1 - Stichting Durf Jij?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 - Stichting Durf Jij?"

Transcriptie

1 1 - Stichting Durf Jij?

2 Inhoud INLEIDING DOEL VAN DE STICHTING: MISSIE VRIJWILLIGERS SAMENWERKING STICHTING DURF JIJ? EN SCHOLEN BINNEN GEMEENTE GEMERT-BAKEL FONDSWERVING NETWERKEN BESTUURSACTIVITEITEN WEBSITE PUBLICITEIT PLANNEN VOOR IN 2012 ARBEIDSPARTICIPATIE SDJ- KAART PROJECTKAART 1 KERST-IN PROJECTKAART 2 PAASMIDDAG PROJECTKAART 3 BENEFIET CONCERT 2011 PROJECTKAART 4 OPKNAPPEN KINDERKAMER 2011 PROJECTKAART 5 OPKNAPPEN TUIN 2011 PROJECTKAART 6 KINDERFEESTJE KALENDER 2012 EXPLOITATIE RESULTATENREKENING STICHTING DURF JIJ? Stichting Durf Jij? Pagina 2

3 Colofon Jaarverslag 2014 is een uitgave van Stichting Durf Jij? Datum : Februari 2015 Auteurs : Marijke Garib (Durf Jij?) Stichting Durf Jij? Telefoon : Website : Kvknr : Fiscaalnr. : reknr.rabobank : NL58Rabo De activiteiten van Stichting Durf Jij? worden (mede) mogelijk gemaakt door vele sponsors en vrijwilligers Stichting Durf Jij? 2015 Overname van artikelen is toegestaan, mits voorzien van bronvermelding Stichting Durf Jij? Pagina 3

4 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de stichting Durf jij? De stichting is in het najaar van 2007 opgericht omdat de oprichtster, iets extra s wil organiseren voor mensen met een krappe beurs. Hulp en ondersteuning bieden aan diegenen die deze het hardste nodig hebben: dat is de belangrijkste taak van hulporganisaties net als STICHTING DURF JIJ?. Dit klinkt eenvoudig, maar is het allerminst. Een van de grootste uitdagingen waar hulporganisaties tegenwoordig voor staan, is het daadwerkelijk bereiken van de doelgroep. Voor wie? De Stichting Durf jij? is er voor: Mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen en daardoor echt de eindjes aan elkaar moeten knopen. Mensen die iedere maand blij zijn als alle vaste lasten betaald zijn. Mensen die nooit iets extra s kunnen doen en daardoor in een sociaal isolement dreigen te geraken. Mensen (voornamelijk ouderen) die alleen thuis zitten of eenzaam voelen. Voor die mensen wil de Stichting Durf jij? iets betekenen. Kansen creëren voor kinderen blijft bij elk activiteit een hot item Wij bestaan nu dus inmiddels 8 jaar en hebben een mooie groei doorgemaakt, wij werken nog steeds door verbindingen te maken, dus door andere organisaties en burgers te betrekken in onze activiteiten vergroten wij onze draagvlak. Ook zien wij dat er een groei ontstaan is van ZZP-ers en werkende die moeilijk of niet rondkomen. Wij zijn gericht op de minima en eenzame ouderen. Onze stichting verscheidend zich van andere organisaties omdat wij gericht zijn op het activeren en terugzetten in eigen kracht mede door het herkennen en ontwikkelen van talenten van de doelgroep. Wij geloven in wat wij doen en hopen dat vele mensen hiervan kunnen genieten. De stichting is gestart met de organisatie van een kerstdiner in Inmiddels zijn er verschillend activiteiten in gang gezet en worden er nieuwe plannen gemaakt. Durf Jij wordt steeds meer gevraagd om aan activiteiten van anderen een bijdrage te leveren. Al deze initiatieven zijn niet mogelijk zonder een (toenemend) aantal vrijwilligers en sponsors. Dit jaarverslag is opgesteld om al deze groepen te informeren wat stichting Durf jij? in 2014 heeft weten waar te maken. Binnenkort verschijnt ook het bedrijfsplan van de stichting voor Dit plan biedt de mogelijkheid keuzes te maken om als vrijwilliger of sponsor een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de stichting. Marijke Garib, Voorzitster Februari Stichting Durf Jij? Pagina 4

5 Doel van de stichting: Het besteden van aandacht aan kinderen en volwassenen/ouderen die te maken hebben met armoede en sociale uitsluiting in het kader van armoedebestrijding, met als doel hen te helpen en te ondersteunen/empoweren, te activeren zodat hun eigenwaarde wordt bevorderd en vergroot en dat ze hun eigenregie weer in handen hebben. Missie Het herontdekken van je eigen kunnen en krachten. Je eigenwaarde opkrikken en dat kinderen op een volwaardige manier mee kunnen doen aan de maatschappij. Wij kunnen geen problemen oplossen maar wel helpen tot bepaalde inzichten te komen en om bepaalde visies bij te stellen. Wij kunnen de mensen op de brug helpen (zie logo), maar de uiteindelijke stap over de onderbreking zullen ze zelf moeten nemen. Activeren en sterker maken van de leden uit de doelgroep, het ontdekken en inzetten van je talenten. Vrijwilligers De Stichting Durf Jij? is altijd op zoek naar mensen die graag iets voor een ander willen doen en zich belangeloos in willen zetten om sociale minima te ondersteunen. Vrijwilligers kunnen bij stichting Durf jij? verschillende rollen vervullen: Bruggenbouwer: Fungeer als maatje voor een persoon of gezin om eens rustig te praten, te ondersteunen met zakelijke/ financiële zaken of dingen te helpen organiseren binnen het budget van het gezin; Organisator: Voor het organiseren van bijvoorbeeld de jaarlijks terugkerende kerst-in; Klussen: Biedt je aan voor het opknappen van kinderkamers of voor kleine reparaties die mensen zelf niet kunnen uitvoeren; Bestuur: De stichting heeft mensen nodig die de stichting mee willen besturen door o.a. richting geven aan het beleid, de financiën bij te houden en sponsoren te werven; Met vrijwilligers wordt een vrijwilligerscontract gesloten. In 2014 heeft Stichting Durf Jij? een beroep gedaan op 15 vrijwilligers en diverse stagiaires voor maatschappelijke stages. Sponsor/vrienden van de stichting. Hebt u weinig tijd maar wilt u toch iets doen. De stichting is voor het uitvoeren van al haar activiteiten ook op zoek naar sponsoren. Soorten sponsoring bijv.: door geld, goederen, activiteiten en materialen te doneren, of het aanbieden van kortingen en/of inzetten van eigen personeel. Ook dat zien wij als sponsoring. Vriend zijn van stichting Durf Jij? betekent voor U: uw (bedrijf-) naam wordt dan, indien u dat wenst op de site vermeld. Wilt u uw (bedrijf-) logo geplaatst hebben op onze website met daar aan gekoppeld een link naar uw eigen website? Ook dat kan, dit is GRATIS voor hen die lid zijn en/of worden ven onze vrienden kring. De rest van het jaar bent u van harte welkom bij onze activiteiten. De doelgroep doet gratis mee met onze activiteiten en kan meedingen met lotingen en kortingen bij ondernemers en bedrijven. Voor ons betekent dit: een bijdrage in de onkosten die wij maken, om de minima middels de activiteiten te activeren en terug te zetten in hun krachten en dat kinderen op een volwaardige manier deel kunnen nemen aan de maatschappij. Wat moet ik doen om vriend of vriendin te worden van de stichting Durf Jij? Dit kan door uit het onderstaande te kiezen: Gouden lid: u maakt minimaal 100,- p.j. over op onze rekening. Zilveren lid: u maakt minimaal 50,- p.j. over op onze rekening. Bronzen lid: u maakt minimaal 25,- p.j. over op onze rekening. Doelgroep : u maakt minimaal 15,- p.j. over op onze rekening. Stichting Durf Jij? Pagina 5

6 Samenwerking stichting Durf Jij? en scholen binnen gemeente Helmond, Laarbeek en Gemert-Bakel. In het kader van Competentie Gericht Onderwijs werken wij met opdrachten uit de praktijk, zowel maatschappelijk gericht als beroepsgericht. De Stichting Durf Jij? heeft contact gezocht met diverse scholen met de vraag of studenten mee kunnen helpen bij activiteiten die de Stichting Durf jij organiseert. Daarnaast zijn een aantal basisscholen benaderd om te kunnen voorzien van versieringen gemaakt door leerlingen voor bijvoorbeeld de Kerst-in. Naar aanleiding hiervan is er een maatschappelijke stage naar voren gekomen waarbij de stagiaires zijn ingezet op het organiseren van een kinderfeest. Naar aanleiding van de ervaringen en de komende evaluatie wordt er gekeken hoe eventuele stagiaires in de toekomst ingezet kunnen worden. De stagiaires zullen elkaar begeleiden. Fondswerving Om de activiteiten van de stichting mogelijk te maken is Durf jij? afhankelijk van een groot aantal financiële sponsors. Deze worden per activiteit benaderd, maar de stichting zoekt ook mogelijkheden om een financiële middelen te verkrijgen die als startkapitaal kunnen worden ingezet. Daarnaast heeft de stichting middelen nodig om de vaste uitgaven, reguliere exploitatie te financieren. Netwerken De stichting staat niet alleen in de wereld. Verschillende organisaties richten zich (deels) op de zelfde groepen als Durf jij? Contacten met anderen is ook noodzakelijk om inhoudelijk op de hoogte te blijven. Stichting Durf jij? neemt daarom deel aan verschillende netwerken: Zet Tilburg EVA Peelnetwerken Vrijwilligerscentrale Impuls Gemeenten, Helmond, Best, Oirschot, Laarbeek. JPP Gemert-Bakel Riet Sprengers Culinaire communicatie Ondernemers gemeente Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek. Armoedeplatform Helmond Rabobank Diverse scholen De Zorgboog Comp-it-out Centrum voor jeugd en gezin GGD-Zuidoost Brabant. Levgroep-MAS Dorpsraad Lieshout Opvoeders van nu Bestuursactiviteiten De bestuursleden werken volledig onbezoldigd en ontvangen ook geen vacatiegelden. Om de stichtingsdoelen te behalen voert het bestuur een aantal activiteiten uit: Planning, ontwikkelen en coördinatie van stichtingsactiviteiten Aansturen vrijwilligers / stagiairs Contact met vrijwilligers onderhouden Contact met het netwerk Deskundigheidsbevordering (o.a. de bestuursleden) Fondswerving Onderhouden sponsorcontacten Stichting Durf Jij? Pagina 6

7 Website In 2012 is er een nieuwe website ontwikkeld Deze is beter van opzet dan de oude maar moet nog wel verder worden ontwikkeld worden. Hiervoor hebben wij vrijwilligers nodig. Heelhaas is het voor ons erg moeilijk om hiervoor een vrijwilliger te vinden. Tijdens de Beursvloer Helmond zijn wij een samenwerking aangegaan met Comp-it-out. Wij bieden hun cliënten (met een autisme achtergrond) een werkplek/daginvulling en in ruil hiervoor zullen zij onze website bijhouden. In 2015 word dit gerealiseerd. Publiciteit Om (de activiteiten van) de stichting meer bekend te maken bij de gemeenschap heeft de stichting in 2014 deelgenomen aan een aantal beurzen en markten. (o.a. sociale markt in Best.). In 2014 hebben wij media aandacht gehad van lokale bladen/kranten en het landelijke blad van de EVA groep Het Ed en radio. Daarnaast is de stichting regelmatig met haar activiteiten te horen geweest op de lokale radio. Voor het jaarmarkt, gastlessen en de kerst-in zijn er als promotie T-shirts ontwikkeld. Website T-shirts Stichting Durf Jij? Pagina 7

8 Plannen voor in 2015 De stichting wil haar activiteiten in 2015 uit gaan breiden. Wat we precies van plan zijn wordt in het te verschijnen bedrijfsplan beschreven. Hier volstaan we met een opsomming: 1. Kerstdiner 2. paas activiteit 3. Gastlessen onderwijs 4. Aankleden kinderkamers 5. Door jongeren voor jongeren (kinderbestuur) 6. Congres (2015) 7. Voedsel/kledingbank/zelfregie centrum (nieuw) 8. Durf jij je geld zien groeien? 9. Contact leggen met meerdere opleidingen 10. Riet Sprengers Culinaire communicatie 11. Sterk door Werk (zelfregie centrum) Stichting Durf Jij? Pagina 8

9 Dromen Voor de nabije toekomst heeft de stichting een aantal dromen om te verwezenlijken. Twee worden hier toegelicht. Arbeidsparticipatie/Zelfregiecentrum De stichting streeft er naar dat mensen met een smalle beurs door deel te nemen aan de activiteiten van de stichting hun talenten leren ontdekken. Dat wil zeggen dat we bij het uitvoeren van de activiteiten daar waar mogelijk een beroep doen op de deelnemers zelf. Deelnemers krijgen niet altijd alles op een presenteerblaadje aangereikt. Het plezier en enthousiasme dat hierdoor wordt opgeroepen, wil de stichting proberen om te zetten in hernieuwde inzet van de deelnemers bij de (andere) activiteiten van de stichting. Als deelnemers geïnspireerd worden en actief worden voor een andere organisatie wordt dat natuurlijk ook gewaardeerd. Zo wil Stichting Durf Jij? de maatschappelijke participatie bevorderen. In de toekomst beoogt de stichting samen te gaan werken met de Vrouwenbond. Deze organisatie heeft een cursus die mensen/vrouwen leert hun talenten te ontdekken. Stichting Durf jij? wil met deze inzet een bijdrage leveren om het gat tussen baanloosheid en arbeidsmarkt te verkleinen. Daarnaast wil de Stichting Durf Jij? de doelgroep activeren door een koppeling te vormen tussen vraag en aanbod. Binnen de doelgroep zit heel veel capaciteit en kennis waar anderen in de doelgroep behoeften aan hebben. De stichting Durf Jij? wil dit in kaart brengen en het aanbod en de behoeften aan elkaar koppelen. Waardoor de mensen binnen de doelgroep geactiveerd worden om elkaar te ondersteunen en hun capaciteiten verder te ontwikkelen. Dit kan natuurlijk zowel binnen als buiten de doelgroep gebeuren. Door elkaar te helpen zal er meer sociale acceptatie zijn en komt men uit het sociale isolement. Daarnaast heeft dit een positief effect op de sociale controle. Voor het werk wat geleverd word krijgt men een vergoeding van 3,- per uur. SDJ-kaart In het verleden is de Stichting Durf Jij? bezig geweest met de SDJ-kaart. Door gebrek aan mankracht en gelden heeft de stichting dit geparkeerd. In 2015 wordt dit weer opgepakt. Het is voor de stichting van belang om zo direct mogelijk met de doelgroep in contact te komen. Een groot deel hiervan is (nog) anoniem. Een mogelijkheid voor het leggen van het contact is de ontwikkeling van een Stichting durf Jij? kaart (SDJ-kaart). Deze kaart biedt de bezitter de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke prijzen bepaalde goederen en diensten te kopen. Dergelijke kaarten zijn natuurlijk al in omloop (sommige gemeenten, vakbeweging). Congres kinderen en armoede Al enkele jaren werken wij (Joep, David, Puck, Yoran) als vrijwilligers bij STICHTING DURF JIJ? Ook hebben we bij de stichting stage gelopen en in 2013 de Mas- Lev- gozer award gewonnen. Na dit award zijn we met 3 andere studenten aan een filmproject begonnen genaamd: we are all in this together, waarin wij armoede vanuit verschillende hoeken laten zien. Naar aanleiding van deze film is David Garib samen met 2 Joep en Puck door Glenn van Lierop van de GGD- Zuidoost Brabant uitgenodigd om deel te nemen aan een conferentie over kinderen, armoede en gezondheid. Tijdens de bovenstaande conferentie heeft David vol interesse naar de presentatie van onderwijspsycholoog Marom Ayoubi geluisterd. Hij is hierdoor zeer geïnspireerd geraakt. Zijn enthousiasme zorgde ervoor dat anderen ook geïnteresseerd raakte. Zo ontstond het idee om een congres in 2015 te organiseren en wel op 17 Oktober (dag van de armoede). Dit congres word georganiseerd door kinderen voor organisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen, overheid etc. om een stukje bewustwording te creëren over: 1. wat gebeurt er in de hersenontwikkeling van een (jong) kind die in armoede en stress leeft. 2. hoe ervaren deze kinderen dit. Stichting Durf Jij? Pagina 9

10 Activiteiten van stichting Durf jij? in 2014 Stichting Durf jij? heeft de ambitie om door het jaar heen verschillende activiteiten te ontwikkelen. De gerealiseerde activiteiten zijn hierna in projectkaarten kort en bondig beschreven. De uitvoering van de activiteiten worden projectmatig ontwikkeld en uitgevoerd. Per activiteit wordt separaat een projectplan gemaakt en de bijpassende begroting opgesteld. Hiervoor worden afzonderlijk sponsors en/of subsidie gezocht. Dit kan via een financiële bijdrage of in natura. Afhankelijk van het type activiteit. Stichting Durf Jij? Pagina 10

11 Projectkaart 1 kerst-in Aanleiding Status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en Activiteiten Aantal uren inzet vrijwilligers / stagiaires Looptijd Onbezorgd gezellig samen zijn en verbindingen maken. activiteit vindt voor de 8e keer plaats Genieten, contacten leggen, interactief bezig zijn Minderbedeelden eenzame ouderen Mensen zijn zeer dankbaar en tevreden naar huis gegaan. Kinderen die met lachende giecheltjes en sprankelende oogjes naar huis gingen. Elk gezin heeft een kerstpakket meegekregen. Voor de volwassenen was er een quiz en de kinderen hebben ook een kerstpakket meegekregen. Koor Best gemuts heeft opgetreden en ook was dorpsraad Lieshout en omroep contact aanwezig. 30 uren pp ± 6 maanden Samenwerkingspartner(s) Stagiaires diverse scholen, Hutten Catering (het boshuys), Voedselbank Best, Albertheijn, C1000 Bakel, CFS Bakel, Gemeente Best/Oirschot,Dorpsraad Lieshout, Gemeente Helmond, ED, Omroep Contact, Rabobank Peel Noord, Sportskoen Bakel, Helmondsport. Coördinator Wilma Fransen Begroting Naam inkomend uitgaand Kas 700,- Rabobank 800,- Donaties bedrijven 795,- Donatie ideële inst. 1625,- Deelname 80,- Subsidies 500,- Loterij 180,- Reiskosten 145,- Reiskosten vrijwilligers 235,- Huur locatie 50,- Begeleiding stagiaires 175,- Pr, flyers, bilboard 45,- Diversen 100,- Verzekering 174,27 Kerstdiner/catering 1700,- Vervoer 825,- Totaal 4500,- 3629,27 Verschil +870, ,73 Hang de sleutel van je hart niet te hoog. Stichting Durf Jij? Pagina 11

12 Projectkaart 2 Paasmiddag Geef mensen geld en ze maken ruzie, Aanleiding Status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en Activiteiten Inzet in uren vrijwilligers Looptijd Samenwerkingspartner(s) Naar aanleiding van een actieonderzoek van de Fontys Hogeschool opleiding CMV is naar voren gekomen dat er behoeften was aan een uitwisseling met een soort gelijke stichting om van elkaar te leren. Tijdens de paas middag heeft deze uitwisseling plaats gevonden. Deze activiteit heeft voor de 7e keer plaats gevonden op maandag 25 april 2014 Voorkomen van (wederzijdse uitsluiting) uitsluiting, terugtrek gedrag. Verbeteren van de Nederlandse taalbeheersing en kennis van Nederlandse gedragsvaardigheden onder allochtonen en autochtonen met een sociaal- economische achterstand. Doelgroep middels activiteiten aan de stichting binden. Het doel van de uitwisseling was dat de andere stichting kon zien hoe de stichting Durf Jij? haar activiteiten organiseert. In de toekomst zal een soortgelijke uitwisseling plaats vinden richting België. Minderbedeelden en eenzame ouderen. Binding onderling maar ook met de andere stichting Verf/knutselspullen, eieren en chocolade eieren, broodjes, ingrediënten soep, snoepzakjes, kleding hazenjacht, pak vos, schmink. schminken, knutselen, soep klaarmaken en opeten. Pannenkoeken voor de kinderen. 20 uur VMBO zorg en welzijn 3 maanden AH in Baarle Nassau,, De Vlinder, Handelsonderneming De Weert, Cultureelcentrum, C1000 Bakel Marijke Garib Coördinator in bestuur Begroting Naam inkomend uitgaand Kas Aanmelding Lid 20,- Gea Bakel 250,- Reiskosten doelgroep 20,- Bus Twintours 250,- Reiskosten vrijwilligers 235,- Eten en drinken Gesponsord AH Begeleiding stagiaires 120,- Pr, flyers, 25,- Diversen 100,- Presentje 100,- Anonieme tekort 630,- ondervangen. Versiering 50,- Totaal 900,- 900,- Verschil 000,- 000,- Je kunt voor geld de mooiste hond kopen, maar niet het kwispelen van zijn staart Stichting Durf Jij? Pagina 12

13 Projectkaart 3 Filmproject we are all in this together 2014 Aanleiding Status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en Activiteiten Aantal uren inzet vrijwilligers Looptijd Naar aanleiding van verschillende de verhalen en visies over armoede die wij gehoord hebben tijdens gastlessen. Zette dit ons aan het nadenken. Wat is armoede? Wat zou het toch mooi zijn om mensen hierover na te laten denken, door een groepje jongeren die wel een boots aan zelfvertrouwen kunnen gebruiken. Deze activiteit vindt voor de 1e keer plaats Iets in beweging zetten, mensen bewust aan het nadenken zetten over armoede. Wie bepaald wat armoede is? Ieder heeft zijn eigen idee over armoede. Armoede vanuit verschillende invalshoeken laten zien. Jongeren hier bij betrekken. Jongeren die wel een boots aan zelfvertrouwen kan gebruiken. Iedereen Mensen laten nadenken van wat eigenlijk armoede is. Iedereen heeft daar een mening over. Een discussie opgang brengen middels het in beeld brengen van armoede vanuit verschillende doelgroepen/bril. Jongeren die vanuit de maatschappelijke stage zijn blijven hangen en wel wat meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken. Door deze jongeren te betrekken bij het maken van het film die verspreid zal worden trots laten zijn op zich zelf. Jongeren verder dan hun eigen belevingswereld laten kijken. Acties ondernemen 100 uur 4 maanden Samenwerkingspartner(s) Jan van Brabant college, Omroep Brabant, Vereniging Bus, Provincie Noord-Brabant, Lev-groep. Coördinator in bestuur Marijke Garib Begroting Naam inkomend uitgaand Kas Reiskosten vrijwilligers 275,- Eten drinken, Presentje 300,- Acteurs. Filmploeg/omroep-br 6000,- Donatie Vereniging Bus 6000,- Pr, flyers, 100,- Diversen 100,- Totaal 6068, ,28 Verschil -68,28 68,28 Geef mensen geld en ze maken ruzie, geef ze een droom en ze werken samen Stichting Durf Jij? Pagina 13

14 Projectkaart 4 Opknappen kinderkamer 2014 Aanleiding Status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en Activiteiten Aantal uren inzet vrijwilligers Looptijd Samenwerkingspartner(s) Kinderen een eigen en veilig plekje bieden In 2014 zijn er 3 kinderkamers opgeknapt Kinderen een eigen, veilige plekje creëren om zich terug te trekken of gewoon te zijn en heerlijk te slapen Kinderen tot 12 jaar 3 kinderkamers opgeknapt Meubels kinderkamer, behang, verf, tapijt beddengoed, gordijnen. 45 uur Hele jaar door Praxis, kwantum, Fixet Bakel Coördinator in bestuur Liesbeth Vrijwilliger Begroting Naam inkomend uitgaand Kas 000 Interieur 200 Diversen 100 Te kort anoniem 300 ondervangen Totaal Verschil Een droom is wat mensen drijft Stichting Durf Jij? Pagina 14

15 Projectkaart 5 Old skool fancy fair 2014 Aanleiding Status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en Activiteiten Aantal uren inzet vrijwilligers Looptijd Samenwerkingspartner(s) Deelnemers zitten vaak in een neerwaartse spiraal hiermee kunnen ze hun eigen plekje terug vinden. In 2014 zijn 3 tuintjes opgeknapt Deelnemers helpen hun eigen verzorgde plekje te geven. Iedereen 3 tuin opgeknapt Planten, mest, buxus, plantenbakken 30 uur Hele jaar door Geen Coördinator in bestuur Marijke Garib Begroting Naam inkomend uitgaand Kas Diverse artikelen 220,- Totaal 220,- 220,- Verschil -220,- -220,- Maak van elk moment een monument Stichting Durf Jij? Pagina 15

16 Projectkaart 6 Kinderfeestje Geef mensen geld en ze maken ruzie, Aanleiding Status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en Activiteiten Aantal uren inzet vrijwilligers Looptijd Samenwerkingspartner(s) Kinderen binnen de doelgroep hebben vaak geen mogelijkheden/middelen om hun verjaardag te vieren. In 2011 zijn 2 kinderfeestjes gevierd Kinderen een onvergetelijke dag bezorgen Kinderen tot 13 jaar 2 kinderfeestjes Naast zwemfeestjes worden er ook Pizza bakken georganiseerd. Net wat het kind wil binnen de mogelijkheden van de stichting 10 Hele jaar door Jan van Brabantcollege Coördinator in bestuur Marijke Garib Begroting Naam Inkomend uitgaand Kas 30,- Diversen 130,- Totaal 30,- 130,- Verschil -100,- -100,- Ontroerd zijn is ademhalen met je hart. Stichting Durf Jij? Pagina 16

17 Kalender 2014 Door het jaar heen heeft Stichting Durf jij? verschillende activiteiten georganiseerd waaraan mensen hebben deelgenomen. In het bijgaand overzicht ziet u wat er is gerealiseerd. Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Activiteit Kinderfeest Slaapkamer opgeknapt Paas middag / Helmond actief Tuin opgeknapt Slaapkamer opgeknapt/tuin Old skool fancy fair/sociale markt Best Kerst pakketten, Kerstdiner Verander de lijn onder aan je gezicht lach. Je gezicht is de spiegel van je hart. Stichting Durf Jij? Pagina 17

18 Exploitatie resultatenrekening Stichting Durf jij? Er is een resultatenrekening opgesteld om inzicht te geven wat de stichting heeft aan uitgaven en inkomsten om in 2011 als organisatie te kunnen functioneren. Voor de verschillende activiteiten die worden opgezet en uitgevoerd stelt de stichting telkens een aparte begroting op. Inkomsten 2013 Uitgaven 2014 Donatie derden 700,- Kvk 22,50 Telefoonkosten Anoniem ±700,- Vergoeding telefoonkosten ±2000,- Paas middag 000,- Paas middag 900,- Kerst In 800,- Kerst in 3000,- Fancy fair 220,- 178,87 Verzekering 253,67 42,50 Website onderhoud ±42,50 Pr ±1000,- Representatie anoniem 200,- Representatie ±200,- Deskundigheidbevordering 300,- Deskundigheidsbevordering ±300,- Vergaderkosten ±200,- Administratiekosten ±500,- Reiskosten anoniem ±1000,- Reiskosten ±1000,- Presentje vrijwilligers ±300,- Presentje vrijwilligers ±300,- Anoniem Knutsel spullen anoniem ±200,- Knutsel spullen ±200,- Tuin-doelgroep 300,- Kinderfeestje 230,- Kinderfeestje 300,- Opknappen tuin 500,- Opknappen tuin 500,- Kinderkamers 1000,- kinderkamers 800,- saldo 6151,37 Saldo 12038,67 totaal Totaal Stichting Durf Jij? ontvangt geen subsidie van de gemeenten waar de stichting actief is. Voor de exploitatie zijn wij dus geheel afhankelijk van fondswerving, giften en donaties. Als de inkomsten voor de exploitatie de uitgaven (structureel) overstijgen worden deze inkomsten ingezet als eigen bijdrage vanuit de stichting voor het realiseren van de activiteiten. Met dien verstande dat gestreefd wordt naar een minimaal eigen vermogen van 3% van de exploitatiekosten. Dit eigen vermogen dient als buffer voor perioden dat de inkomsten beneden de verwachtingen blijven. Geef mensen geld en ze maken ruzie Geef ze een droom en ze werken samen. Stichting Durf Jij? Pagina 18

19 Samenstelling bestuur Het bestuur van de stichting Durf jij? als volgt samengesteld: Per 2013 Per 1 januari 2014 Voorzitter Marijke Garib Marijke Garib Secretaris Hanny Koolen vacature Penningmeester Cees Stal Erik Pluym Bestuurslid vacature Donny vd Wildenberg bestuurslid Vacature vacature Jeugdbestuur Sinds 2014 hebben we een jeugdbestuur die zich gaat richten op de jeugd/jongeren Voorzitter David Garib Bestuurslid Puck Helsper Secretaris Nina Saman Bestuurslid Joep Hegeman Bestuurslid Yoran Garib Humor is een goede schokbreker, als je botst in het leven. Stichting Durf Jij? Pagina 19

Jaarverslag 2009 Stichting Durf Jij?

Jaarverslag 2009 Stichting Durf Jij? Jaarverslag 2009 Stichting Durf Jij? mag ik een klein minuutje van je tijd als die maar niet berekend wordt in centen of euro's want die heb ik niet mag ik een minuutje van je tijd om te vragen wat ik

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017 Stichting Asian Kidz Support Penningkruid 20, 5721 RL ASTEN e-mail: info@asiankidzsupport.nl website: www.asiankidzsupport.nl IBAN: NL33INGB0005195037 Inhoudsopgave 1. Stichting Asian Kidz Support... 2

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GIG HAARLEMMERMEER 2014

JAARVERSLAG STICHTING GIG HAARLEMMERMEER 2014 JAARVERSLAG STICHTING GIG HAARLEMMERMEER 2014 Stichting GIG Haarlemmermeer Anne Franklaan 30 2135 HA Hoofddorp INHOUDSOPGAVE 1. Profiel van stichting GIG Haarlemmermeer p. 3 2. Werkzaamheden en activiteitenkalender

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan Stichting Lach voor een Dag Beleidsplan Inleiding De Stichting Lach voor een Dag werd op 9 juli 2013 opgericht. De aanleiding hiervoor was de wens om structuur en uitbreiding te geven aan bestaande, incidentele

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015

Beleidsplan 2013-2015 Stichting: Stichting Cultuurfilms Drenthe Makkum 42, 9411TK Beilen KvK nummer: 52407896 RISN nummer: 850430975 Beleidsplan 2013-2015 Versie: 1.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE.

Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE. Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG 2014 IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE. 1 Naam: Stichting Serve the City Haarlem Statutair adres: Professor Kouwerstraat 50 2035 CD Haarlem

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting De Klaprozen

Beleidsplan Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Beleidsplan Stichting De Klaprozen 2013-2016 Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Februari 2013 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

- Mensen met een beperking hebben vaak nog een beperking, ze worden niet begrepen-

- Mensen met een beperking hebben vaak nog een beperking, ze worden niet begrepen- Stichting Kameleon Thomeerstraat 44 5961JS Horst a/d Maas info@stichtingkameleon.org www.stichtingkameleon.org k.v.k. nr. 60864117 Banknr. NL60RABO0184881072 Jaarverslag 2014 - Mensen met een beperking

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie... 1 Doelstelling:... 2 Visie:... 2 Missie:... 2 Samenstelling bestuur:... 2 Activiteiten... 3 Doneren... 3 Vrijwilliger worden... 3 Projecten steunen...

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012

Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012 Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012 Voorwoord. Het kalenderjaar 2012 was voor de Tilburgse Voedselbank een bewogen jaar. We ervaren meer waardering voor ons werk. Dit is voor ons hartverwarmend.

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie...1 Doelstelling:...2 Visie:...2 Missie:...2 Samenstelling bestuur:...2 Activiteiten...3 Doneren...3 Vrijwilliger worden...3 Projecten steunen...3 Collecteren...3

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2015

Activiteitenverslag 2015 Activiteitenverslag 2015 1 Organiseren feest Apeldoorn 2015 In 2015 is voor het eerst een Schoorsteengelukfeest georganiseerd in de stad Apeldoorn. Het plan was om 75 kinderen van 0-10 jaar te laten deelnemen.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag in moeilijke tijden en alternatieven Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag Inhoud Sponsoring (bedrijven) Fondswerving (particulieren) Subsidies (overheden) Ontwikkelingen Overheden Consumenten Sponsoren Houden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf:

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: 1 Inleiding Een jaar waarin weer veel is veranderd en aangepakt. Sinds 25 mei 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Present Zuidoost Friesland. Reden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Financiële informatie

Financiële informatie Financiële informatie Toezicht op de handelswijze Het volledige bestuur is verantwoordelijk voor de controle op de uitgevoerde projecten en acties. Jaarlijks controleren onafhankelijke personen de kas

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014

Beleidsplan 2011-2014 Beleidsplan 2011-2014 Stichting Impuls Foundation Amsterdam, 23 september 2011 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan 2011-2014 van de Stichting Impuls Foundation. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild.

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild. Voorwoord In dit verslag kijken wij terug op activiteiten en veranderingen die in onze voedselbank hebben plaats gevonden. Het jaar 2016 was voor ons een bijzonder jaar vanwege het vijfjarige bestaan van

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG HUSRAADBANK

JAARVERSLAG HUSRAADBANK JAARVERSLAG HUSRAADBANK 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huisvesting 3. Doelstelling 4. Werkwijze 5. Aanbod 6. Website 7. Transport 8. Financiën 9. Vrijwilligers 10. Partners 11. Aantallen 12. Bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020

Beleidsplan 2015-2020 Beleidsplan 2015-2020 Versie 1.1 beleidsplan 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 Adopteer een gezin... 3 Schuldhulpverlening... 3 Studiebeurs... 4 Woonopvang... 4 Fondswerving... 5 Kleinschaligheid... 5 Onderzoek...

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve

Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve Beleidsplan 2016 Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Molenhoeve Dreef 15 2959 BH Streefkerk RSIN 8562.40.771 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Jaarverslag 2014 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer: 851408060 Banknummer: NL80 RBRB 0850 0184 20 Redactie en

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

- Mensen met een beperking hebben vaak nog een beperking, ze worden niet begrepen- Jaarverslag 2016

- Mensen met een beperking hebben vaak nog een beperking, ze worden niet begrepen- Jaarverslag 2016 Stichting Kameleon Rooth 10 5993 PD Maasbree info@stichtingkameleon.org www.stichtingkameleon.org k.v.k. nr. 60864117 Banknr. NL60RABO0184881072 - Mensen met een beperking hebben vaak nog een beperking,

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld

Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Pagina 2 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Inleiding Doel en doelstelling Organisatie Financiën, administratie en donaties

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016

Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016 Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016 Stichting Lotje www.stichtinglotje.nl info@stichinglotje.nl 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lotje. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Stichting Schooling for Life www.schoolingforlife.net KVK 54762081 1

Stichting Schooling for Life www.schoolingforlife.net KVK 54762081 1 Stichting Schooling for Life Jaarverslag 2013 Oktober 2014 Stichting Schooling for Life www.schoolingforlife.net KVK 54762081 1 Achtergrond Schooling for Life is gebaseerd op het Master onderzoek van de

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Iets betekenen voor een ander? Word vrijwilliger bij Promens Care! Promens Care

Vrijwilligerswerk. Iets betekenen voor een ander? Word vrijwilliger bij Promens Care! Promens Care Vrijwilligerswerk Iets betekenen voor een ander? Word vrijwilliger bij Promens Care! Promens Care Harry houdt van biljarten. Elke dinsdagmiddag is hij te vinden in het Inloophuis in Emmen. Hij geniet er

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg RG, Marknesse Opgericht december Marknesse, 01 januari

Jaarverslag Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg RG, Marknesse Opgericht december Marknesse, 01 januari Jaarverslag 2016 Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg 15 8316RG, Marknesse Opgericht december 2013 Marknesse, 01 januari 2017 1 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Inleiding 3 01. Algemeen 3 02. Donateurs

Nadere informatie

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Datum: 31-december-2013 Versie: 1.1. Inhoudsopgave Missie... 3 De doelstelling en het actuele beleid... 3 De werkzaamheden... 3 Fondsen werving... 4 Vermogen beheer...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 STICHTING VRIENDEN VAN HET RIEMKEHUIS Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De oprichting van de Stichting vrienden van Het Riemkehuis. 3. Doelstelling 4. Besteding en doelen van

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING WHEELS4FREEDOM

BELEIDSPLAN STICHTING WHEELS4FREEDOM BELEIDSPLAN STICHTING WHEELS4FREEDOM 2015-2020 15-09-2015 Stichting Wheels4Freedom Mambo 48 2152 SV Nieuw Vennep info@wheels4freedom.nl / www.wheels4freedom.nl KvK nummer : 63889722 RSIN : 855441951 IBAN

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2012 Dankzij mooie donaties is het ons als bestuur gelukt groen licht te geven om de stap naar een eigen inzamel-

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Sponsorplan TurnGroep Noord

Sponsorplan TurnGroep Noord Sponsorplan Sponsorplan TurnGroep Noord Noord-Nederland heeft topturnsters op trots op te zijn! TurnGroep Noord is een nieuwe vereniging die zich ten doel heeft gesteld om kwalitatief hoogstaand turnen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1 Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING 2016 Rosmalen, 26 april 2017 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Verslag over 2016 4 Balans per 31 december 2016 6 Resultatenrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Vrienden van. John Ton Ria

Vrienden van. John Ton Ria Vrienden van Voorwoord De creatieve workshop van zooi tot mooi is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een zelfregulerend systeem. Hierdoor kwamen wij, als actieve bezoekers, op het idee om een stichting

Nadere informatie