Inleiding en leerdoelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding en leerdoelen"

Transcriptie

1 Werkproces 1.4: Begeleidt een zorgvrager Psychosociale en sociaalmaatschappelijke interventies toepassen Beroepsopdracht 16 BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 1 van 16

2 Inleiding en leerdoelen. Een belangrijke taak van de verpleegkundige is het begeleiden van de zorgvrager tijdens de (ziekenhuis)opname. Mensen zijn sociale wezens en kunnen niet zonder andere mensen, zij hebben die nodig voor hun noodzakelijke levensbehoeften. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de behoeftehiërarchie van de Amerikaanse psycholoog Maslow (beroepsopdracht 5), waarin de sociale behoefte de tweede laag in de piramide is. Om in de sociale behoeften te voorzien gaan mensen allerlei vormen van relaties met elkaar aan. Al deze relaties samen noemen we het sociale netwerk van iemand. Ieder individu wordt dus omgeven door een netwerk van mensen. Hij heeft deze mensen nodig om zich te kunnen ontplooien en om, in tijden van nood en ziekte, op te kunnen steunen. Zeker als er zich problemen in hun leven voordoen hebben mensen behoefte aan sociaal contact, intimiteit, waardering, adviezen, praktische en materiële hulp enzovoorts. Dit betekent voor de verpleegkundige dat je bij het begeleiden van de zorgvrager ook te maken krijgt met zijn of haar sociale netwerk, of misschien juist met het ontbreken daarvan. Wat wordt daarbij van je verwacht? Hoe kun je voldoen aan de wensen en verwachtingen van het sociale netwerk? Hoe ga je om met vragen? Wat kun je doen om het sociale netwerk te ondersteunen? In deze beroepsopdracht ga je je verdiepen in de kenmerken en functies van het sociale netwerk en ga je het sociale netwerk van drie zorgvragers in kaart brengen en analyseren. Ook onderzoek je mogelijke interventies bij het begeleiden van het netwerk. BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 2 van 16

3 In onderstaand kader vind je de doelen die je tijdens de uitvoering van deze opdracht moet behalen. De student: Beschrijft wat verstaan wordt onder het begrip sociale kaart ; Brengt de sociale kaart van haar/zijn afdeling in beeld; Beschrijft wat verstaan wordt onder het begrip sociaal netwerk ; Beschrijft de functies van het sociale netwerk; Beschrijft de kenmerken van het sociale netwerk; Stelt vragen aan de zorgvrager, gericht op het sociale netwerk; Brengt het sociale netwerk van een zorgvrager in kaart; Maakt een analyse van dit sociale netwerk; Beschrijft mogelijke verbeteracties en de daarbij behorende interventies; Traint in een gesimuleerde situatie de vaardigheden om deze interventies uit te voeren. Begeleidt de zorgvrager op psychosociaal gebied. Competenties C: Begeleiden D: Aandacht en begrip tonen R: Op de behoeften en verwachtingen van de cliënt richten BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 3 van 16

4 Opdracht met een beschrijving van de context waarin de opdracht plaatsvindt Algemene omschrijving: Het begeleiden van de zorgvrager behoort tot de taken van de verpleegkundige. Mensen zijn voor hun bestaan aangewezen op andere mensen. Dat veronderstelt de aanwezigheid van een sociaal netwerk. In deze opdracht verdiep je je in het sociale netwerk van de zorgvrager, de kenmerken en functies ervan en je maakt een analyse. Op basis van deze analyse bepaal je mogelijke interventies en je oefent vaardigheden om deze interventies uit te voeren. Daarnaast ga je kijken naar de manier waarop je als verpleegkundige psychosociale begeleiding geeft aan een zorgvrager Complexiteit: De student voert de opdracht uit bij zorgvragers met een laag tot midden complexe situatie. De opdracht wordt uitgevoerd aan de hand van situaties met standaardprocedures. De zorg wordt verleend op basis van het verpleegplan. Verantwoordelijkheid: De student zal in overleg met de werkbegeleider de zorgvragers selecteren bij wie het relevant is om de opdracht uit te voeren. De student neemt zelf initiatieven in de zorgverlening en stuurt zelf het werk- en leerproces. De werkbegeleider is eindverantwoordelijk. Transfer: De student kan bovenstaande handelingen uitvoeren bij verschillende soorten zorgvragers met verschillende culturele en sociale achtergronden en met verschillende opnameindicaties. De opdracht: 1. Breng van drie zorgvragers op de afdeling het sociale netwerk en de psychosociale begeleiding die de zorgvrager nodig heeft in kaart. Hiervoor kan je het bestaande verpleegplan gebruiken en indien hier onvoldoende in staat beschreven, een aanvullend gesprek voeren met de zorgvrager. 2. Geef een klinische les of workshop waarin de begeleiding van de zorgvrager met aandacht voor het sociale netwerk of de psychosociale begeleiding van de zorgvrager aan de orde komt. Bij de beoordeling van de klinische les of workshop zullen de presentatiecriteria, zoals beschreven in de studiewijzer gehanteerd worden. 3. Beschrijf de taken van de verpleegkundige t.a.v. het organiseren en onderhouden van het sociale netwerk tijdens de opname en na ontslag. Om deze opdracht te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat je een zorgvrager uitzoekt, waarbij het sociaal netwerk belangrijk is. BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 4 van 16

5 Te behalen resultaat Theorie/ Praktijk Resultaat Beoordelaar Behaald T T T Presentatie van de uitgewerkte sociale kaart van de afdeling Definitie, functies en kenmerken van het sociale netwerk Sociale netwerk op twee manieren in kaart gebracht Docent verpleegkunde Docent tsv Docent tsv T Analyse sociale netwerk Docent tsv T Mogelijke interventies bij het begeleiden/ondersteunen van het sociale netwerk Docent tsv P Klinische les of workshop Coach P Bij 3 zorgvragers in kaart gebracht sociaal Werkbegeleider netwerk P Beschrijving van de taken van de verpleegkundige t.a.v. het organiseren en onderhouden van het sociale netwerk Werkbegeleider BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 5 van 16

6 Oriëntatie met daaruit volgend een PAP (60 min.) Bij elke beroepsopdracht wordt van jou verwacht dat je zelf een plan schrijft hoe je de opdracht in de praktijk wil gaan behalen. In de beroepsopdracht wordt aangegeven wat van jou wordt verwacht om de opdracht af te ronden (de praktijkopdrachten). Ook bieden we opdrachten in de theorie aan die je helpen om de kennis en vaardigheden op te doen om de praktijkopdracht te gaan uitvoeren (ondersteunende opdrachten). Het is nu aan jou om te bepalen hoe je aan de praktijkopdrachten gaat werken zodat je deze kan behalen. Dit doe je door een zogenoemd POP en PAP te schrijven. Dit staat voor Persoonlijk OntwikkelingsPlan en een Persoonlijk Activiteiten Plan. In het onderstaand schema staat aangegeven welke stappen je moet doorlopen om een volledig, concreet en bruikbaar POP en PAP te schrijven. Elk POP en PAP is weer anders. Iedereen heeft immers andere kennis en ervaring opgedaan in het leven, dus het leerproces is bij iedereen anders. Het leren opstellen van een POP en PAP maakt onderdeel uit van het leren plannen van het leerproces en het gestructureerd vormgeven van het leerproces. Ook dit zijn vaardigheden die jij je tijdens de opleiding eigen gaat maken! Bij elke beroepsopdracht dien je de opgestelde POP en PAP bij de coach in te leveren. Pas wanneer het POP en PAP door de coach is goedgekeurd, mag je in de praktijk aan de opdracht gaan werken. 1. Oriëntatie Beschrijf wat nu je praktische ervaring is met het onderwerp van de beroepsopdracht. Beschrijf wat nu je kennis is aangaande het onderwerp van de beroepsopdracht 2. Te behalen resultaat Welk resultaat wil je bereiken met deze beroepsopdracht Uit welk specifiek gedrag blijkt je bekwaamheid bij de uitvoering van je werk op deze afdeling (competenties, SWOT) Welke producten kan je laten zien (zie beroepsopdracht) 3. POP: Waarin wil je jezelf nog ontwikkelen om deze beroepsopdracht te behalen (leervragen) Welke kennis Welke praktijkvaardigheden Welke persoonlijke leerdoelen 4. PAP: Stel acties op bij de leervragen die je in je POP hebt geformuleerd B.v. Ik ga.. B.v. Ik wil.. B.v. Ik doe. B.v. Ik maak.. Gebruik werkwoorden die een actie weergeven 5. Wat heb ik hiervoor nodig: B.v. -begeleiding van de werkbegeleider, mijn SLB-er, mentor. B.v -tijd B.v. -stukjes B.v. -internet/ boeken/films 6. Kortom: Je werkbegeleider moet direct kunnen zien uit je PAP en POP: WAT je al WEET over dit onderwerp WAT je WILT WETEN over dit onderwerp WAT je gaat DOEN aangaande dit onderwerp WAT je hiervoor nodig hebt tijd, stukjes, begeleiding, internet, boeken BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 6 van 16

7 Gedragscriteria Gedragscriteria Het in kaart brengen van het sociale netwerk van drie zorgvragers Voorbereiding De student Kiest, in overleg met de werkbegeleider, 3 zorgvragers Verzamelt vanuit het verpleegkundig dossier relevante gegevens m.b.t. het sociale netwerk van de gekozen zorgvragers Kiest een methode om het sociale netwerk in kaart te brengen en beargumenteert deze keuze Uitvoering De student Voert een gesprek met de zorgvrager met als doel het inventariseren van het sociale netwerk. Laat hierbij zien relevante gespreksvaardigheden te beheersen Zichtbaar Niet zichtbaar Laat hierbij zien een empathische beroepshouding te hebben Brengt het sociale netwerk van de drie zorgvragers in kaart volgens de gekozen methode Terugkijken De student Evalueert met de werkbegeleider de uitvoering van deze opdracht. Paraaf begeleider BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 7 van 16

8 Ondersteunende opdrachten/ lesactiviteiten Bij de activiteiten is NIET aangegeven welke stof uit de reader van toepassing is op de lessen. Lees de reader en gebruik de informatie hieruit bij het uitwerken van de opdrachten en het voorbereiden van de lessen. A. (210 minuten) Bestudeer, ter voorbereiding op les B, uit de reader de informatie m.b.t. de sociale kaart en werk de volgende vragen uit Hoe ziet jouw sociale kaart er uit? Maak een lijst van instellingen waarmee jij in je leven te maken hebt (gehad). Probeer de instellingen ook in de welzijnsgebieden in te richten. Welke instellingen staan er in de sociale kaart van ROC Mondriaan, locatie Antonia Veerstraat, denk je? Denk hierbij aan de problemen die studenten kunnen hebben en de instellingen waarnaar de school hen kan doorverwijzen. Maak de sociale kaart van de afdeling, waar je nu werkt Maak een presentatie aan de hand van de bovenstaande uitgewerkte vragen en neem deze mee naar les B. B. Houd tijdens de les verpleegkunde (2 lesuren) een korte presentatie in subgroepen over de sociale kaart van je afdeling. Bespreek met elkaar overeenkomsten en verschillen. Beantwoord de volgende vragen: Welke verschillen constateer je? Waar ligt dat aan? In welke situatie maak je als verpleegkundige gebruik van de informatie van de sociale kaart van de afdeling? C. ( 60 minuten) Bestudeer, ter voorbereiding op les D, uit de reader de informatie m.b.t. het sociale netwerk en beantwoord de volgende vragen: a. Wat wordt verstaan onder een sociaal netwerk? b. Welke kenmerken zijn er te onderscheiden aan een sociaal netwerk? c. Wat zijn de functies van een sociaal netwerk? D. Volg de TSV les (2 lesuren), waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: functies van het sociale netwerk kenmerken van het sociale netwerk analyse van het sociale netwerk E. (30 minuten) Neem, ter voorbereiding op les F, een zorgvrager van de afdeling in gedachten en beantwoord de volgende vragen: a. wat valt je op aan de psychosociale begeleiding van deze zorgvrager? b. welke (mogelijke) problemen signaleer je? c. welke acties zou je willen ondernemen? d. wat zou je hierover in het verpleegplan willen vermelden? F. Volg de TSV les (2 lesuren), waarin het begeleiden van een zorgvrager op psychosociaal gebied na een ingrijpende operatie of slechte prognose wordt behandeld. BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 8 van 16

9 G. Volg de TSV skills les (2 lesuren), waarin vaardigheden worden getraind om het sociale netwerk van een zorgvrager te inventariseren en in kaart te brengen. Oefen in deze les TSV skills een gesprek met als onderwerp het sociale netwerk van de zorgvrager. Doel van dit gesprek is een beeld te krijgen van het sociale netwerk van de zorgvrager en van de wensen van de zorgvrager en het netwerk ten aanzien van de zorg. Je kunt in dit gesprek gebruik maken van (vragen uit) het bij jou op de afdeling gehanteerde anamneseformulier. Hierna breng je het sociale netwerk van de zorgvrager in kaart. In bijlage 1 vind je de beoordelingscriteria behorende bij deze opdracht. Tijdens de les bespreekt de docent wie de bijbehorende beoordelingscriteria invult. H. (60 minuten) Zoek, ter voorbereiding op les I, informatie over minimaal twee modellen voor het voeren van een helpend gesprek. Zet de verschillen op een rij. Neem de uitwerking mee naar de les TSV skill (I). I. In deze les (TSV skill) (2 lesuren): Discussieer je over het dilemma tussen doorvragen en de privacy van de zorgvrager respecteren. Zet je de belangrijkste kenmerken van twee modellen voor het voeren van een helpend gesprek op een rij. Bespreek je verschillen tussen de gevonden modellen. Oefen je in het voeren van een helpend gesprek aan de hand van de door jou in opdracht E gekozen zorgvrager. Doel van dit gesprek is duidelijk te krijgen welke mogelijke vragen/problemen er zijn bij het sociale netwerk of psychosociale begeleiding en bespreken welke acties van de verpleegkundige hierin gewenst zijn. (Denk ook aan de sociale kaart van de afdeling!) Beoordeel je elkaar aan de hand van de criteria, zoals beschreven in bijlage 2. J. (45 minuten) Formuleer, ter voorbereiding op les K, in groepjes drie stellingen, waarmee je een discussie op gang kunt brengen in de klas over de rol van de verpleegkundige bij de psychosociale begeleiding van een zorgvrager. Denk ook aan situaties die je meegemaakt hebt en wat je daarbij is opgevallen. Maak hierbij gebruik van de tips voor het formuleren van stellingen in bijlage 3. K. In de les verpleegkunde (2 lesuren) bespreek je de stellingen of de casus, die je in J geformuleerd of voorbereid hebt. Je trekt met elkaar op basis hiervan conclusies m.b.t. de begeleidende taak van de verpleegkundige in relatie tot de psychosociale begeleiding van de zorgvrager. L. (45 minuten) Gedrag van leden van het sociale netwerk van een zorgvrager kan voor jou als verpleegkundige soms moeilijke situaties veroorzaken. Denk hierbij aan: beroepshouding, omgaan met informatie, claimend of eisend gedrag, grensoverschrijdend gedrag, het omgaan met/overtreden van regels van de afdeling Verder kan je te maken krijgen met (ethisch) dilemma. Beschrijf met je subgroep een (ethisch) dilemma, waar je bij de begeleiding van (het sociale netwerk) van de zorgvrager mee geconfronteerd werd. Neem de uitwerking mee naar les M. BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 9 van 16

10 M. De dilemma s uit L worden in de TSV les (2 lesuren) besproken aan de hand van het stappenplan voor het omgaan met een (ethisch) dilemma. Met elkaar inventariseer je mogelijk (alternatief) gedrag van de verpleegkundige in relatie tot zijn/haar taak. Je formuleert voor jezelf eventuele ontwikkelpunten. BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 10 van 16

11 Bijlage 1: beoordelingscriteria bij opdracht G Vaardigheden: Aandacht geven Actief luisteren Open vragen stellen Doorvragen Samenvatten Gesprek afronden Empathie tonen Grenzen respecteren Concretiseren Van onderstaand overzicht en scorelijst kan je gebruik maken; als er criteria, die voor jou belangrijk zijn, ontbreken in de onderstaande lijst, mag je deze aanvullen. Criteria De verpleegkundige zichtbaar niet zichtbaar voorbeelden opent het gesprek gebruikt correcte omgangsvormen toont een aandachtige houding maakt gebruik van non-verbale communicatie concretiseert, indien nodig, op het juiste moment moedigt aan verder te spreken, verbaal en non verbaal stelt open vragen maakt op een goede manier gebruik van het anamneseformulier vraagt door vat samen rondt het gesprek af. BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 11 van 16

12 Welke leerpunten kan je voor jezelf formuleren aan de hand van de ingevulde criterialijst? Resultaat Een ingevuld beoordelingsformulier met twee leerpunten. BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 12 van 16

13 Bijlage 2: beoordelingscriteria bij opdracht I Vaardigheden Actief luisteren Confronteren Samenvatten Non verbaal Gevoelsreflectie Stilte hanteren Doorvragen Stimuleren tot het bedenken van oplossingen Van onderstaand overzicht en scorelijst kan je gebruik maken; als er criteria, die voor jou belangrijk zijn, ontbreken in de onderstaande lijst, mag je deze aanvullen. Criteria: De openingsfase: de verpleegkundige begroet en stelt zichzelf voor gebruikt social talk (stelt de ander op zijn gemak) benoemt wat het doel van het gesprek is benoemt hoe lang het gesprek kan duren benoemt dat met de gegeven informatie vertrouwelijk wordt omgegaan De besprekingsfase: de verpleegkundige stelt een open beginvraag heeft oogcontact geeft kleine aanmoedigingen, verbaal en non verbaal geeft gevoelsreflecties heeft een uitnodigende en belangstellende houding maakt gebruik van confrontaties, indien relevant vat de wensen van de zorgvrager samen en vraagt naar gewenste acties doet eventueel een voorstel ter aanvulling bespreekt voor- en nadelen van de mogelijke acties zichtbaar niet zichtbaar voorbeelden BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 13 van 16

14 kiest met de zorgvrager de te ondernemen actie(s) Afsluitende fase: de verpleegkundige vat het gesprek kort samen bespreekt het vervolg bedankt en neemt afscheid. zichtbaar niet zichtbaar voorbeelden Welke leerpunten kan je voor jezelf formuleren aan de hand van de ingevulde criterialijst? Resultaat Een ingevuld beoordelingsformulier met twee leerpunten. BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 14 van 16

15 Bijlage 3, bij opdracht J: Het formuleren van stellingen Werkwijze om stellingen te maken Als je zelf wilt oefenen met stellingen is het goed om te weten aan welke voorwaarden een goede stelling moet voldoen. Hier volgen enige tips voor het formuleren van stellingen. Voor een goede debatstelling geldt de gulden regel: een stelling bestaat uit één zin, zonder bijzinnen. Een stelling is nooit in vraagvorm (moeten harddrugs gelegaliseerd worden?), maar kan wel weer een citaat zijn (Bolkestein: 'Het smoel is belangrijker dan het doel!'). Een belangrijke eis is dat de stelling in beginsel gelijke kansen aan voor- en tegenstanders biedt. Er zijn gewichtige argumenten voor en tegen de stelling te bedenken. De stelling is - in vaktermen - debatable. Om verwarring te voorkomen is het raadzaam om een ontkenning (niet, nooit en dergelijke) in de stelling te vermijden (bijvoorbeeld: Nederland moet niet meer investeren in alternatieve energiebronnen). De kans is namelijk groot dat de tegenstanders zich ontpoppen als voorstanders en andersom. Concretiseringen Het is aan de bedenker van de stelling of en hoeveel nuances in de stelling worden aangebracht. Hoe meer concretiseringen, hoe minder de ruimte voor de debaters - al zullen ze die ruimte vaak nemen, omdat debaters in nood (on)bewust van de stelling gaan afwijken. Een voorbeeld van gradatie in concreetheid: 1. Nederland moet een sociale dienstplicht invoeren. 2. Nederland moet een sociale dienstplicht invoeren voor werklozen. 3. Nederland moet een sociale dienstplicht invoeren voor langdurig werklozen. BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 15 van 16

16 Ludiek? Het is niet gezegd dat debatteren alleen over serieuze stellingen gaat. Een serieus onderwerp kan ludiek ('Een echte vent strijkt zijn eigen overhemd') verwoord zijn. Ter afwisseling van de serieuze stellingen werkt een ludieke stelling tijdens de voorbereidingen vaak motiverend voor de leerlingen. De verbaal beter begaafden kunnen zich hierin heel goed uitleven en daarmee anderen tot een voorbeeld zijn. Het is moeilijk te voorspellen of een ludieke stelling ook tot een ludiek debat leidt. Dat hangt niet alleen af van de verbale vaardigheden, maar ook van de creativiteit van de debaters. Voorbeelden van stellingen - Er is geen oplossing voor voetbalvandalisme. - De Arabische nieuwszender Aljazeera is gevaarlijk voor de publieke opinie. - Middelbare scholieren moeten gratis openbaar vervoer krijgen. - Genetische manipulatie is een zegen voor de mensheid. - Internet doet meer kwaad dan goed voor je opvoeding. - Het onderscheid tussen zwarte en witte scholen moet worden bestreden. Voorbeelden van ludieke stellingen - Eén week per jaar moeten scholieren het land regeren. - De mobiele telefoon is een dieptepunt voor de mensheid. - Willem-Alexander moet afstand doen van de troon. BBL-4, topklinisch traject RdGG Cohort 2012 Pagina 16 van 16

Wondzorg. ~ Beroepsopdracht 10 ~ Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit

Wondzorg. ~ Beroepsopdracht 10 ~ Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Wondzorg ~ Beroepsopdracht 10 ~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012 1 van 11 Inleiding en leerdoelen Wondzorg Als verpleegkundige ben je

Nadere informatie

Zorgen voor het slaap en waakritme

Zorgen voor het slaap en waakritme Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Zorgen voor het slaap en waakritme ~Beroepsopdracht 6~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012 Pagina

Nadere informatie

Ondersteunen en begeleiden bij mobiliteit ~Beroepsopdracht 5~

Ondersteunen en begeleiden bij mobiliteit ~Beroepsopdracht 5~ Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Ondersteunen en begeleiden bij mobiliteit ~ Beroepsopdracht 5~ ~Beroepsopdracht 5~ BBL-4, topklinisch traject

Nadere informatie

Levenseindebegeleiding

Levenseindebegeleiding Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces Levenseindebegeleiding ~Beroepsopdracht 22~ BBL-4, topklinisch traject RdGG. Cohort 2012 Pagina 1 van 15 Opdracht 22 :

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Zorgdragen voor de lichamelijke verzorging

Zorgdragen voor de lichamelijke verzorging Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden. Zorgdragen voor de lichamelijke verzorging ~Beroepsopdracht 3~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en eigen deskundigheids bevordering ~Beroepsopdracht 27 ~

Kwaliteitszorg en eigen deskundigheids bevordering ~Beroepsopdracht 27 ~ Werkproces 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep en 2.2 werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Kwaliteitszorg en eigen deskundigheids bevordering

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 6 Persoonlijke ontwikkeling Feedback

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 6 Persoonlijke ontwikkeling Feedback BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 6 Inleiding en leerdoelen betekent letterlijk terugkoppeling. In situaties waarin je met anderen omgaat, communiceert, wordt er mee bedoeld dat je de ander

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Zorg en begeleiding geven aan ouderen

Zorg en begeleiding geven aan ouderen Werkproces 1.4 begeleidt een zorgvrager Werkproces 1.6 geeft voorlichting, advies en instructie Zorg en begeleiding geven aan ouderen ~ Beroepsopdracht 12 ~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012

Nadere informatie

Complexe wondzorg. ~ Beroepsopdracht 21 ~

Complexe wondzorg. ~ Beroepsopdracht 21 ~ Werkproces 1.3 en 2.2 Voert verpleegtechnische handelingen uit Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Complexe wondzorg ~ Beroepsopdracht 21 ~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Beroepsopdracht 14. Zorg en begeleiding geven aan een zorgvrager met een verstandelijke beperking

Beroepsopdracht 14. Zorg en begeleiding geven aan een zorgvrager met een verstandelijke beperking Beroepsopdracht 14 Zorg en begeleiding geven aan een zorgvrager met een verstandelijke beperking Werkproces 1.4: Begeleidt een zorgvrager Werkproces 1.5: Begeleidt een groep zorgvragers (illustratie: Visio

Nadere informatie

Het verpleegkundig proces

Het verpleegkundig proces Werkproces 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op Het verpleegkundig proces ~Beroepsopdracht 1~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2013 Pagina 1 van 17 Inleiding en leerdoelen

Nadere informatie

Werken binnen de organisatie ~Beroepsopdracht 25 ~

Werken binnen de organisatie ~Beroepsopdracht 25 ~ Werkproces 2.3 Geeft werkbegeleiding Werken binnen de organisatie ~Beroepsopdracht 25 ~ BBL-4, topklinisch traject RdGG. Cohort 2012. Pagina 1 van 18 Inleiding en leerdoelen Werken binnen de organisatie

Nadere informatie

Veilig, hygiënisch, kostenbewust en milieubewust werken ~ Beroepsopdracht 17 ~

Veilig, hygiënisch, kostenbewust en milieubewust werken ~ Beroepsopdracht 17 ~ Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Werkproces 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties Veilig, hygiënisch, kostenbewust en milieubewust werken ~ Beroepsopdracht 17 ~ BBL-4,

Nadere informatie

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. OPDRACHTFORMULIER Gesprekken voeren 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk in de bronnen welke informatie

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Als verpleegkundige werk je niet alleen. Je hebt veel contact met anderen, onder andere collega s, patiënten en andere disciplines.

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Een helpend gesprek voeren

Een helpend gesprek voeren OPDRACHTFORMULIER Een helpend gesprek voeren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Observatieformulieren bij oefeningen

Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulier 1 Gespreksvaardigheden: open vragen * Het stellen van open vragen Opmerkingen / voorbeelden De vragen zijn: begrijpelijk niet te kort niet te lang

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

Formulieren bij opdrachten

Formulieren bij opdrachten Formulieren bij opdrachten Formulier 1 Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Kernfuncties Criteria Bevindingen Goed Zwak Begeleidingsgesprekken

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Onderhandelen en afspraken maken

Onderhandelen en afspraken maken OPDRACHTFORMULIER Onderhandelen en afspraken maken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

Specifieke leerdoel(en) verpleegkundige: Gespreksopening: -begroet de zorgvrager -benoemt het doel v/h gesprek. Benoemt goed het doel van het gesprek

Specifieke leerdoel(en) verpleegkundige: Gespreksopening: -begroet de zorgvrager -benoemt het doel v/h gesprek. Benoemt goed het doel van het gesprek Feedbackformulier anamnesegesprek gestructureerd/ met behulp van een vragenlijst Naam verpleegkundige : Lisa de Wit Naam observator : Chermaine papa Casus: Specifieke leerdoel(en) verpleegkundige: Structuur

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Vitale functies bewaken

Vitale functies bewaken Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Vitale functies bewaken ~Beroepsopdracht 7~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012 Pagina 1 van 29 Inleiding

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: E BEGINNER 1516 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Groepsactiviteit organiseren en uitvoeren

Groepsactiviteit organiseren en uitvoeren OPDRACHTFORMULIER Groepsactiviteit organiseren en uitvoeren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of

Nadere informatie

Jezelf voorstellen en een gesprek beginnen

Jezelf voorstellen en een gesprek beginnen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Opdrachtformulier Jezelf voorstellen

Nadere informatie

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten OPDRACHTFORMULIER Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met een medestudent

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Leerwerkstage 1. voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten. Project: informatievaardigheden (mediawijsheid)

Leerwerkstage 1. voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten. Project: informatievaardigheden (mediawijsheid) Leerwerkstage 1 voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten Project: informatievaardigheden (mediawijsheid) Activiteiten tijdens de stage Eerst geven we een globaal overzicht van de verschillende

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt.

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de opdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Assisteren bij medische ingrepen

Assisteren bij medische ingrepen 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Opdrachtformulier Assisteren bij medische ingrepen Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Ondersteunt de cliënt bij de dagbesteding Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd. Waar

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

Respectvol reageren op gevoelens

Respectvol reageren op gevoelens OPDRACHTFORMULIER Respectvol reageren op gevoelens Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager OPDRACHTFORMULIER Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier bij deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshop 1: Ouderenzorg Werkproces: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.6

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012)

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012) BPV Voorbereiding Leerjaar 1 (Herziene versie voor KD 2012) 1 Inhoudsopgave: I Kennismaken met het materiaal waarmee je de BPV ingaat 3 II De map met de opdrachten en proeven 4 III Korte kennismaking met

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO4P, niveau 4 WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 In je werk zal je mogelijk soms, in meer

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Hogeschool van Amsterdam Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Bachelor: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd Domein: Maatschappij en Recht December 2012 1. Inleiding Deze

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

De klinische zorgvrager

De klinische zorgvrager Werkproces 1.4 Begeleidt een zorgvrager De klinische zorgvrager ~Beroepsopdracht 8~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012 Pagina 1 van 17 Inleiding en leerdoelen Begeleiding en zorg aan de klinische

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek COACHINGSVAARDIGHEDEN Maarten Van de Broek Effect op gecoachte bevestiging groei Ondersteuning status quo Effect bedreiging uitdaging Ondersteuning door actief luisteren Met je lichaam Open houding, oogcontact,

Nadere informatie

Tien competenties voor de 21 e eeuw

Tien competenties voor de 21 e eeuw Tien competenties voor de 21 e eeuw Natuurlijk leren in de 21 e eeuw 28 september, Keete Voerman en Anne Remmerswaal Programma Introductie Waar denk je aan? Uitwerking model Aan de slag met aanpak voor

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Leren en studeren is een belangrijk onderdeel in je opleiding tot verpleegkundige. Om beter te leren studeren is het belangrijk niet

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie