Jaarverslag Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg"

Transcriptie

1 Stichting Thembalethu Nederland Jaarverslag 2013 PIJLERS VAN HET BELEID ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg

2

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Algemeen beleid... 1 Consolidatie van beleid... 1 Hoofdactiviteiten in Werkbezoeken... 3 Interbellum... 7 Ten slotte Pijlers van beleid... 9 A Onderdak: voor heden... 9 B Onderwijs: voor morgen C Ondersteuning: voor onderweg Evaluatie Ontwikkelingsplan Evaluatie ontwikkelingen Bijgesteld ontwikkelingsplan Financiën Inkomsten Besteding aan doeleinden Statutaire gegevens Bijlage: Jaarrekening 2013 en beoordelingsverklaring Fotografie: Rogier Steyvers (tenzij anders vermeld).

4

5 VOORWOORD Met dit document biedt het bestuur van Stichting Thembalethu Nederland u haar jaarverslag aan over Door het kort weergeven van ondernomen activiteiten en ook het formuleren van voornemens, vervult dit jaarverslag de functie van verantwoording van het gevoerde beleid en heeft het ook de functie van een vooruitblik. Een en ander komt het meest duidelijk aan de orde bij de evaluatie van het ontwikkelingsplan (2013, 2014 en 2015) en het bijgestelde ontwikkelingsplan (2014, 2015 en 2016). Zie hiervoor de hoofdstukken 3 en 4. De belangrijkste ontwikkeling in 2012 betrof de consolidatie van beleid in onze samenwerking met Thembalethu Home Based Care in Zuid Afrika; dat beleidsvoornemen is ook in 2013 voortgezet. Daar is het vorige jaar uitvoerig over gerapporteerd, reden waarom daarover hier nu weinig wordt gemeld. Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van Echt nieuw in 2013 was de voorbereiding voor en opstart van het ID project en binnen dat kader de komst naar Nederland van het drama team Zakhele in mei Zie hiervoor verderop in dit jaarverslag. Het kan niet voldoende worden benadrukt dat een goede doelen stichting alleen haar doelstellingen en voornemens kan realiseren door de vele grote en kleinere financiële bijdragen die worden geschonken. Een woord van grote dank daarvoor is hier zeker op zijn plaats. Door de informatie die op de website wordt gegeven, door de op naam gestelde mailberichten en door het publiceren van jaarverslagen, wordt die grote groep ondersteuners geïnformeerd en op de hoogte gehouden. Het bestuur van de Stichting Thembalethu Nederland twijfelt er niet aan dat het verzorgen van een goede relatie met alle betrokken mensen, organisaties en instellingen met wie wordt samengewerkt, vraagt om openheid en transparantie in het te voeren beleid en zeker ook om vertrouwen in de financiële gang van zaken. Zo hecht zij enerzijds belang aan het ieder jaar weer kunnen verkrijgen van het CBF keurmerk (een kwaliteitsoordeel door een onafhankelijke landelijke organisatie voor goede doelen organisaties) en de ANBI status en anderzijds aan het feit dat sprake is van een vrijwilligers bestuur met de vereiste professionaliteit, dat de kosten van de eigen organisatie minimaal zijn en dat er op geen enkele wijze sprake is van een verstrengeling van zakelijke- en privé belangen. Ten slotte betuigen wij onze dankbaarheid voor die mensen die als vrijwilliger, samen of individueel, zich op hun wijze inzetten voor THBC in Zuid Afrika. Ook zij dragen bij aan de verdere ontwikkeling en toekomst van kinderen en gezinnen die deze hulp zo dringend nodig hebben. Jaarverslag

6

7 1 ALGEMEEN BELEID Het algemene beleid van de Stichting heeft geen veranderingen ondergaan in deze verslagperiode ten opzichte van de voorafgaande jaren. Dat betekent dat het hoofddoel nog steeds is: het ondersteunen van de ontwikkelingsorganisatie Thembalethu Home Based Care in Zuid Afrika, een doel dat concreet wordt in onderstaande keuzes: a. Ontwikkelingssamenwerking versus noodhulp; b. Focus op specifieke gebieden versus versnippering van beleid; en c. Niet Nederland maar THBC Zuid Afrika bepaalt uiteindelijk waaraan behoefte is. Over deze keuzen in de beleidsvoering is in het jaarverslag van 2011 en 2012 uitvoerig gerapporteerd. Kort samengevat, gaat het om het volgende: Ad-a: Noodhulp kan in onze optiek niet als zelfstandig doel functioneren, maar wel als een eventuele aanvulling op ontwikkelingssamenwerking: Het is beter om mensen te leren vissen, dan ze vis te geven. Niettemin faciliteert Thembalethu Nederland een werkgroep enthousiaste vrijwilligers die fondsen werven specifiek ten behoeve van Noodhulp, zonder daar als THNL evenwel bestuurlijk en financieel de verantwoordelijkheid voor te dragen. In dit jaarverslag wordt derhalve omtrent deze activiteit niet nader gerapporteerd en verantwoord. Ad-b: De gekozen focus betreft de terreinen Onderdak, Onderwijs en Ondersteuning. Ad-c: Uitgaan van de vraag en mogelijkheden van de mensen ter plaatse is een belangrijke voorwaarde voor succes en erkenning van hun cultuur, een voorwaarde voor samenwerking. CONSOLIDATIE VAN BELEID Deze beleidslijn die het vorige jaar is ingezet, is ook dit jaar gecontinueerd. Het betekent: a. Focus op projecten waarvoor wij vanuit Nederland in het verleden verplichtingen zijn aangegaan en vooralsnog geen nieuwe activiteiten ontplooien, met uitzondering van het ID-project; b. Een meer zakelijke aanpak per project. Jaarverslag

8 De opgedane ervaringen zijn positief, reden waarom deze aanpak ook in 2014 wordt voortgezet. Zie ook onder het hoofdstukje Interbellum. Kinderen van de Kidsclub HOOFDACTIVITEITEN IN 2013 Zoals in het voorwoord al even aangeduid, hebben twee bijzondere activiteiten hun kleur gegeven aan het afgelopen jaar; dat was de komst van de zang/dansgroep Zakhele naar Nederland in mei en het begin in oktober van het ID-project. Over beide projecten volgt hieronder een meer uitvoerige rapportage. Zakhele komt naar Nederland De Zakhele zang/dansgroep is een groep jonge mensen die door middel van zang en dans aan kinderen in scholen in de omgeving waar THBC actief is, voorlichting geeft over Aids en HIV infectie. Het is een middel om aandacht te vragen voor dit nog altijd groot en levensbedreigend probleem. Na overleg bleek het mogelijk om deze groep op hun weg naar Engeland, een tussenstop te laten maken in Nederland voor een verblijf van ca. een week: van 22 tot 30 mei Die week werd gekenmerkt door een groot aantal optredens in Veghel, Zijtaart, Utrecht, Den Haag, Monnikendam, Baarn en Amsterdam. Een zeer intensief programma voor kinderen van basisscholen en geïnteresseerde volwassenen. Het optreden van Zakhele betrof ook het aandacht vragen voor en promoten van het IDproject. Het bestuur van stichting THNL heeft zich garant gesteld voor de kosten; de opbrengst in de vorm van vrijwillige bijdragen betrof ca ,- euro. Een geweldige prestatie. 2 Jaarverslag 2013

9 Het begin van het ID-project De probleemstelling in dit project centreert zich op de vraag hoe we kinderen die niet beschikken over identiteitspapieren c/q een geboortebewijs, kunnen helpen zodat zij dat alsnog kunnen krijgen. Het niet hebben van deze identiteitspapieren betekent dat zij geen grant van de overheid ontvangen (een soort kinderbijslag), dat zij geen examens op school kunnen afleggen en geen beroep kunnen doen op vormen van gezondheidszorg. Zij bestaan in de meest elementaire zin van het woord niet en zijn daarmee voor hun leven getekend. Het betreft ca. 30% van de kinderen in het gebied waar THBC actie is. Ondersteund door Wereldkinderen in Den Haag en Wilde Ganzen in Hilversum, is ter plaatse een projectorganisatie opgezet met als doel die kinderen te helpen aan ID-papieren. De looptijd van het project is ca. drie jaar, waarvan het eerste jaar (oktober 2013 tot oktober 2014) een pilot jaar is om te zien of de stappen die daarin kunnen worden gezet, zo betekenisvol zijn dat kan worden besloten het project met een 2 e en 3 e jaar voort te zetten. De samenhang van dit ID-project met het aanwezig zijn van Kidsclubs, is groot. Er moet namelijk sprake zijn van een georganiseerd verband van kinderen die vallen onder de verantwoordelijkheid van THBC en daarmee ook de mogelijkheid de voortgang in ontwikkeling van deze kinderen te monitoren. Kinderen van de Kidsclub WERKBEZOEKEN Op grond van de ervaringen in de afgelopen jaren met het organiseren van werkbezoeken aan THBC in Zuid Afrika, is die aanpak ook in 2013 voortgezet. Het blijkt telkens dat dit het meest effectieve instrument is om zicht te krijgen en te houden op ontwikkelingen ter plaatse. En dat is weer nodig om de grote groep van sponsoren en schenkers op een juiste wijze te informeren. Jaarverslag

10 In april 2013 is een werkbezoek afgelegd door Gerrie de Valk. Hoofddoel was het voorbereiden van de komst van Zakhele naar Nederland, zowel inhoudelijk als ook organisatorisch. Werkbezoek april 2013 Werkbezoek met als hoofddoel voorbereidingen te treffen voor de reis van het dramateam Zakhele naar Nederland. Officiële gegevens: Voor de groep van 13 mensen waren visa nodig voor Nederland. Voorwaarde hiervoor was een officiële uitnodiging voor een interculturele uitwisseling vanuit het bestuur van Thembalethu Nederland. Daarbij waren nodig: een garantstelling voor verblijf, een drietal verzekeringen en financiën, en moesten de verblijfplaatsen in de geplande periode van 22 tot 30 mei 2013 bekend zijn evenals verantwoordelijke personen. Tijdens het werkbezoek moesten nog een aantal paspoorten worden verkregen vanuit Mbabane in Swaziland en uit Malelane en alle gegevens werden aan het consulaat in Pretoria aangeleverd. Programma in Nederland: Met de groep is besproken op welke plaatsen zou worden opgetreden en gezamenlijk is een programma opgesteld zodat dit zou passen op de geplande locatie; want of je op een school optreedt of in een kerk, op een advocatenkantoor of in een theater, dat vraagt om een andere aanpak. Het oefenen van tulpen uit Amsterdam bracht veel voorpret. Repetitie: oefenen van het programma 4 Jaarverslag 2013

11 Maten moesten worden opgenomen en doorgegeven aan de mensen in Nederland opdat kleding kon worden gemaakt en aangeboden en laarzen voor de bootdance konden worden gekocht. Er zijn fotoshoots gemaakt voor de website en voor PR-materiaal voor optredens in Nederland door Rogier Steyvers, fotograaf/vrijwilliger. Film over de voorbereidingen van de groep Zakhele Op YouTube is een filmpje te zien van de groep in voorbereiding: Buiten de voorbereidingen voor het bezoek aan Nederland is aandacht besteed aan de reguliere projecten zoals het UNISA-project met de studenten, de kidsclubs, onderdak en ondersteuning. Genoemde film geeft een beeld van deze projecten. De komst van het dramateam Zakhele naar Nederland was het hoogtepunt in Van 22 tot 30 mei waren zij in Nederland met o.a. als doel: aandacht te vragen voor kinderen zonder ID. Natuurlijk was het voor de jonge mensen uit Zuid-Afrika ook een mogelijkheid de sponsors te danken en hun prachtige stemmen en hun vitaliteit en blijheid met ons in Nederland te delen. Optreden in Zijtaart bij koor Vivace Jaarverslag

12 Programma Zakhele Mei 2013 tbv ID-project Organisatie: Thembalethu NL t.b.v. ID- project www. thembalethu.nl Activiteiten Datum: Mei 2013 Ochtend Middag Avond S= slapen Woensdag 22 Donderdag 23 Vrijdag 24 Zaterdag 25 Zondag 26 Maandag 27 Dinsdag 28 Woensdag 29 Donderdag 30 1.optreden HEMA Veghel 4.Den Bosch St. Jan 7.Baarn EO family- event 9.30 uur 8.Monnikendam opstandingskerk 9.45 tot12.30 uur 11.Veghel middelb. school Bernrode uur uur strand Scheveningen 16. Amsterdam montessori basisschool Steigereiland uur vertrek naar Engeland uur aankomst Amsterdam 2.Veghel Gemeentehuis ontvangst weth uur 5.Veghel Bierens advocaten sponsor 15 u Baarn EO family-event tot uur 9.A dam rondvaart etc vanaf13.00 u 12.Veghel basisschool het pallet uur 14.Den Haag Wereldkinderen uur lunch 17. Amsterdam IVKO theaterschool uur wennen aan Holland 3.Zijtaart koor Vivace samen zingen uur 6.Veghel Johanneskerk sponsors 20 u avond vrij 10.bezoek en eten Rijpenhofje A dam Afscheid gastheer bbq Veghel 15. Utrecht Culturele avond in RASA theater; WK,WG,DVN uur 18. Amsterdam IVKO cultureel programma met studenten/ouders tot ong uur S = Zijtaart bij Peter S: Zijtaart S: Zijtaart S: Zijtaart S: Zijtaart S: Zijtaart S: A dam Christian youth hostel Jordaan S: A dam Christian youth hostel Jordaan Het bezoek werd voorbereid door een speciale commissie. Niet alleen veel praktische zaken moesten worden geregeld: huisvesting, busjes voor vervoer, een groep chauffeurs, dagelijks eten etc. Met veel dank aan de gastheer en gastvrouw en aan alle andere vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd. 6 Jaarverslag 2013

13 Een belangrijke klus was ook het vinden van sponsoren. In de financiële paragraaf kunt u de resultaten zien. Heel veel dank aan de grote en kleine sponsoren, particulieren en bedrijven. Besloten is geen namen te noemen in dit jaarverslag omdat een aantal sponsoren te kennen heeft gegeven hierop geen prijs te stellen. Bij aankomst was het bitter koud. Groepskleding met daarop de naam Zakhele was een uitkomst. Ook andere kleding werd geschonken door een aantal particuliere donoren. Grote dank gaat ook naar hen uit. Een aantal filmpjes op Youtube geven een impressie van de groep: Aankomst op Schiphol: Liedje in de St. Jan in den Bosch: Op de IVKO in Amsterdam: Th1pl1W3A In de Opstandingskerk in Monnickendam: INTERBELLUM Met dit woord wordt een soort tussen- of overgangsperiode bedoeld waarin het huidige bestuur na een groot aantal jaren zich de vraag stelt door wie en hoe de samenwerking met THBC in Zuid Afrika kan of moet worden voortgezet. Kinderen van de Kidsclub Jaarverslag

14 De meeste projecten waarmee THNL zich heeft verbonden, zijn op de rails gezet en vragen meer om het behouden en onderhouden daarvan, dan om een beleid dat is gericht op vernieuwing. Zo staan de kidsclubs goed op de rails, ziet het ernaar uit dat het Educatiecentrum zich zelf ook in financiële zin kan bedruipen, loopt het onderwijsproject met de studenten in juni 2014 af en is de vraag naar het bouwen van nieuwe huisjes op een lager niveau terecht gekomen. Die constatering, gevoegd bij het gegeven dat een aantal bestuursleden al vele jaren in functie is, roept de vraag op of er niet plaats gemaakt moet worden voor een nieuwe ploeg die op zijn wijze een nieuwe impuls kan geven aan de wijze waarop de ondersteuning van uit Nederland wordt vormgegeven. Concreet betekent dit dat het huidige bestuur zich verplicht voelt de lopende zaken in goede banen te houden en met name ook het ID-project als een nieuwe activiteit goed wil ondersteunen in de jaren 2014 en Gelijktijdig echter zoekt zij in die periode ook naar opvolgers die na een periode van inwerken, het stokje willen overnemen. TEN SLOTTE In 2013 hebben zes bestuursvergadering plaatsgevonden. De belangrijkste onderwerpen die daar op de agenda stonden, zijn verwerkt in dit verslag. Meer informatie is te vinden op de website. Daarnaast is er één gezamenlijke vergadering geweest tussen het bestuur en de werkgroep Noodhulp. Optreden in RASA theater in Utrecht 8 Jaarverslag 2013

15 2 PIJLERS VAN BELEID A ONDERDAK: VOOR HEDEN A.1 Bouw van huizen voor wezen en andere kwetsbare kinderen In 2013 is er één huis gebouwd met financiële ondersteuning van Bierens Advocaten te Veghel. Het huisje, bestemd voor mevrouw Anita Mucavela en haar gezin, is opgeleverd. Mw. Mucavela is een 48-jarige gehandicapte vrouw met vier kinderen die in Block B woont. De oudste twee gaan naar school, de jongste zijn nog te jong. Zij is door THBC uitgekozen vanwege de economische situatie waarin de familie verkeert en omdat de omstandigheden niet geschikt waren voor de kinderen om in op te groeien. Dit nieuwe huis draagt bij aan de waardigheid en zelfvertrouwen van dit gezin, met name de kinderen. De verwachting is dat dit de eigenwaarde van de kinderen vergroot en daardoor ook een positief effect heeft op hun schoolprestaties. Mw. Anita Mucaveli met haar kinderen bij het oude huisje (foto: THBC) In het gebied rond Block B zijn er vele families die voor dezelfde uitdagingen staan als Mw. Mucaveli. Zij is mede uitgekozen omdat het stuk grond waar het huis op gebouwd is, al in haar bezit was. Andere mogelijke kandidaten die in dezelfde positie zaten, hebben geen eigen stuk grond waar het huis gebouwd zou kunnen worden. Er wordt nadruk gelegd op eigenaarschap van de grond omdat THBC geen huis wil bouwen voor een familie waarvan in een later stadium het huis geclaimd zou kunnen worden door de eigenaar van de grond. Het huis, gebouwd door een lokale aannemer, Mr. Caiphas Hlatshwayo, is een driekamer woning, voorzien van anti-inbraak ramen. Jaarverslag

16 Aannemer Caiphas Hlatshwayo voor het nieuwe huisje van mevrouw Mucaveli (foto: THBC) A.2 Bouw en exploitatie van Kidsclubs De kidsclub in Buffelspruit functioneert naar volle tevredenheid. De kinderen zijn erg enthousiast. De kidsclub in Jeppes Reef heeft meer moeite met de exploitatie, maar de kinderen blijven komen. In 2013 is het speelterrein, dat zwaar beschadigd was en een risico vormde voor de kinderen, gerepareerd. A.3 Bouw en exploitatie van een Educatiecentrum Het definitieve rapport is naar Wilde Ganzen gestuurd en daarmee is dit project afgerond, met uitzondering van de garantstelling voor de exploitatiekosten die het bestuur tot 2015 heeft gereserveerd. De eigen opbrengsten van het Educatiecentrum waren in 2013 naar tevredenheid. B ONDERWIJS: VOOR MORGEN B.1 Peetschap opleidingen Education is the great engine to personal development Nelson Mandela. Hoe meer inzicht ontstaat in de situatie in de dorpen bij Thembalethu, hoe meer respect we krijgen voor de studenten die wel over een heel groot doorzettingsvermogen moeten beschikken om door te gaan. Er is geen rolmodel te vinden en ook in de sociale omgeving zijn weinig of geen mensen die hen tot steun kunnen zijn. Concreet heeft in 2013 een werkbezoek plaatsgevonden in april. Hoofddoel was deze keer de voorbereiding van het bezoek van het dramateam Zakhele aan Nederland in mei Het onderwijsproject stond overigens ook hoog op de agenda. 10 Jaarverslag 2013

17 Middelbaar onderwijs: volle klassen, kapotte tafels en stoelen. De studenten en hun tutor Siphiwe zijn de vaste dagelijkse gebruikers van het Educatiecentrum. Naast de door Nederland gesponsorde studenten zijn er ook jongeren die online computercursussen volgen. Een meisje bereidde zich voor op een studie aan de universiteit en traint de Engelse taal en computervaardigheden. Thembalethu Nederland faciliteerde haar door de reiskosten voor haar te betalen. Reiskosten zijn meestal een hoge post op de begroting hier en vaak de reden dat een jongere niet kan studeren of regelmatig het Educatiecentrum kan bezoeken. Begin 2013 zijn nog vier jongeren ingeschreven als student of cursist. In juni bleek Nonduduzo het benodigde examen niet te hebben gehaald en moest stoppen met haar studie. Glory heeft alle mogelijke computercertificaten behaald inclusief Microsoft Publisher en zij heeft een mooie baan op kantoor gekregen in november De twee studenten die eind 2013 nog aan de UNISA studeren: Anthony heeft het ABET certificaat behaald. Daarmee is hij bevoegd om les te geven aan volwassenen (tweede kans onderwijs). Hij gaat gestaag door en haalt zo ongeveer 80% van zijn examens de eerste keer. Soms wordt een studieboek te laat geleverd en moet een vak weer worden doorgeschoven. Het ziet er naar uit dat Anthony nog ruim een jaar nodig heeft om te kunnen afstuderen als leraar voor basisonderwijs. Per 1 januari 2014 heeft hij een parttime baan gekregen als docent binnen het ABET-onderwijs. Cindy doet management in toerisme. Zij is tot nu toe zeer succesvol met haar tentamens/examens maar omdat zij halverwege is gewisseld van studie, heeft zij zeker nog anderhalf jaar nodig. De laatste examens van december zijn allemaal gehaald. We hopen dat het goed blijft gaan. Persoonlijke problemen hebben invloed op mensen. Dit jaar is Cindy s broer overleden aan de gevolgen van Aids. Hij zorgde tot dan toe voor het gezin. Een paar weken later is ook haar oma overleden. Cindy had dus een moeilijk jaar maar juist deze gebeurtenissen sterken haar om door te gaan met haar studie om uiteindelijk een zelfstandige toekomst te kunnen hebben. Jaarverslag

18 Zowel Anthony als Cindy zijn twee keer per maand in het weekend naar de universiteit van Nelspruit voor begeleiding geweest; deze persoonlijke begeleiding was hard nodig omdat binnen Thembalethu niet het niveau te vinden was dat zij nodig hadden. Natuurlijk waren extra reiskosten het resultaat. Onze trouwe Nederlandse sponsor hebben we betrokken in de besluitvorming over de financiën. Omdat er voor vier studenten geld beschikbaar was en er voor drie studenten uitgaven waren in 2013, is het restant gereserveerd voor 2014 en Voor Cindy en Anthony blijven deze middelen gereserveerd zodat zij hun studie kunnen afronden (uiterlijk juni 2015). Anthony (leraar), Siphiwe (tutor) en Cindy (tourisme) voor het educatiecentrum 11 april 2014 Toekomst Het UNISA-project stopt Per juni 2014 stopt de sponsoring zoals afgesproken met de sponsor en wordt ook het project officieel stopgezet. Per 1 juni 2014 zal de tutor van de studenten, Siphiwe, afscheid nemen van Thembalethu. Resultaat van het project Terugkijkend naar 2010 zijn we begonnen met zeven studenten, allen geselecteerd door THBC. Al spoedig bleek het niveau van de studenten te laag voor het niveau van de universiteit. Een tussenjaar werd georganiseerd waarin de jongeren zich konden bijscholen in computervaardigheden en de Engelse taal. Ook de attitude van de jongeren bleek niet altijd de juiste te zijn en moesten in het eerste jaar al twee studenten stoppen. Van de vijf overgebleven jongeren hebben er drie zich uiteindelijk vooral gericht op computervaardigheden omdat ook hun opleidingsniveau of misschien wel onvoldoende begeleiding hen parten speelde. Zij hebben een indrukwekkende hoeveelheid certificaten 12 Jaarverslag 2013

19 behaald op het gebied van computer. Twee van de drie hebben in deze periode een baby gekregen en voor beide betekent dat alleenstaand ouderschap. In ieder geval hebben deze drie studenten zich een stap verder ontwikkeld tot zelfstandigheid, van wie één een goede baan heeft gevonden. Van twee studenten wordt verwacht dat zij hun studie succesvol afronden met een bachelor-degree. Een van hen heeft naast zijn studie al een baan als docent gevonden. Al met al geen slecht resultaat voor een totaal nieuw gebied met onervaren mensen in een omgeving waarin geen voorbeelden te vinden zijn. Of per 1 januari 2015 opnieuw wordt gestart met een nieuw project en met nieuwe studenten zal in het jaar 2014 worden besloten. Positief is dat nu rekening kan worden gehouden met: Positieve en negatieve ervaringen vanaf 2010; dat er een Educatiecentrum is; dat er computers beschikbaar zijn; dat er rolmodellen zijn in het eigen dorp; dat er in de omgeving ook MBO-opleidingen zijn waarmee kan worden samengewerkt. Voorwaarden zijn in ieder geval: selectie van studenten moet strenger en eerder: strenger omdat het moet gaan om veelbelovende studenten die hebben aangetoond over de vereiste vaardigheden te beschikken en eerder, bijvoorbeeld al in grade 11; tussen het eindexamen van de middelbare school (matric) en de studie, moet een bridging course worden gevolgd; Begeleiding moet op een hoger niveau; of binnen Thembalethu of op de universiteit; Sponsorgelden moeten worden gevonden. Voor 2015 is er belangstelling om één student te sponsoren. C ONDERSTEUNING: VOOR ONDERWEG Ondersteuning als derde pijler van het beleid, kan worden gezien als een permanent proces om de beide andere gebieden waarop Thembalethu Nederland actief is, te weten Onderdak en Onderwijs, mogelijk te maken. C.1 Advisering Deze vorm van ondersteuning komt tot uitdrukking in de werkbezoeken die bestuursleden jaarlijks afleggen. Tijdens deze werkbezoeken worden projecten gemonitord, worden knelpunten besproken en opgelost en wordt geadviseerd over de eisen t.a.v. de invulling en Jaarverslag

20 rapportage van de projecten. Voorafgaand aan de werkbezoeken, stelt het bestuur een agenda op met punten die minimaal tijdens het bezoek besproken zullen worden. Na afloop van het werkbezoek wordt er verslag gedaan in de vorm van een publieksverslag voor op de website, een intern werkverslag met concrete afspraken, berekeningen en gemaakte afspraken, en een korte samenvatting in het Engels dat aan de leiding van THBC wordt gezonden en de basis vormt voor een volgend bezoek. Belangrijke agendapunten in 2013 waren de Kidsclubs, de peetschappen, het bezoek van dramagroep Zakhele en de opstart van het ID-project. Overleg van Gerrie de Valk met de UNISA-studenten C.2 Bemiddeling In 2013 is Thembalethu Nederland bemiddelaar geweest tussen THBC en coalitiepartners Wilde Ganzen en Wereldkinderen ten behoeve van het schrijven van de aanvraag en opstart van het ID-project. Daarnaast heeft het bestuur zowel in Nederland als in Zuid-Afrika hulp geboden bij het verkrijgen van de benodigde papieren (paspoorten, visa, uitnodigingsbrieven, etc.) waarmee het bezoek van dramagroep Zakhele aan Nederland en Engeland een feit kon worden. C.3 Communicatie Regelmatige communicatie, zowel in de vorm van overleg tijdens werkbezoeken als via de e- mail, blijft belangrijk bij het vormgeven van de projecten. Bij de communicatie richting THBC is CEO Cleopas Maseko het eerste aanspreekpunt. Donateurs en geïnteresseerden zijn in 2013 drie keer geïnformeerd d.m.v. een nieuwsbrief: In april is er een mailing gestuurd 'Van de bestuurstafel naar 87 personen waarin gerapporteerd werd over hetgeen besproken is tijdens de laatste bestuursvergaderingen; 14 Jaarverslag 2013

21 In mei is een totaal van 248 personen geïnformeerd over de komst van het dramateam Zakhele en het ID-project waar de opbrengsten voor bestemd zijn; In december hebben 236 personen de kerstwens ontvangen waarin een update werd gegeven van de projecten. De heer Jan van der Meer heeft tijdens een bezoek aan THBC aangeboden om een film te maken. Dit is met beide handen aangegrepen en is gerealiseerd tijdens het werkbezoek van Gerrie. Wij zijn erg trots op het resultaat en de hoge kwaliteit van zowel vormgeving als inhoud. Filmopnames door Jan van der Meer bij Zakhele-zanger Lucky thuis (foto: Thijmen Ballering) C.4 Organisatieversterking De organisatieversterking die wordt geboden, beperkt zich sinds 2012 tot projectniveau. Concreet gaat het om het financieren van trainingen die worden gegeven door Zuid- Afrikaanse deskundigen en de trainingen die de bestuursleden tijdens de werkbezoeken geven aan THBC. Film over Thembalethu Tijdens het werkbezoek in april 2013 werd een film opgenomen door Jan van der Meer van de verschillende activiteiten van Thembalethu HBC. Gerrie de Valk werd samen met Cleopas geïnterviewd. Deze film is te zien op YouTube: Jaarverslag

22 3 EVALUATIE ONTWIKKELINGSPLAN Het Ontwikkelingsplan zoals dat in het jaarverslag 2012 was vastgelegd, betrof de volgende componenten en bedragen: A. Onderdak Bouw huis 2. Bouw 3 e kidsclub 3. Exploitatie kidsclubs 4. Garantstelling exploitatie EC (2) (2) (3) B. Onderwijs Opleiding/studiebeurzen C. Ondersteuning ID-project 2. Training 3. Werkbezoeken (3 x 2 personen) EVALUATIE ONTWIKKELINGEN 2013 A. Onderdak A1 Bouw huis De bouw van huisje nr. 46 (het 3 e Bierens huisje, vernoemd naar de sponsor Bierens Advocaten uit Veghel) is gerealiseerd. Ook voor 2014 heeft deze sponsor te kennen gegeven de bouw van een huisje te willen faciliteren. A2 Bouw 3e kidsclubs Voor 2014 wordt de bouw van een 3de kidsclub voorzien, mede in het kader van het ID-project. A3 Exploitatie kidsclubs De bijdragen in de exploitatie van de twee kidsclubs zijn in 2013 verstrekt als voorzien. Betreffende ondersteuning zal in 2014 e.v. worden gecontinueerd en in verband met de bouw van een derde kidsclub voor 2015 worden verhoogd. 16 Jaarverslag 2013

23 A4 Garantstelling exploitatie Educatief Centrum Het exploitatieverlies van het EC viel in het eerste jaar aanmerkelijk lager uit dan voorzien. Dit was in de eerste plaats te danken aan de hoger dan begrote inkomsten, waarvoor het lokale management alle lof verdient. Bijkomende factor betrof de aanmerkelijke waardedaling van de Rand t.o.v. de Euro, waardoor de kosten uit de garantstelling voor Thembalethu Nederland per saldo uitkwamen op EUR versus de begrote max. EUR Om die redenen menen wij ook het voor 2014 begrote bedrag van EUR te kunnen terugbrengen tot maximaal B. Onderwijs Het aantal studiebeurzen in 2013 bedroeg twee i.p.v. de geplande vier. Financieel betekende dit dat de kosten EUR bedroegen versus de begrote EUR In 2014 wordt voorzien dat de laatste twee studenten hun opleiding zullen afronden, waarvoor een bedrag van EUR wordt gebudgetteerd. Voor 2015 e.v. wordt, gelet op de beperkte middelen en prioriteitstelling (= ID-project en kidsclubs), vooralsnog geen voortzetting van het onderwijsprogramma voorzien. C. Ondersteuning C1 ID project Voor het ID-project was een aanloopbudget gereserveerd van EUR Gedurende het jaar werd in samenwerking met onze partners in dit project (Vereniging Wereldkinderen en Stichting Wilde Ganzen) het definitieve budget vastgesteld, hetgeen voor 2013 voor Thembalethu Nederland neerkwam op een bijdrage van EUR Voor 2014/2015 zijn de bijdragen eveneens naar boven bijgesteld. C2 Training Dit betrof additionele training van het MT van het Educatieve Centrum, waar door THBC in 2013 uiteindelijk geen invulling aan is gegeven. C3 Werkbezoeken In verband met het bezoek van Zakhele aan Nederland, moesten onder tijdsdruk de geplande drie werkbezoeken aan THBC worden teruggebracht tot één werkbezoek. De kosten (EUR 2.322) vielen daardoor aanmerkelijk lager uit dan begroot (EUR 9.000). Jaarverslag

ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING

ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING Jaarverslag 2015 PIJLERS VAN HET BELEID ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg INHOUDSOPGAVE Voorwoord pag. 2 1 Algemeen beleid pag. 3 - Consolidatie van beleid - Hoofdactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg

Jaarverslag. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg Stichting Thembalethu Nederland Jaarverslag 2012 PIJLERS VAN HET BELEID ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 1 Algemeen beleid... 2 2 Pijlers

Nadere informatie

www.thembalethu Verslag werkbezoek Christiaan Eckhart en Gerrie de Valk

www.thembalethu Verslag werkbezoek Christiaan Eckhart en Gerrie de Valk www.thembalethu Verslag werkbezoek Christiaan Eckhart en Gerrie de Valk 14 november - 2 december 2012 Werkbezoek We werden weer zeer hartelijk ontvangen die eerste dag, donderdag de 16e november. Christiaan

Nadere informatie

THEMBALETHU. Nieuwsbrief Juli 2016

THEMBALETHU. Nieuwsbrief Juli 2016 THEMBALETHU Nieuwsbrief Juli 2016 Gerard en Frieda zijn van 23-04-2016 tot 31-05-2016 weer in Zuid-Afrika geweest om te kijken hoe de stand van zake ter plekke is. In deze nieuwsbrief vind je het verslag

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3 JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH Inhoudsopgave voorwoord pagina 2 doelstelling pagina 3 organisatie pagina 3 financiering woonproject pagina 4 activiteiten pagina 4 inkomsten en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2012

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2012 Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG Bladzijde 1.1 Algemeen 4 1.2 Informatie over de stichting 4 1.3 Namen bestuurders/directie

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Stichting Sizanani Amsterdam

Stichting Sizanani Amsterdam Stichting Sizanani Amsterdam Rapport jaarrekening 1 maart 2013-28 februari 2014 Adres: Willem Pijperstraat 172 2551 CP s-gravenhage KvK no.: 41213848 1 JAARVERSLAG 2013-2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2015 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2014, 2015 en 2016

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Verdouw gaat Verder Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK 65505085 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Jaarverslag 2016... 3 Organisatie en visie... 3 Achtergrond... 3 Fondsenwervingsactiviteiten...

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Stichting Vrienden van Grapevine Foundation www.gvfsa.org RSIN:8537.51.559 KVK:60063343 Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kontaanoo

Beleidsplan Stichting Kontaanoo Beleidsplan Stichting Kontaanoo 2015-2018 Doelstelling stichting Kontaanoo De stichting zet zich in voor duurzame ontwikkelingshulp rond het thema onderwijs in Gambia. Hiervoor ontwikkelt de stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2016 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2015, 2016 en 2017

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn:

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn: Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 Bestuur...2 Communicatie en Promotie...2 Fondswerving...2 Projecten...2 Plannen...3 Financieel

Nadere informatie

Jaarverslag van Stichting ABaCus

Jaarverslag van Stichting ABaCus Jaarverslag van Stichting ABaCus 2011 Jaarverslag Stichting ABaCus 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in 2011 2.1 Bestuursleden in Nederland 2.2 Werkgroepen 2.3 Impulsis 3. De Projecten

Nadere informatie

Stichting Development Assistance Cameroon

Stichting Development Assistance Cameroon Stichting Development Assistance Cameroon Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2015 4 Toelichting 5 Bestuursfonds 7 2 Algemeen De stichting Development Assistance Cameroon

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Balans per 31 december 2008 3 Staat van baten en lasten over 2008 4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2008 5 Overige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015 Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015 Abaraka voor onze mooie nieuwe Kleuterschool! We hopen dat jullie onze juffen en meesters ook verder zullen helpen. 2 INLEIDING Binnen het TTDF

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2011-2015 Inhoud: 1. Activiteiten van de Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Tanzania Ubuntu Academy 4.

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

JAARVERSLAG vanaf 6 oktober 2016 STICHTING DORPSKERK SPANKEREN

JAARVERSLAG vanaf 6 oktober 2016 STICHTING DORPSKERK SPANKEREN STICHTING DORPSKERK SPANKEREN Postadres: Overweg 5, 6956 AE Spankeren www.stichtingdorpskerkspankeren.nl info@stichtingdorpskerkspankeren.nl JAARVERSLAG 2016 vanaf 6 oktober 2016 Bankrekeningnummer: NL

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting Faja Lobi Friends For Future. Jaarrekening 2012. Jaarrekening. Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 2

Inhoudsopgave. Stichting Faja Lobi Friends For Future. Jaarrekening 2012. Jaarrekening. Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 2 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Bijlagen: pagina Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 2 Staat van Baten en Lasten 2012 3 Toelichting algemeen 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting

Nadere informatie

Doctors for Mozambique Beleidsplan

Doctors for Mozambique Beleidsplan Doctors for Mozambique Beleidsplan 2017-2019 Beleidsplan 2017-2019 Missie Doctors for Mozambique helpt talentvolle arme studenten arts te worden, door het collegegeld en/of een bijdrage in de kosten van

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ayesha

Beleidsplan Stichting Ayesha Beleidsplan Stichting Ayesha Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting Ayesha 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Ayesha 4. Besteding van de financiële middelen 2 1. Werkzaamheden van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Beleidsplan Carelanka

Beleidsplan Carelanka Beleidsplan Carelanka 2016-2019 Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Beleidsplan Carelanka 2016-2019 2 1. Werkzaamheden

Nadere informatie

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2011 Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl Verdraagzaamheid is respect en waardering voor en acceptatie van de rijke verscheidenheid van de culturen in onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 samenvatting

JAARVERSLAG 2014 samenvatting JAARVERSLAG 2014 samenvatting SOLidariedade zet zich in voor de toekomst van jongeren in Brazilië. Voorwoord door directeur Anouk Cleven KLEIN BLIJVEN Klein beginnen en klein blijven, dat was ons streven

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

Because Education Matters

Because Education Matters Because Education Matters Jaarverslag Stichting Maanda 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. INLEIDING JAARVERSLAG STICHTING MAANDA...3 2. EEN KORTE TERUGBLIK...3 3. DOELEN EN RESULTATEN 2014...4 DOEL 1: ZEDUPADS...4

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 1. Inleiding De Stichting Colourful Children geeft scholing en onderdak aan verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen in Zuid India De kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2009-2010

Jaarverslag 2009-2010 Jaarverslag 2009-2010 Inleiding De Stichting Kaamba Neere is opgericht op 21 mei 2008. Doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp en steun aan de inwoners van Burkina Faso. Het doel is om kleinschalige

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Inhoud 0. Inleiding p. 2 1. Stichting Esperanza p. 3 1.1 Wie zijn wij? P. 3 1.2 Doelen & uitgangspunten p. 3 2. Samenwerking met Bendicion de Dios p. 4 2.1 Bendicion

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.13-08 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2014 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2013, 2014 en 2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014 Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014 Amy Sonko vraagt: steun de bouw van mijn nieuwe Kleuterschool nu de oude door termieten wordt opgegeten 2 INLEIDING Binnen het TTDF zijn er twee

Nadere informatie

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten.

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten. Jaarverslag 2013 Voorwoord Na een voorspoedig verlopen 2013 is het tijd om de balans op te maken. Nederland had in 2013 te maken met vergaande bezuinigingen, oplopende werkloosheidcijfers, teruglopende

Nadere informatie

Jaarverslag. Hard gewerkt. Stichting Caya Cama Ecuador

Jaarverslag. Hard gewerkt. Stichting Caya Cama Ecuador Jaarverslag 2016 Stichting Caya Cama Ecuador Hard gewerkt Kinderen een stap verder helpen naar een zelfstandige en succesvolle toekomst. Daar is het de stichting Caya Cama Ecuador om te doen en in 2016

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Beleidsplan Versie mei 2014

Beleidsplan Versie mei 2014 Beleidsplan Versie mei 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2015

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2015 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2015 Colofon Dit is het jaarverslag 2015 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den Haag. De stichting is opgericht op 2 december 2005 en

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015 Stichting Voedselbank De Bilt

Financieel jaarverslag 2015 Stichting Voedselbank De Bilt Financieel jaarverslag 2015 Stichting Voedselbank De Bilt Algemeen De begroting van 2015 gaf een somber beeld van onze financiële situatie voor dat jaar en voor de toekomst. Het probleem is dat de Voedselbank

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP (ZIN)... 4 2.2 BEGELEIDING IN GROEP (PGB)... 4 2.3 GESPONSORDE PLEK...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation Beleidsplan Stichting Levante Foundation 2012-2016 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Levante Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Stichting

JAARVERSLAG 2014 Stichting JAARVERSLAG 2014 Stichting Stichting Mano a Mano Op 27 september 2011 is de stichting Mano a Mano opgericht met als doel: Het verlenen van hulp aan de inwoners van de Dominicaanse Republiek, waar deze

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

Bestuursverslag 1. Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 3. Bijlage Bestemmingsreserve 7

Bestuursverslag 1. Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 3. Bijlage Bestemmingsreserve 7 Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel Jaarverslag 2012 Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie