Nieuwsbrief Stichting HUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Stichting HUB"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Stichting HUB Juli 2007 Inhoud Bereikbaarheid Vanuit het stichtingsbestuur Vanuit het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond Nieuwswaardig Agenda van congressen, symposia etc. Bereikbaarheid landelijk bureau en aanleveren kopij Diana Phoa (secretariaat) Dagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Telefoon: Wilma Reinders (coördinator) Dagen: maandag t/m vrijdag Telefoon: Aanleveren kopij volgende Nieuwsbrief De volgende Nieuwsbrief zal eind september verschijnen. We nodigen je uit om kopij in te zenden bij Saskia Markx voor 17 september. Saskia Markx (communicatiemedewerker) Dagen: maandag, woensdag, donderdag Telefoon: Vanuit het stichtingsbestuur Jaarverslag 2006 Het jaarverslag van 2006 is verschenen. U kunt het jaarverslag als PDF-bestand downloaden via het Extranet (Login) op onder 'Documenten stichting'. Website en besloten Extranet door Leo Bosland Zoals jullie weten is in maart de nieuwe website van de Humanistische Uitvaartbegeleiding "de lucht ingegaan". Behalve via zijn we nu ook te bereiken op onze eigen website: Marc Willemsen (webmaster van het Humanistisch Verbond) heeft een goede en duidelijke website gemaakt die vaak bezocht wordt. Zo is sinds kort in het hoofdmenu de link LOGIN zichtbaar. Door het wachtwoord 'uitvaartbegeleider uitvaartbegeleider' en het wachtwoord 'toespraak toespraak' in te toetsen kom je op de het besloten Extranet van de Stichting HUB. Hier zal veel informatie te vinden zijn, zoals de Nieuwsbrieven van de afgelopen jaren, de statuten van de Stichting, stukjes van

2 sprekers en bestuursleden enz. Het is ook een "forum" waar jullie met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Ook dit deel van de website zal regelmatig bijgewerkt worden door de webmaster. Het bestuur van de HUB hoopt dat jullie veel gebruik van het Extranet zullen gaan maken nummer gaat (voorlopig) niet door door Leo Bosland In opdracht van het landelijke bestuur van de HUB heeft Marc Willemsen (medewerker van het HV) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een 0900 nummer. Doel was om via één 0900 nummer de HUB een betere telefonisch bekendheid te geven en de telefonische bereikbaarheid te vereenvoudigen (te communiceren via advertenties, folders, kaartjes enz.). Randvoorwaarde daarbij was dat alle RWU's en hun coördinatoren op dezelfde wijze konden blijven werken als nu het geval is. In april hebben de coördinatoren op het landelijke coördinatorenoverleg constructief meegedacht over de opzet van dit 0900 nummer. Met een aantal randvoorwaarden en aandachtspunten was er bij dit coördinatorenoverleg draagvlak voor het invoeren van dit 0900 nummer. Op basis van de inbreng van het coördinatorenoverleg is gekeken wat de beste optie was voor het 0900 nummer. De optie kiezen uit een menu (goedkoop en eenvoudig op te zetten) werd op het coördinatorenoverleg unaniem afgewezen. Veel oudere mensen hebben moeite met zo'n menu, zeker wanneer er twee "lagen" van kiezen in voorkomen. De optie direct doorverwijzen (RegioConnect van KPN) leek veelbelovend. Van elk telefoontje - ook mobiel - zou direct gekeken worden waar de beller zich bevindt. Op basis daarvan zou hij doorgeschakeld worden naar een RWU. De coördinatoren waren bereid om er voor te zorgen dat wanneer iemand vanuit het gebied van Midden-Nederland belt voor een spreker voor een uitvaart in Limburg - en terecht komt bij de RWU Midden-Nederland - het nummer van de RWU Limburg zou krijgen. Bij nader onderzoek bleek dat de KPN alleen een vast nummer van de KPN correct kan doorschakelen. Alle andere nummers (mobiel, internetplus bellers, kabelbellers en via andere telefoonmaatschappijen) zouden niet doorgeschakeld worden en uitkomen bij een verkeerde RWU. Vervolgens is er naar een derde optie, postcode intoetsen, gekeken. Op basis van het intoetsen van de 4 cijfers van de postcode wordt de beller doorverbonden met de juiste RWU. Deze optie, eenvoudiger dan kiezen uit een menu en natuurlijk iets minder servicegericht dat direct doorverwijzen, is een haalbare optie. Na de uiteindelijk verkregen kostenopgave blijkt deze optie echter per jaar te kosten zonder dat er bij de RWU's besparingen plaatsvinden. Deze kosten vindt het landelijk bestuur op dit moment te duur in relatie tot het beoogde doel. Daarom heeft het landelijk bestuur besloten om de invoering van een landelijk 0900 nummer uit te stellen. Er zijn signalen dat er over enkele jaren nieuwe en goedkopere mogelijkheden komen. De telefonische markt voor dit soort zaken is volop in beweging. Hoewel het spijtig is dat een 0900 nummer nu niet haalbaar is, wil het bestuur toch alle coördinatoren en Marc Willemsen bedanken voor hun medewerking. Vanuit het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond "Delen van de waarheid: Familiegeheimen en taboes" Landelijke themadag 10 november De RWU Gelderland organiseert dit jaar de themadag en nodigt je hierbij van harte uit om op deze landelijke ontmoetingsdag aanwezig te zijn. Het belooft een inspirerend programma te worden, rond het thema "familiegeheimen en taboes".

3 In de ochtend zal Joachim Duyndam (docent van de Universtiteit voor Humanistiek) een inleiding op het thema houden onder de titel: "Over de doden niets dan goeds?" Vervolgens neemt Hilde van Vlaanderen (RWU Gelderland) ons aan de hand om het thema "familiegeheimen en taboes" in de literatuur te verkennen. Na de lunch gaan we onder leiding van muzikanten en acteurs van TheaterDraad (www.theaterdraad.nl) gezamenlijk aan de slag met de verdieping van het thema. De themadag vindt plaats op zaterdag 10 november, van uur (inloop) tot uiterlijk uur op een locatie in Utrecht. Je kunt je alvast opgeven: via het besloten Extranet op telefonisch of per bij Diana Phoa (haar gegevens vind je boven, onder het kopje "bereikbaarheid") Een definitief programma wordt eind september per post toegestuurd. Nieuwe opzet beginnerscursus per 2008 Onder meer op basis van ervaringen van trainers en deelnemers in de afgelopen jaren is de wens ontstaan een aantal vernieuwingen in de beginnerscursus door te voeren. Voorstellen hiertoe zijn de afgelopen jaren op diverse intakersoverleggen besproken en mede op grond hiervan verder uitgewerkt. Met ingang van 2008 zal de beginnerscursus uit een opleidingstraject van ongeveer negen maanden bestaan. In dit traject zijn verschillende bekende onderdelen samengevoegd. De opleiding gaat bestaan uit de oorspronkelijke twee weekenden, drie zogenaamde verdiepingsdagen plus de bekende stage bij een van de regionale werkgroepen. Deelnemers beginnen de opleiding met het volgen van twee weekenden (met een tussenperiode van twee weken). Wanneer dit onderdeel met goed gevolg is doorlopen, kunnen cursisten - zoals nu ook het geval is - aan de stage in hun RWU beginnen. Tijdens de stage volgen drie verdiepingsdagen (met steeds een tussenperiode van ongeveer 3 maanden). Tijdens de verdiepingsdagen wordt extra aandacht besteed aan: presentatie (verdiepingsdag 1), humanisme (verdiepingsdag 2), oefenen met intervisietechniek en een terugblik op de hele opleiding (verdiepingsdag 3). Schematische ziet de opleiding er volgt uit: Onder meer vanwege de uitbreiding van de beginnerscursus is - in overleg met de intakers op het intakersoverleg - besloten de eigen bijdrage voor deelnemers per 2008 te verhogen van 125,- naar 175,-. Aanbod workshops Op het Extranet (het besloten deel van vindt u een overzicht van het aanbod van workshops voor RWU's. Bij voldoende belangstelling van RWU-leden, kan een RWU de workshops "in eigen huis" organiseren. De RWU-secretariaten zijn op de hoogte van wijze van organisatie.

4 Belangrijke data 2007 Bestuursvergaderingen 14 september: tweede bespreking beleidsplan en begroting oktober 7 december Raad van Toezicht 14 of 21 november: beleidsplan / begroting Penningmeesteroverleg 2 oktober: begroting Beginnerscursus 2 t/m 4 en 16 t/m 18 november (is al volgeboekt) Landelijke themadag 10 november 2008 (nog niet volledig) Intaker- en coördinatorenoverleg 15 april 2008 Beginnerscursussen 2008 Alle beginnerscursussen worden centraal in het land gehouden. De exacte lokaties zijn nog niet bekend. Eerste cursus Weekend 1: januari 2008 Weekend 2: 8-10 februari 2008 Verdiepingsdag 1: zaterdag 10 mei 2008 Verdiepingsdag 2: zaterdag 6 september 2008 Verdiepingsdag 3: zaterdag 29 november 2008 Tweede cursus Weekend 1: maart 2008 Weekend 2: maart 2008 Verdiepingsdag 1: zaterdag 14 juni 2008 Verdiepingsdag 2: zaterdag 27 september 2008 Verdiepingsdag 3: zaterdag 10 januari 2009 Derde cursus Weekend 1: 31 oktober 2 november 2008 Weekend 2: november 2008 Verdiepingsdag 1: zaterdag 14 februari 2009 Verdiepingsdag 2: zaterdag 16 mei 2009 Verdiepingsdag 3: zaterdag 5 september 2009

5 Nieuwe medewerker programma Humanistische Diensten: Martijn Rozing Per 1 april 2007 is het programma humanistische diensten die zorg dragen voor de ondersteuning van de HUB vanuit het landelijk bureau van het HV verstrekt met een nieuwe medewerker: Martijn Rozing. Martijn (35) heeft na zijn studie Industrieel Product Ontwerpen aan de HTS gaan studeren aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij heeft zich daarin breed georiënteerd, zoals op raadswerk, onderzoek als onderwijs. Tijdens zijn studie heeft hij de module Uitvaartbegeleiding gedaan. Na zijn afstuderen in 2001 op het onderwerp levenskunst heeft hij lesgegeven (onder andere Ethiek voor techniek studenten) en is hij aan diverse onderzoeksprojecten aan de UvH betrokken geweest. Zo heeft hij verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg geïnterviewd over de waarden die voor hen van belang zijn in hun werk, en heeft hij meegewerkt aan het opzetten van een training voor gezondheidsbevorderaars om op een meer dialogische wijze te leren werken met hun doelgroep. In zijn vrije tijd leest hij graag boeken over filosofische levenskunst en beoefent hij verschillende vormen van krijgskunst. Een van de taken waarmee Martijn zich op dit moment voor de HUB mee bezig houdt is het vernieuwen van de beginnerscursus. Met een frisse blik neemt hij de verschillende onderdelen van de cursus door. Daarnaast zal hij een actieve bijdrage leveren aan het organiseren van de themadag in november. In memoriam Dirk van Maurik Op zaterdag 12 mei 2007 is Dirk van Maurik overleden. Dirk van Maurik en zijn vrouw Hans zijn in de provincie Gelderland begonnen met de Humanistische Uitvaartbegeleiding. Dirk heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Vorig jaar werden Dirk van Maurik en zijn vrouw geïnterviewd voor het jubileumboekje over 60 jaar humanistische uitvaartbegeleiding. In het boekje staat het volgende over hem te lezen: "Dirk van Maurik (Den Haag, 1912) ging na zijn lagere schooltijd vanwege zijn slechte ogen niet in de bouw werken zoals zijn vader en broers, maar in de leer als schoenreparateur. Zijn vader was een rooie jongen, een anarchist, zijn moeder was hervormd. Bij de baas die hem het schoenenvak bijbracht waren veel boeken voorhanden. Daar las hij voor het eerst over het humanisme. Nadat hij weduwnaar werd van zijn eerste vrouw kwam hij in contact met Humanitas en werd daar ook actief als gevangenisbezoeker. Na de oorlog kreeg zijn leven een andere wending en ging hij naar de kweekschool, die hij in drie jaar afrondde. Daarna werkte hij als onderwijzer. ( )" Samen werden Hans en Dirk actief in de humanistische uitvaartbegeleiding na een cursus die zij volgden in Wij wilden graag mensen helpen, juist mensen met verdriet. Gevoed door onze eigen ervaringen, dat konden we ook, als oud verpleegster en als oud-onderwijzer. Samen vervulden zij alle mogelijke functies binnen de uitvaartbegeleiding: spreker, coördinator, voorzitter, secretaris en penningmeester. Het ging om het leven van de gestorvene, de achtergronden, ook het leed en de verstandhoudingen met familie en vrienden. Als het enigszins kon verwerkten we ook een beetje humor. Altijd stond de vraag centraal: Hoe stond de overledene in het leven? We beschreven niet alleen het goede van de mensen, maar helemaal, het geheel, alle kanten van de mens. We probeerden dus de mens te beschrijven hoe hij was. Het was echt onze levensvervulling.

6 Nieuwswaardig RWU Noord-Holland start met PR door Emmy Dorgelo-de Booij Volgens onze werkgroep leeft het humanisme wel degelijk in Noord-Holland, maar het aantal aanvragen voor sprekers bij uitvaarten blijft opvallend laag. Daarom hebben wij besloten enige PR-acties te ondernemen. We hebben meer aandacht aan de jaarlijkse mailing besteed (de adreslijst is goed bijgewerkt en de begeleidende brief is herschreven). Verder heb ik een dertigtal verpleeghuizen/hospices benaderd en telefonisch met de geestelijk verzorger gesproken. Een paar toonden weinig interesse, een aantal heb ik de brochures verstuurd met een begeleidende brief waarin ook de mogelijkheid van gesprek bij leven wordt benadrukt. Veertien verpleeghuizen en twee hospices heb ik daadwerkelijk bezocht. Overal bleek men na een half uur praten (de tijd die de meesten ervoor hadden uitgetrokken) zo geïnteresseerd dat ik meestal pas na een uur weer op pad ging. Bij de grotere verpeeghuizen (bijv. de Magnushof in Schagen) zal de geestelijk verzorger de folders onder de afdelingshoofden verspreiden; vaak komen de folders ook bij de balie of leestafel te liggen. Bij de kleinere verpeeghuizen sprak ik meestal met de verpleegkundige die een deel van de geestelijke zorg op zich neemt en directer contact heeft met nabestaanden in geval van overlijden. In de hospices heb ik met de coördinator van het vrijwilligerswerk (Hoorn) en met de directeur (Alkmaar) gesproken. De relatief kleinere groep patiënten die daar woont heeft meestal al een duidelijk beeld van wat zij bij hun uitvaart willen. Toch bestaat er ook belangstelling voor sprekers van de Humanistische Uitvaartbegeleiding. Ik hoop dat onze werkgroep in de toekomst vaker aanvragen krijgt via deze zorginstellingen. In de herfst gaat een mailing naar de humanistische raadsmannen/ vrouwen in Noord-Holland en bezoek ik grotere verpleeghuizen in Het Gooi. Onze website en op den duur een speciale folder voor uitvaartondernemers zullen zeker ook voor meer bekendheid zorgen. Nieuwsbrief Stichting Kind en Rouw (#4) Stichting Kind en Rouw is een organisatie die zich het lot aantrekt van kinderen die in een rouwproces terecht zijn gekomen door het overlijden van een dierbare. In 2007 verschijnt hopelijk de derde dvd met voorlichtingsmateriaal. Op de DVD geven deskundigen hun visie op een een casus over een stervende jonge moeder met drie kleine kinderen. De film is af, maar het geld voor de afwerking op dvd is er nog niet. De stichting probeert op alle mogelijke wijzen fondsen te werven, wat echter moeilijk is in deze tijd. Op de tweede dvd: Afscheid, loslaten, herinneren staan twee documentaires, waarin gezinnen afscheid nemen van de moeder. De DVD is interactief. Vier deskundigen uit o.a. de onderwijs- en de zorgsector geven nadere uitleg op de getoonde situaties. De Nederlandstalige films zijn Engelstalig ondertiteld. Vele scholen en instanties zijn tot aanschaf overgegaan. Een paar kijkers hebben persoonlijk contact opgenomen met één van de hoofdrolspelers: Charissa, om persoonlijke ervaringen uit te wisselen. Omroep Limburg (L1) zal de films dit jaar uitzenden op televisie en er op de radio verder over praten. De stichting Kind en Rouw is daarnaast op zoek naar een ambassadeur om haar te vertegenwoordigen. Stichting Kind en Rouw: Tel: (werkdagen uur uur) Website:

7 Boek: Hoe zou jij het willen Persoonlijk afscheid nemen van je dierbare De rituelen rond de dood veranderen de laatste decennia sterk. We zien vooral vernieuwing in wat we kunnen waarnemen bij rituelen: de 'buitenkant van de beleving'. Maar hoe zit het met de binnenkant? Hoe willen we afscheid nemen van onze dierbaren? Hoe geven we inhoud aan het afscheidsritueel? Hoe zou jij het willen? is een boek over rituelen. Het vertelt het verhaal van een familie waarin de vader plotseling overlijdt. Hoe willen de verschillende personages rondom vader - familieleden, vrienden, buren - afscheid nemen? Zij blijken allemaal verschillende meningen en visies te hebben. Het is de taak van de begeleider van het afscheidsritueel om alle nabestaanden op één lijn te krijgen. Parallel met dit verhaal loopt de theoretische beschouwing over het proces van afscheid. Centraal staat daarbij het persoonlijk symbool van de overledene dat door de nabestaanden wordt gekozen. Dat symbool helpt alle betrokkenen om de herinnering om te zetten in een blijvende betekenis. Ervaringen van verschillende ritueelbegeleiders maken dit boek tot een praktische gids over symbolen en rituelen rond de dood. Hermien Embsen en Ton Overtoom ontwikkelen en verzorgen de landelijke post-hbo-opleiding: 'Ritueel begeleiden bij afscheid'. Ze geven inhoud aan het persoonlijk symbool. Het boek verschijnt in augustus 2007 bij uitgeverij Ten Have in Kampen. Paperback, 192 pagina's. Prijs: 17,90 ISBN: Het boek is verkrijgbaar via of bij de boekhandelaar. Agenda van congressen, symposia etc. Hhumanlink in Zimbabwe en Malawi Op 25 september wordt een avond georganiseerd met als titel 'Good Mourning'. Dit was de werktitel van de uitwisseling van vrijwilligers van Jongeren in Rouw en HHumanlink naar Zimbabwe en Malawi. Op deze avond zullen foto's te zien zijn van de uitwisseling, zal er een presentatie gegeven worden over de methoden die Jongeren in Rouw vanuit Afrika in Nederland gaat implementeren en zal de film (20 min) die gemaakt is in première gaan! Daarnaast is er de mogelijkheid om meer te weten te komen over Jongeren in Rouw en Hhumanlink. We stellen het op prijs als ook u met een inbreng komt zodat er tijdens die avond een daadwerkelijke uitwisseling over informatie en methoden ontstaat! Voor docenten van middelbare scholen zal er die avond de gelegenheid zijn om in gesprek te gaan over het nut van een docentenhandleiding m.b.t het omgaan met rouwende scholieren. Mocht u interesse hebben en op de hoogte gehouden willen worden, laat het ons dan weten en zet de datum alvast in de agenda! Op staat een verslag van de reis naar Zimbabwe en Malawi. Datum en tijd: 25 september 2007 van t/m Begin en eindtijd onder voorbehoud. Plaats: nog niet bekend

8 Euthanasie of palliatieve sedatie? Zorgt euthanasie, zoals die sinds 2002 in Nederland wettelijk mogelijk is geworden, inderdaad voor een goede dood? Of is palliatieve sedatie een betere oplossing uit de lijdensweg? Zijn die twee wel vergelijkbaar? En als er gekozen moet worden, wie doet dat dan? Het zijn deze vragen, die in de in Gelderland, Noord Brabant en Limburg georganiseerde Yarden Symposia centraal zullen staan. Een goede dood of goed sterven? Door de euthanasiewet en de toegenomen aandacht voor palliatieve zorg in het algemeen en de palliatieve sedatie in het bijzonder ontstaat vaker dan voorheen een discussie over de beslissingen die men kan nemen om uitzichtloos en ondraaglijk lijden te voorkomen. Zorgt euthanasie, zoals die sinds 2002 in Nederland wettelijk mogelijk is geworden, inderdaad voor een goede dood (de letterlijke vertaling van het Griekse woord euthanasie), voor degene die het betreft of voor de nabestaanden? Of laat de palliatieve sedatie mensen goed sterven en is dat een betere oplossing uit de lijdensweg? Zijn die twee wel vergelijkbaar? En als er gekozen moet worden, wie doet dat dan? Het zijn deze vragen, die in de in Gelderland, Noord Brabant en Limburg georganiseerde Yarden Symposia centraal zullen staan. Deskundige sprekers zullen eerst informatie geven over ieder van de twee mogelijkheden: wat is het een en wat is het ander? Na de pauze is er dan gelegenheid de bestaande vragen uit het publiek te beantwoorden of met de inleiders in discussie te gaan. De symposia zullen worden geleid door Rob Jonquière, directeur NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde). De data zijn: Woensdag 3 oktober - Eindhoven Dinsdag 30 oktober - Geleen Woensdag 7 november - Doetinchem Woensdag 28 november - Beuningen (Gld) Als u belangstelling heeft, kunt u zich opgeven bij het betreffende Yarden crematorium. Yarden Yarden organiseert uiteenlopende activiteiten. Zo worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd over zaken als uitvaartvormgeving, verliesverwerking en nalatenschap. Ook organiseert Yarden regelmatig herdenkingsbijeenkomsten en cursussen, zoals de cursus 'Praten over de dood, hoe doe je dat?' Bovenstaande informatie is overgenomen van Vijf jaar euthanasie wet. Bent u er beter van geworden? De NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde houdt op 28 september 2007 haar jaarlijkse symposium: Vijf jaar euthanasie wet. Bent u er beter van geworden? Op 1 april 2002 werd de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding van kracht. Het symposium van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde staat daarom dit jaar in het teken van het vijfjarig bestaan van deze wet. De NVVE zoekt in haar symposium de controverse en stelt zich de vraag of we nu echt veel beter zijn geworden van deze wet. De meningen zullen verdeeld zijn. De jurist zal anders naar de wet kijken dan de arts of verpleegkundige en de politicus anders dan de patiënt. Maar ook binnen deze groepen heersen verschillende opvattingen. Tijdens het symposium zullen twee personen uit iedere groep hun tegengestelde visie geven. De een is tevreden, de ander vindt dat palliatieve sedatie een prima alternatief is voor euthanasie en weer een ander vindt de wet niet ver genoeg gaan. Datum: vrijdag 28 september 2007 Locatie: Congrescentrum Regardz Eenhoorn, Amersfoort Doelgroepen: Iedereen die beroepsmatig is geïnteresseerd Kosten: Professionals 145,-- euro, in opleiding 95,-- euro Voor meer informatie:

9 Lotgenotendag Jongeren in Rouw Op 3 november organiseert Jongeren in Rouw een lotgenotendag voor alle jongeren (en oudere jongeren tot ongeveer 30 jaar) die te maken hebben gehad met een verlies (door de dood). Op deze dag zijn er workshops met betrekking tot rouwverwerking en de dood. Hoe de dag er precies uit gaat zien staat nog niet vast, maar laat aan de jongeren alvast weten wat de datum is! Datum en tijd: 3 november 2007 van uur. Begin en eindtijd onder voorbehoud. Plaats: nog niet bekend Website: Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Nieuwsbrief Stichting HUB Juli 2009

Nieuwsbrief Stichting HUB Juli 2009 Nieuwsbrief Stichting HUB Juli 2009 HUB-website www.humanistischeuitvaart.nl Inloggen op het extranet: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak In deze nieuwsbrief Aanleveren kopij Belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting HUB Maart 2009. HUB-site Vergeet onze eigen site niet: Kijk op: http://www.humanistischeuitvaart.nl/

Nieuwsbrief Stichting HUB Maart 2009. HUB-site Vergeet onze eigen site niet: Kijk op: http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Nieuwsbrief Stichting HUB Maart 2009 HUB-site Vergeet onze eigen site niet: Kijk op: http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Inloggen: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Kijk op de HUB-website http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Inloggen: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak

Kijk op de HUB-website http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Inloggen: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak Nieuwsbrief Stichting HUB November/December 2009 Kijk op de HUB-website http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Inloggen: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak In deze nieuwsbrief Vanuit het

Nadere informatie

ontspannen en Met dank voor jullie inzet het afgelopen jaar, wensen wij jullie: gezellige feestdagen en een gezond en geïnspireerd

ontspannen en Met dank voor jullie inzet het afgelopen jaar, wensen wij jullie: gezellige feestdagen en een gezond en geïnspireerd Uitvaartbegeleiders proberen altijd een rode draad te vinden in het leven van een overledene. Daarvoor gaan jullie in gesprek met nabestaanden. Zo komen verschillende levensverhalen bij elkaar, die zich

Nadere informatie

Kijk op de HUB-website Inloggen: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak

Kijk op de HUB-website  Inloggen: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak Nieuwsbrief Stichting HUB Maart 2010 Kijk op de HUB-website http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Inloggen: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak In deze nieuwsbrief Vanuit het landelijke

Nadere informatie

Log in op de HUB-website http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak

Log in op de HUB-website http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak Nieuwsbrief Stichting HUB maart 2011 Log in op de HUB-website http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak In deze nieuwsbrief In memoriam Tjidsger de Vries

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting HUB

Nieuwsbrief Stichting HUB Nieuwsbrief Stichting HUB April 2008 Extra aandacht voor het extranet Graag nog eens jullie aandacht voor het extranet op de website. Hierop vind je veel nieuws en informatie. Webadres: www.humanistischeuitvaart.nl.

Nadere informatie

Vanuit het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond

Vanuit het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond Nieuwsbrief Stichting HUB April 2007 Inhoud Vanuit het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond Vanuit het Stichtingsbestuur Nieuwswaardig Vanuit het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond

Nadere informatie

Beste humanistisch uitvaartbegeleiders, regionale en landelijke bestuursleden

Beste humanistisch uitvaartbegeleiders, regionale en landelijke bestuursleden Bunnik, 8 november 2014 Tien Jaar Humanistische Uitvaartbegeleiding Door: Ineke de Vries (directeur Humanistisch Verbond) Beste humanistisch uitvaartbegeleiders, regionale en landelijke bestuursleden en

Nadere informatie

Euthanasie en hulp bij zelfdoding vallen beiden onder de euthanasiewet.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding vallen beiden onder de euthanasiewet. 00 Euthanasie 1 Inleiding Euthanasie of actieve levensbeëindiging is in dit ziekenhuis bespreekbaar en wordt serieus benaderd. Euthanasie is een onderwerp waar mensen heel verschillend over kunnen denken.

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

HOORzaken januari 2011

HOORzaken januari 2011 HOORzaken januari 2011 Zo wil ik wel vaker een nieuw jaar beginnen: na de kerstperiode ontvingen we berichten dat we verschillende projectsubsidies hebben binnengehaald. Twee projecten die te maken hebben

Nadere informatie

Rouwen. Praten en delen met lotgenoten

Rouwen. Praten en delen met lotgenoten Rouwen Als een dierbaar iemand pas gestorven is en je afscheid van hem of haar hebt moeten nemen, dan voel je je vaak heel wezenloos. Je vraagt je af waarom dit moest gebeuren maar je krijgt geen antwoord.

Nadere informatie

Bouwen aan de toekomst Beleidsplan 2010 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Bouwen aan de toekomst Beleidsplan 2010 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Bouwen aan de toekomst Beleidsplan 2010 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Inleiding Dit beleidsplan voor het jaar 2010 bouwt voort op de vorige jaren verschenen beleidsplannen. Hieronder

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009 Activiteiten Netwerk Palliatieve Zorg 2009 ASPECT DOEL ACTIVITEIT WIE WANNEER STATUS FINANCIERING 1. Gezamenlijke verbetercultuur Samenwerking opnieuw vastleggen 2. Nieuw convenant opstellen door partijen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

75. Plaatsingslijst dozen archief Humanistisch Verbond Landelijk Bureau ( )

75. Plaatsingslijst dozen archief Humanistisch Verbond Landelijk Bureau ( ) 75. Plaatsingslijst dozen archief Humanistisch Verbond Landelijk Bureau (1982-2007) 1. subsidie speciaal doel,2000-2002 Algemene Loterij Nederland, 1998-2001 2. inhoudelijke benoeming van humanistisch

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Rouwverwerking

PATIËNTEN INFORMATIE. Rouwverwerking PATIËNTEN INFORMATIE Rouwverwerking 2 PATIËNTENINFORMATIE Een dierbare is overleden. Dit is een aangrijpende gebeurtenis. In de eerste plaats gaat onze deelneming uit naar u en de overige nabestaanden.

Nadere informatie

Ervaringen met hulp bij zelfdoding/euthanasie in de psychiatrie. Factcongres 17 september 2015

Ervaringen met hulp bij zelfdoding/euthanasie in de psychiatrie. Factcongres 17 september 2015 Ervaringen met hulp bij zelfdoding/euthanasie in de psychiatrie Factcongres 17 september 2015 Programma Euthanasie/hulp bij zelfdoding in de psychiatrie Paulan Stärcke Ervaringen vanuit verschillende perspectieven

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Rouw en verlies Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 8-12 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Rouw en verlies Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 8-12 jaar DOELSTELLINGEN De deelnemers worden zich bewust van hun eigen omgang met rouw en verlies en de rol die hun geloof of levensoriëntatie hierbij heeft. De deelnemers weten dat ieder op een eigen manier rouwt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

CONCEPT. Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Definitief, juni 2017

CONCEPT. Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Definitief, juni 2017 CONCEPT Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 2018 Definitief, juni 2017 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen 2018 Duur van

Nadere informatie

wil ik het wensen rond overlijden

wil ik het wensen rond overlijden ZO wil ik het wensen rond overlijden Als jij mij vertelt wat je wilt, Zet ik de wereld even stil Om jouw leven gedag te zeggen En jou in ons hart neer te leggen. Wilma van Grieken, teamleider De Vaart(2012)

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Agenda. januari. Agenda. februari. Agenda. 10.30 uur: 10.15 uur: maart. Open dag. zaterdag. klassen. echt niet Jullie zijn VAN 10.00 12.

Agenda. januari. Agenda. februari. Agenda. 10.30 uur: 10.15 uur: maart. Open dag. zaterdag. klassen. echt niet Jullie zijn VAN 10.00 12. Agenda januari 31 jan Open dag: klassen 1 t/m 5 op school Nieuwsbrief 30 januari 20155 (redactie Koos Blasé) Agenda februari (N.B. aanvangstijd ouderavondenn is 20.00 uur tenzij anders vermeld) 3 febr

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3)

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) We zijn volop bezig met het project. Er worden workshops gegeven. Sommige groepen gaan op excursie. We

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Welkom! Afspraken en regels. Jaarkalender. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Welkom! Afspraken en regels. Jaarkalender. In dit nummer: 29 augustus 2017 Nieuwsbrief Welkom! Graag heet ik alle leerlingen en ouders weer van harte welkom op school! We zijn alweer een week bezig en iedereen is inmiddels al een beetje gewend aan de nieuwe juf

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1

1. Inleiding. Pagina 1 Pagina 1 1. Inleiding Nederland is een van de weinige landen met een euthanasiewet. Alleen in België en Luxemburg is euthanasie net als bij ons in een wet geregeld. Veel mensen hebben een mening over euthanasie.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE ZUID - BEIJERLAND

JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE ZUID - BEIJERLAND JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE WAARD ZUID - BEIJERLAND 1 Inleiding De verpleegkundigen hebben een enorme inzet getoond en zijn een hecht team, waar wij trots op kunnen zijn. Er zijn geen wisselingen

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert

Rouwprotocol Widdonckschool Weert Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van ouder(s) / verzorger(s) In dit protocol wordt beschreven hoe Widdonckschool Weert kan handelen bij het overlijden van een ouder(s) / verzorger(s) van (een

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> Levens- en geloofsvragen Het gaat steeds om dezelfde kernvragen: wat maakt het leven de moeite waard? Wat maakt het leven zinvol?

Nadere informatie

ALV Humanistisch Verbond, afdeling Noord-Holland Noord d.d. 29 januari 2015

ALV Humanistisch Verbond, afdeling Noord-Holland Noord d.d. 29 januari 2015 afdeling Noord-Holland Noord Secretariaat: Pam de Groot Valkenierstraat 3 A 1825 BC Alkmaar T: 072-5616921 E: info@humanistenforum.nl W: www.humanistenforum.nl fb : www.facebook.com/nhnhv Alkmaar, 26 januari

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2016 HOVO-Nederland Jaarverslag 2016 Kwaliteitszorg en intercollegiale toetsing

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507 6 februari 2015 / NUMMER 507 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: vandaag Nathan van der Meer uit groep 4 op 09-02 Chrisayro Mendoza uit groep 1/2 op 09-02 Lot Bijwaard uit groep 5 op 15-02 Muha

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Tussen Hemel en Aarde

Tussen Hemel en Aarde Tussen Hemel en Aarde Praktijk voor Rouw & Rituelen Karel Seclefstraat 2 2180 Ekeren - Antwerpen 0474/28.60.23 katrien@tussenhemelenaarde.be www.tussenhemelenaarde.be Facebook: TussenHemelEnAarde Lid van:

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

Inleiding. Wat is euthanasie? Euthanasie bespreekbaar

Inleiding. Wat is euthanasie? Euthanasie bespreekbaar Euthanasie Inleiding Euthanasie, ofwel een verzoek om het leven te beëindigen is misschien wel de meest ingrijpende keuze die mensen kunnen maken. U heeft aangegeven dat u met de afweging tot een dergelijke

Nadere informatie

Agenda. Levenseinde: keuzes, wil, wet en praktijk t.b.v. Parkinsoncafé Rosmalen. Wetten. Keuzes aan het einde van het leven

Agenda. Levenseinde: keuzes, wil, wet en praktijk t.b.v. Parkinsoncafé Rosmalen. Wetten. Keuzes aan het einde van het leven Levenseinde: keuzes, wil, wet en praktijk t.b.v. Parkinsoncafé Rosmalen Jannie Willemsen Medewerker Presentatiedienst Agenda Wetten en patiëntenrechten Keuzes aan het einde van het leven NVVE en Wilsverklaringen

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG Inleiding

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG Inleiding STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG 2016 1. Inleiding We kijken terug op een waardevol jaar. Het aantal inzetten is verminderd, 7 tegen 13 vorig jaar; het aantal zorguren

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

De zelfverkozen dood van ouderen

De zelfverkozen dood van ouderen De zelfverkozen dood van ouderen Eerste druk, maart 2012 2012 Wouter Beekman isbn: 978-90-484-2348-4 nur: 748 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Het Penseel. Beste ouders en kinderen, Nieuws van de ouderraad: aankondiging eindfeest op t Palet

Het Penseel. Beste ouders en kinderen, Nieuws van de ouderraad: aankondiging eindfeest op t Palet Het Penseel Deze nieuwsbrief is een uitgave van openbare basisschool t Palet, onderdeel van de Brede School Noorderbreedte 33 Beste ouders en kinderen, Vanmiddag vond de 5 e techniekmiddag van dit schooljaar

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

THEMAONTMOETINGEN. Er zijn ontmoetingen rondom vier thema s: Waardevol opvoeden Zelfbewust zijn Investeren in je relatie Leven met verlies

THEMAONTMOETINGEN. Er zijn ontmoetingen rondom vier thema s: Waardevol opvoeden Zelfbewust zijn Investeren in je relatie Leven met verlies THEMAONTMOETINGEN Ieder mens heeft weleens vragen die hij niet zomaar kan beantwoorden. Bijvoorbeeld over wie je bent of wilt zijn, hoe je je relatie kunt versterken, hoe je omgaat met verlies of over

Nadere informatie

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Tijd voor de dood Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen Beleidsnotitie Tijd voor de dood Auteur(s) A.Trienekens Datum September

Nadere informatie

Scholingen Najaar 2015

Scholingen Najaar 2015 Scholingen Najaar 2015 verpleegkundigen en verzorgenden Expertisecentrum Palliatieve Zorg Basiscursus Palliatieve Zorg verpleegkundigen De basistraining Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen besteedt

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Algemeen Als genezing niet meer mogelijk is www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG043 / Als genezing niet meer mogelijk is / 06-10-2015 2 Als

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008

Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008 Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008 Om alle vrienden, ouders, deelnemers en vrijwilligers van Wonderboom op de hoogte te brengen van de activiteiten en andere belangrijke zaken is deze nieuwsbrief opgesteld.

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

CP9. In gesprek over de toekomst

CP9. In gesprek over de toekomst CP9 In gesprek over de toekomst Na het voortgezet onderwijs kiest uw kind welk vak hij wil gaan leren en welke opleiding hij wil gaan volgen. Hij maakt een beroepskeuze. Een decaan of studiebegeleider

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 5: Exploreren, verkennen en integreren van de existentiële dimensies

Bijzonder procesdoel 5: Exploreren, verkennen en integreren van de existentiële dimensies Bijzonder procesdoel 5: Exploreren, verkennen en integreren van de existentiële dimensies Eerste leerjaar B 5.1. Herkennen en verkennen van (grens)ervaringen Wat het betekent voor mij - verdriet - pijn

Nadere informatie

Mei 2011 Tussentijdse mailing Uitgave van Rubicon jeugdzorg. Mededeling

Mei 2011 Tussentijdse mailing Uitgave van Rubicon jeugdzorg. Mededeling Mei 2011 Tussentijdse mailing Uitgave van Rubicon jeugdzorg Mededeling De verschijning van de Nieuwsbrief pleegzorg zal dit jaar teruggebracht worden naar viermaal per jaar. In verband met de tijdsdruk

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. Inleiding

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. Inleiding STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP Secretariaat: Röntgenlaan 6 2641 ZH Pijnacker Telefoon: 015 369 55 47 Inleiding Het jaar 2013 verliep voor ons werk rustig. In punt 2 van dit

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Thema avond euthanasie en dementie Ad Römkens: voorzitter commissie ethiek geestelijk verzorger, zorgethicus

Thema avond euthanasie en dementie Ad Römkens: voorzitter commissie ethiek geestelijk verzorger, zorgethicus Hartelijk welkom Thema avond euthanasie en dementie Ad Römkens: voorzitter commissie ethiek geestelijk verzorger, zorgethicus Inhoud avond 1 Inleiding op thema m.b.v. presentatie 2 filmdocumentaire: Als

Nadere informatie

Het levende in het sterven

Het levende in het sterven Het levende in het sterven Het levende in het sterven Paulus Rijntjes Schrijver: Paulus Rijntjes Voor informatie over ons werk of over andere publicaties: www.hesychia.net ISBN: 4400006618 Paulus Rijntjes

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Welkom 7 januari EEN DAG VOOR JEZELF Cursus Mindful leven met Verlies Workshop Common Ground Opleidingen 29 sept. j.l. Inspiratie-avond bij WUR, over ziekte en sterven binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2015

Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief November 2015 Jaargang 22, nummer 11 In dit nummer: Van het bestuur 3 Ilja Drost stelt zich aan u 4 voor AIC de Kempen 5 Studeren met autisme 6 Colofon 7/8/9 Pagina

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl Klas 9 STAGE 2015/2016 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Winkelstageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

(Neem echt iemand in gedachten om aan te schrijven, bijv. partner/kind /vriend)

(Neem echt iemand in gedachten om aan te schrijven, bijv. partner/kind /vriend) SCHRIJF EEN BRIEF AAN UW NAASTE(N) - BRIEF, INVULDOCUMENT - Lieve/beste, (Neem echt iemand in gedachten om aan te schrijven, bijv. partner/kind /vriend) De laatste tijd denk ik meer na over mijn laatste

Nadere informatie

Vrijzinnig humanisme 21/03/2011. Oog in oog met afscheidsrituelen in een pluriculturele maatschappij. Vrijzinnig humanisme Franky Bussche

Vrijzinnig humanisme 21/03/2011. Oog in oog met afscheidsrituelen in een pluriculturele maatschappij. Vrijzinnig humanisme Franky Bussche Oog in oog met afscheidsrituelen in een pluriculturele maatschappij Vrijzinnig humanisme Franky Bussche Hoofd van dienst Cel Studie en Onderzoek Unie Vrijzinnige Verenigingen Inleiding (1) Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. Jaarverslag 2014. Bewogen jaar. Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. www.humanistischeuitvaart.

Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. Jaarverslag 2014. Bewogen jaar. Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. www.humanistischeuitvaart. Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Jaarverslag 2014 Bewogen jaar Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding www.humanistischeuitvaart.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 100 procent 2 10 jaar stichting

Nadere informatie

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU Locatie: Woensdag 12 t/m vrijdag 14 november 2014 Toelichting De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200737-30 d.d. 15 februari 2013 Auditrapport Organisatie : Vluchtelingen Werk Noord Nederland Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Wensen voor mijn leven in de laatste fase

Wensen voor mijn leven in de laatste fase Wensen voor mijn leven in de laatste fase 1 Inleiding Dit is een notitieboekje waarin u kunt aangeven wat u belangrijk vindt in het leven. Wat zijn uw wensen ten aanzien van uw leven in de laatste fase.

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Praktijk voor zingevingsvragen bij levenseinde, rouw en verlies

Praktijk voor zingevingsvragen bij levenseinde, rouw en verlies Praktijk voor zingevingsvragen bij levenseinde, rouw en verlies Als ervaringsdeskundige bied ik je een ruim hart een open blik onbevangen luisteren voorbij de hindernissen De reis door het leven is geen

Nadere informatie

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

Euthanasie en hulp bij zelfdoding Euthanasie en hulp bij zelfdoding Richtlijn bespreking voor verpleegkundigen. Irene Bas, verpleegkundige Astrid Hofstra, verpleegkundige Marian Zuure, specialist ouderengeneeskunde en SCEN arts. www.netwerkpalliatievezorg.nl/rotterdam

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Als t leven niet meer zo rooskleurig is Euthanasiewens bij M. Parkinson Rol voor jou als hulpverlener?

Als t leven niet meer zo rooskleurig is Euthanasiewens bij M. Parkinson Rol voor jou als hulpverlener? Als t leven niet meer zo rooskleurig is Euthanasiewens bij M. Parkinson Rol voor jou als hulpverlener? Parkinsonnet jaarcongres 2013 Y.G. van Ingen, specialist ouderengeneeskunde Leerdoelen Wat is euthanasie

Nadere informatie

Ode aan de doden 2009

Ode aan de doden 2009 Ode aan de doden 2009 Opinieonderzoek over rouw om overleden dierbaren Rapport 593 oktober 2009 Drs. Joris Kregting Dr. Gert de Jong Kaski onderzoek en advies over religie en samenleving Toernooiveld 5

Nadere informatie

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar.

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar. Info 5 2016/2017 Datum: 09-12-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben een heerlijk Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen bedankt voor de hulp! In deze Info wat foto s,

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Terminaal ziek. Wat nu?

Terminaal ziek. Wat nu? Terminaal ziek. Wat nu? U heeft van uw (huis)arts te horen gekregen dat u in het laatste stadium van uw leven bent gekomen. Dan volgt al snel de vraag hoe en waar u die laatste fase wilt doorbrengen. Thuis

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

Nieuwsbrief van dinsdag 14 april 2015

Nieuwsbrief van dinsdag 14 april 2015 Nieuwsbrief van dinsdag 14 april 2015 Mijn naam is Edith van den Tempel. Ik ben werkzaam bij Vitras. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de Meander. Als schoolmaatschappelijk werker geef

Nadere informatie

Verlies, verdriet en rouw

Verlies, verdriet en rouw Verlies, verdriet en rouw Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0233 Inleiding Iemand die u dierbaar was, waar uw zorg naar uitging, is overleden. Het wegvallen van de overledene brengt wellicht

Nadere informatie

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kern van advies en aanbevelingen 3 1. Basis voor de communicatie 5 2. De algemene communicatiedoelstelling

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie