05 JAN 2C'2 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERIJSSEL. VK\

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "05 JAN 2C'2 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERIJSSEL. VK\

Transcriptie

1 Van: Vriezen, Fiona Verzonden: vrijdag23 decernber :03 Onderwerp: Jaarverslag 2011Stichting CultureelErfgoed Deventer Goedemorgen damesen heren, Hierbij stuur ik u, namensrita Bos, voorzitter Stichting Cultureel Erfgoed Deventer devolgende stukken toe: ' % - Begeleidende brief - Het jaarverslag 2011 toe Met vriendelijke groet, Fiona Vriezen Secretaresse Ruimte en Samenleving team Ruimteen Economie Gemeente Deventer T: F: Leeuwenbrug 85, postbus 5000, 7400 GC Deventer Aanwezig:Maandag t/m vrijdag PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERIJSSEL. Regnr Dat. ontv.: Routing VK\<?C*Z.\ 05 JAN 2C'2 \ a.d. Bijl.:

2 Stichting Cultureel Erfgoed Deventer Leeuwenbrug Postbus 766, 7400 AT Deventer, KvK Deventer 22 december 2011 Geachte heer, mevrouw 2011 was een mooi en succesvol jaar voor de presentatie van het ruimtelijk erfgoed. Mooi omdat velen hebben genoten van de monumenten in de stad en het buitengebied en succesvol omdat de Stichting Cultureel Erfgoed Deventer er ook dit afgelopen in is geslaagd samen met andere partijen in onze gemeente bijzondere activiteiten te organiseren. Zoals u in het jaarverslag kunt lezen werden deze activiteiten goed bezocht en was de diversiteit zodanig dat jong en oud op serieuze en ludieke wijze hebben kunnen kennismaken met de monumentale rijkdom in onze gemeente. In het jaarverslag blikken wij vooruit naar Het thema van volgend jaar, Buitenplaatsen, is naar onze mening zeer geschikt voor een brede presentatie van het erfgoed. Tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en openstelling van buitenplaatsen in het buitengebied maar ook in de stad zoals landgoed Brinkgreven. Namens de leden van de Stichting Cultureel Erfgoed Deventer wil ik u hartelijk danken voor uw bijdrage in Mede dankzij uw inzet was het afgelopen jaar een succes. Ik hoop dat we in 2012 weer op u mogen rekenen. Hartelijke groet, H.J.M. Bos-Oonk, voorzitter Stichting CED Pagina 1 van 1

3 Postbus 766, 7400 AT Deventer, Rabobank , KvK Erfgoedjaar 2011 Jaarverslag

4 Inhoud Erfgoedjaar 2011 in een paar zinnen... 3 De Stichting Cultureel Erfgoed Deventer... 3 Doelstelling... 4 Aanpak... 4 De Stichting CED in persoon... 5 Samenwerking in Activiteiten... 7 Programma Open Monumentendag Deventer Bijzondere activiteiten uitgelicht MoNUment, het monument van de toekomst Stad van verleden en toekomst Toekomst Stichting Cultureel Erfgoed Deventer Bijlage Adoptieproject: Tekst: Stichting Cultureel Erfgoed Deventer, 2011 Foto s: Theo de Kreek (SIED), Floris Slotemaker (SlotemakerSantema) 2

5 Erfgoedjaar 2011 in een paar zinnen STICHTING CULTUREEL ERFGOED DEVENTER PRESENTEERDE: Oud gebouw- Nieuw Gebruik Aansluitend op de opgave van deze tijd; het herbestemmen van leegstaande monumenten heeft de Stichting Cultureel Erfgoed Deventer zich dit jaar aan dit thema gewijd. De vele kerkgebouwen, scholen, industriële complexen, boerderijen, gemalen, molens en meer die leeg zijn gekomen of zullen komen moeten een nieuwe passende bestemming krijgen om vitaal te blijven. De Stichting Cultureel Erfgoed heeft door verschillende kanten van herbestemming te belichten en daar diverse doelgroepen bij te betrekken dit thema nogmaals op de kaart gezet. De Stichting Cultureel Erfgoed Deventer De Stichting Cultureel Erfgoed Deventer heeft het tweede jaar bijna afgerond. In 2008 ontstond de aanzet voor het idee van deze stichting voortgekomen uit de Stichting Deventer 2008, deze stichting had het monumentenjaar 2008 bijzonder succesvol afgesloten. Bij gemeente, bij het Comité Open monumentendag Deventer en andere partijen ontstond de behoefte aan meer body om het Deventer erfgoed beter in de spotlights te kunnen zetten. Na diverse overleggen bleek het oprichten van een stichting hiervoor de beste oplossing; zo kreeg de Stichting Cultureel Erfgoed Deventer in de zomer van 2009 concrete vorm. In 2010 volgde het eerste volledige jaar. Dit jaar was het tweede volledige jaar. De Stichting bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een redactieraad gevormd door de leden van het voormalig comité Open Monumentendag, een vaste medewerker en ambtelijke ondersteuning. Op diverse momenten worden andere erfgoedpartijen geconsulteerd of mee samengewerkt. 3

6 Doelstelling De Stichting CED stelt zich tot doel het roerende en onroerende cultuurhistorische erfgoed van de gemeente Deventer te duiden en toegankelijk te maken. De Stichting wil dit realiseren door middel van het (mede) organiseren en stimuleren van activiteiten, educatieve projecten en publicaties. Als doelgroepen ziet de stichting de eigen Deventer bevolking. Zowel jongeren als volwassenen zullen op diverse manieren bij het erfgoed betrokken worden. Kennis van de (historische) waarden van de eigen leefomgeving kunnen betrokkenheid, waardering en draagvlak scheppen die nodig is voor beleid, investeringen en zorg voor het rijke erfgoed van onze gemeente. Daarnaast richt de stichting zich ook op bezoekers van Deventer. Door aantrekkelijk programma s aan te bieden kan de bekendheid van Deventer als cultuurhistorische stad bevorderd worden. Landgoed Nieuw Rande was dit jaar voor het eerst deelnemend monument aan Open Monumentendag Foto: Floris Slotemaker Aanpak Samenwerking met andere partijen is essentieel voor de Stichting Cultureel Erfgoed Deventer. Door samenwerking op verschillende niveaus, door het samenvoegen op momenten van kennis, informatie, materialen, mankracht en soms ook ledenbestanden kunnen de mooiste dingen ontstaan en de beste kwaliteit geleverd worden. Samenwerking wordt gezocht en gevonden met vooral de gemeente Deventer, de Stichting Industrieel Erfgoed, maar ook andere erfgoedpartijen zijn betrokken. Coördinatie wordt meestal vanuit de Stichting CED gedaan. 4

7 De Stichting CED in persoon De Stichting Cultureel Erfgoed Deventer bestond uit de volgende personen: Rita Bos, voorzitter Jan Muilerman, penningmeester Laura Kanters, secretaris Lilian Vos Ruud Johannes Lidewijde van Rijn Marloes de Vries, ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente Deventer. Marjolein Sandorp, ingehuurd projectleider om het jaarprogramma ten uitvoer te brengen. Lilian Vos is betrokken bij de Stichting CED vanuit haar positie bij het Kunstcircuit, Ruud Johannes en Lidewijde van Rijn vanuit hun bijdrage aan de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer. Wellicht dat er in de nabije toekomst een uitbreiding of wisseling van leden plaatsvindt waarbij de breedte van cultureel erfgoed in Deventer leidend is. In 2012 zal er een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris worden benoemd. In 2011 is de Stichting CED negen keer bijeen geweest voor een vergadering. Vergaderingen duren doorgaans 1,5 tot 2 uur. In de vergaderingen wordt gebrainstormd over de inhoud van het jaarprogramma alvorens het jaarprogramma vast te stellen, de begroting goed te keuren en het jaarprogramma te evalueren. Daarnaast wordt tijdens deze vergaderingen aandacht geschonken aan de te bevaren koers door de stichting en overige gebeurtenissen op gebied van erfgoed in de gemeente. 5

8 Samenwerking in 2011 Ook in het afgelopen erfgoed jaar is de samenwerking met andere partijen goed verlopen. Met name de Stichting IJssellandschap is een belangrijk partnerschap aangegaan. Als grote monumenteneigenaar in het buitengebied is de Stichting IJssellandschap een belangrijke speler in het veld. Daarnaast is er samenwerking gecontinueerd met de NV Bergkwartier; maatschappij tot Stadsherstel en de gemeente Deventer. De Stichting Industrieel Erfgoed Deventer vormt al jaren een zeer betrouwbare partner, zo ook Fransien Attema als vertegenwoordiger van de historische schepen. Daarnaast zijn er diverse kleine initiatieven en samenwerkingsverbanden geweest bijvoorbeeld met de Openbare Bibliotheek, het Etty Hillesum Centrum, Kreek Architecten en het Kringloopatelier De Loop der Dingen. Voor de oplevering van de kadeprojecten (Visman) waarbij de Stichting Cultureel Erfgoed Deventer mede verantwoordelijk was voor de organisatie is een samenwerking aangegaan met diverse Hanzesteden in Nederland, Cultureel Kabinet, VVV Deventer/Museumwinkel. De Grote Brander, Stichting IJssellandschap, een tot leerboerderij herbestemd rijksmonument. Foto: Floris Slotemaker, SlotemakerSantema. 6

9 Activiteiten Publiciteit rondom Matthaus Passion, uitgevoerd in april. De organisatie achter deze opvoering, de stichting Matthaus Passion, zocht in 2010 contact nadat publiciteit en kaartverkoop wat tegenviel. ST. CED heeft dit opgepakt en in overleg met de stichting Matthaus Passion een plan opgesteld en diverse publiciteitsacties opgesteld. E.e.a. heeft geleid tot twee uitverkochte en zeer hoog gewaardeerde uitvoeringen. Dit zorgde ervoor dat de St. CED ook in 2011 werd gevraagd een actieve rol hierin te spelen. Naast de gewone publicitaire acties is nu een plan voor meerdere jaren opgezet en een aantal partners benaderd. In de toekomst zal de Stichting Matthaus Passion nu vooral zelf de publiciteit kunnen verzorgen, wellicht met wat kleine handreikingen. Onthulling Visman, oplevering kadeprojecten. Het beeld Visman, ontworpen door kunstenaars duo Dedden&Keizer, is een cadeau van het Rabo Cultuurfonds aan de gemeente Deventer. Dit als dank voor de organisatie van de landelijke opening Open Monumentendag in Oorspronkelijk zou het beeld in september 2010 onthuld worden, maar door vertraging in de bouwactiviteiten op de uiteindelijke locatie van het beeld werd de datum verschoven. Nu werd de onthulling onderdeel van een feestelijke avond waarin diverse gemeentelijke projecten aan de IJsselkade werden opgeleverd. De St.CED was mede verantwoordelijk voor de organisatie van deze avond. Naast de verschillende onthullingen vormden de Hanzemarkt en de historische vlootschouw het hoogtepunt van de avond. Symposium MoNUment, het Monument van de toekomst. In samenwerking met de Stichting IJssellandschap, de NV Bergkwartier en de Gemeente Deventer werd op vrijdag 9 september een symposium georganiseerd waarbij het thema Oud gebouw- Nieuw Gebruik centraal stond. Jaap Starkenburg (IJsselandschap), Evert Jan Eggink (NV Bergkwartier), Martin Kleine Schaars (IM- Architecten), Paul Keizer (Dedden & Keizer) en Jorien Kranendijk (gemeente Deventer) lieten hun creatieve licht schijnen op dit thema. Het zeer goed bezochte symposium vond plaats in de nog her te bestemmen Synagoge in de Golstraat. Aansluitend het symposium vond de opening van Open Monumentendag Deventer 2011 plaats. 7

10 Synagoge in de Golstraat, de locatie van het symposium MoNUment en een her te bestemmen monument. Foto: Floris Slotemaker Open Monumentendag: thema Oud gebouw- Nieuw Gebruik Zaterdag 11 en zondag 11 september: Openstellingen diverse monumenten + speciaal programma. Zie verder. Meedenken met Ruimtelijk Erfgoed Beleid van de gemeente Deventer en Presentatie Erfgoed. Opzet en uitwerken Adoptieproject. Dit project is er op gericht leerlingen van basisscholen in Deventer op speelse wijze met hun eigen erfgoed in aanraking te laten komen. Update Projectplan is bijgevoegd. Programma Open Monumentendag Deventer 2011 Herbestemming in het buitengebied- Jachthuis& De Grote Brander, Oostermaat Het rijksmonument de Grote Brander op landgoed de Oostermaet is zeer recent gerestaureerd en is sinds deze zomer in gebruik als zorgboerderij. Voor het bijzondere Jachthuis op dit landgoed wordt op dit moment naar een juiste herbestemming gezocht. Beide gebouwen zijn prachtvoorbeelden van het landelijk thema van dit jaar Nieuw gebruik- Oud gebouw. Speciaal voor Open Monumentendag 2011 organiseerde eigenaar Stichting 8

11 IJssellandschap in deze twee gebouwen en het landgoed een speciaal programma. Ruim 850 mensen bezochten deze bijzondere gebouwen in het buitengebied Fietstocht (ca 15 km) Deze fietstocht ging door het buitengebied van de gemeente Deventer. Verschillende panden die pasten bij het thema Nieuw gebruik- Oud gebouw ofwel herbestemming lagen op de route. Punten in de route die onder meer werden aangedaan zijn het Jachthuis en boerderij de Grote Brander op Landgoed de Oostermaet. De gratis fietstocht werd bijzonder gewaardeerd, voor toekomstige jaren moet de oplage van een eventuele fietstocht dan ook worden opgewaardeerd. Stad van verleden en toekomst: activiteit voor kinderen De Brink was op zondag 11 september de bouwplaats voor de stad van de toekomst. Deze stad werd gebouwd door kinderen onder begeleiding van kunstenaars uit het Kringloopatelier. Kartonnen dozen, tape en de spullen uit het Kringloopatelier vormden de bouwstenen. Na een aarzelend begin kwamen diverse nieuwsgierige kinderen, vaak met hun ouders, een kijkje nemen. Het werd een groot succes, vele bouwwerken vormden een vrolijk en bijzonder aanzicht op de Brink. Kinderen waren soms uren aan het knutselen en waren zeer enthousiast. Deze activiteit vraagt om een vervolg, mogelijkheden voor iets dergelijks in 2012 worden momenteel onderzocht. SIED Herbestemming/hergebruik De Stichting Industrieel Erfgoed Deventer heeft zich ook dit jaar laten inspireren door het thema van Open Monumentendag. Dit keer niet gericht op de herbestemming van gebouwen, maar op de herbestemming van materialen van en door Deventer bedrijven. Onder andere bedrijven als Tauw, Ardagh (voormalig Thomassen en Drijver) toonden hun hergebruik. Meer dan 1000 geïnteresseerden bezochten de SIED dit jaar. Productiehuis ON: Het geluid van Graan: De Zwarte Silo komt tot leven Het geluid van graan, gebonk van machines, aanmerende boten, aan en af rijdende vrachtwagens en het gesprek van de dag van de werknemers aangevuld met de spelende radio op de achtergrond. Een kakofonie van klanken vulde de Zwarte Silo toen het nog in gebruik was.tijdens Open Monumentendag(en) gaf Productiehuis ON samen met de groep BOT (Beu, Audiomachinist, Odd Enjinears) de Zwarte Silo zijn geluid weer terug. De combinatie van een voorstelling in fysiek erfgoed was een buitengewoon geslaagd. Fototentoonstelling Hergebruik/Herbestemming Vijf fotografen van de Deventer Foto kring hebben zich laten inspireren door het thema van Open Monumentendag dit jaar en daar hun eigen visie op los gelaten. Gebouwen met veranderende functies, van zorgboerderijen en winkelpanden, van panden die zijn gered van sloop door een nieuwe bestemming, van bijzondere interieurs en exterieurs tot leegstaande gebouwen. 9

12 Nieuw gebruik-oud gebouw in Deventer: Kreek architecten laat het zien Aan de hand van tekeningen, een rondleiding (achter de schutting) en toelichting liet Kreek architecten zien wat er gebeurt bij het toekomstig hotel Huize Vermeer. De omvangrijke restauratie is momenteel in volle gang. Geïnteresseerden konden bij de kraam diverse interessante grote Deventer projecten op gebied van herbestemming en restauratie bewonderen, zoals het restauratieplan voor boerderij de Grote Brander of van de Boreelkazerne. De Haere deed in 2011 voor het eerst mee aan Open Monumentendag. Foto: Floris Slotemaker, SlotemakerSantema 10

13 Bijzondere activiteiten uitgelicht MoNUment, het monument van de toekomst Het thema van dit jaar Oud Gebouw- Nieuw Gebruik ofwel herbestemming vormde het onderwerp van een symposium dat op 9 september 2011 plaatsvond in de voormalige synagoge in de Golstraat. Voor deze locatie was symbolisch gekozen omdat het een praktijkvoorbeeld is van een her te bestemmen kerkgebouw. In Deventer was de behoefte aan een inhoudelijk symposium over dit belangrijke onderwerp groot. Drie partners en de Stichting Cultureel Erfgoed Deventer zochten gezamenlijk naar een passende invulling van een programma dat de bezoekers op nieuwe inzichten of een verfrissende blik moest trakteren. De gemeente Deventer, de Stichting IJssellandschap en de NV Bergkwartier; Maatschappij tot Stadsherstel en de stichting zouden hiervoor zorg dragen, de organisatie, promotie en publiciteit lag in handen van de stichting. Centraal stonden de vragen: Hoe houden we het monument vitaal? Hoe maken we van een monument van nu een monument van de toekomst? De sprekers gaven hun visie hierop. De sprekers en hun lezingen: De jonge stad en de monumentale behoefte Mating Places! Going Somewhere? Paul Keizer kunstenaarsduo Dedden & Keizer De kern van de lezing van Paul Keizer verhaalde over het ontstaan van nieuwe ontmoetingsplekken tegen de achtergrond van de monumentale stad. De combinatie van beiden maakt het succes van deze ontmoetingsplekken zoals aan de strandjes aan de IJssel. Keizer pleitte ervoor goed na te denken over de regulering of juist deregulering van deze plekken. Panden verbinden de vitale monumentale stad Evert Jan Eggink,directeur NV Bergkwartier De directeur van de NV Bergkwartier, de grootste monumenteneigenaar uit de gemeente Deventer gaf zijn visie op de binnenstad van Deventer. Hij is groot voorstander van het verbinden van meerdere parels monumenten om zo de kracht van de stad te versterken. Hij pleitte ervoor om af en toe meer mogelijkheden te krijgen vanuit de overheid om monumenten te kunnen blijven ontwikkelen, dit om het voortbestaan van een monument mogelijk te maken. 11

14 Monumentale kracht van ruimte en leegstand Liever geen nieuwe monumenten meer Martin Kleine Schaars, mede-eigenaar van I M-Architecten De lezing van architect Kleine Schaars ging vooral om het durven loslaten van monumenten aan de wensen van de hedendaagse maatschappij. Als een monument geen juiste bestemming heeft, durf het dan leeg te laten staan en zoek niet krampachtig een verkeerde herbestemming. Landschap tussen wereldmarkt en monumentale romantiek Jaap Starkenburg,directeur Stichting IJssellandschap Starkenburg, directeur van een grote monumenteigenaar in het buitengebied liet aan de hand van zijn ideeën afgewisseld met foto s de discrepantie tussen de illusie van het romantische boerenleven en de werkelijkheid van het boerenbestaan zien. De noodzaak tot landschappelijke ontwikkeling van het monumentale buitengebied moet daarop worden aangepast. De gemeente laat los?! Visie, vertrouwen en verantwoordelijkheid Jorien Kranendijk,adviseur ruimtelijk erfgoed gemeente Deventer In een ideale wereld zou iedereen samenwerken en een gezamenlijk doel nastreven. Kranendijk toonde in haar lezing aan dat in de monumentenwereld iedereen zijn verantwoordelijk heeft en dat die verantwoordelijkheid ook zijn grenzen heeft. Het vertouwen in elkaar tussen de verschillende partijen is niet altijd aanwezig nu, daar moet aan gewerkt worden. Dit leidt er toe dat de gemeente in de toekomst wellicht meer zou kunnen loslaten. Stad van verleden en toekomst De Brink, in de historische binnenstad van Deventer vormde op zondag 11 september het decor van deze activiteit die georganiseerd was voor kinderen. Deze bouwplaats werd door tientallen kinderen gebruikt. De zondag van Open Monumentendag is geen traditionele dag, daar probeert de Stichting Cultureel Erfgoed Deventer al vele jaren een verandering in te brengen. Dit jaar door een speciale activiteit op de jongste doelgroep te organiseren. Ook hierbij was Herbestemming de leidraad, voor deze middag was dat een combinatie van 12

15 herbestemming van materiaal en herbestemming van fantasie gebouwen. Zo konden kinderen op een creatieve wijze omgaan met het thema herbestemming omringd door de monumentale stad. Smurfit Kappa Zedek stelden vele dozen beschikbaar als basis voor de knutselwerken. De kunstenaars van het Kringloopatelier begeleiden de kinderen tijdens het bouwen van gebouwen die een nieuwe stad zouden vormen. De stad werd in de loop van de middag gevuld met kerken met achtbanen, bijzondere woonhuizen, skatebanen en schepen van karton. Fotolijstjes werden raamkozijnen, pumps glijbanen, tafeltennisbatjes de ondergrond voor balkons. Tientallen kinderen, soms alleen, soms met hun ouders of met andere kinderen bouwden de hele middag mee aan dit unieke project. De Stad van verleden en toekomst werd met zoveel enthousiasme ontvangen dat er direct de vraag werd gesteld of deze activiteit in de toekomst niet vaker georganiseerd kan worden. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel onderzocht. Onder de enthousiaste begeleiding van kunstenaars bouwen kinderen aan de Stad van Verleden en Toekomst. Foto: Auke Pluim 13

16 14

17 Toekomst Stichting Cultureel Erfgoed Deventer De Stichting Cultureel Erfgoed Deventer wil de werkzaamheden blijven voortzetten en waar mogelijk uitbreiden. Het succes van de afgelopen jaren en het enthousiasme waarmee dit door betrokkenen en publiek wordt ontvangen ziet de Stichting CED als een aanmoediging hiervoor. Het bereiken en bevorderen van draagvlak en maatschappelijk bewustzijn van en voor erfgoed ziet de stichting als haar doel. De stichting ziet voor zichzelf een rol weggelegd in de communicatie en de publiekspresentatie van het erfgoed van Deventer in alle facetten, maar zal zich vooral richten op de bebouwde onder- en bovengrondse omgeving. Daarnaast wil de stichting zich blijven richten op samenwerking met verschillende partijen en wil het een platform zijn voor (kleinere) erfgoedpartijen om op diverse momenten in het jaar podia te bieden. Het adoptieproject wordt gezien als belangrijke pijler, net als andere projecten gericht op de jeugd. Belangrijk blijft ook het organiseren van Open Monumentendag, symposia en andere bijeenkomsten in het teken van ons erfgoed. Stichting CED heeft de afgelopen jaren laten zien dat er met een relatief klein budget veel kan worden bereikt. Door inventief en efficiënt gebruik van middelen en door de sterke punten van partners en partijen op een goede manier te benutten is het mogelijk gebleken een belangrijke pijler van het rijks- en gemeentelijk beleid een gezicht te geven. Om de continuïteit hierin vast te houden is een adequate structurele doch relatief bescheiden financiering noodzakelijk. Voor Open Monumentendag 2012 is inmiddels een conceptprogramma opgesteld. CONCEPTPROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAGEN 2012 Gehoord het enthousiasme van college over de monumentendagen 2011 en het verzoek te kijken naar een wat uitgebreidere invulling heeft de St. CED het onderstaande conceptprogramma gemaakt. Doel van dit programma is om verschillende doelgroepen te bereiken en hun in aanraking van diverse kanten van het ruimtelijk erfgoed van de gemeente Deventer te laten komen. Het thema van dit jaar is Buitenplaatsen en monumentaal groen. Zeer recent is Deventer uitgeroepen tot groenste stad van Europa, daar willen we ook op deze manier bij aansluiten. De parken, landgoederen in de gemeente Deventer bieden hiertoe een passende mogelijkheid dit op bijzondere wijze vorm te geven. Op vrijdag 7 september wil St. CED een inhoudelijke middag organiseren met verschillende partijen. Een symposium, een expositie en/of diverse lezingen 15

18 zal de invulling van deze middag worden. Met partners als Stichting IJssellandschap zal in samenspraak met de gemeente Deventer naar een passend thema gezocht worden om deze middag inhoud te geven. Gedacht wordt aan de landgoederen in de gemeente, groenstructuren, landschapselementen en parkherstel en de aanwijzing van monumenten in het buitengebied. Aansluitend zal dan de opening van Open Monumentendag volgen. Om de locatie hiervan passend te laten zijn wordt er op dit moment gekeken of een dergelijk programma op een landgoed zou kunnen plaatsvinden. Dit past ook in de traditie van Open Monumentendag Deventer, elk jaar wordt gekeken naar een bijzondere locatie om het weekend met het thema van dat jaar op een goede manier in te luiden. De zaterdag en zondag van Open Monumentendag krijgen hun vertrouwde invulling met de opengestelde monumenten. De rondleidingen in het Stadhuis zouden in deze editie gedaan kunnen worden door raadsleden en wethouders. De Watertoren naar ontwerp van stadsarchtitect Mulock Houwer is een monument dat al vele jaren is opgesteld tijdens Open Monumentendag. Foto: Floris Slotemaker Voor zaterdag 8 september wordt een fietstocht en/of wandeling uitgegeven die langs verschillende buitenplaatsen in het buitengebied zal gaan. Gedacht wordt aan een fietstocht langs bijzondere landschapselementen als kanalen, oude spoorwegen en stadsparken, Daarnaast kunnen de landgoederen Frieswijck, de Kranekamp, Zorgvliet, Overvelde en Nieuw Rande eventueel in combinatie met de Haere worden aangedaan. Op diverse buitenplaatsen zal die dag een en ander worden georganiseerd. Er wordt gedacht aan een speciaal programma op landgoed Nieuw Rande. Het huis zal worden opengesteld, rondleidingen met specifieke aandacht voor de parkachtige structuur van het landgoed zullen worden gehouden. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de ijskelder en een expositie over de verborgen tuinen van het landgoed. 16

19 Mogelijk dat een picknick rond het huis voor bezoekers het programma zou voltooien. Daarnaast zal er in de historische binnenstad van Deventer ook dit jaar een programma onderdeel plaatsvinden die te maken heeft met monumentaal groen. Vaste partners van de Stichting zullen hiervoor worden benaderd en daar waar mogelijk zal de Stichting nieuwe partners zoeken. Voor zondag 9 september wordt naar een creatieve invulling gezocht. De stichting CED wil zich er ook dit jaar voor inzetten om ook de zondag voldoende body te geven. Elk jaar doen er iets meer monumenten mee aan de openstellingen. Op deze dag willen het buitengebied nog meer betrekken. En daarnaast willen we deze dag ruimte maken voor een meer creatieve invulling waarbij het ruimtelijk erfgoed in een ander daglicht wordt gezet. We willen hierdoor een andere doelgroep bereiken. In 2011 was er een zeer goede combinatie van erfgoed en kunst en theater in de Zwarte Silo Het geluid van Graan een zeer geslaagde en gewaardeerde productie van Productiehuis ON. Dit heeft ertoe geleid dat de Stichting CED voor dit jaar naar mogelijkheden wil kijken om theater, beeldende kunst en erfgoed te verbinden. Met bovenstaand programma richten we ons op de eigen bewoners en een toename van bezoekers van elders. Samenwerking wordt onder meer gezocht met Stichting IJssellandschap, NV Bergkwartier, SIED. In 2012 wil de Stichting CED zich inzetten om met name de groep middelbare scholieren proberen te bereiken tijdens Open Monumentendag. Dit door in het programma een onderdeel te organiseren dat aansluit bij deze doelgroep. Met behulp van vele opengestelde monumenten en een interessant, veelzijdig en origineel programma zorgen we voor een goede pr voor de gemeente Deventer. Overige activiteiten: In het kader van het thema Buitenplaatsen en monumentaal groen wil de Stichting CED onderzoeken of er een mogelijkheid is om een landgoed in het bijzonder uit te lichten en daar in het voorjaar van 2012 een speciale bijeenkomst te organiseren. Momenteel wordt gedacht aan landgoed Brinkgreven. Dit landgoed zou zich lenen voor een bijzondere lezing en rondleiding. 17

20 In de zomer van 2012 wil de St CED een vervolg geven aan het onderdeel De Stad van toekomst en Verleden. Bij de Open Monumentendagen 2011 bleek hoeveel kinderen hier plezier aan hebben beleefd. De vraag om een herhaling volgde vaak en veel, ook nu enkele maanden later nog. De opbrengst van dit project zou moeten worden tentoongesteld in een passende ruimte. Het symposium MoNUment van 9 september 2011 zou een eventueel vervolg kunnen krijgen waarbij Herbestemming een nog concretere invulling krijgt. De inspirerende middag vraagt om een vervolg waarbij de verschillende partijen nogmaals worden uitgenodigd. Start Adoptie 10 september? 18

21 Bijlage Adoptieproject: Adoptieproject in het kort (update 2011) Inleiding: Draagvlakverbreding, maatschappelijke relevantie en betrokkenheid zijn van groot belang ten aanzien van ons historisch erfgoed. Burgers moeten meer bewust worden van de grote waarde van het eigen erfgoed. Waar kan men beter beginnen dan bij de jeugd? Naar aanleiding van Deventer 2008 werd het plan geopperd om educatieproject op te starten voor de basisscholen van de gemeente Deventer. In 2010 werd de aanzet tot de ontwikkeling hiertoe gegeven, in 2011 werd dit verder ontwikkeld. Door verschillende omstandigheden (binnen en buiten het project) is de implementatie van het project enige tijd vertraagd. De scholen die zich hebben aangemeld voor een pilot wisselden en de docenten die zich eraan gecommitteerd werden om diverse redenen veranderd. Dit zorgde voor enige vertraging in de ontwikkeling en implementatie. In het begin van het voorjaar van 2012 zou de website in de lucht kunnen zijn, afhankelijk van de wensen van de scholen wordt gekozen om het project dan officieel te lanceren of om Open Monumentendag 2012 als startpunt te kiezen en het voorjaar te nemen om oneffenheden weg te werken. Het project: Een project dat past bij de huidige tijd en wensen is het Adoptieproject. Bij dit project adopteren de hoogste schoolklassen van de basisschool een monument dat in de omgeving staat. Dit houdt in dat zij gedurende een schooljaar de verantwoordelijkheid dragen voor het monument. Niet in praktische zin, dat laten we over aan de eigenaren, maar de leerlingen zullen betrokken zijn bij het wel en wee van een monument. De monumenten zullen verschillen, van kerk tot moskee, van industrieel tot boerderij. De leerlingen krijgen lessen over het monument, de omgeving van het monument en de (ontstaans)geschiedenis. Ze leren het verhaal achter het monument kennen. Ze bezoeken het monument en krijgen inzichten in de eigen omgevingsgeschiedenis, maar bijvoorbeeld ook in de instandhouding van monumenten. Uiteindelijke doel van het project is dat er een bewustwording en daardoor betrokkenheid bij het cultuurhistorisch erfgoed bij de Deventer jeugd wordt gecreëerd. In het grotere geheel zal dit leiden tot betrokkenheid bij het historisch erfgoed van Deventer, maar ook breder, voor het regionale en landelijke erfgoed. Opzet project: Kern van het Adoptieproject is dat een schoolklas een monument adopteert en daar gedurende een schooljaar op verschillende momenten aandacht aan besteedt. De groepen zullen enkele lessen aan 19

22 het monument besteden en bezoek(jes) aan het monument afleggen. Centraal bij dit project staat het aanwakkeren van het besef van (de waarde van) historisch en cultureel erfgoed. Het lesprogramma bestaat uit een basismodule en verschillende facultatieve modules. Het is aan de leerkracht en de school om te kiezen van welke modules, naast de basismodule, er gebruikt gaat worden 20

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Erfgoed Kaatsheuvel

Nadere informatie

Jaarverslag Comité Open Monumentendag Terugblik Open Monumentendag 2014 De Bilt

Jaarverslag Comité Open Monumentendag Terugblik Open Monumentendag 2014 De Bilt Jaarverslag Comité Open Monumentendag 2014 Terugblik Open Monumentendag 2014 De Bilt GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN, JUNI 2015 Terugblik Open Monumentendag 2014 De Bilt Open Monumentendag 2014 met thema

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

Goud in handen. Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën

Goud in handen. Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën Goud in handen Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën eën Hoeveel aandacht besteedt u eigenlijk aan cultuurhistorie, monumenten, musea of archeologie? Of aan religieus en industrieel erfgoed?

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Schoolspullenpas. Heeft uw kind een Ooievaarspas? Vraag dan nu de Schoolspullenpas aan!

Schoolspullenpas. Heeft uw kind een Ooievaarspas? Vraag dan nu de Schoolspullenpas aan! Schoolspullenpas Heeft uw kind een Ooievaarspas? Vraag dan nu de Schoolspullenpas aan! Heeft u een schoolgaand kind en heeft uw kind een Ooievaarspas? Dan kunt u de Schoolspullenpas aanvragen. Hiermee

Nadere informatie

Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst

Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst Goud in handen Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst Hoeveel aandacht besteedt u eigenlijk aan cultuurhistorie, monumenten, musea of archeologie? Of aan groen, religieus en industrieel erfgoed?

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Middachten landgoed in bedrijf. www.middachten.nl

Middachten landgoed in bedrijf. www.middachten.nl Middachten landgoed in bedrijf Middachten cultureel erfgoed 2 Continuïteit al 800 jaar Middachten circa 1730 meer dan 800 jaar oud vererfd, nooit verkocht familiegeneraties verbonden aan Middachten (Van

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven;

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven; RIS160605_26-JAN-2009 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2008.4238 RIS 160605 ATLANTIKWALLMUSEUM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - er in de Haagse samenleving veel belangstelling

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet,

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet, Monumentencommissie Hcngelo. College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo t.a.v. Hr. J. Bron Postbus 18 7550 AA Hengelo Advies badhuis/ariensschool 2012-001 25 januari 2012 Geacht college,

Nadere informatie

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Herbestemming en hergebruik staan in het centrum van de belangstelling. Meer en meer gaat overheidsbeleid er vanuit dat we eerst het gebruik van bestaand gebied

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van verwaarlozing? Platform Monumententoezicht Marc Berends 11 mei 2015

Wanneer is er sprake van verwaarlozing? Platform Monumententoezicht Marc Berends 11 mei 2015 Wanneer is er sprake van verwaarlozing? Platform Monumententoezicht Marc Berends 11 mei 2015 Inhoud Voorstellen Definitie verwaarlozing Voorbeelden verwaarlozing Beleid gemeente Breda Voorbeelden gemeente

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

HER-BE-STEM-MEN. Vertrouwen in elke stap. Fotoverslag bijeenkomst 16 oktober 2014

HER-BE-STEM-MEN. Vertrouwen in elke stap. Fotoverslag bijeenkomst 16 oktober 2014 HER-BE-STEM-MEN Vertrouwen in elke stap Fotoverslag bijeenkomst 16 oktober 2014 Denken in kansen Ik nader met mijn auto de spoorwegovergang en de slagboom zakt net voor mijn neus naar beneden. Wat een

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

Spreekschetsen voor Ocker van Munster, directeur Kunsten bij de overhandiging van Critical Friends, 10 december 2008

Spreekschetsen voor Ocker van Munster, directeur Kunsten bij de overhandiging van Critical Friends, 10 december 2008 Spreekschetsen voor Ocker van Munster, directeur Kunsten bij de overhandiging van Critical Friends, 10 december 2008 (alleen het gesproken woord geldt) Welkom allemaal; welkom hier in de Hoftoren. Fijn

Nadere informatie

De Troon 1 van 5 "De Waterdrager". "Troon bij de Vijver"

De Troon 1 van 5 De Waterdrager. Troon bij de Vijver De Troon 1 van 5 De gebeurtenis die aanleiding gaf tot de start van het project "Troon bij de Vijver" was er helaas een die je het liefst meteen zou willen vergeten. Vanaf 2002 had een bronzen beeld van

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

HUIZE LINDENOORD. Wolvega. A d e m a A r c h i t e c t e n. A d e m a A r c h i t e c t e n

HUIZE LINDENOORD. Wolvega. A d e m a A r c h i t e c t e n. A d e m a A r c h i t e c t e n HUIZE LINDENOORD Wolvega 2 Inleiding IDe statuur van Lindenoord had zijn hoogtepunt in de 18 e eeuw. Het complex bestond toen uit het hoofdpand in een groot park met een overtuin waarin een jachtslot.

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

Museum Voor 1 Dag. een inspiratiedocument voor een manier van werken. Angela Manders

Museum Voor 1 Dag. een inspiratiedocument voor een manier van werken. Angela Manders Museum Voor 1 Dag een inspiratiedocument voor een manier van werken Angela Manders Museum Voor 1 Dag een inspiratiedocument voor een manier van werken Angela Manders Museum Voor 1 Dag is een bijzondere

Nadere informatie

Raad van Advies D. Baron van Asbeck Dhr. N.W. Conijn (tevens conservator van Middachten) D. van Krugten A. O.F. graaf Solms zu Sonnewalde

Raad van Advies D. Baron van Asbeck Dhr. N.W. Conijn (tevens conservator van Middachten) D. van Krugten A. O.F. graaf Solms zu Sonnewalde Versie 1 juli 2016 ANBI Naam Stichting Kasteel Middachten RSIN 80470927 Contactgegevens Landgoed Middachten 3 6994 JC De Steeg t. 0031 26 495 21 86 f. 0031 26 495 51 15 info@middachten.nl www.middachten.nl

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 [Geef de naam van het bedrijf op] 2 Inhoud Meerjarenbeleidsplan 2015 2018... 3 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. CULTUREEL ERFGOED... 3 3. ORGANISATIE... 4 4. BELEID 2015 2018...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 11 september 2013

NIEUWSBRIEF 11 september 2013 NIEUWSBRIEF 11 september 2013 Steenlegging op 30 oktober Op 30 oktober zal de derde steenlegging plaatsvinden in de Asser wijk Oud-Zuid. Hier worden 36 stenen gelegd voor 33 Joodse slachtoffers en 3 verzetsmensen.

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Stimuland Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel (0529) 47 81 80 Fax (0529) 45 20 02 info@stimuland.nl www.stimuland.nl ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Eindrapportage

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

1 6 DEC Streekplanafwijkingsprocedure School Eerde, Kasteellaanl te Ommen (gemeente Ommen).

1 6 DEC Streekplanafwijkingsprocedure School Eerde, Kasteellaanl te Ommen (gemeente Ommen). VAN Reg.nr. pr v * Dat. ontv.: 1 6 DEC 2008 i a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl Routing Bijh: RABO

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

Ambities. Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Ambities. Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ambities Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Historische kwaliteit behouden, benutten, versterken en verduurzamen voor

Nadere informatie

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Inhoud Inleiding 3 Bovengrondse monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten

Nadere informatie

Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven Jaarrekening 2015 Inhoud 1. Verslag van het stichtingsbestuur 2. Algemeen 3. Jaarrekening 1 Verslag van het stichtingsbestuur Het jaar 2015 hebben we met een mooi

Nadere informatie

Kooistra, Josina. Verzonden: vrijdag 05 mei :55 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân CC:

Kooistra, Josina. Verzonden: vrijdag 05 mei :55 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân CC: Handelsregister kleine Kooistra, Josina Van: PeterBarkema@shellcom Verzonden: vrijdag 05 mei 2017 11:55 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân CC: Huisman, Gerben Onderwerp: NAM op afstand in schadeproces

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

12 en 13 september 2015

12 en 13 september 2015 12 en 13 september 2015 fietsroute en bezienswaardigheden in Smallingerland 2 zaterdag 12 september Drachtster Compagnie, Rottevalle en Houtigehage hebben samen een leuk programma weten op te stellen.

Nadere informatie

Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl

Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl Jaarverslag 2014 Stichting Brugwachtershuisjes 2 april 2015 Voorwoord De Stichting Brugwachtershuisjes,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

nieuwe ideeën voor oude gebouwen G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E

nieuwe ideeën voor oude gebouwen G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E nieuwe ideeën voor oude gebouwen Woonwatertoren soest Woonwatertoren te Soest, Rijksmonument Woonwatertoren soest Exterieur Interieur Woonwatertoren soest Gevel stond op instorten Woonwatertoren soest

Nadere informatie

VISIE GEBOUWD ERFGOED TEYLINGEN

VISIE GEBOUWD ERFGOED TEYLINGEN GEMEENTE TEYLINGEN VISIE GEBOUWD ERFGOED TEYLINGEN Ontwerp, 15 augustus 2017 Opsteller: Stichting Dorp, Stad en Land, Twan Jütte GEBOUWD VERLEDEN INLEIDING Met een groot aantal Rijks- en gemeentelijke

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten Winkel met streekproducten in voormalige schuur bij een tot restaurant herbestemde boerderij in Bunnik. Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming

Nadere informatie

Algemene Monumenten informatie

Algemene Monumenten informatie Informatiemap deel A Algemene Monumenten informatie In dit deel A van de informatiemap wordt kort ingegaan op de volgende algemene onderwerpen betreffende monumenten en het eilandelijke monumentenbeleid.

Nadere informatie

Workshops Kunstnomade

Workshops Kunstnomade Workshops Kunstnomade De kunstenaar verblijft in de maand Juni als Artist in residence met zijn huis op wielen op of rond de locatie van De Museumwerf Vreeswijk Nieuwegein. Op de Museumwerf gaat hij historische

Nadere informatie

HET AANVALSPLAN BINNENSTAD

HET AANVALSPLAN BINNENSTAD HET AANVALSPLAN BINNENSTAD Hoe Doetinchem de binnenstad weer teruggeeft aan inwoners en ondernemers Aan de Oude IJssel in Doetinchem zitten mensen tegenwoordig onderuitgezakt in een strandstoel met hun

Nadere informatie

Evaluatie en prioriteiten Cultuurhistorie. Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving

Evaluatie en prioriteiten Cultuurhistorie. Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Evaluatie en prioriteiten Cultuurhistorie Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Aanleiding Motie Een goed advies is het halve werk Toezegging portefeuillehouder Opbouw presentatie 1. De cijfers 2. Ambitie gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Verslag Windexcursie 29 september 2016

Verslag Windexcursie 29 september 2016 Verslag Windexcursie 29 september 2016 Op donderdag 29 september 2016 organiseerde de Gemeente Groningen een excursie naar de windparken in Nijmegen en Deventer. Dit voor raadsleden van de gemeente Groningen,

Nadere informatie

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen.

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Over voordekunst Voordekunst is het grootste en meest succesvolle crowdfundingplatform voor de creatieve sector

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

ROMA-bijeenkomst 23 maart 2017 CULTUURHISTORIE IN DE OMGEVINGSVISIE. Martin van Bleek adviseur cultuurhistorie

ROMA-bijeenkomst 23 maart 2017 CULTUURHISTORIE IN DE OMGEVINGSVISIE. Martin van Bleek adviseur cultuurhistorie ROMA-bijeenkomst 23 maart 2017 CULTUURHISTORIE IN DE OMGEVINGSVISIE Martin van Bleek adviseur cultuurhistorie Cultureel erfgoed cultureel erfgoed: zich in de fysieke leefomgeving bevindend erfgoed bestaande

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013 Onderzoek Gemeenteambtenaren Uitkomsten onderzoeken Gemeenteambtenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder gemeenteambtenaren. In dit rapport wordt het resultaat

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag Volle Evangelie Gemeente Rijswijk 2012 INLEIDING De Volle Evangelie Gemeente Rijswijk (vegr)is een eigentijdse en actieve geloofsgemeenschap in het centrum

Nadere informatie

conceptnota ithaka 25

conceptnota ithaka 25 ithaka conceptnota ithaka 25 wat is ithaka? ithaka is een beeldend kunstenfestival voor jong artistiek talent georganiseerd door LOKO cultuur. haar vijfentwintigste editie gaat door van 6 tot 12 maart

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

Samen werken aan restauratiekwaliteit

Samen werken aan restauratiekwaliteit Samen werken aan restauratiekwaliteit In de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) stellen opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheden kwaliteitsrichtlijnen op voor het restaureren

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Aan het college van B en W en aan de leden van de gemeenteraad. Gorinchem, 14 mei 2012. Geachte mevrouw / geachte heer,

Aan het college van B en W en aan de leden van de gemeenteraad. Gorinchem, 14 mei 2012. Geachte mevrouw / geachte heer, Aan het college van B en W en aan de leden van de gemeenteraad. Gorinchem, 14 mei 2012 Geachte mevrouw / geachte heer, Tijdens de raadsvergadering van 8 mei jl inzake de behandeling van de Nota van uitgangspunten,

Nadere informatie

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer Pakhuis Ten Hove Werken op de mooiste plek van Deventer Werken in één van de leukste wijken van Deventer. In een buurt waar gewoond én gewerkt wordt. Op een inspirerende plek waar u elke dag opnieuw met

Nadere informatie

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Landelijk NBT 2,9 miljoen vakanties in Gelderland 15,7 miljoen Overnachtingen Europees/Marketing via Visit Veluwe To Do, To See, To

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

Stichting Beeldentuin Holtenbroek

Stichting Beeldentuin Holtenbroek Stichting Beeldentuin Holtenbroek Zwolle, 2 februari 2009. Aan de Raadsgriffie van de Provincie Overijsse Provinciehuis, t.a.v. dhr. A.E.W. Boukes, Lutenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle. VAN,Reg.nr. TO/2XXXJ/

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi NUMMER 116, 8 APRIL 2016 IN DIT NUMMER Platform educatie - lees verder Platform borgen - lees verder Kijkje in de keuken - lees verder Subsidies Themafonds Digitalisering Collecties Groningen - lees verder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over Stichting Verhalen Verbinden... 3 Projecten en Activiteiten... 4 Financiën... 7 Vooruitzichten Afsluiting...

Inhoudsopgave. Over Stichting Verhalen Verbinden... 3 Projecten en Activiteiten... 4 Financiën... 7 Vooruitzichten Afsluiting... Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Over Stichting Verhalen Verbinden... 3 Projecten en Activiteiten... 4 Financiën... 7 Vooruitzichten... 11 Afsluiting... 12 Pagina 2 1 Over Stichting Verhalen Verbinden 1.1

Nadere informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie - Utrecht is met recht trots op haar parken en groengebieden die de stad omlijsten. Het oude Wilhelminapark of het moderne Maximapark. De hoogste (en oudste) bomen van Nederland vind je op slechts 10 minuten

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

belangrijke data oktober 2016 nr. 8

belangrijke data oktober 2016 nr. 8 belangrijke data..... 28 oktober 2016 nr. 8 Maa 31 oktober Voorlichtings bijeenkomst gemeentelijke voorzieningen Maa 31 oktober Start schooltandarts Maa 31 oktober Start mentorentraining groep 7+8 Maa

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inleiding

Jaarverslag 2014. Inleiding Jaarverslag 2014 Inleiding In mei 2013 is Stichting Vrienden van het Graafs Museum opgericht. In 2013 is er een beleidsplan opgesteld voor de periode 2013-2015. Dit jaarverslag is het eerste verslag van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

RESTAURATIEPLAN REMONSTRANTSE KERK

RESTAURATIEPLAN REMONSTRANTSE KERK RESTAURATIEPLAN VAN HET ORGEL IN DE REMONSTRANTSE KERK IN WADDINXVEEN. Korte beschrijving van het orgel Het karakteristieke orgel in de Remonstrantse kerk aan de Zuidkade in Waddinxveen is een Rijksmonument.

Nadere informatie