t Kruisrakkertje Juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t Kruisrakkertje www.kruisrak.nl Juli 2015"

Transcriptie

1 Juli 2015 t Kruisrakkertje De zomervakantie is in zicht, het schooljaar zit er bijna op. We kijken terug op een druk schooljaar, waarin weer veel gebeurd is. Onderwijskundig zijn er weer stappen gezet richting het nog beter inspelen op de onderwijsbehoefte van kinderen. We hebben de mening van ouders gepeild via een oudertevredenheidsonderzoek. Uit dit onderzoek komen ook tips en wensen naar voren, die we komend schooljaar gaan meenemen, zoals een onderzoek naar de schooltijden. Verder starten we in het nieuwe schooljaar met I-pads bij de kleuters. U leest hier verderop meer over. Ouderbetrokkenheid blijft ook in het komend schooljaar een speerpunt. De eerste ouderavond is al op dinsdag 1 september a.s. We gaan starten met oudervertelgesprekken, waarbij u aan het begin van het schooljaar (in de week van 7 september) uitgenodigd wordt om te vertellen over uw kind. Zo hopen we met elkaar een goede start te maken in het nieuwe schooljaar. Verderop in het Kruisrakkertje meer hierover. We hebben dit schooljaar officieel afscheid genomen van Peter de Graaf, een bijzondere dag met de leerlingen. Hij zal zeker nog wel eens langskomen op school. In de laatste week van dit schooljaar nemen we afscheid van drie collega s die elders gaan werken: Arlene, Jessica en Rachael. We zijn blij dat ze alle drie weer een leuke nieuwe baan hebben gevonden. Maar we gaan drie fijne collega s zeker missen. We wensen hen veel goeds toe voor de toekomst! We zwaaien op 8 juli a.s. de kinderen van groep 8 uit. We wensen ze veel succes in het voortgezet onderwijs. Maar eerst hopen we dat iedereen gaat genieten van een zonnige, welverdiende vakantie! Voor alle andere ouders en kinderen geldt: Fijne vakantie en tot ziens op maandagochtend 24 augustus! Met vriendelijke groeten, Roelien Reichardt directeur Personeelszaken U heeft het goede nieuws vast al wel vernomen: Mads is op 17 juni geboren! Onze felicitaties voor Ilona, Patrick en grote zus Isa. Geniet samen! Controle leerplicht op 9 juli Op donderdag 9 juli a.s. (laatste schooldag) voert de leerplichtambtenaar een controle uit. Dat betekent dat s morgens wordt doorgegeven welke kinderen er niet aanwezig zijn. Bij ongemelde afwezigheid wordt er door de leerplichtambtenaar contact opgenomen met het huisadres. De zomervakantie 2015 begint donderdag 9 juli om uur voor alle groepen! Overblijven (tussenschoolse opvang) Het overblijven heeft een eigen plek op Vogelpad 1 Het inschrijven voor het overblijven is wel op Vogelpad 3. Nabij de hoofdingang (de kleuteringang) ligt in de hal de bekende map op de ladekast. Ook de brievenbus van het overblijven hangt daar. Aanmelden bij coördinator Maria van Soeren kan ook. De tarieven voor het overblijven zijn in het komend schooljaar ongewijzigd: 2,50 per keer, een kaart voor 10 keer overblijven kost: 20 euro. Overblijven op woensdag uur Tip voor ouders van kinderen uit groep 1, 2 en 3: deze leerlingen kunnen op woensdag tot uur overblijven. Kosten: 1,00 per keer, een kaart voor 10 keer kost 7,50. Er wordt niet gegeten met de kinderen. Heeft u bij het uitgaan van de school te maken met kinderen die om uitgaan én om 15.30, dan is het altijd mogelijk om de kinderen uit groep 1, 2, of 3 een kwartiertje bij de juf te laten (zonder kosten). De kinderen kunnen dan om uur worden opgehaald, tegelijk met oudere broertjes/zusjes. Graag wel even melden bij de leerkracht als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken!

2 Meubelverkoop! Op woensdag 8 juli vanaf uur kunt u meubels uitzoeken! Ter overname aangeboden zijn: kleuterstoelen kleutertafels leerlingstoelen (diverse hoogtes) leerlingtafels (diverse hoogtes) bureau s bureaustoelen enkele grote tafels Per stoel, tafel etc: slechts 1 euro! De kasten zijn nog niet ter overname, in het nieuwe schooljaar zijn er nog niet direct nieuwe kasten. Die volgen nog later in De overgebleven tafels en stoelen gaan naar een goed doel: de stichting Kinderen in nood. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan kinderen die zich in een noodsituatie bevinden en het verlenen van hulp aan kinderen via instellingen die zich met kinderhulp bezighouden. Meer info is te vinden op Nieuw meubilair graag een etui voor alle stiften! Het nieuwe meubilair heeft alle tafels op dezelfde hoogte. Als kinderen ergens anders gaan werken, nemen ze alleen maar hun laatje mee. Met het oog op deze mobiliteit willen we u verzoeken om in het nieuwe schooljaar eigen pennen, stiften e.d. in een etui mee te laten nemen. Dit etui moet uiteraard in een laatje passen! Gelieve dus geen pennenbakken meer mee te geven. Hartelijk dank voor uw medewerking! I-pads bij de kleuters Op de studiedag van 19 juni is ook gesproken over het beter vormgeven van digitale geletterdheid. We gaan volgend schooljaar starten met I-pads bij de kleuters. Concreet betekent dit de aanschaf van vijf I- pads, waarop apps worden gezet ter ondersteuning van de ontwikkeling van de kleuters. Groep 1 en 2 kunnen allebei werken met deze I-pads, die worden ingezet tijdens het werken in hoeken. We zullen de ervaringen van groep 1 en 2 gebruiken voor het zetten van de volgende stap. We bouwen een brug terwijl we er op lopen zo is de titel van het bovenschools strategisch beleidsplan, zo gaan we dat in dit geval ook echt ervaren en uitvoeren. Sherpa nieuwe buren De nieuwe buren op Vogelpad 1 zijn inmiddels in de lokalen van De Peuterhof gekomen. Voortaan zal tussen 9 uur en uur het voormalige grote lokaal verhuurd zijn aan Sherpa. Zij verzorgen een dagopvang voor mensen met een (meervoudige) beperking. We heten ze van harte welkom op het Vogelpad en wensen ze een fijne tijd toe. We hopen op goede contacten en samenwerking in de toekomst!

3 Voor en na schooltijd: praktische info De deuren gaan voor ouders om 8.15 uur open. Ouders kunnen hun kind dan inschrijven voor het overblijven of iets melden bij de leerkrachten. De leerkrachten zitten voor schooltijd in de hal op Vogelpad 3. De kinderen van groep 1 en 2 mogen vanaf 8.15 naar binnen gebracht worden. Let op, de leerkracht is vanaf 8.20 uur in de klas, dan is er pas toezicht! Nieuwe schoolregel in : om uur en s middags om15.15 uur kunnen de kleuters voortaan uit de klas opgehaald worden. Dit in verband met de drukte rondom de ingang van de kleuters. Voor ouders en leerkrachten is het soms onoverzichtelijk. Vandaar het verzoek om de kinderen uit de klas op te halen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Wel graag wachten tot de leerkracht de buitendeur openzet. Groep 3 t/m 8 Kinderen van groep 3 t/m 8 wachten buiten tot de bel gaat. Bij het aangaan van de school gaat een automatische bel. Leerlingen uit groep 3 t/m 8 gaan om 8.25 uur (als de bel gaat) in de rij staan bij hun eigen toegangsdeur. s Middags gaat de bel om uur. Ouders die tussendoor een kind komen ophalen of kinderen die te laat zijn, moeten de deurbel gebruiken op het hoofdgebouw. Deze bel zit naast toegangsdeur van groep 1 en 2. Er zijn geen deurbellen bij de andere ingangen. Fietsen parkeren Kinderen uit groep 1 en 2 mogen vanaf 8.15 uur naar binnen op Vogelpad 3. De toegangsdeur zit rechts onder de overkapping tussen de 2 gebouwen. Kleuters die op de fiets zijn kunnen hun fiets parkeren direct na binnenkomst op het plein, bij het hek. Kinderen uit groep 3 t/m 6 gebruiken de ingang (en dus ook de fietsenrekken) aan de andere kant van het nieuwe gebouw (bij het voetbalveld, de kant van de Westsingel). De kinderen uit groep 7 en 8 komen ook naar het plein op Vogelpad 3. Zij mogen hun fiets parkeren op het stuk plein voor de overkapping. De leerkrachten die voor schooltijd als pleinwacht op het plein lopen, zijn herkenbaar aan de oranje hesjes, zodat u hen gemakkelijk kunt vinden op het plein. Jaarplanning en schoolgids De jaarplanning is terug te vinden op de website (de agenda) of bij de groepspagina van uw kind(eren). De volledige versie van de nieuwe schoolgids is binnenkort te bekijken op onze website Schooltijden Op 't Kruisrak gelden de volgende schooltijden (zie ook school>schooltijden) Groep 1 t/m 3: Groep 4 t/m 8: uur uur (op woensdag tot uur) uur uur Alle groepen zijn op woensdagmiddag vrij. Groep 1 en 2 zijn ook op vrijdagmiddag vrij. Fruitdagen Elke dinsdag, woensdag en donderdag is het fruitdag. Groente (komkommer, tomaat) mag natuurlijk ook. En anders een gezonde boterham.

4 Communicatie met ouders nieuwe opzet in schooljaar Onderstaand document geeft aan wat het komend jaar de opzet is van oudercontactmomenten. Belangrijke informatie dus, om een goede start te maken in ! Gemeenschappelijk belang van ouders en school School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs! Constructief communiceren met ouders is dan ook een belangrijk uitgangspunt van handelingsgericht werken (HGW). Een goede communicatie tussen school en ouders zorgt er voor dat kinderen zich beter ontwikkelen (het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties nemen toe). Kinderen leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer ouders zich gewaardeerd voelen door de school en betrokken voelen bij de school. Persoonlijk contact tussen de leerkracht en de ouders is hierbij cruciaal. Ouders die vragen stellen zijn betrokken bij hun kind, ze zijn dus niet lastig en zeuren niet. We stellen opbouwende kritiek van ouders juist op prijs. We kunnen ons voordeel doen met een gratis advies van ouders. De communicatie dient laagdrempelig te zijn. Spreek de groepsleerkracht, intern begeleider of directeur aan. Een gesprek is op korte termijn te realiseren. Wij nemen zorgen van ouders serieus. Samenwerking school-ouders-kind Er is dus een voortdurende samenwerking van leerkracht, leerling, ouders en begeleiders gewenst. Betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind (zowel thuis bij bijv. voorlezen en of hulp hij huiswerk; als op school bij bijv. een gesprek met de leerkracht) is belangrijk. We moeten proberen op één lijn te zitten. Kinderen leren daardoor beter. In die samenwerking heeft ieder vanuit zijn rol en deskundigheid een wezenlijke bijdrage: Leerkrachten zijn de onderwijsprofessionals. Dat geldt ook voor de intern begeleider en voor directie. Maar ook voor externe deskundigen die ingeschakeld worden bij leer- of ontwikkelingsproblemen. Wij kennen het kind als leerling het beste, de leerkracht ziet het kind tijdens de instructie en zelfstandig werken, bij rekenen, taal, lezen, spellen, expressieactiviteiten, bij het samenspelen en het samenwerken, tijdens de gym en het buiten spelen. Leerkrachten zijn op de hoogte van de schoolgeschiedenis, het leren, de werkhouding. Zij hebben zicht op het kind en de andere kinderen in de groep en op het onderwijs in de school. Zij weten ook waar de grenzen zijn, wat is wel en wat is niet realiseerbaar? De ouders zijn heel belangrijk, zij zijn de ervaringsdeskundigen: zij kennen het kind het langst en het best. Zij zien hun kind in uiteenlopende situaties, zoals alleen en samenspelend, binnen en buiten, achter de computer, voor de tv, aan de eettafel, op de sportclub en bij familie en vrienden. Vanuit beide posities profiteren school en ouders van elkaars betrokkenheid en deskundigheid. Samen weten we meer dan ieder voor zich.

5 Oudergesprekken Het is belangrijk dat wij als school ouders goed informeren en betrekken. Andersom is het belangrijk dat ouders ons informeren. Op school zijn een aantal vastgestelde/geplande contactmomenten: Intakegesprek (bij inschrijving) Kennismakingsgesprek / oudervertelgesprek (bij aanvang schooljaar), waarover straks meer Oudergesprek (nov/dec op initiatief leerkracht of ouders) Rapportgesprek (jan/feb en juni): 2x per jaar ipv 3x. Bij handelingsgericht werken (HGW) is het nl. belangrijk om systematisch te werken en duidelijke doelen te stellen. De leeropbrengsten bespreken we regelmatig. We verwerken de gegevens in een groepsoverzicht en de groepsleerkracht maakt opnieuw groepsplannen voor zijn groep. Bij de rapportgesprekken zijn vanaf groep 5 ook de leerlingen aanwezig; indien nodig kan dit in samenspraak met ouders ook eerder toegepast worden. Het checken of we onze gestelde doelen halen doen we o.a. aan de hand van landelijke toetsen, de zgn. cito-toetsen. Die worden in de periode nov jan afgenomen. De op het rapport vermelde resultaten geven dus een beter, completer beeld na afname van de citotoetsen. En dat is twee keer per jaar. Oudergesprek po? vo (januari /februari groep 8) : daar verandert niets in. De uitslag van de citoeindtoets verwachten we begin mei. Zorggesprek (ouders worden tussentijds op de hoogte gesteld van zaken die moeizaam gaan of waar extra hulp en inzet gewenst is) Kennismakingsgesprek / oudervertelgesprek Dit gesprek aan het begin van het schooljaar wordt op sommige scholen ook wel een omgekeerd oudergesprek genoemd. Wij noemen het een oudervertelgesprek. Het woord omgekeerd duidt erop dat de school graag vooral van de ouder informatie wil ontvangen. We gaan er van uit dat ouders hun kinderen het beste kennen. Door middel van deze oudervertelgesprekken willen we de betrokkenheid van de ouders vergroten. Ouders krijgen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Een uitnodiging aan beide ouders, omdat het duidelijk meerwaarde heeft als beide ouders komen. Doel van het gesprek is om als school informatie te ontvangen over de thuissituatie en hoe het kind de groep en de leerkracht ervaart. Met nadruk wordt al in de uitnodiging gevraagd om het gesprek als ouder goed voor te bereiden. Bij de de uitnodiging zal dan ook een aantal vragen geformuleerd worden, waarover ouders zich al kunnen buigen. En eventueel de antwoorden al op kunnen schrijven. Tenslotte Tot zover deze uitleg over de keuzes rondom communicatie en rapportage. Wederzijds respect, vertrouwen en openheid zijn daarbij cruciaal

6 SLOTDAG VRIJDAG 3 JULI Het programma van de slotdag is bekend! De kinderen gaan genieten van een muziekdag, met workshops voor alle groepen. Het gaat om workshops rap en breakdance, streetdance, zang en dans, muziek en avontuur. Voor alle leeftijden zijn er workshops! De slotdag eindigt met een voorstelling, waarbij alle ouders zijn uitgenodigd! De workshops worden gegeven door MaxMusic (www.maxmusic.nl) Let op: er wordt deze dag met een continurooster gewerkt. ( uur) De kinderen worden op tijd op school verwacht, de workshops starten direct om half 9. De lunch wordt verzorgd door LaPlaza, de Ouderraad zorgt voor drinken en wat lekkers. De voorstelling start naar verwachting om uur, bij goed weer zal dat buiten op het plein plaats vinden. Eindtijd van de voorstelling: ca uur. Speciaal voor groep 1 en 2: We hopen natuurlijk dat alle kleuters ook kunnen blijven, om deel te nemen aan de voorstelling! Na afloop van de voorstelling mogen de kleuters direct naar huis. Verzoek aan de ouders van groep 1 en 2 om, als zij hun kind op de normale tijd (11.45) komen ophalen, dit te melden aan de leerkracht. Het programma in het kort: 8.30 uur: start van de workshops tot ca uur uur: patat van La Plaza /pauze uur: start voorstelling uur: einde voorstelling uur: einde schooldag Deze dag wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds van Rabobank Randmeren en Snacksalon La Plaza én onze Ouderraad. Hartelijk dank!

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com OBS De Springplank - Fijnaart Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com Schoolgids 2015-2016 OBS De Springplank Fijnaart Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie