Nu: Stichting Schoolplein Kindcentrum Onder de Linde Hegelsom: Projectplan realisatie natuurlijk speel- en leerplein. Straks:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nu: Stichting Schoolplein Kindcentrum Onder de Linde Hegelsom: Projectplan realisatie natuurlijk speel- en leerplein. Straks:"

Transcriptie

1 Nu: Stichting Schoolplein Kindcentrum Onder de Linde Hegelsom: Projectplan realisatie natuurlijk speel- en leerplein. Straks:

2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding voor de aanleg natuurlijk speel- en leerplein Wat is een natuurlijk speel- en leerplein? Stichting Schoolplein Kindcentrum Onder de Linde Inhoud en tijdsplanning Plan Hegelsom Kosten en dekkingsplan aanleg Natuurlijk Speel- en Leerplein Onderhoud en beheer

3 2. Inleiding Het dorp Hegelsom timmert aan de weg. Niet alleen met initiatieven als de Pimp ow Ei manifestatie begin dit jaar, maar ook op andere fronten willen we het dorp nu en in de toekomst levendig en leefbaar houden. Met de realisatie van een natuurlijk speel- en leerplein bij basisschool Onder de Linde willen we een gesignaleerd knelpunt oplossen en tevens iets veiligs, unieks, uitdagends en nieuws toevoegen aan Hegelsom, maar ook voor de gemeente Horst aan de Maas. 3. Aanleiding voor de aanleg natuurlijk speel- en leerplein Vanuit verschillende invalshoeken is er behoefte aan de realisatie van een natuurlijk speel- en leerplein: Alle speelruimte die de laatste jaren in Hegelsom is aangelegd, is geconcentreerd in het nieuwe gedeelte van het dorp. In het oude gedeelte is, behalve het schoolplein, geen ruimte voor de jeugd om buiten schooltijd lekker en uitdagend vrij te spelen. Daarnaast is het schoolplein sterk verouderd en biedt het weinig uitdaging tot spel. Basisschool Onder de Linde is 1 juni 2011 omgevormd tot een kindcentrum. Het kindcentrum bestaat uit de basisschool, het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. De basisschool heeft 180 leerlingen verdeeld over 7 groepen: 2 groepen 1-2, 1 groep 3, 1 groep 4-5, 1 groep 5-6, 1 groep 6-7 en 1 groep 8. Tijdens de voorbereiding, voor het tot stand komen van het kindcentrum, kwam ook het schoolplein ter sprake. Er is in september 2011 een hekwerk rondom het schoolplein geplaatst, dat noodzakelijk was met betrekking tot de veiligheid van de kinderen jonger dan 4 jaar. Daarnaast is de afspraak gemaakt in de toekomst aan de slag te gaan met een gezamenlijke herinrichting van het plein. Over het schoolplein zijn afgelopen jaren verschillende klachten ingediend door ouders m.b.t. de veiligheid op het plein (losliggende of scheefliggende stoeptegels) en pestgedrag tijdens het buitenspelen. Op landelijk, maar ook internationaal pedagogisch gebied is de visie ten aanzien van buiten spelen en de aankleding van schoolspeelpleinen de afgelopen jaren flink gewijzigd. Niet langer is de speelplaats een ruimte voor enkel het doorbrengen van de pauzes voor kinderen. Op basis van deze veranderingen in visie is door Nina van Enckevort, groepsleerkracht 1-2 aan de basisschool Hegelsom, in het kader van de opleiding Master SEN Specialist Jonge Kind, een onderzoek uitgevoerd naar de inrichting van de schoolspeelplaats als speel- en leerplein. Naast een literatuurstudie en het bezoeken van diverse schoolpleinen, maakte ook een intensief traject met leerkrachten, ouders en kinderen uit Hegelsom deel uit van dit onderzoek. De resultaten van de inbreng van ouders, leerkrachten en kinderen zijn verwerkt in het plan om te komen tot een natuurlijk speel- en leerplein. 3

4 4. Wat is een natuurlijk speel- en leerplein? Veel schoolpleinen lijken op elkaar: grijze trottoirtegels, misschien een enkele boom met hier en daar wat groen. Zo ook in Hegelsom, zie de foto op de kaft van het projectplan. Maar lokt een dergelijk, grijs plein uit tot spel? Visies op inrichting van speelruimte, maar ook het onderzoek in Hegelsom zelf geeft aan dat er behoefte is aan wat anders. Pedagogisch onderzoek laat zien dat het buitenspel voor kinderen een duidelijke meerwaarde heeft. Ze hebben er meer bewegingsvrijheid, mogen meer geluid maken en kunnen meer exploreren en experimenteren. Belangrijk is dat een speelplaats de voorwaarden biedt om aan deze behoefte van kinderen te voldoen. Een goede speelplaats vraagt om differentiatiemogelijkheden. Dit is te realiseren door een speelruimte te verdelen in verschillende zones met ieder hun eigen karakter, te weten rust, natuurbeleving, creativiteit en sport en spel. Een natuurlijk speel- en leerterrein onderscheidt zich van andere pleinen door de inrichting met natuurlijke materialen, heel veel variatie en veel levende dingen. Het plein moet de mogelijkheid bieden dat veel verschillende dieren zich vestigen en veel planten waarvan kinderen mogen plukken, Er zijn veel dingen nodig die vragen ontlokken bij kinderen. Er is veel variatie in hoogte, begroeiingen en ruimtes die uitdagen tot gevarieerd spel. Beplanting is dus een zeer belangrijk en essentieel onderdeel van het plein. Naast een ingericht speelplein met toestellen zit de meerwaarde van een natuurlijk speelterrein, behalve de beplanting, in het feit dat er veel losse en natuurlijke materialen zijn. Hierbij moet gedacht worden aan: water en zand, houtblokken, takken, stenen en bouwmaterialen, zoals kratten, planken, dekens, e.d. Deze losse onderdelen stimuleren kinderen tot combineren en overleg met elkaar. Geen wachtende rijen bij een toestel. Het natuurlijk speel- en leerplein wordt niet alleen gebruikt als uitdagende speelruimte tijdens de pauzes op school, maar is door de natuurlijke inrichting ook een leerrijke omgeving tijdens de lessen. 5. Stichting Schoolplein Kindcentrum Onder de Linde De ontwikkelde visie over de inrichting van schoolpleinen, de resultaten uit het gehouden onderzoek onder ouders, leerkrachten en kinderen en de ervaringen/effecten van natuurlijke speel- en leerpleinen elders hebben de doorslag gegeven om ook in Hegelsom met dit plan aan de slag te gaan. In de voorbereidende fase is er contact gelegd met: o de gemeente Horst aan de Maas o de Dorpsraad o Jong Nederland o Citaverde 4

5 Er is een werkgroep geformeerd die zich heeft bezig gehouden met het ontwerp, financiën, activiteiten voor de kinderen, communicatie, draagvlak creëren en de aanleg. Veel ouders en dorpsbewoners hebben aangegeven mee te willen werken aan het plein. De Dorpsraad heeft toegezegd dat er geld gereserveerd is voor de plannen. De grond van het speelterrein is eigendom van stichting Dynamiek Scholengroep. Doordat het plein in het centrum van het dorp ligt en gebruikt wordt door meerdere mensen/geledingen, zijn er openbaarheidsafspraken gemaakt met de gemeente en de Dorpsraad. Dit houdt in dat het plein, wanneer het kindcentrum gesloten is, toegankelijk is voor kinderen/jeugd en alle andere dorpsbewoners. Omdat het dus een openbaar speelplein betreft, is gekozen om een aparte organisatie in het leven te roepen die het plan verder gestalte gaat geven. Daarom is in juni 2012 de Stichting Schoolplein Kindcentrum Onder de Linde Hegelsom opgericht met als doel: a. Het realiseren en onderhouden van een natuurlijk speelleerplein voor Kindcentrum Onder de Linde Hegelsom, waar openbaarheidsafspraken op van toepassing zijn b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 6. Inhoud en tijdsplanning Plan Hegelsom De bedoeling is om medio 2013 een natuurlijk speel- en leerplein in Hegelsom gerealiseerd te hebben. Het plein zal gebruikt worden door de leerlingen van de basisschool en de kinderen die de dagopvang en de peuterspeelzaal bezoeken variërend in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Op het schoolplein ligt ook de gymzaal. Deze wordt gebruikt door de basisschool, Citaverde en diverse verenigingen. Wanneer het kindcentrum gesloten is, wordt het plein gebruikt als vrije speelruimte voor kinderen/jongeren uit het dorp, Jong Nederland, gymzaalgebruikers en buurtbewoners. Gerald Willems, eigenaar van het Toon Kortooms Park (http://www.toonkortoomspark.nl/home) is gevraagd het ontwerp te maken voor het natuurlijk speel- en leerplein Hegelsom. Het voorlopige ontwerp is besproken met de werkgroep, ouders en leerkrachten van het kindcentrum, met de dorpsraad en de gemeente. Het definitieve ontwerp kunt u vinden op de kaft van dit projectplan. aar aanleiding van de informatieavond voor ouders heeft een ouder spontaan het eerste sponsorbedrag geregeld bij de Ronde Tafel Venray-Horst voor de aanschaf van een klimwand. De betrokkenheid, draagvlak en het enthousiasme in Hegelsom is dus groot. Gezien de veiligheid van het speelterrein toch de allerhoogste prioriteit heeft, is de uitvoering van het plan gesplitst in 2 verschillende fases. Het draineren van de ondergrond kan niet langer uitgesteld worden. Dit vooral met de herfst-/winterperiode die weer in aantocht is. Daarom dat in de 1 e fase dit najaar 5

6 de houtsnippers verwijderd zullen worden, het grondniveau aangevuld zal worden tot bestratingsniveau en de ondergrond onder de toestellen vervangen zal worden door kunstgras. De kosten hiervoor worden betaald en/of uitgevoerd door de gemeente Horst aan de Maas. Op zondag 26 augustus wordt de campagne voor de 2 e fase feestelijk ingeluid. Dit willen we doen door de klimmuur, gesponsord door de Ronde Tafel te openen. Deze opening wordt tevens het startmoment voor het inzamelen van geld om de 2 e fase te kunnen bekostigen om deze in het voorjaar van 2013 te kunnen realiseren. 7. Kosten en dekkingsplan aanleg Natuurlijk Speel- en Leerplein Op basis van het ontwerp van Gerald Willems is aan Groen Voorzieningsbedrijf Jos Kanters gevraagd om een kostprijs uit te brengen voor de uitvoering van het ontwerp. De kosten hiervoor (zie bijlage 1) worden begroot op ,97. Bespreking van dit plan met gemeente, dorpsraad en dorpsbewoners hebben er toe geleid dat we aan de slag zijn gegaan met het ontwerp van Gerard Willems, maar ervoor kiezen grote delen van het plan in eigen beheer te gaan uitvoeren en met lokale/regionale ondernemers. De inschatting is dat we het plan hierdoor aanzienlijk goedkoper kunnen uitvoeren en kunnen rekenen op sponsor bijdragen in natura (materialen/onderdelen/gereedschap) en inzet in tijd/deskundigheid. Aangezien we niet weten wat we bij de uitvoering allemaal gaan tegenkomen en onder het schoolplein een aantal leidingen lopen, willen we toch een post onvoorziene kosten meenemen in de begroting. In bijlage 1 treft u de begroting zoals we die nu hebben opgesteld voor het totale plan. Hoewel we zeker kunnen rekenen op medewerking en inzet vanuit diverse kanten, zal dat echter nooit helemaal dekkend kunnen zijn om alles te kunnen doen. Voor de uitvoering van fase 2 is de raming van een tekort van 50% dat we middels een beroep op het Maashorst Fonds van de Rabobank en landelijke fondsen willen dekken. 8. Onderhoud en beheer De gemeente Horst aan de Maas heeft het voorstel gedaan om een beheerscontract af te sluiten met de Stichting Schoolplein Kindcentrum Onder de Linde Hegelsom voor het reguliere onderhoud van het terrein. Dit betekent dat we als stichting zelf zorg gaan dragen voor het dagelijks beheer en regulier onderhoud. Daar staat vanuit de gemeente jaarlijkse financiële bijdrage tegenover. Op dit moment zijn we met de gemeente hierover nog in overleg. Ook willen we binnen Hegelsom bekijken op welke manier we hier dan een onderhoudsploeg voor kunnen formeren. Daarnaast is er contact gelegd met het Citaverde college. Zij staan er positief tegenover om stagiaires gedeeltes van het onderhoud te laten doen (en mee te laten werken bij de aanleg). 6

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Hoe gemeenten en maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte en publiek toegankelijke gebouwen omgaan met aansprakelijkheid December 2013 1 2 Voorwoord Ont-regel die

Nadere informatie

hoe dit boek te gebruiken? inleiding

hoe dit boek te gebruiken? inleiding hoe dit boek te gebruiken? inleiding Brood op school hoe dit boek te gebruiken? Brood op school gaat over diverse vormen van tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf). Het is een werkboek met drie verschillende

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN DE MIX AAN PLANNEN, PROJECTEN & IDEEËN BID BOOK DUURZAAM DORP IN OVERIJSSEL

OP WEG NAAR EEN DE MIX AAN PLANNEN, PROJECTEN & IDEEËN BID BOOK DUURZAAM DORP IN OVERIJSSEL OP WEG NAAR EEN 2050 DE MIX AAN PLANNEN, PROJECTEN & IDEEËN BID BOOK DUURZAAM DORP IN OVERIJSSEL INITIATIEFGROEP DUURZAAM HOONHORST 2050, 1 JUNI 2010 DOELSTELLING DOCUMENT: Dit document is het bid book

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN

PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN D E S I G N & V I S U A L I S A T I O N PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN versie 06-05-2013 Voorwoord

Nadere informatie

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008 Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom 1 November 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wonen en woonklimaat 6 2.1 Woningbouw 7 2.2 Bouwen in eigen beheer 8 2.3 Wonen en

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie