Nieuwsbrief Stichting HUB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Stichting HUB"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Stichting HUB Juli 2007 Inhoud Bereikbaarheid Vanuit het stichtingsbestuur Vanuit het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond Nieuwswaardig Agenda van congressen, symposia etc. Bereikbaarheid landelijk bureau en aanleveren kopij Diana Phoa (secretariaat) Dagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Telefoon: Wilma Reinders (coördinator) Dagen: maandag t/m vrijdag Telefoon: Aanleveren kopij volgende Nieuwsbrief De volgende Nieuwsbrief zal eind september verschijnen. We nodigen je uit om kopij in te zenden bij Saskia Markx voor 17 september. Saskia Markx (communicatiemedewerker) Dagen: maandag, woensdag, donderdag Telefoon: Vanuit het stichtingsbestuur Jaarverslag 2006 Het jaarverslag van 2006 is verschenen. U kunt het jaarverslag als PDF-bestand downloaden via het Extranet (Login) op onder 'Documenten stichting'. Website en besloten Extranet door Leo Bosland Zoals jullie weten is in maart de nieuwe website van de Humanistische Uitvaartbegeleiding "de lucht ingegaan". Behalve via zijn we nu ook te bereiken op onze eigen website: Marc Willemsen (webmaster van het Humanistisch Verbond) heeft een goede en duidelijke website gemaakt die vaak bezocht wordt. Zo is sinds kort in het hoofdmenu de link LOGIN zichtbaar. Door het wachtwoord 'uitvaartbegeleider uitvaartbegeleider' en het wachtwoord 'toespraak toespraak' in te toetsen kom je op de het besloten Extranet van de Stichting HUB. Hier zal veel informatie te vinden zijn, zoals de Nieuwsbrieven van de afgelopen jaren, de statuten van de Stichting, stukjes van

2 sprekers en bestuursleden enz. Het is ook een "forum" waar jullie met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Ook dit deel van de website zal regelmatig bijgewerkt worden door de webmaster. Het bestuur van de HUB hoopt dat jullie veel gebruik van het Extranet zullen gaan maken nummer gaat (voorlopig) niet door door Leo Bosland In opdracht van het landelijke bestuur van de HUB heeft Marc Willemsen (medewerker van het HV) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een 0900 nummer. Doel was om via één 0900 nummer de HUB een betere telefonisch bekendheid te geven en de telefonische bereikbaarheid te vereenvoudigen (te communiceren via advertenties, folders, kaartjes enz.). Randvoorwaarde daarbij was dat alle RWU's en hun coördinatoren op dezelfde wijze konden blijven werken als nu het geval is. In april hebben de coördinatoren op het landelijke coördinatorenoverleg constructief meegedacht over de opzet van dit 0900 nummer. Met een aantal randvoorwaarden en aandachtspunten was er bij dit coördinatorenoverleg draagvlak voor het invoeren van dit 0900 nummer. Op basis van de inbreng van het coördinatorenoverleg is gekeken wat de beste optie was voor het 0900 nummer. De optie kiezen uit een menu (goedkoop en eenvoudig op te zetten) werd op het coördinatorenoverleg unaniem afgewezen. Veel oudere mensen hebben moeite met zo'n menu, zeker wanneer er twee "lagen" van kiezen in voorkomen. De optie direct doorverwijzen (RegioConnect van KPN) leek veelbelovend. Van elk telefoontje - ook mobiel - zou direct gekeken worden waar de beller zich bevindt. Op basis daarvan zou hij doorgeschakeld worden naar een RWU. De coördinatoren waren bereid om er voor te zorgen dat wanneer iemand vanuit het gebied van Midden-Nederland belt voor een spreker voor een uitvaart in Limburg - en terecht komt bij de RWU Midden-Nederland - het nummer van de RWU Limburg zou krijgen. Bij nader onderzoek bleek dat de KPN alleen een vast nummer van de KPN correct kan doorschakelen. Alle andere nummers (mobiel, internetplus bellers, kabelbellers en via andere telefoonmaatschappijen) zouden niet doorgeschakeld worden en uitkomen bij een verkeerde RWU. Vervolgens is er naar een derde optie, postcode intoetsen, gekeken. Op basis van het intoetsen van de 4 cijfers van de postcode wordt de beller doorverbonden met de juiste RWU. Deze optie, eenvoudiger dan kiezen uit een menu en natuurlijk iets minder servicegericht dat direct doorverwijzen, is een haalbare optie. Na de uiteindelijk verkregen kostenopgave blijkt deze optie echter per jaar te kosten zonder dat er bij de RWU's besparingen plaatsvinden. Deze kosten vindt het landelijk bestuur op dit moment te duur in relatie tot het beoogde doel. Daarom heeft het landelijk bestuur besloten om de invoering van een landelijk 0900 nummer uit te stellen. Er zijn signalen dat er over enkele jaren nieuwe en goedkopere mogelijkheden komen. De telefonische markt voor dit soort zaken is volop in beweging. Hoewel het spijtig is dat een 0900 nummer nu niet haalbaar is, wil het bestuur toch alle coördinatoren en Marc Willemsen bedanken voor hun medewerking. Vanuit het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond "Delen van de waarheid: Familiegeheimen en taboes" Landelijke themadag 10 november De RWU Gelderland organiseert dit jaar de themadag en nodigt je hierbij van harte uit om op deze landelijke ontmoetingsdag aanwezig te zijn. Het belooft een inspirerend programma te worden, rond het thema "familiegeheimen en taboes".

3 In de ochtend zal Joachim Duyndam (docent van de Universtiteit voor Humanistiek) een inleiding op het thema houden onder de titel: "Over de doden niets dan goeds?" Vervolgens neemt Hilde van Vlaanderen (RWU Gelderland) ons aan de hand om het thema "familiegeheimen en taboes" in de literatuur te verkennen. Na de lunch gaan we onder leiding van muzikanten en acteurs van TheaterDraad (www.theaterdraad.nl) gezamenlijk aan de slag met de verdieping van het thema. De themadag vindt plaats op zaterdag 10 november, van uur (inloop) tot uiterlijk uur op een locatie in Utrecht. Je kunt je alvast opgeven: via het besloten Extranet op telefonisch of per bij Diana Phoa (haar gegevens vind je boven, onder het kopje "bereikbaarheid") Een definitief programma wordt eind september per post toegestuurd. Nieuwe opzet beginnerscursus per 2008 Onder meer op basis van ervaringen van trainers en deelnemers in de afgelopen jaren is de wens ontstaan een aantal vernieuwingen in de beginnerscursus door te voeren. Voorstellen hiertoe zijn de afgelopen jaren op diverse intakersoverleggen besproken en mede op grond hiervan verder uitgewerkt. Met ingang van 2008 zal de beginnerscursus uit een opleidingstraject van ongeveer negen maanden bestaan. In dit traject zijn verschillende bekende onderdelen samengevoegd. De opleiding gaat bestaan uit de oorspronkelijke twee weekenden, drie zogenaamde verdiepingsdagen plus de bekende stage bij een van de regionale werkgroepen. Deelnemers beginnen de opleiding met het volgen van twee weekenden (met een tussenperiode van twee weken). Wanneer dit onderdeel met goed gevolg is doorlopen, kunnen cursisten - zoals nu ook het geval is - aan de stage in hun RWU beginnen. Tijdens de stage volgen drie verdiepingsdagen (met steeds een tussenperiode van ongeveer 3 maanden). Tijdens de verdiepingsdagen wordt extra aandacht besteed aan: presentatie (verdiepingsdag 1), humanisme (verdiepingsdag 2), oefenen met intervisietechniek en een terugblik op de hele opleiding (verdiepingsdag 3). Schematische ziet de opleiding er volgt uit: Onder meer vanwege de uitbreiding van de beginnerscursus is - in overleg met de intakers op het intakersoverleg - besloten de eigen bijdrage voor deelnemers per 2008 te verhogen van 125,- naar 175,-. Aanbod workshops Op het Extranet (het besloten deel van vindt u een overzicht van het aanbod van workshops voor RWU's. Bij voldoende belangstelling van RWU-leden, kan een RWU de workshops "in eigen huis" organiseren. De RWU-secretariaten zijn op de hoogte van wijze van organisatie.

4 Belangrijke data 2007 Bestuursvergaderingen 14 september: tweede bespreking beleidsplan en begroting oktober 7 december Raad van Toezicht 14 of 21 november: beleidsplan / begroting Penningmeesteroverleg 2 oktober: begroting Beginnerscursus 2 t/m 4 en 16 t/m 18 november (is al volgeboekt) Landelijke themadag 10 november 2008 (nog niet volledig) Intaker- en coördinatorenoverleg 15 april 2008 Beginnerscursussen 2008 Alle beginnerscursussen worden centraal in het land gehouden. De exacte lokaties zijn nog niet bekend. Eerste cursus Weekend 1: januari 2008 Weekend 2: 8-10 februari 2008 Verdiepingsdag 1: zaterdag 10 mei 2008 Verdiepingsdag 2: zaterdag 6 september 2008 Verdiepingsdag 3: zaterdag 29 november 2008 Tweede cursus Weekend 1: maart 2008 Weekend 2: maart 2008 Verdiepingsdag 1: zaterdag 14 juni 2008 Verdiepingsdag 2: zaterdag 27 september 2008 Verdiepingsdag 3: zaterdag 10 januari 2009 Derde cursus Weekend 1: 31 oktober 2 november 2008 Weekend 2: november 2008 Verdiepingsdag 1: zaterdag 14 februari 2009 Verdiepingsdag 2: zaterdag 16 mei 2009 Verdiepingsdag 3: zaterdag 5 september 2009

5 Nieuwe medewerker programma Humanistische Diensten: Martijn Rozing Per 1 april 2007 is het programma humanistische diensten die zorg dragen voor de ondersteuning van de HUB vanuit het landelijk bureau van het HV verstrekt met een nieuwe medewerker: Martijn Rozing. Martijn (35) heeft na zijn studie Industrieel Product Ontwerpen aan de HTS gaan studeren aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij heeft zich daarin breed georiënteerd, zoals op raadswerk, onderzoek als onderwijs. Tijdens zijn studie heeft hij de module Uitvaartbegeleiding gedaan. Na zijn afstuderen in 2001 op het onderwerp levenskunst heeft hij lesgegeven (onder andere Ethiek voor techniek studenten) en is hij aan diverse onderzoeksprojecten aan de UvH betrokken geweest. Zo heeft hij verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg geïnterviewd over de waarden die voor hen van belang zijn in hun werk, en heeft hij meegewerkt aan het opzetten van een training voor gezondheidsbevorderaars om op een meer dialogische wijze te leren werken met hun doelgroep. In zijn vrije tijd leest hij graag boeken over filosofische levenskunst en beoefent hij verschillende vormen van krijgskunst. Een van de taken waarmee Martijn zich op dit moment voor de HUB mee bezig houdt is het vernieuwen van de beginnerscursus. Met een frisse blik neemt hij de verschillende onderdelen van de cursus door. Daarnaast zal hij een actieve bijdrage leveren aan het organiseren van de themadag in november. In memoriam Dirk van Maurik Op zaterdag 12 mei 2007 is Dirk van Maurik overleden. Dirk van Maurik en zijn vrouw Hans zijn in de provincie Gelderland begonnen met de Humanistische Uitvaartbegeleiding. Dirk heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Vorig jaar werden Dirk van Maurik en zijn vrouw geïnterviewd voor het jubileumboekje over 60 jaar humanistische uitvaartbegeleiding. In het boekje staat het volgende over hem te lezen: "Dirk van Maurik (Den Haag, 1912) ging na zijn lagere schooltijd vanwege zijn slechte ogen niet in de bouw werken zoals zijn vader en broers, maar in de leer als schoenreparateur. Zijn vader was een rooie jongen, een anarchist, zijn moeder was hervormd. Bij de baas die hem het schoenenvak bijbracht waren veel boeken voorhanden. Daar las hij voor het eerst over het humanisme. Nadat hij weduwnaar werd van zijn eerste vrouw kwam hij in contact met Humanitas en werd daar ook actief als gevangenisbezoeker. Na de oorlog kreeg zijn leven een andere wending en ging hij naar de kweekschool, die hij in drie jaar afrondde. Daarna werkte hij als onderwijzer. ( )" Samen werden Hans en Dirk actief in de humanistische uitvaartbegeleiding na een cursus die zij volgden in Wij wilden graag mensen helpen, juist mensen met verdriet. Gevoed door onze eigen ervaringen, dat konden we ook, als oud verpleegster en als oud-onderwijzer. Samen vervulden zij alle mogelijke functies binnen de uitvaartbegeleiding: spreker, coördinator, voorzitter, secretaris en penningmeester. Het ging om het leven van de gestorvene, de achtergronden, ook het leed en de verstandhoudingen met familie en vrienden. Als het enigszins kon verwerkten we ook een beetje humor. Altijd stond de vraag centraal: Hoe stond de overledene in het leven? We beschreven niet alleen het goede van de mensen, maar helemaal, het geheel, alle kanten van de mens. We probeerden dus de mens te beschrijven hoe hij was. Het was echt onze levensvervulling.

6 Nieuwswaardig RWU Noord-Holland start met PR door Emmy Dorgelo-de Booij Volgens onze werkgroep leeft het humanisme wel degelijk in Noord-Holland, maar het aantal aanvragen voor sprekers bij uitvaarten blijft opvallend laag. Daarom hebben wij besloten enige PR-acties te ondernemen. We hebben meer aandacht aan de jaarlijkse mailing besteed (de adreslijst is goed bijgewerkt en de begeleidende brief is herschreven). Verder heb ik een dertigtal verpleeghuizen/hospices benaderd en telefonisch met de geestelijk verzorger gesproken. Een paar toonden weinig interesse, een aantal heb ik de brochures verstuurd met een begeleidende brief waarin ook de mogelijkheid van gesprek bij leven wordt benadrukt. Veertien verpleeghuizen en twee hospices heb ik daadwerkelijk bezocht. Overal bleek men na een half uur praten (de tijd die de meesten ervoor hadden uitgetrokken) zo geïnteresseerd dat ik meestal pas na een uur weer op pad ging. Bij de grotere verpeeghuizen (bijv. de Magnushof in Schagen) zal de geestelijk verzorger de folders onder de afdelingshoofden verspreiden; vaak komen de folders ook bij de balie of leestafel te liggen. Bij de kleinere verpeeghuizen sprak ik meestal met de verpleegkundige die een deel van de geestelijke zorg op zich neemt en directer contact heeft met nabestaanden in geval van overlijden. In de hospices heb ik met de coördinator van het vrijwilligerswerk (Hoorn) en met de directeur (Alkmaar) gesproken. De relatief kleinere groep patiënten die daar woont heeft meestal al een duidelijk beeld van wat zij bij hun uitvaart willen. Toch bestaat er ook belangstelling voor sprekers van de Humanistische Uitvaartbegeleiding. Ik hoop dat onze werkgroep in de toekomst vaker aanvragen krijgt via deze zorginstellingen. In de herfst gaat een mailing naar de humanistische raadsmannen/ vrouwen in Noord-Holland en bezoek ik grotere verpleeghuizen in Het Gooi. Onze website en op den duur een speciale folder voor uitvaartondernemers zullen zeker ook voor meer bekendheid zorgen. Nieuwsbrief Stichting Kind en Rouw (#4) Stichting Kind en Rouw is een organisatie die zich het lot aantrekt van kinderen die in een rouwproces terecht zijn gekomen door het overlijden van een dierbare. In 2007 verschijnt hopelijk de derde dvd met voorlichtingsmateriaal. Op de DVD geven deskundigen hun visie op een een casus over een stervende jonge moeder met drie kleine kinderen. De film is af, maar het geld voor de afwerking op dvd is er nog niet. De stichting probeert op alle mogelijke wijzen fondsen te werven, wat echter moeilijk is in deze tijd. Op de tweede dvd: Afscheid, loslaten, herinneren staan twee documentaires, waarin gezinnen afscheid nemen van de moeder. De DVD is interactief. Vier deskundigen uit o.a. de onderwijs- en de zorgsector geven nadere uitleg op de getoonde situaties. De Nederlandstalige films zijn Engelstalig ondertiteld. Vele scholen en instanties zijn tot aanschaf overgegaan. Een paar kijkers hebben persoonlijk contact opgenomen met één van de hoofdrolspelers: Charissa, om persoonlijke ervaringen uit te wisselen. Omroep Limburg (L1) zal de films dit jaar uitzenden op televisie en er op de radio verder over praten. De stichting Kind en Rouw is daarnaast op zoek naar een ambassadeur om haar te vertegenwoordigen. Stichting Kind en Rouw: Tel: (werkdagen uur uur) Website:

7 Boek: Hoe zou jij het willen Persoonlijk afscheid nemen van je dierbare De rituelen rond de dood veranderen de laatste decennia sterk. We zien vooral vernieuwing in wat we kunnen waarnemen bij rituelen: de 'buitenkant van de beleving'. Maar hoe zit het met de binnenkant? Hoe willen we afscheid nemen van onze dierbaren? Hoe geven we inhoud aan het afscheidsritueel? Hoe zou jij het willen? is een boek over rituelen. Het vertelt het verhaal van een familie waarin de vader plotseling overlijdt. Hoe willen de verschillende personages rondom vader - familieleden, vrienden, buren - afscheid nemen? Zij blijken allemaal verschillende meningen en visies te hebben. Het is de taak van de begeleider van het afscheidsritueel om alle nabestaanden op één lijn te krijgen. Parallel met dit verhaal loopt de theoretische beschouwing over het proces van afscheid. Centraal staat daarbij het persoonlijk symbool van de overledene dat door de nabestaanden wordt gekozen. Dat symbool helpt alle betrokkenen om de herinnering om te zetten in een blijvende betekenis. Ervaringen van verschillende ritueelbegeleiders maken dit boek tot een praktische gids over symbolen en rituelen rond de dood. Hermien Embsen en Ton Overtoom ontwikkelen en verzorgen de landelijke post-hbo-opleiding: 'Ritueel begeleiden bij afscheid'. Ze geven inhoud aan het persoonlijk symbool. Het boek verschijnt in augustus 2007 bij uitgeverij Ten Have in Kampen. Paperback, 192 pagina's. Prijs: 17,90 ISBN: Het boek is verkrijgbaar via of bij de boekhandelaar. Agenda van congressen, symposia etc. Hhumanlink in Zimbabwe en Malawi Op 25 september wordt een avond georganiseerd met als titel 'Good Mourning'. Dit was de werktitel van de uitwisseling van vrijwilligers van Jongeren in Rouw en HHumanlink naar Zimbabwe en Malawi. Op deze avond zullen foto's te zien zijn van de uitwisseling, zal er een presentatie gegeven worden over de methoden die Jongeren in Rouw vanuit Afrika in Nederland gaat implementeren en zal de film (20 min) die gemaakt is in première gaan! Daarnaast is er de mogelijkheid om meer te weten te komen over Jongeren in Rouw en Hhumanlink. We stellen het op prijs als ook u met een inbreng komt zodat er tijdens die avond een daadwerkelijke uitwisseling over informatie en methoden ontstaat! Voor docenten van middelbare scholen zal er die avond de gelegenheid zijn om in gesprek te gaan over het nut van een docentenhandleiding m.b.t het omgaan met rouwende scholieren. Mocht u interesse hebben en op de hoogte gehouden willen worden, laat het ons dan weten en zet de datum alvast in de agenda! Op staat een verslag van de reis naar Zimbabwe en Malawi. Datum en tijd: 25 september 2007 van t/m Begin en eindtijd onder voorbehoud. Plaats: nog niet bekend

8 Euthanasie of palliatieve sedatie? Zorgt euthanasie, zoals die sinds 2002 in Nederland wettelijk mogelijk is geworden, inderdaad voor een goede dood? Of is palliatieve sedatie een betere oplossing uit de lijdensweg? Zijn die twee wel vergelijkbaar? En als er gekozen moet worden, wie doet dat dan? Het zijn deze vragen, die in de in Gelderland, Noord Brabant en Limburg georganiseerde Yarden Symposia centraal zullen staan. Een goede dood of goed sterven? Door de euthanasiewet en de toegenomen aandacht voor palliatieve zorg in het algemeen en de palliatieve sedatie in het bijzonder ontstaat vaker dan voorheen een discussie over de beslissingen die men kan nemen om uitzichtloos en ondraaglijk lijden te voorkomen. Zorgt euthanasie, zoals die sinds 2002 in Nederland wettelijk mogelijk is geworden, inderdaad voor een goede dood (de letterlijke vertaling van het Griekse woord euthanasie), voor degene die het betreft of voor de nabestaanden? Of laat de palliatieve sedatie mensen goed sterven en is dat een betere oplossing uit de lijdensweg? Zijn die twee wel vergelijkbaar? En als er gekozen moet worden, wie doet dat dan? Het zijn deze vragen, die in de in Gelderland, Noord Brabant en Limburg georganiseerde Yarden Symposia centraal zullen staan. Deskundige sprekers zullen eerst informatie geven over ieder van de twee mogelijkheden: wat is het een en wat is het ander? Na de pauze is er dan gelegenheid de bestaande vragen uit het publiek te beantwoorden of met de inleiders in discussie te gaan. De symposia zullen worden geleid door Rob Jonquière, directeur NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde). De data zijn: Woensdag 3 oktober - Eindhoven Dinsdag 30 oktober - Geleen Woensdag 7 november - Doetinchem Woensdag 28 november - Beuningen (Gld) Als u belangstelling heeft, kunt u zich opgeven bij het betreffende Yarden crematorium. Yarden Yarden organiseert uiteenlopende activiteiten. Zo worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd over zaken als uitvaartvormgeving, verliesverwerking en nalatenschap. Ook organiseert Yarden regelmatig herdenkingsbijeenkomsten en cursussen, zoals de cursus 'Praten over de dood, hoe doe je dat?' Bovenstaande informatie is overgenomen van Vijf jaar euthanasie wet. Bent u er beter van geworden? De NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde houdt op 28 september 2007 haar jaarlijkse symposium: Vijf jaar euthanasie wet. Bent u er beter van geworden? Op 1 april 2002 werd de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding van kracht. Het symposium van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde staat daarom dit jaar in het teken van het vijfjarig bestaan van deze wet. De NVVE zoekt in haar symposium de controverse en stelt zich de vraag of we nu echt veel beter zijn geworden van deze wet. De meningen zullen verdeeld zijn. De jurist zal anders naar de wet kijken dan de arts of verpleegkundige en de politicus anders dan de patiënt. Maar ook binnen deze groepen heersen verschillende opvattingen. Tijdens het symposium zullen twee personen uit iedere groep hun tegengestelde visie geven. De een is tevreden, de ander vindt dat palliatieve sedatie een prima alternatief is voor euthanasie en weer een ander vindt de wet niet ver genoeg gaan. Datum: vrijdag 28 september 2007 Locatie: Congrescentrum Regardz Eenhoorn, Amersfoort Doelgroepen: Iedereen die beroepsmatig is geïnteresseerd Kosten: Professionals 145,-- euro, in opleiding 95,-- euro Voor meer informatie:

9 Lotgenotendag Jongeren in Rouw Op 3 november organiseert Jongeren in Rouw een lotgenotendag voor alle jongeren (en oudere jongeren tot ongeveer 30 jaar) die te maken hebben gehad met een verlies (door de dood). Op deze dag zijn er workshops met betrekking tot rouwverwerking en de dood. Hoe de dag er precies uit gaat zien staat nog niet vast, maar laat aan de jongeren alvast weten wat de datum is! Datum en tijd: 3 november 2007 van uur. Begin en eindtijd onder voorbehoud. Plaats: nog niet bekend Website: Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kern van advies en aanbevelingen 3 1. Basis voor de communicatie 5 2. De algemene communicatiedoelstelling

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestuursleden: Voorzitter: Will Hengst Daalderstraat 3 1827 JD Alkmaar Tel/fax: 072-5610622. CONTACTBLAD Postbank rekeningnummer 6933420

Bestuursleden: Voorzitter: Will Hengst Daalderstraat 3 1827 JD Alkmaar Tel/fax: 072-5610622. CONTACTBLAD Postbank rekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD Postbank rekeningnummer 6933420 Internet site: http://www.ikr.nl/ikr/polypos.ht m 7 e jaargang, nr. 22, september 2000 Redactieadres: Cunerastraat 95 1688 WD Nibbixwoud Adviesraad: Dr. A.B.

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

GRONINGEN RETOURADRES

GRONINGEN RETOURADRES zomerspecial Betrouwbare MS-informatie Cognitieve problemen Zelfmanagement (Ikdus) juli JAARGANG 2012 RETOURADRES Secretariaat Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek GRONINGEN DATA CONTACTBIJEENKOMSTEN 2013 koffie-ochtenden

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Betekenis & Verbinding In dit derde jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich verder heeft ontwikkeld parallel aan de

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

sterven i n f o r m at i e m a g a z i n e over de uitva a r t rouwverwerking palliatieve zorg erfrecht digitale tijdperk de dood en kunst trends

sterven i n f o r m at i e m a g a z i n e over de uitva a r t rouwverwerking palliatieve zorg erfrecht digitale tijdperk de dood en kunst trends & Leven sterven i n f o r m at i e m a g a z i n e over de uitva a r t rouwverwerking palliatieve zorg erfrecht digitale tijdperk de dood en kunst trends uitvaartkosten uitgave van HDC Media - mei 2012

Nadere informatie

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 SpraakZien Bril met ondertitels Meld u aan als proefpersoon! Zie bladzijden 18 en 19 Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 Jaargang 23 nr. 3 september 2012 In dit nummer o.m. pagina 3 Van het bestuur

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie