In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015"

Transcriptie

1 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po

2

3 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs. Het openbaar onderwijs staat open voor iedereen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, het bijzonder onderwijs mag zelf bepalen welke leerlingen het toelaat. Akkoord!-po is verantwoordelijk voor openbaar primair onderwijs in Venlo en omstreken. Dit doen wij met een duidelijk herkenbaar gezicht en met een doordacht onderwijskundig concept. Akkoord!-po scholen presenteren zich nadrukkelijk als openbare school en dragen één motto uit: Niet apart maar samen. Akkoord!-po scholen zijn echt openbaar, iedereen is welkom, er zijn geen drempels. Financieel niet en fysiek niet. We laten zien wat we doen, wij zijn naar buiten gericht. Ouders zijn welkom en hebben werkelijk invloed, we communiceren helder over onze resultaten en streven samenwerking met anderen na. Eén motto en toch verscheidenheid. Elke Akkoord!-po school is anders. Dat moet ook. Beesel is geen Venlo en op een school met 650 leerlingen organiseer je de zaken anders dan op een school die maar 150 leerlingen telt. De uitgangspunten van het onderwijskundig concept zijn voor elke Akkoord!-po school hetzelfde, de inkleuring ervan, dat doen de scholen zelf. Voor de komende vier jaar ( ) heeft Akkoord!-po het strategisch beleid uitgestippeld. Dit strategisch beleid In verbinding naar de toekomst, is gekoppeld aan zes uitgewerkte thema s. Het geeft de richting aan en het geeft houvast. Dit beleid hebben we verwoord in deze publicatie. Hiermee willen we laten we zien waarvoor we staan de komende jaren. In verbinding naar de toekomst is de basis voor de dialoog tussen bestuur, directeuren en leerkrachten, ouders en samenwerkingspartners. Venlo, november 2011 Peter Adriaans algemeen directeur in verbinding naar de toekomst 3

4 in verbinding naar de toekomst 4 Inhoud Voorwoord... 3 Stichting Akkoord!-po... 5 Uitgangspunten van Akkoord!-po... 6 De medewerkers van Akkoord!-po... 7 Onderwijskundig concept Missie Visie Akkoord!-po als sterk merk Onderwijskwaliteit Personeel Bedrijfsvoering Verbinden en samenwerken Kindcentra Kansrijke ontwikkelingen Ontwikkelingen die bedreigend kunnen zijn Samenwerkingspartners van Akkoord!-po Collega besturen Gemeenten Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Andere samenwerkingspartners Kengetallen... 22

5 Stichting Akkoord!-po Stichting Akkoord!-po bestaat sinds 2003 en vormt het bevoegd gezag van negen openbare scholen voor basisonderwijs in de gemeenten: Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo. De recent aangenomen wet Goed onderwijs, goed bestuur legt Akkoord!-po op de organisatie anders in te richten. Het bestuur heet straks College van Bestuur en bestaat in het geval van Akkoord!-po uit één persoon. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur waardoor besturen en toezicht gescheiden wordt. In de huidige situatie (2011) is het bestuur van Akkoord!-po verantwoordelijk voor het strategisch beleid. De uitvoering daarvan ligt bij de algemeen directeur en de schooldirecteuren. Aan het bestuurskantoor zijn behalve de algemeen directeur, een bovenschools ICT er, een bovenschools zorgcoördinator en een secretaresse verbonden. in verbinding naar de toekomst 5 De eerste voorbereidende stappen naar deze nieuwe organisatiestructuur worden momenteel al gezet, het streven is op 1 januari 2013 de omzetting gereed te hebben. Elke school heeft een medezeggenschapsraad en er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

6 in verbinding naar de toekomst 6 Uitgangspunten van Akkoord!-po Uitgangspunt van alle Akkoord!-po scholen is dat elk mens uniek is en dat vanuit verschillen tussen mensen een krachtige dynamische wereld tot stand kan komen. Verschillen verrijken en daarom is diversiteit in Akkoord!-po scholen gewenst. Akkoord!-po scholen zijn herkenbaar. Al onze scholen zijn openbaar, dus toegankelijk voor iedereen. Ouders en kinderen zijn gelijkwaardig: godsdienst, levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid spelen geen rol. Er zijn geen drempels, iedereen is welkom, ook kinderen die speciale zorg nodig hebben. Onze scholen zijn open. Akkoord!-po medewerkers treden naar buiten en zoeken nadrukkelijk samenwerking met anderen. Iedereen legt vanzelfsprekend verantwoording af over de behaalde resultaten en neemt relaties serieus. Onze scholen bieden vernieuwend onderwijs. Onze medewerkers zijn optimistisch, gedreven en idealistisch en zetten zich met hart en ziel in voor aantrekkelijk en goed basisonderwijs. Kinderen mogen zelf verantwoordelijkheid nemen, bij voorkeur in samenwerking met anderen, vanuit overtuiging dat kinderen die ervaren dat ze iets kunnen hun talenten het best kunnen ontwikkelen. Onze scholen zijn sfeervolle leef- en werkgemeenschappen, geen lesfabrieken. Hier creëren wij voor kinderen een omgeving waar ruimte is voor plezier en creativiteit, voor ontwikkelen, ontdekken en ontmoeten.

7 De medewerkers van Akkoord!-po Al onze medewerkers zijn betrouwbare professionals, die zich met het openbaar onderwijs verbonden voelen. Ze zijn gedreven en hebben idealen. Ze zijn positief ingesteld en handelen constructief. Ze blijven leren, van elkaar en samen met anderen. Hun doel is leerlingen een positief zelfbeeld mee te geven en zo bij te dragen aan een betere wereld. in verbinding naar de toekomst 7 De scholen van Akkoord!-po OBS de Koperwiek Bij Akkoord-po! is men In de nieuwe wijk Venlo-Centrum-Zuid is de Koperwiek gevestigd. De Koperwiek bestaat sinds 1995, momenteel volgen Patrick Scheijvens, docent groep 8 obs Harlekijn: Dit is mijn écht geïnteresseerd in mensen ongeveer 650 kinderen hier onderwijs. De Koperwiek is zevende jaar bij Akkoord!-po. Eerst heb ik drie jaar als stagiair op een relatief jonge, bruisende groeischool die staat verschillende Akkoord!-po scholen gewerkt en dit is mijn derde jaar als voor kwaliteit en professionaliteit. leerkracht van groep acht op obs Harlekijn in Blerick. Ik maakte kennis met stichting Akkoord!-po op de Pabo, waar zij zich presenteerden. In hun presentatie sprak het menselijke aspect mij aan, dat was voor mij de OBS de Samensprong De Samensprong is in 1975 opgericht reden om bij Akkoord!-po stage te willen lopen. door een aantal ouders in Grubbenvorst, die voor hun kinderen vernieuwend onderwijs in een openbare school wilden werken betrokken mensen, iedereen is open, heeft een brede blik op de wereld, is bewust Iedereen binnen Akkoord!-po is echt geïnteresseerd in elkaar. Waar je ook komt, overal verwezenlijken. In 1994 werd de school met openbaar onderwijs bezig en spreekt elkaar direct aan. Ik vind dat bijzonder, deze oprechte interesse. Toen ik binnen Akkoord!-po aangaf een HBO+ opleiding te willen volgen, in een nieuw gebouw gehuisvest. De Samensprong telt ongeveer 170 leerlingen. De school kenmerkt zich onder hebben zij ervoor gezorgd dat ik een passende stage-/ werkplaats op de Krullevaar kreeg. andere door het feit dat de kinderen Regelmatig organiseert Akkoord!-po workshops, waar ik collega s uit mijn stagetijd tegenkom. Deze bijeenkomsten geven extra verdieping, daarnaast is het leuk elkaar weer behalve in de klaslokalen ook in de gezamenlijke ruimten betrokken, serieus te ontmoeten, bij te praten en kennis uit te wisselen. Daardoor wordt het makkelijker en rustig aan activiteiten kunnen deelnemen. Ondanks het feit dat ik nog vrij jong ben en nog niet zo lang meedraai in het onderwijs contact met elkaar te zoeken en elkaar om hulp te vragen wanneer je ergens mee zit. voel ik mij echt verbonden met Akkoord!-po. Ik voel mij gewaardeerd, zowel door mijn collega s als door de ouders van mijn leerlingen.

8 in verbinding naar de toekomst 8 OBS Harlekijn In 1984 startte in Blerick naast de Vossener, nog een basisschool: obs Harlekijn in de wijk Klingerberg. De school telt ongeveer 360 kinderen. Harlekijn is een professionele organisatie die onderwijs, opvoeding en zorg op hoog niveau verzorgt. Harlekijn is een school die zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid belangrijk vindt. OBS de Vossener De Vossener werd in de jaren zeventig als eerste openbare lagere school in stadsdeel Blerick opgericht. In 2013 verhuist de school naar een multifunctioneel gebouw binnen de wijk. De Vossener telt ongeveer 160 leerlingen. In samenwerking met ouders, kiest de school voor onderwijs met hoge kwaliteit. In een sfeervolle en rijke omgeving krijgen kinderen de ruimte om te groeien. OJBS de Krullevaar De Krullevaar is een openbare Jenaplanschool in Sevenum met ongeveer 150 kinderen. De school bestaat al Je thuis voelen, dat is het belangrijkste sinds 1988, sinds 2006 is de school ondergebracht in een Mart van Enckevort, docent groep 4 obs de Koperwiek: ik ben een prachtig multifunctioneel gebouw. De Krullevaar kiest echte onderwijsman, dat mag je wel van mij zeggen, met ruim dertig voor een kindgerichte benadering van waaruit gewerkt onderwijservaring. Begonnen in het katholieke basisonderwijs en in 1989 wordt aan goede opbrengsten. de overstap gemaakt naar het openbaar onderwijs toen ik in dienst trad bij obs Harlekijn. Gaandeweg ben ik een openbaar onderwijsman geworden, ik voel mij thuis bij Akkoord!-po, vanwege het openbare karakter van onze scholen. Op onze scholen is echt ruimte voor iedereen, onze scholen zijn een afspiegeling van de maatschappij. Ik ben er trots op bij Akkoord!-po te werken, wij zijn een behoorlijke speler op onderwijsgebied in onze regio geworden, onze stichting staat voor solide onderwijs. Voor mij persoonlijk is het belangrijk dat kinderen en ook ouders zich bij ons thuis voelen. Als kinderen zich goed en prettig voelen dan kunnen we ook echt samen aan de slag en het beste uit onze kinderen naar boven halen. Daarom richt ik mijn lokaal gezellig in, zodanig dat iedereen zich daar thuis voelt. Deze ruimte krijg ik volop binnen Akkoord!-po, net als de ruimte om mezelf te zijn en mezelf te blijven ontwikkelen. Dat moet ook, want het onderwijs is niet statisch maar verandert voortdurend. Het is goed dat er binnen Akkoord!-po veel aandacht is voor deskundigheidsbevordering, hoewel iedereen natuurlijk verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling. Teamleiders en directie ondersteunen de leerkrachten door bijvoorbeeld langdurige scholingstrajecten mogelijk te maken en deelname aan verschillende bijeenkomsten te faciliteren. Uiteraard met het doel nóg beter onderwijs aan onze leerlingen te kunnen geven.

9 OJBS de Omnibus Jenaplanschool de Omnibus in Baarlo telt ongeveer 170 kinderen. De school is opgericht in 1983 en vanaf 2005 gehuisvest in het huidige gebouw. De groepsleiders besteden in de stamgroepen aandacht aan onderwijs en opvoeding. Ouders spelen op de Omnibus een belangrijke rol. Uitgangspunt van werken, zijn de verschillen tussen de kinderen. OJBS de Toermalijn In de wijk op de Heide in het Venlose stadsdeel Tegelen, ligt de Toermalijn. Een Jenaplanschool met ongeveer 225 kinderen. De school is gestart in 1979, vanaf 1985 draagt ze officieel haar huidige naam. Vanuit een visie op mens, school en samenleving werkt de school volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. De stamgroepen vormen de basis, waarin leren van en zorgen voor elkaar wordt gestimuleerd. OJBS t Maasveld De school is gestart in 1991 en sinds 1999 gehuisvest in een prachtig gebouw in de wijk Maasveld van het stadsdeel Tegelen. Met 370 kinderen wordt vanuit de principes van het Jenaplan onderwijs gewerkt. Het Maasveld is een lerende school die vanuit een duidelijke en gedeelde visie op het leren van kinderen en de rol van leerkrachten en ouders werkt. De school houdt daarbij rekening met een goede balans tussen zelfstandigheid en structuur. in verbinding naar de toekomst 9 OJBS de Triolier Jenaplanschool de Triolier in Reuver is in 1995 vanuit een fusie ontstaan, in 1997 betrok De Triolier het huidige schoolgebouw. De school telt ongeveer 210 kinderen. Vanuit een respectvol pedagogisch klimaat werkt de school aan geborgenheid voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Naast ontwikkelingsgericht onderwijs, heeft coöperatief leren en contractwerk een centrale plek.

10 in verbinding naar de toekomst Onderwijskundig concept Binnen Akkoord!-po, hebben vijf scholen gekozen voor Jenaplan onderwijs, de andere vier Akkoord!-po scholen hebben een eigen concept. Alle scholen streven ernaar passend onderwijs te bieden 10 aan alle kinderen. Basiskennis en basisvaardigheden worden in een betekenisvolle context aangeboden, er wordt ingespeeld op de verschillende intelligentieniveaus en kinderen worden gestimuleerd samen te werken. Er is veel aandacht voor de cognitieve (kennis) Wij moeten onze goede ontwikkeling maar ook ruime aandacht voor het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden. Het positie in het onderwijs continueren Arie Stas, voorzitter Stichting Akkoord!-po: Als oud-wethouder van onderwijs is bij de tijd, kinderen wordt geleerd Horst aan de Maas ben ik destijds betrokken geweest bij de oprichting van eigen keuzes te maken. Zelfverantwoordelijkheid wordt gestimuleerd door eigen inbreng, Akkoord!-po. Akkoord!-po staat voor goed openbaar onderwijs in de regio Noord- Limburg. Openbaar onderwijs is van belang voor de diversiteit in het onderwijs in zelfsturing en betrokkenheid. Binnen alle onze regio. Binnen Akkoord!-po vinden veel mensen werk in een rustige en gezonde scholen is een open communicatie, er onderwijsomgeving. is tijd en aandacht voor elkaar, elkaar respecteren en elkaar vertrouwen. In juni 2010 heb ik de voorzittershamer overgenomen van het interim-bestuur dat tijdelijk De scholen zijn open leef- en werkgemeenschappen en zoeken ver- de honneurs had waargenomen. Akkoord!-po heeft bestuurlijk gezien een lastige tijd achter de rug, maar dat heeft gelukkig maar kort geduurd. Het huidige bestuur heeft al snel gekozen voor besturen op afstand: de dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur, door deze te betrekken bij activibinding met hun directe omgeving het bestuur bemoeit zich nog nauwelijks met de uitvoerende zaken. Op dit moment bereiden teiten en door zelf deel te nemen we Akkoord!-po voor op de nieuwe organisatiestructuur waarin een Raad van Toezicht, toezicht aan activiteiten in de buurt, wijk, houdt op de bestuurder, in ons geval onze huidige directeur. Dit is een gangbaar model. Daarbij is de invulling van het toezicht erg belangrijk. Een Raad van Toezicht hoort te voelen en te dorp of stad. proeven wat er leeft in de scholen, de medezeggenschapsraden en de samenleving als geheel. Anders kan deze niet als klankbord fungeren en ook geen toezicht houden. Wat de toekomst van Akkoord!-po betreft moeten wij proberen onze goede positie in het primair onderwijs te continueren. Dit kunnen we doen door samenwerking te zoeken en niet krampachtig de concurrentie met anderen aan te gaan. Akkoord!-po heeft bewezen dat zij er toe doet en zal een belangrijke speler blijven in deze regio.

11 Missiestatement Akkoord!-po is een dynamische op ontwikkeling gerichte, lerende organisatie met een herkenbaar eigen gezicht. Competente gedreven professionals verzorgen krachtig innovatief openbaar primair onderwijs met een hoge gemeenschappelijke kwaliteit in verschillende scholen in Venlo en omgeving. in verbinding naar de toekomst 11 Missie De missie van Akkoord!-po is leidend voor de koers in de komende jaren. Het is de leidraad voor het onderwijskundig concept, het personeelsbeleid en de organisatieontwikkeling. Alle strategische keuzes en de geplande activiteiten zijn hiervan afgeleid. Visie In onze visie verwoorden wij ons gezamenlijk toekomstbeeld. Deze baseren wij op onze opvatting over goed openbaar onderwijs. Deze laat zich het best omschrijven als in verbinding naar de toekomst. De visie is uitgewerkt in zes afzonderlijke thema s: Akkoord!-po als sterk merk Bedrijfsvoering Onderwijskwaliteit Verbinden en samenwerken Personeel kindcentra

12 in verbinding naar de toekomst 12 Akkoord als sterk merk actieve pluriforme opstelling herkenbaar openbaar duidelijk onderwijskundig concept hoge kwaliteit Onderwijskwaliteit ambitieus herkenbare doelen ontwikkelen talenten open communicatie één leerlingvolgsysteem opbrengstgericht Akkoord!-po als sterk merk Onderwijskwaliteit Algemeen toegankelijke scholen, openbaarheid van bestuur en een actief pluriforme opstelling. Dit zijn de drie wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Akkoord!-po ontleent haar identiteit hieraan en is herkenbaar aanwezig in alle scholen. Akkoord!-po scholen werken met een duidelijk onderwijskundig concept en wil bekend staan om de hoge kwaliteit. Dit willen we nadrukkelijk uitdragen. Onze scholen zijn ambitieus, zij stellen bewust doelen en willen deze ook halen. Leerlingen én leerkrachten worden gestimuleerd hun talenten naar boven te halen en daar nog een schepje bovenop te doen. Met anderen communiceren we open en helder, gevraagd en ongevraagd, over onze opbrengsten en resultaten. Akkoord!-po scholen voldoen minimaal aan de inspectienorm maar leggen zelf de lat hoger. Op welke terreinen ze de lat hoger leggen, verantwoorden de scholen in hun plannen. De onderwijsopbrengsten brengen we systematisch in beeld. Akkoord!-po scholen kiezen daarom voor een gezamenlijk leerlingvolgsysteem. Door zicht te hebben op opbrengsten kunnen we het onderwijs aanpassen aan de behoeften en capaciteiten van de leerlingen, dat tot betere resultaten leidt. Dit geldt zowel voor de individuele leerlingen als voor de school als geheel. Binnen alle scholen hebben professionele deskundigen aandacht voor kinderen die extra zorg nodig hebben.

13 Personeel deskundigheidsbevordering gedreven eigen inbreng in ontwikkeling en doelstelling netwerkbijeenkomsten kennismanagement Binnen Akkoord!-po geldt: N+A = K Norm plus ambitie is kwaliteit. Aan de inspectienorm voldoen is niet voldoende voor ons, wij zijn ambitieus en leggen de lat hoger. Niet alleen het resultaat telt, ook de manier waarop wij deze resultaten behalen vinden wij belangrijk. in verbinding naar de toekomst 13 Personeel De deskundigheid van de leerkrachten is in grote mate bepalend voor de kwaliteit van ons onderwijs. De behoeften en de doelen van de scholen moeten gedekt worden door de beschikbare deskundigheid. Het streven is continu te werken aan verdere verbetering van kennis en vaardigheden, met als doel de kwaliteit te Ons docententeam krijgt te maken met uiteenlopende onderwijsvragen José Vervoort, directeur obs de Koperwiek: Het mooie aan onze school is de gemêleerde populatie. Bij ons zie je alle kleuren, alle culturen en alle lagen van de bevolking. Wij vinden het een uitdaging om onderwijs te bieden dat past bij de specifieke ontwikkeling en behoefte van elk kind. Wij willen een school zijn voor alle kinderen in de wijk. Dus ook voor kinderen borgen en te verhogen. die extra zorg en aandacht vragen. Dat wij relatief veel zorgleerlingen binnen onze school hebben, vraagt om een team dat zich voldoende ondersteunt en toegerust voelt Medewerkers worden aangesproken en om de uiteenlopende onderwijsvragen te beantwoorden. Hier steken wij veel energie in. gestimuleerd zelf aan te dragen op welke terreinen zij deskundiger willen worden. Iedereen op de Koperwiek is heel open over zijn eigen ontwikkeling en collegiaal in het Akkoord!-po faciliteert hen hierbij door delen hiervan. Coaching, consultatie of intervisie vinden wij een vanzelfsprekend aspect van scholing aan te bieden, personeels- en onze professionele, lerende organisatie. Net zoals het planmatig te werken, het handelen netwerkbijeenkomsten te organiseren aan de hand van gestelde doelen en de opbrengst van je inspanning vervolgens ook meten en het delen van kennis te stimuleren. om te weten of die doelen behaald zijn. Wij communiceren helder en open met elkaar, met Niet alleen binnen de scholen zelf, maar onze kinderen en met hun ouders. ook bovenschools. Het speciale aan onze school is unitwerk. Kinderen hebben als basis een zgn. thuisgroep Bekwaamheidsdossiers worden gebruikt en worden per jaargroep (unit) bij de basisvakken taal(lezen) en rekenen afhankelijk van hun bij de beoordelingsgesprekken en maken instructiebehoefte gegroepeerd. Wij hebben voor deze manier van werken gekozen omdat de beschikbare deskundigheid op overkoepelend niveau transparant. Zo kan er beter ge- krijgt iedereen de aandacht die hij nodig heeft. Leerkrachten en kinderen zijn blij met we te maken hebben met enorme verschillen in onderwijsbehoefte. En op deze manier stuurd worden op deskundigheidsbevordering. deze manier van werken.. Als je de kinderen vraagt wat het fijnste van de Koperwiek is, dan geven ze na de uitjes, voorstellingen en vieringen aan: het unitwerk!.

14 in verbinding naar de toekomst 14 Bedrijfsvoering efficiënt primair onderwijs is kerntaak samenwerking zoeken uitbesteden van mogelijkheden Verbinden en samenwerken iedereen is van akkoord!, akkoord! is van mij actief relaties aangaan partnerschappen en netwerken eigen identiteit borgen Bedrijfsvoering Verbinden en samenwerken Door schoolse - en bovenschoolse processen efficiënt in te richten blijft er meer tijd over voor de kerntaak: het verzorgen van primair onderwijs. Akkoord!-po realiseert dit door de schoolse organisatie verstandig op te tuigen en daar waar meerwaarde aantoonbaar is, samenwerking met anderen te zoeken. Daarom ligt de invulling van het onderwijskundig proces bij de scholen zelf. Personele aangelegenheden en onderhoud van de gebouwen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de school en Akkoord!-po. ICT beheer en centrale inkoop worden bovenschools georganiseerd. Hetzelfde geldt voor de financiële en salarisadministratie, het beheer hiervan is uitbesteed. Om de organisatie onafhankelijker en minder kwetsbaar te maken, worden vanaf 2012 in het kader van de vernieuwde organisatiestructuur staffuncties toegevoegd. Er worden minder diensten van het administratiekantoor ingehuurd, deskundigheid wordt meer nabij georganiseerd. De slogan Iedereen is van Akkoord!, Akkoord! is van mij wordt daadwerkelijk in de praktijk gebracht door actief relaties met anderen aan te gaan. Allereerst met de ouders van de leerlingen, zij zijn de educatieve partners van de leerkrachten. Akkoord!-po scholen verbinden zich met anderen door partnerschappen te zoeken en netwerken te bouwen. Op schoolniveau zijn (peuter) speelzalen, kinderopvangorganisaties, sportverenigingen en wijkcommissies de partners waarmee samenwerking gezocht wordt. Op bestuurlijk niveau worden contacten met gemeenten en collega-stichtingen onderhouden. Daar waar samenwerking wordt gezocht, moet deze altijd meerwaarde hebben en moet Akkoord!-po de eigen identiteit kunnen behouden. Akkoord!-po werkt momenteel samen met Saam, CultuurPAD en Vervangingsplein. De komende jaren wordt actief samenwerking met andere partijen gezocht door meer te participeren in netwerken.

15 Kindcentra doorgaande ontwikkeling 2-13 jaar zoeken naar lokale partners regie bij Akkoord!-po conformeren aan uitgangspunten in verbinding naar de toekomst 15 Kindcentra Binnen een kindcentrum wordt een doorgaande ontwikkelingslijn aan kinderen van 2 tot 13 jaar aangeboden John Franssen, ouder en voorzitter van de GMR: Toen wij op zoek Ouders staan dichtbij door de kinderopvang, de peuterspeelzalen en het primair onderwijs. Deze drie partners werken in ieder niet bewust voor het openbaar onderwijs gekozen. Maar het heeft wel waren voor een basisschool voor onze kinderen hebben wij destijds geval samen binnen een kindcentrum. Peuterspeelzalen spelen als voorbereiding op het basisontocht in de buurt bezochten en het was direct raak: wij voelden ons thuis. Nu nog goed uitgepakt, de Vossener was de school die wij als eerste op onze zoekderwijs een belangrijke rol. Kinderopvang is steeds, net als onze kinderen die hier dagelijks met veel plezier naar school gaan. vooral bedoeld om ouders te helpen zorg en arbeid te delen. Sinds een klein jaar ben ik meer bij de school en Akkoord!-po betrokken door mijn rol als voorzitter van de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor De aansluiting tussen het schoolse en bovenschoolse zaken. De GMR die nu uit acht personen bestaat, is onlangs gewisseld en naschoolse aanbod kan in een kindcentrum plaatsvinden. Daardoor ontstaat de en op de hoogte zijn, want wij adviseren het bestuur en beslissen mee over zaken die alle wij zoeken nog wat naar onze positie. Het is belangrijk dat wij ons goed laten informeren mogelijkheid voor een dagarrangement scholen binnen Akkoord!-po aangaan. Het is dan ook jammer dat niet alle scholen binnen voor elk kind. Akkoord!-po werkt aan de GMR vertegenwoordigd zijn. Ouders krijgen binnen de school meer recht van spreken kindcentra mee en zoekt naar lokale wanneer ze zitting nemen in de MR, daar kun je als ouder écht invloed uitoefenen. partners. Inhoudelijk wil Akkoord!-po Natuurlijk wil niet iedereen dat of heeft de tijd daar voor. Gelukkig staan op de Vossener de binnen een kindcentrum de regie voeren, eventuele partners moeten zich als het niet schikt wordt er een afspraak gemaakt, op die manier worden vragen direct deuren altijd open voor de ouders. Wanneer je ergens mee zit, kun je altijd binnenlopen, conformeren aan de uitgangspunten van opgepakt. Ik vind dat de ouderparticipatie binnen Akkoord!-po goed geregeld is. Je kind Akkoord!-po. brengt per slot van rekening een groot deel van zijn tijd op school door, daar wil je dan als ouder wel dichtbij staan, binnen Akkoord!-po kan dat.

16 in verbinding naar de toekomst 16 Kansrijke ontwikkelingen Kindcentra en passend onderwijs bieden Akkoord!-po kansen zich te profileren als betrouwbare partner en een professionele organisatie. In een kindcentrum komen alle ontwikkelingsterreinen van kinderen tussen de 2 en 13 jaar aan bod. Het is een plek om te leren, spelen, ontwikkelen en te ontmoeten. Hier wordt ouders een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling aangeboden. Kindcentra bieden kinderen een dagprogramma aan voor zolang zij willen deelnemen met minimale en maximale uren. Nu nog is een kindcentrum wel een gemeenschappelijke voorziening, maar is er door institutionele en organisatorische verdeling nog niet altijd sprake van een krachtige pedagogische omgeving. Akkoord!-po wil het initiatief nemen om de pedagogische kaders voor kindcentra te definiëren om zo de kwaliteit van kinderopvang en onderwijs meer met elkaar in overeenstemming te brengen en te verbeteren. Passend onderwijs Ook voor leerlingen met een handicap of gedragsproblemen moet er een passende onderwijsplek zijn. Liefst op een gewone school waar het kind extra begeleiding krijgt, of als het echt nodig is in het speciaal onderwijs. Naar verwachting wordt per 1 augustus 2013 de wet Passend Onderwijs van kracht. Daarmee krijgen scholen de zorgplicht om voor leerlingen die bij hen worden aangemeld een passende onderwijsplek te regelen, op de eigen school of op een andere school. Er komen nieuwe samenwerkingsverbanden en scholen krijgen een zorgprofiel. Schoolbesturen gaan zelf bepalen hoe de extra zorg voor kinderen die dit nodig hebben eruit moet zien. Akkoord!-po zal meer met anderen samen moeten werken, niet alleen met andere schoolbesturen, maar ook met andere partijen om alle kinderen een passende plaats in het onderwijs te geven. Hierdoor kan Akkoord!-po initiatief naar zich toe trekken, zich meer met de lokale omgeving verbinden en laten zien dat het zich inzet voor passend onderwijs voor alle leerlingen.

17 Ontwikkelingen die bedreigend kunnen zijn Afnemende budgetten en krimp van het aantal leerlingen zijn risico s waar Akkoord!-po komende jaren mee te maken krijgt. Afnemende budgetten De budgetten en subsidies in het onderwijs staan onder druk. Afgelopen jaren is er fors bezuinigd op de lumpsumvergoeding en voor de materiële instandhouding van de scholen is er onvoldoende geld beschikbaar. Akkoord!-po ziet dat de budgetten achterblijven bij de werkelijke kosten daardoor is er vaak geen andere keus op personeel te bezuinigen ten gunste van materialen. De wet op Passend Onderwijs zal niet doorgevoerd worden zonder dat dit financiële consequenties heeft. Het is voor Akkoord!-po een uitdaging om met minder middelen om te gaan en oplossingen te vinden waarbij de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Samen onderzoeken wij de mogelijkheden in verbinding naar de toekomst 17 Krimp van het aantal leerlingen Mieke Teluy, bovenschools zorgcoördinator: Stichting Akkoord!-po Akkoord!-po verwacht dat na 2014 het aantal leerlingen heeft stevige ambities. Zij is bereid om ver te gaan om álle leerlingen terugloopt. Minder leerlingen betekent minder inkomsten en een aanpassing van het personeelsbestand. wordt altijd gekeken naar de behoeften van het individuele kind, dus ook naar een passende plek te bieden in het reguliere onderwijs. Binnen Akkoord!-po Daar waar mogelijk probeert Akkoord!-po het de behoeften van kinderen die extra zorg nodig hebben. Daarvoor proberen we afvloeien van personeel via natuurlijk verloop de leeromgeving zo aan te passen dat deze kinderen zich hier goed bij voelen en op te vangen. Via een gezamenlijk werkgelegenheidspunt kan personeel eventueel mogelijkheden zijn. Samen wil zeggen, de leerkracht, het kind zelf, de ouders, de ib er, er goed passend onderwijs gegeven kan worden. Wij kijken altijd samen naar wat de naar ander werk bemiddeld worden. gezamenlijk maken zij een (behandel)plan, waar iedereen deelgenoot van is en een eigen Akkoord!-po neemt initiatief om dat regionaal met andere schoolbesturen op te zorgkinderen zoveel mogelijk mee laten doen. Hetzij door extra begeleiding, of door een verantwoordelijkheid in heeft. Wij zijn creatief in onze oplossingen, want wij willen onze pakken. kind te koppelen aan een ander kind of door een andere manier van verwerken aan te bieden. In deze zorg lopen ook wij soms tegen grenzen aan en dan moeten wij kinderen doorverwijzen naar een ander soort onderwijs. Vanuit mijn rol als bovenschools zorgcoördinator ondersteun ik de scholen daarin en geef hen advies. Samen met andere zorgcoördinatoren vormen wij een samenwerkingsverband, in dit verband proberen wij alle kinderen in onze regio de beste plek te geven. Wij hebben dit in Noord-Limburg goed geregeld en dat willen we graag zo houden. Met de nieuwe wet op Passend Onderwijs die in 2013 ingaat, is dat nog een hele opgave. Het wordt een uitdaging met minder middelen toch de kwaliteit van zorg te behouden. Dat is toch waar het uiteindelijk om gaat: passend onderwijs en de beste zorg voor iedereen.

18 in verbinding naar de toekomst 18 Samenwerkingspartners van Akkoord!-po Binnen Akkoord!-po wordt met verschillende partners samengewerkt. Met gemeenten, kinderopvangorganisaties, collega bovenschoolse besturen en andere organisaties die betrokken zijn bij het primair onderwijs. Collega besturen Gezamenlijk hebben alle schoolbesturen in Noord-Limburg de verantwoordelijkheid regio passend onderwijs aan te bieden in de regio. Door samen te werken kan dit beter gerealiseerd worden. Fortior Fortior is een stichting die op katholieke grondslag primair onderwijs verzorgt op 14 scholen in Venlo, Lomm, Velden en Arcen. De directie van beide besturen zijn in hetzelfde pand gehuisvest en werken met elkaar samen in de overkoepelende organisatie SAAM. Vanaf 2011 is de samenwerking tussen Akkoord!-po en Fortior onder dezelfde naam, SAAM, opnieuw ingericht. We werken aan een sterke samenwerking, gebaseerd op facilitaire zaken. Als gezamenlijke ondertitel hanteren Fortior en Akkoord!-po: Powered bij SAAM. Kerobei Kerobei verzorgt katholiek primair onderwijs voor in totaal 21 katholieke basisscholen, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs. Door gezamenlijk met Kerobei op te trekken wordt het onderwijs in Beesel, Peel en Maas en Venlo versterkt. In Blerick wordt een multifunctioneel centrum gebouwd waar twee basisscholen, een peuterspeelzaal, een kinderopvang en een wijkbureau gevestigd worden. Basisschool de Vossener en t Ritjen (Kerobei) verhuizen hier naar toe. Akkoord!-po trekt samen met Kerobei de kar van dit kindcentrum. Dynamiek Dynamiek Scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. Er zijn 22 scholen aangesloten, waarvan één school voor speciaal onderwijs. Samen met Dynamiek en Prisma heeft Akkoord!-po CultuurPAD opgericht. Prisma Stichting Prisma vormt het bevoegd gezag van 11 basisscholen, waarvan één openbare basisschool en één school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. Prisma en Akkoord!-po hebben samen het vervangingsplein opgericht. Prisma is ook initiatiefnemer van CultuurPAD.

19 Gemeenten Gemeentebesturen hebben per definitie een relatie met het openbaar onderwijs, als toezichthouder op de wezenskenmerken van het primair onderwijs. De gemeenten bepalen wie de toezichthouder is en benoemen deze. Akkoord!-po legt jaarlijks de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag voor aan de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo. Gemeente Venlo In de gemeente Venlo zijn vijf Akkoord!-po scholen gevestigd. Obs de Koperwiek in Venlo-Centrum-Zuid, obs de Vossener in het stadsdeel Blerick, obs Harlekijn in de wijk Klingerberg te Blerick, ojbs de Toermalijn in de wijk Op de Heide in het stadsdeel Tegelen en ojbs t Maasveld in Maasveld, Tegelen. Als een van de grotere schoolbesturen is Akkoord!-po nauw betrokken bij de uitvoering van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. In Venlo sturen alle schoolbesturen en de gemeente zelf actief op voor-en vroegschoolse educatie om achterstanden in de Nederlandse taal, bij jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar vroegtijdig te signaleren en terug te dringen. Zodoende wordt er veel geïnvesteerd in de kwaliteit en intensiviteit van peuterspeelzaalwerk. Door gebruik te maken van erkende VVE programma s en beleid op de doorgaande lijn te voeren, is de overdracht naar het basisonderwijs goed geregeld. Gemeente Peel en Maas In Baarlo is ojbs de Omnibus gevestigd. De Omnibus neemt deel aan het Jeugdstation (Centrum voor Jeugd en Gezin) en is zodoende partner in het centrale punt voor alle vragen over opgroeien en opvoeden in deze gemeente. Gemeente Beesel In Reuver is ojbs de Triolier gevestigd. Het muziekonderwijs neemt in Beesel een speciale plaats in. Muziekverenigingen, scholen en gemeente hebben hun handen ineengeslagen om kinderen al vanaf jonge leeftijd hiermee in aanraking te brengen. Gemeente Horst aan de Maas In de gemeente Horst aan de Maas zijn twee Akkoord!-po scholen gevestigd, obs de Samensprong in Grubbenvorst en ojbs de Krullevaar in Sevenum. Akkoord!-po en gemeente zijn intensief betrokken bij de invulling van de functie van combinatiefunctionaris. Deze functionaris legt de verbinding tussen onderwijs, sport en cultuur met als doel het aantal brede scholen uit te breiden, het verenigingsleven te versterken en kinderen vroegtijdig kennis te laten maken met sport en cultuur. in verbinding naar de toekomst 19

20 in verbinding naar de toekomst Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Basisscholen hebben de verplichting kinderopvang voor de ouders te organiseren. Daarom maken veel schoolbesturen afspraken met kinderopvangorganisaties over de beschikbaarheid van (buitenschoolse) opvang. In het kader van de doorgaande ontwikkelingslijn worden er ook afspraken gemaakt met peuterspeelzalen. Wel.kom. Stichting Wel.kom biedt kinderopvang aan 20 kinderen tussen de 0 en 13 jaar en peuterspeelzaalwerk. Op vier Akkoord!-po scholen verzorgt Wel.kom de kinderopvang door al dan niet inpandig een peuterspeelzaal te runnen of buitenschoolse opvang aan te bieden. Op onze school leren Kinderen vooral van en met elkaar Spring biedt kinderopvang in alle vormen: kinderdagverblijf, buitenschoolse, tussenschoolse, vakantie- en John van de Ven: directeur van ojbs de Omnibus: Het Jenaplanonderwijs past heel goed binnen Akkoord!-po. Er zijn niet voor niets vijf scholen gastouderopvang. Daarnaast biedt Spring ook binnen ons bestuur die voor deze vorm van vernieuwingsonderwijs hebben gekozen. Op onze school zijn net als op alle andere Akkoord!-po scholen álle mensen Akkoord!-po scholen verbonden. peuterspeelzaalwerk. Spring is aan twee welkom. Onze deuren staan open voor iedereen: voor personeel, ouders en kinderen. Elk mens heeft zijn eigen kwaliteiten, talenten, identiteit en afkomst, deze verschillen Kindercentrum t Rovertje neemt op komen goed van pas wanneer we samen met elkaar aan de slag gaan. obs de Triolier de peuterspeelzaal voor zijn rekening. In het Jenaplanonderwijs werken de kinderen in stamgroepen, meerdere leerjaren samen vormen een stamgroep. Kinderen leren vooral van en met elkaar, soms zelfs meer dan van volwassenen. Daarom hebben in het Jenaplanonderwijs, leerkrachten meer de rol van begeleider dan die van docent. Al onze leerkrachten hebben een tweejarige opleiding voor stamgroepsleiders gevolgd om deze rol goed te kunnen vervullen. Dé Jenaplanschool bestaat trouwens niet, een Jenaplanschool in bijvoorbeeld een achterstandswijk is een hele andere school dan een Jenaplanschool in een dorp. Alle Jenaplanscholen zijn wel ervarings- en ontwikkelingsgericht, werken in stamgroepen, onderschrijven de 20 basisprincipes en bieden onderwijs in een betekenisvolle context aan. Kenmerkend aan onze school is de sfeer. Wij hebben ons schoolgebouw zelf mogen ontwerpen, vanuit ons onderwijskundig concept. Het is een passend gebouw geworden waar iedereen zich thuis voelt. Dat ligt aan het gebouw zelf, maar zeker ook aan de bewoners van het gebouw. Er hangt een prettige werksfeer. Dit horen we vaak en daar zijn we trots op. We zijn er ook trots op dat het ons gelukt is, ons in de regio te profileren als een goede school waar kinderen met verschillende achtergronden samenkomen om samen én van elkaar te leren. Bobo Baarlo start op 1 januari 2012 in het gebouw van obs Omnibus met een peuterspeelzaal en kinderopvang. Hiermee krijgt kindcentrum Omnibus al behoorlijk vorm. Stichting Kinderopvang Grubbenvorst ( t Nest) verzorgt op de Samensprong in Grubbenvorst de buitenschoolse opvang.

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Als je daadwerkelijk een doorgaande lijn wilt realiseren, dan kun je niet anders dan verbanden leggen en verbindingen aangaan. Ingrid Veeke Marijke Bertu

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

SCHOOL GIDS Mytylschool Ulingshof ElK talent telt!

SCHOOL GIDS Mytylschool Ulingshof ElK talent telt! SCHOOL GIDS school voor speciaal onderwijs Mytylschool Ulingshof 2014-2015 ELK TALENT TELT! 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Voorwoord 1. De school 2. Waar wij voor staan 3. Leerlingen en personeel 4. Toelating

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Leerpunten uit de praktijk. Hbo ers in de VVE

Leerpunten uit de praktijk. Hbo ers in de VVE Leerpunten uit de praktijk Hbo ers in de VVE Hbo ers in de VVE Colofon Opdrachtgever: Auteur: Vormgeving: Ministerie van OCW, directie Primair Onderwijs Paulien Muller, p.muller@sardes.nl www.sardes.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie