Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation."

Transcriptie

1 Projectvoorstel 1

2 2 Contactgegevens Naam organisatie: Stichting Mpower Foundation Correspondentieadres: Leidseweg 400 Postcode plaats: 2253 JP, Voorschoten Telefoon/fax: Website: Bank/girorekeningnummer: , ABN Amro bank te Leiden Tenaamstelling bank/girorekening: Stichting Mpower Foundation Nummer Kamer van Koophandel: Bestuur Mpower Foundation Voorzitter Vice-voorzitter Penningmeester Lid PR Algemeen Lid Marieke Vonk, BSc Astrid van Boxtel, BSc Drs. Timo Verheggen Drs. Loes Jaspers Nick Janssen, BSc Raad van Aanbeveling Prof. Dr. F.J.M. Feron Drs. M. van den Berg K. Korayi, MSc hoogleraar Jeugdgezondheidszorg, vertrouwensarts Maastricht University, GGD Zuid Limburg Journaliste en auteur Directeur MRDA ten tijde van start Mpower!

3 3 Samenvatting Organisator Mpower Foundation (Nederland) Partnerorganisator Mundri Relief and Development Association (Zuid Soedan) Programma 1. Mpower!Kids, omdat kinderen de toekomst hebben. 2. Mpower!, your body your responsibility. Locaties Mundri, Western Equatoria, Zuid Soedan Verschillende locaties in Nederland Mpower Foundation Mpower Foundation is ontstaan uit de vraag van de lokale bevolking van Zuid Soedan naar nieuwe uitdagingen voor de toekomst van de jeugd. IFMSA-NL beantwoordde deze vraag in 2008 door een gezondheidsvoorlichtingsprogramma op te zetten waarin Nederlandse medisch studenten Zuid Soedanezen getraind hebben in onderwerpen zoals voeding, hygiene & sanitatie en seksuele & reproductieve gezondheid en in een later stadium ook in kinderrechten, het nut van vaccineren en het wegen & meten van kinderen en basale kennis van kinderziektes. Met deze kennis werden o.a. een under-five-clinic opgezet, condoomoptochten gehouden, schoolclubs gestart en de discussie aangegaan met de lokale overheid. Mundri Relief and Development Association (MRDA) MRDA is een lokale Zuid Soedanese NGO die ernaar streeft om een gelijkwaardige, duurzame ontwikkeling in een vreedzaam Zuid Soedan te bevorderen. Sinds haar oprichting heeft MRDA samengewerkt met 34 partner organisaties en heeft het 132 projecten uitgevoerd op het gebied van educatie, gezondheid, voedselzekerheid en empowerment van vrouwen. Achtergrond situatie Zuid Soedan Jarenlang hebben burgeroorlogen, etnische verschillen en religieuze onenigheid een directe dreiging gevormd voor vele miljoenen Zuid Soedanese mensen. Het conflict in het Zuiden heeft meer dan twee miljoen levens geëist door oorlog, ziekte en hongersnood en bovendien nog eens vier miljoen ontheemden voortgebracht. In 2005 werd het Comprehensive Peace Agreement getekend waarin werd vastgelegd dat de bevolking van Zuid Soedan in 2011 zou mogen beslissen over haar onafhankelijkheid van het noorden. In januari 2011 stemde 98,83% van de bevolking voor afsplitsing

4 4 van het Noorden; het einde van jarenlange burgeroorlogen en het begin van de wederopbouw van een nieuw land. Programma s Mpower!Kids, omdat kinderen de toekomst hebben Het Mpower!Kids project richt zich op de zorg voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar en hun ouders. In de Mundri Under Five Clinic worden kinderen geregistreerd, gewogen, gemeten en gevaccineerd. Hun ouders worden voorgelicht tijdens workshops, maar krijgen ook een individueel advies voor hun gezin. Het project tracht ook de kennis over de zorg voor kinderen te verbreden door het organiseren van voorlichtingsactiviteiten voor (toekomstige) ouders en de overheid. Mpower!, your body, your responsibility Dit programma richt zich op de jeugd en heeft ten doel jongeren bewust te maken van het feit dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen toekomst en gezondheid. Dit wordt gedaan door jeugd te empoweren via workshops, door peer education middels schoolclubs en door awareness te creëren via condoomoptochten. Extra aandacht wordt gevraagd door huisvisites te doen en door de overheid bij deze kwesties te betrekken. Draagvlakversterking Mpower Foundation heeft als doelstelling om bijeenkomsten en activiteiten in Nederland te organiseren om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en de situatie van de mensen in Zuid Soedan onder de aandacht te brengen. Met de nieuwsbrief worden ieder kwartaal ten minste 500 mensen bereikt. Daarnaast schrijven bestuursleden en oud deelnemers verslagen en artikelen voor publicatie. Officiële verslagen en rapporten worden onder de aandacht van ministeries en NGO s gebracht. Het Mpower team bezoekt scholen, universiteiten en andere instanties om de discussie over ontwikkelingssamenwerking te starten. Alle activiteiten zijn ook te volgen op de website. Op een feestelijke manier zullen de toekomstplannen worden gepresenteerd tijdens een groot feest. Monitoring & Evaluatie Jaarlijks wordt de financiële situatie van Mpower Foundation besproken in een financieel verslag. Ieder nieuw boekjaar wordt voorafgegaan door een begroting. Iedere 6 maanden vindt er een evaluatie van de projecten en samenwerking plaats door het stichtingsbestuur en MRDA. Het team zal ook hun eigen functioneren evalueren en de deelnemers en bezoekers van de activiteiten ondervragen. Uitkomsten van de evaluatie worden verwerkt in een eindverslag.

5 5 Financiering Mpower Foundation is een stichting zonder winstoogmerk. Mpower Foundation heeft een ANBI status. De stichting is voor gelden volledig afhankelijk van giften en subsidies. Het indienen van aanvragen bij grote subsidieverstrekkers, het aanschrijven van bedrijven en particulieren en het organiseren van benefietactiviteiten spelen in grote rol bij de realisatie van voldoende financiële middelen. Hoofdfinancier sinds 2007 is Oxfam Novib.

6 6 Inhoudsopgave Mpower Foundation 7 Mundri Relief and Development Association (MRDA) 9 Achtergrond situtatie Zuid Soedan 11 Programma s 14 Mpower!Kids, omdat kinderen de toekomst hebben 14 Mpower!, your body, your responsibility 18 Draagvlakversterking 22 Monitoring & Evaluatie 24 Financiering 25

7 7 Mpower Foundation Doelstelling 1. De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen en bewaken van de gezondheid en gezondheidszorg in Afrika, b. alsmede het onderhouden van contacten voor ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Afrika en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door Nederlandse en Afrikaanse jongeren met elkaar in contact te brengen, door gezamenlijk een programma te ontwikkelen en activiteiten als lezingen, debatten en andere bijeenkomsten te organiseren in Nederland, alsmede door al hetgeen met vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin. Ontstaansgeschiedenis en eerdere activiteiten/projecten In november 2006 werd de International Federation of Medical Students Associations - Nederland (IFMSA-NL) benaderd door Mundri Relief and Development Association (MRDA). MRDA vertelde over de vraag van de jongeren in Mundri naar een project speciaal gericht op de jeugd. Dit in combinatie met het gebrek aan gezondheidsvoorzieningen en kennis waren de grondbeginselen voor het project Mpower!. Gezien de grote financiele omvang van het project werd dit ondergebracht in een aparte stichting genaamd Mpower Foundation. In juni 2007 is in Mundri, Zuid-Soedan het Mpower! project van start gegaan; een gezondheidsvoorlichtingprogramma, met als hoofdthema s: voeding, seksuele & reproductieve gezondheid, gender en hygiëne & sanitatie, wat een samenwerking tussen Nederlandse geneeskunde studenten aangesloten bij IFMSA-NL en MRDA was. Het project had als eindproduct een groep van 60 trainers in de eerder genoemde onderwerpen. Doel van de trainers was het verspreiden van de gezondheidsboodschap door middel van workshops en huis visites. Ten tijde van vertrek van de Nederlandse geneeskunde studenten in december 2008, resteerde er echter nog enkele grote vragen over de zorg voor kinderen. In 2008 is Mpower!Kids project van start gegaan; wederom als samenwerking tussen IFMSA-NL en MRDA. In de periode juli-oktober 2008 hebben Nederlandse studenten een geselecteerde groep Mpower! trainers verder getraind in onderwerpen gerelateerd aan kindergezondheid. Op 6 oktober 2008 is de Mundri Under 5 Clinic geopend.

8 8 Alle activiteiten van Mpower! en Mpower!Kids zijn ondergebracht bij de health department van MRDA. Een aantal van de Mpower trainers werken bij MRDA als HIV/AIDS en health promotors en EPI field assistents. Zij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de contuniteit van alle activiteiten. De werkzaamheden van de Mpower trainers bestaan uit het voortzetten van de Mpower (Kids) activiteiten gezondheidszorg voor kinderen jonger dan vijf en de empowerment van de lokale bevolking op het gebied van gezondheid. In de toekomst zullen hun werkzaamheden plaatsvinden vanuit een nieuwe, particuliere Under 5 Clinic, die de mogelijkheid heeft uit te groeien tot een kinderziekenhuis. In 2010 hebben leden van het Nederlands bestuur ook een trainingsprogramma verzorgd voor mensen in Lui, een nabij gelegen dorp. Deze jongeren zullen het werkgebied van de activiteiten vergroten door ook in hun dorp de activiteiten uit te voeren. Werkwijze en samenstelling Mpower Foundation in Nederland In 2010 heeft Mpower Foundation zich afgescheiden van IFMSA-NL om zich specifiek te kunnen richten op de programma s in Zuid Soedan. De Nederlandse stichting werkt vanaf heden geheel op vraag van de partner organisatie MRDA. In de toekomst zal Mpower Foundation twee programma s blijven ondersteunen. Het eerste programma richt zich op het behoud van de activiteiten die primaire en secundaire gezondheidszorg bieden voor kinderen jonger dan vijf jaar. Het tweede programma richt zich op empowerment van de lokale jeugd. Dit wordt getracht te bereiken door workshops te geven, discussie aan te gaan met lokale leiders, huis visites te doen en schoolclubs op te richtenmpower Foundation tracht met haar activiteiten bij te dragen aan het behalen van MDG s 3,4,5 en 6. Mpower Foundation is een rechtspersoon die wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur. Bestuursleden zijn niet in loondienst en ontvangen enkel een vergoeding voor gemaakte onkosten. Activiteiten en werkzaamheden worden uitgevoerd door de bestuursleden; de stichting heeft geen commissies, maar beschikt wel over een groot bestand met geinteresseerden. Mpower Foundation wil een toonaangevende, efficiënte, inspirerende en betrouwbare stichting in Nederland zijn die net als haar partner organisatie MRDA gelijkwaardige, duurzame ontwikkeling bevordert in een vreedzaam Zuid Soedan, met als aandachtspunten kindergezondheid en empowerment van de jeugd. Financiële positie Begrotingen en jaarrekeningen kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester.

9 9 Partnerorganisatie Mundri Relief and Development Association Naam: Mundri Relief & Development Association (MRDA) Correspondentieadres: MRDA head office Off Mundri road, Mundri town Postcode/plaats: P.O Box 339 Juba, Southern Sudan Telefoon/fax: Website: Naam contactpersoon: Lextion Kennet May, health coordinator Doelstellingen MRDA werkt met en in de lokale gemeenschap om leefomstandigheden te verbeteren en toegang tot basis voorzieningen voor de mensen mogelijk te maken - in Mundri County en in Zuid Soedan in het algemeen door: Humanitaire diensten te verlenen aan de bevolking [voedsel, ziekentransport en verzorging] Te lobbyen voor hen die daartoe niet zelf de mogelijkheden hebben zoals vrouwen, kinderen, ouderen, zieken en behoeftigen. Bevorderen en aanmoedigen van zelfvertrouwen zodat afhankelijkheid tot een minimumteruggebracht wordt, dat het gevolg is van het zogenaamd relief syndrome. Betrekken van de doelgroep bij het opbouwen van hun capaciteit, zodat programma s duurzaam kunnen worden. Het mobiliseren en beschikbaar stellen van financiën en andere vormen van ondersteuning van lokale en internationale instituten en personen zodat MRDA zijn doelen kan bereiken. Ontstaansgeschiedenis en eerdere activiteiten/projecten MRDA werd als NGO opgericht op 26 september 1991 door de lokale gemeenschap in antwoord op het enorme lijden van de bevolking van Zuidelijk Soedan. MRDA begon met noodhulp (voedsel en medicijnen) en breidde vervolgens uit naar sectoren als onderwijs, gezondheid, voedselzekerheid en het vernieuwen en herleven van een vrouwenprogramma via de MRDA women s desk.

10 10 MRDA is een lokale NGO die staat geregistreerd in Kenia en in Zuid- Soedan. Sinds zijn oprichting heeft MRDA samengewerkt met 34 partner organisaties en heeft het 132 projecten uitgevoerd op het gebied van educatie, gezondheid, voedselzekerheid, en empowerment van vrouwen. Visie De Mundri Relief and Development Association wil een toonaangevende, efficiënte en betrouwbare organisatie zijn die gelijkwaardige, duurzame ontwikkeling bevordert in een vreedzaam Zuid Soedan. Huidige activiteiten Zorg: hetpreventief en curatief verlenen van gezondheidszorg via de primary health care units en centers. Educatie: zowel formeel als informeel; vredesopbouw en training van de bevolking in rechten en plichten, onder andere middels beroepsonderwijs. Voedselzekerheid: het aanleggen en gebruiken van demonstratie tuinen voor educatieve doelen en voor bevorderen van voedselzekerheid. HIV/AIDS: dit onderwerp is geïntegreerd in meerder takken waarin MRDA actief is; er wordt zorg geleverd middels clinics en VCT centers, educatie wordt gegeven via workshops.jeugd: vestiging van een jeugd desk; een laagdrempelig jeugd centrum. Mpower! is een gezondheidspromotie project binnen deze tak. Gender: herleven van de vrouwen-desk in MRDA en het waarborgen van een gender balans in alle programma s.

11 11 Achtergrond situatie Zuid Soedan Jarenlang hebben burgeroorlogen, etnische verschillen en religieuze onenigheid een directe dreiging gevormd voor vele miljoenen Zuid Soedanese mensen. Het conflict in het zuiden heeft meer dan twee miljoen levens geëist door oorlog, ziekte en hongersnood. Bovendien heeft het nog eens vier miljoen ontheemden voortgebracht. In 2005 werd het Comprehensive Peace Agreement getekend waarin werd vastgelegd dat de bevolking van Zuid Soedan in januari 2011 zou mogen beslissen over onafhankelijkheid van het noorden. Het geweld duurt echter voort. Alleen al in begin 2010 heeft het geweld aan enkele honderden mensen het leven gekost in Zuid Soedan, voornamelijk vrouwen en kinderen. De aanvallen komen voort uit geschillen over land en vee tussen verschillende etnische groeperingen, die nog eens worden verergerd door de geschiedenis van economische en politieke marginalisatie in die regio. Niet alleen worden nieuwe populaties in gevaar gebracht, maar ook de terugkeer van ontheemden en het geven van hulp worden bemoeilijkt door het geweld. De grootschalige terugkeer van vluchtelingen en de behoefte aan uitgebreide capaciteitsontwikkeling op alle niveaus - waaronder overheid, publieke instellingen en het maatschappelijk middenveld vereisen een uitzonderlijk hoge collectieve inspanning. Dit wordt echter gecompliceerd door een verdeeldheid in het zuidenover de toekomst van de regio, waarbij sommige leiders bepleiten om bij Noord Soedan te blijven en anderen aandringen op onafhankelijkheid van Zuid Soedan. Dit onderwerp werd in januari 2011 volgens de Comprehensive Peace Agreementbediscussieerd in een referendum onder alle Zuid Soedanezen. Volgens alle verwachtingen stemde 98,32% van het volk voor onafhankelijkheid. In juni 2011 wordt de afscheiding naar alle waarschijnlijkheid officieel en telt de wereld een nieuw land onder de naam South Sudan. De eerste uitdaging is inventiviteit toe te passen om vrede te stichten en de economische, sociale en politieke problemen op te lossen. De complexe behoeften van Zuid Soedan vragen om een multitrack aanpak. De situatie vraagt dringend om een simultane investering voor noodhulp en ontwikkeling. De primaire dienstverlening en ondersteuning van de Government of Southern Sudan (GoSS) moeten worden versneld om de fundamenten te kunnen leggen voor duurzame ontwikkeling een voorwaarde voor aanhoudende vrede.

12 12 Omdat Zuid Soedan een veranderende regio is, kan informatie snel achterhaald zijn. Voor meer recente informatie verwijzen we graag door naar een van onderstaande websites: ; De bevolking In Zuid Soedan zijn de gevolgen van 20 jaar burgeroorlog zichtbaar en voelbaar. Enkelen van de vele gevolgen van de oorlog zijn armoede, ondervoeding en gebrekkige toegang tot een dito zeer gebrekkige gezondheidszorg. Met het verlies van vele mensenlevens is echter ook veel kennis verloren gegaan, wat de situatie bemoeilijkt. Kennis ontbreekt op alle terreinen, ook als het gaat over de zorg voor kinderen, zoals kennis over hygiëne, voeding, ontwikkeling en gezondheid. Samen met de hoge armoedegraad zorgt dit voor een van de hoogste kindersterftecijfers in de wereld. (REF) De lokale bevolking is nog niet gewend dat noodhulp voorbij is en dat zij hun eigen ontwikkeling ter hand moeten nemen. De wederopbouw van het land ligt grotendeels in handen van de kinderen & jeugd, de bevolking van de toekomst. Naar schatting zijn er 9.5 miljoen kinderen tussen de 10 en de 19 jaar; dat is 23% van de bevolking. (REF) Zij missen echter belangrijke vaardigheden om een constructieve rol te kunnen spelen in de wederopbouw van hun land. Er is een grote vraag naar training om de jeugd in staat te stellen verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun eigen opleiding, gezondheid en toekomst en de wederopbouw van hun land. Toegang tot educatie is echter nog gebrekkig, met name voor meisjes. Naar onderzoek van UNICEF, de WHO en Save the Children trouwt meer dan 36% van de meisjes voor haar 18 de levensjaar en meer dan 12% zelfs voor het 15 de levensjaar (REF). UNICEF data uit 2008 laat zien dat 77% van de jongens en 65% van de meisjes naar primary school gaat. Maar 31% van de jongens en 29% van de meisjes behalen uiteindelijk hun secondary school diploma(ref) NGOs, UNICEF, lokale overheid en kerken rapporteren dat de algehele situatie voor vooral vrouwen en kinderen risicovol is in Zuid-Soedan. De regionale moedersterfte cijfers zijn ongeveer drie maal zo hoog als in de rest van het land(ref). Gemiddeld baart iedere vrouw in haar leven in deze regio(welke regio?) 5.9 kinderen. Save the Children schat de huidige moedersterfte in de regio op per levend geborenen. 1/6 van de vrouwen die gynaecologische hulp nodig had, zocht geen hulp.(in welke periode was dit?) (REF)

13 13 Naar schatting sterft 1 op de 4 kinderen in Zuid Soedan voordat zij de leeftijd van vijf jaar hebben behaald. Ieder jaar sterven er meer dan kinderen (binnen welk gebied) aan de gevolgen van ziektes als Malaria, acute respiratoire infecties en diarree. Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 3 kinderen in het gebied (welk gebied?) (recent) malaria heeft gehad. 95% van de kinderen jonger dan 5, eet minder dan 2 maal per dag (REF). Cijfers van Unicef uit 2005 laten dan ook zien dat 20% van de kinderen ondervoed was en 2,7% extreem ondervoed. Dit zorgt in de vroege levensfase al voor achterstand in ontwikkeling en een sterk verhoogde kans op overlijden. Deze hoge sterfte cijfers zijn zowel terug te voeren naar gebrek aan kennis als gebrek aan voorzieningen. In het gebied is de gezondheidszorg zeer primitief en ontoereikend voor het hoge bevolkingsaantal. Er zijn 1.6 gezondheidscentra voor iedere mensen. 40% van de sterfgevallen in Mundri was te wijten aan onbehandelde ziekten, maar vaak wel te voorkomen ziekten. (REF) Meer dan 20 miljoen mensen hebben geen toegang tot sanitaire voorzieningen; 17 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater (binnen welk gebied?) (REF). De 2006 Sudan Household Health Survey liet zien dat 31% van de bevolking toegang had tot goede sanitatie en 56% tot veilig drinkwater. Ook seksueel overdraagbare aandoeningen dragen bij aan de hoge morbiditeit en mortaliteit. Naar schatting van Centres for Disease Control was in % ( %) van de volwassen (welk gebied?)bevolking besmet met HIV/AIDS (REF). Western Equatoria was de regio met de hoogste epidemie in termen van prevalentie en incidentie. Zowel UNAIDS, als andere organisaties vrezen een toename in de prevalentie in de komende jaren door de terugkeer van vluchtelingen vanuit hoog endemische gebieden. In 2006 had maar 11.9% van de bevolking in Western Equatoria de kennis over de 3 manieren van transmissie van HIV/AIDS. (REF)

14 14 Programma s Mpower!Kids, omdat kinderen de toekomst hebben. Een programma ter bevordering van de leef- en gezondheidssituatie van kinderen van 0 tot en met 5 jaar door middel van activiteiten gericht op gezondheidszorg. Doelgroepen Kinderen: zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van Mundri - zij zijn de toekomst. Een goede start in het leven verhoogt hun kansen op een goede toekomst. Zwangere vrouwen: een goede gezondheid van de moeder tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op een goede start van het kind. Gezondheidsadviezen en primaire preventie van ziektes (bv. tetanusvaccinatie) verlaagt de maternale sterfte, wat tevens gunstig is voor het kind. Het geven van voldoende borstvoeding geeft bijvoorbeeld een veel lagere sterftekans in het eerste levensjaar van het kind. (Toekomstige) ouders: volgens de Convention on the Rights of the Child heeft iedere ouder de verantwoordelijkheid en plicht om altijd te handelen in het belang van het kind. Dit houdt ook in dat kinderen een goede start in het leven moeten krijgen. Verschillende bronnen (UNICEF, WHO) melden dat de vroege ontwikkeling van het kind een belangrijke factor is voor zijn kansen in de toekomst. (REF) Alle ouders zullen geïnformeerd worden over de verschillende aspecten van kindergezondheid en hun verantwoordelijkheid als verzorger. De MU5C biedt verschillende leermogelijkheden aan, in de vorm van gezondheidsvoorlichting en workshops in de gemeenschap. Lokale overheid en leiders binnen de gemeenschap: Mpower Foundation heeft een essentiele rol gespeeld bij het implementeren van de Convention on the Rights of the Child in lokale wet- en regelgeving. Dit maakt het mogelijk om kinderen actiever te beschermen. Indien de ouders en/of anderen nalatig zijn in de zorg voor een kind of deze opzettelijke schade toebrengen kan er effectiever worden ingegrepen. Implementatie kan een omgeving creëren die veilig is voor kinderen om op te groeien en zichzelf volledig te ontwikkelen. Regelmatig contact met lokale overheid en leiders binnen de gemeenschap is dan ook zeer noodzakelijk. Het Soedanese team: Mpower Foundation heeft de taak op zich genomen het Soedanese team te motiveren, te onderwijzen en te steunen indien nodig. Het bestuur zal zorgdragen voor een adequate kennisoverdracht tussen Nederland en het Soedanese team.

15 15

16 16 Doelstellingen De under five activiteiten (field activities en MU5C) optimaal laten functioneren door de doelgroep te motiveren tot deelname en de activiteiten beschikbaar te stellen voor iedereen hiermee wordt op jaarbasis minimaal aan 1500 kinderen preventieve zorg geboden; Het realiseren van een nieuw gebouw voor de under five clinic in Mundri town, door middel van fondsenwerving en aansturing van de bouw. Het Mpower!team zal minimaal 2 maal per jaar in gesprek gaan met de lokale overheid en andere leiders binnen de gemeenschap om wet- en regelgeving te bespreken en evalueren. Hoofddoel is een betere integratie van de kinderrechten binnen de lokale normen en waarden en wet- en regelgeving. Minimaal 500 huishoudens worden jaarlijks bezocht om advies te ontvangen over manieren om ziekte bij kinderen te voorkomen enherkennen en hoe ouders de onwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. Ouders worden aangemoedigd deel te nemen aan de preventieve gezondheidszorg voor kinderen. Het bevorderen en aanmoedigen van zelfvertrouwen bij het Soedanese team zodat afhankelijkheid tot een minimum wordt teruggebracht. Het betrekken van de doelgroep en het opbouwen van hun capaciteit, zodat programma s nog duurzamer kunnen worden en betrokkenen een persoonlijke groei doormaken. Beoogde resultaten o Minimaal 1500 kinderen hebben preventieve gezondheidszorg ontvangen via de MU5C, de mobiele activiteiten of het centrum in Lui. Ouders van al deze kinderen hebben essentiele informatie ontvangen over preventie van en het herkennen van ziekte bij hun kind(eren). o Er is een nieuwe, particuliere MU5C geopend die minimaal 3 dagen per week geopend is. o Het Mpower!team is minimaal tweemaal het gesprek aangegaan met de lokale overheid en andere leiders binnen de gemeenschap om wet- en regelgeving en lokale normen en waarden te bespreken en evalueren. Aan het eind van het jaar zijn de regels rondom kindermishandeling (mentaal en fysiek) en de wettelijke verplichtingen die bij het ouderschap horen minstens eenmaal door een lokale leider tijdens een publieke activiteit gebruikt om de bevolking te onderwijzen. o Minimaal 500 huishoudens zijn bezocht; checklisten zijn verzameld en uitgewerkt in reports. Na follow-up bezoeken is een verbetering te zien van ten minste 25% (percentage malaria preventie, bezoeken under five activities, hygiëne uitvoering, voeding, etc).

17 17 Activiteiten Kennisverbreding Het huidige team in Soedan geeft aan graag trainingen te willen volgen om zich verder te ontwikkelen op verschillende gebieden. Tevens vraagt het team om kennis en vaardigheden om zelf beter in staat te zijn de leiding van het project met vertrouwen in handen te nemen. Een aantal teamleden zal op kosten van Mpower Foundation deelnemen aan opleidingen en trainingen die worden georganiseerd in de regio. Voorbeelden hiervan zijn opleidingen maternal and child health worker, community health worker en midwife in Maridi en trainingen via consultants werkende bij UNICEF, Save the Children, etc. Kennis blijft in die situatie aanwezig in Mundri en kan op goedkope en laagdrempelige manier worden verspreid. Under five activities Mundri under five clinic - MU5C De MU5C biedt preventieve zorg aan kinderen van 0 tot en met 5 jaar; de groei en ontwikkeling worden geobserveerd en indien nodig krijgen kinderen vaccinaties. Om in de praktijk observaties om te kunnen zetten naar een verbetering van de gezondheid en leefomstandigheden van kinderen, wordt gepast advies gegeven aan de ouders. De activiteiten vinden plaats vanuit een vaste locatie en vanuit een mobiele post. Praktisch houdt dit in dat het team de doelgroep oproept zich op een bepaalde locatie te verzamelen. Op deze locatie zal het team een mobiele kliniek openen waar zij te werk gaan volgens onderstaand schema. De MU5C werkt op locatie en in het veld volgens een vast schema voor iedere bezoeker: Station 0 Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Algemene gezondheidsvoorlichting. Alle aanwezige ouders worden toegesproken over een specifiek onderwerp en krijgen adviezen voor in de praktijk. Registratie. Ieder huishouden kan een dossiermap kopen voor al haar kinderen. Het nummer van het dossier wordt geregistreerd inclusief alle kinderen die daar toe behoren. Groei monitoring. Ieder kind heeft een persoonlijke groeicurve die wordt ingevuld bij dit station. Naast gewicht wordt ook lengte en de MUAC waarde gemeten en geregistreerd in het dossier. Persoonlijk consult. Iedere ouder krijgt persoonlijk advies en krijgt ruimte vragen te stellen. Vaccinatie. Kinderen en zwangere vrouwen worden gevaccineerd tegen verschillende ziektes. Kinderen die ziek aandoen worden direct doorgestuurd naar medisch personeel.

18 18 Het streven is de activiteiten van de MU5C te continueren in een nieuw gebouw dat de potentie heeft uit te groeien tot een kinderziekenhuis. Vanuit deze locatie zullen ook activiteiten in het veld en in Lui worden aangestuurd. De praktijk zal uitwijzen op welke termijn dit gerealiseerd kan worden. Community education Lobby overheid Structurele verbetering van de kinder- en jeugdgezondheid komt niet alleen vanuit een programma, maar ook vanuit de regering, andere belangrijke leiders en de gemeenschap zelf. Het team betrekt daarom deze partijen bij het project. Naast het geven van workshops wordt er ook gewerkt aan het onder de aandacht brengen van de rechten van het kind en het implementeren van de kinderrechten in beleid en wetten. Momenteel wordt nog gewerkt aan het uitwerken van de wet van het district Mundri. Partijen die hier een rol in spelen worden bewust gemaakt van het belang van wetten om kinderen te beschermen. Huisvisites en workshops De hoofddoelgroep tijdens deze visites zijn ouders van kinderen jonger dan vijf jaar; in hun thuissituatie worden zij ondersteund bij het maken van goede keuzes betreffende de gezondheid van hun kinderen. Tijdens de visites zal indirect ook een veel groter publiek worden bereikt. Naast het verstrekken van informatie en advies is een ander belangrijk doel van de huisvisite het motiveren van ouders om hun kinderen naar een locatie te brengen waar under five activiteiten worden uitgevoerd (vaccinatie, groeiobservatie). Als extra mogelijkheid kan de huisviste worden gebruikt om zieke kinderen te vervolgen. In de afgelopen jaren heeft het Mpower team al laten zien goed in staat te zijn om huis visites uit te voeren, deze goed te documenteren en de bewoners goed advies te kunnen geven. Het stichtingsbestuur in Nederland zal ondersteuning bieden in het uitbreiden van de al bestaande checklist. Een groter publiek wordt bereikt met workshops op de lokale markten, in de restaurants, in de kerken, bij het leger en binnen de gemeenschap. Deze workshops hebben als thema een van de manieren om ziekte onder kinderen te voorkomen of te herkennen. Extra workshops zijn er voor ouders en specifiek voor zwangere vrouwen. Tijdens deze workshops komen onderwerpen als family planning en de gezondheid van de zwangere aanbod.

19 19 Mpower!, your body, your responsibility Een programma ter bevordering van de leef- en gezondheidssituatie van schoolgaande kinderen en jeugd tot 30 jaar door middel van activiteiten gericht empowerment. Doelgroep(en) Schoolgaande kinderen en jongeren tot 30 jaar: een groot gevolg van de oorlog en armoede is dat veel jongeren vroegtijdig zijn gestopt met school of nooit onderwijs hebben gehad. Deze out-ofschool jeugd is moeilijk te bereiken en te betrekken bij gezondheidscampagnes. De in-school jeugd toont een hogere interesse voor gezondheidsgerelateerde onderwerpen, maar krijgt hier binnen het huidige curriculum te weinig informatie over. Beide groepen spelen echter een zeer cruciale rol in de wederopbouw en toekomst van het land en dragen veelal de zorg voor hun jongere broertjes en zusjes. Activiteiten die gezondheidsgerelateerde onderwerpen op een aantrekkelijke manier onder de aandacht brengen, stimuleren mogelijk de empowerment van jeugd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Lokale overheid, leiders binnen de gemeenschap en leraren: correct en inspirerend gedrag van deze groep kan als voorbeeld dienen voor de jeugd. Door deze groep actief te betrekken bij het project, kunnen zij ondersteund worden in het uitvoeren van deze taak als role model. Ten tweede bepalen lokale leiders veelal de wet- en regelgeving en de normen en waarden in de gemeenschap. Onderwijs over bepaalde zaken als vrouwen rechten en het belang van goede hygiëne kan ervoor zorgen dat de empowerment van de jeugd ook van boven af wordt gestimuleerd. Leraren worden extra betrokken bij het project door hun deelname via de schoolclubs. Algemene bevolking: de hoofddoelgroep wordt door hun leeftijd midden in de maatschappij gezet. Naast dat zij de ouders zijn van de (toekomstige) kinderen, zijn zij zelf de kinderen van de vorige generatie. Dit middelpunt geeft de rest van de bevolking de kans om mee te liften met de kennis, ervaringen en vaardigheden van de hoofddoelgroep. Doelstellingen Vijf scholen in de regio van Mundri beschikken over schoolclubs, bestaande uit scholieren die de overige leerlingen onderwijzen over algemene gezondheid, hygiëne & sanitatie, voeding, seksuele gezondheid, ziekte preventie en kinderrechten. De schoolclubs worden door het Mpower! team begeleid en getraind. Het Mpower!team zal minimaal 2 maal per jaar in gesprek gaan met de lokale overheid en andere leiders binnen de gemeenschap om wet- en regelgeving te bespreken en evalueren.

20 20 Hoofddoel is een betere integratie van de kinderrechten binnen de lokale normen en waarden en wet- en regelgeving. Minstens 150 jongeren worden per jaar bereikt met de seksuele voorlichtingsactiviteiten. Jaarlijks wordt er een condoom optocht georganiseerd om awarness te creëren, de bevolking te informeren en om aandacht te vragen van de lokale overheid. Minimaal 500 huishoudens worden jaarlijks bezocht om advies te ontvangen over hygiene & sanitatie, voeding en ziektepreventie. Het bevorderen en aanmoedigen van zelfvertrouwen bij het Soedanese team zodat afhankelijkheid tot een minimum wordt teruggebracht. Het betrekken van de doelgroep en het opbouwen van hun capaciteit, zodat programma s duurzaam kunnen worden en betrokkenen een persoonlijke groei doormaken. Beoogde resultaten Vijf scholen in de regio van Mundri beschikken over school clubs. De school club leden zijn uitgebreid getrained door het Mpower team, organiseren een maandelijkse activiteit op hun school en voeren wekelijkse hygiëne checks uit. Alle kinderen op de school hebben minstens eenmaal advies gekregen over hygiene, voeding en kinderrechten. Het Mpower!team is minimaal tweemaal het gesprek aangegaan met de lokale overheid en andere leiders binnen de gemeenschap om wet- en regelgeving en lokale normen en waarden te bespreken en evalueren. Aan het eind van het jaar zijn de regels rondom afval aangescherpt en heeft iedere leider minstens eenmaal een publieke activiteit gebruikt om de bevolking te onderwijzen over de eerder genoemde onderwerpen. Minstens 200 jongeren zijn bereikt met de SRH workshops. Onderwerpen die in ieder geval aanbod zijn gekomen zijn: geboortebeperking, SOA s, family planning en vrouwenrechten. Er is een condoom optocht georganiseerd; met een minimum van 150 jongeren. Alle deelnemende jongeren zijn in staat de drie wegen van transmissie van HIV/AIDS en van bescherming hiertegen te benoemen. Op iedere optocht spreekt ten minste één lokale leider zijn of haar steun uit in de strijd tegen HIV/AIDS en tienerzwangerschappen. Minimaal 500 huishoudens zijn bezocht; checklisten zijn verzameld en uitgewerkt in reports. Na follow-up bezoeken is een verbetering in hygiëne standaard te zien van ten minste 25% (percentage latrines, local tables, bathing shelters, hand wassen). Alle mensen betrokken bij het Mpower! project hebben een persoonlijke groei doorgemaakt. Het team in Soedan is onafhankelijker, efficiënter en creativer in het bedenken van activiteiten en oplossingen.

We worry about what a child will become tomorrow, yet we forget that he is someone today. - Stacia Tauscher -

We worry about what a child will become tomorrow, yet we forget that he is someone today. - Stacia Tauscher - 1 Every day, more than 26,000 children under five die, mostly from preventable causes. Despite progress, the world is not on track to meet Millennium Development Goal 4, which targets a two-thirds reduction

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten.

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. UNICEF in Mozambique: 2010 2014 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. 2 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten In Mozambique overlijden ieder jaar tienduizenden kinderen

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

Rampenmanagement Zuid-Soedan

Rampenmanagement Zuid-Soedan Rampenmanagement Zuid-Soedan In Zuid-Soedan zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Er is groot gebrek aan schoon water, voedsel en medicijnen. De dreiging van hongersnood groeit, miljoenen mensen zullen

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Contact details: Stichting Connect International Jan van Houtkade 50 2311 PE Leiden T: 071-5141111 W: www.connectinternational.nl

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

VERZOEK TOT DONATIE VERZOEK TOT DONATIE

VERZOEK TOT DONATIE VERZOEK TOT DONATIE VERZOEK TOT DONATIE VERZOEK TOT DONATIE VERZOEK TOT DONATIE 1. Geschiedenis De stichting Medical Checks for Children (MCC) is op 1 november 2005 opgericht door de kinderarts en voormalig intensivist Inès

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2015

BELEIDSPLAN 2013 2015 BELEIDSPLAN 2013 2015 Bestuur Maart 2013 Inleiding Medio 2009 is de Stichting Water-Stroming opgericht. Met deze stichting beogen wij het tij te keren in de jaarlijks hoge sterftecijfers onder baby s in

Nadere informatie

Meerjarig beleidsplan

Meerjarig beleidsplan Meerjarig beleidsplan (2014-2019) 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen...

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Umthombo

Stichting Vrienden van Umthombo Stichting Vrienden van Umthombo Beleidsplan(januari 2014) 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten, tevens geeft het inzicht in

Nadere informatie

Visie Better Care Network Netherlands. Een gezin voor ieder kind. Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL

Visie Better Care Network Netherlands. Een gezin voor ieder kind. Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL Visie Better Care Network Netherlands Een gezin voor ieder kind Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL Urgentie & Doel BCNI Urgentie: Er zijn miljoenen kinderen wereldwijd die onvoldoende

Nadere informatie

Bestuursverslag boekjaar 2009

Bestuursverslag boekjaar 2009 Bestuursverslag boekjaar 2009 Stichting Stepping Stones for Africa 25 september 2010 Stichting Stepping Stones for Africa Merkusstraat 30 2593 TM Den Haag T. 070-3819122 www.steppingstonesforafrica.org

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007 Jaarverslag 2008 Stichting All for Children opgericht op 8 november 2007 De stichting is gevestigd in Amsterdam en daar ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726 Postadres: 2e C. Huygensstraat

Nadere informatie

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan ! STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Strategie Doel en Visie Winstoogmerk 3. Beleid Uitbouw scholenproject Verduurzaming toekomst Verwerving en beheer van

Nadere informatie

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5.

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5. Aanvraagformulier Deel I : Het Project 1. Project titel 2. Locatie Land Regio Stad / Dorp(en) 3. Looptijd Startdatum Aantal maanden 4. Doelstellingen 5. Doelgroep Directe begunstigden + aantallen Sociaal

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

VACCINATIERUIMTE GBEKANDJI. eindverslag. een brug tussen Afrika en Europa Stichting Le Pont

VACCINATIERUIMTE GBEKANDJI. eindverslag. een brug tussen Afrika en Europa Stichting Le Pont VACCINATIERUIMTE GBEKANDJI eindverslag een brug tussen Afrika en Europa Stichting Le Pont INHOUD pagina Geschiedenis project..... 3 Uitvoering project..... 3 Financieel eindrapport... 4 Fotoraportage....

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Gezondheidsproject

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Stichting Hart en Handen

Stichting Hart en Handen Stichting Hart en Handen in Aktie Beleidspla n 2012 2013 Versie januari2012 Pagina 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hart en Handen in Aktie. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Stichting Marianne Center

Stichting Marianne Center Stichting Marianne Center Beleidsplan 2010-2012 Stichting Marianne Center Margriet 19 7772 NC Hardenberg 0523-264845 Bestuur: Dhr. N. van Vuuren, Mevr. M. Janssen, Mevr. T. Velvis Website: www.mariannecenter.org

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Balans per 31 december 2008 3 Staat van baten en lasten over 2008 4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2008 5 Overige

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 29 november 2013

Beleidsplan Versie 29 november 2013 Beleidsplan Versie 29 november 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Unlocked. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen!

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! De doelstellingen van PROTOS zijn de armsten onder ons te voorzien van rechtvaardig, duurzaam en participatief drinkwater, water voor landbouw, en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD BELEIDSPLAN STICHTING TALUD Amsterdam, juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. De stichting... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Het bestuur... 3 1.3 ANBI... 3 2. Missie, visie, doelstellingen... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Visie...

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

Subsidiereglement voor mondiale activiteiten in Brugge

Subsidiereglement voor mondiale activiteiten in Brugge Stad Brugge Noord-Zuiddienst Subsidiereglement voor mondiale activiteiten in Brugge Zetel: Stadhuis, 8000 Brugge Correspondentieadres: Noord-Zuiddienst Hoogstraat 9 8000 Brugge t 050 44 82 44 noordzuiddienst@brugge.be

Nadere informatie

Programma Zambia. 1. Context analyse. 2. Programmadoelstellingen

Programma Zambia. 1. Context analyse. 2. Programmadoelstellingen Programma Zambia 1. Context analyse Zambia is een land dat zwaar is getroffen door de HIV/aids epidemie. Ruim 21% van de bevolking is geïnfecteerd met het virus. Mede hierdoor heeft het land het hoogste

Nadere informatie

Beleidsplan stichting The Shelter Ministries

Beleidsplan stichting The Shelter Ministries Beleidsplan stichting The Shelter Ministries Kamerik, maart 2015 www.shelter-ministries.org bestuur@shelter-ministies.org Beukenhof 1 3471 CZ Kamerik 1. Doel en aanpak Voor u ligt het beleidsplan van stichting

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Verbeteren van water en sanitaire voorzieningen voor inwoners van district Mwanza, Malawi

Verbeteren van water en sanitaire voorzieningen voor inwoners van district Mwanza, Malawi Stichting FO4R Mwanza Malawi Fazantlaan 10 5056 JJ Berkel-Enschot Tel: 0135113449 E-mail: info@fo4rmalawi.nl www.fo4rmalawi.nl Verslagperiode: maart september 2010 Tussentijds verslag Verbeteren van water

Nadere informatie

Buna Tetu (kort overzicht)

Buna Tetu (kort overzicht) Buna Tetu (kort overzicht) Kinderen met een handicap tellen ook mee! Stichting Joni Social Education Project Voor een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen Achtergrond project Ouders van gehandicapte

Nadere informatie

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis doelstelling missie visie werkgebieden middelen IV. Locatie V. Doelgroep VI. Activiteiten VII. Financiën VIII. Planning 20122013 1 Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

RAPPORT uitgebracht aan Stichting AbortusInformatie.nl Postbus 16426, 1001 RM te Amsterdam

RAPPORT uitgebracht aan Stichting AbortusInformatie.nl Postbus 16426, 1001 RM te Amsterdam RAPPORT uitgebracht aan Stichting AbortusInformatie.nl Postbus 16426, 1001 RM te Amsterdam Inzake boekjaar 2015 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 3 Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas Beleidsplan 2015-2020 Stichting Compas Gepubliceerd op 15 oktober 2015 Voorwoord Stichting Compas is in 2005 opgericht. Na een vliegende start te hebben gemaakt zijn de activiteiten van de stichting met

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2 oktober 2003 WERKDOCUMENT over aan armoede gerelateerde ziekten en reproductieve gezondheid in ACSlanden, in het

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Beleidsplan Carelanka

Beleidsplan Carelanka Beleidsplan Carelanka 2016-2019 Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Beleidsplan Carelanka 2016-2019 2 1. Werkzaamheden

Nadere informatie

Vereniging Het Hart en de

Vereniging Het Hart en de Vereniging Het Hart en de Handen van Christus in Centraal Afrika Beleidspla n 20L2 20L3 Versie januari2012 Pagina 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de vereniging Het hart en de handen van Christus

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg!

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg! Beleidsplan 2015-2020 Stichting ALSopdeweg! Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Missie en Doelstellingen 3. Visie en Ambitie 4. Interne ontwikkelingen/ Organisatie Stichting 5. Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2011

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2011 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2011... 4 Staat van baten en lasten over 2011... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

StichtingsPlan Project Growing Up!

StichtingsPlan Project Growing Up! StichtingsPlan Project Growing Up! Inhoudsopgave Masterplan... 3 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Doelstelling... 3 Strategie... 3 Bestuur... 5 Financieel... 5 2 Masterplan > Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven JAARVERSLAG STICHTING SAMBURU CHILD SUPPOR T 2015 1 Jaarverslag Stichting Samburu Child Support 2015 1. Voorwoord Dit document betreft het jaarverslag van Stichting Samburu Child 2015. Dit verslag is een

Nadere informatie

Beleidsplan IISAH Foundation

Beleidsplan IISAH Foundation Beleidsplan IISAH Foundation 2017 Stichting IISAH Keizersgracht 560 1017 EM Amsterdam www.iisah.org info@ iisah.org Kvk: 62782746 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Missie... 4 Visie... 4 Strategie...

Nadere informatie

PROJECT BABONGO. Centraal Afrika Afrika

PROJECT BABONGO. Centraal Afrika Afrika PROJECT BABONGO Centraal Afrika Afrika ZORGEN VOOR BABONGO Het dorp Babongo ligt in de Dzanga Sangha regio van de Centraal Afrikaanse Republiek. Door de ligging in het tropische regenwoud is het dorp vrij

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie