft ervaring met maatschappelijk- en projectwerk. In diezelfde tijd was er contact met Stichting Askimo in Nederland. Met deze stichting is overleg geweest en eind 2013 is besloten om stichting Askimo op te laten gaan in de nieuw stichting Hope and Future Moldova Nederland (verder te noemen de stichting) en daarbij het resterend vermogen te overgedragen om slagkracht te hebben voor diverse activiteiten. Om de stichting op te richten met een driekoppige bestuur is Max Veenstra er bij gekomen. Max Veenstra is werkzaam in de transportwereld en heeft ervaring in ontwikkelingswerk. In het voorjaar 2014 is het bestuur uitgebreid met Annelies Zijp, die bekend is met de situatie in Moldavië en veel contacten daar heeft. Alle vier een passie om ons in te zetten voor onze medemens en met name in Moldavië te helpen waar mogelijk en nodig. 2. Wat willen we? Onze visie is dat binnen een termijn van enkele jaren de omstandigheden van veel gezinnen en kinderen in MD zichtbaar zijn verbeterd. En dat de mensen die we hebben kunnen helpen weer hoop hebben gekregen op een betere toekomst en de handen ineen slaan voor de verbetering van de leefomstandigheden van hun de mensen om hen heen. Onze missie is het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in Moldavië. Hope and Future Moldova Nederland wil alles in het werk stellen om het leven van families en daarbij in het bijzonder van kinderen die in kwetsba- 1

2 re omstandigheden leven (weer) kansrijk en betekenisvol maken; een leven met vrijheid, gerechtigheid en waardigheid. Onze visie en missie zijn verankerd in een christelijke levensovertuiging en vandaar uit werken wij samen met iedereen die een hart heeft voor de mensen in Moldavië. Om deze visie werkelijkheid te laten worden en onze missie uit te voeren hebben we een aantal kernwaarden en uitgangspunten die wij hanteren in de uitvoering van het werk van de stichting. Onze uitgangspunten hebben we als volgt geformuleerd: Wij willen het verschil maken Er zijn veel mensen in Moldavië die het zonder steun niet redden. Met tal van sympathisanten, donateurs, vrijwilligers in Nederland en Moldavië kunnen we de wereld van deze mensen veranderen en hen weer hoop en toekomst geven. Wij willen een hechte familie zijn In onze stichting willen we de warmte van een familie uitstralen. We zijn ons in hart begaan met de mensen om wie het gaat en geven onze professionele inzet vorm door hartelijke contacten aan te gaan. In Moldavië krijgt dit vorm doordat de vrijwilligers altijd met steun, troost en liefde klaar staan voor mensen in nood. Wij stellen de ander centraal We zullen altijd in ons handelen het goede zoeken voor de mensen waarvoor onze stichting staat. Wij maken geen onderscheid in ras, huidskleur, religie, seksuele geaardheid, sociale- of culturele verschillen en handelen altijd zonder aanzien van de persoon. Wij handelen volgens het we leave no one behind beginsel. Onze kernwaarden zijn als volgt: Betrouwbaarheid en integriteit Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, dus hoe toon je aan dat je betrouwbaar bent? We staan er voor dat iedereen die zich verbindt met onze stichting betrouwbaar is en verantwoordelijk zal handelen. Iedere betrokken bij de uitvoering zal aanspreekbaar zijn op alles wat in naam van de stichting wordt gedaan. Van hen verwachten wij dat ze beloven zich te allen tijde en met maximale inspanning te zullen houden onze uitgangspunten en kernwaarden. De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun inzet. Wij zijn van mening dat geld en middelen die worden ingezameld moeten terecht komen bij de mensen om wie het gaat. Daarom hebben we besloten om de kosten zo laag mogelijk te houden en dat alleen daadwerkelijk en noodzakelijke kosten worden vergoed en dat minstens 90% van de inkomsten terecht komt bij de mensen die wij steunen. Transparantie Het bestuur komt ten minste 4x per jaar bij elkaar om het werk door te spreken en uitvoering en verantwoording vast te stellen. Ten minste 2x per jaar zal een bezoek worden gebracht aan Moldavië. Wij gebruiken alle mogelijke en verplichte communicatiemiddelen om betrokkenen op de hoogte te houden van de activiteiten. Natuurlijk staan we altijd open voor persoonlijk contact. Wij zullen zorgen voor een goede controle en heldere verantwoording van de financiën van de stichting. Met de foundation in Moldavië is ook overleg over de besteding ter plekke en er 2

3 wordt vanuit Moldavië (financiële) verantwoording afgelegd van de activiteiten. Professionaliteit Wij vinden bevlogenheid essentieel en combineren dit met professionaliteit en deskundigheid. Binnen het bestuur is ruime ervaring aanwezig met internationale handel en projecten en contact met internationale netwerken. Wij zijn trots op wat wij doen en willen dat het werk zo effectief en efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. We werken samen met bedrijven die ons kunnen helpen onze visie werkelijkheid te laten worden. En waar wij zelf te kort schieten, maken we gebruik van betrouwbare en specialistische kennis van derden. De foundation in Moldavië is al meer dan 20 jaar actief in Moldavië. Het is een volledig gecertificeerde organisatie met deskundigheid en ervaring. Daarnaast zijn de contacten met de overheid uitstekend. 3. Wat gaan we doen? De leefomstandigheden in Moldavië zijn voor het merendeel van de families en kinderen erbarmelijk. Ze wonen vaak in zelfgebouwde huisjes van leem met een asbest golfplatendak en een vloer van aangestampte klei. Een keuken ergens buiten, een stukje grond om wat groente op te verbouwen en/ of een paar dieren te houden. Water moet bij de put in het dorp gehaald worden en het toilet is ergens op het erf een gat in de grond. Gezinnen zijn vaak ontwricht door werkloosheid en drankmisbruik. En veel kinderen kunnen vaak voor hun eigen veiligheid niet meer thuis wonen en komen terecht in een kindertehuis. Hier kunnen ze tot hun 18 e levensjaar blijven waarna ze op straat gezet worden. Zeker nu het land het samenwerkingsverdrag met de EU heeft ondertekend zal het in eerste instantie alleen maar minder goed gaan. Het is een algemeen bekend verschijnsel dat dit eerst zal leiden tot een vergroting van de kloof tussen arm en rijk. Het vraagt tenminste jaar voordat een groter deel van de bevolking de positieve effecten van een groeiende welvaart zal ervaren. Eén van onze speerpunten is daarom eraan mee te werken dat kinderen een veilig thuis hebben. We willen zorgen voor ondersteuning van de gezinnen op de manier die het beste past. Dat kan bijvoorbeeld door toekomst te bieden door gerichte opleidingen en trainingen. En zo mogelijk voorzien in de het meest noodzakelijke voor hun levensonderhoud en goed onderdak. Wat ook maar binnen ons bereik ligt zullen we inzetten voor de verbetering van hun levensomstandigheden. De stichting richt zich op dit moment op een aantal verschillende projecten en programma s. Deze zijn vooraf afgestemd met de foundation in Moldavië zodat de hulp die we bieden ook daadwerkelijk bruikbaar is en in een directe behoefte voorziet. Op deze manier zijn we in staat om ondersteuning op maat te leveren. De projecten en programma s worden in overleg geïnitieerd en uitgevoerd door de foundation in Moldavië zo veel mogelijk in samenwerking met locale autoriteiten en worden ondersteund door onze stichting (met toezicht op de uitvoering en verantwoording). De volgende projecten en programma s zijn of zullen worden uitgevoerd. Hulp in natura d.m.v. het organiseren van Transporten met goederen. 3

4 In het voorjaar van 2014 hebben we een tweetal transporten gestuurd met een totale waarde van ongeveer ,-. We hopen 6 8 transporten per jaar te kunnen organiseren. Projectmatige ondersteuning van lopende programma s Elk jaar zijn er terugkerende noden waarin de plaatselijke bevolking ondersteund moet worden omdat ze het anders niet redden. Voor komend jaar zijn bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen voor kinderen, voedselverstrekking aan kinderen en gezinnen en brandhout voor de winter belangrijke programma s. Hulp aan kinderen en gezinnen d.m.v. een sponsorprogramma Wij willen in Nederland een groep van betrokkenen opbouwen die gezamenlijk een groep gezinnen en/of kinderen maandelijks ondersteunt (crowd sponsoring). Ondersteuning van de organisatie van zomerkampen In de maand juni zijn er een tweetal zomerkampen geweest waar in totaal zo n 320 kinderen hebben kunnen genieten van een geweldig tijd. Dankzij jarenlange ervaring in de organisatie in Moldavië zelf en de medewerking van zo n 30 locale vrijwilligers is dit een succes dat ook de komende jaren een vervolg krijgt. Voorlichting en bewustwording We werken aan het opbouwen een van netwerk van bedrijven en particulieren die het werk in Moldavië van groot belang vinden en dit ondersteunen met (financiële) middelen. Een kerkelijke gemeente heeft bijvoorbeeld ondersteuning gegeven voor de zomerkampen in juni Aan het einde van dit document vind u een activiteitenplan(ning) met een meerjarenplan en een activiteitenlijst. 4. Hoe wij werken! Wij willen op een heldere en eenduidige manier vastgelegd hebben wij werken en hoe wij onze missie willen bereiken. Dit noemen we onze strategie en die bestaat uit: Werven van fondsen, stimuleringsgelden, overheidssubsidies, donaties, etc. Ondersteunen van gezinnen en kinderen door sponsorprogramma s. Houden van inzamelingen (financiën en goederen) en werven en transporteren van gratis verkregen hulpgoederen (deze worden op z n Engels Gift in Kind genoemd). Voorlichting geven waar nodig en gewenst Faciliteren van oriëntatie- en sponsorreizen naar Moldavië. Bekendmaken van alle plannen, projecten en activiteiten via geschikte media. Om dit alles concreet vorm te geven organiseren we tal van activiteiten vastgelegd in een meerjarenplan en een jaarlijks actieplan. Hierdoor hopen we alle mogelijkheden en kansen te benutten. 4

5 5. Uw steun! Wij hopen natuurlijk dat dit visie en missie document u prikkelt om ons werk structureel te gaan ondersteunen. Alle benodigde informatie verstrekken over projecten en programma s kunnen we verstrekken. En om ondersteuning van onze stichting nog gemakkelijker te maken geven wij hebben wij 10 goede redenen op een rijtje gezet. 1. Uw hulp is hard nodig. De situatie in Moldavië is schrijnend en is niet binnen een paar jaar opgelost. 2. Uw hulp werkt! Samen met de foundation in Moldavië kunnen we garanderen dat uw hulp aankomt bij de mensen die het hard nodig hebben. 3. Uw hulp maakt kinderen en gezinnen zelfredzaam en onafhankelijk. Er wordt geïnvesteerd in educatieve en beroepsmatige opleidingen. Uw hulp bouwt mee aan hun toekomst. 4. U helpt ook de omgeving en samenleving van de kinderen en gezinnen. De directe hulp heeft een positieve impact en uitstraling en werkt direct mee in de vorming van een sterke gemeenschap. 5. Wij helpen iedereen! Omdat wij werken volgens het we leave no one behind principe, zal ook iedereen die hulp nodig heeft, die kunnen krijgen. 6. Wij werken 100% onbezoldigd Behalve noodzakelijke kosten gaan alle ingezamelde financiën (>90%) naar de mensen in nood. 7. Wij zetten betrouwbaarheid en integriteit voorop. Onze werkwijze kenmerkt zich door onze kernwaarden en uitgangspunten en we zijn hierop altijd aanspreekbaar. 8. Wij zijn transparant in onze werkzaamheden en verantwoording Onze werkzaamheden worden helder gecommuniceerd en via alle mogelijke middelen kunt op de hoogte blijven van de activiteiten en projecten. Van onze werkwijze leggen we graag verantwoording af. 9. Wij hebben een efficiënt netwerk. Door de ervaring in het bestuur en met onze samenwerkingspartners hebben we een goed netwerk om ons visie en missie te verwezenlijken. 10. Wij hebben het ANBI keurmerk. Uw giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. Daarnaast kunt schenken via een akte. Dit geeft u groter fiscaal voordeel en geeft ons zekerheid voor meerdere jaren. Heeft u vragen over het bovenstaande? Neemt u dan gerust contact met ons op. 5

6 6. Contact met ons Wij zijn een jonge stichting met een kleine organisatie. Natuurlijk is altijd mogelijk om met ons mee te doen om de mensen in Moldavië te helpen. Bestuur: Henk Koppelaar voorzitter Edwin Hilverda secretaris/penningmeester Annelies Zijp lid Max Veenstra lid Contactgegevens: Hope and Future Moldova Nederland Dwarsweg 18, 3702 XB Zeist T: +31(0) / +31(0) E: W: Bankgegevens: Rabobank: NL 08 RABO Registratie Kamer van Koophandel: RSIN: ANBI 6

7 7. Activiteitenplan(ning) Meerjarenplan 2014: Wij starten de stichting op en regelen alles wat nodig is om vanaf de zomer 2014 aan de slag te zijn We organiseren een aantal activiteiten om te laten zien dat we in business zijn. We bouwen een netwerk van zakelijke partners op die ons financieel of in natura ondersteunen bij onze missie. Onze plannen zijn af en vastgelegd een documenten die via de website te lezen zijn. We bouwen een achterban op en creëren een inkomstenstroom om onze missie te kunnen uitvoeren. Er is een groep sponsors aan het ontstaan die gezamenlijk de kinderen en/of gezinnen in Moldavië ondersteunt (group sponsoring): doelgroep in Moldavië 500 kinderen en 200 gezinnen. We starten een groter project op bijvoorbeeld brandhout voor bejaarden. Plannen maken voor : We hebben een uitgebreide achterban die ons ondersteunt op uiteenlopende wijze. Onze financiën stellen ons in staat onze kernactiviteiten uit te voeren (projecten, programma s en transporten). We hebben een effectief zakelijk netwerk ter ondersteuning van het werk in Moldavië. Onze achterban is betrokken en indien nodig actief. De groepsponsoring is groeiende en er worden steeds meer gezinnen en/of kinderen ondersteund Plannen maken voor : Wordt vervolgd Jaarlijks In de activiteitenlijst hieronder vind u de activiteiten die wij graag willen verwezenlijken. 7

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Zelfredzaam, duurzaam

Zelfredzaam, duurzaam Zelfredzaam, duurzaam Marc Vooges/Bas Holvast 29 Augustus 2014 Visie De visie van SYMPANY heeft drie pijlers. SYMPANY werkt aan een betere toekomst voor mens en aarde, iedere dag. De duurzame verwerking

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer 2015-2020 Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 2 1. Inleiding 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Manual geldwerving. 1. Inleiding. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving

Manual geldwerving. 1. Inleiding. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving Manual geldwerving 1. Inleiding Geldwerving is voor organisaties een vak apart. Het wordt er als gevolg van de vaak toch al aanwezige hoge werkdruk, de grote hoeveelheid benodigde specifieke kennis en

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 tot en met 2016

Beleidsplan 2012 tot en met 2016 Beleidsplan 2012 tot en met 2016 Versie 4 maart 2012 Aanleiding Het beleidsplan 2007 tot en met 2011 loopt ten einde. Het is een goed instrument gebleken voor het uitzetten, monitoren en evalueren van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría Jaarverslag 2013 Stichting Casa de la Alegría 1. Inleiding Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we besteed aan het vormgeven van de stichting

Nadere informatie