Jaarverslag Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg"

Transcriptie

1 Stichting Thembalethu Nederland Jaarverslag 2013 PIJLERS VAN HET BELEID ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg

2

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Algemeen beleid... 1 Consolidatie van beleid... 1 Hoofdactiviteiten in Werkbezoeken... 3 Interbellum... 7 Ten slotte Pijlers van beleid... 9 A Onderdak: voor heden... 9 B Onderwijs: voor morgen C Ondersteuning: voor onderweg Evaluatie Ontwikkelingsplan Evaluatie ontwikkelingen Bijgesteld ontwikkelingsplan Financiën Inkomsten Besteding aan doeleinden Statutaire gegevens Bijlage: Jaarrekening 2013 en beoordelingsverklaring Fotografie: Rogier Steyvers (tenzij anders vermeld).

4

5 VOORWOORD Met dit document biedt het bestuur van Stichting Thembalethu Nederland u haar jaarverslag aan over Door het kort weergeven van ondernomen activiteiten en ook het formuleren van voornemens, vervult dit jaarverslag de functie van verantwoording van het gevoerde beleid en heeft het ook de functie van een vooruitblik. Een en ander komt het meest duidelijk aan de orde bij de evaluatie van het ontwikkelingsplan (2013, 2014 en 2015) en het bijgestelde ontwikkelingsplan (2014, 2015 en 2016). Zie hiervoor de hoofdstukken 3 en 4. De belangrijkste ontwikkeling in 2012 betrof de consolidatie van beleid in onze samenwerking met Thembalethu Home Based Care in Zuid Afrika; dat beleidsvoornemen is ook in 2013 voortgezet. Daar is het vorige jaar uitvoerig over gerapporteerd, reden waarom daarover hier nu weinig wordt gemeld. Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van Echt nieuw in 2013 was de voorbereiding voor en opstart van het ID project en binnen dat kader de komst naar Nederland van het drama team Zakhele in mei Zie hiervoor verderop in dit jaarverslag. Het kan niet voldoende worden benadrukt dat een goede doelen stichting alleen haar doelstellingen en voornemens kan realiseren door de vele grote en kleinere financiële bijdragen die worden geschonken. Een woord van grote dank daarvoor is hier zeker op zijn plaats. Door de informatie die op de website wordt gegeven, door de op naam gestelde mailberichten en door het publiceren van jaarverslagen, wordt die grote groep ondersteuners geïnformeerd en op de hoogte gehouden. Het bestuur van de Stichting Thembalethu Nederland twijfelt er niet aan dat het verzorgen van een goede relatie met alle betrokken mensen, organisaties en instellingen met wie wordt samengewerkt, vraagt om openheid en transparantie in het te voeren beleid en zeker ook om vertrouwen in de financiële gang van zaken. Zo hecht zij enerzijds belang aan het ieder jaar weer kunnen verkrijgen van het CBF keurmerk (een kwaliteitsoordeel door een onafhankelijke landelijke organisatie voor goede doelen organisaties) en de ANBI status en anderzijds aan het feit dat sprake is van een vrijwilligers bestuur met de vereiste professionaliteit, dat de kosten van de eigen organisatie minimaal zijn en dat er op geen enkele wijze sprake is van een verstrengeling van zakelijke- en privé belangen. Ten slotte betuigen wij onze dankbaarheid voor die mensen die als vrijwilliger, samen of individueel, zich op hun wijze inzetten voor THBC in Zuid Afrika. Ook zij dragen bij aan de verdere ontwikkeling en toekomst van kinderen en gezinnen die deze hulp zo dringend nodig hebben. Jaarverslag

6

7 1 ALGEMEEN BELEID Het algemene beleid van de Stichting heeft geen veranderingen ondergaan in deze verslagperiode ten opzichte van de voorafgaande jaren. Dat betekent dat het hoofddoel nog steeds is: het ondersteunen van de ontwikkelingsorganisatie Thembalethu Home Based Care in Zuid Afrika, een doel dat concreet wordt in onderstaande keuzes: a. Ontwikkelingssamenwerking versus noodhulp; b. Focus op specifieke gebieden versus versnippering van beleid; en c. Niet Nederland maar THBC Zuid Afrika bepaalt uiteindelijk waaraan behoefte is. Over deze keuzen in de beleidsvoering is in het jaarverslag van 2011 en 2012 uitvoerig gerapporteerd. Kort samengevat, gaat het om het volgende: Ad-a: Noodhulp kan in onze optiek niet als zelfstandig doel functioneren, maar wel als een eventuele aanvulling op ontwikkelingssamenwerking: Het is beter om mensen te leren vissen, dan ze vis te geven. Niettemin faciliteert Thembalethu Nederland een werkgroep enthousiaste vrijwilligers die fondsen werven specifiek ten behoeve van Noodhulp, zonder daar als THNL evenwel bestuurlijk en financieel de verantwoordelijkheid voor te dragen. In dit jaarverslag wordt derhalve omtrent deze activiteit niet nader gerapporteerd en verantwoord. Ad-b: De gekozen focus betreft de terreinen Onderdak, Onderwijs en Ondersteuning. Ad-c: Uitgaan van de vraag en mogelijkheden van de mensen ter plaatse is een belangrijke voorwaarde voor succes en erkenning van hun cultuur, een voorwaarde voor samenwerking. CONSOLIDATIE VAN BELEID Deze beleidslijn die het vorige jaar is ingezet, is ook dit jaar gecontinueerd. Het betekent: a. Focus op projecten waarvoor wij vanuit Nederland in het verleden verplichtingen zijn aangegaan en vooralsnog geen nieuwe activiteiten ontplooien, met uitzondering van het ID-project; b. Een meer zakelijke aanpak per project. Jaarverslag

8 De opgedane ervaringen zijn positief, reden waarom deze aanpak ook in 2014 wordt voortgezet. Zie ook onder het hoofdstukje Interbellum. Kinderen van de Kidsclub HOOFDACTIVITEITEN IN 2013 Zoals in het voorwoord al even aangeduid, hebben twee bijzondere activiteiten hun kleur gegeven aan het afgelopen jaar; dat was de komst van de zang/dansgroep Zakhele naar Nederland in mei en het begin in oktober van het ID-project. Over beide projecten volgt hieronder een meer uitvoerige rapportage. Zakhele komt naar Nederland De Zakhele zang/dansgroep is een groep jonge mensen die door middel van zang en dans aan kinderen in scholen in de omgeving waar THBC actief is, voorlichting geeft over Aids en HIV infectie. Het is een middel om aandacht te vragen voor dit nog altijd groot en levensbedreigend probleem. Na overleg bleek het mogelijk om deze groep op hun weg naar Engeland, een tussenstop te laten maken in Nederland voor een verblijf van ca. een week: van 22 tot 30 mei Die week werd gekenmerkt door een groot aantal optredens in Veghel, Zijtaart, Utrecht, Den Haag, Monnikendam, Baarn en Amsterdam. Een zeer intensief programma voor kinderen van basisscholen en geïnteresseerde volwassenen. Het optreden van Zakhele betrof ook het aandacht vragen voor en promoten van het IDproject. Het bestuur van stichting THNL heeft zich garant gesteld voor de kosten; de opbrengst in de vorm van vrijwillige bijdragen betrof ca ,- euro. Een geweldige prestatie. 2 Jaarverslag 2013

9 Het begin van het ID-project De probleemstelling in dit project centreert zich op de vraag hoe we kinderen die niet beschikken over identiteitspapieren c/q een geboortebewijs, kunnen helpen zodat zij dat alsnog kunnen krijgen. Het niet hebben van deze identiteitspapieren betekent dat zij geen grant van de overheid ontvangen (een soort kinderbijslag), dat zij geen examens op school kunnen afleggen en geen beroep kunnen doen op vormen van gezondheidszorg. Zij bestaan in de meest elementaire zin van het woord niet en zijn daarmee voor hun leven getekend. Het betreft ca. 30% van de kinderen in het gebied waar THBC actie is. Ondersteund door Wereldkinderen in Den Haag en Wilde Ganzen in Hilversum, is ter plaatse een projectorganisatie opgezet met als doel die kinderen te helpen aan ID-papieren. De looptijd van het project is ca. drie jaar, waarvan het eerste jaar (oktober 2013 tot oktober 2014) een pilot jaar is om te zien of de stappen die daarin kunnen worden gezet, zo betekenisvol zijn dat kan worden besloten het project met een 2 e en 3 e jaar voort te zetten. De samenhang van dit ID-project met het aanwezig zijn van Kidsclubs, is groot. Er moet namelijk sprake zijn van een georganiseerd verband van kinderen die vallen onder de verantwoordelijkheid van THBC en daarmee ook de mogelijkheid de voortgang in ontwikkeling van deze kinderen te monitoren. Kinderen van de Kidsclub WERKBEZOEKEN Op grond van de ervaringen in de afgelopen jaren met het organiseren van werkbezoeken aan THBC in Zuid Afrika, is die aanpak ook in 2013 voortgezet. Het blijkt telkens dat dit het meest effectieve instrument is om zicht te krijgen en te houden op ontwikkelingen ter plaatse. En dat is weer nodig om de grote groep van sponsoren en schenkers op een juiste wijze te informeren. Jaarverslag

10 In april 2013 is een werkbezoek afgelegd door Gerrie de Valk. Hoofddoel was het voorbereiden van de komst van Zakhele naar Nederland, zowel inhoudelijk als ook organisatorisch. Werkbezoek april 2013 Werkbezoek met als hoofddoel voorbereidingen te treffen voor de reis van het dramateam Zakhele naar Nederland. Officiële gegevens: Voor de groep van 13 mensen waren visa nodig voor Nederland. Voorwaarde hiervoor was een officiële uitnodiging voor een interculturele uitwisseling vanuit het bestuur van Thembalethu Nederland. Daarbij waren nodig: een garantstelling voor verblijf, een drietal verzekeringen en financiën, en moesten de verblijfplaatsen in de geplande periode van 22 tot 30 mei 2013 bekend zijn evenals verantwoordelijke personen. Tijdens het werkbezoek moesten nog een aantal paspoorten worden verkregen vanuit Mbabane in Swaziland en uit Malelane en alle gegevens werden aan het consulaat in Pretoria aangeleverd. Programma in Nederland: Met de groep is besproken op welke plaatsen zou worden opgetreden en gezamenlijk is een programma opgesteld zodat dit zou passen op de geplande locatie; want of je op een school optreedt of in een kerk, op een advocatenkantoor of in een theater, dat vraagt om een andere aanpak. Het oefenen van tulpen uit Amsterdam bracht veel voorpret. Repetitie: oefenen van het programma 4 Jaarverslag 2013

11 Maten moesten worden opgenomen en doorgegeven aan de mensen in Nederland opdat kleding kon worden gemaakt en aangeboden en laarzen voor de bootdance konden worden gekocht. Er zijn fotoshoots gemaakt voor de website en voor PR-materiaal voor optredens in Nederland door Rogier Steyvers, fotograaf/vrijwilliger. Film over de voorbereidingen van de groep Zakhele Op YouTube is een filmpje te zien van de groep in voorbereiding: Buiten de voorbereidingen voor het bezoek aan Nederland is aandacht besteed aan de reguliere projecten zoals het UNISA-project met de studenten, de kidsclubs, onderdak en ondersteuning. Genoemde film geeft een beeld van deze projecten. De komst van het dramateam Zakhele naar Nederland was het hoogtepunt in Van 22 tot 30 mei waren zij in Nederland met o.a. als doel: aandacht te vragen voor kinderen zonder ID. Natuurlijk was het voor de jonge mensen uit Zuid-Afrika ook een mogelijkheid de sponsors te danken en hun prachtige stemmen en hun vitaliteit en blijheid met ons in Nederland te delen. Optreden in Zijtaart bij koor Vivace Jaarverslag

12 Programma Zakhele Mei 2013 tbv ID-project Organisatie: Thembalethu NL t.b.v. ID- project www. thembalethu.nl Activiteiten Datum: Mei 2013 Ochtend Middag Avond S= slapen Woensdag 22 Donderdag 23 Vrijdag 24 Zaterdag 25 Zondag 26 Maandag 27 Dinsdag 28 Woensdag 29 Donderdag 30 1.optreden HEMA Veghel 4.Den Bosch St. Jan 7.Baarn EO family- event 9.30 uur 8.Monnikendam opstandingskerk 9.45 tot12.30 uur 11.Veghel middelb. school Bernrode uur uur strand Scheveningen 16. Amsterdam montessori basisschool Steigereiland uur vertrek naar Engeland uur aankomst Amsterdam 2.Veghel Gemeentehuis ontvangst weth uur 5.Veghel Bierens advocaten sponsor 15 u Baarn EO family-event tot uur 9.A dam rondvaart etc vanaf13.00 u 12.Veghel basisschool het pallet uur 14.Den Haag Wereldkinderen uur lunch 17. Amsterdam IVKO theaterschool uur wennen aan Holland 3.Zijtaart koor Vivace samen zingen uur 6.Veghel Johanneskerk sponsors 20 u avond vrij 10.bezoek en eten Rijpenhofje A dam Afscheid gastheer bbq Veghel 15. Utrecht Culturele avond in RASA theater; WK,WG,DVN uur 18. Amsterdam IVKO cultureel programma met studenten/ouders tot ong uur S = Zijtaart bij Peter S: Zijtaart S: Zijtaart S: Zijtaart S: Zijtaart S: Zijtaart S: A dam Christian youth hostel Jordaan S: A dam Christian youth hostel Jordaan Het bezoek werd voorbereid door een speciale commissie. Niet alleen veel praktische zaken moesten worden geregeld: huisvesting, busjes voor vervoer, een groep chauffeurs, dagelijks eten etc. Met veel dank aan de gastheer en gastvrouw en aan alle andere vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd. 6 Jaarverslag 2013

13 Een belangrijke klus was ook het vinden van sponsoren. In de financiële paragraaf kunt u de resultaten zien. Heel veel dank aan de grote en kleine sponsoren, particulieren en bedrijven. Besloten is geen namen te noemen in dit jaarverslag omdat een aantal sponsoren te kennen heeft gegeven hierop geen prijs te stellen. Bij aankomst was het bitter koud. Groepskleding met daarop de naam Zakhele was een uitkomst. Ook andere kleding werd geschonken door een aantal particuliere donoren. Grote dank gaat ook naar hen uit. Een aantal filmpjes op Youtube geven een impressie van de groep: Aankomst op Schiphol: Liedje in de St. Jan in den Bosch: Op de IVKO in Amsterdam: Th1pl1W3A In de Opstandingskerk in Monnickendam: INTERBELLUM Met dit woord wordt een soort tussen- of overgangsperiode bedoeld waarin het huidige bestuur na een groot aantal jaren zich de vraag stelt door wie en hoe de samenwerking met THBC in Zuid Afrika kan of moet worden voortgezet. Kinderen van de Kidsclub Jaarverslag

14 De meeste projecten waarmee THNL zich heeft verbonden, zijn op de rails gezet en vragen meer om het behouden en onderhouden daarvan, dan om een beleid dat is gericht op vernieuwing. Zo staan de kidsclubs goed op de rails, ziet het ernaar uit dat het Educatiecentrum zich zelf ook in financiële zin kan bedruipen, loopt het onderwijsproject met de studenten in juni 2014 af en is de vraag naar het bouwen van nieuwe huisjes op een lager niveau terecht gekomen. Die constatering, gevoegd bij het gegeven dat een aantal bestuursleden al vele jaren in functie is, roept de vraag op of er niet plaats gemaakt moet worden voor een nieuwe ploeg die op zijn wijze een nieuwe impuls kan geven aan de wijze waarop de ondersteuning van uit Nederland wordt vormgegeven. Concreet betekent dit dat het huidige bestuur zich verplicht voelt de lopende zaken in goede banen te houden en met name ook het ID-project als een nieuwe activiteit goed wil ondersteunen in de jaren 2014 en Gelijktijdig echter zoekt zij in die periode ook naar opvolgers die na een periode van inwerken, het stokje willen overnemen. TEN SLOTTE In 2013 hebben zes bestuursvergadering plaatsgevonden. De belangrijkste onderwerpen die daar op de agenda stonden, zijn verwerkt in dit verslag. Meer informatie is te vinden op de website. Daarnaast is er één gezamenlijke vergadering geweest tussen het bestuur en de werkgroep Noodhulp. Optreden in RASA theater in Utrecht 8 Jaarverslag 2013

15 2 PIJLERS VAN BELEID A ONDERDAK: VOOR HEDEN A.1 Bouw van huizen voor wezen en andere kwetsbare kinderen In 2013 is er één huis gebouwd met financiële ondersteuning van Bierens Advocaten te Veghel. Het huisje, bestemd voor mevrouw Anita Mucavela en haar gezin, is opgeleverd. Mw. Mucavela is een 48-jarige gehandicapte vrouw met vier kinderen die in Block B woont. De oudste twee gaan naar school, de jongste zijn nog te jong. Zij is door THBC uitgekozen vanwege de economische situatie waarin de familie verkeert en omdat de omstandigheden niet geschikt waren voor de kinderen om in op te groeien. Dit nieuwe huis draagt bij aan de waardigheid en zelfvertrouwen van dit gezin, met name de kinderen. De verwachting is dat dit de eigenwaarde van de kinderen vergroot en daardoor ook een positief effect heeft op hun schoolprestaties. Mw. Anita Mucaveli met haar kinderen bij het oude huisje (foto: THBC) In het gebied rond Block B zijn er vele families die voor dezelfde uitdagingen staan als Mw. Mucaveli. Zij is mede uitgekozen omdat het stuk grond waar het huis op gebouwd is, al in haar bezit was. Andere mogelijke kandidaten die in dezelfde positie zaten, hebben geen eigen stuk grond waar het huis gebouwd zou kunnen worden. Er wordt nadruk gelegd op eigenaarschap van de grond omdat THBC geen huis wil bouwen voor een familie waarvan in een later stadium het huis geclaimd zou kunnen worden door de eigenaar van de grond. Het huis, gebouwd door een lokale aannemer, Mr. Caiphas Hlatshwayo, is een driekamer woning, voorzien van anti-inbraak ramen. Jaarverslag

16 Aannemer Caiphas Hlatshwayo voor het nieuwe huisje van mevrouw Mucaveli (foto: THBC) A.2 Bouw en exploitatie van Kidsclubs De kidsclub in Buffelspruit functioneert naar volle tevredenheid. De kinderen zijn erg enthousiast. De kidsclub in Jeppes Reef heeft meer moeite met de exploitatie, maar de kinderen blijven komen. In 2013 is het speelterrein, dat zwaar beschadigd was en een risico vormde voor de kinderen, gerepareerd. A.3 Bouw en exploitatie van een Educatiecentrum Het definitieve rapport is naar Wilde Ganzen gestuurd en daarmee is dit project afgerond, met uitzondering van de garantstelling voor de exploitatiekosten die het bestuur tot 2015 heeft gereserveerd. De eigen opbrengsten van het Educatiecentrum waren in 2013 naar tevredenheid. B ONDERWIJS: VOOR MORGEN B.1 Peetschap opleidingen Education is the great engine to personal development Nelson Mandela. Hoe meer inzicht ontstaat in de situatie in de dorpen bij Thembalethu, hoe meer respect we krijgen voor de studenten die wel over een heel groot doorzettingsvermogen moeten beschikken om door te gaan. Er is geen rolmodel te vinden en ook in de sociale omgeving zijn weinig of geen mensen die hen tot steun kunnen zijn. Concreet heeft in 2013 een werkbezoek plaatsgevonden in april. Hoofddoel was deze keer de voorbereiding van het bezoek van het dramateam Zakhele aan Nederland in mei Het onderwijsproject stond overigens ook hoog op de agenda. 10 Jaarverslag 2013

17 Middelbaar onderwijs: volle klassen, kapotte tafels en stoelen. De studenten en hun tutor Siphiwe zijn de vaste dagelijkse gebruikers van het Educatiecentrum. Naast de door Nederland gesponsorde studenten zijn er ook jongeren die online computercursussen volgen. Een meisje bereidde zich voor op een studie aan de universiteit en traint de Engelse taal en computervaardigheden. Thembalethu Nederland faciliteerde haar door de reiskosten voor haar te betalen. Reiskosten zijn meestal een hoge post op de begroting hier en vaak de reden dat een jongere niet kan studeren of regelmatig het Educatiecentrum kan bezoeken. Begin 2013 zijn nog vier jongeren ingeschreven als student of cursist. In juni bleek Nonduduzo het benodigde examen niet te hebben gehaald en moest stoppen met haar studie. Glory heeft alle mogelijke computercertificaten behaald inclusief Microsoft Publisher en zij heeft een mooie baan op kantoor gekregen in november De twee studenten die eind 2013 nog aan de UNISA studeren: Anthony heeft het ABET certificaat behaald. Daarmee is hij bevoegd om les te geven aan volwassenen (tweede kans onderwijs). Hij gaat gestaag door en haalt zo ongeveer 80% van zijn examens de eerste keer. Soms wordt een studieboek te laat geleverd en moet een vak weer worden doorgeschoven. Het ziet er naar uit dat Anthony nog ruim een jaar nodig heeft om te kunnen afstuderen als leraar voor basisonderwijs. Per 1 januari 2014 heeft hij een parttime baan gekregen als docent binnen het ABET-onderwijs. Cindy doet management in toerisme. Zij is tot nu toe zeer succesvol met haar tentamens/examens maar omdat zij halverwege is gewisseld van studie, heeft zij zeker nog anderhalf jaar nodig. De laatste examens van december zijn allemaal gehaald. We hopen dat het goed blijft gaan. Persoonlijke problemen hebben invloed op mensen. Dit jaar is Cindy s broer overleden aan de gevolgen van Aids. Hij zorgde tot dan toe voor het gezin. Een paar weken later is ook haar oma overleden. Cindy had dus een moeilijk jaar maar juist deze gebeurtenissen sterken haar om door te gaan met haar studie om uiteindelijk een zelfstandige toekomst te kunnen hebben. Jaarverslag

18 Zowel Anthony als Cindy zijn twee keer per maand in het weekend naar de universiteit van Nelspruit voor begeleiding geweest; deze persoonlijke begeleiding was hard nodig omdat binnen Thembalethu niet het niveau te vinden was dat zij nodig hadden. Natuurlijk waren extra reiskosten het resultaat. Onze trouwe Nederlandse sponsor hebben we betrokken in de besluitvorming over de financiën. Omdat er voor vier studenten geld beschikbaar was en er voor drie studenten uitgaven waren in 2013, is het restant gereserveerd voor 2014 en Voor Cindy en Anthony blijven deze middelen gereserveerd zodat zij hun studie kunnen afronden (uiterlijk juni 2015). Anthony (leraar), Siphiwe (tutor) en Cindy (tourisme) voor het educatiecentrum 11 april 2014 Toekomst Het UNISA-project stopt Per juni 2014 stopt de sponsoring zoals afgesproken met de sponsor en wordt ook het project officieel stopgezet. Per 1 juni 2014 zal de tutor van de studenten, Siphiwe, afscheid nemen van Thembalethu. Resultaat van het project Terugkijkend naar 2010 zijn we begonnen met zeven studenten, allen geselecteerd door THBC. Al spoedig bleek het niveau van de studenten te laag voor het niveau van de universiteit. Een tussenjaar werd georganiseerd waarin de jongeren zich konden bijscholen in computervaardigheden en de Engelse taal. Ook de attitude van de jongeren bleek niet altijd de juiste te zijn en moesten in het eerste jaar al twee studenten stoppen. Van de vijf overgebleven jongeren hebben er drie zich uiteindelijk vooral gericht op computervaardigheden omdat ook hun opleidingsniveau of misschien wel onvoldoende begeleiding hen parten speelde. Zij hebben een indrukwekkende hoeveelheid certificaten 12 Jaarverslag 2013

19 behaald op het gebied van computer. Twee van de drie hebben in deze periode een baby gekregen en voor beide betekent dat alleenstaand ouderschap. In ieder geval hebben deze drie studenten zich een stap verder ontwikkeld tot zelfstandigheid, van wie één een goede baan heeft gevonden. Van twee studenten wordt verwacht dat zij hun studie succesvol afronden met een bachelor-degree. Een van hen heeft naast zijn studie al een baan als docent gevonden. Al met al geen slecht resultaat voor een totaal nieuw gebied met onervaren mensen in een omgeving waarin geen voorbeelden te vinden zijn. Of per 1 januari 2015 opnieuw wordt gestart met een nieuw project en met nieuwe studenten zal in het jaar 2014 worden besloten. Positief is dat nu rekening kan worden gehouden met: Positieve en negatieve ervaringen vanaf 2010; dat er een Educatiecentrum is; dat er computers beschikbaar zijn; dat er rolmodellen zijn in het eigen dorp; dat er in de omgeving ook MBO-opleidingen zijn waarmee kan worden samengewerkt. Voorwaarden zijn in ieder geval: selectie van studenten moet strenger en eerder: strenger omdat het moet gaan om veelbelovende studenten die hebben aangetoond over de vereiste vaardigheden te beschikken en eerder, bijvoorbeeld al in grade 11; tussen het eindexamen van de middelbare school (matric) en de studie, moet een bridging course worden gevolgd; Begeleiding moet op een hoger niveau; of binnen Thembalethu of op de universiteit; Sponsorgelden moeten worden gevonden. Voor 2015 is er belangstelling om één student te sponsoren. C ONDERSTEUNING: VOOR ONDERWEG Ondersteuning als derde pijler van het beleid, kan worden gezien als een permanent proces om de beide andere gebieden waarop Thembalethu Nederland actief is, te weten Onderdak en Onderwijs, mogelijk te maken. C.1 Advisering Deze vorm van ondersteuning komt tot uitdrukking in de werkbezoeken die bestuursleden jaarlijks afleggen. Tijdens deze werkbezoeken worden projecten gemonitord, worden knelpunten besproken en opgelost en wordt geadviseerd over de eisen t.a.v. de invulling en Jaarverslag

20 rapportage van de projecten. Voorafgaand aan de werkbezoeken, stelt het bestuur een agenda op met punten die minimaal tijdens het bezoek besproken zullen worden. Na afloop van het werkbezoek wordt er verslag gedaan in de vorm van een publieksverslag voor op de website, een intern werkverslag met concrete afspraken, berekeningen en gemaakte afspraken, en een korte samenvatting in het Engels dat aan de leiding van THBC wordt gezonden en de basis vormt voor een volgend bezoek. Belangrijke agendapunten in 2013 waren de Kidsclubs, de peetschappen, het bezoek van dramagroep Zakhele en de opstart van het ID-project. Overleg van Gerrie de Valk met de UNISA-studenten C.2 Bemiddeling In 2013 is Thembalethu Nederland bemiddelaar geweest tussen THBC en coalitiepartners Wilde Ganzen en Wereldkinderen ten behoeve van het schrijven van de aanvraag en opstart van het ID-project. Daarnaast heeft het bestuur zowel in Nederland als in Zuid-Afrika hulp geboden bij het verkrijgen van de benodigde papieren (paspoorten, visa, uitnodigingsbrieven, etc.) waarmee het bezoek van dramagroep Zakhele aan Nederland en Engeland een feit kon worden. C.3 Communicatie Regelmatige communicatie, zowel in de vorm van overleg tijdens werkbezoeken als via de e- mail, blijft belangrijk bij het vormgeven van de projecten. Bij de communicatie richting THBC is CEO Cleopas Maseko het eerste aanspreekpunt. Donateurs en geïnteresseerden zijn in 2013 drie keer geïnformeerd d.m.v. een nieuwsbrief: In april is er een mailing gestuurd 'Van de bestuurstafel naar 87 personen waarin gerapporteerd werd over hetgeen besproken is tijdens de laatste bestuursvergaderingen; 14 Jaarverslag 2013

21 In mei is een totaal van 248 personen geïnformeerd over de komst van het dramateam Zakhele en het ID-project waar de opbrengsten voor bestemd zijn; In december hebben 236 personen de kerstwens ontvangen waarin een update werd gegeven van de projecten. De heer Jan van der Meer heeft tijdens een bezoek aan THBC aangeboden om een film te maken. Dit is met beide handen aangegrepen en is gerealiseerd tijdens het werkbezoek van Gerrie. Wij zijn erg trots op het resultaat en de hoge kwaliteit van zowel vormgeving als inhoud. Filmopnames door Jan van der Meer bij Zakhele-zanger Lucky thuis (foto: Thijmen Ballering) C.4 Organisatieversterking De organisatieversterking die wordt geboden, beperkt zich sinds 2012 tot projectniveau. Concreet gaat het om het financieren van trainingen die worden gegeven door Zuid- Afrikaanse deskundigen en de trainingen die de bestuursleden tijdens de werkbezoeken geven aan THBC. Film over Thembalethu Tijdens het werkbezoek in april 2013 werd een film opgenomen door Jan van der Meer van de verschillende activiteiten van Thembalethu HBC. Gerrie de Valk werd samen met Cleopas geïnterviewd. Deze film is te zien op YouTube: Jaarverslag

22 3 EVALUATIE ONTWIKKELINGSPLAN Het Ontwikkelingsplan zoals dat in het jaarverslag 2012 was vastgelegd, betrof de volgende componenten en bedragen: A. Onderdak Bouw huis 2. Bouw 3 e kidsclub 3. Exploitatie kidsclubs 4. Garantstelling exploitatie EC (2) (2) (3) B. Onderwijs Opleiding/studiebeurzen C. Ondersteuning ID-project 2. Training 3. Werkbezoeken (3 x 2 personen) EVALUATIE ONTWIKKELINGEN 2013 A. Onderdak A1 Bouw huis De bouw van huisje nr. 46 (het 3 e Bierens huisje, vernoemd naar de sponsor Bierens Advocaten uit Veghel) is gerealiseerd. Ook voor 2014 heeft deze sponsor te kennen gegeven de bouw van een huisje te willen faciliteren. A2 Bouw 3e kidsclubs Voor 2014 wordt de bouw van een 3de kidsclub voorzien, mede in het kader van het ID-project. A3 Exploitatie kidsclubs De bijdragen in de exploitatie van de twee kidsclubs zijn in 2013 verstrekt als voorzien. Betreffende ondersteuning zal in 2014 e.v. worden gecontinueerd en in verband met de bouw van een derde kidsclub voor 2015 worden verhoogd. 16 Jaarverslag 2013

23 A4 Garantstelling exploitatie Educatief Centrum Het exploitatieverlies van het EC viel in het eerste jaar aanmerkelijk lager uit dan voorzien. Dit was in de eerste plaats te danken aan de hoger dan begrote inkomsten, waarvoor het lokale management alle lof verdient. Bijkomende factor betrof de aanmerkelijke waardedaling van de Rand t.o.v. de Euro, waardoor de kosten uit de garantstelling voor Thembalethu Nederland per saldo uitkwamen op EUR versus de begrote max. EUR Om die redenen menen wij ook het voor 2014 begrote bedrag van EUR te kunnen terugbrengen tot maximaal B. Onderwijs Het aantal studiebeurzen in 2013 bedroeg twee i.p.v. de geplande vier. Financieel betekende dit dat de kosten EUR bedroegen versus de begrote EUR In 2014 wordt voorzien dat de laatste twee studenten hun opleiding zullen afronden, waarvoor een bedrag van EUR wordt gebudgetteerd. Voor 2015 e.v. wordt, gelet op de beperkte middelen en prioriteitstelling (= ID-project en kidsclubs), vooralsnog geen voortzetting van het onderwijsprogramma voorzien. C. Ondersteuning C1 ID project Voor het ID-project was een aanloopbudget gereserveerd van EUR Gedurende het jaar werd in samenwerking met onze partners in dit project (Vereniging Wereldkinderen en Stichting Wilde Ganzen) het definitieve budget vastgesteld, hetgeen voor 2013 voor Thembalethu Nederland neerkwam op een bijdrage van EUR Voor 2014/2015 zijn de bijdragen eveneens naar boven bijgesteld. C2 Training Dit betrof additionele training van het MT van het Educatieve Centrum, waar door THBC in 2013 uiteindelijk geen invulling aan is gegeven. C3 Werkbezoeken In verband met het bezoek van Zakhele aan Nederland, moesten onder tijdsdruk de geplande drie werkbezoeken aan THBC worden teruggebracht tot één werkbezoek. De kosten (EUR 2.322) vielen daardoor aanmerkelijk lager uit dan begroot (EUR 9.000). Jaarverslag

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 Inhoud Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling 2. Voorwoord 3. Samenvatting

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie