Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation."

Transcriptie

1 Projectvoorstel 1

2 2 Contactgegevens Naam organisatie: Stichting Mpower Foundation Correspondentieadres: Leidseweg 400 Postcode plaats: 2253 JP, Voorschoten Telefoon/fax: Website: Bank/girorekeningnummer: , ABN Amro bank te Leiden Tenaamstelling bank/girorekening: Stichting Mpower Foundation Nummer Kamer van Koophandel: Bestuur Mpower Foundation Voorzitter Vice-voorzitter Penningmeester Lid PR Algemeen Lid Marieke Vonk, BSc Astrid van Boxtel, BSc Drs. Timo Verheggen Drs. Loes Jaspers Nick Janssen, BSc Raad van Aanbeveling Prof. Dr. F.J.M. Feron Drs. M. van den Berg K. Korayi, MSc hoogleraar Jeugdgezondheidszorg, vertrouwensarts Maastricht University, GGD Zuid Limburg Journaliste en auteur Directeur MRDA ten tijde van start Mpower!

3 3 Samenvatting Organisator Mpower Foundation (Nederland) Partnerorganisator Mundri Relief and Development Association (Zuid Soedan) Programma 1. Mpower!Kids, omdat kinderen de toekomst hebben. 2. Mpower!, your body your responsibility. Locaties Mundri, Western Equatoria, Zuid Soedan Verschillende locaties in Nederland Mpower Foundation Mpower Foundation is ontstaan uit de vraag van de lokale bevolking van Zuid Soedan naar nieuwe uitdagingen voor de toekomst van de jeugd. IFMSA-NL beantwoordde deze vraag in 2008 door een gezondheidsvoorlichtingsprogramma op te zetten waarin Nederlandse medisch studenten Zuid Soedanezen getraind hebben in onderwerpen zoals voeding, hygiene & sanitatie en seksuele & reproductieve gezondheid en in een later stadium ook in kinderrechten, het nut van vaccineren en het wegen & meten van kinderen en basale kennis van kinderziektes. Met deze kennis werden o.a. een under-five-clinic opgezet, condoomoptochten gehouden, schoolclubs gestart en de discussie aangegaan met de lokale overheid. Mundri Relief and Development Association (MRDA) MRDA is een lokale Zuid Soedanese NGO die ernaar streeft om een gelijkwaardige, duurzame ontwikkeling in een vreedzaam Zuid Soedan te bevorderen. Sinds haar oprichting heeft MRDA samengewerkt met 34 partner organisaties en heeft het 132 projecten uitgevoerd op het gebied van educatie, gezondheid, voedselzekerheid en empowerment van vrouwen. Achtergrond situatie Zuid Soedan Jarenlang hebben burgeroorlogen, etnische verschillen en religieuze onenigheid een directe dreiging gevormd voor vele miljoenen Zuid Soedanese mensen. Het conflict in het Zuiden heeft meer dan twee miljoen levens geëist door oorlog, ziekte en hongersnood en bovendien nog eens vier miljoen ontheemden voortgebracht. In 2005 werd het Comprehensive Peace Agreement getekend waarin werd vastgelegd dat de bevolking van Zuid Soedan in 2011 zou mogen beslissen over haar onafhankelijkheid van het noorden. In januari 2011 stemde 98,83% van de bevolking voor afsplitsing

4 4 van het Noorden; het einde van jarenlange burgeroorlogen en het begin van de wederopbouw van een nieuw land. Programma s Mpower!Kids, omdat kinderen de toekomst hebben Het Mpower!Kids project richt zich op de zorg voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar en hun ouders. In de Mundri Under Five Clinic worden kinderen geregistreerd, gewogen, gemeten en gevaccineerd. Hun ouders worden voorgelicht tijdens workshops, maar krijgen ook een individueel advies voor hun gezin. Het project tracht ook de kennis over de zorg voor kinderen te verbreden door het organiseren van voorlichtingsactiviteiten voor (toekomstige) ouders en de overheid. Mpower!, your body, your responsibility Dit programma richt zich op de jeugd en heeft ten doel jongeren bewust te maken van het feit dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen toekomst en gezondheid. Dit wordt gedaan door jeugd te empoweren via workshops, door peer education middels schoolclubs en door awareness te creëren via condoomoptochten. Extra aandacht wordt gevraagd door huisvisites te doen en door de overheid bij deze kwesties te betrekken. Draagvlakversterking Mpower Foundation heeft als doelstelling om bijeenkomsten en activiteiten in Nederland te organiseren om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en de situatie van de mensen in Zuid Soedan onder de aandacht te brengen. Met de nieuwsbrief worden ieder kwartaal ten minste 500 mensen bereikt. Daarnaast schrijven bestuursleden en oud deelnemers verslagen en artikelen voor publicatie. Officiële verslagen en rapporten worden onder de aandacht van ministeries en NGO s gebracht. Het Mpower team bezoekt scholen, universiteiten en andere instanties om de discussie over ontwikkelingssamenwerking te starten. Alle activiteiten zijn ook te volgen op de website. Op een feestelijke manier zullen de toekomstplannen worden gepresenteerd tijdens een groot feest. Monitoring & Evaluatie Jaarlijks wordt de financiële situatie van Mpower Foundation besproken in een financieel verslag. Ieder nieuw boekjaar wordt voorafgegaan door een begroting. Iedere 6 maanden vindt er een evaluatie van de projecten en samenwerking plaats door het stichtingsbestuur en MRDA. Het team zal ook hun eigen functioneren evalueren en de deelnemers en bezoekers van de activiteiten ondervragen. Uitkomsten van de evaluatie worden verwerkt in een eindverslag.

5 5 Financiering Mpower Foundation is een stichting zonder winstoogmerk. Mpower Foundation heeft een ANBI status. De stichting is voor gelden volledig afhankelijk van giften en subsidies. Het indienen van aanvragen bij grote subsidieverstrekkers, het aanschrijven van bedrijven en particulieren en het organiseren van benefietactiviteiten spelen in grote rol bij de realisatie van voldoende financiële middelen. Hoofdfinancier sinds 2007 is Oxfam Novib.

6 6 Inhoudsopgave Mpower Foundation 7 Mundri Relief and Development Association (MRDA) 9 Achtergrond situtatie Zuid Soedan 11 Programma s 14 Mpower!Kids, omdat kinderen de toekomst hebben 14 Mpower!, your body, your responsibility 18 Draagvlakversterking 22 Monitoring & Evaluatie 24 Financiering 25

7 7 Mpower Foundation Doelstelling 1. De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen en bewaken van de gezondheid en gezondheidszorg in Afrika, b. alsmede het onderhouden van contacten voor ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Afrika en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door Nederlandse en Afrikaanse jongeren met elkaar in contact te brengen, door gezamenlijk een programma te ontwikkelen en activiteiten als lezingen, debatten en andere bijeenkomsten te organiseren in Nederland, alsmede door al hetgeen met vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin. Ontstaansgeschiedenis en eerdere activiteiten/projecten In november 2006 werd de International Federation of Medical Students Associations - Nederland (IFMSA-NL) benaderd door Mundri Relief and Development Association (MRDA). MRDA vertelde over de vraag van de jongeren in Mundri naar een project speciaal gericht op de jeugd. Dit in combinatie met het gebrek aan gezondheidsvoorzieningen en kennis waren de grondbeginselen voor het project Mpower!. Gezien de grote financiele omvang van het project werd dit ondergebracht in een aparte stichting genaamd Mpower Foundation. In juni 2007 is in Mundri, Zuid-Soedan het Mpower! project van start gegaan; een gezondheidsvoorlichtingprogramma, met als hoofdthema s: voeding, seksuele & reproductieve gezondheid, gender en hygiëne & sanitatie, wat een samenwerking tussen Nederlandse geneeskunde studenten aangesloten bij IFMSA-NL en MRDA was. Het project had als eindproduct een groep van 60 trainers in de eerder genoemde onderwerpen. Doel van de trainers was het verspreiden van de gezondheidsboodschap door middel van workshops en huis visites. Ten tijde van vertrek van de Nederlandse geneeskunde studenten in december 2008, resteerde er echter nog enkele grote vragen over de zorg voor kinderen. In 2008 is Mpower!Kids project van start gegaan; wederom als samenwerking tussen IFMSA-NL en MRDA. In de periode juli-oktober 2008 hebben Nederlandse studenten een geselecteerde groep Mpower! trainers verder getraind in onderwerpen gerelateerd aan kindergezondheid. Op 6 oktober 2008 is de Mundri Under 5 Clinic geopend.

8 8 Alle activiteiten van Mpower! en Mpower!Kids zijn ondergebracht bij de health department van MRDA. Een aantal van de Mpower trainers werken bij MRDA als HIV/AIDS en health promotors en EPI field assistents. Zij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de contuniteit van alle activiteiten. De werkzaamheden van de Mpower trainers bestaan uit het voortzetten van de Mpower (Kids) activiteiten gezondheidszorg voor kinderen jonger dan vijf en de empowerment van de lokale bevolking op het gebied van gezondheid. In de toekomst zullen hun werkzaamheden plaatsvinden vanuit een nieuwe, particuliere Under 5 Clinic, die de mogelijkheid heeft uit te groeien tot een kinderziekenhuis. In 2010 hebben leden van het Nederlands bestuur ook een trainingsprogramma verzorgd voor mensen in Lui, een nabij gelegen dorp. Deze jongeren zullen het werkgebied van de activiteiten vergroten door ook in hun dorp de activiteiten uit te voeren. Werkwijze en samenstelling Mpower Foundation in Nederland In 2010 heeft Mpower Foundation zich afgescheiden van IFMSA-NL om zich specifiek te kunnen richten op de programma s in Zuid Soedan. De Nederlandse stichting werkt vanaf heden geheel op vraag van de partner organisatie MRDA. In de toekomst zal Mpower Foundation twee programma s blijven ondersteunen. Het eerste programma richt zich op het behoud van de activiteiten die primaire en secundaire gezondheidszorg bieden voor kinderen jonger dan vijf jaar. Het tweede programma richt zich op empowerment van de lokale jeugd. Dit wordt getracht te bereiken door workshops te geven, discussie aan te gaan met lokale leiders, huis visites te doen en schoolclubs op te richtenmpower Foundation tracht met haar activiteiten bij te dragen aan het behalen van MDG s 3,4,5 en 6. Mpower Foundation is een rechtspersoon die wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur. Bestuursleden zijn niet in loondienst en ontvangen enkel een vergoeding voor gemaakte onkosten. Activiteiten en werkzaamheden worden uitgevoerd door de bestuursleden; de stichting heeft geen commissies, maar beschikt wel over een groot bestand met geinteresseerden. Mpower Foundation wil een toonaangevende, efficiënte, inspirerende en betrouwbare stichting in Nederland zijn die net als haar partner organisatie MRDA gelijkwaardige, duurzame ontwikkeling bevordert in een vreedzaam Zuid Soedan, met als aandachtspunten kindergezondheid en empowerment van de jeugd. Financiële positie Begrotingen en jaarrekeningen kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester.

9 9 Partnerorganisatie Mundri Relief and Development Association Naam: Mundri Relief & Development Association (MRDA) Correspondentieadres: MRDA head office Off Mundri road, Mundri town Postcode/plaats: P.O Box 339 Juba, Southern Sudan Telefoon/fax: Website: Naam contactpersoon: Lextion Kennet May, health coordinator Doelstellingen MRDA werkt met en in de lokale gemeenschap om leefomstandigheden te verbeteren en toegang tot basis voorzieningen voor de mensen mogelijk te maken - in Mundri County en in Zuid Soedan in het algemeen door: Humanitaire diensten te verlenen aan de bevolking [voedsel, ziekentransport en verzorging] Te lobbyen voor hen die daartoe niet zelf de mogelijkheden hebben zoals vrouwen, kinderen, ouderen, zieken en behoeftigen. Bevorderen en aanmoedigen van zelfvertrouwen zodat afhankelijkheid tot een minimumteruggebracht wordt, dat het gevolg is van het zogenaamd relief syndrome. Betrekken van de doelgroep bij het opbouwen van hun capaciteit, zodat programma s duurzaam kunnen worden. Het mobiliseren en beschikbaar stellen van financiën en andere vormen van ondersteuning van lokale en internationale instituten en personen zodat MRDA zijn doelen kan bereiken. Ontstaansgeschiedenis en eerdere activiteiten/projecten MRDA werd als NGO opgericht op 26 september 1991 door de lokale gemeenschap in antwoord op het enorme lijden van de bevolking van Zuidelijk Soedan. MRDA begon met noodhulp (voedsel en medicijnen) en breidde vervolgens uit naar sectoren als onderwijs, gezondheid, voedselzekerheid en het vernieuwen en herleven van een vrouwenprogramma via de MRDA women s desk.

10 10 MRDA is een lokale NGO die staat geregistreerd in Kenia en in Zuid- Soedan. Sinds zijn oprichting heeft MRDA samengewerkt met 34 partner organisaties en heeft het 132 projecten uitgevoerd op het gebied van educatie, gezondheid, voedselzekerheid, en empowerment van vrouwen. Visie De Mundri Relief and Development Association wil een toonaangevende, efficiënte en betrouwbare organisatie zijn die gelijkwaardige, duurzame ontwikkeling bevordert in een vreedzaam Zuid Soedan. Huidige activiteiten Zorg: hetpreventief en curatief verlenen van gezondheidszorg via de primary health care units en centers. Educatie: zowel formeel als informeel; vredesopbouw en training van de bevolking in rechten en plichten, onder andere middels beroepsonderwijs. Voedselzekerheid: het aanleggen en gebruiken van demonstratie tuinen voor educatieve doelen en voor bevorderen van voedselzekerheid. HIV/AIDS: dit onderwerp is geïntegreerd in meerder takken waarin MRDA actief is; er wordt zorg geleverd middels clinics en VCT centers, educatie wordt gegeven via workshops.jeugd: vestiging van een jeugd desk; een laagdrempelig jeugd centrum. Mpower! is een gezondheidspromotie project binnen deze tak. Gender: herleven van de vrouwen-desk in MRDA en het waarborgen van een gender balans in alle programma s.

11 11 Achtergrond situatie Zuid Soedan Jarenlang hebben burgeroorlogen, etnische verschillen en religieuze onenigheid een directe dreiging gevormd voor vele miljoenen Zuid Soedanese mensen. Het conflict in het zuiden heeft meer dan twee miljoen levens geëist door oorlog, ziekte en hongersnood. Bovendien heeft het nog eens vier miljoen ontheemden voortgebracht. In 2005 werd het Comprehensive Peace Agreement getekend waarin werd vastgelegd dat de bevolking van Zuid Soedan in januari 2011 zou mogen beslissen over onafhankelijkheid van het noorden. Het geweld duurt echter voort. Alleen al in begin 2010 heeft het geweld aan enkele honderden mensen het leven gekost in Zuid Soedan, voornamelijk vrouwen en kinderen. De aanvallen komen voort uit geschillen over land en vee tussen verschillende etnische groeperingen, die nog eens worden verergerd door de geschiedenis van economische en politieke marginalisatie in die regio. Niet alleen worden nieuwe populaties in gevaar gebracht, maar ook de terugkeer van ontheemden en het geven van hulp worden bemoeilijkt door het geweld. De grootschalige terugkeer van vluchtelingen en de behoefte aan uitgebreide capaciteitsontwikkeling op alle niveaus - waaronder overheid, publieke instellingen en het maatschappelijk middenveld vereisen een uitzonderlijk hoge collectieve inspanning. Dit wordt echter gecompliceerd door een verdeeldheid in het zuidenover de toekomst van de regio, waarbij sommige leiders bepleiten om bij Noord Soedan te blijven en anderen aandringen op onafhankelijkheid van Zuid Soedan. Dit onderwerp werd in januari 2011 volgens de Comprehensive Peace Agreementbediscussieerd in een referendum onder alle Zuid Soedanezen. Volgens alle verwachtingen stemde 98,32% van het volk voor onafhankelijkheid. In juni 2011 wordt de afscheiding naar alle waarschijnlijkheid officieel en telt de wereld een nieuw land onder de naam South Sudan. De eerste uitdaging is inventiviteit toe te passen om vrede te stichten en de economische, sociale en politieke problemen op te lossen. De complexe behoeften van Zuid Soedan vragen om een multitrack aanpak. De situatie vraagt dringend om een simultane investering voor noodhulp en ontwikkeling. De primaire dienstverlening en ondersteuning van de Government of Southern Sudan (GoSS) moeten worden versneld om de fundamenten te kunnen leggen voor duurzame ontwikkeling een voorwaarde voor aanhoudende vrede.

12 12 Omdat Zuid Soedan een veranderende regio is, kan informatie snel achterhaald zijn. Voor meer recente informatie verwijzen we graag door naar een van onderstaande websites: ; De bevolking In Zuid Soedan zijn de gevolgen van 20 jaar burgeroorlog zichtbaar en voelbaar. Enkelen van de vele gevolgen van de oorlog zijn armoede, ondervoeding en gebrekkige toegang tot een dito zeer gebrekkige gezondheidszorg. Met het verlies van vele mensenlevens is echter ook veel kennis verloren gegaan, wat de situatie bemoeilijkt. Kennis ontbreekt op alle terreinen, ook als het gaat over de zorg voor kinderen, zoals kennis over hygiëne, voeding, ontwikkeling en gezondheid. Samen met de hoge armoedegraad zorgt dit voor een van de hoogste kindersterftecijfers in de wereld. (REF) De lokale bevolking is nog niet gewend dat noodhulp voorbij is en dat zij hun eigen ontwikkeling ter hand moeten nemen. De wederopbouw van het land ligt grotendeels in handen van de kinderen & jeugd, de bevolking van de toekomst. Naar schatting zijn er 9.5 miljoen kinderen tussen de 10 en de 19 jaar; dat is 23% van de bevolking. (REF) Zij missen echter belangrijke vaardigheden om een constructieve rol te kunnen spelen in de wederopbouw van hun land. Er is een grote vraag naar training om de jeugd in staat te stellen verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun eigen opleiding, gezondheid en toekomst en de wederopbouw van hun land. Toegang tot educatie is echter nog gebrekkig, met name voor meisjes. Naar onderzoek van UNICEF, de WHO en Save the Children trouwt meer dan 36% van de meisjes voor haar 18 de levensjaar en meer dan 12% zelfs voor het 15 de levensjaar (REF). UNICEF data uit 2008 laat zien dat 77% van de jongens en 65% van de meisjes naar primary school gaat. Maar 31% van de jongens en 29% van de meisjes behalen uiteindelijk hun secondary school diploma(ref) NGOs, UNICEF, lokale overheid en kerken rapporteren dat de algehele situatie voor vooral vrouwen en kinderen risicovol is in Zuid-Soedan. De regionale moedersterfte cijfers zijn ongeveer drie maal zo hoog als in de rest van het land(ref). Gemiddeld baart iedere vrouw in haar leven in deze regio(welke regio?) 5.9 kinderen. Save the Children schat de huidige moedersterfte in de regio op per levend geborenen. 1/6 van de vrouwen die gynaecologische hulp nodig had, zocht geen hulp.(in welke periode was dit?) (REF)

13 13 Naar schatting sterft 1 op de 4 kinderen in Zuid Soedan voordat zij de leeftijd van vijf jaar hebben behaald. Ieder jaar sterven er meer dan kinderen (binnen welk gebied) aan de gevolgen van ziektes als Malaria, acute respiratoire infecties en diarree. Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 3 kinderen in het gebied (welk gebied?) (recent) malaria heeft gehad. 95% van de kinderen jonger dan 5, eet minder dan 2 maal per dag (REF). Cijfers van Unicef uit 2005 laten dan ook zien dat 20% van de kinderen ondervoed was en 2,7% extreem ondervoed. Dit zorgt in de vroege levensfase al voor achterstand in ontwikkeling en een sterk verhoogde kans op overlijden. Deze hoge sterfte cijfers zijn zowel terug te voeren naar gebrek aan kennis als gebrek aan voorzieningen. In het gebied is de gezondheidszorg zeer primitief en ontoereikend voor het hoge bevolkingsaantal. Er zijn 1.6 gezondheidscentra voor iedere mensen. 40% van de sterfgevallen in Mundri was te wijten aan onbehandelde ziekten, maar vaak wel te voorkomen ziekten. (REF) Meer dan 20 miljoen mensen hebben geen toegang tot sanitaire voorzieningen; 17 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater (binnen welk gebied?) (REF). De 2006 Sudan Household Health Survey liet zien dat 31% van de bevolking toegang had tot goede sanitatie en 56% tot veilig drinkwater. Ook seksueel overdraagbare aandoeningen dragen bij aan de hoge morbiditeit en mortaliteit. Naar schatting van Centres for Disease Control was in % ( %) van de volwassen (welk gebied?)bevolking besmet met HIV/AIDS (REF). Western Equatoria was de regio met de hoogste epidemie in termen van prevalentie en incidentie. Zowel UNAIDS, als andere organisaties vrezen een toename in de prevalentie in de komende jaren door de terugkeer van vluchtelingen vanuit hoog endemische gebieden. In 2006 had maar 11.9% van de bevolking in Western Equatoria de kennis over de 3 manieren van transmissie van HIV/AIDS. (REF)

14 14 Programma s Mpower!Kids, omdat kinderen de toekomst hebben. Een programma ter bevordering van de leef- en gezondheidssituatie van kinderen van 0 tot en met 5 jaar door middel van activiteiten gericht op gezondheidszorg. Doelgroepen Kinderen: zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van Mundri - zij zijn de toekomst. Een goede start in het leven verhoogt hun kansen op een goede toekomst. Zwangere vrouwen: een goede gezondheid van de moeder tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op een goede start van het kind. Gezondheidsadviezen en primaire preventie van ziektes (bv. tetanusvaccinatie) verlaagt de maternale sterfte, wat tevens gunstig is voor het kind. Het geven van voldoende borstvoeding geeft bijvoorbeeld een veel lagere sterftekans in het eerste levensjaar van het kind. (Toekomstige) ouders: volgens de Convention on the Rights of the Child heeft iedere ouder de verantwoordelijkheid en plicht om altijd te handelen in het belang van het kind. Dit houdt ook in dat kinderen een goede start in het leven moeten krijgen. Verschillende bronnen (UNICEF, WHO) melden dat de vroege ontwikkeling van het kind een belangrijke factor is voor zijn kansen in de toekomst. (REF) Alle ouders zullen geïnformeerd worden over de verschillende aspecten van kindergezondheid en hun verantwoordelijkheid als verzorger. De MU5C biedt verschillende leermogelijkheden aan, in de vorm van gezondheidsvoorlichting en workshops in de gemeenschap. Lokale overheid en leiders binnen de gemeenschap: Mpower Foundation heeft een essentiele rol gespeeld bij het implementeren van de Convention on the Rights of the Child in lokale wet- en regelgeving. Dit maakt het mogelijk om kinderen actiever te beschermen. Indien de ouders en/of anderen nalatig zijn in de zorg voor een kind of deze opzettelijke schade toebrengen kan er effectiever worden ingegrepen. Implementatie kan een omgeving creëren die veilig is voor kinderen om op te groeien en zichzelf volledig te ontwikkelen. Regelmatig contact met lokale overheid en leiders binnen de gemeenschap is dan ook zeer noodzakelijk. Het Soedanese team: Mpower Foundation heeft de taak op zich genomen het Soedanese team te motiveren, te onderwijzen en te steunen indien nodig. Het bestuur zal zorgdragen voor een adequate kennisoverdracht tussen Nederland en het Soedanese team.

15 15

16 16 Doelstellingen De under five activiteiten (field activities en MU5C) optimaal laten functioneren door de doelgroep te motiveren tot deelname en de activiteiten beschikbaar te stellen voor iedereen hiermee wordt op jaarbasis minimaal aan 1500 kinderen preventieve zorg geboden; Het realiseren van een nieuw gebouw voor de under five clinic in Mundri town, door middel van fondsenwerving en aansturing van de bouw. Het Mpower!team zal minimaal 2 maal per jaar in gesprek gaan met de lokale overheid en andere leiders binnen de gemeenschap om wet- en regelgeving te bespreken en evalueren. Hoofddoel is een betere integratie van de kinderrechten binnen de lokale normen en waarden en wet- en regelgeving. Minimaal 500 huishoudens worden jaarlijks bezocht om advies te ontvangen over manieren om ziekte bij kinderen te voorkomen enherkennen en hoe ouders de onwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. Ouders worden aangemoedigd deel te nemen aan de preventieve gezondheidszorg voor kinderen. Het bevorderen en aanmoedigen van zelfvertrouwen bij het Soedanese team zodat afhankelijkheid tot een minimum wordt teruggebracht. Het betrekken van de doelgroep en het opbouwen van hun capaciteit, zodat programma s nog duurzamer kunnen worden en betrokkenen een persoonlijke groei doormaken. Beoogde resultaten o Minimaal 1500 kinderen hebben preventieve gezondheidszorg ontvangen via de MU5C, de mobiele activiteiten of het centrum in Lui. Ouders van al deze kinderen hebben essentiele informatie ontvangen over preventie van en het herkennen van ziekte bij hun kind(eren). o Er is een nieuwe, particuliere MU5C geopend die minimaal 3 dagen per week geopend is. o Het Mpower!team is minimaal tweemaal het gesprek aangegaan met de lokale overheid en andere leiders binnen de gemeenschap om wet- en regelgeving en lokale normen en waarden te bespreken en evalueren. Aan het eind van het jaar zijn de regels rondom kindermishandeling (mentaal en fysiek) en de wettelijke verplichtingen die bij het ouderschap horen minstens eenmaal door een lokale leider tijdens een publieke activiteit gebruikt om de bevolking te onderwijzen. o Minimaal 500 huishoudens zijn bezocht; checklisten zijn verzameld en uitgewerkt in reports. Na follow-up bezoeken is een verbetering te zien van ten minste 25% (percentage malaria preventie, bezoeken under five activities, hygiëne uitvoering, voeding, etc).

17 17 Activiteiten Kennisverbreding Het huidige team in Soedan geeft aan graag trainingen te willen volgen om zich verder te ontwikkelen op verschillende gebieden. Tevens vraagt het team om kennis en vaardigheden om zelf beter in staat te zijn de leiding van het project met vertrouwen in handen te nemen. Een aantal teamleden zal op kosten van Mpower Foundation deelnemen aan opleidingen en trainingen die worden georganiseerd in de regio. Voorbeelden hiervan zijn opleidingen maternal and child health worker, community health worker en midwife in Maridi en trainingen via consultants werkende bij UNICEF, Save the Children, etc. Kennis blijft in die situatie aanwezig in Mundri en kan op goedkope en laagdrempelige manier worden verspreid. Under five activities Mundri under five clinic - MU5C De MU5C biedt preventieve zorg aan kinderen van 0 tot en met 5 jaar; de groei en ontwikkeling worden geobserveerd en indien nodig krijgen kinderen vaccinaties. Om in de praktijk observaties om te kunnen zetten naar een verbetering van de gezondheid en leefomstandigheden van kinderen, wordt gepast advies gegeven aan de ouders. De activiteiten vinden plaats vanuit een vaste locatie en vanuit een mobiele post. Praktisch houdt dit in dat het team de doelgroep oproept zich op een bepaalde locatie te verzamelen. Op deze locatie zal het team een mobiele kliniek openen waar zij te werk gaan volgens onderstaand schema. De MU5C werkt op locatie en in het veld volgens een vast schema voor iedere bezoeker: Station 0 Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Algemene gezondheidsvoorlichting. Alle aanwezige ouders worden toegesproken over een specifiek onderwerp en krijgen adviezen voor in de praktijk. Registratie. Ieder huishouden kan een dossiermap kopen voor al haar kinderen. Het nummer van het dossier wordt geregistreerd inclusief alle kinderen die daar toe behoren. Groei monitoring. Ieder kind heeft een persoonlijke groeicurve die wordt ingevuld bij dit station. Naast gewicht wordt ook lengte en de MUAC waarde gemeten en geregistreerd in het dossier. Persoonlijk consult. Iedere ouder krijgt persoonlijk advies en krijgt ruimte vragen te stellen. Vaccinatie. Kinderen en zwangere vrouwen worden gevaccineerd tegen verschillende ziektes. Kinderen die ziek aandoen worden direct doorgestuurd naar medisch personeel.

18 18 Het streven is de activiteiten van de MU5C te continueren in een nieuw gebouw dat de potentie heeft uit te groeien tot een kinderziekenhuis. Vanuit deze locatie zullen ook activiteiten in het veld en in Lui worden aangestuurd. De praktijk zal uitwijzen op welke termijn dit gerealiseerd kan worden. Community education Lobby overheid Structurele verbetering van de kinder- en jeugdgezondheid komt niet alleen vanuit een programma, maar ook vanuit de regering, andere belangrijke leiders en de gemeenschap zelf. Het team betrekt daarom deze partijen bij het project. Naast het geven van workshops wordt er ook gewerkt aan het onder de aandacht brengen van de rechten van het kind en het implementeren van de kinderrechten in beleid en wetten. Momenteel wordt nog gewerkt aan het uitwerken van de wet van het district Mundri. Partijen die hier een rol in spelen worden bewust gemaakt van het belang van wetten om kinderen te beschermen. Huisvisites en workshops De hoofddoelgroep tijdens deze visites zijn ouders van kinderen jonger dan vijf jaar; in hun thuissituatie worden zij ondersteund bij het maken van goede keuzes betreffende de gezondheid van hun kinderen. Tijdens de visites zal indirect ook een veel groter publiek worden bereikt. Naast het verstrekken van informatie en advies is een ander belangrijk doel van de huisvisite het motiveren van ouders om hun kinderen naar een locatie te brengen waar under five activiteiten worden uitgevoerd (vaccinatie, groeiobservatie). Als extra mogelijkheid kan de huisviste worden gebruikt om zieke kinderen te vervolgen. In de afgelopen jaren heeft het Mpower team al laten zien goed in staat te zijn om huis visites uit te voeren, deze goed te documenteren en de bewoners goed advies te kunnen geven. Het stichtingsbestuur in Nederland zal ondersteuning bieden in het uitbreiden van de al bestaande checklist. Een groter publiek wordt bereikt met workshops op de lokale markten, in de restaurants, in de kerken, bij het leger en binnen de gemeenschap. Deze workshops hebben als thema een van de manieren om ziekte onder kinderen te voorkomen of te herkennen. Extra workshops zijn er voor ouders en specifiek voor zwangere vrouwen. Tijdens deze workshops komen onderwerpen als family planning en de gezondheid van de zwangere aanbod.

19 19 Mpower!, your body, your responsibility Een programma ter bevordering van de leef- en gezondheidssituatie van schoolgaande kinderen en jeugd tot 30 jaar door middel van activiteiten gericht empowerment. Doelgroep(en) Schoolgaande kinderen en jongeren tot 30 jaar: een groot gevolg van de oorlog en armoede is dat veel jongeren vroegtijdig zijn gestopt met school of nooit onderwijs hebben gehad. Deze out-ofschool jeugd is moeilijk te bereiken en te betrekken bij gezondheidscampagnes. De in-school jeugd toont een hogere interesse voor gezondheidsgerelateerde onderwerpen, maar krijgt hier binnen het huidige curriculum te weinig informatie over. Beide groepen spelen echter een zeer cruciale rol in de wederopbouw en toekomst van het land en dragen veelal de zorg voor hun jongere broertjes en zusjes. Activiteiten die gezondheidsgerelateerde onderwerpen op een aantrekkelijke manier onder de aandacht brengen, stimuleren mogelijk de empowerment van jeugd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Lokale overheid, leiders binnen de gemeenschap en leraren: correct en inspirerend gedrag van deze groep kan als voorbeeld dienen voor de jeugd. Door deze groep actief te betrekken bij het project, kunnen zij ondersteund worden in het uitvoeren van deze taak als role model. Ten tweede bepalen lokale leiders veelal de wet- en regelgeving en de normen en waarden in de gemeenschap. Onderwijs over bepaalde zaken als vrouwen rechten en het belang van goede hygiëne kan ervoor zorgen dat de empowerment van de jeugd ook van boven af wordt gestimuleerd. Leraren worden extra betrokken bij het project door hun deelname via de schoolclubs. Algemene bevolking: de hoofddoelgroep wordt door hun leeftijd midden in de maatschappij gezet. Naast dat zij de ouders zijn van de (toekomstige) kinderen, zijn zij zelf de kinderen van de vorige generatie. Dit middelpunt geeft de rest van de bevolking de kans om mee te liften met de kennis, ervaringen en vaardigheden van de hoofddoelgroep. Doelstellingen Vijf scholen in de regio van Mundri beschikken over schoolclubs, bestaande uit scholieren die de overige leerlingen onderwijzen over algemene gezondheid, hygiëne & sanitatie, voeding, seksuele gezondheid, ziekte preventie en kinderrechten. De schoolclubs worden door het Mpower! team begeleid en getraind. Het Mpower!team zal minimaal 2 maal per jaar in gesprek gaan met de lokale overheid en andere leiders binnen de gemeenschap om wet- en regelgeving te bespreken en evalueren.

20 20 Hoofddoel is een betere integratie van de kinderrechten binnen de lokale normen en waarden en wet- en regelgeving. Minstens 150 jongeren worden per jaar bereikt met de seksuele voorlichtingsactiviteiten. Jaarlijks wordt er een condoom optocht georganiseerd om awarness te creëren, de bevolking te informeren en om aandacht te vragen van de lokale overheid. Minimaal 500 huishoudens worden jaarlijks bezocht om advies te ontvangen over hygiene & sanitatie, voeding en ziektepreventie. Het bevorderen en aanmoedigen van zelfvertrouwen bij het Soedanese team zodat afhankelijkheid tot een minimum wordt teruggebracht. Het betrekken van de doelgroep en het opbouwen van hun capaciteit, zodat programma s duurzaam kunnen worden en betrokkenen een persoonlijke groei doormaken. Beoogde resultaten Vijf scholen in de regio van Mundri beschikken over school clubs. De school club leden zijn uitgebreid getrained door het Mpower team, organiseren een maandelijkse activiteit op hun school en voeren wekelijkse hygiëne checks uit. Alle kinderen op de school hebben minstens eenmaal advies gekregen over hygiene, voeding en kinderrechten. Het Mpower!team is minimaal tweemaal het gesprek aangegaan met de lokale overheid en andere leiders binnen de gemeenschap om wet- en regelgeving en lokale normen en waarden te bespreken en evalueren. Aan het eind van het jaar zijn de regels rondom afval aangescherpt en heeft iedere leider minstens eenmaal een publieke activiteit gebruikt om de bevolking te onderwijzen over de eerder genoemde onderwerpen. Minstens 200 jongeren zijn bereikt met de SRH workshops. Onderwerpen die in ieder geval aanbod zijn gekomen zijn: geboortebeperking, SOA s, family planning en vrouwenrechten. Er is een condoom optocht georganiseerd; met een minimum van 150 jongeren. Alle deelnemende jongeren zijn in staat de drie wegen van transmissie van HIV/AIDS en van bescherming hiertegen te benoemen. Op iedere optocht spreekt ten minste één lokale leider zijn of haar steun uit in de strijd tegen HIV/AIDS en tienerzwangerschappen. Minimaal 500 huishoudens zijn bezocht; checklisten zijn verzameld en uitgewerkt in reports. Na follow-up bezoeken is een verbetering in hygiëne standaard te zien van ten minste 25% (percentage latrines, local tables, bathing shelters, hand wassen). Alle mensen betrokken bij het Mpower! project hebben een persoonlijke groei doorgemaakt. Het team in Soedan is onafhankelijker, efficiënter en creativer in het bedenken van activiteiten en oplossingen.

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING

DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING Meer dan 453.584 kinderen geholpen Veel aandacht voor kinderen in noodsituaties JAARVERSLAG 2014 Continue aandacht voor webcam kindersekstoerisme

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project 1 2 Colofon Project eigenaar: met vertegenwoordigers uit: Website: Email: Contact personen in Malawi: Email: Trust Bem-bakery, Bembeke, Malawi, Bisdom van Dedza, Catholic Development Commission (CaDeCom),

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Een gezin voor ieder kind

Een gezin voor ieder kind Een gezin voor ieder kind Het Better Care Network bestaat uit en wordt ondersteund door de volgende organisaties: Een gezin voor ieder kind december 2011 2 Inhoud Samenvatting...5 I Inleiding...7 II Kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _een goed begin De Stuurgroep zwangerschap en geboorte geeft

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie