Beleidsplan. herbouw Codrington College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. herbouw Codrington College"

Transcriptie

1 Beleidsplan herbouw Codrington College Juli

2 Voorwoord Voor u ligt een eenvoudig businessplan, geschreven door Ria van der Linde in haar functie als voorzitter van de Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne. Het doel van dit plan is tweeërlei: 1 U te informeren omtrent de activiteiten van de Stichting; 2 U te vragen om een (geldelijke) bijdrage ter bevordering van één van de doelstellingen van de Stichting: een scholingsproject. Door u uitvoerig te informeren over onze Stichting krijgt u een goed idee omtrent de maatschappelijke intenties van het bestuur en de professionele aanpak van de vrienden van deze Stichting. Door u uitvoerig te informeren over het scholingsproject hopen wij ook op een bijdrage te mogen rekenen. Namens de Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne Ria van der Linde - Pollemans Stichting Vrienden van Haiti Westvoorne Duinen CB Rockanje Telefoon e.mail. website. vriendenvanhaitiwestvoorne.nl Rekeningnummer t.n.v. Stichting Vrienden van Haiti Westvoorne K.v.K BSN ANBI

3 Inleiding De Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne is opgezet ter ondersteuning van de bevolking van Haïti na de aardbeving van 12 januari Jarenlange ervaringen De drie oprichters van deze stichting hebben al vele jaren binding met Haïti. Jaap en Ria van der Linde in eerste instantie, omdat zij zo n dertig jaar geleden vier kinderen uit Haïti opgenomen hebben in hun gezin. Daardoor raakte zij betrokken en geboeid door het land, maar vooral door de prachtige bevolking van Haïti: een sterk volk met een ongekend grote overlevingsdrang. Door de jaren heen bleek voor hen dat met de omstandigheden op Haïti kinderen adopteren niet altijd de juiste vorm is om effectief hulp te bieden. In 1988 hebben Jaap en Ria hun toenmalige vriendenclub een officieel tintje gegeven. De Stichting Kinderen van Haïti werd opgericht. Het doel van deze Stichting was een weeshuis te steunen waardoor de kinderen vooruitgeholpen werden. Door de opzet van deze Stichting konden Jaap en Ria op een correcte manier verantwoording afleggen over de besteding van de donaties. In Haïti werd de Stichting Enfants Haïtiens Mon Frère opgericht. Ieder jaar werd rond Kerstmis een boekje uitgebracht om de donateurs te informeren. Na 25 jaar werd deze Stichting opgeheven en werden de werkzaamheden overgedragen aan een Franse organisatie. Deze Stichting had een goed ingericht wees/adoptiehuis geregeld en een goed bezochte school met heel veel jonge mensen die met een afgeronde studie en een vakdiploma in hun eigen onderhoud konden voorzien. Elly Poncin, secretaris van de Stichting die dit jaar is overleden, heeft in het verleden als ontwikkelingswerker op Haïti onderzoek gedaan naar de manieren waarop ondersteuning geboden kan worden en tegelijkertijd ook hulpafhankelijkheid voorkomen kan worden. Nieuwe start De ramp in januari 2010 heeft tot een hernieuwde bundeling van krachten geleid. De Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne werd opgericht. 3

4 De organisatie De Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne heeft een bestuur bestaande uit: o Leo van Dijk, Oostvoorne - adviseur o Gerline de Vries, Haarlem bestuurslid o Elly Poncin, Bloemendaal - secretaris 2011 o Ria van der Linde, Rockanje voorzitter o Manon van Dijk, Oostvoorne bestuurslid o Niet op de foto: Jaap van der Linde, Rockanje penningmeester De Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne heeft vier doelstellingen: 1 direct noodzakelijke noodhulp bieden in Haïti; 2 op termijn ondersteuning bieden voor moeders om in hun eigen onderhoud te voorzien 3 hiervoor micro kredieten regelen; 4 steun bieden aan leerkrachten in scholing en lesmateriaal. 4

5 Scholingsproject Het scholingsproject is de invulling van de vierde doelstelling. In Haïti is het noodzakelijk dat een school er tevens voor zorgt dat leerlingen naast een juiste scholing ook een voedzame maaltijd krijgen, omdat de beperkte middelen van de ouders hier meestal niet toereikend voor zijn. Huidige situatie. Er wordt nu op veel plaatsen nog steeds les gegeven onder tentzeilen. Veel kinderen zijn naar het platteland vertrokken. Langzaamaan komen zij echter weer terug naar hun woonplaats en bezoeken zij de school in hun wijk. De stichting werkt aan fondswerving om scholen een juiste toekomst te geven waardoor de leerlingen van deze scholen verzekerd zijn van een betere onafhankelijke toekomst. De Stichting wil beginnen met een basisschool die door de aardbeving van 12 januari 2010 ingestort is weer op te bouwen. Hierdoor kunnen de kinderen in de regio Carrefour weer normaal naar deze school om hier hun noodzakelijk onderwijs te krijgen. De naam van de school is: Het Codrington College Mariani 3impasse de la paix # 24 Directeur: Jean Smith Charles Directrice: Mme Marie Thérése Charles Tel: Het Codrington College telde en deux temps (dus in 2 ploegen) 160 leerlingen. Na de aardbeving zijn dat er nog maar 60 leerlingen vanwege de huidige beperkte accommodatie. 5

6 Scholingsproject op de korte termijn: 2012 Op korte termijn (2012) wil de Stichting: een aardschok bestendige school bouwen met 6 lokalen; educatieve middelen, meubilair en overige schoolvoorzieningen ( zie programma van eisen) regelen; dagelijks een maaltijd voor de schoolgaande kinderen organiseren; zorg dragen voor de salarissen van de leerkrachten / directeur; schoonwatervoorziening regelen; stroomvoorziening aanleggen via zonnepanelen; dagelijks een maaltijd voor de schoolgaande kinderen. Bouwen van een aardschok bestendige school Het bouwen van een aardschok bestendige school geschiedt onder advies van Ir Hans Buijs. Hans is nu gepensioneerd. Hij is raadgevend ingenieur en DGA geweest van de zeer vooraanstaande adviesgroep D3BN Consulting Engineers. Daarnaast heeft hij als vrijwilliger met zijn privé Foldex Homes BV duizenden duurzame earthquake & hurricane resistent huizen en ook klaslokalen gebouwd na natuurrampen in Antigua, Mexico, Honduras, Sri Lanka et cetera Foldex Homes in Veracruz, 2 class rooms in San Pedro Sula, Mexico in na de hurricans Honduras in 2002, na de hurricane Mitch Dean en Ike. Het Foldex Bouw Systeem bestaat uit prefab bouwpanelen, die in Nederland vervaardigd worden. Ook op Haïti gaat Foldex Homes een weeskinderdorpje Kids Village EHMF bouwen voor de Stichting Vrienden van Haïti Maastricht, waarvoor inmiddels opdracht is gegeven voor de prefabricage van de Foldex Bouwpanelen. 6

7 Ontwerp Codrington Collège Het ontwerp Foldex School Buildings is van de hand van Architectenbureau Jan Buijs. Het bestaand ontwerp&detaillering is gratis te gebruiken, maar meestal moet de lay-out van de lokalen worden aangepast aan de beschikbare locatie en de bestaande situatie. De herbouw van het Codrington Collège vergt inpassing op de bestaande enigszins beperkte locatie. Het nieuwe Codrington wordt ontworpen op 6 lokalen, te weten klaslokalen plus één 50/50 lokaal voor toiletten en voor docenten & leermiddelen. General Design Foldex School Building Strategie. De stichting wil dit bereiken door middel van activiteiten/ fondswerving/ ondersteuning enz. Door Aktie,s op scholen,scholen VOOR SCHOLING IN HAÏTI Via bijdrage van verschillende kerken Jongerenacties. Braderieën Bijdrage van hulporganisaties. ( Lions) Bijdrage RaboShare4More Er zijn ook vaste sponsors Technische Omschrijving Herbouw Codrington Collège Globaal gesproken bestaan de werkzaamheden en kosten voor 50/50 procent uit prefabr Globaal gesproken bestaan de werkzaamheden en kosten voor 50/50 procent uit prefabricage & toelevering vanuit Nederland en uit lokale bouw & toelevering in Haïti. 1 Architect & Constructeur: inmeting terrein & grondslag (door lokaal bedrijf), aanpassing lay-out klaslokalen, infrastructuur, betonfundering, stabiliteit; 2 Geruïneerde school slopen, puin voor terrein egalisering; 3 Eén herstelbaar vertrek opknappen en van nieuw geïsoleerd Foldex Roof voorzien; 4 Betonfundering opschonen, plaatselijk aanhelen en uitbreiden voor nieuw ontwerp; 5 In NL en B: serieproductie prefab Foldex Wandpanelen (met cementboard buitenplaat) en Dakpanelen (PUR geïsoleerd en onderkant wit gecoat); 6 Levering uit NL (zo mogelijk lokaal): alum.windows / shutters, deuren, oxaanolie; 7 Transport met 40 feet High Cube containers naar Port-au-Prince, Haiti; 8 Inklaren: customs, importduties, VAT, etc. 9 Lokaal transport naar bouwlocatie en retourtransport container; 10 NL bouwinstructeur & voorman, rvb-kosten & salaris 2 à 3 weken, voor bouw en kennisoverdracht aan lokale bouwonderneming; 11 Opbouw door lokale hoofdaannemer, incl. lokale leveringen; 12 Afbouw door lokale onderaannemers incl. lokale leveringen: schilderwerk, dakbedekking, sanitair, elektra ( ledige elektra pijp aanwezig in de wandpanelen); 13 Post onvoorzien; 14 Foldex Homes BV: geen honorarium, wel vergoeding reis- en bureaukosten; 7

8 15 Interieur levering lokaal: schoolmeubilair, schoolbanken, schoolborden, kasten, tafels & stoelen docentenkamer; 16 Leermiddelen. Ideaal is een gelijktijdige Foldex Technology Transfer te organiseren naar een lokaal bedrijf, waarna de bouwpanelen aldaar vervaardigd kunnen worden. Kostenraming bij Technische Omschrijving voor een school met 6 lokalen Omschrijving in in NL in 1 architect & constructeur slopen oude school renovatie één vertrek betonfundering wand&dakpanelen+verb.midd ramen & deuren / kozijnen container transport 5x 4.500= inklaren Haïti 29% lokaal transport NL voorman & instructeur opbouw afbouw en installatie onvoorzien Foldex kostenverg interieur leermiddelen Totaal: waarvan in NL =============================== Hans Buijs is van 5 t/m 12 mei in Haïti geweest om de bouwplaats van de nieuw te bouwen school te bekijken. Nieuwe situatie. De nieuwe situatie kent dan: een aardschok bestendige school, gebouwd door Foldex-Homes; met optimaal onderwijs door verbetering van het lesgebouw; avond onderwijs voor volwassenen; een keuken met toebehoren om maaltijden voor de kinderen te bereiden; een speelplaats voor de kinderen met buiten speelgoed, ballen, springtouwen enz. een multifunctioneel lokaal voor bibliotheek, ontvangstruimte, computerlokaal. 8

9 Scholingsproject op de lange termijn. De lange termijndoelstelling van de Stichting is om voor het Codrington College: de school te onderhouden; elke dag een maaltijd voor de kinderen; salaris van de leerkrachten veilig te stellen; voorzieningen voor schoon water te onderhouden; stroomvoorzieningen via zonnepanelen te onderhouden. Daarnaast wil de Stichting: eenvoudige onderkomens bouwen voor ouders (met name moeders) met zorg voor eigen kinderen en weeskinderen. De Stichting gaat hiervoor strategische samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties op Haïti. Aanpak / strategie De Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne wil dit op korte termijn bereiken door middel van: landelijke bekendheid creëren van de Stichting acties op scholen: scholen voor scholing in Haíti; bijdragen van verschillende kerken; jongerenacties; braderieën; bijdragen van hulporganisaties; bijdrage van RaboShare4More; vaste sponsoren. Vervolgens wil de Stichting elk jaar een nieuw activiteitenprogramma neerzetten en uitvoeren. 9

10 Uw sponsorbijdrage Graag overleggen wij over uw sponsorbijdrage. Uw bijdrage kan bestaan uit: een bepaald geldbedrag; gratis leveren van goederen en / of diensten. In de bijlage treft u de eisen aan met betrekking tot herbouwen van het Coldrington College. U kunt uw sponsorbijdrage hieraan koppelen. Wat krijgt u hiervoor terug Afhankelijk van uw sponsorbijdrage: houden wij u in ieder geval op de hoogte van de ontwikkelingen van het Codrington College; u krijgt een vermelding op onze website inclusief een koppeling naar uw eigen website; u mag in uw promotie gebruik maken van ons logo. 10

Ria van der Linde naar Haïti (deel 1)

Ria van der Linde naar Haïti (deel 1) Ria van der Linde naar Haïti (deel 1) Weekblad Westvoorne volgt sinds januari de stichting Vrienden van Haïti Westvoorne. Ria van der Linde-Pollemans uit Rockanje heeft al jarenlang contact met het weeshuis

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

WOON GOED NIEUWS IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen. (Ge)woon een goed idee. Wat zijn we van plan met uw woning

WOON GOED NIEUWS IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen. (Ge)woon een goed idee. Wat zijn we van plan met uw woning IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen (Ge)woon een goed idee Wat zijn we van plan met uw woning Onze wijkbeheerders WOON GOED NIEUWS 7e JAARGANG NUMMER 3 Oktober 2010 2 CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking)

Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking) Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Bestuur 21 oktober 2010 AB10.01006 CN2010.025 Gemeente Bussum Invulling beleid internationale samenwerking 2010

Nadere informatie

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster.

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster. NIEUWSBRIEF In deze nieuwsbrief: Van de directeur, pag 3 Chances for Children in 2013, pag 5 Alleen studeren en geen ontspanning is maar saai!, pag 6 ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes Dit is Alice

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

www.milanbindu-nepal.nl

www.milanbindu-nepal.nl Nieuwsbrief 2014 Uitgave nummer 10 Stichting Milan Bindu Nepal 10 Jaar Stichting Milan Bindu Nepal 10 Jaar alweer, wat vliegt de tijd en wat is er veel gebeurd in die 10 jaren. De officiële oprichting

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Vereniging Green School Haïti

Jaarverslag 2013 Vereniging Green School Haïti Jaarverslag 2013 Vereniging Green School Haïti De VGSH heeft weer een bevlogen jaar achter de rug, er heeft wisseling plaats gevonden in het bestuur en Sandra is verhuist naar Canada en woont in Montréal.

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. www.stichtingpani.nl Stichting Pani 2 Hommelseweg 244 6821 LS Arnhem

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. www.stichtingpani.nl Stichting Pani 2 Hommelseweg 244 6821 LS Arnhem Voorwoord In het voor u liggende projectplan gaan wij dieper in op onze stichting, de ambities en het plan van de Pani Ambachtsschool. Met dit plan beogen wij financiële zelfstandigheid op termijn voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project 1 2 Colofon Project eigenaar: met vertegenwoordigers uit: Website: Email: Contact personen in Malawi: Email: Trust Bem-bakery, Bembeke, Malawi, Bisdom van Dedza, Catholic Development Commission (CaDeCom),

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie