1 - Stichting Durf Jij?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 - Stichting Durf Jij?"

Transcriptie

1 1 - Stichting Durf Jij?

2 Inhoud INLEIDING DOEL VAN DE STICHTING: MISSIE VRIJWILLIGERS SAMENWERKING STICHTING DURF JIJ? EN SCHOLEN BINNEN GEMEENTE GEMERT-BAKEL FONDSWERVING NETWERKEN BESTUURSACTIVITEITEN WEBSITE PUBLICITEIT PLANNEN VOOR IN 2012 ARBEIDSPARTICIPATIE SDJ- KAART PROJECTKAART 1 KERST-IN PROJECTKAART 2 PAASMIDDAG PROJECTKAART 3 BENEFIET CONCERT 2011 PROJECTKAART 4 OPKNAPPEN KINDERKAMER 2011 PROJECTKAART 5 OPKNAPPEN TUIN 2011 PROJECTKAART 6 KINDERFEESTJE KALENDER 2012 EXPLOITATIE RESULTATENREKENING STICHTING DURF JIJ? Stichting Durf Jij? Pagina 2

3 Colofon Jaarverslag 2014 is een uitgave van Stichting Durf Jij? Datum : Februari 2015 Auteurs : Marijke Garib (Durf Jij?) Stichting Durf Jij? Telefoon : Website : Kvknr : Fiscaalnr. : reknr.rabobank : NL58Rabo De activiteiten van Stichting Durf Jij? worden (mede) mogelijk gemaakt door vele sponsors en vrijwilligers Stichting Durf Jij? 2015 Overname van artikelen is toegestaan, mits voorzien van bronvermelding Stichting Durf Jij? Pagina 3

4 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de stichting Durf jij? De stichting is in het najaar van 2007 opgericht omdat de oprichtster, iets extra s wil organiseren voor mensen met een krappe beurs. Hulp en ondersteuning bieden aan diegenen die deze het hardste nodig hebben: dat is de belangrijkste taak van hulporganisaties net als STICHTING DURF JIJ?. Dit klinkt eenvoudig, maar is het allerminst. Een van de grootste uitdagingen waar hulporganisaties tegenwoordig voor staan, is het daadwerkelijk bereiken van de doelgroep. Voor wie? De Stichting Durf jij? is er voor: Mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen en daardoor echt de eindjes aan elkaar moeten knopen. Mensen die iedere maand blij zijn als alle vaste lasten betaald zijn. Mensen die nooit iets extra s kunnen doen en daardoor in een sociaal isolement dreigen te geraken. Mensen (voornamelijk ouderen) die alleen thuis zitten of eenzaam voelen. Voor die mensen wil de Stichting Durf jij? iets betekenen. Kansen creëren voor kinderen blijft bij elk activiteit een hot item Wij bestaan nu dus inmiddels 8 jaar en hebben een mooie groei doorgemaakt, wij werken nog steeds door verbindingen te maken, dus door andere organisaties en burgers te betrekken in onze activiteiten vergroten wij onze draagvlak. Ook zien wij dat er een groei ontstaan is van ZZP-ers en werkende die moeilijk of niet rondkomen. Wij zijn gericht op de minima en eenzame ouderen. Onze stichting verscheidend zich van andere organisaties omdat wij gericht zijn op het activeren en terugzetten in eigen kracht mede door het herkennen en ontwikkelen van talenten van de doelgroep. Wij geloven in wat wij doen en hopen dat vele mensen hiervan kunnen genieten. De stichting is gestart met de organisatie van een kerstdiner in Inmiddels zijn er verschillend activiteiten in gang gezet en worden er nieuwe plannen gemaakt. Durf Jij wordt steeds meer gevraagd om aan activiteiten van anderen een bijdrage te leveren. Al deze initiatieven zijn niet mogelijk zonder een (toenemend) aantal vrijwilligers en sponsors. Dit jaarverslag is opgesteld om al deze groepen te informeren wat stichting Durf jij? in 2014 heeft weten waar te maken. Binnenkort verschijnt ook het bedrijfsplan van de stichting voor Dit plan biedt de mogelijkheid keuzes te maken om als vrijwilliger of sponsor een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de stichting. Marijke Garib, Voorzitster Februari Stichting Durf Jij? Pagina 4

5 Doel van de stichting: Het besteden van aandacht aan kinderen en volwassenen/ouderen die te maken hebben met armoede en sociale uitsluiting in het kader van armoedebestrijding, met als doel hen te helpen en te ondersteunen/empoweren, te activeren zodat hun eigenwaarde wordt bevorderd en vergroot en dat ze hun eigenregie weer in handen hebben. Missie Het herontdekken van je eigen kunnen en krachten. Je eigenwaarde opkrikken en dat kinderen op een volwaardige manier mee kunnen doen aan de maatschappij. Wij kunnen geen problemen oplossen maar wel helpen tot bepaalde inzichten te komen en om bepaalde visies bij te stellen. Wij kunnen de mensen op de brug helpen (zie logo), maar de uiteindelijke stap over de onderbreking zullen ze zelf moeten nemen. Activeren en sterker maken van de leden uit de doelgroep, het ontdekken en inzetten van je talenten. Vrijwilligers De Stichting Durf Jij? is altijd op zoek naar mensen die graag iets voor een ander willen doen en zich belangeloos in willen zetten om sociale minima te ondersteunen. Vrijwilligers kunnen bij stichting Durf jij? verschillende rollen vervullen: Bruggenbouwer: Fungeer als maatje voor een persoon of gezin om eens rustig te praten, te ondersteunen met zakelijke/ financiële zaken of dingen te helpen organiseren binnen het budget van het gezin; Organisator: Voor het organiseren van bijvoorbeeld de jaarlijks terugkerende kerst-in; Klussen: Biedt je aan voor het opknappen van kinderkamers of voor kleine reparaties die mensen zelf niet kunnen uitvoeren; Bestuur: De stichting heeft mensen nodig die de stichting mee willen besturen door o.a. richting geven aan het beleid, de financiën bij te houden en sponsoren te werven; Met vrijwilligers wordt een vrijwilligerscontract gesloten. In 2014 heeft Stichting Durf Jij? een beroep gedaan op 15 vrijwilligers en diverse stagiaires voor maatschappelijke stages. Sponsor/vrienden van de stichting. Hebt u weinig tijd maar wilt u toch iets doen. De stichting is voor het uitvoeren van al haar activiteiten ook op zoek naar sponsoren. Soorten sponsoring bijv.: door geld, goederen, activiteiten en materialen te doneren, of het aanbieden van kortingen en/of inzetten van eigen personeel. Ook dat zien wij als sponsoring. Vriend zijn van stichting Durf Jij? betekent voor U: uw (bedrijf-) naam wordt dan, indien u dat wenst op de site vermeld. Wilt u uw (bedrijf-) logo geplaatst hebben op onze website met daar aan gekoppeld een link naar uw eigen website? Ook dat kan, dit is GRATIS voor hen die lid zijn en/of worden ven onze vrienden kring. De rest van het jaar bent u van harte welkom bij onze activiteiten. De doelgroep doet gratis mee met onze activiteiten en kan meedingen met lotingen en kortingen bij ondernemers en bedrijven. Voor ons betekent dit: een bijdrage in de onkosten die wij maken, om de minima middels de activiteiten te activeren en terug te zetten in hun krachten en dat kinderen op een volwaardige manier deel kunnen nemen aan de maatschappij. Wat moet ik doen om vriend of vriendin te worden van de stichting Durf Jij? Dit kan door uit het onderstaande te kiezen: Gouden lid: u maakt minimaal 100,- p.j. over op onze rekening. Zilveren lid: u maakt minimaal 50,- p.j. over op onze rekening. Bronzen lid: u maakt minimaal 25,- p.j. over op onze rekening. Doelgroep : u maakt minimaal 15,- p.j. over op onze rekening. Stichting Durf Jij? Pagina 5

6 Samenwerking stichting Durf Jij? en scholen binnen gemeente Helmond, Laarbeek en Gemert-Bakel. In het kader van Competentie Gericht Onderwijs werken wij met opdrachten uit de praktijk, zowel maatschappelijk gericht als beroepsgericht. De Stichting Durf Jij? heeft contact gezocht met diverse scholen met de vraag of studenten mee kunnen helpen bij activiteiten die de Stichting Durf jij organiseert. Daarnaast zijn een aantal basisscholen benaderd om te kunnen voorzien van versieringen gemaakt door leerlingen voor bijvoorbeeld de Kerst-in. Naar aanleiding hiervan is er een maatschappelijke stage naar voren gekomen waarbij de stagiaires zijn ingezet op het organiseren van een kinderfeest. Naar aanleiding van de ervaringen en de komende evaluatie wordt er gekeken hoe eventuele stagiaires in de toekomst ingezet kunnen worden. De stagiaires zullen elkaar begeleiden. Fondswerving Om de activiteiten van de stichting mogelijk te maken is Durf jij? afhankelijk van een groot aantal financiële sponsors. Deze worden per activiteit benaderd, maar de stichting zoekt ook mogelijkheden om een financiële middelen te verkrijgen die als startkapitaal kunnen worden ingezet. Daarnaast heeft de stichting middelen nodig om de vaste uitgaven, reguliere exploitatie te financieren. Netwerken De stichting staat niet alleen in de wereld. Verschillende organisaties richten zich (deels) op de zelfde groepen als Durf jij? Contacten met anderen is ook noodzakelijk om inhoudelijk op de hoogte te blijven. Stichting Durf jij? neemt daarom deel aan verschillende netwerken: Zet Tilburg EVA Peelnetwerken Vrijwilligerscentrale Impuls Gemeenten, Helmond, Best, Oirschot, Laarbeek. JPP Gemert-Bakel Riet Sprengers Culinaire communicatie Ondernemers gemeente Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek. Armoedeplatform Helmond Rabobank Diverse scholen De Zorgboog Comp-it-out Centrum voor jeugd en gezin GGD-Zuidoost Brabant. Levgroep-MAS Dorpsraad Lieshout Opvoeders van nu Bestuursactiviteiten De bestuursleden werken volledig onbezoldigd en ontvangen ook geen vacatiegelden. Om de stichtingsdoelen te behalen voert het bestuur een aantal activiteiten uit: Planning, ontwikkelen en coördinatie van stichtingsactiviteiten Aansturen vrijwilligers / stagiairs Contact met vrijwilligers onderhouden Contact met het netwerk Deskundigheidsbevordering (o.a. de bestuursleden) Fondswerving Onderhouden sponsorcontacten Stichting Durf Jij? Pagina 6

7 Website In 2012 is er een nieuwe website ontwikkeld Deze is beter van opzet dan de oude maar moet nog wel verder worden ontwikkeld worden. Hiervoor hebben wij vrijwilligers nodig. Heelhaas is het voor ons erg moeilijk om hiervoor een vrijwilliger te vinden. Tijdens de Beursvloer Helmond zijn wij een samenwerking aangegaan met Comp-it-out. Wij bieden hun cliënten (met een autisme achtergrond) een werkplek/daginvulling en in ruil hiervoor zullen zij onze website bijhouden. In 2015 word dit gerealiseerd. Publiciteit Om (de activiteiten van) de stichting meer bekend te maken bij de gemeenschap heeft de stichting in 2014 deelgenomen aan een aantal beurzen en markten. (o.a. sociale markt in Best.). In 2014 hebben wij media aandacht gehad van lokale bladen/kranten en het landelijke blad van de EVA groep Het Ed en radio. Daarnaast is de stichting regelmatig met haar activiteiten te horen geweest op de lokale radio. Voor het jaarmarkt, gastlessen en de kerst-in zijn er als promotie T-shirts ontwikkeld. Website T-shirts Stichting Durf Jij? Pagina 7

8 Plannen voor in 2015 De stichting wil haar activiteiten in 2015 uit gaan breiden. Wat we precies van plan zijn wordt in het te verschijnen bedrijfsplan beschreven. Hier volstaan we met een opsomming: 1. Kerstdiner 2. paas activiteit 3. Gastlessen onderwijs 4. Aankleden kinderkamers 5. Door jongeren voor jongeren (kinderbestuur) 6. Congres (2015) 7. Voedsel/kledingbank/zelfregie centrum (nieuw) 8. Durf jij je geld zien groeien? 9. Contact leggen met meerdere opleidingen 10. Riet Sprengers Culinaire communicatie 11. Sterk door Werk (zelfregie centrum) Stichting Durf Jij? Pagina 8

9 Dromen Voor de nabije toekomst heeft de stichting een aantal dromen om te verwezenlijken. Twee worden hier toegelicht. Arbeidsparticipatie/Zelfregiecentrum De stichting streeft er naar dat mensen met een smalle beurs door deel te nemen aan de activiteiten van de stichting hun talenten leren ontdekken. Dat wil zeggen dat we bij het uitvoeren van de activiteiten daar waar mogelijk een beroep doen op de deelnemers zelf. Deelnemers krijgen niet altijd alles op een presenteerblaadje aangereikt. Het plezier en enthousiasme dat hierdoor wordt opgeroepen, wil de stichting proberen om te zetten in hernieuwde inzet van de deelnemers bij de (andere) activiteiten van de stichting. Als deelnemers geïnspireerd worden en actief worden voor een andere organisatie wordt dat natuurlijk ook gewaardeerd. Zo wil Stichting Durf Jij? de maatschappelijke participatie bevorderen. In de toekomst beoogt de stichting samen te gaan werken met de Vrouwenbond. Deze organisatie heeft een cursus die mensen/vrouwen leert hun talenten te ontdekken. Stichting Durf jij? wil met deze inzet een bijdrage leveren om het gat tussen baanloosheid en arbeidsmarkt te verkleinen. Daarnaast wil de Stichting Durf Jij? de doelgroep activeren door een koppeling te vormen tussen vraag en aanbod. Binnen de doelgroep zit heel veel capaciteit en kennis waar anderen in de doelgroep behoeften aan hebben. De stichting Durf Jij? wil dit in kaart brengen en het aanbod en de behoeften aan elkaar koppelen. Waardoor de mensen binnen de doelgroep geactiveerd worden om elkaar te ondersteunen en hun capaciteiten verder te ontwikkelen. Dit kan natuurlijk zowel binnen als buiten de doelgroep gebeuren. Door elkaar te helpen zal er meer sociale acceptatie zijn en komt men uit het sociale isolement. Daarnaast heeft dit een positief effect op de sociale controle. Voor het werk wat geleverd word krijgt men een vergoeding van 3,- per uur. SDJ-kaart In het verleden is de Stichting Durf Jij? bezig geweest met de SDJ-kaart. Door gebrek aan mankracht en gelden heeft de stichting dit geparkeerd. In 2015 wordt dit weer opgepakt. Het is voor de stichting van belang om zo direct mogelijk met de doelgroep in contact te komen. Een groot deel hiervan is (nog) anoniem. Een mogelijkheid voor het leggen van het contact is de ontwikkeling van een Stichting durf Jij? kaart (SDJ-kaart). Deze kaart biedt de bezitter de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke prijzen bepaalde goederen en diensten te kopen. Dergelijke kaarten zijn natuurlijk al in omloop (sommige gemeenten, vakbeweging). Congres kinderen en armoede Al enkele jaren werken wij (Joep, David, Puck, Yoran) als vrijwilligers bij STICHTING DURF JIJ? Ook hebben we bij de stichting stage gelopen en in 2013 de Mas- Lev- gozer award gewonnen. Na dit award zijn we met 3 andere studenten aan een filmproject begonnen genaamd: we are all in this together, waarin wij armoede vanuit verschillende hoeken laten zien. Naar aanleiding van deze film is David Garib samen met 2 Joep en Puck door Glenn van Lierop van de GGD- Zuidoost Brabant uitgenodigd om deel te nemen aan een conferentie over kinderen, armoede en gezondheid. Tijdens de bovenstaande conferentie heeft David vol interesse naar de presentatie van onderwijspsycholoog Marom Ayoubi geluisterd. Hij is hierdoor zeer geïnspireerd geraakt. Zijn enthousiasme zorgde ervoor dat anderen ook geïnteresseerd raakte. Zo ontstond het idee om een congres in 2015 te organiseren en wel op 17 Oktober (dag van de armoede). Dit congres word georganiseerd door kinderen voor organisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen, overheid etc. om een stukje bewustwording te creëren over: 1. wat gebeurt er in de hersenontwikkeling van een (jong) kind die in armoede en stress leeft. 2. hoe ervaren deze kinderen dit. Stichting Durf Jij? Pagina 9

10 Activiteiten van stichting Durf jij? in 2014 Stichting Durf jij? heeft de ambitie om door het jaar heen verschillende activiteiten te ontwikkelen. De gerealiseerde activiteiten zijn hierna in projectkaarten kort en bondig beschreven. De uitvoering van de activiteiten worden projectmatig ontwikkeld en uitgevoerd. Per activiteit wordt separaat een projectplan gemaakt en de bijpassende begroting opgesteld. Hiervoor worden afzonderlijk sponsors en/of subsidie gezocht. Dit kan via een financiële bijdrage of in natura. Afhankelijk van het type activiteit. Stichting Durf Jij? Pagina 10

11 Projectkaart 1 kerst-in Aanleiding Status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en Activiteiten Aantal uren inzet vrijwilligers / stagiaires Looptijd Onbezorgd gezellig samen zijn en verbindingen maken. activiteit vindt voor de 8e keer plaats Genieten, contacten leggen, interactief bezig zijn Minderbedeelden eenzame ouderen Mensen zijn zeer dankbaar en tevreden naar huis gegaan. Kinderen die met lachende giecheltjes en sprankelende oogjes naar huis gingen. Elk gezin heeft een kerstpakket meegekregen. Voor de volwassenen was er een quiz en de kinderen hebben ook een kerstpakket meegekregen. Koor Best gemuts heeft opgetreden en ook was dorpsraad Lieshout en omroep contact aanwezig. 30 uren pp ± 6 maanden Samenwerkingspartner(s) Stagiaires diverse scholen, Hutten Catering (het boshuys), Voedselbank Best, Albertheijn, C1000 Bakel, CFS Bakel, Gemeente Best/Oirschot,Dorpsraad Lieshout, Gemeente Helmond, ED, Omroep Contact, Rabobank Peel Noord, Sportskoen Bakel, Helmondsport. Coördinator Wilma Fransen Begroting Naam inkomend uitgaand Kas 700,- Rabobank 800,- Donaties bedrijven 795,- Donatie ideële inst. 1625,- Deelname 80,- Subsidies 500,- Loterij 180,- Reiskosten 145,- Reiskosten vrijwilligers 235,- Huur locatie 50,- Begeleiding stagiaires 175,- Pr, flyers, bilboard 45,- Diversen 100,- Verzekering 174,27 Kerstdiner/catering 1700,- Vervoer 825,- Totaal 4500,- 3629,27 Verschil +870, ,73 Hang de sleutel van je hart niet te hoog. Stichting Durf Jij? Pagina 11

12 Projectkaart 2 Paasmiddag Geef mensen geld en ze maken ruzie, Aanleiding Status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en Activiteiten Inzet in uren vrijwilligers Looptijd Samenwerkingspartner(s) Naar aanleiding van een actieonderzoek van de Fontys Hogeschool opleiding CMV is naar voren gekomen dat er behoeften was aan een uitwisseling met een soort gelijke stichting om van elkaar te leren. Tijdens de paas middag heeft deze uitwisseling plaats gevonden. Deze activiteit heeft voor de 7e keer plaats gevonden op maandag 25 april 2014 Voorkomen van (wederzijdse uitsluiting) uitsluiting, terugtrek gedrag. Verbeteren van de Nederlandse taalbeheersing en kennis van Nederlandse gedragsvaardigheden onder allochtonen en autochtonen met een sociaal- economische achterstand. Doelgroep middels activiteiten aan de stichting binden. Het doel van de uitwisseling was dat de andere stichting kon zien hoe de stichting Durf Jij? haar activiteiten organiseert. In de toekomst zal een soortgelijke uitwisseling plaats vinden richting België. Minderbedeelden en eenzame ouderen. Binding onderling maar ook met de andere stichting Verf/knutselspullen, eieren en chocolade eieren, broodjes, ingrediënten soep, snoepzakjes, kleding hazenjacht, pak vos, schmink. schminken, knutselen, soep klaarmaken en opeten. Pannenkoeken voor de kinderen. 20 uur VMBO zorg en welzijn 3 maanden AH in Baarle Nassau,, De Vlinder, Handelsonderneming De Weert, Cultureelcentrum, C1000 Bakel Marijke Garib Coördinator in bestuur Begroting Naam inkomend uitgaand Kas Aanmelding Lid 20,- Gea Bakel 250,- Reiskosten doelgroep 20,- Bus Twintours 250,- Reiskosten vrijwilligers 235,- Eten en drinken Gesponsord AH Begeleiding stagiaires 120,- Pr, flyers, 25,- Diversen 100,- Presentje 100,- Anonieme tekort 630,- ondervangen. Versiering 50,- Totaal 900,- 900,- Verschil 000,- 000,- Je kunt voor geld de mooiste hond kopen, maar niet het kwispelen van zijn staart Stichting Durf Jij? Pagina 12

13 Projectkaart 3 Filmproject we are all in this together 2014 Aanleiding Status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en Activiteiten Aantal uren inzet vrijwilligers Looptijd Naar aanleiding van verschillende de verhalen en visies over armoede die wij gehoord hebben tijdens gastlessen. Zette dit ons aan het nadenken. Wat is armoede? Wat zou het toch mooi zijn om mensen hierover na te laten denken, door een groepje jongeren die wel een boots aan zelfvertrouwen kunnen gebruiken. Deze activiteit vindt voor de 1e keer plaats Iets in beweging zetten, mensen bewust aan het nadenken zetten over armoede. Wie bepaald wat armoede is? Ieder heeft zijn eigen idee over armoede. Armoede vanuit verschillende invalshoeken laten zien. Jongeren hier bij betrekken. Jongeren die wel een boots aan zelfvertrouwen kan gebruiken. Iedereen Mensen laten nadenken van wat eigenlijk armoede is. Iedereen heeft daar een mening over. Een discussie opgang brengen middels het in beeld brengen van armoede vanuit verschillende doelgroepen/bril. Jongeren die vanuit de maatschappelijke stage zijn blijven hangen en wel wat meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken. Door deze jongeren te betrekken bij het maken van het film die verspreid zal worden trots laten zijn op zich zelf. Jongeren verder dan hun eigen belevingswereld laten kijken. Acties ondernemen 100 uur 4 maanden Samenwerkingspartner(s) Jan van Brabant college, Omroep Brabant, Vereniging Bus, Provincie Noord-Brabant, Lev-groep. Coördinator in bestuur Marijke Garib Begroting Naam inkomend uitgaand Kas Reiskosten vrijwilligers 275,- Eten drinken, Presentje 300,- Acteurs. Filmploeg/omroep-br 6000,- Donatie Vereniging Bus 6000,- Pr, flyers, 100,- Diversen 100,- Totaal 6068, ,28 Verschil -68,28 68,28 Geef mensen geld en ze maken ruzie, geef ze een droom en ze werken samen Stichting Durf Jij? Pagina 13

14 Projectkaart 4 Opknappen kinderkamer 2014 Aanleiding Status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en Activiteiten Aantal uren inzet vrijwilligers Looptijd Samenwerkingspartner(s) Kinderen een eigen en veilig plekje bieden In 2014 zijn er 3 kinderkamers opgeknapt Kinderen een eigen, veilige plekje creëren om zich terug te trekken of gewoon te zijn en heerlijk te slapen Kinderen tot 12 jaar 3 kinderkamers opgeknapt Meubels kinderkamer, behang, verf, tapijt beddengoed, gordijnen. 45 uur Hele jaar door Praxis, kwantum, Fixet Bakel Coördinator in bestuur Liesbeth Vrijwilliger Begroting Naam inkomend uitgaand Kas 000 Interieur 200 Diversen 100 Te kort anoniem 300 ondervangen Totaal Verschil Een droom is wat mensen drijft Stichting Durf Jij? Pagina 14

15 Projectkaart 5 Old skool fancy fair 2014 Aanleiding Status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en Activiteiten Aantal uren inzet vrijwilligers Looptijd Samenwerkingspartner(s) Deelnemers zitten vaak in een neerwaartse spiraal hiermee kunnen ze hun eigen plekje terug vinden. In 2014 zijn 3 tuintjes opgeknapt Deelnemers helpen hun eigen verzorgde plekje te geven. Iedereen 3 tuin opgeknapt Planten, mest, buxus, plantenbakken 30 uur Hele jaar door Geen Coördinator in bestuur Marijke Garib Begroting Naam inkomend uitgaand Kas Diverse artikelen 220,- Totaal 220,- 220,- Verschil -220,- -220,- Maak van elk moment een monument Stichting Durf Jij? Pagina 15

16 Projectkaart 6 Kinderfeestje Geef mensen geld en ze maken ruzie, Aanleiding Status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en Activiteiten Aantal uren inzet vrijwilligers Looptijd Samenwerkingspartner(s) Kinderen binnen de doelgroep hebben vaak geen mogelijkheden/middelen om hun verjaardag te vieren. In 2011 zijn 2 kinderfeestjes gevierd Kinderen een onvergetelijke dag bezorgen Kinderen tot 13 jaar 2 kinderfeestjes Naast zwemfeestjes worden er ook Pizza bakken georganiseerd. Net wat het kind wil binnen de mogelijkheden van de stichting 10 Hele jaar door Jan van Brabantcollege Coördinator in bestuur Marijke Garib Begroting Naam Inkomend uitgaand Kas 30,- Diversen 130,- Totaal 30,- 130,- Verschil -100,- -100,- Ontroerd zijn is ademhalen met je hart. Stichting Durf Jij? Pagina 16

17 Kalender 2014 Door het jaar heen heeft Stichting Durf jij? verschillende activiteiten georganiseerd waaraan mensen hebben deelgenomen. In het bijgaand overzicht ziet u wat er is gerealiseerd. Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Activiteit Kinderfeest Slaapkamer opgeknapt Paas middag / Helmond actief Tuin opgeknapt Slaapkamer opgeknapt/tuin Old skool fancy fair/sociale markt Best Kerst pakketten, Kerstdiner Verander de lijn onder aan je gezicht lach. Je gezicht is de spiegel van je hart. Stichting Durf Jij? Pagina 17

18 Exploitatie resultatenrekening Stichting Durf jij? Er is een resultatenrekening opgesteld om inzicht te geven wat de stichting heeft aan uitgaven en inkomsten om in 2011 als organisatie te kunnen functioneren. Voor de verschillende activiteiten die worden opgezet en uitgevoerd stelt de stichting telkens een aparte begroting op. Inkomsten 2013 Uitgaven 2014 Donatie derden 700,- Kvk 22,50 Telefoonkosten Anoniem ±700,- Vergoeding telefoonkosten ±2000,- Paas middag 000,- Paas middag 900,- Kerst In 800,- Kerst in 3000,- Fancy fair 220,- 178,87 Verzekering 253,67 42,50 Website onderhoud ±42,50 Pr ±1000,- Representatie anoniem 200,- Representatie ±200,- Deskundigheidbevordering 300,- Deskundigheidsbevordering ±300,- Vergaderkosten ±200,- Administratiekosten ±500,- Reiskosten anoniem ±1000,- Reiskosten ±1000,- Presentje vrijwilligers ±300,- Presentje vrijwilligers ±300,- Anoniem Knutsel spullen anoniem ±200,- Knutsel spullen ±200,- Tuin-doelgroep 300,- Kinderfeestje 230,- Kinderfeestje 300,- Opknappen tuin 500,- Opknappen tuin 500,- Kinderkamers 1000,- kinderkamers 800,- saldo 6151,37 Saldo 12038,67 totaal Totaal Stichting Durf Jij? ontvangt geen subsidie van de gemeenten waar de stichting actief is. Voor de exploitatie zijn wij dus geheel afhankelijk van fondswerving, giften en donaties. Als de inkomsten voor de exploitatie de uitgaven (structureel) overstijgen worden deze inkomsten ingezet als eigen bijdrage vanuit de stichting voor het realiseren van de activiteiten. Met dien verstande dat gestreefd wordt naar een minimaal eigen vermogen van 3% van de exploitatiekosten. Dit eigen vermogen dient als buffer voor perioden dat de inkomsten beneden de verwachtingen blijven. Geef mensen geld en ze maken ruzie Geef ze een droom en ze werken samen. Stichting Durf Jij? Pagina 18

19 Samenstelling bestuur Het bestuur van de stichting Durf jij? als volgt samengesteld: Per 2013 Per 1 januari 2014 Voorzitter Marijke Garib Marijke Garib Secretaris Hanny Koolen vacature Penningmeester Cees Stal Erik Pluym Bestuurslid vacature Donny vd Wildenberg bestuurslid Vacature vacature Jeugdbestuur Sinds 2014 hebben we een jeugdbestuur die zich gaat richten op de jeugd/jongeren Voorzitter David Garib Bestuurslid Puck Helsper Secretaris Nina Saman Bestuurslid Joep Hegeman Bestuurslid Yoran Garib Humor is een goede schokbreker, als je botst in het leven. Stichting Durf Jij? Pagina 19

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord l u dit voorvoord leest In een jaarverslag leg je verantwoording af van de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben pl aat maar als ik dit boekwerkje lees dan is mijn indruk: wat hebben

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar!

VOORWOORD. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar! VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar! Het jaar begon met een verhuizing naar Hilversum. Het kantoor in Utrecht werd de afgelopen jaren

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie