Stichting Connectie Bolivia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Connectie Bolivia"

Transcriptie

1 Stichting Connectie Bolivia Jaarverslag 2013 Stichting Connectie Bolivia Derde Oosterparkstraat EA Amsterdam Januari 2014

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Stichting Connectie Bolivia Wie zijn wij Missie en visie Medewerkers 4 3. Aan het werk in Bolivia Het Project Kinderen Ouders Personeel en werkzaamheden Contact met andere ondersteunende organisaties 9 4. Het jaar Uitgevoerde acties en ontwikkelingen binnen Corazón Inquieto Behaalde resultaten in Bolivia Financieel jaaroverzicht Toekomstplannen Nederland Bolivia Muchas Gracias 14 Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

3 1. Voorwoord Wij presenteren vol trots het jaarverslag van 2013 van de stichting Connectie Bolivia. De stichting is midden in dit jaar overgenomen door drie nieuwe, jonge bestuursleden die zich vol enthousiasme inzetten om deze stichting op succesvolle manier draaiende te houden. Het nieuwe bestuur is gepassioneerd wat betreft het werk dat er in Bolivia wordt gedaan en zij zijn tevreden met de positieve resultaten. Het project loopt goed, kinderen zijn gelukkig en ouders tevreden. In dit jaarverslag kunt u meer lezen over wie wij zijn, wat we doen en de missie en visie van de stichting. Ook wordt beschreven welke doelen de stichting dit jaar heeft behaald en wordt er een vooruitblik voor de toekomst gepubliceerd. Ulla Wilms van Kersbergen Voorzitter Stichting Corazón Inquieto Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

4 2. Stichting Connectie Bolivia 2.1 Wie zijn wij Connectie Bolivia zet zich in voor het educatiecentrum Corazón Inquieto. Dit betekent letterlijk Onrustig Hart. Corazón Inquieto biedt opvang aan de kinderen van de marktkooplui in het onrustige hart van La Paz, de marktwijk Gran Poder. Normaliter werken de kinderen samen met hun ouders op de markt of spelen ze tussen het koopwaar. Vaak worden ze aan hun lot overgelaten in de drukke, gevaarlijke en vervuilde straten. De marktkooplui verdienen niet genoeg geld om reguliere kinderopvang te kunnen bekostigen, vandaar dat zij geneigd zijn hun kinderen in deze slechte omstandigheden mee te nemen. Corazon Inquieto maakt het mogelijk voor de ouders om met een kleine dagelijkse bijdrage een educatieve ruimte te bieden waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen. 2.2 Missie en visie Corazon Inquieto heeft als missie het opvangen van kinderen tussen de 2 en 12 jaar in de marktzone van La Paz, in Bolivia. Door middel van voorschoolse activiteiten en huiswerkbegeleiding (in groepen), bijdragen aan de cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling van het kind. Corazon Inquieto vindt het erg belangrijk dat een kind zich kind kan voelen en kind mag zijn. Een kind moet ruimte krijgen om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden. Een kind moet samen kunnen spelen met leeftijdsgenoten en gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen tot een gezond kind. Daarnaast is het belangrijk dat een kind de kans krijgt om zijn huiswerk te maken en schoolresultaten te verbeteren. Goed onderwijs draagt bij aan een betere toekomst voor het kind. Corazon Inquieto legt de focus op het samenzijn. De kinderen spelen, knutselen, dansen en zingen samen, ze eten en drinken samen en er wordt specifieke aandacht besteed aan de persoonlijke hygiene. De kinderen wordt geleerd om voor het eten en na het gebruik van het toilet hun handen te wassen. Daarnaast is het belangrijk om twee keer per dag tanden te poetsen. Corazon Inquieto geeft huiswerkbegeleiding aan schoolgaande kinderen. De kinderen hebben de mogelijkheid om onder begeleiding van een professional huiswerk te maken en bij vragen begeleiding te ontvangen. Op deze wijze dragen wij bij aan het verbeteren van de schoolresultaten en een betere toekomst voor het kind. 2.3 Medewerkers De werkzaamheden voor de stichting worden op vrijwillige basis uitgevoerd door de drie bestuursleden; Ulla Wilms van Kersbergen, Sanne van der Meer en Samantha Soekhoe. Deels worden de werkzaamheden uigevoerd vanuit Bolivia (Ulla) en deels vanuit Nederland (Sanne en Samantha). Daarnaast zijn er ter plaatse verschillende vrijwilligers die hun steentje bijdragen, zij Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

5 ondersteunen de werkzaambeden in het educatiecentrum. Sommige vrijwilligers voelen zich erg betrokken de stichting en willen zich blijvend inzetten. Bovendien wordt Connectie Bolivia ondersteund door verschillende stichtingen, organisaties en particulieren. Dankzij deze bijdragen kunnen de activiteiten van Corazón Inquieto mogelijk gemaakt worden. Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

6 3. Aan het werk in Bolivia 3.1 Het Project Bij het kinderdagverblijf Corazon Inquieto komen kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar en 6 t/m 12 jaar. Deze twee leeftijdsgroepen krijgen op verschillende manieren steun en opvang aangereikt. Las mañaneras (de ochtendgroep) s Ochtends ontvangen twee kinderleidsters ongeveer 25 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar, zowel meisjes als jongens. Voor deze kinderen is er een ontwikkelingsgericht programma opgezet, bestaande uit educatieve en recreatieve activiteiten. De kinderen leren zoal samen spelen, delen, sociale vaardigheden, motorische vaardigheden, letters en cijfers gebruiken, tekenen, schrijven etc. Naast deze activiteiten wordt er aandacht besteed aan hygiëne als handen wassen en tanden poetsen. Kortom wordt deze doelgroep voorbereid op het basisonderwijs en kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen het project. Los tardecitos (de middaggroep) s Middags ontvangt één kinderleidster ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar, zowel meisjes als jongens. Voor deze kinderen is een programma opgezet dat aansluit bij de basisschool waar zij s ochtends les krijgen. Over het algemeen ligt de focus bij Corazon Inquieto op huiswerkbegeleiding, maar er is ook tijd voor andere educatieve activiteiten zoals Engelse les, drama, theater, educatieve en recreatieve spelletjes. Corazon Inquieto focust zich op het toekomstbeeld van de kinderen en leert hen waarom school belangrijk is en is gericht op de ontwikkeling van zelfstandigheid. 3.2 Kinderen De kinderen van Corazon Inquieto komen dagelijks met veel plezier naar de opvang. Ze komen lachend binnen, vinden het leuk om hun vriendjes te zien en nemen soms andere kinderen mee die ook willen komen. De kinderen krijgen ontbijt en tussendoortjes om ervoor te zorgen dat het kind zich bewust wordt van het belang van een goed eetpatroon en een goede start van de dag. Bij het opvoeden van een kind is het belangrijk aandacht te besteden aan persoonlijke hygiëne, in een land als Bolivia is hier nog veel in te ontwikkelen, daarom neemt de kinderdagopvang dit stukje opvoeding onder de loep en leert de kinderen de basisprincipes van persoonlijke hygiëne. Het samen spelen, leren en werken, het samen delen en het leren van omgaan met regels en een vaste dagstructuur, bijvoorbeeld op tijd komen, bevordert de aansluiting op de basisschool. Het is belangrijk dat de kinderen die op de basisschool zitten het leuk vinden om naar school te gaan, goede cijfers behalen om vervroegde schoolverlating of schooluitval te voorkomen en verdere educatie mogelijk is. Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

7 Met de kinderen wordt niet alleen geleerd en gewerkt maar ook af en toe een feestje gevierd:carnaval, halloween. De kinderen kwamen voor het vieren van deze dag verkleed naar het project. De twee kinderleidsters organiseerde speciale activiteiten die aansloten bij deze feestdagen. Dia del Niño, oftewel, Dag van het Kind Op deze dag werden er speciale activiteiten georganiseerd en mochten de kinderen verkleed komen. De kinderen dansten en speelden samen en kregen wat lekkere versnaperingen. De ruimte was mooi versierd en de invulling van de dag stond in het teken van het kind. De verjaardag van Corazon Inquieto, 15 mei 2013 Dit jaar bestond het project Corazon Inquieto alweer 7 jaar. Er werd voor taart gezorgd en gezongen voor het project. De oudste kinderen, in de middag, kregen de gelegenheid iets speciaals over Corazon Inquieto te zeggen en hun dankbaarheid uit te spreken. Daarnaast werden er speciale activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan. Ook maakten de kinderen speciale tekeningen en lieten op deze manier blijken dat ze erg tevreden en blij zijn met deze mogelijkheid. Sinterklaas Omtrent deze data stonden de meeste activiteiten in het teken van Sinterklaas. Er werden tekeningen en knutselwerkjes gemaakt met als thema Sinterklaas en Zwarte Piet. De kinderen maakten hun eigen schoentje van papier en kregen daar een zakje met snoepgoed in. Kerst en vakantie Midden december sluit het project vier weken wegens de feestdagen en lage opkomst van de kinderen. De weken voorafgaand aan deze vakantie stonden de activiteiten in het teken van Kerst. Zo maakten zij verschillende kersttekeningen of kerstknutselwerkjes. 3.3 Ouders Als stichting vinden wij het belangrijk dat de ouders inzien dat het belangrijk is om te investeren in de toekomst van het kind. Daarbij hopen wij dat zij zich beseffen dat het nodig is dat hun kinderen plezier ervaren aan het naar school gaan. Wij willen ouders bewust laten worden dat kinderopvang in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar belangrijk is omdat de kinderen voorbereiding nodig hebben op het schoolgaande leven. Op de kinderopvang leren ze sociale vaardigheden en omgaan met regels en structuur. De ouders betalen voor een dagdeel opvang 1.50 bs per kind; wat overeenkomt met ongeveer 0.20 eurocent. Hiervan wordt het eten en drinken betaald dat de kinderen samen nuttigen op het kinderdagverblijf. Deze zeer laagdrempelige kleine bijdrage zorgt ervoor dat de ouders leren dat zij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van hun kinderen. Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

8 3.4 Personeel en werkzaamheden Op het project Corazón Inquieto krijgen de kinderen dagelijks begeleiding van twee opgeleide kinderleidsters, die met passie hun taken vervullen. Zij worden regelmatig ondersteund door vrijwilligers die interesse hebben in het project. Kinderleidster 1 Norma Basilia Cruz Gutierrez, 47 jaar. Norma werkt fulltime bij Corazon Inquieto en geeft de kinderen die in de middag komen de mogelijkheid huiswerkbegeleiding te benutten. Zij is de meest zelfstandige kinderleidster en neemt de leiding. Zij stelt samen met haar collega een activiteitenplan op, onder haar supervisie worden de verschillende activiteiten georganiseerd en in samenwerking met de andere kinderleidster uitgevoerd. Kinderleidster 2 Filomena Leonor Vila Cruz, 46 jaar. Filomena werkt parttime en begeleidt samen met Norma de ochtendgroep van het grote aantal kinderen en organiseert samen met Norma de verschillende activiteiten, via een activiteitenplan. Filomena werkt s middags bij een andere werkgever en daardoor kunnen wij dus niet meer kinderen de mogelijkheid geven om huiswerkbegeleiding te benutten. Ons ideaalbeeld is wel om haar in de toekomst voor een fulltime-baan aan te kunnen nemen en in te kunnen zetten in de middag en zo onze activiteiten kunnen uitbreiden. Samen vormen Norma en Filomena een perfect team, zij zijn goed op elkaar ingespeeld en weten precies wat ieders taken zijn. De kinderen voelen zich op hun gemak bij deze twee leidsters. Norma en Filomena hebben een opleiding genoten tot assistent kinderleidster. Omdat het de bedoeling is dat zij in de toekomst het project zelfstandig gaan leiden is het nodig om hen hierin op te leiden en te begeleiden. Norma en Filomena ontwikkelen zich graag en zijn gemotiveerd om meer te leren. De beide personeelsleden beschikken over veel zelfstandigheid en organiseren alle activiteiten die er met de kinderen worden gedaan onderling. Doordat zij op financieel en communicatief gebied ook verschillende taken zelfstandig uitvoeren, is het personeel weer een stapje dichterbij het zelfstandig leiden van het project. Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

9 3.5 Contact met andere ondersteunende organisaties Stichting Connectie Bolivia ontvangt financiële steun van een aantal andere stichtingen en organisaties. Hierdoor kan de kinderopvang mogelijk gemaakt worden. De eerste stichting waarmee wij samenwerken is stichting Waar Ontwikkeling Werkt. Voornamelijk financieren zij de stichting door verschillende ludieke acties te organiseren met een speciaal thema of doel. Op die manier krijgen wij doelgericht financiële steun, voor bijvoorbeeld leesboeken etc. De andere stichting waarmee wij samenwerken is stichting Weeshuis La Paz, deze stichting is over het algemeen betrokken bij een kindertehuis in het centrum van La Paz, dat eigendom is van de staat. Maandelijks ontvangen wij een vast bedrag waarmee zij ons voorzien in een groot deel van de vaste lasten. Met beide organisaties onderhoudt Stichting Connectie Bolivia op regelmatige basis persoonlijk contact. Deze stichtingen zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen en veranderingen wat betreft de financiële situatie van onze stichting. Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

10 4. Het jaar Uitgevoerde acties en ontwikkelingen binnen Corazón Inquieto Dit jaar hebben wij namens de stichting Waar Ontwikkeling Werkt een speciale donatie mogen ontvangen voor de aanschaf van kinderboeken. Dit dankzij de Nederlandse kinderboekenweek. Deze boeken worden door Norma en Filomena beheerd en de kinderen hebben er nog steeds veel plezier van. Daarnaast haalde Stichting Waar Ontwikkeling Werkt een bedrag op van 3500 door het organiseren van verschillende activiteiten. Dit bedrag wordt gebruikt als buffer voor de Stichting. Hartelijk dank hiervoor! Namens de stichting Weeshuis La Paz, ontvingen wij 3900 Met dit bedrag hebben wij grotendeels kunnen voorzien in onze maandelijkse vaste lasten. Muchas Gracias! Daarnaast is er door een particuliere betrokkene die in het bestuur en organisatie van een kinderkermis zat en sponsoractie op deze kermis georganiseerd. Dat heeft een bedrag opgeleverd van 200. Enorm bedankt daarvoor! 4.2 Behaalde resultaten in Bolivia Het jaar 2013 is positief verlopen. Dankzij de financiële bijdragen van onze donateurs heeft Corazon Inquieto het ook dit jaar weer mogelijk kunnen maken om de kinderen activiteiten aan te bieden binnen het educatiecentrum. Door de inzet van Norma en Filomena hebben de kleinste kinderen hebben veel geleerd en zijn zij goed voorbereid op de basisschool. De grotere schoolgaande kinderen hebben hun schoolresultaten aanzienlijk kunnen verbeteren en hebben hun dank regelmatig uitgesproken. Ouders hebben laten blijken dat zij onze diensten zeer op prijs stellen en hopen dat wij nog vele jaren kunnen steunen en helpen. Op basis van deze feedback kunnen wij stellen dat ook dit jaar het doel, de missie en visie van Corazón Inquieto behaald is en heeft bij gedragen aan de verbetering van de toekomst van deze kinderen. Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

11 4.3 Financieel jaaroverzicht Vaste Uitgaven Maandelijks Bolivianos Euros (koers 9,30: ) Huur pand ,65 Salaris Kinderleidster 1 (fulltime) 13273, ,29 Salaris Kinderleidster 2 (parttime) 6642,84 714,28 AFP+CNS (pensioenfonds en ziektekostenverzekering) ,13 Accountant ,20 Coordinatie Project Kantoorkosten ,77 Totale uitgaven 89738, ,32 Variabele kosten Bolivianos Euros (koers 9,30: ) Materiaal groepen 459,30 49,39 Materiaal onderhoud pand ,51 Elektriciteit ,20 Aanvraag en procedure omzetten van beheer stichting = ,59 Eindejaarsbonussen Totaal: , ,15 268,82 215,05 118,94 602,81 Kerstpakketten personeel 223,60 24,05 Kerstlunch personeel 80 8,60 Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

12 Sinterklaas 31 3,33 Opmaak en levering balans ,38 ING (trimestraal) Totaal 283,01 278,92 246,85 271, ,23 30,43 29,99 26,54 29,18 116,15 Totale uitgaven 11225, ,02 Totale uitgaven 2013 Bolivianos Euro s (koers 9,30: ) Totale Uitgaven 2013: , ,21 Saldo rekening ING Bolivianos Euro s (koers 9,30: ) Start 2013: 78463, ,92 Eind 2013: 65466, ,46 Verlies 12996, ,46 Inkomsten algemeen Bolivianos Euro s (koers 9,30: ) Rekening ING Giften Bolivia Totaal ,02 Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

13 5. Toekomstplannen 5.1 Nederland In 2014 willen wij ons in Nederland meer gaan richten op naamsbekendheid voor Stichting Connectie Bolivia. Daarnaast vinden wij het belangrijk om meer transparant naar buiten te treden en duidelijk te zijn over onze gang van zaken. Wij zijn bereid om verantwoording af te leggen naar betrokken partijen, indien zij dit nodig achten. Daarnaast is het van belang om in samenwerking met de verschillende betrokken partijen ons in te zetten voor het ophalen van meer sponsorgeld en het organiseren van activiteiten. Bovendien staat het werven van vrijwilligers en de interesse wekken van vrijwilligers op onze agenda en hopen wij ook in het jaar 2014 weer vrijwilligers of stagiaires te mogen ontvangen. 5.2 Bolivia In Bolivia willen wij graag dit jaar een aantal excursies voor de kinderen organiseren omtrent het 8-jarig bestaan van Corazon Inquieto. Ouders hebben veelal geen tijd noch het geld om de kinderen mee te nemen naar het zwembad, het park, de bioscoop etc. De kinderen kunnen extra genieten van dit soort uitjes. Wij als stichting Corazón Inquieto vinden het belangrijk dat deze kinderen ook de kans krijgen om van deze dingen te genieten. Wij hopen daarom ook in 2014 de kinderen de mogelijkheid te geven om een dagje plezier te maken. In 2014 gaat Stichting Connectie Bolivia in samenwerking met de 1% club en 99%Ride zich inzetten om Filomena en Norma Engelse lessen te laten volgen. Het idee is dat zij hun geleerde Engels les doorgeven aan de kinderen. Op deze manier willen wij het vooruitzicht voor de toekomst van de kinderen bevorderen en hen meer kansen en mogelijkheden bieden. Wij vinden het belangrijk om ons vaste personeel te belonen en onze dank te uiten voor het werk wat zij dagelijks verrichten op ons Project. Norma en Filomena komen zelf ook uit de lagere klasse van de bevolking en namens de vaste donaties en het werk wat wij hun aanbieden kunnen zij samen met hun gezin genieten van wat meer luxe en hun privéleven. Zonder Norma en Filomena kunnen wij als stichting de kinderopvang niet mogelijk maken voor de kinderen, dus is het belangrijk om door middel van het organiseren van een kerstlunch/-diner, een personeelsetentje voor de viering van het 8- jarig bestaan, het geven van een kerstpakket en een kerstbonus, te laten blijken dat wij Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

14 hun werk en inzet zeer waarderen. Deze uitgaven kunnen dankzij de verschillende donaties mogelijk worden gemaakt. Één van onze toekomstplannen op lange termijn is het uitbreiden van de kinderopvang. Dat houdt in, een grotere ruimte voor meer kinderen; het aannemen van meer vast (Bolivaans) personeel dat past binnen het huidige team, op deze manier kunnen wij meer kinderen de kans bieden om hun toekomstperspectief te vergroten en te verbeteren. Dit kunnen wij alleen waarmaken met de hulp van buitenaf. Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

15 6. Muchas Gracias Dit jaar kreeg Stichting Connectie Bolivia te maken met verschillende onvoorziene financiële kosten. Hierdoor leek het toekomstbeeld op uitbreiding van Corazon Inquieto te verdwijnen. Dankzij de vele verschillende betrokken partijen die ons blijvend en trouw steunen konden wij het dit jaar mogelijk maken en de kinderen tevreden stellen met een productieve opvang en begeleiding. Zonder deze steun zou Corazón Inquieto niet lang voortleven. In het bijzonder aan stichting Waar Ontwikkeling Werkt, die al jaren betrokken is bij ons kinderdagverblijf en Stichting Weeshuis La Paz, die sinds dit jaar trouwe steun heeft toegezegd voor de komende tijd. Dank jullie allen voor de financiële steun. Zonder de trouwe bijdragen van onze donaties van particulieren zouden wij het nooit mogelijk hebben kunnen maken om Corazón Inquieto in stand te houden en te laten functioneren. Dat is waarom wij hier onze grote dank uitspreken naar alle betrokkenen bij de steun aan stichting. Ook onze grootse dank aan de vrijwilligers die dit jaar de kinderen op leuke wijze hebben begeleidt en de nodige extra aandacht hebben gegeven. Onze speciale dank gaat uit naar Norma en Filomena. Zonder deze twee kinderleidsters is het niet mogelijk om de kinderen op te vangen noch begeleiding te geven. Zonder hen zou het kinderdagverblijf Corazón Inquieto niet functioneren noch bestaan. Lieve dames, ontzettend bedankt voor al het werk dat jullie verrichten op het project. Wij hopen dan ook dat we jullie nog vele jaren bij ons in dienst mogen hebben. Namens de kinderen en hun ouders, Norma en Filomena willen we iedereen die ons een warm hart toedraagt en steunt op welke gewenste manier dan ook, hartelijk danken! Muchos saludos, Ulla Wilms van Kersbergen Sanne van der Meer Samantha Soekhoe Stichting Bureau Connectie Bolivia Jaarverslag Stichting Connectie Bolivia

Plan Corazon Inquieto. Tijdens het oprichten van de stichting is besloten dat we het project Corazon Inquieto finacieel zouden ondersteunen.

Plan Corazon Inquieto. Tijdens het oprichten van de stichting is besloten dat we het project Corazon Inquieto finacieel zouden ondersteunen. Plan Corazon Inquieto Tijdens het oprichten van de stichting is besloten dat we het project Corazon Inquieto finacieel zouden ondersteunen. Het doel bij CI is om een groot deel van de kosten van het project

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Speeldoos

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Speeldoos Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Speeldoos Peuterspeelzaal De Speeldoos 0345-580582 Oranje Nassaustraat 21 speeldoos@telfort.nl 4191 EC Geldermalsen www.spgg.nl Beste ouders/verzorgers In de eerste

Nadere informatie

Jaarverslag Bestuur stichting BRICKS

Jaarverslag Bestuur stichting BRICKS Jaarverslag 2014-2015 Bestuur stichting BRICKS Inleiding Bouwen aan sterke gezinnen de slogan van stichting BRICKS. Een statement dat we in ons eerste jaar als stichting op verschillende manieren hebben

Nadere informatie

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015.

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage 2015 van AKROS Kinderopvang. In het jaarverslag presenteren wij u met trots de belangrijkste ontwikkelingen en

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2009

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2009 Stichting Esperanza Bolivia Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wie zijn wij? 4 Medewerkers Stichting Esperanza Bolivia Doelstelling Stichting Esperanza Bolivia Samenwerking met de van Malsen Foundation

Nadere informatie

AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

AFRICAN FOUNDATION OF WONDER AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch www.africanfoundationofwonder.nl

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave:

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: 1) Inleiding 2) Structuur OV 2.1) Samenstelling OV 3) Activiteiten 3.1) Schoolfotograaf 3.2) Sinterklaas 3.3) Kerst 3.4) Projectweek rekenen

Nadere informatie

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2008

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2008 Stichting Esperanza Bolivia Jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wie zijn wij? 4 Doelstelling Stichting Esperanza Bolivia 4 Medewerkers Stichting Esperanza Bolivia 4 Bezoek 2008 Bolivia 5 Uypaca

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF!! Zomer: Nieuwe kindjes en stagiaire/vrijwilliger en vertrekkende kindjes:

NIEUWSBRIEF!! Zomer: Nieuwe kindjes en stagiaire/vrijwilliger en vertrekkende kindjes: NIEUWSBRIEF!! Zomer: Wat hebben we een heerlijke zomer gehad met veel speelplezier, de kinderen hebben genoten. Lekker buiten spelen en ijsjes eten, af en toe wat verkoeling met water en meer hadden we

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie... 1 Doelstelling:... 2 Visie:... 2 Missie:... 2 Samenstelling bestuur:... 2 Activiteiten... 3 Doneren... 3 Vrijwilliger worden... 3 Projecten steunen...

Nadere informatie

Nieuwskrant. Een heel voorspoedig nieuwjaar gewenst namens de kinderen van de stichting!!!

Nieuwskrant. Een heel voorspoedig nieuwjaar gewenst namens de kinderen van de stichting!!! Nieuwskrant Nummer 34, december 2011 Namens ons hartelijk dank voor de steun afgelopen jaar. Dankzij de activiteiten van de stichting hebben wij de mogelijkheid te bloeien tot personen met dromen. Hopelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Alle informatie in 1 hand-out. Voor vragen kunt u altijd bij de pedagogisch medewerkers terecht. Inhoudsopgave: - Wie zijn wij. - Leeftijden

Nadere informatie

NIEUWSKRANT nummer 54 Medellín, juni Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín,

NIEUWSKRANT nummer 54 Medellín, juni Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín, NIEUWSKRANT nummer 54 Medellín, juni 2017 Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín, Bibliotheek My Book Buddy Vrijwillig Gregory van der Linden heeft onlangs de stichting weer eens bezocht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. kleine wonderen voor kansarme kinderen in Oekraïne

Jaarverslag 2014. kleine wonderen voor kansarme kinderen in Oekraïne Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Algemene informatie...5 Szürte...9 Peuterspeelzaal en huiswerkbegeleiding Dimicso...11 Bótrágy...11 Péterfalva...11 Hetyen...11 Overige projecten...13 Financiën...14

Nadere informatie

Vrijdag 18 december 2015. Dolleman, Barbé, Kamper Maandag 21 december tot vrijdag 1 januari Kerstvakantie

Vrijdag 18 december 2015. Dolleman, Barbé, Kamper Maandag 21 december tot vrijdag 1 januari Kerstvakantie Obs De Plaats Schoolwerf 1 1657 LD Abbekerk T: 0229-581278 E: info@obsdeplaats.nl Vrijdag 18 december 2015 Zaterdag 19 december Ophalen oud papier. Lopers zijn: Wijnker, Dolleman, Barbé, Kamper Maandag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012

NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012 NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012 De laatste Nieuwsbrief van 2012 alweer, het jaar is ontzettend snel gegaan. In Malawi en in Nederland hebben we heel hard gewerkt en ons project in Mikuyu stevig neergezet.

Nadere informatie

INLEIDING. Stichting Niños de Waita Ticca probeert door middel van kinderopvang arme gezinnen te helpen

INLEIDING. Stichting Niños de Waita Ticca probeert door middel van kinderopvang arme gezinnen te helpen BELEIDS PLAN 2 01 3 INLEIDING Stichting Niños de Waita Ticca probeert door middel van kinderopvang arme gezinnen te helpen Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft 45,2% van de

Nadere informatie

Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2011

Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2011 Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2011 Voorwoord van de directie* Hierbij het nieuwe jaarverslag van Stichting Niños de Waita Ticca over 2011. VOORWOORD Onze stichting draait op volle toeren! Niet alleen

Nadere informatie

BSO KLOOSTERVEEN. Terugblik op 2015

BSO KLOOSTERVEEN. Terugblik op 2015 BSO KLOOSTERVEEN NR 1 FEBRUARI 2016 Beste ouders, verzorgers, Voor uw ligt de eerste editie van de oudernieuwsbrief van het nieuwe jaar. In deze uitgave blikken we terug op de laatste maanden van 2015

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 28 december 2012

Nieuwsbrief 7 28 december 2012 Nieuwsbrief 7 28 december 2012 2012 gaat over in 2013 Het jaar 2012 is alweer (bijna) voorbij en het was een jaar waarin BSO VillaDriel definitief zijn plaats in de kinderopvang heeft veroverd. We hebben

Nadere informatie

nieuwsbrief Nationaal schoolontbijt

nieuwsbrief Nationaal schoolontbijt Inhoud Nationaal schoolontbijt Dekamarkt bedankt! Sinterklaas Nieuwe toiletten Epe on ice ASK-theater Nogmaals; nieuwe data voor op de schoolkalender nieuwsbrief IEP Eindtoets Kerstbakjes maken Kerstbakjes

Nadere informatie

Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van stichting. Sparrow van het jaar waar we vooral ons nieuw opgezette

Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van stichting. Sparrow van het jaar waar we vooral ons nieuw opgezette Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e V o o r w o o r d s t i c h t i n g S p a r r o w Voorwoord - pagina 2 Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van stichting We hopen dat dit jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2014

Stichting Esperanza Jaarverslag 2014 Stichting Esperanza Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 1 Stichting Esperanza Wie zijn wij Doelen en uitgangspunten Medewerkers 2 Samenwerking met partnerorganisatie in Guatemala Asociación Bendición de

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie...1 Doelstelling:...2 Visie:...2 Missie:...2 Samenstelling bestuur:...2 Activiteiten...3 Doneren...3 Vrijwilliger worden...3 Projecten steunen...3 Collecteren...3

Nadere informatie

23 december 2016 (nr 5) Kerstviering

23 december 2016 (nr 5) Kerstviering 23 december 2016 (nr 5) Kerstviering We kijken terug op een geslaagde kerstwandeling door de wijk en een mooie kerstviering op het plein. Fijn dat u aanwezig was! Iedereen die hieraan heeft bijgedragen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2011

Nieuwsbrief Februari 2011 Nieuwsbrief Februari 2011 Beste nieuwslezers, Hierbij de eerste editie van het nieuwe jaar. De meeste mensen hebben goede voornemens in januari, de start van het nieuwe jaar. Zo heb ik ook een goed voornemen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Feest! Meten en Wegen. Een extra grote Globe

Feest! Meten en Wegen. Een extra grote Globe 03 OKTOBER 2014 Een extra grote Globe De Globe van deze week staat boordevol met mooie, leuke en interessante nieuwtjes. Lees deze goed door, zodat u op de hoogte bent van het doen en laten van Kindcentrum

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 1. Achtergrond Al in 1967 werden door de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kinderdagverblijf juli 2016 Nr. 26

Nieuwsbrief Kinderdagverblijf juli 2016 Nr. 26 Nieuwsbrief Kinderdagverblijf juli 2016 Nr. 26 Inleiding Hallo allemaal, Welkom zomer!! Heerlijk om weer langer en nog vaker buiten te spelen. We hebben weer een hoop ondernomen met de kinderen. In de

Nadere informatie

t Informantje schooljaar week 26

t Informantje schooljaar week 26 k.b.s. Sint Theresia Postweg 131 7884 PJ Barger - Compascuum e-mail: sttheresiaschool@primenius.nl tel: 0591-349275 website: http://www.sinttheresiaschool.nl t Informantje schooljaar 2015-2016 week 26

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Potgieter

Peuterspeelzaal De Potgieter Peuterspeelzaal De Potgieter Informatie boekje Peuterspeelzaal De Potgieter Potgieterstraat 34 1053 XX Amsterdam Telefoonnummer: 0624206265 website: www.depotgieter.nl Inhoud Welkom... 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Info juli CBS t Klinket Tramstraat BX Koudekerke In deze info

Info juli CBS t Klinket Tramstraat BX Koudekerke In deze info Info juli 2017 CBS t Klinket Tramstraat 36 4371 BX Koudekerke 0118-556126 klinket@primas-scholengroep.nl In deze info In deze info vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud Groep 8... 1 Tot

Nadere informatie

Nieuws uit groep 4 december 2014

Nieuws uit groep 4 december 2014 De tweede periode van dit schooljaar zit erop. Ook in deze periode hebben we weer veel geleerd en gedaan. We hebben genoten van de lessen rondom herfst, de spannende tijd van Sinterklaas en een fijne,

Nadere informatie

Sizani jaarverslag 2012

Sizani jaarverslag 2012 Sizani jaarverslag 2012 Het jaar 2012 begon voor het Sizani skills programme, goed. Meer dan 55 jonge vrouwen hadden zich ingeschreven voor alle cursussen. Onvoorstelbaar dat binnen zo n korte tijdbestek

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2: Stichting Esperanza Bolivia:

Nieuwsbrief 2: Stichting Esperanza Bolivia: Nieuwsbrief 2: Stichting Esperanza Bolivia: Nummer 2 Maart 2008 Inhoud: - Voorwoord. - Het doel. - Woord van Eefje en Elske vanuit Bolivia. - Financieel overzicht. - Mooie momenten in Uypaca. - Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond.

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond. Spelend leren Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius 1 Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Nr november 2017 ALGEMEEN

Nr november 2017 ALGEMEEN Nr. 07 13 november 2017 ALGEMEEN OR Afgelopen maand is de vernieuwde OR vol enthousiasme aan de slag gegaan om Sint, kerst, schoolfeest ( 60 jarig bestaan) en Serious Request met ons voor te bereiden.

Nadere informatie

Jarige Job feliciteert Naomi met haar eerste verjaardag

Jarige Job feliciteert Naomi met haar eerste verjaardag Naomi met haar eerste traktaties. Naomi voelde zich dit jaar eindelijk een keer écht jarig. Lotte met haar eerste traktaties. Lotte voelde zich dit jaar eindelijk een keer écht jarig. Thom met zijn eerste

Nadere informatie

Cristo de la Calle: Jaarverslag 2014

Cristo de la Calle:  Jaarverslag 2014 In 2014 konden wij, dankzij uw hulp, weer veel in Ecuador bereiken! Op de volgende pagina s willen wij u hierover graag meer laten zien. Cristo de la Calle: Dankzij een groot aantal donaties waren wij

Nadere informatie

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verantwoording boekjaar 2015 Stichting Life After War... 4 Inleiding... 4 Terugblik op 2015 activiteiten, resultaten en financiën... 4 De activiteiten... 4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016 Inhoud: Inhoudsopgave 1 Voorwoord.2 Over stichting Speelgoedbank Veenendaal.3 Doelgroep 4 Doelstelling.5 Werkwijze en resultatenmeting..6 Benodigdheden..8 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2015-2016

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten.

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten. Jaarverslag 2013 Voorwoord Na een voorspoedig verlopen 2013 is het tijd om de balans op te maken. Nederland had in 2013 te maken met vergaande bezuinigingen, oplopende werkloosheidcijfers, teruglopende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 4 januari 2014

Nieuwsbrief 13 4 januari 2014 Nieuwsbrief 13 4 januari 2014 Hier ligt alweer de eerste nieuwsbrief van VillaDriel van 2014 voor u. Voordat we vertellen wat we allemaal hebben gedaan in de laatste 2 maanden van 2013, eerst nog het volgende:

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 samenvatting

JAARVERSLAG 2014 samenvatting JAARVERSLAG 2014 samenvatting SOLidariedade zet zich in voor de toekomst van jongeren in Brazilië. Voorwoord door directeur Anouk Cleven KLEIN BLIJVEN Klein beginnen en klein blijven, dat was ons streven

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2013

Stichting Esperanza Jaarverslag 2013 Stichting Esperanza Jaarverslag 2013 Inhoud Inleiding 1 Stichting Esperanza Wie zijn wij Doelen en uitgangspunten Medewerkers 2 Samenwerking met partnerorganisatie in Guatemala Asociación Bendición de

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Stichting Leerhulp Roermond

Stichting Leerhulp Roermond Stichting Leerhulp Roermond JAARVERSLAG 2011 1. Algemene informatie Rechtspersoon Stichting Leerhulp Roermond (SLR) is opgericht bij notariële akte van 27 augustus 2004, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Nieuwsflits schooljaar 2015-2016 18 december 2015

Nieuwsflits schooljaar 2015-2016 18 december 2015 Nieuwsflits schooljaar 2015-2016 18 december 2015 Belangrijke data 21 december 1 januari Kerstvakantie 4 januari Knallend het nieuwe jaar in! 6 en 13 januari Adviesgesprekken groep 8-kinderen 15 januari

Nadere informatie

Nieuws uit groep 6: P.B.S. beloningen

Nieuws uit groep 6: P.B.S. beloningen Nieuws uit groep 6: We hebben weer een leuke periode achter de rug, waarin we ook veel hebben gedaan. Hieronder kunt u mee lezen en genieten van al onze belevenissen! Wie ben jij? Het Wie ben jij spel

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Beste ouders van Sinnerakkers,

Beste ouders van Sinnerakkers, 23 oktober 2014 Beste ouders van Sinnerakkers, Onze eerste nieuwsbrief! Wat is er een boel gebeurd sinds de start. Inmiddels zijn er al 18 kinderen die gebruik maken van de opvang bij Sinnerakkers. Wij

Nadere informatie

OR jaarverslag 2012/2013

OR jaarverslag 2012/2013 OR jaarverslag 2012/2013 Beste Ouders/verzorgers, Dit verslag wordt doorgesproken op de aankomende jaarvergadering. Hebt u vragen en/of opmerkingen over dit verslag dan kunt u die melden op de jaarvergadering

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. Ouderraad

Jaarverslag. Ouderraad Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2014-2015 Evertsenstraat 39 3814 SG Amersfoort Telefoon: 033-4701202 Fax: 033-4701219 Email: info@devlindervallei.nl Website: www.devlindervallei.nl Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning.

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning. Dit werkplan is aanvullend op het pedagogisch beleid dagopvang. In het pedagogisch beleid wordt omschreven waar Shezaf voor staat en wat pedagogische visie is. In dit werkplan is voor Het Kompas uitgewerkt

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Stichting Almelose Schoolsportdagen

Jaarverslag 2015. Stichting Almelose Schoolsportdagen Jaarverslag 2015 De missie van onze stichting is het stimuleren van sport en beweging om een gezonde en actieve leefwijze van de Almelose jeugd te bevorderen. Stichting Almelose Schoolsportdagen Zeven

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Al-Yateem 2013-2015

Beleidsplan stichting Al-Yateem 2013-2015 Beleidsplan stichting Al-Yateem 2013-2015 Stichting Al-Yateem Het oord 22 2544 TN Den haag www.al-yateem.nl 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van stichting Al-Yateem (hierna te noemen:

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014 Stichting Aangepast Actief Nederland Buitenzagerij 57 1021NP Amsterdam info@aangepastactief.nl www.aangepastactief.nl KvK 57302669 RSIN 852523166 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan voor 2014 van Stichting

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f

N i e u w s b r i e f N i e u w s b r i e f Jozefschool voor Katholiek Basisonderwijs, Planciusstraat 34-36, 3151 BT Hoek van Holland Telefoon: 0174-382763 Fax: 0174-310194 Postadres: Postbus 13-3150 AA Hoek van Holland Email:

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Pardoes, een goede opvang

Pardoes, een goede opvang Pardoes, een goede opvang UW KND MAG GRATS EEN OCHTEND BJ ONS KOMEN KJKEN! Q opvoeden Samen Naar Pardoes! Alles kan en alles mag bij Kinderopvang Pardoes! Want ieder kind moet zich thuis voelen bij ons.

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad. De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016

Jaarverslag Ouderraad. De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016 Jaarverslag Ouderraad De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad van Katholieke basisschool de Sleutelbloem. In dit verslag informeren wij u over de samenstelling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

PRIJSLIJST. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1

PRIJSLIJST. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1 PRIJSLIJST Definitief v1.1 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl 1van5 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2016

Nieuwsbrief September 2016 Nieuwsbrief September 2016 Beste ouders en gastouders, De vakantie is voor de meesten al weer voorbij maar hopelijk kunnen we nog even genieten van wat mooie dagen. Voor jullie hier de september nieuwsbrief.

Nadere informatie

TANDEMBERICHTEN. De Tandem. www.sbodetandemuden.nl www.sbodetandem.yurls.net www.tandemkrant.yurls.net. Oktober 2014 Jrg 13.

TANDEMBERICHTEN. De Tandem. www.sbodetandemuden.nl www.sbodetandem.yurls.net www.tandemkrant.yurls.net. Oktober 2014 Jrg 13. Aan het einde van de maand komt de Tandemberichten uit. Dit zijn de nieuwsbrieven van de school. Deze worden naar uw mailadres verstuurd. Hierin kunt u de missie en visie lezen van onze school en wordt

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Inhoud 0. Inleiding p. 2 1. Stichting Esperanza p. 3 1.1 Wie zijn wij? P. 3 1.2 Doelen & uitgangspunten p. 3 2. Samenwerking met Bendicion de Dios p. 4 2.1 Bendicion

Nadere informatie

Asiel PAKITO. Jaarverslag 2012. 1 Rabobankrekening 11.67.20.751. Stichting Breda Helpt Hunedoara te Breda, onder vermelding: Asiel PAKITO

Asiel PAKITO. Jaarverslag 2012. 1 Rabobankrekening 11.67.20.751. Stichting Breda Helpt Hunedoara te Breda, onder vermelding: Asiel PAKITO Asiel PAKITO Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Verslag 2012 Voorwoord 4 - Samenvatting. 5 - Problemen en oplossingen 6 - Vooruitzichten.. 9 Jaarrekening 2012 - Balans per 31 december 2012, algemene toelichting

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2014 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2014 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Voorwoord Dit is het jaarverslag van over het jaar 2013. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne organisatie. wordt mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl November 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van November. Hierin stellen de nieuwe ouderleden van de MR zich aan u voor. En kunt u lezen over de opbrengst van de kleedjesmarkt,

Nadere informatie