Stichting Connectie Bolivia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Connectie Bolivia"

Transcriptie

1 Stichting Connectie Bolivia Jaarverslag 2013 Stichting Connectie Bolivia Derde Oosterparkstraat EA Amsterdam Januari 2014

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Stichting Connectie Bolivia Wie zijn wij Missie en visie Medewerkers 4 3. Aan het werk in Bolivia Het Project Kinderen Ouders Personeel en werkzaamheden Contact met andere ondersteunende organisaties 9 4. Het jaar Uitgevoerde acties en ontwikkelingen binnen Corazón Inquieto Behaalde resultaten in Bolivia Financieel jaaroverzicht Toekomstplannen Nederland Bolivia Muchas Gracias 14 Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

3 1. Voorwoord Wij presenteren vol trots het jaarverslag van 2013 van de stichting Connectie Bolivia. De stichting is midden in dit jaar overgenomen door drie nieuwe, jonge bestuursleden die zich vol enthousiasme inzetten om deze stichting op succesvolle manier draaiende te houden. Het nieuwe bestuur is gepassioneerd wat betreft het werk dat er in Bolivia wordt gedaan en zij zijn tevreden met de positieve resultaten. Het project loopt goed, kinderen zijn gelukkig en ouders tevreden. In dit jaarverslag kunt u meer lezen over wie wij zijn, wat we doen en de missie en visie van de stichting. Ook wordt beschreven welke doelen de stichting dit jaar heeft behaald en wordt er een vooruitblik voor de toekomst gepubliceerd. Ulla Wilms van Kersbergen Voorzitter Stichting Corazón Inquieto Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

4 2. Stichting Connectie Bolivia 2.1 Wie zijn wij Connectie Bolivia zet zich in voor het educatiecentrum Corazón Inquieto. Dit betekent letterlijk Onrustig Hart. Corazón Inquieto biedt opvang aan de kinderen van de marktkooplui in het onrustige hart van La Paz, de marktwijk Gran Poder. Normaliter werken de kinderen samen met hun ouders op de markt of spelen ze tussen het koopwaar. Vaak worden ze aan hun lot overgelaten in de drukke, gevaarlijke en vervuilde straten. De marktkooplui verdienen niet genoeg geld om reguliere kinderopvang te kunnen bekostigen, vandaar dat zij geneigd zijn hun kinderen in deze slechte omstandigheden mee te nemen. Corazon Inquieto maakt het mogelijk voor de ouders om met een kleine dagelijkse bijdrage een educatieve ruimte te bieden waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen. 2.2 Missie en visie Corazon Inquieto heeft als missie het opvangen van kinderen tussen de 2 en 12 jaar in de marktzone van La Paz, in Bolivia. Door middel van voorschoolse activiteiten en huiswerkbegeleiding (in groepen), bijdragen aan de cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling van het kind. Corazon Inquieto vindt het erg belangrijk dat een kind zich kind kan voelen en kind mag zijn. Een kind moet ruimte krijgen om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden. Een kind moet samen kunnen spelen met leeftijdsgenoten en gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen tot een gezond kind. Daarnaast is het belangrijk dat een kind de kans krijgt om zijn huiswerk te maken en schoolresultaten te verbeteren. Goed onderwijs draagt bij aan een betere toekomst voor het kind. Corazon Inquieto legt de focus op het samenzijn. De kinderen spelen, knutselen, dansen en zingen samen, ze eten en drinken samen en er wordt specifieke aandacht besteed aan de persoonlijke hygiene. De kinderen wordt geleerd om voor het eten en na het gebruik van het toilet hun handen te wassen. Daarnaast is het belangrijk om twee keer per dag tanden te poetsen. Corazon Inquieto geeft huiswerkbegeleiding aan schoolgaande kinderen. De kinderen hebben de mogelijkheid om onder begeleiding van een professional huiswerk te maken en bij vragen begeleiding te ontvangen. Op deze wijze dragen wij bij aan het verbeteren van de schoolresultaten en een betere toekomst voor het kind. 2.3 Medewerkers De werkzaamheden voor de stichting worden op vrijwillige basis uitgevoerd door de drie bestuursleden; Ulla Wilms van Kersbergen, Sanne van der Meer en Samantha Soekhoe. Deels worden de werkzaamheden uigevoerd vanuit Bolivia (Ulla) en deels vanuit Nederland (Sanne en Samantha). Daarnaast zijn er ter plaatse verschillende vrijwilligers die hun steentje bijdragen, zij Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

5 ondersteunen de werkzaambeden in het educatiecentrum. Sommige vrijwilligers voelen zich erg betrokken de stichting en willen zich blijvend inzetten. Bovendien wordt Connectie Bolivia ondersteund door verschillende stichtingen, organisaties en particulieren. Dankzij deze bijdragen kunnen de activiteiten van Corazón Inquieto mogelijk gemaakt worden. Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

6 3. Aan het werk in Bolivia 3.1 Het Project Bij het kinderdagverblijf Corazon Inquieto komen kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar en 6 t/m 12 jaar. Deze twee leeftijdsgroepen krijgen op verschillende manieren steun en opvang aangereikt. Las mañaneras (de ochtendgroep) s Ochtends ontvangen twee kinderleidsters ongeveer 25 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar, zowel meisjes als jongens. Voor deze kinderen is er een ontwikkelingsgericht programma opgezet, bestaande uit educatieve en recreatieve activiteiten. De kinderen leren zoal samen spelen, delen, sociale vaardigheden, motorische vaardigheden, letters en cijfers gebruiken, tekenen, schrijven etc. Naast deze activiteiten wordt er aandacht besteed aan hygiëne als handen wassen en tanden poetsen. Kortom wordt deze doelgroep voorbereid op het basisonderwijs en kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen het project. Los tardecitos (de middaggroep) s Middags ontvangt één kinderleidster ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar, zowel meisjes als jongens. Voor deze kinderen is een programma opgezet dat aansluit bij de basisschool waar zij s ochtends les krijgen. Over het algemeen ligt de focus bij Corazon Inquieto op huiswerkbegeleiding, maar er is ook tijd voor andere educatieve activiteiten zoals Engelse les, drama, theater, educatieve en recreatieve spelletjes. Corazon Inquieto focust zich op het toekomstbeeld van de kinderen en leert hen waarom school belangrijk is en is gericht op de ontwikkeling van zelfstandigheid. 3.2 Kinderen De kinderen van Corazon Inquieto komen dagelijks met veel plezier naar de opvang. Ze komen lachend binnen, vinden het leuk om hun vriendjes te zien en nemen soms andere kinderen mee die ook willen komen. De kinderen krijgen ontbijt en tussendoortjes om ervoor te zorgen dat het kind zich bewust wordt van het belang van een goed eetpatroon en een goede start van de dag. Bij het opvoeden van een kind is het belangrijk aandacht te besteden aan persoonlijke hygiëne, in een land als Bolivia is hier nog veel in te ontwikkelen, daarom neemt de kinderdagopvang dit stukje opvoeding onder de loep en leert de kinderen de basisprincipes van persoonlijke hygiëne. Het samen spelen, leren en werken, het samen delen en het leren van omgaan met regels en een vaste dagstructuur, bijvoorbeeld op tijd komen, bevordert de aansluiting op de basisschool. Het is belangrijk dat de kinderen die op de basisschool zitten het leuk vinden om naar school te gaan, goede cijfers behalen om vervroegde schoolverlating of schooluitval te voorkomen en verdere educatie mogelijk is. Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

7 Met de kinderen wordt niet alleen geleerd en gewerkt maar ook af en toe een feestje gevierd:carnaval, halloween. De kinderen kwamen voor het vieren van deze dag verkleed naar het project. De twee kinderleidsters organiseerde speciale activiteiten die aansloten bij deze feestdagen. Dia del Niño, oftewel, Dag van het Kind Op deze dag werden er speciale activiteiten georganiseerd en mochten de kinderen verkleed komen. De kinderen dansten en speelden samen en kregen wat lekkere versnaperingen. De ruimte was mooi versierd en de invulling van de dag stond in het teken van het kind. De verjaardag van Corazon Inquieto, 15 mei 2013 Dit jaar bestond het project Corazon Inquieto alweer 7 jaar. Er werd voor taart gezorgd en gezongen voor het project. De oudste kinderen, in de middag, kregen de gelegenheid iets speciaals over Corazon Inquieto te zeggen en hun dankbaarheid uit te spreken. Daarnaast werden er speciale activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan. Ook maakten de kinderen speciale tekeningen en lieten op deze manier blijken dat ze erg tevreden en blij zijn met deze mogelijkheid. Sinterklaas Omtrent deze data stonden de meeste activiteiten in het teken van Sinterklaas. Er werden tekeningen en knutselwerkjes gemaakt met als thema Sinterklaas en Zwarte Piet. De kinderen maakten hun eigen schoentje van papier en kregen daar een zakje met snoepgoed in. Kerst en vakantie Midden december sluit het project vier weken wegens de feestdagen en lage opkomst van de kinderen. De weken voorafgaand aan deze vakantie stonden de activiteiten in het teken van Kerst. Zo maakten zij verschillende kersttekeningen of kerstknutselwerkjes. 3.3 Ouders Als stichting vinden wij het belangrijk dat de ouders inzien dat het belangrijk is om te investeren in de toekomst van het kind. Daarbij hopen wij dat zij zich beseffen dat het nodig is dat hun kinderen plezier ervaren aan het naar school gaan. Wij willen ouders bewust laten worden dat kinderopvang in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar belangrijk is omdat de kinderen voorbereiding nodig hebben op het schoolgaande leven. Op de kinderopvang leren ze sociale vaardigheden en omgaan met regels en structuur. De ouders betalen voor een dagdeel opvang 1.50 bs per kind; wat overeenkomt met ongeveer 0.20 eurocent. Hiervan wordt het eten en drinken betaald dat de kinderen samen nuttigen op het kinderdagverblijf. Deze zeer laagdrempelige kleine bijdrage zorgt ervoor dat de ouders leren dat zij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van hun kinderen. Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

8 3.4 Personeel en werkzaamheden Op het project Corazón Inquieto krijgen de kinderen dagelijks begeleiding van twee opgeleide kinderleidsters, die met passie hun taken vervullen. Zij worden regelmatig ondersteund door vrijwilligers die interesse hebben in het project. Kinderleidster 1 Norma Basilia Cruz Gutierrez, 47 jaar. Norma werkt fulltime bij Corazon Inquieto en geeft de kinderen die in de middag komen de mogelijkheid huiswerkbegeleiding te benutten. Zij is de meest zelfstandige kinderleidster en neemt de leiding. Zij stelt samen met haar collega een activiteitenplan op, onder haar supervisie worden de verschillende activiteiten georganiseerd en in samenwerking met de andere kinderleidster uitgevoerd. Kinderleidster 2 Filomena Leonor Vila Cruz, 46 jaar. Filomena werkt parttime en begeleidt samen met Norma de ochtendgroep van het grote aantal kinderen en organiseert samen met Norma de verschillende activiteiten, via een activiteitenplan. Filomena werkt s middags bij een andere werkgever en daardoor kunnen wij dus niet meer kinderen de mogelijkheid geven om huiswerkbegeleiding te benutten. Ons ideaalbeeld is wel om haar in de toekomst voor een fulltime-baan aan te kunnen nemen en in te kunnen zetten in de middag en zo onze activiteiten kunnen uitbreiden. Samen vormen Norma en Filomena een perfect team, zij zijn goed op elkaar ingespeeld en weten precies wat ieders taken zijn. De kinderen voelen zich op hun gemak bij deze twee leidsters. Norma en Filomena hebben een opleiding genoten tot assistent kinderleidster. Omdat het de bedoeling is dat zij in de toekomst het project zelfstandig gaan leiden is het nodig om hen hierin op te leiden en te begeleiden. Norma en Filomena ontwikkelen zich graag en zijn gemotiveerd om meer te leren. De beide personeelsleden beschikken over veel zelfstandigheid en organiseren alle activiteiten die er met de kinderen worden gedaan onderling. Doordat zij op financieel en communicatief gebied ook verschillende taken zelfstandig uitvoeren, is het personeel weer een stapje dichterbij het zelfstandig leiden van het project. Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

9 3.5 Contact met andere ondersteunende organisaties Stichting Connectie Bolivia ontvangt financiële steun van een aantal andere stichtingen en organisaties. Hierdoor kan de kinderopvang mogelijk gemaakt worden. De eerste stichting waarmee wij samenwerken is stichting Waar Ontwikkeling Werkt. Voornamelijk financieren zij de stichting door verschillende ludieke acties te organiseren met een speciaal thema of doel. Op die manier krijgen wij doelgericht financiële steun, voor bijvoorbeeld leesboeken etc. De andere stichting waarmee wij samenwerken is stichting Weeshuis La Paz, deze stichting is over het algemeen betrokken bij een kindertehuis in het centrum van La Paz, dat eigendom is van de staat. Maandelijks ontvangen wij een vast bedrag waarmee zij ons voorzien in een groot deel van de vaste lasten. Met beide organisaties onderhoudt Stichting Connectie Bolivia op regelmatige basis persoonlijk contact. Deze stichtingen zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen en veranderingen wat betreft de financiële situatie van onze stichting. Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

10 4. Het jaar Uitgevoerde acties en ontwikkelingen binnen Corazón Inquieto Dit jaar hebben wij namens de stichting Waar Ontwikkeling Werkt een speciale donatie mogen ontvangen voor de aanschaf van kinderboeken. Dit dankzij de Nederlandse kinderboekenweek. Deze boeken worden door Norma en Filomena beheerd en de kinderen hebben er nog steeds veel plezier van. Daarnaast haalde Stichting Waar Ontwikkeling Werkt een bedrag op van 3500 door het organiseren van verschillende activiteiten. Dit bedrag wordt gebruikt als buffer voor de Stichting. Hartelijk dank hiervoor! Namens de stichting Weeshuis La Paz, ontvingen wij 3900 Met dit bedrag hebben wij grotendeels kunnen voorzien in onze maandelijkse vaste lasten. Muchas Gracias! Daarnaast is er door een particuliere betrokkene die in het bestuur en organisatie van een kinderkermis zat en sponsoractie op deze kermis georganiseerd. Dat heeft een bedrag opgeleverd van 200. Enorm bedankt daarvoor! 4.2 Behaalde resultaten in Bolivia Het jaar 2013 is positief verlopen. Dankzij de financiële bijdragen van onze donateurs heeft Corazon Inquieto het ook dit jaar weer mogelijk kunnen maken om de kinderen activiteiten aan te bieden binnen het educatiecentrum. Door de inzet van Norma en Filomena hebben de kleinste kinderen hebben veel geleerd en zijn zij goed voorbereid op de basisschool. De grotere schoolgaande kinderen hebben hun schoolresultaten aanzienlijk kunnen verbeteren en hebben hun dank regelmatig uitgesproken. Ouders hebben laten blijken dat zij onze diensten zeer op prijs stellen en hopen dat wij nog vele jaren kunnen steunen en helpen. Op basis van deze feedback kunnen wij stellen dat ook dit jaar het doel, de missie en visie van Corazón Inquieto behaald is en heeft bij gedragen aan de verbetering van de toekomst van deze kinderen. Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

11 4.3 Financieel jaaroverzicht Vaste Uitgaven Maandelijks Bolivianos Euros (koers 9,30: ) Huur pand ,65 Salaris Kinderleidster 1 (fulltime) 13273, ,29 Salaris Kinderleidster 2 (parttime) 6642,84 714,28 AFP+CNS (pensioenfonds en ziektekostenverzekering) ,13 Accountant ,20 Coordinatie Project Kantoorkosten ,77 Totale uitgaven 89738, ,32 Variabele kosten Bolivianos Euros (koers 9,30: ) Materiaal groepen 459,30 49,39 Materiaal onderhoud pand ,51 Elektriciteit ,20 Aanvraag en procedure omzetten van beheer stichting = ,59 Eindejaarsbonussen Totaal: , ,15 268,82 215,05 118,94 602,81 Kerstpakketten personeel 223,60 24,05 Kerstlunch personeel 80 8,60 Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

12 Sinterklaas 31 3,33 Opmaak en levering balans ,38 ING (trimestraal) Totaal 283,01 278,92 246,85 271, ,23 30,43 29,99 26,54 29,18 116,15 Totale uitgaven 11225, ,02 Totale uitgaven 2013 Bolivianos Euro s (koers 9,30: ) Totale Uitgaven 2013: , ,21 Saldo rekening ING Bolivianos Euro s (koers 9,30: ) Start 2013: 78463, ,92 Eind 2013: 65466, ,46 Verlies 12996, ,46 Inkomsten algemeen Bolivianos Euro s (koers 9,30: ) Rekening ING Giften Bolivia Totaal ,02 Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

13 5. Toekomstplannen 5.1 Nederland In 2014 willen wij ons in Nederland meer gaan richten op naamsbekendheid voor Stichting Connectie Bolivia. Daarnaast vinden wij het belangrijk om meer transparant naar buiten te treden en duidelijk te zijn over onze gang van zaken. Wij zijn bereid om verantwoording af te leggen naar betrokken partijen, indien zij dit nodig achten. Daarnaast is het van belang om in samenwerking met de verschillende betrokken partijen ons in te zetten voor het ophalen van meer sponsorgeld en het organiseren van activiteiten. Bovendien staat het werven van vrijwilligers en de interesse wekken van vrijwilligers op onze agenda en hopen wij ook in het jaar 2014 weer vrijwilligers of stagiaires te mogen ontvangen. 5.2 Bolivia In Bolivia willen wij graag dit jaar een aantal excursies voor de kinderen organiseren omtrent het 8-jarig bestaan van Corazon Inquieto. Ouders hebben veelal geen tijd noch het geld om de kinderen mee te nemen naar het zwembad, het park, de bioscoop etc. De kinderen kunnen extra genieten van dit soort uitjes. Wij als stichting Corazón Inquieto vinden het belangrijk dat deze kinderen ook de kans krijgen om van deze dingen te genieten. Wij hopen daarom ook in 2014 de kinderen de mogelijkheid te geven om een dagje plezier te maken. In 2014 gaat Stichting Connectie Bolivia in samenwerking met de 1% club en 99%Ride zich inzetten om Filomena en Norma Engelse lessen te laten volgen. Het idee is dat zij hun geleerde Engels les doorgeven aan de kinderen. Op deze manier willen wij het vooruitzicht voor de toekomst van de kinderen bevorderen en hen meer kansen en mogelijkheden bieden. Wij vinden het belangrijk om ons vaste personeel te belonen en onze dank te uiten voor het werk wat zij dagelijks verrichten op ons Project. Norma en Filomena komen zelf ook uit de lagere klasse van de bevolking en namens de vaste donaties en het werk wat wij hun aanbieden kunnen zij samen met hun gezin genieten van wat meer luxe en hun privéleven. Zonder Norma en Filomena kunnen wij als stichting de kinderopvang niet mogelijk maken voor de kinderen, dus is het belangrijk om door middel van het organiseren van een kerstlunch/-diner, een personeelsetentje voor de viering van het 8- jarig bestaan, het geven van een kerstpakket en een kerstbonus, te laten blijken dat wij Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

14 hun werk en inzet zeer waarderen. Deze uitgaven kunnen dankzij de verschillende donaties mogelijk worden gemaakt. Één van onze toekomstplannen op lange termijn is het uitbreiden van de kinderopvang. Dat houdt in, een grotere ruimte voor meer kinderen; het aannemen van meer vast (Bolivaans) personeel dat past binnen het huidige team, op deze manier kunnen wij meer kinderen de kans bieden om hun toekomstperspectief te vergroten en te verbeteren. Dit kunnen wij alleen waarmaken met de hulp van buitenaf. Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

15 6. Muchas Gracias Dit jaar kreeg Stichting Connectie Bolivia te maken met verschillende onvoorziene financiële kosten. Hierdoor leek het toekomstbeeld op uitbreiding van Corazon Inquieto te verdwijnen. Dankzij de vele verschillende betrokken partijen die ons blijvend en trouw steunen konden wij het dit jaar mogelijk maken en de kinderen tevreden stellen met een productieve opvang en begeleiding. Zonder deze steun zou Corazón Inquieto niet lang voortleven. In het bijzonder aan stichting Waar Ontwikkeling Werkt, die al jaren betrokken is bij ons kinderdagverblijf en Stichting Weeshuis La Paz, die sinds dit jaar trouwe steun heeft toegezegd voor de komende tijd. Dank jullie allen voor de financiële steun. Zonder de trouwe bijdragen van onze donaties van particulieren zouden wij het nooit mogelijk hebben kunnen maken om Corazón Inquieto in stand te houden en te laten functioneren. Dat is waarom wij hier onze grote dank uitspreken naar alle betrokkenen bij de steun aan stichting. Ook onze grootse dank aan de vrijwilligers die dit jaar de kinderen op leuke wijze hebben begeleidt en de nodige extra aandacht hebben gegeven. Onze speciale dank gaat uit naar Norma en Filomena. Zonder deze twee kinderleidsters is het niet mogelijk om de kinderen op te vangen noch begeleiding te geven. Zonder hen zou het kinderdagverblijf Corazón Inquieto niet functioneren noch bestaan. Lieve dames, ontzettend bedankt voor al het werk dat jullie verrichten op het project. Wij hopen dan ook dat we jullie nog vele jaren bij ons in dienst mogen hebben. Namens de kinderen en hun ouders, Norma en Filomena willen we iedereen die ons een warm hart toedraagt en steunt op welke gewenste manier dan ook, hartelijk danken! Muchos saludos, Ulla Wilms van Kersbergen Sanne van der Meer Samantha Soekhoe Stichting Bureau Connectie Bolivia Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Financieel gedrag van kinderen en jongeren Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financieel gedrag van kinderen en jongeren: Prestaties 6 1.1 Financieel

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs embargo tot 10 mei 2007 Leren doe je samen! Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule een praktisch werkboek voor het onderwijs Petra Moolenaar Voorwoord Leerlingen uit verschillende etnisch-culturele

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie