Stichting Koningin Paola Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Koningin Paola Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2010 2011. Basisonderwijs en secundair onderwijs"

Transcriptie

1 Stichting Koningin Paola Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs

2 Stichting Koningin Paola De Stichting Koningin Paola werd in 1992 opgericht op initiatief van H.M. de Koningin en heeft tot doel de integratie en de vorming van jongeren te bevorderen. Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs bekroont ieder jaar leerkrachten die zich onderscheiden in hun beroep. De Stichting wil op die manier de creativiteit en toewijding belonen van onderwijzers die niet alleen kennis overbrengen, ook de persoonlijkheid van hun leerlingen harmonieus trachten te vormen door middel van concrete en vindingrijke pedagogische projecten. De Prijs beslaat een cyclus van drie jaar. Het richt zich eerst naar de leerkrachten van het basisonderwijs, het daaropvolgende jaar naar die van het secundair onderwijs. Iedere drie jaar wordt een prijs voor natuurwetenschappen, wiskunde en technologie georganiseerd die zich richt naar leerkrachten uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Parallel wordt een prijs georganiseerd voor buitenschoolse projecten. De Prijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury en wordt gesteund door een beschermcomité van bedrijfsleiders. Steun aan maatschappelijke projecten De Stichting verleent financiële steun aan organisaties die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren. School van de Hoop Een initiatief om maatschappelijke projecten te steunen in scholen met kansarme leerlingen. Een financiële ondersteuning en begeleiding worden gedurende maximum vijf jaar verleend voor de ontwikkeling van vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratie van de leerlingen en hun gezin te bevorderen. Focus Aarde De Prijs Focus Aarde wil de overgang tussen secundair en hoger onderwijs bevorderen door technische en wetenschappelijke geletterdheid op het voorplan te brengen. De Prijs bekroont jaarlijks de beste geïntegreerde proeven van laatstejaars uit het technisch onderwijs, beroepsonderwijs en kunstonderwijs. Centraal staan de aarde en de ruimte, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige, ecologische, sociaalgeografische, kosmologische en menselijke hoek. 3

3 Beschermcomité Baron Jean-Pierre Berghmans Chairman, Lhoist Group Ridder Alfred Bourseaux Voorzitter Afgevaardigd-Bestuurder van de Kabelfabriek Eupen n.v. Roland D Ieteren Voorzitter van D Ieteren n.v. Mark De Haes Chief Executive Officer van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg n.v. Roch Doliveux Chief Executive Officer van UCB n.v. Marc du Bois Gedelegeerd Bestuurder van Spadel n.v. Jean Eylenbosch Vice-President Public Affairs van Coca Cola Entreprises Belgium & Luxemburg Gérald Frère Voorzitter van het Vast Comité van de Groep Brussel Lambert Regnier Haegelsteen Voorzitter van het directiecomité van de Bank Degroof Aloïs Michielsen Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay n.v. Baron Aldo Vastapane Voorzitter van ALVA n.v. Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst! Deze prijs richt zich naar leerkrachten van het gewoon basisonderwijs en gewoon secundair onderwijs die een pedagogisch project bedacht hebben dat bij de leerlingen interesse en bewondering wekt voor wetenschappelijke vakken en dat jongeren aanzet om in het hoger onderwijs te kiezen voor studiegebieden gericht op wetenschappelijk en technologisch onderzoek. De Prijs wordt georganiseerd in alle netten van de drie gemeenschappen. De Prijs beloont een leerkracht of een groep leerkrachten voor de verwezenlijking van een pedagogisch modelproject dat de kwaliteit van het onderwijs nastreeft. Het gaat om initiatieven die een vernieuwende, verrijkende en concrete inhoud geven aan de gekozen onderwijsdoelen. Buitenschoolse ondersteuning voor jongeren en hun school. Deze projectoproep is bestemd voor verenigingen en personen die buitenschoolse activiteiten organiseren gericht op de schoolse en maatschappelijke ontwikkeling van de jongeren. Het initiatief richt zich ook naar projecten die ouders betrekken bij het leer- en ontwikkelingsproces van hun kinderen. De Prijs beloont initiatieven die een toegevoegde waarde creëren op het vlak van talentenontwikkeling, de achterstand op school wegwerken en de integratie, solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid bevorderen. De bekroonde projecten werden minstens eenmaal gerealiseerd in de loop van de laatste twee schooljaren en zijn voor herhaling vatbaar. De eerste prijzen hebben, in elke gemeenschap, een waarde van en de eervolle vermeldingen worden beloond met respectievelijk en Elke prijs wordt persoonlijk aan de laureaten toegekend en wordt op woensdag 1 juni 2011 door H.M. de Koningin overhandigd in het Paleis van Brussel. Christian Van Thillo CEO, De Persgroep 4 5

4 Jury s Vlaamse Gemeenschap Voorzitter van de jury: Piet Van Speybroeck Directeur Pers & Public Affairs, bpost Baron Paul Buysse Bekaert Baron Rik Donckels Ere-gedelegeerd Bestuurder Cera/Almancora - Prof. em. K.U.Brussel Erik Jacquemyn Gedelegeerd bestuurder Technopolis Prof. dr. Tine Lenaerts Hoogleraar Fysica UGent Bie Melis Letor Maatschappelijk Werk, Karel de Grote Hogeschool (Antwerpen) Ria Rector Docent Lerarenopleiding, Hogeschool Limburg Jos Thys Adjunct van de directeur, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Veerle Van de Velde Stafmedewerker Agentschap voor Onderwijsdiensten Rita Van de Wiele Licentiate klassieke filologie Luc Van der Auwera Coördinerend onderwijsinspecteur, Vlaamse Gemeenschap Luc Van der Kelen Commentator, Het Laatste Nieuws Prof. Dr. Peter Van Petegem Gewoon Hoogleraar, Universiteit Antwerpen Franse Gemeenschap Voorzitster van de jury : Antoinette d Aspremont-Lynden Professor, Université Charles de Gaulle Lille III Janos B.Nagy Professor emeritus, Facultés Notre-Dame de la Paix in Namen Philippe Bioul Chairman & Chief Executive Officer, Marsh Jacques Bredael Voormalig journalist, RTBF Catherine Dehon Lector, Université Libre de Bruxelles Marie-Paule de Cordes Voorzitster, vzw Les Enfants de Salus Sanguinis Jean-Marie de Ketele Professor emeritus, Université Catholique de Louvain & Unesco Chair Pedagogische Wetenschappen (CUSE, Dakar) Philippe Delfosse Inspecteur secundair onderwijs bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap Lise-Anne Hanse Algemeen directeur Leerplichtonderwijs, Ministerie van de Franse Gemeenschap Claire Kirschen Ere-ambassadeur Christian Laporte Journalist, La Libre Belgique Kevin Natelhoff Coördinator, Coordination des Ecoles de Devoirs du Brabant Wallon (CEDDBW) Baron Guy Ullens de Schooten Stichting Guy & Myriam Ullens Arlette Vanderkelen-Barbier Hoofdinspectrice voor het gewoon lager onderwijs, Ministerie van de Franse Gemeenschap 6 7

5 Jury s Voorwoord Duitstalige Gemeenschap Voorzitster van de Jury: Ingrid Mertes Directrice, Klinik St Josef in St Vith Dr. rer. nat. Günter Beyer Hoofd van het chemisch en fysisch laboratorium, Kabelfabriek Eupen Alain Faymonville General Manager, Faymonville AG Dr. rer. pol. Verena Greten Hoofd van het departement Vorming en Organisatie, afdeling Onderwijs, vorming en Werk van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap Ernst Servais Verslavingstherapeut Peter Thomas Voormalig Chef van het Informatiebureau van het Europees Parlement We weten allemaal dat de kwaliteit van onze toekomst grotendeels samenhangt met de kwaliteit van het onderwijs. Dit is des te meer waar binnen het domein van de wetenschappen en de technologie. Europa - en België in het bijzonder mist wetenschappers en ingenieurs. In een wereld waar technologieën steeds belangrijker worden en voortdurend evolueren, moeten jongeren vroeg worden aangemoedigd om later te kiezen voor een wetenschappelijk beroep of een carrière als onderzoeker. Het zijn kostbare roepingen, die morgen nog precieuzer zullen zijn. De Stichting Koningin Paola wil in het bijzonder de leerkrachten danken en steunen die met talent de interesse van hun leerlingen wekken voor wetenschap en technologie. De Stichting wil ook diegenen eren die de school en de leerkrachten ondersteunen in hun moeilijke, maar essentiële taak. Met hun steun aan de leerlingen en hun ouders, aan de zijde van de school, spelen ze een beslissende rol in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en van de resultaten van een groter aantal studenten. Hun actie is ontzettend belangrijk voor de toekomst. Baron Bernard de Traux de Wardin Voorzitter van de Stichting Koningin Paola 8 9

6 Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst! Drie zeer verschillende projecten werden gelauwerd in de categorie «Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst!». De eerste prijs gaat naar het VTI van Veurne, waar leerlingen zelf innovatief lesmateriaal samenstellen in verschillende talen. Knap en gedurfd, en een staaltje van goede samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en bedrijven. Met het project wordt niet alleen de wiskundige en technische kennis van de leerlingen versterkt. Ook andere vaardigheden, zoals presentatie en taalbeheersing, worden er in aangesproken. In de Gemeentelijke Basisschool te Haasrode ontdekken leerlingen in het 5de leerjaar technieken op speelse wijze. Met relatief kleine middelen slaagt een leerkracht erin haar leerlingen enthousiast te maken voor de wereld van de technologie. In Oudenaarde, in het Sint-Bernarduscollege, ontwikkelden leerlingen en leerkracht samen een didactisch hulpmiddel, dat intussen door 300 leerkrachten wordt gebruikt. Ook hier gaan bezieling en samenwerking hand in hand. Piet Van Speybroeck Voorzitter van de Jury voor de Vlaamse Gemeenschap Ieder project dat dit jaar door de jury werd uitgekozen in het domein van de wetenschappen, wiskunde of technologie is een model op zich. Maar de projecten delen ook een gemeenschappelijk punt waarop iedereen zich kan inspireren. Ze berusten immers op een uitzonderlijk teamwerk. De projecten worden geleid door een of meerdere ontzettend gemotiveerde leerkrachten die als katalysator werken. Ze steunen op de directie van de school en op de richtlijnen van de onderwijsadministratie. De promotoren handelen vaak in harmonie met lokale overheden en doen herhaaldelijk beroep op externe actoren. Deze bundel van inspanningen zetten de jongeren aan om het beste van zichzelf te geven. Dank aan de leerkrachten en allen die de verwezenlijking van de projecten mogelijk maakten. Dank voor de creativiteit en het enthousiasme ten dienste van de jongeren en hun toekomst. Antoinette d Aspremont-Lynden Voorzitster van de Jury voor de Franse Gemeenschap Wiskunde binnen handbereik», dat belooft de laureaat van dit jaar. Door middel van zelf opgezette experimenten moeten kinderen en jongeren de kans krijgen om wiskunde aan te pakken, te beleven en te begrijpen. De jury was enthousiast over dit project, dat wiskunde, wetenschappen en techniek van onder het stof haalt, waardoor die leerstof plots niet droog meer is. Het initiatief om jonge mensen door middel van zintuiglijke ervaringen op een nieuwe manier te leren omgaan met die vakken is meer dan opmerkelijk. We hopen dat dit concept navolging vindt. Ingrid Mertes Voorzitster van de Jury voor de Duitstalige Gemeenschap

7 Vlaamse Gemeenschap Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst! EERSTE LAUREAAT Een team van het VTI Veurne, vertegenwoordigd door Lut Hoornaert en Filip Robyn. «Je les? Maak ze zelf, maak ze samen, maak ze beter.» Wiskunde en technologie zijn moeilijk, te theoretisch, soms vervelend Het project wil deze stereotiepen doorbreken. Een zoektocht langs nieuwe technologieën en interactieve onderwijsmethodes leidt tot uitdagend lesmateriaal, voor en door leerlingen en leerkrachten en in verschillende talen. Het project bestaat uit de overtuiging dat projectwerk van leerlingen een toegevoegde waarde moet krijgen. De geïntegreerde proeven van de laatstejaars Industriële Wetenschappen mogen niet langer een project voor het project zijn. Ze moeten een blijvende waarde krijgen. En hoe kan dat beter dan het vele werk in het teken van vernieuwend onderwijs te stellen? De leerlingen ontwerpen zelf lesmateriaal en laten zo andere leerlingen op een attractieve en creatieve manier kennis maken met de principes van technologie en wiskunde. Leerkrachten gaan vak- en graadoverstijgend de discussie aan en bepalen welke leerplandoelstellingen en lesonderwerpen in aanmerking komen. Aan de leerlingen om hiermee creatief aan de slag te gaan. Een eerste projectthema leverde een didactische CD-rom op omtrent het kustmilieu. In werd gekozen voor LEGO Education. Met behulp van de programmeerbare NXT-robot ontwierpen de leerlingen lesmateriaal voor de lessen Experimentele mechanica, ICT en Elektriciteit. Tweede- en vierdejaarsleerlingen en hun leerkrachten testten het materiaal. Met de feedback verfijnden de ontwerpers het eindproduct. Als ambassadeurs voor het technische onderwijs gingen de 17-jarigen met vereenvoudigde opdrachten op bezoek in het 6e leerjaar van basisscholen in de streek. Ook op de Wetenschapsexpo in Brussel brachten ze hun werk onder de aandacht. Daarom is het vanzelfsprekend dat het lesmateriaal in de twee belangrijkste landstalen ter beschikking is. Sommige lessen bestaan bijgevolg zowel in een Nederlandse als een Franse versie. In wordt dezelfde methode gebruikt bij het ontwerpen van lessen wiskunde. Deze keer wordt optimaal gebruik gemaakt van de interactieve ActivBoard-technologie. De whiteboards zijn pareltjes van techniek die alle voorgaande didactische hulpmiddelen combineren en er nog wat aan toevoegen. Ze vervangen zowel de overheadprojector en beamer als het schoolbord en de geluidinstallatie, maar bieden ook de kans om bordschema s voor te bereiden en ze met technische en visuele hulpmiddelen attractiever én interactiever te maken. De vakgroep bepaalt de lesonderwerpen en de leerlingen moeten creatief aan de slag met hun theoretische kennis. Er wordt geprobeerd om aan ieder projectthema een Europese dimensie te geven door het o.a. te koppelen met een Comeniusproject. Zo kwam er voor de LEGO-lessen een Zweedse en Griekse versie. Voor de whiteboardlessen rekenen we op een Italiaanse, Tsjechische en Finse versie. Het meeste projectmateriaal bestaat ook in het Engels, de projecttaal. Door deze praktische toepassing streeft het project er ook naar om de interesse voor talen bij de technische leerlingen een boost te geven

8 Vlaamse Gemeenschap Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst! TWEEDE LAUREAAT Bea Augustijns, lerares in de Gemeentelijke Basisschool van Haasrode. «Zoezeldoe», een project dat draait rond techniek ontdekken en beleven door middel van workshops. Omdat techniek een aantal jaar geleden in de belangstelling geraakte, omdat de doorlichting op school erg gericht werd op techniek en wetenschappen, omdat er vraag is naar technisch geschoolden en omdat werd vastgesteld dat de leerlingen geboeid werden door deze materie, werd ervoor gekozen om jaarlijks een techniekproject te organiseren in het vijfde leerjaar. Het project kreeg de naam ZOEZELDOE: Zelf Ontdekken En ZELf DOEn. Bij dit project worden de leerlingen vier dagen ondergedompeld in een 20-tal workshops, verspreid over een aantal lokalen in de school. De leerlingen mogen de workshops grotendeels zelf kiezen. Ze volgen stappenplannen en handleidingen. Ze experimenteren, maken werktekeningen, schrijven zelf handleidingen met de resultaten van de experimenten, noteren hun bevindingen en evalueren elkaars werk. De leerkrachten van het vijfde leerjaar, bijgestaan door een vrijwillige helpers - meestal ouders - observeren, assisteren en surveilleren. De workshops, waarin telkens een technisch of wetenschappelijk aspect benaderd wordt, conform de leerlijnen, zijn o.a.: Met de naaimachine leren werken. Glas graveren. Solderen. Koken met behulp van een stappenplan. Zagen en timmeren. Zeep, shampoo of haargel maken. Druktechnieken toepassen. Werken met verschillende stoffen en hechtingsmiddelen. Zelf een werk- of voertuig bouwen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende energiebronnen zoals zon, wind, water, elektriciteit. Materiaal leren hergebruiken en recycleren. Vouwtechnieken hanteren. Fysische verschijnselen ontdekken en deze proberen te verklaren. Kortom: door gissen en missen, stappenplannen te lezen en te hanteren, een goede samenwerking te creëren en door voldoende organisatietalent te ontwikkelen, ontdekken de leerlingen competenties die ze bij het normale klasgebeuren niet aangeleerd krijgen. Ze kunnen de dimensies van techniek duiden, hanteren en begrijpen. Ze leren vooral hun eigen talenten ontwikkelen, waardoor het project een prima voorbereiding kan zijn op een latere onderwijskeuze

9 Vlaamse Gemeenschap Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst! DERDE LAUREAAT Johan De Winter, leerkracht aan het Sint-Bernarduscollege in Oudenaarde. «De Interface», een multifunctionele sturingsmodule voor motiverend techniekonderwijs. Sturingen is een belangrijk onderdeel van het leerplan Techniek in de eerste graad van alle secundaire scholen. Leerlingen maken schakelingen waarmee ze allerlei toepassingen uit het dagelijks leven sturen. Dit leerplanonderdeel biedt heel wat kansen maar kan slechts motiverend zijn als de sturingen ook concreet uitgevoerd worden. De sturingsopdrachten realiseren met de computer is voor jarigen zondermeer boeiender en uitdagender, zeker wanneer ze met de Interface ook werkelijk schakelingen kunnen bouwen met allerlei schaalmodellen en met hun eigen elektronisch speelgoed. Het idee voor dit richting- en netoverschrijdend educatief project ontstond naar aanleiding van een spontane vraag van een leerling: Jammer, meneer, dat wij met de computers in de klas geen echte sturingen kunnen uitvoeren! Is er voor dit probleem een technische oplossing te vinden en wie kan ons adviseren? Misschien zijn er wel studenten elektronica of ingenieurs in opleiding die hierbij kunnen helpen? Gelukkig was er internet in de klas en werden per enkele scholen aangeschreven. Veel sneller dan verwacht kwam een enthousiaste respons van Hoge School Gent. De afdeling Toegepaste Ingenieurswetenschappen, Vakgroep Elektronica zag in de ontwikkeling van een print voor onze toekomstige sturingsmodule een opportuniteit om bij te dragen tot de technische motivatie van leerlingen in het secundair onderwijs. Overtuigd van het pedagogisch nut en de vele toepassingsmogelijkheden van zo n computerinterface werd het project verruimd naar alle Vlaamse scholen. De ingenieursstudenten gingen aan de slag en er werden een reeks enthousiaste partners aangetrokken. De firma Rekencentra uit Ranst ontwikkelde de nodige software. Edugo (campus Technisch Instituut Glorieux) uit Oostakker-Gent, zag het als een mooie geïntegreerde opdracht om leerlingen van de afdelingen hout en bouw, mechanica en kunststof, een huizing te laten ontwerpen en produceren voor 200 sturingsmodules. De leerlingen uit de afdeling printmedia zorgden voor de bedrukking van de behuizing. Het Interfacepakket bestaat uit verschillende onderdelen. De juiste en het exacte aantal componenten verpakken is geen sinecure en vergt ervaring. Deze logistieke klus werd geklaard door de leerlingen van BuSO De Einder uit Oudenaarde. Met de medewerking van enkele privépartners werden op 4 locaties sessies georganiseerd. In februari 2011 slaagden meer dan 250 Vlaamse leerkrachten Techniek er in om, met al hun technische knowhow en vaardigheid, de onderdelen van de Interface te assembleren. Dankzij teamwork kregen ze het voor elkaar om na een tweetal uur intens geknutsel elk hun persoonlijke sturingsmodule mee te nemen naar de eigen school. De cirkel is rond, zeker als de aanwezige leerkrachten techniek de komende jaren hun leerlingen laten experimenteren met de Interface in boeiende lessen Techniek! 16 17

10 Franse Gemeenschap Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst! EERSTE LAUREAAT Een team van 4 leerkrachten van de Gemeenteschool van Melen, vertegenwoordigd door Stéphane Genray. «Le Village des Sciences» (Het Wetenschapsdorp). Met de organisatie van het Wetenschapsdorp, een grote (inter) actieve tentoonstelling die diverse wetenschapsdomeinen behandelt, heeft het pedagogisch team van het 5de en 6de leerjaar de knotsgekke uitdaging aangegaan om de kinderen mee te nemen op ontdekkingsreis doorheen de fabelachtige wereld van de wetenschappen en hen in dit project een grote verantwoordelijkheid te geven. De leerlingen moesten zich in de plaats stellen van wetenschappers om aan een gevarieerd publiek talrijke experimenten te tonen, te demonstreren en uit te leggen en daarbij een wetenschappelijke aanpak volgen. De voornaamste doelstelling bestond erin om hun interesse voor de wetenschap te wekken door dit brede domein dat bulkt van interessante activiteiten af te tasten. Het hele schooljaar lang, namen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar deel aan 4 grote Wetenschapsdagen die door hun leerkrachten waren georganiseerd en waarop ze in experimentele laboratoria onderzoek uitvoerden in de vorm van workshops. Elk kind moest ook een themadossier invullen. De leerlingen konden meer te weten komen over elektriciteit (de gloeilamp, een eenvoudige stroomkring bouwen, statische elektriciteit ), licht (samenstelling en ontleding, weerkaatsing en breking ), krachten en eenvoudige machines (hefboom, tandwieloverbrengingen, katrollen, traagheid ), vaste en vloeibare lichamen (materiaaldichtheid, drijfvermogen, communicerende vaten ). Er werden ook twee bijkomende thema s aangeboden. Een klein team verzorgde een rondleiding naar het buitenweerstation van de school. De uitrusting en de werking van de instrumenten werden toegelicht en er werd uitgelegd hoe de metingen worden gecodeerd via het interactieve bord (http://www.soumagne.be/meteo/ stationmeteo.cfm). Voor het thema rond duurzame ontwikkeling en energiebronnen werd een video- en audiovoorstelling gemonteerd gebaseerd op foto s van Yann Arthus-Bertrand (www.goodplanet.org). «Le Village des Sciences» was opgevat als een interactieve, ludieke en educatieve tentoonstelling. Het dorp was onderverdeeld in wijken, pleinen en doodlopende steegjes om het gebeuren leuker en speelser te maken. Elke wijk werd door één welbepaalde klas voorbereid en versierd: Wijk van de Elektriciteit, Wijk van het Licht, Wijk van de Krachten en Eenvoudige Machines, Wijk van de Vaste en Vloeibare Lichamen, Plein van de Meteorologie, Steeg van de Energiebronnen. De leerlingen waren onmiddellijk helemaal gewonnen voor het project. Alles wat in de klas werd geleerd werd in de praktijk toegepast door de leerlingen. Ze hebben blijk gegeven van een ongelofelijke striktheid, een uitbundig dynamisme en een verbazingwekkend professionalisme! De tentoonstelling was een onverwacht groot succes

11 Franse Gemeenschap Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst! TWEEDE LAUREAAT Vincent Dumoulin, leerkracht aan het Lycée Martin V in Louvain-la-Neuve. Hoe kan het leren van meetkunde worden verbeterd door technieken die in de beroepen uit de bouwsector worden gebruikt? Wiskunde. Het vak dat door de leerlingen het meest wordt gevreesd. Striktheid, uiterste nauwkeurigheid, abstractie, van weinig of geen nut in het dagelijkse leven, de befaamde vraag naar de zin ervan, zijn allemaal aspecten die ertoe bijdragen dat leerlingen blokkeren wanneer ze met het vak worden geconfronteerd. Hoe kunnen we het negatieve beeld doorbreken dat ze van de leerkrachten en de lessen hebben? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze wiskunde leuk vinden? Dat zijn de vragen waar de leerkrachten wiskunde hun hoofd over breken. De leerlingen dynamische en levendige lessen aanbieden om hen de passie van de kennis bij te brengen, de lessen concreter en aantrekkelijker te maken, dat zijn de prioriteiten voor een wiskundeleraar, vooral wanneer de vraag naar de zin van het vak en de wiskundige abstractie problemen stellen. Er moeten dus middelen worden gevonden om hun interesse voor wiskunde te wekken. Hoe dan wel? Door buiten de schoolmuren te gaan kijken, in het werkelijke leven, door de wisselwerkingen tussen theorie en praktijk op te sporen, door concrete toepassingen levendig voor te stellen. Zin geven, speelse activiteiten aanbieden, de leerlingen proeven laten uitvoeren, de methoden vernieuwen en afwisselen, bieden allemaal mogelijkheden om het doel te bereiken. De meetkunde kan als theoretische basis dienen voor de beroepen uit de bouwsector en voor architecten. De leerkracht wilde de trend omkeren en de onvermoede rijkdommen van de bouwsector nuttig aanwenden in de lessequenties meetkunde. De leerkracht heeft ambachtslui ontmoet, onder andere een schrijnwerker, een leidekker, een timmerman, een metselaar. Die vaklui doen voor sommige van hun taken, al of niet bewust, een beroep op stellingen en eigenschappen die voor het merendeel in de lessen meetkunde van het derde jaar van het secundair onderwijs worden aangeleerd. Zo helpt de stelling van de zwaartelijn ten opzichte van de schuine zijde van een rechthoekige driehoek, bijvoorbeeld, de timmerman om loodlijnen te trekken in het vlak van zijn toekomstige gebinte. De leerkracht heeft die bouwvakkers gefilmd terwijl ze aan het werk waren, foto s genomen en de verschillende mogelijkheden onderzocht om dit in de klas te gebruiken. De essentie van het werk bestaat dus uit handelingen die in de klas levendig moeten worden voorgesteld, hetzij rechtstreeks voor de ogen van de leerlingen, hetzij met behulp van foto s of video-opnames. De zes technieken die werden ontdekt, kunnen op verschillende momenten binnen één en dezelfde lessequentie worden gebruikt: als inleiding, als illustratie van een eigenschap, als oefening of probleem, of als syntheseactiviteit. Hierbij komen meerdere hoofdstukken van de meetkunde aan bod: hoeken en cirkel, driehoeksmeting, de stelling van Pythagoras, de stelling van Thales voor gelijkvormige driehoeken en de functies van de eerste graad. De ontwikkelde hulpmiddelen vergeten ook de leerlingen niet die meer praktisch gerichte opleidingen volgen, bijvoorbeeld in het technisch of beroepsonderwijs. Die leerlingen krijgen niet alleen concretere lessen voorgeschoteld, ze kunnen er ook voordeel uit halen voor hun toekomstige beroepen in de bouwsector. Hoewel het doel van het onderzoek zich vooral tot de leerlingen richtte, biedt het tegelijk ook aan huidige of toekomstige wiskundeleraars talrijke mogelijkheden om het meetkundeonderwijs dynamischer te maken

12 Franse Gemeenschap Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst! DERDE LAUREAAT Een team van leerkrachten Wetenschappen van het Institut Provincial d Enseignement Secondaire (IPES) in Waver, vertegenwoordigd door Sonia Urdian. «Semaine des Sciences amusantes»: De Week van de leuke wetenschappen heeft tot doel om ervoor te zorgen dat de leerlingen de smaak van wetenschappelijke ontdekkingen te pakken krijgen door gebruik te maken van interactieve en spectaculaire experimenten. Uitgaande van de vaststelling dat steeds meer scholieren het wetenschapsonderwijs als vervelend of nutteloos beschouwen, hebben de leerkrachten Wetenschappen van het IPES van Waver de koppen bij elkaar gestoken om een oplossing te zoeken die het wetenschapsonderwijs opnieuw dynamischer kan maken en de interesse van de jongeren voor die vakken kan wekken. Er werd besloten om een project op te starten voor alle onderwijsniveaus in het secundair, maar wel gericht naar kinderen uit het lager onderwijs. De doelstelling van de Week van de leuke wetenschappen zou erin bestaan om de interesse voor wetenschappelijke ontdekkingen te wekken en te tonen dat men zich met wetenschappen ook kan amuseren. De wetenschapsweek werd al tweemaal georganiseerd. De week biedt de gelegenheid om biologie, scheikunde en natuurkunde voor te stellen aan de hand van interactieve en spectaculaire experimenten. Om tegemoet te komen aan de wens om alle studieniveaus bij het project te betrekken, wordt het evenement volledig uitgewerkt door de leerlingen van de tweede en derde graad. Ze bedenken zelf de experimenten, die ze daarna bespreken en uittesten. De leerlingen van de eerste graad fungeren als testers voor de repetities. Na de themaweek Wetenschappen en Zintuigen in 2006, werd in 2010 het thema De wetenschap ten dienste van de gerechtelijke politie uitgewerkt. De leerlingen van het basisonderwijs werden omgevormd tot experts en namen deel aan een rollenspel. Nadat ze aanwijzingen hadden verzameld op de plaats van een misdaad (een insect, het misdaadwapen, een stof die moest worden geïdentificeerd,...), trokken ze naar de laboratoria: door middel van tests met de vijf zintuigen, de ontleding van een runderoog en waarnemingen onder de microscoop moesten ze de identiteit van de moordenaar achterhalen. De Week van de leuke wetenschappen was steeds een succes. Een paar honderd scholieren uit een vijftiental lagere scholen namen deel aan het initiatief in het IPES. Alle leerlingen, zowel die van het IPES als van het lager onderwijs, hebben enorm genoten van de wetenschapsdagen. De scholieren hebben de speelse kant van de wetenschappen kunnen ontdekken, maar het initiatief was ook bijzonder nuttig voor de leerlingen van het IPES. Ze waren trots op het werk dat ze voorstelden. Sommige leerlingen, van wie werd gedacht dat ze minder bereid waren om aan dit soort activiteiten mee te werken, bleken toch een grote aanleg te hebben. En ook voor de leerkrachten was het een verrijkende ervaring. Met de «Semaine des Sciences amusantes» worden de doelstellingen van het decreet van de Franse Gemeenschap nagestreeft, in het bijzonder door het stimuleren van het zelfvertrouwen, van de actieve deelname aan het economische, sociale en culturele leven en van de wil om uit te groeien tot verantwoordelijke burgers. De volgende «Semaine des Sciences amusantes» zal in maart 2012 worden georganiseerd

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Een samenleving voor alle seizoenen

Een samenleving voor alle seizoenen Een samenleving voor alle seizoenen Relaties tussen generaties : een uitdaging Een samenleving voor alle seizoenen-relaties tussen generaties : een uitdaging Cette publication est également disponible

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie 20 JAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SPECIALE EDITIE - DECEMBER 2006 CONTACT Vrije Universiteit Brussel Departement Research & Development Cel Wetenschapscommunicatie

Nadere informatie

freinetonderwijs in Gent freinetstad

freinetonderwijs in Gent freinetstad freinetonderwijs in Gent freinetstad 25 jaar freinetonderwijs in Gent Boek - Colloquium - 20 november 2010 25 jaar freinetonderwijs in Gent 5 Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent AC Portus, 5de

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

Meisjes en techniek. Professionele bachelor Lager onderwijs Departement Lerarenopleiding Academiejaar 2012-2013

Meisjes en techniek. Professionele bachelor Lager onderwijs Departement Lerarenopleiding Academiejaar 2012-2013 Professionele bachelor Lager onderwijs Departement Lerarenopleiding Academiejaar 2012-2013 Meisjes en techniek Een bachelorproef over hoe je bij meisjes uit de derde graad meer interesse kan wekken voor

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN?

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? Ervaringen van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs KPC Groep Elise Schouten Hanneke te Brakke-Schakenraad INLEIDING 3 1 VERBREDING TECHNIEK BASISONDERWIJS

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 1 De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Taal als bindmiddel.2 1. Een concept voor een Vlaams taalbeleid.5 2. Beleidsthema s 9 2.1 Schooltaal

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Een empirisch onderzoek naar de rol van agogische vaardigheden bij sleutelfiguren uit het amateurstheater

Een empirisch onderzoek naar de rol van agogische vaardigheden bij sleutelfiguren uit het amateurstheater Een empirisch onderzoek naar de rol van agogische vaardigheden bij sleutelfiguren uit het amateurstheater Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen, Sociale Agogiek Student: Erika Pardon Promotor:

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie